Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt"

Transkript

1 Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver Orsa kommuns idé om hur vi på bästa sätt förvaltar en av våra mest värdefulla resurser våra medarbetare. Arbetsgivarstrategin är ett styrdokument som knyter ihop och tar ett grepp om arbetsgivarfrågorna. Den bottnar i kommunens värdegrund och vision. Arbetsgivarstrategin ringar in de områden vi tror är de viktigaste för att vara konkurrenskraftig och kunna rekrytera och behålla den kompetens vi behöver. De insatser och aktiviteter vi planerar ska stämmas av mot strategin så att de ligger i linje med den helhetsbild vi vill åstadkomma. Uppföljning av arbetsgivarstrategin ska ske två gånger om året och rapporteras i personalutskottet. Arbetsgivarstrategin ska enkelt kunna förstås genom att titta på den schematiska bilden som beskriver strategin. I den följande texten kommer ett par rader inom varje område. Det behövs kompetens, helhetssyn, ansvarstagande och initiativrikedom för att få de olika verksamheterna att dra åt samma håll Värdegrund, Orsa kommun Långsiktig personalförsörjning. Kommunal verksamhet är personalintensiv uppgick Orsa kommuns personalkostnader till 61% av verksamhetens kostnader. Det är alltså inte i första hand avancerad utrustning och stora maskiner som kostar pengar i organisationen. Det är inte heller utrustning som mest påverkar kvalitet och omfattning på barn- och äldreomsorg, myndighetsutövning och på andra tjänster kommunen levererar. Med detta för ögonen ter det sig självklart att personalförsörjning att ha rätt person på rätt plats i rätt tid är av avgörande betydelse för vår organisation. utgör därför det övergripande målet i Orsa kommuns arbetsgivarstrategi.. Det handlar om att anställa medarbetare som har den utbildning och kompetens vi behöver, att utveckla våra medarbetare så att de kan bidra och anpassa sig till verksamhetsutveckling i takt med att kraven förändras och det handlar om att hitta bra lösningar i de fall avveckling är nödvändig. Vi vill ha så hög kvalitet som möjligt på denna kompetens. Det är viktigt att betraktas som en attraktiv arbetsgivare där många, och i synnerhet de med den kompetens vi efterfrågar, vill jobba. Så att vi lägger resurser på att skapa goda arbetsmiljöer, anställningsvillkor och stimulerande är ingen tillfällighet. Det är ett strategiskt beslut för att sträva mot den vision och uppnå de mål som finns i Orsa kommun för ökad välfärd och kvalitet för kommunens invånare.

2 Hur vet vi då vilken kompetens vi behöver idag? Vad vi behöver inför framtiden? För att besvara dessa frågor krävs att det finns bransch- och omvärldskunskap och förmåga att analysera den information vi inhämtar. Vi behöver ha kunskap om hur vi ska lägga upp och planera vårt kompetensförsörjningsarbete. Dessa två ben är lika viktiga som att vara en attraktiv arbetsgivare för att få till en väl fungerande personalförsörjning. Arbetsgivarstrategin siktar dock in sig på vad vi tycker är viktigt i relationen till framtida och befintliga medarbetare at erbjuda attraktiva arbeten. Eftersom världen förändras gör Orsa kommun det också. Vi ser det nya som en utmaning och en möjlighet Vision, Orsa kommun Attraktiva arbeten. Att vara en organisation där många gärna vill jobba skapar goda förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet med hög kvalitet och utveckling i positiv riktning. Det är inte bara viktigt att vi kan attrahera kompetenta medarbetare utan också att få dem att stanna kvar och komma till sin rätt. Det vill till att organisationen också fungerar på ett sådant sätt att medarbetarna trivs. En anställning innebär både rättigheter och skyldigheter. Vi vill att våra medarbetare upplever balans i vad man ger och vad man får. Vår inställning är att våra medarbetare är våra viktigaste reklampelare. Om de upplever och beskriver arbetet som bra väger det tyngre än en dyr annonskampanj. Det finns några områden som är viktiga för att vi ska vara framgångsrika i målsättningen att erbjuda attraktiva arbeten som inte beskrivs i arbetsgivarstrategin. Det är ju inte enbart jobbet som är viktigt för oss människor. Vi vill också ha ett bra boende, fritidsaktiviteter och överhuvudtaget goda förutsättningar för ett bra liv för hela familjen. Det är viktigt att regionen är attraktiv att leva i. Detta område beskrivs i Orsa kommuns tillväxtstrategi där vi berättar om vår idé om hur vi ska öka inflyttningen (vilket ökar våra intäkter). Ett annat område som inte finns med i arbetsgivarstrategin är hur vi kommunicerar och berättar för omvärlden vad vi har att erbjuda som arbetsgivare. Hur vi uppfattas påverkas av vad vi visar upp och det gäller ju inte bara Orsa som arbetsgivare utan överhuvudtaget. Informations- och kommunikationsområdet integreras därför i kommunens informationsarbete. Vad tror vi då är det viktigaste för att våra medarbetare ska trivas och uppleva att de har ett bra jobb? Vi har ringat in tre områden: goda, ett gott och stimulerande. Vi tar våra medmänniskor på ett sådant allvar att de känner sig delaktiga i arbetet med att göra kommunens olika verksamheter bättre Värdegrund, Orsa kommun Det som ska leda till upplevelsen av goda sammanfattas med tre underområden; anställningsvillkor, arbetsmiljö och delaktighet. Anställningsvillkor handlar om lön och förmåner vi erbjuder. Lönen ska vara satt efter kompetenskraven i arbetet och den individuella prestationen. Andra delar av

3 anställningsvillkoren är sysselsättningsgrad och arbetstidens förläggning. Exempel på förmåner är semesterdagar utöver de lagstadgade, möjlighet att delta i friskvårdaktiviteter till reducerat pris och försäkringar. För att känna sig delaktig och vilja påverka verksamheten behöver våra medarbetare få information och ha möjlighet att tycka till både om det egna arbetet och om verksamheten i stort. Detta sker genom såväl direkt inflytande som genom ett representativt, d.v.s. genom de fackliga organisationerna. Ett bra samverkansavtal som fungerar i praktiken är därför viktigt. Att såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön upplevs som god ser vi som en framgångsfaktor. En av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna är hur chefen fungerar och i arbetsgivarestrategin utgör et ett eget område. ett tydligt och rakt Vision, Orsa kommun Chefer på alla nivåer i organisationen är arbetsgivarrepresentanter och har ett särskilt ansvar för verksamheten och dess utveckling. En professionell rekrytering och bra introduktion säkerställer att chefen passar för jobbet och blir insatt i verksamheten och arbetssätten inom kommunen. Att man som chef har klart för sig vilka förväntningar som finns från organisationen är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb, det krävs ett tydligt uppdrag. I en föränderlig värld ändrar sig också uppdraget och liksom alla andra medarbetare behöver våra chefer få tillgång till information och ha en god dialog med ledningen ovanför sig. Chefens kompetens utvärderas vid rekryteringen för tjänsten och vid medarbetarsamtal. Det är viktigt att vi som arbetsgivare fyller på inom de områden där det finns luckor och vidareutvecklar kompetensen. Detta gäller fackkompetens och inte minst utveckling av det personliga et där självkännedom är centralt. Chefuppdraget är mycket mångfacetterat och för att våra chefer ska kunna utföra uppdraget på ett kompetent sätt krävs att det finns strukturer, stöd och verktyg man enkelt kan använda sig av. Exempel på det är verksamhetsstyrningsmodell, olika system/mjukvaror som underlättar administration, policy, riktlinjer och andra styrande dokument. Vi gillar fantasiförmåga och utmärker oss gärna med humor och en gnutta galenskap Vision, Orsa kommun Inom Orsa kommun finns många olika yrken med olika förutsättningar och krav. Oavsett yrke tror vi att upplevelsen av att ha handlingsutrymme och att det är balans mellan krav och kontroll i arbetet är viktig. Det finns olika sätt att utföra en och samma arbetsuppgift och ett sätt passar inte alla. Med tydliga ramar och mål ges större möjlighet att kunna påverka hur arbetet ska utföras. Att få utvecklas i sitt arbete och känna att man kommer vidare är också en gemensam faktor. Kompetensutveckling hos medarbetarna är en förutsättning för verksamhetens utveckling.

4 på kort och lång sikt Anställningsvillkor Arbetsmiljö Delaktighet Kompetens Information/ kommunikation Tydligt uppdrag Balans krav - kontroll Tydliga ramar och mål Kompetensutveckling Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Bransch- och omvärldskunskap Kompetensförsörjningsplanering Attraktivt arbete

5 Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Kompetensförsörjningsplan Bransch- och omvärldskunskap Attraktiv boendeort Kommunikation/ marknadsföring Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Anställningsvillkor Lön och förmåner Arbetsmiljö Delaktighet

6 Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Kompetens Information och kommunikation Tydligt uppdrag Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Balans krav - kontroll Tydliga ramar och mål Kompetensutveckling

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Introduktion för chefer i Orsa kommun

Introduktion för chefer i Orsa kommun Introduktion för chefer i Orsa kommun Välkommen som ny chef i Orsa kommun! En nyanställning är en stor investering och vi ska ta hand om den nyanställda på ett bra och genomtänkt sätt genom att ha en planerad

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer