Örebro läns landshövding öppnade The Sixth Internationella Disposal Conference (D6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro läns landshövding öppnade The Sixth Internationella Disposal Conference (D6)"

Transkript

1 Årgång 10 Nummer 4 NyhetsbrevDecember 2010 Örebro läns landshövding öppnade The Sixth Internationella Disposal Conference (D6) The Sixth International Disposal Conference (D6) gick av stapeln november i Örebro slott. Landshövding Rose-Marie Frebran öppnade konferensen med några ord om Örebros historia. Rose-Marie Frebran var nummer två att inta talarstolen i den s k Länssalen i Örebro slott. Efter några inledande ord av Ola Listh, ordförande i Sektionen för Detonik och Förbränning, berättade en stolt landshövding om Örebros betydelse i Sverige som mötesplats både historikt och i nutid. Det var bl a här som ett av Sveriges viktigaste möte hölls för ganska exakt 200 år sedan, berättar Frebran. Under åren genomgick Sverige en av sin genom tiderna värsta kris. Revolutionen stod för dörren. Av säkerhetsskäl bestämde man sig därför för att samlas i Örebro slott i- stället för i Stockholms stad när ett för Sveriges framtid helt avgörande beslut skulle sig- (forts sid 2) Rose-Marie Frebran Alfred Nobels födelsedag firades - ny tradition i Karlskoga Den 21 oktober uppmärksammade och firade BSA, Karlskoga kommun och KCEM Alfred Nobels födelsedag genom att arrangera ett seminarium på Campus Alfred Nobel i Karlskoga. Temat för seminariet var Explosiva förlopp - ett seminarium i Alfred Nobels anda. Seminariet som lockade omkring 40 deltagare, inleddes med att Erik Nilsson, KCEM, hälsade alla välkomna innan Per Frankelius tog över och försökte besvara frågan: Hur skapas innovationer? Därefter var det Prof Bo Janzons tur som även han hade en fråga att besvara: Nya energetiska material finns det? Johnny Ohlson avslutade dagen genom att berätta framgångssagan om det expansiva företaget Dynasafe, där han idag sitter som styrelseordförande. Han var själv med och startade företaget och kan till stor del ta åt sig äran av att företaget idag är världsledande inom sitt område. Hans rubrik var Innovation, spetskompetens och entreprenörskap I det här numret: Innehåll Disposal Confetence FEX - avslut Forskningsrådet KCEM ALLEX 2 EUExNet - senaste nytt Branschnytt Energetiske profilen Nya regler för förvaring av explosiv vara Safety in the making Kalendarium VD-rutan OBS! KCEMs årsmöte mars 2011 Vill du komma i kontakt med redaktionen? Ring Redaktör: Ingrid Wieselgren e-post: Ansvarig utgivare: Erik Nilsson e-post: Sid 1, Överbokade kurser Efterfrågan på KCEMs kurser har ökat markant under hösten. De verkliga succéerna har varit riskanalys inom explosivämnesindustrin och statisk elektricitet. Bägge kurserna blev överbokade och fick strålande utvärderingar. Kurserna kommer att återkomma även under 2011.

2 Disposal Conference (forts) Ola Listh Wilfried Meyer Reijo Bragberg neras: kungens adoption av den franska marskalken Jean Baptiste Bernadotte. Åtta år senare övertog Bernadotte Sveriges krona och en framgångsrik era inleddes i Sverige med fred och växande demokrati och ekonomi. Till dagens konferens hade närmare 50 personer samlats från Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Portugal, Italien, Nederländerna, UK, Israel och USA. A changing world I en värld med växande ekonomier växer också miljö- och klimathoten exponentiellt, kunde professor Ian Wallace, Cranfield University, UK, redogöra för. Och med dessa hot växer risken för konflikter som även lämnar spår efter sig till kommande generationer i form av bl a landminor och stora lager av oandvända vapen (läs mer under Energetic Profile ) Demil I USA kunde Wilfried Mayer, General Dynamics, berätta, finns det enorma lager av vapen från andra världskriget uppbunkrade som man måste hantera och succesivt göra sig av med. Reijo Bragberg redogjorde för avfallshanteringen vid Nammo Vingåkersverken och företagets övriga anläggningar i Tyskland, Norge och USA. För att realistikt återspegla den totala kostnaden för en viss typ av ammunition presenterades s k Life-cycle-asessment i flera av konferensens föredrag. (Fler referat från D6 kommer i nästa nummer av Nyhetsbrevet.) FEX - avslutning i Karlskoga i år Avslutningsveckan för FEX hölls i Karlskoga med SAAB Dynamics som värdföretag. Efter 5 veckors intensivt kursande nådde äntligen gruppen slutdestinationen som blev lyckad ur många aspekter Veckan innehöll kursavsnitt för Destruktion och kemiska risker för miljö och personer, Brandfarlig vara, Utredning av olyckor samt Föreståndarens Juridiska ansvar. Vidare så innehöll den naturligtvis den obligatoriska och mycket uppskattade myndighetspanel där kursdeltagarna får möjlighet att ställa frågor till de olika berörda myndigheterna. De myndighe- ter som deltog i årets panel var Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB), Åklagare, Räddningstjänsten samt Arbetsmiljöverket. Årets projektrubriker: - Föreståndarskapet - System för dosering av pyrotekniska och explosiva satser - FOX 7 - Faremomenter i forbindelse med bruk at trådlös kommunikasjon i ekslosivområder Alla fick klart godkänt för sina projektarbeten! Det var extra roligt att så många har varit bistående och också kom för att lyssna på redovisningarna. Årets avslutningsmiddag hölls på Björkborns Herrgård. Alfred Nobel, gestaltad av Peter Sundh, inledde kvällen med en historisk tillbakablick och guidad tur. Middagen avslutades som börligt med Diplom och utdelning av FEX-pins. Sid 2

3 KCEM forskningsråd 19 oktober På KCEMs forskningsråd uppmärksammades bland annat Joel Rasmussens och och Martin Rahms kommande disputationer. Joels arbete kommer även att komma ut i en mer populärvetenskaplig version. Emma Nehrenheim berättade om Mälardalens Safety Science Lab och om de försök som pågår med bakterier som man tror kan fås att bryta ner TNT. Bakterierna hämtar man i slammet från Vingåkersverken. ALLEX 2 i Örebro Andra veckan på årets ALLEX har genomförts i Örebro med hjälp av Orica som värdföretag. På kursschemat fanns bl a: - Allmänna skyddsprinciper - Konsekvensanalyser - Civila Sprängämen - Riskanalyser - Lagstiftning - Olyckor som hänt samt - Stat-el Ett stort tack till alla föreläsare som bidrar med att säkerställa kompetensöverföringen samt säkerhetsarbetet inom våra explosivämnesföretag. Studiebesöket på Orica åtföljdes av årets första snöstorm. Men tack vare goda BRANSCHNYTT Ny medlem Boliden Mineral är från hösten medlem i Intressentföreningen för Kompetenscentrum Energetiska Material (IKEM). Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag. Huvudmetallerna är zink och koppar. Boliden har idag ca medarbetare och omsätter ca 28 miljarder SEK. Idag jobbar man med en anaerob (utan syre) process men målet är att få fram en aerob process som kan ske ute i fält. VESP, Vingåkers Energetic Science Park, har gått i mål. Projektet har varit lyckat men energetiska material är ett för litet område så E kommer fortsättningsvis att stå för Environmental. Verksamheten kommer att drivas vidare av kommunen. guider så värmde ändå detta besök samtliga besökare. Gruppen har nu gjort hälften av kursen. Nu tar passet med projektarbeten fart som skall presenteras sista veckan i Karlskoga (v7). Alla grupper har kommit igång bra och vi ser fram emot presentationerna. I år var vi förlagda på Scandic Grand i Örebro och detta föll väldigt bra ut. Nyrenoverat och mycket bra service präglade veckan. Vi ser tillförsikt fram mot veckan i Karlskoga och värdföretagen SAAB Dynamics & EURENCO Bofors AB och summeringen av kursen. Ny styrelsemedlem Helen Stenmark från EURENCO är från september i år ny styrelseledamot i såväl KCEM som IKEM. Hon efterträder Per Lagerqvist som gick i pension den sista augusti i år. En närmare presentation av Helen finns i KCEMs Nyhetsbrev nr EUExNet och EUExcert EUExNet syftar till att skapa ett europeiskt nätverk för transnationellt samarbete när det gäller utbildning och certifiering av specialister som yrkesmässigt hanterar explosiva varor Nu pågår bildandet av nationella EU- Excert noder i de 11 olika partnerskapsländerna. På projektets hemsida (www.euexcert. org) kan du nå de nationella noderna och få kontakt med explosivsektorn i respektive land. Vid projektmötet i EUExNet som genomfördes på företaget Nitrex i Lonato, Italien, konstaterades att alla deltagare vid mötet anser att 1. Olyckor inträffar. Men de kan förebyggas och konsekvenserna mildras genom att personalen är yrkeskunnig, välutbildad och erfaren. 2. Transnationellt samarbete är nödvändigt för att skapa de förstklassiga utbildningar som krävs för att bevara individens och företagens långsiktiga konkurrensförmåga.. Arbetet med EUExcert och EUEx- Net är långsiktigt och tidskrävande. 4. Det är nödvändigt med fortsatt stöd från EU kommissionen och nationella myndigheter. 5. Det arbete med yrkesstandarder som genomförts i Storbritannien är en utmärkt grund för fortsatt Europeiskt samarbete. 6. Genom införandet av EQF och nationella ramverk för kvalifikationer skapas ett samordnat Europeiskt synsätt där yrkesstandarderna utgör en väsentlig byggsten 7. Ett långsiktigt etappmål för arbetet är att skapa en gemensam harmoniserad standard på Europeisk nivå 8. Det är nödvändigt att Europeiska och nationella myndigheter successivt engagerar sig i arbetet med EUExcert och EUExNet Genom att intresserade registrerar intresse på får de kontinuerligt nyhetsbreven som utges på engelska Har Du frågor är Du välkommen att kontakta Sid

4 Energetic profile Prof. Ian Wallace, Defence Academy Cranfield University, Shrivenham, UK Professor Ian Wallace was visiting Sweden as keynote speaker at the Sixth International Disposal Conference in Örebro, of November. His talk, about The changing world, covered the nature of the defence and security environment in the future and the challenge this presents to the disposals community. The military and security threat for the world, our planet, is not what it was during the cold war days, Ian Wallace reflects. Rising population, climate change, energy, water and food security means that the threats will not be the same in 40 years from now. Military planners need to make decisions about force structures and major equipments today, so they are prepared for that future world. A new fleet of aircraft, submarines or aircraft carriers take decades to design, develop, produce and commission so we need to be very confident that we really need them. Future conflicts Future conflicts will be, and already are, much more complicated than traditional state-on-state warfare, he believes. We need to understand the nature of these conflicts and develop new approaches to conflict resolution. We are already seeing the increased application of soft power in addition to, or sometimes replacing, the use of military force. This means better engagement, understanding and communication., Wallace says, taking Iraq as an example. At first there was a temptation to fight from the safety of armoured vehicles. But to win the support, confidence and trust of the Iraqi people soldiers need to be out on the streets and in the markets communicating with the local population. Environmental problems The changing world that he described will likely lead to increased levels of conflict. Name and position: Professor Ian Wallace, Head of School, Cranfield University, Shrivenham, UK Education: - BSc and PhD in Chemistry, Heriot-Watt University, Edinburgh Work experiences: - Laboratory technician, Royal Ordnance Factory, Bishopton ( ) - Explosives Researcher, MOD, Waltham Abbey ( ) - Equipment Acquisition, MOD(PE), London ( ) - Ordnance Scientific Advisor, MOD(Navy), Bath ( ) - Vice President, Ordnance Board, MOD(DPA), Bristol ( ) - Chief Inspector of Explosives, MOD(DPA), Bristol ( ) - Head of School, Cranfield Defence and Security, Defence Academy (2001-today) Private: Married, 4 children. Likes to play tennis, golf and to sail. Very fond of classical music. If the global temperature continues to rise, big inhabited areas will either be covered with water or become too dry, which will most probably cause immense people movements competing for land, energy, food. More conflict will increase the use of weapons and explosives which future generations will have to deal with. There are already 110 million landmines on the planet and rising. Skilfulness and education Ian Wallace is married and has 4 children and 4 grandchildren. The joy the family brings to his life cannot be mistaken! With the problems the world is facing a question is of course what he thinks about their future. I advice and encourage my children to get skilled and think globally, he replies seriously. Global cooperation will be needed, even more so in the future. EUExcert It was also concerns over skills and education that motivated Professor Wallace to become one of the originators for EU- Excert. I was working as the Chief Inspector of Explosives at the Ministry of Defence, Wallace says. When he was looking at the generation behind him, his successors, there was a real shortage of qualified people! During the 1980s there were big cutbacks in the public sector, he explains, and a rationalisation and contraction in Sid 4

5 Energetic profile, cont. defence industry which led to little recruitment within the explosive sector. This was not a problem that was unique to the UK, he says, it was also evident in many other countries. Concurrently, when analysing some of the serious explosive accidents that happened around the turn of the century, one of the consistent causes was people just doing the wrong thing. So there was a concern that we did not have enough competent people to conduct our explosives activity safely. To address the problem Professor Wallace was seconded by the Government to Cranfield University at the UK s Defence Academy at Shrivenham. One of his main goals was to help regenerate expertise within the explosives area by ensuring that there were training and education programmes available to raise the skills and knowledge that people needed. How to get started? - At the time the explosives Search and Clearance community had already defined some occupational standards. This provided a good model for all other explosives occupations, Wallace says. At an explosives safety conference in the US Ian Wallace then met Hans Wallin who described very similar observations from the Scandinavian explosive sector. In 200 they both put together the first submission for EUExcert, a successful project that KCEM has reported from several times in this Newsletter. Fond of Sweden Professor Wallace is very fond of Sweden and thinks there are a lot of similarities between his homeland of Scotland and Sweden. I remember very well my first visit to Sweden, he smiles. It was to a conference in Båstad I was the first speaker and after presenting my paper innocently asked are there any questions?. This was at the time when China was increasing its engagement with the West so one of the Chinese scientists asked: Is your father a bourgeoisie? We spent the next few days explaining, over a beer or two, what life was like for us in the alien West. But from the interview it has become clear that Professor Wallace has a modest background and that he is surprised and proud to have become a professor. Nevertheless, when asked what he would have done as an alternative career he replies without hesitation, smiling: Musician. Nya regler för förvaring av explosiv vara MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har utkommit med reviderade regler för förvaring av explosiva varor (MSBFS 2010:5). Det är framförallt reglerna för förvaring av explosiva varor i mindre skala som omarbetats. De tidigare föreskrifterna, SRVFS 2006:10, har visat sig fungera väl för förvaring i stora förråd och militära förråd, men mindre väl för små mängder. MSBFS 2010:5 trädde i kraft den 15 oktober Samtidigt har MSBs handbok om förvaring av explosiva varor uppdaterats. Se länk: ter_tjanster/publikationer/msb/ _handbok_explosiva_varor.pdf Safety in the Making - doktorsavhandling av Joel Rasmussen KCEMs tidigare industridoktorand Joel Rasmussen disputerade den 5 november på Örebro universitet inom Media och kommunikation. Den fullständiga titeln på doktorsavhandlingen är: Safety in the Making, Studies on the Discursive Construction of Risk and Safety in the Chemical Industry Joels intresse för ämnet väcktes efter att han läst en kurs i riskkommunikation på Örebro universitet. Enligt siffor från ILO (International Labour Organization) så är det 15 gånger högre risk för en produktionsanställd att skada sig på jobbet än för hans/hennes chef. Varför är det så? Hur kommuniceras riskansvar och riskutsatthet? Inom den akademiska litteraturen är arbetsmiljö och risk ett förbisett område. Så vad tycker då Joel själv är de viktigaste slutsatserna i sin avhandling? I tidigare forskning på det här området har en spänning och konkurrens uppmärksammats mellan individuellt och kollektivt skyddande strategier. En individuellt skyddande strategi är t ex att påminna människor att de ska vara försiktiga när de går i trappor. En motsvarande kollektivt skyddande strategi skulle vara att man bygger om den aktuella trappan så att den blir säkrare för alla. Avhandlingen utgör ett viktigt bidrag till denna forskning genom att visa hur dessa två, i viss mån konkurrerande, traditioner förespråkas och förhandlas språkligt. Trots generationer av sätt att tillskriva individen ett ansvar vill man t ex ofta inte anklaga någon för riskfyllt beteende eller slarv. För att komma runt detta dilemma använder man sig ofta av ett vagt språk som kan göra aktörsfrågan väldigt diffus. Samtidigt är det vanligt att man i sitt prat förminskar olyckan och avfärdar den som en småsak. Dessa båda fenomen bidrar till att upprätthålla ett individuellt beteendefokus istället för att föra upp ansvaret på ett kollektivt plan. Reaktionerna från de studerande indusstrierna har varit possitiva, försäkrar Joel, som tycker att han genom sitt arbete har synliggjort olika kunskapstraditioner och vad de har för betydelse för ansvarsfrågan när det gäller arbetarskydd. Avhandlingen finns att tillgå hos KCEM. Sid 5

6 Erik Nilsson VD, KCEM AB Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Carin Stiernberg Ekonomi och konferenser Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Helen Stenmark Forskning Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Leif Thorin Specialkurser Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Hans Wallin Yrkeshögskoleutbildning, EUExcert Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: KCEMs nionde verksamhetsår går nu mot sitt slut. Året har liksom tidigare år kännetecknats av mycket aktiviteter på såväl nationell som internationell nivå. Den allmänna lågkonjunkturen påverkade vår liksom många andras aktiviteter under våren. Det kompenserades för vår del med en mycket intensiv höst med välfyllda kurser och ett flertal uppdrag. Vi har därför lyckats bygga ut vårt kursutbud rejält. Detta kommer att utökas ytterligare under Just nu sitter vi och håller tummarna för den Yrkeshögskoleutbildning som Karlskoga kommun ansökt om att få genomföra. Beskedet kommer i januari månad. God jul och Gott Nytt År Erik VD-rutan KCEM Kalendarium dec 2010 maj 2011 KCEM aktiviteter Kurser December Januari Februari Mars April Maj ALLEX 4 v.7 Samordnad Internkontroll (Karlskoga/ Gyttorp) Intro. Expl. varor 15 februari FEX 1 (Södertälje) v.11 FEX Uppdatering (Karlstad) 28 mars-1 april FEX 2 (Kiruna) v.15 Lagstiftning april FEX (Örebro) v.21 Konferenser, seminarier FLEX (Arlanda) jan Årskonferenser mars EPOK (Boden) 12-1 maj Övrigt Styrelsemöte KCEM 14 dec EUExNet (Riga) april Forskningsråd KCEM 5 april För detaljerad information om aktiviteter se KCEM: s hemsida. (OBS! Kalendariet omfattar inte hela KCEM:s kursutbud. För fullständigt kursprogram se KCEM: s hemsida) Sid 6

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev Oktober 2010 EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb KCEMs projektledarskap i både EUExcert och EUExNet

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på KCEMs årskonferens

UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på KCEMs årskonferens Årgång 11 Nummer 1 NyhetsbrevMars 2011 UTBILDNING och ENTREPRENÖRSKAP ledord på s årskonferens I UK har man inspirerats av s verksamhetsidé: att skapa en mötesplats för alla inom energetiska material.

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Nyhetsbrev. FEX-avslut i Karlskoga. God Jul och Gott Nytt År. December 2012. KCEM önskar. Nya krav för flygfrakt/flygpost fr.o.m.

Nyhetsbrev. FEX-avslut i Karlskoga. God Jul och Gott Nytt År. December 2012. KCEM önskar. Nya krav för flygfrakt/flygpost fr.o.m. Årgång 12 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2012 FEX-avslut i Karlskoga Saab Dynamics populärt värdföretag under avslutande FEX-vecka önskar God Jul och Gott Nytt År En förväntansfull FEX-grupp samlad till

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS Årgång 15 Nummer 1 Nyhetsbrev April 2015 ALLEX 4 Nammo Raufoss AS I det här nr: Innehåll Sid Årets upplaga av ALLEX avslutades i Norge med Nammo Raufoss AS som värdföretag. Veckan inleddes med ett studiebesök

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hållbar Besöksnäring. Nordisk workshop 11 september 2012 Hållbar Besöksnäring Nordisk workshop 11 september 2012 1 Tillväxtverket Innovation in companies and regions Easier for companies 2 From Arjeplog to Malmö 9 locations Approx. 350 employees 3 Organisation

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Örebro den 28 november 2012

Örebro den 28 november 2012 Örebro den 28 november 2012 1 Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum Nyhetsbrev AN C TA RBAR S energetiska material BA Kompetenscentrum Oktober 2014 A Årgång 14 Nummer 2 BARBARA Personlig skyddsutrustning en angelägen konferens I mitten av september sammanstrålade representanter

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Internet of Things Ingenting är omöjligt Möjligheter med IoT

Internet of Things Ingenting är omöjligt Möjligheter med IoT Internet of Things Ingenting är omöjligt Möjligheter med IoT Presentation, vid IoT Sverige seminarium 19 maj 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige vad vi är

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer