ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children"

Transkript

1 ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER

2 Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket ökar ständigt på företag att respektera mänskliga rättigheter, arbetsrättsprinciper och miljöstandarder, var än i världen de verkar. Samtidigt inser allt fler att ett aktivt CSR-arbete kan bidra till att öka lönsamheten. Det är ett sätt att minska slöseriet med mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser, samtidigt som man optimerar användningen av sina tillgångar. Det handlar med andra ord både om att stärka företagets varumärke och att göra skillnad. Socialt ansvar en del av samhällsansvaret För de flesta företag är det självklart att ta ett samhällsansvar och arbeta för ett hållbart samhälle. Det stärker varumärket utåt och är viktigt internt. Nu ser allt fler företag nyttan med att ta ett ökat socialt ansvar för de människor som man påverkar och samverkar med. Det är en bra utveckling. Vi på Rädda Barnen vill samarbeta med företag som vill göra skillnad för utsatta barn. Grunden till starka företag Barns rättigheter är en viktig investering i vår hållbara framtid. Genom att garantera barns rättigheter bygger vi starka, välutbildade samhällen som är avgörande för att skapa ett stabilt och produktivt företagsklimat. Utnyttja ert inflytande Ert företag kan spela en viktig roll för att förbättra situationen för barn genom er verksamhet, ert inflytande på marknaden, ert politiska inflytande eller genom era medarbetare. CSR i praktisk handling Vi samarbetar med många företag om insatser som har gett mycket goda resultat. Våra företagspartners väljer Rädda Barnen för vår affärsmässighet och för att vi vet hur man omsätter CSR i praktisk handling. Tillsammans kan vi åstadkomma stora förbättringar för barn i utsatta situationer. Teri Pengilley/Save the Children CSR Corporate Social Responsibility handlar både om att ge och att få. 2

3 Shafiqul Alam Kiron Global Compact gör det enklare för näringslivet att ta ansvar för barns rättigheter Den privata sektorn blir allt mer den främsta drivkraften för världsekonomin. Av världens 100 största ekonomier är 51 företag, resten är stater. Det betyder att näringslivet har en enorm makt att påverka den sociala utvecklingen, både positivt och negativt. Lyckligtvis finns det ett ökat intresse från företag över hela världen att ta mer ansvar för en positiv utveckling. År 2000 tog FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan initiativ till ett upprop till näringslivet att ta ansvar för en mer hållbar värld. Nätverket Global Compact bildades och tio principer formulerades. Utgångspunkten var mänskliga rättigheter när det gäller arbete, miljö och korruption. Global Compact är nu ett av världens mest inflytelserika nätverk när det handlar om företagens sociala ansvar. Barnrättsfrågor har hittills ofta hamnat långt ner på företagens CSR-agenda. Vill du att ert företag ska gå från engagemang till att verkligen ta ett socialt ansvar för att stärka barns rättigheter runt om i världen, då är barnrättsprinciperna något för er. Barnrättsprinciperna innefattar en rad insatser som hjälper er på vägen mot ett långsiktigt socialt ansvarstagande. 3

4 Global Compact och barnen Rädda Barnen har arbetat länge med att få in barns rättigheter inom ramen för Global Compact. Nu har vi tillsammans med Unicef och FN:s Global Compact lanserat tio principer för att hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter. företag ska bistå dem och deras familjer vid katastrofer. Barn i Latinamerika vill att de och deras föräldrar ska ha relevant lön för sitt arbete. Framför allt vill barn att företag ska lyssna på vad de säger och ta deras råd på allvar. Barnrättsprinciper vägledning för företagen Med Barnrättsprinciperna finns det för första gången en universell standard för hur företag ska arbeta med barns rättigheter. Principerna ger företag inspiration, vägledning och praktiska verktyg att använda i verksamheten. Ett brett spektrum av viktiga frågor De tio Barnrättsprinciperna täcker ett brett spektrum av viktiga frågor och insatser. De är en uppmaning till alla företag i världen att utvärdera hur de påverkar barns rättigheter och livssituation, och att vidta åtgärder genom hela värdekedjan från inköp, produktion och förädling till återförsäljare, marknadsföring och till slutanvändare. Barnen vet bäst. Lyssna på dem. Det har vi gjort Barn och unga är viktiga och kan bidra till en positiv förändring. Därför måste vi alla lyssna på vad barn säger och agera utifrån det. Vi har pratat med många barn och vet att de vill att företag ska agera ansvarsfullt, gärna bidra till att utveckla deras närsamhälle och inte bidra till miljöförstöring. Barn i Asien vill att Mats Lignell/Save the Children De tio barnrättsprinciperna Ta ansvar för att respektera barns rättigheter och engagera sig för att främja mänskliga rättigheter för barn. Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i samtliga affärsförbindelser Använda marknadsföring och reklam som respekterar och främjar barnets rättigheter. Respektera och främja barnets rättigheter i relation till miljön och i användning av mark och markförvärv. 3. Erbjuda anständiga arbetsförhållanden för unga arbetare samt föräldrar och vårdnadshavare. 8. Respektera och främja barns rättigheter i säkerhetsarrangemang Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets inrättningar. Se till att produkter och tjänster är säkra och sträva efter att främja barns rättigheter genom dem Bidra till att skydda barn som drabbats av katastrofer. Stödja samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barnets rättigheter. 4

5 Vi hjälper dig att använda barnrättsprinciperna Rädda Barnens roll är att hjälpa ditt företag att förstå hur ni kan använda barnrättsprinciperna på bästa sätt. Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med företag som vill stärka sitt sociala ansvarstagande, oberoende av tidigare erfarenheter och kunskaper. Vi hjälper er att integrera barnrättsperspektivet i er verksamhet under hela resan eller i valda delar. Rädda Barnen bidrar med verktyg, insikter och material. Vi stödjer er med vägledning och initiativ, analys av verksamheten, att utforma en policy, och hur ni kan tillämpa den. För att göra det enkelt att integrera barnrättsperspektivet i er CSR-agenda har vi delat in möjliga aktiviteter i några områden. Ni kan se dem som en kedja och arbeta er framåt steg för steg, eller välja de delar som passar er bäst. Vi stödjer er med att anpassa insatser och aktiviteter till era erfarenheter, kunskaper och mål. ÖKA DEN INTERNA KUNSKAPEN Vi hjälper er med till exempel omvärldsanalyser, studier om barnrättsfrågor och att utforma seminarier anpassade till er verksamhet. GENOMLYSNING OCH UTVÄRDERING Med barnrättsprinciperna som grund hjälper vi er att analysera var ert företag befinner sig, hur och var ni påverkar barn, och rekommenderar hur ni kan agera. IMPLEMENTERING OCH AKTIVITETER Det här området handlar om konkreta aktivitetsplaner. Vi hjälper till exempel till med utbildning av era leverantörer, att ta fram en code-of-conduct, implementering i marknadsaktiviteter, rapportering och uppföljning. CSR-FRÅGOR HETA I KINA Centret för barns rättigheter och CSR i Peking ger företag kunskap om hur deras arbete kan påverka barns situation i landet. Med vår kompetens, erfarenhet och kunskap hjälper vi företag att tydliggöra och implementera barnrättsfrågor i sina CSR-strategier, program och projekt. Rädda Barnens mål är att förändra förutsättningarna för barn i Kina genom att visa företag att de är viktiga aktörer för barns rättigheter. 5

6 Rädda Barnen och Clas Ohlson Barn ger ett bra perspektiv på hållbarhetsfrågor Stor skillnad på plats i Kina Clas Ohlson arbetar tillsammans med Rädda Barnens CSRcenter i Kina, som jobbar för att ungdomars (16-20 år) rättigheter och särskilda behov ska tillgodoses där, framför allt i industrin. Vi har stor inköpsverksamhet i Kina och 2009 etablerade vi ett inköps- och CSR-kontor där. Att vara nära våra leverantörer med egen personal på plats ger oss bättre kontroll och en direkt dialog med fabrikerna när det gäller arbetsförhållanden och områden som behöver förbättras. Det har gjort stor skillnad. För oss är det väldigt viktigt att Rädda Barnen finns där, som en av få ideella organisationer. Det är värdefullt att vi kan samarbeta om sociala frågor på plats och gemensamt påverka utvecklingen, säger Klas Balkow. Samarbetet med Clas Ohlson omfattar deras butiker i Sverige, Norge, Finland och England, där de genomför aktiviteter till förmån för Rädda Barnen. I Norden och Storbritannien når vi inte bara miljontals konsumenter med över produkter, vi har också en lång varuförsörjningskedja med över 600 leverantörer. Många av dem finns i Asien där vi måste säkra de mänskliga rättigheterna och bidra till det lokala samhället, säger Clas Ohlsons vd Klas Balkow. Utbildning ger ett stabilare samhälle Clas Ohlson har också ett samarbete med Rädda Barnen som ger barn i Nepal möjlighet till en säker och kvalitativ förskolemiljö. Fler än barn har fått chansen till en bättre och mer utvecklande förskola under det senaste året. Att erbjuda en kvalitativ och pedagogisk förskola är att bygga grunden för ett stabilt samhälle. De tidiga åren i ett barns liv är viktiga för deras fortsatta utveckling. Barn som har fått chansen till pedagogisk undervisning presterar bättre under kommande skolår och sociala liv. Det handlar om många generationer framåt, om våra barn och barnbarn, säger Klas Balkow. Hållbarhet är en av våra strategiska hörnstenar och är en integrerad del av vår verksamhet. Barn och ungdomar är ett bra perspektiv för att belysa hållbarhetsfrågor generellt och hur vi som företag påverkar genom verksamhetens alla delar, från tillverkning, produktsäkerhet, transporter, marknadsföring etc. Därför sätter vi barns och ungas rättigheter i fokus och engagerar oss i arbetet med att skydda och utveckla deras levnadsvillkor, tillägger Klas Balkow. 6

7 Rädda Barnen och IKEA IKEA Foundation värnar barns rättigheter i Indien och Pakistan IKEA Foundation är Rädda Barnens största partner globalt. Vårt gemensamma arbete om barns rättigheter och barnarbete startade redan Nu har det vuxit till att inkludera hela internationella Save the Children i många olika projekt världen över. IKEA Foundation stödjer projekt både internationellt mot barnarbete på bomullsodlingar och i Sverige med föräldrastöd. Gynnar även våra affärer Vår satsning på barn handlar om IKEA:s grundläggande värderingar. Samtidigt gynnar det våra affärer att vi har bra kontroll över vår leverantörskedja. Vi vet att vi får säkra produkter av god kvalitet som har framställts med respekt för människorna som tillverkar dem, säger Steve Howard som är chef hållbar utveckling på IKEA. Barnrättsprinciperna en uppmaning till alla företag Barnarbete är ett stort problem i Indien och Pakistan. Cirka 70 procent av de arbetande barnen finns inom jordbrukssektorn, bland annat på bomullsodlingar. Många av dem förlorar månader av skolgång, eller hoppar av skolan för att arbeta på fälten. Därför ger IKEA Foundation stöd till Rädda Barnens och Unicefs olika utbildningsprojekt. De nya Barnrättsprinciperna är helt i linje med vår övertygelse att våra handlingar alltid ska ha barnets bästa i åtanke. De fungerar som en uppmaning till handling för företag överallt. De ger oss också möjlighet att ytterligare utveckla vårt arbete med Rädda Barnen och Unicef. Tillsammans arbetar vi löpande för att förebygga barnarbete. År 2015 väntas de program vi stödjer ha gett omkring tio miljoner barn bättre tillgång till utbildning och hälsovård i fler än byar i Indien och Pakistan. Det är ett långsiktigt arbete som syftar till att skapa en trygg miljö för barnen, säger Steve Howard. Lär av de goda exemplen Barnrättsprinciperna uppmuntrar och inspirerar oss. De hjälper oss att bättre förstå vår påverkan på barns välbefinnande och att kämpa ännu mer för barns rättigheter. Vi kommer att lära av de goda exemplen för att skapa varaktig och hållbar förändring i stor skala. Integration i hela verksamheten Redan idag är barn och deras behov mycket närvarande i IKEA. Den största utmaningen är att sprida kunskap om de nya principerna till alla våra medarbetare och att integrera dem i hela vår verksamhet. Detta kräver att vi ständigt påminner oss om de värden de uttrycker och att vi använder oss av dem, avslutar IKEA:s Steve Howard. Lina Höök/Save the Children 7

8 Santa Maria ger barn i Colombia utbildning I över 8 år har Santa Maria varit huvudsamarbetspartner till Rädda Barnen. Det är ett viktigt samarbete för oss i vårt arbete med barn i utsatta situationer. Swedbank Robur tar ansvar i sina investeringar Genom Banco Humanfonden, som förvaltas av Swedbank Robur, stödjer fondsparare Rädda Barnens arbete med att ge barn i krigs- och katastrofländer tillgång till utbildning. Santa Maria har valt att stödja Rädda Barnens arbete för barn som utsätts för våld i Colombia. Arbetet syftar till att ge fler barn och ungdomar som påverkas av väpnade konflikter tillgång till utbildning i en trygg och säker miljö. Under året har vi också fått möjligheten att tillsammans med Rädda Barnen sätta oss in i de nyligen framtagna Barnrättsprinciperna. Dessa principer är en bra grund för vårt övergripande arbete med socialt ansvar och de har gett oss nya perspektiv. Sandra Flodström Kommunikations- och CR-chef, Santa Maria Alla har ansvar att bidra inom de områden där de kan påverka. Företag har många kontaktytor med barn och kan därför bidra till att deras rättigheter stärks. På Swedbank Robur tog vi tillsammans med Rädda Barnen fram en ståndpunkt där vi definierade vår syn på barns rättigheter. Den styr oss när vi analyserar vilka företag vi och våra hållbarhetsfonder vill investera i och föra dialog med. Det är ett sätt för oss att bidra till förändring. Den stora fördelen är att Barnrättsprinciperna är så handfasta. Vilket företag som helst kan få vägledning och konkreta redskap som kan användas i verksamheten för att skydda barn. Den stora utmaningen för företagen är verkligheten. Så länge barn tvingas arbeta för att familjen ska överleva kommer barns villkor alltid att vara en utmaning. Anna Nilsson Chef hållbarhetsanalys, Swedbank Robur 8

9 Skandia jobbar ideellt på arbetstid Kunskapsutbyte med Accenture Ett lyckat partnerskap bygger på långsiktighet och värdeskapande, vilket Accenture och Rädda Barnen tillsammans har lyckats med. Vi har samarbetat sedan 2005 och i partnerskapet bidrar vi båda med respektive expertkompetenser och erfarenheter för att nå det gemensamma målet, att ge fler barn och ungdomar möjligheter att lyckas. Accenture bidrar främst med sin kunskap för att hjälpa Rädda Barnen att bli en mer effektiv organisation så att vi kan nå ännu fler barn. Rädda Barnens huvudbidrag till Accenture är att hjälpa företaget att nå sina sociala mål kring det globala temat Skills to Succeed, som innebär att till år 2015 ge individer kunskaper och förutsättningar att ta ett arbete eller att driva en verksamhet. Skandia har varit Rädda Barnens partner sedan 2010 genom att stötta Rädda Barnens idrottsprojekt High Five idrott för alla, som jobbar mot kränkningar och våld inom idrotten. Skandia har sedan 1987 arbetat med att motverka utanförskap och stötta barn och unga i riskzonen. Skandias stiftelse Idéer för Livet har sedan starten stöttat mer än lokala ideella pro jekt med syfte att skapa ett tryggt och socialt hållbart samhälle för framtida generationer. Engagemanget finns även internt eftersom alla medarbetare på Skandia har rätt att lägga en del av sin arbetstid på volontärarbete för någon av de ideella projekt som Idéer för Livet stödjer. Skandia jobbar själva med barns och ungas utveckling, bland annat för att motverka mobbning. Tillsammans med Rädda Barnen kan Skandia nå ut i kommuner och idrottsföreningar för att säkra att idrotten blir en arena för alla barn och unga att delta i, få social gemenskap och lägga grunden för en god hälsa. Som försäkringsbolag vill Skandia förebygga framtida problem, oavsett om det gäller utanförskap eller ohälsa. Här är Rädda Barnen en god samarbetspartner för att skapa gemensamma resultat. Vi ville erbjuda våra konsulttjänster även till en icke-vinstdrivande verksamhet och initialt behövde Rädda Barnen metodstöd kring kompetensutveckling. Det har utan tvekan gynnat företaget att våra anställda får möjlighet att engagera sig i samhällsfrågor och bidra på ett meningsfullt sätt, utan vinstintresse. Rädda Barnens verksamhet går i linje med vår strategi. De har kunskap, relationer och erfarenheter som vi inte har och vi skulle inte kunna maximera vår sociala påverkan utan dem och andra NGO:s. Fredrik Nilzén Ansvarig för globalt partnerskap med Rädda Barnen, Accenture 9

10 Alla sätt är bra Vi erbjuder många olika former för hur ert företag och vi på Rädda Barnen kan samarbeta. Här ser du några exempel på möjligheter. Vad som än är viktigt för er så har vi verktygen och tillsammans kan vi åstadkomma förändring för barnen. Tillsammans skräddarsyr vi vårt samarbete genom att titta på förutsättningar, drivkrafter och gemensamma mål. När ert företag stödjer Rädda Barnen är ni en av våra viktiga samarbetspartners som gör världen till en bättre plats för utsatta barn. Samarbetspartner Som partner investerar ni i verklig förändring och långsiktiga insatser. Det kan till exempel handla om att samla in pengar genom produktkampanjer, stödja ett projekt där ni har verksamhet eller att integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete. Bidra med er kompetens Ditt företag kan bidra till Rädda Barnens verksamhet genom att skänka tjänster som IT-lösningar, PR-konsultation, juridisk hjälp med mera. Seminarier och föreläsningar på ditt företag Vi på Rädda Barnen möter varje dag barn och ungdomar i utsatta situationer över hela världen, även i Sverige. Denna kunskap om barns verklighet delar vi gärna med oss av till era anställda i frukost- eller lunchseminarier. Strategiskt hållbarhetsarbete Tillsammans med Global Compact och Unicef har vi tagit fram riktlinjer som hjälper företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter. Vi har verktygen som hjälper företag att integrera Barnrättsprinciperna i sin affärsverksamhet. Projekt Ni kan bidra till viktiga projekt som främjar barns rättigheter, till exempel i länder där ni redan har verksamhet eller där ni planerar expansion. Produktkampanjer I en produktkampanj går en del av ert företags intäkter för en viss såld tjänst eller produkt till Rädda Barnen. Anordna ett event Ett företagsevent kan vara ett enkelt och roligt sätt att samla in pengar. Kommunicera gärna att ni samlar in pengar till Rädda Barnen. Ni får ett diplom, en banner och ett tack på vår hemsida. Anna Kari/Save the Children 10

11 Barnvänligt borde vara lika naturligt som miljövänligt ska få ha en trygg och hälsosam uppväxt, de ska kunna göra sina röster hörda och få inflytande över sin situation. Mycket har förbättrats under de senaste åren men mycket återstår. Därför når vi resultat För att få varaktiga resultat arbetar vi på flera plan. Ute i världen arbetar vi med långsiktiga program för att utsatta barn ska få en bättre framtid. I katastrof- och krigssituationer går vi in med akuta insatser, samtidigt som vi arbetar långsiktigt även där. Vi samlar in fakta, lyssnar på barnen själva och analyserar deras situation och villkor. Vi sprider våra kunskaper och erfarenheter vidare till dem som har inflytande över barns livsvillkor. Och vi väcker opinion och påverkar beslutsfattare inom FN, EU, regeringar, kommuner i Sverige och på många andra ställen, för att förbättra barns villkor. På samma sätt ser vi att företag både kan och vill göra skillnad. Det är positivt att frågan om företagens sociala ansvar har utvecklats så snabbt. Frågan har flyttat in i styrelserummen. Kraven kommer från ägare, anställda och kunder. Sunda företag har hållbarhet och ansvar som en grund för sin långsiktiga verksamhet. Som barnrättsorganisation vill vi vara med och förbättra barns villkor genom de aktörer som kan förändra dem. Det handlar inte om välgörenhet eller att be om pengar, utan om vilka som faktiskt kan påverka verkligheten för barn. Stater och kommuner är viktiga men på många områden kan företag uträtta mycket mer och snabbare. Ett barnvänligt företag tar ansvar på de marknader de verkar, både direkt och indirekt. Det tar ansvar för hur verksamheten påverkar barn genom hela värdekedjan från inköp, produktion och förädling till återförsäljare, marknadsföring och till slutanvändare. Vi har jobbat med företag i snart 20 år om barns rättigheter och förstår vad företagen kräver och förväntar sig i ett samarbete. Därför behövs Rädda Barnen Därför ska du samarbeta med Rädda Barnen När ditt företag blir partner till Rädda Barnen börjar ni resan mot att bli ett barnvänligt företag. Då skapar ni värde genom att främja barns överlevnad, utveckling och skydd genom er verksamhet, era produkter och tjänster, politik och inflytande. När ni lyfter fram barns rättigheter i era strategier och i er verksamhet stärker ni ert eget rykte och varumärke. Ett barnvänligt företag kan öka motivationen och produktiviteten hos de anställda, och göra det lättare att rekrytera. Det kan locka investerare, skapa förtroende och konkurrensfördelar. Att värna om barns rättigheter och vara ett barnvänligt företag, är lika naturligt som att vara ett miljövänligt företag. Elisabeth Dahlin Rädda Barnens generalsekreterare En tredjedel av världens befolkning är barn. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Alla barn 11

12 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen är en del av världens ledande barnrättsorganisation, Save the Children, och tillsammans verkar vi i drygt 120 länder. Verksamheten inom Save the Children omfattar tusentals projekt från långsiktigt utvecklingsarbete och opinionsbildning till katastrofinsatser. Räddar Barnen har en tydlig inriktning på långsiktiga och varaktiga förändringar, vilket är viktigt om ni själva ser långsiktigt på ert CSR-arbete. De pengar vi samlar in används direkt och effektivt till långsiktigt förändringsarbete för barn. Rädda Barnen SE , Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg T F

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre Hållbarhetsredovisning 2013 Tänk längre Rik på idéer? Så bra. För den som är kund i Skandia har en unik chans att påverka. Skandia är nämligen ett ömsesidigt eller kundstyrt bolag. Det gör att vi kan satsa

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN HANDLEDNING INFÖR TURNÉN MALMÖ 23-24/4 2014 Introduktion En av orsakerna till att vi arrangerar we_change är att många unga idag tycker att det är trist att prata om hållbarhet. Och det kan vi förstå då

Läs mer

Samuel brygger rättvisemärkt SID 10 I FOKUS: DRIVKRAFTERNA BAKOM CSR SID 6 TREND: VOLONTÄRVÅGEN SID 21 UTBLICK: SOS BARNBYAR I UKRAINA SID 22

Samuel brygger rättvisemärkt SID 10 I FOKUS: DRIVKRAFTERNA BAKOM CSR SID 6 TREND: VOLONTÄRVÅGEN SID 21 UTBLICK: SOS BARNBYAR I UKRAINA SID 22 SOS #1-14 BUSINESS MAG. I FOKUS: DRIVKRAFTERNA BAKOM CSR SID 6 TREND: VOLONTÄRVÅGEN SID 21 UTBLICK: SOS BARNBYAR I UKRAINA SID 22 SVERIGES HETASTE KAFFEVAGN: Samuel brygger rättvisemärkt SID 10 Ledare

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

Vad är Corporate Social Responsibility?

Vad är Corporate Social Responsibility? Strategi för CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY från samhällsansvar till affär Vad är Corporate Social Responsibility? CSR handlar om företagens samhällsansvar. CSR-strategin utgår från att 1. ta reda på

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Telenor Sverige 2014 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2014 Hållbarhetsrapport Telenor Sverige 2014 Hållbarhetsrapport Innehållsförteckning VD:s förord sid 3 Fakta om Telenor sid 4 Telenors internationella hållbarhetsarbete sid 5 Vår hållbarhetsstrategi sid 6 Hållbara affärer sid

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna Jobba hos oss här hittar du möjligheterna 1 Överallt där människor arbetar och kommunicerar! För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda möjligheter till personlig utveckling

Läs mer