b) 4 / x 7 b) Samir räknar ut att vinkeln v i triangeln är 60 vilket stämmer. Förklara hur Samir kunde räkna ut det. (0/1/0)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "b) 4 / x 7 b) Samir räknar ut att vinkeln v i triangeln är 60 vilket stämmer. Förklara hur Samir kunde räkna ut det. (0/1/0)"

Transkript

1 Prov i matematik SLUTPROV Version 1 A TID: 40 MIN DEL I Hjälpmedel: Formelblad Uppgifterna ska lösas utan miniräknare. 1 Beräkna (1/1/0) a) / Beräkna (1/1/0) a) / 3 Lös ekvationerna. (1/1/0) a) 49 + x 7x a) Hur stor är vinkeln u? (1/0/0) x Samir räknar ut att vinkeln v i triangeln är 60 vilket stämmer. Förklara hur Samir kunde räkna ut det. (0/1/0) a) Priset på en vara sänks från 0 kr till 39 kr. Med hur många procent sänks priset? (1/0/0) 30 % av ett tal är lika med 1. Vilket är talet? (0/1/0) c) En jacka har kostat 990 kr. Priset sänks med 40 % och Johanna räknar då ut det nya priset så här: 0,6 990 kr. Förklara hur Johanna tänker. (1/0/0) 6 a) Vilket tal saknas? 6, hg? g (1/0/0) Mustafa tror att 3, m 3 dm. Jenny säger att 3, m 0,3 dm. Har någon av dem rätt? Förklara hur du tänker. (0//0) 1

2 7 Förenkla uttrycken. (1/1/0) a) 8x + 4x( x) y + y + y y 3y 8 Vilket är det bästa närmevärdet till 4 / 0,97? Förklara hur du vet det utan att räkna. (/0/0) A: 480 B: 10 C: 40 D: a) Hur mycket är ? Svara i grundpotensform. (1/1/0) Förklara varför 0 1. (0/0/1) c) Vilket tal är x om x 10? (1/0/0) 0 10 I en ask ligger n kulor. Av dessa är det g gula kulor och r röda kulor. Resten av kulorna är vita. a) Teckna ett uttryck för antalet vita kulor. (1/0/0) Förklara vad som menas med uttrycket r n. (0/1/0) 11 Vilket av uttrycken har samma värde som ? (0/1/0) A: B: C: D: Figurerna är uppbyggda av blåa och vita trianglar. a) Hur många små trianglar finns det sammanlagt i figur? (/0/0) Teckna ett uttryck för det sammanlagda antalet små trianglar i figur n. (0//0) c) Teckna ett uttryck för antalet blåa trianglar i figur n. (0/0/) Motivera dina svar på alla tre uppgifterna.

3 Prov i matematik SLUTPROV Version 1 B TID: 40 MIN DEL I Hjälpmedel: Formelblad Uppgifterna ska lösas utan miniräknare. 1 Beräkna (1/1/0) a) / Beräkna (1/1/0) a) / 3 3 Lös ekvationerna. (1/1/0) a) 43 + x 7x a) Hur stor är vinkeln u? (1/0/0) x 7 10 Samir räknar ut att vinkeln v i triangeln är 60 vilket stämmer. Förklara hur Samir kunde räkna ut det. (0/1/0) a) Priset på en vara sänks från 0 kr till 37 kr. Med hur många procent sänks priset? (1/0/0) 30 % av ett tal är lika med 4. Vilket är talet? (0/1/0) c) En jacka har kostat 990 kr. Priset sänks med 30 % och Johanna räknar då ut det nya priset så här: 0,7 990 kr. Förklara hur Johanna tänker. (1/0/0) 6 a) Vilket tal saknas? 4, hg? g (1/0/0) Mustafa tror att 3, m 3 dm. Jenny säger att 3, m 0,3 dm. Har någon av dem rätt? Förklara hur du tänker. (0//0) 3

4 7 Förenkla uttrycken. (1/1/0) a) 6x + 3x( x) y + y + y 7y 3y 8 Vilket är det bästa närmevärdet till 479 / 0,97? Förklara hur du vet det utan att räkna. (/0/0) A: 490 B: 460 C: 430 D: a) Hur mycket är ? Svara i grundpotensform. (1/1/0) Förklara varför 0 1. (0/0/1) c) Vilket tal är x om 10? (1/0/0) x 10 I en ask ligger n kulor. Av dessa är det r röda kulor och g gröna kulor. Resten av kulorna är vita. a) Teckna ett uttryck för antalet vita kulor. (1/0/0) Förklara vad som menas med uttrycket g n. (0/1/0) 11 Vilket av uttrycken har samma värde som A: B: C: ? (0/1/0) D: Figurerna är uppbyggda av blåa och vita trianglar. a) Hur många små trianglar finns det sammanlagt i figur? (/0/0) Teckna ett uttryck för det sammanlagda antalet trianglar i figur n. (0//0) c) Teckna ett uttryck för antalet blåa trianglar i figur n. (0/0/) Motivera dina svar på alla tre uppgifterna. 4

5 Facit och bedömningsanvisningar till Slutprov i matematik DEL I Svar Version A Svar Version B Poäng Kvalité/ Förmåg a Kommentarer 1 a) a) (1/1/0) E M + C M För ett korrekt svar ges 1 E M poäng. För två korrekta svar ges dessutom 1 C M-poäng. (1/1/0) E M + C M För ett korrekt svar ges 1 E M-poäng. 3 a) 6 x 8 x,1 1 x 7 x 3, För två korrekta svar ges dessutom 1 C M-poäng. (1/1/0) E M + C M För ett korrekt svar ges 1 E M-poäng. För två korrekta svar ges dessutom 1 C M-poäng. 4 a) u 146 u 144 (1/0/0) E M a) Den andra sidovinkeln är Eftersom triangelns vinkelsumma är 180, är vinkeln v % Den andra sidovinkeln är Eftersom triangelns vinkelsumma är 180, är vinkeln v % (0/1/0) (1/0/0) C R (E R) E M För tydligt resonemang baserat på korrekt svar ges 1 C R-poäng. (För godtagbart resonemang baserat på korrekt svar, ges istället 1 E R-poäng.) (0/1/0) C P c) Eftersom priset sänks med 40 % så är det nya priset 60 % av det gamla. Eftersom priset sänks med 30 % så är det nya priset 70 % av det gamla. (1/0/0) E R

6 6 a) 60 g 40 g (1/0/0) E B 7 a) Ingen av dem har rätt. 1 m 100 dm, alltså är 3, m 30 dm. 4x + 8x 4 8 D Eftersom nämnaren är lite mindre än 1 så är kvoten något större än täljaren. 9 a) T ex är Men 1. är också lika med 0. Alltså är 0 1. Ingen av dem har rätt. 1 m 100 dm, alltså är 3, m 30 dm. 3x + 6x A Eftersom nämnaren är lite mindre än 1 så är kvoten något större än täljaren T ex är Men 1. är också lika med 0. Alltså är 0 1. (0//0) C B + + C R (E R) För korrekt svar ges 1 C B-poäng. För tydligt resonemang baserat på korrekt svar ges 1 C R-poäng. (För godtagbart resonemang baserat på korrekt svar, ges istället 1 E R-poäng.) (1/1/0) E M + C M För ett korrekt svar ges 1 E M-poäng. För två korrekta svar ges dessutom 1 C M-poäng. (/0/0) E M + E R För korrekt svar ges 1 E M-poäng. För tydligt resonemang ges 1 E R-poäng. (Ges även om svaret är godtagbart.) (1/1/0) (0/0/1) E B + C M A R (C R) För visad förståelse för begreppet grundpotensform ges 1 E B-poäng. För korrekt beräknat svar ges 1 C M-poäng. För tydligt resonemang baserat på korrekt svar ges 1 A R-poäng. (För godtagbart resonemang baserat på korrekt svar alt. korrekt resonemang baserat på godtagbart svar, ges istället 1 C R-poäng.) c) 10a) x n g r x 0 n r g (1/0/0) (1/0/0) E P E B Det är andelen röda kulor. Det är andelen gröna kulor. (0/1/0) 11 C D (0/1/0) C M C R 6

7 1a) st Differensen ökar med mellan varje figur. st Differensen ökar med mellan varje figur. (/0/0) E P + E R För korrekt svar ges 1 E P-poäng. För tydligt resonemang baserat på korrekt svar ges 1 E R-poäng. n Antalet trianglar är jämna kvadrater, 1,, 3 etc. I figur n finns det n trianglar. n Antalet trianglar är jämna kvadrater, 1,, 3 etc. I figur n finns det n trianglar. (0//0) C M + C R För korrekt svar ges 1 C M-poäng. För tydligt resonemang ges 1 C R-poäng. (Ges även om svaret är godtagbart.) c) n + n Se nedan. n + n Se nedan. (0/0/) A M + A R För korrekt svar ges 1 A M-poäng. För tydligt resonemang ges 1 A R-poäng. (Ges även om svaret är godtagbart.) 7

8 Exempel på lösningar 1 Antalet trianglar är jämna kvadrater, 1,, 3 etc. I figur n finns det n trianglar. c) Antalet blåa trianglar bildar talföljden Talen i talföljden kan skrivas så här: osv I figur n är antalet trianglar (n ) + (n 1) + n. Vi adderar termerna två och två, första och sista, andra och näst sista osv. Varje summa är lika med (n + 1). Antalet termer med summan (n + 1) är lika med Antalet trianglar i figur n är alltså lika med n (n + 1) nn+ ( 1) n + n. n. 8

9 Prov i matematik SLUTPROV Version 1A TID: 60 MIN DEL II Hjälpmedel: Miniräknare, formelblad 13 En stor flaska rymmer 3 liter. Den är fylld till 3/ med vatten. Hur många centiliter vatten måste man hälla i, för att flaskan ska bli fylld till 90 %? (3/0/0) 14 En blomsteraffär säljer rosor. Inköpspriset är 8,0 kr per styck. Affären har köpt in 00 rosor. Hur mycket måste affären sälja rosorna för styckvis för att vinsten ska bli kr om man säljer alla rosorna? (3/0/0) 1 Tärningar som har kanten cm ska förpackas i en låda. Hur många tärningar kan det som mest få plats i en låda som rymmer 1, liter? (3/0/0) 16 Graferna visar kostnaden och den tid det tar att trycka kataloger. a) Hur stor är den fasta kostnaden? (1/0/0) Hur lång tid tar det att trycka 10 kataloger? (0/1/0) c) Ninna beställer kataloger för 000 kr. Hur lång tid tar det att trycka hennes beställning? (0//0) d) Teckna en funktion som visar hur kostnaden (y) beror av antalet exemplar (x). (0/0/1) 9

10 17 Bestäm den vänstra figurens a) area (0//0) omkrets (0/0/) Avrunda till tiondels centimeter. 18 Det lilla hjärtat har arean 0 cm. Hur många centiliter deg går det åt att baka det stora hjärtat om tjockleken är 3 mm? (1//1) 19 Vilka naturliga tal är A och B om A 11 + B ? (0/0/3) 0 Aziz kastar en 8-sidig tärning fyra gånger. a) Hur stor är sannolikheten att alla fyra kasten visar ett jämnt antal prickar? Avrunda till hela procent. (1/1/0) Hur stor är sannolikheten att han får minst en :a? Svara i hela procent. (0/0/) c) Medelvärdet och medianen av kasten är båda 3,. Vilka skulle kasten kunna vara? Ge minst tre exempel. (0/1/) 10

11 Prov i matematik SLUTPROV Version 1 B TID: 60 MIN DEL II Hjälpmedel: Miniräknare, formelblad 13 En stor flaska rymmer 3 liter. Den är fylld till 4/ med vatten. Hur många centiliter vatten måste man hälla i, för att flaskan ska bli fylld till 90 %? (3/0/0) 14 En blomsteraffär säljer rosor. Inköpspriset är 9,0 kr per styck. Affären har köpt in 00 rosor. Hur mycket måste affären sälja rosorna för styckvis för att vinsten ska bli kr om man säljer alla rosorna? (3/0/0) 1 Tärningar som har kanten cm ska förpackas i en låda. Hur många tärningar kan det som mest få plats i en låda som rymmer 1,4 liter? (3/0/0) 16 Graferna visar kostnaden och den tid det tar att trycka kataloger. a) Hur stor är den fasta kostnaden? (1/0/0) Hur lång tid tar det att trycka 0 kataloger? (0/1/0) c) Ninna beställer kataloger för 000 kr. Hur lång tid tar det att trycka hennes beställning? (0//0) d) Teckna en funktion som visar hur kostnaden (y) beror av antalet exemplar (x). (0/0/1) 11

12 17 Bestäm den vänstra figurens a) area (0//0) omkrets (0/0/) Avrunda till tiondels centimeter. 18 Det lilla hjärtat har arean 30 cm. Hur många centiliter deg går det åt att baka det stora hjärtat om tjockleken är 3 mm? (1//1) 19 Vilka naturliga tal är A och B om A 11 + B (0/0/3) 0 Aziz kastar en 8-sidig tärning fyra gånger. a) Hur stor är sannolikheten att alla fyra kasten visar ett jämnt antal prickar? Avrunda till hela procent. (1/1/0) Hur stor är sannolikheten att han får minst en :a? Svara i hela procent. (0/0/) c) Medelvärdet och medianen av kasten är båda 3,. Vilka skulle kasten kunna vara? Ge minst tre exempel. (0/1/) 1

13 Facit och bedömningsanvisningar till Slutprov i matematik DEL II Svar Version A Svar Version B Poäng Kvalité/ Förmåga Kommentarer cl 30 cl (3/0/0) E M + E B + För strategi som leder till ett + E K godtagbart svar ges 1 E M-poäng. För korrekta enhetsomvandlingar ges 1 E B-poäng. För tydlig redovisning och korrekt svar ges 1 E K-poäng kr/st 8 kr/st (3/0/0) E P + E M + För påbörjad korrekt lösning, t ex + E K påbörjar en prövning, eller godtagbart beräknat svar på hela uppgiften ges 1 E P-poäng. För korrekt svar ges dessutom 1 E M-poäng. För tydlig redovisning ges 1 E K-poäng. (Ges även om svaret är godtagbart.) 1 10 st 17 st (3/0/0) E P + E B + + E K 16 a) kr kr (1/0/0) E M För godtagbar lösning svar ges 1 E P-poäng. För korrekta enhetsomvandlingar ges dessutom 1 E B-poäng. För redovisning med visad beräkning och korrekt svar ges 1 E K-poäng. c) d) 4 min, h y 4x h 1 min, h y 4x (0/1/0) (0//0) (0/0/1) C B (E B) C P (E P) + C K A M För korrekt svar ges 1 C B-poäng (För godtagbart svar ges istället 1 E B-poäng.) För korrekt svar ges 1 C P-poäng (För godtagbart svar ges istället 1 E P-poäng.) För tydlig redovisning ges 1 C K-poäng. (Ges även om svaret är godtagbart.) 13

14 17 a) 3, cm 4, cm (0//0) C P (E P) + + C K För strategi som leder till korrekt svar ges 1 C P-poäng. (För påbörjad korrekt lösning alternativt strategi som leder till godtagbart svar ges istället 1 E P-poäng.) För tydlig redovisning ges 1 C K-poäng. (Ges även om svaret är godtagbart.) 8,4 cm. 10,3 cm (0/0/) A M (C M) + + A K 18,4 cl 8,1 cl (1//1) E P + C P + + C K + A B (C B) 19 A och B 1 eller A 14 och B 4 eller eller A 3och B 7 A och B 1 eller A 14 och B 4 eller eller A 3 och B 7 (0/0/3) A P (C P) + + A M (C M) + A K (C K) För korrekt svar ges 1 A M-poäng. (För påbörjad lösning, t ex beräknar någon av de okända längderna korrekt, ges istället 1 C M-poäng.) För tydlig redovisning av fullständig lösning med väl anpassat matematiskt språk och figur ges 1 A K-poäng. (Ges även om svaret är godtagbart.) För påbörjad korrekt lösning alternativt strategi som leder till godtagbart svar ges 1 E P-poäng. För fullständig korrekt lösning ges dessutom 1 C P-poäng. (Ges även om enhetsomvandlingen är felaktig.) För tydlig redovisning ges 1 C K-poäng. (Ges även om svaret är godtagbart.) För visad förståelse för begreppet areaskala samt korrekta enhetsomvandlingar ges 1 A B-poäng. (För visad förståelse för begreppen areaskala eller korrekta enhetsomvandlingar ges istället 1 C B-poäng.) För strategi som leder till fullständig godtagbar lösning på uppgiften ges 1 A P-poäng. (För påbörjad korrekt lösning, t ex omvandlar alla bråken till samma nämnare, ges istället 1 C p-poäng.) För ändamålsenlig och effektiv metod och korrekt svar på hela uppgiften ges 1 A M-poäng. (För godtagbart svar på hela uppgiften ges istället 1 C M-poäng.) För tydlig redovisning av hela uppgiften ges 1 A K-poäng. (Ges även om svaret är godtagbart.) (För tydlig redovisning av delar av uppgiften ges istället 1 C K-poäng.) 14

15 0 a) 6 % 6 % (1/1/0) E K + C B För visad förståelse för begreppet sannolikhet genom korrekt tillämpning ges 1 C B-poäng. För tydligt redovisad och godtagbar lösning ges 1 E K-poäng. 41 % 41 % (0/0/) A P + + A M (C M) För påbörjad korrekt lösning, t ex ritar ett träddiagram, ges 1 A P-poäng. För ändamålsenlig och effektiv metod och korrekt svar på hela uppgiften ges 1 A M-poäng. (För godtagbart svar på hela uppgiften ges istället 1 C M-poäng.) c) Alt 1: 1, 3, 4, 6 eller, 3, 4,. Alt : 1,,, 6 eller,,,. Alt 3: 1, 1, 6, 6 Alt 1: 1, 3, 4, 6 eller, 3, 4,. Alt : 1,,, 6 eller,,,. Alt 3:1, 1, 6, 6 (0/1/) C P + A B + + A K (C K) För visad förståelse för begreppen median och medelvärde genom korrekt tillämning ges 1 A B-poäng. För strategi som leder till korrekt svar på uppgiften ges 1 C P-poäng. För tydlig redovisning av hela uppgiften ges 1 A K-poäng. (Ges även om svaret är godtagbart.) (För tydlig redovisning av delar av uppgiften ges istället 1 C K-poäng.) 1

16 Exempel på lösningar Version A 1 Tärningarnas volym: 3 cm 3 8 cm 3 Lådans volym: 1,4 liter 1,4 dm cm 3 Antal tärningar: 1 00 / 8 st 10 st Svar: Det är som mest 10 tärningar som kan få plats. 16 c) 000 kr motsvarar 00 kataloger. Det högra diagrammet visar att det tar h 30 min. d) Den fasta kostnaden är kr vilket är lika med m-värdet. Själva tryckningen av 00 ex kostar ( ) kr 000 kr. Tryckkostnaden per styck är 000 / 00 kr 4 kr. Det ger k-värdet lika med 4. Funktionen är y 4x a) Den omskrivna rektangeln har arean 3 cm 6 cm. De båda trianglarna utanför figuren har arean och 13 1 cm 1 cm cm 1, cm. Figurens area är (6 1 1, cm ) 3, cm. De båda trianglarna utanför figuren är rätvinkliga. Vi kallar längden av trianglarnas hypotenusor för x cm och y cm och får då ekvationerna x 1 + och y med lösningarna x och y Figurens omkrets är ( Svar: a) Arean är 3, cm. Omkretsen är 8,4 cm, + 10 ) cm 8,4 cm Längdskalan är 3 : 1. Areaskalan är (längdskalan) och alltså lika med 9 : 1. Area: 9 0 cm 180 cm Tjocklek: 3 mm 0,3 cm Volym: 180 0,3 cm 3 4 cm 3 4 ml,4 cl Svar: Det går åt,4 cl deg. 16

17 19 A 11 + B 3 MGN: A 33 3A + 11B 86 3A 86 11B A 86 11B B 33 3A+ 11B 33 Eftersom A och B är naturliga tal kan B vara något av talen 0 7. För B 8 och större tal är A ett negativt tal. Av talen 0-7 är det endast B 1, B 4 och B 7 som ger heltalsvärde på A. B 1 ger att A B 4 ger att A 14 B 7 ger att A 3 Svar: A och B 1, A 14 och B 4 eller A 3 och B 7. 0 a) Sannolikheten för jämnt antal prickar: 0, Sökt sannolikhet: 0, 4 0,06 6 % Sannolikheten att det inte blir en :a när tärningen kastas är 7/8 0,87 Sannolikheten att det inte inträffar fyra gånger i rad är 0,87 4 0,9 9 %. Sannolikheten att det blir minst en :a är 100 % 9 % 41 %. c) Summan av de fyra kasten är 4 3, 14. Eftersom medianen är 3, så kan de två mittersta värdena vara 3 och 4, och eller 1 och 6. Alt 1: Om de mittersta värdena är 3 och 4 så kan de fyra kasten vara 1, 3, 4, 6 eller, 3, 4,. Alt : Om de mittersta värdena är och så kan de fyra kasten vara 1,,, 6 eller,,,. Alt 3: Om de mittersta värdena är 1 och 6 så är de fyra kasten vara 1, 1, 6, 6. Svar: a) Sannolikheten är 41 %. Se ovan. 17

18 Version B 1 Tärningarnas volym: 3 cm 3 8 cm 3 Lådans volym: 1,4 liter 1,4dm cm 3 Antal tärningar: / 8 st 17 st Svar: Det är som mest 10 tärningar som kan få plats. 16 c) 000 kr motsvarar 00 kataloger. Det högra diagrammet visar att det tar h 30 min. d) Den fasta kostnaden är kr vilket är lika med m-värdet. Själva tryckningen av 00 ex kostar ( ) kr 000 kr. Tryckkostnaden per styck är 000 / 00 kr 4 kr. Det ger k-värdet lika med 4. Funktionen är y 4x a) Den omskrivna rektangeln har arean 4 cm 8 cm. De båda trianglarna utanför figuren har arean och cm 1, cm cm cm. Figurens area är (8 1, cm ) 4, cm. De båda trianglarna utanför figuren är rätvinkliga. Vi kallar längden av trianglarnas hypotenusor för x cm och y cm och får då ekvationerna x och y med lösningarna x och y Figurens omkrets är ( ) cm 10,3 cm Svar: a) Arean är 4, cm. Omkretsen är 10,3 cm, 18 Längdskalan är 3 : 1. Areaskalan är (längdskalan) och alltså lika med 9 : 1. Area: 9 30 cm 70 cm Tjocklek: 3 mm 0,3 cm Volym: 70 0,3 cm 3 81 cm 3 81 ml 8,1 cl Svar: Det går åt 8,1 cl deg. 18

19 19 A 11 + B 3 MGN: A 33 3A + 11B 86 3A 86 11B A 86 11B B 33 3A+ 11B 33 Eftersom A och B är naturliga tal kan B vara något av talen 0 7. För B 8 och större tal är A ett negativt tal. Av talen 0-7 är det endast B 1, B 4 och B 7 som ger heltalsvärde på A. B 1 ger att A B 4 ger att A 14 B 7 ger att A 3 Svar: A och B 1, A 14 och B 4 eller A 3 och B 7. 0 a) Sannolikheten för jämnt antal prickar: 0, Sökt sannolikhet: 0, 4 0,06 6 % Sannolikheten att det inte blir en :a när tärningen kastas är 7/8 0,87 Sannolikheten att det inte inträffar fyra gånger i rad är 0,87 4 0,9 9 %. Sannolikheten att det blir minst en :a är 100 % 9 % 41 %. Summan av de fyra kasten är 4 3, 14. Eftersom medianen är 3, så kan de två mittersta värdena vara 3 och 4, och eller 1 och 6. Alt 1: Om de mittersta värdena är 3 och 4 så kan de fyra kasten vara 1, 3, 4, 6 eller, 3, 4,. Alt : Om de mittersta värdena är och så kan de fyra kasten vara 1,,, 6 eller,,,. Alt 3: Om de mittersta värdena är 1 och 6 så är de fyra kasten vara 1, 1, 6, 6. Svar: a) Sannolikheten är 41 %. Se ovan. 19

20 ALLMÄNNA INSTRUKTIONER FÖR FACIT OCH BEDÖMNINGSANVISNINGAR SLUTPROV Vi använder oss av följande förkortningar vad gäller förmågorna: P Problemlösning B Begrepp M Metod R Resonemang K Kommunikation Till många uppgifter använder vi i rättningsanvisningarna begreppen godtagbart svar och korrekt svar. Vad vi avser är att en elev kan ha gjort ett räknefel men visat att hon/han vet hur uppgiften ska lösas. Svaret kan då vara godtagbart men ej korrekt. 1 E P-poäng betyder att eleven kan få 1 poäng på nivå E rörande förmåga Problemlösning. 1 C B-poäng betyder att eleven kan få 1 poäng på nivå C rörande förmåga Begrepp. Förslag till bedömning Frågan om eleverna ska få betyg på enskilda prov är föremål för diskussion på många skolor. En del lärare tycker att det är bra eftersom det ger en direkt feedback till eleverna, något som både elever och föräldrar efterfrågar. Andra lärare väljer att, vid slutet av terminen, göra en sammanvägning av resultaten på terminens prov samt andra tester/övningar man gjort. Om man väljer att sätta betyg på enskilda prov kan följande förslag vara till viss hjälp. Vi vill dock betona att detta endast är ett förslag från vår sida och att det självklart är viktigt att poängen är fördelade över alla förmågor för att det ska vara rimligt att sätta ett betyg på provet. Betyg Poäng Varav C-poäng Varav A-poäng E 1 33 C 34 3 Minst 1 A 4 63 Minst 18 Minst 8 0

21 Kommunikation Resonemang Metod Begrepp Problemlösning Resultatblad till Slutprov, del I och II Namn: Klass: Poäng: ( / / ) Maxpoäng: (7/ / 14) Förmågor E C A Omdöme/ förmåga (16) (17) (19) (16) 16 (18) (17) (19) (0) (4) 4 (6) 8 6 (9) (19) (0) Kommentar: Lärarens signatur: 1

4 Dividera höjningen (0,5 %) med räntesatsen från början (1 %). 7 Du kan pröva dig fram till exempel så här: Från Till Procent- Procent enheter

4 Dividera höjningen (0,5 %) med räntesatsen från början (1 %). 7 Du kan pröva dig fram till exempel så här: Från Till Procent- Procent enheter ledtrådar LäOr Läa 8 Räkna först ut hur mycket tiokronorna och enkronorna är värda sammanlagt. Läa 8 Räkna först ut hur mycket allt vatten i hinken väger när den är full. Läa MGN = 8 Tänk dig att näckrosen

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken X

Sammanfattningar Matematikboken X Sammanfattningar Matematikboken X KAPITEL 1 TAL OCH RÄKNING Naturliga tal Med naturliga tal menas talen 0, 1,,, Jämna tal 0,,, 6, 8 Udda tal 1,,, 7 Tallinje Koordinater En tallinje kan t ex användas för

Läs mer

Matematik. Ämnesprov, läsår 2013/2014. Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D, E. Årskurs

Matematik. Ämnesprov, läsår 2013/2014. Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D, E. Årskurs Ämnesprov, läsår 2013/2014 Matematik Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D, E Årskurs 6 Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta

Läs mer

4 Sätt in punkternas koordinater i linjens ekvation och se om V.L. = H.L. 5 Räkna först ut nya längden och bredden.

4 Sätt in punkternas koordinater i linjens ekvation och se om V.L. = H.L. 5 Räkna först ut nya längden och bredden. Läxor Läxa 7 En sådan timme skulle ha 00 00 s = 0 000 s. 8 a) O = π d och A = π r r. 0 Beräkna differensen mellan hela triangelns area och arean av den vita triangeln i toppen. Läxa 9 Hur stor andel målar

Läs mer

Innehåll. 1 Allmän information 5. 4 Formativ bedömning 74. 5 Diagnoser och tester 90. 6 Prov och repetition 107. 2 Kommentarer till kapitlen 18

Innehåll. 1 Allmän information 5. 4 Formativ bedömning 74. 5 Diagnoser och tester 90. 6 Prov och repetition 107. 2 Kommentarer till kapitlen 18 Innehåll 1 Allmän information Seriens uppbyggnad Lärobokens struktur 6 Kapitelinledning 7 Avsnitten 7 Pratbubbleuppgifter Aktivitet Taluppfattning och huvudräkning 9 Resonera och utveckla 9 Räkna och häpna

Läs mer

Läxa 9 7 b) Dividera 84 cm med π för att få reda på hur lång diametern är. 8 1 mm motsvarar 150 / 30 mil = = 5 mil. Omvandla till millimeter.

Läxa 9 7 b) Dividera 84 cm med π för att få reda på hur lång diametern är. 8 1 mm motsvarar 150 / 30 mil = = 5 mil. Omvandla till millimeter. LEDTRÅDAR LÄXOR Läa Förläng så att du får ett heltal i nämnaren. Använd division. Varje sekund klipper Karin, m =, m. Läa 0 ml = 0,0 liter Använd sambandet s = v t. Räkna ut hur mycket vattnet väger när

Läs mer

Bedömningsexempel från ämnesprovet i matematik årskurs 6, 2013

Bedömningsexempel från ämnesprovet i matematik årskurs 6, 2013 Bedömningsexempel från ämnesprovet i matematik årskurs 6, 2013 Innehåll Ämnesprovet i matematik i årskurs 6 läsåret 2012/2013, exempel på provuppgifter... 3 Inledning... 3 Skriftliga delprov... 5 Miniräknare

Läs mer

Lokala mål i matematik

Lokala mål i matematik Lokala mål i matematik År 6 År 7 År 8 År 9 Taluppfattning (aritmetik) förstår positionssystemets uppbyggnad med decimaler ex: kan skriva givna tal adderar decimaltal ex: 15,6 + 3,87 subtraherar decimaltal

Läs mer

Addition och subtraktion. Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? Beräkna med huvudräkning 1 3 5 = 2 2 2 + 5 = 3 3 7 + 3 = 4 4 1 4 = 5 7 2 + 7 5

Addition och subtraktion. Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? Beräkna med huvudräkning 1 3 5 = 2 2 2 + 5 = 3 3 7 + 3 = 4 4 1 4 = 5 7 2 + 7 5 OH 1 Addition och subtraktion Vilka uträkningar visas på tallinjerna nedan? 1 = 7 6 1 0 1 + = 7 6 1 0 1 7 + = 7 6 1 0 1 1 = 7 6 1 0 1 Beräkna med huvudräkning 8 6 6 8 7 + 7 8 9 7 9 1 8 10 1 + 0 Kopiering

Läs mer

Matematik. Namn: Datum:

Matematik. Namn: Datum: Matematik Namn: Datum: Multiplikation, tabell 2 och 4. Hur många ben har djuren tillsammans? + = = + + = = + + + + = = + = = + + + = = Skriv färdigt multiplikationen! 3 4 = 4 2 = 2 5 = 4 6 = 4 0 = 4 5

Läs mer

Ansvarig lärare: Kristina Wallin , Maria Lindström , Barbro Wase

Ansvarig lärare: Kristina Wallin , Maria Lindström , Barbro Wase Skolmatematiktenta LPGG06 Kreativ Matematik Delkurs 2 20 augusti 2015 14.00 18.00 Hjälpmedel: Miniräknare Ansvarig lärare: Kristina Wallin 054-700 23 16, Maria Lindström 054-700 21 46, Barbro Wase 070-6309748

Läs mer

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60.

Förord. Innehåll. 1 Tal 4. 4 Algebra 42. 2 Bråk och procent 18. 5 Statistik och sannolikhet 54. 6 Tid, hastighet och skala 60. Förord Det här häftet är tänkt som ett komplement till kapitel 5, Genrepet, i läroboken Matte Direkt år 9. Häftet vänder sig främst till de elever som har svårigheter att klara Genrepets nivå i boken och

Läs mer

Matematik. Ämnesprov, läsår 2014/2015. Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D, E. Årskurs

Matematik. Ämnesprov, läsår 2014/2015. Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D, E. Årskurs Ämnesprov, läsår 2014/2015 Matematik Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D, E Årskurs 6 Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta

Läs mer

Delprov C. Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 30 juni 2008.

Delprov C. Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 30 juni 2008. Delprov C Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 30 juni 2008. Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för din lösning. T ex betyder (2/1) att uppgiften kan ge 2 g-poäng

Läs mer

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng Ämnesprov i matematik Skolår 9 Vårterminen 2004 Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 11 juni 2004. Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt

Läs mer

Känguru Student (gymnasiet åk 2 och 3) sida 1 / 6

Känguru Student (gymnasiet åk 2 och 3) sida 1 / 6 Känguru Student (gymnasiet åk 2 och 3) sida 1 / 6 NAMN KLASS/GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara

Läs mer

Detta prov består av del 1 och 2. Här finns också facit och förslag till poängsättning

Detta prov består av del 1 och 2. Här finns också facit och förslag till poängsättning Allmänt om proven Detta prov består av del 1 och. Här finns också facit och förslag till poängsättning och bedömning. Provet finns på lärarwebben, dels som pdf-fil och dels som redigerbar Word-fil. Del

Läs mer

PLANERING MATEMATIK - ÅK 7. Bok: X (fjärde upplagan) Kapitel : 5 Geometri Kapitel : 6 Bråk och procent. Elevens namn: Datum för prov HÄLLEBERGSSKOLAN

PLANERING MATEMATIK - ÅK 7. Bok: X (fjärde upplagan) Kapitel : 5 Geometri Kapitel : 6 Bråk och procent. Elevens namn: Datum för prov HÄLLEBERGSSKOLAN PLANERING MATEMATIK - ÅK 7 Bok: X (fjärde upplagan) Kapitel : 5 Geometri Kapitel : 6 Bråk och procent Elevens namn: markera med kryss vilka uppgifter du gjort Avsnitt: sidor ETT ETT TVÅ TVÅ TRE TRE FYRA

Läs mer

Ämnesprov i matematik. Bedömningsanvisningar. Skolår 9 Vårterminen Lärarhögskolan i Stockholm

Ämnesprov i matematik. Bedömningsanvisningar. Skolår 9 Vårterminen Lärarhögskolan i Stockholm Ämnesprov i matematik Skolår 9 Vårterminen 2004 Bedömningsanvisningar Lärarhögskolan i Stockholm Innehåll Inledning... 3 Bedömningsanvisningar... 3 Allmänna bedömningsanvisningar... 3 Bedömningsanvisningar

Läs mer

Välkommen till Borgar!

Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Vi ser fram emot att snart träffa en ny årskull med naturettor och hoppas att du kommer att trivas mycket bra hos oss. Studier i naturvetenskapliga ämnen förutsätter

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Y

Sammanfattningar Matematikboken Y Sammanfattningar Matematikboken Y KAPitel 1 TAL OCH RÄKNING Numeriska uttryck När man beräknar ett numeriskt uttryck utförs multiplikation och division före addition och subtraktion. Om uttrycket innehåller

Läs mer

REPETITION 3 A. en femma eller en sexa?

REPETITION 3 A. en femma eller en sexa? REPETITION 3 A 1 Du kastar en vanlig tärning en gång. Hur stor är sannolikheten att du får en femma eller en sexa? 2 Eleverna i klass 8C fick ge betyg på en bok som de hade läst. Diagrammet visar resultatet.

Läs mer

18 a) 36 b) 900 c) 25 d) 1 REPETITIONSUPPGIFTER 2. 1 a) 20 m 2 b) 16 m 2 c) 10 m 2 d) 48 m 2 (50, 24 m 2 )

18 a) 36 b) 900 c) 25 d) 1 REPETITIONSUPPGIFTER 2. 1 a) 20 m 2 b) 16 m 2 c) 10 m 2 d) 48 m 2 (50, 24 m 2 ) epetitionsuppgifter Till varje kapitel finns repetitionsuppgifter i form av Arbetsblad. Uppgifterna är relaterade till innehållet i respektive kapitel och täcker hela kapitlet. De uppgifter som kräver

Läs mer

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning

Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Moment Bedömningsgrunder för uppnåendemålen Begreppsbildning Tal och räkning Moment Begreppsbildning Mätningar och enheter Algebra och ekvationer Studieplan och bedömningsgrunder i Matematik för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen känna igen naturliga tal kunna positiva heltal:

Läs mer

Matematik A Testa dina kunskaper!

Matematik A Testa dina kunskaper! Testa dina kunskaper! Försök i största möjliga mån att räkna utan hjälp av boken, skriv små noteringar i kanten om ni tycker att ni kan uppgifterna, att ni löste dem med hjälp av boken etc. Facit kommer

Läs mer

fredag den 11 april 2014 POOL BYGGE

fredag den 11 april 2014 POOL BYGGE POOL BYGGE KLADD Såhär ser min kladd ut: På min kladd så bestämde jag mig för vilken form poolen skulle ha och ritade ut den. På min kladd har jag även skrivit ut måtten som min pool skulle vara i. Proportionerna

Läs mer

Eva Björklund Heléne Dalsmyr. matematik. Koll på. Skriva Facit

Eva Björklund Heléne Dalsmyr. matematik. Koll på. Skriva Facit Eva Björklund Heléne Dalsmyr 5B matematik Koll på Skriva Facit 6Ekvationer, uttryck och mönster 1 a) b) = c) d) 2 a) = b) c) = d) 3 a) < b) < c) < d) > 4 a) < b) < c) > d) < 5 a) < b) > c) < d) > Talet

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 Beräkna 1 a) 0,5 + 0,7 b) 0,45 + 1,6 c) 2,76 0,8 2 a) 4,5 10 b) 30,5 10 c) 0,45 1 000 3 Vilka av produkterna är a) större än 6 1,09 6 0,87 6 1 6 4,3 6 0,08 6 b) mindre än 6 4 Skriv

Läs mer

Lärandemål E-nivå årskurs 9

Lärandemål E-nivå årskurs 9 Lärandemål E-nivå årskurs 9 Detta är vad ni behöver kunna för att nå E för kunskapskraven om begrepp och rutinuppgifter i matematik när ni slutar nian. Ni behöver klara av alla dessa moment. För att nå

Läs mer

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng

Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0) eller 1 vgpoäng Ämnesprov i matematik Skolår 9 Vårterminen 2004 Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 11 juni 2004. Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt

Läs mer

2. 1 L ä n g d, o m k r e t s o c h a r e a

2. 1 L ä n g d, o m k r e t s o c h a r e a 2. 1 L ä n g d, o m k r e t s o c h a r e a Ett plan är en yta som inte är buktig och som är obegränsad åt alla håll. På ett plan kan man rita en linje som är rak (rät). En linje är obegränsad åt båda

Läs mer

Repetition inför kontrollskrivning 2

Repetition inför kontrollskrivning 2 Sidor i boken Repetition inför kontrollskrivning 2 Problem 1. I figuren ser du två likformiga trianglar. En sida i den större och motsvarande i den mindre är kända. Beräkna arean av den mindre triangeln.

Läs mer

Del 1: Statistik, kombinatorik och sannolikhetslära.

Del 1: Statistik, kombinatorik och sannolikhetslära. Tenta 2 LPGG06 Kreativ Matematik 25 augusti 2016 8.15 13.15 Hjälpmedel: Miniräknare och linjal Ansvarig lärare: Maria Lindström 054-7002146 eller 070-5699283 och Kristina Wallin 054-7002316 eller 070-6106319

Läs mer

Matematik. Kursprov, vårterminen Bedömningsanvisningar. för samtliga skriftliga provdelar

Matematik. Kursprov, vårterminen Bedömningsanvisningar. för samtliga skriftliga provdelar Kursprov, vårterminen 2012 Matematik Bedömningsanvisningar för samtliga skriftliga provdelar 1a Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov

Läs mer

Välkommen till Borgar!

Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Vi ser fram emot att snart träffa en ny årskull med ettor och hoppas att du kommer att trivas mycket bra hos oss. Din första termin på gymnasiet kommer att

Läs mer

Inledning...4. Bedömningsanvisningar...4 Allmänna bedömningsanvisningar...4 Bedömningsanvisningar Delprov B...5 Bedömningsanvisningar Delprov C...

Inledning...4. Bedömningsanvisningar...4 Allmänna bedömningsanvisningar...4 Bedömningsanvisningar Delprov B...5 Bedömningsanvisningar Delprov C... Innehåll Inledning...4 Bedömningsanvisningar...4 Allmänna bedömningsanvisningar...4 Bedömningsanvisningar Delprov B...5 Bedömningsanvisningar Delprov C...24 Provbetyg...40 Kravgränser...40 Kopieringsunderlag

Läs mer

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik

Kunskapsmål och betygskriterier för matematik 1 (1) 2009-0-12 Kunskapsmål och betygskriterier för matematik För betyget G i matematik skall eleven kunna utföra beräkningar, lösa problem samt se enklare samband utifrån de kunskapsmål som anges under

Läs mer

8 miljarder B. 8 miljoner B. 80 tusen B. 8 tusen B 8 MB 8 GB. 8 kb. 80 kb B B B B 32 MB 32 GB.

8 miljarder B. 8 miljoner B. 80 tusen B. 8 tusen B 8 MB 8 GB. 8 kb. 80 kb B B B B 32 MB 32 GB. Tal Sida av 9 a) 000 9 000 c) 000 000 d) 9 000 000 e) 000 000 000 f) 9 000 000 000 a) 00 000 c) 00 000 d) 00 000 000 99 78 79 9 000 000 000 00 000 000 000 00 000 00 000 7 a) 8 kb 80 tusen B 80 kb 8 miljoner

Läs mer

Bedömningsanvisningar Del II Uppgift 14, bedömningsmatris, (4/4/3) *

Bedömningsanvisningar Del II Uppgift 14, bedömningsmatris, (4/4/3) * Bedömningsanvisningar Del II Uppgift 14, bedömningsmatris, (4/4/3) * FÖRMÅGOR E C A Begrepp Procedurer Eleven bestämmer längd och bredd för minst två A-format. +E P Eleven markerar minst två av punkterna

Läs mer

REPETITION 2 A. a) Är sträckan proportionell mot tiden? b) Beräkna medelhastigheten under de fem första sekunderna.

REPETITION 2 A. a) Är sträckan proportionell mot tiden? b) Beräkna medelhastigheten under de fem första sekunderna. REPETITION Hur mcket är a) 9 b) 00 0 c) 00 På en karta i skala : 0 000 är det, cm mellan två små sjöar. Hur långt är det i verkligheten? Grafen visar hur långt en bil hinner de se första sekunderna efter

Läs mer

Avdelning 1, trepoängsproblem

Avdelning 1, trepoängsproblem vdelning, trepoängsproblem. Med hjälp av bilden bredvid kan vi se att + 3 + 5 + 7 = 4 4. Vad är + 3 + 5 + 7 + 9 +... + 7 + 9 + 2? : 0 0 : C: 2 2 D: 3 3 E: 4 4 2. Summan av talen i båda raderna är den samma.

Läs mer

Utmanande uppgifter som utvecklar. Per Berggren och Maria Lindroth

Utmanande uppgifter som utvecklar. Per Berggren och Maria Lindroth Utmanande uppgifter som utvecklar Per Berggren och Maria Lindroth 2014-11-12 Vilka förmågor ska utvecklas Problemlösning (Förstå frågan i en textuppgift, Använda olika strategier när jag löser ett problem,

Läs mer

markera med kryss vilka uppgifter du gjort Avsnitt: sidor ETT ETT TVÅ TVÅ TRE TRE FYRA FYRA klart

markera med kryss vilka uppgifter du gjort Avsnitt: sidor ETT ETT TVÅ TVÅ TRE TRE FYRA FYRA klart PLANERING MATEMATIK - ÅR 9 Bok: Z (fjärde upplagan) Kapitel : 3 Geometri Kapitel : 4 Samband och förändring Elevens namn: markera med kryss vilka uppgifter du gjort Avsnitt: sidor ETT ETT TVÅ TVÅ TRE TRE

Läs mer

7F Ma Planering v2-7: Geometri

7F Ma Planering v2-7: Geometri 7F Ma Planering v2-7: Geometri Arbetsform under en vecka: Måndagar (50 min): Genomgång av gemensamma svårigheter i begrepp och metoder. Arbete i grupp med begrepp och metoder. Läxa (30 min): Läsa på anteckningar

Läs mer

NpMa2b ht Kravgränser

NpMa2b ht Kravgränser Kravgränser Provet består av ett muntligt delprov (Del A) och tre skriftliga delprov (Del B, Del C och Del D). Tillsammans kan de ge 73 poäng varav 27 E-, 27 C- och 19 A-poäng. Kravgräns för provbetyget

Läs mer

Inledning...5. Bedömningsanvisningar...5 Allmänna bedömningsanvisningar...5 Bedömningsanvisningar Delprov B...6 Bedömningsanvisningar Delprov C...

Inledning...5. Bedömningsanvisningar...5 Allmänna bedömningsanvisningar...5 Bedömningsanvisningar Delprov B...6 Bedömningsanvisningar Delprov C... Innehåll Inledning...5 Bedömningsanvisningar...5 Allmänna bedömningsanvisningar...5 Bedömningsanvisningar Delprov B...6 Bedömningsanvisningar Delprov C...20 Provbetyg...37 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning...38

Läs mer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Matematik Steg: Bas. Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Matematik Steg: Bas ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i talområdet 0-10 bråk- och decimalform ordningstal upp till 5 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna

Läs mer

ÄMNESPROV I MATEMATIK Skolår 9 Delprov B

ÄMNESPROV I MATEMATIK Skolår 9 Delprov B ÄMNESPROV I MATEMATIK Skolår 9 Delprov B Till uppgifterna krävs fullständiga lösningar. Din redovisning ska vara så klar att en annan person ska kunna läsa och förstå vad du menar. Det är viktigt att du

Läs mer

För maxpoäng krävs klar och tydlig redovisning av korrekt tankegång med korrekt svar.

För maxpoäng krävs klar och tydlig redovisning av korrekt tankegång med korrekt svar. Bedömningsanvisningar Del III Till så gott som alla uppgifter ska eleverna lämna fullständiga lösningar. Elevlösningarna ska bedömas med E-, C- och A-poäng. Positiv poängsättning ska tillämpas, dvs. eleverna

Läs mer

Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 30 juni 2008.

Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 30 juni 2008. Miniräknare ej tillåten Del B1 Innehållet i detta häfte är sekretessbelagt t o m den 30 juni 008. Denna del består av kortsvarsuppgifter som ska lösas utan miniräknare. Korrekt svar ger 1 g-poäng (1/0)

Läs mer

Delprov A Muntligt delprov

Delprov A Muntligt delprov Delprov A Muntligt delprov Äp6Ma15 Delprov A 15 Beskrivning av delprov A, muntligt delprov Det muntliga delprovet kan genomföras fr.o.m. vecka 11 och resten av vårterminen. Det muntliga delprovet handlar

Läs mer

8F Ma Planering v2-7 - Geometri

8F Ma Planering v2-7 - Geometri 8F Ma Planering v2-7 - Geometri Arbetsform under en vecka: Tisdagar (50 min): Genomgång av gemensamma svårigheter i begrepp och metoder. Arbete i grupp med begrepp och metoder. Läxa (30 min): Läsa på anteckningar

Läs mer

Bedömningsanvisningar

Bedömningsanvisningar Bedömningsanvisningar Exempel på ett godtagbart svar anges inom parentes. Till en del uppgifter är bedömda elevlösningar bifogade för att ange nivån på bedömningen. Om bedömda elevlösningar finns i materialet

Läs mer

Sammanfattningar Matematikboken Z

Sammanfattningar Matematikboken Z Sammanfattningar Matematikboken Z KAPitel procent och statistik Procent Ordet procent betyder hundradel och anger hur stor del av det hela som något är. Procentform och 45 % = 0,45 6,5 % = 0,065 decimalform

Läs mer

9E Ma Planering v2-7 - Geometri

9E Ma Planering v2-7 - Geometri 9E Ma Planering v2-7 - Geometri Arbetsform under en vecka: Måndagar (50 min): Genomgång av gemensamma svårigheter i begrepp och metoder. Arbete i grupp med begrepp och metoder. Läxa (45 min): Läsa på anteckningar

Läs mer

16. Max 2/0/ Max 3/0/0

16. Max 2/0/ Max 3/0/0 Del III 16. Max 2/0/0 Godtagbar ansats, visar förståelse för likformighetsbegreppet, t.ex. genom att bestämma en tänkbar längd på sidan med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (8 cm och 18 cm)

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 9 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 9 uppgifter med miniräknare 6 freeleaks NpMaB vt2001 1(8) Innehåll Förord 1 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2001 2 Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 3 Del II, 9 uppgifter med miniräknare 6 Förord Skolverket har endast

Läs mer

Np MaB vt Låt k = 0 och rita upp de båda linjerna. Bestäm skärningspunkten mellan linjerna.

Np MaB vt Låt k = 0 och rita upp de båda linjerna. Bestäm skärningspunkten mellan linjerna. Vid bedömning av ditt arbete med uppgift nummer 17 kommer läraren att ta hänsyn till: Hur väl du beräknar och jämför trianglarnas areor Hur väl du motiverar dina slutsatser Hur väl du beskriver hur arean

Läs mer

Känguru 2012 Student sid 1 / 8 (gymnasiet åk 2 och 3) i samarbete med Jan-Anders Salenius vid Brändö gymnasiet

Känguru 2012 Student sid 1 / 8 (gymnasiet åk 2 och 3) i samarbete med Jan-Anders Salenius vid Brändö gymnasiet Känguru 2012 Student sid 1 / 8 NAMN GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara den frågan. Felaktigt

Läs mer

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Matematik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Matematik Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret läsa och skriva tal inom talområdet 0 10 000 räkna de fyra räknesätten med olika metoder

Läs mer

Np MaB vt 2002 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2002

Np MaB vt 2002 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2002 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till utgången av juni 00. Anvisningar Provtid

Läs mer

Steg dl. 3 a) 12 b) eller 5 = = 6 a) 100% b) 75% 7 7 gröna rutor. Steg 5. 2 a) 600 b) 6% c) 270

Steg dl. 3 a) 12 b) eller 5 = = 6 a) 100% b) 75% 7 7 gröna rutor. Steg 5. 2 a) 600 b) 6% c) 270 Förtest Bråk och procent Steg a) b) dl Pizzadeg vatten jäst olja salt vetemjöl personer dl / paket msk / tsk / dl I den högra är störst del skuggad. a) T ex ruta av b) T ex rutor av Steg dl a) b) eller

Läs mer

Kortfattade lösningar med svar till Cadet 2006

Kortfattade lösningar med svar till Cadet 2006 3 poäng Kängurun Matematikens hopp Cadet 2006 Kortfattade lösningar med svar till Cadet 2006 1 B 2 0 0 6 + 2006 = 0 + 2006 2 A De tal som ger rest 2 är 8 och 38, summan är 46. 3 D Första siffran längst

Läs mer

Linnéuniversitetet Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Per-Anders Svensson

Linnéuniversitetet Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Per-Anders Svensson Linnéuniversitetet Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Per-Anders Svensson Tentamen i Matematikens utveckling, 1MA163, 7,5hp fredagen den 28 maj 2010, klockan 8.00 11.00 Tentamen består

Läs mer

Bedömningsanvisningar

Bedömningsanvisningar NpMab vt 01 Bedömningsanvisningar Exempel på ett godtagbart svar anges inom parentes. Till en del uppgifter är bedömda elevlösningar bifogade för att ange nivån på bedömningen. Om bedömda elevlösningar

Läs mer

Nationellt kursprov i MATEMATIK KURS A Våren 2005. Del I

Nationellt kursprov i MATEMATIK KURS A Våren 2005. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med 10 juni 2005. Nationellt kursprov i MATEMATIK

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter utan miniräknare 5

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 8 uppgifter utan miniräknare 5 freeleaks NpMaB vt00 1(8) Innehåll Förord 1 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 00 Del I, 9 uppgifter utan miniräknare 3 Del II, 8 uppgifter utan miniräknare 5 Förord Uppgifter till den äldre

Läs mer

Delprov A, muntligt delprov Lärarinformation

Delprov A, muntligt delprov Lärarinformation Delprov A, muntligt delprov Lärarinformation Beskrivning av det muntliga delprovet Det muntliga delprovet kan genomföras fr.o.m. vecka 10 och resten av vårterminen. Det muntliga delprovet handlar om att

Läs mer

Matematik. Ämnesprov, läsår 2013/2014. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Matematik. Ämnesprov, läsår 2013/2014. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2013/2014 Matematik Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta

Läs mer

Läxa 11. Läxa T ex kan en sida vara 4 cm. Hur lång är då höjden mot den sidan? 8 b) Flytta andra stickan i översta raden ett steg åt höger.

Läxa 11. Läxa T ex kan en sida vara 4 cm. Hur lång är då höjden mot den sidan? 8 b) Flytta andra stickan i översta raden ett steg åt höger. ledtrådar LäxOr Läxa Rita en bild med de lyktstolparna. Hur många mellanrum är det? Läxa 8 På nedre halvan ska talen adderas tv å och två och på den övre halvan ska talen subtraheras. Läxa 6 7 Rita en

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1998. Tidsbunden del Nationellt prov i Matematik kurs A vt 1998 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och

Läs mer

REPETITION 3 A. a) b) a) 1 4 av 200 kr b) 10 % av 750 kr c) 2 3. av 60 kg. a) b) c) b) a) 6 8. a) b) b) 0,075 c) d) 0,9.

REPETITION 3 A. a) b) a) 1 4 av 200 kr b) 10 % av 750 kr c) 2 3. av 60 kg. a) b) c) b) a) 6 8. a) b) b) 0,075 c) d) 0,9. DEL I 1 Mät vinklarna. Gradtalen ska sluta på 0 eller 5. 2 Hur mycket är a) 1 4 av 200 kr b) 10 % av 750 kr c) 2 3 av 60 kg 3 Mät sidorna i hela och halva centimeter. Beräkna sedan omkrets och area av

Läs mer

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping

Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Enhet 591 Ekholmen Matematik Betygskriterier i matematik år 9 Ekholmsskolan i Linköping Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet De olika formerna samspelar och utgör varandras förutsättningar. För att

Läs mer

Repetitionsuppgifter 1

Repetitionsuppgifter 1 Repetitionsuppgifter 1 1 Vilka tal pekar pilarna på? a) b) Skriv talen med siffror 2 a) trehundra sju b) femtontusen fyrtiofem c) tvåhundrafemtusen tre 3 a) fyra tiondelar b) 65 hundradelar c) 15 tiondelar

Läs mer

9A Ma: Geometri. Det tredje arbetsområdet handlar om geometri.

9A Ma: Geometri. Det tredje arbetsområdet handlar om geometri. 9A Ma: Geometri Det tredje arbetsområdet handlar om geometri. Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att: - formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier

Läs mer

Namn: Hundradelar. 4 tiondelar 0, 4 17 tiondelar 1, tiondelar 298 hundradelar. Hundradelar. 98 hundradelar 875 hundradelar

Namn: Hundradelar. 4 tiondelar 0, 4 17 tiondelar 1, tiondelar 298 hundradelar. Hundradelar. 98 hundradelar 875 hundradelar arbetsblad 1:1 Positionssystemet > > Skriv talen med siffror. Glöm inte decimaltecknet. Ental Tiondelar Hundradelar 1 tiondel 0, 1 52 hundradelar 0, 5 2 tiondelar 0, 17 tiondelar 1, 7 9 tiondelar 0, 9

Läs mer

Extramaterial till Start Matematik

Extramaterial till Start Matematik EXTRAMATERIAL Extramaterial till Start Matematik Detta material innehåller diagnoser och facit till alla kapitel. Extramaterial till Start matematik 47-11601-0 Liber AB Får kopieras 1 70 Innehållsförteckning

Läs mer

Kängurutävlingen Matematikens hopp

Kängurutävlingen Matematikens hopp Kängurutävlingen Matematikens hopp Junior 2010 Här följer svar, rättningsmall och redovisningsblanketter. Förutom svar ger vi också några olika lösningsförslag. De flesta problem kan lösas på flera sätt

Läs mer

a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1)

a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1) REPETITION 2 A 1 Förenkla uttrycken. a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1) 2 Johannas väg till skolan är a m lång. a) Robins skolväg är 200 m längre än Johannas. Teckna ett uttryck för hur lång skolväg Robin

Läs mer

REPETITION 2 A. a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1)

REPETITION 2 A. a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1) REPETITION 2 A 1 Förenkla uttrycken. a) 4a + a b) 4a 3a c) 4(a + 1) 2 Johannas väg till skolan är a m lång. a) Robins skolväg är 200 m längre än Johannas. Teckna ett uttryck för hur lång skolväg Robin

Läs mer

Np MaB vt 2002 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2002

Np MaB vt 2002 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2002 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till utgången av juni 00. Anvisningar Provtid

Läs mer

9D Ma: Geometri VT 2018 Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

9D Ma: Geometri VT 2018 Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att: 9D Ma: Geometri VT 2018 Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera

Läs mer

Planering för kurs A i Matematik

Planering för kurs A i Matematik Planering för kurs A i Matematik Läromedel: Holmström/Smedhamre, Matematik från A till E, kurs A Antal timmar: 90 (80 + 10) I nedanstående planeringsförslag tänker vi oss att A-kursen studeras på 90 klocktimmar.

Läs mer

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form.

PROVUPPGIFTER. Steg 9 10 Bråk och procent. Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 2 Skriv i blandad form. Steg 9 10 Bråk och procent Godkänd 9 10 1 Skriv 0,03 i procentform. 16 2 Skriv i blandad form. 5 3 Vilket eller vilka av talen är lika med en åttondel? 0,8 2 8 2 16 0,12 1,8 4 Skriv 7 % i decimalform.

Läs mer

Matematik EXTRAUPPGIFTER FÖR SKOLÅR 7-9

Matematik EXTRAUPPGIFTER FÖR SKOLÅR 7-9 Matematik EXTRAUPPGIFTER FÖR SKOLÅR 7-9 Matematik Extrauppgifter för skolår 7-9 Pärm med kopieringsunderlag. Fri kopieringsrätt inom utbildningsenheten! Författare: Mikael Sandell Copyright 00 Sandell

Läs mer

Per Berggren och Maria Lindroth 2012-10-30

Per Berggren och Maria Lindroth 2012-10-30 Varierad undervisning Per Berggren och Maria Lindroth 2012-10-30 Matematiska förmågor Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga

Läs mer

Skolmatematiktenta LPGG06 Kreativ Matematik Delkurs 2 21 januari

Skolmatematiktenta LPGG06 Kreativ Matematik Delkurs 2 21 januari Skolmatematiktenta LPGG06 Kreativ Matematik Delkurs 2 21 januari 2016 8.15 13.15 Hjälpmedel: Miniräknare Ansvarig lärare: Maria Lindström 054-7002146 eller 070-5699283, Kristina Wallin 054-7002316 eller

Läs mer

8F Ma Planering v45-51: Algebra

8F Ma Planering v45-51: Algebra 8F Ma Planering v45-51: Algebra Arbetsform under en vecka: Tisdagar (50 min): Genomgång av gemensamma svårigheter i begrepp och metoder. Arbete i grupp med begrepp och metoder. Läxa: Läsa på anteckningar

Läs mer

Matematik Uppnående mål för år 6

Matematik Uppnående mål för år 6 Matematik Uppnående mål för år 6 Allmänt: Eleven ska kunna förstå, lösa samt redovisa problem med konkret innehåll inom varje avsnitt. Ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A VÅREN Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av juni månad 2002. NATIONELLT

Läs mer

STARTAKTIVITET 2. Bråkens storlek

STARTAKTIVITET 2. Bråkens storlek STARTAKTIVITET 2 Bråkens storlek Arbeta gärna två och två. Rita en stjärna över de bråk som är mindre än 1 2. Sätt ett kryss över de bråk som är lika med 1 2. Rita en ring runt de bråk som är större än

Läs mer

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall

matematik FACIT Läxbok Koll på Sanoma Utbildning Hanna Almström Pernilla Tengvall Koll på 2A matematik FACIT Läxbok Hanna Almström Pernilla Tengvall Sanoma Utbildning 1Volym Vad rymmer mest? Ringa in. Vad rymmer minst? Ringa in. Ta fram tre olika föremål som rymmer olika mycket. Rita

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Elevhäfte. Del I och Del II. Elevens namn och klass/grupp

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Elevhäfte. Del I och Del II. Elevens namn och klass/grupp Kursprov, vårterminen 2012 Matematik Elevhäfte Del I och Del II 1a Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2002

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2002 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till utgången av juni 00. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1996. Tidsbunden del

NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1996. Tidsbunden del NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS A VÅREN 1996 Tidsbunden del Anvisningar Provperiod 10 maj - 1 juni 1996. Provtid Hjälpmedel Provmaterialet 120 minuter utan rast. Miniräknare och formelsamling. Formelblad

Läs mer

Kängurutävlingen Matematikens Hopp Benjamin 2003 Uppgifter

Kängurutävlingen Matematikens Hopp Benjamin 2003 Uppgifter Kängurutävlingen Matematikens Hopp Uppgifter Arrangeras av Kungl. Vetenskapsakademien & NCM/Nämnaren 3-poängsuppgifter 1. Tomas har 9 hundrakronors-sedlar, 9 tiokronor och 10 enkronor. Hur mycket pengar

Läs mer

Språkstart Matematik Facit. Matematik för nyanlända. Jöran Petersson

Språkstart Matematik Facit. Matematik för nyanlända. Jöran Petersson Språkstart Matematik Facit Matematik för nyanlända Jöran Petersson Positionssystem hela tal s. 4-5 3. Skriv med siffror. 52 502 5002 65 665 6665 31 131 3131 4. Skriv hur mycket siffran är värd. 300 4 1000

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Bilagor

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Bilagor SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Bilagor Gemensamma matematikprov, analysinstrument och bedömningsmatriser för kvalitetshöjningar Författare: Per Ericson, Max Ljungberg

Läs mer

I den här uppgiften ska du undersöka förhållandet mellan parabelarean och rektangelarean.

I den här uppgiften ska du undersöka förhållandet mellan parabelarean och rektangelarean. 17. Figuren visar en parabel och en rektangel i ett koordinatsystem. Det skuggade området är begränsat av parabeln och x-axeln. Arean av det skuggade området kallas i fortsättningen parabelarean. Vid bedömning

Läs mer