Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA132 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 17 januari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA132 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 17 januari 2013"

Transkript

1 MÄLARDALENS HÖGSKOLA TENTAMEN I MATEMATIK Akademin för utbildning, kultur och kommunikation MMA3 Numeriska Metoder Avdelningen för tillämpad matematik Datum: 7 januari 03 Examinator: Karl Lundengård Skrivtid: 4 timmar Hjälpmedel: Miniräknare, penna, linjal, radermedel samt formelsamling på 7 sidor som bifogas till tentamen. Tentamen består utav 5 uppgifter värda upp till 5 poäng stycket. För uppgifter som består av flera delar är maxpoängen för varje del angiven. För att få högsta poäng på en uppgift krävs att ett korrekt och tydligt angivet svar och en klar beskrivning av hur lösningen är strukturerad och vilka ekvationer och samband som används. Uppgifterna är ungefärligt ordnade efter svårighetsgrad. Betygsgränser: Betyg 3: poäng, Betyg 4: 7 poäng, Betyg 5: poäng, Maxpoäng: 5. Låt f(x) = sin(x) + cos(x) 0 sin(x) Använd Newton-Raphsons metod för att hitta ett nollställe värde a sådant att f(a) = 0. Låt din första gissning vara a =. Räkna med radianer. a) Gör tre iterationer av Newton-Raphsons metod för att uppskatta a. (4 p) b) Ange hur många korrekta siffror din uppskattning av a har. Du kan anta att Newton- Raphsons metod konvergerar. ( p) Lösning: f(x) = sin(x) + cos(x) 0 sin(x) Formeln för Newton-Raphsons metod: a n+ = a n f(x) f (x) Funktionen f deriveras f (x) = cos(x) sin(x) + cos(x) 0 sin (x) a) Med första värde a 0 = fås sin() + cos() 0 sin() a = cos() sin() + a =, 3008 a 3 =, 3039 cos() 0 sin () = 0, 845 0, ,846 0, , , ,708 =, 550 / 7

2 Lösning: b) Notera att a och a 3 har tre gemensamma siffror. Vi antar att Newton-Raphsons metod konvergerar vilket gör att dessa tre siffror är korrekta.. Låt I = 0 9 x x 4 + dx Beräkna följande integral numeriskt med hjälp av Rombergs metod och kortaste steglängd h = 0, 5. g(x) = 9x x 4 + Rombergs metod är en kombination av trapetsmetoden och Richardson-extrapolation. Vi börjar med trapetsmetoden. ( T (h) = h f(x 0) + f(x ) f(x n ) + ) f(x n) ( ) T = ( ( ) ( ) 3 f(0) + f + f() + f + ) f() = = ( ) = 33 0 = ( T () = f(0) + f() + ) f() = 37 = 7.38 T () = (f(0) + f()) = Sedan använder vi Richardson-extrapolation ˆT ˆT (h) = T (h) + T (h) T (h) 3 T () T () ˆT () = T () + = ( ) ( ) = T + T ( ) T () = ˆT (h) = ˆT (h) + ˆT (h) ˆT (h) 5 ( ) ˆT = ˆT () + ˆT ( ) ˆT () = / 7

3 3. Hitta ett polynom går igenom följande fyra punkter: (x, y ) = (, 6), (x, y ) = (0, ), (x 3, y 3 ) = (, 4), (x 4, y 4 ) = (, 4) Lösning: Du kan använda vilken interpolationsmetod du vill. Eftersom vi har 4 punkter räcker det med ett polynom av grad 3. p(x) = a + bx + cx + dx 3 Här används Newton-interpolation. p(x) = c + c (x x ) + c 3 (x x )(x x ) + c 4 (x x )(x x )(x x 3 ) y = c y = c + c (x x ) y 3 = c + c (x 3 x ) + c 3 (x 3 x )(x 3 x ) y 4 = c + c (x 4 x ) + c 3 (x 4 x )(x 4 x ) + c 4 (x 4 x )(x 4 x )(x 4 x 3 ) c y (x x ) 0 0 (x 3 x ) (x 3 x )(x 3 x ) 0 (x 4 x ) (x 4 x )(x 4 x ) (x 4 x )(x 4 x )(x 4 x 3 ) c c 3 c 4 = y y 3 y 4 Nedanstående system skall alltså lösas, detta kan göras med vilken metod man vill men eftersom den är triangular kan bakåtsubstitution användas c 6 c c 0 = 4 c = Alltså c 3 c 4 c 3 c 4 p(x) = 6 4(x + ) + 3(x + )x + (x + )x(x ) = 3x + 3x + x 3 Fortsätter på andra sidan, Var God Vänd 3 / 7

4 4. För att kalibrera en ljuskänslig sensor så belyses den med ljus av olika våglängd varvid den spänning som sensorn genererar mäts. Resultatet redovisas i tabellen nedan: Ljusets våglängd (nm) Sensorspänning (mv) a) Antag att spänningen från sensorn, u, beror på ljusets våglängd, λ, på följande sätt u(λ) = a + bλ Hitta a och b så att spänningen från sensorn beskrivs så bra som möjligt i minstakvadrat-mening. (p) Lösning: b) Sensorn kan anses tillräckligt bra kalibrerad om residualvektorn, det vill säga vektorn med element r i = y i u(λ i ) där y i är mätvärde nummer i och λ i är våglängd nummer i, har en Euklidesk norm mindre än. Med andra ord: r < Kontrollera om detta är uppfyllt. c) Ge ett förslag på hur man matematiskt kan förbättra kalibreringen (det vill säga minska residualvektorns norm). (p) Ljusets våglängd (nm) Sensorspänning (mv) (p) a) Här skall vi använda minsta-kvadrat-metoden. Först definierar vi följande: A = , y = Sedan löses normalekvationerna [ ] a A A = A y b [ ] [ ] [ ] a 03 = b / 7

5 om dessa löses (med Gauss-elimination eller liknande) fås: a =.98, b = b) För att beräkna residualvektorn kan vi använda A och y som definierades i föregående uppgift. r = A.954 [ ] a y = 3.76 b Den Euklideska normen är det vanliga sättet att mäta längden hos en vektor: r = 6 ri = > i= Sensorn är alltså inte tillräckligt bra kalibrerad. c) Ett sätt att minska på residualen är att använda ett annat samband än det föreslagna, t.ex. så skulle u(λ) = a + bλ + cλ troligtvis ge ett bättre resultat. 5. Vid analys av hur bladet på ett vindkraftverk deformeras då de snurrar så kan man stöta på andra ordningens differentialekvationer av detta slag: q (t) + 3q (t) = sin(t) + sin(t) a) Skriv om differentialekvationen som ett system av första ordningens differentialekvationer. (p) b) Utgå från att q(0) = 3 och q (0) = 0. Uppskatta sedan q(0, 75) genom att använda Runge-Kuttas (klassiska) metod och steglängd h = 0, 5. (4p) 5 / 7

6 Lösning: a) Låt q (t) = q(t) och q (t) = q (t). Då kan differentialekvationen skrivas om på följande sätt: q = q q = 3q + sin(t) + sin(t) q (0) = 3 q (0) = 0 b) Nu kan vi använda Runge-Kuttas metod med h = 0.5. k (q ) = hq (0) = 0, 5 0 = 0 k (q ) = h( 3q (0) + sin(0) + sin( 0)) = 0 ( k (q ) = h q (0) + k ) (q ) = 0 ( ( k (q ) = h 3 q (0) + k ) ( ) ) (q ) h + sin + sin(h) = 0, 5 ( sin(0, 5) + sin(0, 5)) = 0, 4 ( k 3 (q ) = h q (0) + k ) = 0, 055 ( ( k 3 (q ) = h 3 q (0) + k ) ( ) ) h + sin + sin(h) = 0, 0776 k 4 (q ) = h (q (0) + k 3 ) = 0, 094 k 4 (q ) = h ( 3 (q (0) + k 3 ) + sin(h) + sin(h)) = 0, 853 q(0, 5) 3, 0084 q (0, 5) 0, / 7

7 Om man använder samma metod gånger till. k (q ) = 0, 045 k (q ) = 0, 699 k (q ) = 0, 0558 k (q ) = 0, 86 k 3 (q ) = 0, 0478 k 3 (q ) = 0, 0 k 4 (q ) = 0, 077 k 4 (q ) = 0, 89 q(0, 5) 3, 0599 q (0, 5) 0, 95 k (q ) = 0, 045 k (q ) = 0, 3765 k (q ) = 0, 050 k (q ) = 0, 48 k 3 (q ) = 0, 006 k 3 (q ) = 0, 80 k 4 (q ) = 0, 308 k 4 (q ) = 0, 979 q(0, 75) 3, 543 LYCKA TILL! 7 / 7

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

FRÅN MASSA TILL TYNGD

FRÅN MASSA TILL TYNGD FRÅN MASSA TILL TYNGD Inledning När vi till vardags pratar om vad något väger använder vi orden vikt och tyngd på likartat sätt. Tyngd associerar vi med tung och söker vi på ordet tyngd i en synonymordbok

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A SF624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A () (a) Använd Gauss-Jordans metod för att bestämma lösningsmängden till ekvationssystemet 2x + 4x 2 + 2x 3 + 2x 4 = 2, 3x + 6x 2 x 3

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10 JENSENvuutbildning NpMaD vt för Ma4 (4) VERSION UNDER ARBETE. Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN Skolverkets svar, # #6 9 Några lösningar till D-kursprov vt Digitala verktg är

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION Torulf Palm Ewa Bergqvist Ingela Eriksson Timo Hellström Carl-Magnus Häggström Pm nr 199,

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 1 Inloggningssida http://intagning.nykoping.se 1. Högst upp till vänster har du två boxar som kommer att följa med på alla sidor när du gör dina

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer