Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för"

Transkript

1 Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar!

2 UNICEF/Roger LeMoyne Se på ditt företag med barnets ögon 2012 lanserade UNICEF, FN:s Global Compact och Rädda Barnen barnrättsprinciperna för företag. Barnrättsprinciperna togs fram som ett komplement till de mänskliga rättigheterna eftersom barn är en utsatt grupp som behöver extra skydd och stöd. Principerna är verktyg som hjälper företag att i sin verksamhet respektera och främja barns rättigheter. Hur kan ditt företag stärka barns rättigheter och se nya möjligheter? Barn påverkas av nästan allt företag gör Barns rättigheter i relation till företag förknippas ofta med barnarbete. Men företags produkter och tjänster, arbetsplatser och avtryck i miljö och samhälle påverkar barn på många fler sätt direkt eller indirekt. Föräldrars löner, arbetsvillkor och hälsa påverkar barn, liksom korruption och brist på fungerande funktioner i samhället. Barn är också mer utsatta än vuxna vid miljögifter och klimatförändringar. Även reklam och marknadsföring kan påverka barns livsstil och värderingar. Kanske tänker du så här Du är förmodligen inte ensam om du tänker att ditt företag inte arbetar med produkter eller tjänster som på något sätt är farliga. Eller att ni inte har någon värdekedja med underleverantörer som påverkar barns rättigheter negativt. Eller att ni redan hanterat de här frågorna genom tuffa avtal och kontroller av leverantörer. Men har du tänkt på det här? Även i samhällen där barn generellt har stor trygghet kan företag påverka barns levnadsvillkor på många sätt som man kanske inte tänker på. Har de anställda på ditt företag möjlighet att kombinera arbetet med familjen och ansvaret för sina barn? Har ni regler för hur de anställda får agera på internet och på resor? Och finns det tydliga riktlinjer för vad som händer om reglerna inte följs? Och det här? Enligt barnkonventionen är man barn tills man fyllt 18 år. Barnrättsprinciperna omfattar även ungdomar som arbetar eller säsongsarbetar. Arbetstider, säkerhet, lönevillkor hur ser det ut på ditt företag, hos era leverantörer, samarbetspartner och kunder? Det som är bra för barn är bra för affärerna Att försäkra sig om att ditt företag stödjer och respekterar barns rättigheter handlar inte främst om att vara snäll eller skapa goodwill. Det handlar om att skapa en hållbar framtid, där barns rättigheter spelar en avgörande roll för världens utveckling och företagens. Att arbeta för att främja barns rättigheter är att investera i en välutbildad och frisk befolkning, där dagens barn också är framtidens ledare, medarbetare och konsumenter.

3 dags för action Efter att ha fått lite bakgrund till barnrättsprinciperna för företag, hoppas vi att ni förstår värdet i att införa dem i ert arbete med hållbarhet och socialt ansvar. Ni kan bidra till att minimera risker och bygga värden för att stödja barns rättigheter. Nu behöver ni verktyg. Här får ni lite tips för att få fart på arbetet. Så kommer ni igång Arbetet med barnrättsprinciperna börjar med att ni inför dem, eller gör en plan för att införa dem, i de policydokument ni har för hållbarhet och socialt ansvar. bestäm er Ta tydlig ställning för att barnrättsprinciperna ska vara en del av ert totala ansvar, och en kontrollpunkt i alla delar av verksamheten. tänk efter Inventera och analysera hur företaget påverkar barn idag: På vilka sätt tar ni hänsyn eller inte till barns rättigheter i hela er verksamhet? agera Ta ett aktivt beslut om att genomföra åtgärder för att uppfylla barnrättsprinciperna och rätta till eventuella brister där ni inte uppfyller dem. dokumentera En viktig del är att utvärdera och rapportera resultat och erfarenheter av arbetet med barnrättsprinciperna. Kommunicera ert arbete och era framsteg. 9 barn i katastrofer 8 Säkerhetsarrangemang 7 Samhället och miljön 10 Stöd till det lokala samhället Samhället och miljön Åtgärda och rätta till brister Policybeslut 1 ett ställningstagande för barn åtaganden och nuläge Genomgång av företagets arbetsplatsen 2 eliminering av barnarbete 3 en familjevänlig arbetsplats 4 barns säkerhet och skydd 6 ansvarsfull marknadsföring marknadsplatsen 5 ansvarsfulla produkter och tjänster UNICEF/Niklas Hallén

4 det är ingen barnlek, men ViSSt går det gör ett aktivt val Oavsett om ni är ett litet eller ett stort företag kan ni göra skillnad för barn. Men först måste ni fatta ett aktivt och medvetet beslut om att barnrättsprinciperna ska vara en del av ert ramverk för socialt ansvar. För att försäkra er om att hela organisationen stöder och vill arbeta för barns rättigheter krävs ett ställningstagande på policynivå och ett aktivt arbete med intern kommunikation. Välj någon eller några principer att fokusera på. eller alla. Om det känns stort att greppa alla tio principer, kan ni börja med att fokusera på några punkter. Vissa är kanske mer relevanta för er verksamhet. Välj en eller några principer att börja jobba med, så blir det lättare att fortsätta med flera senare. Kan ni hitta samarbeten som gör det enklare? Vad kan vara aktuella barnrättsfrågor relaterade till er bransch och verksamhet? Ta hjälp av andra företag inom ert område, se på vad de har gjort eller rentav samarbeta, så kan ni samordna och dela på jobb och resurser. ta hjälp av våra verktyg Som stöd i processen har UNICEF tagit fram en verktygslåda med information, checklistor och tips, bland annat fyra grundläggande verktyg: En handbok med ett ramverk för hur ni kan integrera arbetet för att respektera och stödja barns rättigheter på arbetsplatsen, på marknadsplatsen och i samhället. En guide för hur barnrättsprinciperna kan integreras i policydokument och uppförandekoder. En guide för hur ni gör en riskanalys över områden där företaget påverkar eller riskerar att påverka barns rättigheter negativt, samt hur ni kan mäta era insatser och identifiera förbättringsåtgärder. En guide för hur ni kan rapportera och kommunicera hur ert företag stöder och främjar barns rättigheter. de olika stegen 1. besluta och engagera sig Införa barnrättsprinciperna i policydokument och uppförandekoder. 2. analysera och integrera Analysera och värdera hur väl företaget stödjer barnrättsprinciperna idag och identifiera åtgärder för förbättring. 3. rapportera och kompensera Dokumentera och rapportera vad ni gjort, resultat och lärdomar, samt se till att ersätta och kompensera de som eventuellt är drabbade. här får du mer kunskap och stöd i arbetet Gå in på unicef.se/csr där finns arbetsmaterial, verktyg och mer information om barnrättsprinciperna. idékarta på baksidan När du vecklar upp hela broschyren hittar du ännu ett arbetsverktyg på baksidan en idékarta som ni kan använda för att komma igång med arbetet direkt. COLOURBOX

5 Barnrättsprinciperna för företag Ta ansvar för att respektera barns rättigheter och förbind er att främja mänskliga rättigheter för barn. Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i alla affärsförbindelser. Erbjud anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft och för föräldrar och vårdnadshavare. Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets lokaler och anläggningar. Se till att era produkter och tjänster är säkra och sträva efter att skydda barns rättigheter genom dem. Använd marknadsföring och reklam som respekterar och främjar barns rättigheter. Respektera och främja barns rättigheter i relation till miljön och fastigheter och mark som företaget skaffar och använder. Respektera och främja barns rättigheter i säkerhetsarrangemang. Bidra till att skydda och hjälpa barn som drabbats av olyckor och humanitära katastrofer. Stöd samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barns rättigheter.

6 UNICEF Unicef hjälper er gärna att hjälpa Förutom att integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete kan ni hjälpa barn genom olika former av samarbete med UNICEF. För oss spelar engagerade företag en värdefull roll i kampen för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och visst kan ni göra skillnad, genom allt från mindre gåvor till långsiktiga samarbeten. Framsida UNICEF/Giacomo Pirozzi Ge en gåva Som företag kan ni alltid stödja UNICEFs arbete för barns rättigheter genom att ge en gåva. Ni väljer själva vad pengarna ska användas till, exempelvis poliovaccin, myggnät eller utbildningsmaterial. Som tack får ni ett gåvobevis att ge till kunder, anställda eller partner. Gå ihop med andra företag Ditt företag kanske inte är så stort, men tillsammans med andra företag på din ort eller i din bransch kan ni stödja ett gemensamt projekt. Investera i ett eget projekt Ditt företag kan bli en långsiktig samarbetspartner till UNICEF. Genom ett större samarbete kan vi göra så mycket mer för barnen. Som långsiktig samarbetspartner kan du finansiera ett eget projekt i ett land där ni har tillverkning eller underleverantörer. Läs mer om hur du kan stödja UNICEFs arbete på unicef.se/csr Om UNICEF Med barnkonventionen som grund kämpar UNICEF i över 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Uppgiften är att förhandla med beslutsfattare, ha ständig katastrofberedskap och hjälpa till med det mest grundläggande under barnens uppväxt hela vägen från mammas mage och ut i vuxenlivet. Som till exempel rent vatten, vaccin, hälsovård, bra näring, skola samt skydd mot våld och övergrepp. UNICEF förändrar barns liv. Läs mer på unicef.se Finansierat av:

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

UNICEF SVERIGE 2013. Hållbarhetsredovisning. Årsredovisning och förvaltningsberättelse

UNICEF SVERIGE 2013. Hållbarhetsredovisning. Årsredovisning och förvaltningsberättelse UNICEF SVERIGE 2013 UNICEF Hållbarhetsredovisning SVERIGE 2013 Årsredovisning och förvaltningsberättelse 1 Juni 2014 Barns rättigheter är en förutsättning för hållbar utveckling Att prata om hållbarhet

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

barn med föräldrar i textil industrin drömmer om ett bättre liv

barn med föräldrar i textil industrin drömmer om ett bättre liv barn med föräldrar i textil industrin drömmer om ett bättre liv Swedwatch barn > Barnen på bild - erna hör inte ihop med barnens citat, namn- och åldersuppgifter. Detta för att skydda barnens integritet

Läs mer

Hållbar entreprenör. Är du på väg att starta UF-företag och är nyfiken på CSR Corporate Social Responsibility. Malin Roux och Åsa Helg

Hållbar entreprenör. Är du på väg att starta UF-företag och är nyfiken på CSR Corporate Social Responsibility. Malin Roux och Åsa Helg et llbarh hå sa och i v t t ä ör r f Elever Hållbar entreprenör Är du på väg att starta UF-företag och är nyfiken på CSR Corporate Social Responsibility Malin Roux och Åsa Helg 1 HÅLLBAR ENTREPRENÖR Är

Läs mer

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod SOS Barnbyar Sverige Organisationsnummer 802405-7815 Ideell förening Vad vill SOS Barnbyar uppnå? Beskriv tydligt

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

The. The H&M Way H&M. Way

The. The H&M Way H&M. Way The H&M Way 1 The H&M way att leva med våra värderingar och riktlinjer varje dag H&M står på en stabil grund. Vår affärsidé Mode och kvalitet till bästa pris är lika tydlig som våra värderingar som utgår

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING foto: marcus frendberg INNEHÅLL foto: sos arkiv FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt dokument

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige DET HÄR ÄR KPMG i Sverige Vi skapar trygghet och bidrar i förändring Oavsett om du vänder dig till KPMG för revisionsuppdrag, skattefrågor eller konsulttjänster, så handlar vårt arbete om att ge dig tryggheten

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Aktivitetspaket Spårare

Aktivitetspaket Spårare Aktivitetspaket Spårare Hej! I Scouterna kan vi göra vad som helst! Häftigast av allt är kanske att vi tillsammans kan göra värden lite bättre. Vi lär oss om hur världen ser ut där vi bor, i skolan och

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Policy för funktionshinderfrågor

Policy för funktionshinderfrågor 1 Policy för funktionshinderfrågor Handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Ljusdals kommun. 2 Innehåll Inledning 3 Konventionen och ditt ansvar 4 Ny konvention,

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer