Risk, behov och mottaglighet. Martin Lardén Central Coordination of Treatment Research & Development Swedish Prison & Probation Service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk, behov och mottaglighet. Martin Lardén Central Coordination of Treatment Research & Development Swedish Prison & Probation Service"

Transkript

1 Risk, behov och mottaglighet Martin Lardén Central Coordination of Treatment Research & Development Swedish Prison & Probation Service

2 Missbruks & beroendeprogram

3 ART 12steggrund PFL Jag tycker att programledaren/na har varit bra CS ETS OTO ÅP IDAP BSF PRISM VV 12stegintro Håller inte med Håller delvis med Instämmer Instämmer helt BB Andel (%)

4 Resultat fullföljda program PRISM IDAP OTO 12-STEG ROS VV ETS BB ART

5 Selected effect sizes (Cohens's d ) from meta-analytic reviews ; [From McGuire, 2002.] Appropriate CBT Intervention category Multimodal/CBT 'grand mean' Incarceration Percentage change relative control Inappropriate Sanction/deterrence

6 RBM

7 Riskprincipen Behandlingsprinciper Behovsprincipen Mottaglighetsprincipen Intensiva insatser till högrisk individer Fokusera på kriminogena behov, t.ex. ilska, missbruk Anpassa pedagogiken till målgruppen. Mer konkret pedagogik till den som tänker konkret.

8 Riskprincipen Hög-risk A B C D E Åtgärdsbehov Medium-Risk A B C Låg-Risk A

9 The Central Eight Riskfaktorer The Big Four Riskfaktorer Historia av antisocialt beteende Antisocialt personlighetsmönster Antisocialt tankemönster Antisociala bekanta Familj och/eller nära relationer Skola och/eller arbete Fritid och/eller avkoppling Missbruk Behovsprincipen DAA 9

10 Mottaglighetsprincipen Mottaglighetsprincipen Generell mottaglighet strukturerade interventioner Specifik mottaglighet ta hänsyn till sådant som bristande motivation, intellektuella svårigheter, ångestkänslor eller nedstämdhet

11 Ackreditering i svensk Kriminalvård 1. En tydlig förändringsmodell baserad på forskningsrön 2. Deltagarurval 3. Inriktning mot dynamiska riskfaktorer 4. Effektiva metoder 5. Färdighetsinriktade 6. Ordningsföljd, intensitet och varaktighet 7. Engagemang och motivation 8. Kontinuitet i program och andra insatser 9. Upprätthållande av programintegritet 10. Fortlöpande utvärdering

12 Correctional Setting: Mean ES by Adherence to Principles Custody Community

13 CPAI-2000 CSB

14 CPAI Correlation with ES Nesovic Lowenkamp Risk Asmt Gen Resp Total CPAI

15 CPAI- Skattningsmall Kategori möjliga poäng antal poäng n/a % ks A. Programbeskrivning B. Organisationskultur C. Programimplementering D. Ledarskap/personal E. Hantering av klienters riskfaktorer och behov F. Programkaraktäristika G. Programmet i praktiken H. Samarbete med andra parter I. Utvärdering skattas ej Behandling, delsumma (E och F) Summa

16 C P A I V ä s t e r v ik V å g a V ä lja Å te rf a lls p r e ve n tio n Organis ations kultur Programi mpl ementering Ledarsk ap- / personalk arakteristika Hantering av klienter s riskfak torer oc h behov Programk arakt eri stika Programm et i prak tiken Samarbete med andra parter U tvärdering Behandling* Summa Diagram 1: A ntalet procent av item som skattats positivt per utvärderingsområde i CPA I samt gränsvärden för instrum entets bedömningskategorier. Gränsvärdena är: Under 50 % = Otillfredsställande; % = Tillfredsställande; 70 % o ch över = M y cket tillfredsställande. * Behandling: Uttryck er det sam m antagn a v ärdet gällande om rådena "Hantering av klienters risker och behov " och

17 C P A I Ö s t e r å k e r V å g a V ä lja Å t e rf a lls p re v e n t io n Organis ations kultur Programi mpl ementering Ledarsk ap- / personalk arakteristika Hantering av klienter s riskfak torer oc h behov Programk arakteri stika Programm et i prak tiken Samarbet e med andra parter U tvärdering Behandling* Summa 0 Diagram 1: A nta let procent av item som skattats posit ivt per utvärdering sområde i CPA I samt gränsvä rden för instrum entets bedömningska tegorier. I diag ra mm et sa knas v ärden för Prog ram m et i pra ktiken va d gäller program m et Å terfallsprev ention.

18 Slutsats Kriminalvårdens missbruksbehandling visar lovande resultat CPAI-mätningar visar generellt goda behandlingsmiljöer i internationell jämförelse Brister avseende hantering av klienters risk och behov Kriminalvården behöver utveckla verkställighetsplanering med utgångspunkt i RBM Pilotprojekt startar nov/dec 2012

19 Tack för ert intresse!

12-stegsprogram i Kriminalvården. Utvärdering av återfall i ny brottslighet för programdeltagare för åren 2003-2006

12-stegsprogram i Kriminalvården. Utvärdering av återfall i ny brottslighet för programdeltagare för åren 2003-2006 12-stegsprogram i Kriminalvården Utvärdering av återfall i ny brottslighet för programdeltagare för åren 2003-2006 12-STEGSPROGRAM I KRIMINALVÅRDEN UTVÄRDERING AV ÅTERFALL I NY BROTTSLIGHET FÖR PROGRAMDELTAGARE

Läs mer

Vad krävs för effektiv institutionsbehandling? Tore Andreassen Projektledare för Institutionsprojektet, Norge

Vad krävs för effektiv institutionsbehandling? Tore Andreassen Projektledare för Institutionsprojektet, Norge Vad krävs för effektiv institutionsbehandling? Tore Andreassen Projektledare för Institutionsprojektet, Norge Flera unga börjar missbruka efter statlig vård Många ungdomar knarkar mer efter behandlingen

Läs mer

Effekten av ett nytt vägval

Effekten av ett nytt vägval Effekten av ett nytt vägval En utvärdering av ett behandlingsprogram för ungdomar i kriminalitet eller i riskzonen att utveckla en kriminell livsstil A new direction An evaluation of a treatment program

Läs mer

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Erik Nordström, FoU-ledare, 2011 Innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Bakgrund...

Läs mer

Socialtjänstens arbete med unga som begår brott

Socialtjänstens arbete med unga som begår brott Socialtjänstens arbete med unga som begår brott Förutsättningar, bedömningar och insatser Cecilia Andrée Löfholm Catrine Kaunitz Råd för framtiden Norrköping 26 okt 2012 1 Normbrytande beteende Beteende

Läs mer

Så arbetar vi med ART. vägledning för implementering av ART-programmet inom SiS

Så arbetar vi med ART. vägledning för implementering av ART-programmet inom SiS Så arbetar vi med ART Så arbetar vi med ART vägledning för implementering av ART-programmet inom SiS Innehållsförteckning ART Aggression Replacement Training SiS målgrupp What works? Vad krävs för att

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd A research environment at Jönköping University Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd Mats Granlund Hälsohögskolan Högskolan i Jönköping Förskolan skyddar och stödjer Barn

Läs mer

Psykosocial behandling av alkoholoch. dra några slutsatser?

Psykosocial behandling av alkoholoch. dra några slutsatser? ANDERS BERGMARK Psykosocial behandling av alkoholoch narkotikaproblem. Kan socialtjänsten dra några slutsatser? Den svenska regeringen har nyligen tagit ett initiativ för att förbättra kunskapsunderlaget

Läs mer

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT

ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT ATT TA TILL VARA FÖRMÅGA - TROTS BEGRÄNSNING SLUTRAPPORT JULI 2014 Catharina Linderoth Erik Mattson Anne-Lie Johansson Ulrika Müssener Heléne Thomsson Elsy Söderberg (projektledare) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Komet på särskilda ungdomshem

Komet på särskilda ungdomshem INSTITuTIoNSvåRD I fokus n NR 8 2012 Komet på särskilda ungdomshem organisationens, föräldrarnas och socialtjänstens perspektiv Lina Ponnert forskningsrapport Institutionsvård i fokus ges ut av Statens

Läs mer

Man får inte supa ihjäl sig enligt svensk lagstiftning!

Man får inte supa ihjäl sig enligt svensk lagstiftning! Artikel JESSICA PALM Man får inte supa ihjäl sig enligt svensk lagstiftning! Svenska socialarbetares tal om bruket av tvångsvård Sverige är tvångsvård av vuxna sedan lång I tid tillbaka ett inslag i den

Läs mer

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15 Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser BRÅ-rapport 2001:15 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa

Lärare, socialsekreterare och barn som far illa Lärare, socialsekreterare och barn som far illa One should doubtless resist the temptation to simplify that which is not simple. Serge Moscovici och Willem Doise Studies from the Swedish Institute for

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Rådgivning med nya teknologier. Professor Preben Bendtsen Linköpings Universitet, Sverige

Rådgivning med nya teknologier. Professor Preben Bendtsen Linköpings Universitet, Sverige Rådgivning med nya teknologier Professor Preben Bendtsen Linköpings Universitet, Sverige Översikt Definition av riskfylld alkoholkonsumtion Rådgivning vid riskfylld alkoholkonsumtion Implementering av

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

Skillnader i konsumentbeteende mellan försäljningskanaler

Skillnader i konsumentbeteende mellan försäljningskanaler Handelshögskolan i Stockholm Retail Management Kandidatuppsats, vårterminen 2012 Skillnader i konsumentbeteende mellan försäljningskanaler En kvalitativ studie om skillnader i konsumentbeteende mellan

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Arete Meritering erbjuder via två program: Meriteringsprogrammet Arete (MA) samt Förstelärarmeritering Arete (FA), särskilt yrkesskickliga lärare:

Arete Meritering erbjuder via två program: Meriteringsprogrammet Arete (MA) samt Förstelärarmeritering Arete (FA), särskilt yrkesskickliga lärare: Sammanställning utvärderingar MA och FA Arete Meritering erbjuder via två program: Meriteringsprogrammet Arete (MA) samt Förstelärarmeritering Arete (FA), särskilt yrkesskickliga lärare: En strukturerad

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Att förändra socialt arbete

Att förändra socialt arbete Att förändra socialt arbete Forskare och praktiker om implementering IMS Socialstyrelsen Red.: Maria Roselius & Knut Sundell 2008 IMS och Gothia Förlag ISBN 978-91-7205-612-1 Kopieringsförbud! Mångfaldigande

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET Institutionen för hälsovetenskap SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT ARBETA MED BPSD-REGISTRET NURSES EXPERIENCES OF WORKING WITH THE BPSD-REGISTER Nyberg, Sofi Wennberg, Susanna Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer