ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children"

Transkript

1 ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER

2 Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket ökar ständigt på företag att respektera mänskliga rättigheter, arbetsrättsprinciper och miljöstandarder, var än i världen de verkar. Samtidigt inser allt fler att ett aktivt CSR-arbete kan bidra till att öka lönsamheten. Det är ett sätt att minska slöseriet med mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser, samtidigt som man optimerar användningen av sina tillgångar. Det handlar med andra ord både om att stärka företagets varumärke och att göra skillnad. Socialt ansvar en del av samhällsansvaret För de flesta företag är det självklart att ta ett samhällsansvar och arbeta för ett hållbart samhälle. Det stärker varumärket utåt och är viktigt internt. Nu ser allt fler företag nyttan med att ta ett ökat socialt ansvar för de människor som man påverkar och samverkar med. Det är en bra utveckling. Vi på Rädda Barnen vill samarbeta med företag som vill göra skillnad för utsatta barn. Grunden till starka företag Barns rättigheter är en viktig investering i vår hållbara framtid. Genom att garantera barns rättigheter bygger vi starka, välutbildade samhällen som är avgörande för att skapa ett stabilt och produktivt företagsklimat. Utnyttja ert inflytande Ert företag kan spela en viktig roll för att förbättra situationen för barn genom er verksamhet, ert inflytande på marknaden, ert politiska inflytande eller genom era medarbetare. CSR i praktisk handling Vi samarbetar med många företag om insatser som har gett mycket goda resultat. Våra företagspartners väljer Rädda Barnen för vår affärsmässighet och för att vi vet hur man omsätter CSR i praktisk handling. Tillsammans kan vi åstadkomma stora förbättringar för barn i utsatta situationer. Teri Pengilley/Save the Children CSR Corporate Social Responsibility handlar både om att ge och att få. 2

3 Shafiqul Alam Kiron Global Compact gör det enklare för näringslivet att ta ansvar för barns rättigheter Den privata sektorn blir allt mer den främsta drivkraften för världsekonomin. Av världens 100 största ekonomier är 51 företag, resten är stater. Det betyder att näringslivet har en enorm makt att påverka den sociala utvecklingen, både positivt och negativt. Lyckligtvis finns det ett ökat intresse från företag över hela världen att ta mer ansvar för en positiv utveckling. År 2000 tog FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan initiativ till ett upprop till näringslivet att ta ansvar för en mer hållbar värld. Nätverket Global Compact bildades och tio principer formulerades. Utgångspunkten var mänskliga rättigheter när det gäller arbete, miljö och korruption. Global Compact är nu ett av världens mest inflytelserika nätverk när det handlar om företagens sociala ansvar. Barnrättsfrågor har hittills ofta hamnat långt ner på företagens CSR-agenda. Vill du att ert företag ska gå från engagemang till att verkligen ta ett socialt ansvar för att stärka barns rättigheter runt om i världen, då är barnrättsprinciperna något för er. Barnrättsprinciperna innefattar en rad insatser som hjälper er på vägen mot ett långsiktigt socialt ansvarstagande. 3

4 Global Compact och barnen Rädda Barnen har arbetat länge med att få in barns rättigheter inom ramen för Global Compact. Nu har vi tillsammans med Unicef och FN:s Global Compact lanserat tio principer för att hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter. företag ska bistå dem och deras familjer vid katastrofer. Barn i Latinamerika vill att de och deras föräldrar ska ha relevant lön för sitt arbete. Framför allt vill barn att företag ska lyssna på vad de säger och ta deras råd på allvar. Barnrättsprinciper vägledning för företagen Med Barnrättsprinciperna finns det för första gången en universell standard för hur företag ska arbeta med barns rättigheter. Principerna ger företag inspiration, vägledning och praktiska verktyg att använda i verksamheten. Ett brett spektrum av viktiga frågor De tio Barnrättsprinciperna täcker ett brett spektrum av viktiga frågor och insatser. De är en uppmaning till alla företag i världen att utvärdera hur de påverkar barns rättigheter och livssituation, och att vidta åtgärder genom hela värdekedjan från inköp, produktion och förädling till återförsäljare, marknadsföring och till slutanvändare. Barnen vet bäst. Lyssna på dem. Det har vi gjort Barn och unga är viktiga och kan bidra till en positiv förändring. Därför måste vi alla lyssna på vad barn säger och agera utifrån det. Vi har pratat med många barn och vet att de vill att företag ska agera ansvarsfullt, gärna bidra till att utveckla deras närsamhälle och inte bidra till miljöförstöring. Barn i Asien vill att Mats Lignell/Save the Children De tio barnrättsprinciperna Ta ansvar för att respektera barns rättigheter och engagera sig för att främja mänskliga rättigheter för barn. Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i samtliga affärsförbindelser Använda marknadsföring och reklam som respekterar och främjar barnets rättigheter. Respektera och främja barnets rättigheter i relation till miljön och i användning av mark och markförvärv. 3. Erbjuda anständiga arbetsförhållanden för unga arbetare samt föräldrar och vårdnadshavare. 8. Respektera och främja barns rättigheter i säkerhetsarrangemang Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets inrättningar. Se till att produkter och tjänster är säkra och sträva efter att främja barns rättigheter genom dem Bidra till att skydda barn som drabbats av katastrofer. Stödja samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barnets rättigheter. 4

5 Vi hjälper dig att använda barnrättsprinciperna Rädda Barnens roll är att hjälpa ditt företag att förstå hur ni kan använda barnrättsprinciperna på bästa sätt. Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med företag som vill stärka sitt sociala ansvarstagande, oberoende av tidigare erfarenheter och kunskaper. Vi hjälper er att integrera barnrättsperspektivet i er verksamhet under hela resan eller i valda delar. Rädda Barnen bidrar med verktyg, insikter och material. Vi stödjer er med vägledning och initiativ, analys av verksamheten, att utforma en policy, och hur ni kan tillämpa den. För att göra det enkelt att integrera barnrättsperspektivet i er CSR-agenda har vi delat in möjliga aktiviteter i några områden. Ni kan se dem som en kedja och arbeta er framåt steg för steg, eller välja de delar som passar er bäst. Vi stödjer er med att anpassa insatser och aktiviteter till era erfarenheter, kunskaper och mål. ÖKA DEN INTERNA KUNSKAPEN Vi hjälper er med till exempel omvärldsanalyser, studier om barnrättsfrågor och att utforma seminarier anpassade till er verksamhet. GENOMLYSNING OCH UTVÄRDERING Med barnrättsprinciperna som grund hjälper vi er att analysera var ert företag befinner sig, hur och var ni påverkar barn, och rekommenderar hur ni kan agera. IMPLEMENTERING OCH AKTIVITETER Det här området handlar om konkreta aktivitetsplaner. Vi hjälper till exempel till med utbildning av era leverantörer, att ta fram en code-of-conduct, implementering i marknadsaktiviteter, rapportering och uppföljning. CSR-FRÅGOR HETA I KINA Centret för barns rättigheter och CSR i Peking ger företag kunskap om hur deras arbete kan påverka barns situation i landet. Med vår kompetens, erfarenhet och kunskap hjälper vi företag att tydliggöra och implementera barnrättsfrågor i sina CSR-strategier, program och projekt. Rädda Barnens mål är att förändra förutsättningarna för barn i Kina genom att visa företag att de är viktiga aktörer för barns rättigheter. 5

6 Rädda Barnen och Clas Ohlson Barn ger ett bra perspektiv på hållbarhetsfrågor Stor skillnad på plats i Kina Clas Ohlson arbetar tillsammans med Rädda Barnens CSRcenter i Kina, som jobbar för att ungdomars (16-20 år) rättigheter och särskilda behov ska tillgodoses där, framför allt i industrin. Vi har stor inköpsverksamhet i Kina och 2009 etablerade vi ett inköps- och CSR-kontor där. Att vara nära våra leverantörer med egen personal på plats ger oss bättre kontroll och en direkt dialog med fabrikerna när det gäller arbetsförhållanden och områden som behöver förbättras. Det har gjort stor skillnad. För oss är det väldigt viktigt att Rädda Barnen finns där, som en av få ideella organisationer. Det är värdefullt att vi kan samarbeta om sociala frågor på plats och gemensamt påverka utvecklingen, säger Klas Balkow. Samarbetet med Clas Ohlson omfattar deras butiker i Sverige, Norge, Finland och England, där de genomför aktiviteter till förmån för Rädda Barnen. I Norden och Storbritannien når vi inte bara miljontals konsumenter med över produkter, vi har också en lång varuförsörjningskedja med över 600 leverantörer. Många av dem finns i Asien där vi måste säkra de mänskliga rättigheterna och bidra till det lokala samhället, säger Clas Ohlsons vd Klas Balkow. Utbildning ger ett stabilare samhälle Clas Ohlson har också ett samarbete med Rädda Barnen som ger barn i Nepal möjlighet till en säker och kvalitativ förskolemiljö. Fler än barn har fått chansen till en bättre och mer utvecklande förskola under det senaste året. Att erbjuda en kvalitativ och pedagogisk förskola är att bygga grunden för ett stabilt samhälle. De tidiga åren i ett barns liv är viktiga för deras fortsatta utveckling. Barn som har fått chansen till pedagogisk undervisning presterar bättre under kommande skolår och sociala liv. Det handlar om många generationer framåt, om våra barn och barnbarn, säger Klas Balkow. Hållbarhet är en av våra strategiska hörnstenar och är en integrerad del av vår verksamhet. Barn och ungdomar är ett bra perspektiv för att belysa hållbarhetsfrågor generellt och hur vi som företag påverkar genom verksamhetens alla delar, från tillverkning, produktsäkerhet, transporter, marknadsföring etc. Därför sätter vi barns och ungas rättigheter i fokus och engagerar oss i arbetet med att skydda och utveckla deras levnadsvillkor, tillägger Klas Balkow. 6

7 Rädda Barnen och IKEA IKEA Foundation värnar barns rättigheter i Indien och Pakistan IKEA Foundation är Rädda Barnens största partner globalt. Vårt gemensamma arbete om barns rättigheter och barnarbete startade redan Nu har det vuxit till att inkludera hela internationella Save the Children i många olika projekt världen över. IKEA Foundation stödjer projekt både internationellt mot barnarbete på bomullsodlingar och i Sverige med föräldrastöd. Gynnar även våra affärer Vår satsning på barn handlar om IKEA:s grundläggande värderingar. Samtidigt gynnar det våra affärer att vi har bra kontroll över vår leverantörskedja. Vi vet att vi får säkra produkter av god kvalitet som har framställts med respekt för människorna som tillverkar dem, säger Steve Howard som är chef hållbar utveckling på IKEA. Barnrättsprinciperna en uppmaning till alla företag Barnarbete är ett stort problem i Indien och Pakistan. Cirka 70 procent av de arbetande barnen finns inom jordbrukssektorn, bland annat på bomullsodlingar. Många av dem förlorar månader av skolgång, eller hoppar av skolan för att arbeta på fälten. Därför ger IKEA Foundation stöd till Rädda Barnens och Unicefs olika utbildningsprojekt. De nya Barnrättsprinciperna är helt i linje med vår övertygelse att våra handlingar alltid ska ha barnets bästa i åtanke. De fungerar som en uppmaning till handling för företag överallt. De ger oss också möjlighet att ytterligare utveckla vårt arbete med Rädda Barnen och Unicef. Tillsammans arbetar vi löpande för att förebygga barnarbete. År 2015 väntas de program vi stödjer ha gett omkring tio miljoner barn bättre tillgång till utbildning och hälsovård i fler än byar i Indien och Pakistan. Det är ett långsiktigt arbete som syftar till att skapa en trygg miljö för barnen, säger Steve Howard. Lär av de goda exemplen Barnrättsprinciperna uppmuntrar och inspirerar oss. De hjälper oss att bättre förstå vår påverkan på barns välbefinnande och att kämpa ännu mer för barns rättigheter. Vi kommer att lära av de goda exemplen för att skapa varaktig och hållbar förändring i stor skala. Integration i hela verksamheten Redan idag är barn och deras behov mycket närvarande i IKEA. Den största utmaningen är att sprida kunskap om de nya principerna till alla våra medarbetare och att integrera dem i hela vår verksamhet. Detta kräver att vi ständigt påminner oss om de värden de uttrycker och att vi använder oss av dem, avslutar IKEA:s Steve Howard. Lina Höök/Save the Children 7

8 Santa Maria ger barn i Colombia utbildning I över 8 år har Santa Maria varit huvudsamarbetspartner till Rädda Barnen. Det är ett viktigt samarbete för oss i vårt arbete med barn i utsatta situationer. Swedbank Robur tar ansvar i sina investeringar Genom Banco Humanfonden, som förvaltas av Swedbank Robur, stödjer fondsparare Rädda Barnens arbete med att ge barn i krigs- och katastrofländer tillgång till utbildning. Santa Maria har valt att stödja Rädda Barnens arbete för barn som utsätts för våld i Colombia. Arbetet syftar till att ge fler barn och ungdomar som påverkas av väpnade konflikter tillgång till utbildning i en trygg och säker miljö. Under året har vi också fått möjligheten att tillsammans med Rädda Barnen sätta oss in i de nyligen framtagna Barnrättsprinciperna. Dessa principer är en bra grund för vårt övergripande arbete med socialt ansvar och de har gett oss nya perspektiv. Sandra Flodström Kommunikations- och CR-chef, Santa Maria Alla har ansvar att bidra inom de områden där de kan påverka. Företag har många kontaktytor med barn och kan därför bidra till att deras rättigheter stärks. På Swedbank Robur tog vi tillsammans med Rädda Barnen fram en ståndpunkt där vi definierade vår syn på barns rättigheter. Den styr oss när vi analyserar vilka företag vi och våra hållbarhetsfonder vill investera i och föra dialog med. Det är ett sätt för oss att bidra till förändring. Den stora fördelen är att Barnrättsprinciperna är så handfasta. Vilket företag som helst kan få vägledning och konkreta redskap som kan användas i verksamheten för att skydda barn. Den stora utmaningen för företagen är verkligheten. Så länge barn tvingas arbeta för att familjen ska överleva kommer barns villkor alltid att vara en utmaning. Anna Nilsson Chef hållbarhetsanalys, Swedbank Robur 8

9 Skandia jobbar ideellt på arbetstid Kunskapsutbyte med Accenture Ett lyckat partnerskap bygger på långsiktighet och värdeskapande, vilket Accenture och Rädda Barnen tillsammans har lyckats med. Vi har samarbetat sedan 2005 och i partnerskapet bidrar vi båda med respektive expertkompetenser och erfarenheter för att nå det gemensamma målet, att ge fler barn och ungdomar möjligheter att lyckas. Accenture bidrar främst med sin kunskap för att hjälpa Rädda Barnen att bli en mer effektiv organisation så att vi kan nå ännu fler barn. Rädda Barnens huvudbidrag till Accenture är att hjälpa företaget att nå sina sociala mål kring det globala temat Skills to Succeed, som innebär att till år 2015 ge individer kunskaper och förutsättningar att ta ett arbete eller att driva en verksamhet. Skandia har varit Rädda Barnens partner sedan 2010 genom att stötta Rädda Barnens idrottsprojekt High Five idrott för alla, som jobbar mot kränkningar och våld inom idrotten. Skandia har sedan 1987 arbetat med att motverka utanförskap och stötta barn och unga i riskzonen. Skandias stiftelse Idéer för Livet har sedan starten stöttat mer än lokala ideella pro jekt med syfte att skapa ett tryggt och socialt hållbart samhälle för framtida generationer. Engagemanget finns även internt eftersom alla medarbetare på Skandia har rätt att lägga en del av sin arbetstid på volontärarbete för någon av de ideella projekt som Idéer för Livet stödjer. Skandia jobbar själva med barns och ungas utveckling, bland annat för att motverka mobbning. Tillsammans med Rädda Barnen kan Skandia nå ut i kommuner och idrottsföreningar för att säkra att idrotten blir en arena för alla barn och unga att delta i, få social gemenskap och lägga grunden för en god hälsa. Som försäkringsbolag vill Skandia förebygga framtida problem, oavsett om det gäller utanförskap eller ohälsa. Här är Rädda Barnen en god samarbetspartner för att skapa gemensamma resultat. Vi ville erbjuda våra konsulttjänster även till en icke-vinstdrivande verksamhet och initialt behövde Rädda Barnen metodstöd kring kompetensutveckling. Det har utan tvekan gynnat företaget att våra anställda får möjlighet att engagera sig i samhällsfrågor och bidra på ett meningsfullt sätt, utan vinstintresse. Rädda Barnens verksamhet går i linje med vår strategi. De har kunskap, relationer och erfarenheter som vi inte har och vi skulle inte kunna maximera vår sociala påverkan utan dem och andra NGO:s. Fredrik Nilzén Ansvarig för globalt partnerskap med Rädda Barnen, Accenture 9

10 Alla sätt är bra Vi erbjuder många olika former för hur ert företag och vi på Rädda Barnen kan samarbeta. Här ser du några exempel på möjligheter. Vad som än är viktigt för er så har vi verktygen och tillsammans kan vi åstadkomma förändring för barnen. Tillsammans skräddarsyr vi vårt samarbete genom att titta på förutsättningar, drivkrafter och gemensamma mål. När ert företag stödjer Rädda Barnen är ni en av våra viktiga samarbetspartners som gör världen till en bättre plats för utsatta barn. Samarbetspartner Som partner investerar ni i verklig förändring och långsiktiga insatser. Det kan till exempel handla om att samla in pengar genom produktkampanjer, stödja ett projekt där ni har verksamhet eller att integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete. Bidra med er kompetens Ditt företag kan bidra till Rädda Barnens verksamhet genom att skänka tjänster som IT-lösningar, PR-konsultation, juridisk hjälp med mera. Seminarier och föreläsningar på ditt företag Vi på Rädda Barnen möter varje dag barn och ungdomar i utsatta situationer över hela världen, även i Sverige. Denna kunskap om barns verklighet delar vi gärna med oss av till era anställda i frukost- eller lunchseminarier. Strategiskt hållbarhetsarbete Tillsammans med Global Compact och Unicef har vi tagit fram riktlinjer som hjälper företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter. Vi har verktygen som hjälper företag att integrera Barnrättsprinciperna i sin affärsverksamhet. Projekt Ni kan bidra till viktiga projekt som främjar barns rättigheter, till exempel i länder där ni redan har verksamhet eller där ni planerar expansion. Produktkampanjer I en produktkampanj går en del av ert företags intäkter för en viss såld tjänst eller produkt till Rädda Barnen. Anordna ett event Ett företagsevent kan vara ett enkelt och roligt sätt att samla in pengar. Kommunicera gärna att ni samlar in pengar till Rädda Barnen. Ni får ett diplom, en banner och ett tack på vår hemsida. Anna Kari/Save the Children 10

11 Barnvänligt borde vara lika naturligt som miljövänligt ska få ha en trygg och hälsosam uppväxt, de ska kunna göra sina röster hörda och få inflytande över sin situation. Mycket har förbättrats under de senaste åren men mycket återstår. Därför når vi resultat För att få varaktiga resultat arbetar vi på flera plan. Ute i världen arbetar vi med långsiktiga program för att utsatta barn ska få en bättre framtid. I katastrof- och krigssituationer går vi in med akuta insatser, samtidigt som vi arbetar långsiktigt även där. Vi samlar in fakta, lyssnar på barnen själva och analyserar deras situation och villkor. Vi sprider våra kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns livsvillkor. Och vi väcker opinion och påverkar beslutsfattare inom FN, EU, regeringar, kommuner i Sverige och på många andra ställen, för att förbättra barns villkor. På samma sätt ser vi att företag både kan och vill göra skillnad. Det är positivt att frågan om företagens sociala ansvar har utvecklats så snabbt. Frågan har flyttat in i styrelserummen. Kraven kommer från ägare, anställda och kunder. Sunda företag har hållbarhet och ansvar som en grund för sin långsiktiga verksamhet. Som barnrättsorganisation vill vi vara med och förbättra barns villkor genom de aktörer som kan förändra dem. Det handlar inte om välgörenhet eller att be om pengar, utan om vilka som faktiskt kan påverka verkligheten för barn. Stater och kommuner är viktiga men på många områden kan företag uträtta mycket mer och snabbare. Ett barnvänligt företag tar ansvar på de marknader de verkar, både direkt och indirekt. Det tar ansvar för hur verksamheten påverkar barn genom hela värdekedjan från inköp, produktion och förädling till återförsäljare, marknadsföring och till slutanvändare. Vi har jobbat med företag i snart 20 år om barns rättigheter och förstår vad företagen kräver och förväntar sig i ett samarbete. Därför behövs Rädda Barnen Därför ska du samarbeta med Rädda Barnen När ditt företag blir partner till Rädda Barnen börjar ni resan mot att bli ett barnvänligt företag. Då skapar ni värde genom att främja barns överlevnad, utveckling och skydd genom er verksamhet, era produkter och tjänster, politik och inflytande. När ni lyfter fram barns rättigheter i era strategier och i er verksamhet stärker ni ert eget rykte och varumärke. Ett barnvänligt företag kan öka motivationen och produktiviteten hos de anställda, och göra det lättare att rekrytera. Det kan locka investerare, skapa förtroende och konkurrensfördelar. Att värna om barns rättigheter och vara ett barnvänligt företag, är lika naturligt som att vara ett miljövänligt företag. Elisabeth Dahlin Rädda Barnens generalsekreterare En tredjedel av världens befolkning är barn. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Alla barn 11

12 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen är en del av världens ledande barnrättsorganisation, Save the Children, och tillsammans verkar vi i drygt 120 länder. Verksamheten inom Save the Children omfattar tusentals projekt från långsiktigt utvecklingsarbete och opinionsbildning till katastrofinsatser. Räddar Barnen har en tydlig inriktning på långsiktiga och varaktiga förändringar, vilket är viktigt om ni själva ser långsiktigt på ert CSR-arbete. De pengar vi samlar in används direkt och effektivt till långsiktigt förändringsarbete för barn. Rädda Barnen SE , Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg T F

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Är ditt bolag redo att ta risken?

Är ditt bolag redo att ta risken? Är ditt bolag redo att ta risken? Huvudslutsatser från en unik studie om 100 svenska börsbolags barnrättsarbete. Oktober 2014 Varför har vi gjort studien? För att bidra till att bredda och fördjupa insikten

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE UNICEFs uppdrag i Sverige Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i höginkomstländer,

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under 2017-2019. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram

Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Miljonärer går till banken. Filantroper går till historien. UNICEF Sveriges filantropiprogram Nioåriga Alladin samlar tomhylsor vid frontlinjen som han sedan säljer på metallmarknaden. Foto: Niclas Hammarström.

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

2009 ett år du kan vara stolt över!

2009 ett år du kan vara stolt över! 2009 ett år du kan vara stolt över! Årsrapport 2009 Utan dig räddas inte barnen. Med din hjälp har vi åstadkommit många bestående förbättringar för barn. Rädda Barnen är en del av Save the Children, världens

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör

Vi strävar efter att bli bättre....alltid - vad vi än gör Kulturguide v1.1 Vi strävar efter att bli bättre...alltid - vad vi än gör Vår kultur är grunden för allt vi gör på Squeed Uppdrag Människor Kultur Vår kultur är det vi säger, det vi gör och så vi uppfattas

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

- rätt, säkert & hållbart!

- rätt, säkert & hållbart! Uppförandekod Sunda affärer Global Compact Sundfrakt Principer Sundfraktgruppen har en tydlig inställning och hållning till affärsintegritet och följer riktlinjerna i FN:s Global Compact. Global Compact

Läs mer

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

CSR corporate social responsibility (socialt ansvarstagande)

CSR corporate social responsibility (socialt ansvarstagande) CSR corporate social responsibility (socialt ansvarstagande) Annika Malm FFA konferens 2013-11- 22 CSR socialt ansvarstagande Vad är CSR? Vilka möjligheter skapar begreppet CSR och för vem? Vilka kopplingar

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar 1 ISO 26000 En standard om ta samhällsansvar Anna Linusson, Stockholms läns landsting, Ordförande Svenska ISO 26 000 kommittén Ordförande Internationella myndighetsgruppen 2 ISO 26000 i korthet Titel:

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Fördjupning värderingar

Fördjupning värderingar PM Till Styrelsen Från Etikrådet Datum 2011-05-03 Angående Värderingar Styrande dokument Fördjupning värderingar Vårdföretagarnas etik är baserad på fyra grundläggande värden: omtanke, tillförlitlighet,

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE Ett varmare samhällsklimat. Föreställ dig att det bor 100 personer på din gata, varav 80 är vuxna och resten är barn. Som ett kundägt

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Erbjudande för företag. att medverka i

Erbjudande för företag. att medverka i Erbjudande för företag att medverka i MUSTASCHKAMPEN 2015 2 Medverka i Mustaschkampen 2015 Att medverka i Mustaschkampen 2015 innebär att man som företag blir delaktig i en kampanj som genomförs i november

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid Inbjudan till konferens Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp 28 januari 2016 INBJUDAN: KONFERENS Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp Hur

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Sammanfattning från DI Hållbarhet 2014, enkät och temaspår

Sammanfattning från DI Hållbarhet 2014, enkät och temaspår Sammanfattning från DI Hållbarhet 2014, enkät och temaspår Här kommer en sammanfattning av de tre temaspåren på DI Hållbarhet, samt av den avslutande presentationen som gjordes av Goodpoint. De tre temaspåren

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete 1 2 5 3 4 Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete ISBN

Läs mer

Svenskt Näringslivs utgångspunkter för en hållbar utveckling

Svenskt Näringslivs utgångspunkter för en hållbar utveckling För en hållbar utveckling Svenskt Näringslivs utgångspunkter för en hållbar utveckling Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm hållbar utveckling innebär att vi som lever nu ska kunna

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer