Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda"

Transkript

1 Emmaboda Kvarnaryd 2:1 Skogs-/lantgård sydväst Emmaboda En mil sydväst om Emmaboda ligger denna gård som gränsar mot Bjursjön. Mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Areal om totalt ca 58 ha, varav 48 skog och 6 inäga. Ingägorna ligger samlade runt byggnaderna. Total virkesvolym ca m³sk. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast Skog och Lantbruk i Sverige AB, Anders Boman, Verkstadsgatan 13, Oskarshamn Telefon: ,

2 Emmaboda Kvarnaryd 2:1 Emmaboda Kvarnaryd 2:1 Om fastigheten Typ: Skogs/lantgård Mark: 58 ha Antal rum: 6 Län: Kalmar Kommun: Emmaboda Visning För visning kontakta fastighetsmäklaren Kontakt Allmänt En mil sydväst om Emmaboda ligger denna gård som gränsar mot Bjursjön. Mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader. Areal om totalt ca 58 ha, varav 48 skog och 6 inäga. Ingägorna ligger samlade runt byggnaderna. Total virkesvolym ca m³sk. Anders Boman eller Andreas Ekeräng Telefon / Vägbeskrivning Från Emmaboda kör mot Tingsryd. Ca 11 km sväng höger mot Kvarnaryd/Bogsjö, fortsätt ca 2,5 km och du är inne på fastigheten. X-koordinat: Y-koordinat (SWEREF 99). 1

3 Emmaboda Kvarnaryd 2:1 Bostadsbyggnad Grunduppgifter Bostadshus i 1,5 plan med källare. Byggnaden uppförd i mitten av 40-talet. Tak av betong tegel. Fasad av stående trä panel. Tillbyggt isolerat uterum. Vattenburen uppvärmning från vedpanna med el patron, luft-vatten värmepump samt separat luftvärmepump till inbyggd altan. Dränering runt huset gjordes om år Eget vatten. Eget avlopp till 3-kammarbrunn med infiltration. Stor rymlig trädgård med enstaka fruktträd. En öppen och luftig omgivning som utgörs av inägomark samt inslag av främst ädel lövträd. Källare Tvättstuga, wc, bastu, matkällare, pannrum. Rumsbeskrivning bottenvåning 3 rum samt wc. Kök med massiva ek luckor, spis, diskmaskin, ny kyl/frys. Rumsbeskrivning ovanvåning 3 rum, wc/dusch av senare årtal. Energideklaration Ingen energideklaration kommer att upprättas. 2

4 Emmaboda Kvarnaryd 2:1 Ekonomibyggnader Ladugårdsbyggnad Äldre ladugård som tidigare använts för djurhållning. Tak av plåt/eternit på framsidan, baksidan enbart plåt. Loge/vagnsskjul. El och vatten finns. Övriga byggnader - Hönshus med snickarbod på övervåningen och potatiskällare på undervåningen. - Ett mindre Ved/cykel förråd. Åker/betesmark Inägomarken är utarrenderad om 1 år i taget. Marken finns tillgänglig för köparen

5 Emmaboda Kvarnaryd 2:1 Skogsmark Ca 48,2 ha skogsmark enligt skogsbruksplan från 2014, se bilagda utdrag från PC-skog. Virkesförråd om ca m3sk. Inga nyckelbiotoper eller område med naturhänsyn. (källa: SeSverige, Metria). Hjälp plantering kommer att utföras på avd 23 inom kort. De vindfällen som idag ligger i kanten av avd 23 kommer att forslas bort av säljaren och ingår inte i försäljningen. Jakt Jakten står fri för köparen Natur/kultur Det finns flera fornminnen registrerade på fastigheten. (källa: Riksantikvariembetet). 4

6 Emmaboda Kvarnaryd 2:1 Rättsförhållanden Fastighet Fastighetsbeteckningen är Kvarnaryd 2:1 och fastigheten är belägen i Emmaboda kommun, Långasjö församling. Taxeringsvärde, penninginteckningar mm, se bilaga (InfoTrader). Skattetal 1/4 Mantal. Samfälligheter/gemensamhetsanläggningar Fastigheten har del i Bogsjö s:1 Planer och bestämmelser Inga enligt Lantmäteriet. Kraftledning Eventuellt kommer fastigheten att beröras av den 400 Kw kraftledning som är planerad att nybyggas mellan Nybro och Hemsjön. (Mer info finner du på Svenska kraftnäts hemsida: ). Ägare Patrik Svensson Jonas Svensson Peter Svensons Db. 5

7 Emmaboda Kvarnaryd 2:1 Försäljningsförutsättningar Förfarande Försäljningen sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande, utan blir detta först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling. IDkontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till Lag om åtgärder vid penningtvätt. En dokumentation över anbudsgivarna och samtliga anbud kommer att överlämnas till den som slutligen köper fastigheten. Villkor Förutsättningarna för denna försäljning framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt Jordabalken. 10 % av köpeskillingen erläggs på kontraktsdagen, resterande belopp på tillträdesdagen. Undersökningsplikt/besiktning Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick. Uppgifterna i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera köparen och underlätta dennes egen undersökning av fastigheten. Skogsbruksplanen i detta prospekt är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning etc och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i PM lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. Tillträde Tillträde efter överenskommelse. Visning Intresserade har möjlighet att på egen hand besiktiga fastigheten, gängse hänsyn tages. För visning kontakta fastighetsmäklare Anders Boman, tfn: , alternativt Andreas Ekeräng, tfn: , Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd krävs för juridisk person. 6

8 Emmaboda Kvarnaryd 2:1 Upplysningar Skog & Lantbruk Anders Boman, jägmästare/reg fastighetsmäklare. Adress: Verkstadsgatan 13, Oskarshamn, tfn: Hemsida: Bilder interiör Kök Rum Wc/dusch Pannrum 7

9 Emmaboda Kvarnaryd 2:1 Om Skog & Lantbruk Skog & Lantbruk är ett rådgivningsföretag som arbetar med följande tjänster inom jord och skog: - Fastighetsförmedling - Generationsskifte - Marknads-/avkastnings-/intrångsvärderingar - Bokslut/deklaration - Fastighetsbildning/lantmäterifrågor - Skogsbruksplaner - Skogsekonomisk rådgivning - Skattefrågor/-optimering Välkommen att kontakta oss via eller via ansvarig fastighetsmäklare i denna beskrivning för mer information. 8

10 RÄTTIGHETER 14:38:13 Sida 1 / 6 Redovisningen kan vara ofullständig. Ledningsrätt Akt: FASTIGHET EMMABODA KVARNARYD 2:1 Fastighetsnyckel: Aktualitet FR: Län: 08, KALMAR Kommun: 62, EMMABODA Församling: 04, LÅNGASJÖ *** KAN VARA BELÄGEN DÄR FÖRVÄRVSTILLSTÅND KAN KRÄVAS ENLIGT JORDFÖRVÄRVSLAGEN (SFS 1979:230) *** TIDIGARE BETECKNING Registrerat: Akt: H LÅNGASJÖ KVARNARYD 2 1 URSPRUNG EMMABODA BÅGSJÖ 1:2 EMMABODA KVARNARYD 1:1 AREAL Totalareal: Varav land: Varav vatten: ,0 kvm ,0 kvm 0,0 kvm 50,8172 ha 50,8172 ha 0 ha KOORDINATER Punkttyp: N: E: Gå till: Central (RT90) (RT90) ÅTGÄRDER Datum: Akt: Fastighetsrättsliga Avstyckning, Sammanläggning, LSÖ 355 Ledningsåtgärd, Fastighetsreglering, Ledningsåtgärd, SKATTETAL 1/4 Mantal ANDEL I SAMF. Ev. andelstal inom parantes EMMABODA BÅGSJÖ S:1 ADRESS Adress: Postnr: Postort: Kommundel: Kvarnaryd Långasjö Långasjö LANTMÄTERIKONTOR LANTMÄTERIET,BOX 510, KALMAR Kontorsbeteckning: HL60 Tel: FORNLÄMNINGAR Mynd. aktbet.: Berörd kommun: EMMABODA Sök efter InfoPlan.

11 FORNLÄMNINGAR Mynd. aktbet.: Berörd EMMABODA kommun: EMMABODA KVARNARYD 2 1 Sök efter InfoPlan. RÄTTIGHETER Redovisningen kan vara ofullständig. Ledningsrätt Akt: Avtalsservitut Akt: 08-IM1-82/ Ledningsrätt Akt: Sök efter InfoRätt. INSKRIVNING ALLMÄNT Aktualitet: Senaste ändring för fastigheten: :00:00 Inskrivningskontor LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING EKSJÖ Kontorsbeteckning: HI41 BOX EKSJÖ Tel: LAGFART Ägare: PETER SVENSSONS DÖDSBO Dagboksnr: 13/1818 Inskrivningsdag: Beslut: Beviljad Fång: Bouppteckning Andel: 1/ JONAS SVENSSON NYGATAN VISSEFJÄRDA Dagboksnr: 91/6068 Inskrivningsdag: Beslut: Beviljad Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser hela fastigheten Andel: 1/ PATRIK SVENSSON NYGATAN VISSEFJÄRDA Dagboksnr: 91/6067 Inskrivningsdag: Beslut: Beviljad Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser hela fastigheten Andel: 1/3 TIDIGARE ÄGARE Tid. ägare: PETER SVENSSON :38:13 Sida 2 / 6

12 Avser hela fastigheten Andel: 1/3 EMMABODA KVARNARYD 2 1 TIDIGARE ÄGARE Tid. ägare: PETER SVENSSON Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser hela fastigheten Överlåten andel: 1/ ERNST ÅKE SVENSSON ELLINGEVÄGEN VISSEFJÄRDA Fång: Köp Överlåten andel: 1/ GUNNEL MARIANNE SVENSSON ELLINGEVÄGEN VISSEFJÄRDA Fång: Köp Överlåten andel: 1/2 ÄLDRE FÖRHÅLLANDE Akt: I48/274 Akt: I55/579 Akt: I88/5279 Akt: I50/479 Akt: I73/6429 Akt: I88/5280 Akt: I56/1095 Akt: I56/1096 Akt: I88/5281 Akt: I56/1097 Akt: I56/1098 Akt: I88/5282 Akt: I73/4490 Akt: I73/4491 Akt: I88/5283 Akt: L73/1598 Akt: L73/1598A Akt: I62/2351 Akt: I95/16517 Akt: I88/5285 Akt: I96/11179 Akt: Ö98/361 Akt: I12/25027 Akt: I13/490 Akt: L91/8273 Akt: L91/6066 INTECKNINGAR Antal inteckningar: 2st Summa: Datapantbrev Företrädesordning 2 Inskr.dag: Dagboksnr: 88/5284 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 3 Inskr.dag: Dagboksnr: 13/6454 Belopp: SEK INSKRIVNINGAR Avtalsservitut Företrädesordning 1 Inskr.dag: Dagboksnr: 82/2318 KRAFTLEDNING MER INFORMATION Det finns 4 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg. TAXERING :38:13 Sida 3 / 6 Taxeringsenhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Taxeringsår: 2014 Taxeringsvärde i tkr: 3104

13 MER INFORMATION Det finns 4 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg. TAXERING EMMABODA KVARNARYD 2 1 Taxeringsenhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Taxeringsår: 2014 Taxeringsvärde i tkr: 3104 Tax.enhet avser: Hel registerfastighet Areal: Ägare: SVENSSONS DÖDSBO, PETER c/o LUISITA SVENSSON KÄLLSTIGEN EMMABODA Juridisk form: Oskiftade dödsbon Andel: 1/ Svensson, Patrik NYGATAN VISSEFJÄRDA Juridisk form: Fysisk person Andel: 1/ Svensson, Carl Åke Jonas NYGATAN VISSEFJÄRDA Juridisk form: Fysisk person Andel: 1/3 Värderingsenhet: Lantbruk Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Tax.värde skogsmark i tkr: 2581 Skogsmark i ha: 42 Tax.värde skogsimped. i tkr: 6 Skogsimpediment i ha: 2 Tax.värde åkermark i tkr: 68 Åkermark i ha: 2 Tax.värde betesmark i tkr: 45 Betesmark i ha: 4 Tax.värde ek.byggn. i tkr: 54 Övrig mark i ha: 1 Värderingsenhet: Skog Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 2581 Riktvärdeområde: 811 Taxvärde i tkr: 2727 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i ha: 42 Kostnadsklass: 5 Kostnadspoäng: 30 Godhet: Normal Barrskog (kbm/ha): Lövskog 14:38:13 (kbm/ha): 9 Sida 4 / 6 Samfälld mark: Nej

14 Areal i ha: 42 Kostnadsklass: 5 Kostnadspoäng: 30 EMMABODA KVARNARYD 2 1 Godhet: Normal Barrskog (kbm/ha): 160 Lövskog (kbm/ha): 9 Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Skogsimpedimentmark Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 6 Riktvärdeområde: 811 Taxvärde i tkr: 6 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i ha: 2 Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Åkermark Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 68 Riktvärdeområde: 8024 Taxvärde i tkr: 72 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i ha: 2 Beskaffenhet: 30% lägre avkastning och kvalitet än normalt i området. Dränering: Tillfredställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1. Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Betesmark Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 45 Riktvärdeområde: 8024 Taxvärde i tkr: 48 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i ha: 4 Beskaffenhet: 30% lägre avkastning och kvalitet än normalt i området. Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Ekonomibyggnad Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 54 Riktvärdeområde: 8024 Taxvärde i tkr: 57 (före ev. just. för säregna förh.) Yta i kvm: 306 Byggnadskategori: Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980 Beskaffenhet: Enklare Under byggnad: Nej Värderingsenhet: Småhusbyggnad på lantbruk Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 296 Riktvärdeområde: Boyta i kvm: Tot. värdegr. 14:38:13 yta i kvm: 120 Sida 5 / 6 Summa standardpoäng: 25 Typ av bebyggelse: Friliggande

15 Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 296 EMMABODA KVARNARYD 2 1 Riktvärdeområde: Boyta i kvm: 120 Tot. värdegr. yta i kvm: 120 Summa standardpoäng: 25 Typ av bebyggelse: Friliggande Nybyggnadsår: 1948 Värdeår: 1948 Under byggnad: Nej Placerad på värdeenhet: (Skatteverkets id) Värderingsenhet: Småhusmark på lantbruk Tillhör tax.enhet: (120 Bebyggd lantbruksenhet) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 54 Taxvärde i tkr: 57 (före ev. just. för säregna förh.) Areal i kvm: 1527 Typ av bebyggelse: Friliggande Fastighetsrättsliga förh.: Självständig Belägenhet: Ej strand (eller strandnära mer än 150m) VA: Enskilt vatten året om, Enskilt avlopp Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader :38:13 Sida 6 / 6

16 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 48,4 83 Prod. Myr/kärr/mosse 1,1 2 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 5,8 10 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1,5 3 Annat 1,3 2 Myr Linjer Inäga Annat Summa landareal 58,1 Vatten 0,0 Virkesförråd Totalt m³sk 7174 Medeltal m³sk per hektar 148 m³sk % Tall Gran Löv 19 <1 Ek 6 <1 Björk Asp 26 <1 Gran Tall Björk Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³sk per ha Tillväxt för perioden m³sk per år 8,2 beräknad med hänsyn till 291 föreslagna åtgärder Avverkningsförslag m³sk Föryngringsavverkning 303 Gallring 791 Naturvårdande skötsel 23 Totalt under perioden 1117 Förväntad tillväxt första växtsäsongen 295 m³sk m³sk per ha 6,1 pcskog Utskriven: Län: Kalmar län Kommun: Emmaboda Församling: Långasjö Planen: Kvarnaryd 2:1 Id:

17 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt m³sk ha % m³sk /ha Tall % Gran % Löv % Ek % Björk % Asp % Kalmark 2,2 5-9 år 3, , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Summa/Medel 48, Arealfördelning, aktuell 15 Areal % Kalmark E Skog Åldersklasser Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 15 Areal % Kalmark E Skog Åldersklasser pcskog Utskriven: Län: Kalmar län Kommun: Emmaboda Församling: Långasjö Planen: Kvarnaryd 2:1 Id:

18 Skogens fördelning på huggningsklasser Huggningsklass Areal ha % Virkesförråd Totalt m³sk Tall % Gran % Löv % Ek % Björk % Asp % m³sk /ha Kalmark K1 2,2 5 K2 3, Röjningsskog R1 4, R2 4, Gallringsskog G1 24, G2 2, Föryngrings- S1 avverknings- S2 6, skog S3 1, Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överstånd/Skikt Summa/Medel 48, Huggningsklasser Kalmark K1 K2 R1 R2 G1 G2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Behandlad kalmark Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Röjningsskog Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. Ungskog Skog som är över 1,3 m och som i utvecklingshänseende motsvarar röjningsskog. Gallringsskog Normal gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S1 S2 S3 E2 E3 Skog som kan föryngringsavverkas Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. Skog som är mogen att föryngringsavverkas Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Skog i föryngringsbar ålder Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Lågproducerande skog E1 Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. Gles skog Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär. pcskog Utskriven: Län: Kalmar län Kommun: Emmaboda Församling: Långasjö Planen: Kvarnaryd 2:1 Id:

19 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 Avd nr 1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ 2 1,1 60 G1 T Granet Yngre Gallring ,1 3 0,8 25 G1 G Fuktigt Röjning ,5 4 1,0 15 R1 G Delvis Försumpat Röjning ,8 5 3,6 35 G1 G Varier bonitet Gallring ,2 (-0,2)L 6 1,6 25 G1 G Delvis Försumpat Röjning ,1 (-0,1)L 7 1,5 10 R1 G Glest Röjning ,9 (-0,1)L 8 0,6 Myr 9 1,1 65 G2 G Föryng avv ,5 10 1,7 15 R1 G S. delen fuktigt Röjning ,5 11 2,5 20 G1 G Röjning ,7 12 1,5 55 G1 G X Olikåldrigt Gallring ,6 (-0,2)L 13 0,6 45 G1 B Naturvårdshuggning ,0 i (-0,1)L 14 0,5 Tomt pcskog Utskriven: Län: Kalmar län Kommun: Emmaboda Församling: Långasjö Planen: Kvarnaryd 2:1 Id: Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 Avd nr 15 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd TGLBÄ cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 0,5 90 S3 T Kärr Ingen åtgärd 3,3 i Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam Beskrivning Åtgärd ä inkl tillväxt Med N Uttag ha (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd TGLBÄ cm Alternativ r % m³sk 5,9 Inägomark (-0,1)L Årlig tillväxt Not ¹ m³sk/ha 16 0,5 Myr 17 0,3 15 G1 B X00 Enstaka öf Gallring ,5 i 18 0,4 35 G1 B Fuktigt Gallring ,8 i ,9 85 S2 G Ö. delen yngre Ingen åtgärd 8,8 (-0,1)L 1,0 Kraftledningsgata (-0,2)L 1,5 80 S2 G Ingen åtgärd 8,3 Föryng avv (A) ,6 10 R2 G Röjning ,2 23 3,7 3 K2 G Hjälpplantering 1 3,2 (-0,1)L ,6 40 G1 G X Ingen åtgärd 13,6 (-0,1)L 0,4 55 G1 G X Ingen åtgärd 11,4 26 1,5 20 R2 G Fuktigt Gallring ,2 (-0,1)L Varier bonitet pcskog Utskriven: Län: Kalmar län Kommun: Emmaboda Församling: Långasjö Planen: Kvarnaryd 2:1 Id:

20 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 Avd nr 27 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam ä inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd TGLBÄ cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 1,2 60 G2 G X Gallrat Ingen åtgärd 9,5 (-0,1)L 28 0,5 10 R2 G Röjning ,7 29 1,7 75 S2 G Ingen åtgärd 9,4 (-0,1)L 30 2,3 0 K1 G Torvmark Markberedning 1 (-0,1)L Varier bonitet Plantering ,2 65 G1 G Torvmark Ingen åtgärd 8,3 Olikåldrigt 1,5 100 S2 T Torvmark Ingen åtgärd 5,0 33 1,3 20 R2 G Röjt Gallring ,5 Olikåldrigt 34 7,6 40 G1 T Gallring ,7 35 0,7 100 S3 T Mosse Ingen åtgärd 2,6 i 36 0,2 5 K2 G X000 Röjning , ,6 50 G1 G X Torvmark Ingen åtgärd 11,6 0,4 10 R2 G Röjt Ingen åtgärd 3,7 pcskog Utskriven: Län: Kalmar län Kommun: Emmaboda Församling: Långasjö Planen: Kvarnaryd 2:1 Id:

21 Huggningsklass? Kalmark/föryngring Ägoslag Röjningsskog Gallringsskog Föryngsringsavv-skog Lågproduktiv skog Myr Inägomark Övrig landareal SKOGSKARTA Plan Kvarnaryd 2:1 Församling Långasjö Kommun Emmaboda Län Kalmar län Upprättad år 2014 Planläggare Andreas Ekeräng Utskriftsdatum : m

22 Skala 1:10000 (1 cm i kartan motsvarar 100 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria

23 Skala 1:20000 (1 cm i kartan motsvarar 200 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria

24 Skala 1: (1 cm i kartan motsvarar 1000 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria

25 Bra för spekulanter att veta om fastighetsförmedling Kort om fastighetsförmedling Fastighetsmäklarinspektionen får ofta frågor från spekulanter om mäklarens ansvar vid budgivning. Tänk på följande: Bud är inte bindande för någon, inte heller för dig. 1. Du kan fritt höja eller sänka ditt bud. 2. Du kan ange villkor för dina bud, t.ex. en tidsbegränsning. 3. Förutsättningarna för budgivningen kan ändras snabbt, t.ex. genom att någon spekulant drar sig ur eller att nya spekulanter tillkommer. 4. Det kan vara svårt att kontrollera andras bud i efterhand. 5. Det är inte en rättighet att få återkomma med ett högre bud. 6. Det är säljaren som bestämmer vem som får köpa inte mäklaren. 7. Även om du lagt det högsta budet kan säljaren välja någon annan att avsluta affären med. 8. Muntliga avtal om köp av fastighet eller bostadsrätt är inte rättsligt bindande. 9. Även om du kommit överens med mäklaren och säljaren om dag och tid för kontraktskrivning kan budgivningen fortsätta. Observera! Var väl förberedd innan du börjar delta i en budgivning. Ta del av mäklarens information om hur budgivningen går till. På Fastighetsmäklarinspektionens webbplats kan du bland annat kontrollera att den som förmedlar är registrerad mäklare.

26 Emmaboda Kvarnaryd 2:1 Bud Kvarnaryd 2:1 Undertecknad/-e lämnar härmed bud på rubricerad fastighet. Jag/Vi har tagit del av försäljningsvillkoren enligt utsänt material eller via Skog & Lantbruks hemsida på internet och lämnar följande bud på fastigheten/fastigheterna: Namn Namn Personnummer Personnummer Adress Adress Telefon Telefon E-postadress E-postadress Bankreferens (Namn, bank och telefonnummer) Bud: Anbuden ska vara Skog och Lantbruk, Anders Boman, Verkstadsgatan 13, Oskarshamn, tillhanda senast den Märk kuvertet Kvarnaryd Datum och underskrift Datum och underskrift 9

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11 Lantbruk 132 ha Mellanskåne Välskött gård i Häglinge mellan Hässleholm och Höör med ca 80 ha åker, 17 ha bete och 27 ha skogsmark. Virkesförråd 4 300 m3sk. Rymligt bostadshus om 6 r o k med större sällskapsutrymmen

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD Jokkmokk Ovansjö 1:1 Obebyggd skogsfastighet om totalt 208 ha varav ca 137 ha produktiv skogsmark. Belägen ca tre mil söder om Jokkmokk. Virkesförråd ca 8000 m

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö Borlänge, 68 ha Svärdsjö 1 2 SKOG PÅ TILLVÄXT Yngre och äldre skog fördelat på sju skiften. 63 ha produktiv skogsmark med 6 700 m 3 sk. Avverkningsbart ca 3 000 m 3 sk. Jakt i Tuna Viltvårdsområde med

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Simrishamn, 23 ha. Mellby

Simrishamn, 23 ha. Mellby Simrishamn, 23 ha Mellby 1 2 MITT PÅ ÖSTERLEN På en av Södra Mellbys högsta platser ligger den fyrlängade gården med havsglimt från andra våningen på bostadshuset. I sin glans dagar var innegården stensatt,

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Piteå Trundavan 4:17

Piteå Trundavan 4:17 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 4:17 Strandzon i avd 14 Trevlig och lättillgänglig skogsfastighet med strand mot havet på Trundöns södra del. Skogen består av ett skifte på ca 42 hektar främst av

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Gård med naturskönt och ostört läge belägen en dryg mil från Skövde. Den sammanlagda arealen uppgår till 80 ha och fördelar sig på 47 ha skog med drygt 7 000 m 3 sk, 3 ha inägomark

Läs mer

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande Gård 1,5 ha sydöst Hörby Lantgård om ca 1,5 ha på högt, fint läge i Henset 15 km sydöst Hörby. Kringbyggt gårdscentra med bostadshus om 5 rum o kök och ekonomibyggnader med kostall, maskinhus om 300 kvm

Läs mer

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med skog, åker, vackert belägen i brytningen mellan skog- och slättbygd. De fakta som ligger till grund för

Läs mer

SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1

SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 Fastighet Fastigheten Södertälje Brandalsunds Allänningslott 1:1 Skogsidyll i Sörland Obebyggd skogsfastighet på totalt 109 hektar, 45 in från Stockhol. Välarronderad

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

Pilegården Flyinge. Lund Flyinge 27:3. Pris: 8 100 000 SEK eller högstbjudande

Pilegården Flyinge. Lund Flyinge 27:3. Pris: 8 100 000 SEK eller högstbjudande Pilegården Flyinge Hästgård på utmärkt läge i Flyinge med representativt boende om ca 350 kvm bo-/biyta. U- formen på bostaden ger avskild och trivsam atriumgård på baksidan. Stall med tolv boxar anpassat

Läs mer

Lantgård, 69 hektar i Vänge

Lantgård, 69 hektar i Vänge Lantgård, 69 hektar i Vänge UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Vackert belägen gård ca 2,5 mil från Uppsala med fina möjligheter till jord- och skogsbruk samt egen jakt. Den välarronderade fastigheten omfattar ca 69

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Ljusdal, 10 ha. Orsmilån

Ljusdal, 10 ha. Orsmilån Ljusdal, 10 ha Orsmilån 1 2 FRITIDSHUS MED SKOG Fritidshus i gott skick och ca 9 ha produktiv skogsmark ca 1,5 mil sydväst om Järvsö. Virkesförrådet uppgår till ca 800 m³sk. Jakt i viltvårdsområde. Från

Läs mer

Flen, 67 ha Högsjön 1

Flen, 67 ha Högsjön 1 Flen, 67 ha Högsjön 1 2 HÖGSJÖN Människan har sedan urminnes tider sökt efter vackra platser att bebo. En sådan plats hittade man verkligen för den sörmländska gården Högsjön, när den för cirka 215 år

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård.

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Skogsgård LJUNGBY ODENSJÖ 4:1 belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

Norrtälje, 7 ha. Blidö

Norrtälje, 7 ha. Blidö Norrtälje, 7 ha Blidö 1 2 MÖJLIGHETER PÅ BLIDÖ Gården ligger centralt på Blidö och gränsar mot havet i öst. Här finns utöver ängar och skog två enkla bostadshus och några uthus. Byggnaderna är i behov

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer