Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem"

Transkript

1 Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter som möjligt med en så låg resursåtgång som möjligt. Detta projekt syftar till att möjliggöra värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem genom informationsförsörjning som följer den nationella arkitekturen och dess regelverk. Bakgrund/problemområde Bakgrund till Sveus 2013 etablerades Sveus ett unikt samarbete för vidareutveckling av hälso- och sjukvårdens styrsystem. Syftet är att skapa bättre möjligheter för vårdgivare och landsting att följa upp och analysera den vård som bedrivs samt att utveckla ersättningssystem som i ökad omfattning möjliggör och stimulerar till innovation och verksamhetsutveckling. Inom Sveus samarbetar drygt 40 organisationer inklusive landsting/regioner, medicinska specialistföreningar, kvalitetsregister, patientföreningar, akademi och andra myndigheter. Deltagande landsting är Landstinget i Dalarna, Jämtlands Läns Landsting, Region Skåne, Stockholms Läns Landsting, Landstinget i Uppsala Län, Västra Götalandsregionen, och Landstinget i Östergötland. Utvecklingsarbetet bedrivs i forskningsprojekt som koordineras av FoU-bolaget IVBAR. Sveus leds av en styrgrupp bestående av representanter från deltagande landsting, SKL och Socialdepartementet. Arbetet är för närvarande fokuserat på följande åtta patientgrupper: Bröstcancer, Diabetes, Förlossningsvård, Höft- och knäprotesoperationer, Obesitaskirurgi, Osteoporos, Ryggkirurgi, Stroke. Bakgrund till projekt med Inera Arbetet inom Sveus omfattar också att driftsätta värdebaserade uppföljningssystem för de åtta nämnda patientgrupperna. Detta kommer kräva information från ett flertal källor, däribland patientadministrativa system / journalsystem och kvalitetsregister. Det finns en önskan om att långsiktig lösning ska följa den nationella arkitekturen och dess regelverk. Sid 1/5

2 Syfte/mål/nytta Syfte för Sveus Sveus övergripande syfte är: en patientcentrerad och jämlik vård som utifrån tillgängliga resurser ger så god hälsa som möjligt för befolkningen en stimulerande arbetsmiljö för de som arbetar inom vården Arbetet inom Sveus ska resultera i: jämförelser mellan landsting/vårdgivare värdebaserade uppföljningssystem värdebaserade ersättningssystem Värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem förväntas stimulera innovation, leda till bättre hälsoutfall, och lägre resursförbrukning inom vården. Syfte för projekt med Inera Syftet med det projekt som görs tillsammans med Inera blir att skapa förutsättningar att förse värdebaserade uppföljningssystem med den information som behövs genom följsamhet till den nationella arkitekturen och dess regelverk. De informationsmängder som omfattas kommer sannolikt att vara av intresse för andra tjänstekonsumenter. Redan idag finns ett samarbete med t.ex. SKL:s projekt NPDi (Nationella Programmet för Datainsamling) för att identifiera synergier. Uppdragsbeskrivning och plan för genomförande Värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem utgår från ett patientperspektiv; de följer vårdepisoder som ofta sträcker sig över flera vårdgivare och kopplar ihop många olika typer av information. Sveus informationsbehov omfattar därför ett flertal områden i VIFO-kartan. Önskan att resurser från Ineras arkitekturfunktion bistår i granskning och stöd till projektet enligt En förstudie avseende möjligheten att tillgodose Sveus informationsbehov genom befintliga eller planerade tjänstekontrakt har påbörjats. Sannolikt kommer informationsförsörjning via den gemensamma informationsplattformen kräva vissa nya tjänstekontrakt och att vissa befintliga kontrakt utökas. Sid 2/5

3 Vi föreslår att arbetet delas in i tre faser: 1. Att utifrån utvecklingsarbetet inom Sveus definiera det totala informationsbehovet, mappa det mot funktionalitetsområden, och detaljera definitionen av varje önskad variabel. 2. Att kartlägga befintliga tjänstekontrakt och identifiera: a) vilka befintliga/planerade tjänstekontrakt som kan användas, b) vilka utökningar av befintliga/planerade tjänstekontrakt som kan behövas, c) vilka helt nya tjänstekontrakt som bedöms behövas. 3. Införa nya tjänstekontrakt och utöka befintliga tjänstekontrakt för att tillgodose Sveus informationsbehov. Fas 3, införa nya tjänstekontrakt, utförs tillsammans med minst ett landsting inom Sveus som pilot. Tjänstekontraktsutveckling sker alltså när både producent och konsument har identifierats. Beroende och avgränsningar Övrigt arbete inom Sveus kommer att fortlöpa parallellt med projektet med Inera. Detta innebär beroenden till: Utveckling av uppföljnings- och ersättningssystem för 8 diagnosområden (delprojekt 1-8). Tidig driftsättning och test av uppföljningssystem genom direkt informationsförsörjning till Sveus analysverktyg (delprojekt 9) Framtagande och beslut om framtida förvaltning (delprojekt 11) Arbete i Sveus funktionella grupper för juridik & informationssäkerhet, kommunikation, vårdinformatik, och ersättningssystem. Utvecklingsarbete i de olika diagnosområdena pågår och beräknas vara klart Q Redan nu är dock informationsbehovet känt med undantag för viss kvalitetsregisterdata. Sveus har föregåtts av en grundlig juridisk analys och Sveus styrgrupp har också fattat beslut om en policy för juridik och informationssäkerhet. Projektet måste förhålla sig till det arbete som gjorts, och görs, i Sveus funktionella grupp för juridik och informationssäkerhet. Under genomförande fas 2, kartlägga befintliga tjänstekontrakt, kommer sannolikt ett flertal beroenden till existerande tjänster upptäckas. IVBAR utvecklar ett enkelt analysverktyg för att deltagande landsting i Sveus ska kunna testa de värdebaserade uppföljningssystem som tas fram. Projektet med Inera avgränsas dock till informationsförsörjning. Den lösning som tas fram för informationsförsörjning ska vara neutral och möjliggöra för landstingen själva, eller andra leverantörer, att utveckla analysverktyg för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem. Sid 3/5

4 Resursbehov Fas 1, definiera det totala informationsbehovet: Informatiker från landstingen för att bearbeta och förankra beskrivningen av det totala informationsbehovet. IVBAR kan tillhandahålla informatiker / projektledare för att driva och dokumentera arbetet. Fas 2, kartlägga befintliga tjänstekontrakt: Deltagande från Ineras olika tjänstedomänansvariga. IVBAR tillhandahåller projektledare för att samordna arbetet med Sveus. Konsultkompetens för fördjupat tekniskt arbete och dokumentation. Fas 3, Införa nya tjänstekontrakt: IVBAR kan tillhandahålla övergripande projektledning Konsultkompetens för framtagande av nya tjänstekontrakt Leverans och tidsplan Fas 1, definiera det totala informationsbehovet Aug-okt 2014 (patientadministrativ data, mm) Apr-maj 2015 (kvalitetsregisterdata) Leverans: informationsbehov för värdebaserade uppföljningssystem inom 8 diagnosområden. Fas 2: kartlägga befintliga tjänstekontrakt Okt-dec 2014 (patientadministrativ data, mm) Jun-aug 2015 (kvalitetsregisterdata) Leverans: Kartläggning och förslag på kompletterande informationskontrakt Fas 3: Införa nya tjänstekontrakt Jan-Jun 2015 (patientadministrativ data, mm) Sep-Dec 2015 (kvalitetsregisterdata) Leverans: Kompletterande tjänstekontrakt Sid 4/5

5 Kostnad och finansiering Detta avsnitt kommer att kompletteras med information om nyttoeffekterna för en vårdgivare att använda sig av Sveus resultat, värdebaserad uppföljnings- och ersättningsystem, samt information om kostnader och finansiering för att genomföra föreslagna faser. Inom Sveus pågår arbete inom ett separat delprojekt för att ta fram och besluta förvaltningsmodell och framtida finansiering. Detta rör såväl fortsatt forskning och utveckling kring värdebaserad uppföljning och ersättning, förvaltning av de modeller som tas fram, och förvaltning av tekniska lösningar. Arbetsgruppen kommer att lägga fram förslag på framtida förvaltning till Sveus styrgrupp under hösten Referenser och kontakter Sveus i korthet, pdf Kontaktuppgifter till Sveus landstingsprojektledare i deltagande landsting Namn Landsting E-post Telefon Tobias Dahlström Landstinget i Dalarna Mikael Lilja Jämtlands Läns Landsting Anna Stålhammar Region Skåne Birgitta Almgren Stockholms Läns Landsting Sven-Arne Åsman Landstinget i Uppsala län Anneth Lundahl Västra Götalandsregionen Anette Aronsson Landstinget i Östergötland Tobias i Dahlström kan också agera kontaktperson mot Inera för Sveus-projektet som helhet. Sid 5/5

Vårdepisodersättning. Pilotinförande 2018 för höft- & knä-, obesitas- och ryggkirurgi 2017-XX-XX

Vårdepisodersättning. Pilotinförande 2018 för höft- & knä-, obesitas- och ryggkirurgi 2017-XX-XX Vårdepisodersättning Pilotinförande 2018 för höft- & knä-, obesitas- och ryggkirurgi 2017-XX-XX Agenda Bakgrund Vårdepisoder Ersättningsmodell Pågående aktiviteter och nästa steg Bakgrund är ett forsknings-

Läs mer

Sveus policy för hantering av personuppgifter

Sveus policy för hantering av personuppgifter Sveus policy för hantering av personuppgifter Bilaga 1. Hantering av personuppgifter i Sveus uppföljningssystem Dokumenthistorik Version Författare Beskrivning Datum godkännande expertgrupp 1 Nymark, Wohlin,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 201 Angående utlämning av data från kvalitétsregistret Swespine Diarienummer: RJL 2016/3649

Läs mer

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort Högkostnadskort och frikort administreras sedan länge med olika lösningar i landstingen, trots att högkostnadsskyddet gäller nationellt. När några landsting nu har övergått från pappersbaserad till elektronisk

Läs mer

IVBAR The Institute for Value- Based Reimbursement

IVBAR The Institute for Value- Based Reimbursement Värdebaserad ersättning som verktyg för innovation och effektivitetsutveckling? CKU 2013-12-10 Johan Mesterton, 1 Vad är värde i sjukvården? Varför utvecklas inte sjukvården som andra sektorer? Vad vill

Läs mer

Projektdirektiv. Verksamhet och Informatik (1)

Projektdirektiv. Verksamhet och Informatik (1) (1)10 (2)10 Innehållsförteckning 1 DOKUMENTSTYRNING... 4 1.1 shistorik...4 1.2 Referenser...4 1.3 avvikelse och förändringshantering i projektet...4 2 BAKGRUND OCH BESLUT OM PROJEKT... 5 2.1 Bakgrund...5

Läs mer

Insamling av hälsodata i hemmet

Insamling av hälsodata i hemmet Insamling av hälsodata i hemmet Bakgrund/problemområde Idag i sker ett antal olika initiativ kring vård på distans, omvårdnad på distans, digitaliseringen av trygghetslarmen och olika typer av hälsosatsningar.

Läs mer

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Version 2.0 2014-04-15 ARK_0022 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Målgrupper... 3 Avgränsning... 3 Vägledningens mallar... 3 Informationsspecifikation...

Läs mer

Agenda. Kort om bakgrund och målsättning. Vad är unikt med Sveus uppföljningssystem. Kort om kommande steg

Agenda. Kort om bakgrund och målsättning. Vad är unikt med Sveus uppföljningssystem. Kort om kommande steg Agenda Kort om bakgrund och målsättning Vad är unikt med Sveus uppföljningssystem Kort om kommande steg 2 Ramverket Värdebaserad vård har utvecklats för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar och definierar

Läs mer

Värdebaserad styrning och ledning av hälsooch sjukvården. Upphandlingsdagarna 21 oktober, 2015

Värdebaserad styrning och ledning av hälsooch sjukvården. Upphandlingsdagarna 21 oktober, 2015 Värdebaserad styrning och ledning av hälsooch sjukvården Upphandlingsdagarna 21 oktober, 2015 1 Innehåll IVBAR Intro/bakgrund till värdebaserad vård Introduktion till SVEUS Värdebaserade ersättningsmodeller

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Sven Oredsson Medicinsk rådgivare, enhetschef Kunskapsstyrning 040-675 30 59 sven.oredsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-02 Dnr 1701054 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Gränsöverskridande samarbete för framtidens vårdinformationsmiljö med 3R

Gränsöverskridande samarbete för framtidens vårdinformationsmiljö med 3R Gränsöverskridande samarbete för framtidens vårdinformationsmiljö med 3R info@3rfvm.se #3rfvm Program 3RFvm Framtidens vårdinformation Ett förändringsarbete som omfattar: Ägs gemensamt av Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Projektdirektiv Biverkningsrapportering

Projektdirektiv Biverkningsrapportering Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Stefan Gustavsson Ursprungsversion 0.2 Förenkling av direktivet. Ex planen flyttas till projektplan 0.3 Anders Ferrari Uppdaterat effektmål och projektmål

Läs mer

Utomlänsintäkter förstudie

Utomlänsintäkter förstudie Revisionskontoret AM/KS Rev/17018 Utomlänsintäkter förstudie Rapport 2-17 Utomlänsintäkter förstudie Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Stöd för rätt sjukskrivning (SRS)

Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) Idén bakom projektet Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) är att förbättra för alla inblandade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, inklusive individen själv,

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting

NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ. Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting NPÖ konsument över Internet/Kunskapsöversikt NPÖ Lars Törnblom/ Marita OlssonNarving Sveriges kommuner och landsting Unika användare av NPÖ september 2012 (>10) Källa:Inera AB Örebro kommun Västra Götalandsregionen

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Enklare att utveckla e- tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur

Enklare att utveckla e- tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur Enklare att utveckla e- tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur Enklare att utveckla e-tjänster med gemensam arkitektur och infrastruktur Sara Meunier Sofie Zetterström 2015-10-06 Sara Meunier

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Värdebaserad uppföljning av diabetesvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem

Värdebaserad uppföljning av diabetesvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem 2015-06 Värdebaserad uppföljning av diabetesvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning

Läs mer

Sveus policy för hantering av personuppgifter

Sveus policy för hantering av personuppgifter Sveus policy för hantering av personuppgifter Bilaga 2 - Utökad juridisk beskrivning av hantering av personuppgifter inom Sveus uppföljnings- och ersättningssystem Dokumenthistorik Version Författare Beskrivning

Läs mer

Data till och från kvalitetsregister

Data till och från kvalitetsregister Data till och från kvalitetsregister VÅRDEN I SIFFROR ÄR KVALITETSREGISTREN EN GIVEN KÄLLA? Tveksamt Öppen dataplattform Nationell tjänsteplattform Innovatörer 1177 Vårdguiden Vården i siffror VÅRDEN

Läs mer

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D.

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D. Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande Hälso-och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms

Läs mer

Projekt Strukturerad vårddokumentation Primärvårdsseminarium Uppsala Åsa Ahlström Projektledare

Projekt Strukturerad vårddokumentation Primärvårdsseminarium Uppsala Åsa Ahlström Projektledare Projekt Strukturerad vårddokumentation 2016-09-27 Primärvårdsseminarium Uppsala Åsa Ahlström Projektledare Syfte Dokumentationen utgår från patientens vårdprocess, beskriver och stödjer den på ett effektivt,

Läs mer

Nationell nätbaserad utbildning inom medicinsk teknik

Nationell nätbaserad utbildning inom medicinsk teknik Ärendebeskrivning Nationell nätbaserad utbildning inom medicinsk teknik Namn Efternamn Senast ändrad 2017-04-24 Nationell nätbaserad utbildning inom medicinsk teknik En nationell nätbaserad utbildning

Läs mer

Informationsträff NPÖ

Informationsträff NPÖ Hur påverkar Program Framtidens vårdinformationsmiljö arbetat med att producera information? Informationsträff NPÖ 2019-01-17 Ann-Charlotte Klarén ehälsosamordare Skaraborgs kommunalförbund VISIONEN MED

Läs mer

ÄR KVALITETSREGISTREN EN GIVEN KÄLLA? Tveksamt

ÄR KVALITETSREGISTREN EN GIVEN KÄLLA? Tveksamt VÅRDEN I SIFFROR ÄR KVALITETSREGISTREN EN GIVEN KÄLLA? Tveksamt Öppen dataplattform Nationell tjänsteplattform Innovatörer 1177 Vårdguiden Vården i siffror VÅRDEN I SIFFROR Vardenisiffror.se Enklare tillgång

Läs mer

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Christer Blomstrand Staben för ehälsa +4616103630 2015-12-28 LS-LED15-1795-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Reviderade förslag på mål för graviditetsregistret. Olof Stephansson

Reviderade förslag på mål för graviditetsregistret. Olof Stephansson Reviderade förslag på mål för graviditetsregistret Olof Stephansson Ny vision och mål för GR Visionen för graviditetsregistret är att förbättra hälsa för mödrar och barn. Övergripande mål graviditetsregistret

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Skånegemensam digitalisering. Område Hälsa

Skånegemensam digitalisering. Område Hälsa Skånegemensam digitalisering Område Hälsa Skånegemensam digitalisering Bakgrund Utvecklingen på e-hälsoområdet är en viktig del i alla gemensamma utvecklingsområden som omfattas av samverkansavtalet. Region

Läs mer

Införande av vårdepisodersättningar inom höft/knäproteskirurgi, obesitaskirurgi och ryggkirurgi

Införande av vårdepisodersättningar inom höft/knäproteskirurgi, obesitaskirurgi och ryggkirurgi 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-28 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Stefan Bengtsson Telefon: 076-27 68 12 E-post: stefan.bengtsson@vgregion.se Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Projekt Screeningstöd livmoderhals

Projekt Screeningstöd livmoderhals Projekt Screeningstöd livmoderhals Presentation för nätverket för cervixcancerprevention 31 okt 2018 Elisabet Borg / Patrik Sjöberg elisabet.borg@inera.se / patrik.sjoberg@inera.se 070-253 97 26 / 070-230

Läs mer

Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet Delrapport 2018

Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet Delrapport 2018 Delrapport 2018-12-04 4.5-1097/2018 1(11) Kunskapsstyrning för socialtjänsten Victoria Johansson victoria.johansson@socialstyrelsen.se Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 1(7) Handläggare: Pia Venäläinen Landstingsstyrelsens innovationsberedning Ankom Stockholms fans landsting 01? -01~ 0 i Inledande av programmet Framtidens vårdinformationsmiljö

Läs mer

Ersättningsmodeller som stimulerar innovation. Peter Lindgren IVBAR & Karolinska Institutet

Ersättningsmodeller som stimulerar innovation. Peter Lindgren IVBAR & Karolinska Institutet Ersättningsmodeller som stimulerar innovation Peter Lindgren IVBAR & Karolinska Institutet 1 SNS-rapport publicerad april 2014 Syfte och innehåll Vilka olika modeller finns? Hur ersätts vården i Sverige

Läs mer

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A TU M D IA R IEN R 2016-01-26 LS-LED15-1795-2 11/16 Upphandling framtidens vårdinformationsstöd Diarienummer: LS-LED15-1795

Läs mer

Bilaga 6 - Analys av GetMedicationHistory. Stöd till säker läkemedelsprocess

Bilaga 6 - Analys av GetMedicationHistory. Stöd till säker läkemedelsprocess Bilaga 6 - Analys av GetMedicationHistory Stöd till säker läkemedelsprocess 1. Tjänstekontraktet GetMedicationHistory (GMH)... 4 2. Behovsbilden bakom GMH... 4 3. Innehållet i GMH... 4 4. Brister med dagens

Läs mer

Avtal om Kundens användning av

Avtal om Kundens användning av Avtal om Kundens användning av Informationsutlämning till NKRR Bilaga 1 Specifikation av tjänsten Informationsutlämning till NKRR Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser...

Läs mer

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar Vision» är det självklara valet när man vill ha information, kunskap och tjänster inom hälso- och sjukvård.» upplevs av allmänheten som enkel, användbar och pålitlig.» förbättrar, tillsammans med landsting/regioner

Läs mer

gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation

gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation Nationell IT-strategi för vård och omsorg: gemensam informationsstruktur, terminologi och klassifikation Nutritionsdagen 6 maj 2008 Lars Midbøe, Avd f Vård och Omsorg, sektionen f informatik och verksamhetsutveckling

Läs mer

Förvaltningsplan för Sjunet

Förvaltningsplan för Sjunet Förvaltningsplan för Sjunet FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Sjunet Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Lars Öberg Johan Assarsson Sid 1/8 1. Objektbeskrivning...

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Nationella Programmet för Datainsamling NPDI

Nationella Programmet för Datainsamling NPDI Nationella Programmet för Datainsamling NPDI Praktisk tillämpning av de nationella verktygen och hur dessa fungerar tillsammans till nytta för vården Åke Nilsson, SKL Niklas Eklöf, SoS Johan Eltes, Inera

Läs mer

Nätverket för ehälsa i Östergötland

Nätverket för ehälsa i Östergötland Projektplan 1 av 8 Projektplan Projektets namn Kommunernas producentskap till NPÖ Beställare/finansiär Nätverket för ehälsa Projektledare Annika Pettersson, LKDATA Dokumenthistorik sion Kommentar Handläggare

Läs mer

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 1 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 2 Riksavtalets regler om remiss Kapitel 2 reglerar när hemlandstinget initierar

Läs mer

Synkronisering av riktlinjer, dokumentation, kvalitetsregister och informationsstruktur.

Synkronisering av riktlinjer, dokumentation, kvalitetsregister och informationsstruktur. Synkronisering av riktlinjer, dokumentation, kvalitetsregister och informationsstruktur. Mattias Agestam, Stockholms läns sjukvårdsområde Staffan Winter, Nationella Programmet för Datainsamling IT-kommitténs

Läs mer

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi

Staffan Winter. NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi Staffan Winter NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDi PROGRAMMETS MÅL Att få bort dubbelregisteringen i vården i samband med datainsamling till kvalitetsregister. FUNDAMENT Strategi med huvudfokus

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden

VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Innehåll De sex sjukvårdsregionerna Grunden för Samverkansnämnderna s ledamöter, ersättare och tjänstepersoner s roll och uppgifter Samverkansavtal för Västra Sjukvårdsregionen och Utomlänsvård inom tandvården

Läs mer

VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden

VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Samverkansnämnden Innehåll De sex sjukvårdsregionerna Grunden för Samverkansnämnderna s ledamöter, ersättare och tjänstepersoner s roll och uppgifter Samverkansavtal för Västra Sjukvårdsregionen och Utomlänsvård inom tandvården

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-03-20 LS 1303-0356 Landstingsstyrelsei Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2013 för 4D - ett samverkansprojekt

Läs mer

Yttrande över God och nära vård En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)

Yttrande över God och nära vård En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig Havs- över kvaliteten

Läs mer

Bilaga 1 - Förbättrad beskrivning av den specialiserade öppna

Bilaga 1 - Förbättrad beskrivning av den specialiserade öppna Bilaga 1 - Förbättrad beskrivning av den specialiserade öppna vården inom NordDRG 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 6 NordDRG... 6 Syfte... 7 Mål... 7 Metod... 8 Resultat... 9 3 Sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Framtidens vårdinformationsmiljö SLL

Framtidens vårdinformationsmiljö SLL 1 Framtidens vårdinformationsmiljö SLL 2 3R Framtidens vårdinformationsmiljö - en tillbakablick 2014 startade ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Tema digitala vårdmötet

Tema digitala vårdmötet Tema digitala vårdmötet Samverkan inom SKL koncernen Exempelvis ramavtal, upphandlingar och kravspecifikationer Exempelvis opinionsbildning, behovsinsamling och överenskommelser med staten Exempelvis gemensamma

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Med digitalisering utvecklar Inera ett hållbart samhälle i världsklass för alla

Med digitalisering utvecklar Inera ett hållbart samhälle i världsklass för alla Med digitalisering utvecklar Inera ett hållbart samhälle i världsklass för alla Inera och e-hälsovisionen Inera tar fram en av handlingsplanerna för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda e-hälsa

Läs mer

Samarbete: Närståendeinformation om palliativ vård

Samarbete: Närståendeinformation om palliativ vård Samarbete: Närståendeinformation om palliativ vård En projektarbetsgrupp tillsatt av Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr) har tagit fram underlag till information om palliativ vård, riktat till närstående.

Läs mer

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20.

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20. Projektdirektiv Journal- och läkemedelstjänster för invånare och vårdpersonal Inera mall Projektdirektiv v2.0 2012-10-10 Sid 1/6 1. Namn. 2. Bakgrund och syfte 2.1 Bakgrund Handlingsplan 2013 2018 (Landstings,

Läs mer

Fördjupningsseminarie om den nationella informationsstrukturen NI 2015:1

Fördjupningsseminarie om den nationella informationsstrukturen NI 2015:1 Fördjupningsseminarie om den nationella informationsstrukturen NI 2015:1 Användarforum 5/2 2015 Ingela Strandh och Susan Sverin Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd Översikt Olika

Läs mer

NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDI. Datainsamling till kvalitetsregister genom praktisk tillämpning av de nationella verktygen

NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDI. Datainsamling till kvalitetsregister genom praktisk tillämpning av de nationella verktygen NATIONELLA PROGRAMMET FÖR DATAINSAMLING, NPDI Datainsamling till kvalitetsregister genom praktisk tillämpning av de nationella verktygen NPDI Mål: Strategi: Ta fram en nationell lösning för datainsamling

Läs mer

Rekommendation om nationell finansiering av Tobiasregistret

Rekommendation om nationell finansiering av Tobiasregistret MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 11/2018 Vårt ärendenr: 18/00003 2018-09-13 Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Rekommendation om nationell finansiering av Tobiasregistret Ärendenr: Sjukvårdsdelegationens

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Hur framtidssäkrar vi socialtjänsten?

Hur framtidssäkrar vi socialtjänsten? Hur framtidssäkrar vi socialtjänsten? Inledning Agenda Nationell samverkan - Vision e-hälsa 2025 Kraftsamling SKL Inera SKL Kommentus Några exempel på SKL:s arbete inom socialtjänsten Några egenheter Inledning

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2014

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2014 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 214 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. November 2015

Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status. November 2015 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Mål och aktuell status November 2015 Samordningsprogram Hitta och jämför vård 2.0 Det finns nu förslag på övergripande koncept och utvecklingsstrategi för tjänsten

Läs mer

Återrapportering av 4D - samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet

Återrapportering av 4D - samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-03-05 LS 1312-1531 Landstingsstyrelse^ LANDSTINGSSTYRELSEN 1-4 -04-08 00 00 5 ' Återrapportering av 4D - samverkansprojekt mellan

Läs mer

Vision e-hälsa Karina Tellinger McNeil Malin Amnefelt

Vision e-hälsa Karina Tellinger McNeil Malin Amnefelt Vision e-hälsa 2025 Karina Tellinger McNeil Malin Amnefelt Agenda Utmaningar och möjligheter Svensk hälso- och sjukvård Vision e-hälsa 2025 Axplock nationella tjänster 3 4 5 Hur ska vi klara välfärden?

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Informationsutbyte inom vård och omsorg Nuläge, önskat läge och hur vi kommer framåt

Informationsutbyte inom vård och omsorg Nuläge, önskat läge och hur vi kommer framåt 2014-11-23 1 (12) Informationsutbyte inom vård och omsorg Nuläge, önskat läge och hur vi kommer framåt Detta dokument har framtagits av Åke Nilsson, programansvarig för nationella programmet för datainsamling

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar mars 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar mars 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar mars 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Samordnad utveckling för god och nära vård

Samordnad utveckling för god och nära vård Samordnad utveckling för god och nära vård Kommittédirektiv 2017:24 Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården Socialdepartementet 1 Direktivet

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar april 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar april 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar april 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar maj 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar maj 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar maj 213 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Sveus policy för hantering av personuppgifter

Sveus policy för hantering av personuppgifter Sveus policy för hantering av personuppgifter Bilaga 2 - Utökad juridisk beskrivning av hantering av personuppgifter inom Sveus uppföljningssystem Dokumenthistorik Version Författare Beskrivning Datum

Läs mer

Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anna Lilja Qvarlander Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: 2012-03-23 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen

Läs mer

Delrapport av Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården

Delrapport av Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården 1 (6) Delrapport av Försäkringskassans utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsutbyte med hälso- och sjukvården Inledning Sedan 2006 har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingått

Läs mer

En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i samverkan hälso- och sjukvård

En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i samverkan hälso- och sjukvård 2018-01-25 1 (6) Avdelningen för vård och omsorg Sofia Tullberg En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i samverkan hälso- och sjukvård Slutrapport från den interimistiska styrgruppen för kunskapsstyrning

Läs mer

Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation

Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation Nationella e-hälsoinitiativ Oskar Nielsen Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation Oskar Nielsen Informationsstruktur och e-hälsa Socialstyrelsen 2017-05-16

Läs mer

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk

Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Projekt för framtagande av underlag inför överenskommelse om struktur och ekonomiska åtaganden för ett laboratorienätverk Förord Laboratorieverksamhet av betydelse för smittskydd och mikrobiologi utvecklas

Läs mer

Ny version av den nationella informationsstrukturen, NI. Vitalis 23/ Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd

Ny version av den nationella informationsstrukturen, NI. Vitalis 23/ Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd Ny version av den nationella informationsstrukturen, NI Vitalis 23/4 2015 Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd Översikt Vad är NI Modellerna i NI Exempel på tillämpning

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar juni 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar juni 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar juni 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Datum Dnr Ersättningsmodell för hälsofrämjande insatser inom Hälsoval Skåne

Datum Dnr Ersättningsmodell för hälsofrämjande insatser inom Hälsoval Skåne Enheten för folkhälsa, området hälsoinriktad hälso- och sjukvård Anna Friberg 044-309 34 53, sms: 0768-87 07 49 anna.friberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-27 Dnr 1001045 1 (6) Ersättningsmodell

Läs mer

Avtal om Samverkan avseende 1177 Vårdguiden på telefon. Bilaga 1 - Specifikation av Samverkan avseende 1177 Vårdguiden på telefon

Avtal om Samverkan avseende 1177 Vårdguiden på telefon. Bilaga 1 - Specifikation av Samverkan avseende 1177 Vårdguiden på telefon Avtal om Samverkan avseende 1177 Vårdguiden på telefon Vårdguiden på telefon Avtal om Samverkan avseende 1177 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. AVTALETS PARTER... 3 3. BAKGRUND... 3 4. SYFTE... 3 5. SAMVERKANSPARTERNAS

Läs mer