Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb"

Transkript

1 Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev Oktober 2010 EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb KCEMs projektledarskap i både EUExcert och EUExNet har öppnat upp Karlskogas möjligheter att bli det nav kring vilket övriga nationella noder byggs upp ute i medlemsländerna i Europa. Kompetensöverföring, utbildning och certifiering är nyckelord i det nätverk som för fullt håller på att byggas upp inom projektet EUExNet. Bakgrunden till projektet är att alla aktörer inom explosivämnessektorn idag är helt EUExNet European Explosives Network for Explosive education and Certification of skills VESP deltog på företagsmässa i Vingåker med dunder och brak Vid årets företagsmässa i Vingåker vid Säfstaholm slottspark valde VESP (Vingåkers Energetic Science Park) att göra sin verksamhet känd genom en rejäl bilexplosion. Sprängämnesexperten Reine Adolfsson som ansvarade för själva sprängningen finns med i Guinness rekordbok för betydligt större fyrverkerier, så både publiken och arrangörerna, Mälardalens Högskola, kunde känna övertygade om att det krävs rejäla krafttag för att lyckas bibehålla den höga kompetens som ackumulerats inom branschen under årtionden. Tack vare denna specialistkunskap har man lyckats behålla en mycket hög säkerhet med få allvarliga incidenter. Idag finns det dock tecken på att specialistkompetensen, och därmed även säkerheten, inom en snar framtid riskerar att utarmas. På flera håll i världen står många av de mest erfarna och kunniga personerna inför en snar pensionering. Det tidigare självklara arbetsplatsansvaret för internutbildning av personal har blivit otydligt och tungt att bära för en global och slimmad industri, vilket i sin tur bidrar till att påfyllnaden underifrån sinar. (forts sid 2) sig säkra. De fick dessutom information om vad som är viktigt att tänka på vid en verklig bilolycka. Det blir egentligen ingen explosion om det tar eld i en bensintank, försäkrade Bo Janzon, adjungerad professor vid Mälardalens högskola. (Läs mer om VESP på sid 3) I det här numret: Innehåll EUExNet VESP ALLEX 1 Forskningsrådet KCEM Transport av farligt gods BSA-energetiska material FEX Yrkesskola explosivämnestekniker Energetiske profilen Kalendar VD-rutan Sid 1,2 1, OBS! Disposal konferens (D6) november på Örebro slott Alfred Nobels födelsedag den 21 oktober uppmärksammas i Karlskoga. (mer info finns på Vill du komma i kontakt med redaktionen? Ring Redaktör: Ingrid Wieselgren e-post: Ansvarig utgivare: Erik Nilsson e-post:

2 EUExNet (forts) År 2003 startade projektet EUExcert under ledning av Hans Wallin, KCEM i Karlskoga. Målet var att skapa en plattform och ett ramverk för explosivvarusektorn på EU-nivå. Projektet, som vi tidigare berättat om här i Nyhetsbrevet, gick framgångsrikt i mål 2008 med rekommendationer att använda de brittiska yrkestanderna, som väl överensstämmer med den europeiska satsningen på EQVET (The European Qualification system for Voccational Education and Training), EQF (European Qualification Framework) och Lifelong learning declaration. Under 2009 startade sedan fortsättningsprojektet EUExNet. Att bygga det Europeiska nätverket EUExNet är ett projekt som KCEM erövrat i hård internationell konkurrens. EU-kommissionen bedömer EUExNet som mycket angeläget för att stärka Europas Explosivsektor. KCEM rapporterar EUExNet regelbundet till uppdragsgivaren EACEA - Education, Audiovisual & Culture Executive Agency - i Bryssel. ALLEX 1 Målet för EUExNet är att utifrån ett definierat ramverk bygga upp nationella kunskapscentra, noder, i respektive land. Noderna ska tillsammans skapa ett starkt och växande nätverk för utbildning, kompetensöverföring och certifiering inom branschen, både nationellt och internationellt. Noderna ska också utifrån givna riktlinjer kunna utfärda certifikat till befintlig arbetsstyrka och på så sätt kunna tydliggöra den kompetens som redan idag finns ute i explosivvaruindustrin. Detta tydliggörande kommer att underlätta arbetskraftsöverföring mellan olika företag/länder. Men det kommer också att kunna ge erkännande och yrkesstolthet, något som kan gynna nyrekryteringen inom sektorn. Tack vare KCEMs projektledarskap i både EUExcert och EUExNet har det blivit en naturlig utveckling att också Karlskoga blivit utsedd till platsen för nätverkets huvudmannaskap. I grunden finns självklart Karlskogas koppling till Alfred Nobel och framväxten av den än idag vitala sprängämnesindustrin nere på Björkborn. Denna koppling skapar ett stabilt och intressant fundament genom sin närhet till både kunskap och kompetens och till en exceptionell och internationellt känd bit svensk explosivämneshistoria. Genom ett aktivt och ansvarsfullt huvudmannaskap finns här stora möjligheter att lokalt bygga upp en utbildningsverksamhet/organisation inom explosivämnessektorn där man, förutom att generera nya arbetstillfällen, också kan gå i bräschen för ett framgångsrikt samarbetskoncept EU-länder emellan som skulle kunna utnyttjas även inom andra yrkesområden. Det finns således många skäl till en fokusering och uppslutning kring det nu pågående projektet EUExNet, inte minst för Karlskoga, men även för Sveriges samlade explosivvaruindustri, där vi annars riskerar att förlora både konkurrenskraft och säkerhet. Nu har startskottet för ALLEX gått. Värdföretaget för denna första vecka var DENEX i Fredrikshamn. Under måndagen fick alla presentera sig och välja sina projektarbeten. Tisdag förmiddag ägnades åt studiebesök på DENEX tillverkningsenhet utanför Fredrikshamn. Alla såg detta som mycket informativt och positivt. Stort tack till DENEX!! Efter några förändringar i kursveckan så fick deltagarna en rejäl utbildning i explosivämneskunskap av Patrik Goede Ny VD på EURENCO Bofors Lennart Johansson tillträdde den 1 juli som VD för EURENCO Bofors. Han var tidigare platschef vid samma företag. Lennart efterträder Per Lagerqvist. (Se artikel om energetisk profil.) BRANSCHNYTT från FOI. Detta innebar att samtliga delar som Patrik skulle ha genomfört v1 & 2 genomfördes i Fredrikshamn. Men deltagarna och Patrik löste detta på ett mycket bra och uppskattat sätt. Sedan avhandlades även Krishantering Med Lars W samt Den mänskliga faktorn med Gunnar Fahlgren. Här kan man säga att erfarenhet borgar för kvalitet. DENEX bjöd oss på en båttur på onsdagen med middag, tyvärr var inte vädret med oss riktigt utan vi hade en styv kuling att brottas med men detta löste sig det med. Green propellants - avhandling Martin Rahm, KCEMs doktorand på KTH, kommer att disputera den 23 november. Hans avhandling kommer att heta Green propellants. En redovisning av Martins avhandling kommer i nästa nyhetsbrev. Utvärderingen av veckan var en fantastisk upplevelse. Alla har fått toppbetyg!! Hotellet har precis blivit nyrenoverat och gav en extra krydda på tillvaron då vi hade tillgång till badanläggningen på kvällarna. Vidare kan sägas att gruppen kommit igång mycket bra och det är en väldigt bra stämning i gruppen. Från en mycket nöjd Kursledare Leif Thorin. Sid 2

3 Forskningsrådet 10 juni på Linköpings universitet Den 10 juni samlades KCEMs forskningsråd på Linköpings Universitet där bl a Joel Rasmussen från Örebro universitet berättade om sina forskningsresultat inom riskkommunikation. Forskningsrådets främsta uppgift är att stödja KCEM när det gäller forskningsprogrammets inriktning och innehåll. Följande personer är idag medlemmar i forskningsrådet: - Prof Bert Allard, Örebro universitet - Prof Erik Dahlqvist, Mälardalens högskola - Civ.ing. Pekka Eriksson, Nammo Vingåkersverken Transport av farligt gods Den 25 augusti avseglade 19 personer med m/s Cinderella för att diskutera transport av farligt gods under 24 timmar. Årets kurs fokuserade på security frågor något som blivit allt viktigare. Förutom den sedvanliga genomgången av uppdateringar inom regelverket för transport av farligt gods presenterades EU:s syn på explosives security, Riksrevisionens rapport om farligt gods och hur man på ett säkert sätt kan övervaka sina transporter. Kursdeltagarna fick också möjlighet att gå igenom en verklig händelse där farligt - Programchef Sten Johansson, BAE Systems Bofors - Avdelningschef Dan Hellkvist, Saab Bofors Dynamics -Bitr.inst.chef Carina Eldsäter, FOI - Erik Nilsson, KCEM - Professor Dan Loyd, Linköpings universitet - Utvecklingschef Helen Stenmark, EURENCO Bofors - Kemal Siljak, Orica Under mötet framkom det bl a att VESP sannolikt kommer att byta namn till Vingåker Environmental Science Park istället för Energetic. Verksamheten har breddats och innefattar idag många mil- gods kommit på avvägar. Denna fallstudie genererade livliga diskussioner om vad som var juridiskt och moraliskt riktigt. Dessutom ifrågasattes myndigheternas hantering av det inträffade (inget eller ytterst litet intresse av att få klarhet i vad som inträffat). Denna brist på agerande upprörde ett flertal av kursdeltagarna. Kursen gav även som vanligt utrymme för erfarenhetsutbyte. jöprojekt vilket motiverar namnbytet. (Läs mer här nedan) Projektet BIOREX har fått en ny doktorand från Litauen, Olga Ashihmina. Europeiska Socialfonden har beviljat ytterligare pengar till utbildningsprojekt inom explosivämnesområdet. (Läs mer om projektet på sid 4). Lena Rudolfsson, projektledare för BSA Karlskoga, berättade om projektet som ska löpa i nuvarande form fram till juni I ett längre perspektiv finns bl a tankar om att locka utvecklingsföretag, arrangera starta-eget-seminarier, driva kompetensutveckling och skapa innovationsråd. Med på listan finns även utveckling av energetiska material, ett av profilområdena. Joel Rasmussens föredrag om Safety in the making var mycket uppskattat och väckte många frågor. Han är nu inne på sluttampen av sin avhandling och disputerar på Örebro universitet den 5 november. Efter lunch presenterades Linköpings universitet. Presentationen avslutades med ett studiebesök på institutionen för Ekonomisk och industriell utveckling där bl a Rapid Prototyping förevisades (från CAD till färdig prototyp). VESP går in i ny fas Den första delen av projektet VESP är avslutad. Nu diskuterar styrgruppen inriktningen på den fortsatta verksamheten. Erfarenheterna från VESP visar att det finns ett behov av en lokal arena och mötesplats i Vingåker för samverkan mellan företag, akademi och samhället. Styrgruppen i VESP, bestående av bland andra KCEM, olika lokala företag, Mälardalens högskola och Vingåkers kommun, arbetar vidare för att vidareutveckla den befintliga kompetensen inom destruering och återvinning av energetiska material. för Sverige, speciellt i Kina där miljömedvetenheten ökar i takt med tillväxten i ekonomin. Trakterna kring Vingåker har under de sista 200 åren genomgått många förändringar från jord och skogsbruk till industrisamhälle. Den en gång dominerande konfektionsindustrin har idag flyttat till låglöneländer och förändringarna kommer att fortsätta. Redan idag konkurrerar många arbetstillfällen i Vingåker på den globala marknaden och det är viktigt att höja kunskapsinnehållet och specialiseringen för att säkerställa fortsatt konkurrensför- Ett projektarbete planeras tillsammans med företag i kommunen inom energetiska material, hållbar utveckling och miljöteknik. VESP har uppmärksammats även utanmåga. En förutsättning för att lyckas är att samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle fungerar. Projekt VESP syftar till att etablera en forskarstation där högskolans forskare och studenter kan bidra till Vingåkers fortsatta utveckling. Vid Mälardalens Högskola finns redan flera projekt som knyter an till Vingåker: project cleanexport I projekt VESP har även Linköpings Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan deltagit och förhoppningen är att även dessa deltar i det fortsatta arbetet. Samverkan med Business and Science Arena Karlskoga (BSA) kommer att sökas då BSA har beslutat att som profilområde ha energetiska material. Sid 3

4 BSA - profilområde Energetiska material För drygt ett år sedan startade projektet Business and Science Arena Karlskoga (BSA), från början kallat Science Park Karlskoga. Syftet med projektet är att utveckla och initiera långsiktiga och hållbara strukturer för att skapa konkret samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Projektet syftar också till att bygga samverkansformer och strukturer mellan olika aktörer i Karlskoga, regionen, nationellt och internationellt för att snabbare kommersialisera och produktifiera forskningsresultat, stödja och utveckla entreprenörskap och företagande. En av de saker som projektet arbetat med är att identifiera profilområden. Det profilområde som hittills identifierats är energetiska material. Ytterligare profilområden skall identifieras innan projektet avslutas i juni nästa år. Energetiska material är ett område som Karlskoga med sina industrier har varit och är världsledande på. Detta beror naturligtvis på Alfred Nobels insatser för över hundra år sedan. För att driva området energetiska material har under sommaren BSA upphandlat en s.k. Clustercoach. Uppdraget gick föga överraskande till KCEM. Clustercoachen (KCEM) skall: - Ansvara för och utveckla fokusgruppen Energetiska Material, en arbetsgrupp som KCEM redan leder idag. - Identifiera nya projekt med koppling till profilområdet - Informera om och undersöka möjligheter som till finansiering av projekt som faller inom profilområdet. - Identifiera företagsidéer och avknoppningsmöjligheter från pågående och genomförda projekt - Skapa/utveckla nätverk och samarbeten inom profilområdet, nationellt och internationellt - Medverka i etableringen av BSA Flera av dessa uppgifter ligger i närheten av eller överlappar till viss del det som KCEM redan gör idag. Vi har också hjälpt BSA med att sprida information om sin verksamhet. Dessutom ser vi att synergieffekter kan uppnås genom att hela verksamheten hamnar under en hatt. Om du har några frågor runt profilområdet kan du kontakta Erik Nilsson, FEX 3 i Gjövik Nu har FEX besökt Gjövik och Nammo Raufoss och har nu också passerat mer än hälften av årets FEX-kurs och ser fram emot nästa kursvecka som är vecka 40 i Kiruna. Kirunaveckan fick flytta på sig som många vet pga ett askmoln som lade sig som ett lock över oss i vecka 16. Nytt för i år är att vi även skall till Aitik på studiebesök! Som vanligt var uppslutningen från värdföretaget Nammo Raufoss mycket bra och totalt sett en mycket uppskattad vecka av deltagarna. Innehållet på dagarna höll hög klass vilket visade sig i utvärderingen för veckan. Lars Weiseths föreläsning i krishantering får som alltid mycket höga värderingar. Ett ämne som alltid är aktuellt. Ett nytt uppskattat inslag var att deltagarna fick pröva på att indikera sprängämne i förorenad jord under passet för Sanering av fabriksområde. Utbildning av explosivämnestekniker Den 15 september lämnade Karlskoga kommun in en ansökan om att få genomföra en yrkeshögskoleutbildning för Explosivämnestekniker. Initiativet till ansökan kom från KCEM. Utbildningen som är tvåårig innehåller följande 11 huvudmoment/delkurser: Energetiska material applikationer och tillämpningar Teknisk engelska Risk och Säkerhet LIA (Lärande i arbete) 1 och 2 Explosivämnestillverkning Entreprenörskap Miljö- och kvalitetsteknik Under båtturen med Skidbladner så hade vi tur med vädret i förhållande till prognosen. Men detta berodde säkert på deltagande veteranen Hasse Ahlgren som försäkrade att han minsann aldrig har haft dåligt väder på Mjösa. För övrigt så var även kvällsaktiviteterna mycket välplanerade och uppskattade. LEAN production Projektarbete Examensarbete I utbildningens planering och genomförande har följande företag/verksamheter deltagit förutom Karlskoga kommun: Orica Mining Services, SAAB Bofors Testcenter, Nammo Vanäsverken, Norma Precision, Campus Alfred Nobel (Örebro universitet), SAAB Dynamics, EURENCO Bofors, Exova och KCEM. Kring årsskiftet får vi reda på om ansökan beviljats. Kursstart är planerad till hösten Sid 4

5 Energetiske profilen Per Lagerqvist Vd, EURENCO Bofors AB Bara ett fåtal dagar kvar som Vd på EURENCO Bofors konstaterar en nöjd Per Lagerqvist lugnt: Vi finns kvar. Det kan tyckas verka vara ett blygsamt mål för en Vd i en stor internationell koncern som EURENCO. Men det har stundtals varit riktigt tuffa år. När jag tillträdde som Vd 1999 på dåvarande NEXPLO Industries blev en av mina första arbetsuppgifter att varsla 70 personer, berättar Per. Tufft 90-tal Hela 90-talet var ett tufft decennium. Tack vare dåvarande Vd:n Stig Fagerströms goda kontakter med FMV (Försvarets materialverk) lyckades man dock hålla uppe en hyfsat hög orderstock från FMV. För att möta den ökade efterfrågan, Namn och befattning: Per Lagerqvist, Vd EURENCO Bofors AB Utbildning: - Studentexamen Civ.ing. Kemiteknik KTH-74 - Doktor i polymerteknologi, 1981 Jobb: - Livslängdsanalyser, Bofors Nobelkrut AB, Forskningschef, Nobelkrut AB Vd NEXPLO Industries AB, senare EURENCO Bofors AB, Privat: Hustru Birgitta, två döttrar och ett par stycken barnbarn. Historie- och reseintresserad. Färjestadsfan. framförallt från USA, påbörjades också en framgångsrik anpassning mot mer civila produkter. Glatt 80-tal Om 90-talet var tufft så lekte livet istället under den s k Indientiden på 80-talet. Det handlade egentligen bara om en order 1986, men den var gigantisk! Tyvärr satsade den dåvarande ägaren Erik Penser vinstpengarna på andra externa verksamheter, vilket nog lade grunden till de senare betydligt svårare åren, berättar en, som det låter, fortfarande besviken Lagerqvist. Namnet Nobel går förlorat En annan mera känslomässig besvikelse var det när familjenamnet Nobel gick förlorat i samband med ett namnbyte Bofors AB gick då samman med FFV Ordnance och Nobelkrut AB fick namnet Swedish Explosives AB. Året därpå försökte man få tillstånd och ta tillbaka namnet Nobel men fick nöja sig med Bofors Explosives AB när dom från Stockholm sagt sitt! Men om man kikar på emblemet här ovanför porten finns roligt nog bokstaven N med, ristat i sten, ler Per Lagerqvist på trappan utanför EURENCOs huvudbyggnad i Karlskoga. Internationalisering För att behålla konkurrenskraften inom försvarsindustrin riktade man under senare delen av 90-talet in sig på ett nordiskt samarbete bildades NEXPLO Industries AB med inslag av finska och svenska företag. Under Per Lagerqvists ledning utökades sedan samarbetet sex år senare ut i Europa genom bildandet av EURENCO. Halvvild apotekare Per Lagerqvists egen bana inleddes på Livslängdsanalyser inom Bofors Fast då har man nästan hoppat över den viktigaste och kanske mest avgörande händelsen i den unge Pers liv: Mötet med den halvvilde apotekaren uppe i hemkommunen Vännäs i Västerbotten. För så var det, enligt Per själv, att tack vare denne inbitne apotekarkemist så väcktes hans eget intresse för kemi och, inte minst, experimentlustan. Intresset räckte ända fram till kemilinjen på KTH och senare en doktorsavhandling inom polymerteknologi. Nästan 30 år senare kan han idag blicka tillbaka på en framgångsrik och spännande yrkeskarriär Framgångsfaktorer Men vad är det egentligen som har gjort att EURENCO Bofors klarat av att finnas kvar? Pers egen rankinglista ser ut så här: Kostnadskontroll (fler civila kostnadsmedvetna kunder) Lyckade satsningar (t ex världsledande inom produkter för USA:s gas- och oljemarknad) Singelbaskrutet (jakt och sport) Lyckat samarbete och strukturering i samband med SNPE SAAB Bofors Dynamics har lyckats med sina produkter (vår största kund) År 2009 hade vi vårt bästa resultat sedan början av 90-talet, berättar han vidare. Vi har helt enkelt hittat olika sätt att överleva på utan att vara beroende av beställningar från svenska försvaret! Men nu står EURENCO inför en ny, stor omorganisation, avslöjar han. Då känns det också helt naturligt att gå. Nu behövs det nya krafter! Ordförande KCEM Per har även varit engagerad i KCEM, under som ordförande. Han var med från starten och har sett en bidragsberoende intresseförening utvecklas till ett självgående företag med konsult- och kursverksamhet som bas. Jag tror att KCEM kan breddas och inkludera även brandfarliga ämnen i en snar framtid, siar Per Lagerqvist. Men för Pers egen framtid gäller nu studier i historia på Karlstad universitet. Och resor till Italien med hustru Birgitta! Buon viaggio! Sid 5

6 Erik Nilsson VD, KCEM AB Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Carin Stiernberg Ekonomi och konferenser Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Helen Stenmark Forskning Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Leif Thorin Specialkurser Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Hans Wallin Kvalificerad yrkesutbildning, EUExcert Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: VD-rutan Sommaren är nu avslutat och hösten har gjort sitt intåg. Det betyder att verksamheten vid KCEM nu liksom tidigare år går på högvarv. I detta Nyhetsbrev kan vi presentera en hel del nyheter såsom Karlskoga kommuns ansökan om yrkeshögskoleutbildningen samt samarbetet med Business and Science Arena Karlskoga. Dessutom rullar utbildningarna FEX/ALLEX på i vanlig ordning. EUExNet rullar också på för fullt. Projektet rapporteras mer i detalj i sitt eget Newsletter (länk på Med andra ord kan vi med tillförsikt se fram mot en intressant fortsättning av Men vi har som vanligt fler spännande saker på gång. Detta kommer vi att berätta om i nästa Nyhetsbrev. Med energetiska hälsningar Erik KCEM Kalendarium okt 2010 mars 2011 KCEM aktiviteter Forskarskola, industridoktorander Kurser Oktober November December FEX 4 (Kiruna) v.40 Riskanalys explosiva varor okt ATEX okt Joel Rasmussen disputerar 5 nov Martin Rahm disputerar 23 nov FEX 5 v.47 Disposal konferens (D6) (Örebro) nov ALLEX 2 (Örebro) v.45 Januari Februari Mars ALLEX 4 v.7 FEX 1 (Södertälje) v.11 Konferenser, seminarier Riskanalys explosiva Statisk varor el okt okt Kurs el-klassning 2-3 nov FLEX (Arlanda) jan Övrigt Forskningsråd KCEM 19 okt Styrelsemöte KCEM 14 dec För detaljerad information om aktiviteter se KCEM: s hemsida. (OBS! Kalendariet omfattar inte hela KCEM:s kursutbud. För fullständigt kursprogram se KCEM: s hemsida) Sid 6

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe Årgång 13 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2013 Kompetenscentrum för energetiska material Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 Under vecka 46 arrangerades en 3-dagars internationell konferens

Läs mer

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu!

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu! Årgång 11 Nummer 4 Nyhetsbrev December 2011 Jan Brolund Ny VD på KCEM En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap Så skulle en kort beskrivning av KCEM:s nye VD Jan Brolund kunna se ut. En kundorienterad

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9.

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9. Lagerbladet O S K A R S H A M N 2 2009 En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Mervärden mer än bara pengar Sid 4 9 Avslut och nystart Sid 14 Inget kärnbränsle

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Med sikte på arbete. bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum Malin Ljungzell Ann Öhman Med sikte på arbete bättre personliga förutsättningar med stöd från lärcentrum

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer