Är ditt bolag redo att ta risken?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är ditt bolag redo att ta risken?"

Transkript

1 Är ditt bolag redo att ta risken? Huvudslutsatser från en unik studie om 100 svenska börsbolags barnrättsarbete. Oktober 2014

2 Varför har vi gjort studien? För att bidra till att bredda och fördjupa insikten kring hur och varför svenska företag arbetar med barns rättigheter. Vad är målsättningen? Att med hjälp av resultaten skapa insikt hos bolagen om att frågan om barns rättigheter kan ha relevans för deras verksamhet, och peka på möjligheter för hur bolagen bäst kan arbeta med barns rättigheter. Hur har vi gått tillväga? 163 svenska börsbolag tillfrågades varav 100 bolag valde att delta i enkätstudien (motsvarande 84 % av det samlade svenska börsvärdet). Studien är ett samarbete mellan Rädda Barnen, Swedbank Robur och Accenture AB. Studien utgår från följande nyckelfrågor: A. Hur relevant anser svenska börsbolag att frågan om barns rättigheter är för deras verksamhet? B. Hur arbetar svenska börsbolag med att upprätthålla barns rättigheter? C. Hur arbetar svenska börsbolag med att upprätthålla barns rättigheter hos sina leverantörer och andra samarbetspartners? D. Hur har svenska börsbolags arbete med barns rättigheter förändrats över de senaste 10 åren och varför? E. Kommunicerar svenska börsbolag om sitt arbete med barns rättigheter och i sådana fall på vilket sätt? F. Har svenska börsbolag behov av mer information om hur de påverkar barns rättigheter? 2

3 Sammanfattning av huvudslutsatser 100 bolag, motsvarande 84% av det samlade svenska börsvärdet, har svarat på enkäten. Utifrån studien och våra erfarenheter drar vi följande tre huvudslutsatser: Reaktivt Svenska börsbolag arbetar snarare reaktivt än proaktivt med barns rättigheter Relevans och risk Det finns ett gap mellan uppfattad relevans och faktisk risk för kränkning av barns rättigheter Ökat externt tryck Svenska börsbolag känner ett större tryck att arbeta med barns rättigheter från investerare än från media och konsumenter 3

4 Reaktivt Svenska börsbolag arbetar snarare reaktivt än proaktivt med barns rättigheter Slutsatsen stöds av följande resultat från studien: 16 % av företagen har upptäckt skadligt barnarbete. Över 45 % av företagen har ingen plan för uppföljning vid identifiering av skadligt barnarbete. 100 % av de företag som har upptäckt barnarbete, har en plan för uppföljning. Endast 55 % av företagen genomför egna riskanalyser och 19 % arbetar inte alls med att analysera hur deras verksamhet påverkar barns rättigheter. Det finns många exempel på företag som fått skadat varumärke efter avslöjanden om att barn farit illa i den egna värdekedjan. Det påverkar så väl egna medarbetare, kunder och allmänheten som ägare och samarbetspartners. Genom att i förväg genomföra risk- och möjlighetsanalyser och bygga upp ett proaktivt arbete så kan ni som företag dels minska era egna varumärkesrisker och dels bidra till att stärka barns rättigheter. 4

5 Relevans och risk Det finns ett gap mellan uppfattad relevans och faktisk risk för kränkning av barns rättigheter Slutsatsen stöds av följande resultat från studien: Endast 1/3 av företagen anser att barns rättigheter är av hög relevans för deras verksamhet. Bolag med fler anställda, högre börsvärde och omsättning tenderar att anse att barnrättsfrågan har hög relevans för deras verksamhet. Hur hög relevans anser svenska börsbolag att barns rättigheter har för deras verksamhet 13% 8% 18% 27% 34%! Mycket hög Hög Delvis Låg Mycket låg Företag kan påverka 13% 8% barns rättigheter genom bra anställningsvillkor för barnens vårdnadshavare, bra produktsäkerhet och ansvarsfull marknadsföring, gediget miljöarbete och genom att ha bra arbetsförhållanden för unga arbetare i värdekedjan samt arbeta mot skadligt barnarbete. 18% Eftersom den indirekta 27% effekten på barn kan vara stor är det viktigt att riskanalyser omfattar barns rättigheter. Endast genom att identifiera riskerna så kan man som företag ta hänsyn till dem. 34% 5

6 Ökat externt tryck Svenska börsbolag känner ett större tryck att arbeta med barns rättigheter från investerare än från media och konsumenter Slutsatsen stöds av följande resultat från studien:! 58% av de svarande anger att de arbetar mer eller mycket mer med barns rättigheter idag än för 10 år sedan: 28 % anger ökade påtryckningar från aktieägare och investerare som skäl. 18 % anger konsumenter och 14 % anger media som skäl.! 16% har aldrig arbetat med barns rättigheter och 2% arbetar mindre med barns rättigheter idag. Skillnad i arbete med barns rättigheter idag jämfört med för 10 år sedan hos svenska börsbolag 16% 10% 2% 24% 48% Mycket mer Mer Lika mycket Mindre Aldrig arbetat med 16% 10% Allt fler företag har idag verksamhet på flera olika platser i världen och information 2% om företagens verksamhet sprids lätt till ägare, media och konsumenter. Positiv varumärkeskännedom och ett starkt hållbarhetsarbete kan leda till att ett företag blir en attraktiv arbetsplats och får ökad försäljning. Investerare vill kunna förutse risker och inte bli obehagligt överraskade. 24% 48% 6

7 Var börjar man? Det är nu hög tid att agera för många av de svenska börsbolagen. Här är några saker man kan proaktivt göra för att respektera och främja barns rättigheter genom den egna värdekedjan. 1. Risk- och konsekvensanalys Säkerställ att analyser inkorporerar ett barnrättsperspektiv för att identifiera potentiella kränkningar 2. Policy Säkerställ att policyer och uppförandekoder tar hänsyn till barns rättigheter och är tillgängliga 3. Identifiera möjligheter Kartlägg initiativ och verksamhetsområden genom vilka företaget kan ha en positiv påverkan på barns rättigheter 4. Ansvar, styrning och uppföljning Tydliggör ansvar och upprätta ett system för styrning och uppföljning 5. Uppföljningsplan Upprätta åtgärdsplan inför eventuell upptäckt av kränkningar av barns rättigheter 6. Kommunikation Kommunicera/inspirera externt och internt angående de initiativ företaget tagit för att positivt påverka barns rättigheter 7

8 Barns rättigheter är en viktig del av ett företags framtid. Att respektera och främja dessa hjälper till att bygga starka, välfungerande samhällen som är essentiella för att kunna skapa en trygg, gynnsam vardag både här och nu och i framtiden. Starta direkt med de konkreta tips vi gett och tveka inte att kontakta Rädda Barnen om ni har frågor eller behöver stöd i någon av dessa aktiviteter. Besök gärna csr.savethechildren.se för mer information och material. Vi anser inte att företagets egna fabriker har en väsentlig risk för barnarbete. Däremot finns en känd risk i företagets leverantörskedja. Av den anledningen är barns rättigheter relevanta för verksamheten. Källa: Bolagssvar från studien: Är ditt bolag redo att ta risken?, Swedbank Robur/Rädda Barnen/Accenture 2014 Kontaktuppgifter: Rädda Barnen Swedbank Robur - Accenture AB Foto framsida CJ Clarke/Rädda Barnen Foto baksida esolla/istockphoto

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

INKÖPSSTUDIE. Så fattas inköpsbesluten inom B2B.... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären.

INKÖPSSTUDIE. Så fattas inköpsbesluten inom B2B.... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären. INKÖPSSTUDIE Så fattas inköpsbesluten inom B2B... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären. I KORTHET: VÅRA VIKTIGASTE UPPTÄCKTER De viktigaste slutsatserna

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

Byråjämställdhetsindex, sammanställt augusti 2014 www.addgender.se

Byråjämställdhetsindex, sammanställt augusti 2014 www.addgender.se Miniordlista sidan 2 Sammanfattning sidan 3 Om jämställdhetsindex sidan 4 Nytt för 2014 sidan 7 Redovisning av byråjämställdhetsindex 2014 sidan 9 Jämställdhetstrender i byråbranschen sidan 9 Intressanta

Läs mer

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 1 Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 4 augusti 2014 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbart ägande i pensionsbolagen. I denna version

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget. svenskhandel.se

Det ansvarsfulla företaget. svenskhandel.se Det ansvarsfulla företaget svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom, Jonas Arnberg och Niklas Gustafsson HUI RESEARCH AB 103 29 Stockholm www.hui.se info@hui.se ii Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer