Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic Education Sida 1/16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2012-09-04 Education Sida 1/16"

Transkript

1 Education Sida 1/16 Till Användare av Procapita Förskola och Grundskola Driftsansvarig Produktinformation Procapita Förskola och Grundskola, version 9.1 SPw37 Denna produktinformation presenterar nyheter och förändringar i Procapita Förskola och Grundskola, version 9.1 SPw37. Version 9.1 SPw37 finns klar för leverans under vecka Har du några frågor angående denna information är du välkommen att kontakta vår kundsupport. Telefon Fax E-post Hemsida www2.tietoenator.se/bou Med vänlig hälsning Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Education

2 Education Sida 2/16 Innehållsförteckning 1 Bearbetning Elev Avslut klassplacering Frånvaro Faktura Sök & Urval BoU Anställning BoU Enhet Ämnesregistret Uppflyttning Tillval Schemaintegration Novaschem import Tidrapport Dbv Betyg Nya årskurser och nya betygsdokument HT Frånvaro på terminsbetyg Frånvaro på betyg import från externt system Dagjournal Ämnesprov Fil till SCB Ämnesprov, kolumnbeskrivning för grundskolan - nya kolumner Bevara och Gallra Beräkning & Betalning Nytt urval på verksamhet Boendeområde kan anges på beloppsregel Historik folkbokföring Tillval webb Frånvaromodulen Sen ankomst Uppföljning ogiltig frånvaro Registrera betyg Sista dag/tid för registrering av betyg Nationella ämnesprov Kontroller vid registrering Kontroller för administratör/skolledare Läraraktiviteter Hantering av särskoleelever Elevlistor... 14

3 Education Sida 3/ Layout ändring Öppna elevlista i Excel Elevens namn Registrera schema Information om våra tillval... 16

4 Education Sida 4/16 Förskola och grundskola 1 Bearbetning Modulen Bearbetning kommer att utgå från och med version 9.2. Användare som använder modulen Bearbetning uppmanas att istället använda modulen Uppflyttning. 2 Elev 2.1 Avslut klassplacering När en klassplacering avslutas visas en dialog med förslag på vilka andra uppgifter på eleven som kan avslutas. I den listan presenteras nu även uppgift om speciella behov. 2.2 Frånvaro Ogiltig frånvaro skall från och med HT 12 redovisas på alla terminsbetyg. För de som ej registrerar frånvaro via Procapitas webb för frånvaroregistrering finns möjlighet att manuellt registrera frånvaro i Frånvaro i Elevbilden, se bild nedan.

5 Education Sida 5/16 Från uppgifter i Frånvaro på elevbild hämtas och överförs registrerade uppgifter till terminsbetyget. Kunder som registrerar frånvaro via Procapitas webb eller kunder som registrerar frånvaro hos annan leverantör hänvisas att läsa under rubriken Frånvaro på terminsbetyg. Läs mer om Ogiltig frånvaro i SKOLFS 2011:185 kap Faktura Användaren får nu en påminnelse om att välja konto när en manuell rad skapas. Dessutom visas nu en röd markering vid en fakturarad som är negativ.

6 Education Sida 6/16 4 Sök & Urval 4.1 BoU Anställning Nu kommer c/o-adress ut på rapporten KJ1Anu_6.rpt Etiketter personal 4.2 BoU Enhet Nu kan man på rapporten KJ1ENU_1.rpt få med alla kontaktpersoner som man registrerat på enheten. 5 Ämnesregistret SCB har nu meddelat att de nya språkkoderna är fastslagna. Detta innebär att ämnesregistret uppdateras med korrekt information och ämnena finns även översatta till engelska. 6 Uppflyttning Nu visas en dialog vid uppflyttning av elever som inte kunnat grupplaceras där uppgift om elev, enhet och grupp anges. Denna dialog visas när uppflyttning sker och man markerat Skapa språkval från föregående läsår eller Skapa alternativ till språkval från föregående läsår och om någon av de uppflyttade elverna är placerade i språkvalsgrupp på annan enhet än där eleven har sin klassplacering.

7 Education Sida 7/16 7 Tillval Schemaintegration Novaschem import Vid import av schema från Novaschem sätts nu som default datumet för kommande måndag i datumfältet. Vi har även omformulerat "Ta bort skolschema from" till "Ersätt med nytt skolschema from" och "Periodens första dag" till "Vald periods första dag" Tidrapport Dbv Nu finns möjlighet att beställa utskrift av tidrapport för dagbarnvårdare från Procapita. Utskriften görs då från komponenten Tidrapport DBV 7.2 Betyg Nya årskurser och nya betygsdokument HT 12 Från och med HT 2012 ska även elever i årskurs 6 och 7 betygsättas enligt betygsskalan A F samt -. Procapita Education och betygswebben är helt anpassade till att även hantera betygsättning i årskurserna 6 och 7, det betyder att inga nya rutiner behöver göras för att lärare och assistenter ska kunna registrera betyg i de nya årskurserna. Betygsblanketterna kommer att omarbetas så att de i form och funktion ska uppfylla de nya kraven från skolverket. En uppdatering med de nya betygsdokumenten planeras till vecka 44.

8 Education Sida 8/ Frånvaro på terminsbetyg Ogiltig frånvaro skall från och med HT 12 redovisas på alla terminsbetyg. Aktuella uppgifter kan registreras/hämtas enligt följande ordning. - Uppgift om ogiltig frånvaro registreras på Elev bild i komponenten Frånvaro, och överförs till aktuellt terminsbetyg. - Kunder som använder Tieto s frånvaro modul (Frånvaro.NET), får en överföring av uppgifter från frånvarokörning till aktuellt terminsbetyg. Denna körning startas manuellt från Bakgrundsjobbverktyget och kan köras flera gånger. Resultatet av körningen redovisas på Elev bild i komponenten Frånvaro. Från uppgifter i Frånvaro på elevbild hämtas och överförs registrerade uppgifter till terminsbetyget. Läs mer om Ogiltig frånvaro i SKOLFS 2011:185 kap Frånvaro på betyg import från externt system Ett nytt bakgrundsjobb Frånvaro på betyg, ackumulering från externt system för kunder som ej använder Procapita som frånvarorapporteringssystem. När jobbet körs redovisas resultatet på Elev bild i komponenten frånvaro och överförs till aktuellt terminsbetyg. 7.3 Dagjournal Förändringar och förbättringar av layout i Dagjournal.

9 Education Sida 9/ Ämnesprov Fil till SCB Komponenten "Ämnesprovsstatistik - SCB" har nu ändrat namn till "Ämnesprov fil till SCB" Ämnesprov, kolumnbeskrivning för grundskolan - nya kolumner Vi har infört några nya kolumner i kolumnbeskrivningen för att kunna ha fler valideringar vid registrering av provresultat via webben och i Procapita. Utförlig information kommer i senare version när vi fått anvisningar från SCB för läsåret 2012/ Bevara och Gallra Utökad funktionalitet i komponenten Bevara och gallra. Se bild nedan vilka uppgifter som har tillkommit och som nu är möjliga att bevara och gallra. 7.6 Beräkning & Betalning Nytt urval på verksamhet Möjlighet att göra urval på dagbarnvårdare, förskolor eller skolor. Det finns knapp för flerval för att ge möjlighet att kombinera verksamheterna. Det är ingen ny kolumn i arket, utan endast ett urval.

10 Education Sida 10/ Boendeområde kan anges på beloppsregel Ny funktion som gör det möjligt att skapa ersättning som varierar beroende på boendeområde för både barn placerade i förskola och elever som är klassplacerade. Det görs i komponenten Belopp och kolumnen Område. För förskoleplaceringar kan område kombineras med regi och serviceform, och för klassplaceringar kan det kombineras med regi och skolform Historik folkbokföring. Nu finns en förbättrad hantering av gällande hemkommun. Beräkningen har tillgång till historik som innehåller uppgift om hemkommun med tillhörande datum enligt folkbokföringen. Det betyder att en person som flyttat in eller ut från kommunen mellan tidpunkt för preliminär och slutlig beräkning, inte längre kommer att generera felaktig korrigering. Historik som används är densamma som finns i KIR. I anslutning till aviseringskörningen, förs historik med folkbokförd kommun över till BoU. Däremot förändras inte hemkommun som syns på personbilden i BoU. För att se vilken folkbokföringshistorik som finns på en person, hänvisas till personbilden i KIR. Personer som inte bor i kommunen, aviseras inte från skatteverket. Då är det viktigt att uppdatera personbilden med aktuella adressuppgifter, inlusive hemkommun. Undantag när Personförfrågan skatteverket används. Då erhålls historik på personer som det gjorts förfrågan på, även om de inte bor i kommunen.

11 Education Sida 11/16 8 Tillval webb 8.1 Frånvaromodulen Sen ankomst För frånvaroorsaken Sen ankomst visas nu färgen orange istället för som tidigare färgen röd. Nu går det lättare att se vilka lektioner som har Sen ankomst jämfört med övrig ogiltig frånvaro. Fliken Frånvaro - rapport Fliken Frånvaro - schema

12 Education Sida 12/16 Rapporten Frånvarotillfällen veckovis Uppföljning ogiltig frånvaro Informationen som visas i fält Meddelandestatus visades tidigare bara som tooltip på ikonen. Man var tidigare tvungen att dra muspekaren över ikonen för att se informationen. Nu visas informationen i ett separat fält. 8.2 Registrera betyg Sista dag/tid för registrering av betyg Det finns nu en ny inställning i konfigurationswebben för att ställa in vilken tid som betygswebben ska stänga. Anges ingen tid är det som tidigare att sista dag för registrering gäller, dvs hela den sista dagen går det att registrera betyg.

13 Education Sida 13/16 Inställning i konfigurationswebben I modul Registrera betyg visas det så här om tid är angiven 8.3 Nationella ämnesprov Kontroller vid registrering Det finns nu fler kontroller inlagda i programmet enligt skolverkets/scb:s anvisningar. Det innebär att det kommer att vara svårare att registrera felaktiga uppgifter. Till exempel kan ni ställa in att alla fält är obligatoriska. Läraren måste då ha fyllt i alla fält på raden för eleven för att det ska gå att spara. Det går ändå att utelämna en elev helt genom att inte registrera något på raden för den eleven. SCB kräver att alla fält ska vara ifyllda för en elev och det innebär då att det kommer att bli mycket färre fel. Utförlig information kommer i senare version när vi fått anvisningar från SCB för läsåret 2012/ Kontroller för administratör/skolledare Kontrollen som tidigare har varit mot konfiguationsinställningarna Sista dag för registrering och Öppningsdatum gäller numera inte för rollerna administratör och skolledare. Det innebär att dessa roller kan se/ändra på ett registrerat resultat för en viss lärare efter att webben är stängd för läraren Läraraktiviteter I listan över läraraktiviteter visar vi nu bara de aktiviteter som har ett ämne där nationella ämnesprov ska registreras Hantering av särskoleelever Elever i särskolan genomför inte ämnesprov. För en särskoleintegrerad elev i en grundskoleklass visas nu radioknapparna S (särskola) och GR (grundskola). Det är bara om eleven markeras som GR som det går att registrera ämnesprov på eleven.

14 Education Sida 14/ Elevlistor Layout ändring Layouten för sidan har ändrats men inte funktionaliteten. Tidigare visades klasser och grupper i ett träd. Nu har vi tagit bort detta träd av klasser/grupper pga problem som kunde uppstå när ni markerade en klass eller grupp i trädet. Nu visas klasserna/grupperna i en lista. Om urval av elever ska göras från klassen/gruppen görs det via ikonen Välj elever. Bilden för en lärare Bilden för administratör/skolledare

15 Education Sida 15/ Öppna elevlista i Excel Tidigare skrevs hela listan som den såg ut i utskriftsläge i Excel. Nu skrivs istället eleverna i en semikolonseparerad fil (CSV). Det innebär att varje fält från elevlistan skrivs som en separat kolumn i Excel. Inställningar på sidan som finns för vissa fält används också, som tidigare, för den här filen Elevens namn Om eleven har ett långt namn har detta kapats på rapporten. Nu är detta åtgärdat. 8.5 Registrera schema Funktion för att se och ändra ett lärarschema finns nu för inloggad administratör och skolledare. Är du inloggad med en sådan roll kan du välja en lärare i listan över lärare, för den skolenhet som du är behörig till.

16 Education Sida 16/16 9 Information om våra tillval Ni som är intresserade av våra tillval är välkomna att höra av er till oss. Kontakta någon av våra säljare eller kundsupport så berättar vi mer om tillvalen. Jacob Jacobson Christer Sandrehav Lars Widell Johanna Lethin Jacobson Kundsupport

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (20) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Copernicus information

Copernicus information Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus information

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

SchoolSoft för vårdnadshavare

SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft för vårdnadshavare 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 4 Startsidan... 9 Veckovyn... 9 Dagsvyn... 10 Aktuellt... 12 Nyheter... 12 Kalender... 12 Verksamhetslogg... 15 Matsedel... 15 Bokningar...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Manual. Administration och användning

Manual. Administration och användning Manual Administration och användning 0 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 1 UTGÅVOR... 2 MODUL: ORGANISATION... 3 Avdelningar... 3 Mallar... 3 Kompetenser... 3 PORTFÖLJHANTERING... 4 BEMANNINGSPLANERING...

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2012

Användarmanual Godman Redovisning 2012 Användarmanual Godman Redovisning 2012 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips. Besök oss på http://godman.se

Läs mer