Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December Reflexioner från FEX Johan Bergqvist, Dynasafe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe"

Transkript

1 Årgång 13 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2013 Kompetenscentrum för energetiska material Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 Under vecka 46 arrangerades en 3-dagars internationell konferens i Eksjö om hur man bäst gör sig av med avfall och energetiska material, såsom explosivämnen och ammunition som passerat sitt bäst-föredatum. Konferensen lockade ett fyrtiotal deltagare från tio nationer. Värdar för The 7th International Disposal Conference and Exhibition var Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscenter (SWEDEC) i Eksjö. Konferensen arrangerades av Sektionen för Detonik och förbränning (SDF) i samverkan med Kompetenscentrum för energetiska material (KCEM). (forts sid 2) God Jul I det här numret: Innehåll Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 FEX 2013 ALLEX 2 Nordiskt Säkerhetsmöte Kurs- och KCEM info. Industriell Datortomograf BAE Systems Forcit AB VD-ruta Kontakter KCEM sid 1,2 1, Detaljer kring vår verksamhet hittar ni på hemsidan: FLEX januari i Oslo Deltagarna på The 7th International Dosposal Conference and Exhibition samlade. Reflexioner från FEX Johan Bergqvist, Dynasafe Johan Bergqvist, Dynasafe, var en av 20 deltagare på årets FEX-kurs som avslutades i början av oktober på Björkborn i Karlskoga. Här följer några av hans reflexioner kring FEX Det var utan att känna till så mycket om branschen eller om rollen som föreståndare, som jag åkte iväg till Vidbynäs på den första kursveckan som FOI var värd för. (forts sid 3) Hög tid att anmäla sig! Tema: Risk Management vid bl a omorganisationer och hur man vidareutvecklar en god säkerhetskultur Mer information och anmälan på EPOK maj Norge Läs mer på sid 4 Vill du komma i kontakt med redaktionen? Ring En ögonblicksbild från välbesökt FEX projektredovisning på Hotell Alfred Nobel i Karlskoga. Redaktör: Ingrid Wieselgren e-post: Ansvarig utgivare: Mikael Niordson e-post:

2 Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 (forts) Eksjös kommundirektör Stefan Elm hälsade alla välkomna. Därefter höll kommunens värmeverkschef Mårten Hermansson ett föredrag om avfallsförbränning. Öppningsceremonin innehöll även en inspelad presentation från FNs högkvarter i New York, där Ms. Gillian Goh, Office for Disarmament Affairs, pekade på områdets oerhörda vikt i nedrustningssammanhang. Sverige har alltsedan Alfred Nobels epokgörande uppfinningar haft en ledande ställning inom energetiska material. Enligt Stig Johansson, sekreterare i SDF, är dessa återkommande konferenser de enda internationella konferensen i sitt slag och har blivit ett måste för folk i branschen. Jan Brolund, tidigare VD för KCEM, menade att konferensen dessutom erbjuder ett utmärkt tillfälle att visa fram svensk spetskunskap inom detta område som inte har någon tydlig akademisk hemvist och därför blir extra viktig. Hans Wallin, projektledare vid Cesium AB, framhöll att säker och miljöriktig hantering av explosivämnen utgör grunden för många svenska tillväxtföretag. Intresset för konferensen bekräftar att teknologiområdet har stor global betydelse. Frågor som togs upp på konferensen: - miljövänlig energiutvinning av kommunalt avfall genom förbränning - miljösäker och riskfri destruktion av ammunition - röjning av minor - rening av sprängämneskontaminerad mark på skjutfält och krigsskådeplatser. I anslutning till konferensen ställde ett antal svenska företag ut produkter inom området. En förevisning av SWEDEC om hur vi i Sverige detekterar, identifierar och oskadliggör minor och blindgångare. Samtliga konferensdeltagare var mycket nöjda, inte minst de som rest runt halva jorden för att delta. En återkommande fråga var: När är nästa konferens? För ytterligare information om konferensen kontakta pressekreterare Lena Cigwald, SWEDEC, eller någon av följande: Dr Stig Johansson, Dir Hans Wallin, Prof. Dan Loyd, Nordiskt Säkerhetsmöte (NSM) För drygt tre år sedan blev KCEM kontaktad av några tillverkare av explosiva varor för civilt bruk om att starta en grupp med fokus på säkerhetsfrågor. När även andra företag som tillverkar civila sprängämnen visade intresse ställde ett ökat antal deltagare krav på ökad administration varför KCEM ombads att administrera framtida verksamhet inom NSM. Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en säkrare civil sprängämnesindustri genom att: Utbyta säkerhetsinformation. Stärka kunskaper om säkerhet (safety och security). Sprida kunskap om frågor som är viktiga för säkerheten. Sprida kunskap om förändringar i lagstiftning, nationell och internationell. Vara en diskussionspart för myndighetsdialogen. Utbyta erfarenheter i säkerhetsfrågor. Identifiera behovet av utbildningar/ kurser. Ledstjärnan för aktiviteterna är Säkerhet i samarbete. Det senaste mötet (27/8) fokuserade på Security. Till mötet hade därför inbjudits representanter från MSB, Lorens van Dam, och DSB, Torill Tandberg. Lorens van Dam inledde med ett anförande med rubriken Sprängämnessäkerhet, En presentation av explosives security. Föredraget utgick från EU:s arbete mot terrorism och sprängämneshandlingsplanen. Lorens presenterade hur arbetet på myndighetsnivå organiserats såväl internationellt som nationellt och vilka frågor som avhandlats och som fortfarande är under handläggning. Torill Tandberg fortsatte med en presentation på samma tema, men utgående från Norges förutsättningar som ej EU-medlem och med 22 julihändelsen i färskt minne. Sammanfattningsvis kan konstateras att myndigheterna har en hel del aktiviteter på gång som i flera fall berör industrin. Efter deras presentationer följde bl.a. presentationer av inträffade olyckor samt information om kommande konferenser, seminarier och utbildningar. Från tillverkarsidan fanns representanter från följande företag: Orica Sweden, EPC Sverige, Maxam Sverige, Maxam Norge, Forcit Finland, Orica Norway, Boliden, Norab, Forcit Sverige, Yara samt Austin Norge. Sid 2

3 Reflexioner från FEX Johan Bergqvist, Dynasafe (forts) På min arbetsplats Dynasafe jobbar vi med att innesluta och förstöra olika typer av explosiva ämnen och ammunition. Vi har tidigare inte haft någon föreståndare, utan tagit hjälp utifrån vid tester och prov. En av styrkorna med FEX är kursdeltagarnas olika bakgrunder och yrkesroller från en mängd olika företag. Det gör att kunskap och erfarenheter kan utbytas mellan deltagarna och ett bra kontaktnät etableras, något jag redan haft nytta av vid ett par tillfällen. Mycket som avhandlas under utbildningen är även överförbart till många andra verksamheter och kommer att vara till hjälp i andra situationer, särskilt i rollen som chef eller arbetsledare. Jag tror t.ex. att övningar och exempel inom riskanalys och riskhantering är något som man inte kan få för mycket av. Ett mycket roligt inslag i utbildningen har varit de många nyttiga och berikande studiebesöken. Jag skulle vilja passa på att tacka alla värdföretag för den tid de avsatt och det engagemang de visat under veckorna. Jag hoppas att det är något som man kommer att fortsätta med eftersom det ger en viktig kvalité och bredd. Det är lättare att få en inblick i och förståelse för olika verksamheter om man får komma och se dem. Dessutom hoppas jag att vi gjorde lite nytta med våra skarpa ögon och fångade upp möjliga förbättringsåtgärder som kan leda till en säkrare verksamhet. Någonting som jag också blev lite överraskad av var att man använde sig av så många olika föreläsare. Det var någonting som engagerade och gjorde att det hela tiden var intressant, även om en del av ämnena var ganska tunga, som t ex juridik och kemi. Sammanfattningsvis skulle jag vilja tacka alla som medverkat till att genomföra årets utbildning och för att inte missa någon nämner jag inga namn. Men jag hoppas att få se många av er igen på nästa års EPOK! Projektarbeten FEX 2013 Informationssäkerhet, MSB Märkning av ammunition på laboreringslina, Nammo Raufoss LEAN, Eurenco SSE (Site Sensitived Emulsion), Orica Torkning av pyrotekniska satser, Nammo Vanäsverken ALLEX 2 genomfördes i Gällivare med Boliden som värdföretag. Det blev en minnesvärd vecka i ett vintrigt snölandskap med åtskilliga minusgrader. Som vanligt så lämnas ingen oberörd av besöket i Aitik där man inte kan undgå att imponeras av brytningens omfattning och maskinernas storlek. ALLEX 2 Besöket avslutades vid Forcits fabrik som ligger inom gruvområdet. På veckans föreläsningsagenda så fanns bl.a. civil sprängämneskunskap, riskbedömning, el-klassning och brandfarlig vara. Tid var också avsatt för projektarbeten vilka redovisas vid ALLEX 4 den 6/2 i Karlskoga. Projektförslag är listade här till höger. Pågående projekt ALLEX : Nammo LIAB: Hur hantera känsliga pyrotekniska satser och pyrotekniska produkter under interntransport, öppen hantering, produktion och destruktion. Eurenco: Hur utformar man pedagogiska arbetsinstruktioner? Nammo Raufoss: Hur skall man på ett säkert sätt tillsätta HMX/RDX när man mixar drivmedel i Klass 1.1? Nammo Raufoss: Känslighetsklassificering av elektriska detonatorer. Sid 3

4 ADR Vårens ADR konferens kommer att genomföras den 6 och 7 maj. Tidigare så har den genomförts på Ålands hav, men denna gång ska vi pröva ett annat koncept, nämligen Selma Spa i Sunne. Motivet är att flertalet medlemmar har kortare resväg till Sunne jämfört med Stockholm. Då det hänt en hel del på regelområdet sedan sist så hoppas vi på stort intresse för konferensen som genomförs i samarbete med Safepac. Program och inbjudan kommer efter jul. Kursinformation SOEX Det är glädjande att konstatera att SOEX är igång eftersom det inte startade någon kurs förra året. Första kursveckan genomfördes vecka 44 i Karlsborg med Nammo Vanäsverken som värdföretag. Studiebesöket var en av höjdpunkterna som kompletterades av ett flertal uppskattade föredrag som bl.a. innefattade riskanalys, skyddsombudsrollen, lagstiftning samt den mänskliga faktorn. SOEX 2 genomförs vecka 4 med Nammo Raufoss som värdföretag. EPOK 2014: Människor Städer Explosiva varor Innehållet på föredragen på nästa års EPOK kommer att gå som en röd tråd från hur man undviker terrordåd som det i Oslo till frågor kring explosivämnesfabriker och transportsäkerhet av explosiver inne i städerna. Vi kommer även att få höra hur räddningstjänsten och polisens tillståndsmyndighet arbetar med dessa frågor och riskerna med en ökad tillgänglighet av explosiver att de kan komma i illasinnade händer. Nytt från KCEM Jan Brolund avtackades KCEMs styrelse avtackade avgående VD Jan Brolund i samband med FEX 4 på Mässa i Raufoss. Nya medlemmar i KCEM IKEM/KCEM har under andra halvåret 2013 fått tre nya medlemsföretag, alla norska: - Austin Powder AS, - Nobel Technic AS och - EPC Norge AS. KCEM hälsar de nya medlemmarna välkomna. Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete! Industriell datortomograf - ett samverkansprojekt i Karlskoga Sedan oktober och fram till februari 2014 finns en industriell röntgentomograf placerad ute på Saab Bofors Testcenter (BTC). Utrustningen har väckt stort intresse bland regionens företagare och har varit i det närmaste fulltecknad, berättar Katarina Gustafsson, projektledare på Karlskoga Science Park (KSP). Frederik Goovaerts (CT Nixon) och Katarina Gustafsson (Karlskoga Science Park) Projektet ägs av Örebro universitets nybildade holdingbolag, Örebro universitet Enterprise AB, som tillsammans med KSP, några av regionens större företag samt länsstyrelsen medverkar till finansieringen. Vi har trott på nyttan med en datortomograf i flera år, säger Katarina, men investeringen har varit väl stor för ett enskilt företag. Men nu finns utrustningen alltså på plats ute på BTC, med möjlighet för regionens företag att hyra in sig i. Det finns fortfarande tider kvar att boka in sig på, försäkrar Katarina. Tomografen är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten. Inom medicinsk diagnostik används den här typen av skiktröntgen för att avbilda organ tredimensionellt. Exempel på industritekniskt tänkbara användningsområden är: - oförstörande provning - reverse engineering - verifiering av spel inuti en monterad produkt - felsöka lödningar - kvantifiering av kaviteter i gjutna detaljer, föroreningar, brottanvisningar, mikrosprickor eller vidhäftning, m.m. Lyckas vi skapa ett kompetenscentrum för datortomografi här i Karlskoga innebär det unik kompetens för regionen som kan medföra både affärsmöjligheter och arbetstillfällen. Men det är bara genom vårt eget engagemang som projektet kan lyckas och permanentas, så passa på att höra av er! Kontakt: Katarina Gustafsson, KSP Sid 4

5 BAE Systems - från Hammarsmedja till globala stridsystem Strength: Armour/Counter Armour Technology Fuze Systems & Detonics Med hjälp av svenskt kvalitetsstål i kombination med avancerad teknologi har kanonerna från Bofors AB ända sedan Alfred Nobels dagar i slutet av 1800-talet framgångsrikt utvecklats till moderna vapensystem som är med och konkurrerar på en global marknad. Gun Barrel/ Projectile Dynamics Interior ballistics Gun sensors Gun Control Launch and propulsion Trajectory Guidance Signal Processing Exterior Ballistics Ammunition Sensors Warhead Physics Fire Control Communication Warhead Effectiveness Resan hit har gått via olika ägare både i och utanför nationens gränser. Idag ingår det som tidigare var Bofors Defence i den engelska försvarskoncernen BAE Systems. Högteknologisk end-to-end-kompetens Resan började redan 1646 då Bofors grundades som ett järnbruk och så småningom blev en ledande ståltillverkare i Sverige. Över: Hammarsmedjan (1646), där allt startade. Under: En av de första Boforskanonerna från 1883 med B-pilen producerades den första kanonen och Bofors tog sina första steg in i försvarsindustrin. Elva år senare köpte Alfred Nobel upp större delen av företaget. I köpet ingick Björkborns herrgård som vid hans död kom att räknas som bosättningsadress, något som skulle få en avgörande betydelse för Nobels testamente och dagens Nobelpris. Bofors fortsatte att expandera och 1895 byggdes under Nobels ledning även ett kemiskt laboratorium upp vilket snart ledde till att man även kunde leverera sin egen ammunition. I samband med första världskriget började Bofors produkter gå på export. Det var framförallt deras fartygskanoner som köptes upp i många länder till dåtidens bepansrade krigsfartyg. Varumärket Bofors stärktes ytterligare när deras mest kända produkt, Bofors 40 mm luftvärnskanon, licenstillverkades i över exemplar av de allierades trupper under andra världskriget. Under efterkrigstiden fortsatte Bofors produktutvecklingen startade ett lyckat samarbetsprojekt med Philips för att utveckla en tekniskt avancerad zonrörsammunition. Finntolvan, en 120 mm marin pjäs, med kapacitet att spotta ur sig 2 ton stål i minuten, är också en produkt från den här epoken. I början av 70-talet fanns det ca anställda inom koncernen. En egen värld byggdes upp kring företaget med bl.a. en egen industriskola. Boforsandan blev ett begrepp och företaget var ett av Sveriges ledande industriföretag. Den berömda B-pilen, som varit med ända sedan start, spreds över världen. FAKTARUTA BAE Systems - Nuvarande ägare: BAE Systems - Antal anställda i Karlskoga: Omsättning Karlskoga: 1 miljard - VD, enhet Karlskoga: Lena Gillström 1984 köper Bofors upp Kema Nobel och bildar koncernen Nobel Industrier får företaget det omtalade och det hittills största svenska exportkontraktet någonsin (8,4 miljarder SEK) till Indien. Den s.k. Boforsaffären fyller tidningarnas förstasidor, inte minst i Indien. Under skedde en stor nationell omstrukturering av den svenska vapenindustrin när Nobel Industrier och svenska staten strukturerar dåvarande Bofors AB med FFV (Förenade Fabriksverken) och bildar Swedish Ordnance. Därefter sker ytterligare en strukturering då Swedish Ordnance, med det då återtagna namnet Bofors, kommer att ingå i den statligt ägda Celsiuskoncernen lade SAAB ett bud på Celsius som i sin tur sålde vidare kanon- och artilleriammunitionsdelen till amerikanska United Defense. Resten av Bofors ingår idag i SAAB-gruppen under namnet SAAB Dynamics som vi tidigare presenterat här i Nyhetsbrevet. Sedan 2005 ägs United Defense, och därmed även Bofors Defence, av det brittiska företaget BAE Systems. Det företag som en gång startade vid Bofors hammare har gjort en lång resa. Men en liten del finns fortfarande lokaliserat till Sverige, även om namnet Bofors med sin anrika B-pil i logotypen har fått ge vika för nya namn och ägare. Sid 5

6 Radarpar bakom etableringen av sprängämnesföretaget Forcit AB Ett radarpar inom branschen i kombination med kapital från det finska sprängämnesföretaget OY Forcit AB har lagt grunden till framgångarna för det relativt nyetablerade dotterbolaget Forcit AB. Teknikern Niclas Nilsson och den marknadsorienterade Ari Kainulainen har en yrkesmässig historia tillsammans sedan ett 15-tal år tillbaka på dåvarande Nitro Nobel, dagens Orica Sweden AB. För knappt 5 år sedan fick jag och Niclas en förfrågan från OY Forcit AB om att starta upp ett dotterbolag här i Sverige, berättar Ari Kainulainen, VD på Forcit AB. Kombinationen av god timing och ett bra erbjudande gav oss kraft och mod att ta steget och anta utmaningen, konstaterar Niclas, teknisk chef på företaget, och Ari håller med. Sedan dess har Forcit AB vuxit i raketfart med etableringar i Gällivare, Lycksele, Karlskoga, Enköping och nu senast i Kaunisvaara. Antalet anställda har ökat till 40 stycken på bara 4,5 år. Som svar på frågan vad som ligger bakom framgångarna nämner Niclas Nilsson framförallt följande: - vi har liten organisation med korta beslutsvägar och stor flexibilitet - vi är lyhörda för kundernas behov FAKTARUTA FORCIT AB - Grundat: Antal anställda: 40 st - Omsättning: 256 MSEK - Huvudkontor: Nora - Etableringar: Gällivare, Lycksele, Karlskoga, Enköping och Kaunisvaara - VD: Ari Kainulainen - Teknisk chef: Niclas Nilsson Ledningsgruppen på Forcit AB samlad: Från vänster: Marion Johansson, Ari Kainulainen, Gunilla Petersson, Per-Arne Korteleinen, Ulrika Eriksson, Rosie Andersson, Niclas Nilsson - vi bygger vår egen utrustning - vi har en lång erfarenhet inom branschen, kan marknaden samt har duktiga medarbetare Kunderna är fördelade ungefär 55/45 mellan gruvbolag respektive entreprenörer som t.ex. Skanska och NCC. Bland gruvkunderna utmärker sig Boliden och Northland som med en förbrukning på 30 % av den totala sprängämnesförbrukningen inom sektorn naturligtvis också är en avgörande faktor för Forcits framgångar. Forcit har, till skillnad mot de flesta andra företag orienterade i och omkring Karlskoga, inte någon historisk koppling till Alfred Nobel eller Bofors. Deras dynamitrecept kommer från ett helt annat håll. Samtidigt är Forcit den enda i norden som har kvar sin dynamittillverkning. Under de kommande åren räknar Forcit med att satsa mycket på teknikutveckling, ett delvis strategiskt val med tanke på den europeiska lågkonjunkturen som även gett svallvågor bland Forcits kunder. Som en del i vår utvecklingsfas har vi startat upp Forcit Norge. Samtidigt lägger vi idag mer resurser och engagemang på branschrelaterade frågor. Niclas sitter sedan ett par månader med i KCEMs styrelse, ett förtroendeuppdrag vi har tackat ja till med stor tillförsikt, försäkrar Ari. Både Ari och Niclas är överens om att KCEM fyller en viktig funktion som framförallt utbildningssamordnare och remissinstans för aktörerna inom sektorn, en funktion som de tror snarare kommer att öka än minska framöver. Forcits laddningsenheter ovan och under jord. Sid 6

7 Vi på KCEM Mikael Niordson VD, KCEM AB Mobil: +46 (0) E-post: Lise-Lotte Wallman Ekonomi och administration Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Erik Nilsson Lagstiftning, Projekt, Security Mobil: +46 (0) E-post: Jan Brolund Projekt Mobil: +46 (0) E-post: Helen Stenmark Forskning Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Hans Wallin Yrkeshögskoleutbildning, EUExcert Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Pål Hellman Produktionsteknik explosivämnen Mobil: +46 (0) E-post: VD-rutan Det har varit ett hektiskt, lärorikt, spännande och roligt första halvår som ny VD på KCEM! Utan utmärkt stöd av mina företrädare Jan och Erik så hade de inledande smekmånaderna varit betydligt mer mödosamma. Förutom att vara kursledare på FEX, ALLEX och SOEX så har vi flyttat vårt kontor till en ny, efter våra nuvarande behov, mer anpassad lokal. Här drog Lotta ett tungt lass, såväl bildligt, som bokstavligt. Det finns fortfarande några nyckelpersoner som jag ännu inte har hunnit träffa, men tids nog så ska också det rättas till. Jag passar på att nämna att KCEM bibliotek har tagits över av Karlskoga Science Park där det inom kort är uppackat och sökbart för intresserade låntagare. Sejlitz bok Explosivämneskunskap är för närvarande slut i lager. En omarbetning av kapitel 14 Civila sprängämnen pågår och en ny utgåva inkluderande en E-bok planeras under I väntan på det så trycker vi upp en begränsad upplaga av den befintliga utgåvan. När det gäller KCEMs fortsatta arbete så planerar jag inga omedelbara större förändringar i vår kärnverksamhet. Några slutsatser har jag dock dragit efter dialoger med er ute i nätverket som så småningom kommer att leda till justeringar i kommande planering. Som exempel kan nämnas att Security och civila energetiska frågor kommer att bli mer framträdande på kurser och konferenser, med början under Vi kommer också tydligare att lyfta fram KCEM som en resurs vad gäller företagsanpassade utbildningar och även marknadsföra vårt unika kontaktnät av specialister. Tyvärr är årets deltagarantal på ALLEX och SOEX lågt, vilket kanske är en indikator på den nuvarande konjunkturen. Mot den bakgrunden så hoppas jag på bättre tider 2014 med välfyllda kurser och konferenser! Med dessa ord så tackar jag för samarbetet i år och tillönskar en God Jul och ett Gott Nytt år! Mikael Niordson, VD KCEM KompetensCentrum Energetiska Material Vi kan inte bara utbildning FEX, ALLEX, SOEX och FLEX, vi kan också: utveckla företagsinterna kurser inom området energetiska material, t.ex Introduktionskurs explosiva varor, Explosivämneskunskap, KEX (web, lärarledd), Lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor, Överföring, godkännande av explosiva varor, Statisk elektricitet och Elklassning göra riskanalyser av produkter och anläggningar för explosiva och brandfarliga varor fungera som säkerhetsrådgivare vid farligt gods på väg. ge stöd vid ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor När ni behöver ett stöd, fråga oss, vi är till för ER! Sid 7

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen?

Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? En dörr in I N F O R M A T I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 4 2 0 1 0 Bo i ro i eget bo Boro, och vad hände sen? I en doft av trä och ytor som andas historia,

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni IPROMMA Institutet AB Individanpassad utbildning sedan 1993 08-760 96 96 www.ipromma.se Laserskärning Stansning Bockning Svetsning www.rotage.se Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: 90 20 90-0 Årgång

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Det nya bolaget ansvarar för sortiment, inköp och butikskommunikation inom specialvaruområdet

Det nya bolaget ansvarar för sortiment, inköp och butikskommunikation inom specialvaruområdet 3 ÅRGÅNG 35 / TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM IHA-KON ICA-KONCERNEN Stefan Petersson, ställföreträdande sortimentschef glas och porslin, tillsammans med produktcheferna Charlotte Norden och Ulrika Landström

Läs mer

TEKISNYTT TEKISNYTT TEKIS

TEKISNYTT TEKISNYTT TEKIS Pålitlig och effektiv samhällsservice TEKISNYTT Nytt arkiv i Solna Centralt i Mora Tre smålandskommuner i samarbete Bättre tillsammans Ny ägare Tekis Träffen 8-9 november 2011 nr 1-2011 TEKISNYTT nr 1-2011

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

fmv samarbetar för en bättre miljö

fmv samarbetar för en bättre miljö fmv samarbetar för en bättre miljö Innehållsförteckning Affärsmässighet och teknik i samspel 3 Klimatfrågan i fokus 4 10 år med miljöarbete på FMV 6 Förändring för ökad effektivitet 7 Letter of Intent

Läs mer

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE VÄSTPUNKT ETT MAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB SID 16 Nytt koncept vidareutvecklar AIL PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Mobil flygplats för tillfällig flygbas. Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till KBV

Mobil flygplats för tillfällig flygbas. Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till KBV T i d n i n g e n P r o t e c f r å n f m v t e k n i k f ö r S v e r i g e s s ä k e r h e t. n r 4 2 0 0 8 Mobil flygplats för tillfällig flygbas Samarbete kring Archer Fenix för underhåll Fartyg till

Läs mer