Örebro läns landshövding öppnade The Sixth Internationella Disposal Conference (D6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro läns landshövding öppnade The Sixth Internationella Disposal Conference (D6)"

Transkript

1 Årgång 10 Nummer 4 NyhetsbrevDecember 2010 Örebro läns landshövding öppnade The Sixth Internationella Disposal Conference (D6) The Sixth International Disposal Conference (D6) gick av stapeln november i Örebro slott. Landshövding Rose-Marie Frebran öppnade konferensen med några ord om Örebros historia. Rose-Marie Frebran var nummer två att inta talarstolen i den s k Länssalen i Örebro slott. Efter några inledande ord av Ola Listh, ordförande i Sektionen för Detonik och Förbränning, berättade en stolt landshövding om Örebros betydelse i Sverige som mötesplats både historikt och i nutid. Det var bl a här som ett av Sveriges viktigaste möte hölls för ganska exakt 200 år sedan, berättar Frebran. Under åren genomgick Sverige en av sin genom tiderna värsta kris. Revolutionen stod för dörren. Av säkerhetsskäl bestämde man sig därför för att samlas i Örebro slott i- stället för i Stockholms stad när ett för Sveriges framtid helt avgörande beslut skulle sig- (forts sid 2) Rose-Marie Frebran Alfred Nobels födelsedag firades - ny tradition i Karlskoga Den 21 oktober uppmärksammade och firade BSA, Karlskoga kommun och KCEM Alfred Nobels födelsedag genom att arrangera ett seminarium på Campus Alfred Nobel i Karlskoga. Temat för seminariet var Explosiva förlopp - ett seminarium i Alfred Nobels anda. Seminariet som lockade omkring 40 deltagare, inleddes med att Erik Nilsson, KCEM, hälsade alla välkomna innan Per Frankelius tog över och försökte besvara frågan: Hur skapas innovationer? Därefter var det Prof Bo Janzons tur som även han hade en fråga att besvara: Nya energetiska material finns det? Johnny Ohlson avslutade dagen genom att berätta framgångssagan om det expansiva företaget Dynasafe, där han idag sitter som styrelseordförande. Han var själv med och startade företaget och kan till stor del ta åt sig äran av att företaget idag är världsledande inom sitt område. Hans rubrik var Innovation, spetskompetens och entreprenörskap I det här numret: Innehåll Disposal Confetence FEX - avslut Forskningsrådet KCEM ALLEX 2 EUExNet - senaste nytt Branschnytt Energetiske profilen Nya regler för förvaring av explosiv vara Safety in the making Kalendarium VD-rutan OBS! KCEMs årsmöte mars 2011 Vill du komma i kontakt med redaktionen? Ring Redaktör: Ingrid Wieselgren e-post: Ansvarig utgivare: Erik Nilsson e-post: Sid 1, Överbokade kurser Efterfrågan på KCEMs kurser har ökat markant under hösten. De verkliga succéerna har varit riskanalys inom explosivämnesindustrin och statisk elektricitet. Bägge kurserna blev överbokade och fick strålande utvärderingar. Kurserna kommer att återkomma även under 2011.

2 Disposal Conference (forts) Ola Listh Wilfried Meyer Reijo Bragberg neras: kungens adoption av den franska marskalken Jean Baptiste Bernadotte. Åtta år senare övertog Bernadotte Sveriges krona och en framgångsrik era inleddes i Sverige med fred och växande demokrati och ekonomi. Till dagens konferens hade närmare 50 personer samlats från Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Portugal, Italien, Nederländerna, UK, Israel och USA. A changing world I en värld med växande ekonomier växer också miljö- och klimathoten exponentiellt, kunde professor Ian Wallace, Cranfield University, UK, redogöra för. Och med dessa hot växer risken för konflikter som även lämnar spår efter sig till kommande generationer i form av bl a landminor och stora lager av oandvända vapen (läs mer under Energetic Profile ) Demil I USA kunde Wilfried Mayer, General Dynamics, berätta, finns det enorma lager av vapen från andra världskriget uppbunkrade som man måste hantera och succesivt göra sig av med. Reijo Bragberg redogjorde för avfallshanteringen vid Nammo Vingåkersverken och företagets övriga anläggningar i Tyskland, Norge och USA. För att realistikt återspegla den totala kostnaden för en viss typ av ammunition presenterades s k Life-cycle-asessment i flera av konferensens föredrag. (Fler referat från D6 kommer i nästa nummer av Nyhetsbrevet.) FEX - avslutning i Karlskoga i år Avslutningsveckan för FEX hölls i Karlskoga med SAAB Dynamics som värdföretag. Efter 5 veckors intensivt kursande nådde äntligen gruppen slutdestinationen som blev lyckad ur många aspekter Veckan innehöll kursavsnitt för Destruktion och kemiska risker för miljö och personer, Brandfarlig vara, Utredning av olyckor samt Föreståndarens Juridiska ansvar. Vidare så innehöll den naturligtvis den obligatoriska och mycket uppskattade myndighetspanel där kursdeltagarna får möjlighet att ställa frågor till de olika berörda myndigheterna. De myndighe- ter som deltog i årets panel var Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB), Åklagare, Räddningstjänsten samt Arbetsmiljöverket. Årets projektrubriker: - Föreståndarskapet - System för dosering av pyrotekniska och explosiva satser - FOX 7 - Faremomenter i forbindelse med bruk at trådlös kommunikasjon i ekslosivområder Alla fick klart godkänt för sina projektarbeten! Det var extra roligt att så många har varit bistående och också kom för att lyssna på redovisningarna. Årets avslutningsmiddag hölls på Björkborns Herrgård. Alfred Nobel, gestaltad av Peter Sundh, inledde kvällen med en historisk tillbakablick och guidad tur. Middagen avslutades som börligt med Diplom och utdelning av FEX-pins. Sid 2

3 KCEM forskningsråd 19 oktober På KCEMs forskningsråd uppmärksammades bland annat Joel Rasmussens och och Martin Rahms kommande disputationer. Joels arbete kommer även att komma ut i en mer populärvetenskaplig version. Emma Nehrenheim berättade om Mälardalens Safety Science Lab och om de försök som pågår med bakterier som man tror kan fås att bryta ner TNT. Bakterierna hämtar man i slammet från Vingåkersverken. ALLEX 2 i Örebro Andra veckan på årets ALLEX har genomförts i Örebro med hjälp av Orica som värdföretag. På kursschemat fanns bl a: - Allmänna skyddsprinciper - Konsekvensanalyser - Civila Sprängämen - Riskanalyser - Lagstiftning - Olyckor som hänt samt - Stat-el Ett stort tack till alla föreläsare som bidrar med att säkerställa kompetensöverföringen samt säkerhetsarbetet inom våra explosivämnesföretag. Studiebesöket på Orica åtföljdes av årets första snöstorm. Men tack vare goda BRANSCHNYTT Ny medlem Boliden Mineral är från hösten medlem i Intressentföreningen för Kompetenscentrum Energetiska Material (IKEM). Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag. Huvudmetallerna är zink och koppar. Boliden har idag ca medarbetare och omsätter ca 28 miljarder SEK. Idag jobbar man med en anaerob (utan syre) process men målet är att få fram en aerob process som kan ske ute i fält. VESP, Vingåkers Energetic Science Park, har gått i mål. Projektet har varit lyckat men energetiska material är ett för litet område så E kommer fortsättningsvis att stå för Environmental. Verksamheten kommer att drivas vidare av kommunen. guider så värmde ändå detta besök samtliga besökare. Gruppen har nu gjort hälften av kursen. Nu tar passet med projektarbeten fart som skall presenteras sista veckan i Karlskoga (v7). Alla grupper har kommit igång bra och vi ser fram emot presentationerna. I år var vi förlagda på Scandic Grand i Örebro och detta föll väldigt bra ut. Nyrenoverat och mycket bra service präglade veckan. Vi ser tillförsikt fram mot veckan i Karlskoga och värdföretagen SAAB Dynamics & EURENCO Bofors AB och summeringen av kursen. Ny styrelsemedlem Helen Stenmark från EURENCO är från september i år ny styrelseledamot i såväl KCEM som IKEM. Hon efterträder Per Lagerqvist som gick i pension den sista augusti i år. En närmare presentation av Helen finns i KCEMs Nyhetsbrev nr EUExNet och EUExcert EUExNet syftar till att skapa ett europeiskt nätverk för transnationellt samarbete när det gäller utbildning och certifiering av specialister som yrkesmässigt hanterar explosiva varor Nu pågår bildandet av nationella EU- Excert noder i de 11 olika partnerskapsländerna. På projektets hemsida (www.euexcert. org) kan du nå de nationella noderna och få kontakt med explosivsektorn i respektive land. Vid projektmötet i EUExNet som genomfördes på företaget Nitrex i Lonato, Italien, konstaterades att alla deltagare vid mötet anser att 1. Olyckor inträffar. Men de kan förebyggas och konsekvenserna mildras genom att personalen är yrkeskunnig, välutbildad och erfaren. 2. Transnationellt samarbete är nödvändigt för att skapa de förstklassiga utbildningar som krävs för att bevara individens och företagens långsiktiga konkurrensförmåga.. Arbetet med EUExcert och EUEx- Net är långsiktigt och tidskrävande. 4. Det är nödvändigt med fortsatt stöd från EU kommissionen och nationella myndigheter. 5. Det arbete med yrkesstandarder som genomförts i Storbritannien är en utmärkt grund för fortsatt Europeiskt samarbete. 6. Genom införandet av EQF och nationella ramverk för kvalifikationer skapas ett samordnat Europeiskt synsätt där yrkesstandarderna utgör en väsentlig byggsten 7. Ett långsiktigt etappmål för arbetet är att skapa en gemensam harmoniserad standard på Europeisk nivå 8. Det är nödvändigt att Europeiska och nationella myndigheter successivt engagerar sig i arbetet med EUExcert och EUExNet Genom att intresserade registrerar intresse på får de kontinuerligt nyhetsbreven som utges på engelska Har Du frågor är Du välkommen att kontakta Sid

4 Energetic profile Prof. Ian Wallace, Defence Academy Cranfield University, Shrivenham, UK Professor Ian Wallace was visiting Sweden as keynote speaker at the Sixth International Disposal Conference in Örebro, of November. His talk, about The changing world, covered the nature of the defence and security environment in the future and the challenge this presents to the disposals community. The military and security threat for the world, our planet, is not what it was during the cold war days, Ian Wallace reflects. Rising population, climate change, energy, water and food security means that the threats will not be the same in 40 years from now. Military planners need to make decisions about force structures and major equipments today, so they are prepared for that future world. A new fleet of aircraft, submarines or aircraft carriers take decades to design, develop, produce and commission so we need to be very confident that we really need them. Future conflicts Future conflicts will be, and already are, much more complicated than traditional state-on-state warfare, he believes. We need to understand the nature of these conflicts and develop new approaches to conflict resolution. We are already seeing the increased application of soft power in addition to, or sometimes replacing, the use of military force. This means better engagement, understanding and communication., Wallace says, taking Iraq as an example. At first there was a temptation to fight from the safety of armoured vehicles. But to win the support, confidence and trust of the Iraqi people soldiers need to be out on the streets and in the markets communicating with the local population. Environmental problems The changing world that he described will likely lead to increased levels of conflict. Name and position: Professor Ian Wallace, Head of School, Cranfield University, Shrivenham, UK Education: - BSc and PhD in Chemistry, Heriot-Watt University, Edinburgh Work experiences: - Laboratory technician, Royal Ordnance Factory, Bishopton ( ) - Explosives Researcher, MOD, Waltham Abbey ( ) - Equipment Acquisition, MOD(PE), London ( ) - Ordnance Scientific Advisor, MOD(Navy), Bath ( ) - Vice President, Ordnance Board, MOD(DPA), Bristol ( ) - Chief Inspector of Explosives, MOD(DPA), Bristol ( ) - Head of School, Cranfield Defence and Security, Defence Academy (2001-today) Private: Married, 4 children. Likes to play tennis, golf and to sail. Very fond of classical music. If the global temperature continues to rise, big inhabited areas will either be covered with water or become too dry, which will most probably cause immense people movements competing for land, energy, food. More conflict will increase the use of weapons and explosives which future generations will have to deal with. There are already 110 million landmines on the planet and rising. Skilfulness and education Ian Wallace is married and has 4 children and 4 grandchildren. The joy the family brings to his life cannot be mistaken! With the problems the world is facing a question is of course what he thinks about their future. I advice and encourage my children to get skilled and think globally, he replies seriously. Global cooperation will be needed, even more so in the future. EUExcert It was also concerns over skills and education that motivated Professor Wallace to become one of the originators for EU- Excert. I was working as the Chief Inspector of Explosives at the Ministry of Defence, Wallace says. When he was looking at the generation behind him, his successors, there was a real shortage of qualified people! During the 1980s there were big cutbacks in the public sector, he explains, and a rationalisation and contraction in Sid 4

5 Energetic profile, cont. defence industry which led to little recruitment within the explosive sector. This was not a problem that was unique to the UK, he says, it was also evident in many other countries. Concurrently, when analysing some of the serious explosive accidents that happened around the turn of the century, one of the consistent causes was people just doing the wrong thing. So there was a concern that we did not have enough competent people to conduct our explosives activity safely. To address the problem Professor Wallace was seconded by the Government to Cranfield University at the UK s Defence Academy at Shrivenham. One of his main goals was to help regenerate expertise within the explosives area by ensuring that there were training and education programmes available to raise the skills and knowledge that people needed. How to get started? - At the time the explosives Search and Clearance community had already defined some occupational standards. This provided a good model for all other explosives occupations, Wallace says. At an explosives safety conference in the US Ian Wallace then met Hans Wallin who described very similar observations from the Scandinavian explosive sector. In 200 they both put together the first submission for EUExcert, a successful project that KCEM has reported from several times in this Newsletter. Fond of Sweden Professor Wallace is very fond of Sweden and thinks there are a lot of similarities between his homeland of Scotland and Sweden. I remember very well my first visit to Sweden, he smiles. It was to a conference in Båstad I was the first speaker and after presenting my paper innocently asked are there any questions?. This was at the time when China was increasing its engagement with the West so one of the Chinese scientists asked: Is your father a bourgeoisie? We spent the next few days explaining, over a beer or two, what life was like for us in the alien West. But from the interview it has become clear that Professor Wallace has a modest background and that he is surprised and proud to have become a professor. Nevertheless, when asked what he would have done as an alternative career he replies without hesitation, smiling: Musician. Nya regler för förvaring av explosiv vara MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har utkommit med reviderade regler för förvaring av explosiva varor (MSBFS 2010:5). Det är framförallt reglerna för förvaring av explosiva varor i mindre skala som omarbetats. De tidigare föreskrifterna, SRVFS 2006:10, har visat sig fungera väl för förvaring i stora förråd och militära förråd, men mindre väl för små mängder. MSBFS 2010:5 trädde i kraft den 15 oktober Samtidigt har MSBs handbok om förvaring av explosiva varor uppdaterats. Se länk: ter_tjanster/publikationer/msb/ _handbok_explosiva_varor.pdf Safety in the Making - doktorsavhandling av Joel Rasmussen KCEMs tidigare industridoktorand Joel Rasmussen disputerade den 5 november på Örebro universitet inom Media och kommunikation. Den fullständiga titeln på doktorsavhandlingen är: Safety in the Making, Studies on the Discursive Construction of Risk and Safety in the Chemical Industry Joels intresse för ämnet väcktes efter att han läst en kurs i riskkommunikation på Örebro universitet. Enligt siffor från ILO (International Labour Organization) så är det 15 gånger högre risk för en produktionsanställd att skada sig på jobbet än för hans/hennes chef. Varför är det så? Hur kommuniceras riskansvar och riskutsatthet? Inom den akademiska litteraturen är arbetsmiljö och risk ett förbisett område. Så vad tycker då Joel själv är de viktigaste slutsatserna i sin avhandling? I tidigare forskning på det här området har en spänning och konkurrens uppmärksammats mellan individuellt och kollektivt skyddande strategier. En individuellt skyddande strategi är t ex att påminna människor att de ska vara försiktiga när de går i trappor. En motsvarande kollektivt skyddande strategi skulle vara att man bygger om den aktuella trappan så att den blir säkrare för alla. Avhandlingen utgör ett viktigt bidrag till denna forskning genom att visa hur dessa två, i viss mån konkurrerande, traditioner förespråkas och förhandlas språkligt. Trots generationer av sätt att tillskriva individen ett ansvar vill man t ex ofta inte anklaga någon för riskfyllt beteende eller slarv. För att komma runt detta dilemma använder man sig ofta av ett vagt språk som kan göra aktörsfrågan väldigt diffus. Samtidigt är det vanligt att man i sitt prat förminskar olyckan och avfärdar den som en småsak. Dessa båda fenomen bidrar till att upprätthålla ett individuellt beteendefokus istället för att föra upp ansvaret på ett kollektivt plan. Reaktionerna från de studerande indusstrierna har varit possitiva, försäkrar Joel, som tycker att han genom sitt arbete har synliggjort olika kunskapstraditioner och vad de har för betydelse för ansvarsfrågan när det gäller arbetarskydd. Avhandlingen finns att tillgå hos KCEM. Sid 5

6 Erik Nilsson VD, KCEM AB Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Carin Stiernberg Ekonomi och konferenser Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Helen Stenmark Forskning Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Leif Thorin Specialkurser Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: Hans Wallin Yrkeshögskoleutbildning, EUExcert Telefon: +46 (0) Mobil: +46 (0) E-post: KCEMs nionde verksamhetsår går nu mot sitt slut. Året har liksom tidigare år kännetecknats av mycket aktiviteter på såväl nationell som internationell nivå. Den allmänna lågkonjunkturen påverkade vår liksom många andras aktiviteter under våren. Det kompenserades för vår del med en mycket intensiv höst med välfyllda kurser och ett flertal uppdrag. Vi har därför lyckats bygga ut vårt kursutbud rejält. Detta kommer att utökas ytterligare under Just nu sitter vi och håller tummarna för den Yrkeshögskoleutbildning som Karlskoga kommun ansökt om att få genomföra. Beskedet kommer i januari månad. God jul och Gott Nytt År Erik VD-rutan KCEM Kalendarium dec 2010 maj 2011 KCEM aktiviteter Kurser December Januari Februari Mars April Maj ALLEX 4 v.7 Samordnad Internkontroll (Karlskoga/ Gyttorp) Intro. Expl. varor 15 februari FEX 1 (Södertälje) v.11 FEX Uppdatering (Karlstad) 28 mars-1 april FEX 2 (Kiruna) v.15 Lagstiftning april FEX (Örebro) v.21 Konferenser, seminarier FLEX (Arlanda) jan Årskonferenser mars EPOK (Boden) 12-1 maj Övrigt Styrelsemöte KCEM 14 dec EUExNet (Riga) april Forskningsråd KCEM 5 april För detaljerad information om aktiviteter se KCEM: s hemsida. (OBS! Kalendariet omfattar inte hela KCEM:s kursutbud. För fullständigt kursprogram se KCEM: s hemsida) Sid 6

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb

Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev. EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga. potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb Årgång 10 Nummer 3 Nyhetsbrev Oktober 2010 EUExNet bygger nationell nod i Karlskoga potential att skapa internationellt kompetenscentra med 20-tal nya jobb KCEMs projektledarskap i både EUExcert och EUExNet

Läs mer

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe

Nyhetsbrev. God Jul. Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7. December 2013. Reflexioner från FEX 2013 - Johan Bergqvist, Dynasafe Årgång 13 Nummer 3 Nyhetsbrev December 2013 Kompetenscentrum för energetiska material Internationell kvittblivningskonferens i Eksjö - D7 Under vecka 46 arrangerades en 3-dagars internationell konferens

Läs mer

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills -

Nyhetsbrev. Internationell konferens i Karlskoga. Augusti 2012. - Explosive Education and Certification of Skills - Årgång 12 Nummer 2 Nyhetsbrev Augusti 2012 Internationell konferens i Karlskoga - Explosive Education and Certification of Skills - I det här numret: Innehåll Internationell konferens i Karlskoga - EUExcert

Läs mer

Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters.

Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters. Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters. Linklaters lämnar juridiska råd till några av världens

Läs mer

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material

Nyhetsbrev. Kompetenscentrum. energetiska material Årgång 14 Nummer 1 Nyhetsbrev RBAR A AN C TA BA S Kompetenscentrum Kompetenscentrum för energetiska material energetiska material Juni 2014 BARBARA EPOK 2014 - Människor, städer och explosiva varor Norge

Läs mer

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu!

Nyhetsbrev. Jan Brolund Ny VD på KCEM. December 2011. En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap. Boka redan nu! Årgång 11 Nummer 4 Nyhetsbrev December 2011 Jan Brolund Ny VD på KCEM En tävlingsmänniska med intresse för ledarskap Så skulle en kort beskrivning av KCEM:s nye VD Jan Brolund kunna se ut. En kundorienterad

Läs mer

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS

ALLEX 4 Nammo Raufoss AS Årgång 15 Nummer 1 Nyhetsbrev April 2015 ALLEX 4 Nammo Raufoss AS I det här nr: Innehåll Sid Årets upplaga av ALLEX avslutades i Norge med Nammo Raufoss AS som värdföretag. Veckan inleddes med ett studiebesök

Läs mer

Kollega i kris en säkerhetsrisk

Kollega i kris en säkerhetsrisk Om arbetsmiljö och säkerhet inom sjöfart 4/08 TEMA: KRISHANTERING Kollega i kris en säkerhetsrisk... 1 Säkerhetskultur handlar om attityder... 2 Hur ser era rutiner för krishantering ombord ut?... 3 Medicinwebb

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet

Sjöfartsåret. Sveriges Redareförenings verksamhet 08 09 Sjöfartsåret Sveriges Redareförenings verksamhet 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2008 2009 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Forskning och utbildning...9 Miljö...10

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

H ankeiten. Utlandspraktik i London. Det nya studiekortet. Svenska Handelshögskolans Studentkår. - alternativ till utbytesstudier, s.

H ankeiten. Utlandspraktik i London. Det nya studiekortet. Svenska Handelshögskolans Studentkår. - alternativ till utbytesstudier, s. 03/2013 H ankeiten Svenska Handelshögskolans Studentkår Utlandspraktik i London - alternativ till utbytesstudier, s. 24 Det nya studiekortet - Hur påverkar det dig? s. 30 HankenES - Inspirerar och sprider

Läs mer

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst nordicinnovation SME-Forum special Nr 3:2001 Årgang 4 page 11 English summary sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst sida 5 Design: Tänk miljö redan från början Nordikarapport: Verktyg för Intellektuellt

Läs mer

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #4 november 2008 IMIT seminarium sid 3 En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA

En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA Det här är en manual för dig som planerar att åka över till USA för att kombinera collegestudier med din golfsatsning. Vi har samlat fakta om ansökningsprocessens

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

ORDFÖRANDEN MINNS ÅRET OCH BLICKAR FRAMåt TRENDEN PEKAR PÅ ÖKAD MOBILITET OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET

ORDFÖRANDEN MINNS ÅRET OCH BLICKAR FRAMåt TRENDEN PEKAR PÅ ÖKAD MOBILITET OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET WORKING TOGETHER Nr 4 2014 ÅRGÅNG 9 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Familjeföretaget Benders från Edsvära växer och vinner alltmer mark REGENT

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator Bilaga 1 Redovisning Peace Facilitator För att underlätta läsnigen av redovisningen av peace facilitator har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Anna Liljeblad Hanna Paradis 2011-02-01 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108 Tillväxtverkets

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Kristina Haraldsson 2006-11-02 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M www.nog.se Förord Nätverket Olja & Gas har lagt

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer