AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)"

Transkript

1 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

2 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

3 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten angår och berör. Idrott kan vara allt från magiska ögonblick i VM eller OS till sköna stunder av gemenskap i pojk- eller flicklaget. Oavsett vilket, så bygger idrottsrörelsen på det ideella ledarskapet. SISU Idrottsutbildarna spelar en viktig roll för distriktets föreningar när behovet av utbildning av ledare och utveckling av verksamheten finns. Under året som gått har SISU Idrottsutbildarna återigen mött fler föreningar än tidigare och tillsammans med dem utvecklat verksamheten. Ett viktigt verktyg har varit IFL-idrottens föreningslära. Att vårt föreningsliv styrs av kunniga ledare både i styrelser och på tränarsidan är viktigt för idrottens utveckling. Vi står inför en utmaning att modernisera våra organisations- och tävlingsformer utan att tappa styrkan i idrottsfamiljen. Här finns vi med som den självklara samarbetspartnern. Värdefullt är en nationell satsning som startade 2010 och sedan fortsatt under Värdefullt ger idrottsrörelsen bas, föreningarna, möjlighet att fundera över vilka värderingar som råder i den egna verksamheten. SISU Idrottsutbildarna har i det arbete funnits med som inspiratörer och processledare. Vi inom idrottsrörelsen behöver hjälpas åt att lyfta fram alla de goda exempel på den glädje och gemenskap som idrotten skapar utan att blunda för de utmaningar som idrottsrörelsen står inför. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) Ann-Gerd Bergdahl, Gunnar Lindbom och Carin Engblom SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

4 Ro stla ngd A rssta mma Röstlängd Antal föreningar Ombud Akademisk idrott 1 1 Amerikansk fotboll 1 1 Badminton 3 1 Bandy 6 1 Bangolf 4 1 Baseboll & SBF 1 1 Basket 7 1 Biljard 2 1 Bilsport 10 1 Bordtennis 10 1 Boule 8 1 Bowling 12 1 Boxning 3 1 Brottning 4 1 Budo & kampsport 10 1 Bågskytte 3 1 Casting 2 1 Curling 1 1 Cykel 6 1 Danssport 1 1 Dart 1 1 Draghund 1 1 Flygsport 4 1 Fotboll 46 3 Friidrott 20 2 Frisbee 1 1 Fäktning 1 1 Golf 4 1 Gymnastik 11 1 Gång & vandring 1 1 Handboll 2 1 Handikappidrott 11 1 Innebandy 26 2 Ishockey 23 2 Issegling 2 1 Judo 2 1 Kanot 3 1 Karat 5 1 Klättring 1 1 Konståkning 3 1 Motorcy. & snösk Mångkamp 1 1 Orientering 14 1 Racerbåt 2 1 Ridsport 15 1 Rugby 1 1 Segling 3 1 Simidrott 4 1 Skidor 27 2 Skidskytte 2 1 Skolidrott 29 2 Skridsko 2 1 Skyttesport 18 2 Sportdykning 2 1 Squash 2 1 Styrkelyft 3 1 Taekwondo 3 1 Tennis 6 1 Triathlon 2 1 Tyngdlyftning 3 1 Vattensk. & Wakeb. 3 1 Volleyboll 2 1 Motionsidrott (Korpen) 3 Totalt: Bridgeförbundet 1 Livräddn.sällsk. 1 Pistolskytteförbundet 1 Måndagen den 16 April 2012 kl på Göransson Arena, Sandviken Dagordning 1. Öppnande 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 3. Fastställande föredragningslista för stämman 4. Fråga om stämmans behöriga utlysande 5. Val av ordförande för stämman 6. Val av sekreterare för stämman 7. Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare 8. Behandling av a) Verksamhetsberättelse b) Förvaltningsberättelse c) Revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 10. Behandling av förslag till SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan med ekonomisk plan 11. Förslag om att genomföra SISU Idrottsutbildarnas stämma vartannat år 12. Val av ordförande i SISU Idrottsutbildarna tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år 13. Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år 14. Val av två suppleanter för en tid av ett år 15. Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen, för en tid av ett år. 16. Val av en lekmannarevisor med en personlig ersättare, för en tid av ett år. 17. Val av ordförende och två ledamöter i valberedningen, för en tid av ett år 18. Avslutning av mötet Frågor rörande ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

5 Styrelse Ordförande: Gunnar Lindbom, Gävle Övriga ledamöter: Susanne Andersson, Gävle Kjell Damberg, Gävle Carin Engblom, Ockelbo Anette Hellström, Sandviken Per Nilsson, Gävle Guido Ripke, Hofors Valberedning Lennart Hedenström, Sandviken (ordförande) Ingegerd Björk, Hofors Susanne Sandberg, Gävle Arbetsutskott (AU) Gunnar Lindbom, Gävle Carin Engblom, Ockelbo Ann-Gerd Bergdahl, Gästriklands idrottsförbund Styrelsesuppleanter Viola Antman, Ockelbo Stefan Bergkvist, Årsunda Revisorer Göran Ersmarker, Gävle Auktoriserad revisor Hans Lundgren, Gävle Lekmannarevisor Christer Öhlund, Gävle Revisorsuppleant Per Nilsson, Gunnar Lindbom, Anette Hellström, Carin Engblom, Kjell Damberg och Viola Antman. Guido Ripke och Susanne Andersson saknas på fotot. Personal Under verksamhetsåret har följande tjänstgjort vid förbundet: Utbildningschef Ann-Gerd Bergdahl Utbildningsassistent Barbro Alm Utbildningskonsulenter Hans Bergman Linnea Hedberg Verksamhetside SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemang och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité. Va r vision och ledstja rna a r: Vi är där när idrotten lär! Anders Nordén Johanna Dahlström (föräldraledig 1/1-31/12) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

6 Det ha r a r SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer (MO), som i särskild ordning erhållit medlemskap i SISU Idrottsutbildarna. SISU Idrottsutbildarna har distriktsförbund (SISU-distrikt) för sin regionala verksamhet. SISU Idrottsutbildarna Gästrikland har samma indelning som Gästriklands Idrottsförbund och arbetar för alla idrottsföreningar och MO i Gästrikland. SISU Idrottsutbildarna utgör en viktig kraft i samhällsutvecklingen och den regionala tillväxten. Det ställer krav på att utbildningsverksamheten svarar mot de förväntningar omvärlden har på oss. Folkbildningen är en utmärkt metod att svara upp till dessa förväntningar. Kraften i utvecklingen är människors engagemang, eget tänkande och eget initiativ. Genom SISU Idrottsutbildarnas arbetsmetoder och verksamhet kan människor skaffa sig inspiration, kunskap och handlingskraft för att vara delaktiga i utvecklingen. Utan det ideella ledarskapet skulle det inte vara möjligt. Verksamhetside SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemang och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité. Ambition SISU Idrottsutbildarna ska vara attraktivt och ha en stark position; som idrottens studie-, bildnings och utbildningsorganisation genom att agera utifrån idrottsrörelsens behov och önskemål som den naturliga samarbetspart för idrottens utveckling i relation med Landstinget Gävleborg och distriktets kommuner i relation med Region Gävleborg samt övriga organisationer och samhällsaktörer Hur arbetar vi? För att möta behovet av utbildnings- och utvecklingsinsatser arbetar SISU Idrottsutbildarna utåtriktat genom föreningsbesök och träffar med olika föreningsledare men bjuder även in till utbildningar och mötesplatser av olika slag. För många är utbildningskonsulenternas arbete förknippat med utåtriktade uppdrag, som när vi exempelvis ikläder oss rollen som utbildare, processledare, samtalsledare eller konferensvärd. Men en utbildningskonsulents vardag består av många olika arbetsuppgifter och en stor del av dem utgör den vardagliga servicen till Gästriklands föreningsrepresentanter. Vi a r da r na r idrotten la r! Så lyder vår vision och ledstjärna. Den idrottsliga verksamheten formas i föreningslivet på den lokala nivån. För att möta behovet av utbildnings- och utvecklingsinsatser arbetar SISU Idrottsutbildarna utåtriktat genom föreningsbesök och träffar med olika föreningsledare. Vi arbetar för att vårt utbud ska vara känt och strävar mot att samverka med ännu fler av våra medlemsföreningar och organisationer. Ofta vänder sig föreningar till oss för att få vägledning, rådgivning och stöttning. De tar ofta kontakt med oss genom att boka in personliga möten eller kommer in på spontana besök, men många kommunicerar också med oss via telefon och mail. Oavsett kommunikationsväg är alla välkomna med sina frågor, stora som små. SISU Idrottsutbildarna vill vara det självklara valet när det gäller utbildning och utveckling och de frågor vi inte kan svara på direkt ser vi till att besvara genom vårt gedigna nätverk inom hela idrottsrörelsen. I vårt arbete använder vi oss av fem verksamhetsformer: 1. Lärgrupp (tidigare studiecirkel) 2. Kurs 3. Föreläsning 4. Process och utvecklingsarbete 5. Kulturprogram (ex. teater, utställning, filmvisning) 6 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

7 Sta rka och sto dja idrottens fo rutsa ttningar fo r utveckling Idrottens fo reningsla ra Idrottens föreningslära (IFL) är både ett utbildningsmaterial och ett samlingsnamn på allt som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. IFL vänder sig till styrelsemedlemmar och andra föreningsledare som vill utveckla sig och sin förening. Allt handlar i grunden om den ideella föreningen, om dess utveckling i nutid och framtid och om de utmaningar som står för dörren. ridskoleelever och övriga medlemmar bänkade sig för att lyssna på hur de kan påverka klubben. Kvällen inleddes med att prata om hur idrotten är uppbyggd, varför har vi en ideell förening och vad det är som väver oss samman? Vi pratade om vad som står i våra stadgar och vad det är som styr oss. Därefter pratade Pia om medlemmens respektive föreningens rättigheter och skyldigheter, hur besluten tas och hur hierarkin ser ut i en förening. Är det ordföranden som bestämmer? Har personalen makten eller hur är det egentligen, vem bestämmer vad som ska göras? Föreningsexempel Idrottens föreningslära i Hofors Lördag 19 november satte sig tjugo organisationsledare från Hofors vid skolbänken för att förkovra sig i den ädla konsten att leda och driva en ideell idrottsförening. Närvarande var representanter från sju föreningar, nämligen Hofors AIF, Hofors Ridsällskap, Hofors IBK, Hofors HC, Hofors BMX & Skate Korpförening samt IF Aerostep Company. De områden som berördes på utbildningsdagen var bland annat: Drygt 350 föreningsledare har under året utvecklat sin förening med hjälp av Idrottens föreningslära på olika sätt. 1. Vår förening: föreningskunskap, styrelsens roll och ansvar och stadgarna. 2. Praktisk föreningsekonomi: vad föreningen behöver känna till och fundera kring 3. Offensivt styrelsearbete: vad en styrelse arbetar med 4. Allt kommunicerar: vad föreningen behöver tänka när den vill kommunicera och marknadsföra sin verksamhet 5. Förening i rörelse: Mål och vision, verksamhetsinriktning/idé och värdegrund En del har deltagit på några av våra utbildningar, andra har genomfört en föreläsning i sin förening eller jobbat i lärgrupp med hjälp av Idrottens föreningsläras utbildningsmaterial. Föreningsexempel Idrottens föreningslära i Älvkarleby ridklubb Under onsdagskvällen den 4 maj genomfördes en föreläsning hos Älvkarleby Ridklubb i "Idrottens föreningslära" tillsammans med Pia Hillgren från SISU Idrottsutbildarna. Syftet med föreläsningen var att få vägledning och stöd för att samla engagemanget som finns i föreningen. Medlemmar i styrelsen, personal, privathästägare, tävlingsryttare, SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

8 Idrott Online Idrott Online är ett enkelt internetverktyg för administration och kommunikation och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt system för administration och kommunikation. I ett och samma verktyg ska man kunna ha sin webbplats, tillgång till medlemmar, söka LOK-stöd och idrottslyft och dessutom kunna sköta sin tävlingsadministration. För föreningen innebär det en mängd funktioner som förhoppningsvis ska komma till stor nytta. Idrottens verktyg utvecklas ständigt och nya funktioner kommer till efterhand. Nedan en bild från några av utbildningarna. Det har under 2011 genomförts tre utbildningar inom området digital kompetens. Varav två med inriktningen Möjligheter med google. Denna utbildning handlar om att ge ökad kunskap när det gäller internet som arbetsverktyg för att förenkla och underlätta de vardagliga sysslorna i en förening. Den tredje utbildningen som genomfördes inom digital kompetens var med inriktningen Kommunikation och Marknadsföring via nätet. Utbildningen syftar till att lära och inspirera föreningar att synas och kommunicera via sociala medier. Under 2011 har SISU Idrottsutbildarna genomfört 49 utbildningar inom ramen för Idrott Online. 373 föreningsrepresentanter har förkovrats sig inom bland annat hemsida, medlemsregister och LOK-stöds rapportering. Attraktiv arbetsplats Projektet som finansieras via Europeiska socialfonden (ESF) har pågått sedan april 2009 och genomförs i samarbete med fyra andra Idrottsförbund; Norrbotten, Uppland, Sörmland och Västerbotten. Varav den sistnämnda är projektägare. Projektets syfte är att stärka branschen idrott, att skapa attraktiva och livskraftiga arbetsplatser genom att utveckla kompetensen hos föreningsarbetsgivare och anställda inom idrotten i områdena: Digital kompetens, Affärsmässighet och föreningspooler. Bild från projektets halvtidskonferens som lockade ett fyrtiotal deltagare. Utbildningarna inom digital kompetens bygger mycket på deltagarnas praktiska lärande under utbildningstillfället. Dessa utbildningar har genomförts centralt från projekt Attraktiv arbetsplats i samarbete med SISU Idrottsutbildarna men kan även erbjudas föreningsinternt för de som önskar. En föreläsning inom området affärsmässighet med tema Värdskap genomfördes på kanotstadion i samarbete med Hofors Kanotklubb, Hofors Kommun och projekt Idrottsturism. Föreläsare var Love Swartz från Sörmlandsidrotten och deltog gjorde ett 30-tal föreningsrepresentanter. Under året har även ett flertal föreningsbesök och informationsträffar ägt rum inom ramen för projekt Attraktiv arbetsplats. Totalt har 327 projektdeltagare redovisats under året fördelat på 29 tillfällen. 8 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

9 Utbilda och utveckla idrottens aktivitets- och organisationsledare Fo reningsinterna utbildningar SISU Idrottsutbildarnas största utbildningsinsats sker genom så kallad föreningsintern utbildning, det vill säga utbildning i föreningen. Utbildningskonsulenterna hjälper till med att kartlägga utbildningsbehovet, utforma en utbildningsplan och hjälpa föreningarna att komma igång. Utbildningskonsulenterna finns sedan som stöd och support för föreningen under arbetet med utbildningsplanen. Genom att bedriva föreningsintern utbildning kan föreningar skräddarsy utbildningar utifrån sina behov och önskemål och samtidigt nå fler deltagare. Den vanligaste utbildningsformen är lärgrupp, en metod som bygger på samtalet mellan deltagarna och där man utgår från olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser. Genom att bedriva föreningsintern utbildning i föreningarna har vi nått ledare/aktiva i 211 sektionsföreningar. Aktiva har fördjupat sig främst i ämnen som: idrottskunskap, värdegrund, förenings- och förbundsutveckling, idrottspsykologi, mental träning, kost- och näringslära samt träningslära. Aktivitetsledare har framför allt lärt sig mer om: ledarskap och tränarskap, idrottskunskap, förenings- och förbundsutveckling, arrangemang och administration/it. Organisationsledarna har ägnat sig åt: förenings- och förbundsutveckling, arrangemang, ekonomi och juridik, ledarskap och tränarskap samt administration/it. Föreningsexempel Gävle Simsällskap utbildar hemma i föreningen Medan badhuset renoverades vintern genomförde Gävle simsällskap en stor satsning på föreningsintern utbildning och alternativ träning för deras ledare och aktiva. Att ta hjälp av SISU Idrottsutbildarna var en självklarhet för dem och med hjälp av en utbildningskonsulent lades en utbildningsplan upp. Satsningen innehöll: MAQ (funktionell grundträning) Kostföreläsningar Processdag med nulägesanalys och framtidsspaning Teambuildning med klubbens medlemmar, styrelse och kommittéer Den stora fördelen med satsningen var att de kunde fortsätta att träna och grupperna hölls ihop på ett bra sätt trots att de inte kunde simma. Arbetet har även resulterat i att flera kommittéer har bildats i föreningen vilket har medfört att det ideella engagemanget har ökat. Fo reningsexempel AMF Årsunda utvecklar sitt arrangemang Biträdanden tävlingsledare för folkracefestivalen, Thomas Åkeldi, AMF Årsunda, skriver om hur de jobbat med föreningsintern utbildning i form av lärgrupper inför deras folkracefestival: 2004 kördes första Folkrace festivalen på Årsunda Motorstadion. Vi var några tappra som gjorde många, många timmar på denna festival den sommaren och fann väl inte så stor glädje i detta just då. Efter något år kom vi i kontakt med SISU Idrottsutbildarna och de hjälpte oss att fixa till ett bra koncept som vi fortfarande utvecklar varje år. Vi har delat in oss i flera lärgrupper så att vi inte behöver vara inblandad i alla områden. På så vis har vi även lyckats involvera fler funktionärer som då märkte att man inte behövde slita ihjäl sig en hel sommar för ett arrangemang. Alla grupper har gjort en hjälpinstruktion och tidsplan om vad som skall göras och när. Vi får då lättare att rekrytera nytt folk eller kunna variera arbetsområde och att kunna hjälpas åt på ett lättare sätt. SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

10 Process-/utvecklingsarbete Verksamhetsformen process-/utvecklingsarbete syftar till att vara en resurs som stärker organisation, struktur och utveckling av styrdokument. Vid den här arbetsformen är det framförallt utbildningskonsulenten som är processledare och det är främst organisationsledare som är målgruppen. Det kan exempelvis handla om föreningens mål- och visionsarbete, vilka roller och uppgifter som behövs i föreningen eller hur föreningen ska ta fram en arbetsplan inför ett arrangemang. Föreningsexempel Valbo Fotbollsförening Valbo Fotbollsförening har under året arbetat en hel del i processform med hjälp av SISU Idrottsutbildarna med målet att utveckla sin förenings verksamhet på alla plan. Korpen Heros är en annan förening som utveckar sin förening med hjälp av ett processarbete, här en bild från deras verksamhetskonferens. Föreningen har under året genomfört ett antal träffar med olika utbildningsinslag och som avslutning på säsongen genomfördes en verksamhetskonferens i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Man avsatte en helg till detta ändamål och föreningen bjöd in alla ledare som varit verksamma under året med olika varierande uppdrag. I programmet låg både bakåtblick och framåtblick men det största fokus lades på framtidens förening och hur man skall förbli den framgångsrika förening man är samt vilka områden man känner utvecklingsbehov av. Genom det utvecklingsarbete som genomfördes på verksamhetskonferensen har ett antal grupper nu i uppdrag att fortsätta detta arbete kommande säsong och så småningom redovisa till styrelse och andra ledare i föreningen. Under 2011 har 22 föreningar med 418 deltagare utvecklat sin förening genom verksamhetsformen process och utvecklingsarbete. Allmänna MF Årsunda Brynäs IF Fotbollklubb Forsbacka Idrottsklubb Furuviks Fritidsförening Gefle IF Fotbollsförening Gestriklands Fotbollförbund Gävle Ryttarsällskap Gävle Simsällskap Hagaströms Sportklubb Hedesunda Idrottsförening Hedängskolan Skol Idrottsförening F9 Hofors Allmänna IF Hofors Golfklubb Hofors Innebandyklubb Idrottsklubben Sätra Järbo Idrottsförening Korpförening Heros SMK Hofors Storvik Ovansjö Ridklubb Valbo Fotbollförening Åshammars Idrottsklubb Älvkarleby Ridklubb 10 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

11 Utbildningar och mo tesplaster under 2011 Under 2011 har SISU Idrottsutbildarna genomfört en rad utbildningar och mötesplatser över idrottsgränserna. Nedan ser ni en kort sammanfattning: LOK-stödsutbildningar Vi har genomfört fyra utbildningar i hur föreningen sköter LOK-stödsrapporteringen i Idrott Online. Idrott Online Vi har genomfört fem utbildningar i hur föreningen exempelvis sköter sin hemsida och medlemsregistret. Tjejtränarforum Calle Barrling, förbundskapten för flickor 19, talangutvecklare och riksinstruktör inom Svenska fotbollförbundet, höll en inspirationskväll under temat Att träna modiga tjejer. VIP i SISU SISU Idrottsutbildarna bjöd in några av de ledare som gör ett bra och viktigt arbete i sina föreningar till en träff på Göransson Arena i Sandviken. Med VIP i SISU vill vi tacka dem lite extra samtidigt som nya tips på föreläsningar, satsningar och upplägg presenteras. SDF-konferens Deltagare från både Hälsingland, Gästrikland och Dalarna samlades i Gävle för att delta på en SDF-konferens. På plats var 64 deltagare från 23 olika idrotter. Temat för konferensen var VÄRDEFULLT - hur gör vi Svensk idrott till världens bästa? Föreläsningar varvades med paneldebatt och gruppdiskussioner. En värdefull helg med bra engagemang och deltagande. Idrottsskador och rehab Akut omhändertagande, tejpning och förband. Attraktiv tematräff för anställda En träff för anställda inom idrotten för att ge information om vad som är på gång. Möjligheter med google Hur kan din förening använda google till mer än bara en sökmotor? Möjligheter med föreningspooler Hur kan vi samverka med andra för att optimera resurserna? Idrottens föreningslära grund för Ockelboföreningar Utbildningen tar upp det mest elementära om föreningskunskap och föreningsutveckling och utgör ett naturligt första steg för alla medlemmar i styrelser och kommittéer. Föreningsträff i Ockelbo I samverkan med Ockelbo kommun bjöds Ockelbos idrottsföreningar in till en informationskväll. Frågor kring bland annat ledar- och medlemsrekrytering diskuterades samt hur vi kan få mer resurser till föreningen. Idrottens föreningslära fördjupning, skatter/avgifter Skattejuristen från Riksidrottsförbundet berättade om specialregler och grundförutsättningar som idrottsföreningar har att anpassa sig till och följa. SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

12 Plattformen En barn och ungdomsledarutbildning som belyser din roll som ledare för barn och ungdomar i främst 7 till 15 års ålder. Utbildningen innehåller inga grenspecifika inslag och vänder sig till dem som vill utveckla sitt ledarskap med målet att själv leda barn och ungdomar inom en idrotts Idrottens dag är idrotten värdefull Drygt 70 deltagare samlades en lördag för att lyssna på tre föreläsningar under temat: Är idrotten värdefull. Att möta de aktiva i ett samtal mellan fyra ögon, lyssna aktivt och vara medmänniska kan ge tillräckligt med självförtroende för att lyckas bättre, säger Ola. Dagens sista föreläsning: I skuggan av San Siro från proffs till mardröm, stod Martin Bengtsson för. Martin var en stor talang i Örebro som spelade i pojklandslaget för Sverige och snabbt kom med i Örebro SK:s allsvenska lag. Dagens första föreläsare var Måns Lööf som till vardags arbetar med barn som har speciella behov. Hans föreläsning, Har idrotten plats för alla, handlade om hur vi inom idrotten bör ta emot barn med särskilda behov, som exempelvis ADHD. Några av våra mest framgångsrika företagsledaer, musiker och idrottsstjärnon skulle säkert få diagnosen om de testades, säger Måns. Som 17-åring blev han proffs i Inter i Italien. Men tillvaron i Italien blev tuff och tankar kring livet utanför fotbollen blev till självmordsförsök nio månader senare. Att klubben i Italien inte tillät Martin att spela egen musik och skriva och utvecklas som människa blev den bidragande orsaken: Ola Berggren höll i dagens andra föreläsning: Att se människan i idrottaren ett ledarskap som ger många vinnare. Ola har under 15 år arbetat med att stötta idrottare, medarbetare, ledare och ingår också i Riksidrottsförbundets grupp för mentala rådgivare. Olas humanistiska synsätt gör att han ser mer än bara resultatet i det som utförs och menar att även framgångsrika idrottare behöver bli sedda/ bekräftade: Jag tror att ledarskapsutbildningar måste värdera högre att man ska se spelarna som människor. Det är viktigt att förstå vad som får en människa att vilja prestera säger Martin Bengtsson, som numera bor i Berlin där han spelar musik i ett band och föreläser. Idag har han ingen kontakt med fotbollen mer än att han spelar för Författarlandslaget. Alla utbildningar vi bjuder in till kan göras i föreningens regi, exempelvis i anslutning till ett årsmöte, ledarträff eller ett föräldramöte. De populäraste utbildningarna att genomföra hos sin förening är: värdegrundsfrågor Idrottskunskap och träningslära kost och näringslära träningslära 12 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

13 Idrottslyftet mer och fler Idrottslyftet är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Idrottslyftets övergripande syfte är att rekrytera och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. Riktlinjerna i Idrotten vill ska vara vägledande och satsningen ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället. All verksamhet ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar. SISU Idrottsutbildarnas Gästrikland har inom ramen för Idrottslyftet fått uppdraget att arbeta med ledarförsörjning och unga ledare. Ledarförsörjning Engagerande och kunniga idrottsledare är helt avgörande för en idrott där alla som vill kan vara med. Idrottsrörelsen behöver därför på olika sätt arbeta med ledarrekrytering, ledare och föreningsutveckling samt attityder och värderingar. Under idrottslyftets fjärde år har SISU Idrottsutbildarna Gästrikland beviljat kr till 99 st sektionsidrottsföreningar. Under det femte årets sex första månader beviljades kr till 49 st sektions idrottsföreningar. Unga ledare I Idrottslyftet görs en särskild satsning för att stimulera ungdomar mellan år att vilja ta ledaruppdrag. Satsningen handlar också om att skapa stödjande miljöer som får dem att trivas och utvecklas, vilket förhoppningsvis bidrar till att de väljer att vara ledare under lång tid. Målgruppen för denna satsning är därför både ungdomar och föreningsstyrelser. Under idrottslyftets fjärde år har SISU Idrottsutbildarna Gästrikland beviljat kr till 17 st sektionsidrottsföreningar. Föreningsexempel Hofors Ridsällskap satsar på unga ledare I början av jan 2011 genomförde Hofors Ridsällskap en Ungdomskonferens som en favorit i repris från föregående år. 30 ungdomar bestående av klubbens ungdomssektion, mini US, skötare och tävlingsryttare deltog från fre-sön i ett intensivt och inspirerande schema från tidig morgon till kväll. Helgen delades in i block med föreläsningar och arbetspass inom följande områden: Föreningsexempel Taekwondoklubben Chon Dung utbildar ledare Under jullovet genomförde Chon Dung ett träningsläger där både aktiva, ledare och styrelse var med. För att krydda detta träningsläger tog de kontakt med oss på SISU Idrottsutbildarna och genomförde en föreläsningsserie för ledare och styrelse. Under 4 dagar avbröt de sin träning för att komma till våra konferenslokaler och fördjupa sig i kost, träningslära och träningsplanering. De fick t.ex. lära sig när man bör äta i förhållande till träning/tävling, vad man bör äta när man idrottar samt hur man lägger upp sin träning för att få ut maximalt resultat på tävling. Detta kunde genomföras kostnadsfritt för föreningen tack vare idrottslyftet ledarförsörjning. 1. Ungdomsarbete i Svenska Ridsportförbundet. 2. Värdegrundarbete 3. Framtidsarbete 4. Hästkunskap 5. Ridlära Satsningen var gratis för alla deltagare och subventionerad i samarbete med Idrottslyftets Unga ledare. Deltagarna var nöjda och såg detta som ett mycket bra teoretiskt inslag och ett välbehövligt uppehåll i deras träningsläger där det mesta fokus låg på den fysiska träningen. SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

14 Arbeta med idrottens va rdegrund Va rdefullt SISU Idrottsutbildarna har under 2011 startat en utbildningssatsning på värderingsfrågor inom idrotten. Syftet är att idrottsföreningar runt om i Gästrikland ska börja samtala och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. Vad ni som förening vill stå för och förknippas med för värden. Till hjälp har SISU Idrottsböcker tagit fram en utbildningsbox med ett material som vänder sig till fyra målgrupper: Tränare / Ledare Föräldrar Förtroendevalda Aktiva Varje målgrupp kan själv välja att arbeta med VÄRDEFULLT i sin förening utifrån eget behov och förutsättningar. SISU Idrottsutbildarna finns till hands för de föreningar som vill ha hjälp på vägen med processledare, föreläsare och inspiratörer. Föreningsexempel Värdegrundsfrågor med Ove Molin Hille/Åbyggeby IK och Strömsbro är två föreningar som tillsammans genomförde en kväll under temat VÄRDEFULLT! Ove Molin, förde detta elithockeyspelare i Brynäs IF, besökte föreningarna och pratade om värdegrundsfrågor. Han ansåg att det bara var positivt att ha möjligheten att hålla på med fler idrotter så länge det är möjligt för barn och ungdomar. Sen blir oftast ett naturligt val till slut, att det man tycker är roligast väljer man att satsa på. Träffen var en del i SISU Idrottsutbildarnas nya satsning Värdefullt, som handlar om värdegrundsfrågor. Fler frågor diskuterades under kvällen varav toppning av lag var en. Föreningsexempel Värdegrundsfrågor med Gävleborgs ridsportförbund I samarbete med Gävleborgs Ridsportförbund och SISU Idrottsutbildarna genomfördes under måndagen den 16 maj på Högbo ridklubb en fortbildning för distriktets ridskolepersonal och ridlärare. Temat för dagen var Värdefullt och de ca 30 deltagarna fick genom olika övningar fundera, diskutera och reflektera kring olika värdegrundsfrågor. Exempelvis fick deltagarna fundera över vad en värdegrund är för dem, och om deras egna förening har en vision, mål och värdegrund och hur de lever upp till dem. Under dagen fick deltagarna även ta del av olika företags arbete med värdegrunder och gemensamt arbeta med värdegrunden från Svenska ridsportförbundets. Som avslutning fick deltagarna verktyg för att kunna arbeta vidare med detta hemma sin sammanfattningsvis upplevdes träffen mycket positivt med bra diskussioner och ett härligt engagemang. Kommentarer som hördes under dagen: Bra med erfarenhetsutbyte och höra hur andra har det och jobbar! Det är ett lätt och bra upplägg att jobba med hemma! Jag har verkligen fått i gång tankarna! Ove menade att han inte har några facit och att det är upp till föreningen och dess ledare att i samråd med föräldrar och aktiva ta fram en policy kring hur laget ska matchas. Här poängterades också att för barn ska ingen toppning förekomma alls utan detta gäller ungdomar. Här har Riksidrottsförbundet en gräns på upp till och med 12 års ålder för vad som är barnidrott. Ove pratade också om hålla på med fler idrotter i barn- och ungdomsåren. 14 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

15 Aktiviteter pa idrottsskolor/la ger Under 2011 har SISU Idrottsutbildarna erbjudit kostnadsfria föreläsningar till idrottsföreningar i Gästrikland som anordnade någon form av idrottsskola/lägerverksamhet under sommaren. Det fanns fyra föreläsningskoncept att välja bland och dessa genomfördes i olika tappning för att passa olika ålderskategorier. SISU Idrottsutbildarnas utbildade ledare har kommit ut till föreningens lägerverksamhet och genomfört föreläsningarna på plats. På så sätt har föreningens ledare fått avlastning en stund och fått möjlighet att ta hand om en mindre grupp samtidigt som deltagarna fått ta del av teoretiska inslag på ett roligt sätt. Föreläsningarna berörde ämnen som: 1. Kamratskap Om konsten att vara en bra kompis och ha kul tillsammans, vad händer med dem som inte får vara med. 2. Fair play 3. Kost Vikten av att spela schysst, hur känns det att vinna om man har fuskat och hur är man en bra vinnare/ förlorare? Träning bryter ner kroppen medan vila bygger upp kroppen. Kosten, sömnen och vätskans betydelse för prestationen. 4. Miljö/klimat Hur klimatsmart är du i din förening? Hur kan vi hjälpas åt att värna mer om miljön på träningsanläggningen? Totalt har vi genomfört 167 föreläsningar för 1952 deltagare (en deltagare kan ha deltagit i mer än fler arrangemang) i nedanstående 15 föreningar: Forsbacka Idrottsklubb Gefle IF Fotbollsförening Gefle Kanotklubb Högbo Allmänna Idrottsklubb Idrottsklubben Sätra Sandvikens AIK Bandyklubb Skutskärs IF Fotbollsklubb Stensätra Idrottsförening Storviks Idrottsförening Torsåkers Idrottsförening Österfärnebo Idrottsförening Sandvikens Ishockeyklubb Valbo Hockeyklubb Brynäs Idrottsförening Gävle Segelsällskap SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

16 Statistik Slutrapporterad verksamhet 2011 SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsform Arr Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Kurs Lärgrupp Utvecklingsarbete Föreläsning Kulturprogram Totalt: A mnen Ämnen Antal Idrottskunskap 780 Förenings och förbundsutveckling 377 Ledarskap och tränarskap 241 Värdegrund 241 Arrangemang 83 Djurkunskap 78 Träningslära 66 Kost och näringslära 65 Administration/IT 56 Idrottspsykologi och Mental träning 26 Marknadsföring och kommunikation 15 Ekonomi/Juridik 10 Idrottsskador och rehab 9 Fo rela sningar och kulturprogram Föreläsningar/kulturprogram Arr. Deltagare Amerikansk Fotboll 1 10 Badminton 1 20 Bandy Fotboll Friidrott 1 35 Gymnastik 1 10 Handikappidrott 1 10 Innebandy Ishockey Kanot 6 81 Karate 1 11 Konståkning Korpen 1 16 Motorcykel och Snöskoter 1 11 Ridsport Segling 1 10 Simidrott 5 94 Skidor 1 22 Skolidrott 4 58 Skridsko Taekwondo 3 34 Tennis 2 31 Idrottshistoriska, SAIK-Alliansen DF, SISU och SDF Totalt SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

17 Verksamhet idrottsvis (la rgrupp, kurs, och utvecklingsarbete) Idrott Arr. Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Alpint Amerikansk Fotboll Badminton Bandy Baseboll och Softboll Basket Biljard Bilsport Bordtennis Bowling Boxning Bridge Brottning Budo och Kampsport Bågskytte Curling Cykel Danssport Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Gång och Vandring Handboll Handikappidrott Idrottshistoria Innebandy Ishockey Judo Kanot Karate Konståkning Korpen Motorcykel och Snöskoter Orientering Ridsport Segling Simidrott Skidor Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Vattenskidor och Wakeboard Volleyboll DF, SISU och SDF Totalt SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

18 Statistik kommunvis Ga vle Gävle Verksamhetsform Arr Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Kurs Lärgrupp Utvecklingsarbete Föreläsning Kulturprogram Totalt: sektionsföreningar i Gävle samarbetar med SISU Idrottsutbildarna Andersbergs IBK - Innebandy Gästrikeidrottens historiska förening Hedesunda Idrottsförening - Fotb., Ish. Berby Skol IF - Skolidrott Gävle Biljardklubb Hedesunda Ryttarförening - Ridsport BK Speed - Badminton Gävle Borgarskolas IF - Skolidrott Helges Idrottsförening - Fotboll Bowlingklubben Xet Gävle Bridgeklubb Hille Idrottsförening - Fotboll Brynäs IF Ishockey Gäve Bågskytteklubb Hille/Åbyggeby IK - Ishockey Brynäs IF FK - Fotboll Gävle Fäktförening Jafar Taekwondoklubb Chon Dung Klubb Gävle - Taekwondo Gävle Fältrittklubb - Ridsport IK Sätra Fotboll, inneb, ish, volleyb Curlingklubben Granit Gävle GIK Fotbollsklubb IFK Gävle - Fotboll Cykelföreningen Fricyklisterna Gävle GIK Innebandy KF Heros - Fotb, handik, inneb, korpen Delta 72 - Bowling Gävle Godtemlplares IK - Ishockey Korpförening Kardborren - Korpen Gävlegrodorna - Sportdykning Gävle Golfklubb Korpförening Teleseniorerna - Korpen Fallskärm Gefle CReW - Flygsport Gävle Hung Gar Budo/kampsport Kornäs Korpförening - Korpen Forsbacka IK - Bandy/fotboll/handboll Gävle Judoclub Norrham - Fotboll Furuviks FF - Fotboll, innebandy Gävle Konståkningsklubb Norrsundets IF - Fotboll Förening Söders Fight - Budo/kampsport Gävle Kägelklubb - Bowling Rapatac Basketklubb - Basket Föreningen Gävle Tjäder - Basket Gävle Latino Fotbollsklubb Rapatac Judo och kamp - Judo Föreningen Gävle Tjäders BK - Basket Gävle Orienteringsklubb SK Gavleskäret - Konståkning Gavlegårdarnas Korpförening - Korpen Gävle Ponnyklubb - Ridsport SMK Gävle - Bilsport, motorc., snösk. Gefle Basebollcklub Baseboll/softboll Gävle Red Devils - Amerikansk fotboll Stora Sätraskolan IF - Skolidrott Gefle Fristilförening Skidor Gävle ryttarsällskap - Ridsport Strömsbro IF - Inneb, ishockey, Korpen Gefle Gymnasie idrottsförening - Skolidrott Gävle Simsällskap Valbo AIF Inneb, orient, skidor, tennis Gefle GF - Gymnastik Gävle Skidkamrater Valbo FF - Fotboll Gefle IF Friidrottsförening Gävle Triathlon Klubb - Triathlon Valbo GF - Gymnastik Gefle IF Thaiboxningsklubb Budo/kamps. Gävle/Ockelbo Basketklubb Valbo HC - Ishockey Gefle Kanotklubb Gävlebygdens Flygklubb - Flygsport Valbo Skyttegillle - Skyttesport Gefle Segelsällskap Hagaströms SK - Fotboll, ishockey, skridsko Överhärde IK - Fotboll Gefle Tennisklubb Harnäs-Skutskär Simsällskap - Simning 18 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

19 Sandviken Sandviken Verksamhetsform Arr Deltagare Timmar Arr.2010 Deltagare Timmar Kurs Lärgrupp Utvecklingsarbete Föreläsning Kulturprogram Totalt: sektionsföreningar i Sandviken samarbetar med SISU Idrottsutbildarna AMF Årsunda Bilsp., motorc., snösk. Kfuk-Kfum Sandvikens BK Basket SGA Gymnastik Bowlingklubben Fia Korpförening Sandviken - Korpen Sandvikens handbollsklubb Handboll Brinka KK Konståkning Kungsbergets Alpina Alpint, skidor Sandvikens IF Bowling, fotboll Fernebo TK Tennis Kungsgårdens Ryttarklubb Ridsport Sandvikens IK Ishockey Sandvikens TKD Taekwondo Kungsgårdens Sportklubb Fotboll, skidor Sandvikens motorklubb Bilsport Föreningen Gestrike Sportryttare OK Hammaren Cykel, orientering Sandvikens sim och hoppklubb Gestrike racing team Bilsport Ovansjö Ryttarsällskap - Ridsport Sandvikens TK Tennis Gestrike-Hammarby IF Fotboll Ovansjö Shotokan Karateklubb Karate Sandvikens Volleybollklubb Hedängsskolans Skol IF Skolidrott Prosperitas Skol IF - Skolidrott Stensätra IF Fotboll Högbo AIK Fotboll Sandviken budo och kampsportklubb Storvik Ovansjö RK Ridsport Högbo GK Golf SAIK Bandy Storviks IF Fotb, inneb, orientering Högbo GOIF Friidrott, skidor Sandvikens AIK - Bowling Team Trebeko Bowling Club Bowling Högbo Ridklubb Sandvikens AIK - Fotboll Västra Gästrike flygklubb - flygsport IBK Alba Innebandy Sandvikens AIKs Idrottsallians Årsunda Hästklubb IBK Aston Innebandy Sandvikens Atletklubb Styrke/tyngdyftning Årsunda IF Fotboll, skidor Järbo IF Fotboll, skidor Sandvikens BK Badminton Årsunda Shotokan Karate Järbo Motorklubb Bilsport Sandvikens Bridge Bridge Åshammars IK Fotboll, skidor Järbo OK - Orientering Sandvikens brottarklubb Brottning Örta IF Bowling Järbo RS Ridsport Sandvikens Cykelklubb Österfärnebo IF Fotboll, orientering Österfärnebo Ryttarsällskap Ridsport SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

20 Ockelbo Ockelbo Verksamhetsform Arr Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Kurs Lärgrupp Utvecklingsarbete Föreläsning Kulturprogram Totalt: sektionsföreningar i Ockelbo samarbetar med SISU Idrottsutbildarna KFUM-KFUK Ockelbo Basketklubb Lingbo Idrottsförening Fotboll Ockelbo Atletklubb Styrkelyft Ockelbo Hockey Club Ockelbo Orienteringsklubb Ockelbo Ryttarförening Ockelbo Skidklubb Ockelbo Skolidrottsförening Ockelbo Tennisklubb Åbyggeby-Mo Fotbollsförening Åmots Idrottsförening Innebandy 20 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

Verksamhets berättelse

Verksamhets berättelse Verksamhets berättelse 2010 Foto: Kerstin Ottemark Ordföranden har ordet Carin Engblom Tf Ordförande SISU idrottsutbildarna fick ett tråkigt slut på sitt verksamhetsår då vår ordförande Lars Björklund

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Föredragningslista Hallands Idrottsförbunds årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Årsstämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna Gästrikland

SISU Idrottsutbildarna Gästrikland SISU Idrottsutbildarna Gästrikland 2014-2015 STYRELSE OCH PERSONAL 2014-2015 STYRELSEN. Övre raden från vänster: Nils Simonsson, Carin Engblom, Guido Ripke. Nedre raden från vänster: Bo Eriksson, Elin

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2010 2010 års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Vi är där när idrotten lär! Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 4 Verksamhetsredovisning... 5-9 Statistik... 8-9 Några goda exempel från

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 SISU idrottens eget

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet Genusfördelning inom 2 idrotter i Malmö - Utifrån LOK-stödet Urval och indelning Vi har valt ut 2 av ca 45 olika idrotter som har varit aktiva inom Malmö Stad under perioden - och registrerats inom RF:s

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Starkt stöd från SISU Idrottsutbildarna Om SISU Idrottsutbildarna Era erfarenheter av SISU Idrottsutbildarna Gränsöverskridande utbildningar Utbildningssatsning

Läs mer

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande*

Andel (%) av befolkningen (6 80 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* i D r o T T e n i s i f f r o r Idrott och motion Andel (%) av befolkningen (6 8 år) som ägnar sig åt måttligt ansträngande* motion/idrott på fritiden år 216 3 % 25 2 15 1 5 < 1 ggr/mån./aldrig 1 3 ggr/mån.

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

Idrott som förändrar världen

Idrott som förändrar världen Idrott som förändrar världen Special Olympics sporrar och stimulerar För barn och unga med utvecklingsstörning kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. I många fall leder det till isolering,

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

Dokumentation Rakt på sak

Dokumentation Rakt på sak Dokumentation Rakt på sak Under utvecklingsträffen den 25 26 mars genomfördes ett erfarenhetsutbyte med hjälp av metoden Rakt på sak. Nedan följer en sammanställning av vad som framkom. Under respektive

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gästriklands Idrottsförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Gästriklands Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2012 Gästriklands Idrottsförbund Det här är Gästriklands Idrottförbund Styrelsen från vänster: Per Nilsson, Kjell Damberg, Carin Engblom, Anette Hellström, Viola Antman och Gunnar

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅRET 2015 Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund...

Läs mer

ADMINISTRATION OCH IT Eget-Administration och IT IdrottOnline. ARRANGEMANG Arrangemang Eget-Arrangemang En cup En tävling

ADMINISTRATION OCH IT Eget-Administration och IT IdrottOnline. ARRANGEMANG Arrangemang Eget-Arrangemang En cup En tävling Kategorier och Studiematerial 131204 Viktig information! De som ligger härunder är de som finns som val i Utbildningsmodulen. Längst ner ligger de som är idrottsspecifika studieplaner att kunna välja på.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund och vision: Att vara en eftertraktad resurs SOM stimulerar lärande stärker engagemang utvecklar

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012 Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal 2 Distriktsordförande och Distriktidrottschef om verksamhetsåret

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

INNEHÅLL. Hälsingeguldet 3. Styrelsens berättelse 4. Verksamhetens utveckling 5. Fokuserade områden 6. Basverksamhet 8.

INNEHÅLL. Hälsingeguldet 3. Styrelsens berättelse 4. Verksamhetens utveckling 5. Fokuserade områden 6. Basverksamhet 8. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 INNEHÅLL Hälsingeguldet 3 Styrelsens berättelse 4 Verksamhetens utveckling 5 Fokuserade områden 6 Basverksamhet 8 Organisation 15 2 HÄLSINGEGULDET Hälsingeguldet 2014 tilldelas

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012. Första år för tillämpning är 2015

Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012. Första år för tillämpning är 2015 Önskade av idrottsorganisationer som medverkade vid workshops 2012 Första år för tillämpning är 2015 Elitidrott / Breddidrott / Motionsidrott I kategorierna ingår barn, ungdomar o. vuxna med barn avses

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Bli en lysande Förening Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet

Bli en lysande Förening Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet Bli en lysande Förening 2014 - Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet Välkomna till projektet Lysande förening Mjölby kommun och SISU Idrottsutbildarna inbjuder härmed er till att medverka

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se

Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se DISTRIKT VÄST SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se Kursplan SB&K klubbinstruktör 1. Innehåll Distrikt Väst har i samarbete med SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version

Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll version Utvecklingsplan för Sörmländsk fotboll 2013-2017 version 2014-02-13 Innehållsförteckning 1. Vad vill vi?... 2 2. Vilka områden ska vi arbeta inom?... 3 3. Hur ska vi arbeta?... 3 4. Stöd för utveckling...

Läs mer

Ett sammanfattande citat från fotboll

Ett sammanfattande citat från fotboll Idrottslyftet 2013 Ett sammanfattande citat från fotboll Efter att i dagarna tagit in goda exempel från alla distrikt för att framöver åka ut och göra reportage så är jag oerhört imponerad av allt bra

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VÅRGÅRDA 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

10.30-11.30 KNYTKONFERENS 10.45-11.15. 4A Bidragsskolan. LOK-stöd. Valet av partners. 6A Framtidens träning. Möjligt för unga att förbättra Korpen

10.30-11.30 KNYTKONFERENS 10.45-11.15. 4A Bidragsskolan. LOK-stöd. Valet av partners. 6A Framtidens träning. Möjligt för unga att förbättra Korpen Dags att välja! En knytkonferens är vad det låter som, det liknar ett stort knytkalas. Du som deltagare kommer för att ta en välsmakande munsbit här och där och sätter din personliga agenda för dagarna.

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Vid stämman utdelades stipendiet Årets Utbildare 2012 till Hans Eric Bengtsson, IF Norvalla. Stämman delgavs motiveringen till utmärkelsen.

Vid stämman utdelades stipendiet Årets Utbildare 2012 till Hans Eric Bengtsson, IF Norvalla. Stämman delgavs motiveringen till utmärkelsen. Protokoll årsstämma 2013 Protokoll fört vid årsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland, Hotel Tylösand, Halmstad, lördagen den 6 april 2013 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Inriktning för Svensk fotbolls Föreningsutveckling

Inriktning för Svensk fotbolls Föreningsutveckling PM Inriktning för Svensk fotbolls Föreningsutveckling 2009-2010 Inriktning för Svensk fotbolls föreningsutveckling 2009-2010 Svensk fotbolls vision är: En förening i varje by - fotboll för alla. I Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 5 Verksamhetsredovisning...6-8 Goda exempel... 9-13 Statistik... 14-16

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN SKÖVDE 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6 Värdegrund...

Läs mer

1 Stämman öppnas Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut.

1 Stämman öppnas Parentation I inledningen hedras idrottsledare och aktiva i Halland som gått bort sedan förra stämman med en tyst minut. Protokoll årsstämma 2013 Protokoll fört vid årsstämma för Hallands Idrottsförbund, Hotel Tylösand, Halmstad lördagen den 6 april 2013 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade ombud: Carl Fredrik

Läs mer

UFO - Utbildning För Organisationsledare

UFO - Utbildning För Organisationsledare Köpings Idrottsliv - Sveriges bästa? Aktiviteter 2013 UFO - Utbildning För Organisationsledare För a kunna leda och utveckla föreningslivet krävs god kompetens och sunda värderingar. Den här utbildningen

Läs mer

Idrottens föreningslära TEMA

Idrottens föreningslära TEMA Idrottens föreningslära TEMA Testa om ni har koll på läget! Idrottens föreningslära innehåller vad föreningar och förbund och dess ledare behöver känna till och kunna för att skapa de bästa av förutsättningar

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post:

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post: Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan 4 621 21 Visby tfn: 207057, 0768-540760 e-post: peter.nilsson@gotsport.se www.gotsport.se Föreningen När man gör en säsongsanalys, så bör man

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer