Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014."

Transkript

1 Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Dokumentägare Ansvar i externa relationer Lagar och regleringar i de länder bolaget verkar ska följas Relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter Kvalitet och service Intressekonflikt Politiskt engagemang Information Organisationens ansvar Mänskliga rättigheter Arbetsförhållanden Samhälle och socialt ansvar Distribution och implementering av Uppförandekoden Uppförandekod Castellum 1 (4)

3 1. Inledning Att Castellums verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för företagets långsiktiga framgång. Målsättningen är att göra riktiga och sunda affärer i alla avseenden där arbetet präglas av affärsmässighet, engagemang, kompetens och nytänkande. Uppförandekoden, som gäller för samtliga Castellums medarbetare och uppdragstagare, har antagits för att betona de riktlinjer som styr koncernen i förhållande till medarbetare, uppdragstagare, kunder, leverantörer och andra intressenter. Målsättningen är att även Castellums intressenter följer andemeningen i riktlinjerna. 2. Dokumentägare Castellums Uppförandekod ska revideras regelbundet och minst en gång per år fastställas av styrelsen. Castellum AB:s VD är dokumentägare och ansvarar för policyn. 3. Ansvar i externa relationer 3.1. Lagar och regleringar i de länder bolaget verkar ska följas Relationer med kunder, leverantörer och andra intressenter Verksamheten ska präglas av hög affärsmoral, god affärssed, ansvarskännande och opartiskhet. Castellum ska leva upp till ingångna avtal och överenskommelser, vilka ska respekteras även efter dess anda, inte enbart efter dess bokstav. Konkurrensfördelar tas tillvara samtidigt som konkurrenter bemöts på ett korrekt sätt. Prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsställning får inte förekomma. Medarbetare och andra uppdragstagare inom Castellum ska alltid undvika risker för mutbrott och annan otillbörlig påverkan i sina externa relationer. Det innebär att ingen får lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån eller ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget. Detta gäller också före eller efter anställningen eller uppdraget påbörjas eller avslutas och kan också omfatta annan person. Vid tveksamhet ska medarbetare och andra uppdragstagare fråga närmaste chef. Att begära eller avge någon form av löften i samband med gåvor är inte tillåtet. Medarbetare får aldrig utnyttja mutor, bestickning eller otillåten ersättning av någon form i relation med kunder, leverantörer, myndigheter eller andra beslutsfattare Kvalitet och service Castellums lokaler ska hållas i sådant skick att de väl motsvarar givna löften och kundernas rimliga förväntningar beträffande service och standard. Varje kundkontakt ska präglas av professionalism. Säkerheten i och kring fastigheterna, ska vara den bästa möjliga Uppförandekod Castellum 2 (4)

4 3.4. Intressekonflikt Medarbetare och uppdragstagare ska hantera personliga och ekonomiska intressen så att de inte strider emot eller kan uppfattas strida emot Castellums affärsverksamhet. Medarbetare eller uppdragstagare får inte ta emot eller ge betalningar, gåvor eller andra former av ersättningar eller otillbörliga förmåner från/till tredje part som kan leda till intressekonflikt. Medarbetare är skyldig att informera sin chef om verksamhet eller annan bisyssla som denne bedriver där det finns risk för intressekonflikt. Relationer med affärspartners såsom exempelvis kunder och leverantörer och andra intressenter får inte utnyttjas av medarbetare för egen vinning Politiskt engagemang Castellum skall inta en neutral ställning i fråga om partipolitiska frågor och aldrig låna sitt namn till politiska partier eller enskilda politiska kandidater Information Förtrolig och känslig information, såväl affärsrelaterad som aktiekurspåverkande, ska hanteras med höga krav på sekretess. Informationen skall vara öppen och tillgänglig, inom de regler som gäller för börsnoterade företag. Ett demokratiskt synsätt ska tillämpas i frågor som gäller medarbetarnas möjlighet till påverkan och respekten för oliktänkande ska säkras. Marknadsföring och kontakter med kunder ska vara ärlig och inte utlova något som inte överensstämmer med verkligheten. Ekonomiska transaktioner ska alltid redovisas enligt gällande lagstiftning och allmänt vedertagna redovisningsprinciper. 4. Organisationens ansvar 4.1. Mänskliga rättigheter Castellums verksamhet, som bedrivs i huvudsak i Sverige och delvis i Danmark, lyder under nordisk lagstiftning gällande ex arbetsvillkor, arbetsmiljö, organisationsfrihet. De leverantörer som anlitas lyder under samma lagstiftning. Castellums riktlinjer följer FN:s Global Compact och dess tio principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Mångfald uppmuntras och jämlikhet är en självklarhet. Ingen nuvarande eller potentiell medarbetare, ej heller kund eller underleverantör/entreprenör, får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annat trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder Arbetsförhållanden Arbetsmiljön ska uppfylla lagar och avtal samt vara säker och sund, både ur fysisk, psykisk och social synvinkel. Målet är att ingen ska bli sjuk av eller skadad i jobbet Uppförandekod Castellum 3 (4)

5 För att skapa en god arbetsmiljö där medarbetarna känner arbetsglädje och trivsel ska Castellum ha kompetenta ledare, möjlighet till kompetensutveckling eller vidareutbildning samt löner och relaterade förmåner som är marknadsmässiga och i enlighet med relevanta normer. Registrering, arkivering och användning av data om medarbetare skall behandlas strikt konfidentiellt. 5. Samhälle och socialt ansvar Castellums verksamhet bedrivs i en decentraliserad organisation i fem tillväxtregioner i södra Sverige samt Danmark. På varje lokal marknad samarbetar Castellum med lokala parter såsom kommun, universitet/högskola samt företag för att bidra till ortens långsiktiga utveckling. Castellum arbetar för att bidra till en hållbar, ekologisk utveckling. Försiktighetsprincipen fungerar som utgångspunkt och miljöarbetet präglas av långsiktighet och helhetssyn och hänsyn till miljön ingår i alla beslutsprocesser. Försiktighetsprincipen innebär att inte välja arbetsmetod eller material om det finns skäl att anta att det kan medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 6. Distribution och implementering av Uppförandekoden Varje chef är ansvarig för att informera sin organisation om uppförandekoden och dess andemening samt följa upp att arbetet bedrivs i enlighet med dessa. Varje medarbetare bör även aktivt söka och ta till sig information. Vid misstanke om överträdelse av uppförandekoden ska Compliance Officer alternativt VD på Castellum kontaktas Uppförandekod Castellum 4 (4)

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct)

Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) Affärsetiska riktlinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMÄNNA RIKTLINJER Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden.

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Skydd av information Transportören är medveten om att även annan information än företagsrelaterad information, i synnerhet information avseende

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Code of Conduct. Teracom Boxer Group

Code of Conduct. Teracom Boxer Group Code of Conduct Teracom Boxer Group Innehåll Därför har vi en Code of Conduct 1 Vårt gemensamma ansvar 2 Samarbete och uppförande 3 Konfidentiell information 4 Dator och telefon 4 Affärsetik 5 Samröre

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Bravidas uppförandekod

Bravidas uppförandekod Bravidas uppförandekod Bravidas värdeord Bravidas uppförandekod har tagits fram för att förtydliga vad våra värderingar betyder i det dagliga arbetet och för att stödja varje enskild medarbetare i sin

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct)

Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct) Voithkoncernens Uppförandekod (Code of Conduct) Innehåll Förord av Voith GmbHs företagsledning: 3 Att agera i enlighet med Voiths värderingar 1. Inledning och framställande av principer 4 2. Samarbete

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer