Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm."

Transkript

1 Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida Dnr: (10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS har, med anledning av att lokalhyresavtalet för Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm är på väg att löpa ut, beslutat att flytta till nya lokaler vid Valhallavägen 117. Inflyttning sker den 15 januari En projektledare har upphandlats och en projektgrupp har installerats för ändamålet. Som en komplettering till denna grupp har PTS behov av en teknisk säkerhetskunnig konsult. Därför har en upphandling av tekniska konsulttjänster genomförts. Denna rapport redovisar handläggningen av upphandlingen och visar hur anbuden prövats och utvärderats. Rapporten avslutas med förslag till tilldelningsbeslut. Upphandlingsrapporten har utformats så att den svarar mot de krav på dokumentation av upphandlingsärende som anges i 9 kap 12 lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Upphandlande myndighet Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, Stockholm Upphandlingsförfarande och annonsering Upphandlingen har genomförts genom ett förenklat upphandlingsförfarande. Annons med tillkännagivande av upphandlingen publicerades i Anbudsjournalen den 23 januari. Annonsen har även publicerats på PTS webbsida (http://www.pts.se/upphandling) Inkomna anbud Sista anbudsdag var den 12 februari Vid anbudsöppningen som genomfördes den 13 februari konstaterades att det inkommit 6 försändelser Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Birger Jarlsgatan 16 Telefax: Stockholm

2 2(10) inom anbudstiden från följande leverantörer. Anbud hade inkommit från 1. Structor projektledning Stockholm AB 2. Grontmij AB 3. ÅF infrastruktur AB 4. EnergoRetea Installationskonsult AB 5. HJR projekt-el AB 6. Rejlers ingenjörer AB Totalt inkom därmed 6 anbud. Anbudsöppningsprotokoll finns bifogat som bilaga Prövning och utvärdering av anbud Prövningen har genomförts med utgångspunkt från de uppgifter som lämnats i anbuden. Prövningen har genomförts i tre steg; först prövades att anbuden uppfyllde de krav som ställts på leverantören, sedan att de ställda kraven på tjänsterna var uppfyllda och slutligen utvärderades anbuden enligt de kriterier som redovisats i förfrågningsunderlaget Prövning av kraven på leverantören (kvalificering) I det inledande kvalificeringssteget prövades att anbudsgivaren uppfyller de i förfrågningsunderlaget ställda kraven, det vill säga har i anbudet visat att de innehar de resurser samt den kompetens och erfarenhet som är nödvändig för att utföra de aktuella tjänsterna, samt accepterar de kommersiella villkoren. PTS prövning visade att enbart ett anbud uppfyllde de krav som ställts i kvalificeringssteget. PTS begärde därför in komplettering av anbud där så bedömdes förenligt med lagen om offentlig upphandling. Anbud nummer 1, 2, 4 och 5 anger alla att ABK 96 ska gälla för uppdraget, och uppfyller därför inte kravet i 6.2 i förfrågningsunderlaget att samtliga i förfrågningsunderlaget ställda villkor måste accepteras. Under den aktuella punkten i förfrågningsunderlaget anges uttryckligen att anbud som innehåller reservationer avseende ställda krav kan komma att förkastas. Därutöver uppfyller inte anbud 5 kravet under 6.7 i förfrågningsunderlaget, att anbudet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare, vars behörighet ska styrkas. Anbud 5 innehåller ingen dokumentation som styrker signatärens behörighet. Anbud 1, 2, 4 och 5 har därför inte utvärderats vidare. Anbud nummer 6 innehöll enbart sidan 3 av 3 av registreringsbevis för bolaget. PTS begärde därför in komplettering av anbudet.

3 3(10) Efter komplettering visade både anbudsgivare 3 och 6 att de uppfyllde de krav som ställts i kvalificeringssteget samt accepterade de kommersiella villkoren. För en sammanställning av prövningen av kraven på leverantörerna, se bilaga Prövning av kraven på tjänsten Därefter genomfördes en prövning av att de ställda kraven på tjänsterna är uppfyllda. Anbudsgivare 3 har i sitt anbud angett att man bifogar CV för projektledare J.F. i bilaga 8. I den aktuella bilagan fanns dock inte den CV som angivits. PTS begärde därför komplettering. Anbudsgivare 6 har i sitt anbud angett att anbudet avser hela uppdraget. I uppräkningen av specificerade priser per uppdrag har dock område 9 Reservkraft utelämnats. Fördelningen av timmar mellan de olika uppdragen var även den oklar. PTS begärde därför komplettering/förtydligande. Analysen av anbuden har visat att anbud 3 och 6 efter förtydligande/komplettering uppfyller de ställda skall-kraven. Se vidare bilaga Anbudsutvärdering Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet har i förfrågningsunderlaget angetts som utvärderingsmetod. Följande utvärderingskriterier har använts vid anbudsutvärderingen för att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Pris Lämnat anbud på hela uppdraget Pris (75 poäng) Pris per område har utvärderats. Priser ska inkludera samtliga med uppdraget förenade kostnader. Den anbudsgivare som erbjudit det lägsta priset i enlighet med redovisade krav i föregående stycke har erhållit 75 poäng. De övriga anbuden har erhållit en lägre poäng relaterad till den procentuella differensen till lägsta pris. Som exempel har den som erbjudit ett 15 % högre pris erhållit 65 poäng och den som har erbjudit ett 50 % högre pris har erhållit 50 poäng.

4 4(10) Lämnat anbud på hela uppdraget (25 poäng) 25 poäng har delats ut till det anbud som innefattar alla delar i uppdraget. 25 poäng har i förekommande fall lagts på varje delområde. Resultat Det anbud som erhåller högst poäng enligt ovanstående kriterier bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Nedan redovisas resultatet av utvärderingen. Område 1 Pris: SEK Pris: SEK Poäng enligt utvärderingskalkyl: 29+25=54 Område 2 Pris: SEK Poäng enligt utvärderingskalkyl: 69+25=94

5 5(10) Pris: SEK Område 3 Pris: SEK Pris: SEK Poäng enligt utvärderingskalkyl: 49+25=74 Område 4 Pris: SEK

6 6(10) Pris: SEK Poäng enligt utvärderingskalkyl: 33+25=58 Område 5 Pris: SEK Poäng enligt utvärderingskalkyl: 55+25=80 Pris: SEK Område 6 Pris: SEK Poäng enligt utvärderingskalkyl:

7 7(10) Pris: SEK Poäng enligt utvärderingskalkyl: Område 7 Pris: SEK Pris: SEK Poäng enligt utvärderingskalkyl: 36+25=61 Område 8 Pris: SEK

8 8(10) Pris: SEK Poäng enligt utvärderingskalkyl: 28+25=53 Område 9 Pris: SEK Poäng enligt utvärderingskalkyl: 10+25=35 Pris: SEK Område 10 Pris: SEK

9 9(10) Pris: SEK Poäng enligt utvärderingskalkyl: 64+25=89 Förslag till tilldelningsbeslut Då anbudsgivare 3 och 6 har lämnat identiska anbud på område 6, Telefoni, föreslås PTS att avbryta upphandlingen i denna del. För närmare motivering av detta se Beslut att avbryta område 6 i upphandlingen av teknisk konsult. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för respektive område har i övrigt lämnats enligt tabell nedan. Område Anbud med högst poäng Erhållna poäng 1. Serverrum Sitic Specialgarage Strukturerat kabelnät för data och telefoni Konferensrumsteknik Telefoni avbryts avbryts 7. Accessnät Lås, larm och passagesystem Reservkraft Arkiv Med hänvisning till ovanstående redovisning föreslås PTS att för område 1, 3, 4, 7, 8 och 10 anta det av ÅF Infrastruktur AB lämnade anbudet, samt för område 2, 5 och 9 anta det av Rejlers Ingenjörer AB lämnade anbudet. Anna-Karin Hellsten Upphandlingsenheten Charlotte Murray Chef upphandlingsenheten

10 Bilagor 1) Anbudsöppningsprotokoll 2) Utvärdering av krav på leverantören 3) Kravuppfyllnad Sida 10(10)

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsförfarande Öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2012-12-21 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig upphandlare Sara Möller

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

1 Allmän information om upphandlingen

1 Allmän information om upphandlingen 2009-02-06 004/2009 1(9) Ert datum Ert dnr Sista anbudsdag: 2009-03-10 Anbudets giltighet: 2009-07-10 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 004/2009 UPPHANDLING AV KONSULTUPPDRAG

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT

ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT Dnr 2011/88/12 2011-05-09 Sid. 1 (11) 1 ANBUDSINBJUDAN... 4 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 2.1 OM SMHI... 4 2.2 OM DENNA UPPHANDLING... 4 2.3 OMFATTNING... 4 2.4 DOKUMENTATION... 4

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

Läs mer