Lantbruksfastighet i Hummelstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantbruksfastighet i Hummelstad"

Transkript

1 Västervik Mjöltorp :3 del av Lantbruksfastighet i Hummelstad Vackert beläget vid Långsjöns nordvästra strand ligger lantbruksfastigheten Mjöltorp :3. Fastigheten säljs utan bostadsbyggnader men med tillhörande ekonomibyggnader. Gården består av ett skifte med en areal om ca 87 varav ca är inäga. Fastigheten gränsar vid Kogaren och Långsjön. God bonitet 7,9. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillnda senast -0-6 Skog och Lantbruk, Jon Samuelsson, Verkstadsgatan 3, 72 3 Oskarsmn Telefon: ,

2 Västervik Mjöltorp :3 del av Om fastigheten Typ: Lantbruksfastighet Mark: ca 87 Bud: -0-6 Län: Kalmar Kommun: Västervik Visning Ring Jon eller Andreas Kontakt Västervik Mjöltorp :3 del av Jon Samuelsson Telefon Allmänt Mjöltorp ligger ca 3 mil väster om Västervik eller 6 km öster om Blackstad. Vacker naturskön närmiljö på historisk mark. Vägbeskrivning Från väg i höjd med Ankarsrum svänger du av norrut mot Hummelstad. I Hummelstad tar du första avfarten till höger när du passerat över bron. Fortsätt ca km norrut så ser du ladugårdsbyggnaden på Er högra sida. Andreas Ekeräng, Telefon X-koordinat: 6637 Y-koordinat: 73 (SWEREF 99)

3 Västervik Mjöltorp :3 del av Ekonomibyggnader Ladugårdsbyggnad. Högbyggd mjölkladugård uppförd i trä med plåttak, plats för 42 koplatser + rekrytering. Körbar loftgång på skullen, idag används det för förvaring av lm. Skraputgödsling i ladugården samt spaltgolv för rekryteringsdjuren, Två stycken gödselbrunnar om totalt 0 m³. Utfodring av djuren sker med rälshängd fodervagn. Tippgrop för spannmål och silo och spannmålskross som ligger samlat vid foderberedningen Kallufttork med solvärmartak med plats för ton spannmål samt 00 ton i övriga spannmålsfickor. 300 m² gjuten betongplatta omkring ladugården. Ägaren r förberett att kunna inhysa 30 stycken amkor eller övrig rekrytering på dessa Två hårdgjorda ytor som är delade med en liggll på varje yta. Två stycken plansilo med plats för 432 m³. Övriga byggnader Mindre byggnad som inrymmer gårdsverkstad samt 2 Hästboxar, takhöjd 2,7 m. Del av byggnaden är liggll för utegångsdjur, gjuten platta. Jordbruksmark Region 3. Stödrätter åker 23,36, värde om 0 23 (Euro). Stödrätter bete 3,8, värde (Euro). Total inägomark enligt skogsbruksplanen 42,9. Stödrätterna ingår inte i fastigheten men kan överlåtas till ny ägare genom separat överenskommelse. Jakt Jakten är utarrenderad t.o.m Därefter står jakten fri för köparen. Avtalet uppsagt. Bostadsbyggnader Bostadsbyggnaderna med tillhörande tomt ingår som första alternativ inte i Försäljningen (tomtareal tot ca 0, ). Möjlighet finns om köparen så önskar att förvärva ett av boningshusen. Uppge i.s.f. detta på budblanketten. Servitut för vatten och avlopp kommer att upprättas. Gemensamt vatten mellan bostadsbyggnaderna och ladugården. Gemensamt avlopp mellan bostadsbyggnaden vars 3-kammarbrunn med infiltration ligger på den del av fastigheten som ska säljas. 2

4 Västervik Mjöltorp :3 del av Skogsmark Fastigheten r sammanlagt 39 produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om ca m³sk, enligt skogsbruksplan upprättad år av Södra (se bilaga). Ingen tilllväxtuppräkning är utförd. Fornlämning finns i avd 7 och 6. Hela innevet enl. skogsbruksplanen med undantag av Övrig areal som minskats med den tomtareal som inte ingår i försäljningen. - Skogsmark 39,0 - Imp berg 3,0 - Inäga 42,9 - Väg/kraftledning 0,7 - Övrig areal,3 - Total areal 86,9 Bonitet 7,9 m³sk/ Taxeringsvärde/beräknat Taxeringsvärde år 4: Avgår Bostadsbyggnader: Avgår Tomt: Beräknat taxeringsvärde: (se bilaga InfoTrader ) Samfällighet kr kr kr kr Fastigheten r del i samfälld väg. (väg som går öster ut bakom ladugården ner till utskiftet). Fastigheten r andel i Grenadiärtorpet (8, ). Båtplatser Säljaren r muntligt upplåtit båtplatser till stugägare (ca st) utan ersättning. Fastighetsgränser Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Fastighetsbildning Ev. Fastighetsbildningskostnaden betalas av köparen förutom den del som belöper på fastighetsbildningen av tomtmarken. Denna kostnad står säljaren för i sin helhet. 3

5 Västervik Mjöltorp :3 del av Försäljningsförutsättningar Förfarande Försäljning sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förndling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Skriftligt bud ska vara Skog och Lantbruk, Jon Samuelsson, Verkstadsgatan 3, 72 3 Oskarsmn tillnda senast -0-6 OBS märk kuvertet Mjöltorp :3, del av. Använd gärna bifogad budblankett. Villkor 0 av köpeskillingen erläggs på kontraktsdagen, resterande belopp på tillträdesdagen. Undersökningsplikt/besiktning Köparen r enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen nd eller med konsult före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick. Uppgifterna i detta fastighetsprospekt r enbart lämnats för att informera köparen och underlätta dennes egen undersökning av fastigheten. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i PM lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i PM avviker från verkliga förhållanden. Köparen r undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området. Tillträde Tillträde efter överenskommelse. Visning Anmälan för visning kontakta Jon Samuelsson tfn: eller Andreas Ekeräng, tfn: Visning av byggnader sker efter överenskommelse. Besiktning av mark sker på egen nd, alternativt efter överenskommelse med kontaktpersonerna ovan. Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte är bosatta i glesbygdsområde i Västerviks kommun. För Juridisk person krävs tillstånd. 4

6 Västervik Mjöltorp :3 del av Upplysningar Jon Samuelsson, Skogsingenjör/reg. Fastighetsmäklare. tfn: Andreas Ekeräng, skogsmästare/aukt. Värderare. tfn: Adress: Skog & Lantbruk Verkstadsgatan Oskarsmn. Hemsida: Långsjön från bron söder ut.

7 Västervik Mjöltorp :3 del av Om Skog & Lantbruk Skog & Lantbruk är ett rådgivningsföretag som arbetar med följande tjänster inom jord och skog: - Fastighetsförmedling - Generationsskifte - Marknads-/avkastnings-/intrångsvärderingar - Bokslut/deklaration - Fastighetsbildning/lantmäterifrågor - Skogsbruksplaner - Skogsekonomisk rådgivning - Skattefrågor/-optimering Välkommen att kontakta oss via eller via ansvarig fastighetsmäklare i denna beskrivning för mer information. 6

8 FASTIGHET VÄSTERVIK MJÖLTORP :3 Fastighetsnyckel: Aktualitet FR: Län: 08, KALMAR Kommun: 83, VÄSTERVIK Församling: 4, HALLINGEBERG-BLACKSTAD SOCKEN: HALLINGEBERG *** KAN VARA BELÄGEN DÄR FÖRVÄRVSTILLSTÅND KAN KRÄVAS ENLIGT JORDFÖRVÄRVSLAGEN (SFS 979:230) *** TIDIGARE BETECKNING Registrerat: Akt: H HALLINGEBERG MJÖLTORP 3 URSPRUNG VÄSTERVIK MJÖLTORP : AREAL Totalareal: Varav land: Varav vatten: kvm kvm kvm 88, ,8069 7,43 KOORDINATER Punkttyp: N: E: Gå till: Central (RT90) 274 (RT90) Central (RT90) (RT90) ÅTGÄRDER Datum: Akt: Fastighetsrättsliga Laga skifte HAB-80 Gränsbestämning BERÖRANDE SAMF MARK HAB-249 Gränsbestämning BERÖRANDE SAMF MARK GLA-464 Gränsbestämning HAB-797 Fastighetsreglering A,B HAB-927 Fastighetsreglering Ledningsåtgärd Fastighetsreglering Fastighetsreglering Fastighetsreglering AVSKILD FASTIGHET MJÖLTORP :8 MJÖLTORP :0 MJÖLTORP : MJÖLTORP 2: MJÖLTORP :2 MJÖLTORP :3 MJÖLTORP :4 MJÖLTORP :7 MJÖLTORP :9 MJÖLTORP : MJÖLTORP :2 MJÖLTORP :29 SKATTETAL 3/4 Mantal ANDEL I SAMF. GRENADIÄRTORPET LITT E OM 8,33 HA (AKT 08 HAB 69) ADRESS Adress: Postnr: Postort: Kommundel: Mjöltorp 93 7 Ankarsrum Hallingeberg Mjöltorps gård 93 7 Ankarsrum Hallingeberg :3:03 Sida / 7

9 ANDEL I SAMF. VÄSTERVIK MJÖLTORP 3 GRENADIÄRTORPET LITT E OM 8,33 HA (AKT 08 HAB 69) ADRESS Adress: Postnr: Postort: Kommundel: Mjöltorp 93 7 Ankarsrum Hallingeberg Mjöltorps gård 93 7 Ankarsrum Hallingeberg LANTMÄTERIKONTOR LANTMÄTERIET,BOX 0, 39 2 KALMAR Kontorsbeteckning: HL60 Tel: MARKREGLERING Ingen information om markregleringar (naturvårdsbestämmelser, planer etc) hittades. RÄTTIGHETER Redovisningen kan vara ofullständig. Det finns 9 rättigheter på fastigheten. Sök efter InfoRätt. INSKRIVNING ALLMÄNT Aktualitet: Senaste ändring för fastigheten: :00:00 Inskrivningskontor LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING Kontorsbeteckning: HI NORRTÄLJE Tel: LAGFART Ägare: ANDERS TORSTEN BÄCKMARK MJÖLTORP 93 7 ANKARSRUM Dagboksnr: 8/77 Inskrivningsdag: Beslut: Beviljad Fång: Gåva Andel: / Anmärkning: Dagboksnr: 97/089 Beslut: Beviljad Anm.: Anmärkning Not: ÖVR FÅNG 06/26089, ÖVR FÅNG 8/777 TIDIGARE ÄGARE Tid. ägare: KARL ÅKE BÄCKMARK SJÖSTADSVÄGEN 8 A LGH VÄSTERVIK Fång: Gåva Överlåten andel: /2 Anmärkning: Dagboksnr: 97/0890 Beslut: Beviljad Anm.: Anmärkning :3:03 Sida 2 / 7

10 93 44 VÄSTERVIK Fång: Gåva Överlåten andel: /2 VÄSTERVIK MJÖLTORP 3 Anmärkning: Dagboksnr: 97/0890 Beslut: Beviljad Anm.: Anmärkning ÄLDRE FÖRHÅLLANDE Akt: I83/9228 Akt: I9/73 Akt: I9/7 Akt: Ö97/3 Akt: I83/9227 Akt: C96/77 Akt: Ö98/63 Akt: Ö98/2762 Akt: L8/776 Akt: L97/0890 Akt: L8/774 INTECKNINGAR Antal inteckningar: 6st Summa: Datapantbrev Företrädesordning Inskr.dag: Dagboksnr: 83/922 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 6 Inskr.dag: Dagboksnr: 83/9226 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 9 Inskr.dag: Dagboksnr: 9/70 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 0 Inskr.dag: Dagboksnr: 02/24923 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning Inskr.dag: Dagboksnr: 0/8963 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 2 Inskr.dag: Dagboksnr: 06/26090 Belopp: SEK INSKRIVNINGAR Avtalsnyttjanderätt Företrädesordning Inskr.dag: Dagboksnr: 78/47 TELE Avtalsservitut Företrädesordning 2 Inskr.dag: Dagboksnr: 78/294 KRAFTLEDNING Avtalsservitut Företrädesordning 3 Inskr.dag: Dagboksnr: 78/29 UPPDÄMNING Avtalsservitut Företrädesordning 4 Inskr.dag: Dagboksnr: 79/090 KRAFTLEDNING MM Avtalsservitut Företrädesordning :3:03 Sida 3 / 7 Inskr.dag: Dagboksnr: 84/239 INFILTRATIONSANLÄGGNING

11 Avtalsservitut Företrädesordning 4 Inskr.dag: Dagboksnr: 79/090 VÄSTERVIK MJÖLTORP 3 KRAFTLEDNING MM Avtalsservitut Företrädesordning 7 Inskr.dag: Dagboksnr: 84/239 INFILTRATIONSANLÄGGNING Avtalsservitut Företrädesordning 8 Inskr.dag: Dagboksnr: 89/30 BYGGNAD Avtalsservitut Företrädesordning 3 Inskr.dag: Dagboksnr: 08/29926 TREKAMMARBRUNN Avtalsservitut Företrädesordning 4 Inskr.dag: Dagboksnr: 4/9604 KRAFTLEDNING ANTECKNING Inga anteckningar hittades. MER INFORMATION Det finns 4 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg. TAXERING Taxeringsenhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Taxeringsår: 4 Taxeringsvärde i tkr: 9 Tax.enhet avser: Hel registerfastighet Areal: Ägare: Bäckmark, Anders Torsten MJÖLTORP ANKARSRUM Juridisk form: Fysisk person Andel: / Värderingsenhet: Lantbruk Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Tax.värde skogsmark i tkr: 2 6 Skogsmark i : 4 Tax.värde skogsimped. i tkr: 8 Skogsimpediment i : 3 Tax.värde åkermark i tkr: 6 Åkermark i : 30 Tax.värde betesmark i tkr: 92 Betesmark i : Tax.värde ek.byggn. i tkr: 324 Övrig mark i : 2 Värderingsenhet: Skog :3:03 Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Sida 4 / 7 Skatteverkets id: 4462

12 Betesmark i : Tax.värde ek.byggn. i tkr: 324 Övrig mark i : 2 VÄSTERVIK MJÖLTORP 3 Värderingsenhet: Skog Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 4462 Tax.värde i tkr: 2 6 Riktvärdeområde: 803 Taxvärde i tkr: (före ev. just. för säregna förh.) Areal i : 4 Kostnadsklass: 7 Kostnadspoäng: 39 Godhet: Normal Barrskog (kbm/): 74 Lövskog (kbm/): 32 Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Skogsimpedimentmark Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 462 Tax.värde i tkr: 8 Riktvärdeområde: 803 Taxvärde i tkr: 9 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i : 3 Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Åkermark Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 4762 Tax.värde i tkr: Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: 600 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i : Beskaffenhet: 30 lägre avkastning och kvalitet än normalt i området. Dränering: Tillfredställande dränerad eller självdränerad, ej klass. Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Åkermark Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 4662 Tax.värde i tkr: 60 Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: 660 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i : Beskaffenhet: Normal avkastning och kvalitet. Avviker max 30 Dränering: Tillfredställande dränerad eller självdränerad, ej klass. Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Betesmark Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 4862 Tax.värde i tkr: 92 Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: :3:03 (före ev. just. för säregna förh.) Sida / 7 Areal i :

13 Värderingsenhet: Betesmark Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 4862 VÄSTERVIK MJÖLTORP 3 Tax.värde i tkr: 92 Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: 99 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i : Beskaffenhet: Normal avkastning och kvalitet. Avviker max 30 Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Ekonomibyggnad Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 37 Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: (före ev. just. för säregna förh.) Yta i kvm: 84 Byggnadskategori: Maskinll, gårdsverkstad mm, värdeår 980 Beskaffenhet: Enklare Under byggnad: Nej Värderingsenhet: Ekonomibyggnad Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 6 Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: 70 (före ev. just. för säregna förh.) Volym i kbm: 300 Byggnadskategori: Ensilagesilo Beskaffenhet: Normal Under byggnad: Nej Värderingsenhet: Ekonomibyggnad Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 8 Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: 0 (före ev. just. för säregna förh.) Yta i kvm: 007 Byggnadskategori: Djurstall, maskinll mm, värdeår före 980 Beskaffenhet: Normal Under byggnad: Nej Värderingsenhet: Ekonomibyggnad Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 37 Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: (före ev. just. för säregna förh.) Yta i kvm: 60 Byggnadskategori: Maskinll, gårdsverkstad mm, värdeår 980 Beskaffenhet: Enklare Under byggnad: Nej Värderingsenhet: 2:3:03 Småhusbyggnad på lantbruk Sida 6 / 7 Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 42362

14 Yta i kvm: 60 Byggnadskategori: Maskinll, gårdsverkstad mm, värdeår 980 Beskaffenhet: Enklare VÄSTERVIK MJÖLTORP 3 Under byggnad: Nej Värderingsenhet: Småhusbyggnad på lantbruk Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 264 Riktvärdeområde: Boyta i kvm: 0 Biyta i kvm: Om-/tillbyggnadsyta: 28 Tot. värdegr. yta i kvm: 4 Summa standardpoäng: 29 Typ av bebyggelse: Friliggande Nybyggnadsår: 909 Om /tillbyggnadsår: 97 Värdeår: 94 Under byggnad: Nej Placerad på värdeenhet: 4262 (Skatteverkets id) Värderingsenhet: Småhusbyggnad på lantbruk Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 44 Riktvärdeområde: Boyta i kvm: 2 Biyta i kvm: 8 Tot. värdegr. yta i kvm: 42 Summa standardpoäng: 29 Typ av bebyggelse: Friliggande Nybyggnadsår: 962 Värdeår: 962 Under byggnad: Nej Placerad på värdeenhet: 4262 (Skatteverkets id) Värderingsenhet: Småhusmark på lantbruk Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 4262 Tax.värde i tkr: Taxvärde i tkr: (före ev. just. för säregna förh.) Areal i kvm: Typ av bebyggelse: Friliggande Fastighetsrättsliga förh.: Självständig Belägenhet: Ej strand (eller strandnära mer än 0m) VA: Enskilt vatten året om, Enskilt avlopp Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader :3:03 Sida 7 / 7

15 Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark Väg och kraftledning Övrig areal Summa landareal Summa vatten hektar 39,0 0,9 2, 42,9 0,7,8 87,4 0,2 44,6 2,4 49, 0,8 2, Virkesförråd Tall 8 22 Totalt Gran 96 Löv Ädellöv 38 3 Contorta Medeltal Naturvårdsvolym per 02 Bonitet och tillväxt Fastighetens medelbonitet per Tillväxt per år vid framskrivnings- är beräknad till 7,9 tidpunkten uppskattad till cirka 77 Avverkningsförslag Totalt under perioden 738 Varav gallring 378 och föryngringsavverkning 360 Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

16 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt / Tall Gran Löv Ädellöv Contorta Kalmark 3, 8-9 år 2, , , , , , , , , , , ,0 + 0,0 Lågprodskog(E) 0,0 Överst / Frötr [2,4] Övriga skikt [0,0] Summa/Medel 39, Arealfördelning NO/NS /K 30 2 Areal 0 0 Kalmark E Skog Åldersklasser Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

17 Skogens fördelning på huggningsklasser Areal Virkesförråd Huggningsklass Totalt / Tall Gran Löv Ädellöv Contorta Kalmark K 3, 8 K2 2, sskog R 0, R2 0, Gallringsskog G 0, G2 0,0 Föryngrings- S 3, avverknings- S2 3, skog S3 4, Lågproducer- E 0,0 ande skog E2 0,0 E3 0,0 Överst / Frötr ÖF [2,4] Övriga skikt [0,0] Summa/Medel 39, Huggningsklasser Kalmark K K2 sskog R R2 Gallringsskog G G2 Kalmark, återväxtåtgärder återstår Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Kalmark där återväxtåtgärderna är utförda Mark som fullständigt bendlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Plantskog <,3 m Säkerställd föryngring upp till,3 m medelhöjd. Ungskog >,3 m Skog som är över,3 m och som i utvecklingshänseende motsvarar röjningsskog. Yngre gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S S2 S3 Lågproducerande skog E E2 E3 Slutavverkningsbar skog Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. Slutavverkningsmogen skog Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden Slutavverkningsbar skog som ej bör slutavverkas Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. Gles skog Gles skog/skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av gmarkskaraktär Gles skog av gmarkskaraktär. Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

18 Avverkning och tillväxt Avverkning Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdstidpunkt. Åldersklass Kalmark - 9 år Lågprodskog(E) Övriga skikt Summa Total avverkning 738 4,3,8,2,9 9,2 Högre alt: Lägre alt: Barr Gallring Löv varav gallring varav gallring Totalt ,8 [2,4],8 Föryngringsavverkning Barr Löv och föryngringsavverkning och föryngringsavverkning Totalt Tillväxt I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs. Åldersklass Kalmark - 9 år Lågprodskog(E) Övriga skikt Summa Barr Tillväxt Löv Totalt Areal och virkesförråd vid planperiodens slut,8,4 4,3,8,2 3,3 3,0 2,0, 3,7 0,9 [4,2] 39, / Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

19 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0, Hela Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per 0,6 0 G G X Gallring (Alternativ ) 0 9 Generell Kommentar: Alt. åtgärd avser södra delen. 2 0,2 30 G T X Gallring 3 0,8 3,4 60 S2 B Olikåldrigt 4,2 Föryngringsavv, skärm lämnas (Alternativ ) ,3 Annan mark 0,2 90 S T ,7 6 0,3 70 S2 B Olikåldrigt 3, Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ ) ,9 Inägomark 8 0,6 70 S3 B X ,9 9 0,8 90 S T ,2 Föryngringsavverkning (Alternativ ) Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

20 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0, Hela Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per 0 0,4 G T ,4 0 K G Markberedning 0,3 Plantering (Följd) (-0,) Återväxtkontroll (Följd) ,6 80 S3 B NS,b ,6 3 0,7 4 G T ,9 4 0,7 70 S T ,8 0,2 G T , 6,6 3 K2 G Varier bonitet Hjälpplantering 0,4 Luckigt ,6 80 S3 B NS,b , 8, K2 T Varier bonitet Återväxtkontroll 6-9 0,2 Lövuppslag -24 (-0,) Markberett 8 [,] 00 ÖF T X Varier bonitet Avverkning av överståndare/fröträd ,7 Lövuppslag Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

21 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0, Hela Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per (-0,) Markberett 9,7 0 R2 B ,7 Gallring ,4 S G , Föryngringsavverkning (Alternativ ) ,8 2 G G Varier bonitet Gallring , 22 2,2 0 K G Blockigt Plantering 0,3 Återväxtkontroll (Följd) ,9 G G Blockigt Gallring 99 4,2 Generell Kommentar: Åtgärd avser främst västra delen. 24,3 7 R2 G Blockigt 0,8 (-0,2) S3 B NO,b ,9 26 0,7 7 R2 G , -24 Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

22 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0, Hela Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per 27 0,3 80 S3 B NS,b ,2 28, 7 G G Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) Gallring ,8 70 S2 B Olikåldrigt Föryngringsavverkning ,8 Riklig underväxt av ssel Markberedning (Följd) 6-9 (-0) Återväxtkontroll (Följd) R2 G Varier bonitet, ,2 0 G G Olikåldrigt 8, 32, 7 R2 G , [,] 00 ÖF G X Avverkning av överståndare/fröträd 80, 33 0,3 60 S G Olikåldrigt 8,3 Svacka 34 0,2 R2 B , Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

23 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0, Hela Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per 3, 8 G G Varier bonitet 0 6,4 Gallring ,3 0 G G X Alt. Låggallring Gallring (Alternativ ) 37,8 7 R2 G Varier bonitet 0,8 (-0,2) Osäker gräns ,4 80 S T Varier bonitet 3,8 (-0,2) Olikåldrigt 39, Berg 0,4 G G X Alt. Låggallring 9,9 Gallring (Alternativ ) , 6 S G Kuperat 7,4 (-0,) Olikåldrigt Föryngringsavverkning (Alternativ ) ,3 7 R2 G Varier bonitet 0, ,8 4 R B 00X00 0 Delv försumpat 6-9 0,3 Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

24 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0, Hela Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per Luckigt ,8 S3 B NO,b 00X00 8,6 4 0,9 Myr 46 0,2 Vatten 47 0,4 G G X000 2 Äldre del - norr 4, Barkgnag Föryngringsavverkning (Alternativ ) ,6 7 R2 G Varier bonitet, G G Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) 6-9 2,6 Gallring , Tomt Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

25 Skogsbruksplan Plannamn: Församling: Kommun: Län: Upprättad år: Utskriftsdatum: 000 m

26 Skala :0000 ( cm i kartan motsvarar 00 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria

27 Skala :00000 ( cm i kartan motsvarar 000 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria -08-

28 Bra för spekulanter att veta om fastighetsförmedling Kort om fastighetsförmedling Fastighetsmäklarinspektionen får ofta frågor från spekulanter om mäklarens ansvar vid budgivning. Tänk på följande: Bud är inte bindande för någon, inte heller för dig.. Du kan fritt höja eller sänka ditt bud. 2. Du kan ange villkor för dina bud, t.ex. en tidsbegränsning. 3. Förutsättningarna för budgivningen kan ändras snabbt, t.ex. genom att någon spekulant drar sig ur eller att nya spekulanter tillkommer. 4. Det kan vara svårt att kontrollera andras bud i efternd.. Det är inte en rättighet att få återkomma med ett högre bud. 6. Det är säljaren som bestämmer vem som får köpa inte mäklaren. 7. Även om du lagt det högsta budet kan säljaren välja någon annan att avsluta affären med. 8. Muntliga avtal om köp av fastighet eller bostadsrätt är inte rättsligt bindande. 9. Även om du kommit överens med mäklaren och säljaren om dag och tid för kontraktskrivning kan budgivningen fortsätta. Observera! Var väl förberedd innan du börjar delta i en budgivning. Ta del av mäklarens information om hur budgivningen går till. På Fastighetsmäklarinspektionens webbplats kan du bland annat kontrollera att den som förmedlar är registrerad mäklare.

29 Västervik Mjöltorp :3 del av Bud Mjölhult :3 del av Undertecknad/-e lämnar härmed bud på rubricerad fastighet. Jag/Vi r tagit del av försäljningsvillkoren enligt utsänt material eller via Skog & Lantbruks hemsida på internet och lämnar följande bud på fastigheten/fastigheterna: Namn Namn Personnummer Personnummer Adress Adress Telefon Telefon E-postadress E-postadress Bankreferens (Namn, bank och telefonnummer) Bud: Kronor Anbuden ska vara tillnda senast den Skicka budet till adress: Skog och Lantbruk Jon Samuelsson Verkstadsgatan Oskarsmn, Märk kuvertet Mjöltorp :3 del av Datum och underskrift Datum och underskrift 7

Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo.

Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo. Mönsterås Häggemåla 1:5 Virkesrik skogsfastighet mellan Ålem och Bäckebo. Virkesrik skogsfastighet om totalt ca 81 ha i två skiften utan byggnader. God bonitet. Virkesförråd om ca 16 800 m³sk. Möjlighet

Läs mer

Mindre skogsfastighet utan byggnader strax väster om Oskarshamn. Areal 15,6 ha totalt. Virkesförråd ca 1 400 m³sk.

Mindre skogsfastighet utan byggnader strax väster om Oskarshamn. Areal 15,6 ha totalt. Virkesförråd ca 1 400 m³sk. Skogsfastighet 15,6 ha Döderhult 2:6 Mindre skogsfastighet utan byggnader strax väster om Oskarshamn. Areal 15,6 ha totalt. Virkesförråd ca 1 400 m³sk. Anbud senast 2015-03-16 Skog och Lantbruk i Sverige

Läs mer

Skogsbruksplan. Norrbottens län

Skogsbruksplan. Norrbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Kuivakangas 2:9 Övertorneå Övertorneå Norrbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-1-21 214-1-21-225-1-1 215-1-1 Sammanställning

Läs mer

Högsby Alebo 1:9, del av

Högsby Alebo 1:9, del av Högsby Alebo 1:9, del av Mindre skogsgård i Alebo, ca 15 ha skog och åkermark med ca 3 200 m³sk skog. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2013-05-31 Skog och Lantbruk, www.skogochlantbruk.nu

Läs mer

Skogsbruksplan. HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län. Fastighet Församling Kommun Län

Skogsbruksplan. HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län. Fastighet Församling Kommun Län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län HALVBACKEN 1:3, ERVALLA 1:78 Axberg Örebro Örebro län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-2-7 214-2-7-224-2-7 214-2-7 Sammanställning

Läs mer

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13 FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13 Fastighetsnyckel: 180043639 Aktualitet FR: 2012-04-02 Län: 18, ÖREBRO Kommun: 80, ÖREBRO Distrikt: 211044, KIL Församling (2015 12 31): 13, Axberg TIDIGARE BETECKNING T-KIL

Läs mer

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län

Skogsbruksplan. Församling. Dalarnas län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bengtsarvet S: Mora Mora Dalarnas län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 0-09-0 0-09-0-0-09-0 0-09-0 Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 1,1 5 Myr/kärr/mosse,2

Läs mer

Skogsfastigheten 33 ha

Skogsfastigheten 33 ha Skogsfastigheten 33 ha Skogsfastighet utan byggnader strax utanför Kristdala i Kalmar län. Totalt ca 33 ha. Virkesvolym ca 6 000 m³sk. All skog över 70 år. Skriftligt anbud senast 2015-03-16 Skog och Lantbruk

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark Väg och kraftledning Övrig areal landareal vatten hektar 1, 7, 8, 11,8 88,2 22 77 143 3 6 Medeltal Naturvårdsvolym

Läs mer

Jordbruksmark 28 ha öst Hörby

Jordbruksmark 28 ha öst Hörby Jordbruksmark 28 ha öst Hörby Byggnadsfritt jordbruksskifte i Köinge några km öst Hörby. 19,5 ha åker, 7 ha bete och 1 ha skog. Rationellt med bra markväg och rejäla åkerskiften. Jakt på bl a rådjur och

Läs mer

Västervik Stora Hammar 1:1

Västervik Stora Hammar 1:1 Västervik Stora Hammar 1:1 Lantbruksfastighet i Uknadalen På västra sidan av Ukna kyrka ligger lantbruksfastigheten Stora Hammar vackert belägen med utsikt över Uknadalen. Här finner du två mangårdsbyggnader

Läs mer

Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda

Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda Emmaboda Kvarnaryd 2:1 Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda En mil sydväst om Emmaboda ligger denna gård som gränsar mot Bjursjön. Mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Areal om totalt ca 58 ha,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 22.9 1.4 0.0 2.5 85 5 0 9 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0.0 0 Övrig areal 0.2 1 Summa landareal

Läs mer

Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk

Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk Markaryd Tannsjö 2:9 Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk Skogsfastighet Björkhaga om ca 9 ha belägen strax väster om Strömsnäsbruk. Produktiv skogsmark ca 5 ha. Huvudsakligen yngre granskog. Virkesförråd

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 16,5 8 Myr/kärr/mosse,1

Läs mer

Försäljning enl. lagen om samäganderätt. Auktionen kommer hållas på Skog och Lantbruk, Verkstadsgatan 13 i Oskarshamn den 7 januari 2015 kl. 13,00.

Försäljning enl. lagen om samäganderätt. Auktionen kommer hållas på Skog och Lantbruk, Verkstadsgatan 13 i Oskarshamn den 7 januari 2015 kl. 13,00. Nybro Torshult 2:11 Obebyggd skogsfastighet om 100 ha. Ca 3 mil väster om Mönsterås. Mellan Aboda och Alsterbro ligger denna skogsfastighet vid sjön Allgunnens västra kant. Fastigheten består av ett skifte

Läs mer

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Fastighet Församling Kommun Län Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-5 2014-2023 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Efrikgården 1:2 Stora Kopparberg. Fastighet Församling Kommun Län. Falun. Dalarnas län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Efrikgården :2 Stora Kopparberg Falun Dalarnas län Ägare Adress Björn Lindgren Stora Efrikgården 5 Falun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20208

Läs mer

Skogsfastighet Alvesta, 10 ha

Skogsfastighet Alvesta, 10 ha Skogsfastighet Alvesta, 10 ha Alvesta Hössjö 3:6 Trevlig skogsfastighet om ca 10 ha belägen på pendlingsavstånd från Alvesta och Växjö. Skogsmark ca 7,9 ha med virkesförråd om ca 1 400 m3sk. Slutavverkningsskog

Läs mer

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Fastighet Församling Kommun Län. Storhaga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Fastighet Församling Kommun Län Storga 4:2, omr av Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 205-8 205-2024 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast Kalmar Förlösa-Källtorp 1:6 Jordbruksmark norr om Kalmar. Jordbruksfastighet norr om Kalmar. Totalareal ca 65 ha, varav ca 60 ha inäga/åker och 4,5 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 690 m³sk. Inga

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 41 1,4 0,2 0,0 % 94 3 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,2 0 Övrig areal 0,7 2 Summa landareal

Läs mer

Avdelningsbeskrivning

Avdelningsbeskrivning Avdelningsbeskrivning Avd nr 1 Skifte: Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt Med Terräng Fukt Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g ä år klass o Skikt VegTyp Alternativ ha avd cm

Läs mer

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsskötselplan. Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsskötselplan Fastighet Församling Kommun Län Västra Skymnäs 1:92 Norra Råda-Sunnemo Hagfors Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 213-12-13 213-222 Foran Sverige AB Sammanställning

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 27,9 8 Myr/kärr/mosse,

Läs mer

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR

DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 500 000 KR DEL AV FASTIGHET - ÖSTERSUND-KLÄPPE - PRIS: 3 00 000 KR Fastighet Fastigheten Östersund del av Kläppe 2:1 Adress Belägen i Östersund kommun och Häggenås-Lit- Kyrkås församling. Obebyggd skogsfastighet

Läs mer

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN

Skogsbruksplan. VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare RAPP, JOHAN Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län VÄSTER MUNGA 1:14 mfl Norrbo Västerås Västmanlands län Ägare RAPP, JOHAN Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Okt 213 214-223 Foran Sverige AB

Läs mer

Lantbruksfastighet strax utanför Södra Vi

Lantbruksfastighet strax utanför Södra Vi del av. Lantbruksfastighet strax utanför Södra Vi 12 km norr om Vimmerby ligger lantbruksfastigheten Skärstad. Här finner du en mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Gården består av två skifte,

Läs mer

Skogsbruksplan. Västerbottens län

Skogsbruksplan. Västerbottens län Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Tärna-Sandvik 1:1 Tärna Storuman Västerbottens län Inventeringstidpunkt Planen avser tiden Framskriven t.o.m. 214-6-5 214-6-5-224-1-1 214-6-1 Sammanställning

Läs mer

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall.

Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet med jakträtt i Enånger, Hudiksvall. Skogsfastighet Hudiksvall Rösånger 2:15 om 6,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 775 m3sk (114 m3sk/ha). Bonitet 5,4. Jakt i Enångers

Läs mer

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Södra Nånö 1:18, 2:4 Estuna och Söderby-Karl Norrtälje Stockholms län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-03-26 2014-2023 Jan Tagesson

Läs mer

Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun

Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun Alvesta Finnanäs 1:15 Skogs-/hästgård med trevligt boende i Alvesta kommun Gård i Finnanäs, 6 km söder om Lönashult. Totalt ca 23 ha mark varav skog ca 15 ha och åker/betesmark ca 7 ha. Bostadshus 5 rum

Läs mer

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig

Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skog och jakt i Gryttje, Gnarp i Nordanstig Skogsfastighet, Nordanstig Gryttje 3:24, totalt ca två hektar. Skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 1,4 hektar med ett virkesförråd om 259 m3sk (185

Läs mer

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Äspesta 5:1 Skepptuna Sigtuna Stockholms län Ägare Adress Kurt o Anette Pettersson Skepptuna Sursta 195 93 MÄRSTA Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Läs mer

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län. Ägare

Skogsbruksplan. Fastighet Församling Kommun Län. Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Eksjöhult 1:39 Högstorp Ulrika Linköping Östergötlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-06-11 2014-2023 Ulf Bergqvist Sammanställning

Läs mer

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-06-15

Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-06-15 Avstyckad mangårdsbyggnad i Grönskåra I Grönskåra samhälle ligger denna avstyckade tvåvånings mangårdsbyggnad. Tomten gränsar till Badebodaån. Mangårdsbyggnad med mindre ekonomibyggnader. Fastigheten är

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 34,5 0,0 1 25,3 45 0 1 32 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,9 2 Övrig areal 16 20 Summa landareal

Läs mer

Mindre skogsfastighet om 29 ha.

Mindre skogsfastighet om 29 ha. Högsby Ruda 5:18 Oxhagen Mindre skogsfastighet om 29 ha. Mindre skogsfastighet i Ruda, Högsby. Totalareal 29 ha, varav 28 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 3 700 m³sk. Övervägande lövskog, främst

Läs mer

Oskarshamn Systertorp 1:22, del av

Oskarshamn Systertorp 1:22, del av Oskarshamn Systertorp 1:22, del av Mellan Kristdala och Oskarshamn ligger denna skogsfastighet utan byggnader. En framtidsfastighet för den självverksamme skogsägaren med tillgång till fiske och egen jakt.

Läs mer

Skogsfastighet norr om Hultsfred

Skogsfastighet norr om Hultsfred Skogsfastighet norr om Hultsfred Unikt tillfälle att förvärva skogsmark. Total areal ca 177 ha varav ca 170 ha skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 17 600 m³sk. Möjlighet finns att förvärva ytterligare skogsmark.

Läs mer

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Pris: 1 900 000 kr Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu Ingvar Elmehag,

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 134,7 1,4 10 1 % 89 1 7 1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 2,5 2 Övrig areal 0,7 0 Summa landareal

Läs mer

Pris: 5 000 000 kr, bud senast 2015-11-26

Pris: 5 000 000 kr, bud senast 2015-11-26 Hässleholm Strandböke 2:7 Skogsfastighet 56 ha Hässleholm Skogsfastighet i Strandböke nordväst Hässleholm. Enklare boende om 120 kvm och 4 rum och kök samt loge/maskinhus och förråd. Välskött produktionsskog

Läs mer

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs

Skogsbruksplan. Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ. 2008-04-20 2008-2017 Töre Sbs Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Nikkala 1:2, 1:20, 1:58 Nedertorneå-Haparanda Haparanda Norrbottens län Ägare Adress Stig Rönnqvist mfl Pastorsvägen 20 90362 UMEÅ Upprättad år Planen avser

Läs mer

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris Berg Österskucku 3:9, del av Obebyggd skogsskifte om totalt 22 ha varav ca 20 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 3.600 m 3 sk. Fastighet: Berg

Läs mer

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda

Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Skog vid Siljan på Sollerön samt i Gesunda Mora Gruddbo 166:1 En obebyggd skogsfastighet med 2 skogsskiften där det ena ligger vid Siljan på Sollerön och det andra ligger på baksidan av Gesundaberget.

Läs mer

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna

Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Skogsfastighet vid sjö i Dala-Järna Vansbro Noret 19:13 Obebyggd välarronderad skogsfastighet i ett skifte om totalt ca 115,6 ha vackert beläget vid Martjärnen strax norr om Dala-Järna. Den produktiva

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

Skogsfastigheter i Råneå

Skogsfastigheter i Råneå Skogsfastigheter i Råneå Två obebyggda skogsfastigheter belägna strax utanför Råneå. Skogarna består av lättåtkomliga skogsskiften med täta och fina ungs- och gallringsskogar med bra tillväxt. Råneå 6:3

Läs mer

Skogsfastighet i Hudiksvall

Skogsfastighet i Hudiksvall Skogsfastighet i Hudiksvall Talldominerad skogsfastighet om 24,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 550 m3sk (183 m3sk/ha). Bonitet 4,7. Fastigheten består i huvudsak av två skogskiften.

Läs mer

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin

Skogsbruksplan. Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Kjell Johansson & Håkan Hedin Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Mansheden 3:1 Nederkalix Kalix Norrbottens län Ägare Kjell Johansson & Håkan Hedin Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2005-06-15 2011-2020 Töre

Läs mer

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bysättra 3:1 Knutby-Bladåker Uppsala Uppsala län Ägare Adress Tord Abrahamsson Bysättra 10 740 12 Knutby Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-05-20

Läs mer

Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27

Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27 1 Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27 Beskrivning: Ägare: Fastigheten Torsås Skörebo 1:10, 11 och 27 i Torsås kommun är belägen i i en naturskön miljö mellan Gullabo och Torsås i sydöstra Småland. Fastigheten,

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 64,3 86 Myr/kärr/mosse 0,5 < Berg/Hällmark 0,8 < Inäga/åker 9,4 2 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0, < Annat 0, < Summa landareal 75,2

Läs mer

Pris: 1 900 000 kr eller högstbjudande

Pris: 1 900 000 kr eller högstbjudande F d vårdhem norr Sjöbo F d prästgård och vårdhem om 1 150 kvm boyta i Östra Kärrstorp 9 km norr om Sjöbo. 21 boenderum, flera med egen wc/dusch, samvaroutrymmen, personalutrymmen och boende samt restaurangkök.

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark 23,1 75 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark hektar 50,8 0,3 0,0 0,0 % 97 1 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,1 0 Övrig areal 1,4 3 Summa landareal

Läs mer

Skogsmark i närheten av Emån om 32 ha med god bonitet.

Skogsmark i närheten av Emån om 32 ha med god bonitet. Hultsfred Ryd 4:13 del av Skogsmark i närheten av Emån om 32 ha med god bonitet. Skogsmark fördelat på fem skiften i närheten av Emån strax öster om Kvillfors. Virkesvolym ca 4800 varav ca 3800 utgörs

Läs mer

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Slädekärr 1:13,1:28 Åmål Åmål Västra Götalands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 201606 2016-2025 Andreas Olsson Sammanställning över

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

Prisidè: kr, bud

Prisidè: kr, bud Skog 16 ha Hörby Byggnadsfri skogsfastighet om drygt 16 ha i Tågarp väster om Hörby. Mindre bäck rinner genom fastigheten. Virkesförråd ca 2 500 m³sk, bestående av gran, björk och ek. Jakten fri för köparen.

Läs mer

Mindre skogsfastighet Tjörnarp

Mindre skogsfastighet Tjörnarp Höör Korsaröd 2:6 Mindre skogsfastighet Tjörnarp Skogsfastighet 3,5 ha i anslutning till Tjörnarps samhälle. Virkesförråd ca 650 m3sk, mest äldre bok. Hus på 45 + 45 kvm och förrådsbyggnad i rivningsskick.

Läs mer

Skogsgård Åseda, 30 ha

Skogsgård Åseda, 30 ha Skogsgård Åseda, 30 ha Uppvidinge Ugglebo 1:6 Skogsfastighet om ca 30 ha belägen ca 10 km nordost om Åseda. Trevligt gårdscentrum med mangårdsbyggnad i 2-plan med enkel standard samt ekonomibyggnader.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB

Skogsbruksplan. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Aug Referenskoordinat (WGS84) Foran Sverige AB Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) M25847 216-225 Aug. 28 Foran Sverige AB Lat: 67 38' 26.28" N Long: 21 19' 36.79" E

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

Skog ca 10 ha öst Hörby

Skog ca 10 ha öst Hörby Skog ca 10 ha öst Hörby Trevlig mindre produktionsskog på fridfullt läge i Turenbatt mellan Hörby och Killhult. Virkesförråd ca 1 950 m³sk, till största delen gran men även äldre bok finns representerad.

Läs mer

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö.

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö. Vi har nöjet att utbjuda en 32 ha stor skogsfastighet till försäljning, belägen mellan Östansjö och Vretstorp, väster om Hallsberg. De fakta som ligger till grund för försäljningen följer härnedan. Information

Läs mer

April Ägarförhållanden

April Ägarförhållanden Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Långhed 26:1 Gunnarsmyrskiftet 2016-2025 April 2014 Christer Carlsson Ägarförhållanden Ägare, 100 % Referenskoordinat (WGS84)

Läs mer

SKOGSFASTIGHET SJÖBO

SKOGSFASTIGHET SJÖBO SKOGSFASTIGHET SJÖBO NYBRO SJÖBO 2:3, DEL AV Allmänt Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte beläget i byn Sjöbo. Skiftet om totalt 72,1 ha domineras av ungskog i röjningsfasen. God bonitet och förväntad

Läs mer

Skogsbruksplan. Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman

Skogsbruksplan. Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Åmotfors 2:75 Eda Eda Värmlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08 2015-2024 Mattias Widstrand Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Pris: 6 500 000 kr, bud senast 2015-06-09

Pris: 6 500 000 kr, bud senast 2015-06-09 Perstorp Månstorp 1:9, 1:13 Skogsgård 63 ha Perstorp Skogsfastighet i Månstorp några km norr om Perstorp. Trivsam gårdsbild med torp från 1850-talet i originalskick och enklare garage/förrådsbyggnad. Dessutom

Läs mer

Prisidé: kr, Bud senast

Prisidé: kr, Bud senast Skog 8,4 ha norr Älmhult Mindre skogsfastighet i Brännhult några km norr Älmhult. Lättillgängligt och med ett virkesförråd på ca 600 m³sk, till största delen yngre gran i god tillväxt. Prisidé: 500 000

Läs mer

Pris: 2 700 000 kr/hbj, bud senast 2015-09-25

Pris: 2 700 000 kr/hbj, bud senast 2015-09-25 Hörby Arup 1:2, 2:1 Gård 37 ha nordöst Hörby Gård med f d torvtäkt i Arup nordöst Hörby, med bl a 12 ha skog och 4 ha åker/bete. Gårdscentrum med vackert bostadshus om 6 rum o kök och ekonomibyggnader

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Möckeläng 1:9, 3:1,4:1 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-09 LRF Konsult Lat: 58 30' 35.00" N Long: 16

Läs mer

Skogsbruksplan. Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Skalunda 1:1 mfl. Katrineholmsbygden Katrineholm Södermanlands län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-10 2015-2024 Jonny Lundberg

Läs mer

Objekt Svappavara

Objekt Svappavara Objekt 2584070 Svappavara Objekt 2584070 Svappavara SKOGSKARTA Plan M2584070 Församling Vittangi Kommun Kiruna Län Norrbottens län Upprättad år 2016 Planläggare Foran Sverige AB Utskriftsdatum 2016-08-24

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74

SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 SKOGSBRUKSPLAN Sörskatevägen 74 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 4,3 0,0 0,1 13,3 23 0 1 72 Väg och kraftledning (linjeavdrag)

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

SKOGSGÅRD - STRÖMSUND - PRIS: KR

SKOGSGÅRD - STRÖMSUND - PRIS: KR SKOGSGÅRD - STRÖMSUND - PRIS: 1 0 000 KR Fastighet Äganderätt Strömsund del av Bredgård 1:237 Adress Rotnäset, 833 95 Strömsund. Obebyggd fastighet strax utanför Strömsund Obebyggd skogsfastighet, del

Läs mer

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11

SKOGSBRUKSPLAN. Flasbjörke 11 SKOGSBRUKSPLAN Flasbjörke 11 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 2 0,0 0,1 7 20 0 1 71 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av

Skogsbruksplan. Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Skogsbruksplan Planens namn Lidgatu 3:3, 3:20, 4:8 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2016-2025 2016-08 Ingemar Olofsson Lat: 63 27' 8.77" N Long:

Läs mer

OBEBYGD SKOGSFASTIGHET - SUNDSVALL - ANBUD PRISIDÉ 900.000 KR

OBEBYGD SKOGSFASTIGHET - SUNDSVALL - ANBUD PRISIDÉ 900.000 KR OBEBYGD SKOGSFASTIGHET - SUNDSVALL - ANBUD PRISIDÉ 900.000 KR Fastighet Fastigheten Sundsvall Nolby 1:2 Adress Tunavägen 70, 862 32 Kvissleby. Belägen i Sundsvall kommun och Njurunda församling. Skattesats

Läs mer

Prisidè: kr, bud

Prisidè: kr, bud Skog 33 ha norr Linderöd Mycket välskött skogsfastighet vid Äsphult några km norr om Linderöd. Virkesförråd ca 9 000 m³sk, till största delen gran. Småkuperade marker med utmärkta drivningsförhållanden.

Läs mer

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015

Skogsbruksplan. Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av oktober 2015 Skogsbruksplan Planens namn Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod Referenskoordinat (WGS84) Bollebygds-Holmen 1:10 m.fl 2015-2024 oktober 2015 Tobias Barrstrand

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem Fastighet Beteckning Mullsjö Tinghalla 1:4 Nyckel: 060304527 Senaste ändringen i allmänna delen 2012-06-13 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2012-05-08 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-05-03

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten er hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 176,2 13,7 0,1 0,1 91 7 0 0 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,1 1 Övrig areal 1,8 1 Summa landareal

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Skog och sjöar. Utgångspris: 9 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-10-28.

Skog och sjöar. Utgångspris: 9 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-10-28. Skog och sjöar VÄRNAMO NÄS 1:3 Skogsfastighet i ett sammanhängande skifte om totalt 127 ha, med del i två sjöar. Skogsmark om 100 ha med virkesförråd om 16600 m³sk. Jakträtt upplåten till 2016-06-30. Fiskerätt

Läs mer

Skogsbruksplan. Viggen Dalby Torsby Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Gunnel Dunger

Skogsbruksplan. Viggen Dalby Torsby Värmlands län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Gunnel Dunger Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Viggen Dalby Torsby Värmlands län Ägare Gunnel Dunger Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2013 dec. 2014-2023 Miltander, Nygren Sammanställning

Läs mer

Sammanställning över fastigheten

Sammanställning över fastigheten Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 11,5 55 Myr/kärr/mosse 0,0

Läs mer

Pris: Bud senast Hörby Killhult 2:19 del av

Pris: Bud senast Hörby Killhult 2:19 del av Hörby Killhult 2:19 del av Skogsfastighet 49 ha Hörby Skogsfastighet i Killhult 10 km öst Hörby, med bl a 38 ha skog och 5 ha åker/bete. Virkesförråd ca 7 400 m3sk, varav 5 500 m3sk G2, S1 och S2-skog.

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Prisidé: kr, bud senast

Prisidé: kr, bud senast Skog 10 ha Hörby Mindre skogsfastighet i Slagtofta strax norr om Hörby tätort. På fastigheten finns preliminärt bygglov för bostadshus med sidobyggnad. Skog 8 ha och naturbete 2 ha. Virkesförråd ca 1 300

Läs mer

SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24

SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24 SKOGSMARK RUNTORP KALMAR RUNTORP 2:24 Allmänt Skogsmark belägen mellan Tvärskog och Påryd i byn Runtorp, ca tre mil väster om Kalmar. Fastigheten omfattar 48,7 ha och är obebyggd. Koordinat vid skogsskifte

Läs mer

Karta Njorukholmen

Karta Njorukholmen Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:100 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:50 000 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:13 066 Karta Njorukholmen 2506505 ± Skala:1:23 816 SKOGSKARTA Plan 2506505

Läs mer