Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET. 25 maj 2015 i UMEÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET. 25 maj 2015 i UMEÅ"

Transkript

1 Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET 25 maj 2015 i UMEÅ Christina Bodin Danielsson, Teknologie doktor Master of Architecture SAR/MSA

2 LEDARSKAPETS KOPPLING TILL KONTORSMILJÖN

3 Architect: Christina Bodin Danielsson, PhD Office Design, Architect SAR/MSA Office Design s Influence on Employees & Organizations 50% architect specialized on office design at Brunnberg & Forshed Architect Ltd 50% research (KTH, Stress Research Institute, post doc Cornell University) 2010 PhD Degree School of Architeture, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm 1997 Master of Architect School of Architeture, LTH, Lund University Other educations: Fine Arts & formutbildning (Ölands folkhögskola, Sweden) Interior design & furniture (Factulty of Art, Utrecht, Netherlands) Publications: Three individuals books & several book chapters (Swedish, English, French) and scientific articles Some of them

4 LEDARSKAP = den process genom vilken en individ påverkar andra att uppnå ett gemensamt mål (Bryman, 2004)

5 Sammanfattningsvis: Ledarens viktigaste uppgift är att motivera människor att prestera på hög nivå (Kozlowski & Klein, 2000) Men hur görs då detta? Vilka medel står till buds?

6 Har traditionellt använts för att utöva ledarskap SAR/MSA, Tekn. Dr Ed Arno Copyright: New Yorker 1977

7 Vi bestämde oss därför att undersöka kontorstypens påverkan på upplevelse av ledarskap Våra forskningsfrågor var: 1) Är det några skillnader i hur anställda i olika kontorstyper upplever ledarskapet vid arbetsplatsen? 2) Finns det några skillnader mellan hur kvinnor & män upplever ledarskapet i olika kontorstyper?

8 Artikel: Is perception of leadership influenced by office environment? Bodin Danielsson, C., Wulff, C. & Westerlund, H. (2013) Journal of Corporate Real Estate (JCRE), Vol. 15 No. 3/4, 2013, pp / Fil.dr. Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet 8 Vetenskapsforum P1 ( )

9 Studien Baserar sig på: - SLOSH 2010 (Swedish Longitidunal Occupational Study of Health) - En nationellt representativ, långitudinell studie om hälsa och arbetsmiljö som genomförs vart annat år i Sverige sedan Statistiska metod: multivariat regression analys (Kontrollerade för: ålder, kön, befattning, arbetsmarknad - privat/offentlig) - Urvalet personer från sju identifierade kontorstyper i samtida kontorsdesign (Ahlin & Westlander, 1991; Duffy, 1999)

10 7 st identifierade kontorstyper i samtida kontorsdesign (Ahlin & Westlander, 1991; Duffy, 1999) Mindre & mer enskilda kontorsrum : 1) Cell-kontor (eget rum) 2) Delat rum (2-3 pers./rum) Traditionellt kontorslandskap: 3) Litet kontorslandskap (4-9 person/rum) 4) Mellanstort kontorslandskap (10-24 person/rum) 5) Stort kontorslandskap (25 eller fler person/rum) Aktivitets baserat & mer flexibla kontorstyp: 6) Flex-kontor 7) Kombi-kontor

11 CELLKONTOR Arkitektoniska karaktärsdrag: Funktionella karaktärsdrag: Enskilt rum - Karaktäriseras av enskilda rum som ligger längs med byggnadens fasad för att ge varje rum får ett eget fönster. - Ger en planlösningen av antingen enkel- eller dubbelkorridor som binder samman de enskilda kontorsrummen - Man har ofta tillgång till kontorsutrustningen som skrivare i det egna rummet - Kontorsarbetet är ofta självständigt och kräver mycket koncentration till sin karaktär 1a) Ett typiskt kontorsrum 1b) En typisk korridor på ett kontor av typen cellkontor. Detta är samma kontor som på bild 1a 2) Storleken på kontorsrummen i ett cellkontor kan variera mellan olika kontor. Detta är ett cellkontor av den större storleken, i detta fall i en modern kontorsfastighet

12 2. DELAT RUM 2-3 personer delar rum Arkitektoniska karaktärsdrag: Funktionella karaktärsdrag: Övrigt: - Arbetsplatserna är ofta fritt arrangerade i rummet, iblan med skärmar eller andra objekt mellan arbetsplatserna för att skapa avskildhet kring den egna arbetsplatsen och bättre ljudmiljö. - Den anställde har inte tillgång till något eget fönster utan delar med sina rumskamrater - Den flesta kontorsutrustning som kopieringsapparat, skrivare är oftast utanför det enskilda rummet - I det team-baserade delade rummet har man ofta tillgång till kontorsutrustning som skivare i det enskilda kontorsrummet - Personer som delar rum tenderar att ha likartade arbetsuppgifter - Det team-baserade delade rumet karaktäriseras av interaktivt projekt arbete - Denna kontorstyp är ofta en konsekvens av brist på kontorsyta 1) Exempel på ett team-baserad delat rum 2) Och ett delat rum av icke team-baserad typ

13 Traditionellt kontorslandskap: 3. LITET KONTORSLANDSKAP 4-9 pers./rum. Enligt grupppsykologin är detta en bra gruppstorlek för att uppnå hög känsla av gruppidentitet (Svedberg, 1992) Två olika kontor med små kontorslandskap

14 Traditionellt kontorslandskap: 4. MELLANSTORT KONTORSLANDSKAP, s k storrum pers./rum Detta är den vanligast formen av kontorslandskap i Sverige (Christiansson & Eiserman, 1998) 1) Mellanstort kontorslandskap av mindre storlek där arbetsplatserna arrangerats i grupper. 2) Mellanstort kontorslandskap av större storlek där arbetsplatserna har placerats längs med byggnadens fasad.

15 Traditionellt kontorslandskap: 5. STORT KONTORSLANDSKAP 25 eller mer pers./rum. Inte någon vanlig kontorstyp i Sverige, dock mer förekommande i t ex USA Ett stort kontorslandskap. Detta kontor är något äldre än genomsnittet, från 1992 och känt för sin arkitektur

16 Kontorstyper som är aktivitetsbaserade & av mer flexibel karaktär: 6. FLEXKONTOR - Inga egna arbetsplatser, god tillgång på olika typ av arbetsmiljöer och back-up rum Arkitektoniska karaktärsdrag: Funktionella karaktärsdrag: Övrigt: - Ofta öppen planlösning, men det är inte nödvändigtsvis så - God tillgång på back-up rum som används för koncenterat arbete, telefonsamtal, möten etc. - Kontorstypen är dimensionerad för att <70% av arbetsstyrkans är inne på kontoret samtidigt, man räknar med att folk utanför kontoret t ex hemma, hos kunder eller rent av är sjuka - Kontorstypen är beroende av ett bra IT-system, så att det gemensamma datasystemet kan nås ifrån alla arbetsplatser inom kontoret. - Man delar på kontorsutrustning som finns i de gemensamma ytorna - Det finns ingen möjighet att s k personalisera de enskilda arbetsplatserna - Den mest flexibla av alla kontorstyper både inredning och anställda är flexibla. 1) Ett flexkontor i öppet landskap 2) Så kallade back-up rum

17 7. KOMBIKONTOR teambaserat arbete, mer än 20% av arbetet på annan plats än den egna arbetsplatsen på kontoret, god tillgång på olika arbetsytor Arkitektoniska karaktärsdrag: Funktionella karaktärsdrag: - Finns ingen strikt rumslig definition för denna kontorstyp de enskilda arbetsplatser kan antingen vara kontorslandskap eller i enskilda rum - Den anställde har en personlig arbetsstation - God tillgång på olika back up rum för de arbetet som inte lämpar sig på den enskilda arbetsplatsen. Det kan vara arbetsstationer för arbetsuppgifter som kräver speciell utrustning, rum för möten, projektarbete och s k brain storming. - Projektarbete i grupp och att man delar kontorsutrustning i hög grad - Höggrad av självständigt i arbetet i kombination med intensivt grupparbete i projekt - Projektgrupperna flyttar runt mellan olika arbetsplatser för att nyttja olika faciliteter efter behov - Kontorsutrusning delas i höggrad mellan medarbetarna och finns i de gemensamma rummen 1) Individuella och gemensamma arbetsstationer i ett kombikontor 2) Ett brainstorming -rum, projektrum på samma kontor

18 SOCIODEMOGRAFISK BESKRIVNING AV URVALET: Urval: Arbetar mer än 20% på egna kontoret. Kvinnor 53,9%, män 46,1% av urvalet av totalt personer Tabell visar fördelning av kön och ålder, samt fördelning av inkomst, befattning och arbetsmarknadstillhörighet (privat/offentlig) mellan kvinnor och män i urvalet

19 Anställdas upplevelse av närmaste chefens ledarskap mättes med 3 st olika skalor: 1) GLOBE (the Global Leadership and Organizatioanl Behavior Effictiveness Programme) som mäter chefens egenskaper med 15 frågor 2) NYA ARBETSLIVET (NA) (Oxenstierna et al., 2008; Theorell et al., 2012) 2 st frågor som mäter relation till närmaste chef 3) LEDARSKAPSKLIMAT i enkäten Stressprofilen (Setterlind & Larsson, 1995) 10 st påståenden som mäter relation till närmaste chef

20 RESULTAT GLOBE total urvalet & kvinnor och män enskilt

21 RESULTAT NYA ARBETSLIVET & STRESSPROFILEN (LEDARSKAPSKLIMAT-skalan) total urvalet & kvinnor/män enskilt

22 RESULTAT - GRAFISK ÖVERSIKTSTABELL:

23 för er uppmärksamhet Funderar du på något så nås jag på:

ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER

ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER inom vården och dess förvaltningar 2015-02-05 Vad är PTS? Program för Teknisk Standard (PTS) är ett stöd i lokalförsörjningsprocessen i syfte att på ett effektivt sätt kvalitetssäkra

Läs mer

Rapport från konferensen RUM FÖR ARBETE

Rapport från konferensen RUM FÖR ARBETE Rapport från konferensen RUM FÖR ARBETE Arbetets museum 17 18 november 2010 Innehåll Förord... 2 Föredrag Framtidens kontorsarbetsplatser, finns de?... 3 Susanna Toivanen Abstracts Tema Det fysiska rummet...

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT - ETT ARBETSSÄTT FÖR EN AKTIV FRAMTID

AKTIVITETSBASERAT - ETT ARBETSSÄTT FÖR EN AKTIV FRAMTID INSTITUTIONEN FÖR FASTIGHETER OCH BYGGANDE REAL ESTATE DEVELOPMENT AND FINANCIAL SERVICES REAL ESTATE MANAGEMENT EXAMENSARBETE NUMMER 301 MASTERNIVÅ 30HP AKTIVITETSBASERAT - ETT ARBETSSÄTT FÖR EN AKTIV

Läs mer

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT Wise Happiness 2014 En undersökning om vad som driver lycka Linda Frej, Wise IT Vad driver lycka? Pensionärer, män och danskar drar rent statistiskt vinstlotten i årets undersökning. Men det är viktigt

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

En studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet Implementeringsprocess, effektmål, nyckeltal & Goal Evaluation Model

En studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet Implementeringsprocess, effektmål, nyckeltal & Goal Evaluation Model En studie av det aktivitetsbaserade arbetssättet Implementeringsprocess, effektmål, nyckeltal & Goal Evaluation Model Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i Västeuropa och Sverige

Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i Västeuropa och Sverige ARTIKEL Anne Grönlund Egenkontroll som friskfaktor och riskfaktor. Det gränslösa arbetet i Västeuropa och Sverige Kontroll eller inflytande över det egna arbetet har länge betraktats som avgörande när

Läs mer

FOR SUSTAINABLE DESIGN. office. Sveriges. snyggaste kontor. visar riktningen Arkitektur. konst och ljud. Energieffektivitet.

FOR SUSTAINABLE DESIGN. office. Sveriges. snyggaste kontor. visar riktningen Arkitektur. konst och ljud. Energieffektivitet. FOR SUSTAINABLE DESIGN office Sveriges snyggaste kontor Akustiktak visar riktningen Arkitektur konst och ljud Energieffektivitet och rumsakustik Foto: Hans Georg Esch Innehåll 4 Sveriges snyggaste kontor

Läs mer

Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper. Coworking

Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper. Coworking Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2014 Coworking En explorativ fallstudie om hur fenomenet manifesterats på fyra platser i Stockholm.

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga

wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga wise happiness 2015 Nyfikna på lycka! I årets undersökning har vi funnit att glada skratt med kollegorna får oss att må bra. Vi har också

Läs mer

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN SAMBAND MELLAN PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLA OCH PRESTATIONSLÖN Linnea Martinelle Handledare: Erik Berntson PSYKOLOGI III: 15 HP HT2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 2 SAMBAND MELLAN

Läs mer

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök REFERENSBILDER FRÅN VÅRDEN Östra sjukhuset, Göteborg ABAKO Arkitektkontor 2 3 Östra sjukhuset, Göteborg

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Flexibla inkomster och fasta utgifter

Flexibla inkomster och fasta utgifter nr 2000:20 Flexibla inkomster och fasta utgifter en studie av ekonomisk stress och hälsa bland korttidsanställda Gunnar Aronsson, Margareta Dallner och Tomas Lindh arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

Teambuilding & övningar

Teambuilding & övningar Team:Guide Insightguide series ditt verktyg för att skapa team i toppklass! KOMPETENSHÄFTE 5 Teambuilding & övningar Teambuilding är aktiviteter som syftar till att svetsa samman en grupp människor så

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Möjliga själv- Samband med personlighet och känsla av sammanhang! Sammanfattning

Möjliga själv- Samband med personlighet och känsla av sammanhang! Sammanfattning Möjliga själv- Samband med personlighet och känsla av sammanhang! Sammanfattning Syftet med föreliggande studie är att undersöka om möjliga själv är relaterade till personlighet och känsla av sammanhang

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Tillväxt i småföretag

Tillväxt i småföretag Urbana studier Malmö Högskola Tillväxt i småföretag - Utifrån ett medarbetarperspektiv - Med exempel från ett småföretag Kandidatuppsats i Ledarskap & Organisation, 61-90 hp Författare: Fatmir Maloku 860720,

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg?

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Sjökaptensprogrammet Examensarbete Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Hans Gustafsson 2012-04-02 Program: Sjökaptensprogrammet Ämne: Självständigt arbete Nivå: 15hp

Läs mer