Nyhetsbrev. Kompetenscentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev. Kompetenscentrum"

Transkript

1 Nyhetsbrev AN C TA RBAR S energetiska material BA Kompetenscentrum Oktober 2014 A Årgång 14 Nummer 2 BARBARA Personlig skyddsutrustning en angelägen konferens I mitten av september sammanstrålade representanter från krut och pyroteknikindustrin med olika leverantörer av personlig skyddsutrustning under en tvådagars konferens i Karlskoga. Det lite ovanliga greppet att samla hela branschen visade sig vara ett lyckat och konstruktivt sätt att starta en angelägen diskussion om gemensamma problem och önskemål. KCEM:s VD Mikael Niordson inledde med att påminna om syftet med konferensen: (Forts. sid 2 och 3) I det här numret: Innehåll sid Personlig skyddsutrustning 1-3 Förstärkning på KCEM 1,4 FEX 5, Karlskoga 3 EUExImp 4 Nordiskt Säkerhetsmöte 5 ALLEX 1 (2014 / 2015) 5 Företagspresentation - EPC 6 Ulrika Malmgren, Saab Dynamics, kollar in visiret på en skyddshjälm med friskluftsventilering som Andreas Norberg från Nammo Liab testar. VD-ruta 7 Kontakter KCEM 7 Kalendarium 7 Detaljer kring vår verksamhet hittar ni på hemsidan: FEX 2015 Hög tid att anmäla sig! Sista anmälningsdag 3 december Varma svettiga händer är en risk. Nya material demonstreras av en leverantör. Utbudet av olika produkter är stort. Men täcker de verkligen behoven hos en bransch med väldigt speciella krav? Personlig skyddsutrustning - Bärande 6 november 2014 (En fortsättning på tidigare Konferens om personlig skyddsutrustning) Förstärkning på KCEM Efter nyår förstärks KCEM på heltid med Johan Petri, idag vice huvudskyddsombud och ledamot i klubbstyrelsen för IF-metall på Eurenco Bofors AB. Johan, som också sitter med som arbetarrepresentant i KCEM:s styrelse, har redan så smått påbörjat sitt jobb som studiesamordnare på KCEM. Då han efter nyår börjar på heltid kommer han även att ta över som redaktör på KCEM:s Nyhetsbrev. (Forts. sid 4) Anmäl på SOEX inställt p.g.a. få anmälda Vill du komma i kontakt med redaktionen? Ring Redaktör: Ingrid Wieselgren e-post: Ansvarig utgivare: Mikael Niordson e-post:

2 Personlig skyddsutrustning en angelägen konferens (forts.) Öka kunskapen om märkningens betydelse på olika skyddsutrustningar. Dela kunskap och erfarenhet mellan brukare och återförsäljare/ producenter. Analysera behovet av fortsatt samverkan och föreslå former för detta. Uppdatera nätverket inom området. Kraven inom krut- och pyroteknikbranchen är speciella jämfört med många andra branscher. En sådan här inkluderande konferens kan hjälpa till att synliggöra och öka förståelsen för branschens behov och förväntningar, förtydligade Mikael Niordson. Maria Carlsson och Annelie Rådhall från Berendsen sammanfattade Maria Carlsson och Annelie Rådhall (Berendsen) märkningens betydelse och utveckling. Förut har märkningen byggt på tester utförda på oanvända material. Men vad händer efter ett antal tvättar? Idag krävs det att testerna utförs på material som har tvättats minst fem gånger, berättar Maria som ett exempel på hur kraven mer och mer försöker spegla verkligheten. En utmaning inom branschen är att kunna kombinera ett högt skydd mot både explosion och värme som samtidigt är bekvämt att bära. Det gäller att hela tiden göra adekvata riskbedömningar så att man inte överskyddar och minskar användarvänligheten, betonar Annelie Rådhall. Ett lagerpå-lager kan vara bra lösningar men kom då ihåg att även underkläderna måste uppfylla vissa krav. Inga syntetunderkläder! Framtid Per Alenfelt från Nammo LIAB betonade också vikten av flera lager. Grundskyddet måste vara hyfsat skönt att bära och sedan kunna kompletteras med extra utrustning. En extra aluminiumrock kanske måste kombineras med ett par halvper Alenfelt (Nammo LIAB) ledande byxor för att undvika eventuell statisk uppladdning, funderar han vidare. Föredragande representanter från deltagande företag: Överst tv: A.Norberg (Nammo LIAB), G.Pettersson (Forcit), J.Ryberg (Nammo Vanäsverken), U.Malmgren (Saab Dynamics) H.Edvinsson (FOI), J.Petri (Eurenco Bofors), W.Fagerli och B.Aurstad (Chemring Nobel), R.Nedrud och Bjørg I Wiik (Nammo Raufoss), K.Engen (Norma Precision), K.Nordh (Orica), H.Riddersand (BTC) Sid 2 Per Alenfelt var en av många nöjda deltagare som gärna ser en fortsättning på

3 Personlig skyddsutrustning en angelägen konferens (forts.) vad som bedömdes som en angelägen konferens. Han föreslog bland annat att KCEM skulle kunna upprätta ett nätbaserat diskussionsforum kring ämnet. Där skulle t.ex. det stora behovet av en gemensam lathund för olika standarder kunna läggas upp. Mikael Niordsson, VD på KCEM, upplevde också att konferensen var en bra start och gav upphov till många intressanta diskussioner inom ett angeläget område. Som ett direkt resultat av konferensen är nu tre aktiviteter planerade: Dagskonferens angående bärande av utrustningen. (Mer info och anmälan på hemsidan.) Dagskonferens angående samordning av tester. (Datum ej fastställt än.) Forum på KCEM:s hemsida. (Under planering.) Mingel på Konferensen för personlig skyddsutrustning. FEX 5 - Avslut i Karlskoga Hur blev FEX 2014? Kursens deltagare var, precis som det ska vara, en bra sammansatt grupp med en blandning av många erfarenheter och kompetenser. När en sådan bra mix kombineras med att deltagarna tidigt finner en god sammanhållning så skapas förutsättningar för en bra atmosfär med öppna dialoger och bra stämning. Detta har kännetecknat kursen från den första veckan. Efter en första hastig genomläsning av kursutvärderingen så kan vi också konstatera att alla är mycket nöjda med kursen. Särskilt glädjande är det att flertalet deltagare upplever att de nu har mycket goda förutsättningar för att utveckla säkerhetsarbetet i det egna företaget. Dessutom pekar alla på vikten av studiebesöken och det utökade nätverket av personliga kontakter. Deltagarna i FEX 2014 samlade på Björkborns trappa Vi kan också notera att det finns områden som behöver utvecklas. Här nämns bland annat kursdokumentation i form av digitala kopior på föreläsarnas presentationer. Sid 3 Vi kommer nu att analysera alla utvärderingar och dra lärdomar inför FEX 2015, som för övrigt nu är öppen för anmälan.

4 EUExImp KCEM fick i augusti sin ansökan om att genomföra projektet EUExImp beviljad av Universitets- och högskolerådet. Projektet är det fjärde i projektserien EUExcert som syftar till att skapa definierade krav på utbildning och certifiering av specialister som yrkesmässigt hanterar explosiva varor. Projektet EUExImp syftar till att skarpt testa de standarder som diskuterats i tidigare projekt. Med andra ord, det skall bli mer verkstad i detta projekt jämfört med de tidigare projekten. EUExImp är treårigt och startade den 1 september i år. Deltagare i projektet är: KCEM, projektägare Bofors Test Center Picrite, Storbritannien Event Horizon, Storbritannien Dresdner Sprengschule, Tyskland Orica, Tyskland Tallinn University of Technology, Estland Voglers, Estland Universitetet i Coimbra, Portugal Pirotecnia e Explosivos, Portugal. Det första projektmötet kommer att hållas den 3 november. Projektet delfinansieras av EU via programmet Erasmus+. På projektets hemsida (www.euexcert.org) kan du få information om tidigare projekt. Vill du veta mer om projektet kan du kontakta Erik Nilsson, Förstärkning på KCEM (forts.) Johan Petri utbildade sig under 80-talet till bilmekaniker i sin hemort Karlskoga. Men det skulle visa sig att det var människor, inte maskiner, som han egentligen värnade om. Efter ett tiotal skumpiga år som montör på ESAB:s svetsmaskiner i Laxå sökte han sig så småningom till kriminalvården där han, vad han själv tror, fick jobb tack vare sin personlighet. Jag är en lugn, rak, ärlig och ödmjuk person, svarar Johan på frågan om hur han skulle beskriva sig själv. Jag älskar att jobba med människor och tar hellre en roll som lyssnare än att peka med hela handen och bossa, fortsätter han. Samtidigt är han en person som inte är rädd att ta konflikter, något som säkert har varit en stor tillgång för hans fackliga åtaganden. Till Eurenco kom Johan 2006 efter en ettårig KY-utbildning inom explosivämnesteknik på Masugnen i Lindesberg. Han anställdes som processoperatör, men blev ganska snart engagerad som skyddsombud. Idag delar han sin heltid på Eurenco mellan arbetet som vice huvudskyddsombud och ledamot i den lokala IF-metallklubben. Johan Petri hälsas välkommen till KCEM Om framtiden och sitt nya arbete på KCEM hoppas Johan Petri att han ska kunna bidra med att ge medlemmarna valuta för sina pengar. Det är viktigt att vi hela tiden är lyhörda och anpassar oss efter företagens behov, både när det gäller utbildningar och omvärldens krav i form av olika direktiv m.m., förtydligar Johan avslutningsvis. Sid 4

5 Nordiskt Säkerhetsmöte (NSM) Den 26 augusti hölls höstmötet i NSM. Vid mötet presenterades och diskuterades bl.a. följande: Förändringar inom företagen och KCEM. Krav på automatiska brandlarm. FLEX mötet, se KCEMs hemsida. Inträffade olyckor/incidenter. Regelförändringar. Utbildningar. Säkerhet på pall. När det gäller inträffade olyckor/incidenter hade inga riktigt allvarliga inträffat, men det fanns flera som kunde ha utvecklat sig till allvarliga händelser. Just nu väntar alla i NSM på slutrapporten från Maxams olycka i Norge den 10 december Enligt den senaste informationen som KCEM fått är Maxams slutrapport inlämnad till DSB. Myndighetens slutrapport förväntas komma i slutet av oktober. Säkerhet på pall avser att ta fram gemensamma riktlinjer för säkerhetskrav vid laddning och transport på arbetsplatser med MEMU/laddtruck för bulkemulsion. Riktlinjerna kommer att bli klara i november. Laddtruckar från olika företag. Till vänster och sedan överst: Norab, Kimit, Forcit och Austin Powder ALLEX / värd FOI Nu har ALLEX 2014/2015 startat. Vecka ett gick av stapeln på Hotell Scandic Skogshöjd i Södertälje den september med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som värdföretag. Årets deltagare har en relativt bred och långvarig erfarenhet från branschen. Ungefär hälften kommer från den civila industrin och den andra från den militära. Denna blandning medförde många intressanta diskussioner och inlägg i föreläsningarna. Men det ställde även stora krav på föreläsarna, vilket de mycket väl levde upp till. Av de 20 deltagarna är 11 stycken från Norge, 8 från Sverige och 1 från Danmark. Under veckan så genomfördes en rad föreläsningar såsom: Explosivämnes grunder Security Lagstiftning Allmänna skyddsprinciper Den mänskliga faktorn. Ett brett innehåll som skapade en god förståelse för säkerhet, miljö och för hur vi tänker och reagerar som personer i olika situationer. Här fick vi bl.a. se den första svensktillverkade personbilen från Ett intressant och roligt inslag i kursveckan! På studiebesöket hos FOI i Grindsjön fick vi veta vad vårt värdföretag arbetar med inom försvar och säkerhet. Där bjöds också på en demonstration på vad som händer när krut deflagrerar och en pyroteknisk sats antänds. Genom att tända på 5 liter bensin demonstrerades även vilka enorma energier som kan frigöras vid en liknande incident. När en liten mängd sprängämne sedan initierades så uppfattade man, trots skydd, vilka enorma krafter sprängämnen innehåller och vikten av en hög säkerhet redan vid dessa små mängder. Är man i Södertälje får man inte missa Scanias besöksmuseum! Scania är idag en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt av industri- och marinmotorer. Företaget grundades 1891 och har verksamhet i drygt 100 länder. Sid 5 En av klenoderna på Scanias besöksmuseum ALLEX 2 kommer att gå av stapeln i Gällivare den november (vecka 46). Värdföretagen kommer att vara Boliden och Forcit som med sin civila produktion kommer att ge en lite annan prägling på veckan.

6 Presentation av medlemsföretag EPC Sverige AB I Hugelsta, strax öster om Eskilstuna, en bit ut i den mellansvenska skogen, hittar man EPC Sveriges huvudkontor och produktion. Själva marken och många av de kringliggande kontorsbyggnaderna tillhörde från början FFV (försvarets fabriksverk). Vid millenniumskiftet bildade Kimit ett Joint Venture bolag tillsammans med Orica Mining Services Ltd. När Orica några år senare köpte upp Dyno Nobels verksamheter i Sverige beslutade Kimit sig för att koncentrera sin verksamhet till gruvorna inom LKAB. Detta möjliggjorde ett övertagande av Hugelsta för EPC-Groupe, från början under namnet Skanexplo AB. Från 2009 har man antagit moderbolagets namn och heter idag EPC Sverige AB. Till skillnad från många andra företag inom branschen har EPC-Groupe ingen koppling till Alfred Nobel. På koncernens hemsida kan man läsa att The Société Anonyme d Explosifs et de Produits Chimiques startade 1893 och idag omsätter 310 miljoner Euro. På den internationella marknaden är EPC-Groupe profilerad både som sprängämnesleverantör och entreprenör inom borrning/sprängning. I Sverige har man fokuserat på att leverera sprängämnen, berättar Vd Patrik Norén. Huvudprodukten är bulkemulsion som levereras och pumpas ner direkt i borrhålen. Våra kunder lägger ett stort ansvar i våra händer, menar Patrik. Det gäller att förvalta det förtroende man fått och veta vad man håller på med, krasst uttryckt. Det är ofta mycket pengar som står på spel och allt måste fungera! Detta gör att vår fältpersonal är den absolut viktigaste tillgången vi har och som gör att du har möjlighet att särskilja dig på marknaden. De är helt avgörande för framgången ute i fält. De första sprängämnesemulsionerna togs fram redan på 80-talet med de omedelbara fördelarna av att vara pumpbara och tålde väta. De första produkterna som togs fram var fortfarande explosiva vilket givetvis innebar att de hanterades som sprängämnen och inte gav den flexibilitet gällande laddningsdepåer som finns idag. Idag tankar EPC:s laddningsbilar från depåer som är utspridda över hela Sverige, från Skellefteå i norr till Boalt nere i Skåne. Huvudkomponenterna, som var för sig inte är explosiva, blandas först i samband med laddningsarbetet till ett potent sprängämne. Laddningen kan ske med en hastighet av upp till kg/min. Sprängämnesmarknaden i Sverige är väldigt konkurrensutsatt. Med en total sprängämnesförbrukning på ca ton per år så blir den givetvis intressant. Med detta sagt ska man komma ihåg att stora delar av dessa ton laddas på 2 ställen i Sverige: Kiruna (LKAB) och Gällivare (LKAB & Boliden), betonar Patrik. Kunderna hittar man framförallt inom gruvindustrin, bergtäkter och entreprenörer för väg- och husbyggen. EPC-Sverige är idag en av de tre största leverantörerna av sprängämnen i Sverige totalt sett. Tyngdpunkten ligger på bergtäkter där de har en ledande position. Vår största utmaning framöver är att bli mer kostnadseffektiva, säger Patrik, både när det gäller tillverkning och laddning. Men sedan får vi inte glömma att vi ska vara en del av alla dom som försöker utveckla bergsprängningen inom gruv- och anläggningsbranschen. Vad kan då KCEM hjälpa till med? Enligt Patrik är vi i Sverige ofta alltför snabba med att slaviskt följa de EU-direktiv som kommer ut. KCEM skulle kunna ta en tidig och aktiv roll i de här diskussionerna och föra branschens talan, avslutar Patrik Norén. EPC Sverige AB - Grundat: Antal anställda: 55 st - Omsättning: 200 MSEK - Huvudkontor: Hugelsta/Eskilstuna - VD: Patrik Norén - Ägare: EPC-Groupe, Frankrike Sid 6

7 Vi på KCEM VD-rutan Mikael Niordson VD, KCEM AB Mobil: +46 (0) E-post: Lise-Lotte Wallman Ekonomi och administration Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Erik Nilsson Lagstiftning, Projekt, Security Mobil: +46 (0) E-post: Johan Petri (fr ) Utbildningssamordnare Mobil: +46 (0) E-post: Helen Stenmark Forskning Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Pål Hellman Produktionsteknik explosivämnen Mobil: +46 (0) E-post: Först av allt vill jag välkomna Johan till KCEM! Det finns flera anledningar till att förstärka KCEM:s bemanning, men den viktigaste är att vi får bättre förutsättningar för att utveckla KCEM mot en tydligare kundanpassning. Något som är mindre känt hos flera av våra medlemmar är att KCEM driver många fler frågor än FEX, ALLEX och SOEX. Det vill jag ändra på! Mot den bakgrunden så kommer jag att kontakta alla medlemsföretag och föra en dialog där ni har möjlighet att delge era behov och framföra era krav på KCEM. Från och med 2015 så kommer vi också att ha ökade möjligheter att organisera av medlemmarna efterfrågade utbildningar och andra aktiviteter. Min målsättning är att ni, när behov uppstår, ska finna det naturligt att i första hand efterhöra KCEM:s möjligheter att leverera konsulttjänster, utbildningar eller förmedla kontakter inom branschen m.m. Jag passar också på att informera om att vi nu har fått tillökning i vårt konsultnätverk genom att Bengt Folkesson valt att teckna ett avtal med KCEM AB. Bengts erfarenhet och kompetens, främst inom den civila produktionen, är ett välkommet tillskott som breddar vårt utbud av viktiga resurspersoner. Jag ser nu fram mot många möten med givande dialoger som leder till säkerhetshöjande aktiviteter inom flera områden. Mikael Niordson VD KCEM KCEM Kalendarium oktober mars 2015 KCEM Oktober November December Januari Februari Mars Aktiviteter Kurser FEX 5 (Karlskoga) v. 40 ALLEX 2 (Gällivare) v. 46 ALLEX 4 (Gjøvik) v. 6 FEX 1 (FOI Grindsjön) v. 11 Konferenser Seminarium Personlig Skyddsutrustning - Bärande (Karlskoga) 6 november FLEX januari Clarion Hotel (Arlandastad) Övrigt Utbildningsråd 2 oktober EUExImp 3 november Styrelsemöte 9-10 december Utbildningsråd december NSM 10 februari Styrelsemöte 20 mars (fm) Sid 7

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe Årgång 13 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2013 Kompetenscentrum för energetiska material Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 Under vecka 46 arrangerades en 3-dagars internationell konferens

Läs mer

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material Årgång 14 Nummer 1 Nyhetsbrev RBAR A AN C TA BA S Kompetenscentrum Kompetenscentrum för energetiska material energetiska material Juni 2014 BARBARA EPOK 2014 - Människor, städer och explosiva varor Norge

Läs mer

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS Årgång 15 Nummer 1 Nyhetsbrev April 2015 ALLEX 4 Nammo Raufoss AS I det här nr: Innehåll Sid Årets upplaga av ALLEX avslutades i Norge med Nammo Raufoss AS som värdföretag. Veckan inleddes med ett studiebesök

Läs mer

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev Oktober 2010 EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb KCEMs projektledarskap i både EUExcert och EUExNet

Läs mer

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills -

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills - Årgång 12 Nummer 2 Nyhetsbrev Augusti 2012 Internationell konferens i Karlskoga - Explosive Education and Certification of Skills - I det här numret: Innehåll Internationell konferens i Karlskoga - EUExcert

Läs mer

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu!

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu! Årgång 11 Nummer 4 Nyhetsbrev December 2011 Jan Brolund Ny VD på KCEM En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap Så skulle en kort beskrivning av KCEM:s nye VD Jan Brolund kunna se ut. En kundorienterad

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

BEF-NYTT. www.bef.nu. Nr 3 2010 oktober. BEF det är vi som försätter berg. Medlem under vattnet. Nu finns Auktori - serad Bergsprängare på riktigt

BEF-NYTT. www.bef.nu. Nr 3 2010 oktober. BEF det är vi som försätter berg. Medlem under vattnet. Nu finns Auktori - serad Bergsprängare på riktigt BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 3 2010 oktober t Medlem under vattnet Läs mer på sidorna 12-13 t Nu finns Auktori - serad Bergsprängare på riktigt Läs mer på sidan 32 Vad innebär valutgången?

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Handbok i Social redovisning

Handbok i Social redovisning Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativ Huvudförfattare Urban Norberg Projektledare och bollplank Eva Carlsson och Klas Sundström Denna handbok är utgiven av SKOOPI (sociala arbetskooperativens

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt EN KUNDTIDNING FRÅN INUIT 1 2014 Reportage från ManageEngine Användarkonferens 2013 SID 4 Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor SID 6 Möt Sanjeev från ManageEngine SID 10 Region Halland har ökat lösningsgraden

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? SAML ADE ERFARENHETER KRING IT OCH AFFÄRSNY T TA NR 3 Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? Högt tryck kräver högsta informationskvalitet H U R FÅ R V I E N E R G I AT T SY N A S A N N AT

Läs mer

SprängNytt. Nr. 2 December 2010-24. årgång. GLÖM INTE! Skicka ditt förslag på Årets Bergsprängare innan 31. januari 2011... S. 13

SprängNytt. Nr. 2 December 2010-24. årgång. GLÖM INTE! Skicka ditt förslag på Årets Bergsprängare innan 31. januari 2011... S. 13 SprängNytt Nr. 2 December 2010-24. årgång GLÖM INTE! Skicka ditt förslag på Årets Bergsprängare innan 31. januari 2011... S. 13 edev i Norrströmstunneln... s. 52 Exportexpert stämplar ut... s. 10 Årets

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

nordisk byggjätte ÅGRENSHUSET GER BRA VERKTYG MISSA INTE SYNAS DET NYA SKYLTFÖNSTRET ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 1 VÅREN 2014

nordisk byggjätte ÅGRENSHUSET GER BRA VERKTYG MISSA INTE SYNAS DET NYA SKYLTFÖNSTRET ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 1 VÅREN 2014 ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 1 VÅREN 2014 ETT KUNDMAGASIN FRÅN ÅGRENSHUSET OCH LILLA GULA OM VÄRDET AV ATT SYNAS. HUR KREATIV KOMMUNIKATION KAN FÖRA FRAM DITT BUDSKAP. ÅGRENSHUSET GER nordisk

Läs mer