ALLEX 4 Nammo Raufoss AS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLEX 4 Nammo Raufoss AS"

Transkript

1 Årgång 15 Nummer 1 Nyhetsbrev April 2015 ALLEX 4 Nammo Raufoss AS I det här nr: Innehåll Sid Årets upplaga av ALLEX avslutades i Norge med Nammo Raufoss AS som värdföretag. Veckan inleddes med ett studiebesök vid Nammo Raufoss. Här fick deltagarna se raketmotortillverkning men även en inblick i tillverkning av krut och pyroteknisksats. De fick även information om hur Nammo Raufoss arbetar med just säkerhet, både inom safety och security områdena. Fokus denna vecka låg på säkerhet och underhåll, så här fick deltagarna föreläsningar i maskinunderhåll, brandskydd, krishantering och olyckor som har hänt. Dessa föreläsningar var mycket uppskattade med väldigt intressanta föreläsare. Värdföretaget Nammo Raufoss AS Farligt Gods 2015 Gjøviks Olympiska Fjellhall En av kvällarna bjöds deltagarna på ett besök i Gjøviks Olympiska Fjellhall. Den byggdes som matcharena för Ishockey i Olympiska vinterspelen i Lillehammer Den stod färdig Arenan är unik, eftersom den helt och hållet är byggd i ett uppsprängt bergrum. Det är dock inte den första anläggningen av denna typ i Gjøvik. I samma berg finns sedan tidigare en simhall, som byggts enligt samma koncept. Veckan avslutades med en avslutningsmiddag vid Nammo Raufoss mässa där diplom och kursintyg delades ut till kursdeltagarna. Vårens Farligt Gods konferens kommer att genomföras den 7 och 8 maj på Åkerby Herrgård norr om Nora. Det kan ännu finnas några platser kvar så hör av er till Johan Petri på epost: om ni har missat att anmäla er. ALLEX 4 1 Farligt Gods 1 Bengt Rodin 2 Explosivämneskunskap FLEX EPOK Nya medlemmar 4 VD rutan 5 Konferenser och kurser som är öppna för anmälan! EPOK 2015 Missa inte att anmäl er till åter upplaga av EPOK. SISTA anmälningsdag är 29 april. Gå in på och anmäl er. ALLEX Den allmänna kursen för personal inom explosivämnesindustrin är öppen för anmälan. Kursstarten är planerad till den 18 sep. Gå in på och anmäl er. SOEX Kursen för skyddsombud inom explosivämnesbranschen är nu öppen för anmälan. Gå in på och anmäl er. Redaktör: Johan Petri Ansvarig utgivare: Mikael Niordson 1

2 KCEM kompletterar med expert inom EX-sanering KCEM hälsar Bengt Rodin välkommen som en ny och viktig resurs inom området explosivämnessanering. Bengt Rodin blev efter utbildningen som Kemiingenjör anställd på Bofors 1974 där han började med tillverkning av Hexogen och Trotyl. På Trotyltillverkningen var han arbetsledare i två år. Ett givande år som fem skiftgående arbetsledare för Pentyl, Trotyl, Hexogen, DNBS och Dinitrotoluner, hanns också med innan han blev biträdande Driftsingenjör för Nitrocellulosatillverkningen Där stannade han fram till fabrikens nedläggning. Med ett avbrott , där han ägnade sig åt att arrangera och guida äventyrsresor till Grönland, samtidigt utförde han konsultuppdrag åt NC-fabriken. Bengt återanställdes 1997 på NCfabriken som Driftsingenjör. Efter nedläggningen 2000 fick han i uppdrag att sanera och riva NCfabriken, viket genomfördes anställdes han på SHM -avdelningen där han bland annat var chef och föreståndare för brännplatsen på Björkborn. Tjänsten på SHM-avdelningen innebar framför allt att ansvara för olika projekt ledde han saneringen av 22 explosivämneskontaminerade hus och tre markområden. Det avslutande projektet var att leda inventering och kartläggning av riskområden avseende markarbeten inom hela området. Från jobbade han med allmänna SHM-frågor och områdesfrågor. Bengt har ett stort intresse av avancerat friluftsliv med ett tiotal klätterexpeditioner till Himalaya. Han har även arrangerat och lett ett 20-tal kajakexpeditioner världen runt. fem av dessa expeditioner var han först i världen att genomföra. Explosivämneskunskap Med Bengts långa verksamhet inom branschen kan han bidra med historiska tillbakablickar från 70-talets olycksdrabbade bransch fram till dagens låga olycksnivå. Inom sanering och rivning av explosivämneskontaminerade byggnader, samt sanering av kontaminerad mark, har Bengt utvecklat ett arbetssätt som är viktigt att vidarebefordra till kommande generationer inom branschen. Inom kruteldningen har Bengt varit med att ta fram arbetsmetoder som har höjt säkerheten betydligt inom det området. Med utgångspunkt från sin stora erfarenhet av planering och genomförande av expeditioner i vildmarken, där säkerheten har en mycket prioriterad roll, samt de ovan beskrivna säkerhetsarbetena inom branschen har Bengt utarbetat ett föredrag. Föredraget visar på ett intressant och tankeväckande vis på metoder och beteenden som leder till att högpotentiella risker elimineras till ett minimum. Utvecklingen av Sejlitz bok är nu inne i slutskedet där främst kapitel 14 Civila sprängämnen omarbetats. Tyvärr har vi drabbats av ett bakslag då den webbaserade utbildningen i Grundläggande Explosivämneskunskap slutat fungera. Den är programmerad för många år sedan och kompetensen och programvaran för att vidmakthålla den saknas för närvarande. Vi arbetar för att ta fram en ny och uppdaterad version men till vidare så kan vi tyvärr inte tillhandahålla den tjänsten. 2

3 Årets kurs, som är den 33 i ordningen startades upp den 9 mars på Nynäsgården Hotell & Konferens med FOI som värdföretag. Veckan inleddes med en föreläsning gällande föreståndarskapet. Det förelästes även om lagar, juridiska aspekter, security, mänskliga faktorn, explosivt avfall och explosivämneskunskap. Som vanlig under första veckan så ligger fokus på grundläggande explosivämneskunskap. Här fick deltagarna en genomgång i både deflagration och detonationsförlopp men även en hel del om pyrotekniska ämnen. Det genomfördes även en demonstration om verkan ute på FOI. Avsnitten med lagar och juridiska aspekter är ganska tunga, men viktiga. Här gick föreläsarna igenom de viktigaste delarna och tydliggjorde om ansvar och skyldigheter. Föreläsningen om security och hotbilden utifrån var en mycket uppskattad föreläsning som gav en hel del aha upplevelser. Den mänskliga faktorn gick nog hem hos alla. Samtliga deltagare känner igen sig i det som Gunnar tar upp vid föreläsningen. En mycket uppskattad föreläsning genomfördes i Kiruna på Hotel Arctic Eden med LKAB/ Kimit AB som värdföretag. Under v16 befann sig deltagarna i ett snöigt Kiruna med siktet inställt på besöksgruvan hos LKAB samt ett besök hos Boliden Aitik Gällivare. Fjällen norr Kiruna Veckan började med en busstur 500 meter ner under jord till LKAB besöksgruva. Här fick deltagarna en helt fantastisk guidad tur. Här fick de veta allt om malmbrytning i Kiruna och dess historia. LKAB besöksgruva Vidare så besöktes Kimit, här fick deltagarna se hur de framställer det civila sprängämnena som till stor del används i gruvan i Kiruna. Här fick de också en demonstration i hur de mäter detonationshastigheten i sprängämnet. På onsdagen bar det alltså av till Gällivare och Aitik. Här fick deltagarna beskåda ett enormt dagbrott där de bryter i huvudsak koppar. Med sitt djup på ca 450m och otroliga maskiner som tex en grävmaskin som tar 80ton i en skopa eller en lastbil (truck) som lastar 350ton så blev detta en mäktig upplevelse. Här besöktes även Forcit Sweden som tillverkar sprängämnet som används gruvan. deltagarna 2015 Temat denna vecka var civila sprängämnen. Det genomfördes föreläsning i explosivämneskunskap med då inriktning på civila sprängämnen. Vidare så var det föreläsningar i riskanalys HAZOP, Allmänna skyddsprinciper, El-klassning, olycksutredningar och föreskrifter som genomfördes under veckan. Mycket intressanta föreläsningar som gav en del frågeställningar bland deltagarna. 3 kommer att genomföras med Orica Sweden AB som värdföretag och kommer hållas på Åkerby Herrgård i Nora under v21. 3

4 FLEX 2015 Årets FLEX som genomfördes den januari lockade glädjande nog över trettio deltagare. Konferensen avhölls denna gång på Radisson Blu Arlandia Hotel vilket är en bekväm plats att vara på för alla som flyger till konferensen. Särskilt glädjande var att FLEX denna gång hade representanter från såväl svenska som norska och finska myndigheterna. Torsdag eftermiddag bjöd på en blandad kompott och den inleddes av kammaråklagare Christer B Jarlås som lyfte fram företagsledningens ansvar och konsekvenser vid en olycka. Lars Harald Lied från Nammo Raufoss AS bjöd därefter på en betraktelse över kompetensöverföringens utmaningar och eftermiddagen avslutades med att Colin Moon gav auditoriet en lektion i kulturella skillnader mellan länder. Colins sätt att framföra sitt budskap på lämnade ingen oberörd. Sällan har så många skrattat så mycket under så kort tid. Igenkänningsfaktorn i budskapen var mycket hög och förhoppningsvis har några börjat fundera om man själv är så vanlig som man tror. Fredag förmiddagen var mer allvarsam då Agneta Jansson från MSB och Siri Hagehaugen, DSB inledde med aktuell information och därefter hade Gry Haugsnes DSB en detaljerad genomgång av DSB rapport från olyckan i Drevja. Odd Erik Sannerud, Maxam fyllde därefter på med ytterligare information varefter många frågor diskuterades. En slutsats blev att alla var överens om att i det fortsatta arbetet så är en samverkan mellan alla myndigheterna och branschen en förutsättning för ett bra resultat. Nästa punkt på agendan var Jari Henriksson, OY Forcit AB som på ett förtjänstfullt sätt målade upp en bild av hur det som ledare känns att vara i mediastormens öga då en IBC börjar ryka mitt i semesterperioden. Mikael Niordson avslutade konferensen med en information om vad som är på gång vid KCEM. EPOK 2015 Övrigt EPOK-kommittén som i år består av Karl Edström och Martin Persson Saab Dynamics AB och Stefan Landström LKAB har satt ihop ett spännande program. Det omfattar bl a personlig skyddsutrustning, säkerhetskultur och forskning kring nya energetiska material. Kommittén och KCEM ser fram mot en trevlig och givande konferens den maj vid Arlanda. Ni som ännu inte anmält er GÖR DET SENAST 29 april! SEVESO III KCEM kommer att ha en informationsdag med energetisk twist fredagen den 5 juni. Platsen blir Karlskoga eller Örebro. Mer information om innehåll kommer när lag, förordning och föreskrifter är beslutade. EL-klassning KCEM planerar en konferens omfattande elklassning som riktar sig till personer med ansvar för elinstallationer i verksamhet eller miljöer med explosiva varor. Vi arbetar på en lunch till lunch konferens den 1-2 oktober, inbjudan kommer. KEX En kurs i grundläggande explosivämneskunskap planeras till hösten Mer information kommer. 4

5 Vi på KCEM Mikael Niordson VD KCEM AB Mob: +46 (0) Mail: Lise-Lotte Wallman Ekonomi och administration Tel: +46 (0) Mob: +46 (0) Mail: Johan Petri Utbildningssamordnare Mob: +46 (0) Mail: Erik Nilsson Lagstiftning, projekt, security Mob: +46 (0) Mail: Bengt Folkeson Civila sprängämnen Mob: +46 (0) Mail: Helen Stenmark Forskning Tel: +46 (0) Mob: +46 (0) Mail: Bengt Rodin Explosivämnessanering Mob: +46 (0) Mail: Pål Hellman Produktionsteknik explosivämnen Mob: +46 (0) Mail: VD rutan Arbetet med att utveckla vår verksamhet är i full gång. Vi ser över upplägg och innehåll i paketet (, ALLEX och SOEX) och uppdaterar vårt utbud av övriga utbildningar. Målet är att deltagarna på kommande utbildningar skall få uppleva några nya pedagogiska grepp. Tyvärr så har vi under det senaste året tappat ett antal medlemmar. Det finns inte någon tydlig minsta gemensamma nämnare för motiven till avhoppen, men ändrade produktionsförutsättningar och lågkonjunkturen tycks vara bidragande. Vi jobbar för att rekrytera andra medlemmar, så tips på företag som ni anser borde vara med i vårt nätverk mottages med tacksamhet. Vårt formella nätverk av experter utökas sakta men säkert och även här är jag mottaglig för tips på personer som kanske är på väg mot pension och som skulle passa in. Det är för närvarande låg aktivitet på förfrågningar om utbildningar utöver -paketet men jag är övertygad om att det finns behov ute hos er. Varför inte passa på att se över kompetensläget och höra av sig till oss med en förfrågan. Vi lovar att göra allt vi kan för att möta era behov av kompetenshöjning. Vi är ju till för Er! Avslutningsvis så hoppas jag att vi ses i slutet av maj på EPOK. Kalendarium KCEM Maj Juni Augusti September Oktober Kurser maj Orica 31 aug 4 sep Raufoss ALLEX sep FOI 5-9 okt Saab Dynamics SOEX okt Norma Konferenser Seminarium Farligt Gods 7-8 maj EPOK maj Best Wester Arlanda Hotellby Seveso III 5 Juni NSM 25 aug Quality Airport Hotel, Arlanda Personlig Skyddsutrustning sep Hotell Alfred Nobel, Karlskoga El-klassning 1-2 okt Övrigt Styrelsemöte 2 29 maj Utb råd 28 maj Styrelsemöte 3 2 sep Utb råd 8 okt 5

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe Årgång 13 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2013 Kompetenscentrum för energetiska material Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 Under vecka 46 arrangerades en 3-dagars internationell konferens

Läs mer

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material Årgång 14 Nummer 1 Nyhetsbrev RBAR A AN C TA BA S Kompetenscentrum Kompetenscentrum för energetiska material energetiska material Juni 2014 BARBARA EPOK 2014 - Människor, städer och explosiva varor Norge

Läs mer

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu!

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu! Årgång 11 Nummer 4 Nyhetsbrev December 2011 Jan Brolund Ny VD på KCEM En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap Så skulle en kort beskrivning av KCEM:s nye VD Jan Brolund kunna se ut. En kundorienterad

Läs mer

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev Oktober 2010 EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb KCEMs projektledarskap i både EUExcert och EUExNet

Läs mer

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum!

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2009 F10 Kamratförening Nr 19 Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! Muséets 12 000:e besökare. Ulla Cederlund med sitt barnbarn Julius får presenter

Läs mer

Nyhetsbrev Ung Företagsamhet i Östergötland

Nyhetsbrev Ung Företagsamhet i Östergötland Nyhetsbrev Ung Företagsamhet i Östergötland Nr 1/4 2013 / 2014 STARTEN HAR GÅTT, KICKOFF 2013 BLEV SUCCÉ!, PROJEKTLEDARE GYMNASIET INFORMERAR, MÅNADENS UF-FÖRETAG, VAD HÄNDE SEN? UF ALUMNI, UF-ALUMNI NÄTVERKSTRÄFF,

Läs mer

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report

SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report SP.Launch 2013 Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping A Blue Paper Report IR Boost H. Jönköping Version: 1.0 2014 Författare: Isabelle Ydreborg Sammanfattning SP.Launch är ett

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Öppna vägar till arbetsmarknaden

Öppna vägar till arbetsmarknaden Öppna vägar till arbetsmarknaden för personer med psykisk ohälsa Vägen till arbetsmarknaden går via återhämtning Psykisk ohälsa är ett av våra största folkhälsoproblem. För den som drabbas är det oftast

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

MEDLEMSBLAD KYLVATTENKONFERENS 2014

MEDLEMSBLAD KYLVATTENKONFERENS 2014 Nr 2, juni 2014. Information från KYLVATTENKONFERENS 2014 Figur 1. Deltagare vid Kylvattenkonferensen 2014 Medlemsbladets innehåll 2014 års andra medlemsblad innehåller bl.a. rapport från genomförd Kylvattenkonferens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Rektor och utvecklingspedagog lämnade ett förslag på prioriterat målområde till arbetslaget, tillsammans

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer

INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 CIA COSO GTAG

INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 CIA COSO GTAG INTERN REVISION #2/08 ÅRSMÖTET 2008 KRISHANTERING UTBILDNING CIA COSO GTAG KOMPETENS INNEHÅLL NR 2 2008 03 Redaktören om en tidning som förnyas 04 Ordföranden om en allt bättre förening 05 Årsmötet 2008:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Nyhetsbrev #1 MARS 2014

Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Kära FUB-are! Våren har kommit i stora delar av vårt land och årsmöten hålls i våra lokalföreningar och länsförbund. Dessutom närmar sig årets förbundsstämma med stormsteg. Stämman

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer