Med blick för miljön TEMA. Årets västerbottning Yngve Gustafson ger röst åt äldre. En dag på UFBI Där hjärnan har huvudrollen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med blick för miljön TEMA. Årets västerbottning Yngve Gustafson ger röst åt äldre. En dag på UFBI Där hjärnan har huvudrollen"

Transkript

1 för dig som arbetar VID umeå universitet februari 2012 nr 1 Årets västerbottning Yngve Gustafson ger röst åt äldre En dag på UFBI Där hjärnan har huvudrollen Utblick Europas ekonomiska kris 5 frågor Om administrationsutredningen På UB trivs man! Tummen upp för arbetsmiljön TEMA universitetet som myndighet carina keskitalo professor i statsvetenskap Med blick för miljön

2 Först... Universitetet som myndighet U niversitet och högskolor spelar en nyckelroll i samhället nu precis som tidigare. Det ligger i vårt ansvar att stimulera tillkomsten av ny kunskap samtidigt som vi ser till att den utvecklas och sprids i samverkan med andra. Samtidigt måste vi ständigt vara medvetna om att vi lever i en tid när högskolan är satt under ett hårt omvärldstryck, med en växande konkurrens om resurser och ökade krav på profilering som konsekvens. Betydelsen av att skapa attraktiva anställningsvillkor och en god arbetsmiljö för våra medarbetare blir i detta sammanhang allt viktigare. Innehåll TEMA Universitetet som myndighet Foto: mikael lundgren Yngve Gustafson hyllas med blommor och tårta av sina universitetskollegor. I ljuset av dessa utmaningar är det av stor betydelse hur universitetet leds och organiseras. Något förenklat kan sägas att två styrningsprinciper har att samsas inom ett universitet. Något förenklat kan sägas att två styrningsprinciper har att samsas inom ett universitet. Som akademi styrs universitetet via kollegiala organ på olika nivåer. Valda representanter för lärare och studenter formar tillsammans innehåll och kvalitetskriterier i utbildningen. Forskar samhället väljer i hög grad själv forskningsfrågor, utvecklar hypoteser och teorier, metoder och kvalitetskriterier. Som myndighet, däremot, styrs universitetet av riksdag och regering, en styrelse, en myndighetschef (rektor) och en chefslinje. I universitetets egenskap av myndighet ställs krav på tydlighet, förutsägbarhet, rättssäkerhet och effektivitet, och tillsynen och granskningen av hur vi svarar upp mot alla myndighetskrav är väldigt omfattande. En viktig utmaning för oss alla är hur vi når synergi mellan dessa två styrningsprinciper. Det nummer av Aktum som du nu håller i handen handlar just om universitetet som myndig het. Vi hoppas att alla våra medarbetare ska uppleva det som både intressant och stimulerande för vår gemensamma diskussion och utveckling. Lena Gustafsson Rektor Lars Lustig Universitetsdirektör Universitetet som myndighet Aktum tittar närmare på lagar och regler och deras historiska rötter Nöjd medarbetarindex Medarbetarenkäten 8 Temat Universitetet som myndighet 13 Åsikten Om Campus Umeå 14 Profilen Carina Keskitalo 17 En dag på jobbet UFBI där hjärnan är i fokus 20 Utblick Europa Ekonomiska krisen 22 Kultur Kultur på campus med Cleo 23 5 frågor Lars Lustig om administrationsutredningen 24 Till sist Rose Laisser 12 8 Universitetsprofessor blev Årets västerbottning Geriatrikprofessorn och läkaren Yngve Gustafson har av västerbottningarna utsetts till Årets västerbottning 2011 för sitt brinnande engagemang för äldres rätt till god vård. Yngve Gustafson fick nästan hälften av alla röster. Att han fick så stor andel av rösterna är förstås ett bevis på hur uppskattat hans arbete för äldre människors rätt till god vård är. Vi är så stolta över dig som alltid företrätt de gamla, sa prefekten Gunnevi Sundelin i sitt tal när professorn firades med tårta och blommor i Vårdvetarhuset. Yngve Gustafson har i många år ägnat långt mer än 40 arbetstimmar per vecka åt forskning, undervisning och patienter. Han undervisar främst på läkarprogrammet men också för bland annat blivande tandläkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, distriktssköterskor. Han föreläser också för patientföreningar och pensionärsorganisationer och har nyligen talat i riksdagen. Den senaste tiden har Yngve Gustafson öppet kritiserat landstingets nedskärningar av vårdplatser för gamla svårt sjuka människor inom akutsjukvården och inom geriatriken, vilket han i sin tur blivit kritiserad av landstingsledningen för. Den här utnämningen är förstås ett stöd för mitt engagemang. Många av de som röstat på mig har lämnat in papperslappar med darrig handstil. Det känns fantastiskt att få den bekräftelsen av de äldre, säger Yngve Gustafson. Trots en omfattande arbetsinsats känner han sig ofta otillräcklig. I debattinlägg, i media och på konferenser står han upp för de äldres rättigheter och uppmärksamheten kring hans person har inte minskat i och med att han blivit Årets västerbottning. Jag önskar att jag kunde göra så mycket mer, men jag hinner bara inte, säger han. Yngve Gustafson betonar hur bra han trivs med sitt arbete inom geriatriken. Han lyfter fram hur man ofta inom geriatrisk vård insett vikten av att verkligen se till hela människan. En äldre person kan ju ha fem, sex sjukdomar och äter kanske tio olika läkemedel. Det gör att man måste se till hela människan. Här kan man nå stor framgång för den enskilde och samtidigt göra ekonomiska vinster genom att jobba tillsammans i team där flera yrkeskategorier läkare, sjukgymnaster och andra samverkar. Att bli utnämnd till Årets västerbottning ger en hel del uppmärksamhet och telefon, mejl och sms från organisationer och enskilda har trillat in till Yngve Gustafson. Det värmer och jag är glad och tacksam för ett sådant stöd som förstås gör att jag känner mig stärkt att fortsätta mitt arbete för de gamla. anette olofsson Ansvarig utgivare Ulrika Bergfors Kriström Adress Informationsenheten Umeå universitet, Umeå. Tel Redaktör Anette Olofsson, Redaktionsråd Christina Wikström, tillämpad utbildningsvetenskap, Petra Sandberg, psykologi, Dan Frost USBE, Björn Nygren, omvårdnad, Fredrik Georgsson datavetenskap, Stefan Gelfgren, idéhistoria och Humlab, Marie Oscarsson, Lärarhögskolan, Paul Stens, Universitetsservice, Kristin Palmqvist, EMG. Omslagsfoto Elin Berge Produktion Intellecta Publicisterna Repro Turbin Tryck Taberg Media Group AB Vad vill du läsa om? Hör av dig till redaktionen: Redaktör Anette Olofsson. Glöm inte bort Anställdawebben där du hittar de senaste nyheterna om vad som händer på Umeå universitet. Universiteten i Sydney breddar rekryteringen gemensamt Fem universitet i Sydney satsar gemensamt på att bredda sin rekrytering. Inom projektet Bridges to Higher Education ska man, med statliga bidrag, rikta sig till barn och ungdomar i åldern år. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot flyktingar. Den federala regeringen har satt som mål att studenter från den mest missgynnande fjärdedelen av befolkningen ska svara för 20 procent av de registrerade studenterna år För närvarande är andelen ca 15 procent. Källa: HSV 23 I Umeå-området insjuknar varje år 23 personer per invånare i Parkinsons sjukdom. Det är mer än vad som rapporteras någon annanstans i världen, konstaterar Jan Linder i den avhandling han försvarade vid Umeå universitet i slutet av januari. 2 3

3 Hallå där Vilken uppgift har Migrationsverkets etiska råd? Rådets medlemmar ska på Migrationsverkets begäran lämna yttranden i frågor som kräver etiska överväganden. Rådet ska ha en sammansättning av människor med olika bakgrunder, erfarenheter och kunskapsområden. Hur kan du använda dina kunskaper och erfarenheter i etiska rådet? Med tanke på min forskning och min bakgrund så har jag ju god insyn i det muslimska samhället. Jag har levt i Iran och flyttade till Sverige för 34 år sedan och fortsätter att följa utvecklingen i muslimska länder och kan med det perspektivet bidra med min syn på saken i olika frågor. Vilken typ av frågor kan det handla om? Jag har studerat vilka ämnen rådet behandlat tidigare och ett exempel på en aktuell fråga som rådet tagit ställning till är om det är etiskt försvarbart att använda medicinska åtgärder som undersökningsmetod (exponering av röntgenstrålar) när syftet är att få underlag för ett beslut av administrativ karaktär. Ledamöter i Migrationsverkets etiska råd är: Peter Örn, ordförande, Peter Althin, Mohammad Fazlhashemi, Ann Heberlein, Rebecca Stern och Martin Ådahl. Mohammad Fazlhashemi, professor vid institutionen för idé- och samhällsstudier, som av regeringen har utsetts till ledamot i Migrationsverkets etiska råd. Han blir ny ledamot av Migrationsverkets etiska råd Hur kommer arbetet att gå till? När Migrationsverket bedömer att de behöver vägledning i någon fråga som innebär särskilt svåra överväganden får vi sätta oss in i den och sedan lämna yttranden som ordförande sammanställer. Vi kommer som mest att hålla sammanträden fyra gånger per år. Hur känns det att ha fått detta förtroendeuppdrag? Det känns hedrande. Jag tror att jag blev tillfrågad tack vare att jag försökt vara utåtriktad i mitt arbete och bidra i samhällsdebatten. Jag hoppas att jag kan göra en bra insats i rådet genom att ge min syn på olika etiska frågor. Mohammad Fazlhashemi är sedan 1995 verksam som universitetslärare och undervisar främst inom området utomeuropeisk, internationell och jämförande idéhistoria. Han disputerade 1994 på avhandlingen Förändring och kontinuitet: Al-Ghazâlîs politiska omsvängning. Därefter har han i huvudsak intresserat sig för konstruktionen av bilden av Europa/Väst bland muslimska tänkare under modern tid. I sin senaste bok Tro eller förnuft i politisk islam (Norstedts, 2011) studerar han den shi itiska politiska idétraditionens framväxt från förmodern tid till dagens politiska diskussioner. Foto: mattias pettersson Varför sprids lukter så snabbt? kan man undra med en parafras på rubriken till Linus Anderssons avhandling i psykologi, Sjuk av lukter. Det engelska pressmeddelandet "Why do smells make some people sick?" gav nämligen redan två veckor efter publiceringen närmare träffar i Google. Något alla undrat men inte vågat fråga om? Studentprotester i Chile På kort tid har två utbildningsministrar avgått i Chile. Ministrarna har inte lyckats få slut på de studentprotester som skakat landet under lång tid, och förtroendet för regeringen sjunker. Den utbildningsminister som nu tillträder, Harald Bayer, är ekonom snarare än politiker, vilket oroar studenterna. De har fått bättre ekonomiska villkor men inte fått igenom sina krav på en utbildningsreform. Regeringen har vägrat att ens diskutera kravet på gratis högre utbildning för alla studenter. Källa: HSV Om landstingets fotoförbud Västerbottens läns landsting, VLL, har infört ett omdebatterat foto- och filmförbud i sina lokaler som också innehåller viss universitetsverksamhet. Huvudsyftet är enligt VLL att skydda patienter och personal från att filmer eller fotografier sprids. Om man vill fotografera eller filma universitetsmedarbetare och forskningssituationer i landstingets lokaler krävs dels att alla inblandade ger ett godkännande, dels ett godkännande från ansvarig verksamhetschef. NMI och faktorernas betygsindex för hela Umeå universitet 2011 Med fokus på arbetsmiljön Under hösten svarade universitetets medarbetare på en enkät om arbetsmiljö och trivsel. Resultatet visade gott betyg för arbetstillfredsställelse, men sämre för lön och arbetsbelastning. Text Anette Olofsson NMI Organisation/personalarbete Arbetsbelastning Inflytande/självbestäm/delak. Fysisk arbetsmiljö Medarbetarskap Ledning och ledarskap Arbetsklimat Studenter Arbetstillfredsställelse Framtiden Hälsa och välbefinnande Lön/belöning Det här är tredje gången som en universitetsövergripande enkät om arbetsmiljö genomförs vid Umeå universitet. Tanken är att resultatet ska fungera som ett stöd i ett förbättringsarbete för att utveckla verksamheten och arbetsmiljön. Årets enkät har besvarats av 73 procent av universitetets medarbetare. Det är en stor förbättring jämfört med den förra enkäten från 2008 som bara hade en svarsfrekvens på 63 procent. Något som förvånade men som är glädjande är att så Yvonne Andersson. många engelskspråkiga medarbetare har svarat, säger personalchef Yvonne Andersson. Undersökningen har utförts av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av rektor. Helhetsbetyget på NMI (nöjd medarbetarindex) i årets undersökning blev 63 (100 är max). Det är en enhet högre än Resultatet visar att många i det stora hela är nöjda. SCB har gjort en rankinglista bland myndigheter och där hamnar vi på plats 6 av 21 vilket är ganska bra men visst finns det flera områden som vi måste Foto: mattias pettersson förbättra, säger Yvonne Andersson. SCB skriver i sin sammanfattning att områden som utifrån enkätresultaten behöver förbättras är arbetsbelastning, inflytande/ självbestämmande/delaktighet, framtiden, lön/belöning och hälsa/välbefinnande. Det område som får allra lägst betyg av universitetets medarbetare är lön. Området brukar i myndigheters undersökningar ligga lågt, men har fått ett högre betyg än senast. Det man är mest nöjd med är lönens rimlighet i förhållande till arbetsuppgifternas tyngd och ansvar. Minst nöjd är man med rimligheten i hur de egna prestationerna belönas. Ett annat område som har ett lägre betyg är arbetsbelastning. När det gäller stress och psykosocial arbetsmiljö så har vi en negativ trend om man ser över de tre undersökningar som vi har gjort. Det är förstås inte alls bra. En orsak kan vara att vi har fler studenter än någonsin. Samtidigt har pressen inom forskningen intensifierats. Konkurrensen Nästan alla områden fick högre omdöme i 2011 års undersökning jämfört med Läs mer om NMI på Anställdawebben/Anställning, lön och personal/medarbetarundersökning om forskningsmedel har ökat liksom kraven på att synliggöra sina forskningsresultat och forskningsprestationer. Vi har inlett samtal med företagshälsovården för att se vad som behöver göras. Dessutom måste nu varje enhet och institution som har problem med det här ta frågan på största allvar, menar Yvonne Andersson. De områden som medarbetarna som helhet gett bäst betyg är arbetstillfredsställelse, studenter, fysisk arbetsmiljö och medarbetarskap. Det är roligt att så många känner att de har ett stimulerande och meningsfullt arbete som man känner sig stolt över. Det är en bra grund för att trivas på jobbet, säger Yvonne Andersson. Nu ska varje enhet gå igenom sitt resultat och hitta en strategi för att arbeta med de områden som är mest angelägna. Rektor kommer att ha dialog med varje fakultet, samt med förvaltningen och UB för att se om det finns universitetsgemensamma frågor att arbeta vidare med. Nu ska varje enhet gå igenom sitt resultat och hitta en strategi för att arbeta med de områden som är mest angelägna. 4 5

4 Arbetsmiljöarbete för en attraktiv arbetsplats Om de används på rätt sätt är enkätsvaren och NMI (Nöjd medarbetarindex) unika verktyg i arbetsmiljöarbetet. Nu är det viktigt att vi går vidare och att alla medarbetare görs delaktiga i det arbetet, säger Anneli Jonsson, ordförande i SEKO vid Umeå universitet. Anneli Jonsson ser ett samband mellan medarbetarnas överlag lägre betyg för områden som framtiden, lön/belöning, arbetsbelastning och inflytande/självbestämmande/delaktighet. Jag tror att svaren hänger ihop men jag tror att vi kan vända de låga värdena för framtiden genom att skapa längre planeringshorisonter och genom det visionsprogram som nu ska utarbetas. Det är viktigt att man förankrar det arbetet bland medarbetarna och att alla känner till det. Vi måste veta vilka mål vi ska arbeta mot, säger Anneli Jonsson. Hon menar också att det kan vara svårt att lyfta blicken mot framtiden om man har en tuff arbetsbelastning. Vi har aldrig tidigare haft så stor verksamhet som nu vid universitetet. Det är inte att undra på att arbetsbelastningen ibland känns orimligt hög, säger Anneli Jonsson. Här poängterar hon hur viktigt det är att man upplever att arbetsbelastning står i paritet med lön. Lönen har man väl nästan alltid synpunkter på, men den får inte vara osakligt grundad och heller inte kännas orättvis. Anneli poängterar att lönen inte bara handlar om kronor och ören. Det är viktigt att man i samtal med sin chef får en diskussion om lönen och en bakgrund till lönesättningen. Alla ska FOTO: Mattias Pettersson veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön. Dialogen mellan chef och medarbetare ska vara särskilt inriktad på sådana Anneli Jonsson. frågor som kan ha betydelse för den anställdas framtida resultat, utveckling och lön, säger hon. Nu ska arbetet med medarbetarenkäten gå vidare på enheter och institutioner. Anneli Jonsson menar att det arbetet kan vara en viktig nyckel för att Umeå universitet ska vara den attraktiva arbetsplats som både ledning och fackförbund arbetar för. Enkäten visar att många redan nu känner stor tillfredsställelse med sitt arbete. Arbetstillfredsställelse får ett högt betyg. Som fackligt ombud möter jag många som är stolta över sitt arbete och över sin arbetsplats och det är tillfredsställande! anette olofsson Medarbetarna på UB trivs på jobbet! Från vänster Rune Eckeskog, Susanne Sjöberg, Helen Hed, Krister Sigfridsson, Anders Höber, Tommy Björkudd, Riitta Kairakari, Marita Edlund och Richard Borg. Här bryr vi oss om varandra På universitetsbiblioteket trivs medarbetarna. Här är helhetsbetyget i medarbetarenkäten hela 76 (av 100). Aktum har besökt UB för att få höra mer om den goda stämningen. Text Anette Olofsson foto Mikael Lundgren Idédrop-in Har du en lysande affärsidé? Kom på idédrop-in och bolla dina tankar med en erfaren affärscoach. Riktigt höga resultat har UB:s omkring 115 medarbetare lämnat på områden som fysisk arbetsmiljö, arbetsklimat, arbetstillfredsställelse och framtiden. Här är omdömet 80 eller mer. Det är ju svårt att säga vad det beror på att vi har så höga omdömen här, men man kan nog säga att det finns en genuin vilja att behandla sina arbetskamrater bra. Kulturen är sådan att vi månar om varandra, säger expeditionsvakt Krister Sigfridsson, som har jobbat på UB i sex år. Många här har lång arbetslivserfarenhet och stora kunskaper inom sitt område. Kanske är det därför stämningen är så opretentiös och uppsluppen, funderar han. Berit Renström är bibliotekarie och hon har varit anställd sedan våren Jag gillar att jobba självständigt och känna att jag kan ta egna initiativ, säger hon. Precis som Krister så talar hon om en god känsla bland personalen. Vi har en bra stämning här. Många Det är viktigt att man tillåts att ta eget ansvar, då är det roligt att göra ett bra jobb. Krister Sigfridsson, expeditionsvakt, universitetsbiblioteket. kanske tror att bibliotek är tråkiga och dammiga men det här är en dynamisk miljö där det händer mycket. Här kan man utvecklas och lära sig nya saker. Just nu är det aktuellt med digitalisering och med e-böcker, säger Berit. Hon uppskattar att varje dag bjuder på många positiva möten med studenter och forskare. Det är en tacksam uppgift att få använda sin kompetens och hjälpa våra låntagare, säger Berit. Krister menar att den goda arbetsmiljön också har med ledarskapet att göra. Det är viktigt att man tillåts att ta eget ansvar, då är det roligt att göra ett bra jobb. Jag kan försäkra att jag går till jobbet med fjäderlätta steg varje dag. Torsdagar kl 15-17, Tvistevägen

5 TEMA Universitetet som myndighet Aktum tittar närmare på lagar och regler och deras historiska rötter. Frihet att forska och en massa regler Vad ett universitet är har förändrats genom århundradena. Från träningsläger i skolastik till De lärdas republik och konkurrensutsatt utbildningsfabrik. Text Michael Nordvall illustration Ulrika Hellberg M en bakom kulisserna finns en helt annan typ av organisation, som styrs av regler snarare än nyfikenhet. Beteckningen universitet lär härstamma från en grupp lärare i skolastik en metod för vetenskaplig analys och diskussion av texter som i Paris runt år 1200 slöt sig samman i ett skrå, universitas magistorum, som några årtionden senare även kom att omfatta studenter. Medeltidens lärosäten hade alla nära kopplingar till kyrkan. Så krävdes det påvligt godkännande innan Uppsala universitet kunde grundas Först därefter, skriver Sverker Sörlin i sin genomgång av den europeiska universitetshistorien i boken De lärdas republik, blandar sig staten i det hela, och under precis 500 år, från 1477 till högskolereformens genomförande 1977, ökades den territorialstatliga kontrollen av utbildning och forskning i Sverige praktiskt taget utan avbrott. I historiens ljus är det få som sörjer att vetenskapen frigjort sig från religiös styrning, och det är värt en tanke att den som först proklamerade forskningens frihet också ville göra forskaren till ämbetsman i statens tjänst. Det var, skriver Sörlin, det nydanande Berlin-universitets grundare Wilhelm von Humboldt som åren knäsatte begreppen Lehrfreiheit och Lernfreiheit frihet för den akademiska läraren att undervisa om vad han vill och frihet för studenten att studera vad han vill. Sörlin fortsätter: Universitetens lärare och forskare de skulle vara samma personer skulle utnämnas av staten och det var som tjänstemän (beamten) i denna de utförde sin gärning. Men i Humboldts universitetsideal ingick även en föreställning om öppenhet och om forskningens frihet från kortsiktiga och krassa samhällsintressen. /.../ Forskaren, oavsett land, kunde ha sin lön av staten men hans yttersta uppdragsgivare var Sanningen. Efterkrigstidens ekonomiska uppsving ökade intresset för högre studier, och både antalet universitet/högskolor och studentkullarna växte snabbt, från knappt år 1950 till omkring i slutet av 1960-talet. Traditionellt styrdes universiteten av en strikt hierarkisk organisation. Allt var centraliserat under Universitetskanslern, senare Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ), som in i minsta detalj beslutade om till exempel hur många poäng som skulle ingå i respektive moment i kursplanerna, säger Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Byråkratin kom sent till universiteten, men nu krävde både den växande verksamheten och tidens organisatoriska trender något nytt. Fria val av kurser skulle ersättas av utbildningslinjer. Funktioner för ekonomi, personal och planering växte till hela avdelningar och prefekter utsågs att avlasta professorn en del administrativa bördor. Även om de i grunden var forskare knöts de nu närmre den centrala organisationen. Sedan högskolereformen 1977 har ansvaret flyttats allt längre ut, till en linjeorganisation där lokala nämnder, institutioner och enskilda lärare har att följa mängder av riktlinjer och genomgå en strid ström av utvärderingar. Ett slags självständighet, men till priset av att uppfylla detta och detta, konstaterar Liedman. Jag är ju inte Foucaultian*, men hans tankar om att övervakningen flyttar allt längre bort från centrum till exempel in i oss själva, så att vi blir våra egna övervakare kan ju ses som tillämpligt på universitetslärarnas situation idag. Reformaktiviteten har sedan dess fortsatt, konstaterar Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet i skriften Från Högskolan i Borås till Humboldt den svenska högskolans roll i en motsägelsefull tid (2010): Universitetens autonomi har ökat, när det gäller hur de ska Foto: Ingvar Hjorth Foucaults tankar om att övervakningen flyttar allt längre bort från centrum till exempel in i oss själva, så att vi blir våra egna övervakare kan ju ses som tillämpligt på universitetslärarnas situation idag. Sven-Eric Liedman. Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idéhistoria vid Göteborgs universitet. organisera sin verksamhet. /.../ Besläktade förändringar av styrning och organisation har svept genom hela den offentliga sektorn. /.../ I reformernas efterföljd handlar det därför om att hantera blandningen mellan olika organisationsideal och principer. I sin essä citerar och sammanfattar hon studier av hur medicinsk verksamhet under 1900-talet utvecklats i eror, som inte ersatt utan snarare överlagrat varandra: 1. Professionalism med läkarvetenskapen som oberoende auktoritet, kollegial styrning och "lyssnande" ledning. 2. Förvaltning med staten som garant för likhet och enhetlighet, regelstyrning med en tjänstemannahierarki i ledning. 3. "New Public Management med företaget som ideal, på en konkurrensutsatt marknad och med en stark ledare. 4. Granskningssamhället med kundfokus (studenter, anställda, näringslivet) och transparent, permanent utvärderat mot riktlinjer och nyckeltal och med en ledare som presentatör utåt och inåt. Alla dessa eror går in i varandra, skriver Kerstin Sahlin, och fortsätter: Om vi accepterar denna mångfald av styrprinciper, och ändå upprätthåller en dialog dem emellan, vill jag tro att mångfalden kan leda till att de olika styrprinciperna kan fungera som korrektiv och komplement till varandra /.../ och bidrar på så sätt till att utveckla universiteten. Knepigast kan det nog vara för lärare/forskare, som under en dag kan hålla en (kollegialt beslutad) föreläsning, få en fråga om studieupphåll (lagreglerat förvaltningsbeslut) och sedan lägga ut institutionens nya programbroschyr på Facebook (marknadsföring), innan det är dags att sammanställa studenternas kursutvärderingar (granskning). Det är i detta gränsland det kan bli formella fel, som kanske upptäcks vid Högskoleverkets tillsynsbesök eller i värsta fall av justitieombudsmannen, JO. Det är inte fel att besvara en students fråga muntligt men myndigheter ska dokumentera sina beslut. Om det rör sig om ett beslut som går att överklaga ska det vara skriftligt, då det är en förutsättning för att beslutet ska kunna överklagas, förklarar Caroline Cruz, jurist på HSV. Nyckelordet här är förstås rättssäkerhet det vi nog alla förväntar oss i kontakter med Boverket, Försäkringskassan, domstolar och andra myndigheter. Så har också de icke-statliga svenska högskolorna som inte omfattas av HSV:s tillsyn enligt Högskoleförordningen i stort sett anpassat sina egna regler efter densamma. Och den statliga majoriteten av lärosäten har inte tagit förslagen om ökad autonomi till intäkt för att kasta ut några barn med badvattnet, utan (hittills) nöjt sig med måttliga justeringar. Uppenbarligen är det alltså möjligt att förena alla de inte sällan motstridiga krav som ställs på denna skvader till organisation. Om man vet vad som gäller och det är vad följande artiklar ska handla om. * Michel Foucault, fransk filosof som skrivit böcker som "Övervakning och straff". 8 9

6 TEMA Universitetet som myndighet Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till. Till vänster: Helén Holmberg, Chatarina Wiklund. Till höger: Ove Andersson och Carina Nyberg. Myndighetens hjärta En gemensam nämnare för alla myndigheter är att de måste ha ett diarium där inkommande och utgående handlingar registreras. Diariet är en ingång till myndigheten som måste hållas öppen alla arbetsdagar. Åtta personer arbetar vid Umeå universitets centrala registratur och arkiv med att öppna och kategorisera inkommande post, föreslå vem som ska handlägga inkomna ärenden, vem som ska fatta beslut och när det ska vara gjort, registrera och arkivera handlingar, ta emot och expediera En rapport från internrevisionen visar bland annat att frågan "Vilka handlingar har kommit in till myndigheten Umeå universitet i dag?" inte går att besvara på ett enkelt sätt. För att kunna ge ett korrekt svar krävs i dag en rundvandring inom universitetets samtliga institutioner, centrumbildningar och högskolor. Det är något som torde strida mot intentionerna såväl i sekretesslagen som i tryckfrihetsförordningen när det gäller registrering av allmänna handlingar, menar internrevisor Kjell Moberg. Sekretesslagens huvudregel är att inkomna och upprättade handlingar ska registreras jobbansökningar, administrera rektors beslutsmöten samt svara på en mängd frågor från universitetsanställda och allmänhet. De sköter också fem av universitetets e-postadresser. Registraturens nestor är Helén Holmberg. Hon började 1969, som 17-åring, på Brister i diariehanteringen utan dröjsmål, något som är nära knutet till tryckfrihetsförordningens krav på öppenhet. Medborgarna ska på ett enkelt sätt kunna ta reda på vilka handlingar som förvaras hos myndigheten. För att det ska vara möjligt måste alla handlingar vara registrerade. Internrevisionens granskning visar att diarieföring, hantering av handlingar och arkivering fungerar tillfredsställande hos den centrala arkivfunktionen, men pekar på brister i den övriga organisationen. Bland annat finns det universitetet, och några år senare blev hon registrator. Helén Holmberg kan vittna om att registraturen har genomgått stora förändringar. Under 1990-talet infördes ett datorbaserat diarium och år 2005 vidareutvecklades detta till dagens diarie- och ärendehanteringssystem, W3D3. Systemet brister i arkivering av forskningsmaterial hos institutionerna. Ett annat problem som internrevisionen aktualiserar är personligt adresserad post, eller e-post, som inte öppnas på grund av frånvaro togs ett rektorsbeslut att samtliga anställda ska lämna en fullmakt som tillåter att direktadresserad post öppnas, men enligt revisionen är det ett beslut som inte många följer. Internrevisionen har gett universitetsledningen följande rekommendationer: Inför en samlad ärenderegistrering/diarieföring inom hela universitetet. Nuvarande stödsystem möjliggör en anslutning av samtliga berörda institutioner, centrumbildningar och högskolor. Höj kunskapsnivån för handläggare/arkiv- Foto: mikael lundgren Eftersom häftklammer rostar och måste tas bort,så skulle det underlätta om alla använde plastfickor istället. används på registraturen medan institutionerna och motsvarande fortfarande använder skrivelsediarium, baserade på word- och excellfiler. Vad som ska diarieföras verkar inte vara en fråga som har ett entydigt svar. Allt behöver inte diarieföras, men tumregeln är att alla upprättade handlingar, alla beslut även muntliga om det handlar om myndighetsutövning, ska diarieföras. I dag känns det som att kunskaperna om vad det innebär att jobba på en myndighet har försämrats, konstaterar Helén Holmberg. Samtidigt börjar allt fler institutioner höra av sig till oss för att vi ska hjälpa dem, och det är roligt, säger Chatarina Wiklund, också hon registrator på diariet, liksom Ove Andersson och Dennis Jakobsson. Något som ställer registraturens personal inför problem och extraarbete är att många handlingar saknar vissa nödvändiga uppgifter. Många gånger saknas datum när handlingen inkom, avsändare och vem som tagit emot den. Det ska också finnas uppgifter på när den skickats i väg och till vilka, konstaterar Chatarina Wiklund. De skickar också en vädjan om att inte skicka häftade handlingar. Eftersom häftklammer rostar och vårdare i synnerhet och anställda i allmänhet vad gäller lagen om offentlighet och sekretess, förvaltningslagen, diarieföring av handlingar, arkivbestämmelser mm. Information om allmänna handlingar, hantering, förvaring och arkivering av forskningsmaterial bör vara obligatorisk vid introduktion till forskarutbildning. Lokalerna för förvaring av arkiv på institutionerna bör ses över och förbättras för att uppfylla arkivlagstiftningens krav. Universitetsledningen kommer att återkomma med kommentarer på förslagen till universitetsstyrelsen. Carina Dahlberg Chatarina Wiklund, Ove Andersson och Dennis Jakobsson på diariet skickar en vädjan om att inte skicka häftade handlingar. också måste tas bort vid inscanning så skulle det underlätta om alla använde plastfickor istället. Ett annat problem vid diarieföring är hanteringen av e-posten. Man måste värdera de mejl man får. Om det handlar om klagomål, om något som ska utredas eller fattas beslut så ska mejlet diarieföras, säger Helén Holmberg. Universitetsjurist Chatarina Larsson, som också är enhetschef för universitetsledningens kansli som ansvarar för register och arkiv, tipsar om att det är bra att sortera mejlen i e-post-mappar och att man definitivt bör ha en mapp för privata mejl. Helst bör privata mejl hanteras via en privat e-postadress. E-posten kan begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Har man sorterat in privata mejl i en mapp så blir det tydligt att det inte är myndighetens handlingar. Något som många inte vet är att man måste skriva ett beslut på avbrutna tillsättningar, ett protokollsutdrag räcker inte. Dessutom måste alla ansökningar som kommer in med post sparas i två år och skickas till mig på registraturen, säger Carina Nyberg, som tillsammans med Fredrik Hamrin i huvudsak ansvarar för att registrera inkomna anställningsansökningar och expediera anställningsbeslut. Carina Dahlberg Tänk först handla sen Upphandling kan tyckas vara en snårskog, men principen för hur du ska gå tillväga är enkel: Tänk först handla sen. Det första du ska göra om du ska köpa en vara eller tjänst är att kontrollera om det finns ett ramavtal som matchar dina inköpsbehov. Det gör du genom en sökning i Umeå universitets avtalsdatabas som samlar både statliga ramavtal och lokala ramavtal som Umeå universitet har upphandlat. Om du vid sökning får träffar på interna resurser som Umeå universitet erbjuder ska du använda Lorentz Karlsson. dig av dem. Det gäller till exempel kontorsartiklar, men även datorer och mobiltelefoner. När det finns ett ramavtal inom ett område är vi bundna till det och du kan därför inte utan vidare tacka ja till ett kampanjerbjudande eller köpa något från en säljare som kommer på besök, säger Lorentz Karlsson, universitetets upphandlingschef. I de fall när Umeå universitet saknar ramavtal inom ett område måste det ske en upphandling. Då kontaktar du upphandlingsavdelningen; i deras uppdrag ingår att ge råd och utföra upphandlingar. Vid vissa tillfällen kan det vara godkänt att göra ett inköp direkt utan upphandling. Det gäller för varor/tjänster där den totala inköpssumman för den juridiska personen Umeå universitet sammanlagt under ett år understiger kr. Den summan gäller för alla inköp vid Umeå universitet inom ett specifikt område från alla leverantörer inom området. Kontrollera alltid med oss på upphandlingsavdelningen om du kan göra ett direktköp. Vi har den bästa överblicken på vad som redan har inhandlats och inom vilka områden, säger Lorentz Karlsson. Vid otillåten direktupphandling har Konkurrensverket sedan i fjol befogenhet att kräva en upphandlingsskadeavgift mellan och 10 miljoner kronor eller 10 procent av värdet. Vitet läggs på den institution som brutit mot regelverket. Det är lagen om offentlig upphandling som styr hur vi ska gå tillväga vid inköp av varor och tjänster. Syftet med lagen är att upphandlande myndigheter ska använda offentliga medel på bästa sätt. Genom upphandling så skapar vi bra villkor i konkurrens, samtidigt som vi kan säkerställa att våra leverantörer håller hög kvalitet, säger Lorentz Karlsson och tillägger att upphandlingsavdelningen gärna besöker enheter och institutioner som vill veta mer om upphandling. Karin Wikman Umeå universitets avtalsdatabas: https://www.e-avrop.com/umuuniv Foto: mattias pettersson 10 11

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu.

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu. UNIVERSEN #4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Vi satsar på Europa Sid 7 Solig rektorstur Sid 15 Kunskap för alla Sid 6 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter och nyttiga länkar

Läs mer

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006

resurs Ann-Christin om livet som rektor och lite till för medarbetare vid slu nr 4/2006 resurs för medarbetare vid slu nr 4/2006 Ann-Christin om livet som rektor och lite till KOSSOR TILL KUNGEN STUDENTER PÅ TRÅDEN VAD ÄR KLUSTER? GRISEN SOM MODELLDJUR 1 VÅR EGEN TROLLKARL PENSIONERAS RESURS

Läs mer

Rektorskandidat klar Framtidstro på Bildmuseet Nedläggningen av Värdegrundcentrum

Rektorskandidat klar Framtidstro på Bildmuseet Nedläggningen av Värdegrundcentrum aktum A K T U E L LT V I D U M E Å U N I V E R S I T E T MAJ 4/2005 Rektorskandidat klar Framtidstro på Bildmuseet Nedläggningen av Värdegrundcentrum L LEDAREN Omslagsbild Johan Gunséus aktum AKTUELLT

Läs mer

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop text Louise Hertzberg, layout Anna Strandberg, maj 2008 Förord...5 Så kom det till...6 Siffror behöver en berättelse...9 Intervjuer med alla anställda

Läs mer

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål

Universitetslärarstämman. sidorna 4 10 19/2011. Forskare Hur påverkas vi av Facebook? Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål 19/2011 Universitetslärarstämman sidorna 4 10 Autonomireformen betyder mest för mindre lärosäten sid 11 Forskare Hur påverkas vi av Facebook? sid 12 Fuskcollege Nya lärosäten har oklara mål sid 14 LEDARE

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

Chefen är ingen batteriladdare

Chefen är ingen batteriladdare Den ledande tidningen inom sjukgymnastik 02.2013 TITELN: Regeringen föreslår namnbyte AKTUELLT: Lönerna ökade under 2012 LEDARSKAP TEMA MOTIVATION, KREATIVITET, KOMMUNIKATION & ARBETSLEDNING LIVSLÅNGT

Läs mer

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing ANNONS hela denna tematidning är en annons från Metro Custom Publishing ANNONS DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing 2008 Den statliga verksamheten är full av utmaningar

Läs mer

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket

straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket 3/2014 straffrättsspecialisten vill inte bli ett fall för åldersstrecket sid 13 15 Rektorsstrid i uppsala politiska förändringar bakom utvecklingen sid 4 Betalstudenter svårt för sverige att locka de bästa

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål nr 3 2010 NMI visar vägen Verksamheten vässas Annorlunda bakgrund Friskvård i Östersund domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål Framtidens ledare 24

Läs mer

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta niversitetsläraren 17/09 Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan Jämställdhet är inte så enkelt att mäta Sid 4 Modern pedagogik Lärarrollen är förändrad Sid 6 Undervisning

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Bredden ger spetsen. om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet

Bredden ger spetsen. om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet Bredden ger spetsen om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet Bredden ger spetsen om HALV-projektet Hälsa, Arbetsmiljö och Ledarskapsutveckling vid Växjö universitet

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Ett magasin från högskolan väst nr 1 juni 2011 MUSIKERHJÄRNOR. Romer skapar sin egen framtid Exit Ekedahl

Ett magasin från högskolan väst nr 1 juni 2011 MUSIKERHJÄRNOR. Romer skapar sin egen framtid Exit Ekedahl Ett magasin från högskolan väst nr 1 juni 2011 högt MUSIKERHJÄRNOR utvecklade ÄR Romer skapar sin egen framtid Exit Ekedahl Våren är väntans tider. Man väntar på att värmen ska komma. Att solen ska stråla.

Läs mer

domkretsen Thomas Rolén, ny GD välkomnas IDA stöttar kvinnor Wrangelska och Bondeska i nya kostymer

domkretsen Thomas Rolén, ny GD välkomnas IDA stöttar kvinnor Wrangelska och Bondeska i nya kostymer nr 4 2004 Migrationsdomstolar Jurister tycker till Behov styr utbildning Internationella höjdare domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET IDA stöttar kvinnor Wrangelska och Bondeska i nya kostymer

Läs mer

Ålder&arbete. Gammal är den som inte är nyfiken. Barbro Westerholm

Ålder&arbete. Gammal är den som inte är nyfiken. Barbro Westerholm Pensionsåldern höjs Nya forskningsrön Åldersdiskriminering Vem orkar till 75? Lagar hindrar långt arbetsliv Testa din kunskap om ålder När är man gammal? Ålder&arbete ETT temamagasin FRÅN DU&JOBBET Gammal

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer