Övningstentamen i matematisk statistik för kemi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningstentamen i matematisk statistik för kemi"

Transkript

1 Övningstentamen i matematisk statistik för kemi Uppgift 1: Bill och Georg har gått till puben tillsammans. De beslutar sig för att spela dart (vilket betyder kasta pil mot en tavla). Sedan gammalt vet de att Bill träffar tavlan med sannolikheten 0.7 medan Georg oberoende av Bills resultat träffar tavlan med sannolikheten 0.4. De båda vännerna kastar var sin pil mot tavlan samtidigt. a) Anta att endast en pil träffar tavlan. Vad är sannolikheten att det är Georg som har kastat den? b) Anta att tavlan träffas av minst en pil. Vad är sannolikheten att Georgs pil har träffat den? Uppgift : Anta att man har stokastiska variabler, ξ och η. Sannolikhetsfördelningen för ξ beskrivs i nedanstående tabell: ξ x P(ξ x) Den stokastiska variabeln η kan beräknas med hjälp av sambandet η (ξ ). Beräkna väntevärdet och variansen för η. Uppgift 3: Ett slumpmässigt urval på skaderapporter tas på ett försäkringsbolag vid avdelningen för bilförsäkringar. Man ser då att 75 % av alla rapporter innehåller ersättningskrav på minst 3000 kronor. Man vill nu studera nästa 400 skaderapporter som kommer in. Vad är sannolikheten att fler än 7 % av dessa 400 nyinkomna rapporterna har ersättningskrav på minst 3000 kronor?

2 Uppgift 4: I ett fullständigt 3 -faktorförsök ville man undersöka effekten av 3 faktorer A, B och C. För att kunna göra en bättre analys kompletterade man med 3 försök i centrumpunkten. Resultatet blev enligt nedan: Följande effekter beräknades: Försöksordning A B C resultat M M M 7 10 M M M 4 11 M M M 3 l A l B 5.5 l C 3.75 l AB.5 l AC 0.75 l BC 0.5 l ABC 0.5 a) Beräkna ett referensintervall och avgör vilka effekter som är signifikanta. b) Beskriv försöksresultatet med hjälp av en matematisk formel. c) Genomför en residualanalys och avgör om de antaganden man gör på försöksresultaten är uppfyllda. (9 poäng) Uppgift 5: I ett 4 -faktorförsök behövde man korta ner tiden för försökens genomförande. Ett lämpligt sätt att göra detta är att använda blockning. Man beslöt att försöken skulle genomföras av olika operatörer med hjälp av olika maskiner. Hjälp till att genomföra blockningen så att beräkning av huvudeffekter och faktorsamspel inte påverkas av blockningen. Ange vilka försök som skall genomföras av respektive operatör och vilken maskin han/hon skall använda. Till din hjälp finns en 4 -designmatris som bilaga i tentamen. (4 poäng) Uppgift 6: Ett reducerat 6-3 -försök skall genomföras. a) Ange generatorer (de du tror är lämpliga. De behöver inte vara de bästa.) b) Vilken upplösning får du? c) Ange vilka alias som faktorn B får.

3 Uppgift 7: Vid upprepade vägningar av ett föremål fick man en genomsnittsvikt på x gram. Vågen ger ett slumpmässigt fel som kan antas vara normalfördelat med µ 0 gram och σ 0.10 gram. Anta att man har gjort 5 vägningar. a) Ange ett 95%-igt konfidensintervall för föremålets verkliga vikt. b) Testa på 5%:s signifikansnivå om den sanna genomsnittsvikten kan vara större än gram. (7 poäng) Uppgift 8: En plastfabrikant ville undersöka om 3 olika kemiska ingredienser, A, B och C, hade olika genomsnittseffekt på elasticiteten hos produkten. Han genomförde några experiment med följande resultat: Produkt Resultat A B C Följande kvadratsummor beräknades: Variationskälla SS Produkt 49.8 Totalt 7.7 a) Använd ovanstående uppgifter för att fylla i en ANOVA-tabell. b) Använd variansanalys för att testa om de tre ingredienserna samma genomsnittliga effekt på elasticiteten.

4 Lösningar till övningstentamen i matematisk statistik för kemi Uppgift 1: G Georg träffar tavlan B Bill träffar tavlan P(G) 0.4 P(B) 0.7 P(G precis en träff) a) P(G precis en träff) P(precis en träff) C P(G B ) (oberoende) C C P(G B ) + P(G B) P(G) P( B ) C C P(G) P(B ) + P(G ) P(B) C P(G minst en träff) b) P(G minst en träff) P(minst en träff) P(G) (oberoende) 1 P(ingen träff) P(G) 1 P(G C C ) P(B ) Uppgift : ξ x η (ξ ) P(ξ x) Ovanstående värden sammanställs till en sannolikhetsfördelning för η. η (ξ ) P(η y) E(η) Var(η)

5 Uppgift 3: skaderapporter studeras. 75% av dessa innehåller ersättningskrav på minst 3000 kronor. Att så många rapporter har studerats betyder att vi kan anta att andelen skaderapporter med ersättningskrav på minst 3000 kronor är P(en slumpmässigt vald skaderapport har ett krav på minst 3000 kr) 0.75 ξ antal skadeståndskrav med ett ersättningskrav på minst 3000 kr ξ är Bin(n, p) Bin(400, 0.75) Eftersom np(1 p) > 10 så används normalapproximation. E(ξ) np Var(ξ) np(1 p) P(ξ > ) P(ξ > 88) 1 P(ξ < 88) 1 P(Z < ) 75 1 P(Z < 1.39 ) 1 (1 P(Z < )) P(Z < 1.39 ) Uppgift 4: a) De tre observationerna i centrumpunkten används till att göra en beräkning av s. ( ) s med df ett 95%-igt referensintervall: 0 ± t s N 0 ± ± 6.33 Endast effekten av A är signifikant. b) l A ŷ l M + x A där lm beräknas på de 8 observationerna som inte ligger i centrumpunkten 1 l M ( ) ŷ x A

6 c) försöksordning y ŷ ε y ŷ residualer 6,5 3,00 1,5 0,00-1,75-3,00-5,75 Residualplot ε x Plotten visar att residualerna mycket väl kan vara oberoende normalfördelade med samma varians. Däremot verkar det som om det finns en svag tidstrend i materialet. Om detta är sant eller ej är svårt att avgöra eftersom det är så få observationer försöksordning Uppgift 5: Använd t.ex. teckenkolumnerna för BCD och ABCD BCD används till maskinisterna. Om det finns i teckenkolumnen så skall försöket genomföras av maskinist 1. Om det finns + i teckenkolumnen så skall försöket genomföras av maskinist. ABCD används till maskinerna. Om det finns i teckenkolumnen så skall försöket genomföras på maskin 1. Om det finns + i teckenkolumnen så skall försöket genomföras av maskin. Vi ställer nu samman ovanstående: Maskinist 1 på maskin 1: de försök med BCD - och ABCD - d.v.s. försök, 8, 1, 14 Maskinist 1 på maskin : de försök med BCD - och ABCD + d.v.s. försök 1, 7, 11, 13 Maskinist på maskin 1: de försök med BCD + och ABCD - d.v.s. försök 3, 5, 9, 15 Maskinist på maskin : de försök med BCD + och ABCD + d.v.s. försök 4, 6, 10, 16

7 Uppgift 6: a) generatorer: D AB E AC F BC b) definierande relationer: I 1 ABD I ACE I 3 BCF I 4 I 1 I ABD ACE BCDE I 5 I 1 I 3 ABD BCF ACDF I 6 I I 3 ACE BCF ABEF I 7 I 1 I I 3 ABD ACE BCF DEF Upplösningen III c) faktorn B får följande alias: B I 1 B ABD AD B I B ACE ABCE B I 3 B BCF CF B I 4 B BCDE CDE B I 5 B ACDF ABCDF B I 6 B ABEF AEF B I 7 B DEF BDEF l B B + AD + CF + CDE + AEF + ABCD + BDEF + ABCDF Uppgift 7: x gram n 5 vägningar felet kan antas vara normalfördelat med µ 0 gram och σ 0.10 gram Vikten den sanna vikten + ett slumpmässigt fel a) Ett 95%-igt konfidensintervall blir σ x ± 1.96 d.v.s ± 1.96 n b) Steg 1: H 0 : µ H 1 : µ > Steg : α ± % 1.645

8 x µ Steg 3: Välj testvariabeln z σ n Steg 4: Urval gav x z Steg 5: H 0 förkastas. Undersökningen tyder på att den genomsnittliga vikten är Större än gram. Uppgift 8: Antal kemiska ingredienser 3 och antal experiment 30 Steg 1 H0: µ 1 µ µ 3 H 1 : alla ej lika (,7) df Steg α Steg 3 Välj testvariabeln F MSG MSE Steg4 Urval gav variationskälla Pr odukt okänd SS df 7 MS SS df Totalt F Steg5 H0 förkastas. Undersökningen tyder på att de3 kemiska ingredienserna ger genomsnittseffekt på elasticiteten. olika

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt.

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt. Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, 007-10-30 1. En viss typ av komponenter tillverkas av en maskin A med sannolikheten 60 % och av en maskin B med sannolikheten 40 %. För de komponenter som

Läs mer

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015

SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH HYPOTESPRÖVNING. STATISTIK. Tatjana Pavlenko. 13 maj 2015 SF1901: SANNOLIKHETSTEORI OCH STATISTIK FÖRELÄSNING 13 HYPOTESPRÖVNING. Tatjana Pavlenko 13 maj 2015 PLAN FÖR DAGENS FÖRELÄSNING Begrepp inom hypotesprövning (rep.) Tre metoder för att avgöra om H 0 ska

Läs mer

HEMUPPGIFT. Att brygga det godaste kaffet försöksplanering och faktorförsök. IEK203 Försöksplanering Vt-2005

HEMUPPGIFT. Att brygga det godaste kaffet försöksplanering och faktorförsök. IEK203 Försöksplanering Vt-2005 HEMUPPGIFT Att brygga det godaste kaffet försöksplanering och faktorförsök IEK203 Försöksplanering Vt-2005 Pernilla Engström Mathias Larsson Patrik Paulsson Anna-Maria Ullnert Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

Nedan redovisas resultatet med hjälp av ett antal olika diagram (pkt 1-6):

Nedan redovisas resultatet med hjälp av ett antal olika diagram (pkt 1-6): EM-fotboll 2012 några grafer Sport är en verksamhet som genererar mängder av numerisk information som följs med stort intresse EM i fotboll är inget undantag och detta dokument visar några grafer med kommentarer

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II G. Gripenberg Aalto-universitetet 13 februari 2015 G. Gripenberg (Aalto-universitetet) MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och

Läs mer

Lösningar till övningsuppgifterna

Lösningar till övningsuppgifterna Lösningar till övningsuppgifterna Kapitel 1 1.1 Population: alla väljare. Exemplet är en observationsstudie. 1.2 Populationer: Berlinare med respektive utan lungcancer. Exemplet är en observationsstudie.

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

F11 Två stickprov. Måns Thulin. Uppsala universitet thulin@math.uu.se. Statistik för ingenjörer 26/2 2013 1/11

F11 Två stickprov. Måns Thulin. Uppsala universitet thulin@math.uu.se. Statistik för ingenjörer 26/2 2013 1/11 1/11 F11 Två stickprov Måns Thulin Uppsala universitet thulin@math.uu.se Statistik för ingenjörer 26/2 2013 2/11 Dagens föreläsning Konfidensintervall när man har ihopparade stickprov Att väga samman skattningar

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

Insjuknande och avveckling för svensk lång sjukförsäkring 1939-2010 - Historisk översikt och osäkerhetsanalys för moderna data

Insjuknande och avveckling för svensk lång sjukförsäkring 1939-2010 - Historisk översikt och osäkerhetsanalys för moderna data Insjuknande och avveckling för svensk lång sjukförsäkring 1939-2010 - Historisk översikt och osäkerhetsanalys för moderna data Veronicka Hjorter Masteruppsats i matematisk statistik Master Thesis in Mathematical

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Prissättning av optioner

Prissättning av optioner TDB,projektpresentation Niklas Burvall Hua Dong Mikael Laaksonen Peter Malmqvist Daniel Nibon Sammanfattning Optioner är en typ av finansiella derivat. Detta dokument behandlar prissättningen av dessa

Läs mer

Försäkringsbedrägerier

Försäkringsbedrägerier Philip Börjesson Jakob Claesson Försäkringsbedrägerier - En studie av sambandet mellan självrisk och oberättigade ersättningskrav Insurance fraud - A study of the relationship between deductibles and unjustified

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

Ränterisk för bostadsköpare

Ränterisk för bostadsköpare Nationalekonomiska Institutionen Lunds Universitet Kandidatuppsats poäng H 5 Ränterisk för bostadsköpare betydande eller marginell? Författare: Marcus Iorizzo Handledare: Hans Byström Abstract Med dagens

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer