Övningstentamen i matematisk statistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningstentamen i matematisk statistik"

Transkript

1 Övningstentamen i matematisk statistik Uppgift : Från ett register över manliga patienter med diabetes fick man följande statistik i procent: Lindrigt fall Allvarligt fall Patientens Någon förälder med diabetes Någon förälder med diabetes ålder ja nej ja nej Under 4 år 5 8 Över 4 år 5 Anta att en patient väljs ut slumpmässigt. Låt händelserna A, B och C definieras av A Patienten är ett allvarligt fall B Patienten är under 4 år C Någon av patientens föräldrar har diabetes a) Är händelsen att patienten är ett allvarligt fall beroende eller oberoende av att någon av föräldrarna har diabetes (enligt ovanstående tabell)? b) Beräkna följande 3 sannolikheter och beskriv i ord vad de betyder ) P(A C B C ) ) P(A C B C ) 3) P(A C B C C ) (8 poäng) Uppgift : Anta att en butik har en låda med reservdelar. Av dessa är 5 trasiga men det vet ju inte personalen. När man säljer reservdelarna tar man slumpmässigt upp dem en och en. En kund kommer in i butiken och köper av dessa reservdelar. a) Hur stor är sannolikheten att minst en av dem är trasiga? b) Anta att den första reservdelen är trasig. Vad är sannolikheten att den andra också är trasig? Uppgift 3: I en annons läser du att 9 av läkare rekommenderar Potters dundermedicin som kosttillskott för vårtrötta personer. Eftersom du aldrig har hört talas om dundermedicinen tidigare undrar du om detta påstående verkligen är sant. Du väljer därför slumpmässigt ut 4 läkare för att fråga dem vad de rekommenderar för kosttillskott. Anta att påståendet verkligen är sant. Vad är då sannolikheten att högst av de tillfrågade läkarna rekommenderar Potters dundermedicin? Uppgift 4: Till en telefonväxel kommer det i genomsnitt 3 samtal per timme. Anta att antalet telefonsamtal är Poissonfördelat. a) Vad är sannolikheten att det kommer fler än samtal under en 5 minuters period? b) Anta att ett samtal just har kommit in till telefonväxeln. Beräkna sannolikheten att det tar längre tid än minuter innan nästa samtal kommer.

2 Uppgift 5: Anta att man har stokastiska variabler, ξ och η. Sannolikhetsfördelningen för ξ beskrivs i nedanstående tabell: ξ x P(ξ x) Den stokastiska variabeln η kan beräknas med hjälp av sambandet η (ξ ). Beräkna väntevärdet och variansen för η. Uppgift 6: Ett slumpmässigt urval på skaderapporter tas på ett försäkringsbolag vid avdelningen för bilförsäkringar. Man ser då att 75 % av alla rapporter innehåller ersättningskrav på minst 3 kronor. Man vill nu studera nästa 4 skaderapporter som kommer in. Vad är sannolikheten att fler än 7 % av dessa 4 nyinkomna rapporterna har ersättningskrav på minst 3 kronor? Uppgift 7: Anta att man har en Markovkedja med de tre tillstånden E, E och E 3. Övergångsmatrisen har följande utseende: P Beräkna förväntad tid till absorption om man startar i tillstånd E. Uppgift 8: I en fabrik finns likadana maskiner, som arbetar samtidigt. Deras livslängder antas vara oberoende och exponentialfördelade med väntevärdet timmar. När en maskin går sönder börjar den genast repareras. Anta att det finns två reparatörer. Reparationstiderna kan antas vara oberoende och exponentialfördelade med väntevärdet 5 timmar. En trasig maskin kostar 55 kronor/timme i produktionsbortfall om den står stilla. Beräkna fabrikens förväntade timkostnad för produktionsbortfallet.

3 Lösningar till övningstentamen i matematisk statistik Uppgift : A Patienten är ett allvarligt fall B Patienten är under 4 år C Någon av patientens föräldrar har diabetes a) P(A).4 och P(C) d.v.s. P(A) P(C) medan P(A C).8 d.v.s. A och C är beroende b) ) P(A C B C 5 + ) P(patienten är ett lindrigt fall över 4 år).35 ) P(A C B C ) P(patienten är inte ett allvarligt fall under 4 år) P(A B)..9 3) P(A C B C C ) P(patienten är ett lindrigt fall under 4 år vars föräldrar inte har diabetes). Uppgift : ξ är Hyp(N, n, Np) Hyp(,, 5) a) P(ξ ) P(ξ ) b) P(:a trasig : trasig) P(båda P(: a trasiga) trasig) Uppgift 3: 9 av, d.v.s. 9% av alla läkare rekommenderar medicinen P(en slumpmässigt vald läkare rekommenderar medicinen).9 ξ antal läkare som rekommenderar medicinen ξ är Bin(n, p) Bin(4,.9) P(ξ )

4 Uppgift 4: a) λ.5 samtal / min λ.5 samtal / 5 min P(ξ > ) P(ξ ) e (! ) !! b) η tiden mellan två samtal η Exp(λ.5 samtal / min) P(ξ > ) P(ξ ) ( e -.5 ) e Uppgift 5: ξ x η (ξ ) P(ξ x) Ovanstående värden sammanställs till en sannolikhetsfördelning för η. η (ξ ) P(η y) E(η) Var(η) Uppgift 6: skaderapporter studeras. 75% av dessa innehåller ersättningskrav på minst 3 kronor. Att så många rapporter har studerats betyder att vi kan anta att andelen skaderapporter med ersättningskrav på minst 3 kronor är.75. P(en slumpmässigt vald skaderapport har ett krav på minst 3 kr).75 ξ antal skadeståndskrav med ett ersättningskrav på minst 3 kr ξ är Bin(n, p) Bin(4,.75) Eftersom np( p) > så används normalapproximation. E(ξ) np Var(ξ) np( p) fortsättning uppgift 6 på nästa sida

5 fortsättning uppgift 6 P(ξ >.7 4) P(ξ > 88) P(ξ < 88) P(Z < 88 3 ) 75 P(Z <.39 ) ( P(Z <.39 )) P(Z <.39 ).977 Uppgift 7: Överföringsmatrisen P Transformera de tre tillstånden E, E och E 3 enligt följande: E E * E E 3 * E 3 E * Detta ger nedanstående överföringsmatris P * Rad 3 och kolumn3 stryks P* * Invertera uttrycket I P* * det (I P* * ).3.8 (.5) (.).4 (I P* * ) Förväntad tid till absorption vid start i E, d.v.s. E * (.5 +.3) tidsenheter.

6 Uppgift 8: maskiner och reparatörer λ. λ. µ. µ.4 Den asymptotiska fördelningen: λ. π π π π µ. λ λ.. π π π π µ µ π + π + π π + π + π π π 4 4 π 44 4 π 44 π 44 Kostnad för en maskin 55 / timme Antal timmar Total kostnad, ξ Sannolikhet Förväntad kostnad E(ξ)

Övningstentamen i matematisk statistik för kemi

Övningstentamen i matematisk statistik för kemi Övningstentamen i matematisk statistik för kemi Uppgift 1: Bill och Georg har gått till puben tillsammans. De beslutar sig för att spela dart (vilket betyder kasta pil mot en tavla). Sedan gammalt vet

Läs mer

SF1901: Övningshäfte

SF1901: Övningshäfte SF1901: Övningshäfte 24 september 2013 Uppgifterna under rubriken Övning kommer att gås igenom under övningstillfällena. Uppgifterna under rubriken Hemtal är starkt rekommenderade och motsvarar nivån på

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt.

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt. Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, 007-10-30 1. En viss typ av komponenter tillverkas av en maskin A med sannolikheten 60 % och av en maskin B med sannolikheten 40 %. För de komponenter som

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Nedan redovisas resultatet med hjälp av ett antal olika diagram (pkt 1-6):

Nedan redovisas resultatet med hjälp av ett antal olika diagram (pkt 1-6): EM-fotboll 2012 några grafer Sport är en verksamhet som genererar mängder av numerisk information som följs med stort intresse EM i fotboll är inget undantag och detta dokument visar några grafer med kommentarer

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II

MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik Exempel, del II G. Gripenberg Aalto-universitetet 13 februari 2015 G. Gripenberg (Aalto-universitetet) MS-A0509 Grundkurs i sannolikhetskalkyl och

Läs mer

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset.

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset. Statistiska institutionen Nicklas Pettersson Skriftlig tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5hp, VT2014 2014-05-26 Skrivtid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller

Läs mer

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Matematisk statistik Stockholms universitet Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Anna Sandler Examensarbete 2007:11 Postadress: Matematisk statistik Matematiska

Läs mer

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. En liten statistikundersökning för en lektionstimme

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. En liten statistikundersökning för en lektionstimme Statistiska centralbyrån Statistics Sweden En liten statistikundersökning för en lektionstimme Innehållsförteckning Ett litet exempel på hur en statistisk undersökning går till Exempel på frågor och rop

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter.

Högskoleprovet. Block 1. Anvisningar. Övningsexempel. Delprovet innehåller 22 uppgifter. Block 1 2010-04-10 Högskoleprovet Svarshäfte nr. DELPROV 1 NOGc Delprovet innehåller 22 uppgifter. Anvisningar Varje uppgift innehåller en fråga markerad med fet stil. Uppgiften kan även innehålla viss

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3 Så funkar det. Syftet med det här dokumentet är att beskriva hur godstart.se fungerar hur vi får in pengar, hur de skänks vidare och vad allt detta innebär för dig som användare. Innehåll HUR GODSTART.SE

Läs mer

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se

dubblera Surbrunnsgatan 44 www.dubblera.se Namn Syfte Vad gör dokumentet? När används dokumentet? Hur används dokumentet? Boken om lojalitetsprogram Boken om lojalitetsprogram (10 sidor) Staffan Elinder, dubblera Tankarna bakom ett lojalitetsprogram.

Läs mer

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema.

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema. Handbok för Vision Ekumeniskas tidsschema 2013 Introduktion Tidsschemat är framtaget för anställda med förtroendearbetstid hos arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen Bransch Trossamfund

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi.

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. 65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. Samtidigt är de närmaste 20-30 åren väl utstakade. De som fyllt 65 år vet ofta vilka inkomster

Läs mer