BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB november 2004 NR 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB november 2004 NR 2"

Transkript

1 BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB november 2004 NR 2 Efter att medierna presenterat rubriker som att "kärnkraften på väg att slå produktionsrekord", kom regeringens ödesdigra presskonferens den 4 oktober. Statens förhandlare Bo Bylund och näringsminister Leif Pagrotsky meddelade att förhandlingarna med industrin om kärnkraftsavvecklingen avbrutits och att tre partier - s, c och v - kommit överens om att Barsebäck 2 ska stängas under Kritiken mot beslutet från bland annat industri och fackliga organisationer har varit högljudd. Andra mycket kritiska röster har varit Svenskt Näringsliv, Svensk Energi, samarbetsorganisationen SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna, och Stålet), samt cirka 70 kommunalråd i s-kommuner med elintensiv industri. Oppositionspolitiker har begärt ny folkomröstning och visat på de negativa konsekvenserna för samhället med en stängning av Barsebäck 2. En kabel kommer att läggas till Finland, som bygger sin femte reaktor. Projektet kritiseras för att finsk kärnkraft via kabeln kommer att ersätta svensk kärnkraft. Svenska s-politiker har jagats av media för att förklara syftet med beslutet. Allt fler av allmänheten inser att beslutet är maktpolitiskt och inte gagnar miljö, tillväxt eller välfärd. Opinionsundersökningar av Sifo i slutet av oktober visar att få stödjer trepartiuppgörelsens avvecklingsstrategi. Hela 84 procent av s-sympatisörer vill fortsätta använda eller bygga ut kärnkraften i Sverige. I andra partier är stödet ännu högre. Inte ens bland centerns väljare finns stöd för en kärnkraftsavveckling. Samtidigt är Barsebäck 2, efter några års investeringar, bättre rustat än någonsin och på väg mot produktionsrekord Ett dåligt beslut att stänga Barsebäck Barsebäck 1 stängdes den 30 november Syftet var att visa på politisk handlingskraft och ge incitament till utvecklingen av ny teknik för elproduktion. Konsekvenserna har i stället blivit mer elimport och högre elpriser, även om flera gånger dyrare vindkraft och biobränslen genom subventioner vunnit viss terräng. När Barsebäck 2 stängs blir konsekvenserna desamma, d.v.s. mer fossila bränslen - kol, gas och olja - för elproduktion. Det leder till att utsläppen av växthusgaser, försurande och cancerogena ämnen ökar. Elpriset blir ytterligare något öre högre och jobben i elproduktionen flyttar från Sverige till elfabriker i utlandet. Barsebäck sysselsätter cirka 900 personer i regionen om vi räknar in anställda, entreprenörer och servicenäringar. Därtill kommer hundratals jobb bland underleverantörer. Vi ville fortsätta förhandla Med anledning av att regeringens förhandlare Bo Bylund meddelat att regeringen avbryter förhandlingarna om kärnkraften gjorde motparterna Fortum, Sydkraft och Vattenfall följande gemensamma uttalande: - 1 -

2 Vi har förhandlat i två år och successivt har parterna kommit varandra närmare. Vår gemensamma bedömning är att det fortfarande finns förutsättningar att göra upp och därmed skapa långsiktiga och stabila villkor för Sveriges elproduktion och hela den nordiska elmarknaden. Det är därför förvånande att regeringen nu väljer att avbryta förhandlingarna. Det ligger i allas intresse att skapa klarhet och förutsägbara villkor för svenskt och nordiskt näringsliv. Här spelar kärnkraften en viktig roll. Lågt elpris, men stora skattehöjningar Ibland skyller man på elbranschen för det höga elpriset! Är det då högt? De två senaste torråren ledde till brist på svensk el och priserna steg för dem som tecknade nya kontrakt. Nu är vattennivåerna i våra reservoarer nästan normala och elpriset från kraftbolagen är tillbaka nära tidigare nivåer. En villaägare med elvärme betalar idag genomsnittligt 50,8 öre/kwh för sin el till detta kommer skatter på 46,0 öre/kwh, alltså totalt 96,8 öre/kwh. I januari 1997 var elpriset 47,5 öre/kwh och skatterna 26,0 öre/kwh, alltså totalt 73,5 öre/kwh. Detta innebär att elpriset från kraftbolagen sen 1997 har ökat med ca 7 procent samtidigt som skatten ökat med ca 77 procent (Källa: Svensk Energi) Läs mer på Elspotpriserna har fortsatt att sjunka i höst i takt med att nivåerna i vattenmagasinen närmar sig normala värden. Elspotpriset var i genomsnitt 24 öre/kwh i oktober och tangerade juli månads spotpris som var årets lägsta. Läs mer om spotpris på Byggstart för Finlands femte reaktor Något stort är på gång i Finland. Nu har bygget av den femte reaktorn tagit fart. Det blir världens hittills största reaktor med nästan lika stor elproduktion som tre Barsebäcksreaktorer. Finland 5, eller Olkiluoto 3 som den egentligen heter, blir en 1600 megawatt stor tryckvattenreaktor. Som mest kommer 2000 personer att jobba på bygget som ska vara klart Investeringen är beräknad till ca 3 miljarder euro, vilket kan låta mycket, men investeringen blir billigare än de senaste svenska kärnkraftverken relativt sett. Totalt beräknade produktionskostnader i Finland (öre/kwh): kärnkraft 23,7 kolkraft 28,1 gaskraft 32,3 torveldning 34,7 vedeldning 44,3 vindkraft 50,1 Mer elproduktion behövs - inte mindre Det behövs otroliga MW ny elkapacitet i Europa fram till Det motsvarar 2000 stora gaskombikraftverk på 260 MWe eller 350 kärnkraftreaktorer typ Finland 5. Hur många av dessa kommer att byggas i Sverige? (källa: Svensk Energi) Läs mer på

3 Mer el gäller även Sverige Givetvis påverkas industrins investeringar i Sverige av elpriset. Det var budskapet när Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet hade ett seminarium i Norrköping i oktober. - Beslutet att stänga Barsebäck 2 är bara ett desperat utspel från politikerna som vill så splittring i det borgerliga ledet, kommenterade Christer Larsson, förbundsekonom hos Pappers. Skogskoncernen Stora Enso satsar nu fyra miljarder kronor på en ny anläggning i Kvarnsveden. Christer Larsson menade, att investeringsbeslutet grundades på en tilltro till att Sveriges politiker till slut kommer att ändra sig och ge Sverige långsiktigt hållbara villkor för energi. Därmed kan inte kärnkraft slaktas. Men han tillät sig ändå att tvivla. - Situationen är ytterst osäker sedan regeringen avbrutit förhandlingarna med kraftindustrin. Man talar ju inte ens med kraftindustrin om ersättning för Barsebäck. Mina medlemmar ska inte behöva flytta till annat land för att få jobb för att företagen inte vågar satsa i Sverige, sade Christer Larsson. Per Öhman, energiansvarig på Metall, var en av flera andra upprörda: - Beslutet att stänga Barsebäck 2 kom inte oväntat, men det är beklagligt, obegåvat och leder till höjda elpriser. Men frågan är så laddad att politikerna inte vill ta i den, inte ens med tång. Vad vi nu ser är hur ett av landets energiben slås av. Därför hoppas jag att beslutet rivs upp och politikerna därefter gör halt, sa han. Allt färre vill avveckla kärnkraften Sifo i oktober Under oktober gjorde Sifo tusen telefonintervjuer i Sverige. Bara 16 procent svarade att de ville fortsätta avveckla kärnkraften. Bland partisympatierna blev det följande resultat för andelen som vill fortsätta avveckla kärnkraften i Sverige: Moderaterna 5 % avvecklare Folkpartiet 15 % avvecklare Centerpartiet 29 % avvecklare Kristdemokraterna 16 % avvecklare Miljöpartiet 54 % avvecklare Socialdemokraterna 13 % avvecklare Vänsterpartiet 45 % avvecklare Temo i oktober I en opinionsmätning som Temo gjort på uppdrag av KSU (Kärnkraftsäkerhet och Utbildning) har tusen personer tillfrågats om de anser att regeringens uppgörelse med c och v om att stänga Barsebäck 2 är bra eller dålig. 60 procent svarar "dåligt", 29 procent anser det "bra" och 10 procent "vet ej". I undersökningen ställs också en allmän fråga om synen på kärnkraftens framtid i Sverige. Över 80 procent vill behålla eller utveckla svensk kärnkraft: 15 % vill att regeringen ska stänga reaktorer även om tillsynsmyndigheten inte anser det nödvändigt, - 3 -

4 35 % vill att kärnkraften ska användas tills nuvarande reaktorer läggs ner av säkerhetseller kostnadsskäl. 31 % anser att vi ska fortsätta använda kärnkraften och vid behov förnya reaktorerna. 16 % vill att Sverige ska utveckla kärnkraften och satsa på nya reaktorer. 3 % är osäkra. Läs mer på analysgruppens hemsida: Gaskraft kommer Sydkraft har långt gångna planer på en utbyggnad av det svenska naturgasnätet och på gasbaserad energiproduktion för uppemot 10 miljarder kronor. För att investeringarna ska bli av kräver Sydkraft bland annat slopad kraftvärmeskatt. Målet är att ge Jönköping och flera mellansvenska städer tillgång till naturgas. Därutöver kommer Sydkraft att tillsammans med danska E2 Energi bygga en gasledning mellan Tyskland och Skåne. Regeringen gav nyligen tillstånd till projektet. Rörledningen beräknas kosta 2,5 3 miljarder kronor och syftar till att kraftigt öka tillförseln av naturgas till Sverige. Sydkraft väntar också på klartecken för sin tillståndsansökan om att få bygga ett naturgaseldat kraftvärmeverk i Malmö för runt 2,5 miljarder kronor. Det aktuella kraftverket får en effekt på cirka 400 megawatt el och 250 megawatt värme. Det råder för närvarande stor osäkerhet om någon av de planerade satsningarna ska gå att genomföra. Anledningen är bland annat den politiska processen och att förutsättningarna för gaseldade kraftverksprojekt har försämrats genom införandet av utsläppshandel inom EU. Och mer oljekraft kommer Dålig lönsamhet och negativ opinion gjorde att Vattenfall lade ner planerna på ökad användning av oljekraft i Stenungssund. Tanken var att elda restolja från Scanraff med ny reningsutrustning. Sydkraft och Fortum har nu beslutat att med samma teknik öka produktionen av oljekraft i Karlshamn. Totalt kommer en halv miljard kronor att investeras. Projektet avser block 3, som har en kapacitet på 330 megawatt, vilket motsvarar drygt en halv Barsebäcksreaktor, som är på 615 MW effekt. Avvecklingsstrategin är otydlig Klipp ur och kommentarer till den strategi för fortsatt avveckling av kärnkraften som s, c och v har enats om den 4 oktober. Frånsett att partierna är tydliga om att stänga B2 under 2005 är texten i övrigt synnerligen otydlig: Mot bakgrund av de åtgärder som nu har vidtagits av Svenska Kraftnät inom ramen för effektbalansmodellen och det intensifierade klimatsamarbetet inom EU är s, c och v eniga - 4 -

5 om att Barsebäck 2 ska stänga under 2005 och att förberedelserna påbörjas omedelbart. (Åtgärderna på kraftnätet är långt ifrån klara och klimatsamarbetet har inte gett några påtagliga resultat som är relevanta för Barsebäck 2) Vi ser goda möjligheter till fortsatt effektivisering av energianvändning och till att introducera alternativ produktion i marknaden. (De menar naturgas) Vi är beredda att vidta de energipolitiska åtgärder som omställningen kräver. (Mer skatter) Energiforskning och teknikutveckling har varit framgångsrika i Sverige. (Vilken då? Importen av fossil kraft har aldrig varit större) Den fortsatta utvecklingen i Sverige och internationellt kommer att ha stor betydelse för avvecklingens senare skede. (Andra länder bygger kärnkraft och gaskraft) Regeringen bör i god tid meddela ägarna till berört verk om förestående stängning. (Tidigare för Barsebäck 1 var det sex månader) Vi bedömer att naturgasen kan ha betydelse under en omställningsperiod. (Det var ju det vi sa att det inte fick bli när vi röstade 1980) Redan idag finns det ett antal vindkraftprojekt som har fått regeringens tillåtelse, men som ännu inte byggts (osäker finansiering). Sammanlagt skulle dessa kunna producera närmare 1 TWh per år, vilket innebär mer än en fördubbling av dagens produktionsnivå. (Till en produktionskostnad som är 3-4 gånger högre än Barsebäcks kärnkraft) Solenergin är på stark frammarsch globalt sett. Även i Sverige ökar användningen av solenergi och den kommer på sikt att spela en allt viktigare roll i omställningen. (Även på mörka vintern?) Sverige tillhör idag de länder som har lägst utsläpp av koldioxid per capita. (Det beror ju på att vi har tillgång till vattenkraft och kärnkraft och att vi har gått över från olja till el i industriprocesser och till viss del för uppvärmning av villor). Läs hela avvecklingsstrategin på Barsebäcks kommentar till medarbetarna efter trepartiuppgörelsen den 4 oktober (klippt ur dokumentet): Inom Vattenfall är rekryteringsbehovet större än vad det finns medarbetare i Barsebäck. Många på Barsebäck kommer att rekryteras till Ringhals när behoven i Barsebäck upphör. Många kommer att få nya arbetsuppgifter och många kommer att kompetensutvecklas. De flesta kommer att behöva byta arbetsplats. En anställningsgaranti gäller tre år från det Barsebäck 2 slutligen stängs

6 Det är nu överenskommet mellan regeringen, vänstern och centern att Barsebäck 2 ska stängas av under För att beslutet ska verkställas saknas det bland annat ett regeringsbeslut att använda avvecklingslagen. Barsebäck kommer att vara en stor arbetsplats under några år till, men på sikt kommer bara cirka 30 arbetstillfällen att finnas i Barsebäck. Under övergångsfasen - från drift till att bränslet är borta på Barsebäck 2, vilket kan ta upp till tre år - kommer hänsyn att tas till möjligheterna att arbeta på distans som alternativ till att pendla till Ringhals. Men på längre sikt kommer de som idag jobbar i Barsebäck och väljer att stanna kvar i Ringhalsgruppen att ha sin arbetsplats i Ringhals. Vi kommer att samarbeta med Trygghetsrådet för att hjälpa var och en att finna nytt arbete, bedöma nya anställningsalternativ eller pröva idéer om att starta egen verksamhet. Vidare kommer alla medarbetare att ta fram sin egen utvecklingsplan. Tryggheten för medarbetare stationerade i Barsebäck Det kommer att finnas gott om jobb inom Vattenfall. De närmaste åren finns ett stort behov av resurser på grund av det stora förnyelseprogrammet. Flera enheter i Ringhals är fullt sysselsatta med förnyelse av anläggningen och effekthöjningar och har behov av förstärkningar. Vi kan ersätta många, men inte alla av inhyrda konsulter med egen personal. Vidare kommer över 150 medarbetare att gå i pension och uppskattningsvis cirka 200 personer att sluta av andra skäl under de kommande fem åren. Det kommer alltså att finnas plats i Ringhals för alla de 350 medarbetarna på Barsebäck. Anställningsgarantin, i syfte att tillförsäkra företaget rätt kompetens och ge medarbetarna en rimlig omställningstid, gäller. Den är tre år för alla stationerade på Barsebäck från den dag anläggningen stängs. Företagsledningens målsättning är att alla ska erbjudas meningsfulla arbetsuppgifter som är till nytta för Ringhalsgruppen och Vattenfall. Vi är övertygade om att vi kan lösa detta så att båda parter den anställde och arbetsgivaren - blir nöjda. Framtiden för kärnkraft i Sverige Vattenfalls målsättning med att delta i förhandlingarna om kärnkraftens framtid har varit att få långsiktiga spelregler för elproduktionen. Nu valde regeringen att avbryta förhandlingarna trots att Vattenfall, Sydkraft och Fortum var villiga att fortsätta och såg goda möjligheter att komma överens. Situationen i dag är nästan exakt densamma som när förhandlingarna startade 2002 med undantaget att stoppet av Barsebäck 2 är mer preciserat. Ett stopp av Barsebäck 2 innebär att miljön försämras - åtminstone på kort sikt. Fossilkraft i svenska anläggningar eller genom import är vad som kommer att ersätta kärnkraftselen. Den industriella tillväxten och samhällsekonomin påverkas negativt. Dessutom blir kraftbalansen mer ansträngd i södra Sverige. Regeringen har dock genom beslutet att stänga Barsebäck 2 tagit på sig hela ansvaret för att stängningen kan ske utan att eltillförseln äventyras. Framtiden för de resterande tio kärnkraftreaktorerna i Sverige är varken mer säker eller mer osäker än den var tidigare. Överenskommelsen mellan partierna slår fast att en avveckling av kärnkraften måste ta lång tid och ske så att sysselsättning och välfärd kan utvecklas på en stabil grund. Det kan inte betyda annat än att resterande kärnkraftverk kommer att tillåtas producera under mycket lång tid framöver. Vi kan inte i dagsläget se att det kommer att bli aktuellt att stoppa fler block i Sverige de närmaste åren. Planerna på investeringar i Ringhals och Forsmark är långt framskridna och de kommer att genomföras

7 Kärnkraftverket i Barsebäck ligger på ett attraktivt industriområde. Platsen är en viktig balanspunkt i elsystemet och det finns en infrastruktur med hamn, vägar, kylvatten och kraftledningar. Möjligheten finns att utnyttja industriområdet på Barsebäck till ny elproduktion, men det finns idag inga planer på någon ersättningsverksamhet. Det är Sydkraft som äger anläggningen, medan personalen är anställd i Vattenfallkoncernen. Lars-Gunnar Fritz Informationschef BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB Utgiven av Barsebäck Kraft AB, Box 524, Löddeköpinge Tel: Fax:

Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB

Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB 1 Kärnkraftens framtid i Sverige Ronald Hagberth, VD Sydkraft Kärnkraft AB Mina damer och herrar! Bild 1 Det är verkligen trevligt att vara med och delta i firandet av RELCONs 20-årsfirande. Varmt Grattis

Läs mer

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 6 O 1 4 oktober 2004 Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är eniga om en strategi

Läs mer

Farväl till kärnkraften?

Farväl till kärnkraften? Farväl till kärnkraften? En analys av Sveriges framtida elförsörjning Per Kågeson Svensk Energi 2014-10-01 Kärnkraften i världen 2014 Antal reaktorer USA 104 Ryssland 23 Kanada 19 Kina 20 EU 132 Indien

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Ringhals historia från 1965 till 2014

Ringhals historia från 1965 till 2014 Ringhals historia från 1965 till 2014 1965 Vattenfall börjar köpa in mark på Väröhalvön. 1969 Den 20 februari börjar byggarbetena för Ringhals 1. 1970 Byggstart för Ringhals 2. 1972 Ringhals är en av Europas

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk?

1/7. Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? 1/7 Varför är svenskar mycket sämre än finnar på att köra kärnkraftverk? En rapport av EME Analys, Stockholm den 26 november 27 2/7 Låg total tillgänglighet Nedanstående diagram visar att Finland har ett

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB NR 1 januari 2004

BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB NR 1 januari 2004 BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB NR 1 januari 2004 En majoritet i Köpenhamn är för kärnkraft För första gången säger en majoritet, 54 %, av invånarna i Köpenhamn att man

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser

Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser 2014-11-14 Prisdiskussioner och Moditys senaste prognoser Inledning I detta månadsbrev har vi delat upp prisdiskussionen i tre delar; kort sikt (Q1-15), medellång sikt (år 2015) samt lång sikt. För analysen

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

(S)veket mot industrin

(S)veket mot industrin (S)veket mot industrin Inledning Sverige har byggts starkt genom en framgångsrik industri och produktion som skapat arbetstillfällen runt om i hela landet. Nu utmanas detta av en allt hårdare internationell

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Moditys pristro kort, medel och lång sikt

Moditys pristro kort, medel och lång sikt Juni 2015 Moditys pristro kort, medel och lång sikt Kraftläget inför sommaren och hösten Vi har en mycket hög kraftbalans inför sommaren. Det betyder att vi har mycket vatten i systemet och det är högst

Läs mer

Prisbildning på den nordiska elmarknaden

Prisbildning på den nordiska elmarknaden Avdelningen för elektriska energisystem EG2050 SYSTEMPLANERING Vårterminen 2010 Datoruppgift Prisbildning på den nordiska elmarknaden I denna uppgift ska du studera prisbildningen på den nordiska elmarknaden.

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK. Sidorna 2, 3, 6 och 7. Enkät: Vad tycker du om beslutet att avveckla 1 Barsebäck?

INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK. Sidorna 2, 3, 6 och 7. Enkät: Vad tycker du om beslutet att avveckla 1 Barsebäck? Nr. 3 november 2004 INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK BILD: PIERRE MENS Barsebäck i september 2004. Samtidigt som beskedet om avveckling kom går Barsebäck mot sitt kanske bästa

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-2-9 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 7 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 33,5 EUR/MWh, vilket var lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Årsstämma Vattenfall AB 2012 Stockholm 25 april 2012

Årsstämma Vattenfall AB 2012 Stockholm 25 april 2012 Årsstämma Vattenfall AB 2012 Stockholm 25 april 2012 Tal vd Øystein Løseth Observera: Det talade ordet gäller. Tack för ordet, herr ordförande. Bästa aktieägare, bästa riksdagsledamöter, mina damer och

Läs mer

Föredrag för Aktiespararna i Nyköping tisdagen den 22 september 2009

Föredrag för Aktiespararna i Nyköping tisdagen den 22 september 2009 Föredrag för Aktiespararna i Nyköping tisdagen den 22 september 2009 Nystart för kärnkraftsutbyggnaden i världen Carl-Erik Wikdahl Energikommunikation AB Kärnkraft har jag sysslat med i hela mitt yrkesverksamma

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling MILJÖEKONOMI 10 december 2012 Sammanfattande slutsatser Mål för energieffektivisering och förnybar energi fördyrar klimatpolitiken Energiskattens många mål komplicerar styrningen och Program för energieffektivisering

Läs mer

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030 Energiledarkonferensen 2009 Så här ser elproduktionen ut 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Faktorer som påverkar framtidens elproduktion Politiska styrmedel Kärnkraft Infasningen av all förnybar

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Till: Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri 2003.01.08.

Till: Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri 2003.01.08. Till: Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri 2003.01.08. Remissvar Barsebäck -2. N2002/10308/ESB, N2002/10323/ESB Sedan den energipolitiska överenskommelsen 1997 har staten i praktiken

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel!

Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel! Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel! Sveriges energianvändning 2013 (inkl. elexport) Naturgas Kol 9,7 TWh; 2,5% 18,7 TWh;

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken

Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken 25 december 2011 kl 18:29, uppdaterad: 27 december 2011 kl 14:01BRÄNNPUNKT ELPRISER När elen nu blivit radikalt dyrare

Läs mer

Energiframtiden med nollvision för klimatet!

Energiframtiden med nollvision för klimatet! Energiframtiden med nollvision för klimatet! Svensk energi- och klimatpolitik måste utformas efter det faktum att Sverige är en del av Europa. Dagens svenska politik utgår fortfarande från ett snävt nationellt

Läs mer

Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar. Gunnar Hovsenius

Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar. Gunnar Hovsenius Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar. Gunnar Hovsenius Inga enkla systemavgränsningar Äldre tiders produktionssystem och utsläpp begränsar dagens möjligheter Till vad och hur mycket

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-22 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 52 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 3,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-3-3 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 14 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 25,9 EUR/MWh, vilket var högre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-1 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 49 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 32,3 EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Per Hedberg I propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik redovisar regeringen sin syn på hur den svenska energiförsörjningen

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

Skogen och Kemin Gruvorna och Stålet

Skogen och Kemin Gruvorna och Stålet 1 Stockholm 2003-01-09 Remissyttrande Ert Dnr: N2002/10308/ESB, N200210323/ESB Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Underlag inför riksdagens prövning om villkoren är uppfyllda för stängning

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Ett nordiskt energiscenario. Greenpeace förslag till en hållbar energiutveckling i Norden

Ett nordiskt energiscenario. Greenpeace förslag till en hållbar energiutveckling i Norden Ett nordiskt energiscenario Greenpeace förslag till en hållbar energiutveckling i Norden Greenpeace 26 1 Sammanfattning Det finns en stor global enighet om att vi ska motverka klimatförändringarna genom

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Fram till år 2050 måste fossilbränsleanvändningen minskas radikalt.

Fram till år 2050 måste fossilbränsleanvändningen minskas radikalt. De industrialiserade ländernas välstånd har kunnat utvecklas tack vare den nästan obegränsade tillgången på fossila bränslen, speciellt olja. Nu råder emellertid stor enighet om att utsläppen från användning

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Häfte F: En hållbar utveckling. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte F: En hållbar utveckling. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte F: En hållbar utveckling Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte F En hållbar utveckling Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör energipolitik (motionerna F1-F63)... 2 Partistyrelsens

Läs mer

Större delen av jordens länder har skrivit på Kyotoavtalet dock inte USA. Vilken kommentar har ni till detta?

Större delen av jordens länder har skrivit på Kyotoavtalet dock inte USA. Vilken kommentar har ni till detta? Valet närmar sig och vi har förstås kontaktat riksdagspartierna och ställt dem mot väggen. Förhoppningen är att våra frågor och inte minst partiernas svar skall leda oss väljare till ett bättre resultat.

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Rörligt eller fast? Vem valde rätt vintern 2014/2015? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller fast? Vem valde rätt vintern 2014/2015? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller fast? Vem valde rätt vintern 2014/2015? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - rörligt eller fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Sophie Grape Avdelningen för Tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet sophie.grape@fysast.uu.se Innehåll Krav på framtidens energiförsörjning Riskerna

Läs mer

Biobränslebaserad kraftproduktion.

Biobränslebaserad kraftproduktion. Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars 2015 1 Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk

Läs mer

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se Blekinge Offshore Projektbeskrivning Projektet omfattar uppförande av i första hand 700 vindkraftverk med en kapacitet på 2 500 MW och en beräknad produktion på 7-8 TWh per år inom Sveriges elområde 4.

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen Lina Palm FRÅGAN i FOKUS NEJ! MEN, ökad substitution av fossilbaserade produkter med produkter som har förnybart ursprung, dvs. baserade

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Dalenbäck. Professor Profilledare Styrkeområde Energi. i skolfotboll Påskbergsskolan 1970

Dalenbäck. Professor Profilledare Styrkeområde Energi. i skolfotboll Påskbergsskolan 1970 100 % förnybart f 2050.!? Jan-Olof Dalenbäck Professor Profilledare Styrkeområde Energi Svensk mästare m i skolfotboll Påskbergsskolan 1970 Förnybar energi Konflikter! Energiutbyte? Bioenergi till allt..!?

Läs mer

Vindkraft, en ren energikälla som skapar arbetstillfällen och exportintäkter

Vindkraft, en ren energikälla som skapar arbetstillfällen och exportintäkter Vindkraft, en ren energikälla som skapar arbetstillfällen och exportintäkter Stefan Karlsson Marknadschef, Renewable Energy, AB SKF Stockholm, 2014-01-23 Aktuell status, Vindkraft i Sverige Vindkraft svarar

Läs mer

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC: Energiprisindex april 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy : Energiprisindex Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll :s Energiprisindex Bilagor :s Energiprisindex Carl-Wilhelm Levert M: 0709 29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius

Läs mer

Grön el i Västra Götaland

Grön el i Västra Götaland Grön el i Västra Götaland Mats Johansson mats.johansson@kanenergi.se Med stöd av: Introduktion Elanvändning och produktion i VG Attityder till energi Läget inom resp. teknik Sammanfattning Statistik (enligt

Läs mer

Hydrologiskt läge i Sverige och Norge

Hydrologiskt läge i Sverige och Norge 213-11-25 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 48 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har förbättrats med 3,2 TWh sedan föregående rapport och

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Den framtida elproduktionen

Den framtida elproduktionen Den framtida elproduktionen Föredrag av Morgan Andersson Elforsk AB Gothia Powers Elkraftsymposium 27 nov. 2008 2008-12-15 1 Disposition Något om Elforsk Dagens produktionskostnader Miljövärdering av el

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer