Projektplan. Del 2. Region Östergötland Projektdokument. Projektplan. 1(21) Diarienr: Dok.nr: Samordnad vårdplanering via distans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Del 2. Region Östergötland Projektdokument. Projektplan. 1(21) Diarienr: Dok.nr: Samordnad vårdplanering via distans"

Transkript

1 1(21) Del 2

2 2(21) Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Handläggare Förslag projektplan inför styrgrupp Anette Grahn inför Nätverket för ehälsa Anette Grahn

3 3(21) INNEHÅLL 1 Grundläggande information* Syfte Bakgrund Effektmål Projektmål Avgränsningar/omfattning Beroende till/av andra projekt Andra styrande förutsättningar Intressentförteckning* Projektorganisation* Organisation och roller Ansvar och befogenheter Kostnadskalkyl* Genomförandebeskrivning Tidplan inklusive aktivitetsbeskrivning* Milstolpe-/BP-plan* Arbetsformer Material, utrustning och lokaler Kommunikationsplan* Kvalitetsstyrning Projektstyrning Risker* Referenser... 21

4 4(21) 1 Grundläggande information 1.1 Syfte Syftet är att tillhandahålla ett koncept gällande video för samordnad vårdplanering på distans som kan införas i länets 13 kommuner och i Region Östergötland. Uppdragsgivare är Nätverket för ehälsa i Östergötland. 1.2 Bakgrund Nätverket för ehälsa i Östergötland initierade till ett pilotprojekt gällande användning av videokonferens vid samordnad vårdplanering. Deltagande parter var lasarettet i Motala, IT-centrum, Boxholm och Ödeshögs kommun samt vårdcentralen i Boxholm och Ödeshög. Nyckelpersoner från dessa verksamheter genomförde ett pilotprojekt där målet var att skapa en ny mötesplats för samordnad vårdplanering genom digital teknik som komplement till direkta träffar på vårdavdelning. Arbetsområden som kvalitetsäkrades i pilotprojektet var tekniken, rummets utformning, rutiner för själva mötet, rutiner för att säkra patientens integritet och självbestämmande. Vidare skapades samsyn mellan öppenvård, slutenvård och kommunalverksamhet gällande att följa styrdokumentet När den ena handen vet vad den andra gör. Utvärdering av pilotprojektet I väster visade att samordnad vårdplanering fungerade bra mellan avdelning 13 och Boxholm/Ödeshögs kommun. Med utgångspunkt i det positiva utfallet av pilotprojektet fattades beslut beträffande ett breddinförande av videokonferens för samordnad vårdplanering i Östergötland. Vid möte i Nätverket för ehälsa beslutades att breddinföra i två steg. Först skulle samordnad vårdplanering implementeras mellan samtliga slutenvårdsenheter på Medicinska specialistkliniken och dess angränsade kommuner i väster. I steg två skulle det prövade konceptet införas i hela Region Östergötland tillsammans med aktuella kommuner. Det visade sig vara svårt att införa videosystemet Jabber Cisco i övriga kommuner i väster. Tekniken fungerade inte optimalt. Flera kommuner saknade även möjligheten till direkt IT stöd vid strul. Detta gjorde att införandeprocessen försvårades i väster. Under hösten 2014 presenterade representanter från styrgruppen Lync som ett alternativt videosystem för videokonferens. Detta skulle innebära en enklare lösning än Jabber Cisco och möjliggöra att även externa parter som till exempel

5 5(21) kommunsjuksköterska och eller anhörig kunde delta i mötet enklare. Beslut fattades i styrgruppen att ersätta Jabber Cisco med videosystemet Lync. I december 2014 påbörjade arbetet med att installera, säkra och implementera nya rutiner för distansmöte via Lync. Under en övergångsperiod har väster arbetat med två olika videosystem. I väster genomförs idag 1-3 vårdplaneringar per vecka. I slutet av Maj 2015 var således projektet redo för steg 2. Två slutenvårdenheter GAVA och avdelning 1 på VIN utsågs till pilotavdelningar i Öster tillsammans med Valdemarsviks och Söderköpings kommuner innan sommaren Valdemarsvik genomför ca 86 vårdplaneringar per år på plats i Norrköping och mellan via telefon. Det finns således ett framtaget koncept för samordnad vårdplanering i Region Östergötland. Detta koncept är dock inte implementerat i Öster och Centrala länsdelarna. Flera kommuner har uttryckt ett stort behov av att kunna genomföra samordnad vårdplanering. Till exempel beskriver biståndshandläggare från Kinda kommun att de har i snitt tre vårdplaneringar per vecka i Linköping. Åtvidaberg genomför mellan två till tio vårdplaneringar i Linköping per vecka. Vidare beskriver flera kommuner att de cirka tre gånger per år reser till annan länsdel. Detta innebär långa resor. Vidare har flera sjuksköterskor från hemsjukvården uttryckt att de inte kommer kunna delta vid samordnad vårdplanering om det inte går att delta. Vidare saknas implementering i psykiatri och öppenvård. Önskemål har också framförts från personal att de saknar en teoretisk och praktisk utbildning för distansmöte i Region Östergötland. 1.3 Effektmål Att 70 % av berörda kliniker inom Region Östergötland har tillgång till teknisk utrustning som möjliggör att samordnad vårdplanering kan genomföras år Att samtliga 13 kommuner har tillgång till teknisk utrustning som möjliggör att samordnad vårdplanering kan genomföras år Att 90 % av felanmälningar till IT akuten med fokus på distansmöte åtgärdas direkt.

6 6(21) 1.4 Projektmål Projektresultat Att projektledare säkerställer mottagare till projektet i Region Östergötland och inom den kommunala verksamheten enligt tidsplan Att varje länsdel utser en projektgrupp som innefattar berörda representanter, en samordnare för verksamhetsnära arbete och en samordnare för IT Att samtliga ansvariga chefer vid Region Östergötlands 36 vårdcentraler har fått kunskap om vilken teknisk utrustning som rekommenderas för att deras medarbetare ska kunna delta vid en samordnad vårdplanering senast Att berörda klinikers ansvariga chefer inom Region Östergötland har fått information om vilken teknisk utrustning som rekommenderas för att deras medarbetare ska kunna genomföra samordnad vårdplanering Att samtliga ansvariga socialchefer inom länets 13 angränsade kommuner har fått information om vilken teknisk utrustning som rekommenderas för att dennes medarbetare ska kunna delta vid samordnad vårdplanering Att projektledare skapar en e-utbildning gällande samordnad vårdplanering med möjlighet för medarbetare att träna på att förbereda och genomföra en samordnad vårdplanering via distans i neutralmiljö Att projektledare ger ett förslag till förvaltning och uppföljning av effektmål.

7 7(21) Tidsmål Preliminär tidsplan för införande av teknisk utrustning per centrum/kommun som möjliggör samordnad vårdplanering. NSV Lasarettet i Motala Införande av videosystem/teknisk utrustning Avdelning 13 GAVA Avdelning 14 MAVA Avdelning 14 MAVA/Stroke Avdelning 10 HIA/MIMA LAH Motala LAH Mjölby Kan delta via dator Vårdcentraler Skänninge VC Mjölby VC Ödeshög VC Mantorp VC Boxholm VC Lyckorna VC Marieberg VC Jourcentralen Motala Brinken VC Kommuner Motala kommun Har testat, men ej börjat genomföra Mjölby Kommun Vadstena Kommun Boxholm kommun

8 8(21) Ödeshög kommun NSC Närsjukvården i centrala Geriatriska kliniken LAH Medicinska akutkliniken Neurologiska kliniken CKOC Urologiska kliniken Hematologiska kliniken Kirurgiska kliniken Ryggkliniken US Lungmedicinska kliniken Onkologiska kliniken Ortoped kliniken Hjärt- medicinskt centrum Endokrinmedicinska kliniken Infektionskliniken Thorax-Kärlkliniken Kardiologiska kliniken Njurmedicinska kliniken Reumatologiska kliniken Införande av videosystem/ teknisk utrustning Pilot september Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober Pilot september

9 9(21) Rehabenheten Sinnescentrum Hand och plastikkirurgiska kliniken Öron- näsa- halskliniken Neurokirurgiska kliniken Rehabiliteringsmedicinska kliniken Smärt- och rehabiliteringscentrum Ögonkliniken Barn och kvinnocentrum Barn och ungdomens hus kvinnokliniken Vårdcentraler Borensberg VC Ekholmen VC Jourcentralen Linköping Kungsgatan VC Kärna VC Lambohov VC Linghem VC Nygatan VC Ryd VC Ljungbro VC

10 10(21) Tannefors VC Valla VC Åtvidaberg VC Ydre VC Kommuner Linköping kommun Åtvidaberg kommun Kinda kommun Ydre kommun, Pilot NSÖ Närsjukvården i Öster Akutkliniken Geriatriska kliniken Införande av videosystem/teknisk utrustning Augusti, Pilot GAVA Medicinska kliniken Augusti, Pilot avd. 1 LAH CKOC Kirurgiskakliniken Ortopedkliniken Hjärt-medicinskt centrum Infektionskliniken Kardiologiska kliniken Thorax-Kärlkliniken Oktober Oktober

11 11(21) Barn och kvinnocentrum Barn och ungdomshus kvinnokliniken Vårdcentraler Cityhälsan VC centrum Cityhälsa VC Norr Cityhälsa VC Söder Finspång VC Jourcentralen Norrköping Kisa VC Kolmården VC Söderköping VC Valdemarsvik VC Vikbolandet VC Åby VC Kommuner Norrköpingskommun Söderköpingskommun Finspångskommun Valdemarsvik kommun Augusti, Pilot Augusti, Pilot Kostnadsmål Kostnaden för projektet är fram till , kr. Således återstår kr av den totala budgeten.

12 12(21) 1.5 Avgränsningar/omfattning - Projektet ansvarar inte för kostnad och inköp av teknisk utrustning eller licensavtal för Lync. - Projektet ansvarar endast för introducerande, råd och uppföljning beträffande samordnad vårdplanering. - Projektet avser inte införande av samordnad vårdplanering inom den psykiatriska vården under projekttiden. - Projektet avser inte införande av samordnad vårdplanering inom öppenvård under projekttiden. Projektet innefattar dock att ge kunskap så att distriktsjuksköterska kan närvara vid den samordnade vårdplaneringen. - Projektet avser inte införande av samordnad vårdplanering inom privat verksamhet under projekttiden. 1.6 Beroende till/av andra projekt - Trygg utskrivning och uppföljning - IT stöd för samordnad vårdplanering Cosmic link 2 Andra styrande förutsättningar 3 Intressentförteckning Verksamheter som deltar i att säkra vårdkedjan via utskrivningsprocessen inom Region Östergötlands, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Mjölby kommun, Ödeshögs kommun Boxholms kommun, Vadstena Kommun, Motala Kommun, Valdemarsvik kommun, Söderköping kommun, Finspång kommun, Åtvidaberg kommun, Kisa kommun, Ydre kommun. Anhöriga och närstående.

13 13(21) 4 Projektorganisation 4.1 Organisation och roller Styrgrupp Beställare Anne Gustavsson ehälsosamordnare Resursägare E-Hälsonätverket i Östergötland Mottagare Gerd Sandgren Lundström Närsjukvårdsdirektör NSV Mottagare Monika Hagman Närsjukvårdsdirektör NSÖ Mottagare Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör NSC Mottagare Magnus Johansson Omsorgsdirektör Norrköping kommun Mottagare Peder Ellisson Omsorgsdirektör Linköping kommun Mottagare Sven-Inge Arnell Socialchef Motala kommun Projektledare Anette Grahn Projektledare Clinicum Delprojektledare Peter Lampert Projektledare CMIT Styrgruppsdelatagare Lars Gunnar Almén Verksamhetsutvecklare Boxholm/Ödeshögs kommun Styrgruppsdeltagare Lotta Saleteg Falk Verksamhetschef CHV Styrgruppsdeltagare Lena Törnfält Processamordnare NSÖ Styrgruppsdeltagare Rozita Hedqvist Omsorgschef Boxholm kommun Projektgrupp NSC Projektledare Anette Grahn Projektledare Clinicum Delprojektledare Peter Lampert Projektledare CMIT Samordnare verksamhet Samordnare IT Region Östergötland/kommun Region Östergötland/kommun

14 14(21) Projektgrupp NSV Projektledare Anette Grahn Projektledare Clinicum Delprojektledare Peter Lampert Projektledare CMIT Samordnare verksamhet Maria Haglund MSK avd. 13 GAVA Samordnare verksamhet Kommun Samordnare IT Ann Avelöv MSK stab Samordnare IT Kommun Projektdeltagare Christina Johnsson MSK avd. 14 D MAVA/Stroke Projektdeltagare Carina Nilsson Vedholm MSK avd. 14 ABC MAVA Projektdeltagare Anne-Louise Nilsson MSK avd. 13 GAVA Projektdeltagare Lis-Anna Engstrand Mjölby kommun Projektdeltagare Gunilla Karlsson Ödeshög kommun Projektdeltagare Hans-Göran Hagman Boxholm kommun Projektdeltagare Maria Ek Motala kommun Projektdeltagare Maria Lönn Vadstena Kommun Projektdeltagare Lars-Gunnar Almen Ödeshögs kommun Projektdeltagare Thomas Gardell Motala kommun Projektdeltagare Stefan Nyman Vadstena kommun Projektgrupp NSÖ Projektledare Anette Grahn Projektledare Clinicum Delprojektledare Peter Lampert Projektledare CMIT

15 15(21) Samordnare verksamhet Lena Törnfeldt Processamordnare NSÖ Samordnare verksamhet Kommun Samordnare IT Lena Johansson IT samordnare NSÖ Samordnare IT Kommun Projektdeltagare Liisa Hoikkala Valdemarsvik kommun Projektdeltagare Gunilla Bergström Avd. 1 Medicinkliniken Projektdeltagare Anna Lindell Karlsson Söderköping kommun Projektdeltagare Sigbritt Vestgöte Andersson Geriatriska kliniken Projektdelagare Maria Unnervik Verksamhetsutvecklare Medicinkliniken Projektdeltagare Veronica Andersson Geriatriska kliniken 4.2 Ansvar och befogenheter Projektet följer Region Östergötlands projektmodell kapitel 6. 5 Kostnadskalkyl* Kostnadskalkyl Projektledares lön Summa kr* Delprojektledares lön kr * Samordnare från NSC, NSÖ, NSV och den kommunala verksamheten Resor, arbetstid för projektgruppsdeltagare e- utbildning för samordnad vårdplanering kr Visningsrum på US/NSÖ Interna resor för implementering

16 16(21) Hyra av arbetsplats + datauppkoppling+ telefon OH-kostnader *ingår *ingår 6 Genomförandebeskrivning 6.1 Tidplan inklusive aktivitetsbeskrivning Tidsplan Roll t o m Timmar Projektledare Delprojektledare 20 % per månad 5 % - 10 % per månad Samordnare 32 Projektgruppsdeltagare 20 Aktivitetsbeskrivning Roll Ansvar Projektledare - Innehar ett övergripande ansvar för att projektet når projektmålen - Avrapporterar till styrgrupp; Tid, kostnad och projektresultat. - Kvalitetssäkrar och kommunicerar projektet - Är sakkunnig, stöttar och följer upp projektresultat och effektmål både i Region Östergötland och inom den kommunala verksamheten - Sammankallande för regionsövergripande nätverk med fokus på vårdplanering. - Skapa en e-utbildning med fokus på samordnad vårdplanering via distans

17 17(21) - Samverkar med övriga projekt gällande utskrivningsprocessen Delprojektledare - Rådgivning och information gällande IT säkerhet och IT support till projektledare. - Hjälpa till att skapa en e-utbildning med fokus på samordnad vårdplanering tillsammans med projektledare Samordnare - Implementera, driva, och utvärdera vårdplanering i sin länsdel eller kommun. - Sammankalla och leda projektgruppens arbete i sin länsdel eller kommun med fokus på vårdplanering. - Avrapportera till projektledare månadsvis - Delta i ett regionsövergripande nätverk rörande distansmöte. Projektgrupp - Delta aktivt vid projektgruppsmöten, riskanalyser och workshop gällande samordnad vårdplanering - Förmedla information samt kunskap gällande samordnad vårdplanering till kollegor och ansvarig chef - Ge kontinuerlig information till samordnare och projektledare 6.2 Milstolpe-/BP-plan

18 18(21) Nr: Milstolpe/BP: Datum M1 Att ledning informerar och tydliggör fattade beslut om att införa samordnad vårdplanering som ett komplement till direkta möten på sjukhusen i linjeorganisationen BP2 med ekonomisk kalkyl godkänd M2 M3 M4 M5 M6 Att tekniks utrustning/licenser med fokus på distansmöte finns tillgänglig att köpa in eller hyra inom både kommunalverksamhet och i Region Östergötland Att samordnare för projektgruppsarbete/nätverk utses i NSC, NSV, NSÖ samt i den kommunala verksamheten Att samtliga verksamheter inom Medicinska specialistkliniken, NSV med angränsade kommuner fortsätter att utveckla och standardisera vårdplanering Att samtliga slutenvårdsenheter inom NSÖ med angränsade kommuner möjliggör, implementerar och standardiserar samordnad vårdplanering Att pilotavdelningar och projektgrupp utses i NSC med angränsade kommuner M7 Visningsrum iordningsställs på US BP3 BP4 Skapa en nätbaserad utbildning för medarbetare med fokus på samordnad vårdplanering Uppföljning av projektmål genom kontinuerlig mätning av antal vårdplaneringar som genomförts i Region Östergötland t o m Arbetsformer en fastställs av styrgruppen under september månad, därefter utformas en mer detaljrad tidsplan. Flera olika arbeten med fokus på att nå projektmålet kommer att ske parallellt under hösten De olika delarnas arbete koordineras via projektledare. Samordnare och projektgrupper utses. Projektledare, delprojektledare och samordnare har kontinuerlig dialog med projektgrupper och bidrar aktivt med att effektivisera processen.

19 19(21) 6.4 Material, utrustning och lokaler Teknik programvaror hos kommunerna Fungerande videokamera, högtalare och mikrofon samt installation av ett pluginprogram till webläsaren som inte kräver administrativa rättigheter. Inga licenser behöver köpas in av kommuner/mötesdeltagare. Utrustningen som behövs för att delta i ett möte är videokamera med mikrofon (600:-), högtalare eller om man väljer ett headset med mikrofon ( :-). Produkterna köper kommunerna in via sina vanliga inköpskanaler för att förenkla när produkter går sönder eller en felanmälan behöver göras. Ca priser inom parenteser ovan. I dokumentet Anslut till ett videomöte med Lync Web App finns mer information. Teknik programvaror Region Östergötland Utrustning som behövs i video/vårdplaneringsrummet är ett Lync videokonferens kit, köps in via beställning systemet (kostnad 6595: -). En standard PC och 46 skärm som hyrs av CMIT. Mötessamordnaren, den som kallar till möte behöver ha en Lync licens advanced och den kostar 140:-/månaden. IT-samordnare och IT-resurs håller ihop beställningen av utrustningen till vårdplaneringsrummet som får hjälp av Distansmötesansvariga på CMIT.

20 20(21) 6.5 Kommunikationsplan* I Östergötland består ehälsonätverket av utsedda representanter från Region Östergötland och länets 13 kommuner. Dessa representanter har i uppdrag att förankra ehälsonätverkets beslut i sin verksamhet. De är således en viktig länk mellan beslut och införande i verksamheten. För att implementera samordnad vårdplanering beslutade ehälsonätverket att utse en projektledare år Projektledaren är huvudansvarig för att projektmålen uppnås inom bestämd tidsram samt för all kommunikation och informationsspridning inom och utom projektet. Information till linjeorganisationen kommer att kommuniceras via intranätet Lisa eller via projektledare, delprojektledare, samordnare och projektgrupp. 6.6 Kvalitetsstyrning Vid betydande förändringar av omfattning, tid och kostnader som beslutas av styrgruppen kommer ny version av projektplanen att tas fram.

21 21(21) 6.7 Projektstyrning Projektet följer Region Östergötland projektmodell. Projektledare rapporterar fortlöpande och varje månad till ehälsosamordnare angående följsamhet till projektplan. Underlag till styrgruppsmöte skickas ut cirka en vecka innan styrgruppsmöte. Projektet dokumenteras i Antura. 7 Risker - Att verksamheter inte köper in/hyr teknisk utrustning som möjliggör samordnad vårdplanering - Att för få medarbetare per enhet har licens att kalla till distansmöte via Lync och kunskap att leda en samordnad vårdplanering - Att antalet personer som bjuds in till den samordnade vårdplaneringen blir för många och därmed omöjliggör distans möte. - Att den IT akuten inte direkt kan åtgärda tekniska problem gällande videosystem eller Lync 8 Referenser

Slutrapport. Breddinförande av videokonferens vid samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland. Del 2. Region Östergötland Projektdokument

Slutrapport. Breddinförande av videokonferens vid samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland. Del 2. Region Östergötland Projektdokument Slutrapport 1(14) Slutrapport Breddinförande av videokonferens vid samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland Del 2 Slutrapport 2(14) Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Handläggare Slutrapport

Läs mer

Projektdirektiv. Breddinförande av e-signering av ordförandebeslut

Projektdirektiv. Breddinförande av e-signering av ordförandebeslut 1/7 Projektdirektiv Breddinförande av e-signering av ordförandebeslut 2/7 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Handläggare 0.1 2016-09-30 Upprättande inför remiss till sakkunnig Anne Gustavsson 0.2

Läs mer

E-Hälsa RÖ. Så arbetar vi med e-hälsa för våra invånare i RÖ , Lotta Saleteg Falk e-hälsostrateg RÖ. Region Östergötland

E-Hälsa RÖ. Så arbetar vi med e-hälsa för våra invånare i RÖ , Lotta Saleteg Falk e-hälsostrateg RÖ. Region Östergötland E-Hälsa RÖ Så arbetar vi med e-hälsa för våra invånare i RÖ 2016-11-09, Lotta Saleteg Falk e-hälsostrateg RÖ Vision År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

PROTOKOLL Samverkansgrupp NSC, möte nr 94 Sidor (antal) 1 Datum: 2013-01-21 Plats: Blå salen Närvarande: Henrich Wilander Ordförande

PROTOKOLL Samverkansgrupp NSC, möte nr 94 Sidor (antal) 1 Datum: 2013-01-21 Plats: Blå salen Närvarande: Henrich Wilander Ordförande PROTOKOLL Samverkansgrupp NSC, möte nr 94 Sidor (antal) 1 Datum: 2013-01-21 Plats: Blå salen Närvarande: Henrich Wilander Ordförande Per Ohlsson Arbetsgivarrepr Åsa Ivansson Arbetsgivarrepr Jennie Pettersson

Läs mer

Möte med kommunernas kontaktpersoner för ehälsa

Möte med kommunernas kontaktpersoner för ehälsa Minnesanteckningar 1/5 Möte med kommunernas kontaktpersoner för ehälsa Tid Torsdag 24 mars 2016 kl. 9.00-11.30 Plats Region Östergötland, CMIT, Klostergatan 19C, Linköping Konferensrum Fasanen Närvarande

Läs mer

Närvarande: Håkan Klarin CMIT, Region Östergötland ordförande

Närvarande: Håkan Klarin CMIT, Region Östergötland ordförande Minnesanteckningar 1/5 Möte med Nätverket för ehälsa Tid: Torsdag 9 juni kl. 12.00-16.00 Plats: Region Östergötland, CMIT, Ågatan 31, Linköping Konferensrum Tjädern Närvarande: Håkan Klarin CMIT, Region

Läs mer

Nätverket för ehälsa i Östergötland

Nätverket för ehälsa i Östergötland Projektplan 1 av 8 Projektplan Projektets namn Kommunernas producentskap till NPÖ Beställare/finansiär Nätverket för ehälsa Projektledare Annika Pettersson, LKDATA Dokumenthistorik sion Kommentar Handläggare

Läs mer

Landstingsfakta Bilaga till årsredovisning för Landstinget i Östergötland. MEDBORGARPERSPEKTIVET 13

Landstingsfakta Bilaga till årsredovisning för Landstinget i Östergötland.  MEDBORGARPERSPEKTIVET 13 Landstingsfakta 2014 Bilaga till årsredovisning för Landstinget i Östergötland www.regionostergotland.se MEDBORGARPERSPEKTIVET 13 Innehåll Medborgarperspektivet Medarbetarperspektivet Befolkningsstatistik,

Läs mer

Landstingsfakta Bilaga till årsredovisningen

Landstingsfakta Bilaga till årsredovisningen Landstingsfakta 2012 Bilaga till årsredovisningen 2012 www.lio.se Innehåll Medborgarperspektivet Befolkningsstatistik, samtliga landsting... 1 Befolkningsstatistik, Östergötlands län... 2 Medellivslängd...

Läs mer

Landstingsfakta 2013 Bilaga till årsredovisningen 2013

Landstingsfakta 2013 Bilaga till årsredovisningen 2013 www.lio.se Landstingsfakta 2013 Bilaga till årsredovisningen 2013 Innehåll Medborgarperspektivet Medarbetarperspektivet Befolkningsstatistik, samtliga landsting 1 Personaluppgifter totalt landstinget 40

Läs mer

Mötesanteckningar LGVO

Mötesanteckningar LGVO Mötesanteckningar 1/5 Mötesanteckningar LGVO Tid: Fredag, 17 juni 2016 kl. 12.45-16.30 Plats: Idingstad säteri Närvarande: Sven-Inge Arnell, Motala, sekretariatet AnnaCarin Forsmark, Regionen Monica Hagman,

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

Nätverket för ehälsa i Östergötland

Nätverket för ehälsa i Östergötland Minnesanteckningar 1/5 Möte med Nätverket för ehälsa Tid: Onsdag 27 januari kl. 12.00-16.00 Plats: Region Östergötland, CMIT, Klostergatan 19C, Linköping Konferensrummet Tjädern Närvarande: Håkan Klarin

Läs mer

Närvarande: Håkan Klarin CMIT, Region Östergötland kl Magnus Johansson Norrköpings kommun

Närvarande: Håkan Klarin CMIT, Region Östergötland kl Magnus Johansson Norrköpings kommun Minnesanteckningar 1/7 Möte med Nätverket för ehälsa Tid: Torsdag 8 december kl. 12.00-16.00 Plats: Region Östergötland, CMIT, Klostergatan 19C, Linköping Lokal: Tjädern Närvarande: Håkan Klarin CMIT,

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan.

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan. Sveriges Radio har beställt uppgifter från SCB om så kallade ROT-avdrag i samtliga postnummerområden i Östergötlands län. Här ser du dem sorterat efter andel per invånare över 20 år, där de med högst andel

Läs mer

Klinisk kemi. Resurs eller Slöseri? Biomedicinsk analytiker i Primärvården. Maria Kuusinen Göran Schedvin

Klinisk kemi. Resurs eller Slöseri? Biomedicinsk analytiker i Primärvården. Maria Kuusinen Göran Schedvin Klinisk kemi Biomedicinsk analytiker i Primärvården Resurs eller Slöseri? Maria Kuusinen Göran Schedvin Perspektiv på VC-laborerande: Medarbetare ÖL-Tjänst Labdiagnostik i PV FoU-Tjänst Ändamålsenlig o

Läs mer

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum ehälsodagen 2016-11-11 Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum Vision ehälsa 2025 År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projektdirektiv. Säker e-post

Projektdirektiv. Säker e-post 1/7 Projektdirektiv Säker e-post 2/7 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Handläggare 0.1 2016-03-11 Upprättande inför dialog med Anne Gustavsson förstudieledare 0.2 2016-03-14 Revidering inför förslag

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet termin 1 VT-16 Studiebesök : Måndag 4/4 kl 14-16, sjuksköterskans profession och professionellt förhållningssätt

Sjuksköterskeprogrammet termin 1 VT-16 Studiebesök : Måndag 4/4 kl 14-16, sjuksköterskans profession och professionellt förhållningssätt Sjuksköterskeprogrammet termin 1 VT-16 Studiebesök : Måndag 4/4 kl 14-16, sjuksköterskans profession och professionellt förhållningssätt Plats för studiebesök inom RÖ samt namn Studentnamn/antal studenter

Läs mer

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Bakgrund till uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar

Läs mer

Minnesanteckningar från primärvårdsforum den 9 september 2015

Minnesanteckningar från primärvårdsforum den 9 september 2015 Minnesanteckningar från primärvårdsforum den 9 september 2015 Deltagare Lena Lundgren, Lotta Saleteg Falk, CHV (del av mötet) Anna Byléhn, CHV (del av mötet) Martin Strömstedt, (del av mötet) Lars Karlsson,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR SSÖ 2014-02-04

MINNESANTECKNINGAR SSÖ 2014-02-04 1 MINNESANTECKNINGAR SSÖ 2014-02-04 Plats: Rådhuset i Norrköping Landstinget Monica Hagman, närsjukvårdsdirektör Lena Törnfeldt, processamordnare NSÖ Carin Tyren, processamordnare NSÖ Ditte Persson Lindell,

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

I samarbete mellan Region Östergötland och länets 13 kommuner

I samarbete mellan Region Östergötland och länets 13 kommuner I samarbete mellan Region Östergötland och länets 13 kommuner Camilla Salomonsson och Anette Grahn, oktober 2017 1 Bakgrund Vård och omsorg behöver samordnas bättre Resurser används ineffektivt, t ex genom

Läs mer

Samordnad digital vårdplanering

Samordnad digital vårdplanering Samordnad digital vårdplanering Kommun, vårdcentral och sjukhus i Eksjö Erfarenheter från vårdplanering via video och med nya arbetssätt. Fredrik Sargren, e-hälsostrateg Vad är samordnad vårdplanering

Läs mer

Linköping c-kärna exkl A-läge Bostad. Linköping A-läge butiker Bostad. Linköping B-läge butiker Bostad. Linköping C-läge butiker Bostad

Linköping c-kärna exkl A-läge Bostad. Linköping A-läge butiker Bostad. Linköping B-läge butiker Bostad. Linköping C-läge butiker Bostad Sida: 1 ( 7 ) 0501 0580007 Linköping c-kärna exkl A-läge 0580200 Linköping A-läge butiker 0580201 Linköping B-läge butiker 0580202 Linköping C-läge butiker 0581300 Norrköping A-läge city 0501 0580200 Linköping

Läs mer

Individuell plan För

Individuell plan För Individuell plan För Namn: Ditt eget ansvar och Ansvar för kommunens, landstingets och övriga stöd-, vård- och rehabiliteringsinsatser för dig Landstinget I Östergötland MOTALA KOMMUN Mjölby Kommun Ödeshögs

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

2011-10-17 Version:1.1 Landstingsledningen via Tommy Skau Mallversion 1.3. Uppdragsbeskrivning

2011-10-17 Version:1.1 Landstingsledningen via Tommy Skau Mallversion 1.3. Uppdragsbeskrivning Uppdragsbeskrivning 1(7) Uppdragsbeskrivning Studentmedverkan i vårdens n Uppdragsbeskrivning till ansvariga samordnare/verksamhetsutvecklare på centrumnivå, kontaktpersoner på enhetsnivå samt VFU-kansliet.

Läs mer

LiÖ 2012-4112. Överenskommelse om tilläggsuppdrag 2013 akutsjukvård mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Hjärt- och medicincentrum

LiÖ 2012-4112. Överenskommelse om tilläggsuppdrag 2013 akutsjukvård mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Hjärt- och medicincentrum LiÖ 2012-4112 Överenskommelse om tilläggsuppdrag 2013 akutsjukvård mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Hjärt- och medicincentrum Tilläggsuppdrag Hjärt- och medicincentrum Parter Beställare Leverantör

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 89% Nej 12% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen Standardiserad utskrivningsprocess - startar på akutmottagningen Landstinget i Värmland Befolkningsmängd Värmland 275 904 Tre akutsjukhus Karlstad, Arvika och Torsby 30 vårdcentraler i länet Standardiserad

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Mötesanteckningar LGVO

Mötesanteckningar LGVO Mötesanteckningar 1/5 Mötesanteckningar LGVO Tid: Fredag den 29 april 2016, 13.00-16.30 Plats: Sessionssalen, Regionhuset, S:t Larsgatan 49B, Linköping Närvarande: Sven-Inge Arnell, Motala, sekretariatet

Läs mer

Projektplan Vårdplaneringsprocessen

Projektplan Vårdplaneringsprocessen 1 Projektplan Vårdplaneringsprocessen Eva Hällgren Projektledare 2 Syfte och Mål Bakgrund Processen för såväl samordnad vårdplanering i samband med utskrivning från slutenvården, som för den fortsatta

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR SSÖ

MINNESANTECKNINGAR SSÖ 1 Plats: Rådhuset i Norrköping MINNESANTECKNINGAR SSÖ 2014-05-15 Landstinget Monica Hagman, närsjukvårdsdirektör Lena Törnfeldt, processamordnare NSÖ Carin Tyren, processamordnare NSÖ Ditte Persson Lindell,

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt

Verksamhetsutvecklingsprojekt Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Projektplan för Digital bild och video Projektledare Ellinor Eklund 2011-03-23 -y",västra GÖTALANDSREGIONEN y HABILITERING & HÄLSA

Läs mer

Slutrapport Stroke/Neurologi

Slutrapport Stroke/Neurologi 1.0 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projeknr: Slutrapport Vård 2010- genomförandeprojektet Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Torbjörn Berglund 2010-05-19 Styrgrupp 2010-09-14 Dnr NU 63:160/2010

Läs mer

Företagsamheten 2017 Östergötlands län

Företagsamheten 2017 Östergötlands län Företagsamheten 2017 Östergötlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09 Projektdirektiv Uppdrag på toppen av sin 2015-10-09 Projektdirektiv Datum 2015-10-09 Dnr 2015/0293 Version 4.0 Projektnamn: Uppdrag på toppen av sin Projektägare: Jonas Kullberg, Rosa Nilsson,. Checklista

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Områdesbeskrivning Linköping

Områdesbeskrivning Linköping Stina Öberg 1(6) Områdesbeskrivning Linköping BUP-verksamheten i Linköping Alla siffror avser åldersgruppen 0-17 år och relevanta enheter på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping, det vill

Läs mer

Mötesanteckningar LGVO

Mötesanteckningar LGVO Mötesanteckningar 1/6 Mötesanteckningar LGVO Tid: Fredag 23 september 2016 och 08.30-12.00 Plats: Västra sammanträdesrummet, Regionhuset, S:t Larsgatan 49B, Linköping Närvarande:, sekretariatet Margareta

Läs mer

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014 Tabell 1: Utbildningar i Boxholm kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Yrkesvux Barn och fritid 0 0 Bygg och anläggning 0 0 Ekonomi, administration och handel 1 1

Läs mer

Ylva Gorton T.f Utvecklingsdirektör

Ylva Gorton T.f Utvecklingsdirektör Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-06 Referens Sida 1(1) Diarienummer 150054 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 15/06 En plan för hur digitala/virtuella

Läs mer

Tillgängliga Samordnade Individuella Planer. Information om projektet tom september 2017 Sofi Nordmark Karin Sundström

Tillgängliga Samordnade Individuella Planer. Information om projektet tom september 2017 Sofi Nordmark Karin Sundström Tillgängliga Samordnade Individuella Planer Information om projektet tom september 2017 Sofi Nordmark Karin Sundström Tillgängliga Samordnade Individuella Planer Pilot 25 april 9 juni 2017 Piloten Mål:

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Strategisk Samverkan Öster, SSÖ

Strategisk Samverkan Öster, SSÖ Samverkansdokument östra länsdelen Giltigt från och med: 2013-02-20 Giltigt till och med: Tills vidare Fastställt av: Strategisk Samverkan Öster, SSÖ Diarienummer: xxxxxxx Framtaget datum: Framtaget av

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen.

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Mari Johansson, Projektledare 2013-09-10 Projektidé Använda informationsteknikens möjligheter för att skapa effektiva och säkra möten på

Läs mer

Rutin för verksamhetsplanering inom Miljösamverkan Östergötland

Rutin för verksamhetsplanering inom Miljösamverkan Östergötland Rutin för verksamhetsplanering inom Miljösamverkan Östergötland Syfte Syftet med rutinen är att förtydliga genomförandet av verksamhetsplaneringen inom Miljösamverkan Östergötland (MÖTA). Projektförslag

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 2013-12-18 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 Något färre lediga platser Under november 2013 anmäldes 2 080 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Uppsökande verksamhet för äldre

Uppsökande verksamhet för äldre Uppsökande verksamhet för äldre LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 701-17067-2006 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland annat

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC Standardiserad Utskrivning Samordnande sjuksköterska på VC Bakgrund Arvika sjukhus pilot standardiserad utskrivning 2013- Pilotprojekt Verkstaden 2013 Samordnande sjuksköterska, funktion samordnande ssk

Läs mer

Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04. Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00

Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04. Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00 2014-06-11 Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04 Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00 Närvarande: Gunilla Augustsson, Niclas Lundström, Johanna Karlsson, Mervi Qvarnström, Åsa

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Mötesanteckningar LGVO

Mötesanteckningar LGVO Mötesanteckningar 1/9 Mötesanteckningar LGVO Tid: Fredag den 26 augusti 2016, kl. 08.30-12.00 Plats: Sessionsalen, Regionhuset Linköping Närvarande: Sven-Inge Arnell, Motala, sekretariatet Margareta Cederberg,

Läs mer

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping Samverkansdokument för vårdens övergångsställen Giltig from: 2013-02-13 Giltig tom: 2014-01-01 Fastställt av: Samverkansrådet Diarienummer: NSÖ 2013-58 Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Vårdprocessprogram för barn 0-18 år i Östergötland med specifik tal- och språkstörning

Vårdprocessprogram för barn 0-18 år i Östergötland med specifik tal- och språkstörning Vårdprocessprogram för barn 0-18 år i Östergötland med specifik tal- och språkstörning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE:... 1 LOGOPEDMOTTAGNINGAR I LÄNET MED ANSVARSOMRÅDEN... 1 REMITTENTER...

Läs mer

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund Projekt Flytt Rosenlund Projektledare Version Datum Christer Johanson 1.0 2015-07-06 Beställare Göteborgs universitet, områdena för Administrativt stöd och Verksamhetsstöd 2015-06-18 Sida 2 av 8 Innehåll

Läs mer

Vårdprocessprogram Demens Östra länsdelen

Vårdprocessprogram Demens Östra länsdelen Dokumentnamn: Vårdprocessprogram Demens Östra länsdelen Utfärdande enheter: NSÖ, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Finspångs kommun Framtagen av: Kerstin Fredriksson Ger.klin.ViN, Malin Dahlén

Läs mer

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Egna anteckningar Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Kontakt Sjukhus Telefonnummer Kommun Telefonnummer Primärvården Telefonnummer Tid för

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun 2016-2019 Antagen av FLG 2016-03-16 Dnr: SN 2015-89 1(5) Handlingsplan för ehälsa i Söderköpings kommun 2016-2019 Bakgrund Kommunerna i Östergötland och Region

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

Enheten för prehospitalvård verksamhetsplan 2015

Enheten för prehospitalvård verksamhetsplan 2015 Dnr: NSC-2015-195 Enheten för prehospitalvård verksamhetsplan 2015 Enheten för prehospitalvård Dnr NSC 2015-195 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV ENHETEN FÖR PREHOSPITALVÅRD...

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens budget 2006, utgåva 4 2006-11-14 LiÖ 2006-37 Ledningsstaben Camilla Paananen

Hälso- och sjukvårdsnämndens budget 2006, utgåva 4 2006-11-14 LiÖ 2006-37 Ledningsstaben Camilla Paananen Kostnads- Avtals- Diarienummer/ Organisations- ättnings- Avtals- Utan- utan- H- H- Hälso- och sjukvårdsnämnden Allmänt Det måste alltid vara två olika personer som H-attesterar resp utanordnar. Om du är

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Specifikt Mätbart Accepterat Realiserbart Tidssatt

Specifikt Mätbart Accepterat Realiserbart Tidssatt Initiering av projekt, Förstudie och Skapa projektgruppen Initiering av projekt Definition av projekt Uppdragsbeskrivning - Mätbara mål - Avgränsad tid - Tillfälliga resurser - Temporär organisation -

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

Länssjukvården (LSV) Närsjukvården (NSV) (KLL-ombud, samverkansgrupp) (vakant) Vc Moheda KLL-styrelsen. PRC Ljungby KLL-styrelsen

Länssjukvården (LSV) Närsjukvården (NSV) (KLL-ombud, samverkansgrupp) (vakant) Vc Moheda KLL-styrelsen. PRC Ljungby KLL-styrelsen Regionalt Huvud KLL-ombud, Arbetsområde Del av länet Arbetsplats Namn Regionalt skyddsombud Gunilla Augustsson Huvudskyddsombud (ordförande KLL ordförande SFK, Central samverkan CSK, Akutcentrum) Länssjukvården

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer