Arbetsförmedlingen har sagt upp avtalen med etableringslotsarna. Kriminella nätverk använder oseriösa metoder och hotar anställda i myndigheten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingen har sagt upp avtalen med etableringslotsarna. Kriminella nätverk använder oseriösa metoder och hotar anställda i myndigheten."

Transkript

1 Nr 1 mars 2015 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Resan fortsätter sidan 2 RALS sidan 3 Växthus sidan 4 Växthus i Växjö sidan 5 Eures-rådgivare sidan 6 Euresverksamheten sidan 7 Aktuellt Nordiska samarbetet sidan 8 Ordförandekonferens sidan 9 Arbetsförmedlingen har sagt upp avtalen med etableringslotsarna. Kriminella nätverk använder oseriösa metoder och hotar anställda i myndigheten. Hur ST ser på att avtalen för etableringslotsar har sagts upp? Med tanke på allvaret i vad som sker bland vissa lotsar är det ett klokt beslut. Många hade nog gärna sett att det gjorts tidigare. Helena Perlerot, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen Hur påverkar detta etableringsuppdraget? Just nu kan jag inte svara på det. Där hänvisar jag till arbetsgivaren. Hur påverkar det medlemmarna som arbetar med uppdraget? Vi har fått många positiva signaler men det finns en oro för vad beslutet kommer att innebära. Arbetsbelastningen är väldigt hög hos många med etableringsuppdraget redan idag. Oron består i att man inte hinner med fler arbetsuppgifter. Arbetsgivaren undersöker hur uppgifterna som lotsarna har haft ska utföras och ska återkomma med besked till oss som fack. Sista sidan Korsord sidan 10 Bottennapp sidan 10 Praliner sidan 10! Fackförbundet ST har presenterat Temperaturmätaren 2015 Hur står det till med arbetsmiljön i staten? Undersökningen är en uppföljning av den rapport som ST presenterade STs skyddsombud inom staten har svarat på frågor om vad de tycker om arbetsmiljön. Undersökningen visar att den psykosociala arbetsmiljön blir allt viktigare för dem som arbetar på statligt uppdrag. Läs hela Temperaturmätaren 2015 på st.org: arbetsmiljo_2015.pdf

2 STyrkan nr 1 / mars Ledaren Det som kommer att påverka myndigheten under 2015 är de förändringar och den förnyelse som Arbetsförmedlingen påbörjade i samband med verksamhetsdagarna i höstas. Under vintern har alla medarbetare kunnat bidra till att forma den gemensamma värdegrunden. Arbetsförmedlingens förnyelseresa går nu in i en ny fas där chefer på fler nivåer deltar. Värdegrunden ska implementeras. Visionen ska formas. Organisationen ska förändras. Vi fackliga företrädare är med på resan och vill bidra till att vi tillsammans når målet. Målet kan vara svårt att se då vi ofta glömmer bort oss i nuet. Det kommer att vara svårt att se helheter. Vi är i en övergång mellan två filosofier: den gamla och den nya. Det tar tid för alla att anpassas till ett annat sätt att tänka och agera. I förnyelseresan finns många bra delar som tidigare inte fått utrymme. I stället för detaljerade direktiv från centralt håll är tanken att idéer och metoder ska komma underifrån. Samtidigt som det ska finnas en tydlighet från den centrala ledningen om ramarna. Därför har Gd fattat några principbeslut om ledning och styrning samt om myndighetens organisation. Där är en förändring av gränser mellan marknadsområden en del. En annan är förändringar av ledningsstrukturerna med fler chefer som har ett ledarskap nära sina medarbetare. Och färre chefer på andra nivåer. Till detta kommer implementeringen av nya IT-system, metodutveckling och mycket annat. Vi kommer att få ett tufft utvecklingsår och vi måste tillåta oss att ha ett överseende med att allt inte kommer att fungera över en natt. STs avdelningsstyrelse hade nyligen en konferens med sektionernas ordförande där de informerades om läget, som du kan läsa om på annan plats i tidningen. Vi har identifierat delar i förändringarna där medlemmarnas arbetsmiljö och villkor på sikt kan påverkas. ST kommer att bevaka detta i partsgemensamma centrala forum under resan. Centrala och regionala facken ska ha en gemensam dag med arbetsgivaren i slutet på mars för att skapa en samsyn och delaktighet i resan. Några marknadsområden planerar även partsgemensamma aktiviteter. Det är bra att alla samarbetar arbetsgivare, fackliga organisationer, skyddsombuden och alla medarbetare för att utvecklingen ska bli bra för verksamheten och myndigheten. På kort och lång sikt är förändringen vital för myndighetens framtid. Och att myndigheten ska ha en ljus framtid är något som borde ligga i allas intresse. Förnyelseresan har många begrepp som kan ses som otydliga. De kommer säkert att tolkas olika av myndighetens anställda. Vi som individer lär lägga in olika värderingar och betydelser i begreppen. Ännu ett skäl till dialog och samsyn. Arbetsgivaren har, sedan i höstas, lagt ut mycket information på Vis. Läs den informationen! På så sätt kan vi alla bidra till att resan blir bra. STyrkan utges av avdelningsstyrelsen för ST inom Arbetsförmedlingen och är öppen för alla medlemmar i ST inom Arbetsförmedlingen. STyrkan får citeras med angivande av källa. STyrkan tar gärna emot material från skribenter runt om i landet. Redaktionen:, Chefredaktör och ansvarig utgivare Christofer Björk, Lars-Erik Backström, Postadress: STyrkans redaktion ST inom Arbetsförmedlingen Box 5308, Stockholm E-post:

3 STyrkan nr 1 / mars Lönerevision 3 Planeringen inför nästa lönerevision är i full gång. Mikael Sandberg, förhandlingsansvarig i STs avdelningsstyrelse, berättar mer När sker nästa lönerevision? Revisionsdatum är den 1 oktober Det är sista revisionen i denna avtalsperiod. Vad innehåller revisionen? Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) ska förhandla med arbetsgivaren om ny lön för STs medlemmar. I nuvarande löneavtal finns det inskrivet att om OFR och arbetsgivaren inte kommer överens om någonting annat så ska STs medlemmar i genomsnitt få ut minst 2,5 % i löneökning. Är tidplanen för revisionen klar? Tidplanen är i princip klar och den kommer att publiceras i VIS. Den innehåller bland annat tidpunkter för information och utbildning för STs medlemmar under våren, när lönesamtalen ska genomföras och när löneförhandlingarna eller lönesättande samtal ska genomföras. Målet är att de nya lönerna ska betalas ut på novemberlönen. Vad innehåller informationerna och utbildningarna? De kommer att innehålla beskrivningar av hur avtalet är konstruerat, skillnaderna mellan lönesättande samtal och bordsförhandlingar, en del tips och råd för hur man genomför lönesättande samtal med mera. Mikael Sandberg, förhandlingsansvarig Du kan läsa mer om avtalet på Vis under Min anställning / Löner/Löneavtal Information om löner finns även på En läsarundersäkning gjordes bland STyrkans läsare under våren Nu är det dags igen! Under vecka kommer STs medlemmar att kunna besvara frågor i en enkät utsänd om medlemstidningen. Enkäten kommer att skickas till den e-postadress som finns angiven i STs medlemsregister. Ta vara på möjligheten att tycka till om tidningen! Information från Avdelningsstyrelsen finns på våra avdelningssidor på st.org. En del material måste du vara inloggad som medlem eller förtroendevald för att kunna ta del av.

4 STyrkan nr 1 / mars Växthus Så kallade Växthus har växt fram (!) på flera ställen i myndigheten. STyrkan ställer frågan till projektledaren, Caroline Enevold: Vad är Växthus? - Ett Växthus är en utvecklingsmiljö där man tillsammans med kunder och medarbetare samutvecklar någonting, berättar Caroline. Ett Växthus består vanligtvis, förutom en mindre grupp från HK (utvecklingsledare, metodare och stödpersoner kring metodiken), av tre Af-kontor. Caroline Enevold, projektledare för Västhuset Foto: Vis Det man gör i Växthusen är att man genom samtal med kunderna utgår från kundens egna berättelser om behov, drivkrafter, beteenden, m.m. för att sedan ta fram förslag på för-bättringar. Förbättringsförslagen tas tillbaka till kunderna för att stämma av om vi är på rätt väg och för att få ny input kring lösningarna. Arbetet är iterativt och sker i loopar : vi börjar med den stora bilden och konkretiserar lösningarna mer och mer för varje loop. Växthusarbetet påbörjades våren 2014 med följande förbättringsspår: Utveckling av inskrivningsprocessen för arbetssökande och erbjuda möjlighet att boka tid (Växjö, Mjölby och Skärholmen) Behovsbedömning och rekommendation i samband med rekrytering (Falun, Uppsala, Ljungby och Kristianstad) Under senhösten påbörjades ytterligare ett Växthus: Nyutveckling av handlingsplanen (Växjö, Mjölby, Skara, Åkersberga och Kundtjänst) Vad är bakgrunden till projektet? Bakgrunden till projektet är vårt låga förtroende, både internt och externt. Genom att arbeta kunddrivet och involvera både kunder och de medarbetare som möter kund har vi möjlighet att påverka både det interna och det externa förtroendet. Vi utgår alltså ifrån att de som är direkt berörda av våra tjänster och metoder - kunderna och medarbetarna på kontoren - är de som borde ha störst påverkan på det som utvecklas och driva utvecklingen! I de Växthus vi har jobbat med har vi fokuserat på det första mötet för arbetssökande och arbetsgivare. Vi tror att genom att förbättra det första mötet kan vi lösa upp en del knutar senare i processen. Kort, hur fungerar det konkret? När det gäller arbetssökande har inskrivningen delats upp i två steg, där den sökande vid själva inskrivningstillfället (via självinskrivningen eller besök på kontoret) erbjuds möjlighet att boka och välja! tid. Till stor del har vi jobbat så här tidigare i myndigheten. Men då har det varit upp till varje kontor att bestämma upplägget och utgångspunkten har sällan varit kundens behov. Nu har vi kundsäkrat arbetssättet och fått tillgång till ett bokningssystem som är kopplat till självinskrivningen så att kunden kan boka tid direkt. I arbetsgivararbetet har vi tagit fram ett enkelt verktyg för att kunna göra en behovsbedömning när en arbetsgivare vill rekrytera. Vi saknar idag samsyn i myndigheten kring när vi ska rekommendera våra olika rekryteringsvägar. I Växthuset har vi tillsammans med medarbetarna på kontoren identifierat de viktigaste faktorerna för att kunna göra en behovsbedömning, samt hur dessa leder till en rekommendation av olika rekryteringsvägar. Kontoren har använt det framtagna verktyget och haft samtal med arbetsgivarna om hur det förändrade arbetssättet har påverkat arbetsgivarens uppfattning om kontakten med Af samt hur utfallet blev i rekryteringen. Hur hanteras de arbetsgivare och arbetssökande som inte klarar av detta via Internet? Denna fråga berör egentligen bara arbetssökande. De som inte har använt självinskrivningen har erbjudits boka tid vid besöket på kontoret. En kalender i Outlook har då använts för att boka tiden. fortsättning nästa sida

5 STyrkan nr 1 / mars Växthus Projektledaren, Caroline Enevold, berättar vidare om Växthus-projektet Vilka erfarenheter har ni gjort? Responsen från både arbetssökande och medarbetare har varit mycket positiv. Arbetssökande upplever att de får större påverkansmöjlighet, genom att de får möjlighet att styra när de ska träffa oss, och känner att de hinner landa innan planeringssamtalet. Tidsbokningsapplikationen fungerar bra och uppskattas av kunderna. För medarbetarnas del upplever de en ökad kvalitet i arbetet. Arbetsmiljön i DS har på vissa håll förbättras avsevärt. Både kunder och medarbetare har möjlighet att förbereda sig inför planeringssamtalet. Växthus i Växjö Ett fortsatt utvecklingsområde är administrationsdelen i tidsbokningsapplikationen när man lägger in förmedlarnas tider. Det verktyg vi har tagit fram för behovsbedömning (rekryteringssnurran) upplevs av förmedlarna som en bra grund att stå på och ger en struktur i samtalet med arbetsgivarna. Även om förmedlare med stor erfarenhet av AG-arbete kanske inte behöver titta så mycket i snurran finns den där att luta sig emot. Den är ett bra stöd för nya eller ovana medarbetare. Första kontakten med arbetsgivarna har förbättrats, men för att få till en större förändring måste vi säkra leveransen av våra rekryteringsvägar. Hur har Växthus fungerat? Elisabeth Trajkova, vice ordförande i klubben på AF Växjö berättar Hur har Växthuset fungerat i Växjö? Som vi i facket har uppfattat det så har det fungerat väl. Hur har medlemmarna uppfattat projektet? Projektet har uppfattats positivt då det bla. Har skapat en bättre arbetsmiljö i direktservice. Vilka positiva eller negativa effekter har medlemmarna sett? Bättre arbetsmiljö i direktservice. Bättre struktur i arbetssätt med till exempel införande av frontoffice och backoffice. Bättre bemötande mot sökande med till exempel kortare vänttider. Negativa effekter är mer av teknisk karaktär, till exempel att bokningsbara tider för samtal inte har varit tillräckliga. Även tekniska problem med ombokningar. En del sökande som ringt till kundtjänst har blivit hänvisade till Växjö då de inte haft kännedom om projektet Växthuset. Hur har arbetssökande som inte har tillgång till dator eller har bristande språkkunskaper klarat av bokningar? De sökande får komma in till förmedlingskontoret för att få hjälp med att boka en tid, antingen De kontor som har deltagit i Växthusen ställer sig mycket positiva till konceptet och dess metodik. Delaktigheten och engagemanget ökar när man bjuds in att samutveckla, och man får genom metodiken också ett verktyg att använda i sitt ständiga förbättringsarbete lokalt. Kommer Växthus att införas i hela landet? Det som tagits fram i Växthusen kommer att implementeras under året, men tidpunkter är ännu inte helt fastlagda. Klart är dock att de verktyg som tagits fram kring AG-arbetet tas in i utbildningen Arbetsgivarrelationer. När det gäller Växthuskonceptet håller en stödfunktion på att byggas upp för att kunna driva och stötta nya Växthus framöver. Vi kommer också att jobba med att sprida kunskap om insikterna från kundresorna samt om kunddriven utveckling. Elisabeth Trajkova, vice ordförande i klubben på AF Växjö att vi informerar hur det går till eller att vi faktiskt bokar en mötestid.

6 STyrkan nr 1 / mars Eures-rådgivare Joseph Karambotis arbetar som Eures-rådgivare i Skellefteå, har haft uppdraget i cirka 3 år. Det område som Joseph servar är förutom Skellefteå även grannkommunerna Norsjö, Arvidsjaur och Arjeplog. Ett nätt litet område strax under kvadratkilometer. Vad gör då Joseph om dagarna? Han servar arbetssökande med lediga platser och arbetsgivare med arbetssökande. Precis som alla andra arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen. Ungefär lika mycket tid på arbetssökande som på arbetsgivare. Joseph Karambotis har ett viktigt uppdrag som Eures-rådgivare. Lars-Erik Backström har träffat honom för att få veta mer Joseph Karambotis, Eures-rådgivare i Skellefteå Joseph är också landansvarig för Grekland, har en del kontakter med arbetsgivare där som söker arbetskraft. Annars är den stora arbetsgivaren Norge som framför allt lockar många ungdomar. Även England lockar många. Joseph fungerar också som stöd för arbetsgivare från andra länder som har större eller samlade rekryteringar samt deltagande i större mässor som exempelvis säsongsanställningar. En viktig del av arbetet är att marknadsföra tjänsten i Sverige men även utomlands då det även förekommer en del resor i uppdraget. En fördel med uppdraget är att det inte är tvingande varken för arbetssökande eller för arbetsgivare. Joseph arbetar med de som verkligen vill använda tjänsten. Det innefattar matchning och platsförslag. Nyligen kom ett par från Grekland där han är läkare och hon är skogsmästare. Båda ser ut att lyckas med att få arbete i Skellefteåtrakten. Det är alltid roligt med lyckade rekryteringar, det är stimulerande säger Joseph. Inom Euresorganisationen efterlyser Joseph mer kommunikation och information både om den Euresreform som nu ska etableras men även om uppdraget från Arbetsmarknadsdepartementet, myndigheten och regionen. Kontakter med andra Euresrådgivare är stimulerande och behöver utvecklas. Mer information om Euresrådgivarnas arbetet finns att hitta på Eures egna hemsida https:// ec.europa.eu/eures samt på www. facebook/euressweden Text och foto: Lars-Erik Backström Gilla avdelningen på Facebook:

7 STyrkan nr 1 / mars Eures-verksamheten Vad är då Eures-verksamheten? Lars-Erik Backström beskriver mer Eures-rådgivare finns i varje EUland samt EES länderna (Island, Liechtenstein och Norge) samt Schweiz. I Sverige finns cirka 60 Eures-rådgivare. Total finns cirka 900 inom EU och EES. Det är upp till varje land att forma organisationen för verksamheten utifrån sina förutsättningar. I Sverige har Arbetsförmedlingen uppdraget att driva och samordna verksamheten. Samordningen sköts av Enheten Nationell Samordning Eures som tillhör organisatoriskt Internationella staben på huvudkontoret. Enheten är utsett till nationellt samordningskontor för Eures-verksamheten i Sverige. Enhetens uppdrag är att ansvara för planering, uppföljning av resultatrapportering till EUkommissionen. Arbetsuppgifterna är strategisk, planering, uppföljning och återrapporteringar till Arbetsmarknadsdepartementet, den egna myndigheten samt redovisning av aktivitetsplanering och resultatrapporteringar till EUkommissionens samordningskontor för Eures. Enheten består av 8 medarbetare inklusive chef som också har rollen som nationell koordinator för Eures. Det finns en koordinator i varje land som har regelbundna kontakter med varandra och med EUkommissionens samordningskontor. I varje marknadsområde finns en Eures Line Managers som ska ha en överblick i marknadsområdet om hur behoven ser ut av Eurestjänster. Speciellt fokus är också på arbetsgivare med svårigheter att hitta rättarbetskraft inom landet. Även att ha dialog med Euresrådgivarna i sitt område och med de chefer som har Eures-rådgivare på sin arbetsplats. Det finns 11 stycken Eures Line Managers. Styrningen av den operativa Eures-verksamheten sker genom linjen. Eures-rådgivarna finns på förmedlingarna och arbetsleds av Af- eller sektionschef. Madeleine Deland, som arbetar på Enheten för Nationell Samordning, berättar att det är en viktig arbetsuppgift som Eures-rådgivarna har. Att matcha arbetssökande med lediga jobb och därigenom öka rörligheten av arbetskraft inom EU/ ESS är ett av de verktyg som finns i EU s sysselsättningsstrategi och som ska bidra till att fler kommer i arbete, att arbetsgivarna får arbetskraft och att främja den fria rörligheten. Ett klassiskt arbetsförmedlingsuppdrag med andra ord. Avdelningens blogg, med några av ledamöternas personliga reflektioner följer du på: Madeleine berättar vidare att 500 rekryterades till Sverige med stöd av Eures-rådgivare under Och att arbetssökande i Sverige rekryterades till arbetsgivare i andra EU/EES länder med stöld av Euresrådgivare under En bra siffra som vi ska vara stolta över. Avslutningsvis berättar Madeleine att nu pågår ett arbete med projektet Ditt första Eures jobb. En riktad satsning som EU-kommissionen gör för att minska ungdomsarbetslösheten. Målgruppen är ungdomar år. Sverige har fått pengar för projektet som pågår till Lars-Erik Backström Arbetsförmedlingens interna instruktion för arbetsförmedling på den gemensamma arbetsmarknaden i Europa: På alla arbetsförmedlingar ska det tydligt anges att man kan söka arbete och rekrytera medarbetare på den gemensamma arbetsmarknaden i Europa. Arbetsgivare och arbetssökande ska erbjudas möjlighet att använda sig av Arbetsförmedlingens Eures-tjänster via olika servicevägar. Eures är en integrerad del av Arbetsförmedlingens tjänsteutbud. Det direkta personalansvaret för Eures ligger i linjen. Ansvaret för nationella och internationella uppdrag åligger Eures-manager. Eures - Europeisk arbetsförmedling heter sidan i Vis som ligger under fliken Arbetsförmedling där information om tjänsten samt regelverk finns beskrivna.

8 STyrkan nr 1 / mars Aktuellt 30 års fackligt samarbete Inom Arbetsförmedlingarna i Sverige, Danmark, Norge och Finland har sedan 30 år funnits ett fackligt samarbete för att utbyta erfarenheter och för att informera varandra om fackliga frågor och verksamhetsfrågor inom Arbetsförmedlingen. Den november firades 30-års jubileum av det nordiska samarbetet inom Nordiska Arbetsmarknadsgruppen, NAG, i Köpenhamn. För avdelningsstyrelsen deltog ordföranden Helena Perlerot samt andre vice ordförande Lars-Erik Backström. Danske Sven Andersen inledde konferensen med att ge en återblick på de 30 åren av fackligt samarbete genom bilder och berättelser. Denna bild från 1988 i Finland. En av de gemensamma initiativ som gjorts genom åren var, 1993 på konferensen i Åbo, ett uttalande på grund av den höga arbetslösheten i alla länder. Uttalandet krävde mer resurser till arbetsförmedlingarna och att satsa på offentliga arbeten med lön istället för passiva insatser som a-kassa. Uttalande kunde användas även Bakgrunden för samarbetet mellan de nordiska facken inom arbetsförmedlingarna var att regeringarna i de nordiska länderna genom Nordiska ministerrådet tecknat avtal om att stärka samarbetet i kampen mot stigande arbetslöshet i de nordiska länderna. Det i sin tur krävde en utbyggnad av det nordiska och internationella samarbetet om samordning av politik och åtgärder som stödjer kampen mot arbetslöshet. Denna överenskommelse trädde i kraft Som en konsekvens av detta enades ordförandena i respektive land att genomföra årliga konferenser som skulle rotera mellan länderna samt att besöka varandras ombudsmöten. Den första konferensen arrangerades på initiativ av dåvarande ordförande i APL Viggo Møller i Aalborg Den senaste konferensen arrangerades i Sverige, på Barkaby Gård. Lars-Erik Backström rapporterar från firandet av ett 30 år långt nordiskt fackligt samarbete Ländernas respektive ordförande: Hanne Nordhaug Norge, Helena Perlerot Sverige, Eija Tuutti Finland och Ilse Asmussen Danmark. Genomgående tema på alla konferenser har varit det arbetsmarknadspolitiska läget i varje land. Dessutom har det funnits ett tema som har haft anknytning till arbetsmarknaden och personalpolitiken. På konferensen i Köpenhamn diskuterades, förutom de 30 årens fackliga samarbete, också läget 2014 i respektive land om arbetslösheten, politiska läget och trender inom arbetsmarknadspolitiken. Deltagarna hann även med att planera innehåll på nästa nordiska konferens som genomförs i Norge den 2-4 juni 2015 samt ett besök på ett Jobcenter i Köpenhamn. Andra delar som ingick i jubileumskonferensen var att fördjupa våra kunskaper om den världsberömda nordiska modellen samt den danska Flexicurity modellen. Lars-Erik Backström

9 STyrkan nr 1 / mars Aktuellt Ordförandekonferens Avdelningsstyrelsen samlade STs sektionsordförande till två strategidagar. Ämnet för dagarna var att Avdelningsstyrelsen gick igenom de olika begreppen kring förnyelseresan: Nuläge Målbild Ledningsfilosofi Kund- och kanalstrategin Sektionsordförande satt sedan i grupper, regionvis, och arbetade med olika frågeställningar kring förnyelseresan och förändringsarbetet. Vid redovisningen var alla eniga om att det finns många frågetecken. Framför allt vad de olika begreppen står för. Det finns också stora luckor i helhetsbilden både från arbetsgivare och fackliga. Känslan var att arbetsgivaren centralt inte vet hur det fungerar i kärnverksamheten i praktiken. Thomas Hagman, chef på ledningsstaben, deltog på mötet under del av dag två. Han har jobbat på AF i cirka ett år. När han började var kritiken mot AF hård, men den har lagt sig och blivit mer nyanserad. Thomas Hagman, chef på ledningsstaben Delar av åhörarna vid konferensen Sektionernas ordförande samlades den februari i Stockholm. På dagordningen stod förnyelseresan AF efterfrågas numera som den expertmyndighet vi är. Det har varit mycket fokus på resultaten, men om man tittar på resultaten är de ganska bra. Men AF har haft en motsägelsefull styrning. Vi ska leverera snabbt men samtidigt måste vi ha en god förvaltning med tydliga rutiner som ger en rättssäkerhet. Detaljstyrningen har ytterligare försämrat styrningen. AF har en överstyrning och lägger sig i för många frågor och överadministrerar. Men det kan också finnas en understyrning genom att vi inte ger stöd eller tillräcklig utbildning. Otydligheten och detaljstyrningen har medfört att vi har varit mer rädda för att göra fel än att göra rätt, vilket varit fel ingång. Förändringarna i myndigheten måste ske stegvis. Allt kan inte göras direkt eller under 2015 utan får ske med vissa åtgärder varje år. Det krävs tålamod från alla i myndigheten men även ett tålamod från regeringen. Men i slutändan måste vi få ett högre förtroende hos allmänheten. Thomas beskriver hur AF förändrats under de senaste åren. Nu görs mer risk- och konsekvensanalyser innan beslut än tidigare. ST menar att det nya ledarskapet inte har slagit igenom. Thomas ser att ledarskapet måste tidssättas när alla ska vara med i det nya. Alla chefer måste få rätt förutsättningar att gå in i ett nytt ledarskap. Chefer på MOnivå och arbetsförmedlingschefer har nu i stort fått en genomgång. Sektionscheferna kommer att börja kliva på tåget i mars. Troligen kommer alla medarbetare att var inne i det nya i slutet av året. Thomas menar att det är viktigt att man konstruktivt ifrågasätter det som kommer uppifrån. Signaler om att detta funkar inte för att och det är bättre att lägga upp så här måste ledningen få kännedom om. Den tidigare kulturen som härskat, med rädsla för att påtala brister, måste ändras. Efter Thomas besök var sektionsordförande överens om att, den något otydliga, bilden av förnyelseresan klarnat något. Mot slutet togs många frågor upp för diskussion: Chefsförsörjning, besluts- och arbetsordning, MO-översyn, samverkansavtal, lönekriterier, kontorsstrukturen, aktivitetsbaserade arbetsplatser, förändringar i chefsrollen, fackligt arbete och återväxt av fackligt förtroendevalda, lönerevisionen, STs organisation med mera.

10 STyrkan nr 1 / mars Sista sidan Bottennappet Pralinen Bottenannappet går till de kriminella nätverk som utnyttjar de allmänna välfärdssystemen. Tidigare var det Försäkringskassan som råkade ut för detta i samband med oseriösa assistansföretag. Nu är det Arbetsförmedlingen som luras av kriminella etableringslotsar. Bedrövligt!! Praliner ges däremot till myndigheterna som genom kraftfullt agerande visar att detta inte är acceptabelt! På marginalen Arbetsgivaren får en hel påse praliner. Detta för det efterlängtade beslutet om att, under våren, genomföra flera förenklingar i arbetsuppgifterna. Flera är av administrativ karaktär och kan den tiden minskas är det positivt. Ett jättebra beslut som ST länge påtalat behovet av i kontakterna med arbetsgivaren centralt! Nu väntar ST spänt på flera förenklingar som troligen kräver förändringar i förordningarna eller i IT-stödet och kommer att ta lite längre tid att genomföra. Citatet: Utredningen om hur härvarande arbetsförmedling skall fungera i framtiden har lagts ned. Arbetsförmedlingen skall, som tidigare, förmedla arbete till de personer som för tillfället saknar anställning, och för att inse detta krävs det ingen särskild utredning, heter det i ett pressmeddelande från hr statsrådet Joel Erikson (s) Grönköpings Veckoblad Korsord Konstuktör: Lösningen hittar du på våra sidor på st.org efter att du har loggat in!

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

Mikael Sjöberg träffade cheferna. Ledaren. Ny ledning sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Mikael Sjöberg träffade cheferna. Ledaren. Ny ledning sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 2/ april2014 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Ny ledning sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen Norge-besök sidan 6 Runda bord sidan 7 Handlingsplaner sidan 8-9 Aktuellt fackligt Repskapsbilder sidan

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Protokoll nr 11 Styrelsemöte 131017+18 Plats: Varberg Ordförande Anders Wikström Af Bygg Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare Kerstin Bernehag Af City Studieorganisatör

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete

Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete PM 2014-01-21 Aktuella projekt inom Arbetsförmedlingens internationella utvecklingssamarbete Januari 2014 Pär Skoglund Internationella staben Arbetsförmedlingen Sida: 2 av 7 Vitryssland Syfte: Stödja den

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Sammanträde sektionsstyrelsen Norra Mälardalen

Sammanträde sektionsstyrelsen Norra Mälardalen Sammanträde sektionsstyrelsen Norra Mälardalen Tid: 2013-04-10 Plats: Af Åkersberga Närvarande: Carola Jonsson, Elisabeth Thoresson, Ghada Mohamedramez, Peter Eriksson, Håkan Rahlgård, Patricia Ahlqvist,

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1(6) Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1 Avtalstidens längd Parterna träffar avtal om ram för löner

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Innehåll Målbild 2020 Organisationsgrundande principer Organisationsskiss den administrativa

Läs mer

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Diarie nr 2007/1567/22 sid 1(9) Lokalt RALS-avtal 2007-2010 vid SMHI avtal nr 1 Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Parterna sluter avtal om löner mm för ST och SACO inom SMHI för avtalsperioden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande, Anders Wikström, hälsar alla välkomna och förklarar mötet på Af Halmstad för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande, Anders Wikström, hälsar alla välkomna och förklarar mötet på Af Halmstad för öppnat. Protokoll nr 6 sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-08-22 Plats: AF Halmstad Ordförande Anders Wikström Fackexp Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg(förhindrad) Kassör Oscar Vilotti Fackexp (förhindrad)

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Öppet brev till Svenskt Näringsliv

Öppet brev till Svenskt Näringsliv Nr 1/ februari 2012 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Bättre effektivitet? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen Bedömingsstödet sidan 4-5 Fredriks kommentar sidan 5 Medinflytande sidan 8 Aktuellt STs

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Britta Lejon, ordförande i ST, öppnade förbundsstämman som genomfördes den 27-28 maj vid Globen i Stockholm.

Britta Lejon, ordförande i ST, öppnade förbundsstämman som genomfördes den 27-28 maj vid Globen i Stockholm. Nr 2/ juni 2015 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Läsarundersökningen sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen Aktuellt i myndigheten sidan 3 Aktuellt Nordisk konferens sidan 4 Inom Förbundet Medlemsundersökningen

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning

Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för distriktsansvariga 2012-10-27--28 i Jönköping. Närvarande: se deltagarförteckning 1. Konferensens öppnande Thore Johansson, SFDF, hälsade de närvarande

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 2-3 september 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Det här är FAS www.ifas.se FAS VERKTYG Dialogverktyg för delaktighet på arbetsplatsen FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg med pedagogiska

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar TIDNINGEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Avtal 2010 15 OKTOBER ÅRGÅNG 22 Avtal klart utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar POSITIVT I AVTALET Förhandlingsorganet OFR/S/P/O*, där Fackförbundet ST är det

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-09-27 i Eslöv (Medborgarhuset) om arbete Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer