Västervik Stora Hammar 1:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västervik Stora Hammar 1:1"

Transkript

1 Västervik Stora Hammar 1:1 Lantbruksfastighet i Uknadalen På västra sidan av Ukna kyrka ligger lantbruksfastigheten Stora Hammar vackert belägen med utsikt över Uknadalen. Här finner du två mangårdsbyggnader med tillhörande ekonomibyggnader. Gården består av ett skifte med en areal om ca 10 ha med mestadels åker och bete. Jakten står fri och här finns god tillgång på dovhjort. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast Skog och Lantbruk, Johan Samuelsson, Verkstadsgatan 13, 72 3 Oskarshamn Telefon: ,

2 Västervik Stora Hammar 1:1 Om fastigheten Typ: Lantbruksfastighet Mark: ca 10 ha Bud: Län: Kalmar Kommun: Västervik Visning Ring Johan eller Carl-Johan Allmänt Västervik Stora Hammar 1:1 Stora Hammar ligger mellan Åtvidaberg, Gamleby och Valdemarsvik. Dessa orter bjuder på det mesta av basservice, alla inom 3 mils avstånd från gården. Vacker närmiljö på historisk mark. Kontakt Johan Samuelsson Telefon Vägbeskrivning Från E22 sväng av mot Edsbruk, kör förbi och fortsätt mot Ukna. När du är framme i Ukna svänger du in vid kyrkan, håller höger in på den mindre vägen bakom kyrkan. Fortsätt ca 1 km så ser du mangårdsbyggnaden på Er högra sida. Carl-Johan Dunge, Telefon X-koordinat: Y-koordinat: 3774 (SWEREF 99) 1

3 Västervik Stora Hammar 1:1 Ukna gammla kyrka Ukna Historia Ukna är Västerviks kommuns norra utpost. Uknadalen är en av de nordvästliga dalgångar som formades av inlandsisen. Uknadalen kantas av höga bergskedjor och bjuder på ett dynamiskt och naturskönt landskap. Ukna är en del av norra Tjust bergslag och gruvhantering i olika former har förekommit. Trakten är mycket rik på fornlämningar som domarringar, fornborgar, gravfält och runstenar. Huvudorten Ukna ligger på en ås med milsvid utsikt över den vackra dalgången. Här finns kyrka, dagis, lanthandel och idrottsplats. Ukna kyrka byggdes under 1830-talet och ersatte den gamla kyrkan vars vackra ruin är belägen på en kulle vid Storhammar ca en kilometer från nuvarande kyrkan. Uknas gamla kyrkoruin som är från slutet av 1200-talet användes än i dag på sommaren till gudstjänster och barndop. Kyrkklockan från Uknas gamla kyrka flyttades till den nuvarande kyrkan. Denna kyrkklocka är från 130 och bland Sveriges äldsta. Det finns många myter och sägner kring klockan och dess ursprung. Från den gamla kyrkan har flyttats en runsten som nu finns i vapenhuset i den nya kyrkan. Inskriften på stenen är både på svenska och latin. Stenen restes över kyrkoherde Torgils Gudmunsson Gås. Kyrkoherde Torgils lär vara den som beställde den nya kyrkklockan (Mer info om bygden finner du på 2

4 Västervik Stora Hammar 1:1 Bostadsbyggnad Grunduppgifter Byggnaden 1 ½ plan uppförd under första delen av 1900-talet. Stomme av trä med plåttak från år Torpargrund av natursten. Totalt ca 170 m². Uppvärmningen är vattenburen och sker via ved/el panna på 39 kw från år Byggnaden är i bra skick och renoverat i omgångar. Eget avlopp till 3-kammarbrunn. Infiltrationen uppfyller troligen inte dagens krav. Vatten från en gemensam vattenbrunn som sköts via en förening. El-mätaren går till bostadshuset och ladugården. Radonprov från år 2011 visade att värdet ligger under gränsvärdet. Källare under del av byggnaden med tillgång till bad, spa, omklädningsrum samt pannrum. På våningsplanen finns totalt sju rum, wc på båda planen samt kök i gott skick. I anslutning till bostadshuset finns förrådsbyggnad samt garage. I och med att säljarna söker nytt boende kommer säljarna förbehålla sig rätten att bo kvar i bostadsbyggnaden fram t.o.m. 1 juni år 201. För de fall säljarna hittar nytt boende tidigare äger de rätt att lämna bostadsbyggnaden när de så önskar. Från tillträdet fram till säljarna lämnar bostadsbyggnaden erbjuder sig säljarna att betalar hyra om 00 kr/mån till köparen. Energibesiktning Energideklaration kommer ej att upprättas. 3

5 Västervik Stora Hammar 1:1 Hyresbostaden 1 ½ plans träbyggnad med tak av tegel. Totalt ca 160 m². Byggnaden är uthyrd skriftligt tills vidare med tre månaders uppsägning. Hyran är 00 kr/mån. Sophämtning/renhållning, samt kostnaden för sotaren ingår i hyran. Vatten (se bostadsbyggnad). Avlopp till 3-kammarbrunn. Uppvärmning sker via pelletspanna installerad år Byggnaden är renoverad mellan åren Tidigare inrymdes i byggnaden två lägenheter. Källare i del av byggnad. Byggnaden innehåller fem rum och två kök. Ekonomibyggnader Ladugårdsbyggnad. Byggnaderna består av en hög bygd del samt en senare tillbyggd låghus del. Den högbyggda delen inrymmer 36 ko platser som idag används för ungdjur. Del av byggnad med djupströbädd. Låg delen inrymmer 69 liggbåsplatser. Byggnaderna är godkända för 96 djurenheter. Dubbla skrapgångar, skrapas med traktor. Foderbord utmed byggnadens långsida. Hela anläggningen är miljögodkänd. Gödselbrunn om ca 700 m³. Arrendatorn har ett muntligt löfte om att nyttja gödselbrunnen. Intill ligger en maskinhall om ca 100 m² samt ett magasin med kalluftstork och ett totalt lagringsutrymme om ca 100 ton spannmål. Maskinhallen har en gjuten platta och vägar och tak av plåt. Byggnaderna är uthyrda avgiftsfritt från , tills vidare. Hyresgästen betalar en fast el kostnad om 1000 kr/mån. Uppsägningstiden är 6 månader. Övriga byggnader Enklare förrådsbyggnader. 4

6 Västervik Stora Hammar 1:1 Jordbruksmark Jordbruksmarken är utarrenderad skriftligt fr.o.m och i år. Arrendet gäller 44,18 ha åker och 14,9 ha bete. Jakträtten ingår inte i jordbruksarrendet. Arrende avgiften är kr/år ex moms. Stödrätterna är utlånade till arrendatorn och återgår till säljaren vid arrendets upphörande. Stödrätterna kan överlåtas till ny ägare enl separat avtal och gällande värde. Totalt finns 9,12 Stödrätter. Region 3. Värdet av stödrätterna var år 2013 ca Euro. Skogsmark Fastigheten har sammanlagt 31 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om ca m³sk, enligt skogsbruksplan upprättad år av Södra (se bilaga). Under planperioden har avd 10 gallrats med ett uttag om ca 100 sk. Ingen tilllväxtuppräkning är utförd. På fastigheten finns fem nyckelbiotoper varav en är ett punktobjekt i form av en grov ek. Fornlämning finns i avd 1. Hela innehavet enl. skogsbruksplanen. - Skogsmark 31,0 ha Bonitet 6,8 m³sk/ha - Imp berg 2,3 ha - Inäga 67,3 ha - Väg/kraftledning 1,2 ha - Övrig areal 3, ha - Total areal 10,3 ha (Areal enl fastighetstaxeringen 10,3271 ha) Fastighetsgränser Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Jakt Jakträtten står fri för köparen på Tillträdesdagen. Fotbollsplan Storsjö IF arrenderar ett område av fastigheten som består av en fotbollsplan. Arrendeavgiften är 3000 kr/år med betalningsdag 1 mars. Byggnaderna tillhör Fastigheten. Storsjö IF svarar för el kostnaden samt underhåll av byggnader, stängsel, gräsklippning samt vägunderhåll.

7 Västervik Stora Hammar 1:1 Fastighetsbildning Ev. Fastighetsbildningskostnaden betalas av köparen. Försäljningsförutsättningar Förfarande Försäljning sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Skriftligt bud ska vara Skog och Lantbruk, Johan Samuelsson, Verkstadsgatan 13, 72 3 Oskarshamn tillhanda senast OBS märk kuvertet Stora Hammar. Använd gärna bifogad budblankett. Villkor 10 av köpeskillingen erläggs på kontraktsdagen, resterande belopp på tillträdesdagen. Undersökningsplikt/besiktning Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick. Uppgifterna i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera köparen och underlätta dennes egen undersökning av fastigheten. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i PM lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i PM avviker från verkliga förhållanden. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området. Tillträde Tillträde efter överenskommelse. Visning Anmälan för visning kontakta Johan Samuelsson tfn: eller Carl-Johan Dunge, tfn: Visning av byggnader sker efter överenskommelse. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt efter överenskommelse med kontaktpersonerna ovan. Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte är bosatta i glesbygdsområde i Västerviks kommun. För Juridisk person krävs tillstånd. 6

8 Västervik Stora Hammar 1:1 Upplysningar Johan Samuelsson, Skogsingenjör/reg. Fastighetsmäklare. tfn: Carl-Johan Dunge, skogstekniker/reg. fastighetsmäklare. tfn: Adress: Skog & Lantbruk Verkstadsgatan Oskarshamn. Hemsida: 7

9 Västervik Stora Hammar 1:1 Om Skog & Lantbruk Skog & Lantbruk är ett rådgivningsföretag som arbetar med följande tjänster inom jord och skog: - Fastighetsförmedling - Generationsskifte - Marknads-/avkastnings-/intrångsvärderingar - Bokslut/deklaration - Fastighetsbildning/lantmäterifrågor - Skogsbruksplaner - Skogsekonomisk rådgivning - Skattefrågor/-optimering Välkommen att kontakta oss via eller via ansvarig fastighetsmäklare i denna beskrivning för mer information. 8

10 VÄSTERVIK STORA HAMMAR 1 1 FASTIGHET VÄSTERVIK STORA HAMMAR 1:1 Fastighetsnyckel: Aktualitet FR: Län: 08, KALMAR Kommun: 83, VÄSTERVIK Församling: 0, UKNA *** MARK SOM ÄR ELLER HAR VARIT STATSÄGD (se pdf)*** *** KAN VARA BELÄGEN DÄR FÖRVÄRVSTILLSTÅND KAN KRÄVAS ENLIGT JORDFÖRVÄRVSLAGEN (SFS 1979:230) *** TIDIGARE BETECKNING Registrerat: Akt: H-UKNA HAMMAR STORA 1 1 AREAL Totalareal: Varav land: Varav vatten: ,0 kvm ,0 kvm kvm 10,3271 ha 10,3271 ha 0 ha KOORDINATER Punkttyp: X-koord: Y-koord: Gå till: Central (RT90) (RT90) ÅTGÄRDER Datum: Akt: Fastighetsrättsliga Fastighetsreglering, UKN-64 Fastighetsreglering, Ledningsåtgärd, Fastighetsreglering, Ledningsåtgärd, Fastighetsreglering, Ledningsåtgärd, Tekniska Arealutredning, UKN-74 AVSKILD FASTIGHET STORA HAMMAR 1:2 STORA HAMMAR 1:7 STORA HAMMAR 1:3 STORA HAMMAR 1:4 STORA HAMMAR 1: STORA HAMMAR 1:10 STORA HAMMAR 1:11 STORA HAMMAR 1:6 SKATTETAL 1 Mantal ADRESS Adress: Postnr: Postort: Kommundel: Ukna 1 Storhammar Edsbruk Ukna Ukna 2 Storhammar Edsbruk Ukna :48:18 Sida 1 / 7 LANTMÄTERIKONTOR LANTMÄTERIET,BOX 10, 391 KALMAR

11 SKATTETAL 1 Mantal ADRESS Adress: Postnr: Postort: Kommundel: VÄSTERVIK Ukna 1 Storhammar STORA HAMMAR Edsbruk Ukna Ukna 2 Storhammar Edsbruk Ukna LANTMÄTERIKONTOR LANTMÄTERIET,BOX 10, 391 KALMAR Kontorsbeteckning: HL60 Tel: PLANER OMRÅDE VID UKNA KYRKA Plan: Avstyckningsplan Aktbeteckning: 08-UKN-331 Beslutsdatum: Mynd. aktbet.: UA Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT Berörd VÄSTERVIK kommun: Sök efter InfoPlan. OMRÅDE VID UKNA KYRKA Plan: Byggnadsplan Aktbeteckning: 08-UKN-29 Beslutsdatum: Hänv. till beslut: Mynd. aktbet.: UA Anmärkning: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT Berörd VÄSTERVIK kommun: FORNLÄMNINGAR Mynd. aktbet.: Berörd kommun: VÄSTERVIK RÄTTIGHETER Redovisningen kan vara ofullständig. Officialservitut Akt: Officialservitut Akt: Ledningsrätt Akt: Ledningsrätt Akt: Officialservitut Akt: Officialservitut Akt: Officialservitut Akt: Officialservitut Akt: Sök efter InfoRätt. INSKRIVNING ALLMÄNT Aktualitet: Senaste ändring för fastigheten: :00:00 Inskrivningskontor LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING EKSJÖ Kontorsbeteckning: HI BOX 40 10:48: EKSJÖ Sida 2 / 7 Tel:

12 INSKRIVNING ALLMÄNT Aktualitet: Senaste ändring för fastigheten: :00:00 Inskrivningskontor LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING EKSJÖ Kontorsbeteckning: HI41 BOX EKSJÖ Tel: VÄSTERVIK STORA HAMMAR 1 1 LAGFART Ägare: CAROLINA JONSSON UKNA STORHAMMAR EDSBRUK Dagboksnr: 94/703 Inskrivningsdag: Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser hela fastigheten Andel: 1/2 Anmärkning: Dagboksnr: 06/31123 Beslut: Beviljad Anm.: Namn ANDERS JONSSON UKNA STORHAMMAR EDSBRUK Dagboksnr: 94/704 Inskrivningsdag: Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser hela fastigheten Andel: 1/2 ÄLDRE FÖRHÅLLANDE Akt: I84/14769 Akt: I91/69 Akt: I87/113 Akt: I91/696 Akt: I9/1081 Akt: I94/706 Akt: C96/77 Akt: Ö98/63 Akt: I9/6880 Akt: Ö02/779 INTECKNINGAR Antal inteckningar: 9st Summa: Datapantbrev Företrädesordning 1 Inskr.dag: Dagboksnr: 94/70 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 2 Inskr.dag: Dagboksnr: 9/1080 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 3 Inskr.dag: Dagboksnr: 98/792 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 4 Inskr.dag: Dagboksnr: 01/8660 Belopp: SEK :48:18 Datapantbrev Företrädesordning Sida 3 / 7 Inskr.dag: Dagboksnr: 02/26427

13 Datapantbrev Företrädesordning 3 Inskr.dag: Dagboksnr: 98/792 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 4 Inskr.dag: Dagboksnr: 01/8660 Belopp: SEK VÄSTERVIK STORA HAMMAR 1 1 Datapantbrev Företrädesordning Inskr.dag: Dagboksnr: 02/26427 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 6 Inskr.dag: Dagboksnr: 04/3366 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 7 Inskr.dag: Dagboksnr: 0/3148 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 8 Inskr.dag: Dagboksnr: 06/3100 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 9 Inskr.dag: Dagboksnr: 07/30728 Belopp: SEK INSKRIVNINGAR Inga inskrivningar hittades. MER INFORMATION Det finns 13 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg. TAXERING Taxeringsenhet: Taxeringsår: 2014 Taxeringsvärde i tkr: 426 Tax.enhet avser: Hel registerfastighet Areal: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Ägare: Jonsson, Anders UKNA STORHAMMAR EDSBRUK Juridisk form: Fysisk person Andel: 1/ Jonsson, Carolina UKNA STORHAMMAR EDSBRUK Juridisk form: Fysisk person Andel: 1/ :48:18 Värderingsenhet: Lantbruk Sida 4 / 7 Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet)

14 VÄSTERVIK STORA HAMMAR 1 1 Andel: 1/ Jonsson, Carolina UKNA STORHAMMAR EDSBRUK Juridisk form: Fysisk person Andel: 1/2 Värderingsenhet: Lantbruk Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Tax.värde skogsmark i tkr: 200 Skogsmark i ha: 30 Tax.värde skogsimped. i tkr: 22 Skogsimpediment i ha: 8 Tax.värde åkermark i tkr: 1624 Åkermark i ha: 40 Tax.värde betesmark i tkr: 36 Betesmark i ha: 20 Tax.värde ek.byggn. i tkr: 166 Övrig mark i ha: 7 Värderingsenhet: Skog Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 200 Riktvärdeområde: 801 Taxvärde i tkr: 2222 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i ha: 30 Kostnadsklass: Kostnadspoäng: 30 Godhet: Normal Barrskog (kbm/ha): 123 Lövskog (kbm/ha): 84 Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Skogsimpedimentmark Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 22 Riktvärdeområde: 801 Taxvärde i tkr: 24 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i ha: 8 Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Åkermark Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 1624 Riktvärdeområde: 8001 Taxvärde i tkr: 1760 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i ha: 40 Beskaffenhet: Normal avkastning och kvalitet. Avviker max 30 Dränering: Tillfredställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1. Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: 10:48:18 Betesmark Sida / 7 Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id:

15 Taxvärde i tkr: 1760 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i ha: 40 Beskaffenhet: Normal avkastning och kvalitet. Avviker max 30 Dränering: Tillfredställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1. Samfälld mark: Nej VÄSTERVIK STORA HAMMAR 1 1 Värderingsenhet: Betesmark Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 36 Riktvärdeområde: 8001 Taxvärde i tkr: 396 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i ha: 20 Beskaffenhet: Normal avkastning och kvalitet. Avviker max 30 Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Ekonomibyggnad Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 166 Riktvärdeområde: 8001 Taxvärde i tkr: 180 (före ev. just. för säregna förh.) Yta i kvm: 91 Byggnadskategori: Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980 Beskaffenhet: Normal Under byggnad: Nej Värderingsenhet: Småhusbyggnad på lantbruk Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 362 Riktvärdeområde: Boyta i kvm: 160 Tot. värdegr. yta i kvm: 160 Summa standardpoäng: 26 Typ av bebyggelse: Friliggande Värdeår: 194 Under byggnad: Nej Placerad på värdeenhet: (Skatteverkets id) Värderingsenhet: Småhusbyggnad på lantbruk Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 99 Riktvärdeområde: Boyta i kvm: 170 Tot. värdegr. yta i kvm: 170 Summa standardpoäng: 32 Typ av bebyggelse: Friliggande Värdeår: 194 Under byggnad: Nej Placerad på värdeenhet: (Skatteverkets id) Värderingsenhet: Småhusmark på lantbruk Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets 10:48:18 id: Tax.värde i tkr: 111 Sida 6 / 7 Taxvärde i tkr: 120

16 Typ av bebyggelse: Friliggande Värdeår: 194 Under byggnad: Nej Placerad på värdeenhet: (Skatteverkets id) VÄSTERVIK STORA HAMMAR 1 1 Värderingsenhet: Småhusmark på lantbruk Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 111 Taxvärde i tkr: 120 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i kvm: 2000 Typ av bebyggelse: Friliggande Fastighetsrättsliga förh.: Självständig Belägenhet: Ej strand (eller strandnära mer än 10m) VA: Enskilt vatten året om, Enskilt avlopp Värderingsenhet: Småhusmark på lantbruk Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 97 Taxvärde i tkr: 10 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i kvm: 2000 Typ av bebyggelse: Friliggande Fastighetsrättsliga förh.: Avstyckningsbar Belägenhet: Ej strand (eller strandnära mer än 10m) VA: Enskilt vatten året om, Enskilt avlopp Värderingsenhet: Småhusmark på lantbruk Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 30 Taxvärde i tkr: 33 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i kvm: 2000 Typ av bebyggelse: Friliggande Fastighetsrättsliga förh.: Avstyckningsbar Belägenhet: Ej strand (eller strandnära mer än 10m) VA: Vatten saknas, Avlopp saknas Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader :48:18 Sida 7 / 7

17 Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark Väg och kraftledning Övrig areal Summa landareal Summa vatten hektar 30,8 2,3 67,3 1,2 3,8 10,4 29,2 0 2,2 63,9 1,1 3,6 Virkesförråd Tall Totalt Gran Löv Ädellöv 11 Contorta Medeltal Naturvårdsvolym per ha 98 Bonitet och tillväxt Fastighetens medelbonitet per ha Tillväxt per år vid framskrivnings- är beräknad till 6,8 tidpunkten uppskattad till cirka 178 Avverkningsförslag Totalt under perioden 86 Varav gallring 86 och föryngringsavverkning Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Ukna Fastighet: STORA HAMMAR 1:

18 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass ha Totalt /ha Tall Gran Löv Ädellöv Contorta Kalmark 1,7-9 år 1, , , , ,2 < , , , Lågprodskog(E) Överst / Frötr [] Övriga skikt [] Summa/Medel 30, Arealfördelning NO/NS /K 3 30 Areal Kalmark E Skog Åldersklasser Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Ukna Fastighet: STORA HAMMAR 1:

19 Skogens fördelning på huggningklasser Areal Virkesförråd Huggningsklass ha Totalt /ha Tall Gran Löv Ädellöv Contorta Kalmark K1 1,7 K2 Röjningsskog R1 R2, Gallringsskog G1 18, G2 1, Föryngrings- S1 avverknings- S2 skog S3 3, Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överst / Frötr ÖF [] Övriga skikt [] Summa/Medel 30, Huggningsklasser Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 R2 Gallringsskog G1 G2 Kalmark, återväxtåtgärder återstår Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Kalmark där återväxtåtgärderna är utförda Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Plantskog < 1,3 m Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. Ungskog > 1,3 m Skog som är över 1,3 m och som i utvecklingshänseende motsvarar röjningsskog. Yngre gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S1 S2 S3 Lågproducerande skog E1 E2 E3 Slutavverkningsbar skog Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. Slutavverkningsmogen skog Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden Slutavverkningsbar skog som ej bör slutavverkas Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. Gles skog Gles skog/skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär. Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Ukna Fastighet: STORA HAMMAR 1:

20 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1, Skifte 1 Avd nr Areal ha (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI ha Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per ha 1 0,8 10 R2 B X00 0 Lövdominerat Röjning ,8 Olikåldrigt Röjning (-0,1) Lönn, asp, hassel 2 11,4 Åker 3 0,4 120 S3 E NS,b Ingen åtgärd 0,4 4 0,4 G1 T Gallring ,4 1,7 0 K1 G Lövröjning ,3 Röjning ,2 G1 G Gallring ,9 7 0,2 4 G1 T X Sista gallring ,7 8 1,1 120 S3 T Ingen åtgärd 1,2 (-0,8) (-0,1) 9 0,7 120 S3 T NO,b Naturvårdsomr Ingen åtgärd 1,1 (-0,2) Sluttning Tall, ek Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Ukna Fastighet: STORA HAMMAR 1:

21 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1, Skifte 1 Avd nr Areal ha (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI ha Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per ha 10 1,9 G1 G Gallra ogallrade Gallring ,8 delen snarast Gallring (-0) Brant sluttning 11 1,4 90 G2 B NS,b Naturvårdsomr Ingen åtgärd 1,2 Nyckelbiotop Ek, hassel, björk 12 1,6 Bete 13 3,6 60 G1 B NS,b Naturvårdshuggning ,7 (-0,1) 14 3,7 3 G1 G Nyckelbiotop Ingen åtgärd 12,4 punktobjekt ek (-0) markerad i kartan 1 1,2 130 S3 T NO,b Naturvårdsomr Ingen åtgärd 0, (-1,2) Bergbundet (-0) 16 1,4 3 G1 T X Ingen åtgärd 7, Sista gallring (Alternativ ) G1 G Ingen åtgärd 12,4 Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Ukna Fastighet: STORA HAMMAR 1:

22 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1, Skifte 1 Avd nr Areal ha (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI ha Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per ha 18 2,2 G1 T Gallrat 2011 Gallring ,8 (-0,1) Stamkvistat (-0,2) Östra delen lägre bonitet 19 0 Grustag 20 0,4 30 G1 T Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) ,3 Gallring ,3 Upplagsplats 22 0,9 Uknavallen 23 2,2 30 G1 B Delv gallrat 2011 Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) Björk, ek, asp, sälg Gallring (-0,3) 24 1,6 30 G1 T Gallrat 2011 Gallring ,7 1,4 R2 B X00 0 Östgötaleden Röjning ,2 Röjning Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Ukna Fastighet: STORA HAMMAR 1:

23 Avdelningsbeskrivning Skifte: 1, Skifte 1 Avd nr Areal ha (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI ha Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per ha 26 3,4 1 R2 B X00 0 Lövdominerat Ingen åtgärd 3,3 Hasselunderväxt (-0,3) Äldre överståndare av löv 27,4 Bete 28 7,3 Bete 29 0, Tomt 30 1 Tomt 31 0,7 Tomt 32 3, Bete 33 38,1 Åker 34 0,2 Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Ukna Fastighet: STORA HAMMAR 1:

24 Skogsbruksplan Plannamn: STORA HAMMAR 1:1 Församling: Ukna Kommun: Västervik Län: Kalmar län Upprättad år: 2012 Utskriftsdatum: m

25 Skala 1:10000 (1 cm i kartan motsvarar 100 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria

26 Skala 1: (1 cm i kartan motsvarar 1000 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria

27 Bra för spekulanter att veta om fastighetsförmedling Kort om fastighetsförmedling Fastighetsmäklarinspektionen får ofta frågor från spekulanter om mäklarens ansvar vid budgivning. Tänk på följande: Bud är inte bindande för någon, inte heller för dig. 1. Du kan fritt höja eller sänka ditt bud. 2. Du kan ange villkor för dina bud, t.ex. en tidsbegränsning. 3. Förutsättningarna för budgivningen kan ändras snabbt, t.ex. genom att någon spekulant drar sig ur eller att nya spekulanter tillkommer. 4. Det kan vara svårt att kontrollera andras bud i efterhand.. Det är inte en rättighet att få återkomma med ett högre bud. 6. Det är säljaren som bestämmer vem som får köpa inte mäklaren. 7. Även om du lagt det högsta budet kan säljaren välja någon annan att avsluta affären med. 8. Muntliga avtal om köp av fastighet eller bostadsrätt är inte rättsligt bindande. 9. Även om du kommit överens med mäklaren och säljaren om dag och tid för kontraktskrivning kan budgivningen fortsätta. Observera! Var väl förberedd innan du börjar delta i en budgivning. Ta del av mäklarens information om hur budgivningen går till. På Fastighetsmäklarinspektionens webbplats kan du bland annat kontrollera att den som förmedlar är registrerad mäklare.

28 Västervik Stora Hammar 1:1 Bud Stora Hammar 1:1 Undertecknad/-e lämnar härmed bud på rubricerad fastighet. Jag/Vi har tagit del av försäljningsvillkoren enligt utsänt material eller via Skog & Lantbruks hemsida på internet och lämnar följande bud på fastigheten/fastigheterna: Namn Namn Personnummer Personnummer Adress Adress Telefon Telefon E-postadress E-postadress Bankreferens (Namn, bank och telefonnummer) Bud: Kronor Anbuden ska vara tillhanda senast den Skicka budet till adress: Skog och Lantbruk Johan Samuelsson Verkstadsgatan Oskarshamn, Märk kuvertet Stora Hammar Datum och underskrift Datum och underskrift 9

Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo.

Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo. Mönsterås Häggemåla 1:5 Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo. Virkesrik skogsfastighet om totalt ca 81 ha i två skiften utan byggnader. God bonitet. Virkesförråd om ca 16 800 m³sk. Möjlighet

Läs mer

Lantbruksfastighet i Hummelstad

Lantbruksfastighet i Hummelstad Västervik Mjöltorp :3 del av Lantbruksfastighet i Hummelstad Vackert beläget vid Långsjöns nordvästra strand ligger lantbruksfastigheten Mjöltorp :3. Fastigheten säljs utan bostadsbyggnader men med tillhörande

Läs mer

Skogsfastigheten 33 ha

Skogsfastigheten 33 ha Skogsfastigheten 33 ha Skogsfastighet utan byggnader strax utanför Kristdala i Kalmar län. Totalt ca 33 ha. Virkesvolym ca 6 000 m³sk. All skog över 70 år. Skriftligt anbud senast 2015-03-16 Skog och Lantbruk

Läs mer

Mindre skogsfastighet utan byggnader strax väster om Oskarshamn. Areal 15,6 ha totalt. Virkesförråd ca 1 400 m³sk.

Mindre skogsfastighet utan byggnader strax väster om Oskarshamn. Areal 15,6 ha totalt. Virkesförråd ca 1 400 m³sk. Skogsfastighet 15,6 ha Döderhult 2:6 Mindre skogsfastighet utan byggnader strax väster om Oskarshamn. Areal 15,6 ha totalt. Virkesförråd ca 1 400 m³sk. Anbud senast 2015-03-16 Skog och Lantbruk i Sverige

Läs mer

Högsby Alebo 1:9, del av

Högsby Alebo 1:9, del av Högsby Alebo 1:9, del av Mindre skogsgård i Alebo, ca 15 ha skog och åkermark med ca 3 200 m³sk skog. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2013-05-31 Skog och Lantbruk, www.skogochlantbruk.nu

Läs mer

Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk

Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk Markaryd Tannsjö 2:9 Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk Skogsfastighet Björkhaga om ca 9 ha belägen strax väster om Strömsnäsbruk. Produktiv skogsmark ca 5 ha. Huvudsakligen yngre granskog. Virkesförråd

Läs mer

Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda

Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda Emmaboda Kvarnaryd 2:1 Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda En mil sydväst om Emmaboda ligger denna gård som gränsar mot Bjursjön. Mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Areal om totalt ca 58 ha,

Läs mer

Lantbruksfastighet strax utanför Södra Vi

Lantbruksfastighet strax utanför Södra Vi del av. Lantbruksfastighet strax utanför Södra Vi 12 km norr om Vimmerby ligger lantbruksfastigheten Skärstad. Här finner du en mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Gården består av två skifte,

Läs mer

Jordbruksmark 28 ha öst Hörby

Jordbruksmark 28 ha öst Hörby Jordbruksmark 28 ha öst Hörby Byggnadsfritt jordbruksskifte i Köinge några km öst Hörby. 19,5 ha åker, 7 ha bete och 1 ha skog. Rationellt med bra markväg och rejäla åkerskiften. Jakt på bl a rådjur och

Läs mer

Försäljning enl. lagen om samäganderätt. Auktionen kommer hållas på Skog och Lantbruk, Verkstadsgatan 13 i Oskarshamn den 7 januari 2015 kl. 13,00.

Försäljning enl. lagen om samäganderätt. Auktionen kommer hållas på Skog och Lantbruk, Verkstadsgatan 13 i Oskarshamn den 7 januari 2015 kl. 13,00. Nybro Torshult 2:11 Obebyggd skogsfastighet om 100 ha. Ca 3 mil väster om Mönsterås. Mellan Aboda och Alsterbro ligger denna skogsfastighet vid sjön Allgunnens västra kant. Fastigheten består av ett skifte

Läs mer

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13 FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13 Fastighetsnyckel: 180043639 Aktualitet FR: 2012-04-02 Län: 18, ÖREBRO Kommun: 80, ÖREBRO Distrikt: 211044, KIL Församling (2015 12 31): 13, Axberg TIDIGARE BETECKNING T-KIL

Läs mer

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast Kalmar Förlösa-Källtorp 1:6 Jordbruksmark norr om Kalmar. Jordbruksfastighet norr om Kalmar. Totalareal ca 65 ha, varav ca 60 ha inäga/åker och 4,5 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 690 m³sk. Inga

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 22.9 1.4 0.0 2.5 85 5 0 9 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0.0 0 Övrig areal 0.2 1 Summa landareal

Läs mer

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-06-15

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-06-15 Avstyckad mangårdsbyggnad i Grönskåra I Grönskåra samhälle ligger denna avstyckade tvåvånings mangårdsbyggnad. Tomten gränsar till Badebodaån. Mangårdsbyggnad med mindre ekonomibyggnader. Fastigheten är

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 16,5 8 Myr/kärr/mosse,1

Läs mer

Pris: 1 900 000 kr eller högstbjudande

Pris: 1 900 000 kr eller högstbjudande F d vårdhem norr Sjöbo F d prästgård och vårdhem om 1 150 kvm boyta i Östra Kärrstorp 9 km norr om Sjöbo. 21 boenderum, flera med egen wc/dusch, samvaroutrymmen, personalutrymmen och boende samt restaurangkök.

Läs mer

Avdelningsbeskrivning

Avdelningsbeskrivning Avdelningsbeskrivning Avd nr 1 Skifte: Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt Med Terräng Fukt Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g ä år klass o Skikt VegTyp Alternativ ha avd cm

Läs mer

Oskarshamn Systertorp 1:22, del av

Oskarshamn Systertorp 1:22, del av Oskarshamn Systertorp 1:22, del av Mellan Kristdala och Oskarshamn ligger denna skogsfastighet utan byggnader. En framtidsfastighet för den självverksamme skogsägaren med tillgång till fiske och egen jakt.

Läs mer

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Fastighet Församling Kommun Län Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-5 2014-2023 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 1,1 5 Myr/kärr/mosse,2

Läs mer

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2016-02-19

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2016-02-19 Hästgård I det natursköna området strax sydöst om Djursdala ligger denna hästgård med bra boendemiljö. Möjlighet finns för mindre djurhållning om så önskas. Stor tomt med nära anslutning till ladugård.

Läs mer

Mindre skogsfastighet om 29 ha.

Mindre skogsfastighet om 29 ha. Högsby Ruda 5:18 Oxhagen Mindre skogsfastighet om 29 ha. Mindre skogsfastighet i Ruda, Högsby. Totalareal 29 ha, varav 28 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 700 m³sk. Övervägande lövskog, främst

Läs mer

Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun

Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun Alvesta Finnanäs 1:15 Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun Gård i Finnanäs, 6 km söder om Lönashult. Totalt ca 23 ha mark varav skog ca 15 ha och åker/betesmark ca 7 ha. Bostadshus 5 rum

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 41 1,4 0,2 0,0 % 94 3 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,2 0 Övrig areal 0,7 2 Summa landareal

Läs mer

Pris: 5 000 000 kr, bud senast 2015-11-26

Pris: 5 000 000 kr, bud senast 2015-11-26 Hässleholm Strandböke 2:7 Skogsfastighet 56 ha Hässleholm Skogsfastighet i Strandböke nordväst Hässleholm. Enklare boende om 120 kvm och 4 rum och kök samt loge/maskinhus och förråd. Välskött produktionsskog

Läs mer

Skogsbruksplan. Norrbottens län

Skogsbruksplan. Norrbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Kuivakangas 2:9 Övertorneå Övertorneå Norrbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-1-21 214-1-21-225-1-1 215-1-1 Sammanställning

Läs mer

Skogsfastighet Alvesta, 10 ha

Skogsfastighet Alvesta, 10 ha Skogsfastighet Alvesta, 10 ha Alvesta Hössjö 3:6 Trevlig skogsfastighet om ca 10 ha belägen på pendlingsavstånd från Alvesta och Växjö. Skogsmark ca 7,9 ha med virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Slutavverkningsskog

Läs mer

Skogsfastighet norr om Hultsfred

Skogsfastighet norr om Hultsfred Skogsfastighet norr om Hultsfred Unikt tillfälle att förvärva skogsmark. Total areal ca 177 ha varav ca 170 ha skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 17 600 m³sk. Möjlighet finns att förvärva ytterligare skogsmark.

Läs mer

Pris: 2 700 000 kr/hbj, bud senast 2015-09-25

Pris: 2 700 000 kr/hbj, bud senast 2015-09-25 Hörby Arup 1:2, 2:1 Gård 37 ha nordöst Hörby Gård med f d torvtäkt i Arup nordöst Hörby, med bl a 12 ha skog och 4 ha åker/bete. Gårdscentrum med vackert bostadshus om 6 rum o kök och ekonomibyggnader

Läs mer

Skogsbruksplan. HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län. Fastighet Församling Kommun Län

Skogsbruksplan. HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län. Fastighet Församling Kommun Län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-2-7 214-2-7-224-2-7 214-2-7 Sammanställning

Läs mer

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skogsfastighet, Nordanstig Gryttje 3:24, totalt ca två hektar. Skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 1,4 hektar med ett virkesförråd om 259 m3sk (185

Läs mer

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall.

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet Hudiksvall Rösånger 2:15 om 6,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 775 m3sk (114 m3sk/ha). Bonitet 5,4. Jakt i Enångers

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 27,9 8 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris Berg Österskucku 3:9, del av Obebyggd skogsskifte om totalt 22 ha varav ca 20 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 3.600 m 3 sk. Fastighet: Berg

Läs mer

Ljungby Ivla 9:16, del av

Ljungby Ivla 9:16, del av Lantgård 9 ha söder om Ljungby Trevlig Lantgård belägen i Ivla ca 17 km söder om Ljungby. Areal om ca 9 ha, huvudsakligen åker och bete. Vackra omgivningar med lång strand i Prästebodaån som rinner genom

Läs mer

Skogsfastigheter i Råneå

Skogsfastigheter i Råneå Skogsfastigheter i Råneå Två obebyggda skogsfastigheter belägna strax utanför Råneå. Skogarna består av lättåtkomliga skogsskiften med täta och fina ungs- och gallringsskogar med bra tillväxt. Råneå 6:3

Läs mer

Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27

Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27 1 Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27 Beskrivning: Ägare: Fastigheten Torsås Skörebo 1:10, 11 och 27 i Torsås kommun är belägen i i en naturskön miljö mellan Gullabo och Torsås i sydöstra Småland. Fastigheten,

Läs mer

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bengtsarvet S: Mora Mora Dalarnas län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 0-09-0 0-09-0-0-09-0 0-09-0 Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark Väg och kraftledning Övrig areal landareal vatten hektar 1, 7, 8, 11,8 88,2 22 77 143 3 6 Medeltal Naturvårdsvolym

Läs mer

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Mora Gruddbo 166:1 En obebyggd skogsfastighet med 2 skogsskiften där det ena ligger vid Siljan på Sollerön och det andra ligger på baksidan av Gesundaberget.

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Fastighet Församling Kommun Län Storga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 205-8 205-2024 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsskötselplan Fastighet Församling Kommun Län Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 213-12-13 213-222 Foran Sverige AB Sammanställning

Läs mer

Oskarshamn Arvidsmåla 1:5

Oskarshamn Arvidsmåla 1:5 Oskarshamn Arvidsmåla 1:5 Fastigheten ligger ca 3,5 mil nordost om Oskarshamn nära kusten vid Flivik. En fastighet i ett skifte med jaktstuga/fritidsbostad, skog och täktverksamhet. Jakträtten står fri

Läs mer

Prisidè: kr, bud

Prisidè: kr, bud Skog 16 ha Hörby Byggnadsfri skogsfastighet om drygt 16 ha i Tågarp väster om Hörby. Mindre bäck rinner genom fastigheten. Virkesförråd ca 2 500 m³sk, bestående av gran, björk och ek. Jakten fri för köparen.

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 34,5 0,0 1 25,3 45 0 1 32 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,9 2 Övrig areal 16 20 Summa landareal

Läs mer

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län Ägare Adress Kurt o Anette Pettersson Skepptuna Sursta 195 93 MÄRSTA Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Skogsgård Åseda, 30 ha

Skogsgård Åseda, 30 ha Skogsgård Åseda, 30 ha Uppvidinge Ugglebo 1:6 Skogsfastighet om ca 30 ha belägen ca 10 km nordost om Åseda. Trevligt gårdscentrum med mangårdsbyggnad i 2-plan med enkel standard samt ekonomibyggnader.

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

Pris: 6 500 000 kr, bud senast 2015-06-09

Pris: 6 500 000 kr, bud senast 2015-06-09 Perstorp Månstorp 1:9, 1:13 Skogsgård 63 ha Perstorp Skogsfastighet i Månstorp några km norr om Perstorp. Trivsam gårdsbild med torp från 1850-talet i originalskick och enklare garage/förrådsbyggnad. Dessutom

Läs mer

Sjöbo Fränninge 24:64. Pris: kr eller högstbjudande

Sjöbo Fränninge 24:64. Pris: kr eller högstbjudande Gård/boende nordost Sjöbo Avstyckad gård på fritt läge vid Heinge några kilometer öst Fränninge. Bostadshus om 100 + 40 kvm och stall/loge i vinkel om ca 350 kvm. Byggnaderna i sämre skick/rivningsskick

Läs mer

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Pris: 1 900 000 kr Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu Ingvar Elmehag,

Läs mer

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län. Ägare

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-06-11 2014-2023 Ulf Bergqvist Sammanställning

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 134,7 1,4 10 1 % 89 1 7 1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,5 2 Övrig areal 0,7 0 Summa landareal

Läs mer

Prisidé: kr, Bud senast

Prisidé: kr, Bud senast Skog 8,4 ha norr Älmhult Mindre skogsfastighet i Brännhult några km norr Älmhult. Lättillgängligt och med ett virkesförråd på ca 600 m³sk, till största delen yngre gran i god tillväxt. Prisidé: 500 000

Läs mer

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Efrikgården :2 Stora Kopparberg Falun Dalarnas län Ägare Adress Björn Lindgren Stora Efrikgården 5 Falun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20208

Läs mer

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Vansbro Noret 19:13 Obebyggd välarronderad skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 115,6 ha vackert beläget vid Martjärnen strax norr om Dala-Järna. Den produktiva

Läs mer

Mindre skogsfastighet Tjörnarp

Mindre skogsfastighet Tjörnarp Höör Korsaröd 2:6 Mindre skogsfastighet Tjörnarp Skogsfastighet 3,5 ha i anslutning till Tjörnarps samhälle. Virkesförråd ca 650 m3sk, mest äldre bok. Hus på 45 + 45 kvm och förrådsbyggnad i rivningsskick.

Läs mer

Hörby Turenbatt 1:3. Pris: kr eller högstbjudande

Hörby Turenbatt 1:3. Pris: kr eller högstbjudande Villa 13 km öst Hörby Villa med tomt om ca 7 000 kvm på högt, fridfullt läge i Turenbatt mellan Killhult och Hörby. Bostadshus med 5 rum och kök byggt 1980 i originalskick. Vidbyggt garage/verkstad och

Läs mer

Vackert belägen skogsgård mellan Stenberga och Virserum.

Vackert belägen skogsgård mellan Stenberga och Virserum. Hultsfred Björkmossa 1:6, 1:7 Vackert belägen skogsgård mellan Stenberga och Virserum. Strax väster om Småländska Virserum finns dessa ägor om totalt ca 22 ha. Natursköna marker, växlande mellan skog och

Läs mer

Hörby Maggatorpet 1:1, Brunnslöv 8:5-8:6

Hörby Maggatorpet 1:1, Brunnslöv 8:5-8:6 Jordbruk 18 ha sydväst Hörby Gården Maggehus på fritt, högt läge i Magnaröd 15 km sydväst Hörby. Bostadshus om 5 rum och kök och ca 150 kvm samt ekonomibyggnader, samtliga med stort renoveringsbehov. Ca

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T N Y B R O NYBRO IDEHULT 1:9

S K O G S F A ST I G H E T N Y B R O NYBRO IDEHULT 1:9 SKOGSFASTIGHET NYBRO NYBRO IDEHULT 1:9 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Nybro centralort. Fastigheten består av ett skifte om totalt 17,9 ha varav 17,8 ha är skogsmark. Skogen är i huvudsak mellan 10-20

Läs mer

Prisidé: kr, bud senast

Prisidé: kr, bud senast Skog 10 ha Hörby Mindre skogsfastighet i Slagtofta strax norr om Hörby tätort. På fastigheten finns preliminärt bygglov för bostadshus med sidobyggnad. Skog 8 ha och naturbete 2 ha. Virkesförråd ca 1 300

Läs mer

Skog ca 10 ha öst Hörby

Skog ca 10 ha öst Hörby Skog ca 10 ha öst Hörby Trevlig mindre produktionsskog på fridfullt läge i Turenbatt mellan Hörby och Killhult. Virkesförråd ca 1 950 m³sk, till största delen gran men även äldre bok finns representerad.

Läs mer

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 00 000 KR Fastighet Fastigheten Östersund del av Kläppe 2:1 Adress Belägen i Östersund kommun och Häggenås-Lit- Kyrkås församling. Obebyggd skogsfastighet

Läs mer

Jord & skog Bringetofta

Jord & skog Bringetofta Jord & skog Bringetofta Nässjö Hjälmseryd 4:3, del av Ett sammanhängande skifte med jordbruks- och skogsmark om 30 ha i vacker omgivning beläget 7 km norr om Sävsjö i Hjälmseryds by, nordost Bringetofta.

Läs mer

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län Ägare Kjell Johansson & Håkan Hedin Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2005-06-15 2011-2020 Töre

Läs mer

Skogsfastighet i Alvik

Skogsfastighet i Alvik Skogsfastighet i Alvik Fin och välskött skogsfastighet i tre skiften. Skogar med bra åldersfördelning och både gallrings- och slutavverkningsmöjligheter. Areal och skogsuppgifter 95 hektar produktiv skogsmark

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 4,3 0,0 0,1 13,3 23 0 1 72 Väg och kraftledning (linjeavdrag)

Läs mer

Skogsgård 53 ha Hörby. Pris: Bud senast 2015-06-11. Hörby Killhult 2:19, Köinge 2:18

Skogsgård 53 ha Hörby. Pris: Bud senast 2015-06-11. Hörby Killhult 2:19, Köinge 2:18 Skogsgård 53 ha Hörby Skogsfastighet i Killhult 10 km öst Hörby, med bl a 38 ha skog och 9 ha åker/bete. Kringbyggd gård med bostadshus om 4 rum o kök och ekonomibyggnader med stall, loge och drängkammare.

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Skog och sjöar. Utgångspris: 9 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-10-28.

Skog och sjöar. Utgångspris: 9 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-10-28. Skog och sjöar VÄRNAMO NÄS 1:3 Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte om totalt 127 ha, med del i två sjöar. Skogsmark om 100 ha med virkesförråd om 16600 m³sk. Jakträtt upplåten till 2016-06-30. Fiskerätt

Läs mer

Skogsgård strax väster om Kristdala.

Skogsgård strax väster om Kristdala. Oskarshamn Träthult 1:13 Skogsgård strax väster om Kristdala. Utanför Småländska Kristdala finns en skogsgård med en areal om ca 65 ha. Mangårdsbyggnad med tillhörande ladugård och en mindre gäst stuga.

Läs mer

Lantgård 6,2 ha Linderöd

Lantgård 6,2 ha Linderöd Lantgård 6,2 ha Linderöd Välskött gård på högt, trevligt läge mellan Hörby och Kristianstad. 1,5-planshus med källare om 3 rum och kök, möjligt att inreda ytterligare ett till två rum. Bilgarage med isolerat

Läs mer

Skogsbruksplan. Västerbottens län

Skogsbruksplan. Västerbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Tärna-Sandvik 1:1 Tärna Storuman Västerbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-6-5 214-6-5-224-1-1 214-6-1 Sammanställning

Läs mer

Prisidè: kr, bud

Prisidè: kr, bud Skog 33 ha norr Linderöd Mycket välskött skogsfastighet vid Äsphult några km norr om Linderöd. Virkesförråd ca 9 000 m³sk, till största delen gran. Småkuperade marker med utmärkta drivningsförhållanden.

Läs mer

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län Ägare RAPP, JOHAN Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Okt 213 214-223 Foran Sverige AB

Läs mer

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-03-26 2014-2023 Jan Tagesson

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 11,5 55 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Smålandsgård 47 ha Vackert belägen i byn Boarp ca 25 km öster om Eksjö. Bostadshus samt enklare ekonomibyggnader. 8 ha inägomark, 37 ha skogsmark med ett virkesförråd om 4 700

Läs mer

Skogsfastighet i Hudiksvall

Skogsfastighet i Hudiksvall Skogsfastighet i Hudiksvall Talldominerad skogsfastighet om 24,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 550 m3sk (183 m3sk/ha). Bonitet 4,7. Fastigheten består i huvudsak av två skogskiften.

Läs mer

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Nikkala 1:2, 1:20, 1:58 Nedertorneå-Haparanda Haparanda Norrbottens län Ägare Adress Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ Upprättad år Planen avser

Läs mer

SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24

SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24 SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24 Allmänt Skogsmark belägen mellan Tvärskog och Påryd i byn Runtorp, ca tre mil väster om Kalmar. Fastigheten omfattar 48,7 ha och är obebyggd. Koordinat vid skogsskifte

Läs mer

Skogsmark i närheten av Emån om 32 ha med god bonitet.

Skogsmark i närheten av Emån om 32 ha med god bonitet. Hultsfred Ryd 4:13 del av Skogsmark i närheten av Emån om 32 ha med god bonitet. Skogsmark fördelat på fem skiften i närheten av Emån strax öster om Kvillfors. Virkesvolym ca 4800 varav ca 3800 utgörs

Läs mer

Skogsbruksplan. Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Skogsbruksplan. Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08 2015-2024 Mattias Widstrand Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö.

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö. Vi har nöjet att utbjuda en 32 ha stor skogsfastighet till försäljning, belägen mellan Östansjö och Vretstorp, väster om Hallsberg. De fakta som ligger till grund för försäljningen följer härnedan. Information

Läs mer

Pris: Bud senast Hörby Killhult 2:19 del av

Pris: Bud senast Hörby Killhult 2:19 del av Hörby Killhult 2:19 del av Skogsfastighet 49 ha Hörby Skogsfastighet i Killhult 10 km öst Hörby, med bl a 38 ha skog och 5 ha åker/bete. Virkesförråd ca 7 400 m3sk, varav 5 500 m3sk G2, S1 och S2-skog.

Läs mer

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast Västervik Älmarsrum 1:6 del av Gård i Hallingeberg Gård nordväst om Västervik. Fastigheten ligger vackert i jordbruksbygden kring Älmaren i Hallingeberg. Fastigheten är på ca 5 ha varav 31 ha skog med

Läs mer

Försäljningsförfarande: Intresseanmälan till den 19 november 2015

Försäljningsförfarande: Intresseanmälan till den 19 november 2015 Skog i Rättvik/Sunnanhed Del av Rättvik Sunnanhed 116:1 Ett mindre skogsskifte med hög tillväxt där den produktiva skogsmarken uppgår till ca 8,3 ha och virkesförrådet är uppskattat till 1 070 m3sk. Medelboniteten

Läs mer

Åker- och skogsmark nära Spångsholm

Åker- och skogsmark nära Spångsholm Åker- och skogsmark nära Spångsholm MJÖLBY BÖTTESTADTORP 1:1 Fastigheten som saknar byggnader omfattar ca 55 ha varav ca 40 ha prima åkermark och ca 13 ha skog. Allt i ett välarronderat skifte. Tillträde

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

SKOGSFASTIGHET SJÖBO

SKOGSFASTIGHET SJÖBO SKOGSFASTIGHET SJÖBO NYBRO SJÖBO 2:3, DEL AV Allmänt Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte beläget i byn Sjöbo. Skiftet om totalt 72,1 ha domineras av ungskog i röjningsfasen. God bonitet och förväntad

Läs mer

Stödrätter Det finns möjlighet att överta stödrätter från säljaren.

Stödrätter Det finns möjlighet att överta stödrätter från säljaren. Skogsfastighet 24 ha VETLANDA SANDEBO 1:6 Obebyggd skogsfastighet 2 mil söder om Vetlanda. Total areal ca 24 ha varav 20,8 ha skogsmark med ett virkesförråd om 2 100 m³sk. Prisidé 1 500 000 kr Försäljningssätt:

Läs mer

Björkholm. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare E-post: E-post:

Björkholm. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare E-post: E-post: 101 ha, Skog och inägomark Björkholm Gård belägen 16 km öster om Vetlanda. Äldre bostadshus i 2 plan, gårdscentrum med flertalet ekonomibyggnader samt undantagsstuga. 80 ha skogsmark fördelat på två skiften

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 23,1 75 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Vetlanda Klackenhult 1:15

Vetlanda Klackenhult 1:15 Vetlanda Klackenhult 1:15 Smålandsgård 60 ha En skogsgård belägen 25 km nordost om Vetlanda. Bostadshus i 1½ plan vackert beläget i ett brutet landskap. Trevligt gårdscentrum med ladugård, snickarbod samt

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer