Vem väljer? Olika logik för toppledare i politik och näringsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem väljer? Olika logik för toppledare i politik och näringsliv"

Transkript

1 Norden inte längre bäst i världen Kvotering plager ikke kvinner i norske aksjeselskaper magasin Krav på jämställdhet när det nya Island byggs En af tre er nok i Danmark Nordisk institutt for kunnskap om kjønn Tema: Kön och makt i Norden Vem väljer? Olika logik för toppledare i politik och näringsliv

2 Intro bosse parbring Redaktör för NIKK magasin Vem väljer? är en lika intressant fråga som Vem blir vald? 12 Inte längre bäst. Rwanda med en majoritet kvinnor i parlamentet har gått om alla länder i Norden. På nationell nivå har de nordiska länderna kommit ganska långt när det gäller kvinnors position i politiken. Först kommer Sverige med 47 procent kvinnor i Riksdagen. Sist kommer Dan mark med 38 procent kvinnor i Folketinget. Men det är sämre ställt i kommunerna. I Danmark är bara var fjärde kommunpolitiker en kvinna och det är inte så mycket bättre i flera andra nordiska länder. Men politiken befinner sig ändå hästlängder från näringslivet. Där är fortfarande mansdomi nansen total. Enda undantaget är norska styrelser i börsnoterade aktiebolag. Politikernas kvoteringslag gör att de norska företagen särskiljer sig. Lagen har satt fokus på hur styrelseledamöter blir valda. Tidigare har åtgärder ofta riktats mot kvinnor för att göra dem styrelsekompetenta, men nu måste själva urvalssystemet ändras. Vem väljer? har blivit en lika intressant fråga som Vem blir vald? Även inom politiken är Vem väljer? en berättigad fråga. Vanliga väljare har svårt att påverka partilistorna det gör partierna själva. NIKK satte förra året igång forskningsprojektet Kön och makt i Norden, på uppdrag av de nordiska jämställdhetsministrarna. Tjugo forskare har kartlagt toppositioner inom politik och näringsliv i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Ett av de viktigaste resultaten är att den sam hällspolitiska diskussionen, bevakningen av jämställdhetsfrågor och trycket från kvinnorörelsen är avgörande för jämställdhetsutvecklingen. I NIKK magasin möter du några av forskarna och deras resultat. Detta temanummer kan med fördel läsas tillsammans med NIKK magasin 1/08 med ledarskap som tema. Om du inte har det sedan tidigare finns det att läsa eller beställa på Där hittar du också den omfattande forskningsrapporten från projektet Kön och makt i Norden. Bosse Parbring 16 Fler kvinnor. Hafdís Jónsdóttir driver Islands största gym och vill ha minst 40 procent kvinnor i styrelserna. NIKK magasin ISSN UTGIver NIKK Nordisk institutt for kunnskap om kjønn PB 1156 Blindern, NO-0317, Oslo Telefon Telefaks: ANSVARLIG REDAKTØR Solveig Bergman REDAKTØR Bosse Parbring DESIGN Aina Griffin Layout Bosse Parbring TRYKK Zoom Grafisk AS OPPLAG 9000 eks. FORSIDEFOTO Colourbox ABONNEMENT Abonnementet er gratis og inkluderer tre numre i året, to på skandinavisk, ett på engelsk. Bestil på 30 Experter i politiken. Två tredjedelar av expertutlåtanden i Finlands riksdag görs av män. 2 NIKK magasin 3.09

3 Innehåll nr 3.09 NIKK magasin 8 Hjemme hos Hr. og Fru Danmark er der ikke ophidselse over den lave kvindeandel, og Fru Danmark stemmer ikke selv på en kvinde. u l r i k kj æ r, f o r s k e r 22 Mange av de kvinner som har kommet inn de siste årene mener at hadde det ikke vært for loven hadde de ikke blitt spurt. At de er kvalifiserte vet de jo selv at de er. v i b e k e he i d e n r e i c h, f o r s k e r 8 En af tre er nok Nordiske kvinder har i stigende grad fået foden indenfor på magtens lokalpolitiske arena undtagen i Danmark, hvor hverken vælgere eller partier tilsyneladende er utilfredse med situationen. 12 Norden inte längre bäst i världen Den samhällspolitiska diskussionen, bevakningen av jämställdhetsfrågor och trycket från kvinnorörelsen är avgörande för jämställdhetsutveckling. Det är ett av de viktigaste resultaten från NIKKs forskningsprojektet om kön och makt i politik och näringsliv. 16 Nu byggs det nya Island Finanskrisen på Island orsakades av en klick män inom politik och näringsliv med alltför nära band till varandra. Det menar många islänningar. De vill se en rejäl förändring när det nya Island återuppbyggs. 22 Kvotering plager ikke kvinner ASA-loven er ikke så mye mer å diskutere. Den er innført, og den fungerer, sier Siri Fürst, styremedlem i ett av Norges vel 400 allmennaksjeselskaper. 24 Sett press på dørvokterne Du finner en langt høyere andel kvinner i den norske regjeringen enn du finner i topplederstillinger i næringslivet. Hvordan kan det ha seg? 28 Det är honom vi vill ha En manlig toppledare i ett storföretag är en symbol som är svår att rucka på med rationella argument. Därför hjälper det inte alltid att hävda att könsblandade miljöer är mer lönsamma än enkönade miljöer. Det kan vara en förklaring till varför jämställdheten låter vänta på sig inom näringslivet. 30 Dolda makthavare i politiken Politiken får ofta stå fram som en föredömligt jämställd arena i de nordiska länderna. Men makten är inte färdigfördelad när valurnorna stänger. De experter som riksdagens utskott kallar in på hörande är en dold grupp makthavare. 32 Kommunala bolag liknar privata företag Kommunala bolag tycks vara en skyddad verkstad. En studie av svenska regionala energibolag visar att fyra av fem styrelseledamöter är män. Detta trots att de politiska partierna i många fall bestämmer vem som ska sitta i styrelserna. 33 Krönika: Ett hisstal för jämställdheten Elina Laavi, generalsekreterare för borgerliga Samlingspartiets kvinnoförbund i Finland, skriver ett så kallat hisstal om vad vi bör göra för jämställdheten. 35 Ledare Multikulturalism utmanar forskning och politik NIKK magasin

4 Aktuellt De belönas inte för att de är kvinnor. De belönas för att de har gjort en viktig och fundamental upptäckt. g ö r a n ha n s s o n, n o b e l k o m m i t t é n, o m de tv å kv i n n l i g a no b e l p r i s t a g a r n a i me d i c i n norden Kunskapsöversikt om skola och jämställdhet Det har blivit vanligare att nordisk skolforskning om jämställdhet också tar hänsyn till andra kategorier som klass, etnicitet, sexualitet och ålder. Det visar kunskapsöversikten Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola och utbildning: Kunskapsöversikten är gjord av Eva Nyström, fil dr i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, och presenterar aktuell forskning och jämställdhetspolitik med fokus på kön och skola. Kunskapsöversikten är beställd av NIKK och är en uppföljning av den tidigare rapporten Køn, ligestilling og skole Eva Nyström ger en översiktlig bild av den nordiska forskningen inom området de senaste fem åren. Teman som forskningen berör är exempelvis skolpolitiska och fackliga frågor, skolprestationer och utbildningsval, skolämnen, skolvardag och interaktion, övergrepp och kränkningar samt heteronorm och homofobi. Kunskapsöversikten kan läsas på nikk.no. NIKK får ny kontorchef Mona Larsen-Asp er pr. den 1. oktober 2009 ansat som kontorchef på NIKK. Mona Larsen-Asp er oprindeligt uddannet journalist, men har i mere end 15 år arbejdet med ligestilling og administration; først ved Ligestillingsrådet/Ligestillingssenteret i Oslo som rådgiver og siden som underdirektør. Mona Larsen-Asp kommer til NIKK fra en stilling som underdirektør ved samfundsafdelingen på Likestillingsog diskrimineringsombudet i Norge. norden Flickor och pojkar i skilda klassrum Vår forskning slår fast att både pojkar och flickor känner sig mer tillfreds i könsuppdelad undervisning. Men det finns fallgropar. Det sa forskaren Mike Younger på en nordisk konferens. Konferensen om jämställdhet i skolan arrangerades september 2009 i Reykjavik av det isländska ordförandeskapet i Nor d iska ministerrådet. Mike Younger, från Cambridge University, talade om hur skolan kan bli bättre på att fånga upp pojkar som halkar efter i skolresultaten, utan att flickorna glöms bort. Könsuppdelad undervisning har tidigare förespråkats för flickornas skull, men på senare tid även för pojkarnas skull. Men det är en kontroversiell fråga. Det finns otvetydigt en del forskning som tyder på att enkönad undervisning kan förstärka stereotypa bilder och attityder, belönar machobeteende hos pojkar och manliga lärare samt marginaliserar de pojkar som inte kan identifiera sig med den hegemoniska maskuliniteten. Vissa krav måste uppfyllas Men Mike Younger menar att könsuppdelad undervisning kan fungera bra för både flickor och pojkar givet att vissa förutsättningar uppfylls. Könsuppdelad undervisning kan fungera om den är fokuserad, betonar undervisningssätt och resurser, erbjuder en gemensam snarare än en skild läroplan, ges starkt stöd från skolledning och klasslärare. Men om den tillämpas på att ogenomtänkt sätt kan den bli katastrofal. Under en workshop presenterade företrädare för den så kallade Hjallipedagogiken hur de arbetar med könsuppdelad undervisning. Den bedrivs i Island i 13 förskolor och skolor för lägre åldrar. Flickor och pojkar går i skilda klasser men träffas en gång om dagen. På så sätt menar skolorna att pojkar och flickor får en lugnare miljö. Lärarna försöker medvetet bredda de traditionella könsrollerna hos eleverna. När flickorna och pojkarna träffas får de lära sig att umgås med varandra. Straightfabrik Hjalliskolorna tillämpar en så kallad kompensatorisk pedagogik som bland annat innebär att pojkarna får social träning och flickorna en individuell träning. Skolorna är faktiskt en straightfabrik, säger Matthias Matthiasson, som arbetar vid skolan Hjallastefnan, som svar på att han fått höra att eleverna blir bögar och lesbiska av att de är uppdelade. Vi vill se att eleverna har ett vänskapsförhållande till varandra. Pedagogikforskaren Eva Nyström från Umeå universitet reagerade mot just detta. Hon tycker att den könsuppdelade undervisningen riskerar att förstärka den heteronorm som redan finns i samhället. Det blir tydligt att det handlar om två olika kön. Den könsuppdelade undervisningen reproducerar en skillnad. BOSSE PARBRING 4 NIKK magasin 3.09

5 Aktuellt norden Män i majoritet bland jämställdhetsministrar För första gången någonsin är nu männen i majoritet bland de nordiska jämställdhetsminist rarna. När Audun Lysbakken (bilden) blir statsråd i Norges nya regering är tre av fem jämställdhetsministrar män. Audun Lysbakken (Socialistisk venstre) efterträder Anniken Huitfeldt (Arbeiderpartiet) som jämställdhetsminister i Norges nyvalda rödgröna regering. Hon blir istället kulturminister. Norge har nu en regering bestående av tio kvinnor och tio män. Med Lysbakken som ny jämställdhetsminister är män nen i majoritet bland de nordiska jämställdhetsministrarna. I Finland har kulturminister Stefan Wallin (Svenska folkpartiet) an sva ret för jämställdhet och i Island har socialminister Árni Páll Árnason (Socialdemokraterna) jämställdhets frågorna på sitt bord. Bara Sverige och Danmark har nu kvinnor som jämställdhetsministrar. I Sverige är Nyamko Sabuni (Folkpartiet) integrationsoch jämställdhetsminister och i Danmark har arbetsmarknadsminister Inger Støjberg (Venstre) ansvar för jämställdhetsfrågor. Solveig Bergman, direktör på NIKK, konstaterar att det i Norden skett stora förändringar på kort tid inom jämställdhetspolitiken. Den betraktas inte längre endast som en kvinnosak. Att majoriteten av jämställdhetsministrarna i de nordiska länderna nu är män har ett viktigt symboliskt värde och understryker att jämställdhetsfrågorna även berör män. Samtidigt är det viktigt att man inte glömmer de kritiska rösterna som på minner om att en ministers kön inte är av gör ande. Könade maktstrukturer finns fortfarande kvar, säger Bergman. Foto: Mona Wærnes finland Från kvinnor till genus Från början av höstterminen 2009 har studenter vid Helsingfors universitet kunnat välja att studera genusforskning. Läroämnet som för nästan tjugo år kallades kvinnoforskning har bytt namn till genusforskning. Av finska universitet är Helsingfors för närvarande den enda som har ett läroämne som heter genusforskning, men temat diskuteras på andra universitet i Finland också. Enligt professor Tuija Pulkkinen från Kristina-institut, som är enheten för genusforskning vid Helsingfors universitet, kommer namnbytet inte att betyda ändringar i forskningseller undervisningsinnehåll. Hon betonar att genusforskning är ett kunskapsområde som har sina rötter i kvinnorörelsen. Dessutom, under rubriken genusforskning finns också queerforskning och maskulinitetsforskning. Mer om kjønn og klima Illustrationsfoton: Colourbox Forskningsprosjektet Another Climate skal se på hvilken rolle kjønnsmaktstrukturer spiller i den enkelte kommunens klimaarbeid. Prosjektet er i regi av Nordisk ministerråds forskningssenter på regionalområdet (Nordregio). Another Climate er så vidt biologen Måns Andersson vet Nord-Europas største forskningsprosjekt innen kjønn og klima. Først og fremst er dette et pionerprosjekt. Men med alle Sveriges 256 kommuner som nedslagsfelt, må det sies å være omfattende nok. I første del av prosjektet har vi gjort en kvantitativ analyse av alle kommunene og målt klimaarbeidet deres opp mot blant annet likestillingsindekser. Nå står den kvalitative delen av analysen for tur, hvor vi skal gå mer i dybden og se på hvordan klimaarbeidet virkelig fungerer i forhold til kjønn og likestilling. Kommunenes holdning til prosjektet varierer stort. Man skulle tro at de fleste var på midten av en skala, der man forstod litt av vad vi vil finne ut av når det gjelder kjønn, makt og miljø. Men det virker som om man enten forstår ingenting, eller så har man allerede forstått ganske mye, forteller Måns Andersson. Bestill NIKK magasin sitt temanummer og les mer om klima på Rättelse I NIKK magasin 2.09 presenterades statistik över kvinnors och mäns konsumtion av kött i en artikel på sidorna Några uppgifter är tyvärr felaktiga, vilket NIKK magasin beklagar. Köttkonsumtionen i Ghana var 2002 i genomsnitt 27 gram per person och dag, enligt databasen Earthtrends. I Kina är enligt Earthtrends motsvarande siffra 143 gram och i Danmark 400 gram. De danska och norska statistiska källorna i artkeln anger en lägre konsumtion för kvinnor och män än Earthtrends. Därför är statistiken inte direkt jämförbar. Att det finns betydande skillnader mellan könen och mellan olika delar av världen kan dock fortfarande slås fast. NIKK magasin

6 Aktuellt sagt: Problemet med debatten er at alle tror de er spesialister på kjønn, da det er noe alle utøver hver dag. w e n c k e mü h l e i s e n, f a g l i g le d e r fo r kj ø n n s f o r s k n i n g e n ve d u n i v e r s i t e t e t i st a v a n g e r om kr i t i k k e n mo t kj ø n n s f o r s k n i n g e n i no r g e norden Håll dig uppdaterad! Vad händer inom forskning och jämställdhetspolitik i Norden? Få nyheter, artiklar, konferenstips och information om nya publikationer direkt i din e-post. Prenumerera på NIKKs månatliga nyhetsbrev på eller besök oss på Facebook. norge Fortfarande mansdominans Kvinnorna utgör 39 procent av det nyvalda Stortinget i Norge. Antalet kvinnor ökar från dagens 64 till 66. Därmed lämnar Norge över sin jumboplats i nordiska sammanhang till Danmark, som med sina 38 procent har den lägsta andelen kvinnor i sitt parlament. Mari Teigen, forskare vid Institutt for samfunnsforskning, tolkar däremot inte denna ökning som en indikation på att det går bra för jämställdheten. För det första handlar det bara om två stycken. För det andra avgörs könssammansättningen av hur många representanter Høyre och Fremskrittspartiet får in. Går det bra för dem betyder det färre kvinnor, säger Mari Teigen. De två borgerliga partierna har nämligen inga kvotregler. Till skillnad från de övriga fem partierna varvar de inte listorna med varannan kvinna och varannan man. Det är paradoxalt att Stortinget har godkänt en lag om könskvotering i näringslivets styrelser, samtidigt som frågan om könsfördelning i politiken förpassas till frivilliga lösningar inom de enskilda partierna, säger Mari Teigen. Finland Ny könsneutral läroplan Finlands undervisningsminister Henna Virkkunen vill utreda om skolan kan bli mer könsneutral. Hon har upprättat en arbetsgrupp som ska föreslå verktyg till att minska könssegregeringen i grundskolan. Arbetsgruppens resultat ska användas när läroplanen i Finland förnyas Virkkunen anser att efter reformen borde undervisningsmaterialet vara könsmedvetet. Enligt Virkkunen påverkar flickors och pojkars uppfattningar om sina kunskaper utbildningsval och yrkesval. Därför förväntar hon sig att en mer könsneutral grundskola ska hjälpa till att minska löneskillnaden mellan könen. Sverige Statliga myndigheter granskade Drygt en tredjedel av de statliga myndigheterna i Sverige säger att de inte har något pågående arbete med jämställdhetsintegrering. Bland de myndigheter som bedriver jämställdhetsintegrering bedömer dock tre av fyra att detta arbete är framgångsrikt. Det framgår av en rapport från Program för jämställdhetsintegrering i staten, Jämi, som arbetar på uppdrag av svenska regeringen med att bygga upp ett stöd för statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet fick uppdraget i juli Jämi kommer att verka till den 31 december Rapporten är gjord av statsvetaren Helena Olofsdotter Stensöta och bygger på en enkätundersökning riktad till 216 statliga förvaltningsmyndigheter med en svarsfrekvens på 88 procent. Rapporten diskuterar vad som kan förklara skillnaderna mellan olika myndigheters framgång i arbetet. Flera myndigheter hävdar att jämställdhetsintegrering överhuvudtaget inte är aktuell inom deras verksamhet. 6 NIKK magasin 3.09

7 8 En af tre er nok 12 Norden inte längre bäst i världen 16 Nu byggs det nya Island 22 Kvotering plager ikke kvinner 24 Sett press på dørvokterne 28 Det är honom vi vill ha Tema: 30 Dolda makthavare i politiken 32 Kommunala energibolag liknar privata företag kön & makt Illustrationsfoto: Colourbox Medan jämställdheten kommit förhållandevis långt inom politiken i Norden, är läget det motsatta inom näringslivet. Dessutom är mansdominansen fortfarande stor i kommunerna. Trots att det är 100 år sedan danska kvinnor fick rösträtt. NIKK magasin

8 Danmark står i stampe En af tre er nok Nordiske kvinder har i stigende grad fået foden indenfor på magtens lokalpolitiske arena undtagen i Danmark, hvor hverken vælgere eller partier tilsyneladende er utilfredse med situationen. af ulrikke moustgaard Når danskerne går til kommunalvalg 17. november 2009, er det en ganske særlig dag for de danske kvinder. Sidste år var det nemlig 100 år siden, at Danmarks kvinder for første gang fik stemmeret og kunne stille op til lokale valg. Jubilæet blev markeret flere steder gennem året, hvor konferencer, debatmøder og udstillinger satte fokus på 100-året. Men er der noget at fejre? Kaster man et blik på de tørre tal over den faktiske kvinderepræsentation i danske kommunalbestyrelser, kan hurra-råbene for 100-året klinge lidt hult. Danmark er i sammenligning med sine nordiske naboer et u-land, når det gælder kvinders politiske indflydelse på den lokale magtscene. Mens et land som Sverige fik besat 42 procent af pladserne i de lokale folkevalgte forsamlinger af kvinder ved sidste lokalvalg, var det tilsvarende tal i Danmark kun på 27 procent. En ringe kvinderepræsentation der kun overgåes af selvstyre-området Grønland med 25 procents kvinderepræsentation på den lokale magtscene. Danmark står i stampe, siger professor Drude Dahlerup fra Stockholms Universitet, Man hører ikke kritiske røster fra partierne, der kræver større kvindeandel. u l r i k kj æ r, f o r s k e r der har forsket i kvinder i politik i en lang årrække. Hun peger især på, at forskellen mellem kvinderepræsentationen i de lokale magtorganer i nabolandene Danmark og Sverige er temmelig stor. Stagnation Det begyndte ellers godt i Danmark, da kvindebevægelsen tog fart i slutningen af erne og starten af 1970 erne og lavede kampagner for at få valgt kvinder ind i både byrådene og Folketinget. Antallet af kvinder, der blev valgt i de danske byråd, var ikke overvældende, men tallet var langsomt stigende og fulgte tendensen på den landspolitiske arena. Sådan så situationen også ud i andre dele af Norden. Men i 1993 stagnerede tendensen i Danmark. Umiddelbart kan det virke ulogisk, at så få medlemmer af de danske byråd er kvinder. Danske kvinder har nemlig tradition for at engagere sig aktivt i deres daglige nærmiljø. Tager man til et bestyrelsesmøde i en dansk skole eller daginstitution, vil kvinderne ofte være i overtal. De få kvindelige byrødder passer også dårligt sammen med de kønsmæssige udviklinger 8 NIKK magasin 3.09

9 Møde i Københavns Borgerrepræsentation. Flere kvindelige kommunalpolitikere har peget på, at det kan være svært at tiltrække kvinder til kommunalpolitikken på grund af organiseringen af det kommunalpolitiske arbejde. Foto: Scanpix i landspolitikken. 38 procent af de danske medlemmer af Folketinget er i dag kvinder, og kvinderne er ved at hale ind på mændene på posten som partiformand. Fire ud af Folke tingets ni partier har i dag en kvinde i spidsen tre af dem er blandt de største og mest magtfulde. Og politiske kommentatorer taler ligefrem om, at partier uden en markant og stærk kvindeprofil, står sig særdeles dårligt i det aktuelle danske politiske landskab. Men ude i kommunerne er situationen en anden. Ninna Thomsen fra Socialistisk Folkeparti var en af de kvinder, der blev valgt til borgerrepræsentationen i København ved det seneste valg. Hun mener, at kommunalpolitikken taber kvinderne, fordi den er for nørdet. - Der er for lidt værdipolitik i forhold til det landspolitiske. Hvis man stiller op til kommunalvalg, fordi man gerne vil diskutere, hvad det er for skoler, vi har, og hvad vi ønsker med dem, bliver man let skuffet. Kommunalpolitik er meget teknisk; det handler for meget om administration, tekniske detaljer og budgetter. Mange opfatter det ikke som rigtig politik, siger hun. NIKK magasin

10 Hver tredje er nok Flere forskere har spekuleret i, hvad stagnationen i den danske kvinderepræsentation i kommunerne kan skyldes. Det handler ikke kun om, at få kvinder bliver valgt men også om, at få kvinder kandiderer. Siden 1985 og frem til i dag har under hver tredje byrådskandidat i Danmark været kvinde til sammenligning var 40 procent af de opstillede kandidater til det finske kommunalvalg i 2008 kvinder. Den danske kommunalforsker Ulrik Kjær har formuleret en mætheds-hypotese, der går ud på, at der findes et kritisk kvindeandelspunkt på godt 30 procent. Når dette punkt er nået, oplever både danske vælgere og partiforeninger, at der er kvinder nok. Hans hypotese bygger på bl.a. lokale partiforeningsformænds holdninger til vigtigheden af, at have en ligelig kønsmæssig fordeling af deres partiers opstillede kandidater, og selvom hovedparten af partiformændene i hans undersøgelse mente, det var et vigtigt spørgsmål, var 90 procent af de, der havde en kvindeandel på over 30 procent på listen, alligevel tilfredse med resultatet. Der er ikke nogen i Danmark, der for alvor er utilfredse med situationen. Bortset fra nogle få ildsjæle, er der ingen, som er så harmdirrende utilfredse, at de tager spørgsmålet op. Man hører ikke kritiske røster fra partierne, der kræver større kvindeandel heller ikke fra kvinderne i partiet. Da et af de største partier, Socialdemokratiet, gik til kommunalvalg sidst, hørte man ikke Helle Thorning Schmidt (formand for Socialdemokratiet, red.) kræve flere kvinder valgt. Hendes motto var: Vi vil vinde de fire store byer. Hun kunne have sagt: Vi vil være det første parti, der får over 40 procent kvinder valgt ind eller vi vil være det første parti, der har lige mange kvindelige og mandlige borgmesterkandidater, siger han. De danske vælgere er heller ikke utilfredse. Det hedder sig, at danske kvinder gerne stemmer på kvinder, men tal fra det seneste kommunalvalg viser, at det er forkert. Kun 26 procent af de kvindelige vælgere stemte personligt på en kvinde. Flere kvinder i kommunalpolitikken vil betyde, at der bliver tænkt mere effektivt, på tværs og innovativt i en kommune. k i t ki e l s t r u p, v e n s t r e Incitamentet mangler. Hvis der var stor efterspørgsel på kvindelige kandidater, skulle partierne jo nok sørge for at få stillet flere op. Men hjemme hos Hr. og Fru Danmark er der ikke ophidselse over den lave kvindeandel, og Fru Danmark stemmer ikke selv på en kvinde, siger Ulrik Kjær. Manglende debat Derfor mener Kjær, at det altoverskyggende problem ved den lave danske kvindeandel er, at der slet ikke er fokus på spørgsmålet. I 1994 tog det danske indenrigsministerium problematikken op i en rapport. Men så skete der ikke mere. Fokus blev ikke fastholdt, og andre temaer løb med opmærksomheden ved de følgende to kommunalvalg. Første gang fordi, der samtidig blev afholdt valg til Folketinget. Anden gang fordi en strukturreform var på vej. Kønsspørgsmålet blev helt usynligt. Men det dækker naturligvis også over, at hvis man virkelig havde ment det alvorligt i Danmark, ville det ikke være blevet løbet over ende, siger han. Drude Dahlerup er enig. Problemet ligger i diskursen og den manglende debat. I Danmark opfatter man det som ligestilling, at en fjerdedel af de folkevalgte i byrådene er kvinder. Mens man i Sverige siger, at der ikke er ligestilling, før man har nået en kvinderepræsentation på 50 procent, siger hun. Byrådspolitiker Kit Kielstrup kan nikke genkendende til manglen på debat om de få kvindelige lokalpolitikere. Hun blev valgt ind for partiet Venstre i Vejle Byråd ved det seneste kommunalvalg i Danmark i 2005 som en ud af otte kvinder i et byråd på i alt 31 medlemmer. Allerede før valget stod det klart, at kvindeandelen i det kommende byråd ikke ville blive tilnærmelsesvist så stort som mandeandelen, for der var ikke mange kvinder, der stillede op. Derfor forsøgte Kit Kielstrup og nogle af hendes kvindelige medkandidater fra andre partier at få den lokale avis til at tage problemstillingen op, men tilsyneladende havde ligestilling i kommunalpolitik ikke mediernes store interesse. Resultatet blev en note på omtrent fem linjer i avisen. Jeg synes, det er trist, at det ikke får større bevågenhed. Mænds og kvinders interesser er forskellige, og det er vigtigt at have forskellige synspunkter og tilgange til samfundet og lokalpolitikken repræsenteret i et byråd og i udvalgsarbejdet, siger hun. Kit Kielstrup peger på et område som teknik og miljø. Et typisk mandeområde, hvor mænd er dominerende i udvalget i Vejle Byråd. 10 NIKK magasin 3.09

11 Men når vi planlægger nye veje, lokalplaner og byområder, er det vigtigt også at få de bløde værdier tænkt med som kvinder typisk interesserer sig for. Der skal indtænkes tilgængelighed for handicappede osv. Det burde ikke være så svært, men det er det åbenbart. Så flere kvinder i kommunalpolitikken vil betyde, at der bliver tænkt mere effektivt, på tværs og innovativt i en kommune, siger hun. Ufleksible arbejdstider Flere kvindelige kommunalpolitikere har peget på, at det kan være svært at tiltrække kvinder til kommunalpolitikken på grund af organiseringen af det kommunalpolitiske arbejde. Folk, der bliver valgt i Folketinget, arbejder professionelt med fuld løn på fuld tid. Bliver man valgt til byrådet, er det derimod defineret som en fritidsbeskæftigelse. Mange møder og arrangementer ligger sidst på eftermiddagen eller først på aftenen. Så hvis man har små børn, en karriere og en ægtefælle, der også arbejder, kan det være et stort problem at få tingene til at hænge sammen. Det faktum kan afholde mange kvinder fra at søge ind i kommunalpolitik, mener både Ninna Thomsen og Kit Kielstrup. Flere af mine kollegaer har været tæt på at give op. Og selvom mine egne børn er store, skal jeg ikke lægge skjul på, at jeg kender til den dårlige samvittighed, når min datter siger: Skal du nu af sted igen i aften, mor? siger Kit Kielstrup. Allerede i 1988 satte Drude Dahlerup fokus på de ufleksible arbejdsvilkår i kommu nalpolitikken i Norden i bogen Vi har ventet længe nok, som hun lavede for Nordisk Ministerråd. Dengang fik man gjort op med nattemød erne og tendensen til at lave politiske for lig over en snaps, men vilkårene er stadig for dår lige. Politik er også en arbejdsplads, og det bør man tage højde for, siger Drude Dahlerup. Problemet findes også i Finland, fortæller Sari Pikkala, der forsker i kvinder og politik. Kvinder som forlader kommunalpolitikken og ikke stiller op til genvalg henviser oftere end mandlige afhoppere til tidskonflikten mellem familie og politik, siger hun. Men jeg vil være påpasselig med at drage for store konklusioner, for mange finske kvinder bliver jo trods alt i kommunalpolitikken. Få har magt Den danske bundplacering gælder også højere lokale magtpositioner. Mens kvinder i stigende omfang har fået ledende poster og formandskaber i det kommunale system i både Sverige, Norge og Finland, er billedet det stik modsatte i Danmark. De danske borgmestre er næsten alle mænd. Da Danmarks nye strukturreform trådte i kraft i 2007 blev de 275 danske kommuner reduceret til 98 med tilhørende antal borgmestre. Før reformen var cirka 9 procent af de danske borgmestre kvinder. I dag er tallet svundet ind til knap tre procent. Til sammenligning er det finske tal for kvinder på en tilsvarende magtpost 26 procent, Norges er 23 procent og Sveriges 33 procent. Også antallet af danske kvindelige kommunaldirektører faldt med reformen. Troen på, at det gik fremad med ligestillingen fik sig et ordentligt knæk med strukturreformen, siger Drude Dahlerup. Man havde i flere år talt om, at det lave antal kvindelige borgmestre kunne skyldes mangel på dygtige kvinder. Men da reformen kom, var der masser af kvindelige borgmestre at tage af så hvad skete der? Hvorfor blev det mændene, der satte sig på posterne? Drude Dahlerup mener, at 100-året for den danske kvindelige stemme- og valgret kan vise sig at være den murbrækker, der skal til for at få flere kvinder ind i kommunalpolitik. Jubilæet har sat en debat i gang, som var tiltrængt, siger hun. Ulrik Kjær er mere skeptisk. Efter jubilæet må valget i 2009 siges at være kvindernes mulighed for at få et bedre resultat. Men ting ændrer sig ikke fra det ene valg til det andet. Måske vil vi se en lille fremgang i kvindeandelen, men man skal nok ikke forvente et tigerspring, siger han. Ulrikke Moustgaard er freelancejournalist og skriver om køn og ligestilling. Overraskende tall Selskaper som ikke er underlagt kvoteringsloven i Norge har flere kvinnelige toppledere enn selskaper som er underlagt loven. Jeg må si jeg ble veldig overrasket da jeg summerte tallene, sier Marit Hoel, leder i Center for Corporate Diversity, til Aftenposten. Hun har telt opp antall kvinner i styret og ledelsen i de 100 største selskapene i Norge. 35 av dem er ASA-er, det vil si allmennaksjeselskaper: Store selskaper som gjerne er børsnotert. Resten er hovedsakelig aksjeselskaper (AS). Tilbake i 2004 var kvinneandelen på drøyt 12 prosent da Hoel gikk gjennom toppledelsene i de 100 største selskapene. Den gang var det flere kvinner i ledelsen i ASA-selskapene enn i AS-ene. Men nå er dette snudd på hodet. * Andelen er nå 16,6 prosent i ASA-ene. * AS-selskapene har passert ASA-ene: Her er kvinneandelen nå på 17,2 prosent. I tillegg er det nesten dobbelt så mange kvinnelige styreledere i de store AS-selskapene som i ASA-ene: * Det er 10,8 prosent kvinnelige styreledere i AS-er, mens ASA-ene bare kan skilte med skarve 5,7 prosent. * Det er også flere ASA-selskaper enn AS-selskaper som ikke har kvinner i det hele tatt i toppledelsen, henholdsvis 28,5 prosent og 27,6 prosent. Marit Hoel mener kvoteringsloven og ikke minst den generelle debatten er årsaken til at stadig flere kvinner har fått plass helt i toppen i næringsliv. Men hun stusser over at kvinnetilstrømmingen har vært langt sterkere i AS-ene. Det kan synes som det er større mangfold blant kvinnene i AS-ene, det er ikke så sterk konsentrasjon av kvinner med flere styreverv. Det har dukket opp mange nye ansikter. AS-ene ser ut til å ha lykkes bra med å få frem nye, kvinnelige ledertalenter, noe som er gledelig, sier Marit Hoel til Aftenposten. NIKK magasin