f H ör a l n är dl ar edn e ing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "f H ör a l n är dl ar edn e ing"

Transkript

1 Handledning för lärare

2 Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att aktiviteter före och efter valet som föreläsningar, debatter och temadagar skulle kunna vara en del av undervisningen, men att själva skolvalet inte borde vara det. Det är inte obligatoriskt att rösta och det utgör inte en del av en lektion att göra det. På så sätt skiljer vi tydligt på poängen med skolvalet, att ta ställning genom att lägga en röstsedel i en valurna, och de effekter som följer på skolvalet, till exempel att eleverna får inblick i hur en valprocedur går till. Däremot är undervisning om politik naturligtvis ett viktigt och självklart inslag i förberedelserna för skolvalen och i arbetet efteråt. Inför riksdags- och skolvalen 2006 producerade Ungdomsstyrelsen och dåvarande Myndigheten för skolutveckling en valbox med olika material för undervisning i samhällskunskap. Även inför årets skolval släpps en box, denna gång i digitalt format. Från Skolval 2010 vill vi med den här handledningen bidra med ett spår i undervisningen som kanske inte alltid tas upp - det om ungdomars politiska deltagande och yngre personers demokratiska rättigheter. Handledningen för lärare är en av de fem handledningar som finns inför skolvalen. Om du är med och anordnar skolvalet på din skola som lärare ska du istället vända dig till handledningen för arrangörer och handledningen för kontrollanter. För dig som vill anordna en temadag finns även en handledning för det. Alla handledningar och mer information om skolvalet finns på skolval2010.se. Har du frågor om handledningen så hör gärna av dig på Mattias Hallberg Projektledare Skolval 2010

3 Vem är ungdom? Vilka frågor är viktiga för ungdomar? En viktig fråga som diskuteras ur biologiska, sociala och kulturella perspektiv inom ungdomsvetenskaplig forskning är vem som borde räknas till gruppen ungdomar. Andra frågor är vilka skillnader som finns mellan barn, ungdomar och vuxna, och vilka skillnader som i allmänhet finns mellan yngre och äldre. På samma sätt diskuteras det hur stor betydelse ålder har för människors agerande i jämförelse med exempelvis diskrimineringsgrunder som klass, kön, etnicitet, sexualitet och funktionshinder. Hur stor roll spelar ålder för hur man agerar jämfört med andra saker? Hur stor är skillnaden mellan yngre och äldre personer? När tillhör man gruppen barn? När tillhör man gruppen ungdomar? När tillhör man gruppen vuxna? I undersökningar från exempelvis Ungdomsstyrelsen har man granskat vilka politiska frågor som olika åldersgrupper vill påverka. Flera av undersökningarna visar att det finns större likheter än vad man tror mellan ungdomar och vuxna ålder behöver inte alltid påverka vilka politiska frågor man tycker är viktiga. Samtidigt finns ett antal frågor där olika åldrar ändå skiljer sig åt. Diagrammet här nedanför kommer från rapporten Ung idag som presenterades av Ungdomsstyrelsen Det är en bra utgångspunkt för att diskutera likheter och skillnader mellan vilka frågor som ungdomar och vuxna prioriterar. I en spalt syns vilka frågor som åringar tycker är viktigast och i den andra vilka frågor åringar prioriterar. Vilka likheter finns mellan vilka frågor som yngre och äldre tycker är viktiga? Varför finns sådana likheter? Vilka skillnader finns mellan vilka frågor som yngre och äldre tycker är viktiga? Varför finns sådana skillnader? Vilka skillnader eller likheter är viktigast att uppmärksamma? De viktigaste politiska frågorna år och år, Procent år år Arbetsmarknad/sysselsättning Skola och utbildning Sjukvård Miljö Invandringsfrågor/segregering Skatter Jämställdhet Lag och ordning Äldreomsorg Barnomsorg Bostadssituationen Energifrågan Hjälp till fattiga länder Psykiatrisk vård Försvaret Den offentliga sektorns storlek Kultur

4 Hur vill ungdomar påverka politiken? Samma undersökningar som undersökt vilka frågor ungdomar och vuxna tycker är viktiga har också tittat närmare på hur olika åldersgrupper vill påverka politiken. Även här finns det många likheter mellan ungdomar och vuxna, men också en del skillnader. I diagrammet här nedanför, även det från rapporten Ung idag, finns en bra grund för diskussioner i klassrummet. För att tolka diagrammet kan det vara bra att uppmärksamma att siffrorna visar både vad olika åldersgrupper har gjort och kan tänka sig att göra, för att kompensera att äldre personer haft längre tid på sig i livet att göra saker de velat. Naturligtvis väcker det frågan om det är så att man gör vissa saker enbart i en viss ålder. Om lika många yngre och äldre exempelvis deltagit i olagliga demonstrationer leder det kanske till frågan om de äldre personerna deltagit i de olagliga demonstrationerna när de var yngre, eller om det faktiskt är så att personer deltar i olagliga demonstrationer oberoende av om de råkar vara äldre eller yngre. Vilka likheter finns mellan vilka sätt som yngre och äldre vill påverka? Varför finns sådana likheter? Vilka skillnader finns mellan på vilka sätt som yngre och äldre vill påverka? Varför finns sådana skillnader? Vilka skillnader eller likheter är viktigast att uppmärksamma? Medborgerligt deltagande år och år, Procent år år Ockupera byggnader Skada andras/allmän egendom i protest Måla politiska slagord på allmän plats Delta i olagliga demonstrationer/aktioner Vara medlem i ett politiskt parti Debattera politik på internet Delta i bojkotter, köpstrejker Ta kontakt med någon politiker Skriva insändare Delta i lagliga demonstrationer Arbeta ideellt, t.ex. samla in pengar Bära märken/symboler som uttrycker en åsikt Skriva på en namninsamling Har jag gjort Kan jag tänka mig att göra

5 Hur mycket påverkar ungdomar politiken? En hel del undersökningar tyder på att ungdomar påverkar politiken i lägre grad än vuxna. Samtidigt finns det också undersökningar som visar att olika åldersgrupper kan påverka olika saker. Nedanstående diagram kan vara spännande att visa i klassrummet och diskutera utifrån. Diagrammet visar att det finns vissa saker som yngre och äldre tycker är ungefär lika enkla eller svåra att påverka som politiska beslut och skola eller jobb samtidigt som det finns andra saker som äldre tycker sig kunna påverka mer än yngre och vice versa. En intressant sak är exempelvis att yngre tycker sig kunna påverka livet i dess helhet mer än vuxna. Även detta diagram kommer från undersökningen Ung idag. Vad betyder det att yngre och äldre tycker att det är ungefär lika svårt att påverka politiska beslut? Vad betyder det att yngre och äldre tycker att det är ungefär lika svårt att påverka skola eller jobb? Vad betyder det att äldre tycker att det är enklare att påverka sin bostadssituation? Vad betyder det att yngre tycker att det är enklare att påverka livet som helhet, sitt yrkesval och sitt val av utbildning? Saker i livet som man kan påverka år, Procent år år Bostadsområde Politiska beslut Skola/jobb Bostadssituation Få en god ekonomi Livet i sin helhet Yrkesval Val av utbildning

6 Hur representerade är ungdomar inom politiken? Politisk representation Procent. En sista fråga som kan vara intressant att diskutera i klassrummet är i vilken grad ungdomar är representerade inom politiken. Flera undersökningar visar på att vissa grupper är över- respektive underrepresenterade i politiken och att ungdomar är en av de grupper som är underrepresenterade. Varje år gör Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Statistiska Centralbyrån, en sammanställning över vilka som är förtroendevalda i kommuner och landsting. Diagrammet nedan, som bygger på fördelningen efter valet 2006, innehåller tänkvärd statistik över olika gruppers representation i kommunfullmäktige. Diagrammet visar att yngre personer är underrepresenterade, samtidigt som det finns andra åldersgrupper och personer som också har färre platser i ett genomsnittligt kommunfullmäktige. Hur viktigt är det att olika grupper eller åldrar är representerade i kommunen, landstinget och riksdagen? Är det mer, mindre eller lika viktigt om det gäller kommunen, landstinget eller riksdagen? Varför är ungdomar mindre representerade i kommunfullmäktige? Varför är kvinnor mindre representerade i kommunfullmäktige? Vad skulle man kunna göra om man ville att fler ungdomar och kvinnor var representerade i kommunfullmäktige? Andel bland förtroendevalda Andel i befolkningen Kön Förtro ende valda jäm fört med befolkningen År 2007 jämfört med år 2003 Kvinnor Män år Ålder Kvinnor Män Samtliga år Kvinnor Män Samtliga år Kvinnor Män Samtliga år Kvinnor Män Samtliga

7

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE

AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE AVSÄNDARE SVERIGES ELEVKÅRER INSTRUMENTVÄGEN 17 126 53 HÄGERSTEN ANMÄL DIREKT PÅ SKOLVAL2014.SE I ÅR KOMMER 1 500 SKOLOR RUNT OM I SVERIGE ARRANGERA SKOLVAL 2014. KLART ATT DIN SKOLA OCKSÅ SKA VARA MED!

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

om Ha n te dl m edn ad i a n g g ar

om Ha n te dl m edn ad i a n g g ar Handledning om temadagar Välkommen till temadagen! Inför och efter skolvalen är det vanligt med aktiviteter som handlar om politik, demokrati eller mänskliga rättigheter. Några exempel på aktiviteter kan

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

En utmaning för heteronormen. lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi

En utmaning för heteronormen. lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi En utmaning för heteronormen lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi En utmaning för heteronormen lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Skol paket Gör demokrati i skolan! 1

Skol paket Gör demokrati i skolan! 1 Skolpaket Gör dem okrati i s k olan! 1 Innehåll 1. Användarguide till skolpaketet 3 2. Referensmaterial 5 3. Utbildningsfilmerna 6 4. Övningskompendium 7 Övning 1 Mitt Malmö 8 Övning 2 Vart går pengarna?

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer