Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen"

Transkript

1 Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen

2 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm s. IVA-R 428. Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen. Sthlm s. IVA-R 429. Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen. Sthlm s. IVA-R 430. Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen. Sthlm s. IVA-R 431. Styrelsearbete i tillväxtföretag Några råd på vägen. Sthlm s. IVA-R 435. Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen. Sthlm s. IVA-R 436. Priset för en CONNECT-skrift är 100 kr (inkl moms). Beställ via e-post: eller fax Skrifterna finns även i Acrobat Reader-format för fri nedladdning från CONNECT:s hemsida:

3 Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen 1

4 2000, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige Box 5073, Stockholm Telefon: IVA-R 436 ISSN ISBN Tryckning: OH-Tryck AB, Stockholm Beställningar tas emot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Box 5073, Stockholm Telefon: Telefax: E-post: 2

5 Förord En organisation byggs av och med människor. Utmaningen i att skapa ett tillväxtföretag blir mycket snabbt en utmaning i att attrahera, rekrytera, utveckla, motivera och behålla rätt människor. Just i dag är tillgången på kapital för bra idéer mycket god. Bristvaran är humankapitalet som ska förverkliga idéerna. De företag som har en klar och tydlig strategi för hur tillväxten genom människor ska ske kommer därför att lyckas bättre än andra. Det handlar till och med om att integrera talangmarknaden som en av företagets viktigaste marknader i allt det som företaget gör. Syftet med denna skrift är att ge Dig som arbetar inom eller med tillväxtföretag en kortfattad guide kring hur man kan arbeta med att bygga företaget med utgångspunkt från humankapitalet. Det finns tyvärr ingen patentlösning för hur ett företag ska agera för att lyckas med den stora utmaningen att bygga sin organisation. Människor är lite för komplicerade och marknaden rör sig alldeles för fort. I skriften kommer vi dock att peka på ett antal övergripande vägval och praktiska ställningstaganden som företaget ställs inför. Vårt mål har också varit att ge ett antal konkreta råd och tips. Skriften är sammanställd av Niclas Kjellström-Matseke, Mårten Adolfsson, Lena Ahrle och Veronica Dominguez, samtliga konsulter på Alumni AB. Alumni är ett konsultföretag med fokus på humankapital. Stockholm i maj 2000 CHRISTER ZETTERBERG Ordförande, CONNECT Sverige 3

6 4

7 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 7 2. INLEDNING 9 5. ATT UTVECKLA MEDARBETARE 21 Tre skäl att utveckla personalen 21 Vägar mot individuellt anpassad karriärutveckling ATT ATTRAHERA RÄTT MEDARBETARE VAD LOCKAR DUKTIGA PERSONER? 10 Identifiera vilka personer företaget vill attrahera definiera målgruppen 10 Vad värderas hos personerna i målgruppen? 10 Vad är ett talangerbjudande och hur ska det utformas? 11 Kommunicera talangerbjudandet till målgruppen MOTIVERA OCH BELÖNA MEDARBETARE 23 Hårda faktorer 23 Mjuka faktorer 23 Incitamentspaket 23 Olika typer av optioner 24 Optionsprogram en jämförelse 25 Vilket program väljer man och när? FRAMGÅNGSRIK REKRYTERING HUR GÖR MAN? 13 Varför är rekrytering en av ledningens viktigaste arbetsuppgifter? 13 Rekrytera själv eller anlita extern hjälp vilka är aktörerna på rekryteringsmarknaden? 13 Rekryteringsprocessen syfte, framgångsfaktorer och viktigt att tänka på 15 Rekrytering av rätt kompetenser över tiden HUR BEHÅLLER FÖRETAGET RÄTT MEDARBETARE UNDER OLIKA UTVECKLINGSFASER? 27 Att behålla medarbetarna 27 Vad gäller vid avveckling av medarbetare? INTERNATIONALISERING INTERNATIONELL TILLVÄXT GENOM HUMANKAPITALET 32 Förberedelser inför rekryteringar till utlandsverksamhet 32 5

8 6

9 1. Sammanfattning Målet med denna rapport är att ge ett antal konkreta råd och tips för tillväxtföretagets kanske allra största utmaning över tiden att nå affärsframgång genom människor. Det är endast genom människor som affärsidéer blir till framgångsrika företag. Alla som har varit med om att driva företag i tillväxt kan vittna om vikten av att lyckas attrahera och behålla rätt människor. Det finns alltför många exempel på företag som inte tagit dessa frågor på allvar och därför avstannat i sin tillväxt eller till och med gått under. Företag som redan från början Tillväxt Attrahera Rekrytera Utveckla Motivera & Behålla belöna Mål Locka de bästa individerna. Bygga employer image. Rekrytera rätt personer för att bygga tillväxt i företaget. Öka produktiviteten bland medarbetarna. Skapa högre kompetens och träffsäkerhet. Få medarbetarna att springa i rätt riktning. Skapa engagemang för företaget och affärsmålen. Behålla nyckelmedarbetarna i företaget. Framgångsfaktorer Skapa och kommunicera ett attraktivt talangerbjudande. Ha en tydlig bild av syftet med rekryteringen. Välj samarbetspartners som passar företagets rekryteringsbehov. Ge medarbetarna ständiga utmaningar. Uppmuntra medarbetarna till kontinuerligt lärande. Utvärdera och belöna prestation/ resultat. Designa incitamentsstruktur som leder till önskat beteende och lojalitet Vårda medarbetarnas stolthet och hjälp dem att öka sitt värde på arbetsmarknaden. Sätt rätt lönenivå och låt medarbetarna dela företagets framgångar. Att tänka på Alla i företaget bör vara delaktiga i att kommunicera talangerbjudandet. Använd företagets nyckelpersoner för att attrahera nya medarbetare. Engagemang från ledningen vid rekrytering. Låt företaget fungera som coach samtidigt som individen tar ansvar för sin utveckling. Använd professionell hjälp för att designa incitamentspaket. Bygg in rätt drivkrafter och skapa juridiskt korrekt och skatteeffektiv struktur. Behåll de bästa medarbetarna att förlora nyckelmedarbetare skadar företaget. 7

10 betraktar humankapitalet som sin viktigaste tillgång och talangmarknaden som en av sina viktigaste marknader kommer utan tvekan att bli mer framgångsrika än andra. I dag lever vi i en värld där humankapitalet har blivit en bristvara efterfrågan ökar mer än utbudet. Man kan till och med tala om ett krig om talangerna. Alla företag söker samma typ av kompetens, erfarenheter och personligheter. Samtidigt förändras de preferenser och värderingar som styr talangernas val. Ett företag som har för avsikt att vinna slaget på talangmarknaden måste därför ha en väl genomtänkt strategi för hur man ska attrahera, rekrytera, utveckla, motivera, belöna och behålla rätt människor. Figuren på sidan 7 visar ett exempel på en sådan strategi. Att attrahera de bästa individerna bygger i grunden på att företaget kan skapa och kommunicera ett attraktivt talangerbjudande utifrån målgruppens värderingar och preferenser. Talang attraherar talang använd framgångsexempel (personer) som ambassadörer. Rekrytering måste finnas högt på ledningens agenda; engagemanget visar att varje individ är viktig. En professionell och väl genomtänkt rekryteringsprocess skapar goodwill på marknaden, kapar ledtider och utvärderar rätt egenskaper och kompetenser. Arbeta med många olika kanaler och verktyg parallellt. Gör inte allting själv, men välj externa partners med omsorg. Att satsa på utveckling av medarbetarna är en god investering. Genom kompetensutveckling, uppmuntran och ständigt nya utmaningar stimuleras individen, vilket ökar produktiviteten i företaget. Ett av de mest kraftfulla instrumenten för att få företaget att utvecklas i rätt riktning är en effektiv incitamentsstruktur (belöningssystem). Rätt struktur skapar fokus och leder till önskat beteende, motivation och lojalitet. Pengar är viktigt. Sätt lönerna på en konkurrenskraftig nivå, och låt belöningar vara knutna till resultat där medarbetarna är med och delar företagets framgångar. Gör talangmarknaden till företagets viktigaste marknad. Utnyttja all extern kommunikation för att profilera och skicka budskap till befintliga och potentiella medarbetare. Se talangerbjudandet som ett partnerskap där företaget ställer upp med utmanande arbetsuppgifter, nätverk, miljö/kultur, karriärutveckling, handledning, belöning, utbildning och exponering som gör individen attraktiv på arbetsmarknaden. I utbyte får företaget tillgång till personens kompetens, engagemang och tid. 8

11 2. Inledning Denna skrift handlar om att bygga tillväxt och affärsframgångar i företag med hjälp av humankapital. I de olika avsnitten presenteras konkreta råd och riktlinjer när det gäller att attrahera, rekrytera, utveckla, belöna/motivera och behålla medarbetare. Här nedan finns några exempel på ämnen som behandlas: Hur attraherar man talanger till sitt företag? Vad ska man tänka på vid val av rekryteringspartner? Hur bör en rekryteringsprocess se ut? Hur hjälper man medarbetare till ständig utveckling? Vilket optionsupplägg passar bäst för företaget? Vad får nyckelpersoner att stanna i företaget? Vad gäller vid avveckling av medarbetare? Vad är viktigt att tänka på vid rekrytering i andra länder? 9

12 3. Att attrahera rätt medarbetare vad lockar duktiga personer? Skillnaden mellan framgångsrika och mindre framgångsrika företag är kvaliteten på de personer som finns i organisationen. Det är därför viktigt att lyckas attrahera bra medarbetare till företaget, dvs. att vinna slaget på talangmarknaden. Det bästa är att betrakta potentiella medarbetare som en strategisk marknad. En naturlig följd av ett sådant tankesätt blir att skapa en lika väl genomtänkt marknadsstrategi gentemot denna marknad som gentemot kundmarknaden och kapitalmarknaden. Att attrahera talanger bygger på ett trovärdigt, engagerat och seriöst sätt att sälja in företaget. Ytterligare förutsättningar för att lyckas attrahera talanger är engagemang från högsta nivå i företaget och utformning av ett talangerbjudande som kommuniceras till målgruppen enligt nedanstående process. I detta kapitel belyser vi utmaningar och en del lösningar på området attrahera de rätta medarbetarna. Definiera målgrupp Utforma talangerbjudande Identifiera värderingar Kommunicera talangerbjudande IDENTIFIERA VILKA PERSONER FÖRETAGET VILL ATTRAHERA DEFINIERA MÅLGRUPPEN För att definiera rätt målgrupp för företaget är det viktigt att tänka igenom vilka kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper som på bästa sätt stöder företagets affärsmål. Passar nyutexaminerade med hög potential som kanske är mer flexibla bättre än erfarna personer med kortare startsträcka, eller vice versa? Inom vilka branscher, i vilka roller, på vilka universitet finns personer som stämmer överens med den definierade målgruppen? Genom att definiera målgruppen kan företagets aktiviteter på talangmarknaden koncentreras till det som ger störst effekt och bäst resultat. VAD VÄRDERAS HOS PERSONERNA I MÅLGRUPPEN? En förutsättning för att kunna attrahera duktiga personer är att man vet vad som är viktigt för och prioriterat av dem. Talangerna är ofta väl medvetna om sitt värde och därför kräsna. De väljer noggrant arbetsgivare och har den största lojaliteten mot sig själva. Från ett traditionellt förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare som bygger på befordran i utbyte mot lång och trogen tjänst, är trenden nu att varje individ tar ansvar för sin egen professionella situation och agerar som fri agent. Detta förhållningssätt är en anpassning till marknadens ökade krav på självgående personer med hög kompetens och flexibilitet. En förändring av värderingar på talangmarknaden är tydlig. Fokus har förflyttats från anställningstrygghet och guldklocka till tankegångar i termer av: Anställningsbarhet och portföljtänkande, vilket innebär att personer fokuserar på att bygga en portfölj av olika kompetenser för att 10

13 kontinuerligt säkerställa sitt värde på arbetsmarknaden. Möjligheten till egen utveckling värderas mycket högt. Se därför till att erbjuda talangerna detta i företaget och kommunicera det. Påverkan och inflytande över såväl den egna situationen som över företaget. Ge nyckelmedarbetarna möjlighet att styra och skapa utan detaljstyrning. Möjlighet att utveckla nätverk, bygga nya relationer och utveckla sina ledaregenskaper. Peka på hur en anställning i företaget kan berika individens nätverk. En flexibel arbetssituation som underlättar balansen mellan det privata och det professionella livet. Skapa och kommunicera möjligheter att anpassa arbetstider och arbetssätt till personens önskemål och behov. Fokus bör ligga på personens resultat inte på metoder. VAD ÄR ETT TALANGERBJUDANDE OCH HUR SKA DET UTFORMAS? Ett talangerbjudande är de värden ett företag erbjuder såväl befintliga som potentiella medarbetare. Talangerbjudandet ska tala om för begåvade och eftertraktade personer varför de ska välja att komma till företaget. Fundera över vad företaget kan erbjuda som är attraktivt för den utvalda målgruppen genom att gå igenom och lyfta fram styrkorna inom följande områden: Företagets strategi och marknadsposition. Vad är företagets vision och mål? Hur positionerar sig företaget på marknaden gentemot kunder, konkurrenter och kapitalmarknaden? Vilka är företagets kunder? Vilket är företagets unika erbjudande, s.k. Unique Selling Points, gentemot kunderna? Vilken är positionen på marknaden jämfört med konkurrenternas? Företagets organisation. Hur är företaget uppbyggt, antal nivåer och rapporteringsvägar? Hur ser ansvarsfördelningen ut i företaget? Vilka utvecklingsmöjligheter och karriärvägar finns? Hur fungerar företagets processer? Vilken typ av IT-stöd finns? Humankapital. Vilken kompetens finns inom företaget? Hur säkerställs kompetensutveckling? Hur utvärderas medarbetare? Hur är belöningssystem och kompensationspaket uppbyggda? Ledarskap. Vilken typ av ledarskap används/ premieras i företaget? Företagskultur. Vilka värderingar genomsyrar företaget? Vilken stil och image har medarbetarna? Tänk på att skapa en god employer image dvs. att positionera företaget på ett positivt sätt gentemot talangmarknaden. De olika byggstenarna i talangerbjudandet bör vara integrerade och ligga i linje med affärsmålen. Att vara tydlig när det gäller vad företaget har att erbjuda och vart det är på väg är en förutsättning för att locka personer som delar företagets visioner och ambitioner. För att ett företag ska vara attraktivt på talangmarknaden är det viktigt att skapa goda förutsättningar inom nedan angivna områden: Ett tydligt syfte. Talanger söker organisationer med vilka de kan definiera gemensamma mål och som tydligt kan kommunicera vad de tillför medarbetare, kunder, partners, ägare, leverantörer och omvärlden. Öppen kommunikation. Lättillgänglig information om strategier, nyckeltal, konkurrenter, framtidsplaner och strategier. Påverkan. Talanger söker miljöer där de får 11

14 befogenheter och beslutskraft i viktiga frågor för att kunna åstadkomma märkbara resultat. Kompensation kopplad till prestation. Ett belöningssystem bör premiera kompetens och resultat och utgöras av lön i kombination med optionsprogram, bonus eller vinstdelning. (Mer om detta finns i kapitlet Motivera och belöna medarbetare.) Tillväxt. Trenden på talangmarknaden är att söka sig till företag med hög tillväxt och potential. Mindre företag i tillväxt tenderar att vara flexibla och platta och premierar ambition, kreativitet och drivkraft. Utvecklingsmöjligheter. Talanger attraheras av företag som erbjuder möjlighet till ständig utveckling genom nya utmaningar. Utveckla ett talangerbjudande som baseras på partnerskap mellan företaget och medarbetarna. En vinn-vinn-situation uppnås när företaget erbjuder utmanande arbetsuppgifter, nätverk, miljö, utveckling, handledning och exponering som gör individen attraktiv på arbetsmarknaden (ökar anställningsbarheten). I utbyte mot detta får företaget tillgång till personens kompetens, engagemang och tid. KOMMUNICERA TALANGERBJUDANDET TILL MÅLGRUPPEN Kommunikationen av ett tydligt talangerbjudande är viktig för att kunna attrahera duktiga personer, men också för att säkerställa att de personer som söker sig till företaget passar in i kulturen. Några punkter att tänka på kan vara följande: Betrakta marknadsföring mot talangmarknaden som en del av företagets övriga marknadsföringsstrategi. Kommunikationen av talangerbjudandet bör ske av samtliga i företaget och i varje kontakt med målgruppen. Marknadskanalerna är desamma som gentemot övriga marknader. Säkerställ att det finns ett budskap som riktar sig mot talangmarknaden på hemsidan, i pressmaterial, i broschyrer etc. Ta chansen att trycka på företagets attraktivitet som arbetsgivare vid kontakter med media, i annonser och i föredrag. Tänk på att använda de anställda som ambassadörer för att sprida goodwill hos potentiella medarbetare. Talang attraherar talang, vilket innebär att ett av de viktigaste sätten att attrahera talang är att se till att behålla sina bästa medarbetare. Använd framgångsrika personer i företaget, i styrelsen eller bland finansiärerna för att stärka positionen på talangmarknaden. Var ärlig i det budskap som riktar sig gentemot talangmarknaden. Varken företaget eller medarbetaren gagnas av att ge sig in i ett partnerskap som baseras på felaktiga förväntningar. Var uppmärksam på hur andra aktörer på marknaden kommunicerar gentemot talangmarknaden. Försök fånga upp goda idéer som kan anpassas till det egna företaget. En blick på ett företags hemsida säger mycket om hur prioriterat och väl genomarbetat talangerbjudandet är. Sträva efter att alla i företaget ständigt ska vara engagerade i att identifiera och attrahera duktiga personer, i stället för att koncentrera insatserna till att fylla obemannade tjänster. På detta sätt säkerställs en nära relation till och förståelse för talangmarknaden, vilket är grunden för att vara en attraktiv arbetsgivare som lyckas med rekryteringar. 12

15 4. Framgångsrik rekrytering hur gör man? Ett företags framgång är helt beroende av vilka personer som kan rekryteras. För en framgångsrik rekrytering krävs ledningens aktiva engagemang. Att göra rekryteringen till en ledningsfråga med högsta prioritet är den mest avgörande framgångsfaktorn för att säkerställa inflödet av rätt nyckelmedarbetare till organisationen. Utifrån denna grundprincip kommer rekryteringsarbetet att bli en naturlig del av ledningens arbete. I detta kapitel ges konkreta råd för hur företaget ska lyckas med rekrytering. Kapitlet går även igenom vilka externa aktörer som finns inom rekryteringsområdet och vad en effektiv rekryteringsprocess bör innehålla. Ett antal upphandlingstips vid anlitandet av externa aktörer ges också. perioder av kraftig tillväxt som under lugnare faser. Företagets övergripande mål och visioner uppnås genom att man får in medarbetare av hög kvalitet som rekryteras med ledningens engagemang. Konkurrensen om talangerna hårdnar. Delaktighet från ledningen ökar sannolikheten att lyckas rekrytera de bästa. De duktigaste medarbetarna är företagets viktigaste rekryteringsambassadörer. Rekryteringsprocessen är inte bara en försörjning av arbetskraft utan också en effektiv kanal för marknadskommunikation. Företagskulturen påverkas av vilka individer som rekryteras. Här kan ledningen säkerställa att företagskulturen förblir i linje med den önskade. VARFÖR ÄR REKRYTERING EN AV LEDNINGENS VIKTIGASTE ARBETSUPPGIFTER? Här nedan följer några argument för varför rekrytering bör ses som en av ledningens absolut viktigaste uppgifter: Investerare baserar värderingen av bolaget på vilka medarbetare som finns samt på tillväxttakten i rekryteringen. Nyckelmedarbetarna bygger tillväxt och värde i bolaget. Försörjningen av nyckelmedarbetare är en överlevnadsfråga för företaget såväl under REKRYTERA SJÄLV ELLER ANLITA EXTERN HJÄLP VILKA ÄR AKTÖRERNA PÅ REKRYTERINGSMARKNADEN? När en rekrytering ska göras bör ett beslut tas om huruvida den ska skötas av företaget självt eller om en extern partner ska anlitas för delar av eller hela rekryteringsarbetet. På rekryteringsmarknaden finns i dag ett stort antal aktörer med stora variationer i tjänsteutbud, förädlingsgrad och prisnivå. Att rekrytera själv kan vara en bra lösning om: personerna i företaget har ett välutvecklat kontaktnät som gör det möjligt att finna personer med den kompetens som söks. 13

16 företaget har väl fungerande rekryteringsprocesser som gör att resurser kan användas till rekrytering utan att minska fokus på kärnverksamheten. Tänk på att alltid använda det interna kontaktnätet oavsett om rekryteringen görs internt eller av en extern part. Aktörerna på rekryteringsmarknaden Nedan följer några av de aktörer som finns på rekryteringsmarknaden i dag. Internetrekrytering I dag finns en mängd Internetrekryterare, både internationella och nationella. Deras verksamhet bygger på en stor databas med CV som företag kan ta del av och söka i genom att abonnera på dessa tjänster. Detta är ett relativt billigt och tidseffektivt alternativ för att få tillgång till CV för personer utanför det egna nätverket. Förädlingsvärdet av dessa tjänster är dock begränsat eftersom urval endast kan göras på sökbara faktorer som kandidaten valt att ange i sin CV. Headhunters Headhunters och search-företag är aktörer som analyserar och kartlägger kandidatmarknaden för att aktivt söka upp de personer som är bäst lämpade för befattningen i fråga. Även inom detta segment är antalet aktörer mycket stort, och det finns aktörer med branschspecialisering, som t.ex. finansbranschen, och nivåspecialisering, som t.ex. Executive Search. Vissa aktörer väljer dock att ha en bredare inriktning på såväl bransch som segment. Förädlingsvärdet är högt, då en analys ofta görs av företaget och befattningen innan kandidatmarknaden kartläggs och kandidater kontaktas. De kandidater som presenteras för företaget har i regel redan genomgått urval, analyser och intervjuer. Prisnivån jämfört med Internetrekrytering är betydligt högre och tidscyklerna längre. Uthyrningsföretag Ett alternativ till att anställa personer är att hyra dem för en begränsad tidsperiod av något av de uthyrningsföretag som finns på marknaden. Här finns aktörer som ofta specialiserar sig på vissa typer av befattningar och ibland även på vissa branscher. Traditionellt har personal för uthyrning ofta anlitats för administrativa uppgifter som redovisning, sekreterartjänster etc. I dag finns dock aktörer som kan erbjuda specialister och personer på managementnivå som kan gå in och göra konsultinsatser under begränsade tidsperioder. Inhyrning av personal är ett bra alternativ när tidsfaktorn är kritisk. Att hyra personer på managementnivå innebär såväl kort startsträcka som tillgång till stor samlad erfarenhet. Tänk dock på att det kan vara svårt att få inhyrd personal att känna samma engagemang och delaktighet i företaget som den ordinarie personalen. Konsulter inom Human Resource (HR) Konsulter inom Human Resource kan erbjuda tjänster som att bygga organisationer, skapa incitamentsstrukturer, göra benchmarks mot konkurrenter, presentera analyser av talangmarknaden etc. HR-konsulter finns hos de stora managementkonsultbolagen såväl som hos headhunters. Dessa typer av tjänster kan vara värdefulla för att bygga rätt strukturer och incitament i ett tidigt skede. Upphandlingstips Vid utvärdering av externa aktörer är det viktigt att ta reda på: hur väl utbyggt företagets kandidatnätverk är inom det område som är av intresse för rekryteringen. vilka referenskunder som finns om de är relevanta vad gäller bransch, kultur etc. vilka branscher och positioner som företaget har erfarenhet av. hur företagets processer ser ut (leveranser, garantier etc.). om företaget kan agera på internationell nivå. 14

17 Vad kostar rekrytering? De vanligaste rekryteringsvägarna är genom search-företag/headhunting respektive annonsrekrytering. En allmänt vedertagen nivå när det gäller priset för en search till en seniorbefattning har traditionellt legat på en tredjedel av årslönen. Detta är dock inte alltid fallet i den nya ekonomin där det förekommer stora variationer både beträffande löner och sättet att ta betalt för rekrytering. För en nyckelperson i ett uppstartningsskede utgörs ofta kompensationen utöver lön till en betydande del av optioner i bolaget, vilket gör att den fasta kompensationen inte kan ligga till grund för rekryteringskostnaden. Här gäller det att från fall till fall hitta den bästa lösningen, där ett sätt kan vara att använda sig av en rekryteringsaktör som tar betalt i delägarskap. Detta underlättar inte bara för entreprenören ur ett kassaflödesperspektiv, utan skapar också ett nära partnerskap för framtida tillväxt. Annonsrekrytering är ett betydligt billigare alternativ om man bortser från annonskostnaden, men annonsen i sig utgör en kostnad som bör ses som en del av marknadskommunikationen. Nackdelen med annonsering är att urvalet blir begränsat, då man är hänvisad till att välja bland de kandidater som aktivt söker nytt arbete. REKRYTERINGSPROCESSEN SYFTE, FRAMGÅNGSFAKTORER OCH VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ Med en tydlig struktur vinner man tid i rekryteringen. Kvaliteten i alla processens steg blir högre, vilket ökar kraften att nå affärsmålen. Var noga med att utse en person som äger rekryteringsprocesserna internt eller håller i kontakten med en eventuell extern rekryteringspartner. Denna person ska befinna sig på ledningsnivå eller rapportera direkt till ledningen. Processen ska uppnå tre syften: skapa värde och tillväxt i organisationen genom att skapa resurser i form av duktiga medarbetare för att kunna exekvera på ett professionellt sätt utvärdera kunskaper, färdigheter och personlighet, och därigenom säkerställa att rätt personer kommer in i företaget skapa en positiv bild av företaget på marknaden. En strukturerad process ger både hög kvalitet, goodwill och tidsbesparing. Processen ska upplevas som snabb, rättvis, informativ och tydlig, såväl för dem som inte fick jobbet som för den som slutligen anställs. En bra rekryteringsprocess vaskar inte bara fram de bästa kandidaterna utan skapar också en positiv bild av företaget oavsett utfall. Rekryteringsprocessen Nedan följer de grundläggande stegen för hur en effektiv rekryteringsprocess kan se ut. Listan innefattar även framgångsfaktorer respektive att tänka på under några av stegen. Listan är en bra bas att utgå ifrån, och den kan anpassas utifrån det egna företagets förutsättningar, mål och ambitioner. Under punkten Metod diskuteras olika metoder för rekrytering; avsnitten som följer efter denna punkt diskuteras utifrån de olika metoderna. Analys & kravprofil Metod Urval till intervju Första intervju Andra intervju Slutligt urval Anställning och avslut 15

18 1. Analys & kravprofil Innan en rekrytering initieras är det viktigt att tänka igenom mål och syfte med att anställa en ny medarbetare. Basen för en lyckad rekrytering är en väl genomförd analys som bör innefatta de områden som beskrivs nedan. Framgångsfaktorer Klargör: Syfte med rekryteringen Organisation/problem/möjligheter Beskrivning av befattningen arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter, mål, framtida utvecklingsmöjligheter Kravprofil kunskaper samt personliga egenskaper Lön och incitamentspaket Konkurrenter, företags- och branschfakta Upprätta en skriftlig befattningsbeskrivning och kravprofil där miljön i vilken personen ska passa in identifieras. Beskriv företagskulturen: Hur fungerar medarbetarna i allmänhet och de som kommer att arbeta närmast personen i synnerhet? Vad karaktäriserar dem, såväl kompetens- som personlighetsmässigt? Vad krävs av den nya personen för att teambilden ska bli komplett, såväl på personlighetsplanet som i sammansättningen av olika kompetenser? Konkretisera också mer exakt vad arbetsuppgifterna kommer att bestå av. Specificera dessa på en lista. Definiera under varje punkt de kompetenser och personlighetsdrag som är av avgörande betydelse för respektive uppgift. Redogör för rollens kontaktytor. Nu ska profilen på den eller dem som söks kännas tydlig. Om så inte är fallet finns det anledning att åter arbeta igenom dessa steg. Att definiera organisationens behov med stor tydlighet kommer i avgörande grad att styra vilka personer som kommer att omfattas av och gå vidare i processen. Således kan inte nog understrykas vikten av tydlighet vad gäller kravprofilens kompetensoch personlighetsvariabler. Att tänka på En otydlig bild av vem man söker och exakt vilka arbetsuppgifter denne ska utföra ger större sannolikhet för att sökfältet blir för brett eller till och med helt fel. Därmed blir sannolikheten att fel person anställs självfallet avsevärt större. Att sätta kraven i orimlig proportion till det egna talangerbjudandet kan vara förödande, dvs. att man siktar efter en Messias och därigenom inte attraherar någon alls. Det är även viktigt att i största möjligaste mån klargöra befattningar och ansvarsfördelning inom organisationen. Skapa därför gärna en arbetsbeskrivning för att tydliggöra uppgifter, ansvarsområden och förväntningar. 2. Metod Ett antal olika metoder kan väljas vid rekrytering. Dessa kan användas separat eller kombineras med varandra. Utgå alltid från syfte och mål med rekryteringen för att välja den metod som på bästa sätt stöder dessa. Egna kontakter Ta vara på information, resurser och kontaktnät som finns internt. Se även till att arbeta proaktivt med rekryteringar, dvs. att alltid hålla ögonen öppna för duktiga personer. Gör en lista över egna kontakter som bedöms vara intressanta för anställning och låt en extern konsult göra urvalet. Detta är ett bra sätt att få utväxling på egna nätverk, korta tiden och öka kvaliteten på urval och bedömning. Annonsering via media selektion En annons för att rekrytera medarbetare är ofta en bra metod när företagets varumärke är starkt positionerat på talangmarknaden. Annonsen i sig är även en god kanal för marknadskommunikation och visar företagets tillväxt. För att lyckas 16

19 med en rekrytering via annonsering krävs dock ett väldefinierat budskap i annonsen och en utarbetad process för att hantera flödet av ansökningar och personer. Delmomenten i annonserad rekrytering anges nedan. Ta fram en annons tänk på att skapa ett säljande budskap. Välj medieplan utifrån målgruppen för annonsen. För in annonsen i valda media välj antal repetitioner och tidpunkter. Ta emot ansökningar och skicka bekräftelsebrev. Prioritera ansökningarna och gör ett första urval, dvs. bestäm vilka personer som ska intervjuas (se Framgångsfaktorer i avsnittet Urval till intervju ). Genomför intervju hos företaget alternativt första intervju hos anlitad rekryteringspartner. Spontana ansökningar I takt med att varumärket byggs upp kommer företaget att få ta emot spontana ansökningar via telefon, e-post, brev etc. Det är av stor tids- och effektivitetsvinst att dessa ansökningar alltid kanaliseras till en och samma person. Denna person kan vara en HR-, rekryterings-, eller administrativt ansvarig som tar hand om alla ansökningar och sedan slussar dem vidare. Exempelvis kan en ansökan från en programmerare lämnas vidare till berörd teknisk chef. Search Search eller headhunting är ett aktivt uppsökande av kandidater som matchar befattningen och företaget enligt en analys som tidigare genomförts. Processen ser ofta ut enligt följande: Systematisk sökning efter kandidater som motsvarar kravprofilen. Första kontakt per telefon. Första intervju hos företaget alternativt hos rekryteringskonsult om sådan har anlitats (se Framgångsfaktorer och Att tänka på i avsnittet Första intervju ). 3. Urval till intervju I denna fas går man igenom och utvärderar CV för att välja ut vilka kandidater som företaget vill träffa för en intervju. Processen ser olika ut beroende på om den görs enbart med egna resurser eller om en extern rekryteringspartner anlitas. Framgångsfaktorer Jämför personens kompetens och erfarenheter med kraven på befattningen. I nästa steg bedöms potential och personlighet hos de mest kompetenta kandidaterna. 4. Första intervju Målet med den första intervjun är att sälja in företaget, affärsidén och tjänsten. Detta är speciellt viktigt vid search, eftersom kandidaten då kontaktas och inte själv har sökt jobbet. Se gärna till att kandidaten vid samma tillfälle träffar flera av företagets nyckelpersoner för rekryteringen i fråga. På detta sätt sparas tid och det går snabbt att fatta beslut om huruvida man vill gå vidare med kandidaten eller inte. Förslag på upplägg vid första intervjun Ange syfte, agenda och tidsram. Presentera dig själv och företaget, dels ur ett historiskt perspektiv men också hur situationen ser ut i dag, organisationens styrkor och stoltheter och kanske några ord om vad ni strävar efter att bli bättre på. Presentera de andra medarbetarna generellt, deras gemensamma nämnare och kulturen i företaget. Be kandidaten berätta om sig själv. Berätta om företaget och befattningen. Förklara vad som är viktigt för att en person ska bli framgångsrik i rollen. Låt kandidaten ställa frågor parallellt. Diskutera personens intressen och ställ dessa 17

20 mot kravprofilen. Ställ frågor för att få en känsla av personens motivation och kompetens med avseende på rollen. Genom att t.ex. ställa följande frågor kan man få en person att beskriva sig själv: Hur skulle din nuvarande chef beskriva dina styrkor och svagheter?, Hur skulle dina nuvarande medarbetare beskriva dig i din yrkesroll? Avsluta med att fråga om kandidaten känner att det är någonting viktigt som blivit osagt under intervjun, något som kandidaten vill att ni ska känna till för att bilden av honom eller henne ska vara så rättvisande och heltäckande som möjligt. Ge återkoppling och berätta om urvalsprocessens nästa steg, tidsplan, kontaktpersoner samt när besked ges. Framgångsfaktorer Ha alltid i åtanke att personen du möter kan komma att få betydelse för företaget i framtiden, oavsett utgången av den aktuella rekryteringsprocessen. Alla möten av den här typen är en del av marknadskommunikationen. Se till att kandidaten känner sig väl mottagen och kommer att bära med sig en positiv bild av företaget. Var ordentligt påläst om kandidaten. Utgå ifrån personens CV, som före intervjun är noga genomläst och analyserad. Förbered intervjufrågor och känn att du har kunskap om vem det är du kommer att träffa. Intervjun är ett säljande samtal i positiv anda inte ett förhör. Visa därför intresse och lyssna aktivt, var ödmjuk och professionell, rak och neutral. Tänk på att styra intervjun efter företagets syften, överlåt inte detta till kandidaten. Att tänka på Diskutera aldrig lön vid första mötet. Syftet är att båda parter ska lära känna varandra. Detta är självklart ett lika viktigt möte för båda parter. Sammanfatta inte intryck om kandidaten under pågående intervju. 5. Andra intervju Vid den andra intervjun flyttas fokus från införsäljning till utvärdering av kandidatens kompetens och personlighet i förhållande till företag och befattning. Framgångsfaktorer Fokusera på en ingående diskussion kring rollen. Vinnlägg dig om att personen känner vad som förväntas. Lyft fram utmaningar och koppla rollen till företagets övergripande vision och långsiktiga mål. Ställ extra frågor där det känns att personen är svag, för att du själv ska få en uppfattning om personen. Det är viktigt att räta ut frågetecken för att varken du eller den intervjuade ska sväva i osäkerhet efter avslutat möte. Klargör frågan om anställningsvillkor, bilden av personens nuvarande löne- och kompensationspaket samt även personens önskemål vid eventuellt byte av anställning. Att tänka på Otydlighet och ett oinspirerat intryck får många att tappa intresset. Det är viktigt att sälja in tjänsten, företaget och affärsidén, då målet är att få kandidaten intresserad av rollen och arbetsplatsen. 6. Slutligt urval Vid det slutliga urvalet kan man t.ex. göra följande för att få fram den bäst lämpade kandidaten för befattningen och rollen: ta referenser på aktuella kandidater. genomföra kompletterande intervjuer och personlighets- eller kompetenstester. genomföra djupintervju och test hos legitimerad psykolog. Framgångsfaktorer Handla snabbt och konsekvent. När ni funnit rätt person ska ett väl anpassat bud komma snabbt. Följ också upp budet utan större omsvep och se 18

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Så skriver Du en vinnande affärsplan

Så skriver Du en vinnande affärsplan Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

En attraktiv arbetsgivare från insidan

En attraktiv arbetsgivare från insidan En attraktiv arbetsgivare från insidan En studie om vilka faktorer som upplevs attraktiva med Skellefteå kommun som arbetsgivare. Sandhra Kågström Marklund Nina Mikaelsson Student Vt 2012 Examensarbete,

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet Mångfald för ökad lönsamhet Emma Meurling Presentation 2004 bodde jag med min familj i London och fick PAUSE stipendiet med möjlighet att studera HR utomlands och skriva en rapport om mångfald. Resultatet

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att leda en evidensbaserad praktik

Att leda en evidensbaserad praktik Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer