Nyhetsbrev. Kompetenscentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev. Kompetenscentrum"

Transkript

1 Nyhetsbrev AN C TA RBAR S energetiska material BA Kompetenscentrum Oktober 2014 A Årgång 14 Nummer 2 BARBARA Personlig skyddsutrustning en angelägen konferens I mitten av september sammanstrålade representanter från krut och pyroteknikindustrin med olika leverantörer av personlig skyddsutrustning under en tvådagars konferens i Karlskoga. Det lite ovanliga greppet att samla hela branschen visade sig vara ett lyckat och konstruktivt sätt att starta en angelägen diskussion om gemensamma problem och önskemål. KCEM:s VD Mikael Niordson inledde med att påminna om syftet med konferensen: (Forts. sid 2 och 3) I det här numret: Innehåll sid Personlig skyddsutrustning 1-3 Förstärkning på KCEM 1,4 FEX 5, Karlskoga 3 EUExImp 4 Nordiskt Säkerhetsmöte 5 ALLEX 1 (2014 / 2015) 5 Företagspresentation - EPC 6 Ulrika Malmgren, Saab Dynamics, kollar in visiret på en skyddshjälm med friskluftsventilering som Andreas Norberg från Nammo Liab testar. VD-ruta 7 Kontakter KCEM 7 Kalendarium 7 Detaljer kring vår verksamhet hittar ni på hemsidan: FEX 2015 Hög tid att anmäla sig! Sista anmälningsdag 3 december Varma svettiga händer är en risk. Nya material demonstreras av en leverantör. Utbudet av olika produkter är stort. Men täcker de verkligen behoven hos en bransch med väldigt speciella krav? Personlig skyddsutrustning - Bärande 6 november 2014 (En fortsättning på tidigare Konferens om personlig skyddsutrustning) Förstärkning på KCEM Efter nyår förstärks KCEM på heltid med Johan Petri, idag vice huvudskyddsombud och ledamot i klubbstyrelsen för IF-metall på Eurenco Bofors AB. Johan, som också sitter med som arbetarrepresentant i KCEM:s styrelse, har redan så smått påbörjat sitt jobb som studiesamordnare på KCEM. Då han efter nyår börjar på heltid kommer han även att ta över som redaktör på KCEM:s Nyhetsbrev. (Forts. sid 4) Anmäl på SOEX inställt p.g.a. få anmälda Vill du komma i kontakt med redaktionen? Ring Redaktör: Ingrid Wieselgren e-post: Ansvarig utgivare: Mikael Niordson e-post:

2 Personlig skyddsutrustning en angelägen konferens (forts.) Öka kunskapen om märkningens betydelse på olika skyddsutrustningar. Dela kunskap och erfarenhet mellan brukare och återförsäljare/ producenter. Analysera behovet av fortsatt samverkan och föreslå former för detta. Uppdatera nätverket inom området. Kraven inom krut- och pyroteknikbranchen är speciella jämfört med många andra branscher. En sådan här inkluderande konferens kan hjälpa till att synliggöra och öka förståelsen för branschens behov och förväntningar, förtydligade Mikael Niordson. Maria Carlsson och Annelie Rådhall från Berendsen sammanfattade Maria Carlsson och Annelie Rådhall (Berendsen) märkningens betydelse och utveckling. Förut har märkningen byggt på tester utförda på oanvända material. Men vad händer efter ett antal tvättar? Idag krävs det att testerna utförs på material som har tvättats minst fem gånger, berättar Maria som ett exempel på hur kraven mer och mer försöker spegla verkligheten. En utmaning inom branschen är att kunna kombinera ett högt skydd mot både explosion och värme som samtidigt är bekvämt att bära. Det gäller att hela tiden göra adekvata riskbedömningar så att man inte överskyddar och minskar användarvänligheten, betonar Annelie Rådhall. Ett lagerpå-lager kan vara bra lösningar men kom då ihåg att även underkläderna måste uppfylla vissa krav. Inga syntetunderkläder! Framtid Per Alenfelt från Nammo LIAB betonade också vikten av flera lager. Grundskyddet måste vara hyfsat skönt att bära och sedan kunna kompletteras med extra utrustning. En extra aluminiumrock kanske måste kombineras med ett par halvper Alenfelt (Nammo LIAB) ledande byxor för att undvika eventuell statisk uppladdning, funderar han vidare. Föredragande representanter från deltagande företag: Överst tv: A.Norberg (Nammo LIAB), G.Pettersson (Forcit), J.Ryberg (Nammo Vanäsverken), U.Malmgren (Saab Dynamics) H.Edvinsson (FOI), J.Petri (Eurenco Bofors), W.Fagerli och B.Aurstad (Chemring Nobel), R.Nedrud och Bjørg I Wiik (Nammo Raufoss), K.Engen (Norma Precision), K.Nordh (Orica), H.Riddersand (BTC) Sid 2 Per Alenfelt var en av många nöjda deltagare som gärna ser en fortsättning på

3 Personlig skyddsutrustning en angelägen konferens (forts.) vad som bedömdes som en angelägen konferens. Han föreslog bland annat att KCEM skulle kunna upprätta ett nätbaserat diskussionsforum kring ämnet. Där skulle t.ex. det stora behovet av en gemensam lathund för olika standarder kunna läggas upp. Mikael Niordsson, VD på KCEM, upplevde också att konferensen var en bra start och gav upphov till många intressanta diskussioner inom ett angeläget område. Som ett direkt resultat av konferensen är nu tre aktiviteter planerade: Dagskonferens angående bärande av utrustningen. (Mer info och anmälan på hemsidan.) Dagskonferens angående samordning av tester. (Datum ej fastställt än.) Forum på KCEM:s hemsida. (Under planering.) Mingel på Konferensen för personlig skyddsutrustning. FEX 5 - Avslut i Karlskoga Hur blev FEX 2014? Kursens deltagare var, precis som det ska vara, en bra sammansatt grupp med en blandning av många erfarenheter och kompetenser. När en sådan bra mix kombineras med att deltagarna tidigt finner en god sammanhållning så skapas förutsättningar för en bra atmosfär med öppna dialoger och bra stämning. Detta har kännetecknat kursen från den första veckan. Efter en första hastig genomläsning av kursutvärderingen så kan vi också konstatera att alla är mycket nöjda med kursen. Särskilt glädjande är det att flertalet deltagare upplever att de nu har mycket goda förutsättningar för att utveckla säkerhetsarbetet i det egna företaget. Dessutom pekar alla på vikten av studiebesöken och det utökade nätverket av personliga kontakter. Deltagarna i FEX 2014 samlade på Björkborns trappa Vi kan också notera att det finns områden som behöver utvecklas. Här nämns bland annat kursdokumentation i form av digitala kopior på föreläsarnas presentationer. Sid 3 Vi kommer nu att analysera alla utvärderingar och dra lärdomar inför FEX 2015, som för övrigt nu är öppen för anmälan.

4 EUExImp KCEM fick i augusti sin ansökan om att genomföra projektet EUExImp beviljad av Universitets- och högskolerådet. Projektet är det fjärde i projektserien EUExcert som syftar till att skapa definierade krav på utbildning och certifiering av specialister som yrkesmässigt hanterar explosiva varor. Projektet EUExImp syftar till att skarpt testa de standarder som diskuterats i tidigare projekt. Med andra ord, det skall bli mer verkstad i detta projekt jämfört med de tidigare projekten. EUExImp är treårigt och startade den 1 september i år. Deltagare i projektet är: KCEM, projektägare Bofors Test Center Picrite, Storbritannien Event Horizon, Storbritannien Dresdner Sprengschule, Tyskland Orica, Tyskland Tallinn University of Technology, Estland Voglers, Estland Universitetet i Coimbra, Portugal Pirotecnia e Explosivos, Portugal. Det första projektmötet kommer att hållas den 3 november. Projektet delfinansieras av EU via programmet Erasmus+. På projektets hemsida (www.euexcert.org) kan du få information om tidigare projekt. Vill du veta mer om projektet kan du kontakta Erik Nilsson, Förstärkning på KCEM (forts.) Johan Petri utbildade sig under 80-talet till bilmekaniker i sin hemort Karlskoga. Men det skulle visa sig att det var människor, inte maskiner, som han egentligen värnade om. Efter ett tiotal skumpiga år som montör på ESAB:s svetsmaskiner i Laxå sökte han sig så småningom till kriminalvården där han, vad han själv tror, fick jobb tack vare sin personlighet. Jag är en lugn, rak, ärlig och ödmjuk person, svarar Johan på frågan om hur han skulle beskriva sig själv. Jag älskar att jobba med människor och tar hellre en roll som lyssnare än att peka med hela handen och bossa, fortsätter han. Samtidigt är han en person som inte är rädd att ta konflikter, något som säkert har varit en stor tillgång för hans fackliga åtaganden. Till Eurenco kom Johan 2006 efter en ettårig KY-utbildning inom explosivämnesteknik på Masugnen i Lindesberg. Han anställdes som processoperatör, men blev ganska snart engagerad som skyddsombud. Idag delar han sin heltid på Eurenco mellan arbetet som vice huvudskyddsombud och ledamot i den lokala IF-metallklubben. Johan Petri hälsas välkommen till KCEM Om framtiden och sitt nya arbete på KCEM hoppas Johan Petri att han ska kunna bidra med att ge medlemmarna valuta för sina pengar. Det är viktigt att vi hela tiden är lyhörda och anpassar oss efter företagens behov, både när det gäller utbildningar och omvärldens krav i form av olika direktiv m.m., förtydligar Johan avslutningsvis. Sid 4

5 Nordiskt Säkerhetsmöte (NSM) Den 26 augusti hölls höstmötet i NSM. Vid mötet presenterades och diskuterades bl.a. följande: Förändringar inom företagen och KCEM. Krav på automatiska brandlarm. FLEX mötet, se KCEMs hemsida. Inträffade olyckor/incidenter. Regelförändringar. Utbildningar. Säkerhet på pall. När det gäller inträffade olyckor/incidenter hade inga riktigt allvarliga inträffat, men det fanns flera som kunde ha utvecklat sig till allvarliga händelser. Just nu väntar alla i NSM på slutrapporten från Maxams olycka i Norge den 10 december Enligt den senaste informationen som KCEM fått är Maxams slutrapport inlämnad till DSB. Myndighetens slutrapport förväntas komma i slutet av oktober. Säkerhet på pall avser att ta fram gemensamma riktlinjer för säkerhetskrav vid laddning och transport på arbetsplatser med MEMU/laddtruck för bulkemulsion. Riktlinjerna kommer att bli klara i november. Laddtruckar från olika företag. Till vänster och sedan överst: Norab, Kimit, Forcit och Austin Powder ALLEX / värd FOI Nu har ALLEX 2014/2015 startat. Vecka ett gick av stapeln på Hotell Scandic Skogshöjd i Södertälje den september med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som värdföretag. Årets deltagare har en relativt bred och långvarig erfarenhet från branschen. Ungefär hälften kommer från den civila industrin och den andra från den militära. Denna blandning medförde många intressanta diskussioner och inlägg i föreläsningarna. Men det ställde även stora krav på föreläsarna, vilket de mycket väl levde upp till. Av de 20 deltagarna är 11 stycken från Norge, 8 från Sverige och 1 från Danmark. Under veckan så genomfördes en rad föreläsningar såsom: Explosivämnes grunder Security Lagstiftning Allmänna skyddsprinciper Den mänskliga faktorn. Ett brett innehåll som skapade en god förståelse för säkerhet, miljö och för hur vi tänker och reagerar som personer i olika situationer. Här fick vi bl.a. se den första svensktillverkade personbilen från Ett intressant och roligt inslag i kursveckan! På studiebesöket hos FOI i Grindsjön fick vi veta vad vårt värdföretag arbetar med inom försvar och säkerhet. Där bjöds också på en demonstration på vad som händer när krut deflagrerar och en pyroteknisk sats antänds. Genom att tända på 5 liter bensin demonstrerades även vilka enorma energier som kan frigöras vid en liknande incident. När en liten mängd sprängämne sedan initierades så uppfattade man, trots skydd, vilka enorma krafter sprängämnen innehåller och vikten av en hög säkerhet redan vid dessa små mängder. Är man i Södertälje får man inte missa Scanias besöksmuseum! Scania är idag en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt av industri- och marinmotorer. Företaget grundades 1891 och har verksamhet i drygt 100 länder. Sid 5 En av klenoderna på Scanias besöksmuseum ALLEX 2 kommer att gå av stapeln i Gällivare den november (vecka 46). Värdföretagen kommer att vara Boliden och Forcit som med sin civila produktion kommer att ge en lite annan prägling på veckan.

6 Presentation av medlemsföretag EPC Sverige AB I Hugelsta, strax öster om Eskilstuna, en bit ut i den mellansvenska skogen, hittar man EPC Sveriges huvudkontor och produktion. Själva marken och många av de kringliggande kontorsbyggnaderna tillhörde från början FFV (försvarets fabriksverk). Vid millenniumskiftet bildade Kimit ett Joint Venture bolag tillsammans med Orica Mining Services Ltd. När Orica några år senare köpte upp Dyno Nobels verksamheter i Sverige beslutade Kimit sig för att koncentrera sin verksamhet till gruvorna inom LKAB. Detta möjliggjorde ett övertagande av Hugelsta för EPC-Groupe, från början under namnet Skanexplo AB. Från 2009 har man antagit moderbolagets namn och heter idag EPC Sverige AB. Till skillnad från många andra företag inom branschen har EPC-Groupe ingen koppling till Alfred Nobel. På koncernens hemsida kan man läsa att The Société Anonyme d Explosifs et de Produits Chimiques startade 1893 och idag omsätter 310 miljoner Euro. På den internationella marknaden är EPC-Groupe profilerad både som sprängämnesleverantör och entreprenör inom borrning/sprängning. I Sverige har man fokuserat på att leverera sprängämnen, berättar Vd Patrik Norén. Huvudprodukten är bulkemulsion som levereras och pumpas ner direkt i borrhålen. Våra kunder lägger ett stort ansvar i våra händer, menar Patrik. Det gäller att förvalta det förtroende man fått och veta vad man håller på med, krasst uttryckt. Det är ofta mycket pengar som står på spel och allt måste fungera! Detta gör att vår fältpersonal är den absolut viktigaste tillgången vi har och som gör att du har möjlighet att särskilja dig på marknaden. De är helt avgörande för framgången ute i fält. De första sprängämnesemulsionerna togs fram redan på 80-talet med de omedelbara fördelarna av att vara pumpbara och tålde väta. De första produkterna som togs fram var fortfarande explosiva vilket givetvis innebar att de hanterades som sprängämnen och inte gav den flexibilitet gällande laddningsdepåer som finns idag. Idag tankar EPC:s laddningsbilar från depåer som är utspridda över hela Sverige, från Skellefteå i norr till Boalt nere i Skåne. Huvudkomponenterna, som var för sig inte är explosiva, blandas först i samband med laddningsarbetet till ett potent sprängämne. Laddningen kan ske med en hastighet av upp till kg/min. Sprängämnesmarknaden i Sverige är väldigt konkurrensutsatt. Med en total sprängämnesförbrukning på ca ton per år så blir den givetvis intressant. Med detta sagt ska man komma ihåg att stora delar av dessa ton laddas på 2 ställen i Sverige: Kiruna (LKAB) och Gällivare (LKAB & Boliden), betonar Patrik. Kunderna hittar man framförallt inom gruvindustrin, bergtäkter och entreprenörer för väg- och husbyggen. EPC-Sverige är idag en av de tre största leverantörerna av sprängämnen i Sverige totalt sett. Tyngdpunkten ligger på bergtäkter där de har en ledande position. Vår största utmaning framöver är att bli mer kostnadseffektiva, säger Patrik, både när det gäller tillverkning och laddning. Men sedan får vi inte glömma att vi ska vara en del av alla dom som försöker utveckla bergsprängningen inom gruv- och anläggningsbranschen. Vad kan då KCEM hjälpa till med? Enligt Patrik är vi i Sverige ofta alltför snabba med att slaviskt följa de EU-direktiv som kommer ut. KCEM skulle kunna ta en tidig och aktiv roll i de här diskussionerna och föra branschens talan, avslutar Patrik Norén. EPC Sverige AB - Grundat: Antal anställda: 55 st - Omsättning: 200 MSEK - Huvudkontor: Hugelsta/Eskilstuna - VD: Patrik Norén - Ägare: EPC-Groupe, Frankrike Sid 6

7 Vi på KCEM VD-rutan Mikael Niordson VD, KCEM AB Mobil: +46 (0) E-post: Lise-Lotte Wallman Ekonomi och administration Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Erik Nilsson Lagstiftning, Projekt, Security Mobil: +46 (0) E-post: Johan Petri (fr ) Utbildningssamordnare Mobil: +46 (0) E-post: Helen Stenmark Forskning Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Pål Hellman Produktionsteknik explosivämnen Mobil: +46 (0) E-post: Först av allt vill jag välkomna Johan till KCEM! Det finns flera anledningar till att förstärka KCEM:s bemanning, men den viktigaste är att vi får bättre förutsättningar för att utveckla KCEM mot en tydligare kundanpassning. Något som är mindre känt hos flera av våra medlemmar är att KCEM driver många fler frågor än FEX, ALLEX och SOEX. Det vill jag ändra på! Mot den bakgrunden så kommer jag att kontakta alla medlemsföretag och föra en dialog där ni har möjlighet att delge era behov och framföra era krav på KCEM. Från och med 2015 så kommer vi också att ha ökade möjligheter att organisera av medlemmarna efterfrågade utbildningar och andra aktiviteter. Min målsättning är att ni, när behov uppstår, ska finna det naturligt att i första hand efterhöra KCEM:s möjligheter att leverera konsulttjänster, utbildningar eller förmedla kontakter inom branschen m.m. Jag passar också på att informera om att vi nu har fått tillökning i vårt konsultnätverk genom att Bengt Folkesson valt att teckna ett avtal med KCEM AB. Bengts erfarenhet och kompetens, främst inom den civila produktionen, är ett välkommet tillskott som breddar vårt utbud av viktiga resurspersoner. Jag ser nu fram mot många möten med givande dialoger som leder till säkerhetshöjande aktiviteter inom flera områden. Mikael Niordson VD KCEM KCEM Kalendarium oktober mars 2015 KCEM Oktober November December Januari Februari Mars Aktiviteter Kurser FEX 5 (Karlskoga) v. 40 ALLEX 2 (Gällivare) v. 46 ALLEX 4 (Gjøvik) v. 6 FEX 1 (FOI Grindsjön) v. 11 Konferenser Seminarium Personlig Skyddsutrustning - Bärande (Karlskoga) 6 november FLEX januari Clarion Hotel (Arlandastad) Övrigt Utbildningsråd 2 oktober EUExImp 3 november Styrelsemöte 9-10 december Utbildningsråd december NSM 10 februari Styrelsemöte 20 mars (fm) Sid 7

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS Årgång 15 Nummer 1 Nyhetsbrev April 2015 ALLEX 4 Nammo Raufoss AS I det här nr: Innehåll Sid Årets upplaga av ALLEX avslutades i Norge med Nammo Raufoss AS som värdföretag. Veckan inleddes med ett studiebesök

Läs mer

Nyhetsbrev. Lorens van Dam från MSB föreläste om precursorer och MSB arbete med regelverk.

Nyhetsbrev. Lorens van Dam från MSB föreläste om precursorer och MSB arbete med regelverk. Årgång 16 Nummer 1 Nyhetsbrev Juni 2016 EPOK 2016 Innehåll Sid EPOK 2016 1 EPOK 2016 genomfördes den 11-12 maj vid Best Westers Arlanda Hotellby. På temat stod Security. Det var ett 70-tal deltagare från

Läs mer

Nyhetsbrev. FEX-avslut i Karlskoga. God Jul och Gott Nytt År. December 2012. KCEM önskar. Nya krav för flygfrakt/flygpost fr.o.m.

Nyhetsbrev. FEX-avslut i Karlskoga. God Jul och Gott Nytt År. December 2012. KCEM önskar. Nya krav för flygfrakt/flygpost fr.o.m. Årgång 12 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2012 FEX-avslut i Karlskoga Saab Dynamics populärt värdföretag under avslutande FEX-vecka önskar God Jul och Gott Nytt År En förväntansfull FEX-grupp samlad till

Läs mer

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe Årgång 13 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2013 Kompetenscentrum för energetiska material Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 Under vecka 46 arrangerades en 3-dagars internationell konferens

Läs mer

Nya föreskrifter om hantering av explosiva varor

Nya föreskrifter om hantering av explosiva varor samhällsskydd och beredskap Remiss 1 (6) Ert datum Er referens Enheten för farliga ämnen Liselotte Schmidt 010-240 51 51 liselotte.schmidt@msb.se Se sändlista Nya föreskrifter om hantering av explosiva

Läs mer

Remiss om nya föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor

Remiss om nya föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor samhällsskydd och beredskap Remiss 1 (6) Ert datum Er referens Enheten för farliga ämnen Joakim Agås 010-240 53 97 joakim.agas@msb.se Se sändlista Remiss om nya föreskrifter om tillstånd för överföring,

Läs mer

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material Årgång 14 Nummer 1 Nyhetsbrev RBAR A AN C TA BA S Kompetenscentrum Kompetenscentrum för energetiska material energetiska material Juni 2014 BARBARA EPOK 2014 - Människor, städer och explosiva varor Norge

Läs mer

Nyhetsbrev. Nu klart! Organisationen för det europeiska projektet EUExcert placeras i Karlskoga. Juni 2011. Ny YH-utbildning en succé!

Nyhetsbrev. Nu klart! Organisationen för det europeiska projektet EUExcert placeras i Karlskoga. Juni 2011. Ny YH-utbildning en succé! Årgång 11 Nummer 2 Nyhetsbrev Juni 2011 Nu klart! Organisationen för det europeiska projektet EUExcert placeras i Karlskoga. Visionen om ett europeiskt nätverk inom explosivämnessektorn har nu formellt

Läs mer

KCEM 10 år. Erik Nilsson

KCEM 10 år. Erik Nilsson KCEM 10 ÅR KCEM 10 år 1. Inledning I samband med att jag slutade som vd för KCEM den sista september 2011 önskade styrelsen att jag sammanfattade KCEMs 10 första år (2002-2011). Det som finns beskrivet

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Nyhetsbrev. Rivstart på ALLEX 2011-2012. Efterlängtad YH-utbildning har startat. Oktober 2011. 15-16 mars 2012. I det här numret:

Nyhetsbrev. Rivstart på ALLEX 2011-2012. Efterlängtad YH-utbildning har startat. Oktober 2011. 15-16 mars 2012. I det här numret: Årgång 11 Nummer 3 Nyhetsbrev Rivstart på ALLEX 2011-2012 Oktober 2011 I det här numret: Sid Innehåll ALLEX 2011-2012 har dragit igång med en rivstart! Värdföretag NORMA bjöd på en heldag i Åmotsfors med

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Det här resultatet beror på brist på kompetensöverföring mellan de äldre och de yngre på företagen.

Det här resultatet beror på brist på kompetensöverföring mellan de äldre och de yngre på företagen. Norsk industri tryggar kompetensöverföring Utveckling av handledarrollen i KY Brittiskt besök med fokus på utbildning Utveckling av universitetsutbildning på distans Italienska partnern producerar utbildningsmaterial

Läs mer

Nyhetsbrev. KCEM:s Årskonferens 2013 Medlemmarna i fokus - möten med synergieffekter. Maj 2013. Nya kemikalieregler - träder i kraft 4/9 2014

Nyhetsbrev. KCEM:s Årskonferens 2013 Medlemmarna i fokus - möten med synergieffekter. Maj 2013. Nya kemikalieregler - träder i kraft 4/9 2014 Årgång 13 Nummer 1 Nyhetsbrev Maj 2013 KCEM:s Årskonferens 2013 Medlemmarna i fokus - möten med synergieffekter I det här numret: Innehåll KCEM:s Årskonferens 2013 YARA - Ny medlem i KCEM www.kcem och

Läs mer

Karlskoga kommuns yttrande

Karlskoga kommuns yttrande Bilaga 1 Karlskoga kommuns yttrande till Krigsmaterielexportöversynskommittén www.karlskoga.se Bakgrund Regeringen tillkallade förra året en parlamentarisk kommitté, Krigsmaterielexportöversynskommittén,

Läs mer

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0

Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nyhetsbrev från MiF Medarbetare i Fokus 2.0 Nu är hösten här och alla börjar så smått komma tillbaka från sina sommarsemestrar. Som många av er säkert redan hört kommer internutbildningarna i Nyfiken på

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Nyhetsbrev. Försvarsutskottets ordförande på KCEMs årskonferens

Nyhetsbrev. Försvarsutskottets ordförande på KCEMs årskonferens Årgång 10 Nummer 1 Nyhetsbrev Mars 2010 Försvarsutskottets ordförande på s årskonferens Svenska företag är generellt och historiskt sett mycket uppskattade samarbetspartner, inte minst företag inom vår

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu!

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu! Årgång 11 Nummer 4 Nyhetsbrev December 2011 Jan Brolund Ny VD på KCEM En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap Så skulle en kort beskrivning av KCEM:s nye VD Jan Brolund kunna se ut. En kundorienterad

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på KCEMs årskonferens

UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på KCEMs årskonferens Årgång 11 Nummer 1 NyhetsbrevMars 2011 UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på s årskonferens I UK har man inspirerats av s verksamhetsidé: att skapa en mötesplats för alla inom energetiska material.

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM Rätt tjänst på rätt plats och i rätt tid Som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

MILJÖRÄTT, 5 HP. Resultat. https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/evaluation?uusp.portal...

MILJÖRÄTT, 5 HP. Resultat. https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/evaluation?uusp.portal... Page 1 of 6 MILJÖRÄTT, 5 HP Kurskod: 1TV023, Anmälningskod: 68831, 33%, DAG, NML, vecka: 04-12 Termin: VT 2015 Resultat Den här kursvärderingen har besvarats av 56% (49/87) av studenterna. Skriv gärna

Läs mer

Nyhetsbrev. 10 år med KCEM. Klusteransökan på gång. April 2012. Rekordmånga på KCEMs Årsmöte! Årets KCEM-konferens inleddes med resumé av Erik Nilsson

Nyhetsbrev. 10 år med KCEM. Klusteransökan på gång. April 2012. Rekordmånga på KCEMs Årsmöte! Årets KCEM-konferens inleddes med resumé av Erik Nilsson Årgång 12 Nummer 1 Nyhetsbrev April 2012 10 år med KCEM Årets KCEM-konferens inleddes med resumé av Erik Nilsson Den 14 april, 2002 startade KCEM med Erik Nilsson vid rodret, berättade Erland Paulsrud

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Bilaga III Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Slututvärdering Företagarringen Som en del i Ambassadörsprojektet ingår enligt projektplanen att Skapa och utveckla 1-2 företagar/verksamhetsringar

Läs mer

Standardavtal för industrin köpar- eller säljarvänliga?

Standardavtal för industrin köpar- eller säljarvänliga? Standardavtal för industrin köpar- eller säljarvänliga? Inspecta Gruv 2013 1 Upphandlingskontrakt för industrin www.ssg.se Anna-Karin Bohman Inspecta Gruv 2013 3 SSG HUR VI ARBETAR Inspecta Gruv 2013 4

Läs mer

Gååsa raden. Inbjudan till julresa. Nr Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren. En tidning för Visions medlemmar i region Skåne

Gååsa raden. Inbjudan till julresa. Nr Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren. En tidning för Visions medlemmar i region Skåne Gååsa raden Nr. 3 2016 En tidning för Visions medlemmar i region Skåne Inbjudan till julresa Redaktion: Monika Göl och Marie Holmgren En utbildningsdag för skyddsombud anordnades i avdelningen 5 oktober.

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. www.gyllix.com. Gyllix Fönsterputs AB -

FÖRETAGSPRESENTATION. www.gyllix.com. Gyllix Fönsterputs AB - FÖRETAGSPRESENTATION 2015 www.gyllix.com Gyllix Fönsterputs AB - 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SID 3 OM OSS SID 4 REFERENSER SID 5 MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY SID 6 SÄKERHET OCH ARBETSMILJÖ SID 7 KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills -

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills - Årgång 12 Nummer 2 Nyhetsbrev Augusti 2012 Internationell konferens i Karlskoga - Explosive Education and Certification of Skills - I det här numret: Innehåll Internationell konferens i Karlskoga - EUExcert

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Remiss 1 (6) Datum 2015-11-30 Diarienr 2013-625 Ert datum Er referens Enheten för farliga ämnen Joakim Agås 010-240 53 97 joakim.agas@msb.se Se sändlista Remiss

Läs mer

KCEM Nyhetsbrev. Zhang Lei - kinesisk masterstudent på VESP. KCEM inventerar utbildningsbehov KCEM inventerar behovet av specialistutbildning

KCEM Nyhetsbrev. Zhang Lei - kinesisk masterstudent på VESP. KCEM inventerar utbildningsbehov KCEM inventerar behovet av specialistutbildning KCEM Nyhetsbrev Årgång 8 Nummer 2 Juni 2009 Zhang Lei - kinesisk masterstudent på VESP På Vingåkers Energetic Science Park (VESP) hittar man just nu, och en tid framöver, en långväga gäst. Från Kinas huvudstad,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s konstituerande möte i Borlänge 2010-03-06 Närvarande: Ulrica Thorén, Anna Rexlinger, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Veronica Nilsson, Patrik Ohlsson, Ann-Sofie Modin, Anna

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011 Inbjudan till LÄRARE PÅ TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET Karlstad 21-22 juni 2011 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för lärare på teknik- och elprogrammet Skogsindustrierna och Stora Enso arrangerar

Läs mer

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev Oktober 2010 EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb KCEMs projektledarskap i både EUExcert och EUExNet

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning för Energetiska material

Yrkeshögskoleutbildning för Energetiska material Årgång 10 Nummer 2 Nyhetsbrev Juni 2010 Yrkeshögskoleutbildning för Energetiska material tar initiativet I det här numret: Innehåll EPOK 2010 Sid 2 har i flera utredningar visat på behovet av en svensk

Läs mer

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Kursutvärdering Sid 1 (5) Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Svarsfrekvens: 78 % (18/23) 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? (1-5) Medel: 4,1 2. Dina förväntningar innan kursen?

Läs mer

Montören ser instruktionerna i sina smarta glasögon. När produktvarianterna blir fler behöver alla montörer använda ar-glasögon

Montören ser instruktionerna i sina smarta glasögon. När produktvarianterna blir fler behöver alla montörer använda ar-glasögon Erik Oscarsson på Cejn provar att montera en nippel iförd smarta glasögon där han också kan se instruktionerna till hur produkten ska monteras. Infälld i bilden syns det Erik Oscarsson ser i glasögonen

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid Vi är inte som andra företagsmäklare. Vi är företagsmäklarna som lever i tillverkningsindustrin. Det ger dig avgörande fördelar. Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Sammanställning enkät höstmötet 2007

Sammanställning enkät höstmötet 2007 Sammanställning enkät höstmötet 2007 1) Vad förväntar du dig. 1. Nyheter i programmet, samt utbyte av erfarenheter. 2. Intressanta föredrag och nyheter i funktionalitet, samt hur ekonomiprogrammen används.

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Fiskodling BI1125, 30035.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Grund Kursledare = Andreas Pettersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-05-07-2012-05-20 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS TIPS DIG SOM SKA KÖPA EN UTBILDNING 8 SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ 1 FORMULERA TYDLIGA MÅL Lägg energi på att beskriva vad du vill uppnå med kursen. På så sätt kan

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 Plats WSP Stockholm Närvarande Delges: Åsa Vagland Annelie Paavo Ordförande Sekreterare N-dep., Stockholm Trafikverket Region Mitt Tobias Thorsson Vice ordförande WSP, Göteborg Björn Gunnarsson Anna Berlin

Läs mer

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER

HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER HUR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER 1 Vad är sociala medier? Sociala medier är kanaler där användare själva kan skapa innehållet, kommentera och diskutera med varandra. Det omfattar inte bara texter utan även

Läs mer

Välkommen till. ksp!

Välkommen till. ksp! Välkommen till ksp! Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) är en intresse- och yrkesförening för dig som arbetar med underlag för strategisk planering av olika slag inom det kommunala området.

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

KCEM Nyhetsbrev. VESP - ett varumärke som behöver laddas med rätt krut. Oktober 2009

KCEM Nyhetsbrev. VESP - ett varumärke som behöver laddas med rätt krut. Oktober 2009 KCEM Nyhetsbrev Årgång 8 Nummer 3 Oktober 2009 VESP - ett varumärke som behöver laddas med rätt krut Hur ser framtiden ut för VESP, Vingåkers Energetic Science Park? Vilka värden bör varumärket laddas

Läs mer

Företagspresentation 2014

Företagspresentation 2014 Företagspresentation 2014 Affärsidé Hitta bygget Sverige AB s affärsidé är en mobilapp med tillhörande hemsida som förenklar kommunikationen och förmedlar förutsättningar mellan leverantörers chaufförer

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande.

DAGORDNING. För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. DAGORDNING För skyddstyrelsens extra möte 92-12-09 kl. 8:00 Plats: Sannegårdens fackexp. 1. Mötets öppnande. 2. Uppläsande och godkännande av dagordning. 3. Genomgång av föregående protokoll. (inställdes)

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

UTVÄRDERING av LTS VÅRMÖTE i JÖNKÖPING Guidad visning av Spira

UTVÄRDERING av LTS VÅRMÖTE i JÖNKÖPING Guidad visning av Spira UTVÄRDERING av LTS VÅRMÖTE i JÖNKÖPING 2012 Totalt var 60 personer anmälda till LTS vårmöte, 3 av dess fick förhinder, Lotta Brilioth Biörnstad fick en ersättare i Julia Sandvall från Teateri, Jönköping,

Läs mer

MATCHFIXING. Lärgruppsplan

MATCHFIXING. Lärgruppsplan MATCHFIXING Lärgruppsplan Lärgruppsplan Matchfixing betyder att någon med otillåtna medel påverkar resultatet i en idrottstävling. Fenomenet finns över hela världen och blir allt vanligare även i Sverige.

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn,

Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Rikskonferens för thailändska modersmålslärare 26-28 oktober 2009 Utvärdering Plats: Språkcentrum, Stockholm och konferenskryssning till Tallinn, Estland Efter att ha länge följt den välkända föreläsaren

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

BO VÄG OCH BAN. UE-samordning

BO VÄG OCH BAN. UE-samordning BO VÄG OCH BAN. UE-samordning Stockholm 2013-09-19 Närvarande: Thomas Skoog TSK SVEVIA Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning Ronnie Bergmark RBE Ombudsman Åke Ottosson

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen!

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen! LÄRARNYTT NR 1 13/14 Vi lanserar våra nya, fräscha webb! Kolla in årets kalendarium! Kickoff den 24 september i Kungsbacka och Halmstad Fortbildning: gruppdynamik och konflikthantering den 11 december

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

Presentation Aktiespararna Falun 6 mars 2013. Mikael Berglund VD

Presentation Aktiespararna Falun 6 mars 2013. Mikael Berglund VD Presentation Aktiespararna Falun 6 mars 2013 Mikael Berglund VD DRILLCON - MISSION Drillcon skall erbjuda gruv- och anläggningsindustrin kostnadseffektiv: Kärnborrning och geoservice för pålitlig geologisk

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig!

Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig! Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig! Givetvis hoppas jag att ni har eller har haft en riktigt trevlig

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer