Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb"

Transkript

1 Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev Oktober 2010 EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb KCEMs projektledarskap i både EUExcert och EUExNet har öppnat upp Karlskogas möjligheter att bli det nav kring vilket övriga nationella noder byggs upp ute i medlemsländerna i Europa. Kompetensöverföring, utbildning och certifiering är nyckelord i det nätverk som för fullt håller på att byggas upp inom projektet EUExNet. Bakgrunden till projektet är att alla aktörer inom explosivämnessektorn idag är helt EUExNet European Explosives Network for Explosive education and Certification of skills VESP deltog på företagsmässa i Vingåker med dunder och brak Vid årets företagsmässa i Vingåker vid Säfstaholm slottspark valde VESP (Vingåkers Energetic Science Park) att göra sin verksamhet känd genom en rejäl bilexplosion. Sprängämnesexperten Reine Adolfsson som ansvarade för själva sprängningen finns med i Guinness rekordbok för betydligt större fyrverkerier, så både publiken och arrangörerna, Mälardalens Högskola, kunde känna övertygade om att det krävs rejäla krafttag för att lyckas bibehålla den höga kompetens som ackumulerats inom branschen under årtionden. Tack vare denna specialistkunskap har man lyckats behålla en mycket hög säkerhet med få allvarliga incidenter. Idag finns det dock tecken på att specialistkompetensen, och därmed även säkerheten, inom en snar framtid riskerar att utarmas. På flera håll i världen står många av de mest erfarna och kunniga personerna inför en snar pensionering. Det tidigare självklara arbetsplatsansvaret för internutbildning av personal har blivit otydligt och tungt att bära för en global och slimmad industri, vilket i sin tur bidrar till att påfyllnaden underifrån sinar. (forts sid 2) sig säkra. De fick dessutom information om vad som är viktigt att tänka på vid en verklig bilolycka. Det blir egentligen ingen explosion om det tar eld i en bensintank, försäkrade Bo Janzon, adjungerad professor vid Mälardalens högskola. (Läs mer om VESP på sid 3) I det här numret: Innehåll EUExNet VESP ALLEX 1 Forskningsrådet KCEM Transport av farligt gods BSA-energetiska material FEX Yrkesskola explosivämnestekniker Energetiske profilen Kalendar VD-rutan Sid 1,2 1, OBS! Disposal konferens (D6) november på Örebro slott Alfred Nobels födelsedag den 21 oktober uppmärksammas i Karlskoga. (mer info finns på Vill du komma i kontakt med redaktionen? Ring Redaktör: Ingrid Wieselgren e-post: Ansvarig utgivare: Erik Nilsson e-post:

2 EUExNet (forts) År 2003 startade projektet EUExcert under ledning av Hans Wallin, KCEM i Karlskoga. Målet var att skapa en plattform och ett ramverk för explosivvarusektorn på EU-nivå. Projektet, som vi tidigare berättat om här i Nyhetsbrevet, gick framgångsrikt i mål 2008 med rekommendationer att använda de brittiska yrkestanderna, som väl överensstämmer med den europeiska satsningen på EQVET (The European Qualification system for Voccational Education and Training), EQF (European Qualification Framework) och Lifelong learning declaration. Under 2009 startade sedan fortsättningsprojektet EUExNet. Att bygga det Europeiska nätverket EUExNet är ett projekt som KCEM erövrat i hård internationell konkurrens. EU-kommissionen bedömer EUExNet som mycket angeläget för att stärka Europas Explosivsektor. KCEM rapporterar EUExNet regelbundet till uppdragsgivaren EACEA - Education, Audiovisual & Culture Executive Agency - i Bryssel. ALLEX 1 Målet för EUExNet är att utifrån ett definierat ramverk bygga upp nationella kunskapscentra, noder, i respektive land. Noderna ska tillsammans skapa ett starkt och växande nätverk för utbildning, kompetensöverföring och certifiering inom branschen, både nationellt och internationellt. Noderna ska också utifrån givna riktlinjer kunna utfärda certifikat till befintlig arbetsstyrka och på så sätt kunna tydliggöra den kompetens som redan idag finns ute i explosivvaruindustrin. Detta tydliggörande kommer att underlätta arbetskraftsöverföring mellan olika företag/länder. Men det kommer också att kunna ge erkännande och yrkesstolthet, något som kan gynna nyrekryteringen inom sektorn. Tack vare KCEMs projektledarskap i både EUExcert och EUExNet har det blivit en naturlig utveckling att också Karlskoga blivit utsedd till platsen för nätverkets huvudmannaskap. I grunden finns självklart Karlskogas koppling till Alfred Nobel och framväxten av den än idag vitala sprängämnesindustrin nere på Björkborn. Denna koppling skapar ett stabilt och intressant fundament genom sin närhet till både kunskap och kompetens och till en exceptionell och internationellt känd bit svensk explosivämneshistoria. Genom ett aktivt och ansvarsfullt huvudmannaskap finns här stora möjligheter att lokalt bygga upp en utbildningsverksamhet/organisation inom explosivämnessektorn där man, förutom att generera nya arbetstillfällen, också kan gå i bräschen för ett framgångsrikt samarbetskoncept EU-länder emellan som skulle kunna utnyttjas även inom andra yrkesområden. Det finns således många skäl till en fokusering och uppslutning kring det nu pågående projektet EUExNet, inte minst för Karlskoga, men även för Sveriges samlade explosivvaruindustri, där vi annars riskerar att förlora både konkurrenskraft och säkerhet. Nu har startskottet för ALLEX gått. Värdföretaget för denna första vecka var DENEX i Fredrikshamn. Under måndagen fick alla presentera sig och välja sina projektarbeten. Tisdag förmiddag ägnades åt studiebesök på DENEX tillverkningsenhet utanför Fredrikshamn. Alla såg detta som mycket informativt och positivt. Stort tack till DENEX!! Efter några förändringar i kursveckan så fick deltagarna en rejäl utbildning i explosivämneskunskap av Patrik Goede Ny VD på EURENCO Bofors Lennart Johansson tillträdde den 1 juli som VD för EURENCO Bofors. Han var tidigare platschef vid samma företag. Lennart efterträder Per Lagerqvist. (Se artikel om energetisk profil.) BRANSCHNYTT från FOI. Detta innebar att samtliga delar som Patrik skulle ha genomfört v1 & 2 genomfördes i Fredrikshamn. Men deltagarna och Patrik löste detta på ett mycket bra och uppskattat sätt. Sedan avhandlades även Krishantering Med Lars W samt Den mänskliga faktorn med Gunnar Fahlgren. Här kan man säga att erfarenhet borgar för kvalitet. DENEX bjöd oss på en båttur på onsdagen med middag, tyvärr var inte vädret med oss riktigt utan vi hade en styv kuling att brottas med men detta löste sig det med. Green propellants - avhandling Martin Rahm, KCEMs doktorand på KTH, kommer att disputera den 23 november. Hans avhandling kommer att heta Green propellants. En redovisning av Martins avhandling kommer i nästa nyhetsbrev. Utvärderingen av veckan var en fantastisk upplevelse. Alla har fått toppbetyg!! Hotellet har precis blivit nyrenoverat och gav en extra krydda på tillvaron då vi hade tillgång till badanläggningen på kvällarna. Vidare kan sägas att gruppen kommit igång mycket bra och det är en väldigt bra stämning i gruppen. Från en mycket nöjd Kursledare Leif Thorin. Sid 2

3 Forskningsrådet 10 juni på Linköpings universitet Den 10 juni samlades KCEMs forskningsråd på Linköpings Universitet där bl a Joel Rasmussen från Örebro universitet berättade om sina forskningsresultat inom riskkommunikation. Forskningsrådets främsta uppgift är att stödja KCEM när det gäller forskningsprogrammets inriktning och innehåll. Följande personer är idag medlemmar i forskningsrådet: - Prof Bert Allard, Örebro universitet - Prof Erik Dahlqvist, Mälardalens högskola - Civ.ing. Pekka Eriksson, Nammo Vingåkersverken Transport av farligt gods Den 25 augusti avseglade 19 personer med m/s Cinderella för att diskutera transport av farligt gods under 24 timmar. Årets kurs fokuserade på security frågor något som blivit allt viktigare. Förutom den sedvanliga genomgången av uppdateringar inom regelverket för transport av farligt gods presenterades EU:s syn på explosives security, Riksrevisionens rapport om farligt gods och hur man på ett säkert sätt kan övervaka sina transporter. Kursdeltagarna fick också möjlighet att gå igenom en verklig händelse där farligt - Programchef Sten Johansson, BAE Systems Bofors - Avdelningschef Dan Hellkvist, Saab Bofors Dynamics -Bitr.inst.chef Carina Eldsäter, FOI - Erik Nilsson, KCEM - Professor Dan Loyd, Linköpings universitet - Utvecklingschef Helen Stenmark, EURENCO Bofors - Kemal Siljak, Orica Under mötet framkom det bl a att VESP sannolikt kommer att byta namn till Vingåker Environmental Science Park istället för Energetic. Verksamheten har breddats och innefattar idag många mil- gods kommit på avvägar. Denna fallstudie genererade livliga diskussioner om vad som var juridiskt och moraliskt riktigt. Dessutom ifrågasattes myndigheternas hantering av det inträffade (inget eller ytterst litet intresse av att få klarhet i vad som inträffat). Denna brist på agerande upprörde ett flertal av kursdeltagarna. Kursen gav även som vanligt utrymme för erfarenhetsutbyte. jöprojekt vilket motiverar namnbytet. (Läs mer här nedan) Projektet BIOREX har fått en ny doktorand från Litauen, Olga Ashihmina. Europeiska Socialfonden har beviljat ytterligare pengar till utbildningsprojekt inom explosivämnesområdet. (Läs mer om projektet på sid 4). Lena Rudolfsson, projektledare för BSA Karlskoga, berättade om projektet som ska löpa i nuvarande form fram till juni I ett längre perspektiv finns bl a tankar om att locka utvecklingsföretag, arrangera starta-eget-seminarier, driva kompetensutveckling och skapa innovationsråd. Med på listan finns även utveckling av energetiska material, ett av profilområdena. Joel Rasmussens föredrag om Safety in the making var mycket uppskattat och väckte många frågor. Han är nu inne på sluttampen av sin avhandling och disputerar på Örebro universitet den 5 november. Efter lunch presenterades Linköpings universitet. Presentationen avslutades med ett studiebesök på institutionen för Ekonomisk och industriell utveckling där bl a Rapid Prototyping förevisades (från CAD till färdig prototyp). VESP går in i ny fas Den första delen av projektet VESP är avslutad. Nu diskuterar styrgruppen inriktningen på den fortsatta verksamheten. Erfarenheterna från VESP visar att det finns ett behov av en lokal arena och mötesplats i Vingåker för samverkan mellan företag, akademi och samhället. Styrgruppen i VESP, bestående av bland andra KCEM, olika lokala företag, Mälardalens högskola och Vingåkers kommun, arbetar vidare för att vidareutveckla den befintliga kompetensen inom destruering och återvinning av energetiska material. för Sverige, speciellt i Kina där miljömedvetenheten ökar i takt med tillväxten i ekonomin. Trakterna kring Vingåker har under de sista 200 åren genomgått många förändringar från jord och skogsbruk till industrisamhälle. Den en gång dominerande konfektionsindustrin har idag flyttat till låglöneländer och förändringarna kommer att fortsätta. Redan idag konkurrerar många arbetstillfällen i Vingåker på den globala marknaden och det är viktigt att höja kunskapsinnehållet och specialiseringen för att säkerställa fortsatt konkurrensför- Ett projektarbete planeras tillsammans med företag i kommunen inom energetiska material, hållbar utveckling och miljöteknik. VESP har uppmärksammats även utanmåga. En förutsättning för att lyckas är att samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle fungerar. Projekt VESP syftar till att etablera en forskarstation där högskolans forskare och studenter kan bidra till Vingåkers fortsatta utveckling. Vid Mälardalens Högskola finns redan flera projekt som knyter an till Vingåker: project cleanexport I projekt VESP har även Linköpings Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan deltagit och förhoppningen är att även dessa deltar i det fortsatta arbetet. Samverkan med Business and Science Arena Karlskoga (BSA) kommer att sökas då BSA har beslutat att som profilområde ha energetiska material. Sid 3

4 BSA - profilområde Energetiska material För drygt ett år sedan startade projektet Business and Science Arena Karlskoga (BSA), från början kallat Science Park Karlskoga. Syftet med projektet är att utveckla och initiera långsiktiga och hållbara strukturer för att skapa konkret samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. Projektet syftar också till att bygga samverkansformer och strukturer mellan olika aktörer i Karlskoga, regionen, nationellt och internationellt för att snabbare kommersialisera och produktifiera forskningsresultat, stödja och utveckla entreprenörskap och företagande. En av de saker som projektet arbetat med är att identifiera profilområden. Det profilområde som hittills identifierats är energetiska material. Ytterligare profilområden skall identifieras innan projektet avslutas i juni nästa år. Energetiska material är ett område som Karlskoga med sina industrier har varit och är världsledande på. Detta beror naturligtvis på Alfred Nobels insatser för över hundra år sedan. För att driva området energetiska material har under sommaren BSA upphandlat en s.k. Clustercoach. Uppdraget gick föga överraskande till KCEM. Clustercoachen (KCEM) skall: - Ansvara för och utveckla fokusgruppen Energetiska Material, en arbetsgrupp som KCEM redan leder idag. - Identifiera nya projekt med koppling till profilområdet - Informera om och undersöka möjligheter som till finansiering av projekt som faller inom profilområdet. - Identifiera företagsidéer och avknoppningsmöjligheter från pågående och genomförda projekt - Skapa/utveckla nätverk och samarbeten inom profilområdet, nationellt och internationellt - Medverka i etableringen av BSA Flera av dessa uppgifter ligger i närheten av eller överlappar till viss del det som KCEM redan gör idag. Vi har också hjälpt BSA med att sprida information om sin verksamhet. Dessutom ser vi att synergieffekter kan uppnås genom att hela verksamheten hamnar under en hatt. Om du har några frågor runt profilområdet kan du kontakta Erik Nilsson, FEX 3 i Gjövik Nu har FEX besökt Gjövik och Nammo Raufoss och har nu också passerat mer än hälften av årets FEX-kurs och ser fram emot nästa kursvecka som är vecka 40 i Kiruna. Kirunaveckan fick flytta på sig som många vet pga ett askmoln som lade sig som ett lock över oss i vecka 16. Nytt för i år är att vi även skall till Aitik på studiebesök! Som vanligt var uppslutningen från värdföretaget Nammo Raufoss mycket bra och totalt sett en mycket uppskattad vecka av deltagarna. Innehållet på dagarna höll hög klass vilket visade sig i utvärderingen för veckan. Lars Weiseths föreläsning i krishantering får som alltid mycket höga värderingar. Ett ämne som alltid är aktuellt. Ett nytt uppskattat inslag var att deltagarna fick pröva på att indikera sprängämne i förorenad jord under passet för Sanering av fabriksområde. Utbildning av explosivämnestekniker Den 15 september lämnade Karlskoga kommun in en ansökan om att få genomföra en yrkeshögskoleutbildning för Explosivämnestekniker. Initiativet till ansökan kom från KCEM. Utbildningen som är tvåårig innehåller följande 11 huvudmoment/delkurser: Energetiska material applikationer och tillämpningar Teknisk engelska Risk och Säkerhet LIA (Lärande i arbete) 1 och 2 Explosivämnestillverkning Entreprenörskap Miljö- och kvalitetsteknik Under båtturen med Skidbladner så hade vi tur med vädret i förhållande till prognosen. Men detta berodde säkert på deltagande veteranen Hasse Ahlgren som försäkrade att han minsann aldrig har haft dåligt väder på Mjösa. För övrigt så var även kvällsaktiviteterna mycket välplanerade och uppskattade. LEAN production Projektarbete Examensarbete I utbildningens planering och genomförande har följande företag/verksamheter deltagit förutom Karlskoga kommun: Orica Mining Services, SAAB Bofors Testcenter, Nammo Vanäsverken, Norma Precision, Campus Alfred Nobel (Örebro universitet), SAAB Dynamics, EURENCO Bofors, Exova och KCEM. Kring årsskiftet får vi reda på om ansökan beviljats. Kursstart är planerad till hösten Sid 4

5 Energetiske profilen Per Lagerqvist Vd, EURENCO Bofors AB Bara ett fåtal dagar kvar som Vd på EURENCO Bofors konstaterar en nöjd Per Lagerqvist lugnt: Vi finns kvar. Det kan tyckas verka vara ett blygsamt mål för en Vd i en stor internationell koncern som EURENCO. Men det har stundtals varit riktigt tuffa år. När jag tillträdde som Vd 1999 på dåvarande NEXPLO Industries blev en av mina första arbetsuppgifter att varsla 70 personer, berättar Per. Tufft 90-tal Hela 90-talet var ett tufft decennium. Tack vare dåvarande Vd:n Stig Fagerströms goda kontakter med FMV (Försvarets materialverk) lyckades man dock hålla uppe en hyfsat hög orderstock från FMV. För att möta den ökade efterfrågan, Namn och befattning: Per Lagerqvist, Vd EURENCO Bofors AB Utbildning: - Studentexamen Civ.ing. Kemiteknik KTH-74 - Doktor i polymerteknologi, 1981 Jobb: - Livslängdsanalyser, Bofors Nobelkrut AB, Forskningschef, Nobelkrut AB Vd NEXPLO Industries AB, senare EURENCO Bofors AB, Privat: Hustru Birgitta, två döttrar och ett par stycken barnbarn. Historie- och reseintresserad. Färjestadsfan. framförallt från USA, påbörjades också en framgångsrik anpassning mot mer civila produkter. Glatt 80-tal Om 90-talet var tufft så lekte livet istället under den s k Indientiden på 80-talet. Det handlade egentligen bara om en order 1986, men den var gigantisk! Tyvärr satsade den dåvarande ägaren Erik Penser vinstpengarna på andra externa verksamheter, vilket nog lade grunden till de senare betydligt svårare åren, berättar en, som det låter, fortfarande besviken Lagerqvist. Namnet Nobel går förlorat En annan mera känslomässig besvikelse var det när familjenamnet Nobel gick förlorat i samband med ett namnbyte Bofors AB gick då samman med FFV Ordnance och Nobelkrut AB fick namnet Swedish Explosives AB. Året därpå försökte man få tillstånd och ta tillbaka namnet Nobel men fick nöja sig med Bofors Explosives AB när dom från Stockholm sagt sitt! Men om man kikar på emblemet här ovanför porten finns roligt nog bokstaven N med, ristat i sten, ler Per Lagerqvist på trappan utanför EURENCOs huvudbyggnad i Karlskoga. Internationalisering För att behålla konkurrenskraften inom försvarsindustrin riktade man under senare delen av 90-talet in sig på ett nordiskt samarbete bildades NEXPLO Industries AB med inslag av finska och svenska företag. Under Per Lagerqvists ledning utökades sedan samarbetet sex år senare ut i Europa genom bildandet av EURENCO. Halvvild apotekare Per Lagerqvists egen bana inleddes på Livslängdsanalyser inom Bofors Fast då har man nästan hoppat över den viktigaste och kanske mest avgörande händelsen i den unge Pers liv: Mötet med den halvvilde apotekaren uppe i hemkommunen Vännäs i Västerbotten. För så var det, enligt Per själv, att tack vare denne inbitne apotekarkemist så väcktes hans eget intresse för kemi och, inte minst, experimentlustan. Intresset räckte ända fram till kemilinjen på KTH och senare en doktorsavhandling inom polymerteknologi. Nästan 30 år senare kan han idag blicka tillbaka på en framgångsrik och spännande yrkeskarriär Framgångsfaktorer Men vad är det egentligen som har gjort att EURENCO Bofors klarat av att finnas kvar? Pers egen rankinglista ser ut så här: Kostnadskontroll (fler civila kostnadsmedvetna kunder) Lyckade satsningar (t ex världsledande inom produkter för USA:s gas- och oljemarknad) Singelbaskrutet (jakt och sport) Lyckat samarbete och strukturering i samband med SNPE SAAB Bofors Dynamics har lyckats med sina produkter (vår största kund) År 2009 hade vi vårt bästa resultat sedan början av 90-talet, berättar han vidare. Vi har helt enkelt hittat olika sätt att överleva på utan att vara beroende av beställningar från svenska försvaret! Men nu står EURENCO inför en ny, stor omorganisation, avslöjar han. Då känns det också helt naturligt att gå. Nu behövs det nya krafter! Ordförande KCEM Per har även varit engagerad i KCEM, under som ordförande. Han var med från starten och har sett en bidragsberoende intresseförening utvecklas till ett självgående företag med konsult- och kursverksamhet som bas. Jag tror att KCEM kan breddas och inkludera även brandfarliga ämnen i en snar framtid, siar Per Lagerqvist. Men för Pers egen framtid gäller nu studier i historia på Karlstad universitet. Och resor till Italien med hustru Birgitta! Buon viaggio! Sid 5

6 Erik Nilsson VD, KCEM AB Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Carin Stiernberg Ekonomi och konferenser Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Helen Stenmark Forskning Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Leif Thorin Specialkurser Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Hans Wallin Kvalificerad yrkesutbildning, EUExcert Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: VD-rutan Sommaren är nu avslutat och hösten har gjort sitt intåg. Det betyder att verksamheten vid KCEM nu liksom tidigare år går på högvarv. I detta Nyhetsbrev kan vi presentera en hel del nyheter såsom Karlskoga kommuns ansökan om yrkeshögskoleutbildningen samt samarbetet med Business and Science Arena Karlskoga. Dessutom rullar utbildningarna FEX/ALLEX på i vanlig ordning. EUExNet rullar också på för fullt. Projektet rapporteras mer i detalj i sitt eget Newsletter (länk på Med andra ord kan vi med tillförsikt se fram mot en intressant fortsättning av Men vi har som vanligt fler spännande saker på gång. Detta kommer vi att berätta om i nästa Nyhetsbrev. Med energetiska hälsningar Erik KCEM Kalendarium okt 2010 mars 2011 KCEM aktiviteter Forskarskola, industridoktorander Kurser Oktober November December FEX 4 (Kiruna) v.40 Riskanalys explosiva varor okt ATEX okt Joel Rasmussen disputerar 5 nov Martin Rahm disputerar 23 nov FEX 5 v.47 Disposal konferens (D6) (Örebro) nov ALLEX 2 (Örebro) v.45 Januari Februari Mars ALLEX 4 v.7 FEX 1 (Södertälje) v.11 Konferenser, seminarier Riskanalys explosiva Statisk varor el okt okt Kurs el-klassning 2-3 nov FLEX (Arlanda) jan Övrigt Forskningsråd KCEM 19 okt Styrelsemöte KCEM 14 dec För detaljerad information om aktiviteter se KCEM: s hemsida. (OBS! Kalendariet omfattar inte hela KCEM:s kursutbud. För fullständigt kursprogram se KCEM: s hemsida) Sid 6

Nyhetsbrev. Rivstart på ALLEX 2011-2012. Efterlängtad YH-utbildning har startat. Oktober 2011. 15-16 mars 2012. I det här numret:

Nyhetsbrev. Rivstart på ALLEX 2011-2012. Efterlängtad YH-utbildning har startat. Oktober 2011. 15-16 mars 2012. I det här numret: Årgång 11 Nummer 3 Nyhetsbrev Rivstart på ALLEX 2011-2012 Oktober 2011 I det här numret: Sid Innehåll ALLEX 2011-2012 har dragit igång med en rivstart! Värdföretag NORMA bjöd på en heldag i Åmotsfors med

Läs mer

Nyhetsbrev. Försvarsutskottets ordförande på KCEMs årskonferens

Nyhetsbrev. Försvarsutskottets ordförande på KCEMs årskonferens Årgång 10 Nummer 1 Nyhetsbrev Mars 2010 Försvarsutskottets ordförande på s årskonferens Svenska företag är generellt och historiskt sett mycket uppskattade samarbetspartner, inte minst företag inom vår

Läs mer

KCEM Nyhetsbrev. VESP - ett varumärke som behöver laddas med rätt krut. Oktober 2009

KCEM Nyhetsbrev. VESP - ett varumärke som behöver laddas med rätt krut. Oktober 2009 KCEM Nyhetsbrev Årgång 8 Nummer 3 Oktober 2009 VESP - ett varumärke som behöver laddas med rätt krut Hur ser framtiden ut för VESP, Vingåkers Energetic Science Park? Vilka värden bör varumärket laddas

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning för Energetiska material

Yrkeshögskoleutbildning för Energetiska material Årgång 10 Nummer 2 Nyhetsbrev Juni 2010 Yrkeshögskoleutbildning för Energetiska material tar initiativet I det här numret: Innehåll EPOK 2010 Sid 2 har i flera utredningar visat på behovet av en svensk

Läs mer

Nyhetsbrev. Nu klart! Organisationen för det europeiska projektet EUExcert placeras i Karlskoga. Juni 2011. Ny YH-utbildning en succé!

Nyhetsbrev. Nu klart! Organisationen för det europeiska projektet EUExcert placeras i Karlskoga. Juni 2011. Ny YH-utbildning en succé! Årgång 11 Nummer 2 Nyhetsbrev Juni 2011 Nu klart! Organisationen för det europeiska projektet EUExcert placeras i Karlskoga. Visionen om ett europeiskt nätverk inom explosivämnessektorn har nu formellt

Läs mer

KCEM Nyhetsbrev. Zhang Lei - kinesisk masterstudent på VESP. KCEM inventerar utbildningsbehov KCEM inventerar behovet av specialistutbildning

KCEM Nyhetsbrev. Zhang Lei - kinesisk masterstudent på VESP. KCEM inventerar utbildningsbehov KCEM inventerar behovet av specialistutbildning KCEM Nyhetsbrev Årgång 8 Nummer 2 Juni 2009 Zhang Lei - kinesisk masterstudent på VESP På Vingåkers Energetic Science Park (VESP) hittar man just nu, och en tid framöver, en långväga gäst. Från Kinas huvudstad,

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

KCEM 10 år. Erik Nilsson

KCEM 10 år. Erik Nilsson KCEM 10 ÅR KCEM 10 år 1. Inledning I samband med att jag slutade som vd för KCEM den sista september 2011 önskade styrelsen att jag sammanfattade KCEMs 10 första år (2002-2011). Det som finns beskrivet

Läs mer

UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på KCEMs årskonferens

UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på KCEMs årskonferens Årgång 11 Nummer 1 NyhetsbrevMars 2011 UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på s årskonferens I UK har man inspirerats av s verksamhetsidé: att skapa en mötesplats för alla inom energetiska material.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

KCEM Nyhetsbrev. Överraskande X-Faktor på KCEMs årskonferens. Mars 2009. I det här numret: Ny medarbetare på KCEM.

KCEM Nyhetsbrev. Överraskande X-Faktor på KCEMs årskonferens. Mars 2009. I det här numret: Ny medarbetare på KCEM. Nyhetsbrev Årgång 8 Nummer 1 Mars 2009 Överraskande X-Faktor på s årskonferens s årkonferens bjöd på ett brett spektrum av ämnen med allt från funderingar kring innovationer till oförutsägbara beteenden

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS Årgång 15 Nummer 1 Nyhetsbrev April 2015 ALLEX 4 Nammo Raufoss AS I det här nr: Innehåll Sid Årets upplaga av ALLEX avslutades i Norge med Nammo Raufoss AS som värdföretag. Veckan inleddes med ett studiebesök

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Nyhetsbrev. FEX-avslut i Karlskoga. God Jul och Gott Nytt År. December 2012. KCEM önskar. Nya krav för flygfrakt/flygpost fr.o.m.

Nyhetsbrev. FEX-avslut i Karlskoga. God Jul och Gott Nytt År. December 2012. KCEM önskar. Nya krav för flygfrakt/flygpost fr.o.m. Årgång 12 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2012 FEX-avslut i Karlskoga Saab Dynamics populärt värdföretag under avslutande FEX-vecka önskar God Jul och Gott Nytt År En förväntansfull FEX-grupp samlad till

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Örebro läns landshövding öppnade The Sixth Internationella Disposal Conference (D6)

Örebro läns landshövding öppnade The Sixth Internationella Disposal Conference (D6) Årgång 10 Nummer 4 NyhetsbrevDecember 2010 Örebro läns landshövding öppnade The Sixth Internationella Disposal Conference (D6) The Sixth International Disposal Conference (D6) gick av stapeln 10-11 november

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum Nyhetsbrev AN C TA RBAR S energetiska material BA Kompetenscentrum Oktober 2014 A Årgång 14 Nummer 2 BARBARA Personlig skyddsutrustning en angelägen konferens I mitten av september sammanstrålade representanter

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Karlskoga kommuns yttrande

Karlskoga kommuns yttrande Bilaga 1 Karlskoga kommuns yttrande till Krigsmaterielexportöversynskommittén www.karlskoga.se Bakgrund Regeringen tillkallade förra året en parlamentarisk kommitté, Krigsmaterielexportöversynskommittén,

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 12 december via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 12 december via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 12 december via Adobe Connect Närvarande: Berit Öström, Pajala, Kent Wallén, Katrineholm och Vingåker, Joachim Kahlert, Norrtälje, Agneta

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Kick-off för Smart Built Environment Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Formas - forskningsrådet för hållbar utveckling Forskning och utveckling i samverkan mellan akademi, näringsliv,

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan adept: Nihad Subasic subasic@kth.se KTH, ITM, TMT Campus Södertälje mentor: Joakim Gimholt joakim.gimholt@scania.com Scania Tekniskt Center Södertälje

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills -

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills - Årgång 12 Nummer 2 Nyhetsbrev Augusti 2012 Internationell konferens i Karlskoga - Explosive Education and Certification of Skills - I det här numret: Innehåll Internationell konferens i Karlskoga - EUExcert

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk

Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Anteckningar Minnesanteckningar från möte med Göteborgsregionens internationella nätverk Närvarande: Anna Olsson, Gunnared, Hanna Blomdahl, Alingsås, Daniel Wennerlund, West Sweden, Lars Ekberg, Mölndal,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Nyhetsbrev. Lorens van Dam från MSB föreläste om precursorer och MSB arbete med regelverk.

Nyhetsbrev. Lorens van Dam från MSB föreläste om precursorer och MSB arbete med regelverk. Årgång 16 Nummer 1 Nyhetsbrev Juni 2016 EPOK 2016 Innehåll Sid EPOK 2016 1 EPOK 2016 genomfördes den 11-12 maj vid Best Westers Arlanda Hotellby. På temat stod Security. Det var ett 70-tal deltagare från

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu!

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu! Årgång 11 Nummer 4 Nyhetsbrev December 2011 Jan Brolund Ny VD på KCEM En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap Så skulle en kort beskrivning av KCEM:s nye VD Jan Brolund kunna se ut. En kundorienterad

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Enkäten skickades ut i första halvan av augusti 2014. Sista svarsdatum var den första

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe Årgång 13 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2013 Kompetenscentrum för energetiska material Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 Under vecka 46 arrangerades en 3-dagars internationell konferens

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Fas 2 Projektrapport: December 2010

Fas 2 Projektrapport: December 2010 Spelregler för Hästföretagaren Fas 2 Projektrapport: December 2010 Projektledare: Projektägare: Mats Norberg, LRF Konsult Nybrogatan 1 871 30 HÄRNÖSAND mats.norberg@konsult.lrf.se 0611-289 33 LRF Konsult

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

Programplan

Programplan samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Programplan 2015-2017 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer