Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005"

Transkript

1 Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik Ögonläkarföreningens generella utvärdering 1.1 Skattningar generell utvärdering Skattningar av varje utbildningsmoment visas i Figur 1. Praktisk optik, 2005, generell utvärdering Bedömning (min, median, max) Information före kursstart? 2 Kursen praktiskt relevant? 3 Lagom tid för varje deltema? 4 Generellt nöjd med föreläsarna? 5 Nya trender berörda? 6 Kurslokalens funktionell? 7 Sociala arrangeman tillfredställande? Figur 1 Generell utvärdering. Median [max;min] som funktion av fråga nummer. Skala: Enskilda kommentarer generell utvärdering Fråga 1 Lokalbyte med kort förvarning Inte bra att ändra lokaler 2 gånger utan att tydliggöra detta. Vi borde fått veta innan att majoriteten av tiden var förlagd till fysikcentrum. Detta skulle påverkat val av hotel. Framgick inte att det var viktig att titta på hemsidan. Förvirrning om var upprop skulle ske. ut all information men viktig att titta på websidan Fråga 2 Kursen skulle vara mer ögonläkareinriktad. För mycket teori som man inte ska ha någan användning på vardagen. Praktiska delen var däremot för grundläggande. Mycket bra teoretisk genomgång men kanske inte så praktiskt orienterad. Kursen kunde komma tidigare Döpa om kursen till "Optik" Det var mycket teori första 3 dagarna. Mera praktik sista 2 dagar, så i helheten var det många praktiska moment. Viktig kurs, men tyvärr alldeles för teoretisk Fråga 3 Lägg in praktisk övning För mycket tid till praktiska momenter dag 3-5. För lite tid fredag f.m. För mycket historik om genomgang av teorin i högt tempo mer praktik mindre teori Fråga 4

2 Utvärdering Praktisk optik Sid. 2(6) Mycket bra och trevliga föreläsare Föreläsarna ja, men innehållet för teoretisk. Föreläsarna visste ofta inte vad de andra hade pratat om. Mannenbergs föreläsningar mycket bra. Unbos föreläsningar var bra men tyvärr i lokal utan syre. Alla var duktiga dock ämnet var svårt Peter Unsbogjorde mycket bra föreläsningar! Fråga 5 Kändes uppdaterat och aktuellt. Fråga 6 Fysikcentrum- excellent! Trångt i kandidatrummen, Främmre kammaren ingen bord, ingen luft Det är lättare att en föreläsare flytter på sig i stället för 30 st kursdeltagare, Vissa lokaler små och trånga. Bra lokaler på KTH, S:t Erik för trångt Otrevligt att byta kurslokaler flera gånger mellan KTH/ S:t Eriks Generellt små lokaler Synd att hela kursen inte kunde vara på S:t Eriks Fråga 7 Mycket trevlig kursmiddag, men den borde har legat tidigare i veckan. Mycket bra kursmiddag Ingen lunch! Trevligt! Vi har haft en mycket trevligt middag! Övriga synpunkter Ej starta dagen före 8:00! Göran Mannebergs föreläsningar gärna mer utspridda över veckan. Han är en alldeles utomordentlig pedagog och föreläsare! Underligt att inte lunch ingick i denna SK-kurs Produktinformation som föreläsning inte rimligt för en SK - kurs. Onödigt tidiga morgonen (fredag). Kortare luncher! Tyvärr mycket onödigt teori, ej relevant Det vore bli trevligt med gemensamma luncher Ingen kompendium, dåligt. 2. Kursledningens egen specifika utvärdering 2.1 Skattningar specifika utvärdering Skattningar av varje utbildningsmoment visas i Figur 2 och Figur 3

3 Utvärdering Praktisk optik Sid. 3(6) Praktisk optik, vt 2005, specifik utvärdering 12.0 Bedömning (min, median, max) Definition av ljus 2 Definition av ljus (2) 3 Effekter av optisk strålning i ögat (1) 4 Effekter av optisk strålning i ögat (2) 5 Eff. av optisk strålning i ögat (3) 6 Räkeövn, eff av optisk strålning 7 Ljusbrytning 8 Tunna Linsrer 9 Tunna Linser, prismat, linssyst (1) 10Tunna Linser, prismat, linssyst (2) 11 Tunna Linser, prismat, linssyst (3) 12 Optiska system 13 Räkneövning 14 Räkneövning 15 Kontaklins -och glaskorrektion 16 Multifokaler ytor 17 Indirekt oftalmoskopi 18 Direkt oftalmoskopi Figur 2 Specifik utvärdering fråga Median [max;min] som funktion av fråga nummer. Första stapeln: Innehåll, Andra stapeln: Framförande Skala: 1-10.

4 Utvärdering Praktisk optik Sid. 4(6) Praktisk optik, vt 2005, specifik utvärdering Bedömning (min, median, max) Refraktionering 20 Prakt. Övn. Refraktionering. 21 Prakt. Övn. Refraktionering. 22 Prakt. Övn. Refraktionering. 23 Spaltlampmikroskopet 24 Retinoskopet 25 Spegelavbildning 26 Javal keratometri 27 Corneal keratometri 28 Prakt övn oftalmol instrument 29 Prakt övn oftalm instrument (2) 30 Prakt övn oftalm instrument (3) 31 Optisk avbildningsqvalitet 32 Aberrometri 33 Aberrationskorr IOL,AMO 34 Praktisk övning aberrometrie 35 Supervision Figur 3 Specifik utvärdering fråga Median [max;min] som funktion av fråga nummer. Första stapeln: Innehåll, Andra stapeln: Framförande Skala: Enskilda kommentarer kursledningens specifika utvärdering Fråga 2 För mycket historik Om man slänger upp en formel på tavlan borde man åtminstone förklara alla ingående variabler Fråga 3 Mer praktik, tex rekommendationer angående solglasögon Fråga 5 Sista delen var bra när Per knöt ihop allt med medicinsk praktik Fråga 8 Göran Manneberg är en mycket bra föreläsare och fantastkt pedagogiskt! Tyvärr är det dock för komplicerat för oss. Göran är en utmärkt pedagog! Fråga 11 Stressigt

5 Utvärdering Praktisk optik Sid. 5(6) Fråga 15 För lite om skillnader i optik mellan linser och glas Fråga 19 Bra föreläsningen! Fråga 20 Det här kan vi, kan skippas. Fråga 21 Inga strukturerande uppgifter men trevligt Fråga 22 För mycket folk, för lite grejor För basalt. Detta kan man redan, kandidatnivå. Otroligt ostrukturerat Fråga 30 Mer strukturerande uppgifter, klar gruppbildning från början Tyvärr mycket dåligt förklarat och genomgånget Fråga 31 Stressigt, uppenbarliga för stort stoff Dåliga lokaler på S:t Eriks Klinisk tillämpling för oss? Fråga 32 Dåligt med lösblads handouts Fråga 33 Varför detta? Produkt info för mycket. Passar inte här Dåligt att lägga in produktinformation från ett företag som föreläsning. Ämnet i sig är interessant men föreläsarens interesse är att sälja sin IOL. Fråga 34 På tok för stora grupper, ingen luft i rummet Ostrukturerat, rörigt med två lärare i samma lokal Fråga 35 Mycket bra! Övriga Mycket teori - ingen riktig praktik anpassning mer tid till makulaforskningen Bra kurs, men torsdagen var en liten dip i en övrigt hög kvalitet! Tack! Bortsett från Göran Manneberg, som var föredömlig var kursen förvirrat genomförd med ringa praktisk tillämpning Fortfarande för mycket teori. För lång kurs. 3-4 dagar räcker Som tidigare kurskritiker. För lite praktisk moment. Förstår att teori även krävs men detta måste varras på något sätt. G. Manneberg en mycket god föreläsare men kanske skulle det hela bli mer praktisk och begripigt om lärare från optiker utb. höll i mer? Mycket dåligt lokal fredag eftermiddag. Under all kritik att ni har produktinformation som föreläsning på kurs!

6 Utvärdering Praktisk optik Sid. 6(6) 3. Kommentarer och åtgärder till nästa kurs 3.1 Ögonsläkarföreningens generella utvärdering 1) Kursinformation före kurs förbättras bl a genom till alla om sena förändringar. 2) Balansen mellan teori och praktik är svår att tillfredställa för alla. Oftalmologi tillämpar nu så pass mycket komplex optik att ögonläkaren förväntas ha viss kunskap om denna för att bedömma produkterna. Vi skall försöka lägga in mera demonstrationer under teorigenomgångarna. 3) Historik var inte meningen som ett moment i sig utan endast en struktur för att presentera egenskaper hos ljus. Föreläsningarna kommer att modifieras för att försöka uppnå detta. 4) En del lokaler var tyvärr otillfredställande pga svårigheter att uppbringa bra lokaler. Vi skall försöka förbättra detta till nästa kurs. 5) Vi har tidigare ordnat gemensam lunch men det tyckte tidigare kurser inte om. Får vara oförändrat. 6) Produktinformation inriktad på optiska principer hos produkten om produkter som tillämpar avancerad optisk teori (ex. abberationskorrigerande linser) förekom. Detta tycker vi är rimligt för att visa tillämpningar av den teori som gåtts igenom. Detta ger också en möjlighet att ha kursmiddag och kaffe på kursen. Kommer att bibehållas. 7) En tidig morgon motiverades med att kursen startade sent första dagen för att göra det möjligt att resa in samma dag och slutade tidigt sista dagen för att göra det möjligt att resa hem samma dag. Vi kommer att behålla denna möjlighet. 3.2 Kursledningens specifika utvärdering utöver kommentarer för generell utvärdering 1. Räknenövningen optisk strålning skall förbättras. 2. Praktiska övningar i refraktionering har efterfrågats av tidigare kurser. Lärarna i detta kommer att instrueras att fokusera på specifika tricks vid refraktionering. 3. Vi skall försöka förbättra praktisk övning oftalmologiska instrument. 4. Praktisk övning i abberometri och korneal biometri. Skall försöka få tillgång till ytterligare instrument men dessa är mycket dyra vilket gör det svårt att flytta dem.