Rekordstort intresse för miljödag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekordstort intresse för miljödag"

Transkript

1 TILLSTÅNDET I MILJÖN 2010 Rekordstort intresse för miljödag På följande sidor redovisar vi nyheter och analyser från seminariet Tillståndet i miljön som MiljöRapporten och IVL Svenska Miljöinstitutet gemensamt arrangerade i Stockholm den 4 maj. Det blev rekordstort deltagande det sjätte året som seminariet arrangerades, med över 200 forskare, experter och miljöansvariga inom myndigheter, företag och organisationer som deltog under dagens paneldiskussioner, sessioner och föredrag. Forskaren Björn-Ola Linnér deltog i klimatdebatten. Maria Säfström på Golder kom för diskussionen om nyttan med miljöledningssystem. Svenska företag behöver bli mer medvetna om sin klimatpåverkan, anser Erika Ågren på Tricorona. Erik Zsiga på Electrolux väckte uppmärksamhet genom att ta upp en dammsugare på scen. Lena Wennberg förklarade varför Swedavia kallar sig klimatneutral. Matilda Gennvi Gustafsson på Ericsson diskuterade företagens roll i klimatförhandlingarna. MiljöRapporten l 5/2010 Claes Sjöberg (vänster) leder debatten om klimatforskarnas förtroende för IPCC. 7

2 TILLSTÅNDET I MILJÖN 2010 Enligt Maria Sunér Fleming dröjer det innan köp av grön el leder till nyinvesteringar i förnybar energi. Köp av grön el är en symbolhandling Att köpa grön el ger ingen konkret miljönytta utan är främst en symbolhandling för engagerade företag. Det medgav Svensk Energi under en intensiv debatt på seminariet Tillståndet i miljön. Efterfrågan på förnybar el ligger långt under tillgången i Sverige, vilket gör att inköp av grön el inte leder till att den förnybara elproduktionen ökar. Det medgav Maria Sunér Fleming, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Energi, under en debatt på temat om inköp av grön el ger någon miljönytta. De aktörer som marknadsför inköp av grön el som en del sina miljöinsatser får alltså sina förhoppningar på skam. -Att köpa grön el är främst en symbolhandling för företag som vill visa att man stödjer utvecklingen av förnybar el. Det kommer att dröja innan efterfrågan på grön el är så stor att det leder till nyinvesteringar, säger Maria Sunér Fleming. Trots detta ökar intresset bland företag att köpa grön el, där energibolagen lägger på en extraavgift för att garantera att elen kommer från exempelvis vattenkraft eller vindkraft. Maria Sunér Fleming lyfter fram möjligheten för företag att miljövärdera sin elanvändning utifrån den el som köpts in med hjälp av ursprungsmärkningen av el. -Ett nytt och förbättrat system för ursprungsmärkning är på gång, vilket kommer att minimera risken för att det gröna värdet räknas två gånger i systemet, säger Maria Sunér Fleming. Frågan är hur företag som vill göra en miljöinsats effektivast använder sina pengar genom att betala en extrapremie till energibolagen för att försäkra sig om förnybar el eller satsa på åtgärder för att minska sin egen energiförbrukning? Budskapet från Jenny Gode på IVL Svenska Miljöinstitutet och Agneta Persson på WSP är entydigt: det viktigaste företagen kan göra är att energieffektivisera och få ner den egna elförbrukningen. Vill företagen sedan köpa förnybar el, bör de enligt Jenny Gode köpa Bra Miljöval-märkt el där en viss summa avsätts för miljösatsningar. En undersökning bland besökarna på Tillståndet i miljön visar att de är kluvna till grön el; fyra av tio är tveksamma till eller tror inte att köp av grön el gör någon miljönytta. Deltagarna på seminariet kluvna till grön el Vad är din uppfattning om grön el efter att ha lyssnat på debatten? Camilla Åhlund, ENA Energi: Den har stärkt mig i min tro att det inte är köparna som ska välja grön el utan ansvaret ligger på producenterna att ta fram mer förnybar el. Sachiko Takami, Takami Information Service: Det är tråkigt att inköp av grön el inte ger någon självklar miljönytta, jag köper själv grön el. Sven Ericsson, Natlikan Sustainability: Jag tar med mig att det bästa är att energieffektivisera. 8 5/2010 l MiljöRapporten

3 Elcertifikatsystemet och EU:s utsläppshandel är det som driver på utvecklingen av mer förnybar el och inte företagens elprefenser. Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet och en av de hårdaste kritikerna av marknadsföringen av grön el som han kallar avlatsbrev, kommer med ett eget förslag: -De som vill göra en miljöinsats bör istället köpa utsläppsrätter och gräva ned dem, säger Runar Brännlund. Klimatforskarna litar fortsatt på IPCC Förtroendet bland svenska klimatforskare för FN:s klimatpanel IPCC finns kvar. Däremot bedöms allmänhetens förtroende för klimatpanelen vara lägre - här har IPCC en del att göra för att återupprätta sitt anseende. De tongivande klimatforskare som deltog i paneldiskussionen om vem man kan lita på i klimatforskningen är enliga: de har fortsatt förtroende för IPCC och den vetenskapliga bedömningen av klimatförändringarna har inte påverkats. Däremot behöver klimatpanelen återupprätta sitt förtroende hos gemene man. -Politiska beslutsfattare verkar fortfarande ha förtroende för IPCC, men hos allmänheten ser det ut att vara sämre. IPCC måste ta tag i detta och visa att man gör något, säger Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet. Mycket av invändningarna inom forskarkåren handlar om IPCC:s bristande förmåga att bemöta kritiken. IPCC:s organisation är inte anpassad för att klara ett större medietryck. Det lilla sekretariatet kunde inte möta anstormningen från journalistkåren, utan blev helt tagna på sängen av bevakningen som drog igång efter Climategate. Lärdomarna efter den intensiva mediebevakningen är att klimatforskarna måste vara mer synliga. IPCC uppfattas som en grå, anonym massa och behöver lyfta fram personer som kan ta en diskussion om klimatpanelens arbete. -Vi behöver forskare som är mer gränsöverskridande och förstår det politiska spelet och inte bara sitter på sin kammare, säger Per-Inge Grennfelt på IVL Svenska Miljöinstitutet. Bland deltagarna på Tillståndet i miljön som svarade på en publikenkät hade 79 procent fortfarande förtroende för IPCC:s slutsatser om klimatförändringen medan 12 procent blivit mer tveksamma. Fortsatt förtroende för IPCC, men ökad tveksamhet Har du ändrat uppfattning om klimatförändringarna? Mats Landén, Unilever: Nej. Alla vill ha säkra svar, vilket inte går. Vi får försöka uppskatta osäkerheterna i klimatforskningen och agera utifrån det. Maria Nilsson Öhman, Landstinget i Uppsala län: Nej, men mitt förtroende för hur IPCC hanterade krisen är lågt. Annalena Sandor, Haninge Åkeri: Nej. Synd bara att IPCC inte har svarat på kritiken tydligare. Man borde ha kommit ut med en dementi direkt. MiljöRapporten l 5/2010 9

4 TILLSTÅNDET I MILJÖN 2010 Tillämpningen av miljöbalken har lett till byråkrati och tidsödande processer, hävdar Karl-Åke Johansson, f d vd på Lappland Goldminers. Foto: Lappland Goldminers Sex år för lång tid för att få miljötillstånd Lappland Goldminers hann satsa 100 miljoner kronor innan företaget fick miljötillstånd för sin gruva i Fäboliden fyra mil väster om Lycksele. Då hade processen tagit sex år. En orimligt lång tid, anser tidigare vd:n. Att få tillstånd är en byråkratisk, långvarig, dyr och oöverskådlig process och det leder inte till bättre miljölösningar, sa Karl-Åke Johansson, före detta vd på Lappland Goldminers och numera konsult på Minexp AB vid en session som handlade om att få större utväxling på miljöarbetet. Karl-Åke Johansson är kritisk till att processen att söka miljötillstånd är så lång i Sverige, till och med när det gäller investeringar som kan vara direkt miljöförbättrande. Han är även kritisk till handläggare på länsstyrelser och Naturvårdsverket som han menar är direkt rädda att göra fel och därmed blir överdrivit nitiska i att tillämpa miljöbalken. På det sättet motverkas nya projekt som kan leda till fler jobb i Sverige. Det är svårt att hitta finansiärer som ställer upp på att projektet inte har någon sluttid. Fäbolidens guldprojekt kan skapa 250 direkta och 1000 indirekta arbetstillfällen, men Sveriges byråkratiska system ger oss en stor konkurrensnackdel jämfört med till exempel Finland. Det ger heller inga miljömässiga fördelar, sa Karl-Åke Johansson. Branschen tveksam till CSR-verktyg Företag behöver miljöledningssystem för att klara den svenska och europeiska lagstiftningen, men branschen är tveksam till hur bra verktygen är. MiljöRapportens undersökning inför seminariet Tillståndet i Miljön visar att färre än hälften av deltagarna, som bestod av miljöexperter från myndigheter, forskningsområdet och näringslivet, anser att miljöledningssystem är utmärkta verktyg. Fler än en tredjedel ställer sig tveksamma till dem. Poängen är att snarare att införa ett systematiskt arbete än att följa en viss standard. Det sa Thomas Zobel, forskare vid Luleå Tekniska Universitet, i en debatt om miljöledningssystem. Internationella studier visar inga entydiga resultat av miljöledningssystemen. Till de negativa aspekterna hör framför allt höga kostnader och begränsad miljömässig nytta i vissa fall. Det kan vara dyrt för mindre företag, sa Thomas Zobel. Christina Lindbäck, miljöchef på Ragn-Sells, har debatterat GRI med sina kollegor. Vi kan se att det är svårt att bringa ordning och reda om man är ovan, så det är bra att få en struktur. Sedan när man kommer till tillämpningen är det viktigt att den är relevant. När man som företag inte själv klarar av att följa upp sitt arbete, det är då man har gått in i tilllämpningen och det är det som ger nytta, sa Christina Lindbäck. Ledningssystem behöver omfattas av hela företaget. De ska vara högsta ledningens instrument, men vi vet att det inte alltid är så. Det är en nackdel vi måste bort ifrån. Vi behöver även komma bort ifrån risken för förväntansgap som gör att man kan tro att ledningssystemen automatiskt leder till bättre miljöprestanda. Därför har redovisningen av resultat blivit så viktig sa Lars-Olle Larsson, partner inom PricewaterhouseCoopers och specialistrevisor i organisationen FAR. Vad är din uppfattning om nyttan med miljöledningssystem och GRI? 10 5/2010 l MiljöRapporten

5 Hur viktigt är det att jobba enligt ett miljöledningssystem? Björn Sandberg, Cascades Djupfors: Jag tror att vi behöver ett enda globalt standardiserat system. Idag har vi för många produktmärkningar. Eva Bergius, Svenska Kraftnät: Jag tror att de är till nytta, en hel del myndigheter jobbar med miljöledningssystem nu. Pernilla Olausson, Enerko AB: Jag ser en vinst i och med att man tar fram miljöpolicies, men det är tråkigt att det inte krävs rapportering. Swedavia backar inte om klimatneutralitet Den intensifierade debatten om det är lämpligt att kalla sig klimatneutral får inte Swedavia att ändra sig. Kritikerna menar att påståenden om klimatneutralitet är att lova för mycket och efterlyser nya begrepp i klimatkommunikationen. Att utropa sig som klimatneutral är ett enkelt och slagkraftigt sätt för företag att kommunicera sitt klimatåtagande, vilket förklarar varför det blivit alltmer populärt. Dåvarande LFV var 2006 först ut i Sverige att kalla sig klimatneutral. Det nybildade bolaget Swedavia, i vilket de statliga flygplatserna numera är samlade, kommer trots kritik mot begreppet att behålla begreppet klimatneutral. Det berättade Swedavias klimatstrateg Lena Wennberg under en debatt om trovärdighet i klimatkommunikation. Kaj Török, senior advisor på Det Naturliga Steget, anser att det är beklagligt då klimatneutral enligt honom är ett olämpligt vilseledande begrepp som gränsar till greenwash. -Sluta använd ordet klimatneutral. Det ni gör på klimatområdet är bra, det är hur ni berättar om det som är problemet, säger Kaj Török. Han tillhör de kritiker som pekar på att det saknas en klar definition av vilka utsläpp som ska inkluderas för att ska kunna kalla sig klimatneutral. Ett nytt ord som kan ersätta klimatneutral efterfrågades av honom och andra under debatten. Swedavia kompenserar för sina klimatutsläpp sedan Målet är att de egna utsläppen ska vara nere på noll till år Efter det överväger Swedavia att ta ytterligare ett steg och klimatkompensera för historiska utsläpp före Det aktualiserar frågan om hur långt bakåt ett företag ska gå i klimatkompenseringen för att få kalla sig klimatneutral. Kaj Török anser att det är vilseledande att kalla sig klimatneutral. Tycker du att det är OK att kalla sig klimatneutral? Iren Karlsson-Berglund, Östersund kommun: Om man inte är klimatneutral ska man inte använda det ordet. Det måste finnas bättre ord. Bill Romanus, Ekosofia: Nej, det är mycket tveksamt. Man bör kommunicera sitt miljöarbete på ett annat sätt. Ulrik Axelsson, IVL Svenska Miljöinstitutet: Det krävs att man diskuterar med ett företag för att förstå vad deras klimatneutralitet omfattar. Håkan Nordin, Miljökompassen: Det finns så många ord som är fel, det är en felaktig diskussion. Det viktiga är att människor gör bra saker. MiljöRapporten l 5/

6 TILLSTÅNDET I MILJÖN 2010 Asiatiska utsläpp bromsar svenska miljöåtgärder Kvicksilverhalten i svensk fisk sjunker inte, då utsläppen i Asien ökar i takt med att fler kolkraftverk byggs. Det krävs globala åtgärder för att minska spridningen av tungmetallen om svensk insjöfisk på lång sikt ska bli ätlig. Kemikaliefrågorna har hamnat i skuggan av klimatdebatten, men är långt ifrån lösta. Det gäller en lång rad ämnen men John Munthe, ny forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet, väljer att fokusera på kvicksilver, som en gång startade den moderna miljödebatten på 1960-talet. Han varnar för att de ökande utsläppen i framförallt Asien tar ut effekterna av de svenska insatserna att minska spridningen av kvicksilver. De globala kvicksilverutsläppen har legat oförändrade sedan början av 1990-talet trots att utsläppen i Sverige, Europa och Nordamerika minskar. Nivåerna är oförändrade på grund av de ökade kvicksilverutsläppen från de allt fler kolkraftverken i Asien. -Den höga kvicksilverhalten i fisk kommer inte att minska om det inte blir globala åtgärder för att minska kvicksilverutsläppen, säger John Munthe. Frågan om hur de globala kvicksilverutsläppen ska kunna begränsas är temat för ett förhandlingsmöte som FN:s miljöprogram UNEP anordnar i Sverige i juni. Samma trender som för kvicksilver finns för pesticider och PCB. Trots förbud och åtgärder i Sverige och Europa finns gifterna kvar, om än i minskad omfattning. Vi importerar kemikalier dels via lufttransport, dels via produkter och varor. John Munthes slutsats är att det blir allt viktigare med globala miljöåtgärder, annars kommer problemen att öka. Vattenfrågan tar plats i företagens riskanalyser Sinande vattentillgångar pressar många underleverantörer och svenska företag uppmanas förbereda sig för global vattenbrist. Ikea tar nu första stegen för att minska vattenanvändningen i produktionsledet. Vattenfrågan har länge legat i skuggan av klimatdebatten men är på väg att bli en strategisk fråga som tas med i företagens riskanalyser. Bristen på vatten väntas leda till ökade produktionskostnader och strängare regleringar av vattenanvändningen i utsatta länder. Alltfler företag börjar se över vattenförbrukningen i produktionsledet i samarbete med sina underleverantörer i vattenstressade områden. Enligt Eva-Lotta Thunqvist, lektor på KTH, tänker de helt rätt. -Det ökande uttaget av vatten är inte långsiktigt hållbart och företag bör ha en beredskap för global vattenbrist, uppgav hon under en session med temat vatten som nästa stora miljöfråga. Ikea sällar sig till de företag som börjar se över möjligheten att minska vattenförbrukningen i produktionsledet. Hittills har Ikeas satsningar på vattenområdet handlat om att se till att underleverantörerna renar vattnet från föroreningar nu går Ikea vidare och vill även minska vattenvolymerna. -Att minska vattenförbrukningen är en ganska ny fråga för oss, vi är fortfarande i en lärofas, säger Olle Bildholm, utvecklingschef på Ikeas hållbarhetsstab. Ett första försök till kartläggning av vattenförbrukningen inom Ikeas verksamhet visar insatserna för att spara vatten bör sättas in hos underleverantörerna. Uppemot 86 procent av allt vatten förbrukas i råvaruledet vid produktionen av bomull och livsmedel. Det vatten som förbrukas i Ikeas egna lokaler är mindre än en halv procent av den totala vattenvolymen. Ikea har därför valt att bland annat fokusera på effektivare bomullsframställning. Till 2015 ska all bomull som Ikea köper klara miljökriterierna inom Better Cotton Initiative, BCI. 12 5/2010 l MiljöRapporten

7 Lär av NGO-framgångarna med sociala medier Företagen bör ta efter NGO:erna för att nå fram med sina budskap via sociala medier. Receptet på framgång är att släppa på kontrollen över hållbarhetskommunikationen och skapa dialog med besökarna. Allt fler företag studerar möjligheten att nå ut med sitt hållbarhetsarbete till nya målgrupper via sociala medier, men de flesta har enligt kommunikationsexperten Niclas Ihrén fortfarande en lång väg att gå. -Företagen har en hel del att lära sig av aktionsgrupper (NGO:er) inom miljö och socialt ansvar som har kommit långt med att mobilisera intresse för sina frågor. En förklaring till framgångarna handlar om att deras kommunikation inte är lika centralstyrd, säger Niclas Ihrén som arbetar med Tällberg Foundation och Global Utmaning. I stället för traditionell marknadsföring så måste företagen istället blir mer interagerande och skapa relationer med besökarna i de sociala medierna är det användarna som bestämmer vem de vill kommunicera med. Företag måste därför släppa på centralstyrningen av hållbarhetsinformationen, låta profilpersoner blogga mer fritt och tillåta debatt där även kritiska röster hörs och kan bemötas. Först då kan man lyckas nå framgång med satsningar inom sociala medier. u Så når du framgång inom sociala medier: Electrolux är ett företag som satsat på att vara närvarande i sociala medier och har byggt upp två virtuella nyhetsrum kring ekoeffektivitet och vattenbesparing. Där kan besökarna räkna ut hur mycket pengar och energi som kan sparas genom att byta ut gamla kylskåp mot nya eller vattenbesparingen vid maskindisk i stället för handdisk, berättar Erik Zsiga, mediarelations manager på Electrolux. För Electrolux, som satsar hårt på att utveckla och sälja allt mer energi- och vatteneffektiva produkter är satsningen på webb och social medier ett led i marknadsföringen. Något som Electrolux dock har missat med sajterna, enligt Niclas Ihrén, är möjligheten till dialog med besökarna för att få dem att känna sig delaktiga. Electrolux bör skapa ett debattforum på sajten där besökarna kan kommentera och ställa frågor. -Man måste våga öppna för negativa kommentarer, annars dyker de upp någon annanstans istället. Bättre att ha kontroll över dialogen och kunna bemöta kritiken, säger Niclas Ihrén. Gör allt material delbart med möjlighet att kommentera Anpassa budskapet till olika mediekanaler Tydliggör vilka mål ni har med satsningen i antal besök eller delningar på utvalda sajter Bestäm vad syftet med kampanjer är exempelvis att skapa opinion eller öka försäljningen Överarbeta inte materialet ge er ut och testa i stället Företag måste lära sig tänka i nya banor och skapa dialog med kunderna, menar Niclas Ihrén. Ökad kunskap om hur mycket vatten och energi som kan sparas, ökar intresset för våra produkter, hävdar Erik Zsiga. Hållbara affärsstrategier RWE kopplar bonusen till hållbarhetsarbetet Tysklands näst största energibolag, RWE, väcker uppmärksamhet med sitt beslut att införa ett nytt bonussystem som inte bara bygger på företagets finansiella resultat utan även på hur väl företagens miljömål uppfylls. Dessutom riskerar de chefer som inte arbetar i linje med företagets hållbarhetsstrategi att få delar av sin bonus indragen. Därmed följer RWE efter det brittiska företaget National Grid som förra året beslutade att koppla sitt bonussystem till hur väl företaget uppfyller sitt klimatmål. RWE har beslutat att en fjärdedel av ledningens bonusar hålls inne varje år och placeras i en grön pott. Pengarna i potten delas ut vart tredje år, baserat på hur väl företagets hållbarhetsmål uppfylls. Fördröjningen i utbetalningen ska dessutom uppmuntra till mer långsiktiga beslut i energisatsningar som kräver längre tid för att bli lönsamma. MiljöRapporten l 5/

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

TILLSTÅNDET I MILJÖN 2017

TILLSTÅNDET I MILJÖN 2017 TILLSTÅNDET I MILJÖN 2017 ÖVERSIKT UTBLICK 08.15 2017 DET FINNS INGEN SNABB OCH ENKEL VÄG TILL HÅLLBARHET. ÖVERGÅNGEN KRÄVER EN GEMENSAM ANSTRÄNGNING FRÅN SÅVÄL BESLUTSFATTARE, FÖRETAG OCH ALLMÄNHET. VID

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet

Med- og motvind. Vindkraften en folkrörelse. Stavanger, 2009-09-07. Näringsdepartementet Med- og motvind Stavanger, 2009-09-07 Vindkraften en folkrörelse Vind under snabb teknisk utveckling Vindkraften har blivit symbol för förnybar el. Vindkraften väcker mycket starka känslor. Vindkraften

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Bilden ja, den är från Hagaintiativets senaste nätverksmöte hos Lantmännen.

Bilden ja, den är från Hagaintiativets senaste nätverksmöte hos Lantmännen. Hagainitiativets nyhetsbrev februari 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativet tar klimatrapporterna på allvar

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Svensk energi- och klimatpolitik leder den till grön tillväxt? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv

Svensk energi- och klimatpolitik leder den till grön tillväxt? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv Svensk energi- och klimatpolitik leder den till grön tillväxt? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv KLIMAT: En ny klimatpolitik för Sverige En klimatlag instiftas Ett klimatpolitiskt råd tillsätts Mål

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar

Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Pressmeddelande den 20 mars 2014 Ny undersökning och bok: Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2013-09-30 Dnr: 13/00561 SAKEN Vetenskapens värld, SVT2, 2013-03-04, inslag om en klimatrapport; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät

SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät 2013-10-04 SABOs miljörapport utifrån 2012 års miljöenkät SABOs miljöenkät 2012 har besvarats av 176 SABO-företag. Det motsvarar 61 % av företagen. Det är i större utsträckning de medelstora och stora

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Nya kriterier Elenergi märkt Bra Miljöval Under 2009 kommer nya kriterier för Elenergi märkt Bra Miljöval införas. Under hela 2009 kommer de nu

Nya kriterier Elenergi märkt Bra Miljöval Under 2009 kommer nya kriterier för Elenergi märkt Bra Miljöval införas. Under hela 2009 kommer de nu Nya kriterier Elenergi märkt Bra Miljöval Under 2009 kommer nya kriterier för Elenergi märkt Bra Miljöval införas. Under hela 2009 kommer de nu gällande licenserna att finnas, men från och med den 1 januari

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne. Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10

Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne. Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10 Vi ska rädda världen Vi börjar i vår del av Skåne Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2013 09 10 Varför ska vi tillsammans rädda världen? Länsförsäkringsbolagen är kundägda organisationer och det förpliktigar.

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Almedalenseminarium - Hur tar vi nästa steg i klimatfrågan? Hagainitiativet arrangerar lunchseminarium i Almedalen -varmt välkommen!

Almedalenseminarium - Hur tar vi nästa steg i klimatfrågan? Hagainitiativet arrangerar lunchseminarium i Almedalen -varmt välkommen! Hagainitiativets nyhetsbrev sommar 2012 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Ta rätt steg för klimatet Bromsklossarna får för

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

ALD OCH HÅLLBARHET WORKSHOP. Lars Jonsson, Yttra. Hässelby Slott 6 september 2013

ALD OCH HÅLLBARHET WORKSHOP. Lars Jonsson, Yttra. Hässelby Slott 6 september 2013 ALD OCH HÅLLBARHET WORKSHOP Hässelby Slott 6 september 2013 Lars Jonsson, Yttra The move to a green economy is a huge opportunity for us! Peter Löscher, President and Chief Executive Officer of Siemens

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

09:15 Policy options för a clean energy future - the international experience Dr Ute Collier Senior Program Leader, International Energy Agency

09:15 Policy options för a clean energy future - the international experience Dr Ute Collier Senior Program Leader, International Energy Agency 27 november kl. 9.00-15.30, Folkets hus, Stockholm Fördjupningsseminarium 1 Styrmedel för framtidens energisystem Ett heldagsseminarium som syftar till att fördjupa problemställningar som framkommit under

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET Med våra verktyg och metoder kan vi hjälpa er med att få en hållbar affärsutveckling som genomsyrar hela verksamheten och samtidigt lösa era miljöproblem

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Varför öva tillsammans?

Varför öva tillsammans? Varför öva tillsammans? - övningsverksamhet i Sverige Niclas Karlsson niclas.karlsson@msb.se Uppdrag Samordna, genomföra och stödja regionala, nationella och internationella övningar inom området samhällsskydd

Läs mer

Grönt är bara en färg

Grönt är bara en färg El är aldrig grön Grönt är bara en färg Välj el märkt Bra Miljöval Varför du ska välja el märkt Bra Miljöval Du som väljer el märkt Bra Miljöval... All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy policy Idrottsrörelsens klimatpolicy SAMMANFATTNING I denna idrottens första övergripande klimatpolicy ligger fokus på två områden som har stor betydelse ur klimatsynpunkt samtidigt som idrottsrörelsens

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg

Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Svenska kyrkans miljödiplomering Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg Hanna Hermansson, miljö- och fastighetsingenjör Syftet med miljödiplomeringen Systematiskt, strukturerat arbetssätt Ständig förbättring

Läs mer

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning Mars 2004 Hur omvärldsbevakar PR-konsulterna? En av Agent25:s viktigaste och kräsnaste kundmålgrupper är PR-konsulter. För dem är omvärldsbevakning en mycket viktig

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer