Maximera ert miljöansvar,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maximera ert miljöansvar,"

Transkript

1 Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger på vetenskapliga metoder och tål en extern granskning. För att skapa en helhet och uppnå bästa möjliga resultat i processens alla delar samarbetar vi med tre andra företag som är ledande aktörer på just sitt område. Carbon Footprint av er verksamhet Miljögiraff utvärderar miljöaspekter i er verksamhet utifrån ett livscykelperspektiv för att ge er exakta siffror på era CO 2 utsläpp Guarantee of Origin Det norska företaget ECOHZ kan erbjuda certifikat med Guarantee of Origin vilket garanterar att den energi ni köper inte bidrar till växthusgasutsläpp. Kompensera för era CO 2 utsläpp Projekten som Tricorona utvecklar är fokuserade på förnyelsebara energikällor som ersätter energiproduktion från fossila källor. Kommunicera ert miljöarbete Asaasco skapar ett E-certifikat anpassat till ert företag för att ni ska kunna integrera den i all er digitala kommunikation.

2 1. Carbon footprint analysis (CFA) Beräkna Ert företags totala utsläpp av växthusgaser. En Carbon Footprint ger er ett konkret och korrekt underlag för ert strategiska miljöarbete och underlättar och optimerar åtgärder. Det skapar också ett tydligt och trovärdigt material när ni kommunicerar ut ert miljöarbete internt och externt. Genom att ha exakta siffror på er verksamhets koldioxid utsläpp blir er verksamhet mer transparent och möjligheten till kontroll ökar. Risker identifieras och kan undvikas genom att ha underlag för att kunna ta ansvar. Att veta er verksamhets koldioxid utsläpp genom en CFA ger er underlag för att lättare veta vad ni bör prioritera och ni får en miljöexperts ögon på er verksamhet. I en CFA ingår även vägledning och att vi tillsammans skapar en handlingsplan för minska utsläppen. Kommunikation externt och internt är särskilt viktigt om miljöargument är en anledning för era kunder att välja er. En CFA gör det enkelt att kommunicera ut ert miljöarbete. Trovärdighet är avgörande för att skapa önskad effekt. Miljögiraff hjälper er att skapa en korrekt grund för er klimatstrategi. CFA med Miljögiraff utgår från expertis inom metoden livscykelanalys (LCA) och följer internationella standarden GHG (Green House Gas protocol). Det skapar förutsättningar för ett korrekt och effektivt arbete som följer ISO krav på dokumentation och transparens. För er innebär det trygg förvissning om att rätt standarder används och höga krav på kvalitet i utförande.

3 2. Guarantee of Origin Guarantee of Origin (GoO) är ett Europeisk system för att säkerställa att den el som köps och säljs som förnyelsebar verkligen är producerad och konsumerad. All handel registreras i en databas som administreras av RECS International (http://www.recs.org/). Databasen inkluderar enbart förnyelsebar energiproduktion och en andel av inkomsten återinvesteras alltid i utvecklingen av förnyelsebara alternativ. Guarantee of origin är ett sätt för energiproducenter att marknadsföra sig och att få betalt för mervärdet av hållbart producerad el. ECOHZ är Europas största oberoende förhandlare av GoO som arbetar med syftet att öka produktionen av el från förnyelsebara energikällor. Garanterat förnyelsebart Genom att köpa Guarantee of Origin för förnybar el, garanteras konsumenten att deras el är förnyelsebar och inte kommer från fossila källor. Konsumenten får ett certifikat på var elen kommer ifrån samt hur mycket el de har köpt. Konsumenten köper GoO per MWh som gäller för varje produktionsår. Ökad efterfrågan på förnybar energi Detta ger en ökad efterfrågan på el som uppfyller kraven för miljömärkning, t.ex. Bra Miljöval som godkänts av Naturskyddsföreningen. Detta bidrar även till ökad produktion av förnybar el som tar hänsyn till biologisk mångfald. Det är flera förhandlare som säljer förnybar el med GoO så som Kraft och Kultur, Telge och Dalakraft. Miljögiraff och ECOHZ Miljögiraff har ett samarbete med det norska företaget ECOHZ som är den största oberoende försäljaren av GoO i Europa. Tillsammans kan vi erbjuda GoO till konsumenter och hjälpa producenter bli certifierade enligt Guarantee of Origin. EcoHz har ett standardiserat kommunikationsmaterial som är väldesignat och hjälper er att kommunicera ut ert arbete. Med ECOHZ och Miljögiraff är ni i gott sällskap! Utvalda referenser: Norstart, IKEA Norway. TetraPak, SJ,HÅG, Isklar, Choice Hotels

4 3. Klimatkompensation (CDM) Principen bakom klimatkompensation är enkel för att väga upp eller kompensera de klimatpåverkande utsläpp en verksamhet orsakar, finansierar man ett projekt som minskar klimatpåverkande utsläpp någon annanstans i motsvarande mängd. Klimatkompensation bör dock inte användas som en ensam åtgärd, utan bör ingå i ett större sammanhang där man först minskar utsläppsmängden genom olika åtgärder och sedan kompenserar för det som kvarstår. Det finns idag ett globalt system för klimatkompensation som har byggts upp inom ramarna för Kyotoprotokollet, och som kallas för CDM (Clean Development Mechanism). Målet är att åstadkomma utsläppsminskningar där det kostar minst och ger mest effekt, vilket oftast är i utvecklingsländer. Det finns många olika typer av klimatkompensationsprojekt inom FN:s CDM-system, men projekt som handlar om att bygga ut förnybar energiproduktion, eller införa energieffektiviseringar är de som har visat sig göra mest nytta på lång sikt och är de mest hållbara. Varje år granskas projekten för att fastställa nivån av projektens faktiska utsläppsminskningar, vartefter FN utfärdar utsläppsminskningscertifikat i motsvarande mängd (s k CER, eller Certified Emissions Reduction). Dessa certifikat levereras sedan av företag som Tricorona i form av klimatkompensation till verksamheter, organisationer eller privatpersoner som bevis på utförd klimatkompensation certifikaten utgör ett bevis på att utsläppen har minskats i angiven mängd och genom att köpa och sedan makulera certifikaten tillgodoräknar man sig deras klimatnytta. Makuleringen sker inom ramarna för Energimyndighetens registersystem för koldioxidcertifikat som sedan verifierar dem. Pengarna som företaget erhåller för att leverera CERs kan betraktas som återbetalning av företagets ursprungliga investering i projektet. Pengarna används sedan för att investera i nya projekt. Detta har inneburit enorma investeringar i CDM-projekt de senaste åren, och beräknas leda till 1,5 miljard ton koldioxidminskningar mellan (ca 30 % av Kinas årliga utsläpp). Denna marknadsbaserade mekanism innebär alltså att slutkunden betalar efter att minskningen har skett och verifierats och på så sätt utövar man konsumenttryck bakåt i leverantörskedjan, ungefär som att välja ekologiska grönsaker framför industriella sådana. Med en sådan modell vet man med säkerhet att den köpta klimatkompensation godkända ger garanterat konkreta koldioxidminskningar.

5 4. Kommunicering av ert miljöarbete med E-certifikat Vi ger ditt företag ett intelligent e-certifikat och ett digitalt verifikat som alla anställda kan använda i sin digitala kommunikation för att stärka företags miljöprofil. E-certifikatet genererar automatiskt statistik: Du får veta hur många gånger det har visats, klickats på och om det har inspirerat andra företag och privatpersoner att CO2-kompensera; - Data som gör värdet av er CO2-kompensation mätbart! Så här går det till: Vi skapar ett digitalt, specialdesignat e-certifikat och ett digitalt verifikat som visar den CO2 - utsläppskompensation som ni har åstadkommit. E-certifikatet är mycket mer än bara en bild! Det är utrustat med avancerad teknik för att ni skall kunna integrera det i all er digitala kommunikation, från Outlook till Hotmail, G-mail eller Apple Mail, på bloggar, hemsidor och i sociala nätverk som Facebook. Varje anställda kan få ett personligt e- certifikat för att sprida företagets engagemang i sin digitala kommunikation. E-certifikatet håller också reda på hur många gånger det har visats och klickats på (vid klick visas verifikatet) så att ni får en indikation på hur e-certifikatet och verifikatet har stärkt ert varumärke och er miljöprofil. Det håller också reda på om ni inspirerat andra att kompensera!

Klimat kompensations handboken. version 2

Klimat kompensations handboken. version 2 Klimat kompensations handboken version 2 Författare: Conor Foley Redaktör: Elin Bergman Utgiven av: Tricorona Climate Partner AB Grafisk form och original: Grön idé AB Tryck: Grafiska punkten i Växjö,

Läs mer

Grönare resor för privatresan

Grönare resor för privatresan Grönare resor för privatresan Travellink AB Box 1108 Prästgårdsgatan 1 172 22 Sundbyberg Telefon: 08-562 06 050 travellink@travellink.se www.travellink.se Vi finns representerade i Sverige, Norge, Danmark

Läs mer

Klimatneutrala företag

Klimatneutrala företag Svenska Naturskyddsföreningen Rapport Klimatneutrala företag risker och möjligheter Text: Jessica Henryson, Westander Publicitet & Påverkan Projektsamordning och textgranskning: Ylva Rylander, SNF Layout:

Läs mer

Tricorona är en ledande aktör inom den globala klimatekonomin

Tricorona är en ledande aktör inom den globala klimatekonomin Tricorona är en ledande aktör inom den globala klimatekonomin Innehåll 1 Det här är Tricorona 2 VD:s kommentar 3 Från Kyoto till Köpenhamn 6 Marknaden för utsläppsrätter 9 Tricoronas erbjudande 10 Tricorona

Läs mer

Swedwatch rapport #52. vi konsumerar DE kompenserar. En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter

Swedwatch rapport #52. vi konsumerar DE kompenserar. En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter Swedwatch rapport #52 vi konsumerar DE kompenserar En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter Swedwatch är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som granskar svenska företag som verkar

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar 1 Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar Klimatbokslut Axfood Coca-Cola Enterprises Sverige Fortum Värme JM Procter & Gamble Sverige Svenska

Läs mer

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering Frågor och svar om: Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering 1. Klimatförändring Hur fungerar växthuseffekten? Den naturliga växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden. Beräkningar

Läs mer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer

Analys och beräkning av emissionsfaktorer UPTEC W10 032 Examensarbete 30 hp November 2010 Analys och beräkning av emissionsfaktorer för växthusgaser Analysis and calculations of emisson factors for green house gases Johanna Fredén ABSTRACT Analysis

Läs mer

Hållbar leverantörskedja

Hållbar leverantörskedja Hållbar leverantörskedja leverantörsutveckling med Code of Conduct Vad är Corporate Social Responsibility? Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företagets eller organisationens ansvar för den

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2014

Hållbarhets redovisning 2014 Hållbarhets redovisning 2014 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAIL ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN PÅ DE PROBLEM SOM SAMHÄLLET STÅR INFÖR. VI SKA GENOM VÅR VERKSAMHET BIDRA TILL ETT HÅLLBART

Läs mer

Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack

Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack Sid 1 (11) Miljöbedömning Knycer DS3C och Knycer DryRack Referensmiljöer för framtidens produkter DATUM: 2012-08-09 FÖRFATTARE: Karolina Nätterlund och Tomas Östberg Sid 1 (11) 1 Sammanfattning Med projektet

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Växthusgasutsläppsredovisning. Kristian Skånberg - Maj 2014

Växthusgasutsläppsredovisning. Kristian Skånberg - Maj 2014 Växthusgasutsläppsredovisning Kristian Skånberg - Maj 2014 Inledning FN:s klimatpanel har nu kommit med sina tre utvärderingsrapporter av vad forskningen vet om klimatförändringar, vad de kan föra med

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Klimatkompensering. - En bra strategi för miljömedvetna företag eller ett enkelt sätt att köpa sig ett rent samvete?

Klimatkompensering. - En bra strategi för miljömedvetna företag eller ett enkelt sätt att köpa sig ett rent samvete? Klimatkompensering - En bra strategi för miljömedvetna företag eller ett enkelt sätt att köpa sig ett rent samvete? Magisteruppsats inom Företagsekonomi Företagsekonomiska institutionen Industriell och

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Market mechanisms from CDM towards a global carbon market

Market mechanisms from CDM towards a global carbon market FORES 2012 Ulrika Raab Market mechanisms from CDM towards a global carbon market Sammanfattning HUVUDBUDSKAP Flexibla mekanismer minskar inte utsläppen. I grunden måste det finnas åtaganden att minska

Läs mer

Klimatneutral konferens. Klimatpåverkan och möjligheter för klimatkompensation hos Hjortseryd konferens och Sunnerbo skogar AB

Klimatneutral konferens. Klimatpåverkan och möjligheter för klimatkompensation hos Hjortseryd konferens och Sunnerbo skogar AB Klimatneutral konferens Klimatpåverkan och möjligheter för klimatkompensation hos Hjortseryd konferens och Sunnerbo skogar AB Förord Denna rapport är framtagen av Ekobalans Fenix AB på uppdrag av Sunnerbo

Läs mer

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering ROTEN till det goda Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering Agroforestry, som en del av ett klimatsmart jordbruk, är ett utmärkt sätt att bidra till att lösa trippelutmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen,

Läs mer

Hagainitiativet / klimatbokslut 2014. Klimatbokslut

Hagainitiativet / klimatbokslut 2014. Klimatbokslut Hagainitiativet / klimatbokslut 214 1 Klimatbokslut 214 2 Hagainitiativet / klimatbokslut 214 Innehåll Förord 3 Hagainitiativets klimatbokslut 4 Hagainitiativets beräkningsmetod och GHG-protokollet 5 Företagens

Läs mer

Köp av utsläppsminskningar utomlands Gabriella Larsson. 1:a upplagan, 1:a tryckningen FORES 2009. FORES Bellmansgatan 10 118 20 Stockholm

Köp av utsläppsminskningar utomlands Gabriella Larsson. 1:a upplagan, 1:a tryckningen FORES 2009. FORES Bellmansgatan 10 118 20 Stockholm Köp av utsläppsminskningar utomlands Gabriella Larsson 1:a upplagan, 1:a tryckningen FORES 2009 FORES Bellmansgatan 10 118 20 Stockholm Tfn: 08 452 26 60 E-post: brev@fores.se www.fores.se Form och layout:

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer