Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb"

Transkript

1 Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev Oktober 2010 EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb KCEMs projektledarskap i både EUExcert och EUExNet har öppnat upp Karlskogas möjligheter att bli det nav kring vilket övriga nationella noder byggs upp ute i medlemsländerna i Europa. Kompetensöverföring, utbildning och certifiering är nyckelord i det nätverk som för fullt håller på att byggas upp inom projektet EUExNet. Bakgrunden till projektet är att alla aktörer inom explosivämnessektorn idag är helt EUExNet European Explosives Network for Explosive education and Certification of skills VESP deltog på företagsmässa i Vingåker med dunder och brak Vid årets företagsmässa i Vingåker vid Säfstaholm slottspark valde VESP (Vingåkers Energetic Science Park) att göra sin verksamhet känd genom en rejäl bilexplosion. Sprängämnesexperten Reine Adolfsson som ansvarade för själva sprängningen finns med i Guinness rekordbok för betydligt större fyrverkerier, så både publiken och arrangörerna, Mälardalens Högskola, kunde känna övertygade om att det krävs rejäla krafttag för att lyckas bibehålla den höga kompetens som ackumulerats inom branschen under årtionden. Tack vare denna specialistkunskap har man lyckats behålla en mycket hög säkerhet med få allvarliga incidenter. Idag finns det dock tecken på att specialistkompetensen, och därmed även säkerheten, inom en snar framtid riskerar att utarmas. På flera håll i världen står många av de mest erfarna och kunniga personerna inför en snar pensionering. Det tidigare självklara arbetsplatsansvaret för internutbildning av personal har blivit otydligt och tungt att bära för en global och slimmad industri, vilket i sin tur bidrar till att påfyllnaden underifrån sinar. (forts sid 2) sig säkra. De fick dessutom information om vad som är viktigt att tänka på vid en verklig bilolycka. Det blir egentligen ingen explosion om det tar eld i en bensintank, försäkrade Bo Janzon, adjungerad professor vid Mälardalens högskola. (Läs mer om VESP på sid 3) I det här numret: Innehåll EUExNet VESP ALLEX 1 Forskningsrådet KCEM Transport av farligt gods BSA-energetiska material FEX Yrkesskola explosivämnestekniker Energetiske profilen Kalendar VD-rutan Sid 1,2 1, OBS! Disposal konferens (D6) november på Örebro slott Alfred Nobels födelsedag den 21 oktober uppmärksammas i Karlskoga. (mer info finns på Vill du komma i kontakt med redaktionen? Ring Redaktör: Ingrid Wieselgren e-post: Ansvarig utgivare: Erik Nilsson e-post:

2 EUExNet (forts) År 2003 startade projektet EUExcert under ledning av Hans Wallin, KCEM i Karlskoga. Målet var att skapa en plattform och ett ramverk för explosivvarusektorn på EU-nivå. Projektet, som vi tidigare berättat om här i Nyhetsbrevet, gick framgångsrikt i mål 2008 med rekommendationer att använda de brittiska yrkestanderna, som väl överensstämmer med den europeiska satsningen på EQVET (The European Qualification system for Voccational Education and Training), EQF (European Qualification Framework) och Lifelong learning declaration. Under 2009 startade sedan fortsättningsprojektet EUExNet. Att bygga det Europeiska nätverket EUExNet är ett projekt som KCEM erövrat i hård internationell konkurrens. EU-kommissionen bedömer EUExNet som mycket angeläget för att stärka Europas Explosivsektor. KCEM rapporterar EUExNet regelbundet till uppdragsgivaren EACEA - Education, Audiovisual & Culture Executive Agency - i Bryssel. ALLEX 1 Målet för EUExNet är att utifrån ett definierat ramverk bygga upp nationella kunskapscentra, noder, i respektive land. Noderna ska tillsammans skapa ett starkt och växande nätverk för utbildning, kompetensöverföring och certifiering inom branschen, både nationellt och internationellt. Noderna ska också utifrån givna riktlinjer kunna utfärda certifikat till befintlig arbetsstyrka och på så sätt kunna tydliggöra den kompetens som redan idag finns ute i explosivvaruindustrin. Detta tydliggörande kommer att underlätta arbetskraftsöverföring mellan olika företag/länder. Men det kommer också att kunna ge erkännande och yrkesstolthet, något som kan gynna nyrekryteringen inom sektorn. Tack vare KCEMs projektledarskap i både EUExcert och EUExNet har det blivit en naturlig utveckling att också Karlskoga blivit utsedd till platsen för nätverkets huvudmannaskap. I grunden finns självklart Karlskogas koppling till Alfred Nobel och framväxten av den än idag vitala sprängämnesindustrin nere på Björkborn. Denna koppling skapar ett stabilt och intressant fundament genom sin närhet till både kunskap och kompetens och till en exceptionell och internationellt känd bit svensk explosivämneshistoria. Genom ett aktivt och ansvarsfullt huvudmannaskap finns här stora möjligheter att lokalt bygga upp en utbildningsverksamhet/organisation inom explosivämnessektorn där man, förutom att generera nya arbetstillfällen, också kan gå i bräschen för ett framgångsrikt samarbetskoncept EU-länder emellan som skulle kunna utnyttjas även inom andra yrkesområden. Det finns således många skäl till en fokusering och uppslutning kring det nu pågående projektet EUExNet, inte minst för Karlskoga, men även för Sveriges samlade explosivvaruindustri, där vi annars riskerar att förlora både konkurrenskraft och säkerhet. Nu har startskottet för ALLEX gått. Värdföretaget för denna första vecka var DENEX i Fredrikshamn. Under måndagen fick alla presentera sig och välja sina projektarbeten. Tisdag förmiddag ägnades åt studiebesök på DENEX tillverkningsenhet utanför Fredrikshamn. Alla såg detta som mycket informativt och positivt. Stort tack till DENEX!! Efter några förändringar i kursveckan så fick deltagarna en rejäl utbildning i explosivämneskunskap av Patrik Goede Ny VD på EURENCO Bofors Lennart Johansson tillträdde den 1 juli som VD för EURENCO Bofors. Han var tidigare platschef vid samma företag. Lennart efterträder Per Lagerqvist. (Se artikel om energetisk profil.) BRANSCHNYTT från FOI. Detta innebar att samtliga delar som Patrik skulle ha genomfört v1 & 2 genomfördes i Fredrikshamn. Men deltagarna och Patrik löste detta på ett mycket bra och uppskattat sätt. Sedan avhandlades även Krishantering Med Lars W samt Den mänskliga faktorn med Gunnar Fahlgren. Här kan man säga att erfarenhet borgar för kvalitet. DENEX bjöd oss på en båttur på onsdagen med middag, tyvärr var inte vädret med oss riktigt utan vi hade en styv kuling att brottas med men detta löste sig det med. Green propellants - avhandling Martin Rahm, KCEMs doktorand på KTH, kommer att disputera den 23 november. Hans avhandling kommer att heta Green propellants. En redovisning av Martins avhandling kommer i nästa nyhetsbrev. Utvärderingen av veckan var en fantastisk upplevelse. Alla har fått toppbetyg!! Hotellet har precis blivit nyrenoverat och gav en extra krydda på tillvaron då vi hade tillgång till badanläggningen på kvällarna. Vidare kan sägas att gruppen kommit igång mycket bra och det är en väldigt bra stämning i gruppen. Från en mycket nöjd Kursledare Leif Thorin. Sid 2

3 Forskningsrådet 10 juni på Linköpings universitet Den 10 juni samlades KCEMs forskningsråd på Linköpings Universitet där bl a Joel Rasmussen från Örebro universitet berättade om sina forskningsresultat inom riskkommunikation. Forskningsrådets främsta uppgift är att stödja KCEM när det gäller forskningsprogrammets inriktning och innehåll. Följande personer är idag medlemmar i forskningsrådet: - Prof Bert Allard, Örebro universitet - Prof Erik Dahlqvist, Mälardalens högskola - Civ.ing. Pekka Eriksson, Nammo Vingåkersverken Transport av farligt gods Den 25 augusti avseglade 19 personer med m/s Cinderella för att diskutera transport av farligt gods under 24 timmar. Årets kurs fokuserade på security frågor något som blivit allt viktigare. Förutom den sedvanliga genomgången av uppdateringar inom regelverket för transport av farligt gods presenterades EU:s syn på explosives security, Riksrevisionens rapport om farligt gods och hur man på ett säkert sätt kan övervaka sina transporter. Kursdeltagarna fick också möjlighet att gå igenom en verklig händelse där farligt - Programchef Sten Johansson, BAE Systems Bofors - Avdelningschef Dan Hellkvist, Saab Bofors Dynamics -Bitr.inst.chef Carina Eldsäter, FOI - Erik Nilsson, KCEM - Professor Dan Loyd, Linköpings universitet - Utvecklingschef Helen Stenmark, EURENCO Bofors - Kemal Siljak, Orica Under mötet framkom det bl a att VESP sannolikt kommer att byta namn till Vingåker Environmental Science Park istället för Energetic. Verksamheten har breddats och innefattar idag många mil- gods kommit på avvägar. Denna fallstudie genererade livliga diskussioner om vad som var juridiskt och moraliskt riktigt. Dessutom ifrågasattes myndigheternas hantering av det inträffade (inget eller ytterst litet intresse av att få klarhet i vad som inträffat). Denna brist på agerande upprörde ett flertal av kursdeltagarna. Kursen gav även som vanligt utrymme för erfarenhetsutbyte. jöprojekt vilket motiverar namnbytet. (Läs mer här nedan) Projektet BIOREX har fått en ny doktorand från Litauen, Olga Ashihmina. Europeiska Socialfonden har beviljat ytterligare pengar till utbildningsprojekt inom explosivämnesområdet. (Läs mer om projektet på sid 4). Lena Rudolfsson, projektledare för BSA Karlskoga, berättade om projektet som ska löpa i nuvarande form fram till juni I ett längre perspektiv finns bl a tankar om att locka utvecklingsföretag, arrangera starta-eget-seminarier, driva kompetensutveckling och skapa innovationsråd. Med på listan finns även utveckling av energetiska material, ett av profilområdena. Joel Rasmussens föredrag om Safety in the making var mycket uppskattat och väckte många frågor. Han är nu inne på sluttampen av sin avhandling och disputerar på Örebro universitet den 5 november. Efter lunch presenterades Linköpings universitet. Presentationen avslutades med ett studiebesök på institutionen för Ekonomisk och industriell utveckling där bl a Rapid Prototyping förevisades (från CAD till färdig prototyp). VESP går in i ny fas Den första delen av projektet VESP är avslutad. Nu diskuterar styrgruppen inriktningen på den fortsatta verksamheten. Erfarenheterna från VESP visar att det finns ett behov av en lokal arena och mötesplats i Vingåker för samverkan mellan företag, akademi och samhället. Styrgruppen i VESP, bestående av bland andra KCEM, olika lokala företag, Mälardalens högskola och Vingåkers kommun, arbetar vidare för att vidareutveckla den befintliga kompetensen inom destruering och återvinning av energetiska material. för Sverige, speciellt i Kina där miljömedvetenheten ökar i takt med tillväxten i ekonomin. Trakterna kring Vingåker har under de sista 200 åren genomgått många förändringar från jord och skogsbruk till industrisamhälle. Den en gång dominerande konfektionsindustrin har idag flyttat till låglöneländer och förändringarna kommer att fortsätta. Redan idag konkurrerar många arbetstillfällen i Vingåker på den globala marknaden och det är viktigt att höja kunskapsinnehållet och specialiseringen för att säkerställa fortsatt konkurrensför- Ett projektarbete planeras tillsammans med företag i kommunen inom energetiska material, hållbar utveckling och miljöteknik. VESP har uppmärksammats även utanmåga. En förutsättning för att lyckas är att samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle fungerar. Projekt VESP syftar till att etablera en forskarstation där högskolans forskare och studenter kan bidra till Vingåkers fortsatta utveckling. Vid Mälardalens Högskola finns redan flera projekt som knyter an till Vingåker: project cleanexport I projekt VESP har även Linköpings Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan deltagit och förhoppningen är att även dessa deltar i det fortsatta arbetet. Samverkan med Business and Science Arena Karlskoga (BSA) kommer att sökas då BSA har beslutat att som profilområde ha energetiska material. Sid 3

4 BSA - profilområde Energetiska material För drygt ett år sedan startade projektet Business and Science Arena Karlskoga (BSA), från början kallat Science Park Karlskoga. Syftet med projektet är att utveckla och initiera långsiktiga och hållbara strukturer för att skapa konkret samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Projektet syftar också till att bygga samverkansformer och strukturer mellan olika aktörer i Karlskoga, regionen, nationellt och internationellt för att snabbare kommersialisera och produktifiera forskningsresultat, stödja och utveckla entreprenörskap och företagande. En av de saker som projektet arbetat med är att identifiera profilområden. Det profilområde som hittills identifierats är energetiska material. Ytterligare profilområden skall identifieras innan projektet avslutas i juni nästa år. Energetiska material är ett område som Karlskoga med sina industrier har varit och är världsledande på. Detta beror naturligtvis på Alfred Nobels insatser för över hundra år sedan. För att driva området energetiska material har under sommaren BSA upphandlat en s.k. Clustercoach. Uppdraget gick föga överraskande till KCEM. Clustercoachen (KCEM) skall: - Ansvara för och utveckla fokusgruppen Energetiska Material, en arbetsgrupp som KCEM redan leder idag. - Identifiera nya projekt med koppling till profilområdet - Informera om och undersöka möjligheter som till finansiering av projekt som faller inom profilområdet. - Identifiera företagsidéer och avknoppningsmöjligheter från pågående och genomförda projekt - Skapa/utveckla nätverk och samarbeten inom profilområdet, nationellt och internationellt - Medverka i etableringen av BSA Flera av dessa uppgifter ligger i närheten av eller överlappar till viss del det som KCEM redan gör idag. Vi har också hjälpt BSA med att sprida information om sin verksamhet. Dessutom ser vi att synergieffekter kan uppnås genom att hela verksamheten hamnar under en hatt. Om du har några frågor runt profilområdet kan du kontakta Erik Nilsson, FEX 3 i Gjövik Nu har FEX besökt Gjövik och Nammo Raufoss och har nu också passerat mer än hälften av årets FEX-kurs och ser fram emot nästa kursvecka som är vecka 40 i Kiruna. Kirunaveckan fick flytta på sig som många vet pga ett askmoln som lade sig som ett lock över oss i vecka 16. Nytt för i år är att vi även skall till Aitik på studiebesök! Som vanligt var uppslutningen från värdföretaget Nammo Raufoss mycket bra och totalt sett en mycket uppskattad vecka av deltagarna. Innehållet på dagarna höll hög klass vilket visade sig i utvärderingen för veckan. Lars Weiseths föreläsning i krishantering får som alltid mycket höga värderingar. Ett ämne som alltid är aktuellt. Ett nytt uppskattat inslag var att deltagarna fick pröva på att indikera sprängämne i förorenad jord under passet för Sanering av fabriksområde. Utbildning av explosivämnestekniker Den 15 september lämnade Karlskoga kommun in en ansökan om att få genomföra en yrkeshögskoleutbildning för Explosivämnestekniker. Initiativet till ansökan kom från KCEM. Utbildningen som är tvåårig innehåller följande 11 huvudmoment/delkurser: Energetiska material applikationer och tillämpningar Teknisk engelska Risk och Säkerhet LIA (Lärande i arbete) 1 och 2 Explosivämnestillverkning Entreprenörskap Miljö- och kvalitetsteknik Under båtturen med Skidbladner så hade vi tur med vädret i förhållande till prognosen. Men detta berodde säkert på deltagande veteranen Hasse Ahlgren som försäkrade att han minsann aldrig har haft dåligt väder på Mjösa. För övrigt så var även kvällsaktiviteterna mycket välplanerade och uppskattade. LEAN production Projektarbete Examensarbete I utbildningens planering och genomförande har följande företag/verksamheter deltagit förutom Karlskoga kommun: Orica Mining Services, SAAB Bofors Testcenter, Nammo Vanäsverken, Norma Precision, Campus Alfred Nobel (Örebro universitet), SAAB Dynamics, EURENCO Bofors, Exova och KCEM. Kring årsskiftet får vi reda på om ansökan beviljats. Kursstart är planerad till hösten Sid 4

5 Energetiske profilen Per Lagerqvist Vd, EURENCO Bofors AB Bara ett fåtal dagar kvar som Vd på EURENCO Bofors konstaterar en nöjd Per Lagerqvist lugnt: Vi finns kvar. Det kan tyckas verka vara ett blygsamt mål för en Vd i en stor internationell koncern som EURENCO. Men det har stundtals varit riktigt tuffa år. När jag tillträdde som Vd 1999 på dåvarande NEXPLO Industries blev en av mina första arbetsuppgifter att varsla 70 personer, berättar Per. Tufft 90-tal Hela 90-talet var ett tufft decennium. Tack vare dåvarande Vd:n Stig Fagerströms goda kontakter med FMV (Försvarets materialverk) lyckades man dock hålla uppe en hyfsat hög orderstock från FMV. För att möta den ökade efterfrågan, Namn och befattning: Per Lagerqvist, Vd EURENCO Bofors AB Utbildning: - Studentexamen Civ.ing. Kemiteknik KTH-74 - Doktor i polymerteknologi, 1981 Jobb: - Livslängdsanalyser, Bofors Nobelkrut AB, Forskningschef, Nobelkrut AB Vd NEXPLO Industries AB, senare EURENCO Bofors AB, Privat: Hustru Birgitta, två döttrar och ett par stycken barnbarn. Historie- och reseintresserad. Färjestadsfan. framförallt från USA, påbörjades också en framgångsrik anpassning mot mer civila produkter. Glatt 80-tal Om 90-talet var tufft så lekte livet istället under den s k Indientiden på 80-talet. Det handlade egentligen bara om en order 1986, men den var gigantisk! Tyvärr satsade den dåvarande ägaren Erik Penser vinstpengarna på andra externa verksamheter, vilket nog lade grunden till de senare betydligt svårare åren, berättar en, som det låter, fortfarande besviken Lagerqvist. Namnet Nobel går förlorat En annan mera känslomässig besvikelse var det när familjenamnet Nobel gick förlorat i samband med ett namnbyte Bofors AB gick då samman med FFV Ordnance och Nobelkrut AB fick namnet Swedish Explosives AB. Året därpå försökte man få tillstånd och ta tillbaka namnet Nobel men fick nöja sig med Bofors Explosives AB när dom från Stockholm sagt sitt! Men om man kikar på emblemet här ovanför porten finns roligt nog bokstaven N med, ristat i sten, ler Per Lagerqvist på trappan utanför EURENCOs huvudbyggnad i Karlskoga. Internationalisering För att behålla konkurrenskraften inom försvarsindustrin riktade man under senare delen av 90-talet in sig på ett nordiskt samarbete bildades NEXPLO Industries AB med inslag av finska och svenska företag. Under Per Lagerqvists ledning utökades sedan samarbetet sex år senare ut i Europa genom bildandet av EURENCO. Halvvild apotekare Per Lagerqvists egen bana inleddes på Livslängdsanalyser inom Bofors Fast då har man nästan hoppat över den viktigaste och kanske mest avgörande händelsen i den unge Pers liv: Mötet med den halvvilde apotekaren uppe i hemkommunen Vännäs i Västerbotten. För så var det, enligt Per själv, att tack vare denne inbitne apotekarkemist så väcktes hans eget intresse för kemi och, inte minst, experimentlustan. Intresset räckte ända fram till kemilinjen på KTH och senare en doktorsavhandling inom polymerteknologi. Nästan 30 år senare kan han idag blicka tillbaka på en framgångsrik och spännande yrkeskarriär Framgångsfaktorer Men vad är det egentligen som har gjort att EURENCO Bofors klarat av att finnas kvar? Pers egen rankinglista ser ut så här: Kostnadskontroll (fler civila kostnadsmedvetna kunder) Lyckade satsningar (t ex världsledande inom produkter för USA:s gas- och oljemarknad) Singelbaskrutet (jakt och sport) Lyckat samarbete och strukturering i samband med SNPE SAAB Bofors Dynamics har lyckats med sina produkter (vår största kund) År 2009 hade vi vårt bästa resultat sedan början av 90-talet, berättar han vidare. Vi har helt enkelt hittat olika sätt att överleva på utan att vara beroende av beställningar från svenska försvaret! Men nu står EURENCO inför en ny, stor omorganisation, avslöjar han. Då känns det också helt naturligt att gå. Nu behövs det nya krafter! Ordförande KCEM Per har även varit engagerad i KCEM, under som ordförande. Han var med från starten och har sett en bidragsberoende intresseförening utvecklas till ett självgående företag med konsult- och kursverksamhet som bas. Jag tror att KCEM kan breddas och inkludera även brandfarliga ämnen i en snar framtid, siar Per Lagerqvist. Men för Pers egen framtid gäller nu studier i historia på Karlstad universitet. Och resor till Italien med hustru Birgitta! Buon viaggio! Sid 5

6 Erik Nilsson VD, KCEM AB Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Carin Stiernberg Ekonomi och konferenser Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Helen Stenmark Forskning Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Leif Thorin Specialkurser Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Hans Wallin Kvalificerad yrkesutbildning, EUExcert Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: VD-rutan Sommaren är nu avslutat och hösten har gjort sitt intåg. Det betyder att verksamheten vid KCEM nu liksom tidigare år går på högvarv. I detta Nyhetsbrev kan vi presentera en hel del nyheter såsom Karlskoga kommuns ansökan om yrkeshögskoleutbildningen samt samarbetet med Business and Science Arena Karlskoga. Dessutom rullar utbildningarna FEX/ALLEX på i vanlig ordning. EUExNet rullar också på för fullt. Projektet rapporteras mer i detalj i sitt eget Newsletter (länk på Med andra ord kan vi med tillförsikt se fram mot en intressant fortsättning av Men vi har som vanligt fler spännande saker på gång. Detta kommer vi att berätta om i nästa Nyhetsbrev. Med energetiska hälsningar Erik KCEM Kalendarium okt 2010 mars 2011 KCEM aktiviteter Forskarskola, industridoktorander Kurser Oktober November December FEX 4 (Kiruna) v.40 Riskanalys explosiva varor okt ATEX okt Joel Rasmussen disputerar 5 nov Martin Rahm disputerar 23 nov FEX 5 v.47 Disposal konferens (D6) (Örebro) nov ALLEX 2 (Örebro) v.45 Januari Februari Mars ALLEX 4 v.7 FEX 1 (Södertälje) v.11 Konferenser, seminarier Riskanalys explosiva Statisk varor el okt okt Kurs el-klassning 2-3 nov FLEX (Arlanda) jan Övrigt Forskningsråd KCEM 19 okt Styrelsemöte KCEM 14 dec För detaljerad information om aktiviteter se KCEM: s hemsida. (OBS! Kalendariet omfattar inte hela KCEM:s kursutbud. För fullständigt kursprogram se KCEM: s hemsida) Sid 6

KCEM Nyhetsbrev. Zhang Lei - kinesisk masterstudent på VESP. KCEM inventerar utbildningsbehov KCEM inventerar behovet av specialistutbildning

KCEM Nyhetsbrev. Zhang Lei - kinesisk masterstudent på VESP. KCEM inventerar utbildningsbehov KCEM inventerar behovet av specialistutbildning KCEM Nyhetsbrev Årgång 8 Nummer 2 Juni 2009 Zhang Lei - kinesisk masterstudent på VESP På Vingåkers Energetic Science Park (VESP) hittar man just nu, och en tid framöver, en långväga gäst. Från Kinas huvudstad,

Läs mer

UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på KCEMs årskonferens

UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på KCEMs årskonferens Årgång 11 Nummer 1 NyhetsbrevMars 2011 UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på s årskonferens I UK har man inspirerats av s verksamhetsidé: att skapa en mötesplats för alla inom energetiska material.

Läs mer

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS Årgång 15 Nummer 1 Nyhetsbrev April 2015 ALLEX 4 Nammo Raufoss AS I det här nr: Innehåll Sid Årets upplaga av ALLEX avslutades i Norge med Nammo Raufoss AS som värdföretag. Veckan inleddes med ett studiebesök

Läs mer

Nyhetsbrev. FEX-avslut i Karlskoga. God Jul och Gott Nytt År. December 2012. KCEM önskar. Nya krav för flygfrakt/flygpost fr.o.m.

Nyhetsbrev. FEX-avslut i Karlskoga. God Jul och Gott Nytt År. December 2012. KCEM önskar. Nya krav för flygfrakt/flygpost fr.o.m. Årgång 12 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2012 FEX-avslut i Karlskoga Saab Dynamics populärt värdföretag under avslutande FEX-vecka önskar God Jul och Gott Nytt År En förväntansfull FEX-grupp samlad till

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum Nyhetsbrev AN C TA RBAR S energetiska material BA Kompetenscentrum Oktober 2014 A Årgång 14 Nummer 2 BARBARA Personlig skyddsutrustning en angelägen konferens I mitten av september sammanstrålade representanter

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills -

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills - Årgång 12 Nummer 2 Nyhetsbrev Augusti 2012 Internationell konferens i Karlskoga - Explosive Education and Certification of Skills - I det här numret: Innehåll Internationell konferens i Karlskoga - EUExcert

Läs mer

Örebro läns landshövding öppnade The Sixth Internationella Disposal Conference (D6)

Örebro läns landshövding öppnade The Sixth Internationella Disposal Conference (D6) Årgång 10 Nummer 4 NyhetsbrevDecember 2010 Örebro läns landshövding öppnade The Sixth Internationella Disposal Conference (D6) The Sixth International Disposal Conference (D6) gick av stapeln 10-11 november

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe Årgång 13 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2013 Kompetenscentrum för energetiska material Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 Under vecka 46 arrangerades en 3-dagars internationell konferens

Läs mer

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu!

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu! Årgång 11 Nummer 4 Nyhetsbrev December 2011 Jan Brolund Ny VD på KCEM En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap Så skulle en kort beskrivning av KCEM:s nye VD Jan Brolund kunna se ut. En kundorienterad

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Nyhetsbrev. 10 år med KCEM. Klusteransökan på gång. April 2012. Rekordmånga på KCEMs Årsmöte! Årets KCEM-konferens inleddes med resumé av Erik Nilsson

Nyhetsbrev. 10 år med KCEM. Klusteransökan på gång. April 2012. Rekordmånga på KCEMs Årsmöte! Årets KCEM-konferens inleddes med resumé av Erik Nilsson Årgång 12 Nummer 1 Nyhetsbrev April 2012 10 år med KCEM Årets KCEM-konferens inleddes med resumé av Erik Nilsson Den 14 april, 2002 startade KCEM med Erik Nilsson vid rodret, berättade Erland Paulsrud

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Mission Network som plattform Hur möter vi det?

Mission Network som plattform Hur möter vi det? Inbjuder till höstseminariet Moderna ledningssystem Mission Network som plattform Hur möter vi det? Internationellt samarbete kring kris- och krigssituationer har ökat i Europa under de senaste decennierna

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material Årgång 14 Nummer 1 Nyhetsbrev RBAR A AN C TA BA S Kompetenscentrum Kompetenscentrum för energetiska material energetiska material Juni 2014 BARBARA EPOK 2014 - Människor, städer och explosiva varor Norge

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet 2013-09-05 Bengt Landfeldt Avdelningen för internationellt samarbete Ökad kvalité i elevers globala lärande Workshop 2013-09-05 Ny myndighet: Universitets- och högskolerådet

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Hi5 (High-five) En heltäckande och förbättrad infrastruktur för ökat industriellt genomslag av forskning

Hi5 (High-five) En heltäckande och förbättrad infrastruktur för ökat industriellt genomslag av forskning Hi5 (High-five) En heltäckande och förbättrad infrastruktur för ökat industriellt genomslag av forskning A Holistic and Improved Infrastructure for Increased Industrial Impact of research Agendan Deltagare,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning iaried Diarienummer Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning 2015-02-01 Diarienummer Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

SUNET-historik. Sven Tafvelin Chalmers

SUNET-historik. Sven Tafvelin Chalmers SUNET-historik Sven Tafvelin Chalmers När togs initiativet till Sunet? Jo, hösten 1979 på Wijks kursgård, Lidingö. Bakgrund för mötet Styrelsen för teknisk utveckling (STU) förväntade sig att (som vanligt)

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Företag Forskning? Kunskap. Prover. Kompetensbehov FOI

Företag Forskning? Kunskap. Prover. Kompetensbehov FOI Projektets läge Kunskap Företag Forskning? Kompetensbehov Prover FOI Utvecklingscentrum för vatten Vision: Nod i arbetet med vatten från källa till recipient Samla, sammanställa och sprida redan existerande

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det

Infobladet utkommer varje studievecka - läs det Infobladet utkommer varje studievecka - läs det 1 Ebersteinska gymnasiet Nr 6 On 26/9 Lå 12/13 Köer i matsalen För alla elevers trevnad: respektera era lunchtider så blir köerna i matsalen mindre. UTSKRIFT

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer