AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)"

Transkript

1 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

2 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

3 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten angår och berör. Idrott kan vara allt från magiska ögonblick i VM eller OS till sköna stunder av gemenskap i pojk- eller flicklaget. Oavsett vilket, så bygger idrottsrörelsen på det ideella ledarskapet. SISU Idrottsutbildarna spelar en viktig roll för distriktets föreningar när behovet av utbildning av ledare och utveckling av verksamheten finns. Under året som gått har SISU Idrottsutbildarna återigen mött fler föreningar än tidigare och tillsammans med dem utvecklat verksamheten. Ett viktigt verktyg har varit IFL-idrottens föreningslära. Att vårt föreningsliv styrs av kunniga ledare både i styrelser och på tränarsidan är viktigt för idrottens utveckling. Vi står inför en utmaning att modernisera våra organisations- och tävlingsformer utan att tappa styrkan i idrottsfamiljen. Här finns vi med som den självklara samarbetspartnern. Värdefullt är en nationell satsning som startade 2010 och sedan fortsatt under Värdefullt ger idrottsrörelsen bas, föreningarna, möjlighet att fundera över vilka värderingar som råder i den egna verksamheten. SISU Idrottsutbildarna har i det arbete funnits med som inspiratörer och processledare. Vi inom idrottsrörelsen behöver hjälpas åt att lyfta fram alla de goda exempel på den glädje och gemenskap som idrotten skapar utan att blunda för de utmaningar som idrottsrörelsen står inför. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) Ann-Gerd Bergdahl, Gunnar Lindbom och Carin Engblom SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

4 Ro stla ngd A rssta mma Röstlängd Antal föreningar Ombud Akademisk idrott 1 1 Amerikansk fotboll 1 1 Badminton 3 1 Bandy 6 1 Bangolf 4 1 Baseboll & SBF 1 1 Basket 7 1 Biljard 2 1 Bilsport 10 1 Bordtennis 10 1 Boule 8 1 Bowling 12 1 Boxning 3 1 Brottning 4 1 Budo & kampsport 10 1 Bågskytte 3 1 Casting 2 1 Curling 1 1 Cykel 6 1 Danssport 1 1 Dart 1 1 Draghund 1 1 Flygsport 4 1 Fotboll 46 3 Friidrott 20 2 Frisbee 1 1 Fäktning 1 1 Golf 4 1 Gymnastik 11 1 Gång & vandring 1 1 Handboll 2 1 Handikappidrott 11 1 Innebandy 26 2 Ishockey 23 2 Issegling 2 1 Judo 2 1 Kanot 3 1 Karat 5 1 Klättring 1 1 Konståkning 3 1 Motorcy. & snösk Mångkamp 1 1 Orientering 14 1 Racerbåt 2 1 Ridsport 15 1 Rugby 1 1 Segling 3 1 Simidrott 4 1 Skidor 27 2 Skidskytte 2 1 Skolidrott 29 2 Skridsko 2 1 Skyttesport 18 2 Sportdykning 2 1 Squash 2 1 Styrkelyft 3 1 Taekwondo 3 1 Tennis 6 1 Triathlon 2 1 Tyngdlyftning 3 1 Vattensk. & Wakeb. 3 1 Volleyboll 2 1 Motionsidrott (Korpen) 3 Totalt: Bridgeförbundet 1 Livräddn.sällsk. 1 Pistolskytteförbundet 1 Måndagen den 16 April 2012 kl på Göransson Arena, Sandviken Dagordning 1. Öppnande 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 3. Fastställande föredragningslista för stämman 4. Fråga om stämmans behöriga utlysande 5. Val av ordförande för stämman 6. Val av sekreterare för stämman 7. Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare 8. Behandling av a) Verksamhetsberättelse b) Förvaltningsberättelse c) Revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 10. Behandling av förslag till SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan med ekonomisk plan 11. Förslag om att genomföra SISU Idrottsutbildarnas stämma vartannat år 12. Val av ordförande i SISU Idrottsutbildarna tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år 13. Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år 14. Val av två suppleanter för en tid av ett år 15. Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen, för en tid av ett år. 16. Val av en lekmannarevisor med en personlig ersättare, för en tid av ett år. 17. Val av ordförende och två ledamöter i valberedningen, för en tid av ett år 18. Avslutning av mötet Frågor rörande ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

5 Styrelse Ordförande: Gunnar Lindbom, Gävle Övriga ledamöter: Susanne Andersson, Gävle Kjell Damberg, Gävle Carin Engblom, Ockelbo Anette Hellström, Sandviken Per Nilsson, Gävle Guido Ripke, Hofors Valberedning Lennart Hedenström, Sandviken (ordförande) Ingegerd Björk, Hofors Susanne Sandberg, Gävle Arbetsutskott (AU) Gunnar Lindbom, Gävle Carin Engblom, Ockelbo Ann-Gerd Bergdahl, Gästriklands idrottsförbund Styrelsesuppleanter Viola Antman, Ockelbo Stefan Bergkvist, Årsunda Revisorer Göran Ersmarker, Gävle Auktoriserad revisor Hans Lundgren, Gävle Lekmannarevisor Christer Öhlund, Gävle Revisorsuppleant Per Nilsson, Gunnar Lindbom, Anette Hellström, Carin Engblom, Kjell Damberg och Viola Antman. Guido Ripke och Susanne Andersson saknas på fotot. Personal Under verksamhetsåret har följande tjänstgjort vid förbundet: Utbildningschef Ann-Gerd Bergdahl Utbildningsassistent Barbro Alm Utbildningskonsulenter Hans Bergman Linnea Hedberg Verksamhetside SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemang och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité. Va r vision och ledstja rna a r: Vi är där när idrotten lär! Anders Nordén Johanna Dahlström (föräldraledig 1/1-31/12) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

6 Det ha r a r SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer (MO), som i särskild ordning erhållit medlemskap i SISU Idrottsutbildarna. SISU Idrottsutbildarna har distriktsförbund (SISU-distrikt) för sin regionala verksamhet. SISU Idrottsutbildarna Gästrikland har samma indelning som Gästriklands Idrottsförbund och arbetar för alla idrottsföreningar och MO i Gästrikland. SISU Idrottsutbildarna utgör en viktig kraft i samhällsutvecklingen och den regionala tillväxten. Det ställer krav på att utbildningsverksamheten svarar mot de förväntningar omvärlden har på oss. Folkbildningen är en utmärkt metod att svara upp till dessa förväntningar. Kraften i utvecklingen är människors engagemang, eget tänkande och eget initiativ. Genom SISU Idrottsutbildarnas arbetsmetoder och verksamhet kan människor skaffa sig inspiration, kunskap och handlingskraft för att vara delaktiga i utvecklingen. Utan det ideella ledarskapet skulle det inte vara möjligt. Verksamhetside SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemang och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalité. Ambition SISU Idrottsutbildarna ska vara attraktivt och ha en stark position; som idrottens studie-, bildnings och utbildningsorganisation genom att agera utifrån idrottsrörelsens behov och önskemål som den naturliga samarbetspart för idrottens utveckling i relation med Landstinget Gävleborg och distriktets kommuner i relation med Region Gävleborg samt övriga organisationer och samhällsaktörer Hur arbetar vi? För att möta behovet av utbildnings- och utvecklingsinsatser arbetar SISU Idrottsutbildarna utåtriktat genom föreningsbesök och träffar med olika föreningsledare men bjuder även in till utbildningar och mötesplatser av olika slag. För många är utbildningskonsulenternas arbete förknippat med utåtriktade uppdrag, som när vi exempelvis ikläder oss rollen som utbildare, processledare, samtalsledare eller konferensvärd. Men en utbildningskonsulents vardag består av många olika arbetsuppgifter och en stor del av dem utgör den vardagliga servicen till Gästriklands föreningsrepresentanter. Vi a r da r na r idrotten la r! Så lyder vår vision och ledstjärna. Den idrottsliga verksamheten formas i föreningslivet på den lokala nivån. För att möta behovet av utbildnings- och utvecklingsinsatser arbetar SISU Idrottsutbildarna utåtriktat genom föreningsbesök och träffar med olika föreningsledare. Vi arbetar för att vårt utbud ska vara känt och strävar mot att samverka med ännu fler av våra medlemsföreningar och organisationer. Ofta vänder sig föreningar till oss för att få vägledning, rådgivning och stöttning. De tar ofta kontakt med oss genom att boka in personliga möten eller kommer in på spontana besök, men många kommunicerar också med oss via telefon och mail. Oavsett kommunikationsväg är alla välkomna med sina frågor, stora som små. SISU Idrottsutbildarna vill vara det självklara valet när det gäller utbildning och utveckling och de frågor vi inte kan svara på direkt ser vi till att besvara genom vårt gedigna nätverk inom hela idrottsrörelsen. I vårt arbete använder vi oss av fem verksamhetsformer: 1. Lärgrupp (tidigare studiecirkel) 2. Kurs 3. Föreläsning 4. Process och utvecklingsarbete 5. Kulturprogram (ex. teater, utställning, filmvisning) 6 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

7 Sta rka och sto dja idrottens fo rutsa ttningar fo r utveckling Idrottens fo reningsla ra Idrottens föreningslära (IFL) är både ett utbildningsmaterial och ett samlingsnamn på allt som har att göra med föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. IFL vänder sig till styrelsemedlemmar och andra föreningsledare som vill utveckla sig och sin förening. Allt handlar i grunden om den ideella föreningen, om dess utveckling i nutid och framtid och om de utmaningar som står för dörren. ridskoleelever och övriga medlemmar bänkade sig för att lyssna på hur de kan påverka klubben. Kvällen inleddes med att prata om hur idrotten är uppbyggd, varför har vi en ideell förening och vad det är som väver oss samman? Vi pratade om vad som står i våra stadgar och vad det är som styr oss. Därefter pratade Pia om medlemmens respektive föreningens rättigheter och skyldigheter, hur besluten tas och hur hierarkin ser ut i en förening. Är det ordföranden som bestämmer? Har personalen makten eller hur är det egentligen, vem bestämmer vad som ska göras? Föreningsexempel Idrottens föreningslära i Hofors Lördag 19 november satte sig tjugo organisationsledare från Hofors vid skolbänken för att förkovra sig i den ädla konsten att leda och driva en ideell idrottsförening. Närvarande var representanter från sju föreningar, nämligen Hofors AIF, Hofors Ridsällskap, Hofors IBK, Hofors HC, Hofors BMX & Skate Korpförening samt IF Aerostep Company. De områden som berördes på utbildningsdagen var bland annat: Drygt 350 föreningsledare har under året utvecklat sin förening med hjälp av Idrottens föreningslära på olika sätt. 1. Vår förening: föreningskunskap, styrelsens roll och ansvar och stadgarna. 2. Praktisk föreningsekonomi: vad föreningen behöver känna till och fundera kring 3. Offensivt styrelsearbete: vad en styrelse arbetar med 4. Allt kommunicerar: vad föreningen behöver tänka när den vill kommunicera och marknadsföra sin verksamhet 5. Förening i rörelse: Mål och vision, verksamhetsinriktning/idé och värdegrund En del har deltagit på några av våra utbildningar, andra har genomfört en föreläsning i sin förening eller jobbat i lärgrupp med hjälp av Idrottens föreningsläras utbildningsmaterial. Föreningsexempel Idrottens föreningslära i Älvkarleby ridklubb Under onsdagskvällen den 4 maj genomfördes en föreläsning hos Älvkarleby Ridklubb i "Idrottens föreningslära" tillsammans med Pia Hillgren från SISU Idrottsutbildarna. Syftet med föreläsningen var att få vägledning och stöd för att samla engagemanget som finns i föreningen. Medlemmar i styrelsen, personal, privathästägare, tävlingsryttare, SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

8 Idrott Online Idrott Online är ett enkelt internetverktyg för administration och kommunikation och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt system för administration och kommunikation. I ett och samma verktyg ska man kunna ha sin webbplats, tillgång till medlemmar, söka LOK-stöd och idrottslyft och dessutom kunna sköta sin tävlingsadministration. För föreningen innebär det en mängd funktioner som förhoppningsvis ska komma till stor nytta. Idrottens verktyg utvecklas ständigt och nya funktioner kommer till efterhand. Nedan en bild från några av utbildningarna. Det har under 2011 genomförts tre utbildningar inom området digital kompetens. Varav två med inriktningen Möjligheter med google. Denna utbildning handlar om att ge ökad kunskap när det gäller internet som arbetsverktyg för att förenkla och underlätta de vardagliga sysslorna i en förening. Den tredje utbildningen som genomfördes inom digital kompetens var med inriktningen Kommunikation och Marknadsföring via nätet. Utbildningen syftar till att lära och inspirera föreningar att synas och kommunicera via sociala medier. Under 2011 har SISU Idrottsutbildarna genomfört 49 utbildningar inom ramen för Idrott Online. 373 föreningsrepresentanter har förkovrats sig inom bland annat hemsida, medlemsregister och LOK-stöds rapportering. Attraktiv arbetsplats Projektet som finansieras via Europeiska socialfonden (ESF) har pågått sedan april 2009 och genomförs i samarbete med fyra andra Idrottsförbund; Norrbotten, Uppland, Sörmland och Västerbotten. Varav den sistnämnda är projektägare. Projektets syfte är att stärka branschen idrott, att skapa attraktiva och livskraftiga arbetsplatser genom att utveckla kompetensen hos föreningsarbetsgivare och anställda inom idrotten i områdena: Digital kompetens, Affärsmässighet och föreningspooler. Bild från projektets halvtidskonferens som lockade ett fyrtiotal deltagare. Utbildningarna inom digital kompetens bygger mycket på deltagarnas praktiska lärande under utbildningstillfället. Dessa utbildningar har genomförts centralt från projekt Attraktiv arbetsplats i samarbete med SISU Idrottsutbildarna men kan även erbjudas föreningsinternt för de som önskar. En föreläsning inom området affärsmässighet med tema Värdskap genomfördes på kanotstadion i samarbete med Hofors Kanotklubb, Hofors Kommun och projekt Idrottsturism. Föreläsare var Love Swartz från Sörmlandsidrotten och deltog gjorde ett 30-tal föreningsrepresentanter. Under året har även ett flertal föreningsbesök och informationsträffar ägt rum inom ramen för projekt Attraktiv arbetsplats. Totalt har 327 projektdeltagare redovisats under året fördelat på 29 tillfällen. 8 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

9 Utbilda och utveckla idrottens aktivitets- och organisationsledare Fo reningsinterna utbildningar SISU Idrottsutbildarnas största utbildningsinsats sker genom så kallad föreningsintern utbildning, det vill säga utbildning i föreningen. Utbildningskonsulenterna hjälper till med att kartlägga utbildningsbehovet, utforma en utbildningsplan och hjälpa föreningarna att komma igång. Utbildningskonsulenterna finns sedan som stöd och support för föreningen under arbetet med utbildningsplanen. Genom att bedriva föreningsintern utbildning kan föreningar skräddarsy utbildningar utifrån sina behov och önskemål och samtidigt nå fler deltagare. Den vanligaste utbildningsformen är lärgrupp, en metod som bygger på samtalet mellan deltagarna och där man utgår från olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser. Genom att bedriva föreningsintern utbildning i föreningarna har vi nått ledare/aktiva i 211 sektionsföreningar. Aktiva har fördjupat sig främst i ämnen som: idrottskunskap, värdegrund, förenings- och förbundsutveckling, idrottspsykologi, mental träning, kost- och näringslära samt träningslära. Aktivitetsledare har framför allt lärt sig mer om: ledarskap och tränarskap, idrottskunskap, förenings- och förbundsutveckling, arrangemang och administration/it. Organisationsledarna har ägnat sig åt: förenings- och förbundsutveckling, arrangemang, ekonomi och juridik, ledarskap och tränarskap samt administration/it. Föreningsexempel Gävle Simsällskap utbildar hemma i föreningen Medan badhuset renoverades vintern genomförde Gävle simsällskap en stor satsning på föreningsintern utbildning och alternativ träning för deras ledare och aktiva. Att ta hjälp av SISU Idrottsutbildarna var en självklarhet för dem och med hjälp av en utbildningskonsulent lades en utbildningsplan upp. Satsningen innehöll: MAQ (funktionell grundträning) Kostföreläsningar Processdag med nulägesanalys och framtidsspaning Teambuildning med klubbens medlemmar, styrelse och kommittéer Den stora fördelen med satsningen var att de kunde fortsätta att träna och grupperna hölls ihop på ett bra sätt trots att de inte kunde simma. Arbetet har även resulterat i att flera kommittéer har bildats i föreningen vilket har medfört att det ideella engagemanget har ökat. Fo reningsexempel AMF Årsunda utvecklar sitt arrangemang Biträdanden tävlingsledare för folkracefestivalen, Thomas Åkeldi, AMF Årsunda, skriver om hur de jobbat med föreningsintern utbildning i form av lärgrupper inför deras folkracefestival: 2004 kördes första Folkrace festivalen på Årsunda Motorstadion. Vi var några tappra som gjorde många, många timmar på denna festival den sommaren och fann väl inte så stor glädje i detta just då. Efter något år kom vi i kontakt med SISU Idrottsutbildarna och de hjälpte oss att fixa till ett bra koncept som vi fortfarande utvecklar varje år. Vi har delat in oss i flera lärgrupper så att vi inte behöver vara inblandad i alla områden. På så vis har vi även lyckats involvera fler funktionärer som då märkte att man inte behövde slita ihjäl sig en hel sommar för ett arrangemang. Alla grupper har gjort en hjälpinstruktion och tidsplan om vad som skall göras och när. Vi får då lättare att rekrytera nytt folk eller kunna variera arbetsområde och att kunna hjälpas åt på ett lättare sätt. SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

10 Process-/utvecklingsarbete Verksamhetsformen process-/utvecklingsarbete syftar till att vara en resurs som stärker organisation, struktur och utveckling av styrdokument. Vid den här arbetsformen är det framförallt utbildningskonsulenten som är processledare och det är främst organisationsledare som är målgruppen. Det kan exempelvis handla om föreningens mål- och visionsarbete, vilka roller och uppgifter som behövs i föreningen eller hur föreningen ska ta fram en arbetsplan inför ett arrangemang. Föreningsexempel Valbo Fotbollsförening Valbo Fotbollsförening har under året arbetat en hel del i processform med hjälp av SISU Idrottsutbildarna med målet att utveckla sin förenings verksamhet på alla plan. Korpen Heros är en annan förening som utveckar sin förening med hjälp av ett processarbete, här en bild från deras verksamhetskonferens. Föreningen har under året genomfört ett antal träffar med olika utbildningsinslag och som avslutning på säsongen genomfördes en verksamhetskonferens i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Man avsatte en helg till detta ändamål och föreningen bjöd in alla ledare som varit verksamma under året med olika varierande uppdrag. I programmet låg både bakåtblick och framåtblick men det största fokus lades på framtidens förening och hur man skall förbli den framgångsrika förening man är samt vilka områden man känner utvecklingsbehov av. Genom det utvecklingsarbete som genomfördes på verksamhetskonferensen har ett antal grupper nu i uppdrag att fortsätta detta arbete kommande säsong och så småningom redovisa till styrelse och andra ledare i föreningen. Under 2011 har 22 föreningar med 418 deltagare utvecklat sin förening genom verksamhetsformen process och utvecklingsarbete. Allmänna MF Årsunda Brynäs IF Fotbollklubb Forsbacka Idrottsklubb Furuviks Fritidsförening Gefle IF Fotbollsförening Gestriklands Fotbollförbund Gävle Ryttarsällskap Gävle Simsällskap Hagaströms Sportklubb Hedesunda Idrottsförening Hedängskolan Skol Idrottsförening F9 Hofors Allmänna IF Hofors Golfklubb Hofors Innebandyklubb Idrottsklubben Sätra Järbo Idrottsförening Korpförening Heros SMK Hofors Storvik Ovansjö Ridklubb Valbo Fotbollförening Åshammars Idrottsklubb Älvkarleby Ridklubb 10 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

11 Utbildningar och mo tesplaster under 2011 Under 2011 har SISU Idrottsutbildarna genomfört en rad utbildningar och mötesplatser över idrottsgränserna. Nedan ser ni en kort sammanfattning: LOK-stödsutbildningar Vi har genomfört fyra utbildningar i hur föreningen sköter LOK-stödsrapporteringen i Idrott Online. Idrott Online Vi har genomfört fem utbildningar i hur föreningen exempelvis sköter sin hemsida och medlemsregistret. Tjejtränarforum Calle Barrling, förbundskapten för flickor 19, talangutvecklare och riksinstruktör inom Svenska fotbollförbundet, höll en inspirationskväll under temat Att träna modiga tjejer. VIP i SISU SISU Idrottsutbildarna bjöd in några av de ledare som gör ett bra och viktigt arbete i sina föreningar till en träff på Göransson Arena i Sandviken. Med VIP i SISU vill vi tacka dem lite extra samtidigt som nya tips på föreläsningar, satsningar och upplägg presenteras. SDF-konferens Deltagare från både Hälsingland, Gästrikland och Dalarna samlades i Gävle för att delta på en SDF-konferens. På plats var 64 deltagare från 23 olika idrotter. Temat för konferensen var VÄRDEFULLT - hur gör vi Svensk idrott till världens bästa? Föreläsningar varvades med paneldebatt och gruppdiskussioner. En värdefull helg med bra engagemang och deltagande. Idrottsskador och rehab Akut omhändertagande, tejpning och förband. Attraktiv tematräff för anställda En träff för anställda inom idrotten för att ge information om vad som är på gång. Möjligheter med google Hur kan din förening använda google till mer än bara en sökmotor? Möjligheter med föreningspooler Hur kan vi samverka med andra för att optimera resurserna? Idrottens föreningslära grund för Ockelboföreningar Utbildningen tar upp det mest elementära om föreningskunskap och föreningsutveckling och utgör ett naturligt första steg för alla medlemmar i styrelser och kommittéer. Föreningsträff i Ockelbo I samverkan med Ockelbo kommun bjöds Ockelbos idrottsföreningar in till en informationskväll. Frågor kring bland annat ledar- och medlemsrekrytering diskuterades samt hur vi kan få mer resurser till föreningen. Idrottens föreningslära fördjupning, skatter/avgifter Skattejuristen från Riksidrottsförbundet berättade om specialregler och grundförutsättningar som idrottsföreningar har att anpassa sig till och följa. SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

12 Plattformen En barn och ungdomsledarutbildning som belyser din roll som ledare för barn och ungdomar i främst 7 till 15 års ålder. Utbildningen innehåller inga grenspecifika inslag och vänder sig till dem som vill utveckla sitt ledarskap med målet att själv leda barn och ungdomar inom en idrotts Idrottens dag är idrotten värdefull Drygt 70 deltagare samlades en lördag för att lyssna på tre föreläsningar under temat: Är idrotten värdefull. Att möta de aktiva i ett samtal mellan fyra ögon, lyssna aktivt och vara medmänniska kan ge tillräckligt med självförtroende för att lyckas bättre, säger Ola. Dagens sista föreläsning: I skuggan av San Siro från proffs till mardröm, stod Martin Bengtsson för. Martin var en stor talang i Örebro som spelade i pojklandslaget för Sverige och snabbt kom med i Örebro SK:s allsvenska lag. Dagens första föreläsare var Måns Lööf som till vardags arbetar med barn som har speciella behov. Hans föreläsning, Har idrotten plats för alla, handlade om hur vi inom idrotten bör ta emot barn med särskilda behov, som exempelvis ADHD. Några av våra mest framgångsrika företagsledaer, musiker och idrottsstjärnon skulle säkert få diagnosen om de testades, säger Måns. Som 17-åring blev han proffs i Inter i Italien. Men tillvaron i Italien blev tuff och tankar kring livet utanför fotbollen blev till självmordsförsök nio månader senare. Att klubben i Italien inte tillät Martin att spela egen musik och skriva och utvecklas som människa blev den bidragande orsaken: Ola Berggren höll i dagens andra föreläsning: Att se människan i idrottaren ett ledarskap som ger många vinnare. Ola har under 15 år arbetat med att stötta idrottare, medarbetare, ledare och ingår också i Riksidrottsförbundets grupp för mentala rådgivare. Olas humanistiska synsätt gör att han ser mer än bara resultatet i det som utförs och menar att även framgångsrika idrottare behöver bli sedda/ bekräftade: Jag tror att ledarskapsutbildningar måste värdera högre att man ska se spelarna som människor. Det är viktigt att förstå vad som får en människa att vilja prestera säger Martin Bengtsson, som numera bor i Berlin där han spelar musik i ett band och föreläser. Idag har han ingen kontakt med fotbollen mer än att han spelar för Författarlandslaget. Alla utbildningar vi bjuder in till kan göras i föreningens regi, exempelvis i anslutning till ett årsmöte, ledarträff eller ett föräldramöte. De populäraste utbildningarna att genomföra hos sin förening är: värdegrundsfrågor Idrottskunskap och träningslära kost och näringslära träningslära 12 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

13 Idrottslyftet mer och fler Idrottslyftet är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Idrottslyftets övergripande syfte är att rekrytera och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. Riktlinjerna i Idrotten vill ska vara vägledande och satsningen ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället. All verksamhet ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar. SISU Idrottsutbildarnas Gästrikland har inom ramen för Idrottslyftet fått uppdraget att arbeta med ledarförsörjning och unga ledare. Ledarförsörjning Engagerande och kunniga idrottsledare är helt avgörande för en idrott där alla som vill kan vara med. Idrottsrörelsen behöver därför på olika sätt arbeta med ledarrekrytering, ledare och föreningsutveckling samt attityder och värderingar. Under idrottslyftets fjärde år har SISU Idrottsutbildarna Gästrikland beviljat kr till 99 st sektionsidrottsföreningar. Under det femte årets sex första månader beviljades kr till 49 st sektions idrottsföreningar. Unga ledare I Idrottslyftet görs en särskild satsning för att stimulera ungdomar mellan år att vilja ta ledaruppdrag. Satsningen handlar också om att skapa stödjande miljöer som får dem att trivas och utvecklas, vilket förhoppningsvis bidrar till att de väljer att vara ledare under lång tid. Målgruppen för denna satsning är därför både ungdomar och föreningsstyrelser. Under idrottslyftets fjärde år har SISU Idrottsutbildarna Gästrikland beviljat kr till 17 st sektionsidrottsföreningar. Föreningsexempel Hofors Ridsällskap satsar på unga ledare I början av jan 2011 genomförde Hofors Ridsällskap en Ungdomskonferens som en favorit i repris från föregående år. 30 ungdomar bestående av klubbens ungdomssektion, mini US, skötare och tävlingsryttare deltog från fre-sön i ett intensivt och inspirerande schema från tidig morgon till kväll. Helgen delades in i block med föreläsningar och arbetspass inom följande områden: Föreningsexempel Taekwondoklubben Chon Dung utbildar ledare Under jullovet genomförde Chon Dung ett träningsläger där både aktiva, ledare och styrelse var med. För att krydda detta träningsläger tog de kontakt med oss på SISU Idrottsutbildarna och genomförde en föreläsningsserie för ledare och styrelse. Under 4 dagar avbröt de sin träning för att komma till våra konferenslokaler och fördjupa sig i kost, träningslära och träningsplanering. De fick t.ex. lära sig när man bör äta i förhållande till träning/tävling, vad man bör äta när man idrottar samt hur man lägger upp sin träning för att få ut maximalt resultat på tävling. Detta kunde genomföras kostnadsfritt för föreningen tack vare idrottslyftet ledarförsörjning. 1. Ungdomsarbete i Svenska Ridsportförbundet. 2. Värdegrundarbete 3. Framtidsarbete 4. Hästkunskap 5. Ridlära Satsningen var gratis för alla deltagare och subventionerad i samarbete med Idrottslyftets Unga ledare. Deltagarna var nöjda och såg detta som ett mycket bra teoretiskt inslag och ett välbehövligt uppehåll i deras träningsläger där det mesta fokus låg på den fysiska träningen. SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

14 Arbeta med idrottens va rdegrund Va rdefullt SISU Idrottsutbildarna har under 2011 startat en utbildningssatsning på värderingsfrågor inom idrotten. Syftet är att idrottsföreningar runt om i Gästrikland ska börja samtala och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. Vad ni som förening vill stå för och förknippas med för värden. Till hjälp har SISU Idrottsböcker tagit fram en utbildningsbox med ett material som vänder sig till fyra målgrupper: Tränare / Ledare Föräldrar Förtroendevalda Aktiva Varje målgrupp kan själv välja att arbeta med VÄRDEFULLT i sin förening utifrån eget behov och förutsättningar. SISU Idrottsutbildarna finns till hands för de föreningar som vill ha hjälp på vägen med processledare, föreläsare och inspiratörer. Föreningsexempel Värdegrundsfrågor med Ove Molin Hille/Åbyggeby IK och Strömsbro är två föreningar som tillsammans genomförde en kväll under temat VÄRDEFULLT! Ove Molin, förde detta elithockeyspelare i Brynäs IF, besökte föreningarna och pratade om värdegrundsfrågor. Han ansåg att det bara var positivt att ha möjligheten att hålla på med fler idrotter så länge det är möjligt för barn och ungdomar. Sen blir oftast ett naturligt val till slut, att det man tycker är roligast väljer man att satsa på. Träffen var en del i SISU Idrottsutbildarnas nya satsning Värdefullt, som handlar om värdegrundsfrågor. Fler frågor diskuterades under kvällen varav toppning av lag var en. Föreningsexempel Värdegrundsfrågor med Gävleborgs ridsportförbund I samarbete med Gävleborgs Ridsportförbund och SISU Idrottsutbildarna genomfördes under måndagen den 16 maj på Högbo ridklubb en fortbildning för distriktets ridskolepersonal och ridlärare. Temat för dagen var Värdefullt och de ca 30 deltagarna fick genom olika övningar fundera, diskutera och reflektera kring olika värdegrundsfrågor. Exempelvis fick deltagarna fundera över vad en värdegrund är för dem, och om deras egna förening har en vision, mål och värdegrund och hur de lever upp till dem. Under dagen fick deltagarna även ta del av olika företags arbete med värdegrunder och gemensamt arbeta med värdegrunden från Svenska ridsportförbundets. Som avslutning fick deltagarna verktyg för att kunna arbeta vidare med detta hemma sin sammanfattningsvis upplevdes träffen mycket positivt med bra diskussioner och ett härligt engagemang. Kommentarer som hördes under dagen: Bra med erfarenhetsutbyte och höra hur andra har det och jobbar! Det är ett lätt och bra upplägg att jobba med hemma! Jag har verkligen fått i gång tankarna! Ove menade att han inte har några facit och att det är upp till föreningen och dess ledare att i samråd med föräldrar och aktiva ta fram en policy kring hur laget ska matchas. Här poängterades också att för barn ska ingen toppning förekomma alls utan detta gäller ungdomar. Här har Riksidrottsförbundet en gräns på upp till och med 12 års ålder för vad som är barnidrott. Ove pratade också om hålla på med fler idrotter i barn- och ungdomsåren. 14 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

15 Aktiviteter pa idrottsskolor/la ger Under 2011 har SISU Idrottsutbildarna erbjudit kostnadsfria föreläsningar till idrottsföreningar i Gästrikland som anordnade någon form av idrottsskola/lägerverksamhet under sommaren. Det fanns fyra föreläsningskoncept att välja bland och dessa genomfördes i olika tappning för att passa olika ålderskategorier. SISU Idrottsutbildarnas utbildade ledare har kommit ut till föreningens lägerverksamhet och genomfört föreläsningarna på plats. På så sätt har föreningens ledare fått avlastning en stund och fått möjlighet att ta hand om en mindre grupp samtidigt som deltagarna fått ta del av teoretiska inslag på ett roligt sätt. Föreläsningarna berörde ämnen som: 1. Kamratskap Om konsten att vara en bra kompis och ha kul tillsammans, vad händer med dem som inte får vara med. 2. Fair play 3. Kost Vikten av att spela schysst, hur känns det att vinna om man har fuskat och hur är man en bra vinnare/ förlorare? Träning bryter ner kroppen medan vila bygger upp kroppen. Kosten, sömnen och vätskans betydelse för prestationen. 4. Miljö/klimat Hur klimatsmart är du i din förening? Hur kan vi hjälpas åt att värna mer om miljön på träningsanläggningen? Totalt har vi genomfört 167 föreläsningar för 1952 deltagare (en deltagare kan ha deltagit i mer än fler arrangemang) i nedanstående 15 föreningar: Forsbacka Idrottsklubb Gefle IF Fotbollsförening Gefle Kanotklubb Högbo Allmänna Idrottsklubb Idrottsklubben Sätra Sandvikens AIK Bandyklubb Skutskärs IF Fotbollsklubb Stensätra Idrottsförening Storviks Idrottsförening Torsåkers Idrottsförening Österfärnebo Idrottsförening Sandvikens Ishockeyklubb Valbo Hockeyklubb Brynäs Idrottsförening Gävle Segelsällskap SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

16 Statistik Slutrapporterad verksamhet 2011 SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsform Arr Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Kurs Lärgrupp Utvecklingsarbete Föreläsning Kulturprogram Totalt: A mnen Ämnen Antal Idrottskunskap 780 Förenings och förbundsutveckling 377 Ledarskap och tränarskap 241 Värdegrund 241 Arrangemang 83 Djurkunskap 78 Träningslära 66 Kost och näringslära 65 Administration/IT 56 Idrottspsykologi och Mental träning 26 Marknadsföring och kommunikation 15 Ekonomi/Juridik 10 Idrottsskador och rehab 9 Fo rela sningar och kulturprogram Föreläsningar/kulturprogram Arr. Deltagare Amerikansk Fotboll 1 10 Badminton 1 20 Bandy Fotboll Friidrott 1 35 Gymnastik 1 10 Handikappidrott 1 10 Innebandy Ishockey Kanot 6 81 Karate 1 11 Konståkning Korpen 1 16 Motorcykel och Snöskoter 1 11 Ridsport Segling 1 10 Simidrott 5 94 Skidor 1 22 Skolidrott 4 58 Skridsko Taekwondo 3 34 Tennis 2 31 Idrottshistoriska, SAIK-Alliansen DF, SISU och SDF Totalt SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

17 Verksamhet idrottsvis (la rgrupp, kurs, och utvecklingsarbete) Idrott Arr. Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Alpint Amerikansk Fotboll Badminton Bandy Baseboll och Softboll Basket Biljard Bilsport Bordtennis Bowling Boxning Bridge Brottning Budo och Kampsport Bågskytte Curling Cykel Danssport Flygsport Fotboll Friidrott Frisbee Fäktning Golf Gymnastik Gång och Vandring Handboll Handikappidrott Idrottshistoria Innebandy Ishockey Judo Kanot Karate Konståkning Korpen Motorcykel och Snöskoter Orientering Ridsport Segling Simidrott Skidor Skolidrott Skridsko Skyttesport Sportdykning Styrkelyft Taekwondo Tennis Triathlon Tyngdlyftning Vattenskidor och Wakeboard Volleyboll DF, SISU och SDF Totalt SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

18 Statistik kommunvis Ga vle Gävle Verksamhetsform Arr Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Kurs Lärgrupp Utvecklingsarbete Föreläsning Kulturprogram Totalt: sektionsföreningar i Gävle samarbetar med SISU Idrottsutbildarna Andersbergs IBK - Innebandy Gästrikeidrottens historiska förening Hedesunda Idrottsförening - Fotb., Ish. Berby Skol IF - Skolidrott Gävle Biljardklubb Hedesunda Ryttarförening - Ridsport BK Speed - Badminton Gävle Borgarskolas IF - Skolidrott Helges Idrottsförening - Fotboll Bowlingklubben Xet Gävle Bridgeklubb Hille Idrottsförening - Fotboll Brynäs IF Ishockey Gäve Bågskytteklubb Hille/Åbyggeby IK - Ishockey Brynäs IF FK - Fotboll Gävle Fäktförening Jafar Taekwondoklubb Chon Dung Klubb Gävle - Taekwondo Gävle Fältrittklubb - Ridsport IK Sätra Fotboll, inneb, ish, volleyb Curlingklubben Granit Gävle GIK Fotbollsklubb IFK Gävle - Fotboll Cykelföreningen Fricyklisterna Gävle GIK Innebandy KF Heros - Fotb, handik, inneb, korpen Delta 72 - Bowling Gävle Godtemlplares IK - Ishockey Korpförening Kardborren - Korpen Gävlegrodorna - Sportdykning Gävle Golfklubb Korpförening Teleseniorerna - Korpen Fallskärm Gefle CReW - Flygsport Gävle Hung Gar Budo/kampsport Kornäs Korpförening - Korpen Forsbacka IK - Bandy/fotboll/handboll Gävle Judoclub Norrham - Fotboll Furuviks FF - Fotboll, innebandy Gävle Konståkningsklubb Norrsundets IF - Fotboll Förening Söders Fight - Budo/kampsport Gävle Kägelklubb - Bowling Rapatac Basketklubb - Basket Föreningen Gävle Tjäder - Basket Gävle Latino Fotbollsklubb Rapatac Judo och kamp - Judo Föreningen Gävle Tjäders BK - Basket Gävle Orienteringsklubb SK Gavleskäret - Konståkning Gavlegårdarnas Korpförening - Korpen Gävle Ponnyklubb - Ridsport SMK Gävle - Bilsport, motorc., snösk. Gefle Basebollcklub Baseboll/softboll Gävle Red Devils - Amerikansk fotboll Stora Sätraskolan IF - Skolidrott Gefle Fristilförening Skidor Gävle ryttarsällskap - Ridsport Strömsbro IF - Inneb, ishockey, Korpen Gefle Gymnasie idrottsförening - Skolidrott Gävle Simsällskap Valbo AIF Inneb, orient, skidor, tennis Gefle GF - Gymnastik Gävle Skidkamrater Valbo FF - Fotboll Gefle IF Friidrottsförening Gävle Triathlon Klubb - Triathlon Valbo GF - Gymnastik Gefle IF Thaiboxningsklubb Budo/kamps. Gävle/Ockelbo Basketklubb Valbo HC - Ishockey Gefle Kanotklubb Gävlebygdens Flygklubb - Flygsport Valbo Skyttegillle - Skyttesport Gefle Segelsällskap Hagaströms SK - Fotboll, ishockey, skridsko Överhärde IK - Fotboll Gefle Tennisklubb Harnäs-Skutskär Simsällskap - Simning 18 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

19 Sandviken Sandviken Verksamhetsform Arr Deltagare Timmar Arr.2010 Deltagare Timmar Kurs Lärgrupp Utvecklingsarbete Föreläsning Kulturprogram Totalt: sektionsföreningar i Sandviken samarbetar med SISU Idrottsutbildarna AMF Årsunda Bilsp., motorc., snösk. Kfuk-Kfum Sandvikens BK Basket SGA Gymnastik Bowlingklubben Fia Korpförening Sandviken - Korpen Sandvikens handbollsklubb Handboll Brinka KK Konståkning Kungsbergets Alpina Alpint, skidor Sandvikens IF Bowling, fotboll Fernebo TK Tennis Kungsgårdens Ryttarklubb Ridsport Sandvikens IK Ishockey Sandvikens TKD Taekwondo Kungsgårdens Sportklubb Fotboll, skidor Sandvikens motorklubb Bilsport Föreningen Gestrike Sportryttare OK Hammaren Cykel, orientering Sandvikens sim och hoppklubb Gestrike racing team Bilsport Ovansjö Ryttarsällskap - Ridsport Sandvikens TK Tennis Gestrike-Hammarby IF Fotboll Ovansjö Shotokan Karateklubb Karate Sandvikens Volleybollklubb Hedängsskolans Skol IF Skolidrott Prosperitas Skol IF - Skolidrott Stensätra IF Fotboll Högbo AIK Fotboll Sandviken budo och kampsportklubb Storvik Ovansjö RK Ridsport Högbo GK Golf SAIK Bandy Storviks IF Fotb, inneb, orientering Högbo GOIF Friidrott, skidor Sandvikens AIK - Bowling Team Trebeko Bowling Club Bowling Högbo Ridklubb Sandvikens AIK - Fotboll Västra Gästrike flygklubb - flygsport IBK Alba Innebandy Sandvikens AIKs Idrottsallians Årsunda Hästklubb IBK Aston Innebandy Sandvikens Atletklubb Styrke/tyngdyftning Årsunda IF Fotboll, skidor Järbo IF Fotboll, skidor Sandvikens BK Badminton Årsunda Shotokan Karate Järbo Motorklubb Bilsport Sandvikens Bridge Bridge Åshammars IK Fotboll, skidor Järbo OK - Orientering Sandvikens brottarklubb Brottning Örta IF Bowling Järbo RS Ridsport Sandvikens Cykelklubb Österfärnebo IF Fotboll, orientering Österfärnebo Ryttarsällskap Ridsport SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse

20 Ockelbo Ockelbo Verksamhetsform Arr Deltagare Timmar Arr Deltagare Timmar Kurs Lärgrupp Utvecklingsarbete Föreläsning Kulturprogram Totalt: sektionsföreningar i Ockelbo samarbetar med SISU Idrottsutbildarna KFUM-KFUK Ockelbo Basketklubb Lingbo Idrottsförening Fotboll Ockelbo Atletklubb Styrkelyft Ockelbo Hockey Club Ockelbo Orienteringsklubb Ockelbo Ryttarförening Ockelbo Skidklubb Ockelbo Skolidrottsförening Ockelbo Tennisklubb Åbyggeby-Mo Fotbollsförening Åmots Idrottsförening Innebandy 20 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2010 2010 års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gästriklands Idrottsförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Gästriklands Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2012 Gästriklands Idrottsförbund Det här är Gästriklands Idrottförbund Styrelsen från vänster: Per Nilsson, Kjell Damberg, Carin Engblom, Anette Hellström, Viola Antman och Gunnar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund och vision: Att vara en eftertraktad resurs SOM stimulerar lärande stärker engagemang utvecklar

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

ADMINISTRATION OCH IT Eget-Administration och IT IdrottOnline. ARRANGEMANG Arrangemang Eget-Arrangemang En cup En tävling

ADMINISTRATION OCH IT Eget-Administration och IT IdrottOnline. ARRANGEMANG Arrangemang Eget-Arrangemang En cup En tävling Kategorier och Studiematerial 131204 Viktig information! De som ligger härunder är de som finns som val i Utbildningsmodulen. Längst ner ligger de som är idrottsspecifika studieplaner att kunna välja på.

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN SKÖVDE 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6 Värdegrund...

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser för dig som vill utvecklas! Att ha organisations- och aktivitets ledare som är välutbildade är en viktig grund för att kunna erbjuda

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2012/13 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Inriktning för Svensk fotbolls föreningsutveckling 2009-2010

Inriktning för Svensk fotbolls föreningsutveckling 2009-2010 PM Föreningsutveckling SvFF:s Medlemskommitté (MK) ansvarar bl a för föreningsutveckling och ledarförsörjning. Inriktningen när det gäller MK s utvecklingsarbete inom detta område handlar enbart om frågor

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Idrottsval och specialisering

Idrottsval och specialisering Idrottsval och specialisering Om våra toppidrottares vägar till landslaget RF:s elitidrottskonferens Göteborg, 11-12/5, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén Foto: Lena Fredén UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND Höstens utbildningsutbud hos SISU Idro LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP Plattformen/Plattformen Unga

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 1 (6) Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 2 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Verksamhetsidé & värdegrund... 3 1.2 Vision, övergripande mål och

Läs mer

IDROTTSARRANGEMANG 2015

IDROTTSARRANGEMANG 2015 IDROTTSARRANGEMANG 2015 Mars Jönköpings Open, Jönköpings Tennisklubb, 5-8/3 Öppna Östsvenska GP, Jönköpings Simsällskap, 7-8/3 12-årscupen för pojkar och flickor födda 2003, Jönköpings Södra IF, 7/3 GMan

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Vägarna till landslaget

Vägarna till landslaget Vägarna till landslaget Idrottsval och specialisering bland svenska elitidrottare Forum Idrott hela livet Örebro, 12-14/10, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Förord. Tor-Erik Henriksson Mattias Hjelmberg Ola Stadler. Streck för miljoner 3

Förord. Tor-Erik Henriksson Mattias Hjelmberg Ola Stadler. Streck för miljoner 3 - en utredning av det statliga lokala aktivitetsstödet STOCKHOLM DECEMBER 2006 9 789197 626910 Förord Det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) har i mer än 30 år varit ett stabilt stöd till barn-

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LIDKÖPING 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

10.30-11.30 KNYTKONFERENS 10.45-11.15. 4A Bidragsskolan. LOK-stöd. Valet av partners. 6A Framtidens träning. Möjligt för unga att förbättra Korpen

10.30-11.30 KNYTKONFERENS 10.45-11.15. 4A Bidragsskolan. LOK-stöd. Valet av partners. 6A Framtidens träning. Möjligt för unga att förbättra Korpen Dags att välja! En knytkonferens är vad det låter som, det liknar ett stort knytkalas. Du som deltagare kommer för att ta en välsmakande munsbit här och där och sätter din personliga agenda för dagarna.

Läs mer

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

UFO - Utbildning För Organisationsledare

UFO - Utbildning För Organisationsledare Köpings Idrottsliv - Sveriges bästa? Aktiviteter 2013 UFO - Utbildning För Organisationsledare För a kunna leda och utveckla föreningslivet krävs god kompetens och sunda värderingar. Den här utbildningen

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Foto: Stockholms Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2011 MED ÅRSREDOVISNING SISU Idrottsutbildarna Stockholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten

Läs mer

Verksamhetsberättelse. årsredovisning

Verksamhetsberättelse. årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning Sisu idrottsutbildarna I Örebro län 2014 Välkommen Välkommen till SISU Idrottsutbildarna i Örebro läns stämma. Vår stämma utgör en del av det tillsammans med Örebro

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Utbildningsbroschyr. Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

Utbildningsbroschyr. Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Utbildningsbroschyr Ett axplock av våra kurser och föreläsningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne Sid Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration och IT 4-5 Föreningsutveckling 6 Idrottspsykologi och mental träning

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

Vi är där när idrotten lär!

Vi är där när idrotten lär! Möt oss hösten 2012 Utbildningskatalog Västmanland Vi är där när idrotten lär! Vi är där när idrotten lär! SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund. Vi erbjuder utbildning som stärker och utvecklar

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Kurskatalog SISU Idrottsutbildarna Västernorrland - 2 -

Kurskatalog SISU Idrottsutbildarna Västernorrland - 2 - - 2 - Innehållsförteckning Allmänt om utbildningarna sid. 4 Aktivitetsledare sid. 5-12 Plattformen Grundtränarutbildningen Idrottsskador och dess behandling Grundläggande massagekurs Grundläggande tejpkurs

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Nu lyfter vi ridsporten!

Nu lyfter vi ridsporten! Nu lyfter vi ridsporten! Fakta om ridsporten och Idrottslyftet år 5 MER RIDSPORT FÖR FLER Mer idrott för fler. Det är tanken bakom Idrottslyftet som nu går in på sitt femte verksamhetsår. Och öppnar nya

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare V. 2.1 Fotbollsutveckling Dalsland är en satsning för att erbjuda möjligheter till en varaktig och utvecklande verksamhet

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

VÅRENS UTBILDNINGAR 2011

VÅRENS UTBILDNINGAR 2011 VÅRENS UTBILDNINGAR 2011 VÄLKOMMEN TILL VÅRENS UTBILDNINGAR ANMÄL DIG DIREKT PÅ: www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm JANUARI 29-30/1 + 7/2 Plattformen Kurs 1 Utbildningen kommer att belysa din roll

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Administration Nedan beskrivna tjänster erbjuder Smålandsidrotten idag. Kryssa i ja/nej beroende på hur ditt SDF:s behov ser ut i framtiden.

Administration Nedan beskrivna tjänster erbjuder Smålandsidrotten idag. Kryssa i ja/nej beroende på hur ditt SDF:s behov ser ut i framtiden. SDF-enkät 2012 Total 36 inkomna svar Gymnastikförbundet Sydost Götalands Dartförbund Korpen Småland Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund Småland-Blekinge Danssportförbund Småland-Blekinge FSF Småland-Blekinge

Läs mer

Projektmiljonen. En satsning på breddidrotten år 2013-2015 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Projektmiljonen. En satsning på breddidrotten år 2013-2015 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Projektmiljonen En satsning på breddidrotten år 2013-2015 Kontaktperson för Projektmiljonen Lisa Petrelius, fritidshandläggare e-post: lisa.petrelius@halmstad.se Telefon: 072-237 08 17 Pia Wiberg, fritidshandläggare

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer