Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December Reflexioner från FEX Johan Bergqvist, Dynasafe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe"

Transkript

1 Årgång 13 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2013 Kompetenscentrum för energetiska material Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 Under vecka 46 arrangerades en 3-dagars internationell konferens i Eksjö om hur man bäst gör sig av med avfall och energetiska material, såsom explosivämnen och ammunition som passerat sitt bäst-föredatum. Konferensen lockade ett fyrtiotal deltagare från tio nationer. Värdar för The 7th International Disposal Conference and Exhibition var Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscenter (SWEDEC) i Eksjö. Konferensen arrangerades av Sektionen för Detonik och förbränning (SDF) i samverkan med Kompetenscentrum för energetiska material (KCEM). (forts sid 2) God Jul I det här numret: Innehåll Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 FEX 2013 ALLEX 2 Nordiskt Säkerhetsmöte Kurs- och KCEM info. Industriell Datortomograf BAE Systems Forcit AB VD-ruta Kontakter KCEM sid 1,2 1, Detaljer kring vår verksamhet hittar ni på hemsidan: FLEX januari i Oslo Deltagarna på The 7th International Dosposal Conference and Exhibition samlade. Reflexioner från FEX Johan Bergqvist, Dynasafe Johan Bergqvist, Dynasafe, var en av 20 deltagare på årets FEX-kurs som avslutades i början av oktober på Björkborn i Karlskoga. Här följer några av hans reflexioner kring FEX Det var utan att känna till så mycket om branschen eller om rollen som föreståndare, som jag åkte iväg till Vidbynäs på den första kursveckan som FOI var värd för. (forts sid 3) Hög tid att anmäla sig! Tema: Risk Management vid bl a omorganisationer och hur man vidareutvecklar en god säkerhetskultur Mer information och anmälan på EPOK maj Norge Läs mer på sid 4 Vill du komma i kontakt med redaktionen? Ring En ögonblicksbild från välbesökt FEX projektredovisning på Hotell Alfred Nobel i Karlskoga. Redaktör: Ingrid Wieselgren e-post: Ansvarig utgivare: Mikael Niordson e-post:

2 Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 (forts) Eksjös kommundirektör Stefan Elm hälsade alla välkomna. Därefter höll kommunens värmeverkschef Mårten Hermansson ett föredrag om avfallsförbränning. Öppningsceremonin innehöll även en inspelad presentation från FNs högkvarter i New York, där Ms. Gillian Goh, Office for Disarmament Affairs, pekade på områdets oerhörda vikt i nedrustningssammanhang. Sverige har alltsedan Alfred Nobels epokgörande uppfinningar haft en ledande ställning inom energetiska material. Enligt Stig Johansson, sekreterare i SDF, är dessa återkommande konferenser de enda internationella konferensen i sitt slag och har blivit ett måste för folk i branschen. Jan Brolund, tidigare VD för KCEM, menade att konferensen dessutom erbjuder ett utmärkt tillfälle att visa fram svensk spetskunskap inom detta område som inte har någon tydlig akademisk hemvist och därför blir extra viktig. Hans Wallin, projektledare vid Cesium AB, framhöll att säker och miljöriktig hantering av explosivämnen utgör grunden för många svenska tillväxtföretag. Intresset för konferensen bekräftar att teknologiområdet har stor global betydelse. Frågor som togs upp på konferensen: - miljövänlig energiutvinning av kommunalt avfall genom förbränning - miljösäker och riskfri destruktion av ammunition - röjning av minor - rening av sprängämneskontaminerad mark på skjutfält och krigsskådeplatser. I anslutning till konferensen ställde ett antal svenska företag ut produkter inom området. En förevisning av SWEDEC om hur vi i Sverige detekterar, identifierar och oskadliggör minor och blindgångare. Samtliga konferensdeltagare var mycket nöjda, inte minst de som rest runt halva jorden för att delta. En återkommande fråga var: När är nästa konferens? För ytterligare information om konferensen kontakta pressekreterare Lena Cigwald, SWEDEC, eller någon av följande: Dr Stig Johansson, Dir Hans Wallin, Prof. Dan Loyd, Nordiskt Säkerhetsmöte (NSM) För drygt tre år sedan blev KCEM kontaktad av några tillverkare av explosiva varor för civilt bruk om att starta en grupp med fokus på säkerhetsfrågor. När även andra företag som tillverkar civila sprängämnen visade intresse ställde ett ökat antal deltagare krav på ökad administration varför KCEM ombads att administrera framtida verksamhet inom NSM. Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en säkrare civil sprängämnesindustri genom att: Utbyta säkerhetsinformation. Stärka kunskaper om säkerhet (safety och security). Sprida kunskap om frågor som är viktiga för säkerheten. Sprida kunskap om förändringar i lagstiftning, nationell och internationell. Vara en diskussionspart för myndighetsdialogen. Utbyta erfarenheter i säkerhetsfrågor. Identifiera behovet av utbildningar/ kurser. Ledstjärnan för aktiviteterna är Säkerhet i samarbete. Det senaste mötet (27/8) fokuserade på Security. Till mötet hade därför inbjudits representanter från MSB, Lorens van Dam, och DSB, Torill Tandberg. Lorens van Dam inledde med ett anförande med rubriken Sprängämnessäkerhet, En presentation av explosives security. Föredraget utgick från EU:s arbete mot terrorism och sprängämneshandlingsplanen. Lorens presenterade hur arbetet på myndighetsnivå organiserats såväl internationellt som nationellt och vilka frågor som avhandlats och som fortfarande är under handläggning. Torill Tandberg fortsatte med en presentation på samma tema, men utgående från Norges förutsättningar som ej EU-medlem och med 22 julihändelsen i färskt minne. Sammanfattningsvis kan konstateras att myndigheterna har en hel del aktiviteter på gång som i flera fall berör industrin. Efter deras presentationer följde bl.a. presentationer av inträffade olyckor samt information om kommande konferenser, seminarier och utbildningar. Från tillverkarsidan fanns representanter från följande företag: Orica Sweden, EPC Sverige, Maxam Sverige, Maxam Norge, Forcit Finland, Orica Norway, Boliden, Norab, Forcit Sverige, Yara samt Austin Norge. Sid 2

3 Reflexioner från FEX Johan Bergqvist, Dynasafe (forts) På min arbetsplats Dynasafe jobbar vi med att innesluta och förstöra olika typer av explosiva ämnen och ammunition. Vi har tidigare inte haft någon föreståndare, utan tagit hjälp utifrån vid tester och prov. En av styrkorna med FEX är kursdeltagarnas olika bakgrunder och yrkesroller från en mängd olika företag. Det gör att kunskap och erfarenheter kan utbytas mellan deltagarna och ett bra kontaktnät etableras, något jag redan haft nytta av vid ett par tillfällen. Mycket som avhandlas under utbildningen är även överförbart till många andra verksamheter och kommer att vara till hjälp i andra situationer, särskilt i rollen som chef eller arbetsledare. Jag tror t.ex. att övningar och exempel inom riskanalys och riskhantering är något som man inte kan få för mycket av. Ett mycket roligt inslag i utbildningen har varit de många nyttiga och berikande studiebesöken. Jag skulle vilja passa på att tacka alla värdföretag för den tid de avsatt och det engagemang de visat under veckorna. Jag hoppas att det är något som man kommer att fortsätta med eftersom det ger en viktig kvalité och bredd. Det är lättare att få en inblick i och förståelse för olika verksamheter om man får komma och se dem. Dessutom hoppas jag att vi gjorde lite nytta med våra skarpa ögon och fångade upp möjliga förbättringsåtgärder som kan leda till en säkrare verksamhet. Någonting som jag också blev lite överraskad av var att man använde sig av så många olika föreläsare. Det var någonting som engagerade och gjorde att det hela tiden var intressant, även om en del av ämnena var ganska tunga, som t ex juridik och kemi. Sammanfattningsvis skulle jag vilja tacka alla som medverkat till att genomföra årets utbildning och för att inte missa någon nämner jag inga namn. Men jag hoppas att få se många av er igen på nästa års EPOK! Projektarbeten FEX 2013 Informationssäkerhet, MSB Märkning av ammunition på laboreringslina, Nammo Raufoss LEAN, Eurenco SSE (Site Sensitived Emulsion), Orica Torkning av pyrotekniska satser, Nammo Vanäsverken ALLEX 2 genomfördes i Gällivare med Boliden som värdföretag. Det blev en minnesvärd vecka i ett vintrigt snölandskap med åtskilliga minusgrader. Som vanligt så lämnas ingen oberörd av besöket i Aitik där man inte kan undgå att imponeras av brytningens omfattning och maskinernas storlek. ALLEX 2 Besöket avslutades vid Forcits fabrik som ligger inom gruvområdet. På veckans föreläsningsagenda så fanns bl.a. civil sprängämneskunskap, riskbedömning, el-klassning och brandfarlig vara. Tid var också avsatt för projektarbeten vilka redovisas vid ALLEX 4 den 6/2 i Karlskoga. Projektförslag är listade här till höger. Pågående projekt ALLEX : Nammo LIAB: Hur hantera känsliga pyrotekniska satser och pyrotekniska produkter under interntransport, öppen hantering, produktion och destruktion. Eurenco: Hur utformar man pedagogiska arbetsinstruktioner? Nammo Raufoss: Hur skall man på ett säkert sätt tillsätta HMX/RDX när man mixar drivmedel i Klass 1.1? Nammo Raufoss: Känslighetsklassificering av elektriska detonatorer. Sid 3

4 ADR Vårens ADR konferens kommer att genomföras den 6 och 7 maj. Tidigare så har den genomförts på Ålands hav, men denna gång ska vi pröva ett annat koncept, nämligen Selma Spa i Sunne. Motivet är att flertalet medlemmar har kortare resväg till Sunne jämfört med Stockholm. Då det hänt en hel del på regelområdet sedan sist så hoppas vi på stort intresse för konferensen som genomförs i samarbete med Safepac. Program och inbjudan kommer efter jul. Kursinformation SOEX Det är glädjande att konstatera att SOEX är igång eftersom det inte startade någon kurs förra året. Första kursveckan genomfördes vecka 44 i Karlsborg med Nammo Vanäsverken som värdföretag. Studiebesöket var en av höjdpunkterna som kompletterades av ett flertal uppskattade föredrag som bl.a. innefattade riskanalys, skyddsombudsrollen, lagstiftning samt den mänskliga faktorn. SOEX 2 genomförs vecka 4 med Nammo Raufoss som värdföretag. EPOK 2014: Människor Städer Explosiva varor Innehållet på föredragen på nästa års EPOK kommer att gå som en röd tråd från hur man undviker terrordåd som det i Oslo till frågor kring explosivämnesfabriker och transportsäkerhet av explosiver inne i städerna. Vi kommer även att få höra hur räddningstjänsten och polisens tillståndsmyndighet arbetar med dessa frågor och riskerna med en ökad tillgänglighet av explosiver att de kan komma i illasinnade händer. Nytt från KCEM Jan Brolund avtackades KCEMs styrelse avtackade avgående VD Jan Brolund i samband med FEX 4 på Mässa i Raufoss. Nya medlemmar i KCEM IKEM/KCEM har under andra halvåret 2013 fått tre nya medlemsföretag, alla norska: - Austin Powder AS, - Nobel Technic AS och - EPC Norge AS. KCEM hälsar de nya medlemmarna välkomna. Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete! Industriell datortomograf - ett samverkansprojekt i Karlskoga Sedan oktober och fram till februari 2014 finns en industriell röntgentomograf placerad ute på Saab Bofors Testcenter (BTC). Utrustningen har väckt stort intresse bland regionens företagare och har varit i det närmaste fulltecknad, berättar Katarina Gustafsson, projektledare på Karlskoga Science Park (KSP). Frederik Goovaerts (CT Nixon) och Katarina Gustafsson (Karlskoga Science Park) Projektet ägs av Örebro universitets nybildade holdingbolag, Örebro universitet Enterprise AB, som tillsammans med KSP, några av regionens större företag samt länsstyrelsen medverkar till finansieringen. Vi har trott på nyttan med en datortomograf i flera år, säger Katarina, men investeringen har varit väl stor för ett enskilt företag. Men nu finns utrustningen alltså på plats ute på BTC, med möjlighet för regionens företag att hyra in sig i. Det finns fortfarande tider kvar att boka in sig på, försäkrar Katarina. Tomografen är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten. Inom medicinsk diagnostik används den här typen av skiktröntgen för att avbilda organ tredimensionellt. Exempel på industritekniskt tänkbara användningsområden är: - oförstörande provning - reverse engineering - verifiering av spel inuti en monterad produkt - felsöka lödningar - kvantifiering av kaviteter i gjutna detaljer, föroreningar, brottanvisningar, mikrosprickor eller vidhäftning, m.m. Lyckas vi skapa ett kompetenscentrum för datortomografi här i Karlskoga innebär det unik kompetens för regionen som kan medföra både affärsmöjligheter och arbetstillfällen. Men det är bara genom vårt eget engagemang som projektet kan lyckas och permanentas, så passa på att höra av er! Kontakt: Katarina Gustafsson, KSP Sid 4

5 BAE Systems - från Hammarsmedja till globala stridsystem Strength: Armour/Counter Armour Technology Fuze Systems & Detonics Med hjälp av svenskt kvalitetsstål i kombination med avancerad teknologi har kanonerna från Bofors AB ända sedan Alfred Nobels dagar i slutet av 1800-talet framgångsrikt utvecklats till moderna vapensystem som är med och konkurrerar på en global marknad. Gun Barrel/ Projectile Dynamics Interior ballistics Gun sensors Gun Control Launch and propulsion Trajectory Guidance Signal Processing Exterior Ballistics Ammunition Sensors Warhead Physics Fire Control Communication Warhead Effectiveness Resan hit har gått via olika ägare både i och utanför nationens gränser. Idag ingår det som tidigare var Bofors Defence i den engelska försvarskoncernen BAE Systems. Högteknologisk end-to-end-kompetens Resan började redan 1646 då Bofors grundades som ett järnbruk och så småningom blev en ledande ståltillverkare i Sverige. Över: Hammarsmedjan (1646), där allt startade. Under: En av de första Boforskanonerna från 1883 med B-pilen producerades den första kanonen och Bofors tog sina första steg in i försvarsindustrin. Elva år senare köpte Alfred Nobel upp större delen av företaget. I köpet ingick Björkborns herrgård som vid hans död kom att räknas som bosättningsadress, något som skulle få en avgörande betydelse för Nobels testamente och dagens Nobelpris. Bofors fortsatte att expandera och 1895 byggdes under Nobels ledning även ett kemiskt laboratorium upp vilket snart ledde till att man även kunde leverera sin egen ammunition. I samband med första världskriget började Bofors produkter gå på export. Det var framförallt deras fartygskanoner som köptes upp i många länder till dåtidens bepansrade krigsfartyg. Varumärket Bofors stärktes ytterligare när deras mest kända produkt, Bofors 40 mm luftvärnskanon, licenstillverkades i över exemplar av de allierades trupper under andra världskriget. Under efterkrigstiden fortsatte Bofors produktutvecklingen startade ett lyckat samarbetsprojekt med Philips för att utveckla en tekniskt avancerad zonrörsammunition. Finntolvan, en 120 mm marin pjäs, med kapacitet att spotta ur sig 2 ton stål i minuten, är också en produkt från den här epoken. I början av 70-talet fanns det ca anställda inom koncernen. En egen värld byggdes upp kring företaget med bl.a. en egen industriskola. Boforsandan blev ett begrepp och företaget var ett av Sveriges ledande industriföretag. Den berömda B-pilen, som varit med ända sedan start, spreds över världen. FAKTARUTA BAE Systems - Nuvarande ägare: BAE Systems - Antal anställda i Karlskoga: Omsättning Karlskoga: 1 miljard - VD, enhet Karlskoga: Lena Gillström 1984 köper Bofors upp Kema Nobel och bildar koncernen Nobel Industrier får företaget det omtalade och det hittills största svenska exportkontraktet någonsin (8,4 miljarder SEK) till Indien. Den s.k. Boforsaffären fyller tidningarnas förstasidor, inte minst i Indien. Under skedde en stor nationell omstrukturering av den svenska vapenindustrin när Nobel Industrier och svenska staten strukturerar dåvarande Bofors AB med FFV (Förenade Fabriksverken) och bildar Swedish Ordnance. Därefter sker ytterligare en strukturering då Swedish Ordnance, med det då återtagna namnet Bofors, kommer att ingå i den statligt ägda Celsiuskoncernen lade SAAB ett bud på Celsius som i sin tur sålde vidare kanon- och artilleriammunitionsdelen till amerikanska United Defense. Resten av Bofors ingår idag i SAAB-gruppen under namnet SAAB Dynamics som vi tidigare presenterat här i Nyhetsbrevet. Sedan 2005 ägs United Defense, och därmed även Bofors Defence, av det brittiska företaget BAE Systems. Det företag som en gång startade vid Bofors hammare har gjort en lång resa. Men en liten del finns fortfarande lokaliserat till Sverige, även om namnet Bofors med sin anrika B-pil i logotypen har fått ge vika för nya namn och ägare. Sid 5

6 Radarpar bakom etableringen av sprängämnesföretaget Forcit AB Ett radarpar inom branschen i kombination med kapital från det finska sprängämnesföretaget OY Forcit AB har lagt grunden till framgångarna för det relativt nyetablerade dotterbolaget Forcit AB. Teknikern Niclas Nilsson och den marknadsorienterade Ari Kainulainen har en yrkesmässig historia tillsammans sedan ett 15-tal år tillbaka på dåvarande Nitro Nobel, dagens Orica Sweden AB. För knappt 5 år sedan fick jag och Niclas en förfrågan från OY Forcit AB om att starta upp ett dotterbolag här i Sverige, berättar Ari Kainulainen, VD på Forcit AB. Kombinationen av god timing och ett bra erbjudande gav oss kraft och mod att ta steget och anta utmaningen, konstaterar Niclas, teknisk chef på företaget, och Ari håller med. Sedan dess har Forcit AB vuxit i raketfart med etableringar i Gällivare, Lycksele, Karlskoga, Enköping och nu senast i Kaunisvaara. Antalet anställda har ökat till 40 stycken på bara 4,5 år. Som svar på frågan vad som ligger bakom framgångarna nämner Niclas Nilsson framförallt följande: - vi har liten organisation med korta beslutsvägar och stor flexibilitet - vi är lyhörda för kundernas behov FAKTARUTA FORCIT AB - Grundat: Antal anställda: 40 st - Omsättning: 256 MSEK - Huvudkontor: Nora - Etableringar: Gällivare, Lycksele, Karlskoga, Enköping och Kaunisvaara - VD: Ari Kainulainen - Teknisk chef: Niclas Nilsson Ledningsgruppen på Forcit AB samlad: Från vänster: Marion Johansson, Ari Kainulainen, Gunilla Petersson, Per-Arne Korteleinen, Ulrika Eriksson, Rosie Andersson, Niclas Nilsson - vi bygger vår egen utrustning - vi har en lång erfarenhet inom branschen, kan marknaden samt har duktiga medarbetare Kunderna är fördelade ungefär 55/45 mellan gruvbolag respektive entreprenörer som t.ex. Skanska och NCC. Bland gruvkunderna utmärker sig Boliden och Northland som med en förbrukning på 30 % av den totala sprängämnesförbrukningen inom sektorn naturligtvis också är en avgörande faktor för Forcits framgångar. Forcit har, till skillnad mot de flesta andra företag orienterade i och omkring Karlskoga, inte någon historisk koppling till Alfred Nobel eller Bofors. Deras dynamitrecept kommer från ett helt annat håll. Samtidigt är Forcit den enda i norden som har kvar sin dynamittillverkning. Under de kommande åren räknar Forcit med att satsa mycket på teknikutveckling, ett delvis strategiskt val med tanke på den europeiska lågkonjunkturen som även gett svallvågor bland Forcits kunder. Som en del i vår utvecklingsfas har vi startat upp Forcit Norge. Samtidigt lägger vi idag mer resurser och engagemang på branschrelaterade frågor. Niclas sitter sedan ett par månader med i KCEMs styrelse, ett förtroendeuppdrag vi har tackat ja till med stor tillförsikt, försäkrar Ari. Både Ari och Niclas är överens om att KCEM fyller en viktig funktion som framförallt utbildningssamordnare och remissinstans för aktörerna inom sektorn, en funktion som de tror snarare kommer att öka än minska framöver. Forcits laddningsenheter ovan och under jord. Sid 6

7 Vi på KCEM Mikael Niordson VD, KCEM AB Mobil: +46 (0) E-post: Lise-Lotte Wallman Ekonomi och administration Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Erik Nilsson Lagstiftning, Projekt, Security Mobil: +46 (0) E-post: Jan Brolund Projekt Mobil: +46 (0) E-post: Helen Stenmark Forskning Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Hans Wallin Yrkeshögskoleutbildning, EUExcert Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Pål Hellman Produktionsteknik explosivämnen Mobil: +46 (0) E-post: VD-rutan Det har varit ett hektiskt, lärorikt, spännande och roligt första halvår som ny VD på KCEM! Utan utmärkt stöd av mina företrädare Jan och Erik så hade de inledande smekmånaderna varit betydligt mer mödosamma. Förutom att vara kursledare på FEX, ALLEX och SOEX så har vi flyttat vårt kontor till en ny, efter våra nuvarande behov, mer anpassad lokal. Här drog Lotta ett tungt lass, såväl bildligt, som bokstavligt. Det finns fortfarande några nyckelpersoner som jag ännu inte har hunnit träffa, men tids nog så ska också det rättas till. Jag passar på att nämna att KCEM bibliotek har tagits över av Karlskoga Science Park där det inom kort är uppackat och sökbart för intresserade låntagare. Sejlitz bok Explosivämneskunskap är för närvarande slut i lager. En omarbetning av kapitel 14 Civila sprängämnen pågår och en ny utgåva inkluderande en E-bok planeras under I väntan på det så trycker vi upp en begränsad upplaga av den befintliga utgåvan. När det gäller KCEMs fortsatta arbete så planerar jag inga omedelbara större förändringar i vår kärnverksamhet. Några slutsatser har jag dock dragit efter dialoger med er ute i nätverket som så småningom kommer att leda till justeringar i kommande planering. Som exempel kan nämnas att Security och civila energetiska frågor kommer att bli mer framträdande på kurser och konferenser, med början under Vi kommer också tydligare att lyfta fram KCEM som en resurs vad gäller företagsanpassade utbildningar och även marknadsföra vårt unika kontaktnät av specialister. Tyvärr är årets deltagarantal på ALLEX och SOEX lågt, vilket kanske är en indikator på den nuvarande konjunkturen. Mot den bakgrunden så hoppas jag på bättre tider 2014 med välfyllda kurser och konferenser! Med dessa ord så tackar jag för samarbetet i år och tillönskar en God Jul och ett Gott Nytt år! Mikael Niordson, VD KCEM KompetensCentrum Energetiska Material Vi kan inte bara utbildning FEX, ALLEX, SOEX och FLEX, vi kan också: utveckla företagsinterna kurser inom området energetiska material, t.ex Introduktionskurs explosiva varor, Explosivämneskunskap, KEX (web, lärarledd), Lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor, Överföring, godkännande av explosiva varor, Statisk elektricitet och Elklassning göra riskanalyser av produkter och anläggningar för explosiva och brandfarliga varor fungera som säkerhetsrådgivare vid farligt gods på väg. ge stöd vid ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor När ni behöver ett stöd, fråga oss, vi är till för ER! Sid 7

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum Nyhetsbrev AN C TA RBAR S energetiska material BA Kompetenscentrum Oktober 2014 A Årgång 14 Nummer 2 BARBARA Personlig skyddsutrustning en angelägen konferens I mitten av september sammanstrålade representanter

Läs mer

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS Årgång 15 Nummer 1 Nyhetsbrev April 2015 ALLEX 4 Nammo Raufoss AS I det här nr: Innehåll Sid Årets upplaga av ALLEX avslutades i Norge med Nammo Raufoss AS som värdföretag. Veckan inleddes med ett studiebesök

Läs mer

Nyhetsbrev. FEX-avslut i Karlskoga. God Jul och Gott Nytt År. December 2012. KCEM önskar. Nya krav för flygfrakt/flygpost fr.o.m.

Nyhetsbrev. FEX-avslut i Karlskoga. God Jul och Gott Nytt År. December 2012. KCEM önskar. Nya krav för flygfrakt/flygpost fr.o.m. Årgång 12 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2012 FEX-avslut i Karlskoga Saab Dynamics populärt värdföretag under avslutande FEX-vecka önskar God Jul och Gott Nytt År En förväntansfull FEX-grupp samlad till

Läs mer

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material Årgång 14 Nummer 1 Nyhetsbrev RBAR A AN C TA BA S Kompetenscentrum Kompetenscentrum för energetiska material energetiska material Juni 2014 BARBARA EPOK 2014 - Människor, städer och explosiva varor Norge

Läs mer

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev Oktober 2010 EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb KCEMs projektledarskap i både EUExcert och EUExNet

Läs mer

Nyhetsbrev. Lise-Lotte Wallman och Mikael Niordson. vara väldigt insatta innan de yttrar sig eller agerar,

Nyhetsbrev. Lise-Lotte Wallman och Mikael Niordson. vara väldigt insatta innan de yttrar sig eller agerar, Årgång 13 Nummer 2 Nyhetsbrev KCEM ÖMSAR SKINN - ny VD och assistent på plats Augusti 2013 I det här numret: Innehåll sid När nu en ny höst inleds så är det för KCEM:s del med både ny VD vid rodret och

Läs mer

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills -

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills - Årgång 12 Nummer 2 Nyhetsbrev Augusti 2012 Internationell konferens i Karlskoga - Explosive Education and Certification of Skills - I det här numret: Innehåll Internationell konferens i Karlskoga - EUExcert

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu!

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu! Årgång 11 Nummer 4 Nyhetsbrev December 2011 Jan Brolund Ny VD på KCEM En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap Så skulle en kort beskrivning av KCEM:s nye VD Jan Brolund kunna se ut. En kundorienterad

Läs mer

Nyhetsbrev. 10 år med KCEM. Klusteransökan på gång. April 2012. Rekordmånga på KCEMs Årsmöte! Årets KCEM-konferens inleddes med resumé av Erik Nilsson

Nyhetsbrev. 10 år med KCEM. Klusteransökan på gång. April 2012. Rekordmånga på KCEMs Årsmöte! Årets KCEM-konferens inleddes med resumé av Erik Nilsson Årgång 12 Nummer 1 Nyhetsbrev April 2012 10 år med KCEM Årets KCEM-konferens inleddes med resumé av Erik Nilsson Den 14 april, 2002 startade KCEM med Erik Nilsson vid rodret, berättade Erland Paulsrud

Läs mer

UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på KCEMs årskonferens

UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på KCEMs årskonferens Årgång 11 Nummer 1 NyhetsbrevMars 2011 UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på s årskonferens I UK har man inspirerats av s verksamhetsidé: att skapa en mötesplats för alla inom energetiska material.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Örebro universitet Samverkan med industrin

Örebro universitet Samverkan med industrin Örebro universitet Samverkan med industrin Lars Pejryd Professor 2013-11-29 1 Örebro universitet 1967 filial Uppsala 1977 Högskola 1999 Universitet 17 000 studenter 90 program 800 kurser >120 professorer

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Terrorism och krig i en virtuell värld

Terrorism och krig i en virtuell värld > Hela denna sida är en annons från Sif < Nätverket Hans Blix om IT-säkerhet: Terrorism och krig i en virtuell värld Under Sweden ICT Week får du en unik chans att lyssna till världens mest kände utlandssvensk

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

GREEN och GREEN 2020: Kontakter och samverkan med andra europeiska organisationer Trysil, 31 augusti 2014

GREEN och GREEN 2020: Kontakter och samverkan med andra europeiska organisationer Trysil, 31 augusti 2014 GREEN och GREEN 2020: Kontakter och samverkan med andra europeiska organisationer Trysil, 31 augusti 2014 Allmän I GREEN 2020 har samarbetet med andra europeiska aktörer fortsätts och utvecklats. Bortsett

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

KCEM Nyhetsbrev. Zhang Lei - kinesisk masterstudent på VESP. KCEM inventerar utbildningsbehov KCEM inventerar behovet av specialistutbildning

KCEM Nyhetsbrev. Zhang Lei - kinesisk masterstudent på VESP. KCEM inventerar utbildningsbehov KCEM inventerar behovet av specialistutbildning KCEM Nyhetsbrev Årgång 8 Nummer 2 Juni 2009 Zhang Lei - kinesisk masterstudent på VESP På Vingåkers Energetic Science Park (VESP) hittar man just nu, och en tid framöver, en långväga gäst. Från Kinas huvudstad,

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

SIS tre produktområden

SIS tre produktområden SIS tre produktområden Standardisering SIS, Swedish Standards Institue En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till och kunskap om standarder och deras tillämpning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck

Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck 1 (12) Så söker du tillstånd för tillverkning av sprängämne med laddtruck En information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Uppdaterad september 2010 Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

EBITS 2013. Elförsörjningen i Cyberkriget. Långholmen. 13-14 november 2013 EBITS. Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet

EBITS 2013. Elförsörjningen i Cyberkriget. Långholmen. 13-14 november 2013 EBITS. Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet EBITS 2013 Elförsörjningen i Cyberkriget Långholmen 13-14 november 2013 EBITS Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet Program EBITS 13-14 november 2013 Onsdag 13 november (Konferensvärd,

Läs mer

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG

FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG FRÅN SVERIGES BÄSTA FLYGPLANSFABRIK TILL ETT INTERNATIONELLT FÖRSVARS- OCH SÄKERHETSFÖRETAG Dan Jangblad, Strategidirektör, Saab AB 2011-04-17 Veteranklubben 25 år EN HÖGTEKNOLOGISK HISTORIA First B17

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev oktober 2011 Nyhetsbrev oktober 2011 Låt oss bli din guide på resan mot bra e-förvaltning! Som du säkert känner till, så erbjuder vi på Sentensia erfarna och innovativa konsultteam för upphandling, utveckling och styrning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Jämtland och Härjedalen en stor del av Sverige 126 000 personer Glest befolkat Många små orter utspridda i länet Befolkningen

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Skärpt exportkontroll av krigsmateriel DEL 2, bilagor Slutbetänkande av Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX Stockholm 2015 SOU 2015:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar Sverige och USA gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS FORCIT SWEDEN AB KARLSKOGA Diarienummer: 318/14-300 Antagen av direktionen 2014-12-03 Inledning Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna

Läs mer

Örebro läns landshövding öppnade The Sixth Internationella Disposal Conference (D6)

Örebro läns landshövding öppnade The Sixth Internationella Disposal Conference (D6) Årgång 10 Nummer 4 NyhetsbrevDecember 2010 Örebro läns landshövding öppnade The Sixth Internationella Disposal Conference (D6) The Sixth International Disposal Conference (D6) gick av stapeln 10-11 november

Läs mer

THERAPLAY. Februari 2010. Nyhetsbrev om Theraplay i Sverige. Nr: 8. Åttonde nyhetsbrevet med rapport om vad som hänt sedan sist!

THERAPLAY. Februari 2010. Nyhetsbrev om Theraplay i Sverige. Nr: 8. Åttonde nyhetsbrevet med rapport om vad som hänt sedan sist! THERAPLAY Nyhetsbrev om Theraplay i Sverige Februari 2010 Nr: 8 Åttonde nyhetsbrevet med rapport om vad som hänt sedan sist! Introduktionskurs i höst Under vecka 37, den 13-17 september arrangerar vi en

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

BOFORS - förändringsvindar i gammal tid och nutid

BOFORS - förändringsvindar i gammal tid och nutid Stig A Fransson 2001 1 BOFORS - förändringsvindar i gammal tid och nutid 1646-1840 Verksamheten i Bofors var en kombination av jord-, järn-, och skogsbruk. Jordbruket gav ägare och anställda relativ trygghet

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) Plats och tid Beslutande Lizas hotell, Gällivare Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 Birgitta Larsson, ordförande Åsa Blind, Girjas sameby Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Nyhetsbrev från NyföretagarCentrum nr 1 FEBRUARI 2010 o Kostnadsfria seminarier o Kurser (inte kostnadsfria) o Botvidia - Affärsnätverk för kvinnor i Botkyrka-Huddinge o Näringslivsdagar 9-11 feb i Södertälje

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se

Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor. shulin.nie@msb.se Krav i LBE: lagen om brandfarliga och explosiva varor shulin.nie@msb.se Generella krav i LBE Tillståndskrav Godkännandekrav Kompetenskrav Aktasamhetskrav Utredningskrav Föreståndarkrav Informationskrav

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Ungt årsmöte i Lycksele 2003

Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Ungt årsmöte i Lycksele 2003 Liksom tidigare år genomfördes VA yngres årsmöte i anslutning till Svenskt Vattens årsmöte. Denna gång var det förlagt till Lycksele i Lappland. Trots ett intressant och aktuellt

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Industriella mötesplatser 2013

Industriella mötesplatser 2013 Industriella mötesplatser 2013 Nätverkstan företagsnätverk och seminarier Genom att vara aktiva i våra nätverk får företag kostnadseffektiv kompetensutveckling genom tillgång till värdefull expertkunskap,

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F. Art: Styrelsemöte 05-2011 Tid: Onsdagen den 15 juni 2011 kl 18:00 Plats: Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag Närvarande: Jan Lindgrén, Ordförande Kristian Aller, Vice ordf. Johan Mansnerus Sten-Göte Nyman

Läs mer