Lantbruksfastighet i Hummelstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lantbruksfastighet i Hummelstad"

Transkript

1 Västervik Mjöltorp :3 del av Lantbruksfastighet i Hummelstad Vackert beläget vid Långsjöns nordvästra strand ligger lantbruksfastigheten Mjöltorp :3. Fastigheten säljs utan bostadsbyggnader men med tillhörande ekonomibyggnader. Gården består av ett skifte med en areal om ca 87 varav ca är inäga. Fastigheten gränsar vid Kogaren och Långsjön. God bonitet 7,9. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillnda senast -0-6 Skog och Lantbruk, Jon Samuelsson, Verkstadsgatan 3, 72 3 Oskarsmn Telefon: ,

2 Västervik Mjöltorp :3 del av Om fastigheten Typ: Lantbruksfastighet Mark: ca 87 Bud: -0-6 Län: Kalmar Kommun: Västervik Visning Ring Jon eller Andreas Kontakt Västervik Mjöltorp :3 del av Jon Samuelsson Telefon Allmänt Mjöltorp ligger ca 3 mil väster om Västervik eller 6 km öster om Blackstad. Vacker naturskön närmiljö på historisk mark. Vägbeskrivning Från väg i höjd med Ankarsrum svänger du av norrut mot Hummelstad. I Hummelstad tar du första avfarten till höger när du passerat över bron. Fortsätt ca km norrut så ser du ladugårdsbyggnaden på Er högra sida. Andreas Ekeräng, Telefon X-koordinat: 6637 Y-koordinat: 73 (SWEREF 99)

3 Västervik Mjöltorp :3 del av Ekonomibyggnader Ladugårdsbyggnad. Högbyggd mjölkladugård uppförd i trä med plåttak, plats för 42 koplatser + rekrytering. Körbar loftgång på skullen, idag används det för förvaring av lm. Skraputgödsling i ladugården samt spaltgolv för rekryteringsdjuren, Två stycken gödselbrunnar om totalt 0 m³. Utfodring av djuren sker med rälshängd fodervagn. Tippgrop för spannmål och silo och spannmålskross som ligger samlat vid foderberedningen Kallufttork med solvärmartak med plats för ton spannmål samt 00 ton i övriga spannmålsfickor. 300 m² gjuten betongplatta omkring ladugården. Ägaren r förberett att kunna inhysa 30 stycken amkor eller övrig rekrytering på dessa Två hårdgjorda ytor som är delade med en liggll på varje yta. Två stycken plansilo med plats för 432 m³. Övriga byggnader Mindre byggnad som inrymmer gårdsverkstad samt 2 Hästboxar, takhöjd 2,7 m. Del av byggnaden är liggll för utegångsdjur, gjuten platta. Jordbruksmark Region 3. Stödrätter åker 23,36, värde om 0 23 (Euro). Stödrätter bete 3,8, värde (Euro). Total inägomark enligt skogsbruksplanen 42,9. Stödrätterna ingår inte i fastigheten men kan överlåtas till ny ägare genom separat överenskommelse. Jakt Jakten är utarrenderad t.o.m Därefter står jakten fri för köparen. Avtalet uppsagt. Bostadsbyggnader Bostadsbyggnaderna med tillhörande tomt ingår som första alternativ inte i Försäljningen (tomtareal tot ca 0, ). Möjlighet finns om köparen så önskar att förvärva ett av boningshusen. Uppge i.s.f. detta på budblanketten. Servitut för vatten och avlopp kommer att upprättas. Gemensamt vatten mellan bostadsbyggnaderna och ladugården. Gemensamt avlopp mellan bostadsbyggnaden vars 3-kammarbrunn med infiltration ligger på den del av fastigheten som ska säljas. 2

4 Västervik Mjöltorp :3 del av Skogsmark Fastigheten r sammanlagt 39 produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om ca m³sk, enligt skogsbruksplan upprättad år av Södra (se bilaga). Ingen tilllväxtuppräkning är utförd. Fornlämning finns i avd 7 och 6. Hela innevet enl. skogsbruksplanen med undantag av Övrig areal som minskats med den tomtareal som inte ingår i försäljningen. - Skogsmark 39,0 - Imp berg 3,0 - Inäga 42,9 - Väg/kraftledning 0,7 - Övrig areal,3 - Total areal 86,9 Bonitet 7,9 m³sk/ Taxeringsvärde/beräknat Taxeringsvärde år 4: Avgår Bostadsbyggnader: Avgår Tomt: Beräknat taxeringsvärde: (se bilaga InfoTrader ) Samfällighet kr kr kr kr Fastigheten r del i samfälld väg. (väg som går öster ut bakom ladugården ner till utskiftet). Fastigheten r andel i Grenadiärtorpet (8, ). Båtplatser Säljaren r muntligt upplåtit båtplatser till stugägare (ca st) utan ersättning. Fastighetsgränser Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Fastighetsbildning Ev. Fastighetsbildningskostnaden betalas av köparen förutom den del som belöper på fastighetsbildningen av tomtmarken. Denna kostnad står säljaren för i sin helhet. 3

5 Västervik Mjöltorp :3 del av Försäljningsförutsättningar Förfarande Försäljning sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förndling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Skriftligt bud ska vara Skog och Lantbruk, Jon Samuelsson, Verkstadsgatan 3, 72 3 Oskarsmn tillnda senast -0-6 OBS märk kuvertet Mjöltorp :3, del av. Använd gärna bifogad budblankett. Villkor 0 av köpeskillingen erläggs på kontraktsdagen, resterande belopp på tillträdesdagen. Undersökningsplikt/besiktning Köparen r enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen nd eller med konsult före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick. Uppgifterna i detta fastighetsprospekt r enbart lämnats för att informera köparen och underlätta dennes egen undersökning av fastigheten. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i PM lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i PM avviker från verkliga förhållanden. Köparen r undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området. Tillträde Tillträde efter överenskommelse. Visning Anmälan för visning kontakta Jon Samuelsson tfn: eller Andreas Ekeräng, tfn: Visning av byggnader sker efter överenskommelse. Besiktning av mark sker på egen nd, alternativt efter överenskommelse med kontaktpersonerna ovan. Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd krävs för privatperson som inte är bosatta i glesbygdsområde i Västerviks kommun. För Juridisk person krävs tillstånd. 4

6 Västervik Mjöltorp :3 del av Upplysningar Jon Samuelsson, Skogsingenjör/reg. Fastighetsmäklare. tfn: Andreas Ekeräng, skogsmästare/aukt. Värderare. tfn: Adress: Skog & Lantbruk Verkstadsgatan Oskarsmn. Hemsida: Långsjön från bron söder ut.

7 Västervik Mjöltorp :3 del av Om Skog & Lantbruk Skog & Lantbruk är ett rådgivningsföretag som arbetar med följande tjänster inom jord och skog: - Fastighetsförmedling - Generationsskifte - Marknads-/avkastnings-/intrångsvärderingar - Bokslut/deklaration - Fastighetsbildning/lantmäterifrågor - Skogsbruksplaner - Skogsekonomisk rådgivning - Skattefrågor/-optimering Välkommen att kontakta oss via eller via ansvarig fastighetsmäklare i denna beskrivning för mer information. 6

8 FASTIGHET VÄSTERVIK MJÖLTORP :3 Fastighetsnyckel: Aktualitet FR: Län: 08, KALMAR Kommun: 83, VÄSTERVIK Församling: 4, HALLINGEBERG-BLACKSTAD SOCKEN: HALLINGEBERG *** KAN VARA BELÄGEN DÄR FÖRVÄRVSTILLSTÅND KAN KRÄVAS ENLIGT JORDFÖRVÄRVSLAGEN (SFS 979:230) *** TIDIGARE BETECKNING Registrerat: Akt: H HALLINGEBERG MJÖLTORP 3 URSPRUNG VÄSTERVIK MJÖLTORP : AREAL Totalareal: Varav land: Varav vatten: kvm kvm kvm 88, ,8069 7,43 KOORDINATER Punkttyp: N: E: Gå till: Central (RT90) 274 (RT90) Central (RT90) (RT90) ÅTGÄRDER Datum: Akt: Fastighetsrättsliga Laga skifte HAB-80 Gränsbestämning BERÖRANDE SAMF MARK HAB-249 Gränsbestämning BERÖRANDE SAMF MARK GLA-464 Gränsbestämning HAB-797 Fastighetsreglering A,B HAB-927 Fastighetsreglering Ledningsåtgärd Fastighetsreglering Fastighetsreglering Fastighetsreglering AVSKILD FASTIGHET MJÖLTORP :8 MJÖLTORP :0 MJÖLTORP : MJÖLTORP 2: MJÖLTORP :2 MJÖLTORP :3 MJÖLTORP :4 MJÖLTORP :7 MJÖLTORP :9 MJÖLTORP : MJÖLTORP :2 MJÖLTORP :29 SKATTETAL 3/4 Mantal ANDEL I SAMF. GRENADIÄRTORPET LITT E OM 8,33 HA (AKT 08 HAB 69) ADRESS Adress: Postnr: Postort: Kommundel: Mjöltorp 93 7 Ankarsrum Hallingeberg Mjöltorps gård 93 7 Ankarsrum Hallingeberg :3:03 Sida / 7

9 ANDEL I SAMF. VÄSTERVIK MJÖLTORP 3 GRENADIÄRTORPET LITT E OM 8,33 HA (AKT 08 HAB 69) ADRESS Adress: Postnr: Postort: Kommundel: Mjöltorp 93 7 Ankarsrum Hallingeberg Mjöltorps gård 93 7 Ankarsrum Hallingeberg LANTMÄTERIKONTOR LANTMÄTERIET,BOX 0, 39 2 KALMAR Kontorsbeteckning: HL60 Tel: MARKREGLERING Ingen information om markregleringar (naturvårdsbestämmelser, planer etc) hittades. RÄTTIGHETER Redovisningen kan vara ofullständig. Det finns 9 rättigheter på fastigheten. Sök efter InfoRätt. INSKRIVNING ALLMÄNT Aktualitet: Senaste ändring för fastigheten: :00:00 Inskrivningskontor LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING Kontorsbeteckning: HI NORRTÄLJE Tel: LAGFART Ägare: ANDERS TORSTEN BÄCKMARK MJÖLTORP 93 7 ANKARSRUM Dagboksnr: 8/77 Inskrivningsdag: Beslut: Beviljad Fång: Gåva Andel: / Anmärkning: Dagboksnr: 97/089 Beslut: Beviljad Anm.: Anmärkning Not: ÖVR FÅNG 06/26089, ÖVR FÅNG 8/777 TIDIGARE ÄGARE Tid. ägare: KARL ÅKE BÄCKMARK SJÖSTADSVÄGEN 8 A LGH VÄSTERVIK Fång: Gåva Överlåten andel: /2 Anmärkning: Dagboksnr: 97/0890 Beslut: Beviljad Anm.: Anmärkning :3:03 Sida 2 / 7

10 93 44 VÄSTERVIK Fång: Gåva Överlåten andel: /2 VÄSTERVIK MJÖLTORP 3 Anmärkning: Dagboksnr: 97/0890 Beslut: Beviljad Anm.: Anmärkning ÄLDRE FÖRHÅLLANDE Akt: I83/9228 Akt: I9/73 Akt: I9/7 Akt: Ö97/3 Akt: I83/9227 Akt: C96/77 Akt: Ö98/63 Akt: Ö98/2762 Akt: L8/776 Akt: L97/0890 Akt: L8/774 INTECKNINGAR Antal inteckningar: 6st Summa: Datapantbrev Företrädesordning Inskr.dag: Dagboksnr: 83/922 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 6 Inskr.dag: Dagboksnr: 83/9226 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 9 Inskr.dag: Dagboksnr: 9/70 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 0 Inskr.dag: Dagboksnr: 02/24923 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning Inskr.dag: Dagboksnr: 0/8963 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 2 Inskr.dag: Dagboksnr: 06/26090 Belopp: SEK INSKRIVNINGAR Avtalsnyttjanderätt Företrädesordning Inskr.dag: Dagboksnr: 78/47 TELE Avtalsservitut Företrädesordning 2 Inskr.dag: Dagboksnr: 78/294 KRAFTLEDNING Avtalsservitut Företrädesordning 3 Inskr.dag: Dagboksnr: 78/29 UPPDÄMNING Avtalsservitut Företrädesordning 4 Inskr.dag: Dagboksnr: 79/090 KRAFTLEDNING MM Avtalsservitut Företrädesordning :3:03 Sida 3 / 7 Inskr.dag: Dagboksnr: 84/239 INFILTRATIONSANLÄGGNING

11 Avtalsservitut Företrädesordning 4 Inskr.dag: Dagboksnr: 79/090 VÄSTERVIK MJÖLTORP 3 KRAFTLEDNING MM Avtalsservitut Företrädesordning 7 Inskr.dag: Dagboksnr: 84/239 INFILTRATIONSANLÄGGNING Avtalsservitut Företrädesordning 8 Inskr.dag: Dagboksnr: 89/30 BYGGNAD Avtalsservitut Företrädesordning 3 Inskr.dag: Dagboksnr: 08/29926 TREKAMMARBRUNN Avtalsservitut Företrädesordning 4 Inskr.dag: Dagboksnr: 4/9604 KRAFTLEDNING ANTECKNING Inga anteckningar hittades. MER INFORMATION Det finns 4 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg. TAXERING Taxeringsenhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Taxeringsår: 4 Taxeringsvärde i tkr: 9 Tax.enhet avser: Hel registerfastighet Areal: Ägare: Bäckmark, Anders Torsten MJÖLTORP ANKARSRUM Juridisk form: Fysisk person Andel: / Värderingsenhet: Lantbruk Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Tax.värde skogsmark i tkr: 2 6 Skogsmark i : 4 Tax.värde skogsimped. i tkr: 8 Skogsimpediment i : 3 Tax.värde åkermark i tkr: 6 Åkermark i : 30 Tax.värde betesmark i tkr: 92 Betesmark i : Tax.värde ek.byggn. i tkr: 324 Övrig mark i : 2 Värderingsenhet: Skog :3:03 Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Sida 4 / 7 Skatteverkets id: 4462

12 Betesmark i : Tax.värde ek.byggn. i tkr: 324 Övrig mark i : 2 VÄSTERVIK MJÖLTORP 3 Värderingsenhet: Skog Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 4462 Tax.värde i tkr: 2 6 Riktvärdeområde: 803 Taxvärde i tkr: (före ev. just. för säregna förh.) Areal i : 4 Kostnadsklass: 7 Kostnadspoäng: 39 Godhet: Normal Barrskog (kbm/): 74 Lövskog (kbm/): 32 Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Skogsimpedimentmark Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 462 Tax.värde i tkr: 8 Riktvärdeområde: 803 Taxvärde i tkr: 9 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i : 3 Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Åkermark Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 4762 Tax.värde i tkr: Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: 600 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i : Beskaffenhet: 30 lägre avkastning och kvalitet än normalt i området. Dränering: Tillfredställande dränerad eller självdränerad, ej klass. Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Åkermark Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 4662 Tax.värde i tkr: 60 Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: 660 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i : Beskaffenhet: Normal avkastning och kvalitet. Avviker max 30 Dränering: Tillfredställande dränerad eller självdränerad, ej klass. Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Betesmark Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 4862 Tax.värde i tkr: 92 Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: :3:03 (före ev. just. för säregna förh.) Sida / 7 Areal i :

13 Värderingsenhet: Betesmark Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 4862 VÄSTERVIK MJÖLTORP 3 Tax.värde i tkr: 92 Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: 99 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i : Beskaffenhet: Normal avkastning och kvalitet. Avviker max 30 Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Ekonomibyggnad Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 37 Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: (före ev. just. för säregna förh.) Yta i kvm: 84 Byggnadskategori: Maskinll, gårdsverkstad mm, värdeår 980 Beskaffenhet: Enklare Under byggnad: Nej Värderingsenhet: Ekonomibyggnad Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 6 Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: 70 (före ev. just. för säregna förh.) Volym i kbm: 300 Byggnadskategori: Ensilagesilo Beskaffenhet: Normal Under byggnad: Nej Värderingsenhet: Ekonomibyggnad Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 8 Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: 0 (före ev. just. för säregna förh.) Yta i kvm: 007 Byggnadskategori: Djurstall, maskinll mm, värdeår före 980 Beskaffenhet: Normal Under byggnad: Nej Värderingsenhet: Ekonomibyggnad Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 37 Riktvärdeområde: 800 Taxvärde i tkr: (före ev. just. för säregna förh.) Yta i kvm: 60 Byggnadskategori: Maskinll, gårdsverkstad mm, värdeår 980 Beskaffenhet: Enklare Under byggnad: Nej Värderingsenhet: 2:3:03 Småhusbyggnad på lantbruk Sida 6 / 7 Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 42362

14 Yta i kvm: 60 Byggnadskategori: Maskinll, gårdsverkstad mm, värdeår 980 Beskaffenhet: Enklare VÄSTERVIK MJÖLTORP 3 Under byggnad: Nej Värderingsenhet: Småhusbyggnad på lantbruk Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 264 Riktvärdeområde: Boyta i kvm: 0 Biyta i kvm: Om-/tillbyggnadsyta: 28 Tot. värdegr. yta i kvm: 4 Summa standardpoäng: 29 Typ av bebyggelse: Friliggande Nybyggnadsår: 909 Om /tillbyggnadsår: 97 Värdeår: 94 Under byggnad: Nej Placerad på värdeenhet: 4262 (Skatteverkets id) Värderingsenhet: Småhusbyggnad på lantbruk Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 44 Riktvärdeområde: Boyta i kvm: 2 Biyta i kvm: 8 Tot. värdegr. yta i kvm: 42 Summa standardpoäng: 29 Typ av bebyggelse: Friliggande Nybyggnadsår: 962 Värdeår: 962 Under byggnad: Nej Placerad på värdeenhet: 4262 (Skatteverkets id) Värderingsenhet: Småhusmark på lantbruk Tillhör tax.enhet: ( Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: 4262 Tax.värde i tkr: Taxvärde i tkr: (före ev. just. för säregna förh.) Areal i kvm: Typ av bebyggelse: Friliggande Fastighetsrättsliga förh.: Självständig Belägenhet: Ej strand (eller strandnära mer än 0m) VA: Enskilt vatten året om, Enskilt avlopp Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader :3:03 Sida 7 / 7

15 Sammanställning över fastigheten Arealer Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark Väg och kraftledning Övrig areal Summa landareal Summa vatten hektar 39,0 0,9 2, 42,9 0,7,8 87,4 0,2 44,6 2,4 49, 0,8 2, Virkesförråd Tall 8 22 Totalt Gran 96 Löv Ädellöv 38 3 Contorta Medeltal Naturvårdsvolym per 02 Bonitet och tillväxt Fastighetens medelbonitet per Tillväxt per år vid framskrivnings- är beräknad till 7,9 tidpunkten uppskattad till cirka 77 Avverkningsförslag Totalt under perioden 738 Varav gallring 378 och föryngringsavverkning 360 Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

16 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt / Tall Gran Löv Ädellöv Contorta Kalmark 3, 8-9 år 2, , , , , , , , , , , ,0 + 0,0 Lågprodskog(E) 0,0 Överst / Frötr [2,4] Övriga skikt [0,0] Summa/Medel 39, Arealfördelning NO/NS /K 30 2 Areal 0 0 Kalmark E Skog Åldersklasser Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

17 Skogens fördelning på huggningsklasser Areal Virkesförråd Huggningsklass Totalt / Tall Gran Löv Ädellöv Contorta Kalmark K 3, 8 K2 2, sskog R 0, R2 0, Gallringsskog G 0, G2 0,0 Föryngrings- S 3, avverknings- S2 3, skog S3 4, Lågproducer- E 0,0 ande skog E2 0,0 E3 0,0 Överst / Frötr ÖF [2,4] Övriga skikt [0,0] Summa/Medel 39, Huggningsklasser Kalmark K K2 sskog R R2 Gallringsskog G G2 Kalmark, återväxtåtgärder återstår Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Kalmark där återväxtåtgärderna är utförda Mark som fullständigt bendlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Plantskog <,3 m Säkerställd föryngring upp till,3 m medelhöjd. Ungskog >,3 m Skog som är över,3 m och som i utvecklingshänseende motsvarar röjningsskog. Yngre gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S S2 S3 Lågproducerande skog E E2 E3 Slutavverkningsbar skog Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. Slutavverkningsmogen skog Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden Slutavverkningsbar skog som ej bör slutavverkas Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. Gles skog Gles skog/skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av gmarkskaraktär Gles skog av gmarkskaraktär. Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

18 Avverkning och tillväxt Avverkning Under gallring och föryngringsavverkning ingår alla lövträdsarter i begreppet löv. I redovisad avverkningsvolym ingår tillväxt från det år planen är framskriven till och t.o.m. medelåret för föreslagen åtgärdstidpunkt. Åldersklass Kalmark - 9 år Lågprodskog(E) Övriga skikt Summa Total avverkning 738 4,3,8,2,9 9,2 Högre alt: Lägre alt: Barr Gallring Löv varav gallring varav gallring Totalt ,8 [2,4],8 Föryngringsavverkning Barr Löv och föryngringsavverkning och föryngringsavverkning Totalt Tillväxt I sammanställningen redovisas tillväxt under kvarvarande planperioden samt areal och virkesförråd vid planperiodens slut. Obs: Såväl tillväxt som areal och virkesförråd vid planperiodens slut förutsätter att föreslagna åtgärder utförs. Åldersklass Kalmark - 9 år Lågprodskog(E) Övriga skikt Summa Barr Tillväxt Löv Totalt Areal och virkesförråd vid planperiodens slut,8,4 4,3,8,2 3,3 3,0 2,0, 3,7 0,9 [4,2] 39, / Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

19 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0, Hela Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per 0,6 0 G G X Gallring (Alternativ ) 0 9 Generell Kommentar: Alt. åtgärd avser södra delen. 2 0,2 30 G T X Gallring 3 0,8 3,4 60 S2 B Olikåldrigt 4,2 Föryngringsavv, skärm lämnas (Alternativ ) ,3 Annan mark 0,2 90 S T ,7 6 0,3 70 S2 B Olikåldrigt 3, Föryngringsavv, fröträd lämnas (Alternativ ) ,9 Inägomark 8 0,6 70 S3 B X ,9 9 0,8 90 S T ,2 Föryngringsavverkning (Alternativ ) Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

20 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0, Hela Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per 0 0,4 G T ,4 0 K G Markberedning 0,3 Plantering (Följd) (-0,) Återväxtkontroll (Följd) ,6 80 S3 B NS,b ,6 3 0,7 4 G T ,9 4 0,7 70 S T ,8 0,2 G T , 6,6 3 K2 G Varier bonitet Hjälpplantering 0,4 Luckigt ,6 80 S3 B NS,b , 8, K2 T Varier bonitet Återväxtkontroll 6-9 0,2 Lövuppslag -24 (-0,) Markberett 8 [,] 00 ÖF T X Varier bonitet Avverkning av överståndare/fröträd ,7 Lövuppslag Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

21 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0, Hela Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per (-0,) Markberett 9,7 0 R2 B ,7 Gallring ,4 S G , Föryngringsavverkning (Alternativ ) ,8 2 G G Varier bonitet Gallring , 22 2,2 0 K G Blockigt Plantering 0,3 Återväxtkontroll (Följd) ,9 G G Blockigt Gallring 99 4,2 Generell Kommentar: Åtgärd avser främst västra delen. 24,3 7 R2 G Blockigt 0,8 (-0,2) S3 B NO,b ,9 26 0,7 7 R2 G , -24 Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

22 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0, Hela Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per 27 0,3 80 S3 B NS,b ,2 28, 7 G G Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) Gallring ,8 70 S2 B Olikåldrigt Föryngringsavverkning ,8 Riklig underväxt av ssel Markberedning (Följd) 6-9 (-0) Återväxtkontroll (Följd) R2 G Varier bonitet, ,2 0 G G Olikåldrigt 8, 32, 7 R2 G , [,] 00 ÖF G X Avverkning av överståndare/fröträd 80, 33 0,3 60 S G Olikåldrigt 8,3 Svacka 34 0,2 R2 B , Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

23 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0, Hela Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per 3, 8 G G Varier bonitet 0 6,4 Gallring ,3 0 G G X Alt. Låggallring Gallring (Alternativ ) 37,8 7 R2 G Varier bonitet 0,8 (-0,2) Osäker gräns ,4 80 S T Varier bonitet 3,8 (-0,2) Olikåldrigt 39, Berg 0,4 G G X Alt. Låggallring 9,9 Gallring (Alternativ ) , 6 S G Kuperat 7,4 (-0,) Olikåldrigt Föryngringsavverkning (Alternativ ) ,3 7 R2 G Varier bonitet 0, ,8 4 R B 00X00 0 Delv försumpat 6-9 0,3 Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

24 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0, Hela Avd nr Areal (-) [Skikt] Ålder år Hkl Skikt SI Virkesförråd avd Målklass Trädslag TGLÄC Med diam cm Beskrivning Åtgärd Alternativ A n g Uttag inkl tillväxt Löpande tillväxt per Luckigt ,8 S3 B NO,b 00X00 8,6 4 0,9 Myr 46 0,2 Vatten 47 0,4 G G X000 2 Äldre del - norr 4, Barkgnag Föryngringsavverkning (Alternativ ) ,6 7 R2 G Varier bonitet, G G Underväxtröjning före gallring (Förberedande ) 6-9 2,6 Gallring , Tomt Län: Kalmar län Kommun: Västervik Församling: Hallingeberg Fastighet: MJÖLTORP :3-0-9

25 Skogsbruksplan Plannamn: Församling: Kommun: Län: Upprättad år: Utskriftsdatum: 000 m

26 Skala :0000 ( cm i kartan motsvarar 00 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria

27 Skala :00000 ( cm i kartan motsvarar 000 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria -08-

28 Bra för spekulanter att veta om fastighetsförmedling Kort om fastighetsförmedling Fastighetsmäklarinspektionen får ofta frågor från spekulanter om mäklarens ansvar vid budgivning. Tänk på följande: Bud är inte bindande för någon, inte heller för dig.. Du kan fritt höja eller sänka ditt bud. 2. Du kan ange villkor för dina bud, t.ex. en tidsbegränsning. 3. Förutsättningarna för budgivningen kan ändras snabbt, t.ex. genom att någon spekulant drar sig ur eller att nya spekulanter tillkommer. 4. Det kan vara svårt att kontrollera andras bud i efternd.. Det är inte en rättighet att få återkomma med ett högre bud. 6. Det är säljaren som bestämmer vem som får köpa inte mäklaren. 7. Även om du lagt det högsta budet kan säljaren välja någon annan att avsluta affären med. 8. Muntliga avtal om köp av fastighet eller bostadsrätt är inte rättsligt bindande. 9. Även om du kommit överens med mäklaren och säljaren om dag och tid för kontraktskrivning kan budgivningen fortsätta. Observera! Var väl förberedd innan du börjar delta i en budgivning. Ta del av mäklarens information om hur budgivningen går till. På Fastighetsmäklarinspektionens webbplats kan du bland annat kontrollera att den som förmedlar är registrerad mäklare.

29 Västervik Mjöltorp :3 del av Bud Mjölhult :3 del av Undertecknad/-e lämnar härmed bud på rubricerad fastighet. Jag/Vi r tagit del av försäljningsvillkoren enligt utsänt material eller via Skog & Lantbruks hemsida på internet och lämnar följande bud på fastigheten/fastigheterna: Namn Namn Personnummer Personnummer Adress Adress Telefon Telefon E-postadress E-postadress Bankreferens (Namn, bank och telefonnummer) Bud: Kronor Anbuden ska vara tillnda senast den Skicka budet till adress: Skog och Lantbruk Jon Samuelsson Verkstadsgatan Oskarsmn, Märk kuvertet Mjöltorp :3 del av Datum och underskrift Datum och underskrift 7

Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda

Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda Emmaboda Kvarnaryd 2:1 Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda En mil sydväst om Emmaboda ligger denna gård som gränsar mot Bjursjön. Mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Areal om totalt ca 58 ha,

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Lantbruksfastighet strax utanför Södra Vi

Lantbruksfastighet strax utanför Södra Vi del av. Lantbruksfastighet strax utanför Södra Vi 12 km norr om Vimmerby ligger lantbruksfastigheten Skärstad. Här finner du en mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Gården består av två skifte,

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

Pris: 6 500 000 kr, bud senast 2015-06-09

Pris: 6 500 000 kr, bud senast 2015-06-09 Perstorp Månstorp 1:9, 1:13 Skogsgård 63 ha Perstorp Skogsfastighet i Månstorp några km norr om Perstorp. Trivsam gårdsbild med torp från 1850-talet i originalskick och enklare garage/förrådsbyggnad. Dessutom

Läs mer

Skogsgård Åseda, 30 ha

Skogsgård Åseda, 30 ha Skogsgård Åseda, 30 ha Uppvidinge Ugglebo 1:6 Skogsfastighet om ca 30 ha belägen ca 10 km nordost om Åseda. Trevligt gårdscentrum med mangårdsbyggnad i 2-plan med enkel standard samt ekonomibyggnader.

Läs mer

Pris: 1 900 000 kr eller högstbjudande

Pris: 1 900 000 kr eller högstbjudande F d vårdhem norr Sjöbo F d prästgård och vårdhem om 1 150 kvm boyta i Östra Kärrstorp 9 km norr om Sjöbo. 21 boenderum, flera med egen wc/dusch, samvaroutrymmen, personalutrymmen och boende samt restaurangkök.

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD Jokkmokk Ovansjö 1:1 Obebyggd skogsfastighet om totalt 208 ha varav ca 137 ha produktiv skogsmark. Belägen ca tre mil söder om Jokkmokk. Virkesförråd ca 8000 m

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Skogsgård 53 ha Hörby. Pris: Bud senast 2015-06-11. Hörby Killhult 2:19, Köinge 2:18

Skogsgård 53 ha Hörby. Pris: Bud senast 2015-06-11. Hörby Killhult 2:19, Köinge 2:18 Skogsgård 53 ha Hörby Skogsfastighet i Killhult 10 km öst Hörby, med bl a 38 ha skog och 9 ha åker/bete. Kringbyggd gård med bostadshus om 4 rum o kök och ekonomibyggnader med stall, loge och drängkammare.

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16.

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16. Skog i Smedjebacken SMEDJEBACKEN JOBSBO 9:13 & DEL AV 6:1 Väl samlat skogsinnehav med mycket bra tillväxt strax norr om Smedjebacken. Ca 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 000 m³sk

Läs mer

GÅRD RISMÅLA NYBRO RISMÅLA 1:6

GÅRD RISMÅLA NYBRO RISMÅLA 1:6 GÅRD RISMÅLA NYBRO RISMÅLA 1:6 Allmänt Gården är belägen ca 13 km norr Nybro i byn Rismåla. Fastigheten består av ett skifte om totalt 10,6 ha. Runt gårdscentrat finns vy över inägomarken. Skogsmarken

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande Gård 1,5 ha sydöst Hörby Lantgård om ca 1,5 ha på högt, fint läge i Henset 15 km sydöst Hörby. Kringbyggt gårdscentra med bostadshus om 5 rum o kök och ekonomibyggnader med kostall, maskinhus om 300 kvm

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2 SKOGSFASTIGHET GRÖNSKÅRA HÖGSBY ISABO 1:2 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Grönskåra i byn Isabo. Fastigheten består av tre skiften om totalt 24,1 ha varav 21 ha är skogsmark. Skogen fördelar sig till

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Smålandsgård 47 ha Vackert belägen i byn Boarp ca 25 km öster om Eksjö. Bostadshus samt enklare ekonomibyggnader. 8 ha inägomark, 37 ha skogsmark med ett virkesförråd om 4 700

Läs mer

Ainagård. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Ainagård. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Ainagård En smålandsidyll, vackert belägen i byn Vrånghult, 18 km öster om Vetlanda. Charmigt mindre bostadshus i 1½-plan med timmerstomme med stor trädgård. Allt välskött och i bra skick. Stilfullt totalrenoverat

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

26 ha gård för boende och verksamhet

26 ha gård för boende och verksamhet 26 ha gård för boende och verksamhet VARBERG TOARP 1:3 Trevlig gård för boende och mindre djurhållning eller annan verksamhet. Gräns i Toarpesjö. 26 ha varav ca 16 ha skog och impediment, ca 10 ha åker

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11 Lantbruk 132 ha Mellanskåne Välskött gård i Häglinge mellan Hässleholm och Höör med ca 80 ha åker, 17 ha bete och 27 ha skogsmark. Virkesförråd 4 300 m3sk. Rymligt bostadshus om 6 r o k med större sällskapsutrymmen

Läs mer

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö Borlänge, 68 ha Svärdsjö 1 2 SKOG PÅ TILLVÄXT Yngre och äldre skog fördelat på sju skiften. 63 ha produktiv skogsmark med 6 700 m 3 sk. Avverkningsbart ca 3 000 m 3 sk. Jakt i Tuna Viltvårdsområde med

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

Mindre jordbruksfastighet

Mindre jordbruksfastighet Mindre jordbruksfastighet VÄSTERÅS ÖSTJÄDRA 2:1 Areal ca 40,5 ha, varav skogsmark ca 29 ha, med ett virkesförråd om ca 5.500 m³sk. Inägomark ca 7,6 ha. Anebyhus byggt 1990, boyta 138 m². Stall och övriga

Läs mer

Simrishamn, 23 ha. Mellby

Simrishamn, 23 ha. Mellby Simrishamn, 23 ha Mellby 1 2 MITT PÅ ÖSTERLEN På en av Södra Mellbys högsta platser ligger den fyrlängade gården med havsglimt från andra våningen på bostadshuset. I sin glans dagar var innegården stensatt,

Läs mer

Skogsskifte i Sörbyn

Skogsskifte i Sörbyn Skogkifte i Sörbyn Del från fatigheten Sörbyn 1:1 älje, 35 km från Boden. Skogmarken betår till tor del av tallungkogar i olika åldrar. Objektet kan endat köpa av kogfatighetägare inom Sörbyn kiftelag

Läs mer

Västervik, 48 ha. Skogsgård med bra jakt

Västervik, 48 ha. Skogsgård med bra jakt Västervik, 48 ha Skogsgård med bra jakt Hybbel ligger i en gammal kultur- och odlingsbygd med många sjöar och vattendrag. En slingrande grusväg genom skogen leder fram till gården där landskapet öppnar

Läs mer

Piteå Trundavan 4:17

Piteå Trundavan 4:17 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 4:17 Strandzon i avd 14 Trevlig och lättillgänglig skogsfastighet med strand mot havet på Trundöns södra del. Skogen består av ett skifte på ca 42 hektar främst av

Läs mer

Skogsgårdar i Ljungby kommun

Skogsgårdar i Ljungby kommun Ljungby Värset 1:12, 1:13, 2:9, 2:21 Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsgårdar i Ljungby kommun Värset 1:12, 1:13, 2:9, 2:21 om ca 14 ha med goda jakt- och fiskemöjligheter. Genuint renoverat bostadshus med bra

Läs mer

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69.

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Ål-Kilen 4:17 SKOGSFASTIGHET Fastighet Fastigheten Leksand Ål-Kilen 4:17 Adress Skogsfastighet med timmerstuga. Arealer Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Välarronderad skogsfastighet

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Skogsfastighet Pello. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-10-22.

Skogsfastighet Pello. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2015-10-22. Skogsfastighet Pello ÖVERTORNEÅ PELLO 3:2 Skogsfastighet fördelat på tre skiften runt byn Pello. Fastigheten består av 233 ha varav 89 ha utgör produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 8 729 m³sk. Jakträtt

Läs mer

Mellangården. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Mellangården. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Mellangården Skogfastighet med boende, 72 ha (Omr.av Eksjö Ekeryd 1:1, 1:4 En skogsgård naturskönt belägen 9 km nord ost om Eksjö. Mindre bostadshus i 1½ plan. Ekonomi byggnader. Skogsmarken uppgår till

Läs mer

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Gård i Klamby SJÖBO KLAMBY 1:3 OCH BRÖSARP 5:21, 5:22 Trivsam gård i ett varierande kulturlandskap. Lantligt boende med tillhörande stallängor i klassisk U-formation. Totalareal om 15,4 ha, varav 8,5 ha

Läs mer

Mindre skogsfastighet med fritidshus

Mindre skogsfastighet med fritidshus Mindre skogsfastighet med fritidshus ÖRNSKÖLDSVIK FRÖSTDAL 1:4 Mindre skogsfastighet i ett skifte med stuga för fritidsboende. Byggnaderna ligger enskilt men med öppen utsikt över omgivningen. Stor tomt

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet Obebyggd skogsfastighet ÅNGE ÅNGE 102:6 Obebyggd skogsfastighet 3 km väster om Ånge centrum. Fastighetens areal är ca 41 ha, virkesförråd 7 300 m³sk, varav cirka 4 900 m³sk är slutavverkningsbar skog.

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Före detta sågverksterminal

Före detta sågverksterminal Före detta sågverksterminal RONNEBY SVENSTORP 21:1 Fastighetens areal uppgår till ca 54 393 m² och är belägen i Bräkne-Hobys norra delar. Inom området är merparten av marken hårdgjord och asfalterad. Bebyggelsen

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1

Försäljningsunderlag. Boden Buddbyn 8:1 Föräljningunderlag Boden Buddbyn 8:1 Ljuån Skogfatighet med ev. framtida tomtmark nära Boden. Skogen ligger på tre kiften med ett virkeförråd om ca 3 500 m³k. Skog och ev. framtida tomtmark. Pri: 1 100

Läs mer

Åkermark NV Skåne. Utgångspris: 11 500 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Åkermark NV Skåne. Utgångspris: 11 500 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Åkermark NV Skåne KLIPPAN FASTARP 2:15(DEL AV) OCH ÄNGELHOLM ÖSSJÖ-BOARP 5:23 Obebyggd mark om ca 73 ha varav ca 66 ha åkermark beläget i Fastarp nära Östra Ljungby. Region 2 för EU-stöd. Marken har gräns

Läs mer

Ekologisk mjölkgård i Lillkågeliden

Ekologisk mjölkgård i Lillkågeliden Ekologisk mjölkgård i Lillkågeliden SKELLEFTEÅ LILLKÅGELIDEN 1:4 MFL. KRAV-märkt produktionslantbruk med bostadshus och kostall med plats för ca 120 kor och ca 100 ungdjur. I ladugården finns en mjölkrobot

Läs mer

FASTIGHETSBESKRIVNING

FASTIGHETSBESKRIVNING FASTIGHETSBESKRIVNING Laxå Undenebotten 1:5 Boareal: 100 m2 Areal: 22 ha Begärt pris: 2.450.000 kr Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med byggnader samt skog och åker. Undenbotten

Läs mer

Björkeberga, 13 ha. Utgångspris: 2 300 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Björkeberga, 13 ha. Utgångspris: 2 300 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Björkeberga, 13 ha HÄSSLEHOLM MELLBY-BJÖRKEBERGA 2:34 Mellan Sösdala och Brönnestad, ca 13 km söder om Hässleholm, ligger Björkeberga. Gården omfattar ca 13 ha varav ca 12 ha åkermark. Gårdsbyggnationen

Läs mer

Ekbacken. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Ekbacken. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Ekbacken En knuttimrad gäststuga med grästak, belägen 5 km söder om Mariannelund i ett vackert smålandslandskap i Astrid Lindgrens hembygd. Uppförd 2002 på gjuten platta med vattenburen golvvärme från

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Skog och åker i Hudiksvall

Skog och åker i Hudiksvall Skog och åker i Hudiksvall HUDIKSVALL HEDE 5:5 Söker ni skog och åkermark i absoluta närhet till staden så försäljes skogsskiften på båda sidor om väg E4 om total areal 25,4 ha, prima åkermark om 9,5 ha.

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

Jordbruksfastighet. Areal ca 141 ha, varav skog ca 96 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor.

Jordbruksfastighet. Areal ca 141 ha, varav skog ca 96 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor. Jordbruksfastighet KUNGSÖR RÅSTA 1:33 Areal ca 141 ha, varav skog ca 96 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor. Ansvarig mäklare Hans Lennartsson, LRF Konsult

Läs mer

Skogsegendom 2 i Råsele

Skogsegendom 2 i Råsele Skogsegendom 2 i Råsele VILHELMINA RÅSELE 1:50 Skogsfastighet om totalt ca 256 ha, varav skogsmark 172 ha. Uppskattat virkesförråd ca 18.000 m³sk. Ingår i Råsele jaktlag som jagar på 5.710 ha. Utgångspris:

Läs mer

Gård i Rännelanda 197 ha

Gård i Rännelanda 197 ha Gård i Rännelanda 197 ha Gården har tills nyligen brukats som mjölkgård och är bl.a. bebyggd med ett nyare mjölkstall för 150 mjölkkor samt rekrytering, ladugårdsbyggnad med 38 uppbundna platser, nybyggt

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Skogsfastighet i Vitån

Skogsfastighet i Vitån Skogfatighet i Vitån Skogfatigheten Vitån 14:3 belägen trax norr om Vitån utbjud till föräljning genom anbud. Skogmarken betår a ett kifte amt ingår ett kifte med åkermark i byn Vitån. Areal och koguppgifter

Läs mer

Pilegården Flyinge. Lund Flyinge 27:3. Pris: 8 100 000 SEK eller högstbjudande

Pilegården Flyinge. Lund Flyinge 27:3. Pris: 8 100 000 SEK eller högstbjudande Pilegården Flyinge Hästgård på utmärkt läge i Flyinge med representativt boende om ca 350 kvm bo-/biyta. U- formen på bostaden ger avskild och trivsam atriumgård på baksidan. Stall med tolv boxar anpassat

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård.

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Skogsgård LJUNGBY ODENSJÖ 4:1 belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Ingeborgsö. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Ingeborgsö. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Ingeborgsö Är en mindre gård med avskilt strandläge på en halvö mellan 3 sjöar. Här finns en väl dokumenterad historia och ett hus med anor. Naturskönt beläget bara 2 km från centrala Eksjö. Ett timmerhus

Läs mer

Eksjö Ålarp 1:2. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2011-10-19. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist

Eksjö Ålarp 1:2. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2011-10-19. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist Eksjö Ålarp 1:2 Smålandsgård 77 ha En skogs gård med boende, belägen 10 km sydväst om Mariannelund. Stort gediget bostadshus i 2 plan, med två kompletta lägenheter, källare under hela huset, ytterfasad

Läs mer

En egen ö i natursköna Runn, Dalarna

En egen ö i natursköna Runn, Dalarna En egen ö i natursköna Runn, Dalarna FALUN KIVNÄBBEN 3:1 Falun Kivnäbben, en ö i sjön Runn, med gott om naturliga ankringsplatser. 180 000 kvm, äldre tallskog ca 4000 m3sk. Kräftfiske. Prisidé 850 000

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje NORRTÄLJE RÖRVIK 2:1 Rörviks gård ligger i Roslagens kustland ca 2,5 mil nordost om Norrtälje och 700 meter från saltsjön, en bit söder om Väddö kanal. Huvudbyggnaden

Läs mer

Stora Anisåsen. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Stora Anisåsen. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Stora Anisåsen SKARA TRESTENA 10:5, 10:6 Mindre lantbruksfastighet belägen ca 1 mil söder om Skara. Gårdens totala areal uppgår till 16,7 ha varav 9,6 ha utgörs av skogsmark. Bostadshus och ekonomibyggnader

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 40:1 Föräljningunderlag Piteå Rovik 40:1 Skogfatighet med två lättåtkomliga kiften, trand mot havfjärd. Bra jakt i Rovik VVO om 5 450 hektar väl arronderad jaktmark. 1 200 m³k, god tillgång på björkved. Sita

Läs mer

Försäljningsunderlag Tallbacken

Försäljningsunderlag Tallbacken Försäljningsunderlag Tallbacken Kalix Moån 1:7 En mycket trevlig gårdsfastighet, avskilt och vackert läge tack vare en bra mix av skog, åker, tomtmark och strand mot Moån. Lagom stora ekonomibyggnader

Läs mer

Lantgård i vacker omgivning

Lantgård i vacker omgivning Lantgård i vacker omgivning HÖRBY FARHULT 1:33 På naturskönt läge ligger denna lilla lantgård med trevlig bostad och ekonomibyggnader i mindre skala. Det är en perfekt fastighet för de som söker ett mindre

Läs mer

Generationsboende i lantlig miljö 17 km från Skellefteå C

Generationsboende i lantlig miljö 17 km från Skellefteå C Generationsboende i lantlig miljö 17 km från Skellefteå C Skellefteå Skellefteå-Åliden 1:25 och 1:26 Två bostadsbyggnader för permanentboende och ladugård. Lite åker och skog, totalt ca 2,5 ha. Mindre

Läs mer

Trevlig hästgård. Utgångspris: 1 990 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Trevlig hästgård. Utgångspris: 1 990 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Trevlig hästgård LJUNGBY NORRTORPA 3:4 naturskönt beläget endast 3 mil från Ljungby. Totalt 28,7 ha Renoverat bostadshus med 6 r.o.k, nytt stall med 3 boxar, flera uthus paddock utestall, 10 ha bete och

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige Fast i g h et Beteckning Falkenberg Knobesholm 1:3 Nyckel: 130073847 Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-03-26 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Välkommen till del av Tororp 9:3, Klockrike

Välkommen till del av Tororp 9:3, Klockrike Välkommen till del av Tororp 9:3, Klockrike Åkermark, Spannmål, 4 800 000 kr 20 HA ÅKERMARK STRAX UTANFÖR KLOCKRIKE Rationellt markomårde i Motala kommun, strax utanför Klockrike samhälle. Åkermarken är

Läs mer

SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1

SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 Fastighet Fastigheten Södertälje Brandalsunds Allänningslott 1:1 Skogsidyll i Sörland Obebyggd skogsfastighet på totalt 109 hektar, 45 in från Stockhol. Välarronderad

Läs mer

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Gård med naturskönt och ostört läge belägen en dryg mil från Skövde. Den sammanlagda arealen uppgår till 80 ha och fördelar sig på 47 ha skog med drygt 7 000 m 3 sk, 3 ha inägomark

Läs mer

Noltorp. Utgångspris: 675 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Noltorp. Utgångspris: 675 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Noltorp SKÖVDE GÄDDEBERG 1:3 Trevligt lantställe med bra bostadshus, gäststuga samt äldre ladugård. Till fastigheten hör ca 0,7 ha inägomark. Fastigheten är belägen ca 6 km öster om Väring. Utgångspris:

Läs mer

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Norrby 31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Fastighet Fastigheterna Östhammar Morkarla-Norrby 2:7 samt Knaby 1:11, 1:15, 1:21 och 1:25 Adress Norrby 147, 748 91 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun och Dannemorabygden

Läs mer

Tallåsen. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Tallåsen. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Tallåsen Vackert belägen hästgård med lantligt boende nära stan, 6 km söder om Vetlanda. Bostadshus i bra skick uppfört 1920. 5 r o k med vackra kakelugnar och kaminer. Gäststuga. Stall med 3 hästboxar,

Läs mer

Lantgård, 69 hektar i Vänge

Lantgård, 69 hektar i Vänge Lantgård, 69 hektar i Vänge UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Vackert belägen gård ca 2,5 mil från Uppsala med fina möjligheter till jord- och skogsbruk samt egen jakt. Den välarronderade fastigheten omfattar ca 69

Läs mer

Vetlanda Stenberga-Kyrkotorp 1:1

Vetlanda Stenberga-Kyrkotorp 1:1 Vetlanda Stenberga-Kyrkotorp 1:1 Skog, jakt och fiske 86 ha En väl samlad gård, 27 km sydost om Vetlanda, belägen utmed Saljens södra strand, egen udde med båt- och badplats med vedeldad bastu. Timrad

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning.

Övrigt Fastigheten är välbelägen utefter trafikerad väg i vacker omgivning. KUMLA Stene 3:20 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundfastighet med bra kommersiellt läge och bebyggelse, i vackert slättlandskap i mellersta Närke, 1 km väster om Kumla. Lokalerna rymmer

Läs mer

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med skog, åker, vackert belägen i brytningen mellan skog- och slättbygd. De fakta som ligger till grund för

Läs mer

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6.

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6. Villa med sjöutsikt LJUNGBY ERIKSTAD 5:8 DEL AV högt och vackert belägen vid sjön Vidöstern, 1 1/2 plansvilla om 184 kvm uppförd 1979 med 7 rum och kök. ca 6 ha mark och tillgång till båtplats. Dubbelgarage

Läs mer

DEL AV KULLEBO SÄTERI VETLANDA SJÖLÄGE OCH EGNA ÖAR

DEL AV KULLEBO SÄTERI VETLANDA SJÖLÄGE OCH EGNA ÖAR DEL AV KULLEBO SÄTERI VETLANDA SJÖLÄGE OCH EGNA ÖAR FASTIGHETSBESKRIVNING DEL AV KULLEBO SÄTERI Fastighet: Adress: Ägare: Tax.värde: Vetlanda Näshults-Kullebo 3:7, Del av Näshults-Kullebo 3:4 (under avstyckning),

Läs mer

Fastighet med rymligt bergrum Samstorp, Karlstad

Fastighet med rymligt bergrum Samstorp, Karlstad 12052634 3672/2013 Fastighet med rymligt bergrum Samstorp, Karlstad E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2013-11-25 och är öppen minst till

Läs mer

Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen

Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen Smålandsidyll Gården Ängen består av ett vackert beläget byggnadscentrum samt 9 ha mark belägen 25 min. bilväg från Jönköping och 3,5 km till Vaggeryd. Det charmiga huset

Läs mer