Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material"

Transkript

1 Årgång 14 Nummer 1 Nyhetsbrev RBAR A AN C TA BA S Kompetenscentrum Kompetenscentrum för energetiska material energetiska material Juni 2014 BARBARA EPOK Människor, städer och explosiva varor Norge visade sig från sin allra bästa sida under EPOK-dagarna uppe på Hurdalsjøn Hotell og Konferansesenter, strax norr om Oslo. Solen lös från en så gott som molnfri himmel och värmde de 71 deltagarna trots att det bara var mitten av maj. Men det fanns all anledning för årets EPOK-kommitté att vara nöjda på flera plan. Båda halvdagarna bjöd på intressanta föredrag om riskerna med explosiva varor i ett modernt, urbant samhälle. (Forts sid 2) Årets EPOK-kommitté: Från vänster: Geir Sörlie, Nammo Raufoss AS, Magnus Isberg, FOI och Stefan Borgström, Norab AB ALLEX 2013/2014 avslutades i vanlig ordning i slutet av block 4 på Björkborn i Karlskoga, i fint sällskap av Alfred Nobel himself, eller...? sid EPOK 1-3 ALLEX 2013 / ,3 ADR, konferens Security 3 FEX IGUS och CIE 5 Ny EU Security Plan 6 BTC - Bofors Test Center 7 VD-ruta 8 Kontakter KCEM 8 Kalendarium 8 Detaljer kring vår verksamhet hittar ni på hemsidan: Platser kvar! Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till konferensen ALLEX har sitt ursprung från mitten av 1980-talet. Kursen, som då hette ALEX, utvecklades av dåvarande Bofors för att täcka ett behov av kompetenshöjning hos arbetsledare inom explosivbranschen. Personlig skyddsutrustning september 2014 Målgrupp: Krut- och pyrotekniksektorn Sedan dess har kursen utvecklats till en mer allmän kurs och vänder sig idag till befattningshavare som är verksamma inom både produktion, underhåll, utveckling, konstruktion och transport av explosiv vara. (Forts sid 3) Innehåll Examen! Ny kull YH-elever 6 ALLEX 2013/ Vivian Solhaug, Nammo Raufoss Vivian Solhaug från Nammo Raufoss var en av de 18 deltagarna på ALLEX 2013/2014. Som ansvarig över en röntgenkontroll har hon att göra med många olika typer av produkter med explosiva ämnen i. Som spindeln i nätet med många kontakter inom företaget är det också I det här numret: Mer information och anmälan på Vill du komma i kontakt med redaktionen? Ring Helt topp och imponerende med gruvedriften! En kort och koncis reflexion av Vivian Solhaug efter besök i Aitikgruvan Redaktör: Ingrid Wieselgren e-post: Ansvarig utgivare: Mikael Niordson e-post:

2 EPOK Människor, städer och explosiva varor (forts) När arbetsplatsen blir bombad Först ut bland föredragshållarna var Björn Arnesen från Räddningstjänsten i Oslo. Han befann sig på sin arbetsplats i samma kvarter när Anders Behring Breivik sprängde en bomb i regeringskvarteret i Oslo den 22 juli Terrordådet resulterade i 8 dödsfall och minst 15 skadade. Tack och lov var det bara 10 % av den normala arbetskraften på ca 3000 personer som var kvar i området där bomben utlöstes. Mycket av bombens tryck gick nedåt vilket säkert också begränsade skadorna som kunde ha blivit betydligt värre, menade Björn. Totalt sett, med de efterföljande dödsskjutningarna på Utøya, saknar naturligtvis attentatet motstycke och har kallats det värsta våldsdådet i Norden i modern tid. Föredraget avslutades med en bild på alla de tusentals människor med rosor i händerna som samlades i centrala Oslo på årsdagen av attentatet. Trots allt ett hopp, avslutade en påtagligt berörd Arnesen. Hemmagjorda bomber Lite tillspetsat skulle man kunna kalla de hemmagjorda bomberna för det trygga samhällets fiende, menade Malin Kölhed och Anna Pettersson från FOI. De gav en kort resumé över de större terrordåden i Europa med fokus på terrorattentatet i London Där dog 56 personer, inklusive självmordsbombarna och 700 personer skadades. I de nervösa reaktionerna efter attentatet blev även en oskyldigt misstänkt skjuten till döds av polisen. Effekterna av den här typen av dåd kan bli väldigt omfattande, berättade Malin, och det finns ett ökande intresse på EU-nivå att försöka minska möjligheterna att bygga dessa hemmagjorda bomber. I projektet PREVAIL försöker man förhindra att vanliga, kommersiellt tillgängliga produkter går att använda till att göra bomber av genom att tillsätta kemikalier. Man kan även via detektorer upptäcka en ökad koncentration av explosivämnen i luften, fortsatte Anna, och visade filmer på bilar utrustade med specialgjorda takboxar som åkte runt i staden. Inte sällan planeras terrorattentat månader i förväg varför också en inrapportering av misstänkta mängder sålda kemikalier skulle kunna fungera preventivt. En ny EU-förordning om just detta är också på gång som senare MSB berättade om. Den betrodde medarbetaren Stefan Öhlund från Ekelöw gav en intressant och samtidigt skrämmande bild över hur världen ser ut beträffande korruption och riskerna det innebär för s.k. insiders, definierade som anställd eller annan person som: har särskilt stort förtroende har egen tillgång till intern information eller särskilda skyddsvärden. Den mobila arbetsplatsen i kombination med den ökade tillgängligheten på nätet ökar riskerna med att bli kontaktad, inte minst från den organiserade brottsligheten, och bli köpt. Men hotet finns egentligen överallt, menade Stefan, som varnar för att om man en gång satt foten i korruptionsträsket är man där för alltid! Som arbetsgivare gäller det att skapa lojalitet, ett ord med bl.a. följande synonymer: solidaritet, pålitlighet, trohet, trofasthet, kamratlighet och tillgivenhet. Det gäller att förstå drivkraften hos människan och att kunna identifiera och hantera de mjuka värdena hos sina medarbetare, förtydligade Stefan. Pyroteknik i storstadsmiljö Patrik Jansson från polisen som har jobbat med pyrotekniska tillstånds-ärenden i drygt 14 år, gav oss en inblick i hur farlig en vanlig nyårsraket kan vara. Användning av pyrotekniska varor kräver vanligen tillstånd. Polisen får dock befria anordaren från kravet på tillstånd. Plats och omständigheter är helt avgörande för om en ansökan kan godkännas, poängterade Patrik. En ny föreskrift har begränsat maxgränsen för raketer till 75 gram. Detta för att minska skadorna vid felaktig användning. Olycka med SSE-truck i Nordnorge Sid 2

3 EPOK Människor, städer och explosiva varor (forts) Odd Erik Sannerud, Maxam, redogjorde för omständigheterna kring olyckan med den SSE-truck i Nordnorge som tog eld i slutet av Odd Erik redovisade arbetsläget för Maxams egna utredning som kommer att vara klar under juni. Man har slagit fast att allt sköttes enligt gängse rutiner vid olyckstillfället. Ingen människa kom till skada. Information från MSB Lorens van Dam från MSB informerade bl.a. om en ny EU-lagstiftning som är på gång för sprängämnesprekursorer (förordning nr. 98/2013). Förordningen reglerar tillgängligheten till prekursorer för allmänheten. Den ställer också krav på rapportering av misstänkta transaktioner och betydande stölder och förluster i alla led, även inom industrin. Huvudsyftet är att motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa allmänhetens tillgång till vissa kemikalier. Förordningen börjar gälla 2 september Kursutvärdering Förutom en del rättmätiga kommentarer angående teknikproblemen var de flesta deltagarna väldigt nöjda med både kursen och val av kursgård, inte minst när det gällde maten! KCEM passar på att tacka alla deltagare och riktar ett särskilt tack till EPOKkommittén för väl genomfört arbete! Representanter från MSB på EPOK Från vänster: Bo Zetterström, Liselotte Schmidt och Lorens van Dam ALLEX 2013/ Vivian Solhaug, Nammo Raufoss (forts) bra att hon är insatt i och har en förståelse för säkerhetstänket rent generellt. ALLEX är fördelad på fyra block varav tre är schemalagda med olika företag som ansvariga värdar. En del av det lite tyngre innehållet lyftes många gånger upp av föreläsaren, menar Vivian. En av de stora fördelarna med AL- LEX är dessutom alla kontakter som knyts med folk i branschen. Man vet vart man kan vända sig med eventuella frågor. Det är också så mycket lättare att ta kontakt med någon som man redan träffat och har ett ansikte på. I år var de olika värdföretagen i kronologisk ordning: FOI (Försvarets Forskningsinstitut), Boliden Mineral/Forcit och Saab Dynamics. Det näst sista blocket består av två dagars projektstudier. Vi från Raufoss hade redan två projekt färdiga inför kursen, berättar Vivian. Men samarbetet med de andra i vår grupp, från andra företag, fungerade ändå toppen. Vi hyrde in oss på ett konferensställe här i Raufoss och det gick hur fint som helst! Överhuvudtaget är Vivian jättenöjd med hela kursen. Ett riktigt bra upplägg! Förutom någon som var lite lågmäld tycker Vivian också att det var riktigt hög klass på föreläsarna. ADR konferens i Sunne fokus Security Den 6-7 maj genomfördes årets ADR konferens på SELMA Spa+ i Sunne. Konferensen, som hade fokus på security, samlade 15 personer från Norge och Sverige. Företagen representerade såväl den civila industrin som försvarsindustrin. Konferensen inleddes med en allmän information av Erik Nilsson om utvecklingen på securityområdet i Europa; bakgrund, vad som görs, framtida åtgärder och hotbilder. Därefter berättade Thomas Sandberg från Safepac om förändringar i regelverket, klassificering och MSB tillsyn. Deltagarna fick sedan möjlighet att uppdatera sina skyddsplaner med hänsyn till de förändringar som skett i regelverket och inom företaget. Detta arbete skedde i dialog med både de andra deltagarna och föredragshållarna. Konferensen avslutades med en allmän frågestund och en presentation av Tommy Sandberg om begreppet känd avsändare. Begreppet har inledningsvis använts inom flygfrakt men kan komma att bli aktuellt även för andra transportslag i framtiden. Sid 3

4 FEX 2014 Etapp 1-3, en betraktelse av Dag Persson, FMV Ja då var man i skolbänken igen efter ett långt uppehåll, senaste tror jag var 1993 på ALLEX utbildning under den tid jag arbetade åt FOA (numera FOI). Trots det långa uppehållet så gick det väldigt snabbt att komma in i kursen, kanske beroende på de intressanta ämnena och de kunniga lärarna samt det trevliga och glada gänget som kursdeltagarna utgjorde. Anledningen från början till att jag sökte in till FEX utbildningen var väl främst mitt intresse för lagar, förordningar och regelverk inom explosivområdet. Detta område har till stora delar täckts upp och tillgodosetts. KCEM har lyckats med att få fram dugliga lärare inom ovan nämnda område från både myndigheter och industrin. Vi har på de tre etapperna även gjort studiebesök hos olika aktörer inom explosivämnesområdet och försökt att genomföra skyddsrevision på lokaliteter och utrustningar, vilket inte var helt lätt, men väldigt givande. Med detta i åtanke vill jag framföra ett särskilt tack till: FOI, Boliden/Forcit, LKAB/Kimit och Orica. Att namnge någon särskild person kanske kan vara farligt med tanke på att alla presentatörer och lärare inom FEXkursen har gjort ett mycket bra jobb och spänner över många områden. Deltagarna i FEX 2014 samlade vid besök hos FOI på Grindsjön Detta till trots så vill jag ändå passa på att rikta ett särskilt tack till Erik Nilsson och hans engagemang i synnerhet i området olycksutredning. Jag har själv medverkat i utredningar rörande tekniska haverier inom teknikområdet missil och raketmotorer men Eriks olycksutredningar är av en helt annan dimension och ger blivande föreståndare en hel del att fundera och reflektera över. Förutom det gedigna kursinnehållet så har även tiden utanför kursen varit mycket trevlig och givande, allt ifrån kursledaren Mikael Niordsons fina val av kulturaktiviteter till utbytet av så väl goda historier som en del tekniska diskussioner mellan kursdeltagarna. Mina reflektioner över dessa etapper är att kursen har fyllt mina förväntningar och jag är säker på att mina kursare håller med i detta. Ingen kan undgå att imponeras av storleken! Sid 4 Här pågår övning i riskanalys i samband med studiebesöket hos Orica

5 Den 31 mars till den 5 april genomfördes i Örebro två internationella möten om explosiva varor. Mötena hade KCEM, MSB och SBF som lokala arrangörer och samlade drygt 50 deltagare från 17 länder. Det första mötet avsåg EPP (Explosives, Propellants and Pyrotechnics), en arbetsgrupp inom IGUS (International Group Unstable Substances). Arbetsgruppen bildades ursprungligen som rådgivare för OECD som i sin tur ger råd till FN:s expertkommitté för transport av farligt gods, en roll den fortfarande har, även om den inte längre förknippas med OECD. Syftet med IGUS är att utbyta information om beteendet av instabila ämnen, med avseende på produktion, hantering, lagring och transport. Det andra mötet var 14th International Conference of Chief Inspectors of Explosives (CIE). Konferensen hålls årligen, för att öka kunskapen om arbetsrutiner, teknisk utveckling och tillbud inom explosivbranschen genom att: skapa nätverk för att kommunicera information mellan deltagarna främja utvecklingen av en harmoniserad strategi för standarder och reglering förbättra utbildning och överföring av lärande om explosiva varor IGUS och CIE konferens IGUS Ordförande för gruppen är Ed de Jong från TNO i Nederländerna. Vid mötet gavs bl.a. följande presentationer: Update on Koenen testing showing that extended heating, as with ANEs give false positives Criteria Standardisation for UN Manual Test Series 3 Impact and Friction Testing. Thermal Stability Test at 75 C using the SBAT apparatus Determination of friction sensitiveness using the ABL friction machine Implementation of EU regulation (No 98/2013) on the marketing and use of explosive precursors in Sweden Injury potential of firework rockets with NEC less than 75 g Truck explosion in Norway Large scale Bonfire test of 1.3 G fireworks in 20 foot container CIE Konferensen har en öppen dag och en sluten (endast för myndigheter). Ordförande vid den öppna dagen var Erik Nilsson. Vid denna del av konferensen gavs bl.a. följande presentationer: Explosives Vehicle Explosion Major accident risk in an explosive factory in Finland Improvised Explosive Devices - An Enduring Global Threat Determination of projectile energies Safe method of storing ANE Packing methods for explosives, possible simplifications Common Format for Class 1 Classification Documents Studiebesök Mellan mötena genomfördes det studiebesök. En grupp besökte Yaras anläggning för tillverkning av ammoniumnitrat i Köping. En annan grupp besökte Orica i Gyttorp (tillverkning av sprängkapslar), EURENCO i Karlskoga (tillverkning krut och sprängämnen) och SBD i Karlskoga (tillverkning av ammunition). Bägge grupperna avslutade dagen med ett besök på Björkborns herrgård samt Alfred Nobels laboratorium i Karlskoga. Alla aktiviteterna rönte stor uppskattning såväl de tekniska besöken som de inkluderade sociala delarna. Mer information om mötena kan erhållas av Erik Nilsson (kontaktuppgifter finns på sista sidan i Nyhetsbrevet). Deltagarna vid besök av Alfred Nobels laboaratorium i Karlskoga. Fotograf Noel Hsu, Orica Sid 5

6 Den 22 maj presenterade en ny kull yrkeshögskoleelever sina examensarbeten uppe på Campus i Karlskoga. Det här var andra omgången elever som fullföljt den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen som startade hösten Målet med examensarbetet är att det ska ske ute på ett företag (LIA=Lärande I Arbete) och samtidigt knyta an till utbildningen. EXAMEN! Ny kull YH-elever utexaminerade Årets projektarbeten hade följande titlar: 1. Kapacitetsökning och införande av lean-six sigma Nonelslang (Orica) 2. Implementering av KAN BAN system med förbättringsarbete och införande av 5S för kapseltillverkningen (Orica) 3. Produktionsoptimering (Orica) 4. Anpassning och optimering av utbildningsmaterial för processäkerhet vid tillverkning av civila sprängämnen (Orica) 5. Kvalitetssäkring - ytbehandling (BAE systems) Ny EU Security Plan 6. Processkartläggning Transportlogistik (BTC) 7. Analysera mera med NIR (EURENCO) 8. Kvalitetsäkring returkrut XKP4 (EURENCO) 9. Förebyggande Underhåll (Nammo Vanäsverken) 10. Bottenkoncentration i kokaren (Nordic-Paper Bäckhammars Bruk) 11. Övertändning i 20 kilos krutkagg (Norma Precision) Nu står ett nytt gäng explosivämnestekniker redo för arbetsmarknaden! För mer info kontakta Ahmed Khaled: Efter händelserna i London och Madrid togs en plan fram om hur EU och dess medlemsstater skulle möta Security risker, The Action Plan on Enhancing the Security of Explosives. I december 2012 beslutade Rådet att en ny reviderad plan skulle tas fram. Denna plan skulle vara en gemensam plan för CBRNE risker (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives). Vid ett möte den 20 maj presenterade Kommissionen de första stegen för att implementera den nya gemensamma planen, COM(2014) 247 final. Planen har fokus på att upptäcka CBRNE risker och begränsa dessa risker på EU nivå. Planen kommer i stort att fokusera på följande frågor: Effektivitet och genomförande av existerande utrustningar och processer Nya hotsubstanser Nya metoder för attacker Nya metoder för att gå runt security kontroller Nya mål för attacker Det nya tillvägagångssättet kommer att genomföras stegvis med målen att: - Förbättra möjligheterna att upptäcka risker - Förbättrad användning av forskning, testning och validering - Stödja medvetenhet, träning och övningar - Stödja Lead Country initiativ och engagera industrin och andra berörda i security - Ta hänsyn till den externa dimensionen när så befinns lämpligt Nedan finns exempel vad som skall prioriteras inom respektive område. Bättre upptäckt - Ett mer riskbaserat synsätt - Täppa till brister beträffande detektering - Kontroll av personal, främst en nationell fråga - Arbeta mer med slutanvändare Forskning, testning, validering - Definiera behoven - Stöd från JRC (Kommissionens Joint Research Centre) - Samarbete mellan nätverk som har ansvar för genomförande av lagstiftning - Försök och tester av ny utrustning Träning, medvetenhet och kapacitets uppbyggnad - Stöd till European Explosives Ordnance Disposal Network (EEODN) - Förbättra träningsmöjligheter - Bättre civil-militär samverkan Lead Country initiativ - Stödja dialog med den privata sektorn - Sätta upp en plattform för utbyte av information mellan Kommissionen, medlemsstaterna och andra berörda Den externa dimensionen - Utökat internationellt samarbete med länder utanför EU - Organisera pilotprojekt för tekniskt stöd till länder i tredje världen - Tillsammans med USA utveckla det befintliga programmet för detektering av explosiver med hundar När det gäller för KCEMs del kommer vi till en början att fokusera på två områden: stöd till forskningsprojekt och personalkontroll Sid 6

7 To hell and back - en resa genom Bofors Test Center (BTC) What s hell for your product is heaven for your investment lovar texten på BTC:s nyproducerade hemsida. Efter en rundvandring på testcentret blir man snart övertygad: inget test tycks vara för stort eller för komplicerat för att kunna utföras här. På ett område ca 30 km långt och 6 km brett, strax öster om Karlskoga, ligger Bofors Test Center. Som namnet avslöjar, och i likhet med många andra verksamheter i Karlskogatrakten, har testcentret en historia från Bofors och sent 1800-tal. Den ursprungliga skjutbanan anlades 1886, strax norr om Bofors järnvägsstation, primärt för att testa Bofors kanoner. Skjutavståndet var då 150 m. Den växande och mer avancerade krigsmaterieltillverkningen i början på 1910-talet krävde snart större skjutfält. I samband med att Bofors fick en stor order på 28 cm kanoner till den planerade pansarsbåten, den s.k. F-båten, lades grunderna till det nuvarande skjutfältet. Det nya skjutfältet stod färdigt 1913 och i augusti året därpå provsköt man en 28 cm kanon 19,6 km. I samarbete med externa partners kan vi idag göra tester på upp till 50 km med projektiler på 5 ton NEQ (net explosive quantity), berättar Stefan Krol, VD på BTC sedan åtta år tillbaka. BOFORS TESTCENTER AB - Grundat: Antal anställda: 65 st - Omsättning: 85 MSEK - Huvudkontor: Karlskoga - VD: Stefan Krol - Ägare: SAAB Bofors Dynamics, BAE Systems och EURENCO Exempel på testmetoder som utvecklats inom Bofors Test Center. I praktiken förfogar vi över ett skjutfält på totalt 200 km 2 med ett stängt luftrum på upp till meters höjd. Men det är mycket annat än provskjutning av försvarsmateriel som utförs på BTC. BTC har en bredd på sin utrustning som gör dem ensamma i Sverige om att kunna erbjuda en stor variation av produkttester utförda på en och samma plats. Vi kan i princip utföra vilka klimatiska eller mekaniska materialtester som helst här på området, lovar Stefan, och räknar upp några exempel: chock, vibration, skak, solbestrålning, regn, hagel, fall, temperatur, sandstorm, extrema tryck, bassäng m.m. Sedan oktober 2013 äger man även över en industriell datortomograf, kring vilken kunskap håller på att byggas upp för fullt. En datortomograf kan ge oss ovärderlig och konkret information om ett föremåls inre struktur och blottlägga svaga punkter, som annars kan vara omöjliga att upptäcka från utsidan, menar Stefan. Inom området finns även en välutrustad och innovativ mekanisk verkstad. Här tillverkas enstaka objekt på beställning, många gånger bara specificerade utifrån önskad funktion. En annan kanske lite mindre känd verksamhet inom BTC är destruktio- nen av civila sprängämnen som står för ca 15 % av företagets omsättning. På grund av arbetets kreativa karaktär krävs en bred kompetens och ett stort intresse för problemlösning hos medarbetarna på BTC. De tar ungefär 5 år att bli en fullt användbar medarbetare, men i gengäld så stannar de flesta till pensionen. Från att tidigare ha servat Bofors har BTC idag blivit en internationell aktör där 40 % av beläggningen kommer från externa kunder. Vi är ännu inte ackrediterade att kröna provobjekten med någon certifieringsstämpel, understryker Stefan. Det sker fortfarande bara nere på SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås. Vår roll är snarare att vara med under utvecklingsfasen eller att utföra kvalitetskontroller på levererat material. Det finns få förhållanden som inte kan återskapas inom testcentret. Klarar din produkt en resa genom helvetet på BTC kan du lita på din produkt, heaven for your investment. Vy över Bofors skjutfält Sid 7

8 Vi på KCEM VD-rutan Mikael Niordson VD, KCEM AB Mobil: +46 (0) E-post: Lise-Lotte Wallman Ekonomi och administration Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Erik Nilsson Lagstiftning, Projekt, Security Mobil: +46 (0) E-post: Jan Brolund Projekt Mobil: +46 (0) E-post: Helen Stenmark Forskning Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Pål Hellman KEX-kurser/ Grundläggande explosivämneskunskap Nar jag nu tittar tillbaka på mitt första år på KCEM kan jag konstatera att vi hunnit med en hel del aktiviteter. Det har varit såväl FEX som ALLEX och SOEX. Därtill kommer FLEX, NSM, ADR och EPOK mm. Tyvärr fick vi ställa in Årskonferens i mars på grund av lågt deltagarantal. Men vi kommer igen nästa höst och då med ett då aktuellt tema. Något som är under utveckling är företagsanpassade uppdragsutbildningar. Vi har redan genomfört en säkerhetshöjande tvådagarsutbildning för två medlemsföretag och fler är på gång. Just den här kursen omfattade en repetition av grundläggande explosivämneskunskap och avslutades med en demonstration på Bofors Test Centers skjutfält där bl.a. verkan av de explosiver som deltagarna dagligen hanterar visades. Utbildningen var mycket uppskattad och nu har KCEM även möjlighet att organisera liknande utbildningar i Norge och då i samverkan med Nammo Raufoss AS och deras skjutfält. Efter sommaren så återkommer jag med mer information, men om du vill veta mer redan nu så tveka inte att kontakta mig. Med dessa rader så tillönskar jag er alla en skön sommar! Mikael Niordson, VD KCEM Mobil: +46 (0) E-post: KCEM Kalendarium augusti 2014-januari 2015 KCEM Augusti September Oktober November December Januari Aktiviteter Kurser FEX 4 (Raufoss, NO) v. 36 ALLEX 1 (Södertälje) v. 38 FEX 5 (Karlskoga) v. 40 SOEX 1 (Karlskoga) v.44 ALLEX 2 (Gällivare) v. 46 SOEX (Nora) v. 4 Konferenser Seminarium Personlig Skyddsutrustning september (Karlskoga) FLEX januari Clarion Hotel (Arlandastad) Övrigt NSM 26 augusti (Arlandastad) Styrelsemöte 3 september Utbildningsråd 2 oktober Styrelsemöte 9-10 december Utbildningsråd december Sid 8

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS Årgång 15 Nummer 1 Nyhetsbrev April 2015 ALLEX 4 Nammo Raufoss AS I det här nr: Innehåll Sid Årets upplaga av ALLEX avslutades i Norge med Nammo Raufoss AS som värdföretag. Veckan inleddes med ett studiebesök

Läs mer

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum Nyhetsbrev AN C TA RBAR S energetiska material BA Kompetenscentrum Oktober 2014 A Årgång 14 Nummer 2 BARBARA Personlig skyddsutrustning en angelägen konferens I mitten av september sammanstrålade representanter

Läs mer

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe Årgång 13 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2013 Kompetenscentrum för energetiska material Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 Under vecka 46 arrangerades en 3-dagars internationell konferens

Läs mer

Nyhetsbrev. FEX-avslut i Karlskoga. God Jul och Gott Nytt År. December 2012. KCEM önskar. Nya krav för flygfrakt/flygpost fr.o.m.

Nyhetsbrev. FEX-avslut i Karlskoga. God Jul och Gott Nytt År. December 2012. KCEM önskar. Nya krav för flygfrakt/flygpost fr.o.m. Årgång 12 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2012 FEX-avslut i Karlskoga Saab Dynamics populärt värdföretag under avslutande FEX-vecka önskar God Jul och Gott Nytt År En förväntansfull FEX-grupp samlad till

Läs mer

Nyhetsbrev. Lorens van Dam från MSB föreläste om precursorer och MSB arbete med regelverk.

Nyhetsbrev. Lorens van Dam från MSB föreläste om precursorer och MSB arbete med regelverk. Årgång 16 Nummer 1 Nyhetsbrev Juni 2016 EPOK 2016 Innehåll Sid EPOK 2016 1 EPOK 2016 genomfördes den 11-12 maj vid Best Westers Arlanda Hotellby. På temat stod Security. Det var ett 70-tal deltagare från

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

Nya föreskrifter om hantering av explosiva varor

Nya föreskrifter om hantering av explosiva varor samhällsskydd och beredskap Remiss 1 (6) Ert datum Er referens Enheten för farliga ämnen Liselotte Schmidt 010-240 51 51 liselotte.schmidt@msb.se Se sändlista Nya föreskrifter om hantering av explosiva

Läs mer

Nyhetsbrev. KCEM:s Årskonferens 2013 Medlemmarna i fokus - möten med synergieffekter. Maj 2013. Nya kemikalieregler - träder i kraft 4/9 2014

Nyhetsbrev. KCEM:s Årskonferens 2013 Medlemmarna i fokus - möten med synergieffekter. Maj 2013. Nya kemikalieregler - träder i kraft 4/9 2014 Årgång 13 Nummer 1 Nyhetsbrev Maj 2013 KCEM:s Årskonferens 2013 Medlemmarna i fokus - möten med synergieffekter I det här numret: Innehåll KCEM:s Årskonferens 2013 YARA - Ny medlem i KCEM www.kcem och

Läs mer

Nyhetsbrev. Rivstart på ALLEX 2011-2012. Efterlängtad YH-utbildning har startat. Oktober 2011. 15-16 mars 2012. I det här numret:

Nyhetsbrev. Rivstart på ALLEX 2011-2012. Efterlängtad YH-utbildning har startat. Oktober 2011. 15-16 mars 2012. I det här numret: Årgång 11 Nummer 3 Nyhetsbrev Rivstart på ALLEX 2011-2012 Oktober 2011 I det här numret: Sid Innehåll ALLEX 2011-2012 har dragit igång med en rivstart! Värdföretag NORMA bjöd på en heldag i Åmotsfors med

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2008:1006 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Nyhetsbrev. Nu klart! Organisationen för det europeiska projektet EUExcert placeras i Karlskoga. Juni 2011. Ny YH-utbildning en succé!

Nyhetsbrev. Nu klart! Organisationen för det europeiska projektet EUExcert placeras i Karlskoga. Juni 2011. Ny YH-utbildning en succé! Årgång 11 Nummer 2 Nyhetsbrev Juni 2011 Nu klart! Organisationen för det europeiska projektet EUExcert placeras i Karlskoga. Visionen om ett europeiskt nätverk inom explosivämnessektorn har nu formellt

Läs mer

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor shulin.nie@msb.se Generella krav i LBE Tillståndskrav Godkännandekrav Kompetenskrav Aktasamhetskrav Utredningskrav Föreståndarkrav Informationskrav

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev Oktober 2010 EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb KCEMs projektledarskap i både EUExcert och EUExNet

Läs mer

Remiss om nya föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor

Remiss om nya föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor samhällsskydd och beredskap Remiss 1 (6) Ert datum Er referens Enheten för farliga ämnen Joakim Agås 010-240 53 97 joakim.agas@msb.se Se sändlista Remiss om nya föreskrifter om tillstånd för överföring,

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 4/11 Datum: 2011-04-11 Närvarande: Mats Hult, Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström. Frånvarande: Inga. Telefonmöte över Skype:

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

DLE Oslo Lars Hansson

DLE Oslo Lars Hansson DLE Oslo Lars Hansson Något om dagen Hur ser elsäkerhetsmyndigheten ut i Sverige Hur arbetar vi i Sverige Hur ser lagstiftningen ut i Sverige Hur ser hjälpmedlen ut i Sverige Hur når vi elsäkerhet i Sverige

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Nyhetsbrev. Lise-Lotte Wallman och Mikael Niordson. vara väldigt insatta innan de yttrar sig eller agerar,

Nyhetsbrev. Lise-Lotte Wallman och Mikael Niordson. vara väldigt insatta innan de yttrar sig eller agerar, Årgång 13 Nummer 2 Nyhetsbrev KCEM ÖMSAR SKINN - ny VD och assistent på plats Augusti 2013 I det här numret: Innehåll sid När nu en ny höst inleds så är det för KCEM:s del med både ny VD vid rodret och

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Tillsyn över lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Tillsyn över lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer Miljöförvaltningen Plan och Miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2015-015612 Sida 1 (5) 2015-11-29 Handläggare Christer Edvardsson Telefon: 08-508 289 77 Till Miljö och hälsoskyddsnämnden MHN 2015-12-15 p 20 Tillsyn

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

KCEM 10 år. Erik Nilsson

KCEM 10 år. Erik Nilsson KCEM 10 ÅR KCEM 10 år 1. Inledning I samband med att jag slutade som vd för KCEM den sista september 2011 önskade styrelsen att jag sammanfattade KCEMs 10 första år (2002-2011). Det som finns beskrivet

Läs mer

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society Regional Leverantörsbas - ett samarbete för en starkare region med regionala leverantörer Lokala, regionala

Läs mer

UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på KCEMs årskonferens

UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på KCEMs årskonferens Årgång 11 Nummer 1 NyhetsbrevMars 2011 UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på s årskonferens I UK har man inspirerats av s verksamhetsidé: att skapa en mötesplats för alla inom energetiska material.

Läs mer

Vad händer med alla regler under LBE? Magnus Nygren Patrik Perbeck

Vad händer med alla regler under LBE? Magnus Nygren Patrik Perbeck Vad händer med alla regler under LBE? Magnus Nygren Patrik Perbeck Brandfarliga varor Strukturomvandling av föreskrifterna om brandfarlig gas och vätska Hur såg det ut förr? Övergripande regler Samtliga

Läs mer

Nyhetsbrev sommaren 2015

Nyhetsbrev sommaren 2015 Funktionskontrollanterna i Sverige Kansli: Karlsbodavägen 17A, Box 43 161 26 Bromma Tel: 040-41 01 51 (linjeval) www.funkis.se mejladress: funkis@funkis.se Ansvarig utgivare Olle Nevenius Årgång 22 nummer

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

APL-plan/Systematiskt arbetsmiljöarbete Struktur, rutiner och ansvarsområden kring APL/praktik på gymnasiesärskolan 2013-2014

APL-plan/Systematiskt arbetsmiljöarbete Struktur, rutiner och ansvarsområden kring APL/praktik på gymnasiesärskolan 2013-2014 APL-plan/Systematiskt arbetsmiljöarbete Struktur, rutiner och ansvarsområden kring APL/praktik på gymnasiesärskolan 2013-2014 1) Apl/praktik anskaffning Vår rektor har den första kontakten med de olika

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

UTBILDNINGAR UPPSALA 2016

UTBILDNINGAR UPPSALA 2016 UTBILDNINGAR UPPSALA 2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4-5 Sid 6 Sid 7 Sid 8-9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16-17 Sid 18 Sid 19 Sid 20-21 UTBILDNINGAR 2016 ÅRSPLAN INTRODUKTION ARBETSMILJÖ

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Nyhetsbrev. 10 år med KCEM. Klusteransökan på gång. April 2012. Rekordmånga på KCEMs Årsmöte! Årets KCEM-konferens inleddes med resumé av Erik Nilsson

Nyhetsbrev. 10 år med KCEM. Klusteransökan på gång. April 2012. Rekordmånga på KCEMs Årsmöte! Årets KCEM-konferens inleddes med resumé av Erik Nilsson Årgång 12 Nummer 1 Nyhetsbrev April 2012 10 år med KCEM Årets KCEM-konferens inleddes med resumé av Erik Nilsson Den 14 april, 2002 startade KCEM med Erik Nilsson vid rodret, berättade Erland Paulsrud

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011 1. Bakgrund 2. Om mentorskap 3. Målgrupp 4. Målsättningar 5. Nyttan för deltagarna 6. Projektets uppbyggnad 7. Ansökning och deltagaravgift 8. Dragare 9. Arrangör

Läs mer

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga

Bilagan till förordning 1999:382. Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol. Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Bilagan till förordning 1999:382 Del 1 Namngivna ämnen Klor Metanol Gasol Del 2 Kategorier Mycket giftiga Giftiga Brandfarliga Klassificering Riskfraser - Kemikalieinspektionens föreskrifter Riskgrupper

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Regional samverkanskurs Utvärdering 2012

Regional samverkanskurs Utvärdering 2012 www.lansstyrelsen.se/orebro Regional samverkanskurs Utvärdering 2012 Dnr 455-7382-2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Målgrupp/deltagare... 2 2.1 Förkunskapskrav... 2 3 Kursinnehåll... 2 4 Planering

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Gränsräddningsrådet i Mittskandinavien

Gränsräddningsrådet i Mittskandinavien Gränsräddningsrådet i Mittskandinavien Hur det började Deltagare Organisation Viktiga händelser Övningar och annat samarbete Att arbeta med.. Framtiden för rådet Fakta 35 mil gräns Glest befolkat Fjällområden

Läs mer

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna!

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna! REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Vattenverk som tillverkar desinfektionsmedel kan beröras av registrering enligt Reach. Men om tillverkning

Läs mer

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman v.26, 27 & 31. Var informationen innan kollot tillräcklig? (57 svar) 60 50 40 30 20 10 0 Ja (98%, 56 st) Nej (2%, 1 st) Om nej, vad

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Intresseanmälan för att gå utbildning i ACT i skolan

Intresseanmälan för att gå utbildning i ACT i skolan Fredrik Livheim leg. psykolog 070-694 03 64 livheim@hotmail.com Intresseanmälan för att gå utbildning i ACT i skolan Här kommer lite information (som du delvis redan känner till). I slutet av dokumentet

Läs mer

Utredning avseende EG-kommissionens förslag till förordning om förbättrat skydd i

Utredning avseende EG-kommissionens förslag till förordning om förbättrat skydd i FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-11-06 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2006-012 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills -

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills - Årgång 12 Nummer 2 Nyhetsbrev Augusti 2012 Internationell konferens i Karlskoga - Explosive Education and Certification of Skills - I det här numret: Innehåll Internationell konferens i Karlskoga - EUExcert

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Konferens hotell Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Referat och intryck från en konferens. Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek

Referat och intryck från en konferens. Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek Referat och intryck från en konferens Paul H PR-gruppen/IT-Utveckling Mölndals stadsbibliotek Morgon över Kattegatt Danska tåg på rätt spår Århus är en dejlig by Konferensens tema: Ny IKT och ny pedagogik

Läs mer

Sprängarbete... 1 Sprängkort... 1 MEMU... 4

Sprängarbete... 1 Sprängkort... 1 MEMU... 4 Sprängarbete... 1 Sprängkort... 1 MEMU... 4 Sprängarbete Bestämmelser för sprängarbete finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:1) om sprängarbete. Allt sprängarbete ska ledas av en sprängarbas

Läs mer

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu!

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu! Årgång 11 Nummer 4 Nyhetsbrev December 2011 Jan Brolund Ny VD på KCEM En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap Så skulle en kort beskrivning av KCEM:s nye VD Jan Brolund kunna se ut. En kundorienterad

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer