Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET. 25 maj 2015 i UMEÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET. 25 maj 2015 i UMEÅ"

Transkript

1 Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET 25 maj 2015 i UMEÅ Christina Bodin Danielsson, Teknologie doktor Master of Architecture SAR/MSA

2 LEDARSKAPETS KOPPLING TILL KONTORSMILJÖN

3 Architect: Christina Bodin Danielsson, PhD Office Design, Architect SAR/MSA Office Design s Influence on Employees & Organizations 50% architect specialized on office design at Brunnberg & Forshed Architect Ltd 50% research (KTH, Stress Research Institute, post doc Cornell University) 2010 PhD Degree School of Architeture, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm 1997 Master of Architect School of Architeture, LTH, Lund University Other educations: Fine Arts & formutbildning (Ölands folkhögskola, Sweden) Interior design & furniture (Factulty of Art, Utrecht, Netherlands) Publications: Three individuals books & several book chapters (Swedish, English, French) and scientific articles Some of them

4 LEDARSKAP = den process genom vilken en individ påverkar andra att uppnå ett gemensamt mål (Bryman, 2004)

5 Sammanfattningsvis: Ledarens viktigaste uppgift är att motivera människor att prestera på hög nivå (Kozlowski & Klein, 2000) Men hur görs då detta? Vilka medel står till buds?

6 Har traditionellt använts för att utöva ledarskap SAR/MSA, Tekn. Dr Ed Arno Copyright: New Yorker 1977

7 Vi bestämde oss därför att undersöka kontorstypens påverkan på upplevelse av ledarskap Våra forskningsfrågor var: 1) Är det några skillnader i hur anställda i olika kontorstyper upplever ledarskapet vid arbetsplatsen? 2) Finns det några skillnader mellan hur kvinnor & män upplever ledarskapet i olika kontorstyper?

8 Artikel: Is perception of leadership influenced by office environment? Bodin Danielsson, C., Wulff, C. & Westerlund, H. (2013) Journal of Corporate Real Estate (JCRE), Vol. 15 No. 3/4, 2013, pp / Fil.dr. Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet 8 Vetenskapsforum P1 ( )

9 Studien Baserar sig på: - SLOSH 2010 (Swedish Longitidunal Occupational Study of Health) - En nationellt representativ, långitudinell studie om hälsa och arbetsmiljö som genomförs vart annat år i Sverige sedan Statistiska metod: multivariat regression analys (Kontrollerade för: ålder, kön, befattning, arbetsmarknad - privat/offentlig) - Urvalet personer från sju identifierade kontorstyper i samtida kontorsdesign (Ahlin & Westlander, 1991; Duffy, 1999)

10 7 st identifierade kontorstyper i samtida kontorsdesign (Ahlin & Westlander, 1991; Duffy, 1999) Mindre & mer enskilda kontorsrum : 1) Cell-kontor (eget rum) 2) Delat rum (2-3 pers./rum) Traditionellt kontorslandskap: 3) Litet kontorslandskap (4-9 person/rum) 4) Mellanstort kontorslandskap (10-24 person/rum) 5) Stort kontorslandskap (25 eller fler person/rum) Aktivitets baserat & mer flexibla kontorstyp: 6) Flex-kontor 7) Kombi-kontor

11 CELLKONTOR Arkitektoniska karaktärsdrag: Funktionella karaktärsdrag: Enskilt rum - Karaktäriseras av enskilda rum som ligger längs med byggnadens fasad för att ge varje rum får ett eget fönster. - Ger en planlösningen av antingen enkel- eller dubbelkorridor som binder samman de enskilda kontorsrummen - Man har ofta tillgång till kontorsutrustningen som skrivare i det egna rummet - Kontorsarbetet är ofta självständigt och kräver mycket koncentration till sin karaktär 1a) Ett typiskt kontorsrum 1b) En typisk korridor på ett kontor av typen cellkontor. Detta är samma kontor som på bild 1a 2) Storleken på kontorsrummen i ett cellkontor kan variera mellan olika kontor. Detta är ett cellkontor av den större storleken, i detta fall i en modern kontorsfastighet

12 2. DELAT RUM 2-3 personer delar rum Arkitektoniska karaktärsdrag: Funktionella karaktärsdrag: Övrigt: - Arbetsplatserna är ofta fritt arrangerade i rummet, iblan med skärmar eller andra objekt mellan arbetsplatserna för att skapa avskildhet kring den egna arbetsplatsen och bättre ljudmiljö. - Den anställde har inte tillgång till något eget fönster utan delar med sina rumskamrater - Den flesta kontorsutrustning som kopieringsapparat, skrivare är oftast utanför det enskilda rummet - I det team-baserade delade rummet har man ofta tillgång till kontorsutrustning som skivare i det enskilda kontorsrummet - Personer som delar rum tenderar att ha likartade arbetsuppgifter - Det team-baserade delade rumet karaktäriseras av interaktivt projekt arbete - Denna kontorstyp är ofta en konsekvens av brist på kontorsyta 1) Exempel på ett team-baserad delat rum 2) Och ett delat rum av icke team-baserad typ

13 Traditionellt kontorslandskap: 3. LITET KONTORSLANDSKAP 4-9 pers./rum. Enligt grupppsykologin är detta en bra gruppstorlek för att uppnå hög känsla av gruppidentitet (Svedberg, 1992) Två olika kontor med små kontorslandskap

14 Traditionellt kontorslandskap: 4. MELLANSTORT KONTORSLANDSKAP, s k storrum pers./rum Detta är den vanligast formen av kontorslandskap i Sverige (Christiansson & Eiserman, 1998) 1) Mellanstort kontorslandskap av mindre storlek där arbetsplatserna arrangerats i grupper. 2) Mellanstort kontorslandskap av större storlek där arbetsplatserna har placerats längs med byggnadens fasad.

15 Traditionellt kontorslandskap: 5. STORT KONTORSLANDSKAP 25 eller mer pers./rum. Inte någon vanlig kontorstyp i Sverige, dock mer förekommande i t ex USA Ett stort kontorslandskap. Detta kontor är något äldre än genomsnittet, från 1992 och känt för sin arkitektur

16 Kontorstyper som är aktivitetsbaserade & av mer flexibel karaktär: 6. FLEXKONTOR - Inga egna arbetsplatser, god tillgång på olika typ av arbetsmiljöer och back-up rum Arkitektoniska karaktärsdrag: Funktionella karaktärsdrag: Övrigt: - Ofta öppen planlösning, men det är inte nödvändigtsvis så - God tillgång på back-up rum som används för koncenterat arbete, telefonsamtal, möten etc. - Kontorstypen är dimensionerad för att <70% av arbetsstyrkans är inne på kontoret samtidigt, man räknar med att folk utanför kontoret t ex hemma, hos kunder eller rent av är sjuka - Kontorstypen är beroende av ett bra IT-system, så att det gemensamma datasystemet kan nås ifrån alla arbetsplatser inom kontoret. - Man delar på kontorsutrustning som finns i de gemensamma ytorna - Det finns ingen möjighet att s k personalisera de enskilda arbetsplatserna - Den mest flexibla av alla kontorstyper både inredning och anställda är flexibla. 1) Ett flexkontor i öppet landskap 2) Så kallade back-up rum

17 7. KOMBIKONTOR teambaserat arbete, mer än 20% av arbetet på annan plats än den egna arbetsplatsen på kontoret, god tillgång på olika arbetsytor Arkitektoniska karaktärsdrag: Funktionella karaktärsdrag: - Finns ingen strikt rumslig definition för denna kontorstyp de enskilda arbetsplatser kan antingen vara kontorslandskap eller i enskilda rum - Den anställde har en personlig arbetsstation - God tillgång på olika back up rum för de arbetet som inte lämpar sig på den enskilda arbetsplatsen. Det kan vara arbetsstationer för arbetsuppgifter som kräver speciell utrustning, rum för möten, projektarbete och s k brain storming. - Projektarbete i grupp och att man delar kontorsutrustning i hög grad - Höggrad av självständigt i arbetet i kombination med intensivt grupparbete i projekt - Projektgrupperna flyttar runt mellan olika arbetsplatser för att nyttja olika faciliteter efter behov - Kontorsutrusning delas i höggrad mellan medarbetarna och finns i de gemensamma rummen 1) Individuella och gemensamma arbetsstationer i ett kombikontor 2) Ett brainstorming -rum, projektrum på samma kontor

18 SOCIODEMOGRAFISK BESKRIVNING AV URVALET: Urval: Arbetar mer än 20% på egna kontoret. Kvinnor 53,9%, män 46,1% av urvalet av totalt personer Tabell visar fördelning av kön och ålder, samt fördelning av inkomst, befattning och arbetsmarknadstillhörighet (privat/offentlig) mellan kvinnor och män i urvalet

19 Anställdas upplevelse av närmaste chefens ledarskap mättes med 3 st olika skalor: 1) GLOBE (the Global Leadership and Organizatioanl Behavior Effictiveness Programme) som mäter chefens egenskaper med 15 frågor 2) NYA ARBETSLIVET (NA) (Oxenstierna et al., 2008; Theorell et al., 2012) 2 st frågor som mäter relation till närmaste chef 3) LEDARSKAPSKLIMAT i enkäten Stressprofilen (Setterlind & Larsson, 1995) 10 st påståenden som mäter relation till närmaste chef

20 RESULTAT GLOBE total urvalet & kvinnor och män enskilt

21 RESULTAT NYA ARBETSLIVET & STRESSPROFILEN (LEDARSKAPSKLIMAT-skalan) total urvalet & kvinnor/män enskilt

22 RESULTAT - GRAFISK ÖVERSIKTSTABELL:

23 för er uppmärksamhet Funderar du på något så nås jag på:

Kontorsmiljö - Ledarskap

Kontorsmiljö - Ledarskap Konferens: Arkitekturpsykologi hva er et godt sted å arbeide?, Högskolan på Vestlandet (HVL)/ Western Norway University of Applied Sciences Bergen, Norge 27 maj 2017 Kontorsmiljö - Ledarskap Ledarskapets

Läs mer

Framtidens arbetsplatser

Framtidens arbetsplatser Framtidens arbetsplatser Att utveckla hållbara och friska kontor Susanna Toivanen 15-01-13 Nätverksträff för ergonomer, Högskolan i Gävle Olika typer av kontor Arbetsmiljö i kontor Kontorstyp och hälsa

Läs mer

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor 25 maj 2015 Fortbildning om arbete i kontorsmiljö och fysisk aktivitet på jobbet, Umeå Folkets Hus Susanna Toivanen Agenda Framtidens arbetsliv

Läs mer

PREL. RAPPORT PRES. FORUM VÅRDBYGGNAD 12 NOV 2014 ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER INOM VÅRDEN OCH DESS FÖRVALTNINGAR

PREL. RAPPORT PRES. FORUM VÅRDBYGGNAD 12 NOV 2014 ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER INOM VÅRDEN OCH DESS FÖRVALTNINGAR ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER INOM VÅRDEN OCH DESS FÖRVALTNINGAR står valet mellan cellkontor och öppet landskap? PREL. RAPPORT Rättpsykiatri Rågården Göteborg, White arkitekter hur mycket används de administrativa

Läs mer

Framtidens arbetsplatser - att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser - att utveckla hållbara och friska kontor Framtidens arbetsplatser - att utveckla hållbara och friska kontor Susanna Toivanen Hos Sveriges Ingenjörer, 16-06-16 Olika typer av kontor Cellkontor, enskilt rum Delat rum, 2-4 personer Ö P P N A K O

Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kontorsarbetsplatsernas miljö och utformning är under ständig omprövning. Historiskt ser vi fem pendelsvängningar som gett upphov till varsin kontorstyp. Med start från förrförra

Läs mer

Ergonomi. Sept. 2013 Sept. 2016

Ergonomi. Sept. 2013 Sept. 2016 Ergonomi Sept. 2013 Sept. 2016 Ergonomi Mål Ta fram metodik för hur man driver projektering/planering Ta fram goda exempel Genomföra fallstudier Sammanställa underlaget och presentera det offentligt Utbilda

Läs mer

Kontorslanskap, ledarskap och hälsa

Kontorslanskap, ledarskap och hälsa Kontorslanskap, ledarskap och hälsa Hugo Westerlund, professor i epidemiologi i i Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet (Enheten för epidemiologi) Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Läs mer

Ergonomi. Jörgen Eklund och Linda Rolfö Enheten för ergonomi, KTH

Ergonomi. Jörgen Eklund och Linda Rolfö Enheten för ergonomi, KTH Ergonomi Jörgen Eklund och Linda Rolfö Enheten för ergonomi, KTH Bakgrund Det som kostar 1 000 kr att ändra på en ritning kostar 10 000 kr att ändra vid en installation och 100 000 kr att bygga om efter

Läs mer

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning

Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning 2014-03-26 KS-2013/1358.251 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Projektering av nytt kommunhus - kontorslösning Förslag till beslut Planerings- och

Läs mer

Läkarexpeditioner och jourrum. Sveriges läkarförbund

Läkarexpeditioner och jourrum. Sveriges läkarförbund 2008 Läkarexpeditioner och jourrum Sveriges läkarförbund Läkares arbetsplatser Det finns en rätt, ett behov och en nödvändighet att läkare aktivt deltar i planeringen av våra sjukhus. Detta eftersom miljö

Läs mer

Hur påverkar kontorets utformning prestation och hälsa?

Hur påverkar kontorets utformning prestation och hälsa? Högskolan i Gävle Hur påverkar kontorets utformning prestation och hälsa? Vilken betydelse har återhämtning i dagens arbetsliv, där många är ständigt uppkopplade till sitt arbete? FoU-projekt i samarbete

Läs mer

Kontor 2015. Lär av framgångsfaktorer & fallgropar. Skapa en framgångsrik arbetsplats. Stockholm 1-2 december 2015. www.teknologiskinstitut.

Kontor 2015. Lär av framgångsfaktorer & fallgropar. Skapa en framgångsrik arbetsplats. Stockholm 1-2 december 2015. www.teknologiskinstitut. Lär av framgångsfaktorer & fallgropar Kontor 2015 Bildkälla: Arcona - Sveriges snyggaste kontor 2014 Skapa en framgångsrik arbetsplats Uppföljning hur gick det sen? Framgångsfaktorer och fallgropar vid

Läs mer

Standardmodeller för administrativa lokaler

Standardmodeller för administrativa lokaler Standardmodeller för administrativa lokaler UPPRÄTTAT AV FASTIGHET Innehåll Sida Inledning - Adminstrativa lokaler vid VLL - Adminstrativa lokaler sett ur ett förvaltningsperspektiv - Allmänt om kontorslokaler

Läs mer

Dags för nya lokaler?

Dags för nya lokaler? Dags för nya lokaler? Här har vi har samlat tips till dig som söker lokal. Framtidssäker arbetsplats Välja läge Modernt och flexibelt Framtidssäker arbetsplats Tänk långsiktigt och ha framtiden i åtanke

Läs mer

Framtidens arbetsplatser

Framtidens arbetsplatser SUSANNA TOIVANEN Framtidens arbetsplatser Att utveckla hållbara och friska kontor SUSANNA TOIVANEN Framtidens arbetsplatser Att utveckla hållbara och friska kontor Att veta är inte tillräckligt, vi måste

Läs mer

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök REFERENSBILDER FRÅN VÅRDEN Östra sjukhuset, Göteborg ABAKO Arkitektkontor 2 3 Östra sjukhuset, Göteborg

Läs mer

Dags för aktivitetsbaserat arbetssätt?

Dags för aktivitetsbaserat arbetssätt? Dags för aktivitetsbaserat arbetssätt? så förbereder du chefer och medarbetare Aktiverings guide till hur du som arbetsgivare förbereder din organisation för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Ta del av

Läs mer

Jag trivs bäst i öppna landskap en fallstudie av de anställdas upplevelse av övergången från cellkontor till öppet kontorslandskap

Jag trivs bäst i öppna landskap en fallstudie av de anställdas upplevelse av övergången från cellkontor till öppet kontorslandskap Jag trivs bäst i öppna landskap en fallstudie av de anställdas upplevelse av övergången från cellkontor till öppet kontorslandskap Författare: Desirée Ödmark Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV UPPLEVD PRODUKTIVITET SAMT ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE MELLAN AKTIVITETSBASERADE OCH TRADITIONELLA KONTOR

EN JÄMFÖRELSE AV UPPLEVD PRODUKTIVITET SAMT ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE MELLAN AKTIVITETSBASERADE OCH TRADITIONELLA KONTOR EN JÄMFÖRELSE AV UPPLEVD PRODUKTIVITET SAMT ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE MELLAN AKTIVITETSBASERADE OCH TRADITIONELLA KONTOR A COMPARISON OF PERCEIVED PRODUCTIVITY AND JOB SATISFACTION BETWEEN ACTIVITY BASED

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR AKTIVITETSBASERADE KONTOR En studie kring hur Vasakronan implementerat det aktivitetsbaserade kontoret och arbetssättet FRIDA CLAESSON Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik Byggteknik Grundnivå 15

Läs mer

SCREENS FOR FOCUSING

SCREENS FOR FOCUSING SCREENS FOR FOCUSING Design med respekt för miljön Här är systemen som låter dig förena trivseln och den personliga integriteten i det egna rummet, med den öppna planlösningens möjligheter till flexibilitet

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Levererar sundare arbetsplatser ett steg i taget

Levererar sundare arbetsplatser ett steg i taget Levererar sundare arbetsplatser ett steg i taget Ett skridt steg mot imod en rent start Mallslingan 4 187 66 TÄBY +46 8 732 70 80 www.materialgruppen.se Vi behöver skal alle alla ta ett steg tage et skridt

Läs mer

Framtidens arbetsplatser

Framtidens arbetsplatser SUSANNA TOIVANEN Framtidens arbetsplatser Att utveckla hållbara och friska kontor SUSANNA TOIVANEN Framtidens arbetsplatser Att utveckla hållbara och friska kontor Att veta är inte tillräckligt, vi måste

Läs mer

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet

Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbetsmiljö och betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa Anna Nyberg Med Dr, leg psykolog Stressforskningsinstitutet Chefers arbete Högt arbetstempo med ständiga avbrott Varierat och fragmenterat

Läs mer

ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER

ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER ADMINISTRATIVA ARBETSPLATSER inom vården och dess förvaltningar 2015-02-05 Vad är PTS? Program för Teknisk Standard (PTS) är ett stöd i lokalförsörjningsprocessen i syfte att på ett effektivt sätt kvalitetssäkra

Läs mer

Design your story. microsoft. jobbet är i huvudsak något man gör, inte en plats man går till.

Design your story. microsoft. jobbet är i huvudsak något man gör, inte en plats man går till. Design your story microsoft jobbet är i huvudsak något man gör, inte en plats man går till. 1 SITTPLATSER En arbetsplats på Microsoft är ett ställe där man kan utföra sitt arbete. Företaget har gått från

Läs mer

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö A² diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 1 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 2 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö diligentia Hur kommer vi att arbeta i framtiden? För några år sedan började Diligentia att fundera

Läs mer

Reflektion över koncept på arbetsplatslösningar - de tre föreslagna koncepten sedda ur ett arbetsmiljöperspektiv som gäller hela Lnu

Reflektion över koncept på arbetsplatslösningar - de tre föreslagna koncepten sedda ur ett arbetsmiljöperspektiv som gäller hela Lnu 150331 Reflektion arbetsmiljö bilaga till beslut Reflektion över koncept på arbetsplatslösningar - de tre föreslagna koncepten sedda ur ett arbetsmiljöperspektiv som gäller hela Lnu Uppdrag för reflektionsgruppen

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 21/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Reaktioner på införandet av flexibel kontorsmiljö en prospektiv fältstudie Kai Österberg Björn Karlson Sofia Skogsliden Njördur Viborg Arbets- och miljömedicin

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT HÅLLBART OM ALLA TAR SITT ANSVAR Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Arbetsvetenskap, 15 hp My Ambrén Lena Johnsen VT 2016 A-K2016:13 Program:

Läs mer

1.Presentation av kontoret

1.Presentation av kontoret 1.Presentation av kontoret Vi är tre personer här på Arkitektkontoret i Eksjö. Pål Dunér är arkitekt SAR/MSA och började en gång som snickare på ett litet byggföretag i Småland. Detta har påverkat inriktningen

Läs mer

Gå med + www.plushuset.com

Gå med + www.plushuset.com Gå med + Tanken med Plushuset är ganska enkel. Du som hyr kontor här ska alltid få lite extra i form av service, valmöjligheter och lägre hyra. Första inflyttning är planerad att ske vid årsskiftet 2015/16.

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

2011-11-14. Är du utsatt för personlig förföljelse genom elaka ord och handlingar från chefer eller arbetskamrater?

2011-11-14. Är du utsatt för personlig förföljelse genom elaka ord och handlingar från chefer eller arbetskamrater? Töres Theorell, pensionerad professor vid KI Numera rådgivare vid stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet Tores.Theorell@stressforskning.su.se se även www.stressforskning.su.se och läs även

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Konceptutvecklare vårdmiljöer. Vi jobbar för bra ljudmiljöer inom sjukvården

Konceptutvecklare vårdmiljöer. Vi jobbar för bra ljudmiljöer inom sjukvården Konceptutvecklare vårdmiljöer Vi jobbar för bra ljudmiljöer inom sjukvården vårdmiljö Naturligt ljud skapar läkande ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar

Läs mer

VI HAR NOG EN VÄG ATT

VI HAR NOG EN VÄG ATT VI HAR NOG EN VÄG ATT VANDRA MEDARBETARES UPPLEVELSER AV EN AKTIVITETSBASERAD ARBETSPLATS Kandidatuppsats Arbetsvetenskap Emma Orrefalk Josefine Landén Sandra Hansson Utdelas: 2015-OPUS-K17 Program:

Läs mer

RIKSREPREPRESENTATIV UNDERSÖKNING OM DISKRIMINERING PÅ ARBETSPLATSEN

RIKSREPREPRESENTATIV UNDERSÖKNING OM DISKRIMINERING PÅ ARBETSPLATSEN RIKSREPREPRESENTATIV UNDERSÖKNING OM DISKRIMINERING PÅ ARBETSPLATSEN ETT ARBETSDOKUMENT FRAMTAGET FÖR ARBETSMILJÖFORUM PETER RINDERUD OPINIONSANSVARIG PÅ GFK GfK 2012 Peter Rinderud 20 Mars 2012 1 Bakgrund

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Soundlight Comfort Ceiling Inspirerande lugn Där ljudet möter ljuset skapas komforten Utmaningarna för kontor Öppen kommunikation har förändrat hur vi arbetar. Kontoret är inte längre en plats man går

Läs mer

Långsiktig forskning för ett bättre liv i och utanför arbetet. Relationen mellan arbete och privatliv kan vara konfliktfylld

Långsiktig forskning för ett bättre liv i och utanför arbetet. Relationen mellan arbete och privatliv kan vara konfliktfylld Nyheter från SLOSH Bilaga till SLOSH frågeformulär 2012 Långsiktig forskning för ett bättre liv i och utanför arbetet SLOSH påbörjades 2006 och omfattar idag 18 915 personer som följs över tid för att

Läs mer

Ett av de största fastighetsbolagen, som verkar som ett av de minsta

Ett av de största fastighetsbolagen, som verkar som ett av de minsta Ett av de största fastighetsbolagen, som verkar som ett av de minsta 2016-11-14 2 Kort om Castellum Kommersiella fastigheter 710 fastigheter, 6400 kunder NKI 2016: 79 Egen förvaltningsorganisation 4,7

Läs mer

NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING

NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING 2 Next office ABW Next office ABW 3 NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING I vår version av den aktivitetsbaserade arbetsmiljön, Next Office ABW, erbjuder vi ett helhetsgrepp

Läs mer

Ett smakprov på framtidens ledarskap

Ett smakprov på framtidens ledarskap Ett smakprov på framtidens ledarskap En studie om hur chefer upplever och praktiserar ledarskap i aktivitetsbaserade kontorsmiljöer. Viktoria Schwitzgold Personalvetarprogrammet VT 2014 Examensarbete i

Läs mer

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor Husbok för Bilprovningens huvudkontor Så fungerar vårt flexkontor Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Välkommen till Bilprovningens

Läs mer

Kontorsfrihet. En rapport från Telenor/Sifo om digitalisering och det flexibla arbetslivet.

Kontorsfrihet. En rapport från Telenor/Sifo om digitalisering och det flexibla arbetslivet. Kontorsfrihet En rapport från Telenor/Sifo om digitalisering och det flexibla arbetslivet. Inledning Digitaliseringen pågår i ett rasande tempo och påverkar alla delar av vårt samhälle. Det gäller inte

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Forum Medicums process

Forum Medicums process Forum Medicums process - bakgrund, process, synpunkter på konceptkatalogen och synpunkter på placering av delar av verksamheten Den ursprungliga tanken bakom Projektet Forum Medicum föddes i samband med

Läs mer

Mobbning från olika perspektiv. Docent/forskare Christina Björklund

Mobbning från olika perspektiv. Docent/forskare Christina Björklund Mobbning från olika perspektiv Docent/forskare Christina Björklund 2016-03-23 Namn Efternamn 1 Definition mobbning Olämpligt/oacceptabelt beteenden/handlingar Förekommer upprepade gånger Över en tidsperiod

Läs mer

Hur minska stillasittandet på jobbet? Ann Sörlin, med dr, Fysioterapeut Viktoria Wahlström, doktorand, Sjukgymnast

Hur minska stillasittandet på jobbet? Ann Sörlin, med dr, Fysioterapeut Viktoria Wahlström, doktorand, Sjukgymnast Hur minska stillasittandet på jobbet? Ann Sörlin, med dr, Fysioterapeut Viktoria Wahlström, doktorand, Sjukgymnast Stillasittande är den nya rökningen. BMI stiger över tid i norra Sverige, kopplat till

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats)

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats) Medarbetarundersökning 2015 KS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på KS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på KS, 301 personer.

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

Arbetsplatsen som arena för lärande

Arbetsplatsen som arena för lärande Arbetsplatsen som arena för lärande En studie av förutsättningarna för att arbeta och lära i ett öppet kontorslandskap Isabelle Flygelholm och Emmy Hargne Nohagen Institutionen för pedagogik och didaktik

Läs mer

NOSACQ-50: Ett verktyg för att mäta säkerhetsklimat

NOSACQ-50: Ett verktyg för att mäta säkerhetsklimat NOSACQ-50: Ett verktyg för att mäta säkerhetsklimat Säkerhetskultur i processindustrin IPS konferens 5 februari 2013 Anders Pousette, Fil.Dr, Psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation_Ledarskap, Arbets-

Läs mer

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt?

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? CMB - Frukostmöte 2014-06-13 Ett nytt gränsöverskridande arbetsliv där allt fler jobbar när, var och hur de vill har lett till många tomma skrivbord på

Läs mer

Vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Heléne Lidström

Vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Heléne Lidström Vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt Heléne Lidström VARFÖR VAD HUR 2005 New World of Work THE EVOLUTION OF THE EMPLOYEE EMPLOYEE EXPERIENCE Den digitala arbetsplatsen Kultur, ledarskap, arbetssätt

Läs mer

Hur lärares arbetsrum bör utformas för att uppnå såväl psykosocialt välmående som god arbetsuppfyllnad

Hur lärares arbetsrum bör utformas för att uppnå såväl psykosocialt välmående som god arbetsuppfyllnad Examensarbete Allmändidaktiskt område Sanna Knutsson Hur lärares arbetsrum bör utformas för att uppnå såväl psykosocialt välmående som god arbetsuppfyllnad en semistrukturerad intervjuundersökning i tre

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Shis & Wems 2011 / 2012

Shis & Wems 2011 / 2012 Shis & Wems 2011 / 2012 Vad är SHIS? Frågeformulär om salutogena indikatorer på hälsa. - Pigg trött - Glad dyster - Lugn spänd - Koncentration - Kreativitet - Beslutsam tveksam - Balans obalans - Frisk

Läs mer

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008 Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser Stockholm 4 juni 2008 1 Program 4 juni Skanskas Kontorsindex, vår-08 Aktuella trender på kontorsmarknaden Stockholms

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

Rapport från konferensen RUM FÖR ARBETE

Rapport från konferensen RUM FÖR ARBETE Rapport från konferensen RUM FÖR ARBETE Arbetets museum 17 18 november 2010 Innehåll Förord... 2 Föredrag Framtidens kontorsarbetsplatser, finns de?... 3 Susanna Toivanen Abstracts Tema Det fysiska rummet...

Läs mer

En skolmiljö som inspirerar och motiverar

En skolmiljö som inspirerar och motiverar En skolmiljö som inspirerar och motiverar 3 I grunden handlar det om trivsel Första dagen efter sommarlovet. Hela kroppen pirrar av förväntan och nervositet. Att träffa samma lärare och samma kamrater,

Läs mer

Teknologi, tillit och tillgänglighet

Teknologi, tillit och tillgänglighet Örebro Universitet Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Sociologi Teknologi, tillit och tillgänglighet Om ledarskapets rumsliga dimensioner på moderna kontor Sociologi C med

Läs mer

Chefer i skottlinjen! Docent Christina, enheten för Intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Chefer i skottlinjen! Docent Christina, enheten för Intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa Chefer i skottlinjen! Docent Christina, enheten för Intervention och implementeringsforskning inom arbetshälsa Projektet Projektgrupp: Elisabeth Björk Brämberg Cecilia Åkerblom 3 års projekt Finaniserat

Läs mer

Är framtidens kontor här för att stanna?

Är framtidens kontor här för att stanna? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 379 Samhällsbyggnad Magisternivå, 30 hp Real Estate and Construction Management Är framtidens kontor här för att stanna? - En kvantitativ jämförelse

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriärutveckling och hälsa

Kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriärutveckling och hälsa Kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriärutveckling och hälsa Anna Nyberg, PhD Stressforskningsinstitutet Varför studera kvinnliga chefer? Arbetslivet i Sverige är fortfarande inte jämställt Kvinnor

Läs mer

Lokalresursplanering i offentlig sektor

Lokalresursplanering i offentlig sektor Ta er lokalresursplanering ett steg vidare! Lokalresursplanering i offentlig sektor Bättre verksamhetsnytta och ökad kostnadseffektivitet Vad är nyttan med lokalplanering? Hur utveckla lokalbeståndet för

Läs mer

Optimal utformning av ett nybyggt kontor - en fallstudie åt Videum AB

Optimal utformning av ett nybyggt kontor - en fallstudie åt Videum AB Examensarbete i Byggteknik Optimal utformning av ett nybyggt kontor - en fallstudie åt Videum AB An optimal design of a new office for Videum AB Författare: Emma Dahlberg, Ida Leander och Nicole Savegård

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

! MÄNNISKAN OCH LJUSET sida!1

! MÄNNISKAN OCH LJUSET sida!1 ! MÄNNISKAN OCH LJUSET sida 1! ! Ljuset är den mest kraftfulla mekanismen för att reglera människans dygnsrytm. Ljuset har förmågan att ge energi, att verka avslappnande, att pigga upp samt öka den kognitiva

Läs mer

QS World University Rankings 2014/2015

QS World University Rankings 2014/2015 Sid 1 (6) QS World University Rankings 2014/2015 Umeå universitet klättrar i årets QS World University Ranking med 22 platser. Bästa placeringen för universitetet någonsin med nummer 267. Placeringen innebär

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm

Esplanaden 3C. Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Esplanaden 3C Sundbyberg 937 kvm - 6 000 kvm Välkommen till Diligentia Esplanaden 3 C Här finns lediga lokaler från 937 6 000 kvm. Lokalerna är flexibla och delbara från 937 kvadratmeter. Se översiktsritningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 TS

Medarbetarundersökning 2015 TS Medarbetarundersökning 2015 TS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på TS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på TS, 122 personer.

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

New traditions ARKITEKTRITAT KONTOR FRÅN TENGBOM

New traditions ARKITEKTRITAT KONTOR FRÅN TENGBOM New traditions ARKITEKTRITAT KONTOR FRÅN TENGBOM ARKITEKTRITADE KONTOR TILL ALLA Med Architection lanserar vi på Senab ett enklare sätt att förverkliga drömmen om ett arkitektritat kontor. Ett koncept

Läs mer

Hvordan projekter startes, så de får ledelsens fulde opmærksomhed. Sture Karlsson

Hvordan projekter startes, så de får ledelsens fulde opmærksomhed. Sture Karlsson Hvordan projekter startes, så de får ledelsens fulde opmærksomhed Sture Karlsson Och v är Sture Karlsson? Kist, numera mest personkist Har drivit internationell affärsutveckling inom Service Managent Projektledare

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 5, 42, 100, 28 KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP OCH HÄLSA Mittuniversitetet Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik. Ingela Bäckström, Pernilla Ingelsson, Håkan Wiklund.

Läs mer

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi/se YOUR IDEA. OUR SURFACES.

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi/se YOUR IDEA. OUR SURFACES. SURF IDEA BOOK 2013 Arkitekt: Kontakta oss för att få ditt itunes App Store-presentkort på 100 kr för att använda till appar till din iphone och ipad! Länk på sidan 1 Puucomp Frihet att koncentrera

Läs mer

Naturligt ljud skapar läkande ljudmiljöer

Naturligt ljud skapar läkande ljudmiljöer vårdmiljö Naturligt ljud skapar läkande ljudmiljöer Vi människor är gjorda för att vara utomhus där vår syn och hörsel fungerar bäst. Våra sinnen har inte utvecklats i någon större omfattning under de

Läs mer

Så vill vi ha kontoret

Så vill vi ha kontoret Så vill vi ha kontoret i dag och i morgon En tyst arbetsmiljö med plats för spontana möten. Så vill dagens kontorsanställda ha det, enligt en sammanställning av förstudier som Senab Services låtit göra.

Läs mer

Hållbart ledarskap i byggsektorn

Hållbart ledarskap i byggsektorn NCC, 29 april 2008 Hållbart ledarskap i byggsektorn En pilotstudie av aspekter i platschefernas ledarskap som begränsar stress, främjar hälsa och produktivitet Margaretha Hartzell, Constanze Leineweber,

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Sida 1 av 5 Arbetsmiljö Ett rum eller två i rummet, så kan man också skapa lite avskildhet i kontorslandskap. En ljuddämpande kreation, Mute floor från Horreds. Design: Fredrik Mattsson. Foto: Andy Praht

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 725 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 725 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 725 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 725 kvm. Plan: 5 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Individens upplevelse av ett aktivitetsbaserat kontor. En studie av psykosocial arbetsmiljö på Skanska

Individens upplevelse av ett aktivitetsbaserat kontor. En studie av psykosocial arbetsmiljö på Skanska Individens upplevelse av ett aktivitetsbaserat kontor En studie av psykosocial arbetsmiljö på Skanska Examensarbete för kandidat inom huvudområdet arbetsvetenskap Författare: Jenny Nilsson Handledare:

Läs mer

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak Bra akustik på arbetsplatsen Från golv till tak Välmående och nöjda anställda är A och O i en verksamhet Varje år går miljontals arbetsdagar förlorade på grund av arbetsrelaterade skador och sjukdomar,

Läs mer

Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv Ett AFA-finansierat projekt om ledares arbetsvillkor, återhämtning och hälsa samt förutsättningar för hållbart ledarskap Christin Mellner Susanna Toivanen

Läs mer