Bakgrund till SMIL-projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund till SMIL-projektet"

Transkript

1 SMIL-projektet 2007

2 Bakgrund till SMIL-projektet Bakgrund SMIL är ett SLL-övergripande inköpsprogram som påbörjades i slutet av 2004 Målet med SMIL är att: Skapa förutsättningar för SLL att realisera kontinuerliga besparingar och förbättringar inom inköpsområdet SMIL = Smarta inköp inom landstinget 1

3 I den första fasen av projektet utformades en rekommendation för det fortsatta arbetet Fas 1 Fas 2 Fas 3 Idag Diagnosfas Identifiering och realisering av besparing Fortsatt förbättringsarbete Tid December 2004 Februari 2005 April 2005 Dec Aktiviteter Besvarade frågan Hur kan inköp/upphandlingar göras bättre så att landstinget sparar pengar? Arbete med ett antal utvalda inköpskategorier och identifiera besparingsåtgärder i 3 vågor (3 mån/våg) Utformning av långsiktigt arbetssätt för att säkerställa fortsatta besparingar Realisera identifierade besparingsåtgärder genom t.ex. Leverantörsdiskussioner Nya upphandlingar Etc. Skapande av faktabas för fortsatt arbete Utveckling av organisation Design av uppföljningsverktyg och relaterade processer 2

4 Ett antal faktorer ledde till att SLL beslutade sig för att undersöka potentialen i ett effektiviserat inköp Kraftiga besparingskrav ledde till att SLL bestämde sig för att undersöka Hur inköp/upphandlingar kan göras bättre så att landstinget sparar pengar? Huvudfrågeställningar 1. Hur genomförs inköp/upphandlingar idag i SLL? 2. Vilka är de huvudsakliga förbättringsområdena för SLL och hur mycket besparingspotential finns det? 3. Hur bör ett förändringsprogram utformas? Rekommendation Utformning av en inköpsvision och klara mål Design av ett inköpsnätverk med klara roller och arbetsfördelning Arbete med de fem inköpshävstängerna på varje sjukhus och på tvärs av sjukhusen Förstärkning av inköpskompetensen och kostnadsmedvetenheten inom hela organisationen Intensivt arbete med att följa upp inköpskostnader och verksamheten 3

5 En rekommendation var att skapa en inköpsvision för SLL Vår inköpsvision är att SLL skall arbeta med inköp på ett strategiskt sätt för att bidra till att säkerställa högkvalitativt och kostnadseffektivt arbete inom både sjukvårds- och trafikverksamheten Strategin för att uppnå denna vision baserar sig på ett 3-årigt förändringsprogram med fokus på att klargöra arbetsfördelningen centralt och lokalt, stärka inköps/upphandlings relaterad uppföljning samt säkerställa effektiva och mer koordinerade upphandlingar Vår konkreta målsättning är att under första året identifieras besparingar på SEK 200 miljoner genom gemensamt strategiskt inköpsarbete och därefter att inköpskostnaderna, justerat för aktivitetsnivå, inte skall stiga med mer än landstingets mål på 1 2% Källa: Teamanalys 4

6 Inköp utgör SEK ~27 miljarder av SLLs totala verksamhetskostnader på SEK ~49 miljarder SLLs verksamhetskostnader % =SEK 49 miljarder SLLs inköpskostnader 2003 SEK miljoner Köpt hälso- och sjukvård (BKV) 8,021 Lokal- och fastighetskostnader Lämnade bidrag 4 2 Köpt trafik (SL) Övriga kostnader* 4,250 7,389 Läkemedel till öppenvården** (BKV) 3,972 Personal Inköp Material och varor 2,427 Verksamhetsanknutna tjänster 1,145 Övriga primärtjänster 192 Total * Primärt olika typer av tjänster exkl. verksamhetsanknutna tjänster ** Primärt läkemedel till öppenvården, men innehåller även läkemedelskostnader för Danderyd (32), St. Eriks Ögonsjukhus (8) och Norrtälje sjukhus (8) Källa: SLL koncernredovisning; teamanalys 5

7 Projektets fokus utgör SEK 4,4 miljarder och enheterna är Karolinska Universitetssjukhuset, SLSO, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus Inköpskostnader per enhet* SEK miljoner Karolinska* SLSO Södersjukhuset 412 Danderyds sjukhus 334 Totalt * Karolinska Solna (1141) samt Karolinska Huddinge (957); för Karolinska Huddinge ingår moms på SEK 173 miljoner Källa: Koncernredovisningen 6

8 1. De största kategorierna inom de 4 största sjukvårdsenheterna är läkemedel, vårdmateriel, inhyrd personal, labtjänster och telefoni/post SEK miljoner; 2003, exkl. MediCarrier Verksamhetsanknutna tjänster Sammanställningen nedan innehåller inköpskostnader för enheterna: SLSO, Karolinska, Danderyd och Södersjukhuset till ett totalt värde av: 4,2 miljarder exkl. MediCarrier Material och varor Tjänster ESTIMAT Läkemedel 531 Inhyrd personal 432 Laboratorietjänster 208 Vårdmateriel 517 Telefoni och postservice 153 Laboratoriemateriel 247 IT-tjänster 147 Röntgentjänster 115 Datamateriel 162 Transporter och frakter 98 Livsmedel 150 Tvättjänster 91 Vårdkonsultationstjänster 21 Inoperativa hjälpmedel Medicintekniskt materiel Konsulttjänster Rep./uh. datorutrustning Förbrukningsmateriel 92 Rep./uh. medicinteknik utr. 71 Operationstjänster 15 Kirurgimateriel 88 Tolkservice 35 Övriga verksamhetsanknutna tjänster* 92 Kontorsmateriel & blanketter PR, tryck, facklit, undervisningsmatriel Övrigt materiel* Övriga reparationer/ underhåll Övriga tjänster*** Övriga kostnader**** Totalt 451 miljoner Totalt miljoner Totalt miljoner Not: Respektive sjukhus egna konton har grupperats i 5, 15 och 12 gemensamma konton under respektive huvudkategori. Vissa kategorier finns bara på vissa sjukhus t.ex. röntgenmateriel * Inkluderar övriga vårdtjänster och steriltjänster Danderyd (25), övriga sjukvårdstjänster Karolinska Solna (29), psykologtjänster SLSO-Stockholm (9) etc. ** Inkluderar drivmedel, licenser, försöksdjur, kundförluster etc. *** Inkluderar administrativa tjänster, receptionstjänster, revisionskostnader, bevakning etc. **** Inkluderar vidarebefordrad kostnad (83) SLSO Södra Källa: Respektive sjukhus ekonomiavdelning; teamanalys 7

9 1. De största leverantörerna till Karolinska, Danderyd och Södersjukhuset är Apoteket och Sodexho för material samt Simonsen och KI för tjänster SEK miljoner; 2003, exkl. MediCarrier Sammanställningen nedan innehåller inköpskostnader för Karolinska, Danderyd och Södersjukhuset till ett totalt värde av 2,1 miljarder exkl. volymer från MediCarrier ESTIMAT Material och varor (exkl. MediCarrier) Tjänster Apoteket 453 Simonsen 77 Sodexho 72 Karolinska Institutet 31 Johnson & Johnson 49 Recepta Öst* 31 Medtronic 42 Manpower* 30 Roche Diagnostics 33 Sodexho 21 Boston Scientific 29 TietoEnator 21 Kronans Droghandel 23 Proffice Care* 20 Guidant 22 GE Medical Systems 19 Abbott 20 Siemens-Elema 17 Stockholms Produktion 16 Telenor 17 Dicamed 16 Posten 14 Stratec Medical 15 Wesam Care* 14 St. Jude Medical Sweden 14 Telia 13 Stryker 14 Anilita Sköterskor* 10 Gambro 14 System Health 9 Pharmacia 9 ISS Sverige 8 Medtronic Vingmed 8 GE Capital Equipment 7 Övriga 514 Övriga 342 Totalt miljoner Totalt 700 miljoner * Dessa leverantörer är betydligt mindre 2004 då man markant minskat användningen av inhyrd personal Källa: Danderyd Sjukhus ekonomiavdelning; Södersjukhusets ekonomiavdelning; Karolinska Sjukhusets ekonomiavdelning; teamanalys 8

10 1. Totalt täcker SLLUs ramavtal ca 54% av inköpskostnaderna INDIKATIV Kostnadsbas som SLLU adresserar SEK miljarder SLLUs ramavtal* SEK miljarder SLLUs ramavtalstäckning Procent Exempel på vad som inte täcks av SLLU avtal Tjänster (inkl. verksamhetsanknutna) 5,4 2,9 54 Reparation & underhåll (~150 MSEK) Bemanning (~250 MSEK) Transporter (~100 MSEK) Tvättjänster Karolinska (~50 MSEK) Material och varor 2,4 1,3 54 Läkemedel under 275,000 i årsvolym samt generiska läkemedel (~250 MSEK) Laboratoriematerial (~200 MSEK) Dialysmaterial Total 7,7 4,2 54 * Talen är estimerade från leverantörssiffror SLLU fått in vid upphandlingar och inte faktiska konsumtionssiffror från redovisningssystemet Källa: Koncernredovisning; SLLU; teamanalys 9

11 1. De flesta lokala enheterna inom SLL idag är goda administratörer men det finns stor förbättringspotential Generation 0: Administratör med brister Sviktande kompetens inom lag- och regelverk Organisation- och ansvarsfördelningsbrister Kostnadsmedvetenhet saknas SLL idag (2004) Generation 1: God administratör God kompetens inom lag och regelverk Rollen inom inköp är begränsad till ordermottagare och administratör Kostnadsmedvetenhet begränsad Generation 2: Förhandlare Grundläggande förhandlingskunskap i tillägg till hög kompetens inom lag och regelverk Inköp betraktas som service-funktion Kostnadsmedvetenheten begränsad till att säkra låga priser Generation 3: Konsoliderat inköp Goda strategiska kunskaper för att sänka kostnader inom alla inköpskategorier Arbetar aktivt med att förbättra förbrukning Hög kostnadsmedvetenhet i hela organisationen Generation 4: Tvärfunktionellt inköp i världsklass Inköp anses vara ett strategiskt centralt område som ger konkurrensfördel Integrerade kategoriteam arbetar fokuserat för att kontinuerligt sänka inköpskostnader Organisationen är känd för sitt kostnadsfokus och kompetens inom inköp Källa: McKinsey; teamanalys 10

12 1. Resultatet av ett antal brister är att det strategiska inköpstänkandet blir lågt i alla delar av organisationen Det är ingen som sammanställer en strategisk överblick idag Vilka är våra största inköpskategorier? Vilka är våra största leverantörer? Hur ser vår avtalstäckningsgrad ut? I vilken grad är det våra avtal? I vilken grad är det centrala avtal? Fakturerar våra leverantörer i enlighet med våra avtal? Vilka avdelningar är bra på att använda avtal och vilka är inte det? Vad händer med utvecklingen av inköpskostnader inom de olika avdelningarna på sjukhuset? Vilka är de inköpta produkter och tjänster som stigit mest i inköpskostnad de senaste åren och varför? Förändringar som krävs framöver Ökat samarbete mellan ekonomi-avdelnignar och inköpsavdelningar Fortsatt implementering av Logistics och utveckling från ett administrativt verktyg till att också fungera som uppföljnings verktyg (funktionaliteten finns men man har ännu inte hunnit börja använda den) Resurser avsätts till att arbeta med uppföljning och kartläggning Källa: Intervjuer; teamanalys 11

13 3. Viktiga principer för förändringsprogrammet Säkerställ en gemensam förståelse för den totala inköpssituationen Bred och lättförstålig kommunikation som vänder sig till alla anställda i SLL Involvera klinisk/teknisk ledning i tidigt stadium Aktivt stöd från högsta ledningen inom SLL samt respektive verksamhet Involvering av sjukhusledningen på varje sjukhus genom styrgrupp Avsätt rätt mängd resurser och rätt kompetens till projektet Identifiera nyckelpersoner och skapa en attraktiv roll för dem i projektet Leverera snabba resultat och gör dem synliga inom organisationen Realisera och kommunicera faktiska besparingar inom 3 månader från kategoriarbete och individuellt arbete Påbörja effektiviseringen av MediCarrier omgående för att sända signal till alla sjukhus Säkerställ att besparingar krediterats till de involverade parter som gjort besparingarna Säkerställ att budgetar inte justeras innan realisering och att budgetar justeras efter hur mycket som faktiskt besparats per sjukhus och avdelning (ej allmänna påslag) Källa: Teamanalys 12

14 1.3 Dagens upphandlingsprocess hos SLLU kan särskilt stärkas i de två strategiska delarna av processen för att säkerställa bra ramavtal Strategiskt fokus Förberedelse Utlysning Utvärdering Beslut Uppföljning Tid Aktiviteter 1 dag 1.5 år 5-16 veckor 5 dagar-9 månad 1-5 dagar Kontinuerlig Utarbeta upphandlingsstrategi: Typ av upphandling Analys av marknaden, scenarier etc Utarbeta kravspecifikation Formulera och specificera krav som blir lätta för anbudsgivaren att förstå Utarbeta anbudsförfrågan: Tydliga utvärderingskriterier Utarbeta avtalsförslag Fastställning av strategi (Styrelseinformation i fall BKV) (MBL paragraf. 19 ) Annonsera: I LF-databas, EU, Anbudsjournalen, andra Ibland facktidningar och tidningar Utskick till anbudsgivare: Tillgängligt elektronisk, ibland skickar SLLU fysiskt Frågor under anbudstiden besvaras via mail eller post Mottag och anbudsöppning Stämplas på alla ark i alla anbud Kvalificering Se över teknisk förmåga Checka ekonomisk stabilitet, kreditupplysning, årsredovisning Kontrollera och registrera att alla krav är uppfyllda Utvärdera buden med hjälp av färdigställda kriterier Referenstagning Skicka , ringa alla referenser Ev. förhandling Möte anbudsgivare samt beställare och andra Skriva förhandlingsprotokoll Skriva förslag till beslut Ge info till fackliga organisationer (MBL paragraf 39) Skriva tilldelningsbeslut Informera alla anbudsgivare om beslut Skicka avtal till antagna leverantörer och se till att SLL skriver under Skicka brev till berörda användare och lägga ut på nätet Arkivera Meddela EU via Allego Uppföljning Skicka enkäter till användare och leverantörer Möten med beställare/leverantörer Ta in information/ statistik från leverantörer Kontakter i kommersiella frågor Se över avtal och ev förändringar Se över avtal som inte följs Utvärdering/feedback Enkät till uppdragsgivare / beställare och ev anbudsgivare Involverade Styrgrupp beställare och ledningen i SLLU Projektgrupp Upphandlare Beställare Upphandlare Projektgrupp Registrator Upphandlare Projektgrupp Referensgrupp Specialister Upphandlare BKV Upphandlare Beställare Referensgrupper Jurist Förbättringspotential Undersökning av leverantörsmarknaden Kartläggning av SLLs behov Arbete med olika hävstänger standardisering genom referensgrupper etc. Planera och utforma utvärderingen bättre Bättre utnyttja LOU för att förhandla när det är möjligt Förbättra uppföljning/ rapportering dels internt och dels till leverantörer Källa: SLLU; intervjuer; teamanalys 13

15 Det finns ofta mycket outnyttjad potential inom sjukvårdsinköp Förbättringsområden inom inköp Prisharmonisering och anbudsprocess Typisk situation Enskilda avdelningar betalar upp till 30% mer för samma produkter jämfört med andra sjukhus Relativt lite energi läggs på att genomföra prisjämförelser Standardisering Det är vanligt med (dyr) överspecificering inom sjukhusen Det finns ofta stora standardiseringsmöjligheter Nyckelområden för bra inköp Konsolidering till få leverantörer Ofta används olika leverantörer för liknande produkter Avtalslojalitet Många avdelningar förlorar pengar genom att inte använda existerande avtal Bättre avtal ger både bättre pris och enklare inköpsrutiner Volymkontroll Stor potential, kräver dock mycket arbete och involvering av avdelningarna Ändrat förbrukningsmönster kan innebära stor besparingspotential inom förbrukningsvaror 14

16 Exempel på förbättringspotential: Prisharmoni Inköpshävstänger Prisharmonisering och anbudsprocess Exempel: Dialysprodukter från Leverantör 1 Blodslang BL 201 B % 380 Standardisering Danderyd Karolinska Nyckelområden för bra inköp Konsolidering till få leverantörer Blodslang BL 207 B Avtalslojalitet % Volymkontroll Danderyd Karolinska Källa: Intervjuer; teamanalys 15

17 Exempel på förbättringspotential: Standardisering Inköpshävstänger Prisharmonisering och anbudsprocess Operationshandske Puderfri standard steril Inköpspris SEK Standardisering Lev1 Puderfri ophandske, texturerad yta 5.8 Nyckelområden för bra inköp Konsolidering till få leverantörer Lev 2 ophandske, pf, hydrogelbelagd, latex, ofärg 10.8 Avtalslojalitet Lev 3 Ophandske, puderfri, latex 8.0 Volymkontroll * Dell Latitude D400 ** Fujitsu Siemens 16

18 Exempel på förbättringspotential: Leverantörskonsolidering Inköpshävstänger Prisharmonisering och anbudsprocess Karolinska Huddinge Kontorsmateriel Leverantör Lyreco 1.5 Standardisering Suppliers Team Parajett Nyckelområden för bra inköp Konsolidering till få leverantörer Nässjö-tryckeri Stil Offset Totalt ~310 leverantörer Strålfors 0.2 Avtalslojalitet Secure Partner 0.2 Övriga 3.3 Volymkontroll Totalt 8,3 Källa: Intervjuer; teamanalys 17

19 2. Exempel på förbättringspotential: Läkare förskriver en stor mängd ickeupphandlade preparat trots att det finns upphandlade likvärdiga alternativ Prisharmonisering och anbudsprocess Standardisering Följsamhet mot upphandlade läkemedel Besparingspotential genom inköp av upphandlat taxan SEK miljoner 6,5 SEK 4,4 miljoner Nyckelområden för bra inköp Konsolidering till få leverantörer 2,1 Avtalslojalitet Extrapolerat årligt inköp av ej upphandlat läkemedel Kostnad för motsvarande mängd upphandlad substans Volymkontroll 18

20 Efter skriverier om att stora mängder läkemedel slängs har en undersökning gjorts för att utreda besparingspotentialen i att minska läkemedelsavfallet Inköpshävstänger Prisharmonisering och anbudsprocess Artikel från Svenska Dagbladet 4 augusti 2004 Standardisering Nyckelområden för bra inköp Konsolidering till få leverantörer Avtalslojalitet Volymkontroll Källa: Svenska Dagbladet 19

21 Vi har nu lanserat den andra fasen som består av tre vågor Idag Fas 1 Fas 2 Fas 3 Diagnosfas Identifiering och realisering av besparing Fortsatt förbättringsarbete Tid December 2004 Februari 2005 April 2005 December Aktiviteter Besvarade frågan Hur kan inköp/upphandlingar göras bättre så att landstinget sparar pengar? Arbete med ett antal utvalda inköpskategorier och identifiera besparingsåtgärder i 3 vågor (3 mån/våg) Utformning av långsiktigt arbetssätt för att säkerställa fortsatta besparingar Realisera identifierade besparingsåtgärder genom t.ex. Leverantörsdiskussioner Nya upphandlingar Etc. Skapande av faktabas för fortsatt arbete Utveckling av organisation Design av uppföljningsverktyg och relaterade processer Driva kompetensutvecklingsprogram 20

22 SMIL-projektet har följande styrning Styrgrupp Deltagare Sören Olofsson (SLL) Helena Holmstedt (SLL) Göran Stiernstedt (SLL) Monika Kraft (SLL) Ulf Jacobsson (SLL) Per Dahlgren (SLLU) Cecilia Schelin Seidegård (Karolinska) Carola Lemne (Danderyds sjukhus) Christina Söderholm (Södersjukhuset) Mikael Ohrling (SLSO) Per Wester (MediCarrier) Pilotgrupper Projektgrupp Läkemedel IT-tjänster & datamateriel Sjukvårdsmateriel Tekniska hjälpmedel Projektledare (Per Dahlgren Biträdande projektledare Catarina Bergvall) Respektive inköpschef Pilotledare för varje pilot SLSO Karolinska Södersjukhuset Danderyd Respektive inköpsavdelning med dess anställda samt vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor etc.) Övriga 21

23 För att möta SMIL-projektets övergripande målsättning krävs dels att realisera kortsiktiga besparingar och att organisationens kompetens utvecklas SMIL-projektets övergripande målsättning Skapa förutsättningar för SLL att realisera kontinuerliga besparingar och förbättringar inom inköpsområden Realisera kortsiktiga besparingar och bygg kompetens genom pilotkategoriarbete i Våg 1-3 Stärk inköpskompetens och kultur tvärs organisation erna 22

24 Valet av pilotkategorier har baserats på analys av ett stort antal kategorier SEK miljoner; 2003 Inköpskategorier exkl. MediCarrier inköp Läkemedel (inkl. blod) 546 Röntgentjänster 115 Sjukvårdsinköp % = SEK miljoner* Danderyds sjukhus Södersjukhuset 8 9 Inhyrd personal Tekniska hjälpmedel Laboratoriemateriel Laboratorietjänster Vårdmateriel 432** Kirurgimateriel (ink. anestesi) Transporter och frakter Övriga verksamhetsanknutna tjänster Förbrukningsinventarier och materiel Tvättjänster Karolinska Datamateriel 162 Konsulttjänster 89 SLSO 35 Telefoni och postservice Livsmedel Rep./uh. datorutrustning Rep./uh. medicinteknik utr IT-tjänster 147 Inkontinensmateriel 52*** Inoperativa hjälpmedel 137 Övrigt**** 604 Medicintekniskt materiel (inkl. röntgenmateriel) 127 Totalt * Exklusive momspost på SEK 173 miljoner (Huddinge) samt differens gentemot internredovisningssystemet (SEK 28 miljoner) ** SEK 109 miljoner 2004 *** SEK 160 miljoner upphandlat av SLLU 2003 **** Vårdkonsultations- och operationstjänster (36), Kontorsmateriel (39), Info, PR, tryck och undervisningsmateriel (33), Övrigt materiel (27), Tolkservice (35) etc. Källa: Respektive sjukhus ekonomiavdelning; teamanalys 23

25 Fyra kategorier identifierades som piloter för våg 1 INDIKATIV Stor besparing Liten besparing Piloter våg 1 Genomförbarhet Svårt Enkelt Inkontinensmateriel Transporter Tele & Post och frakter Labmateriel Inhyrd personal Inoperativa hjälpmedel Förbrukningsmateriel Sjukvårdsmateriel Läkemedel Medicintek. utrustning & rep. & uh. Nutrition IT-tjänster/ Datamateriel/ Rep. & uh. datorutrustning Tekniska hjälpmedel Diabetes I sjukvårdsmaterial ingår Handskar Stentar Suturer Dialysmaterial Lab- och röntgentjänster <10% 10% >10% Storlek på besparing 24

26 Varje pilot arbetar med ett antal initiativ Läkemedel Genomförande av leverantörsdiskussioner Upphandling av preparat som ej tidigare upphandlats Minska tablett avfallet Ökad följsamhet mot upphandlade preparat IT Insourca upphandling från Kommentus Följsamhet till PC specifikation Enhetligt pris för PC-standardmodeller Standardisera konsultinköp Konsolidera volymer i en upphandling Tekniska hjälpmedel Hjälpmedelsenheten Prisharmonisering inom ortopeditjänster Säkerställ hörapparat upphandlingen Hjälpmedel Stockholm SLL Upphandling tar över HI upphandlingar Genomför leverantörsdiskussioner Rekond & Service Standardisera modellval av rollatorer Vårdmateriel Suturer Reducera antalet leverantörer i ny upphandling Inför krav på att testprodukter är gratis Handskar Ny upphandling med en klar inköpsstrategi Stentar Gemensam ny upphandling som Prisharmoniserar till lägsta nuvarande pris Konsoliderar volymerna för upphandlingen Dialys Gemensam ny upphandling som Prisharmoniserar till lägsta nuvarande pris Konsoliderar volymerna för upphandlingen 25

27 I kartläggningsarbetet av pilotkategorierna i våg 1 har en total potential på över SEK 100 miljoner identifierats SEK miljoner INDIKATIV Total identifierad besparing motsvarar 10 15%, eller 9 14% efter implementerings marginal 1. IT 2. Läkemedel 3. Tekniska för slutenvård Hjälpmedel Övrigt* Totalt 4. Vårdmateriel Implementerings marginal (20%) Totalt * Inhyrd personal, etc. Källa: Teamanalys 26

28 Ett antal kategorier har identifierats som kandidater till pilotkategorier i våg 2och 3 Stor besparing Liten besparing Genomförbarhet Svårt Enkelt Tele & Post Inkontinens-materiel Resetjänster Sjukvårdsmateriel Laboratoriemateriel Livsmedel Inhyrd personal Transporter och frakter Kontorsmaterial Inoperativa hjälpmedel Förbrukningsmateriel Medicintek. utrustning & service Nutrition Diabetes Föreslagna kandidater för omedelbar lansering i våg 2 Potentiella ytterligare kandidater i våg 2 Lab- och röntgentjänster Gaser <10% 10% >10% Storlek på besparing Källa: Teamanalys 27

29 Arbetet enligt plan i kategorierna adresserade i våg 2 och 3 Huvudaktiviteter Telefoni Medicinteknik Operationsartiklar Intraokuläralinser Nutrition Sprutor/kanyler MR kameror Kartläggning av kostnadsstruktur färdig Upphandling pågår Förvaltningsorganisation under utveckling Kategoriarbetet indelat i tre undergrupper Pilotteam kartlägger maskinpark samt servicestruktur. Insamling av leverantörsdata. Genomföra upphandling av MR kameror Mikael Gårdebäck verifierad som pilotledare Leverantörsdata insamlad Tester genomförda Upphandling genomförs Leverantörsdata insamlad SLL driven pilot Pilotledare utsedd Leverantörsdata insamlad SLL driven pilot. Upphandling genomförs Pilotledare utsedd Leverantörsdata insamlad SLL driven pilot. Upphandling genomförs Samordning mellan sjukhusen Karolinska genomför gemensam upphandling Utvärdering pågår 28

30 Arbetet enligt plan i kategorierna adresserade i våg 2 och 3 (forts Huvudaktiviteter Resetjänster Gaser/gasbland ningar Urologi/endosk opi Analys av kostnadsstruktur färdig Upphandling förbereds Samverkan med Travel management Analysarbete genomfört Samverkan inleds med Locum Upphandling avvaktas Leverantördata insamlad Upphandling genomförs 29

31 Kartläggningsarbetet i våg 1 och 2 har per idag resulterat i identifierade potentiella besparingar på mellan SEK 125 och 205 miljoner SEK miljoner GROVA UPPSKATTNINGAR ,5 1, IT 2. Tekn. 3. Läkem. 4. Vårdmateriel Övrigt** Totalt 5. Med. 6. Tele-foni 7. Op. hjälpm. för slutenvård våg 1 teknik artiklar 8. Intraokulära linser 9. Nutrition Totalt våg 2 Totalt våg 1 och 2 Impl. marginal (20%) Totalt Kostnadsbas 679* 306** * , *** * ,915 1,915 Besparing Procent Våg 1 Våg Totalt kostnadsbas SEK ~5,0 miljarder, varav 38% adresserad hittills 30

32 Våg 1 Uppföljning och realiseringsarbete från våg 1 och 2 Realiserad potential Total potential Kvarstående arbete Projektledaransvar Pilotledare Handskar 2,9 2,0 Upphandlingen avslutad Margareta Anna Ersson Eriksson. Dialys 3,6 2,1 Upphandlingen avslutad Catarina B. Mikael Wickström Suturer 3,2 6,8 Förlängd 1 år Per D. Ann-Cathrine Samfors Stentar 10,9 6,2 Upphandlingen avslutad Catarina B. Anna Ersson/ Bo Lindvall IT Hårdvara Service Licenser 80 0, Följ upp upphandling av hårdvara Följa upp implementering av riktlinjer Fortsätta tjänstekartläggning Förhandla nya licensavtal Läkemedel 4,2 4,0-16,0 Ursprungliga projektet avslutat Ny upphandling pågår Per D. Catarina B. Björn Broman Kim Kimreus CL/BR/BN/MB Tekniska hjälpmedel 23,5 3,1 30,5 13,9-16,9 Följ upp hörapparatanvändning Tag över upphandlingar Catarina B. Bengt Haglund HR, SLL Upphandling HJMS upphandlade Våg 2/3 Medicinteknik 132,3 1, Implementera och följ upp ny process för samordande Per D. Mikael Wickström/ Göran upphandlingar Stiernstedt Analysera/omförhandla serviceavtal Lars Carlsson Telefoni 38 18,4 38,9 Upphandling avslutad Per D. Anne Servning/ Staffan 18,1 Edberg Op. Artiklar 0 1,3 Tester genomförda Margareta Michael Gårdebäck SLL kategorier Projektet avslutat Eriksson Intraokulära linser 5,0 1,6-2,1 Upphandlingen avslutad M Eriksson Ann-Marie Dellner Urologi - endoskopi 6,9 3,0 Nykomponerad upphandling M Eriksson Lise-Lott Littunen Sprutor/kanyler/anestesi 2,5 2,0 Nykomponerad upphandling M Eriksson Lise-Lott-Littunen Total 71,9 204,2 160,7 256,0 31

33 Aktivitetsuppföljning: Handskar Årliga besparingar, SEK miljoner UPPSKATTNINGAR Besparingsområde Aktiviteter Relaterad besparing Tidpunkt för realisering Ansvarig Utfört Begränsa antalet leverantörer i kommande upphandling Säkerställ att referensgruppen utökas med chefssjuksköterskor och läkare från ett antal avdelningar på samtliga sjukhus Säkerställ att det på genomförda referensgruppsmöten tas beslut om att begränsa antalet leverantörer per position Sept 2005 Okt 2005 Inköpschefer Anna Ersson Kontrollera att upphandling med leverantörsbegränsning slutförs Säkerställ att samtliga berörda avdelningar på alla sjukhus informeras personligen om resultatet av upphandlingen Kontrollera att generella prissänkningar på 8% uppnås Kontrollera fortsatt hög avtalslojalitet (med hjälp av Logistics eller statistik från leverantörer) ~2 Maj 2006 Maj 2006 Maj 2006 Halvårsvis from sept 2006 Anna Ersson Lise-Lott Littunen Inköpschefer/ Anna Ersson Lise-Lott Littunen Anna Ersson Lise-Lott Littunen Anna Ersson/ Inköpschefer Lise-Lott Littunen Beräknad verklig besparing 2,9 mkr. Ramavtalen fungerar bra Not: Samtliga besparingspotentialer utgår från att enheterna SLL Upphandling, Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus samt SLSO uppfyller aktiviteterna 32

34 Dialys: Summering av identifierad besparingspotential SEK miljoner ESTIMAT Låg Hög Besparingsaktiviteter Antaganden Krav för realisering Tid för realisering Realiseringsutmaning A. Prisharmonisera till lägsta nuvarande pris 1,0 Fresentius: SEK 0,5 miljoner identifierade varav ~0,4 redan realiserade då priserna på avtalet mellan Fresenius och Danderyd sänktes i mars samt att Solna handlar på Huddinges avtal Gambro: Samma besparing möjlig för Gambro som för Fresenius (SEK 0,5 miljoner) Diskussioner med Gambro och Fresenius* om att ändra priser i nuvarande avtal Start omgående B. Konsolidera volymer för upphandling 0,8 3% prissänkning på total kostnadsbas om SEK 25 miljoner Korrekt utformad upphandling Efter avslutad upphandling (maj 2006) Total kostnadsbas ca SEK 25 miljoner vilket motsvarar en besparing på 7% Total besparing 1,8 Totalt uppnådd besparing 3,6 mkr * Vissa av artiklarna är dyrare på Huddinges nuvarande avtal än på Solnas gamla avtal. Huddinges avtal borde ha de lägsta priserna Källa: Teamanalys 33

35 Aktivitetsuppföljning: Suturer Årliga besparingar, SEK miljoner Besparingsområde Reducera antalet leverantörer Aktiviteter Kontrollera att upphandling med leverantörsbegränsning slutförs Säkerställ att samtliga berörda avdelningar på alla sjukhus informeras om resultatet av upphandlingen Kontrollera att generella prissänkningar på 7% uppnås Kontrollera fortsatt hög avtalslojalitet (med hjälp av Logistics eller statistik från leverantörer) Relaterad besparing 3,2 Tidpunkt för realisering Dec 2005 Feb 2006 Nov 2005 Halvårsvis from juni 2006 UPPSKATTNINGAR Ansvarig Anne-Cathrine Samfors Inköpschefer/ Anne-Cathrine Samfors Anne-Cathrine Samfors Anne-Cathrine Samfors Utfört X Införa krav på att tester av nya produkter ska vara gratis Säkerställ att riktlinjer för tester av nya produkter utformas i samarbete med vårdpersonal på varje sjukhus operationsavdelningar (riktlinjerna ska syfta till att testerna ska ske gratis och under kontrollerade former) 3,6 Feb/mar2005 Respektive inköpschef Kontrollera att riktlinjerna följs på samtliga sjukhus Halvårsvis from juni 2006 Respektive inköpschef x Inbjudan till Braun Medical för diskussion om marknadsföring av upphandlade suturer Jan 2006 AC Samfors Beräknad verklig besparing 3,2 mkr Not: Samtliga besparingspotentialer utgår från att enheterna SLL Upphandling, Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus samt SLSO uppfyller aktiviteterna 34

36 Aktivitetsuppföljning: Stentar Årliga besparingar, SEK miljoner UPPSKATTNINGAR Besparingsområde Prisharmonisera till lägsta nuvarande pris Aktiviteter Säkerställ att prisdiskussioner med sex leverantörer har skett (Boston Scientific, Johnson&Johnson, Guidant, Cook, Abbott Vascular, St Jude) Kontrollera att alla sjukhus köper till lägsta nuvarande SLL-pris Relaterad besparing 2-3 Tidpunkt för realisering Okt 2005 Nov 2005 Ansvarig Anna Ersson/ Bo Lindvall/ Mikael Wickström Anna Ersson/ Lisbeth Backman Utfört Konsolidera volymer för upphandling Säkerställ resurser till tre nya gemensamma upphandlingar Koronar angio Perifer angio Endoskopi/ERCP Feb 2006 Catharina Bergvall/ Mikael Wickström Kontrollera att tre gemensamma upphandlingar påbörjas och att överläkare från alla sjukhus är med i referensgruppsarbete Säkerställ att koronar angio-gruppen enas om ett sätt att upphandla Feb 2006 Feb 2006 Anna Ersson/Lisbeth Backman Anna Ersson/Lisbeth Backman Kontrollera att gemensam upphandling är avslutad och att priserna i genomsnitt är 5% lägre än idag 4,3 Juli 2006 Anna Ersson/ Lisbeth Backman Säkerställ att diskussioner med upphandlade leverantörer kring prissänkningar samt införande av nya produkter på avtal sker gemensamt och under kontrollerade former med representanter från läkarkåren 2 ggr/år för Perifer angio Endoskopi/ERCP Kontrollera att alla sjukhus följer avtalen och handlar till lägsta SLL-pris Halvårsvis from jan 2007 Kvartalsvis from okt 2006 Anna Ersson/Lisbeth Backman Total besparing ca 10,9 mkr Debatt i dagspressen Anna Ersson/Lisbeth Backman/inköpschefer Not: Samtliga besparingspotentialer utgår från att enheterna SLL Upphandling, Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus uppfyller aktiviteterna x x 35

Upphandlingssamverkan D-U Inledning

Upphandlingssamverkan D-U Inledning Inledning 1/7 Nu Reflektioner Resursläget Mycket på gång e-stelle! Inköp är mycket Inköp Upphandling Anskaffning Spendanalys Leverantörmarknadsanalys Strategi Anbudsinfordran Anbudsutvärdering Förhandling

Läs mer

Mål och styrning. Forum för inköp 21 november 2012, Karin Peedu tf avdelningschef

Mål och styrning. Forum för inköp 21 november 2012, Karin Peedu tf avdelningschef 1 Mål och styrning Forum för inköp 21 november 2012, Karin Peedu tf avdelningschef SLL upphandling Mål och indikatorer för SLLU Varukorgindex Diskussion Omsättning: Ca 70 miljarder kr SLL Upphandling:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling. Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns Landsting 2014

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling. Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns Landsting 2014 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms Läns Landsting 2014 Landstingsstyrelsen fastsäller årligen planerade samordande upphandlingar

Läs mer

Upphandling inom Skatteverket 2012

Upphandling inom Skatteverket 2012 Upphandling inom Skatteverket 2012 20121004 Agenda Organisation Riktlinje Kategoristyrning Upphandling Förebyggande skatteinformation Skatteverket Vår vision är ett samhälle där alla gör rätt för sig Tar

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

1C:Från inköp till betalning - hela processen

1C:Från inköp till betalning - hela processen A Basware Presentation 1C:Från inköp till betalning - hela processen Mia Lenman Matti Bjerking 6:e okt 2011 En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer av inköp av råvaror,

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-12 Agenda 13 15 Inledning och status Om hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Införande

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Manual för beställning av Extempore, SLL

Manual för beställning av Extempore, SLL 2015-09-30 Version 1.4 1 (9) Manual för beställning av Extempore, SLL Den senaste versionen finns alltid att ladda ner på www.uppdragsguiden.sll.se/lakemedelsforsorjning För aktuell information besök www.apl.se

Läs mer

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013

Nyhetsbrev nr. 2 FASAB FASAB. Februari, 2013 Nyhetsbrev nr. 2 FASAB Februari, 2013 FASAB Inledning Hej! Vi befinner oss i en mycket spännande fas i utvecklingen av FASAB där vi alla inom snar framtid kommer att märka av den pågående förändringen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Exempel på inköpsprojekt inom Svensk Bilprovning AB Anders Kron Mikael Wallgren

Exempel på inköpsprojekt inom Svensk Bilprovning AB Anders Kron Mikael Wallgren Exempel på inköpsprojekt inom Svensk Bilprovning AB Anders Kron Mikael Wallgren Case Bilprovningen Effekt på rörelseresultatet 2001-2003 MSEK 250 Bilprovningens rörelseresultat 200 150 100 85 50-50 -100-150

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén

Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15. Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt om e-handel och e-fakturering inom SFTI 2008-12-15 Kerstin Wiss Holmdahl Peter Norén Aktuellt & Nyheter Svefaktura sprids mer och mer E-beställningar i staten Sveordern, ny standard för enkla

Läs mer

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin?

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Kammarrätten i Stockholms dom, TLV./. Region Skåne v.v. Stockholm den 27 augusti 2014 Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Agenda Inledning

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

av resultatet CKU 3 VIL 2014

av resultatet CKU 3 VIL 2014 Välkommen! Workshop för uppföljning av resultatet CKU 3 VIL 2014 SLL Personal och utbildning, Arb.grp för CKU 3 VIL CKU ledningen Arbetsgruppen för CKU 3 VIL Susanne Kalén Ewa Ehrenborg Margaretha Forsberg

Läs mer

E-fakturaprojektet inom SLL 2005

E-fakturaprojektet inom SLL 2005 Projektrapport nr 23/2005 E-fakturaprojektet inom SLL 2005 E-fakturaprojektet inom Landstingsstyrelsens förvaltning har i enlighet med Landstingsdirektörens direktiv infört en lösning för elektroniskt

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24

Handledning. För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16. Version 4 2011-10-24 Handledning För avrop på Förmedlingscentralernas ramavtal gällande IT-konsulttjänster UH 2010/16 Version 4 2011-10-24 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bilagor 1 3. Avtalets omfattning 1 4. Leverantörer 2 5.

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Stiftelsen NUDU KommITS 2003

Stiftelsen NUDU KommITS 2003 Stiftelsen NUDU KommITS 2003 NUDU Nätverket för dialog och utveckling i upphandlingsfrågor Startades av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenskt Näringsliv Syfte att skapa gemensamma förutsättningar

Läs mer

Skatteverkets ramavtalsupphandling av IT-konsulttjänster 8 roller. Lars Thür, Inköpsenheten

Skatteverkets ramavtalsupphandling av IT-konsulttjänster 8 roller. Lars Thür, Inköpsenheten Skatteverkets ramavtalsupphandling av IT-konsulttjänster 8 roller Lars Thür, Inköpsenheten Innehållsförteckning Projektbeskrivning Sammanfattning Metodik Organisation Tidplan Resultat Projektprocessen

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Från analys till avtalsvård Hur ställa miljökrav vid upphandling? Kort presentation av VGR Miljöarbetet i VGR Följ inköpsprocessen Ta god tid för behov och

Läs mer

Ann-Mari Nystedt CSSM 2011-04-27 Så specificerar, mäter och kvalitetssäkrar ABB inköpta tjänster. ABB Group April 27, 2011 Slide 1

Ann-Mari Nystedt CSSM 2011-04-27 Så specificerar, mäter och kvalitetssäkrar ABB inköpta tjänster. ABB Group April 27, 2011 Slide 1 Ann-Mari Nystedt CSSM 2011-04-27 Så specificerar, mäter och kvalitetssäkrar ABB inköpta tjänster April 27, 2011 Slide 1 ABB i världen Huvudkontor i Zürich, Schweiz. Cirka 117 000 medarbetare i 100 länder.

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Rätt kompetens via konsultmäklare

Rätt kompetens via konsultmäklare 1 Rätt kompetens via konsultmäklare SL Anja Tollgård Fagrell 2 Upphandling av konsultmäklare SL valde i december 2012 att upphandla en konsultmäklare som ska förse organisationen med rätt expertis. 3 Utgångsläge

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Läkemedelsförsörjning i Stockholms län - information för vårdgivare och beställande enheter

Läkemedelsförsörjning i Stockholms län - information för vårdgivare och beställande enheter 1 (6) Läkemedelsförsörjning i Stockholms län - information för vårdgivare och beställande enheter Innehåll Bakgrund... 2 Fyra tjänsteleverantörer... 2 Sjukhusapoteksfunktion inom SLL... 3 Regionala Sjukhusapoteksfunktion...

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403

JIL Södersjukhuset AB Besöksadress Sjukhusbacken 14 Postadress 118 83 Stockholm Styrelsens säte Stockholm Organisationsnummer 55 65 95-7403 1(4) SÖDERSJUKHUSET A n k o m Stockholms läns landsting 2013-03-20 2013-04- 0 2 Södersjukhuset handlingsplan för städning 2013 Dnr. Nulägesrapport Städavtal Södersjukhuset har idag ett avtal avseende köp

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Upphandling av översättningstjänster

Upphandling av översättningstjänster Upphandling av översättningstjänster 2011 Ebba Melchior ebba.melchior@gu.se Helena Åberg helena.aaberg@gu.se Bakgrund Informationsenhetens behov av översättningar växte De direktköpsavtal som fanns hade

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet. Jönköpings kommun. Juni 2006 Johan Bokinge

Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet. Jönköpings kommun. Juni 2006 Johan Bokinge Granskning av rutiner och vissa kostnader avseende telefon- och Internet Jönköpings kommun Juni 2006 Johan Bokinge Innehållsförteckning 1INLEDNING 3 1.1Sammanfattning 3 1.2 Bakgrund 4 1.3 Syfte, metod

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Framgångsfaktorer inköpsprojekt - vad kommer före resp. efter systeminförande? Matti Bjerking En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE

PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Josefina Hinnerson 2015-05-11 PROJEKTPLAN FÖRSTUDIE Planerings- och utvecklingsmodell för vårdmiljöer 1. Inledning Denna projektplan beskriver förstudien som är en del av ett projekt med syfte att utveckla

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson

Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen. Bengt Petersson Bengt Petersson Projektledare Offentlig upphandling Läkemedel och läkemedelstjänster Västra Götalandsregionen Bengt Petersson Föredragningen Del 1, allmänt om läkemedelsområdet Del 2, Uppföljningen av

Läs mer

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008

Elektroniska inköp steget före e-fakturan. Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Elektroniska inköp steget före e-fakturan Stora e-upphandlingsdagen 15 maj 2008 Bakgrund Politiska mål för e-förvaltning Strategi och nationell handlingsplan Förändringar inom upphandlingsområdet Enhet

Läs mer

Förslag på kategori A upphandlingar som beräknas påbörjas under år 2015.

Förslag på kategori A upphandlingar som beräknas påbörjas under år 2015. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1412-1460 Landstingsstyrelsen Fastställande av kategori A upphandlingar som beräknas bli påbörjade under år 2015 Föredragande

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Category Management - en del av det strategiska inköpsarbetet Matti Bjerking 301 000 000 Category Management Kategoristyrning Kategoristyrning - en del av det strategiska

Läs mer

Förstudie DANTE 2008-01-15

Förstudie DANTE 2008-01-15 Förstudie DANTE 2008-01-15 Agenda Introduktion av VERVA Inledning Förstudie DANTE Förstudiens slutsatser (Paus) Ramavtal och Avropsprocess Tidplan Diskussion (Lunch) Verva IT-ramavtal för offentlig förvaltning

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Att utvärdera kvalitet

Att utvärdera kvalitet Att utvärdera kvalitet Att utvärdera mervärden objektivt, transparent och förutsebart tillsammans med sakkunniga: Så genomförde serviceförvaltningen, Stockholms stad, upphandlingen av vård och omsorgsboenden

Läs mer

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008 Nyckeltal för Capio S:t Görans Sjukhus 2007 Grundat 1888, i Capios regi sedan 1999 176 200 besök varav 65 000 akutbesök, 23 000 slutenvårdstillfällen varav

Läs mer

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Upphandling och juridik Upphandlingsavdelningen MARKNADSUNDERSÖKNING 2013-05-07 Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking

Revisionsrapport* Bemanningsföretag. Landstinget Halland. 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson. *connectedthinking Revisionsrapport* Bemanningsföretag Landstinget Halland 2007-12-03 Anita Andersson Leif Jacobsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Syfte/revisionsfråga...1 3 Metod och omfattning...1

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden?

Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Offentlig upphandling i ett biblioteksperspektiv Vilka lagar och regler gäller i Sverige och för svenska förhållanden? Magnus Josephson 14 mars 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattning Alla kommunala,

Läs mer

Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012

Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012 Seminarie SKI-KSL Trygghetslarm & Larmmottagning 2012 Deltagare Från SKI Fredrik Lovén, Försäljningskonsult Ida Engberg, Projektledare Från KSL Agneta Aldor Från Huddinge Kommun Carina Thörnblom Deltagare

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

IT och e-utveckling i Region Skåne

IT och e-utveckling i Region Skåne IT och e-utveckling i Region Skåne 5/2011 Nyhetsbrevet för dig som är intresserad av IT- och verksamhetsutveckling i Region Skåne VGI närmar sig införandestart Sedan en vecka tillbaka är vårt gemensamma

Läs mer

ERFARENHETER OCH TANKAR KRING INSTALLATIONEN PÅ SLL

ERFARENHETER OCH TANKAR KRING INSTALLATIONEN PÅ SLL ERFARENHETER OCH TANKAR KRING INSTALLATIONEN PÅ SLL Agenda Kort om Visionutveckling SLL Projektet Leveransen Erfarenheter KORT OM VISIONUTVECKLING Visionutvecklings Vision En vision är en ledstjärna, vi

Läs mer

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-06-08 LS 1010-0819 i ANOSTINGSSTYRELSEN Dnr: 2011-06- 0 8 * 1-06-21 01? Landstingsstyrelsen Uppföljning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer