Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December Reflexioner från FEX Johan Bergqvist, Dynasafe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe"

Transkript

1 Årgång 13 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2013 Kompetenscentrum för energetiska material Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 Under vecka 46 arrangerades en 3-dagars internationell konferens i Eksjö om hur man bäst gör sig av med avfall och energetiska material, såsom explosivämnen och ammunition som passerat sitt bäst-föredatum. Konferensen lockade ett fyrtiotal deltagare från tio nationer. Värdar för The 7th International Disposal Conference and Exhibition var Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscenter (SWEDEC) i Eksjö. Konferensen arrangerades av Sektionen för Detonik och förbränning (SDF) i samverkan med Kompetenscentrum för energetiska material (KCEM). (forts sid 2) God Jul I det här numret: Innehåll Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 FEX 2013 ALLEX 2 Nordiskt Säkerhetsmöte Kurs- och KCEM info. Industriell Datortomograf BAE Systems Forcit AB VD-ruta Kontakter KCEM sid 1,2 1, Detaljer kring vår verksamhet hittar ni på hemsidan: FLEX januari i Oslo Deltagarna på The 7th International Dosposal Conference and Exhibition samlade. Reflexioner från FEX Johan Bergqvist, Dynasafe Johan Bergqvist, Dynasafe, var en av 20 deltagare på årets FEX-kurs som avslutades i början av oktober på Björkborn i Karlskoga. Här följer några av hans reflexioner kring FEX Det var utan att känna till så mycket om branschen eller om rollen som föreståndare, som jag åkte iväg till Vidbynäs på den första kursveckan som FOI var värd för. (forts sid 3) Hög tid att anmäla sig! Tema: Risk Management vid bl a omorganisationer och hur man vidareutvecklar en god säkerhetskultur Mer information och anmälan på EPOK maj Norge Läs mer på sid 4 Vill du komma i kontakt med redaktionen? Ring En ögonblicksbild från välbesökt FEX projektredovisning på Hotell Alfred Nobel i Karlskoga. Redaktör: Ingrid Wieselgren e-post: Ansvarig utgivare: Mikael Niordson e-post:

2 Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 (forts) Eksjös kommundirektör Stefan Elm hälsade alla välkomna. Därefter höll kommunens värmeverkschef Mårten Hermansson ett föredrag om avfallsförbränning. Öppningsceremonin innehöll även en inspelad presentation från FNs högkvarter i New York, där Ms. Gillian Goh, Office for Disarmament Affairs, pekade på områdets oerhörda vikt i nedrustningssammanhang. Sverige har alltsedan Alfred Nobels epokgörande uppfinningar haft en ledande ställning inom energetiska material. Enligt Stig Johansson, sekreterare i SDF, är dessa återkommande konferenser de enda internationella konferensen i sitt slag och har blivit ett måste för folk i branschen. Jan Brolund, tidigare VD för KCEM, menade att konferensen dessutom erbjuder ett utmärkt tillfälle att visa fram svensk spetskunskap inom detta område som inte har någon tydlig akademisk hemvist och därför blir extra viktig. Hans Wallin, projektledare vid Cesium AB, framhöll att säker och miljöriktig hantering av explosivämnen utgör grunden för många svenska tillväxtföretag. Intresset för konferensen bekräftar att teknologiområdet har stor global betydelse. Frågor som togs upp på konferensen: - miljövänlig energiutvinning av kommunalt avfall genom förbränning - miljösäker och riskfri destruktion av ammunition - röjning av minor - rening av sprängämneskontaminerad mark på skjutfält och krigsskådeplatser. I anslutning till konferensen ställde ett antal svenska företag ut produkter inom området. En förevisning av SWEDEC om hur vi i Sverige detekterar, identifierar och oskadliggör minor och blindgångare. Samtliga konferensdeltagare var mycket nöjda, inte minst de som rest runt halva jorden för att delta. En återkommande fråga var: När är nästa konferens? För ytterligare information om konferensen kontakta pressekreterare Lena Cigwald, SWEDEC, eller någon av följande: Dr Stig Johansson, Dir Hans Wallin, Prof. Dan Loyd, Nordiskt Säkerhetsmöte (NSM) För drygt tre år sedan blev KCEM kontaktad av några tillverkare av explosiva varor för civilt bruk om att starta en grupp med fokus på säkerhetsfrågor. När även andra företag som tillverkar civila sprängämnen visade intresse ställde ett ökat antal deltagare krav på ökad administration varför KCEM ombads att administrera framtida verksamhet inom NSM. Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en säkrare civil sprängämnesindustri genom att: Utbyta säkerhetsinformation. Stärka kunskaper om säkerhet (safety och security). Sprida kunskap om frågor som är viktiga för säkerheten. Sprida kunskap om förändringar i lagstiftning, nationell och internationell. Vara en diskussionspart för myndighetsdialogen. Utbyta erfarenheter i säkerhetsfrågor. Identifiera behovet av utbildningar/ kurser. Ledstjärnan för aktiviteterna är Säkerhet i samarbete. Det senaste mötet (27/8) fokuserade på Security. Till mötet hade därför inbjudits representanter från MSB, Lorens van Dam, och DSB, Torill Tandberg. Lorens van Dam inledde med ett anförande med rubriken Sprängämnessäkerhet, En presentation av explosives security. Föredraget utgick från EU:s arbete mot terrorism och sprängämneshandlingsplanen. Lorens presenterade hur arbetet på myndighetsnivå organiserats såväl internationellt som nationellt och vilka frågor som avhandlats och som fortfarande är under handläggning. Torill Tandberg fortsatte med en presentation på samma tema, men utgående från Norges förutsättningar som ej EU-medlem och med 22 julihändelsen i färskt minne. Sammanfattningsvis kan konstateras att myndigheterna har en hel del aktiviteter på gång som i flera fall berör industrin. Efter deras presentationer följde bl.a. presentationer av inträffade olyckor samt information om kommande konferenser, seminarier och utbildningar. Från tillverkarsidan fanns representanter från följande företag: Orica Sweden, EPC Sverige, Maxam Sverige, Maxam Norge, Forcit Finland, Orica Norway, Boliden, Norab, Forcit Sverige, Yara samt Austin Norge. Sid 2

3 Reflexioner från FEX Johan Bergqvist, Dynasafe (forts) På min arbetsplats Dynasafe jobbar vi med att innesluta och förstöra olika typer av explosiva ämnen och ammunition. Vi har tidigare inte haft någon föreståndare, utan tagit hjälp utifrån vid tester och prov. En av styrkorna med FEX är kursdeltagarnas olika bakgrunder och yrkesroller från en mängd olika företag. Det gör att kunskap och erfarenheter kan utbytas mellan deltagarna och ett bra kontaktnät etableras, något jag redan haft nytta av vid ett par tillfällen. Mycket som avhandlas under utbildningen är även överförbart till många andra verksamheter och kommer att vara till hjälp i andra situationer, särskilt i rollen som chef eller arbetsledare. Jag tror t.ex. att övningar och exempel inom riskanalys och riskhantering är något som man inte kan få för mycket av. Ett mycket roligt inslag i utbildningen har varit de många nyttiga och berikande studiebesöken. Jag skulle vilja passa på att tacka alla värdföretag för den tid de avsatt och det engagemang de visat under veckorna. Jag hoppas att det är något som man kommer att fortsätta med eftersom det ger en viktig kvalité och bredd. Det är lättare att få en inblick i och förståelse för olika verksamheter om man får komma och se dem. Dessutom hoppas jag att vi gjorde lite nytta med våra skarpa ögon och fångade upp möjliga förbättringsåtgärder som kan leda till en säkrare verksamhet. Någonting som jag också blev lite överraskad av var att man använde sig av så många olika föreläsare. Det var någonting som engagerade och gjorde att det hela tiden var intressant, även om en del av ämnena var ganska tunga, som t ex juridik och kemi. Sammanfattningsvis skulle jag vilja tacka alla som medverkat till att genomföra årets utbildning och för att inte missa någon nämner jag inga namn. Men jag hoppas att få se många av er igen på nästa års EPOK! Projektarbeten FEX 2013 Informationssäkerhet, MSB Märkning av ammunition på laboreringslina, Nammo Raufoss LEAN, Eurenco SSE (Site Sensitived Emulsion), Orica Torkning av pyrotekniska satser, Nammo Vanäsverken ALLEX 2 genomfördes i Gällivare med Boliden som värdföretag. Det blev en minnesvärd vecka i ett vintrigt snölandskap med åtskilliga minusgrader. Som vanligt så lämnas ingen oberörd av besöket i Aitik där man inte kan undgå att imponeras av brytningens omfattning och maskinernas storlek. ALLEX 2 Besöket avslutades vid Forcits fabrik som ligger inom gruvområdet. På veckans föreläsningsagenda så fanns bl.a. civil sprängämneskunskap, riskbedömning, el-klassning och brandfarlig vara. Tid var också avsatt för projektarbeten vilka redovisas vid ALLEX 4 den 6/2 i Karlskoga. Projektförslag är listade här till höger. Pågående projekt ALLEX : Nammo LIAB: Hur hantera känsliga pyrotekniska satser och pyrotekniska produkter under interntransport, öppen hantering, produktion och destruktion. Eurenco: Hur utformar man pedagogiska arbetsinstruktioner? Nammo Raufoss: Hur skall man på ett säkert sätt tillsätta HMX/RDX när man mixar drivmedel i Klass 1.1? Nammo Raufoss: Känslighetsklassificering av elektriska detonatorer. Sid 3

4 ADR Vårens ADR konferens kommer att genomföras den 6 och 7 maj. Tidigare så har den genomförts på Ålands hav, men denna gång ska vi pröva ett annat koncept, nämligen Selma Spa i Sunne. Motivet är att flertalet medlemmar har kortare resväg till Sunne jämfört med Stockholm. Då det hänt en hel del på regelområdet sedan sist så hoppas vi på stort intresse för konferensen som genomförs i samarbete med Safepac. Program och inbjudan kommer efter jul. Kursinformation SOEX Det är glädjande att konstatera att SOEX är igång eftersom det inte startade någon kurs förra året. Första kursveckan genomfördes vecka 44 i Karlsborg med Nammo Vanäsverken som värdföretag. Studiebesöket var en av höjdpunkterna som kompletterades av ett flertal uppskattade föredrag som bl.a. innefattade riskanalys, skyddsombudsrollen, lagstiftning samt den mänskliga faktorn. SOEX 2 genomförs vecka 4 med Nammo Raufoss som värdföretag. EPOK 2014: Människor Städer Explosiva varor Innehållet på föredragen på nästa års EPOK kommer att gå som en röd tråd från hur man undviker terrordåd som det i Oslo till frågor kring explosivämnesfabriker och transportsäkerhet av explosiver inne i städerna. Vi kommer även att få höra hur räddningstjänsten och polisens tillståndsmyndighet arbetar med dessa frågor och riskerna med en ökad tillgänglighet av explosiver att de kan komma i illasinnade händer. Nytt från KCEM Jan Brolund avtackades KCEMs styrelse avtackade avgående VD Jan Brolund i samband med FEX 4 på Mässa i Raufoss. Nya medlemmar i KCEM IKEM/KCEM har under andra halvåret 2013 fått tre nya medlemsföretag, alla norska: - Austin Powder AS, - Nobel Technic AS och - EPC Norge AS. KCEM hälsar de nya medlemmarna välkomna. Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete! Industriell datortomograf - ett samverkansprojekt i Karlskoga Sedan oktober och fram till februari 2014 finns en industriell röntgentomograf placerad ute på Saab Bofors Testcenter (BTC). Utrustningen har väckt stort intresse bland regionens företagare och har varit i det närmaste fulltecknad, berättar Katarina Gustafsson, projektledare på Karlskoga Science Park (KSP). Frederik Goovaerts (CT Nixon) och Katarina Gustafsson (Karlskoga Science Park) Projektet ägs av Örebro universitets nybildade holdingbolag, Örebro universitet Enterprise AB, som tillsammans med KSP, några av regionens större företag samt länsstyrelsen medverkar till finansieringen. Vi har trott på nyttan med en datortomograf i flera år, säger Katarina, men investeringen har varit väl stor för ett enskilt företag. Men nu finns utrustningen alltså på plats ute på BTC, med möjlighet för regionens företag att hyra in sig i. Det finns fortfarande tider kvar att boka in sig på, försäkrar Katarina. Tomografen är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten. Inom medicinsk diagnostik används den här typen av skiktröntgen för att avbilda organ tredimensionellt. Exempel på industritekniskt tänkbara användningsområden är: - oförstörande provning - reverse engineering - verifiering av spel inuti en monterad produkt - felsöka lödningar - kvantifiering av kaviteter i gjutna detaljer, föroreningar, brottanvisningar, mikrosprickor eller vidhäftning, m.m. Lyckas vi skapa ett kompetenscentrum för datortomografi här i Karlskoga innebär det unik kompetens för regionen som kan medföra både affärsmöjligheter och arbetstillfällen. Men det är bara genom vårt eget engagemang som projektet kan lyckas och permanentas, så passa på att höra av er! Kontakt: Katarina Gustafsson, KSP Sid 4

5 BAE Systems - från Hammarsmedja till globala stridsystem Strength: Armour/Counter Armour Technology Fuze Systems & Detonics Med hjälp av svenskt kvalitetsstål i kombination med avancerad teknologi har kanonerna från Bofors AB ända sedan Alfred Nobels dagar i slutet av 1800-talet framgångsrikt utvecklats till moderna vapensystem som är med och konkurrerar på en global marknad. Gun Barrel/ Projectile Dynamics Interior ballistics Gun sensors Gun Control Launch and propulsion Trajectory Guidance Signal Processing Exterior Ballistics Ammunition Sensors Warhead Physics Fire Control Communication Warhead Effectiveness Resan hit har gått via olika ägare både i och utanför nationens gränser. Idag ingår det som tidigare var Bofors Defence i den engelska försvarskoncernen BAE Systems. Högteknologisk end-to-end-kompetens Resan började redan 1646 då Bofors grundades som ett järnbruk och så småningom blev en ledande ståltillverkare i Sverige. Över: Hammarsmedjan (1646), där allt startade. Under: En av de första Boforskanonerna från 1883 med B-pilen producerades den första kanonen och Bofors tog sina första steg in i försvarsindustrin. Elva år senare köpte Alfred Nobel upp större delen av företaget. I köpet ingick Björkborns herrgård som vid hans död kom att räknas som bosättningsadress, något som skulle få en avgörande betydelse för Nobels testamente och dagens Nobelpris. Bofors fortsatte att expandera och 1895 byggdes under Nobels ledning även ett kemiskt laboratorium upp vilket snart ledde till att man även kunde leverera sin egen ammunition. I samband med första världskriget började Bofors produkter gå på export. Det var framförallt deras fartygskanoner som köptes upp i många länder till dåtidens bepansrade krigsfartyg. Varumärket Bofors stärktes ytterligare när deras mest kända produkt, Bofors 40 mm luftvärnskanon, licenstillverkades i över exemplar av de allierades trupper under andra världskriget. Under efterkrigstiden fortsatte Bofors produktutvecklingen startade ett lyckat samarbetsprojekt med Philips för att utveckla en tekniskt avancerad zonrörsammunition. Finntolvan, en 120 mm marin pjäs, med kapacitet att spotta ur sig 2 ton stål i minuten, är också en produkt från den här epoken. I början av 70-talet fanns det ca anställda inom koncernen. En egen värld byggdes upp kring företaget med bl.a. en egen industriskola. Boforsandan blev ett begrepp och företaget var ett av Sveriges ledande industriföretag. Den berömda B-pilen, som varit med ända sedan start, spreds över världen. FAKTARUTA BAE Systems - Nuvarande ägare: BAE Systems - Antal anställda i Karlskoga: Omsättning Karlskoga: 1 miljard - VD, enhet Karlskoga: Lena Gillström 1984 köper Bofors upp Kema Nobel och bildar koncernen Nobel Industrier får företaget det omtalade och det hittills största svenska exportkontraktet någonsin (8,4 miljarder SEK) till Indien. Den s.k. Boforsaffären fyller tidningarnas förstasidor, inte minst i Indien. Under skedde en stor nationell omstrukturering av den svenska vapenindustrin när Nobel Industrier och svenska staten strukturerar dåvarande Bofors AB med FFV (Förenade Fabriksverken) och bildar Swedish Ordnance. Därefter sker ytterligare en strukturering då Swedish Ordnance, med det då återtagna namnet Bofors, kommer att ingå i den statligt ägda Celsiuskoncernen lade SAAB ett bud på Celsius som i sin tur sålde vidare kanon- och artilleriammunitionsdelen till amerikanska United Defense. Resten av Bofors ingår idag i SAAB-gruppen under namnet SAAB Dynamics som vi tidigare presenterat här i Nyhetsbrevet. Sedan 2005 ägs United Defense, och därmed även Bofors Defence, av det brittiska företaget BAE Systems. Det företag som en gång startade vid Bofors hammare har gjort en lång resa. Men en liten del finns fortfarande lokaliserat till Sverige, även om namnet Bofors med sin anrika B-pil i logotypen har fått ge vika för nya namn och ägare. Sid 5

6 Radarpar bakom etableringen av sprängämnesföretaget Forcit AB Ett radarpar inom branschen i kombination med kapital från det finska sprängämnesföretaget OY Forcit AB har lagt grunden till framgångarna för det relativt nyetablerade dotterbolaget Forcit AB. Teknikern Niclas Nilsson och den marknadsorienterade Ari Kainulainen har en yrkesmässig historia tillsammans sedan ett 15-tal år tillbaka på dåvarande Nitro Nobel, dagens Orica Sweden AB. För knappt 5 år sedan fick jag och Niclas en förfrågan från OY Forcit AB om att starta upp ett dotterbolag här i Sverige, berättar Ari Kainulainen, VD på Forcit AB. Kombinationen av god timing och ett bra erbjudande gav oss kraft och mod att ta steget och anta utmaningen, konstaterar Niclas, teknisk chef på företaget, och Ari håller med. Sedan dess har Forcit AB vuxit i raketfart med etableringar i Gällivare, Lycksele, Karlskoga, Enköping och nu senast i Kaunisvaara. Antalet anställda har ökat till 40 stycken på bara 4,5 år. Som svar på frågan vad som ligger bakom framgångarna nämner Niclas Nilsson framförallt följande: - vi har liten organisation med korta beslutsvägar och stor flexibilitet - vi är lyhörda för kundernas behov FAKTARUTA FORCIT AB - Grundat: Antal anställda: 40 st - Omsättning: 256 MSEK - Huvudkontor: Nora - Etableringar: Gällivare, Lycksele, Karlskoga, Enköping och Kaunisvaara - VD: Ari Kainulainen - Teknisk chef: Niclas Nilsson Ledningsgruppen på Forcit AB samlad: Från vänster: Marion Johansson, Ari Kainulainen, Gunilla Petersson, Per-Arne Korteleinen, Ulrika Eriksson, Rosie Andersson, Niclas Nilsson - vi bygger vår egen utrustning - vi har en lång erfarenhet inom branschen, kan marknaden samt har duktiga medarbetare Kunderna är fördelade ungefär 55/45 mellan gruvbolag respektive entreprenörer som t.ex. Skanska och NCC. Bland gruvkunderna utmärker sig Boliden och Northland som med en förbrukning på 30 % av den totala sprängämnesförbrukningen inom sektorn naturligtvis också är en avgörande faktor för Forcits framgångar. Forcit har, till skillnad mot de flesta andra företag orienterade i och omkring Karlskoga, inte någon historisk koppling till Alfred Nobel eller Bofors. Deras dynamitrecept kommer från ett helt annat håll. Samtidigt är Forcit den enda i norden som har kvar sin dynamittillverkning. Under de kommande åren räknar Forcit med att satsa mycket på teknikutveckling, ett delvis strategiskt val med tanke på den europeiska lågkonjunkturen som även gett svallvågor bland Forcits kunder. Som en del i vår utvecklingsfas har vi startat upp Forcit Norge. Samtidigt lägger vi idag mer resurser och engagemang på branschrelaterade frågor. Niclas sitter sedan ett par månader med i KCEMs styrelse, ett förtroendeuppdrag vi har tackat ja till med stor tillförsikt, försäkrar Ari. Både Ari och Niclas är överens om att KCEM fyller en viktig funktion som framförallt utbildningssamordnare och remissinstans för aktörerna inom sektorn, en funktion som de tror snarare kommer att öka än minska framöver. Forcits laddningsenheter ovan och under jord. Sid 6

7 Vi på KCEM Mikael Niordson VD, KCEM AB Mobil: +46 (0) E-post: Lise-Lotte Wallman Ekonomi och administration Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Erik Nilsson Lagstiftning, Projekt, Security Mobil: +46 (0) E-post: Jan Brolund Projekt Mobil: +46 (0) E-post: Helen Stenmark Forskning Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Hans Wallin Yrkeshögskoleutbildning, EUExcert Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Pål Hellman Produktionsteknik explosivämnen Mobil: +46 (0) E-post: VD-rutan Det har varit ett hektiskt, lärorikt, spännande och roligt första halvår som ny VD på KCEM! Utan utmärkt stöd av mina företrädare Jan och Erik så hade de inledande smekmånaderna varit betydligt mer mödosamma. Förutom att vara kursledare på FEX, ALLEX och SOEX så har vi flyttat vårt kontor till en ny, efter våra nuvarande behov, mer anpassad lokal. Här drog Lotta ett tungt lass, såväl bildligt, som bokstavligt. Det finns fortfarande några nyckelpersoner som jag ännu inte har hunnit träffa, men tids nog så ska också det rättas till. Jag passar på att nämna att KCEM bibliotek har tagits över av Karlskoga Science Park där det inom kort är uppackat och sökbart för intresserade låntagare. Sejlitz bok Explosivämneskunskap är för närvarande slut i lager. En omarbetning av kapitel 14 Civila sprängämnen pågår och en ny utgåva inkluderande en E-bok planeras under I väntan på det så trycker vi upp en begränsad upplaga av den befintliga utgåvan. När det gäller KCEMs fortsatta arbete så planerar jag inga omedelbara större förändringar i vår kärnverksamhet. Några slutsatser har jag dock dragit efter dialoger med er ute i nätverket som så småningom kommer att leda till justeringar i kommande planering. Som exempel kan nämnas att Security och civila energetiska frågor kommer att bli mer framträdande på kurser och konferenser, med början under Vi kommer också tydligare att lyfta fram KCEM som en resurs vad gäller företagsanpassade utbildningar och även marknadsföra vårt unika kontaktnät av specialister. Tyvärr är årets deltagarantal på ALLEX och SOEX lågt, vilket kanske är en indikator på den nuvarande konjunkturen. Mot den bakgrunden så hoppas jag på bättre tider 2014 med välfyllda kurser och konferenser! Med dessa ord så tackar jag för samarbetet i år och tillönskar en God Jul och ett Gott Nytt år! Mikael Niordson, VD KCEM KompetensCentrum Energetiska Material Vi kan inte bara utbildning FEX, ALLEX, SOEX och FLEX, vi kan också: utveckla företagsinterna kurser inom området energetiska material, t.ex Introduktionskurs explosiva varor, Explosivämneskunskap, KEX (web, lärarledd), Lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor, Överföring, godkännande av explosiva varor, Statisk elektricitet och Elklassning göra riskanalyser av produkter och anläggningar för explosiva och brandfarliga varor fungera som säkerhetsrådgivare vid farligt gods på väg. ge stöd vid ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor När ni behöver ett stöd, fråga oss, vi är till för ER! Sid 7

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum Nyhetsbrev AN C TA RBAR S energetiska material BA Kompetenscentrum Oktober 2014 A Årgång 14 Nummer 2 BARBARA Personlig skyddsutrustning en angelägen konferens I mitten av september sammanstrålade representanter

Läs mer

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS Årgång 15 Nummer 1 Nyhetsbrev April 2015 ALLEX 4 Nammo Raufoss AS I det här nr: Innehåll Sid Årets upplaga av ALLEX avslutades i Norge med Nammo Raufoss AS som värdföretag. Veckan inleddes med ett studiebesök

Läs mer

Nyhetsbrev. KCEM:s Årskonferens 2013 Medlemmarna i fokus - möten med synergieffekter. Maj 2013. Nya kemikalieregler - träder i kraft 4/9 2014

Nyhetsbrev. KCEM:s Årskonferens 2013 Medlemmarna i fokus - möten med synergieffekter. Maj 2013. Nya kemikalieregler - träder i kraft 4/9 2014 Årgång 13 Nummer 1 Nyhetsbrev Maj 2013 KCEM:s Årskonferens 2013 Medlemmarna i fokus - möten med synergieffekter I det här numret: Innehåll KCEM:s Årskonferens 2013 YARA - Ny medlem i KCEM www.kcem och

Läs mer

Nyhetsbrev. FEX-avslut i Karlskoga. God Jul och Gott Nytt År. December 2012. KCEM önskar. Nya krav för flygfrakt/flygpost fr.o.m.

Nyhetsbrev. FEX-avslut i Karlskoga. God Jul och Gott Nytt År. December 2012. KCEM önskar. Nya krav för flygfrakt/flygpost fr.o.m. Årgång 12 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2012 FEX-avslut i Karlskoga Saab Dynamics populärt värdföretag under avslutande FEX-vecka önskar God Jul och Gott Nytt År En förväntansfull FEX-grupp samlad till

Läs mer

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material Årgång 14 Nummer 1 Nyhetsbrev RBAR A AN C TA BA S Kompetenscentrum Kompetenscentrum för energetiska material energetiska material Juni 2014 BARBARA EPOK 2014 - Människor, städer och explosiva varor Norge

Läs mer

Nyhetsbrev. Lorens van Dam från MSB föreläste om precursorer och MSB arbete med regelverk.

Nyhetsbrev. Lorens van Dam från MSB föreläste om precursorer och MSB arbete med regelverk. Årgång 16 Nummer 1 Nyhetsbrev Juni 2016 EPOK 2016 Innehåll Sid EPOK 2016 1 EPOK 2016 genomfördes den 11-12 maj vid Best Westers Arlanda Hotellby. På temat stod Security. Det var ett 70-tal deltagare från

Läs mer

Karlskoga kommuns yttrande

Karlskoga kommuns yttrande Bilaga 1 Karlskoga kommuns yttrande till Krigsmaterielexportöversynskommittén www.karlskoga.se Bakgrund Regeringen tillkallade förra året en parlamentarisk kommitté, Krigsmaterielexportöversynskommittén,

Läs mer

Nyhetsbrev. Rivstart på ALLEX 2011-2012. Efterlängtad YH-utbildning har startat. Oktober 2011. 15-16 mars 2012. I det här numret:

Nyhetsbrev. Rivstart på ALLEX 2011-2012. Efterlängtad YH-utbildning har startat. Oktober 2011. 15-16 mars 2012. I det här numret: Årgång 11 Nummer 3 Nyhetsbrev Rivstart på ALLEX 2011-2012 Oktober 2011 I det här numret: Sid Innehåll ALLEX 2011-2012 har dragit igång med en rivstart! Värdföretag NORMA bjöd på en heldag i Åmotsfors med

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

Nya föreskrifter om hantering av explosiva varor

Nya föreskrifter om hantering av explosiva varor samhällsskydd och beredskap Remiss 1 (6) Ert datum Er referens Enheten för farliga ämnen Liselotte Schmidt 010-240 51 51 liselotte.schmidt@msb.se Se sändlista Nya föreskrifter om hantering av explosiva

Läs mer

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev Oktober 2010 EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb KCEMs projektledarskap i både EUExcert och EUExNet

Läs mer

Nyhetsbrev. Nu klart! Organisationen för det europeiska projektet EUExcert placeras i Karlskoga. Juni 2011. Ny YH-utbildning en succé!

Nyhetsbrev. Nu klart! Organisationen för det europeiska projektet EUExcert placeras i Karlskoga. Juni 2011. Ny YH-utbildning en succé! Årgång 11 Nummer 2 Nyhetsbrev Juni 2011 Nu klart! Organisationen för det europeiska projektet EUExcert placeras i Karlskoga. Visionen om ett europeiskt nätverk inom explosivämnessektorn har nu formellt

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

KCEM 10 år. Erik Nilsson

KCEM 10 år. Erik Nilsson KCEM 10 ÅR KCEM 10 år 1. Inledning I samband med att jag slutade som vd för KCEM den sista september 2011 önskade styrelsen att jag sammanfattade KCEMs 10 första år (2002-2011). Det som finns beskrivet

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Remiss om nya föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor

Remiss om nya föreskrifter om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor samhällsskydd och beredskap Remiss 1 (6) Ert datum Er referens Enheten för farliga ämnen Joakim Agås 010-240 53 97 joakim.agas@msb.se Se sändlista Remiss om nya föreskrifter om tillstånd för överföring,

Läs mer

Nyhetsbrev. Lise-Lotte Wallman och Mikael Niordson. vara väldigt insatta innan de yttrar sig eller agerar,

Nyhetsbrev. Lise-Lotte Wallman och Mikael Niordson. vara väldigt insatta innan de yttrar sig eller agerar, Årgång 13 Nummer 2 Nyhetsbrev KCEM ÖMSAR SKINN - ny VD och assistent på plats Augusti 2013 I det här numret: Innehåll sid När nu en ny höst inleds så är det för KCEM:s del med både ny VD vid rodret och

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Internationell projektkurs om Industriellt byggande

Internationell projektkurs om Industriellt byggande Internationell projektkurs om Industriellt byggande Möjligheter och innovationer 22-30 mars, 2014 1 Industriellt byggande på LTH och Stanford University Jerker Lessing bedriver forskning om industriellt

Läs mer

Case: Swegon. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story

Case: Swegon. Utmaning. Lösning. Resultat. Success story Success story Case: Swegon Utmaning Storskalig plåtbearbetning med hjälp av traditionella maskiner bullrar och drar energi. Inför lanseringen av produktfamiljen Pacific ville Swegon effektivisera tillverkningen

Läs mer

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society Regional Leverantörsbas - ett samarbete för en starkare region med regionala leverantörer Lokala, regionala

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev oktober 2011 Nyhetsbrev oktober 2011 Låt oss bli din guide på resan mot bra e-förvaltning! Som du säkert känner till, så erbjuder vi på Sentensia erfarna och innovativa konsultteam för upphandling, utveckling och styrning

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Nyhetsbrev. Försvarsutskottets ordförande på KCEMs årskonferens

Nyhetsbrev. Försvarsutskottets ordförande på KCEMs årskonferens Årgång 10 Nummer 1 Nyhetsbrev Mars 2010 Försvarsutskottets ordförande på s årskonferens Svenska företag är generellt och historiskt sett mycket uppskattade samarbetspartner, inte minst företag inom vår

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken

Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här bilden för att skydda din integritet. Lång historia utveckling baserad på den svenska säkerhets- och försvarspolitiken 1552 Åkers Krutbruk 1937 Saab 1600

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul.

Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul. Kära medlemmar Nyhetsbrev januari 2007 Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul. Vår konferens med tema verktyg

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills -

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills - Årgång 12 Nummer 2 Nyhetsbrev Augusti 2012 Internationell konferens i Karlskoga - Explosive Education and Certification of Skills - I det här numret: Innehåll Internationell konferens i Karlskoga - EUExcert

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Kompetensrådsträff 2011-03-17

Kompetensrådsträff 2011-03-17 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Kompetensrådsträff 2011-03-17 Inledning Det nationella kompetensrådet träffades för tredje gången dagen efter den nationella konferensen om Möjligheter,

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet

En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? VARFÖR? En stark svensk säkerhetsoch försvarsindustri ger Sverige säkerhetspolitisk handlingsfrihet VARFÖR? En stark svensk säkerhets- och försvarsindustri stärker Sveriges internationella inflytande

Läs mer

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu!

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu! Årgång 11 Nummer 4 Nyhetsbrev December 2011 Jan Brolund Ny VD på KCEM En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap Så skulle en kort beskrivning av KCEM:s nye VD Jan Brolund kunna se ut. En kundorienterad

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Utbildningskatalog. Vårt upplägg. PS Group Academy

Utbildningskatalog. Vårt upplägg. PS Group Academy PS Group Academy Utbildningskatalog Vårt upplägg Inlärning är en process och med hjälp av vår utbildningsplattform har vi skapat utbildningar med inlärningsprocesser som innefattar flera olika inlärningsmetoder.

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Det här resultatet beror på brist på kompetensöverföring mellan de äldre och de yngre på företagen.

Det här resultatet beror på brist på kompetensöverföring mellan de äldre och de yngre på företagen. Norsk industri tryggar kompetensöverföring Utveckling av handledarrollen i KY Brittiskt besök med fokus på utbildning Utveckling av universitetsutbildning på distans Italienska partnern producerar utbildningsmaterial

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-05-12, kl. 10.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Om Säkerhets- och försvarsföretagen

Om Säkerhets- och försvarsföretagen Om Säkerhets- och försvarsföretagen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Vi har 62 medlemsföretag

Läs mer

Ärende 29. Motion Bofors industrimuseum - En historieberättelse som försvann

Ärende 29. Motion Bofors industrimuseum - En historieberättelse som försvann Ärende 29 Motion Bofors industrimuseum - En historieberättelse som försvann Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-05-20 KFN 67 KFN 2014.0122 Motion Bofors industrimuseum

Läs mer

För information, sök projektledaren Jan Henriksson, telefon:070 6078255 E post: jan.henriksson@bd.komforb.se

För information, sök projektledaren Jan Henriksson, telefon:070 6078255 E post: jan.henriksson@bd.komforb.se AUGUSTI 09 Vi kan blicka tillbaka på en sommar med sol i hela länet och förhoppningsvis har det gett oss extra laddning nu när vi så sakta börjar gå mot den gnistrande årstiden. Vi i Kommunförbundet Norrbotten

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

THERAPLAY. Februari 2010. Nyhetsbrev om Theraplay i Sverige. Nr: 8. Åttonde nyhetsbrevet med rapport om vad som hänt sedan sist!

THERAPLAY. Februari 2010. Nyhetsbrev om Theraplay i Sverige. Nr: 8. Åttonde nyhetsbrevet med rapport om vad som hänt sedan sist! THERAPLAY Nyhetsbrev om Theraplay i Sverige Februari 2010 Nr: 8 Åttonde nyhetsbrevet med rapport om vad som hänt sedan sist! Introduktionskurs i höst Under vecka 37, den 13-17 september arrangerar vi en

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Fem dagars ( 3+2) internatutbildning av föreståndare för hantering av brandfarlig vara

Fem dagars ( 3+2) internatutbildning av föreståndare för hantering av brandfarlig vara 1 (1) IPS INTRESSENTFÖRENINGEN FÖR PROCESSÄKERHET I samarbete med utföraren Kursinbjudan Fem dagars ( 3+2) internatutbildning av föreståndare för hantering av brandfarlig vara Plats: Tid: Räddningsskolan

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Nyhetsbrev. 10 år med KCEM. Klusteransökan på gång. April 2012. Rekordmånga på KCEMs Årsmöte! Årets KCEM-konferens inleddes med resumé av Erik Nilsson

Nyhetsbrev. 10 år med KCEM. Klusteransökan på gång. April 2012. Rekordmånga på KCEMs Årsmöte! Årets KCEM-konferens inleddes med resumé av Erik Nilsson Årgång 12 Nummer 1 Nyhetsbrev April 2012 10 år med KCEM Årets KCEM-konferens inleddes med resumé av Erik Nilsson Den 14 april, 2002 startade KCEM med Erik Nilsson vid rodret, berättade Erland Paulsrud

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN

UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN UMEÅ 18-19 MARS 2004 Gränsöverskridande universitetssamarbete för regional utveckling Kunskap saknar gränser Välkommen till två spännande dagar med både regional och internationell

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Välkommen till. ksp!

Välkommen till. ksp! Välkommen till ksp! Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) är en intresse- och yrkesförening för dig som arbetar med underlag för strategisk planering av olika slag inom det kommunala området.

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

AB Svensk Exportkredit. Swedish Export Credit Corporation. Medelstora företag

AB Svensk Exportkredit. Swedish Export Credit Corporation. Medelstora företag AB Svensk Exportkredit Swedish Export Credit Corporation Medelstora företag Medelstora företag Flexibla finansieringslösningar Genom SEK:s finansieringslösningar kan ditt företag nå nya höjder. Vår kompetens,

Läs mer

Hur hanterar vi krisen? 15 oktober 2014, Stephen Jerand, länspolismästare, Polismyndigheten i Jämtlands län

Hur hanterar vi krisen? 15 oktober 2014, Stephen Jerand, länspolismästare, Polismyndigheten i Jämtlands län Hur hanterar vi krisen? 15 oktober 2014, Stephen Jerand, länspolismästare, Polismyndigheten i Jämtlands län 1 Detta har hänt! Så arbetar vi med händelsen - i samverkan Normalläge Olycka! Kris! Fara! Kommun

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Våra första 100 år. Air Liquide i Sverige

Våra första 100 år. Air Liquide i Sverige Våra första 100 år. Air Liquide i Sverige 1912 2012. ...och en entusiast i Malmö. I Malmö fanns ett mycket välrenommerat företag i vinbranschen vid namn AD. Faxe & Söner. Gunnar Faxe, sonson till firmans

Läs mer

UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på KCEMs årskonferens

UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på KCEMs årskonferens Årgång 11 Nummer 1 NyhetsbrevMars 2011 UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på s årskonferens I UK har man inspirerats av s verksamhetsidé: att skapa en mötesplats för alla inom energetiska material.

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 Effektivitet och lönsamhet i fokus Leif Thorwaldsson VD och Koncernchefen har ordet Agenda Kort om PartnerTech PartnerTechs

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning för Energetiska material

Yrkeshögskoleutbildning för Energetiska material Årgång 10 Nummer 2 Nyhetsbrev Juni 2010 Yrkeshögskoleutbildning för Energetiska material tar initiativet I det här numret: Innehåll EPOK 2010 Sid 2 har i flera utredningar visat på behovet av en svensk

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer!

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! Boka nu! Utställarinbjudan FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! 25 27 oktober 2016 nordicsafetyexpo.se Arrangörer: Stockholmsmässan i samarbete med Branschföreningen

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen Copyright Sveriges Civilförsvarsförbund

Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen Copyright Sveriges Civilförsvarsförbund Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #6 (utgivningsdag fredag 19 november 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB

Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Peab idag Peab startades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson Omsättning 2007 på ca 32 miljarder

Läs mer

Örebro universitet Samverkan med industrin

Örebro universitet Samverkan med industrin Örebro universitet Samverkan med industrin Lars Pejryd Professor 2013-11-29 1 Örebro universitet 1967 filial Uppsala 1977 Högskola 1999 Universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser >120 professorer

Läs mer