Kursutvärdering BIMA37 HT14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursutvärdering BIMA37 HT14"

Transkript

1 Kursutvärdering BIMA37 HT14 Antal respondenter: 19 : 13 Svarsfrekvens: 68,42 % Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper 3. 3 (23,1%) 4. 4 (30,8%) 5. 5 (38,5%) 6. Instämmer helt 1 (7,7%) Summa 13 (100,0%) Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper 4,3 0,9 Ganska mycket nytt men lagom överlapp och nivå. Har ej tidigare kunskap om immunologi från gymnasietiden, så ganska mycket nytt även på en grundläggande nivå

2 Kursmålen diskuterades återkommande under kursen. Kursmålen diskuterades återkommande under kursen (7,7%) 3. 0 (0,0%) 4. 1 (7,7%) 5. 2 (15,4%) 6. Instämmer helt 9 (69,2%) Summa 13 (100,0%) Kursmålen diskuterades återkommande under kursen. 5,4 1,2 Jättebra att vi var tvungna att motivera dessa i arbetet.

3 Kursen var upplagd så att arbetet gav stöd för att uppnå kursmålen. Kursen var upplagd så att arbetet gav stöd för att uppnå kursmålen (15,4%) 4. 2 (15,4%) 5. 6 (46,2%) 6. Instämmer helt 3 (23,1%) Summa 13 (100,0%) Kursen var upplagd så att arbetet gav stöd för att uppnå kursmålen. 4,8 1,0 Lite för lite föreläsningar. Absolut. Mycket bra att detta integreras i arbetet för att göra studenterna medvetna om dessa Tyvärr tror jag att stödet varierade väldigt mycket beroende på vilken axaminator man hade. Jag upplever personligen dock att jag fick mycket stöd Lite för lite föreläsningar, speciellt angående virus.

4 Kraven som ställdes på mig under kursen var tydliga och anknöt kursplanen Kraven som ställdes på mig under kursen var tydliga och anknöt kursplanen 2. 1 (7,7%) 3. 0 (0,0%) 4. 3 (23,1%) 5. 4 (30,8%) 6. Instämmer helt 5 (38,5%) Summa 13 (100,0%) Kraven som ställdes på mig under kursen var tydliga och anknöt kursplanen 4,9 1,2 Jag anser att kraven ver tydliga, men övergripande i kursen upplevs en skillnad i krav som ställdes av olika examinatorer. Överlag ja. Vissa kursmål, så som massmediemålet tycker jag dock var svårt att förstå vad som egentligen söktes. Främst var det svårt att få med det på ett sätt i arbetet så man kunde visa att man faktiskt hade uppnått det. En tanke är att man kanske kunde lägga lite mer krut på seminariet vi hade kring det och göra det obligatoriskt och som ett examinationstillfälle för det målet.

5 Examinationen var fokuserad på att kontrollera att kursmålen uppnåtts. Examinationen var fokuserad på att kontrollera att kursmålen uppnåtts (7,7%) 4. 2 (15,4%) 5. 6 (46,2%) 6. Instämmer helt 4 (30,8%) Summa 13 (100,0%) Examinationen var fokuserad på att kontrollera att kursmålen uppnåtts. 5,0 0,9 Ja, men eftersom kursmålen ej är arbetade med med det nya kursupplägget så kan detta nog bli bättre i samband med den nya kursen. Som skrivet i förra kommentaren, vissa kursmål var lite svårare att visa att man har uppnått genom arbetet. Jag hade gärna sett att man kunde utöka storleken på arbetet (i ord) för att kunna utveckla vissa områden mer och verkligen få med allt och visa att man har uppnått alla kurmål tydligt. Tycker även att mer tyngd och hårdare krav borde finnas för den muntliga redovisningen om denna ska ligga som ett examinationsmoment då det verkar som att alla blev godkända även om de inte uppnådde kriterierna som

6 Jag upplever att jag uppnått kursmålen Jag upplever att jag uppnått kursmålen 3. 1 (7,7%) 4. 3 (23,1%) 5. 5 (38,5%) 6. Instämmer helt 4 (30,8%) Jag upplever att jag uppnått kursmålen 4,9 1,0 Ja, det tycker jag, men jag tror också att jag lärt mig mindre än vad jag trodde att jag skulle gjort

7 Lärarna gav stöd för mitt lärande under kursen. Lärarna gav stöd för mitt lärande under kursen (7,7%) 3. 2 (15,4%) 4. 2 (15,4%) 5. 7 (53,8%) 6. Instämmer helt 1 (7,7%) Summa 13 (100,0%) Lärarna gav stöd för mitt lärande under kursen. 4,4 1,1 För lite föreläsningar och genomgångar av grundliga begrepp och mekanismer. Ja, under RATs och föreläsningar, något sämre i arbetet. Jag har varit väldigt nöjd med min examinator! (oonagh)

8 Det fanns möjlighet att träna de praktiska färdigheter som finns angivna i kursmålen Det fanns möjlighet att träna de praktiska färdigheter som finns angivna i kursmålen 2. 2 (15,4%) 3. 5 (38,5%) 4. 4 (30,8%) 5. 1 (7,7%) 6. Instämmer helt 1 (7,7%) Summa 13 (100,0%) Det fanns möjlighet att träna de praktiska färdigheter som finns angivna i kursmålen 3,5 1,1 Inget praktiskt har gjort Då vi endast hade en laboration föll denna del bort lite hade inte så mycket praktiskt

9 Kursen utvecklade mitt professionella förhållningssätt. Kursen utvecklade mitt professionella förhållningssätt (7,7%) 4. 6 (46,2%) 5. 4 (30,8%) 6. Instämmer helt 2 (15,4%) Summa 13 (100,0%) Kursen utvecklade mitt professionella förhållningssätt. 4,5 0,9 Bra att öva läsa artiklar och kamratgranska.

10 Kursen utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande. Kursen utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande (7,7%) 4. 1 (7,7%) 5. 8 (61,5%) 6. Instämmer helt 3 (23,1%) Summa 13 (100,0%) Kursen utvecklade min förmåga till kritiskt tänkande. 5,0 0,8 Bra med kamratgranskning och motivering av valda artiklar.

11 Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min kunskapsutveckling Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min kunskapsutveckling 1.Instämmer inte alls 0 (0,0%) 3. 1 (7,7%) 4. 4 (30,8%) 5. 5 (38,5%) 6. Instämmer i högsta grad 3 (23,1%) Summa 13 (100,0%) Jag har blivit bättre på att ta ansvar för min kunskapsutveckling 4,8 0,9

12 Jag bidrog konstruktivt till arbete under kursen. Jag bidrog konstruktivt till arbete under kursen. 1.Instämmer inte alls 0 (0,0%) 3. 1 (7,7%) 4. 2 (15,4%) 5. 7 (53,8%) 6. Instämmer i högsta grad 3 (23,1%) Summa 13 (100,0%) Jag bidrog konstruktivt till arbete under kursen. 4,9 0,9 Mina åsikter är i alla fall att jag gjorde konstruktiva kamratgranskningar och att jag även drog i mycket under TBL-tillfällena

13 Kursledningen har gett oss studenter möjligheten att komma med synpunkter och idéer om förbättring av kursen. Kursledningen har gett oss studenter möjligheten att komma med synpunkter och idéer om förbättring av kursen (0,0%) 4. 4 (30,8%) 5. 3 (23,1%) 6. Instämmer helt 6 (46,2%) Summa 13 (100,0%) Kursledningen har gett oss studenter möjligheten att komma med synpunkter och idéer om förbättring av kursen. 5,2 0,9 Då det är ett nytt koncept i kursen är det lite småsaker som jag tycker behöver fixas till, så som att alla examinatorer ska ge liknande bedömningar men tror att kursen kommer att bli jättebra med detta nya koncept nästa år!

14 Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra. Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra. 1.Instämmer inte alls 0 (0,0%) 3. 1 (7,7%) 4. 1 (7,7%) 5. 7 (53,8%) 6. Instämmer i högsta grad 4 (30,8%) Summa 13 (100,0%) Den fysiska arbetsmiljön under kursen var bra. 5,1 0,9

15 Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra. (psykosocialmiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering) Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra. (psykosocialmiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering) 1.Instämmer inte alls 0 (0,0%) 2. 1 (7,7%) 3. 1 (7,7%) 4. 6 (46,2%) 5. 2 (15,4%) 6. Instämmer i högsta grad 3 (23,1%) Summa 13 (100,0%) Den psykosociala arbetsmiljön under kursen var bra. (psykosocialmiljö rör bland annat trivsel, stöd, stress, likabehandling och diskriminering) 4,4 1,2 Jag tycker att TBL-gruppen var lite för liten (4 personer) vilket gjorde att gruppdynamiken påverkades väldigt mycket om en person "inte orkade". Hade grna sett att det var grupper om 6 personer iaf!

16 Stämningen under kursen var god. Stämningen under kursen var god (0,0%) 4. 3 (23,1%) 5. 6 (46,2%) 6. Instämmer helt 4 (30,8%) Stämningen under kursen var god. 5,1 0,8

17 Kursspecifik fråga: De seminarier och workshops vi hade var till nytta för att uppnå kursmålen. Kursspecifik fråga: 3. 1 (7,7%) 4. 1 (7,7%) 5. 4 (30,8%) 6. Instämmer helt 7 (53,8%) De seminarier och workshops vi hade var till nytta för att uppnå kursmålen. De seminarier och workshops vi hade var till nytta för att uppnå kursmålen. Kursspecifik fråga: 5,3 0,9 Jag har gärna haft fler! Hade varit bra om de seminarier och workshops som fanns schemalagda från början hade varit kvar och utförts.

18 Kursspecifik fråga: Fördelningen mellan föreläsningar, övningar/pbl och praktiska moment var bra. Kursspecifik fråga: 1. Instämmer inte alls 1 (8,3%) 3. 0 (0,0%) 4. 5 (41,7%) 5. 3 (25,0%) 6. Instämmer helt 3 (25,0%) Summa 12 (100,0%) Fördelningen mellan föreläsningar, övningar/pbl och praktiska moment var bra. Fördelningen mellan föreläsningar, övningar/pbl och praktiska moment var bra. Kursspecifik fråga: 4,5 1,4 Mer föreläsningar önskas! Iallafall i de första veckorna av kursen Jag tycker att fler föreläsningar skulle vara gynnsamt. Dessutom att kanske ha ett par fler grundläggande föreläsningar innan arbetet drar i gång, då det var frustrerande och oklart de första veckorna. Hade inte skadat med en laboration till! Som sagt, lite för lite föreläsningar. Jag hade gärna haft fler föreläsningar under kursen, till stöd för TBL och RAT.

19 Kursspecifik fråga: Kursen utvecklade min förmåga till problemlösning. Kursspecifik fråga: 3. 3 (23,1%) 4. 2 (15,4%) 5. 6 (46,2%) 6. Instämmer helt 2 (15,4%) Kursen utvecklade min förmåga till problemlösning. Kursen utvecklade min förmåga till problemlösning. Kursspecifik fråga: 4,5 1,1

20 Kursspecifik fråga: Det framgick tydligt vad som förväntades av mig. Kursspecifik fråga: 3. 0 (0,0%) 4. 7 (53,8%) 5. 3 (23,1%) 6. Instämmer helt 3 (23,1%) Det framgick tydligt vad som förväntades av mig. Det framgick tydligt vad som förväntades av mig. Kursspecifik fråga: 4,7 0,9

21 Kursspecifik fråga: Undervisningen motiverade mig att göra mitt bästa. Kursspecifik fråga: 3. 1 (7,7%) 4. 3 (23,1%) 5. 6 (46,2%) 6. Instämmer helt 3 (23,1%) Undervisningen motiverade mig att göra mitt bästa. Undervisningen motiverade mig att göra mitt bästa. Kursspecifik fråga: 4,8 0,9

22 Kursspecifik fråga: Lärarna verkade förstå de problem jag hade under kursen. Kursspecifik fråga: 3. 3 (23,1%) 4. 6 (46,2%) 5. 4 (30,8%) 6. Instämmer helt 0 (0,0%) Upplevde inga problem 0 (0,0%) Lärarna verkade förstå de problem jag hade under kursen. Lärarna verkade förstå de problem jag hade under kursen. Kursspecifik fråga: 4,1 0,8

23 Kursspecifik fråga: Arbetsbelastningen var INTE för hög. Kursspecifik fråga: 2. 2 (15,4%) 3. 2 (15,4%) 4. 5 (38,5%) 5. 4 (30,8%) 6. Instämmer helt 0 (0,0%) Arbetsbelastningen var INTE för hög. Arbetsbelastningen var INTE för hög. Kursspecifik fråga: 3,8 1,1

24 Kursspecifik fråga: Jag känner att jag fick återkoppling på det jag gjorde under kursen. Kursspecifik fråga: 2. 1 (7,7%) 3. 1 (7,7%) 4. 2 (15,4%) 5. 3 (23,1%) 6. Instämmer helt 6 (46,2%) Jag känner att jag fick återkoppling på det jag gjorde under kursen. Jag känner att jag fick återkoppling på det jag gjorde under kursen. Kursspecifik fråga: 4,9 1,3 Ett tips kan nog vara att ha ett muntligt återkopplingstillfälle med arbetet.

25 Kursspecifik fråga: Gruppmötena fungerade bra. Kursspecifik fråga: 3. 0 (0,0%) 4. 1 (7,7%) 5. 5 (38,5%) 6. Instämmer helt 7 (53,8%) Gruppmötena fungerade bra. Gruppmötena fungerade bra. Kursspecifik fråga: 5,5 0,7 Har skrivit kommentar tidigare om antalet personer i gruppen

26 Kursspecifik fråga: RATs har varit värdefulla för mitt lärande. Kursspecifik fråga: 3. 0 (0,0%) 4. 0 (0,0%) 5. 5 (38,5%) 6. Instämmer helt 8 (61,5%) RATs har varit värdefulla för mitt lärande. RATs har varit värdefulla för mitt lärande. Kursspecifik fråga: 5,6 0,5 Jättebra! var jättebra och roliga

27 Kursspecifik fråga: Jag har själv ansträngt mig till det yttersta för att lära mig. Kursspecifik fråga: 2. 1 (7,7%) 3. 0 (0,0%) 4. 4 (30,8%) 5. 3 (23,1%) 6. Instämmer helt 5 (38,5%) Jag har själv ansträngt mig till det yttersta för att lära mig. Jag har själv ansträngt mig till det yttersta för att lära mig. Kursspecifik fråga: 4,8 1,2

28 Kursspecifik fråga: Förståelse prioriterades framför utantillärande. Kursspecifik fråga: 3. 0 (0,0%) 4. 1 (7,7%) 5. 4 (30,8%) 6. Instämmer helt 8 (61,5%) Förståelse prioriterades framför utantillärande. Förståelse prioriterades framför utantillärande. Kursspecifik fråga: 5,5 0,7

29 Kursspecifik fråga: Föreläsningarna var värdefulla för mitt lärande. Kursspecifik fråga: 3. 0 (0,0%) 4. 0 (0,0%) 5. 7 (53,8%) 6. Instämmer helt 6 (46,2%) Föreläsningarna var värdefulla för mitt lärande. Föreläsningarna var värdefulla för mitt lärande. Kursspecifik fråga: 5,5 0,5 Fler föreläsningar! Gärna fler.

30 Kursspecifik fråga: Att skriva och kamratgranska rapporter var värdefullt för mitt lärande Kursspecifik fråga: 2. 1 (7,7%) 3. 0 (0,0%) 4. 3 (23,1%) 5. 2 (15,4%) 6. Instämmer helt 7 (53,8%) Att skriva och kamratgranska rapporter var värdefullt för mitt lärande Att skriva och kamratgranska rapporter var värdefullt för mitt lärande Kursspecifik fråga: 5,1 1,3 Dock viktigt och extremt uppskattat och givande för framtiden Både och, har tyvärr rättat mycket språkmässiga saker och kanske inte fått så mycket mer kunskap kring kursen. Dock tycker jag att kamratgranskning är en jättebra sak att göra1

31 Kursspecifik fråga: Mikroskopiövningen på blodceller var viktig för mitt lärande. Kursspecifik fråga: 1. Instämmer inte alls 7 (53,8%) 3. 1 (7,7%) 4. 3 (23,1%) 5. 2 (15,4%) 6. Instämmer helt 0 (0,0%) Mikroskopiövningen på blodceller var viktig för mitt lärande. Mikroskopiövningen på blodceller var viktig för mitt lärande. Kursspecifik fråga: 2,5 1,7 Tråkigt hade vi denna?

32 Kursspecifik fråga: Mitt examinationsprojekt var viktigt för min förståelse av mikrobiologi och immunologi. Kursspecifik fråga: 3. 1 (7,7%) 4. 1 (7,7%) 5. 4 (30,8%) 6. Instämmer helt 7 (53,8%) Mitt examinationsprojekt var viktigt för min förståelse av mikrobiologi och immunologi. Mitt examinationsprojekt var viktigt för min förståelse av mikrobiologi och immunologi. Kursspecifik fråga: 5,3 0,9 Vissa delar som ingår i kursen tror jag att jag hade lärt mig mer kring om jag inte hade gjort ett arbete utan istället skrivit en tenta. Då jag skrev om en bakterie anser jag att jag har väldigt mycket kuskap kring dessa som jag tror att jag har lärt mig för livet. Dock kan man kanske lägga mer fokus på att man ska skriva mer om även virus om man skriver sitt arbete om en bakterie då jag känner att jag inte alls har lika mycket kunskap inom det området. Annars tycker jag att ett arbete har gett mig väldigt mycket, både för själva skrivarprocessen och förståelse

Kursutvärdering BIMA35 VT14

Kursutvärdering BIMA35 VT14 Kursutvärdering BIMA35 VT14 Antal respondenter: 24 : 13 Svarsfrekvens: 54,17 % Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper 4. 1 (7,7%) 6. Instämmer helt

Läs mer

Kursbokslut för BIMA37 HT2014

Kursbokslut för BIMA37 HT2014 Kursbokslut för BIMA37 HT2014 Bakgrund För första gången utfördes kursen med ett TBL 1 liknande curriculum och totalt genomförde 17 studenter kursen. Examinationens största del bestod av ett större arbete

Läs mer

Fysisk aktivitet som prevention. FYSS/FaR VT2016. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

Fysisk aktivitet som prevention. FYSS/FaR VT2016. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Fysisk aktivitet som prevention. FYSS/FaR VT201 respondenter: 27 : Svarsfrekvens: 40.74 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag uppfattar att jag genom

Läs mer

hög grad 3. I vilken grad har du haft problem under kursen p.g.a. bristande förkunskaper?

hög grad 3. I vilken grad har du haft problem under kursen p.g.a. bristande förkunskaper? KURSVÄRDERING Mycket Ganska Varken Ganska Mycket missnöjd missnöjd nöjd el nöjd nöjd missnöjd 1. Hur nöjd är du med den kursinformation som fanns tillgänglig före kursstart? 2. Hur nöjd är du med den kursinformation

Läs mer

Kursutvärdering BIMA37 HT13

Kursutvärdering BIMA37 HT13 Kursutvärdering BIMA37 HT13 Antal respondenter: 26 : 17 Svarsfrekvens: 65,38 % Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper Kursen byggde vidare på mina tidigare kunskaper 3. 3 (17,6%) 4. 3 (17,6%)

Läs mer

Kursutvärdering GK1 struktur 7.5hp Ht16

Kursutvärdering GK1 struktur 7.5hp Ht16 Kursutvärdering GK1 struktur 7.5hp Ht16 respondenter: 82 : 3 Svarsfrekvens: 1,6 % 1. Arbetsbelastning. Hur många timmar per vecka har du uppskattningsvis ägnat åt att läsa teori och göra övningsuppgifter

Läs mer

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Den friska människans anatomi och fysiologi SJ000 Distans VT6 Antal respondenter: 2 Antal : Svarsfrekvens: 4.48 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag

Läs mer

Kursutvärdering inledande kemi kemisk jämvikt ht16

Kursutvärdering inledande kemi kemisk jämvikt ht16 Kursutvärdering inledande kemi kemisk jämvikt ht16 respondenter: 0 : 1 Svarsfrekvens: 60,00 % 1. Arbetsbelastning. Hur många timmar per vecka har du uppskattningsvis ägnat åt att läsa teori och göra övningsuppgifter

Läs mer

Kursutvärdering inledande kemi molekylstruktur Ht16

Kursutvärdering inledande kemi molekylstruktur Ht16 Kursutvärdering inledande kemi molekylstruktur Ht16 respondenter: 0 : Svarsfrekvens: 55,00 % 1. Arbetsbelastning. Hur många timmar per vecka har du uppskattningsvis ägnat åt att läsa teori och göra övningsuppgifter

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer

Kursutvärdering fysikalisk kemi 9hp ht16

Kursutvärdering fysikalisk kemi 9hp ht16 Kursutvärdering fysikalisk kemi hp ht6 respondenter: 5 : Svarsfrekvens: 60,00 %. Arbetsbelastning. Hur många timmar per vecka har du uppskattningsvis ägnat åt att läsa teori och göra övningsuppgifter (ej

Läs mer

Biomed Kursutvärdering BIMA46 HT17. Välj det alternativ som bäst överensstämmer med din upplevelse av kursen

Biomed Kursutvärdering BIMA46 HT17. Välj det alternativ som bäst överensstämmer med din upplevelse av kursen Biomed Kursutvärdering BIMA46 HT17 Antal respondenter: 35 : 26 Svarsfrekvens: 74,29 % Välj det alternativ som bäst överensstämmer med din upplevelse av kursen Jag har förstått kursmålen Jag har förstått

Läs mer

VT17-1DV023-7,5hp. Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Antal respondenter: 56. Antal svar. Svarsfrekvens: 42,86 %

VT17-1DV023-7,5hp. Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Antal respondenter: 56. Antal svar. Svarsfrekvens: 42,86 % VT17-1DV023-7,5hp Antal respondenter: 56 : Svarsfrekvens: 42,86 % Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Mycket bra 17 (70,8%) Ganska bra 6 (25,0%) Ganska

Läs mer

VT18-1DV527-7,5hp-KALMAR-50%-Normal /VT18-1DV527-7,5hp-Ortsoberoende-50%-Distans

VT18-1DV527-7,5hp-KALMAR-50%-Normal /VT18-1DV527-7,5hp-Ortsoberoende-50%-Distans VT1-1DV527-7,5hp-KALMAR-50%-Normal /VT1-1DV527-7,5hp-Ortsoberoende-50%-Distans Antal respondenter: 19 : Svarsfrekvens: 42,11 % Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Vilket sammanfattande omdöme ger

Läs mer

Kursvärdering UM2201 HT18

Kursvärdering UM2201 HT18 Kursvärdering UM2201 HT18 respondenter: 121 : 89 Svarsfrekvens: 7,55 % 5. Helhetsintrycket Överlag är jag nöjd med den här kursen 6 (6,7%) 0 (,9%) 1 (6,1%) Vet ej 1 (1,1%) 89 6. Studentens insats Jag är

Läs mer

https://pingpong.ki.se/servlets/az/courseid/13734?frame=lespollsumv&mode=upper...

https://pingpong.ki.se/servlets/az/courseid/13734?frame=lespollsumv&mode=upper... Sida 1 av 6 Enkätresultat Enkät: Kursutvärdering Status: öppen Datum: 11:52:00 Grupp: Deltagare (BMA VT15 Mikrobiologi - metodik och diagnostik (5hp)) Besvarad av: 33(40) (82%) 1. Jag uppfattar att jag

Läs mer

Kursutvärdering GEOL01, Kandidatarbete,VT 2018

Kursutvärdering GEOL01, Kandidatarbete,VT 2018 Kursutvärdering GEOL01, Kandidatarbete,VT 2018 Antal respondenter: 27 : 17 Svarsfrekvens: 62,96 % Generella frågor Jag är nöjd med den här kursen. Jag är nöjd med den här kursen. 3 1 (8,3%) 4 9 (75,0%)

Läs mer

HT17-2DV514-7,5hp-KALMAR-100%-Normal /HT17-2DV514-7,5hp-Ortsoberoende-100%-IT-distans

HT17-2DV514-7,5hp-KALMAR-100%-Normal /HT17-2DV514-7,5hp-Ortsoberoende-100%-IT-distans HT1-2DV514-,5hp-KALMAR-100%-Normal /HT1-2DV514-,5hp-Ortsoberoende-100%-IT-distans Antal respondenter: 11 : Svarsfrekvens: 63,64 % Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Vilket sammanfattande omdöme

Läs mer

Kursvärdering: Översiktskurs i astronomi (AS1003), distans, ht18

Kursvärdering: Översiktskurs i astronomi (AS1003), distans, ht18 Kursvärdering: Översiktskurs i astronomi (AS0), distans, ht18 respondenter: 15 : 2 Svarsfrekvens: 2,00 % 1. Min huvudsakliga nuvarande sysselsättning är Min huvudsakliga nuvarande sysselsättning är Yrkesarbete,

Läs mer

Programbokslut för VASIN med start Specialistsjuksköterskeprogrammet. Lunds universitet MEDICINSKA FAKULTETEN

Programbokslut för VASIN med start Specialistsjuksköterskeprogrammet. Lunds universitet MEDICINSKA FAKULTETEN Programbokslut för VASIN med start 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet Lunds universitet MEDICINSKA FAKULTETEN Innehållsförteckning Om programbokslutet... 2 Intensivvårdssjukvård 100 % VASIN... 3 Om

Läs mer

Kursens tidsfördelning av olika moment (lärarledd tid per student) Total schemalagd lärarledd tid 13 räknestugor

Kursens tidsfördelning av olika moment (lärarledd tid per student) Total schemalagd lärarledd tid 13 räknestugor Kursutvärdering Institutionen för matematik och datavetenskap OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter. Administreras av lärarutbildningen kansli. Kurs

Läs mer

Kursvärdering UMK702 Del 3 NV-didaktik HT17

Kursvärdering UMK702 Del 3 NV-didaktik HT17 Kursvärdering UMK70 Del NV-didaktik HT17 Antal respondenter: 19 Antal : Svarsfrekvens:,1 % 5. Helhetsintrycket Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal 7 (58,%) (5,0%) Vet ej 0 (0,0%). Studentens insats

Läs mer

FRÅGEBANK: EXEMPEL PÅ KURSVÄRDERINGSFRÅGOR BAKGRUNDSFRÅGOR

FRÅGEBANK: EXEMPEL PÅ KURSVÄRDERINGSFRÅGOR BAKGRUNDSFRÅGOR FRÅGEBANK: EXEMPEL PÅ KURSVÄRDERINGSFRÅGOR Frågebanken är tänkt att kunna utgöra en inspirationskälla vid utformning av kursvärderingsenkäter. Tillämpliga frågor väljs ut utifrån kursinnehåll och hur kursen

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

BIMA47 HT16 (v4.0) LÄMNA IN DEN FÄRDIGA EXAMINATIONSUPPGIFTEN SENAST 25/

BIMA47 HT16 (v4.0) LÄMNA IN DEN FÄRDIGA EXAMINATIONSUPPGIFTEN SENAST 25/ BIMA47 HT16 (v4.0) Vecka 1. Introduktion till mikrobiologi och immunologi Introduktion Föreläsningar Readiness Assurance Tests (RATs) på vecka 1 Vecka 2. Kolonisation och inflammation. Tillämpningsseminarium

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Kandidatarbete i skogsvetenskap med företagsekonomisk inriktning EX0593, 30269.1213 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund C Kursledare = Dimitris Athanassiadis Värderingsresultat Värderingsperiod:

Läs mer

H15-1DV433-7,5. Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Antal respondenter: 22. Antal svar. Svarsfrekvens: 59,09 %

H15-1DV433-7,5. Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Antal respondenter: 22. Antal svar. Svarsfrekvens: 59,09 % H15-1DV433-7,5 Antal respondenter: 22 : Svarsfrekvens: 59,09 % Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Mycket bra 12 (92,3%) Ganska bra 1 (7,7%) Ganska dålig

Läs mer

Kursvärdering Forskningsmetodik för logopedi

Kursvärdering Forskningsmetodik för logopedi Kursvärdering Forskningsmetodik för logopedi Forskningsmetodik i logopedi (32613HT16) Results of survey Startade: den 16 november 2016 Avslutad: den 9 december 2016 Svarsfrekvens: 74% ( 17 / 23 ) Elektroniskt

Läs mer

VT17-1DV527-7,5hp. Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Antal respondenter: 25. Antal svar. Svarsfrekvens: 24,00 %

VT17-1DV527-7,5hp. Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Antal respondenter: 25. Antal svar. Svarsfrekvens: 24,00 % VT7-DV527-7,5hp Antal respondenter: 25 : Svarsfrekvens: 24,00 % Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Mycket bra 4 (,7%) Ganska bra 2 (33,3%) Ganska dålig

Läs mer

YP18LÄ/YP018U Kvalitetsarbete i yrkesutbildning II HT16 - vård

YP18LÄ/YP018U Kvalitetsarbete i yrkesutbildning II HT16 - vård YP8LÄ/YP08U Kvalitetsarbete i yrkesutbildning II HT6 - vård :. Jag har genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter: Jag har genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper/färdigheter:

Läs mer

FEGB51 Fastighetsförvaltning ht-14

FEGB51 Fastighetsförvaltning ht-14 1 of 5 2015-02-02 16:42 FEGB51 Fastighetsförvaltning ht-14 respondenter: 13 : Svarsfrekvens: 53,85 % Kursen har utvecklat mina färdigheter i problemlösning. Kursen har utvecklat mina färdigheter i problemlösning.

Läs mer

Kursvärdering UM2204 V17

Kursvärdering UM2204 V17 Kursvärdering UM0 V respondenter: 7 : Svarsfrekvens:,9 %. Helhetsintrycket Överlag är jag nöjd med den här kursen 10 (8,8%) Helt Vet ej 0 (0,0%) 6. Studentens insats Jag är nöjd med min egen insats Jag

Läs mer

FK Elektromagnetism och vågor

FK Elektromagnetism och vågor FK5019 - Elektromagnetism och vågor Antal respondenter: Antal : Svarsfrekvens: 7,92 % 5. Helhetsintrycket Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal 1 (,%) 11 (7,%) 10 (,5%) Vet ej 0 (0,0%). Studentens

Läs mer

KV Prima Latina vt18

KV Prima Latina vt18 KV Prima Latina vt8 Antal respondenter: 0 Antal : Svarsfrekvens:,0 %. Förväntade studieresultat Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig Det var tydligt för mig vad jag förväntades Antal lära

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING 1 (13) Datum för sammanställningen Period 3, 2007

SAMMANSTÄLLNING 1 (13) Datum för sammanställningen Period 3, 2007 SAMMANSTÄLLNING 1 (13) GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING DEL AV (1TD442) ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER (DV1) (1IT022) PROGRAMKONSTRUKTION II (IT) Period 3, 2007 Sammanfattning: Bra kurs, bra lärare och bra labbar.

Läs mer

Vetenskaplighet 1,5 hp, Tillfälle 1, HT16

Vetenskaplighet 1,5 hp, Tillfälle 1, HT16 Vetenskaplighet 1,5 hp, Tillfälle 1, HT16 Antal respondenter: 5 Antal : Svarsfrekvens: 60,00 % 5. Helhetsintrycket Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal 1 Inte alls 1 (,8%) 1 (66,7%) Vet ej 0 (0,0%)

Läs mer

Medicinsk mikrobiologi

Medicinsk mikrobiologi DNR LIU-2017-02621 1(5) Medicinsk mikrobiologi Programkurs 6.0 hp Medical Microbiology 8BKG24 Gäller från: 2020 VT Fastställd av Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten

Läs mer

Mall för kursrapporter

Mall för kursrapporter 1(11) 2010-02-09 Mall för kursrapporter Kursrapporten är ett viktigt instrument för utvecklandet av kurser och utbildningar. Strukturen för detta kvalitetsarbete beskrivs i Kvalitetsbygge: Struktur för

Läs mer

MO6003 VT2017. Antal svar: 2

MO6003 VT2017. Antal svar: 2 MO6003 VT07 :. Vad var bäst med kursen? Vad var bäst med kursen? Att få titta djupare på ett mer specifikt ämne. Vad skulle du föreslå för förbättringar? Vad skulle du föreslå för förbättringar? Jag skulle

Läs mer

Delrapport - urval. Markera vilken kurs du gick Ledarskap för läkare

Delrapport - urval. Markera vilken kurs du gick Ledarskap för läkare Delrapport - urval Markera vilken kurs du gick Ledarskap för läkare Läkarutbildningen - Breddnings- och fördjupningskurs period 2 - VT15 Antal respondenter: : Svarsfrekvens: 100,00 % Markera vilken kurs

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Livsvetenskaplig grundkurs BI0960, 30036.1213 30 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Torbjörn Lundh Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-05-30-2013-07-26 Antal svar 14 Studentantal

Läs mer

Konstruktion med mikrodatorer

Konstruktion med mikrodatorer 1 (6) Konstruktion med mikrodatorer Sändlista Kurskod Examinator Inger Klein Jonas Detterfelt Siv Söderlund Johan Högdahl Tomas Svensson Tomas Svensson TSEA29 Tomas Svensson Kursen gavs Årskurs 3 Kursens

Läs mer

KV Italienska, Förberedande kurs 2, kväll, 15 hp, vt18

KV Italienska, Förberedande kurs 2, kväll, 15 hp, vt18 KV Italienska, Förberedande kurs 2, kväll, 15 hp, vt18 Antal respondenter: 41 Antal : Svarsfrekvens: 29,27 % 1. Förväntade studieresultat Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig Det var tydligt

Läs mer

KV Italienska, Förberedande kurs 1, distans 15 hp, vt18

KV Italienska, Förberedande kurs 1, distans 15 hp, vt18 KV Italienska, Förberedande kurs 1, distans 15 hp, vt18 Antal respondenter: 67 Antal : 1 Svarsfrekvens: 0,90 % 1. Förväntade studieresultat Det var tydligt för mig vad jag förväntades lära mig Det var

Läs mer

Programbokslut för VASOP 100 % start Specialistsjuksköterskeprogrammet. Lunds universitet MEDICINSKA FAKULTETEN

Programbokslut för VASOP 100 % start Specialistsjuksköterskeprogrammet. Lunds universitet MEDICINSKA FAKULTETEN Programbokslut för VASOP 100 % start 2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet Lunds universitet MEDICINSKA FAKULTETEN Innehållsförteckning Om programbokslutet... 2 Operationssjukvård 100 % VASOP... 2 Om

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vertebratzoologi BI0852, 20054.1314 10 Hp Studietakt = 30% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Göran Hartman Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-24-2014-04-17 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

GG1004, Geologi för nybörjare, HT15

GG1004, Geologi för nybörjare, HT15 GG0, Geologi för nybörjare, HT5 Antal respondenter: Antal : Svarsfrekvens:,5 % 5. Helhetsintrycket Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal Inte alls (,0%) Vet ej 0 (0,0%) 6. Studentens insats Jag

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7 Enkätresultat Enkät: Kursutvärdering Status: öppen Datum: 2009-12-08 14:08:39 Grupp: Aktiverade deltagare (H09 Sår och sårbehandling) Besvarad av: 27(32) (84%) Kursutvärdering Utvärdera kursen utifrån

Läs mer

SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK064 ht Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK064 ht Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK64 ht 215 respondenter: 15 : Svarsfrekvens: 7, % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag uppfattar att jag genom denna kurs

Läs mer

CTR BIVC12 V13. Antal respondenter: 6 Antal svar: 5 Svarsfrekvens: 83,33 %

CTR BIVC12 V13. Antal respondenter: 6 Antal svar: 5 Svarsfrekvens: 83,33 % CTR BIVC12 V13 Antal respondenter: 6 Antal : Svarsfrekvens: 83,33 % Lärandemål Nedan presenteras kursens lärandemål. Bedöm först i vilken utsträckning anser du att dessa lärandemål behandlats i undervisningen,

Läs mer

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet Examination av examensarbeten Sammanfattning av seminariet 2012-03-23 Examensarbeten är en viktig del av utbildningen och ger studenter möjlighet att visa självständighet, tillämpa sina förvärvade kunskaper

Läs mer

BIMA47 HT17 (v1.0) LÄMNA IN DEN FÄRDIGA EXAMINATIONSUPPGIFTEN SENAST 24/ Muntlig Redovisning av arbeten (28/11 kl ).

BIMA47 HT17 (v1.0) LÄMNA IN DEN FÄRDIGA EXAMINATIONSUPPGIFTEN SENAST 24/ Muntlig Redovisning av arbeten (28/11 kl ). BIMA47 HT17 (v1.0) Vecka 1. Bakteriella strukturer och immunförsvarets barriärrer Introduktion Föreläsningar Readiness Assurance Tests (RATs) på vecka 1 Vecka 2. Kolonisation, Infektion och Patogenes.

Läs mer

WEBBDIST12: Animering och multimedia för webben, distans 7,5 hp H13 (31RAN1)

WEBBDIST12: Animering och multimedia för webben, distans 7,5 hp H13 (31RAN1) Kursrapport Animering och multimedia för webben WEBBDIST12: Animering och multimedia för webben, distans 7,5 hp H13 (31RAN1) Kursansvarig Daniel Birgersson och Jan Buse Medverkande Daniel Birgersson, Stefan

Läs mer

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47%

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% 15 svar Sammanfattning Se hela svar Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% KURSFRÅGA AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande I låg grad

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: Kursfakta

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik A Antal registrerade på kursen: 18 studenter

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik A Antal registrerade på kursen: 18 studenter Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik A Antal registrerade på kursen: 18 studenter Kurskod: 2KN003 Datum för möte (programsamordnare, lärarrepresentanter

Läs mer

Insolvensrätt med sakrätt HT Ungefär hur många timmar per vecka har du studerat (inkl. föreläsningar, seminarierna och grupparbetet)?

Insolvensrätt med sakrätt HT Ungefär hur många timmar per vecka har du studerat (inkl. föreläsningar, seminarierna och grupparbetet)? Insolvensrätt med sakrätt HT18 : 1. Hur mycket av kursen har du deltagit i: Hur mycket av kursen har du deltagit i: 0% 0 (0,0%) 1-0% 1 (6,%) 1-40% 1 (6,%) 41-60% 1 (6,%) 61-80% (1,5%) 81-100% 11 (68,8%).

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

FK Numeriska metoder

FK Numeriska metoder FK06 - Numeriska metoder Antal respondenter: 6 Antal : 18 Svarsfrekvens: 9,1 % 5. Helhetsintrycket Överlag är jag nöjd med den här kursen Antal 1 Inte alls 10 (58,8%) 5 (9,%) (11,8%) 0 (0,0%) Vet ej 0

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Arbetsplanering inom djursjukvård DO0045, 40160.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Grund Kursledare = Lena Svendenius Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-06-03-2014-06-22 Antal svar 10 Studentantal

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), HT16

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), HT16 Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK99), HT6 respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 62,5 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla

Läs mer

Kursutvärdering K1 Tandläkarutbildning HT2016

Kursutvärdering K1 Tandläkarutbildning HT2016 Kursutvärdering K1 Tandläkarutbildning HT2016 Nedanstående sammanfattning av utvärdering av Kurs 1 Det orala ekosystemet på Tandläkarutbildningen bygger på 68 ifyllda webfrågeformulär (bilaga 1), samt

Läs mer

VT16 SVK Missbildningar, trauma och ont i magen- en fördjupningskurs i barnkirurgi

VT16 SVK Missbildningar, trauma och ont i magen- en fördjupningskurs i barnkirurgi VT6 SVK Missbildningar, trauma och ont i magen- en fördjupningskurs i barnkirurgi respondenter: : Svarsfrekvens:,3 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

KURS SB612B

KURS SB612B Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap Anna Carlsson Lektor 1(5) KURS SB612B 2012-04-07 KURSRAPPORT, SB612B, 2011/2012 Bakgrundsinformation Delkursens namn:

Läs mer

THFR21- Teknisk Kommunikation i franska del 1

THFR21- Teknisk Kommunikation i franska del 1 1 ( 5) THFR21- Teknisk Kommunikation i franska del 1 Sändlista Mathias Henningsson Miguel Gimenez Johan Holtström Sandra gustavsson Kurskod Examinator THFR21 Miguel Gimenez Kursen gavs Årskurs 1 Termin

Läs mer

S3Galt Sida 1 av 1. 1 Arbetsinsats. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen? 2 Samverkan inom kursen

S3Galt Sida 1 av 1. 1 Arbetsinsats. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen? 2 Samverkan inom kursen S3Galt Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Arbetsinsats Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen? 1 40 timmar eller mer 0 0.0 2 30-40 timmar 7 46.7 3 20-30 timmar 6 40.0

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Animalieproduktion I BI1168, 10289.1112 20 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Madeleine Magnusson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-01-09-2012-03-15 Antal svar 32 Studentantal

Läs mer

TDDB68 - Processprogrammering och operativsystem

TDDB68 - Processprogrammering och operativsystem 1 (6) TDDB68 - Processprogrammering och operativsystem Sändlista Inger Klein Tea Nygren Siv Söderlund Magdalena Smeds Christoph Kessler Tommy Färnqvist Kurskod TDDB68 Examinator Christoph Kessler Kursen

Läs mer

Kursutvärdering Förvärvade tal, språk och sväljstörningar 1, VT17

Kursutvärdering Förvärvade tal, språk och sväljstörningar 1, VT17 Kursutvärdering Förvärvade tal, språk och sväljstörningar, VT7 Förvärvade tal- språk- och sväljstörningar (60VT7) Resultat på utvärdering Startade: den juni 07 Avslutad: den 8 juni 07 Svarsfrekvens: 8%

Läs mer

Examination och utvärdering vt 2017

Examination och utvärdering vt 2017 Examination och utvärdering vt 2017 Kursutvärdering sammanställning med lärarkommentarer Fråga Instämmer inte alls Instämmer helt 1 Kursens mål har varit klara för mig 1 1 11 2 Kursen har gett mig möjlighet

Läs mer

FEGB46 Köpbeteende ht-13

FEGB46 Köpbeteende ht-13 1 of 7 2014-02-03 10:50 FEGB46 Köpbeteende ht-13 Antal respondenter: 47 : Svarsfrekvens: 25,53 % Kursen har utvecklat mina färdigheter i problemlösning. Kursen har utvecklat mina färdigheter i problemlösning.

Läs mer

TERMINSVÄRDERINGSENKÄT för studenter på apotekarprogrammet/receptarieprogrammet. hög grad

TERMINSVÄRDERINGSENKÄT för studenter på apotekarprogrammet/receptarieprogrammet. hög grad TERMINSVÄRDERINGSENKÄT för studenter på apotekarprogrammet/receptarieprogrammet TERMINENS KRAVNIVÅ 1. Hur uppfattar du kraven på studieprestationer under terminen som helhet? Alltför låga Något för låga

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum:

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum: Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN02 Start och slutdatum: 020 00 Antal registrerade på kursen: 23 Datum för möte (programsamordnare, lärarrepresentanter

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Introduktionskursen på 7 poäng som ingår i receptarieutbildningen på 120 poäng vid Umeå

Läs mer

Arbetsrapport CEQ, ETS170

Arbetsrapport CEQ, ETS170 Arbetsrapport CEQ, ETS170 Basfakta Kursnamn Kurskod Poäng Kravhantering ETS170 5 poäng Läsår 2005 Kursen slutade i läsperiod Program Antal registrerade på kursen 45 Antal enkätsvar/svarsfrekvens Antal

Läs mer

Kursanalys, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

Kursanalys, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Kursanalys, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bil.4 Kurs Kurskod BMGBI0 Immunologi och transfusionmedicin Program Biovetenskapligt program X programkurs fristående kurs uppdragsutbildning Kursdatum

Läs mer

Barn, unga, läsning och samhället. Children, young people, reading and society. 7.5 högskolepoäng/credits Bibliotekarieprogrammet, Vt 2016

Barn, unga, läsning och samhället. Children, young people, reading and society. 7.5 högskolepoäng/credits Bibliotekarieprogrammet, Vt 2016 Barn, unga, läsning och samhället Children, young people, reading and society 7.5 högskolepoäng/credits Bibliotekarieprogrammet, Vt 2016 Kursansvariga: Frances Hultgren och Amira Sofie Sandin Antal registrerade

Läs mer

Vetenskapsteori. Skriv gärna i fritext dina synpunkter om momentet (styrkor/svagheter).

Vetenskapsteori. Skriv gärna i fritext dina synpunkter om momentet (styrkor/svagheter). Vetenskapsteori respondenter: 24 : Svarsfrekvens: 25.00 % Mycket dålig 0 (0.0%) Dålig 0 (0.0%) Lite bristande 2 (.%) Övervägande bra 2 (.%) Bra 2 (.%) Mycket bra 0 (0.0%) Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient

Läs mer

Bakgrundsinformation Kursens namn: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Introduktion

Bakgrundsinformation Kursens namn: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Introduktion Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Introduktion Termin: HT-2014 Termin1 Ladokkod: BA111C Kursansvarig: Ravi Danielsson Antal registrerade studenter: 65 Antal

Läs mer

Arbetsrapport CEQ, TES999

Arbetsrapport CEQ, TES999 Arbetsrapport CEQ, TES999 Basfakta 2010 VT_LPX TES999 CEQ kursutvärdering ver 8.4 (2009 09 22) LTH Kursnamn Kursen kursen Kurskod TES999 Högskolepoäng 7.5 hp Läsår 200910 Kursen slutade i läsperiod VT_LPX

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Allmän sjukdomslära VM0056, 10022.1415 30 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund A Kursledare = Eva Tydén Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-09-02-2015-02-20 Antal svar 51 Studentantal 84 Svarsfrekvens

Läs mer

1DV434 VT15. Antal svar: 7

1DV434 VT15. Antal svar: 7 1DV434 VT15 : 7 Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Mycket bra 4 (57,1%) Ganska bra 3 (42,9%) Ganska dålig 0 (0,0%) Mycket dålig 0 (0,0%) Kan ej bedöma

Läs mer

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Studiehandbok 1FE196 Introduktion till ekonomistyrning, 7,5

Studiehandbok 1FE196 Introduktion till ekonomistyrning, 7,5 Studiehandbok 1FE196 Introduktion till ekonomistyrning, 7,5 högskolepoäng Inledning Introduktion till ekonomistyrning är den första av fyra kurser i ekonomistyrning. Mål och innehåll utgörs av tre områden:

Läs mer

Enkätresultat. Kursutvärdering öppen Datum: :57:27. Enkät: Status:

Enkätresultat. Kursutvärdering öppen Datum: :57:27. Enkät: Status: Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2012-02-29 08:57:27 Grupp: Aktiverade deltagare (LFD200 H11 Läkemedel för djur) Besvarad av: 9(19) (47%) Typsjukdomar hos hund, katt och gnagare

Läs mer

BIMA46, Biomedicin: Molekylär cellbiologi, 10 högskolepoäng Biomedicine: Molecular Cell Biology, 10 credits Grundnivå / First Cycle

BIMA46, Biomedicin: Molekylär cellbiologi, 10 högskolepoäng Biomedicine: Molecular Cell Biology, 10 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten BIMA46, Biomedicin: Molekylär cellbiologi, 10 högskolepoäng Biomedicine: Molecular Cell Biology, 10 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden

Läs mer

Arbetsrapport CEQ, KIM015

Arbetsrapport CEQ, KIM015 Arbetsrapport CEQ, KIM015 Basfakta Kursnamn Kurskod Högskolepoäng Immunteknologi KIM015 7.5 hp Läsår 201112 Kursen slutade i läsperiod Program Antal registrerade på kursen 41 VT_LP2 samtliga Antal enkätsvar/svarsfrekvens

Läs mer

BIMA81, Biomedicin: Molekylär medicin, 15 högskolepoäng Biomedicine: Molecular Medicine, 15 credits Grundnivå / First Cycle

BIMA81, Biomedicin: Molekylär medicin, 15 högskolepoäng Biomedicine: Molecular Medicine, 15 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten BIMA81, Biomedicin: Molekylär medicin, 15 högskolepoäng Biomedicine: Molecular Medicine, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden för biomedicinsk,

Läs mer

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen från lärandemål till examination.

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen från lärandemål till examination. Vård vid akuta sjukdomstillstånd (1SJ008 T5) VT 15 Campus, besvarad av 43 % (43 av 100) Jag bedömer att jag har uppnått kursens lärandemål. Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen från lärandemål

Läs mer

Barn, unga, läsning och samhället. Children, young people, reading and society. 7.5 högskolepoäng/credits Bibliotekarieprogrammet, Vt 2014

Barn, unga, läsning och samhället. Children, young people, reading and society. 7.5 högskolepoäng/credits Bibliotekarieprogrammet, Vt 2014 Barn, unga, läsning och samhället Children, young people, reading and society 7.5 högskolepoäng/credits Bibliotekarieprogrammet, Vt 2014 Kursansvariga: Frances Hultgren och Amanda Glimstedt Antal registrerade

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Sida 1 / 5 Sektionen för omvårdnad Sammanställning av kursutvärdering Vård vid akuta sjukdomstillstånd 15 hp campus HT14 (1SJ008) 64 av 102 studenter som gick hela kursen, besvarade enkäten (63%) Styrkor

Läs mer

MYCKET BRA (14/48) BRA (30/48) GANSKA BRA (3/48) INTE BRA (1/48)

MYCKET BRA (14/48) BRA (30/48) GANSKA BRA (3/48) INTE BRA (1/48) Kursutvärdering moment 1, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (14/48) BRA (30/48) GANSKA BRA (3/48) INTE BRA Enkelt att komma igång och bra tempo Intressant och lärorikt Bra

Läs mer

Studenterna är överlag mycket nöjda med kursen. De är något mindre nöjda med kurslitteratur.

Studenterna är överlag mycket nöjda med kursen. De är något mindre nöjda med kurslitteratur. Sammanfattning av kursutvärderingar 2016-05-11 ÅRSKURS 1 7-9 UVK Skola och samhälle III (kursslut mars) Svarsfrekvens 56 % (9/16) Studenterna är överlag mycket nöjda med kursen. De är något mindre nöjda

Läs mer