AKTIVITETSBASERADE KONTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIVITETSBASERADE KONTOR"

Transkript

1 Nätverksträff ergonomer AKTIVITETSBASERADE KONTOR - effekter på stillasittande och fysisk aktivitet i AktiKonprojektet Viktoria Wahlström. Fysioterapeut & doktorand, UmU

2 STILLASITTANDEFORSKNINGENS AVSTAMP Träning 5% Stillasittande 55-60% Ökad risk för: - Diabetes typ 2 - Hjärt- och kärlsjukdom - Vissa typer av cancer - Depression -Smärta -Sämre livskvalitet Lågintensiv fysisk aktivitet 35-40% Dunstan Too much sitting a health hazard

3 MVPA är bra Arem et al Leisure time physical activity and mortality- a detailed pooled analysis of the dose-response relationship

4 STILLASITTANDE OCH OHÄLSA -epidemiologi Conclusion: Prolonged sedentarytime was independently associated with deleterious health outcomes regardless of physical activity. Biswas et al. 2015

5 Ekelund, Lancet min/dag min/dag min/dag. 5 min/dag minuter MVPA/dag skyddar mot sittande 8 h. Hazard Ratio for all cause mortality

6 STILLASITTANDE OCH OHÄLSA -experimentella studier Blodsocker mmol*l -1 Tid (timmar) McCarthy et al Fitness Moderates Glycemic Responses to Sitting and Light Activity Breaks

7

8

9 MER FORSKNING BEHÖVS Owen et al. 2015, Cochrane 2018

10

11 STUDIEDESIGN 200 till cellkontor 450 personer i cellkontor 250 till flexkontor Flexkontor inget eget skrivbord ABW Aktivitetsbaserat arbetssätt Papperslöst arbetssätt

12 STILLASITTANDE OCH FYSISK AKTIVITET Bild: Kinnarps

13 SYFTE OCH HYPOTES Syfte: Undersöka effekter av rörelsefrämjande aktiviteter för att minska stillasittande och öka fysisk aktivitet i olika kontorstyper. Hypotes: Det är möjligt att genom interventioner öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet i kontorsmiljöer.

14 RÖRELSEFRÄMJANDE AKTIVITETER Interior design discussions Lectures Workshop managers Communication campaigns Relocation 6 months time lag between groups. All activities and measurements are performed at the same timepoint in relation to the relocation.

15 REKRYTERING & DATAINSAMLING Deltagare n = 86 Inklusionskriterier: år Arbeta minst 75% Tillbringa minst 60% av arbetstiden på kontoret. FlexOffice (n=43) Cell office (n=43) Relocation Baseline 1 Baseline 2 6 months 11 months 18 months

16 MÄTMETODER - stillasittande och fysisk aktivitet activpal 7 dagar per mättillfälle Actigraph 7 dagar per mättillfälle

17 RESULTAT

18 FLEX OFFICE n=43 CELL OFFICE n=43 mean SD mean SD Demography and lifestyle Age at baseline 48,3 10,3 48,5 9,8 Body measures Weight, kg 74,7 13,5 71,9 13,2 BMI 26,1 4,2 25,6 3,5 Waist circumference in cm 88,3 10,5 87,8 10,6 Waist/Hip Ratio 0,85 0,8 0,85 0,8 FLEX OFFICE n=43 CELL OFFICE n=43 a n % n % Sex, women Self-rated general health Very good or excellent Good and fair Bad Physical exercise No exercise Occasionally not regular Once a week times a week >3 times a week Work characteristics Managers Office type before relocation Cell office (1 person) Shared room (2-3 persons) Landscape with personal work station (small or medium size) Employement degree 100% % Computer work per workday 2-4 hours hours hours Meetings outside the office Never to 3-4 times per week times per week to daily Grupperna skiljer sig åt för: Kön Självskattad hälsa Chef/inte chef Vilken kontorstyp man satt i innan.

19 TID I SITTANDE, STÅENDE & GÅENDE -före flytt % Tidsfördelning, sittande, stående och gående Cell office Flex office Sittande Stående Gående Modellerat medelvärde för båda baslinjemätningarna

20 TID I SITTANDE Sittande på arbetet, minuter/dag 220 Baseline Follow up 1 Follow up 2 Follow up 3 Cell office Flex office Tid i sittande, i minuter, under arbetstid för respektive grupp, före och efter flytt

21 TID I STÅENDE Stående på arbetet, minuter/dag 150 Baseline Follow up 1 Follow up 2 Follow up 3 Cell office Flex office Tid i stående, i minuter, under arbetstid för respektive grupp, före och efter flytt

22 ANTAL STEG Antal steg på arbetet/dag Baseline Follow up 1 Follow up 2 Follow up 3 Cell office Flex office Antal steg under arbetstid för respektive grupp, före och efter flytt. Skillnad mellan grupperna ***

23 Mer tid i gående och fler steg Vilka intensitetsnivåer rör det sig om?

24 Tid i LPA Tid i MVPA LPA på arbetstid, minuter/dag MVPA på arbetstid, minuter/dag Baseline Follow up 1 Follow up 2 Follow up Baseline Follow up 1 Follow up 2 Follow up 3 Cell office Flex office Cell office Flex office Skillnad mellan grupperna för både LPA och MVPA ***

25 Steg och MVPA, arbetstid - baseline jämfört med 18 månader Antal steg på arbetet/dag Tid i MVPA, minuter/dag Cell office Flex office min Cell office + 8 min Flex office Baseline 18 mån Baseline 18 mån

26 Kompensatoriska effekter när man är ledig?

27 Steg och MVPA, total tid - baseline jämfört med 18 månader Antal steg, total tid Total tid: MVPA, minuter/dag min + 11 min Cell office Flex office 0 Cell office Flex office Baseline 18 mån Baseline 18 mån Antal steg per dag Tid i MVPA

28 Sammanfattning OBJEKTIVA MÄTNINGAR I jämförelse med andra studier, mindre tid i sittande och mer i stående. Inga skillnader inom eller mellan grupperna vad gäller sittande eller stående tid på arbetet. Skillnader mellan grupper för avbrott i stillasittandet. Cellkontoret tar färre pauser över tid. Signifikant ökning av steg i flexkontoret. Minskning av LPA och ökning av MVPA på arbetet, signifikant skillnad mellan grupperna, där flexkontoret ökar mer. Ej kompensatoriska effekter för fysisk aktivitet - ökning sker även på fritiden. Skillnad mellan grupperna för vikt och midjemått.

29 Hälsoeffekter eller krus på ytan? Baslinje 23 resp 25 min ökning av MVPA på fritiden i AktiKon 18 månader Arem et al Leisure time physical activity and mortality- a detailed pooled analysis of the dose-response relationship

30 GÅBAND 14% använder gåbanden vid 18 mån Ljud, arbetsuppgifter, tidskrävande och yrsel nämns som hinder För de låter ju också lite grann. Kanske kan man ställa dem på samma våning, ungefär bredvid varandra, så fick de låta tillsammans Skönt att kunna promenera när man gör arbetsuppgifter som inte kräver hög koncentration

31 ENKÄTER Kontorsflytt 6 mån 6 mån 18 mån

32 BASLINJE + MINST 1 UPPFÖLJNING = ANALYS Ca 200 till cellkontor Totalt ca 400 anställda i cellkontor FLYTT Ca 270 till flexkontor Baslinjemätning 6 mån före flytt Mätning 6 mån efter flytt Mätning 18 mån efter flytt Analyserade: 97/190 93/183 63/152

33 Bakgrundsdata före flytt Kön Kvinnor Män Flytt till CELLKONTOR n=97 92 (95%) 5 (5%) Flytt till FLEXKONTOR n= (68%) 61 (32%) Ålder, medelvärde 45 år 48 år Chef eller ledande befattning Ja Nej 3 (3%) 93 (97%) 51 (27%) 139 (73%) Yrke Assistent 16 (17%) 21 (11%) Avdelnings- eller verksamhetsområdeschef, förvaltningschef, enhetschef, rektor 0 36 (19%) Handläggare myndighet 49 (52%) 25 (13%) Handläggare personal, ekonomi 2 (2%) 34 (18%) Handläggare stab 8 (8%) 41 (22%) Tekniker, handläggare teknik 4 (4%) 23 (12%) Samordnare, service 0 5 (3%) Socialt arbete 16 (17%) 0 Ej svarat 2 4

34 Socialt accepterat att röra sig på jobbet 1= Inte alls 4 = i hög utsträckning AB-kontor *** Cellkontor mån Baslinje Skillnad i förändring mellan grupperna

35 Hur ofta? 1 = Aldrig, 2= 1-3 ggr/mån 3= 1-2 ggr/vecka 4= 3-5 ggr/vecka 5 = Dagligen. Cellkontor Ta trappan Stå och arbeta Stå eller gå under rast Gå eller cykla till möten 18 mån Baslinje Stå på möte ** Gående möte Flexkontor Ta trappan *** Stå och arbeta Stå eller gå under rast Gå eller cykla till möten Stå på möte *** Gående möte Skillnad mellan grupperna för ta trappan

36 Upplevelser 1= Tycker inte alls om 4=Tycker mycket om Cellkontor Ta trappan Stå och arbeta Stå eller gå under rast Gå eller cykla till möten 18 mån Baslinje Stå på möte Gående möte Flexkontor Ta trappan *** Stå och arbeta ** Stå eller gå under rast Gå eller cykla till möten Stå på möte Gående möte Skillnad mellan grupperna för ta trappan

37 Vanor och kultur 1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta Cellkontor Förslag gående möten * Förslag promenad på rast 18 mån Baslinje Bensträckare på möten *** Flexkontor Förslag gående möten ** Förslag promenad på rast Bensträckare på möten * Inga skillnader mellan grupperna

38 ERGONOMISK ANPASSNING, 18 MÅN Upplevd möjlighet att anpassa arbetsstationen så att de möter ergonomiska behov? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt

39 SMÄRTA OCH ANPASSNINGSMÖJLIGHET Smärta i nacke/axlar % Ofta eller alltid Ibland, sällan, aldrig Skattad möjlighet att anpassa arbetsstationen ergonomiskt om smärta i nacke/axlar varje vecka eller oftare 55% Ganska eller mycket bra 45% Ganska eller mycket dåligt

40 INTERVJUDATA ERGONOMI Jag tycker inte att det är några problem att ställa in stolarna. Och stolarna är ju ett problem för de är svåra att ställa om. Många sitter på pilatesbollar och pallar. Pausprogrammet ploppar upp och är jättebra för man blir påmind att röra sig. Och jag känner av när jag har mycket att göra och bara stänger av det. Jag känner att när man måste koncentrera sig i den här miljön så kryper man närmare skärmen. Citat från fokusgruppsintervjuer

41 ERGONOMI VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ Utbildning Enkla inställningar och instruktioner Dubbla eller stora skärmar på många arbetsstationer Rutiner för skyddsronder (där ergonomi är en del) Strategi för hantering av individuella anpassningsbehov Erbjud möjligheter för variation - Höj- och sänkbara bord och konferensbord - Olika typer av pallar och bollar - Ståmattor och balansplattor - Pausprogram - Cyklar eller gåband

42 reflexioner & frågor?

43 KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET Rapporten finns att ladda ner: -aktikon-final.pdf ISM BEVAKAR OMRÅDET

44 Välkomna på konferens i november aktivakontor.nu