Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material"

Transkript

1 Årgång 14 Nummer 1 Nyhetsbrev RBAR A AN C TA BA S Kompetenscentrum Kompetenscentrum för energetiska material energetiska material Juni 2014 BARBARA EPOK Människor, städer och explosiva varor Norge visade sig från sin allra bästa sida under EPOK-dagarna uppe på Hurdalsjøn Hotell og Konferansesenter, strax norr om Oslo. Solen lös från en så gott som molnfri himmel och värmde de 71 deltagarna trots att det bara var mitten av maj. Men det fanns all anledning för årets EPOK-kommitté att vara nöjda på flera plan. Båda halvdagarna bjöd på intressanta föredrag om riskerna med explosiva varor i ett modernt, urbant samhälle. (Forts sid 2) Årets EPOK-kommitté: Från vänster: Geir Sörlie, Nammo Raufoss AS, Magnus Isberg, FOI och Stefan Borgström, Norab AB ALLEX 2013/2014 avslutades i vanlig ordning i slutet av block 4 på Björkborn i Karlskoga, i fint sällskap av Alfred Nobel himself, eller...? sid EPOK 1-3 ALLEX 2013 / ,3 ADR, konferens Security 3 FEX IGUS och CIE 5 Ny EU Security Plan 6 BTC - Bofors Test Center 7 VD-ruta 8 Kontakter KCEM 8 Kalendarium 8 Detaljer kring vår verksamhet hittar ni på hemsidan: Platser kvar! Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till konferensen ALLEX har sitt ursprung från mitten av 1980-talet. Kursen, som då hette ALEX, utvecklades av dåvarande Bofors för att täcka ett behov av kompetenshöjning hos arbetsledare inom explosivbranschen. Personlig skyddsutrustning september 2014 Målgrupp: Krut- och pyrotekniksektorn Sedan dess har kursen utvecklats till en mer allmän kurs och vänder sig idag till befattningshavare som är verksamma inom både produktion, underhåll, utveckling, konstruktion och transport av explosiv vara. (Forts sid 3) Innehåll Examen! Ny kull YH-elever 6 ALLEX 2013/ Vivian Solhaug, Nammo Raufoss Vivian Solhaug från Nammo Raufoss var en av de 18 deltagarna på ALLEX 2013/2014. Som ansvarig över en röntgenkontroll har hon att göra med många olika typer av produkter med explosiva ämnen i. Som spindeln i nätet med många kontakter inom företaget är det också I det här numret: Mer information och anmälan på Vill du komma i kontakt med redaktionen? Ring Helt topp och imponerende med gruvedriften! En kort och koncis reflexion av Vivian Solhaug efter besök i Aitikgruvan Redaktör: Ingrid Wieselgren e-post: Ansvarig utgivare: Mikael Niordson e-post:

2 EPOK Människor, städer och explosiva varor (forts) När arbetsplatsen blir bombad Först ut bland föredragshållarna var Björn Arnesen från Räddningstjänsten i Oslo. Han befann sig på sin arbetsplats i samma kvarter när Anders Behring Breivik sprängde en bomb i regeringskvarteret i Oslo den 22 juli Terrordådet resulterade i 8 dödsfall och minst 15 skadade. Tack och lov var det bara 10 % av den normala arbetskraften på ca 3000 personer som var kvar i området där bomben utlöstes. Mycket av bombens tryck gick nedåt vilket säkert också begränsade skadorna som kunde ha blivit betydligt värre, menade Björn. Totalt sett, med de efterföljande dödsskjutningarna på Utøya, saknar naturligtvis attentatet motstycke och har kallats det värsta våldsdådet i Norden i modern tid. Föredraget avslutades med en bild på alla de tusentals människor med rosor i händerna som samlades i centrala Oslo på årsdagen av attentatet. Trots allt ett hopp, avslutade en påtagligt berörd Arnesen. Hemmagjorda bomber Lite tillspetsat skulle man kunna kalla de hemmagjorda bomberna för det trygga samhällets fiende, menade Malin Kölhed och Anna Pettersson från FOI. De gav en kort resumé över de större terrordåden i Europa med fokus på terrorattentatet i London Där dog 56 personer, inklusive självmordsbombarna och 700 personer skadades. I de nervösa reaktionerna efter attentatet blev även en oskyldigt misstänkt skjuten till döds av polisen. Effekterna av den här typen av dåd kan bli väldigt omfattande, berättade Malin, och det finns ett ökande intresse på EU-nivå att försöka minska möjligheterna att bygga dessa hemmagjorda bomber. I projektet PREVAIL försöker man förhindra att vanliga, kommersiellt tillgängliga produkter går att använda till att göra bomber av genom att tillsätta kemikalier. Man kan även via detektorer upptäcka en ökad koncentration av explosivämnen i luften, fortsatte Anna, och visade filmer på bilar utrustade med specialgjorda takboxar som åkte runt i staden. Inte sällan planeras terrorattentat månader i förväg varför också en inrapportering av misstänkta mängder sålda kemikalier skulle kunna fungera preventivt. En ny EU-förordning om just detta är också på gång som senare MSB berättade om. Den betrodde medarbetaren Stefan Öhlund från Ekelöw gav en intressant och samtidigt skrämmande bild över hur världen ser ut beträffande korruption och riskerna det innebär för s.k. insiders, definierade som anställd eller annan person som: har särskilt stort förtroende har egen tillgång till intern information eller särskilda skyddsvärden. Den mobila arbetsplatsen i kombination med den ökade tillgängligheten på nätet ökar riskerna med att bli kontaktad, inte minst från den organiserade brottsligheten, och bli köpt. Men hotet finns egentligen överallt, menade Stefan, som varnar för att om man en gång satt foten i korruptionsträsket är man där för alltid! Som arbetsgivare gäller det att skapa lojalitet, ett ord med bl.a. följande synonymer: solidaritet, pålitlighet, trohet, trofasthet, kamratlighet och tillgivenhet. Det gäller att förstå drivkraften hos människan och att kunna identifiera och hantera de mjuka värdena hos sina medarbetare, förtydligade Stefan. Pyroteknik i storstadsmiljö Patrik Jansson från polisen som har jobbat med pyrotekniska tillstånds-ärenden i drygt 14 år, gav oss en inblick i hur farlig en vanlig nyårsraket kan vara. Användning av pyrotekniska varor kräver vanligen tillstånd. Polisen får dock befria anordaren från kravet på tillstånd. Plats och omständigheter är helt avgörande för om en ansökan kan godkännas, poängterade Patrik. En ny föreskrift har begränsat maxgränsen för raketer till 75 gram. Detta för att minska skadorna vid felaktig användning. Olycka med SSE-truck i Nordnorge Sid 2

3 EPOK Människor, städer och explosiva varor (forts) Odd Erik Sannerud, Maxam, redogjorde för omständigheterna kring olyckan med den SSE-truck i Nordnorge som tog eld i slutet av Odd Erik redovisade arbetsläget för Maxams egna utredning som kommer att vara klar under juni. Man har slagit fast att allt sköttes enligt gängse rutiner vid olyckstillfället. Ingen människa kom till skada. Information från MSB Lorens van Dam från MSB informerade bl.a. om en ny EU-lagstiftning som är på gång för sprängämnesprekursorer (förordning nr. 98/2013). Förordningen reglerar tillgängligheten till prekursorer för allmänheten. Den ställer också krav på rapportering av misstänkta transaktioner och betydande stölder och förluster i alla led, även inom industrin. Huvudsyftet är att motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa allmänhetens tillgång till vissa kemikalier. Förordningen börjar gälla 2 september Kursutvärdering Förutom en del rättmätiga kommentarer angående teknikproblemen var de flesta deltagarna väldigt nöjda med både kursen och val av kursgård, inte minst när det gällde maten! KCEM passar på att tacka alla deltagare och riktar ett särskilt tack till EPOKkommittén för väl genomfört arbete! Representanter från MSB på EPOK Från vänster: Bo Zetterström, Liselotte Schmidt och Lorens van Dam ALLEX 2013/ Vivian Solhaug, Nammo Raufoss (forts) bra att hon är insatt i och har en förståelse för säkerhetstänket rent generellt. ALLEX är fördelad på fyra block varav tre är schemalagda med olika företag som ansvariga värdar. En del av det lite tyngre innehållet lyftes många gånger upp av föreläsaren, menar Vivian. En av de stora fördelarna med AL- LEX är dessutom alla kontakter som knyts med folk i branschen. Man vet vart man kan vända sig med eventuella frågor. Det är också så mycket lättare att ta kontakt med någon som man redan träffat och har ett ansikte på. I år var de olika värdföretagen i kronologisk ordning: FOI (Försvarets Forskningsinstitut), Boliden Mineral/Forcit och Saab Dynamics. Det näst sista blocket består av två dagars projektstudier. Vi från Raufoss hade redan två projekt färdiga inför kursen, berättar Vivian. Men samarbetet med de andra i vår grupp, från andra företag, fungerade ändå toppen. Vi hyrde in oss på ett konferensställe här i Raufoss och det gick hur fint som helst! Överhuvudtaget är Vivian jättenöjd med hela kursen. Ett riktigt bra upplägg! Förutom någon som var lite lågmäld tycker Vivian också att det var riktigt hög klass på föreläsarna. ADR konferens i Sunne fokus Security Den 6-7 maj genomfördes årets ADR konferens på SELMA Spa+ i Sunne. Konferensen, som hade fokus på security, samlade 15 personer från Norge och Sverige. Företagen representerade såväl den civila industrin som försvarsindustrin. Konferensen inleddes med en allmän information av Erik Nilsson om utvecklingen på securityområdet i Europa; bakgrund, vad som görs, framtida åtgärder och hotbilder. Därefter berättade Thomas Sandberg från Safepac om förändringar i regelverket, klassificering och MSB tillsyn. Deltagarna fick sedan möjlighet att uppdatera sina skyddsplaner med hänsyn till de förändringar som skett i regelverket och inom företaget. Detta arbete skedde i dialog med både de andra deltagarna och föredragshållarna. Konferensen avslutades med en allmän frågestund och en presentation av Tommy Sandberg om begreppet känd avsändare. Begreppet har inledningsvis använts inom flygfrakt men kan komma att bli aktuellt även för andra transportslag i framtiden. Sid 3

4 FEX 2014 Etapp 1-3, en betraktelse av Dag Persson, FMV Ja då var man i skolbänken igen efter ett långt uppehåll, senaste tror jag var 1993 på ALLEX utbildning under den tid jag arbetade åt FOA (numera FOI). Trots det långa uppehållet så gick det väldigt snabbt att komma in i kursen, kanske beroende på de intressanta ämnena och de kunniga lärarna samt det trevliga och glada gänget som kursdeltagarna utgjorde. Anledningen från början till att jag sökte in till FEX utbildningen var väl främst mitt intresse för lagar, förordningar och regelverk inom explosivområdet. Detta område har till stora delar täckts upp och tillgodosetts. KCEM har lyckats med att få fram dugliga lärare inom ovan nämnda område från både myndigheter och industrin. Vi har på de tre etapperna även gjort studiebesök hos olika aktörer inom explosivämnesområdet och försökt att genomföra skyddsrevision på lokaliteter och utrustningar, vilket inte var helt lätt, men väldigt givande. Med detta i åtanke vill jag framföra ett särskilt tack till: FOI, Boliden/Forcit, LKAB/Kimit och Orica. Att namnge någon särskild person kanske kan vara farligt med tanke på att alla presentatörer och lärare inom FEXkursen har gjort ett mycket bra jobb och spänner över många områden. Deltagarna i FEX 2014 samlade vid besök hos FOI på Grindsjön Detta till trots så vill jag ändå passa på att rikta ett särskilt tack till Erik Nilsson och hans engagemang i synnerhet i området olycksutredning. Jag har själv medverkat i utredningar rörande tekniska haverier inom teknikområdet missil och raketmotorer men Eriks olycksutredningar är av en helt annan dimension och ger blivande föreståndare en hel del att fundera och reflektera över. Förutom det gedigna kursinnehållet så har även tiden utanför kursen varit mycket trevlig och givande, allt ifrån kursledaren Mikael Niordsons fina val av kulturaktiviteter till utbytet av så väl goda historier som en del tekniska diskussioner mellan kursdeltagarna. Mina reflektioner över dessa etapper är att kursen har fyllt mina förväntningar och jag är säker på att mina kursare håller med i detta. Ingen kan undgå att imponeras av storleken! Sid 4 Här pågår övning i riskanalys i samband med studiebesöket hos Orica

5 Den 31 mars till den 5 april genomfördes i Örebro två internationella möten om explosiva varor. Mötena hade KCEM, MSB och SBF som lokala arrangörer och samlade drygt 50 deltagare från 17 länder. Det första mötet avsåg EPP (Explosives, Propellants and Pyrotechnics), en arbetsgrupp inom IGUS (International Group Unstable Substances). Arbetsgruppen bildades ursprungligen som rådgivare för OECD som i sin tur ger råd till FN:s expertkommitté för transport av farligt gods, en roll den fortfarande har, även om den inte längre förknippas med OECD. Syftet med IGUS är att utbyta information om beteendet av instabila ämnen, med avseende på produktion, hantering, lagring och transport. Det andra mötet var 14th International Conference of Chief Inspectors of Explosives (CIE). Konferensen hålls årligen, för att öka kunskapen om arbetsrutiner, teknisk utveckling och tillbud inom explosivbranschen genom att: skapa nätverk för att kommunicera information mellan deltagarna främja utvecklingen av en harmoniserad strategi för standarder och reglering förbättra utbildning och överföring av lärande om explosiva varor IGUS och CIE konferens IGUS Ordförande för gruppen är Ed de Jong från TNO i Nederländerna. Vid mötet gavs bl.a. följande presentationer: Update on Koenen testing showing that extended heating, as with ANEs give false positives Criteria Standardisation for UN Manual Test Series 3 Impact and Friction Testing. Thermal Stability Test at 75 C using the SBAT apparatus Determination of friction sensitiveness using the ABL friction machine Implementation of EU regulation (No 98/2013) on the marketing and use of explosive precursors in Sweden Injury potential of firework rockets with NEC less than 75 g Truck explosion in Norway Large scale Bonfire test of 1.3 G fireworks in 20 foot container CIE Konferensen har en öppen dag och en sluten (endast för myndigheter). Ordförande vid den öppna dagen var Erik Nilsson. Vid denna del av konferensen gavs bl.a. följande presentationer: Explosives Vehicle Explosion Major accident risk in an explosive factory in Finland Improvised Explosive Devices - An Enduring Global Threat Determination of projectile energies Safe method of storing ANE Packing methods for explosives, possible simplifications Common Format for Class 1 Classification Documents Studiebesök Mellan mötena genomfördes det studiebesök. En grupp besökte Yaras anläggning för tillverkning av ammoniumnitrat i Köping. En annan grupp besökte Orica i Gyttorp (tillverkning av sprängkapslar), EURENCO i Karlskoga (tillverkning krut och sprängämnen) och SBD i Karlskoga (tillverkning av ammunition). Bägge grupperna avslutade dagen med ett besök på Björkborns herrgård samt Alfred Nobels laboratorium i Karlskoga. Alla aktiviteterna rönte stor uppskattning såväl de tekniska besöken som de inkluderade sociala delarna. Mer information om mötena kan erhållas av Erik Nilsson (kontaktuppgifter finns på sista sidan i Nyhetsbrevet). Deltagarna vid besök av Alfred Nobels laboaratorium i Karlskoga. Fotograf Noel Hsu, Orica Sid 5

6 Den 22 maj presenterade en ny kull yrkeshögskoleelever sina examensarbeten uppe på Campus i Karlskoga. Det här var andra omgången elever som fullföljt den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen som startade hösten Målet med examensarbetet är att det ska ske ute på ett företag (LIA=Lärande I Arbete) och samtidigt knyta an till utbildningen. EXAMEN! Ny kull YH-elever utexaminerade Årets projektarbeten hade följande titlar: 1. Kapacitetsökning och införande av lean-six sigma Nonelslang (Orica) 2. Implementering av KAN BAN system med förbättringsarbete och införande av 5S för kapseltillverkningen (Orica) 3. Produktionsoptimering (Orica) 4. Anpassning och optimering av utbildningsmaterial för processäkerhet vid tillverkning av civila sprängämnen (Orica) 5. Kvalitetssäkring - ytbehandling (BAE systems) Ny EU Security Plan 6. Processkartläggning Transportlogistik (BTC) 7. Analysera mera med NIR (EURENCO) 8. Kvalitetsäkring returkrut XKP4 (EURENCO) 9. Förebyggande Underhåll (Nammo Vanäsverken) 10. Bottenkoncentration i kokaren (Nordic-Paper Bäckhammars Bruk) 11. Övertändning i 20 kilos krutkagg (Norma Precision) Nu står ett nytt gäng explosivämnestekniker redo för arbetsmarknaden! För mer info kontakta Ahmed Khaled: Efter händelserna i London och Madrid togs en plan fram om hur EU och dess medlemsstater skulle möta Security risker, The Action Plan on Enhancing the Security of Explosives. I december 2012 beslutade Rådet att en ny reviderad plan skulle tas fram. Denna plan skulle vara en gemensam plan för CBRNE risker (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives). Vid ett möte den 20 maj presenterade Kommissionen de första stegen för att implementera den nya gemensamma planen, COM(2014) 247 final. Planen har fokus på att upptäcka CBRNE risker och begränsa dessa risker på EU nivå. Planen kommer i stort att fokusera på följande frågor: Effektivitet och genomförande av existerande utrustningar och processer Nya hotsubstanser Nya metoder för attacker Nya metoder för att gå runt security kontroller Nya mål för attacker Det nya tillvägagångssättet kommer att genomföras stegvis med målen att: - Förbättra möjligheterna att upptäcka risker - Förbättrad användning av forskning, testning och validering - Stödja medvetenhet, träning och övningar - Stödja Lead Country initiativ och engagera industrin och andra berörda i security - Ta hänsyn till den externa dimensionen när så befinns lämpligt Nedan finns exempel vad som skall prioriteras inom respektive område. Bättre upptäckt - Ett mer riskbaserat synsätt - Täppa till brister beträffande detektering - Kontroll av personal, främst en nationell fråga - Arbeta mer med slutanvändare Forskning, testning, validering - Definiera behoven - Stöd från JRC (Kommissionens Joint Research Centre) - Samarbete mellan nätverk som har ansvar för genomförande av lagstiftning - Försök och tester av ny utrustning Träning, medvetenhet och kapacitets uppbyggnad - Stöd till European Explosives Ordnance Disposal Network (EEODN) - Förbättra träningsmöjligheter - Bättre civil-militär samverkan Lead Country initiativ - Stödja dialog med den privata sektorn - Sätta upp en plattform för utbyte av information mellan Kommissionen, medlemsstaterna och andra berörda Den externa dimensionen - Utökat internationellt samarbete med länder utanför EU - Organisera pilotprojekt för tekniskt stöd till länder i tredje världen - Tillsammans med USA utveckla det befintliga programmet för detektering av explosiver med hundar När det gäller för KCEMs del kommer vi till en början att fokusera på två områden: stöd till forskningsprojekt och personalkontroll Sid 6

7 To hell and back - en resa genom Bofors Test Center (BTC) What s hell for your product is heaven for your investment lovar texten på BTC:s nyproducerade hemsida. Efter en rundvandring på testcentret blir man snart övertygad: inget test tycks vara för stort eller för komplicerat för att kunna utföras här. På ett område ca 30 km långt och 6 km brett, strax öster om Karlskoga, ligger Bofors Test Center. Som namnet avslöjar, och i likhet med många andra verksamheter i Karlskogatrakten, har testcentret en historia från Bofors och sent 1800-tal. Den ursprungliga skjutbanan anlades 1886, strax norr om Bofors järnvägsstation, primärt för att testa Bofors kanoner. Skjutavståndet var då 150 m. Den växande och mer avancerade krigsmaterieltillverkningen i början på 1910-talet krävde snart större skjutfält. I samband med att Bofors fick en stor order på 28 cm kanoner till den planerade pansarsbåten, den s.k. F-båten, lades grunderna till det nuvarande skjutfältet. Det nya skjutfältet stod färdigt 1913 och i augusti året därpå provsköt man en 28 cm kanon 19,6 km. I samarbete med externa partners kan vi idag göra tester på upp till 50 km med projektiler på 5 ton NEQ (net explosive quantity), berättar Stefan Krol, VD på BTC sedan åtta år tillbaka. BOFORS TESTCENTER AB - Grundat: Antal anställda: 65 st - Omsättning: 85 MSEK - Huvudkontor: Karlskoga - VD: Stefan Krol - Ägare: SAAB Bofors Dynamics, BAE Systems och EURENCO Exempel på testmetoder som utvecklats inom Bofors Test Center. I praktiken förfogar vi över ett skjutfält på totalt 200 km 2 med ett stängt luftrum på upp till meters höjd. Men det är mycket annat än provskjutning av försvarsmateriel som utförs på BTC. BTC har en bredd på sin utrustning som gör dem ensamma i Sverige om att kunna erbjuda en stor variation av produkttester utförda på en och samma plats. Vi kan i princip utföra vilka klimatiska eller mekaniska materialtester som helst här på området, lovar Stefan, och räknar upp några exempel: chock, vibration, skak, solbestrålning, regn, hagel, fall, temperatur, sandstorm, extrema tryck, bassäng m.m. Sedan oktober 2013 äger man även över en industriell datortomograf, kring vilken kunskap håller på att byggas upp för fullt. En datortomograf kan ge oss ovärderlig och konkret information om ett föremåls inre struktur och blottlägga svaga punkter, som annars kan vara omöjliga att upptäcka från utsidan, menar Stefan. Inom området finns även en välutrustad och innovativ mekanisk verkstad. Här tillverkas enstaka objekt på beställning, många gånger bara specificerade utifrån önskad funktion. En annan kanske lite mindre känd verksamhet inom BTC är destruktio- nen av civila sprängämnen som står för ca 15 % av företagets omsättning. På grund av arbetets kreativa karaktär krävs en bred kompetens och ett stort intresse för problemlösning hos medarbetarna på BTC. De tar ungefär 5 år att bli en fullt användbar medarbetare, men i gengäld så stannar de flesta till pensionen. Från att tidigare ha servat Bofors har BTC idag blivit en internationell aktör där 40 % av beläggningen kommer från externa kunder. Vi är ännu inte ackrediterade att kröna provobjekten med någon certifieringsstämpel, understryker Stefan. Det sker fortfarande bara nere på SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås. Vår roll är snarare att vara med under utvecklingsfasen eller att utföra kvalitetskontroller på levererat material. Det finns få förhållanden som inte kan återskapas inom testcentret. Klarar din produkt en resa genom helvetet på BTC kan du lita på din produkt, heaven for your investment. Vy över Bofors skjutfält Sid 7

8 Vi på KCEM VD-rutan Mikael Niordson VD, KCEM AB Mobil: +46 (0) E-post: Lise-Lotte Wallman Ekonomi och administration Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Erik Nilsson Lagstiftning, Projekt, Security Mobil: +46 (0) E-post: Jan Brolund Projekt Mobil: +46 (0) E-post: Helen Stenmark Forskning Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Pål Hellman KEX-kurser/ Grundläggande explosivämneskunskap Nar jag nu tittar tillbaka på mitt första år på KCEM kan jag konstatera att vi hunnit med en hel del aktiviteter. Det har varit såväl FEX som ALLEX och SOEX. Därtill kommer FLEX, NSM, ADR och EPOK mm. Tyvärr fick vi ställa in Årskonferens i mars på grund av lågt deltagarantal. Men vi kommer igen nästa höst och då med ett då aktuellt tema. Något som är under utveckling är företagsanpassade uppdragsutbildningar. Vi har redan genomfört en säkerhetshöjande tvådagarsutbildning för två medlemsföretag och fler är på gång. Just den här kursen omfattade en repetition av grundläggande explosivämneskunskap och avslutades med en demonstration på Bofors Test Centers skjutfält där bl.a. verkan av de explosiver som deltagarna dagligen hanterar visades. Utbildningen var mycket uppskattad och nu har KCEM även möjlighet att organisera liknande utbildningar i Norge och då i samverkan med Nammo Raufoss AS och deras skjutfält. Efter sommaren så återkommer jag med mer information, men om du vill veta mer redan nu så tveka inte att kontakta mig. Med dessa rader så tillönskar jag er alla en skön sommar! Mikael Niordson, VD KCEM Mobil: +46 (0) E-post: KCEM Kalendarium augusti 2014-januari 2015 KCEM Augusti September Oktober November December Januari Aktiviteter Kurser FEX 4 (Raufoss, NO) v. 36 ALLEX 1 (Södertälje) v. 38 FEX 5 (Karlskoga) v. 40 SOEX 1 (Karlskoga) v.44 ALLEX 2 (Gällivare) v. 46 SOEX (Nora) v. 4 Konferenser Seminarium Personlig Skyddsutrustning september (Karlskoga) FLEX januari Clarion Hotel (Arlandastad) Övrigt NSM 26 augusti (Arlandastad) Styrelsemöte 3 september Utbildningsråd 2 oktober Styrelsemöte 9-10 december Utbildningsråd december Sid 8

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe Årgång 13 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2013 Kompetenscentrum för energetiska material Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 Under vecka 46 arrangerades en 3-dagars internationell konferens

Läs mer

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev Oktober 2010 EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb KCEMs projektledarskap i både EUExcert och EUExNet

Läs mer

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu!

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu! Årgång 11 Nummer 4 Nyhetsbrev December 2011 Jan Brolund Ny VD på KCEM En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap Så skulle en kort beskrivning av KCEM:s nye VD Jan Brolund kunna se ut. En kundorienterad

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Kommunikation som ledningsstöd

Kommunikation som ledningsstöd ledaren Räddnings Svenska Brandbefälets Riksförbund nr 4 2011 Kommunikation som ledningsstöd Kommu ni - ka tion kan inte ändra fakta Sid 12 Tema: Kommunikation inget självändamål. Att växa från liten begränsad

Läs mer

Artilleri & Luftvärn

Artilleri & Luftvärn Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 2 2006 Artilleri & Luftvärn ISSN 004 3788 Form och layout: Marie Thelander Artilleri-Tidskrift Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 2 2006 Årgång

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening. Ordförande har ordet 3. Presentation av nya styrelsemedlemmar 4

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening. Ordförande har ordet 3. Presentation av nya styrelsemedlemmar 4 November!2013!!! !!!!!!! Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44 Org.nr 822003-8510 Redaktör detta nummer Christel Lindqvist

Läs mer

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se 107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se Årsrapport Säkerhetstjänst 2011 Årsrapport säkerhetstjänst 2011 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST Innehåll

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5

Sprid bilder på misstänkta seriebrottslingar Björn Eriksson och Mikael Johansson, Säkerhetsbranschen SIDAN 4 5 EN PRODUKT FRÅN OFFICIELLT MEDIA FÖR Säkerhet för Näringsliv & Samhälle OCH SäkerhetsBranschen Nyhetskanalen för säkrare affärer nummer 4 2013 Polisens monopol är ett problem Åke Andersson, SNOS-ordförande

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Spräng Nytt. Möt Årets bergsprängare. Nr. 2 Juni 2013-27 årgång. SprängNytt 2 2013 1

Spräng Nytt. Möt Årets bergsprängare. Nr. 2 Juni 2013-27 årgång. SprängNytt 2 2013 1 Nr. 2 Juni 2013-27 årgång Spräng Nytt Möt Årets bergsprängare SprängNytt 2 2013 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta Sverige Regionchef Lars Frändberg

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 125 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Tekis nya ärendekärna blir gemensam för ärendehanteringssystemen i.net-miljö. TEKISNYTT Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Bygglovalliansen Arkiva

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Självmordsbombare. Han har lösningen

Självmordsbombare. Han har lösningen Självmordsbombare Han har lösningen En tidning från Högskolan i Gävle Nr 2 Juni 2013 I detta nummer sidan 4 sidan 12 sidan 20 Den blomstertid nu kommer? Exo-legs ger dig balans i livet Med utanpå-ben får

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Nobelpriset 100 år. Säkrare väg... ...sida 26. Internationella kursen... sida 17. ...sida 6. ...sida 14. Nr. 2 December 2001 - Årgång 15

Nobelpriset 100 år. Säkrare väg... ...sida 26. Internationella kursen... sida 17. ...sida 6. ...sida 14. Nr. 2 December 2001 - Årgång 15 Nr. 2 December 2001 - Årgång 15 Nobelpriset 100 år sida 17 Internationella kursen......sida 26 Säkrare väg......sida 6...sida 14 SprängNytt 2-2001 1 Innehåll 12 Teknisk Support 4 Regioner i Norge och Sverige

Läs mer