AKTIVITETSBASERADE KONTOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIVITETSBASERADE KONTOR"

Transkript

1 Nätverksträff ergonomer AKTIVITETSBASERADE KONTOR - effekter på stillasittande och fysisk aktivitet i AktiKonprojektet Viktoria Wahlström. Fysioterapeut & doktorand, UmU

2 STILLASITTANDEFORSKNINGENS AVSTAMP Träning 5% Stillasittande 55-60% Ökad risk för: - Diabetes typ 2 - Hjärt- och kärlsjukdom - Vissa typer av cancer - Depression -Smärta -Sämre livskvalitet Lågintensiv fysisk aktivitet 35-40% Dunstan Too much sitting a health hazard

3 MVPA är bra Arem et al Leisure time physical activity and mortality- a detailed pooled analysis of the dose-response relationship

4 STILLASITTANDE OCH OHÄLSA -epidemiologi Conclusion: Prolonged sedentarytime was independently associated with deleterious health outcomes regardless of physical activity. Biswas et al. 2015

5 Ekelund, Lancet min/dag min/dag min/dag. 5 min/dag minuter MVPA/dag skyddar mot sittande 8 h. Hazard Ratio for all cause mortality

6 STILLASITTANDE OCH OHÄLSA -experimentella studier Blodsocker mmol*l -1 Tid (timmar) McCarthy et al Fitness Moderates Glycemic Responses to Sitting and Light Activity Breaks

7

8

9 MER FORSKNING BEHÖVS Owen et al. 2015, Cochrane 2018

10

11 STUDIEDESIGN 200 till cellkontor 450 personer i cellkontor 250 till flexkontor Flexkontor inget eget skrivbord ABW Aktivitetsbaserat arbetssätt Papperslöst arbetssätt

12 STILLASITTANDE OCH FYSISK AKTIVITET Bild: Kinnarps

13 SYFTE OCH HYPOTES Syfte: Undersöka effekter av rörelsefrämjande aktiviteter för att minska stillasittande och öka fysisk aktivitet i olika kontorstyper. Hypotes: Det är möjligt att genom interventioner öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet i kontorsmiljöer.

14 RÖRELSEFRÄMJANDE AKTIVITETER Interior design discussions Lectures Workshop managers Communication campaigns Relocation 6 months time lag between groups. All activities and measurements are performed at the same timepoint in relation to the relocation.

15 REKRYTERING & DATAINSAMLING Deltagare n = 86 Inklusionskriterier: år Arbeta minst 75% Tillbringa minst 60% av arbetstiden på kontoret. FlexOffice (n=43) Cell office (n=43) Relocation Baseline 1 Baseline 2 6 months 11 months 18 months

16 MÄTMETODER - stillasittande och fysisk aktivitet activpal 7 dagar per mättillfälle Actigraph 7 dagar per mättillfälle

17 RESULTAT

18 FLEX OFFICE n=43 CELL OFFICE n=43 mean SD mean SD Demography and lifestyle Age at baseline 48,3 10,3 48,5 9,8 Body measures Weight, kg 74,7 13,5 71,9 13,2 BMI 26,1 4,2 25,6 3,5 Waist circumference in cm 88,3 10,5 87,8 10,6 Waist/Hip Ratio 0,85 0,8 0,85 0,8 FLEX OFFICE n=43 CELL OFFICE n=43 a n % n % Sex, women Self-rated general health Very good or excellent Good and fair Bad Physical exercise No exercise Occasionally not regular Once a week times a week >3 times a week Work characteristics Managers Office type before relocation Cell office (1 person) Shared room (2-3 persons) Landscape with personal work station (small or medium size) Employement degree 100% % Computer work per workday 2-4 hours hours hours Meetings outside the office Never to 3-4 times per week times per week to daily Grupperna skiljer sig åt för: Kön Självskattad hälsa Chef/inte chef Vilken kontorstyp man satt i innan.

19 TID I SITTANDE, STÅENDE & GÅENDE -före flytt % Tidsfördelning, sittande, stående och gående Cell office Flex office Sittande Stående Gående Modellerat medelvärde för båda baslinjemätningarna

20 TID I SITTANDE Sittande på arbetet, minuter/dag 220 Baseline Follow up 1 Follow up 2 Follow up 3 Cell office Flex office Tid i sittande, i minuter, under arbetstid för respektive grupp, före och efter flytt

21 TID I STÅENDE Stående på arbetet, minuter/dag 150 Baseline Follow up 1 Follow up 2 Follow up 3 Cell office Flex office Tid i stående, i minuter, under arbetstid för respektive grupp, före och efter flytt

22 ANTAL STEG Antal steg på arbetet/dag Baseline Follow up 1 Follow up 2 Follow up 3 Cell office Flex office Antal steg under arbetstid för respektive grupp, före och efter flytt. Skillnad mellan grupperna ***

23 Mer tid i gående och fler steg Vilka intensitetsnivåer rör det sig om?

24 Tid i LPA Tid i MVPA LPA på arbetstid, minuter/dag MVPA på arbetstid, minuter/dag Baseline Follow up 1 Follow up 2 Follow up Baseline Follow up 1 Follow up 2 Follow up 3 Cell office Flex office Cell office Flex office Skillnad mellan grupperna för både LPA och MVPA ***

25 Steg och MVPA, arbetstid - baseline jämfört med 18 månader Antal steg på arbetet/dag Tid i MVPA, minuter/dag Cell office Flex office min Cell office + 8 min Flex office Baseline 18 mån Baseline 18 mån

26 Kompensatoriska effekter när man är ledig?

27 Steg och MVPA, total tid - baseline jämfört med 18 månader Antal steg, total tid Total tid: MVPA, minuter/dag min + 11 min Cell office Flex office 0 Cell office Flex office Baseline 18 mån Baseline 18 mån Antal steg per dag Tid i MVPA

28 Sammanfattning OBJEKTIVA MÄTNINGAR I jämförelse med andra studier, mindre tid i sittande och mer i stående. Inga skillnader inom eller mellan grupperna vad gäller sittande eller stående tid på arbetet. Skillnader mellan grupper för avbrott i stillasittandet. Cellkontoret tar färre pauser över tid. Signifikant ökning av steg i flexkontoret. Minskning av LPA och ökning av MVPA på arbetet, signifikant skillnad mellan grupperna, där flexkontoret ökar mer. Ej kompensatoriska effekter för fysisk aktivitet - ökning sker även på fritiden. Skillnad mellan grupperna för vikt och midjemått.

29 Hälsoeffekter eller krus på ytan? Baslinje 23 resp 25 min ökning av MVPA på fritiden i AktiKon 18 månader Arem et al Leisure time physical activity and mortality- a detailed pooled analysis of the dose-response relationship

30 GÅBAND 14% använder gåbanden vid 18 mån Ljud, arbetsuppgifter, tidskrävande och yrsel nämns som hinder För de låter ju också lite grann. Kanske kan man ställa dem på samma våning, ungefär bredvid varandra, så fick de låta tillsammans Skönt att kunna promenera när man gör arbetsuppgifter som inte kräver hög koncentration

31 ENKÄTER Kontorsflytt 6 mån 6 mån 18 mån

32 BASLINJE + MINST 1 UPPFÖLJNING = ANALYS Ca 200 till cellkontor Totalt ca 400 anställda i cellkontor FLYTT Ca 270 till flexkontor Baslinjemätning 6 mån före flytt Mätning 6 mån efter flytt Mätning 18 mån efter flytt Analyserade: 97/190 93/183 63/152

33 Bakgrundsdata före flytt Kön Kvinnor Män Flytt till CELLKONTOR n=97 92 (95%) 5 (5%) Flytt till FLEXKONTOR n= (68%) 61 (32%) Ålder, medelvärde 45 år 48 år Chef eller ledande befattning Ja Nej 3 (3%) 93 (97%) 51 (27%) 139 (73%) Yrke Assistent 16 (17%) 21 (11%) Avdelnings- eller verksamhetsområdeschef, förvaltningschef, enhetschef, rektor 0 36 (19%) Handläggare myndighet 49 (52%) 25 (13%) Handläggare personal, ekonomi 2 (2%) 34 (18%) Handläggare stab 8 (8%) 41 (22%) Tekniker, handläggare teknik 4 (4%) 23 (12%) Samordnare, service 0 5 (3%) Socialt arbete 16 (17%) 0 Ej svarat 2 4

34 Socialt accepterat att röra sig på jobbet 1= Inte alls 4 = i hög utsträckning AB-kontor *** Cellkontor mån Baslinje Skillnad i förändring mellan grupperna

35 Hur ofta? 1 = Aldrig, 2= 1-3 ggr/mån 3= 1-2 ggr/vecka 4= 3-5 ggr/vecka 5 = Dagligen. Cellkontor Ta trappan Stå och arbeta Stå eller gå under rast Gå eller cykla till möten 18 mån Baslinje Stå på möte ** Gående möte Flexkontor Ta trappan *** Stå och arbeta Stå eller gå under rast Gå eller cykla till möten Stå på möte *** Gående möte Skillnad mellan grupperna för ta trappan

36 Upplevelser 1= Tycker inte alls om 4=Tycker mycket om Cellkontor Ta trappan Stå och arbeta Stå eller gå under rast Gå eller cykla till möten 18 mån Baslinje Stå på möte Gående möte Flexkontor Ta trappan *** Stå och arbeta ** Stå eller gå under rast Gå eller cykla till möten Stå på möte Gående möte Skillnad mellan grupperna för ta trappan

37 Vanor och kultur 1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta Cellkontor Förslag gående möten * Förslag promenad på rast 18 mån Baslinje Bensträckare på möten *** Flexkontor Förslag gående möten ** Förslag promenad på rast Bensträckare på möten * Inga skillnader mellan grupperna

38 ERGONOMISK ANPASSNING, 18 MÅN Upplevd möjlighet att anpassa arbetsstationen så att de möter ergonomiska behov? Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt

39 SMÄRTA OCH ANPASSNINGSMÖJLIGHET Smärta i nacke/axlar % Ofta eller alltid Ibland, sällan, aldrig Skattad möjlighet att anpassa arbetsstationen ergonomiskt om smärta i nacke/axlar varje vecka eller oftare 55% Ganska eller mycket bra 45% Ganska eller mycket dåligt

40 INTERVJUDATA ERGONOMI Jag tycker inte att det är några problem att ställa in stolarna. Och stolarna är ju ett problem för de är svåra att ställa om. Många sitter på pilatesbollar och pallar. Pausprogrammet ploppar upp och är jättebra för man blir påmind att röra sig. Och jag känner av när jag har mycket att göra och bara stänger av det. Jag känner att när man måste koncentrera sig i den här miljön så kryper man närmare skärmen. Citat från fokusgruppsintervjuer

41 ERGONOMI VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ Utbildning Enkla inställningar och instruktioner Dubbla eller stora skärmar på många arbetsstationer Rutiner för skyddsronder (där ergonomi är en del) Strategi för hantering av individuella anpassningsbehov Erbjud möjligheter för variation - Höj- och sänkbara bord och konferensbord - Olika typer av pallar och bollar - Ståmattor och balansplattor - Pausprogram - Cyklar eller gåband

42 reflexioner & frågor?

43 KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET Rapporten finns att ladda ner: -aktikon-final.pdf ISM BEVAKAR OMRÅDET

44 Välkomna på konferens i november aktivakontor.nu

Slutrapport AktiKon AKTIvitetsbaserat KONtor

Slutrapport AktiKon AKTIvitetsbaserat KONtor Slutrapport AktiKon AKTIvitetsbaserat KONtor Arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och produktivitet i aktivitetsbaserad kontorsmiljö en kontrollerad studie i Örnsköldsviks kommun Christina Bodin Danielsson,

Läs mer

UPPLEVD PRODUKTIVITET VID ÖVERGÅNG FRÅN CELLKONTOR TILL FLEXKONTOR

UPPLEVD PRODUKTIVITET VID ÖVERGÅNG FRÅN CELLKONTOR TILL FLEXKONTOR UPPLEVD PRODUKTIVITET VID ÖVERGÅNG FRÅN CELLKONTOR TILL FLEXKONTOR analys av enkätdata från AktiKonprojektet Maria Öhrn, ST-läkare/doktorand KONTORSTYPER Cellkontor o enskilt kontor (1 pers) o delat kontor

Läs mer

Hur minska stillasittandet på jobbet? Ann Sörlin, med dr, Fysioterapeut Viktoria Wahlström, doktorand, Sjukgymnast

Hur minska stillasittandet på jobbet? Ann Sörlin, med dr, Fysioterapeut Viktoria Wahlström, doktorand, Sjukgymnast Hur minska stillasittandet på jobbet? Ann Sörlin, med dr, Fysioterapeut Viktoria Wahlström, doktorand, Sjukgymnast Stillasittande är den nya rökningen. BMI stiger över tid i norra Sverige, kopplat till

Läs mer

En arbetsplats för både kropp och knopp Kontorsmiljöns betydelse för prestation och hälsa

En arbetsplats för både kropp och knopp Kontorsmiljöns betydelse för prestation och hälsa En arbetsplats för både kropp och knopp Kontorsmiljöns betydelse för prestation och hälsa Helena Jahncke Docent arbetshälsovetenskap 2018-10-16 1 Bättre kommunikation? Medarbetare i öppna kontorslandskap

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projekttitel

SLUTRAPPORT. Projekttitel SLUTRAPPORT Projekttitel Arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och produktivitet i aktivitetsbaserad kontorsmiljö en kontrollerad studie i Örnsköldsviks kommun Dnr 140308 Projektledare Lisbeth Slunga Järvholm

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Fysisk aktivitet och hälsa. Patrik Wennberg, läkare vid Bureå Hälsocentral forskare och lärare vid Umeå Universitet

Fysisk aktivitet och hälsa. Patrik Wennberg, läkare vid Bureå Hälsocentral forskare och lärare vid Umeå Universitet Fysisk aktivitet och hälsa Patrik Wennberg, läkare vid Bureå Hälsocentral forskare och lärare vid Umeå Universitet Fysisk aktivitet är dagens bästa köp i folkhälsa -JM Morris, 1996 Läkemedlet fysisk aktivitet

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Ergonomi. Sept. 2013 Sept. 2016

Ergonomi. Sept. 2013 Sept. 2016 Ergonomi Sept. 2013 Sept. 2016 Ergonomi Mål Ta fram metodik för hur man driver projektering/planering Ta fram goda exempel Genomföra fallstudier Sammanställa underlaget och presentera det offentligt Utbilda

Läs mer

Aktivitetsbaserade kontor vad säger forskningen? Annemarie Hultberg, utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser, ISM

Aktivitetsbaserade kontor vad säger forskningen? Annemarie Hultberg, utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser, ISM Aktivitetsbaserade kontor vad säger forskningen? 2019-04-25 Annemarie Hultberg, utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser, ISM NRH Skövde 400 medarbetare Inflyttning december 2018 NRH Göteborg 1500

Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kontorsarbetsplatsernas miljö och utformning är under ständig omprövning. Historiskt ser vi fem pendelsvängningar som gett upphov till varsin kontorstyp. Med start från förrförra

Läs mer

VARFÖR ÄR DET SÅ FARLIGT ATT SITTA STILL? CATHARINA BÄCKLUND SJUKGYMNAST, FIL DR KOSTVETENSKAP

VARFÖR ÄR DET SÅ FARLIGT ATT SITTA STILL? CATHARINA BÄCKLUND SJUKGYMNAST, FIL DR KOSTVETENSKAP VARFÖR ÄR DET SÅ FARLIGT ATT SITTA STILL? CATHARINA BÄCKLUND SJUKGYMNAST, FIL DR KOSTVETENSKAP Den som inte har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom (Stanley 1800-tal)

Läs mer

Aktivitetsbaserat kontor Vad säger forskningen, Annemarie Hultberg, ISM

Aktivitetsbaserat kontor Vad säger forskningen, Annemarie Hultberg, ISM Aktivitetsbaserat kontor Vad säger forskningen, Annemarie Hultberg, ISM Nya Regionens Hus (NRH) i Västra Götalandsregionen Annemarie Hultberg ISM, berättade inledningsvis att man redan 2015 tillsatte en

Läs mer

Framtidens arbetsplatser

Framtidens arbetsplatser Framtidens arbetsplatser Att utveckla hållbara och friska kontor Susanna Toivanen 15-01-13 Nätverksträff för ergonomer, Högskolan i Gävle Olika typer av kontor Arbetsmiljö i kontor Kontorstyp och hälsa

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Det går att få tillbaka individer i arbete vid stressrelaterad psykisk ohälsa!

Det går att få tillbaka individer i arbete vid stressrelaterad psykisk ohälsa! Det går att få tillbaka individer i arbete vid stressrelaterad psykisk ohälsa! Kristina Glise, med dr, överläkare Institutet för stressmedicin Göteborg Utmattningssyndrom Generaliserad smärta Gråzon UTMATTNINGSSYNDROM

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Moderna kontor Aram Seddigh

Moderna kontor Aram Seddigh Moderna kontor Aram Seddigh Förändring- och projektledare Doktor i arbets- & organisationspsykologi, leg. psykolog och ekonom aram@weoffice.se 0046-73 979 36 63 WeOffice Mer än vackra kontor WeOffice AB

Läs mer

Planeringsprocessen och utfall. Linda Rolfö ISM

Planeringsprocessen och utfall. Linda Rolfö ISM Planeringsprocessen och utfall Linda Rolfö ISM 2019-04-25 Agenda 1. Definition och syften 2. Kontorslandskap eller aktivitetsbaserat? 3. Jämförelse mellan A-FOs 4. Aktivitetsbaserat arbetssätt Activity-based

Läs mer

Intellektuell funktionsnedsättning kan innebära ökad risk för kortare liv på grund av bristande fysisk aktivitet.

Intellektuell funktionsnedsättning kan innebära ökad risk för kortare liv på grund av bristande fysisk aktivitet. Intellektuell funktionsnedsättning kan innebära ökad risk för kortare liv på grund av bristande fysisk aktivitet. Eva Flygare Wallén, Ph.D Projektledare för HPÖ/FaR i SLL Terminologi vilket ord jag använder

Läs mer

Reflektion över koncept på arbetsplatslösningar - de tre föreslagna koncepten sedda ur ett arbetsmiljöperspektiv som gäller hela Lnu

Reflektion över koncept på arbetsplatslösningar - de tre föreslagna koncepten sedda ur ett arbetsmiljöperspektiv som gäller hela Lnu 150331 Reflektion arbetsmiljö bilaga till beslut Reflektion över koncept på arbetsplatslösningar - de tre föreslagna koncepten sedda ur ett arbetsmiljöperspektiv som gäller hela Lnu Uppdrag för reflektionsgruppen

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

REHAB BACKGROUND TO REMEMBER AND CONSIDER

REHAB BACKGROUND TO REMEMBER AND CONSIDER Training in water REHAB BACKGROUND TO REMEMBER AND CONSIDER PHASE I: PROLIFERATION PROTECTION, 0-6 WEEKS PHASE II: TRANSITION PROGRESSION, 7-12 WEEKS PHASE III: REMODELLING FUNCTION, 13-32 WEEKS PHASE

Läs mer

Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser

Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser Generation 1 Generation 2 Generation 3 1920 1970 1970 2010 På gång i Sverige, finns i USA Rubrik: Frisksport Hälsopedagogik Hälsoutveckling Fokus: Kul Aktiviteter

Läs mer

Tidig intervention vid typ-2 diabetes nya insikter från ADA och EASD 2015 en personlig reflektion

Tidig intervention vid typ-2 diabetes nya insikter från ADA och EASD 2015 en personlig reflektion Tidig intervention vid typ-2 diabetes nya insikter från ADA och EASD 2015 en personlig reflektion Magnus Löndahl överläkare Endokrinologen Skånes Universitetssjukhus En bild fr Hur bör vi använda behandlingsriktlinjer?

Läs mer

Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt

Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningsätt Fysisk aktivitet ger bättre hälsa och längre liv Världens bästa medicin (gratis) hjärtinfarkt, stroke, fönstertittarsjuka, typ 2 diabetes, höga

Läs mer

Aktivitetsbaserade kontor det är frågan?

Aktivitetsbaserade kontor det är frågan? det är frågan? (eva.bergsten@hig.se) ergonom, med dr Akademin för hälsa och arbetsliv Högskolan i Gävle Flex office, AF-O, ABW, non-territorial workplace, flexi-/ share-/ hot-desking Inga personliga arbetsplatser

Läs mer

AKTIKON-PROJEKTET i Örnsköldsviks kommun

AKTIKON-PROJEKTET i Örnsköldsviks kommun Slutrapport från AKTIKON-PROJEKTET i Örnsköldsviks kommun Arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och produktivitet i aktivitetsbaserad kontorsmiljö en kontrollerad studie i Örnsköldsviks kommun Anita Pettersson-Strömbäck,

Läs mer

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor 25 maj 2015 Fortbildning om arbete i kontorsmiljö och fysisk aktivitet på jobbet, Umeå Folkets Hus Susanna Toivanen Agenda Framtidens arbetsliv

Läs mer

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Epidemiologi Hälften av svenskarna är överviktiga 14% är obesa Vanligare hos män än kvinnor Vanligare i glesbygd Vanligare vid låg utbildning och låg

Läs mer

Barn, ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar (ID): fysisk hälsa och levnadsvanor. Eva Flygare Wallén, PhD, Karolinska Institutet

Barn, ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar (ID): fysisk hälsa och levnadsvanor. Eva Flygare Wallén, PhD, Karolinska Institutet Barn, ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar (ID): fysisk hälsa och levnadsvanor Eva Flygare Wallén, PhD, Karolinska Institutet Intellektuell funktionsnedsättning en heterogen grupp Vad innebär

Läs mer

Trö,het hjärnans has;ghetsmätare. (och stoppsignal) Torbjörn Åkerstedt

Trö,het hjärnans has;ghetsmätare. (och stoppsignal) Torbjörn Åkerstedt Trö,het hjärnans has;ghetsmätare Stress > störd sömn > trö,het > sjukfrånvaro (och stoppsignal) Torbjörn Åkerstedt Stressforskningsins;tutet, Torbjörn Åkerstedt Stockholms universitet Stockholm Stress

Läs mer

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Matti Leijon YFA Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Del 1 Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan! Det finns god evidens i den vetenskapliga litteraturen om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer

Framtidens arbetsplatser - att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser - att utveckla hållbara och friska kontor Framtidens arbetsplatser - att utveckla hållbara och friska kontor Susanna Toivanen Hos Sveriges Ingenjörer, 16-06-16 Olika typer av kontor Cellkontor, enskilt rum Delat rum, 2-4 personer Ö P P N A K O

Läs mer

Psykisk ohälsa, arbetsförmåga och återgång i arbete. Monica Bertilsson, med dr, forskare, leg arbetsterapeut Social medicin, Göteborgs Universitet

Psykisk ohälsa, arbetsförmåga och återgång i arbete. Monica Bertilsson, med dr, forskare, leg arbetsterapeut Social medicin, Göteborgs Universitet Psykisk ohälsa, arbetsförmåga och återgång i arbete. Monica Bertilsson, med dr, forskare, leg arbetsterapeut Social medicin, Göteborgs Universitet Innehåll Utgångspunkt: Min avhandling Bakgrund till forskningsområdet

Läs mer

Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden. Elin Ekblom Bak, PhD Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Utbildningsdag, Uppsala.

Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden. Elin Ekblom Bak, PhD Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Utbildningsdag, Uppsala. Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden Elin Ekblom Bak, PhD Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Utbildningsdag, Uppsala. 6 maj 2015 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI

Läs mer

Bättre arbetsmiljö varje dag

Bättre arbetsmiljö varje dag Bättre arbetsmiljö varje dag Lättläst Se hela bilden Bilden visar vad du behöver göra. Den stödjer och styr dig i arbetet. Hur har ni det på jobbet? Ta fram en policy sid 13 Följ upp varje år sid 14 Arbetsmiljö

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Med åldrandet följer skörhet: hur kan vi undvika det? Laura Fratiglioni

Med åldrandet följer skörhet: hur kan vi undvika det? Laura Fratiglioni Med åldrandet följer skörhet: hur kan vi undvika det? Laura Fratiglioni SNAC-Kungsholmen Åldersgrupp 60 B F1 F2 Åldersgrupp 66 B F1 F2 F3 Åldersgrupp 72 B F1 F2 F3 F4 Åldersgrupp 78 B F1 F2 F3 F4 F5 Äldre

Läs mer

Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Åse Blomqvist & Anna Orwallius sjukgymnaster FaR-teamet

Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Åse Blomqvist & Anna Orwallius sjukgymnaster FaR-teamet Främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar Åse Blomqvist & Anna Orwallius sjukgymnaster FaR-teamet Normalt beteende i en onormal miljö? Fysisk aktivitet vid behandling av övervikt och fetma Kost Beteendeförändring

Läs mer

STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING. Avtal 96-73-2014:017. Kinnarps AB 556256-6736 SORTIMENT MATTING OMR A MÖBLER FÖR ARBETE & FÖRVARING

STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING. Avtal 96-73-2014:017. Kinnarps AB 556256-6736 SORTIMENT MATTING OMR A MÖBLER FÖR ARBETE & FÖRVARING STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING OMR A MÖBLER FÖR ARBETE & FÖRVARING Avtal 96-73-2014:017 Produktlista nr 1 Kinnarps AB 556256-6736 SORTIMENT MATTING 1 Träna på kontoret Stå upp och jobba - må bättre!

Läs mer

Puls på röntgen. Katarina Region Östergötland

Puls på röntgen. Katarina Region Östergötland Puls på röntgen Katarina Åsberg, Magdalena Jacobson, januari 2019 Konceptet puls på röntgen Syfte med utvärderingen: Att beskriva genomförandet och upplevelser av PULS-konceptet för medarbetare på Röntgenkliniken

Läs mer

Fysisk aktivitet och effekter på hälsa hos barn. Daniel Berglind PhD, Post-doc Departement of Public Health Sciences Karolinska Institutet

Fysisk aktivitet och effekter på hälsa hos barn. Daniel Berglind PhD, Post-doc Departement of Public Health Sciences Karolinska Institutet Fysisk aktivitet och effekter på hälsa hos barn Daniel Berglind PhD, Post-doc Departement of Public Health Sciences Karolinska Institutet Agenda Stillasittande/Fysisk aktivitet (FA) Rekommendationer och

Läs mer

Hur påverkar kontorets utformning prestation och hälsa?

Hur påverkar kontorets utformning prestation och hälsa? Högskolan i Gävle Hur påverkar kontorets utformning prestation och hälsa? Vilken betydelse har återhämtning i dagens arbetsliv, där många är ständigt uppkopplade till sitt arbete? FoU-projekt i samarbete

Läs mer

Ergonomi. Jörgen Eklund och Linda Rolfö Enheten för ergonomi, KTH

Ergonomi. Jörgen Eklund och Linda Rolfö Enheten för ergonomi, KTH Ergonomi Jörgen Eklund och Linda Rolfö Enheten för ergonomi, KTH Bakgrund Det som kostar 1 000 kr att ändra på en ritning kostar 10 000 kr att ändra vid en installation och 100 000 kr att bygga om efter

Läs mer

Testa din hälsa! -En interaktiv föreläsning om träning och stillasittande

Testa din hälsa! -En interaktiv föreläsning om träning och stillasittande Testa din hälsa! -En interaktiv föreläsning om träning och stillasittande Jonas Johansson Idrottsfysiolog Medicine doktor i Folkhälsa Projektkoordinator KRAFT Andreas Hult Medicine doktor i Idrottsmedicin

Läs mer

Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET. 25 maj 2015 i UMEÅ

Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET. 25 maj 2015 i UMEÅ Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET 25 maj 2015 i UMEÅ Christina Bodin Danielsson, Teknologie doktor Master of Architecture SAR/MSA Christina.bodin.danielsson@arch.kth.se LEDARSKAPETS

Läs mer

Physiotherapeutic perspectives on balance control after stroke: exercises, experiences and measures

Physiotherapeutic perspectives on balance control after stroke: exercises, experiences and measures Physiotherapeutic perspectives on balance control after stroke: exercises, experiences and measures Bakgrund I Sverige får ca 25-30 000 personer stroke varje år Nedsatt motorisk funktion och asymmetri

Läs mer

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery)

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) --9 AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) Inclusion -9 Prospective controlled nonrandomized Stockholm, Gothenburg, Malmö Surgery at Sahlgrenska, Gothenburg Gothenburg Malmö Stockholm Inclusion

Läs mer

Guldlocks nya jobb. Svend Erik Mathiassen Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle

Guldlocks nya jobb. Svend Erik Mathiassen Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Guldlocks nya jobb Svend Erik Mathiassen Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Illustration: Birte Mølgaard Belastningsergonomi Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2012:2 6 Arbetsgivaren

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Introduction Introduction Adolescents as a group are particularly vulnerable

Läs mer

Fysisk aktivitet vid cancer. Anne-Sophie Mazzoni Leg. sjukgymnast och doktorand Uppsala universitet

Fysisk aktivitet vid cancer. Anne-Sophie Mazzoni Leg. sjukgymnast och doktorand Uppsala universitet Fysisk aktivitet vid cancer Anne-Sophie Mazzoni Leg. sjukgymnast och doktorand Uppsala universitet anne-sophie.mazzoni@pubcare.uu.se Fysisk aktivitet vid cancer DEL 1 Vad vet vi om fysisk aktivitet vid

Läs mer

Aktivitetsbaserat arbetssätt. Aktivitetsbaserat det nya smarta kontoret

Aktivitetsbaserat arbetssätt. Aktivitetsbaserat det nya smarta kontoret Aktivitetsbaserat arbetssätt Aktivitetsbaserat det nya smarta kontoret FÖRFATTARE: METTE BUNGERFELDT Innehåll AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT 3 DET SMARTA KONTORET 3 VAD INNEBÄR AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT

Läs mer

Unga kroppar är gjorda för rörelse!

Unga kroppar är gjorda för rörelse! Unga kroppar är gjorda för rörelse! FYSISK AKTIVITET är en viktig del i ungdomars motoriska, sociala och personliga utveckling FYSISK AKTIVITET främjar fysisk och psykisk hälsa FYSISK AKTIVITET kan förebygga

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Äldre Personer i Riskzon Livslots

Äldre Personer i Riskzon Livslots Äldre Personer i Riskzon Livslots 2012-09-07 Bakgrund Andelen äldre personer 80+ fortsätter att öka. Många är i god form, bosatta hemma och lever ett aktivt liv med god kvalitet. Åldrandet är associerat

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

Dan Andersson, Högskolan i Borås 1

Dan Andersson, Högskolan i Borås 1 Sambandet mellan rörelse och hälsa Dan Andersson Ins5tu5onen för vårdvetenskap Högskolan i Borås Fysisk aktivitet = Alla sorters rörelser som leder till att energi förbrukas. Motion = medveten fysisk aktivitet

Läs mer

Sitting is the new smoking

Sitting is the new smoking Allmän klinisk kemi 2016 Sitting is the new smoking nya hälsofaror som lurar Mai-Lis Hellénius, överläkare och professor Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och

Läs mer

Fysisk aktivitet och hälsa effekter, att mäta fysisk aktivitet, FYSS Effekter av fysisk aktivitet. Total fysisk aktivitet Arbete

Fysisk aktivitet och hälsa effekter, att mäta fysisk aktivitet, FYSS Effekter av fysisk aktivitet. Total fysisk aktivitet Arbete Fysisk aktivitet och hälsa effekter, att mäta fysisk aktivitet, FYSS 2017 Äldres hälsa och fysisk aktivitet i ett livsperspektiv 27/9 2016 Maria Hagströmer, leg sjukgymnast, docent Karolinska Institutet,

Läs mer

XIVSvenska. Mona Schlyter, Malmö. Könsskillnader vid rökstopp efter hjärtinfarkt? Ingen intressekonflikt. Kardiovaskulära Vårmötet

XIVSvenska. Mona Schlyter, Malmö. Könsskillnader vid rökstopp efter hjärtinfarkt? Ingen intressekonflikt. Kardiovaskulära Vårmötet Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Mona Schlyter, Malmö Könsskillnader vid rökstopp efter hjärtinfarkt? Ingen intressekonflikt SECAMI The Secondary prevention and Compliance

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Primärvården Göteborg HSN 5 225 000 invånare 50 primärvårdsenheter Varför r skall vi arbeta med

Läs mer

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Disposition Primär- eller sekundärprevention? Högriskeller befolkningsstrategi?

Läs mer

Hälsa VAD ÄR DET? Tema Hälsa 25 och 26 maj 2013 EVA FLYGARE WALLÉN

Hälsa VAD ÄR DET? Tema Hälsa 25 och 26 maj 2013 EVA FLYGARE WALLÉN Hälsa VAD ÄR DET? Att hälsa Att ha en god hälsa Att vara frisk Att sova bra Att trivas med livet Att ha ett arbete Att ha tillräckligt med pengar Att ha vänner Att ha en bästa vän Att känna sig behövd

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Smärta från nacken hos tandvårdspersonal Går det att undvika?

Smärta från nacken hos tandvårdspersonal Går det att undvika? Smärta från nacken hos tandvårdspersonal Går det att undvika? Agneta Lindegård Andersson Ergonom, Docent, Utvecklingledare Institutet för stressmedicin Hälsan & Stressmedicin Introduktion Förekomst av

Läs mer

Välkomna till. BORIS dagen 13/ BORIS-dagen 2015

Välkomna till. BORIS dagen 13/ BORIS-dagen 2015 Välkomna till BORIS-dagen 2015! BORIS-dagen 2015 1 Vad hände 2014? Tillväxt och täckningsgrad Nya statistiska metoder Hur påverkas viktutvecklingen av ålder och kön? Markörer för följdsjukdomar, fasteglukos

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök REFERENSBILDER FRÅN VÅRDEN Östra sjukhuset, Göteborg ABAKO Arkitektkontor 2 3 Östra sjukhuset, Göteborg

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle?

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik Cecilia Edström Hälsoutvecklare & sjukgymnast FoUU-staben, VLL Västerbottens läns landstings vision är

Läs mer

Stå upp på jobbet - skjut undan stolen, res dig upp så mår du bättre.

Stå upp på jobbet - skjut undan stolen, res dig upp så mår du bättre. 2 Stå upp på jobbet - skjut undan stolen, res dig upp så mår du bättre. Vi rör oss för lite. Vi sitter stilla framför datorn på jobbet, framför teven hemma och färdas stillasittande där emellan. Sittsjukan

Läs mer

Typ 2 diabetes och träning räddar det liv?

Typ 2 diabetes och träning räddar det liv? Typ 2 diabetes och träning räddar det liv? Henrik Wagner Endokrinsektionen, Södersjukhuset Inst. för Molekylär Medicin och Kirurgi, KI Upplägg Finns stöd för kardiovaskulär prevention med fysisk aktivitet?

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Cykling i ett folkhälsoperspektiv

Cykling i ett folkhälsoperspektiv Cykling i ett folkhälsoperspektiv Peter Schantz Mittuniversitetet, Östersund & FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö, GIH, Stockholm Changes in Prevalence of Adult Obesity >= 25% 20-24% 15-19% 10-14%

Läs mer

Stefan Lundström Civilekonom och kapten i flottans reserv. Hälsoekonom och hälsorevisor. (just nu tf VD för tre fastighetsbolag i Knivsta)

Stefan Lundström Civilekonom och kapten i flottans reserv. Hälsoekonom och hälsorevisor. (just nu tf VD för tre fastighetsbolag i Knivsta) Stefan Lundström Civilekonom och kapten i flottans reserv. Hälsoekonom och hälsorevisor. (just nu tf VD för tre fastighetsbolag i Knivsta) Tre år som ekonom Två år som doktorand/amanuens 13 år som lärare

Läs mer

Kan man förebygga depression hos äldre?

Kan man förebygga depression hos äldre? Kan man förebygga depression hos äldre? Utbildningsdag om Äldres psykiska hälsa i primärvården Piperska Muren 2018-05-31 Marie Åsberg senior professor Karolinska institutet Den psykosociala utvecklingens

Läs mer

Luftföroreningar och hälsoeffekter? Lars Modig Doktorand, Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet

Luftföroreningar och hälsoeffekter? Lars Modig Doktorand, Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet Luftföroreningar och hälsoeffekter? Lars Modig Doktorand, Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet Fordonsavgaser / Exponering Hur studerar man hälsoeffekter Lite resultat Exempel på epidemiologisk studie

Läs mer

Validering av Socialstyrelsens screeningfrågor om fysisk aktivitet

Validering av Socialstyrelsens screeningfrågor om fysisk aktivitet Validering av Socialstyrelsens screeningfrågor om fysisk aktivitet Lena Kallings Med dr, lektor fysisk aktivitet och hälsa Studien utförd av Forskargruppen för fysisk aktivitet och hälsa, GIH : Gustav

Läs mer

Hälsoeffekter av motion?

Hälsoeffekter av motion? Fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes Olika typer av aktivitet och effekter Tomas Fritz dl Sickla Hälsocenter Vem tror att regelbunden motion har positiva hälsoeffekter för människor? FARs Dag 21 September

Läs mer

Fakta och myter kring fysisk aktivitet, stress och utmattningssyndrom

Fakta och myter kring fysisk aktivitet, stress och utmattningssyndrom Fakta och myter kring fysisk aktivitet, stress och utmattningssyndrom Agneta Lindegård Andersson Docent och utvecklingsledare Institutet för stressmedicin Stillasittande är inte ett kroppsligt normalt

Läs mer

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Vad är fysisk aktivitet? All typ av kroppsrörelse som ger en energiomsättning fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast FaR-teamet HSN 5 Göteborg c/v All typ av

Läs mer

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron?

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Magnus Lindwall, Cecilia Fagerström 2, Anne Ingeborg Berg, Mikael Rennemark 2 ADA-Gero, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2 Sektionen

Läs mer

Icke farmakologisk behandling av hypertoni - Ett praktiskt exempel

Icke farmakologisk behandling av hypertoni - Ett praktiskt exempel Icke farmakologisk behandling av hypertoni - Ett praktiskt exempel Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Orsaker

Läs mer

Stillasittande barn: hälso- och samhällseffekter. Daniel Berglind PhD, Post-doc Departement of Public Health Sciences Karolinska Institutet

Stillasittande barn: hälso- och samhällseffekter. Daniel Berglind PhD, Post-doc Departement of Public Health Sciences Karolinska Institutet Stillasittande barn: hälso- och samhällseffekter Daniel Berglind PhD, Post-doc Departement of Public Health Sciences Karolinska Institutet Agenda Stillasittande/Fysisk aktivitet Rekommendationer och prevalens

Läs mer

INTERVENTION. Uppföljning 2,12 och 24 månader. 33 deltagare 2 månader 28 deltagare 12 månader 27 deltagare 24 månader. 35 deltagare marklyft

INTERVENTION. Uppföljning 2,12 och 24 månader. 33 deltagare 2 månader 28 deltagare 12 månader 27 deltagare 24 månader. 35 deltagare marklyft INTERVENTION 35 deltagare marklyft 33 deltagare 2 månader 28 deltagare 12 månader 27 deltagare 24 månader Inkluderade och testade för inkl-kriterier (n=85) Randomisering och allokering (n=70) 35 deltagare

Läs mer

Hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete

Hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete Hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete Projektgrupp ViS (Vårdforskning i samverkan): Borås, Göteborg, Halmstad, HHJ, Högskolan väst, Skövde

Läs mer

Nutidens komplexa fysiska rörelsemönster vad har hänt och vad kan vi göra?

Nutidens komplexa fysiska rörelsemönster vad har hänt och vad kan vi göra? Nutidens komplexa fysiska rörelsemönster vad har hänt och vad kan vi göra? Seminarium om Kroppshets och Övervikt 12 Februari 2019 Elin Ekblom Bak, Lektor, Gymnastik- och idrottshögskolan Vårt samhälle

Läs mer

ArbetsplatsDialog för arbetsåtergång (ADA + ) vid multimodal rehabilitering

ArbetsplatsDialog för arbetsåtergång (ADA + ) vid multimodal rehabilitering ArbetsplatsDialog för arbetsåtergång (ADA + ) vid multimodal rehabilitering Therese Eskilsson Universitetslektor, Umeå universitet & Stressrehabilitering, Region Västerbotten BRISTER I ARBETSMILJÖN KAN

Läs mer

Minnet, inlärningen, koncentrationsförmågan

Minnet, inlärningen, koncentrationsförmågan Minnet, inlärningen, koncentrationsförmågan - Göteborg 170517 Mats Börjesson, professor, överläkare, FESC, FACC CHP, Inst of Food and Nutrition, and Sports Science & Inst of Neuroscience and Physiology,

Läs mer

Prismatiska glasögon till stor hjälp i tandvården och kanske i andra yrken?

Prismatiska glasögon till stor hjälp i tandvården och kanske i andra yrken? Prismatiska glasögon till stor hjälp i tandvården och kanske i andra yrken? Agneta Lindegård Andersson Ergonom, PhD, Utvecklingledare Institutet för stressmedicin Hälsan & Stressmedicin Introduktion Förekomst

Läs mer

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Hilde Brekke, Docent Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition Göteborgs universitet, Sweden Bakgrund I epidemiologiska

Läs mer

Effekt och upplevelse av Basal Kroppskännedom hos personer med stroke

Effekt och upplevelse av Basal Kroppskännedom hos personer med stroke Effekt och upplevelse av Basal Kroppskännedom hos personer med stroke Mialinn Arvidsson Lindvall, RPT, MSc*, Agneta Anderzén Carlsson, RN, PhD, Anette Forsberg, RPT, PhD Universitetssjukvårdens forskningscentrum,

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND. Frukostseminarium 11 oktober 2018

CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND. Frukostseminarium 11 oktober 2018 CHANGE WITH THE BRAIN IN MIND Frukostseminarium 11 oktober 2018 EGNA FÖRÄNDRINGAR ü Fundera på ett par förändringar du drivit eller varit del av ü De som gått bra och det som gått dåligt. Vi pratar om

Läs mer

Vägen till ökad fysisk aktivitet hos vuxna med medfött hjärtfel vilka faktorer har betydelse?

Vägen till ökad fysisk aktivitet hos vuxna med medfött hjärtfel vilka faktorer har betydelse? Vägen till ökad fysisk aktivitet hos vuxna med medfött hjärtfel vilka faktorer har betydelse? Annika Bay Leg.ssk Universitetsadjunkt/Doktorand Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Institutionen

Läs mer

D-vitaminbrist av betydelse för diabetesutveckling?

D-vitaminbrist av betydelse för diabetesutveckling? D-vitaminbrist av betydelse för diabetesutveckling? Claes-Göran Östenson Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vitamin D Typ 1-diabetes Typ 2-diabetes Effekter av vitamin

Läs mer