PRISLISTA RADIOLOGI 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRISLISTA RADIOLOGI 2020"

Transkript

1 PRISLISTA RADIOLOGI 2020 Undersökningsgrupp Kod Namn Pris Datortomografi CT Multitrauma MYELOM CT myelomskelett CT skelettbiopsi CT Dosplanering CT spottkörtlar CT spottkörtlar med iv kontrast CT Hals/Thorax CT Hals/Thorax med iv kontrast CT Hals/Thorax utan och med iv kontrast CT munbotten CT munbotten utan och med iv kontrast CT inför inplantat av tänder CT Hals/Thorax/buk CT Hals/Thorax/Buk med iv kontrast CT Hals/Thorax/Buk utan och med iv kontrast CT Hals/Thorax/Buk med iv och po kontrast CT Hals/Thorax/Buk med po kontrast CT Thorax/Buk CT Torax/Buk med iv kontrast CT Thorax/Buk utan och med iv kontrast CT Thorax/Buk med po kontrast CT hjärna ANSIKTE CT hjärna/ansikte utan i v kontrast H-RYGG CT hjärna/halsrygg utan i v kontrast CT hjärna med iv kontrast AI HALS CT halsangiografi CT hjärna utan och med iv kontrast CT hjärnangiografi L CT hjärnangiografi (LInköping) CT orbita alt tårkanal CT orbita alt tårkanal med kontrast CT orbita alt tårkanal utan och med kontrast CT skallbas CT skallbas utan och med iv kontrast CT sella turcica CT sella turcica med iv kontrast CT skalle, sinus, ansiktsskelett N CT näsans bihålor CT sinus lågdos N CT näsans bihålor lågdos A CT ansiktsskelett lågdosundersökning CT skalle, sinus, ansiktssk. med iv kontrast N CT näsans bihålor med kontrast CT skalle, sinus, ansiktssk. u/m iv kontrast N CT näsans bihålor utan och med intravenös kontrast CT temporalben CT temporalben med iv kontrast CT temporalben u/m iv kontrast CT käkled CT käkled med iv kontrast CT hals och larynx CT hals/larynx punktion CT hals och larynx med iv kontrast CT hals och larynx u/m iv kontrast CT hals och larynx med po och iv kontrast CT halsryggrad CT halsryggrad med iv kontrast CT halsryggrad med intratekal kontrast CT bröstrygg CT bröstrygg med iv kontrast CT ländryggrad CT ländrygg punktion CT ländryggrad med iv kontrast CT ländryggrad utan och med iv kontrast CT ländryggrad med intratekal kontrast CT sakroiliakaleder CT sakroiliakaleder med iv kontrast CT bäcken/höftled CT bäckenmätning CT bäcken/höft punktion CT bäcken/höftled med iv kontrast CT bäcken/höftled utan och med iv kontrast CT Anterversionsvinkel CT torax CT biopsi torax CT torax med iv kontrast 1 823

2 AI PULMONALIS CT pulmonalisangiografi CT thorax och HRCT m iv kontrast CT torax u/m iv kontrast CT torax med po och iv kontrast CT torax med po kontrast CT lungor CT biopsi lunga CT lungor med iv kontrast PULMAI CT pulmonalisangiografi CT aorta/pulmonalis med i v kontrast CT aorta/pulmonalis utan och med i v kontrast CT buk STEN CT sten-ct CT helbuk+övrebuk u iv kontrast CT buk biopsi CT buk med dränage CT buk med iv kontrast AI CT bukangiografi CT helbuk + övre buk m iv kontrast CT buk utan och med iv kontrast URO CT urografi CT helbuk + övre buk u + m iv kontrast CT buk m iv och po. kontrast CT helbuk + övre buk m iv och po kontrast CT buk med peroral kontrast CT helbuk + övre buk med po kontrast CT övre buk CT övre buk med iv kontrast CT övre buk utan och med iv kontrast CT övre buk med peroral och iv kontrast CT övre buk med peroral kontrast CT pankreas med iv kontrast CT pankreas u/m iv kontrast CT pankreas med iv och peroral kontrast CT lever med iv kontrast CT lever u/m iv kontrast CT Colon utan iv kontrast CT Colon med iv kontrast CT Colon utan och med iv kontrast CT retroperitoneala rummet CT bukaorta/vena cava CT bukaorta vena cava med iv kontrast CT bukaorta vena cava u/m iv kontrast CT njurar UFAS Sten-CT med utsöndringsfas CT urinvägsöversikt CT njurar m iv kontrast CT njurar u/m iv kontrast CT njurar med po. och iv kontrast CT binjurar CT binjurar punktion CT binjurar m iv kontrast CT binjurar u/m iv kontrast CT nedre d buken inkl lilla bäckenet CT nedre buk med iv kontrast CT nedre buk u/m iv kontrast CT nedre buk med peroral och iv kontrast CT urinblåsa CT urinblåsa med po kontrast ARMAI CT armangiografi CT axelled CT axelled med iv kontrast CT axelled u/m iv kontrast CT överarm CT överarm med iv kontrast CT överarm u och m iv kontrast CT armbåge CT armbåge med iv kontrast CT armbåge utan och med iv kontrast CT underarm CT underarm med iv kontrast CT underarm utan och med iv kontrast CT handled CT hand CT lårben CT lårben med iv kontrast CT lårben utan och med iv kontrast CT knäled CT knäled med iv kontrast CT knäled utan och med iv kontrast 1 887

3 CT underben CT underben med iv kontrast CT underben utan och med iv kontrast CT fotled CT fotled med iv kontrast CT fotled utan och med iv kontrast CT fot CT fot med iv kontrast CT fot utan och med iv kontrast CBCT ANSIKTSSKELETT CBCT ansiktsskelett CBCT TEMPORALBEN CBCT temporalben Demonstration och granskning Granskning av us utförd på annan rtg avd X Eftergranskning av undersökning utförd på egen avdelning XX Eftergranskning av MR Dem av tid gransk us E Export GR US på operation, granskning REG US på operation, registrering X Import XAR Arkivering av undersökning Granskning av us utförd på annan rtg avd Dem av tid gransk us Granskning av us utförd på annan rtg avd Dem och gransk av tid gransk us Granskning av us utförd på annan rtg avd Dem och gransk av tid gransk us Granskning av us utförd på annan rtg avd Dem och gransk av tid gransk us Granskning av us utförd på annan rtg. avd Dem och gransk. av tid us Granskning scintigrafi Demonstration skintigrafi Granskning av us utförd på annan rtg avd Demonstration av tid gransk us Granskning av us utförd på annan rtg avd Demonstration av tid gransk us Granskning av us utförd på annan rtg avd Dem och gransk av tid gransk us 0 M00.01 Granskning MR 651 M00.02 Demo MR 0 Hals- och bröstorgan Hals-bröstorgan gml Hals-bröstorg fistulografi Epifarynx/nasofarynx Larynx (utan kontrast) Trakea Hjärta och lungor Hjärta och lungor i gml Lunga, Punktion, assistans vid Porta-Cath översikt Porta-Cath med kontrast Lungor lung-allergi Lungor hälsokontroll Lungor liggande Lungor vårdavd Lungor CVK-läge Pcemakerinläggning Klaffilmning DSA torakal angiografi CVK Coronar angiografi Coronar angiografi GRAFT OCT OCT Ai Pericardiocentes Coronarai samt PCI FK Coronar angio samt PCI, flera kärl Perkutan coronar interv. (PCI) CTO CTO FK Percutan coronar intervention (PCI), flera kärl PCI Tryckmätning Inläggning av aortapump Mag-, tarm- och bukorgan Bukorgan i gml Bukorgan fistulografi Bukorgan övers drän, kateter Hypofarynx/Esofagus Hypofarynx/Esophagus med peroral kontrast Esophagus Hypofarynx Ventrikel och duodenum Kontroll av Witzelfistel Ventr dubbelkontr u sond Ventr dubbelkontr m sond 4 406

4 Mag-, tarm- och bukorgan Hypoton duodenografi Tunntarm passage Tunntarm dubbel u sond Tunntarm dubbelkontr m sond Kolon enkelkontrast Kolon anastomoskontroll Kolon rep av volvulus Defekografi Anal fistulografi Anografi (barn) Stomikontroll Herniografi Peroperativ kolangiografi Kolangiografi, postoperativ PTC med direktpunktion Buköversikt ("akut buk") Buk, akut vårdavdelning Buk främmande kropp Buk i gml Fistulografi buk Buk, kateterkontroll Buköversikt ("ej akut") DSA lumbalaorta ia DSA A mesent inf/sup/tr coel ia Arteriografi två eller flera bukartärer Lumbal kavografi Grundavgift cavo intervention PTC med externt dränage PTC kontroll PTC med endoprotes alt intern dränage Stent i gallvägar Byte av gallvägskateter Embolisering bukartär Reponering av invagination PTA bukartär EVAR Percutan cholecystostomi/percutant bukdränage E49.06 Duktogr. Lever, pancreas (ERCP) 208 MRT-undersökning M01.00 MR spottkörtlar M03.00 MR epifarynx M03.00 MB MR munbotten M03.00 TUN MR tungbas M10.00 MR hjärna M10.00 DOS MR hjärna dosplanering M10.69 MR carotisangiografi M12.00 MR orbita M14.00 MR sella M15.00 MR skalle, sinus, ansiktsskelett M15.00 MAN MR mandibel M16.00 MR temporalben M18.00 MR halsens mjukdelar M18.69 MR angio halskärl M20.00 MR halsrygg M22.00 MR bröstrygg M24.00 MR ländrygg M24.07 MR Helrygg M24.07S MR helrygg projekt M26.00 MR saccrum/si-leder M26.00 SI MR SI-leder M29.00 MR bäcken/höft M29.69 MR benangiografi M29.69 BB MR angio bäcken/ben M30.00 MR thorax M31.00 MR hjärta M31.07 MR Hjärta i projekt M33.00 MR aorta/mediastinum M34.00 MR bröstkörtlar M40.00 MR buk M40.69 MR bukvensangiografi M41.00 MR övre buk M43.00 MR pankreas M43.00 IPMN MR pancreas IPMN M44.00 MR lever M45.00 MR gallvägar M51.69 MR bukaortaangiografi M52.00 MR njurar/renalkärl M52.69 MR njurar/renalkärl angiografi M55.00 MR lilla bäckenet M55.07 MR rektum M55.69 MR aortofemoral angio 2 939

5 M57.00 MR prostata/vesiklar M57.01 FR Granskning av MR prostata med fusionsritning M57.07 MR prostata guldkorn M59.00 MR tunntarm M62.00 MR axel M62.00S MR Axel projekt M62.27 MRT axelartrografi M63.00 MR överarm M63.69 MR angio arm M64.00 MR armbåge M65.00 MR underarm M66.00 MR Handled M67.00 MR Hand M68.00 MR lårben M69.00 MR knäled M70.00 MR underben M71.00 MR fotled M72.00 MR fot Nervsystem Lumbal Myelografi Cervikal myelografi Carotis com-angiografi ia DSA Vertebralis-angiografi ia DSA aortocervical pv DSA AI-us susp hjärndöd PET-CT PET-CT demenstutredning PET-CT tumörlokalisation PET-CT strålplanering Skelett, bäcken och extremiteter Skel/mjukdelar gml Skel/mjukdelar fistulografi Skalle, Neurokranium Skalle mjukdelar Skalle, shuntläge STR Shuntinställning STRATA Ansiktsskelett Gransk odontolog Demo odontolog Sternum Halsryggrad Bröstryggrad Bröstryggrad blockad Ländryggrad Ländryggrad blockad Revben Bäcken CRAP Cristaapofyser Sakrum/Coccyx Skoliosundersökning - kontroll Nyckelben Axel, Akromioklavikularled Skulderblad Överarm Armbågsled Underarm Handled Hand eller del därav Höftled Höftledsundersökning av nyfödd Lårben Thrombostatinjektion Knäled Knä benvinkelmätning Översikt protesbäcken Hel extremitet längd och vinkelmätning Underben Fotled Bestämning av skelettålder Hälben mellanfot, tår Helskelett DSA subclavia ia Armangiografi ia Perope femoralis-angiografi DSA Femoralisai ia A femoralis stentinl AI lumbalaorta, bäcken och femoralis ia AI lumbalaorta, bäcken och femoralis CVK Actilysbeh bäcken-ben A iliaca stentinläggning DSA kontroll efter trombosbehandling DSA dialysfistel i CVK DSA dialysfistel i ia

6 Armflebografi Benflebografi, antegrad Benflebografi, retrograd Perkt. transl. dil. av bäcken artär Perkt. transl. dil. av benartär PTA armartär Inl av kateter för trombolys Perkutan suturering kärl Ultraljud Ultraljudsundersökning på vårdavdelning Ultraljud mjukdel Ulj biopsi/punktion uns ULJ hjärna ULJ spottkörtlar ULJ spottkörtlar biopsi/punktion Ultraljud huvud mjukdelar Ultraljud huvud biopsi/punktion ULJ perikardiet ULJ pleura ULJ pleura punktion/biopsi ULJ pleura drän/intervention ULJ mediastinum Biopsi/punktion ULJ thyreoidea ULJ tyroidea punktion/biopsi ULJ halsens mjukdelar ULJ halsens mjukdelar punktion/biopsi ULJ halskärl ULJ bröstkorgsvägg (axill) ULJ bröstkorgsvägg punktion/biopsi Dränage/intervention ULJ bröstkörtlar ULJ översikt av buken (flera organ) ASC Ultraljud buk - ascitesfrågeställning BARNBUK ULJ LGP, mjälte, njurar och urinblåsa samt retroperitoneum INVAG Ultraljud invagination ULJ buk punktion/biopsi ULJ buk med kontrast ULJ buk interventionell åtgärd HB ULJ hel buk ULJ lever ULJ lever punktion/biopsi ULJ lever med kontrast ULJ lever interventionell åtgärd ULJ gallblåsa GV ULJ gallblåsa och gallvägar ULJ gallblåsa provokation ULJ gallblåsa punktion/biopsi ULJ gallblåsa med kontrast ULJ gallblåsa dränage/intervention ULJ pankreas ULJ pankreas punktion/biopsi ULJ pankreas interventionell åtgärd ULJ mag-tarmkanal ULJ mag-tarmkanal intervention/dränage ULJ mjälte ULJ mjälte punktion/biopsi ULJ mjälte med kontrast ULJ bukaorta Ultraljud bukaorta med kontrast ULJ vena cava ULJ gallvägar Ulj gallvägar med intervention ULJ bukvägg ULJ bukvägg punktion/biopsi ULJ bukvägg med kontrast Ulj Bukvägg dränage/intervention ULJ njurar URINBL BARN Ultraljud njurar och urinblåsa BARN ULJ njurar punktion/biopsi ULJ njurar med kontrast ULJ njurar interventionellt ULJ transplanterad njure ULJ urinblåsa Biopsi/punktion ULJ urinblåsa dränage/interv ULJ skrotum Ulj pung biopsi/punktion ULJ binjurar ULJ retroperitoneum, exkl. njurar ULJ retroperitoneum, interventionell åtgärd 4 053

7 ULJ rygg ULJ ben, leder och diskar mjukdelar ULJ Rygg punktion/biopsi ULJ axelled ULJ axelled punktion/biopsi ULJ arm K Ultraljud kärl arm Ultraljud axill ULJ arm mjukdelar ULJ arm punktion/biopsi X ULJ Axill punktion/biopsi Dränage-intervention ULJ höftled BARN Ultraljud höftprovokation barn LJUMSKE Ultraljud ljumske ULJ höftled mjukdelar ULJ höft steroidinjektion LJUMSKE Ultraljud ljumske biopsi/punktion ULJ ljumske med kontrast ULJ höft drän/intervention ULJ ben, nedre extremitet FL Ultraljud fotled K Ultraljud kärl ben ULJ ben, nedre extremitet mjukdelar F Ultraljud mjukdelar fot ULJ fotled steroidinjektion ULJ knäled Sklerosering patellarsena ULJ knäled punktion/biopsi ULJ lilla bäckenet ULJ lilla bäckenet punktion/biopsi ULJ lilla bäckenet drän/intervention Urogenitalorgan Byte av blåskateter Översikt dränage/kateter Urinvägsöversikt Blåskateterinläggning SP Inläggning av suprapubiskateter Blåsöversikt Urografi utan kompression Urografi med kompression Retrografi pyelografi Retrografi pyelografi på op Antegrad pyelografi i befintlig kateter Antegrad pyelografi i befintlig kateter va Uretrocystrografi, cystografi, uretrografi Miktions-Uretrocystografi DSA Renal ia sel DSA Binjure ai sel Pekutan nefrostomi Nefrostomi, kateterkontroll Byte av nefrostomikateter Embolisering av njurartär Stent eller splint i uretär Varikocele

PRISLISTA RADIOLOGI 2015 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748

PRISLISTA RADIOLOGI 2015 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748 PRISLISTA RADIOLOGI 2015 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748 NERVSYSTEMET 100.01 Granskning av us utförd på annan rtg avd 675 785 1 200 100.02 Dem av tid gransk us 439 549 964

Läs mer

PRISLISTA RADIOLOGI 2018 Ansvariga: Oskar Löfgren Karin Hansson

PRISLISTA RADIOLOGI 2018 Ansvariga: Oskar Löfgren Karin Hansson 1 PRISLISTA RADIOLOGI 2018 Ansvariga: Oskar Löfgren 010-242 24 38 Karin Hansson 010-243 57 48 NERVSYSTEMET 100.01 Granskning av us utförd på annan rtg avd 654 760 1 162 100.02 Dem av tid gransk us 426

Läs mer

PRISLISTA RADIOLOGI 2017 Ansvariga: Oskar Löfgren Karin Hansson

PRISLISTA RADIOLOGI 2017 Ansvariga: Oskar Löfgren Karin Hansson PRISLISTA RADIOLOGI 2017 Ansvariga: Oskar Löfgren 010-242 24 38 Karin Hansson 010-243 57 48 NERVSYSTEMET 100.01 Granskning av us utförd på annan rtg avd 657 764 1 168 100.02 Dem av tid gransk us 428 535

Läs mer

PRISLISTA RADIOLOGI 2014 Ansvariga: Oskar Löfgren Karin Hansson

PRISLISTA RADIOLOGI 2014 Ansvariga: Oskar Löfgren Karin Hansson PRISLISTA RADIOLOGI 2014 Ansvariga: Oskar Löfgren 036-322438 Karin Hansson 0381-35748 NERVSYSTEMET 100.01 Granskning av us utförd på annan rtg avd 709 824 1 260 100.02 Dem av tid gransk us 461 576 1 012

Läs mer

Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2014 +14% Grund Prislista 2014. Radiolog ikod

Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2014 +14% Grund Prislista 2014. Radiolog ikod 00005 Narkos på röntgenavdelning 382 435 00013 Rotablator 6 294 7 175 00067 Tryckmätning intravaskulärt 6 294 7 175 00095 Ultraljud endovaskulärt 6 294 7 175 00087 Resistmätning 1 043 1 190 10001 Eftergranskning

Läs mer

PRISLISTA RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN

PRISLISTA RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN PRISLISTA 2014 RÖNTGEN BORÅS-SKENE- ULRICEHAMN lista 2014 Soskod Klartext undersökning 10001 Granskning av neuroradiologiska undersökningar annan avd 790 10002 Demonstration av neuroradiologiska undersökningar

Läs mer

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Grund Prislista 2015 Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2015 +16% (Abon= Debiteras via abonnemang) Kod Undersökning 2015 2015 00031 Ett stent

Läs mer

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen Prislista 2015 Medicinsk service Hälsoval Blekinge Röntgen 13000 Myelografi lumbal 4 690 kr 13300 Myelografi cervikal 4 690 kr 17900 AI Hjärndödsundersökning 8 252 kr 19600 Nervblockad 2 372 kr 30002 Demo

Läs mer

Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och

Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och Analyskod Tjänst Pris 2015 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr (00001) 1 000 00002 Extra materialkostnader angio och intervention 2000 kr (00002) 2 000 00003 Extra materialkostnader

Läs mer

30002 Demonstration av thoraxradiologisk undersökning Epipharynx/nasopharynx Larynx (utan kontrast) 553

30002 Demonstration av thoraxradiologisk undersökning Epipharynx/nasopharynx Larynx (utan kontrast) 553 Röntgen Borås, Skene och Ulricehamn Prislista 2016 10001 Granskning av neuroradiologiska undersökningar annan avd 820 10002 Demonstration av neuroradiologiska undersökningar 686 30001 Granskning av thoraxradiologisk

Läs mer

Prislista - Radiologi Västerbotten 2010 Hälsoval 1 poäng = 257,00 kr

Prislista - Radiologi Västerbotten 2010 Hälsoval 1 poäng = 257,00 kr Prislista - Radiologi Västerbotten 2010 Hälsoval 1 poäng = 257,00 kr Åtgärder som fördyrar undersökningarna Ustyp Akut Dag kl 07.30-16.30 0,5 + us poäng Akut kväll vardag kl 16.31-21.00 1 + us poäng Jour

Läs mer

PRISLISTA 2011 ENLIGT SLL-AVTAL FÖR: PRIMÄRVÅRD, GERIATRIK, PSYKIATRI, PRIVATA SPECIALISTLÄKARE

PRISLISTA 2011 ENLIGT SLL-AVTAL FÖR: PRIMÄRVÅRD, GERIATRIK, PSYKIATRI, PRIVATA SPECIALISTLÄKARE Prislista 2011 (gäller fr o m 2011-07-01), Röntgenklinik Us-kod Undersökning Pris 2011 200 01 Granskning: 1-2 us rtg/ultraljud Ersta 290 200 02 Granskning: Mer än 2 us rtg/ultraljud Ersta 290 201 01 Granskning:

Läs mer

Prislista 2018 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen

Prislista 2018 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen lista Medicinsk service Hälsoval Blekinge Röntgen 13000 Myelografi lumbal 4 690 6 611 19600 Nervrotsblockad 2 372 3 351 30400 Trakea 418 744 32000 Lungor 456 601 32030 Lungor tomosyntes 447 601 32300 Lungor

Läs mer

Prislista 2015 - Bild-och funktionsmedicin Västerbotten Hälsoval 1 poäng = 288,57 kr

Prislista 2015 - Bild-och funktionsmedicin Västerbotten Hälsoval 1 poäng = 288,57 kr Prislista 2015 - Bild-och funktionsmedicin Västerbotten Hälsoval 1 poäng = 288,57 kr Åtgärder som fördyrar undersökningarna Poäng Akut Dag kl 07.30-16.30 0,5 + us poäng Akut kväll vardag kl 16.31-21.00

Läs mer

Prislista Unilabs AB 2015

Prislista Unilabs AB 2015 Prislista Unilabs AB 2015 Kod EFTERGRANSKNING Undersökningsnamn Pris/ undersökning (SEK) 200 01 P0 Granskning konventionell röntgen 510 280 01 P0 Granskn/demo DT/MR 816 290 01 P0 Granskn/demo ulj 510 800

Läs mer

PRISLISTA 2018 Röntgen Borås, Skene och Ulricehamn + Nuklearmedicin

PRISLISTA 2018 Röntgen Borås, Skene och Ulricehamn + Nuklearmedicin 100001 Demonstration extern, neuroradiologisk undersökningen utan egen kod 581 100002 Demonstration intern, neuroradiologisk undersökningen utan egen kod 581 300001 Demonstration extern, hals- bröstorgan

Läs mer

Röntgen Borås, Röntgen Skene, Röntgen Ulricehamn och Nuklearmedicin 2019

Röntgen Borås, Röntgen Skene, Röntgen Ulricehamn och Nuklearmedicin 2019 Us Kod Namn Pris 100001 Demonstration extern, neuroradiologisk undersökningen utan egen kod 593 100002 Demonstration intern, neuroradiologisk undersökningen utan egen kod 593 130000 Lumbal myelografi 4491

Läs mer

RÖNTGENPRISER Medicinsk diagnostik. USkod Klartext Pris 2018 Anmärkning Injektion sentinelbröstus Vbg 2 855,00

RÖNTGENPRISER Medicinsk diagnostik. USkod Klartext Pris 2018 Anmärkning Injektion sentinelbröstus Vbg 2 855,00 00700 Injektion sentinelbröstus Vbg 2 855,00 00900 Inj sentinelbröst Hstd 2 855,00 00910 Sentinel nod Hstd 4 640,00 10002 Demonstration av neuroradiologisk undersökning 286,00 Undersökningar inom nervsystemet

Läs mer

USkod Klartext Pris 2014

USkod Klartext Pris 2014 RÖNTGENPRISER 2014 USkod Klartext Pris 2014 anm. 00700 Injektion sentinelbröstus Vbg 2 475,00 00710 Injektion Myocardscint 0,00 00900 Inj sentinelbröst Hstd 2 475,00 10001 Granskning av neuroradiologisk

Läs mer

Undersökning av kvinnor i fertil ålder

Undersökning av kvinnor i fertil ålder Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Strålskydd av patient Giltig fr.o.m: Faktaägare: Sofia Åkerberg, leg sjukhusfysiker Medicinsk fysik Fastställd av: Sara Olsson, Cheffysiker Revisions nr: 2 Gäller

Läs mer

Prislista 2016 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen

Prislista 2016 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen Prislista 2016 Medicinsk service Hälsoval Blekinge Röntgen 13000 Myelografi lumbal 4 690 kr 17900 AI Hjärndödsundersökning 8 252 kr 19600 Nervrotsblockad 2 372 kr 30002 Demo 293 kr 30100 Epifarynx 353

Läs mer

Grundpris för röntgenundersökningar inkl. mammografi

Grundpris för röntgenundersökningar inkl. mammografi Grundpris för röntgenundersökningar inkl. mammografi Kod Namn Pris 00001 Extra materialkostnader angio och intervention 1000 kr 1000 00002 Extra materialkostnader angio och intervention 2000 kr 2000 00003

Läs mer

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015 Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Nytt namn samma professionella team www.ptjrontgen.se Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Gäller från 1 juli 2015

Läs mer

RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015. Prislista 2015 Region Skåne

RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015. Prislista 2015 Region Skåne RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015 Prislista 2015 Region Skåne Nytt namn samma professionella team www.ptjrontgen.se Prislista 2015 Region Skåne Gäller från 1 januari 2015 Praktikertjänst Röntgen i

Läs mer

PRISLISTA RÖNTGENKLINIKEN 2018

PRISLISTA RÖNTGENKLINIKEN 2018 Produktkod Pris Narkos på röntgenavdelning 00005 495 Mekanisk trombolys 00013 22 661 Ett stent 00031 5 062 Två stent 00032 10 125 Tre stent 00033 15 187 Fyra stent 00034 20 249 Läkemedelsballong 00035

Läs mer

SkaS prislista för primärvård med VGPV-avtal 2017 Undkod Namn VGPV NERVSYSTEM, GRANSKN/DEMO EXTERN UNDERSÖKN NERVSYSTEM,

SkaS prislista för primärvård med VGPV-avtal 2017 Undkod Namn VGPV NERVSYSTEM, GRANSKN/DEMO EXTERN UNDERSÖKN NERVSYSTEM, SkaS prislista för primärvård med VGPV-avtal 2017 Undkod Namn VGPV 2017 10001 NERVSYSTEM, GRANSKN/DEMO EXTERN UNDERSÖKN. 819 10002 NERVSYSTEM, GRANSKN/DEMO INTERN UNDERSÖKN. 678 13000 LUMBAL MYELOGRAFI

Läs mer

Prislista 2010 Radiologi Hälsoval

Prislista 2010 Radiologi Hälsoval Prislista 2010 Radiologi Hälsoval Radiologen gör berättigandebedömning och kan styra om till annan modalitet. Kontakt tas då med remittent. Priserna gäller planerade undersökningar. Kod Benämning Pris

Läs mer

MEDICINSK SERVICE Produktkod Pris 2019 Röntgenkliniken

MEDICINSK SERVICE Produktkod Pris 2019 Röntgenkliniken Narkos på röntgenavdelning 00005 509 Mekanisk trombolys 00013 23 289 Ett stent 00031 5 202 Två stent 00032 10 405 Tre stent 00033 15 607 Fyra stent 00034 20 810 Läkemedelsballong 00035 6 503 Läkemedelsstent

Läs mer

SLL Gäller från 1 juli Prislista 2017 Stockholms läns landsting SLL

SLL Gäller från 1 juli Prislista 2017 Stockholms läns landsting SLL SLL 2017-1.0 Gäller från 1 juli 2017 Prislista 2017 Stockholms läns landsting SLL www.ptjrontgen.se Prislista 2017 Stockholms läns landsting SLL Gäller från 1 juli 2017 Innehållsförteckning Allmän information

Läs mer

SLL Gäller från 1 juli Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL

SLL Gäller från 1 juli Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015 Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL www.ptjrontgen.se Prislista 2016 Stockholms läns landsting SLL Gäller från 1 juli 2016 Innehållsförteckning Allmän information

Läs mer

VGPV prislista SkaS BMF radiologi/nuklearmedicin 2016 Undkod Namn

VGPV prislista SkaS BMF radiologi/nuklearmedicin 2016 Undkod Namn VGPV prislista SkaS BMF radiologi/nuklearmedicin 2016 Undkod Namn 2016 VGPV 10001 NERVSYSTEM, GRANSKN/DEMO EXTERN UNDERSÖKN. 777 10002 NERVSYSTEM, GRANSKN/DEMO INTERN UNDERSÖKN. 651 13000 LUMBAL MYELOGRAFI

Läs mer

49248_2 PTC självexp. stent 2 st _3 PTC självexp. stent 3 st _4 PTC täckt stent 1 st Byte av

49248_2 PTC självexp. stent 2 st _3 PTC självexp. stent 3 st _4 PTC täckt stent 1 st Byte av 00002 Eftergranskning utan ronddemo 310 434 00003 Arkivering av bilder 170 238 10001 Granskning 620 868 10002 Demonstration 310 434 10136 Fistulografi 4 330 6 062 10150 Punktion/biopsi 960 1 344 10151

Läs mer

Gäller från 1 januari Prislista 2018 Region Skåne

Gäller från 1 januari Prislista 2018 Region Skåne 2018 1.0 Gäller från 1 januari 2018 Prislista 2018 Region Skåne Praktikertjänst Röntgen har sedan 2012 avtal med Region Skåne avseende bilddiagnostik. Åtagandet omfattar medicinsk service i form av bilddiagnostiska

Läs mer

Gäller från 1 januari Prislista 2017 Region Skåne

Gäller från 1 januari Prislista 2017 Region Skåne 2017 1.0 Gäller från 1 januari 2017 Prislista 2017 Region Skåne Praktikertjänst Röntgen har sedan 2012 avtal med Region Skåne avseende bilddiagnostik. Åtagandet omfattar medicinsk service i form av bilddiagnostiska

Läs mer

Gäller från 1 januari Prislista 2019 Region Skåne

Gäller från 1 januari Prislista 2019 Region Skåne 2019 1.0 Gäller från 1 januari 2019 Prislista 2019 Region Skåne Praktikertjänst Röntgen har sedan 2012 avtal med Region Skåne avseende bilddiagnostik. Åtagandet omfattar medicinsk service i form av bilddiagnostiska

Läs mer

Gäller från 1 januari Prislista 2016 Region Skåne

Gäller från 1 januari Prislista 2016 Region Skåne 2016 1.0 Gäller från 1 januari 2016 Prislista 2016 Region Skåne Praktikertjänst Röntgen har sedan 2012 avtal med Region Skåne avseende bilddiagnostik. Åtagandet omfattar medicinsk service i form av bilddiagnostiska

Läs mer

Prislista röntgenundersökningar 2019

Prislista röntgenundersökningar 2019 Ustyo kod Ustyp namn Pris 2019 Jourpris 2019 00002 Eftergranskning utan ronddemo 340 475 00003 Arkivering av bilder 175 245 00005 Länkning av bilder 175 245 10001 Granskning 679 951 10002 Demonstration

Läs mer

Nedanstående priser används då relevant DRG-prissättning inte är möjlig.

Nedanstående priser används då relevant DRG-prissättning inte är möjlig. 1 (12) Datum Enheten för Ekonomistyrning 2014-03-27 Prislista för öppen- och sluten vård, undersökningar och åtgärder vid hälso- och sjukvårdens samt folktandvårdens inrättningar i Värmland, avseende utomlänspatienter

Läs mer

PRISLISTA RÖNTGEN 2012 vid Hallands Sjukhus

PRISLISTA RÖNTGEN 2012 vid Hallands Sjukhus PRISLISTA RÖNTGEN 2012 vid Hallands Sjukhus (2011-11-15) kr UsKod Klartext Pris 2012 00700 Injektion sentinelbröstus Vbg 1 140,00 00900 Inj sentinelbröst Hstd 1 140,00 10001 Granskning av neuroradiologisk

Läs mer

Gäller från 1 januari Prislista 2018 Uppsala

Gäller från 1 januari Prislista 2018 Uppsala 2018 2.0 Gäller från 1 januari 2018 Prislista 2018 Uppsala www.ptjrontgen.se Prislista 2018 Uppsala Gäller från 1 januari 2018 Praktikertjänst Röntgen Samariterhemmet Postadress Praktikertjänst Röntgen

Läs mer

Prislista Ustyp Kod Ustyp Namn Grundpris 2018 Jourpris 2018

Prislista Ustyp Kod Ustyp Namn Grundpris 2018 Jourpris 2018 00002 Eftergranskning utan ronddemo 330 462 00003 Arkivering av bilder 170 238 00005 Länkning av bilder 170 238 10001 Granskning 660 924 10002 Demonstration 330 462 10136 Fistulografi 4 560 6 384 10150

Läs mer

Prislista Röntgenkliniken 2017

Prislista Röntgenkliniken 2017 Undersökningsnamn Pris Us.kod Komplettering 0 00001 Eftergranskning utan ronddemo 320 00002 Arkivering av bilder 170 00003 Länkning av bilder 170 00005 Granskning 640 10001 Demonstration 320 10002 Fistulografi

Läs mer

Unilabs Globen Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30

Unilabs Globen Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Unilabs Globen Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Undergrupp ProduktKod ProduktNamn Pris Nervsystem 19661 NERVSYSTEM,NRB + genomlysning halsrygg 2152 Nervsystem 19662 NERVSYSTEM,NRB

Läs mer

Södersjukhuset Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30

Södersjukhuset Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Södersjukhuset Medicinsk Radiologi Prislista för perioden 2016-01-01-2016-06-30 Undergrupp ProduktKod ProduktNamn Pris Nervsystem 13000 NERVSYSTEM,Lumbal myelografi 4099 Nervsystem 13100 NERVSYSTEM,Lumbothorakal

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Koncerninköp

Koncernkontoret Avdelningen för Koncerninköp Koncernkontoret Avdelningen för Koncerninköp 1 (8) Marknadsanalys av bild- och funktionsmedicin Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att sjukvårdstjänsten Bild- och funktionsmedicin ska upphandlas

Läs mer

Gäller från 1 januari Prislista 2018 Eriksborg, Västerås

Gäller från 1 januari Prislista 2018 Eriksborg, Västerås 2018-1.0 Gäller från 1 januari 2018 Prislista 2018 Eriksborg, Västerås www.ptjrontgen.se Prislista 2018 Eriksborg, Västerås Gäller från 1 januari 2018 Praktikertjänst Röntgen i korthet Praktikertjänst

Läs mer

Förteckning över undersökningsmetoder

Förteckning över undersökningsmetoder Undersökningar som utförs på Mobiletterna är inte ackrediterade. Ultraljud höftleder och ultraljud urinvägar på barn är ackrediterade för rum 30A. Konventionella undersökningar som utförs på undersökningsrum

Läs mer

Prislista Mikrobiologi 2013

Prislista Mikrobiologi 2013 Prislista Mikrobiologi 2013 Analys 2013 pris med abonnemang* Pris kr 2013 pris utan abonnemang* Pris kr Allmän odling (sår, ögon, cvk etc) 210,00 274,00 Allmän odling + svamp 231,00 299,00 ANA 146,00 190,00

Läs mer

ARBETSFYSIOLOGI Arbetsprov 1799 Arbetsprov på rullande matta 1799 Arbetsprov, hälsokontroll 1799 Ergospirometri 2361

ARBETSFYSIOLOGI Arbetsprov 1799 Arbetsprov på rullande matta 1799 Arbetsprov, hälsokontroll 1799 Ergospirometri 2361 Fysiologkliniken Pris 2014 Ny prismodell ELEKTROKARDIOGRAFI 2014 EKG i vila med tolkning 291 EKG i vila utan tolkning/preop 241 Högupplöst EKG 622 Långtidsregistrering av EKG, händelse 1132 Långtidsregistrering

Läs mer

Utomlänsprislista Landstinget Västmanland 2016

Utomlänsprislista Landstinget Västmanland 2016 Utomlänsprislista Landstinget Västmanland 2016 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Under 2016 planeras övergång till DRG-fakturering

Läs mer

Utomlänsprislista Landstinget Västmanland 2015

Utomlänsprislista Landstinget Västmanland 2015 Utomlänsprislista Landstinget Västmanland 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Utöver fakturering enligt utomlänsprislistan

Läs mer

Årsrapport för 2012 avseende användningsparametrar för genomlysningsutrustning i Landstinget Kronoberg.

Årsrapport för 2012 avseende användningsparametrar för genomlysningsutrustning i Landstinget Kronoberg. 20130328 Medicinskt servicecentrum Medicinsk fysik och teknik MFTr 2013/4 Medicinsk fysik Årsrapport för 2012 avseende användningsparametrar för genomlysningsutrustning i Landstinget Kronoberg. Bertil

Läs mer

Medicinsk radiologi är en diagnostisk och terapeutisk specialitet, som omfattar såväl akuta som icke akuta sjukdomstillstånd.

Medicinsk radiologi är en diagnostisk och terapeutisk specialitet, som omfattar såväl akuta som icke akuta sjukdomstillstånd. MEDICINSK RADIOLOGI I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Medicinsk radiologi innefattar avbildningsmetoder och kvantitativa metoder som ger morfologisk och funktionell information

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

Checklista Röntgensjuksköterskeprogrammet

Checklista Röntgensjuksköterskeprogrammet Checklista Röntgensjuksköterskeprogrammet Momenten i checklistan skall börja tränas från termin 3. De kan därefter tränas i kommande kliniska utbildningsperioder i termin 4, 5 och 6. Momenten kan utföras

Läs mer

Handbok för remittenter

Handbok för remittenter LANDSTINGET I VÄRMLAND 1(43) Handbok för remittenter Beställning av röntgenundersökningar Skelett Lungor Datortomografi Ultraljud Genomlysning Urinvägar LANDSTINGET I VÄRMLAND 2(43) Innehållsförteckning

Läs mer

Rift Valley Tanzania Lena Caval in 26 november

Rift Valley Tanzania Lena Caval in 26 november Skelett radiologi Lena Cavallin, MD, PhD Neuroradiolog Skelettradiolog Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge CLINTEC, Karolinska Institutet Rift Valley Tanzania Lena Cavallin 26 november

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (34) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Bild- och funktionsmedicin prislista 2015 Region Skåne

Bild- och funktionsmedicin prislista 2015 Region Skåne Bild- och funktionsmedicin prislista 2015 Region Skåne All verksamhet som bedrivs på sjukhus, oavsett huvudman, betalar enligt prislistan. Verksamhet som bedrivs utanför sjukhusmiljö, oavsett huvudman,

Läs mer

Vaskulära interventioner

Vaskulära interventioner Interventionell radiologi Procedurer utförda i i kroppen underanvändandet ndandet av radiologiska metoder, i stället för f r / eller som ett komplement till kirurgi Var? Organ Kärl Hålrum Vaskulära interventioner

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSRADIOLOGI

BARN- OCH UNGDOMSRADIOLOGI BARN- OCH UNGDOMSRADIOLOGI I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten barn- och ungdomsradiologi omfattar fördjupade medicinskt radiologiska kunskaper och färdigheter i utredning,

Läs mer

Bild- och funktionsmedicin prislista 2016 Region Skåne

Bild- och funktionsmedicin prislista 2016 Region Skåne Bild- och funktionsmedicin prislista 2016 Region Skåne All verksamhet som bedrivs på sjukhus, oavsett huvudman, betalar enligt Normalprislistan. Verksamhet som bedrivs utanför sjukhusmiljö, oavsett huvudman,

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (34) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Lena Gordon Murkes Barnröntgen ALB

Lena Gordon Murkes Barnröntgen ALB Lena Gordon Murkes Barnröntgen ALB Hur gör man? Hur ska man tänka? Akuta frågeställningar exempelvis infektion eller trauma Utredning skalle, thorax buk och skelett Kartläggning av anomali, skada angiografier

Läs mer

Bihålor/Skallbas/Ansikte/Halsens mjukdelar. Käkleder - RA. Käkleder - Standard/Odontologi. Halsrygg - RA. Sternoclavicularled - RA

Bihålor/Skallbas/Ansikte/Halsens mjukdelar. Käkleder - RA. Käkleder - Standard/Odontologi. Halsrygg - RA. Sternoclavicularled - RA 1 Bihålor/Skallbas/Ansikte/Halsens mjukdelar Käkleder - RA Käkleder - Standard/Odontologi Halsrygg - RA Sternoclavicularled - RA Bröstkorg Tumör/Förändring el - Glenohumeral Anteversion el - Standard el

Läs mer

Diagnostiska referens och standardnivåer. Diagnostiska referens och standardnivåer

Diagnostiska referens och standardnivåer. Diagnostiska referens och standardnivåer Sida (6) Eftersom den önskade diagnostiska informationen i regel är avgörande för undersökningens omfattning och därmed stråldosen finns inga dosgränser angivna för patienter som genomgår röntgenundersökningar.

Läs mer

ULTRALJUD ANGIOGRAFITEKNIK INDIKATIONER ANGIOGRAFITEKNIK. CT-angiografi. CT-angiografi. Angiografi och perifer kärlintervention. Fördelar.

ULTRALJUD ANGIOGRAFITEKNIK INDIKATIONER ANGIOGRAFITEKNIK. CT-angiografi. CT-angiografi. Angiografi och perifer kärlintervention. Fördelar. Angiografi och perifer kärlintervention Karin Zachrisson Överläkare UroGastroKärlsektionen Röntgen, SU/S ANGIOGRAFITEKNIK Ultraljud CT-angiografi MR-angiografi Konventionell angiografi - jodkontrast -CO2

Läs mer

Ordination av DT-protokoll

Ordination av DT-protokoll Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 27257 su/med 2018-09-18 8 Innehållsansvarig: Marit Johannesson, Röntgensjuksköterska, Buk- och kärlradiologi (marjo154) Godkänd av: John Brandberg,

Läs mer

Guide för akuta radiologiska undersökningar - tillgänglighet och indikatorer

Guide för akuta radiologiska undersökningar - tillgänglighet och indikatorer Riktlinje Process:.0. RGK Styra Område: Akuta undersökningar Giltig fr.o.m: 018-04- Giltig t.o.m: 019-1-1 Faktaägare: Hanne Wijk, läkare röntgensektionen Växjö Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

MR protokoll body. Huvud / hals. Käkleder - RA. Käkleder - Standard. Senast sparad : 2014-08-29

MR protokoll body. Huvud / hals. Käkleder - RA. Käkleder - Standard. Senast sparad : 2014-08-29 MR protokoll body Senast sparad : 2014-08-29 Huvud / hals Käkleder - RA 3T SAG T2 FS DX SAG T2 FS SIN SAG PD DX SAG PD SIN COR PD AX T1 FS + Gd COR T1 FS + Gd Sagitala snitt vinklas längs ramus mandibula

Läs mer

Röntgenundersökningens roll i primärvården

Röntgenundersökningens roll i primärvården Röntgenundersökningens roll i primärvården MR, CT/DT o ultraljud När, hur, varför? Köst é nått? Kostar det något att röntga? Ja alltid! För remitterande klinik För landstinget För samhället För patienten

Läs mer

BUKRADIOLOGI VÄLKOMNA! ST-Läkare Magnus Docker Röntgenavd, KS, Huddinge

BUKRADIOLOGI VÄLKOMNA! ST-Läkare Magnus Docker Röntgenavd, KS, Huddinge BUKRADIOLOGI VÄLKOMNA! ST-Läkare Magnus Docker Röntgenavd, KS, Huddinge Är det himmelskt att arbeta på röntgen? - Ja, när våra patienter är så här!? - Fast ibland kan det se ut så här i väntrummet! Radiologi

Läs mer

Val av modalitet. Danielle van Westen Neuroröntgen, SUS Lund. För- och nackdelar CT, MR, ultraljud

Val av modalitet. Danielle van Westen Neuroröntgen, SUS Lund. För- och nackdelar CT, MR, ultraljud CT, MR, ultraljud, konventionell röntgen: Val av modalitet Danielle van Westen Neuroröntgen, SUS Lund! CT För- och nackdelar CT, MR, ultraljud! Snabb! Tillgänglig! Billig! Strålning! Ultraljud! Bedside!

Läs mer

RÖNTGENHANDBOK Röntgenkliniken Motala/Mjölby 2013

RÖNTGENHANDBOK Röntgenkliniken Motala/Mjölby 2013 Röntgenkliniken Motala/Mjölby Röntgenhandbok 1(24) RÖNTGENHANDBOK Röntgenkliniken Motala/Mjölby 2013 Röntgenkliniken Motala/Mjölby Röntgenhandbok 2(24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tidsbeställning av röntgenundersökningar

Läs mer

Hur mäts och beräknas stråldoser vid radiografi?

Hur mäts och beräknas stråldoser vid radiografi? Hur mäts och beräknas stråldoser vid radiografi? Tuva Öhman, Sjukhusfysiker Varför mäta stråldoser? Kvalitetskontroller: DSD Optimering Risk för akuta strålskador (intervention) Dosuppskattningar för enskilda

Läs mer

Aleris röntgen Rosenlund Prislista giltig från och med

Aleris röntgen Rosenlund Prislista giltig från och med Aleris röntgen Rosenlund Prislista giltig från och med 2017-07-01 Undergrupp ProduktKod ProduktNamn Pris Nervsystem 19661 NERVSYSTEM,NRB + genomlysning halsrygg 2247 Nervsystem 19662 NERVSYSTEM,NRB + DT

Läs mer

BEDÖMNINGSFORMULÄR Konventionell röntgen

BEDÖMNINGSFORMULÄR Konventionell röntgen 1 BEDÖMNINSFORMLÄR Konventionell röntgen Värdering av röntgensjuksköterskestudentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning Termin 4 Student Verksamhetsförlagd utbildning vid nder perioden Studenten

Läs mer

Modaliteter Val av modalitet och kontrastmedel Erik Hedström Bild och Funktion, SUS IKVL Lund

Modaliteter Val av modalitet och kontrastmedel Erik Hedström Bild och Funktion, SUS IKVL Lund Modaliteter Val av modalitet och kontrastmedel Röntgen MR CT Erik Hedström Bild och Funktion, SUS IKVL Lund Ultraljud Nuklear- medicin Utan eller med kontrastmedel Konventionell röntgen CT MR Ultraljud

Läs mer

MÅLBESKRIVNING FÖR CERTIFIERING INOM INTERVENTIONELL RADIOLOGI (IR)

MÅLBESKRIVNING FÖR CERTIFIERING INOM INTERVENTIONELL RADIOLOGI (IR) MÅLBESKRIVNING FÖR CERTIFIERING INOM INTERVENTIONELL RADIOLOGI (IR) Denna målbeskrivning utgår från Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe s (CIRSE) målbeskrivning för interventionell

Läs mer

Disposition. Hantering av bilddiagnostiska undersökningar. Röntgenremissen. Skäl till att bilddiagnostisk undersökning utförs

Disposition. Hantering av bilddiagnostiska undersökningar. Röntgenremissen. Skäl till att bilddiagnostisk undersökning utförs Disposition Röntgenremissen DEN DIAGNOSTISKA BILDEN Lennart Professor överläkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Lennart.k.blomqvist@ki.se Hantering av bilddiagnostiska undersökningar

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad neurologi i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad neurologi i öppenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (25) Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad neurologi i öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m.

Läs mer

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi

Nyckeltal 2014. Rapport Röntgen och Mammografi Nyckeltal 214 Rapport Röntgen och Mammografi Juni 215 Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Definitioner...4 3 Röntgen, länsnivå...6 4 Mammografi, läns- och kliniknivå...28 5 Röntgen, kliniknivå...43

Läs mer

TMC jour Remittentinfo Kalix

TMC jour Remittentinfo Kalix Styrande rutindokument Rutin Sida 1 (8) TMC jour Remittentinfo Kali Bakgrund Från och med 2 februari 2018 har Bild- och funktionsmedicin ingått avtal med TeleMedicineClinic (TMC) för granskning av radiologiska

Läs mer

Modaliteter Val av modalitet och kontrastmedel Erik Hedström Bild och Funktion, SUS IKVL Lund

Modaliteter Val av modalitet och kontrastmedel Erik Hedström Bild och Funktion, SUS IKVL Lund Modaliteter Val av modalitet och kontrastmedel Röntgen MR CT Erik Hedström Bild och Funktion, SUS IKVL Lund Ultraljud Nuklear- medicin Utan eller med kontrastmedel Fördelar och begränsningar Fördelar och

Läs mer

Konventionell röntgen - teori och fall

Konventionell röntgen - teori och fall Konventionell röntgen - teori och fall Erik Hedström BoF, SUS Disposition Teknik Systema-sk granskning: Lungröntgen Buköversikt Vad behövs för att skapa en röntgenbild? Röntgenstrålning joniserande strålning

Läs mer

Revbensbågen. Ljumsken

Revbensbågen. Ljumsken Revbensbågen 4 1 5 6 2 7 8 3 9 Ljumsken 1 Epigastriet 2 Navelregionen 3 Hypogastriet 4+5 Högra och vänstra hypokondriet 6+7 Högra och vänstra flanken 8+9 Högra och vänstra inguinalregionen/ljumskregionen

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad neurologi - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad neurologi - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Revideringshistorik finns

Läs mer

Mobil Röntgen. Karin Eklund Oslo

Mobil Röntgen. Karin Eklund Oslo Mobil Röntgen Karin Eklund Oslo 2011-11-17 1 Mobil Röntgen i Oslo 2 Från idé till verklighet Enkät t till alla Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) i 10 kommuner 3 Ulj tänder Typ av undersökningar

Läs mer

Till Socialstyrelsen 15 dec 2008

Till Socialstyrelsen 15 dec 2008 Till Socialstyrelsen 15 dec 2008 Svensk Förening för Klinisk Fysiologi anhåller att Socialstyrelsen omprövar beslutet att klinisk fysiologi är grenspecialitet till Bild- och Funktionsmedicin istället för

Läs mer

Diagnoser,operationer,undersökningar,röntgen mm på avdelning 061/062

Diagnoser,operationer,undersökningar,röntgen mm på avdelning 061/062 Diagnoser,operationer,undersökningar,röntgen mm på avdelning 061/062 Diagnoser NGE Abcess = varansamling Colon irritable = känslig tarm Crohns sjukdom = lokal tarminflammation med sår som sätter sig i

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad neurologi - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad neurologi - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Somatisk specialistvård Avtalsenheten Stockholms läns landsting - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2018-01-01 Revideringshistorik finns

Läs mer

Göteborg November Pediatrisk uroradiologi Yvonne Simrén Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg

Göteborg November Pediatrisk uroradiologi Yvonne Simrén Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg Göteborg November 2016 Pediatrisk uroradiologi Yvonne Simrén Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg Vad skall vi prata om? Obstruktioner Multicystisk dysplastisk njure Binjureförändringar

Läs mer

RÖNTGENREMISSEN. Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016. Lovisa Brydolf

RÖNTGENREMISSEN. Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016. Lovisa Brydolf RÖNTGENREMISSEN Medicinsk Diagnostik DSM2 VT 2016 Lovisa Brydolf Anamnes Kliniska fynd Diagnos Undersökningsfynd Röntgenremissens uppbyggnad UNDERSÖKNINGSTYP/REMISSGRUPP: T ex Rtg, DT, MRT, Ultraljud,

Läs mer

ANGIOGRAFI & INTERVENTION LARS-OVE MAGNUSSON OCH URO AKADEMISKA SJUKHUSET

ANGIOGRAFI & INTERVENTION LARS-OVE MAGNUSSON OCH URO AKADEMISKA SJUKHUSET ANGIOGRAFI & INTERVENTION LARS-OVE MAGNUSSON BFC KÄRL K OCH URO AKADEMISKA SJUKHUSET 1 ANGIOGRAFI & INTERVENTION Angiografi = röntgenundersr ntgenundersökning som kartlägger förändringar f i blodkärlen

Läs mer

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Skrivsalen Bergsbrunnagatan 15 Sal 2

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Skrivsalen Bergsbrunnagatan 15 Sal 2 Namn:... Personnummer: Kod:... TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära 2012-01-12 kl. 08.00-13.00. Skrivsalen Bergsbrunnagatan 15 Sal 2 Skrivningen omfattar 30 frågor. Totalt ger skrivningen 80 poäng.

Läs mer

Examinator: Maud Lundén

Examinator: Maud Lundén Medicin C, Diagnostik inom bild- och funktionsmedicin Kurskod: MC1732 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2016-01-14 Examinator: Maud Lundén Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 78 Lever o gallvägar Ortopedi Kärl

Läs mer

Aleris röntgen, Nacka Prislista giltig från och med

Aleris röntgen, Nacka Prislista giltig från och med Aleris röntgen, Nacka Prislista giltig från och med 2017-07-01 Undergrupp ProduktKod ProduktNamn Pris Hals- och bröstorgan 30400 HALS/BRÖST,Halsens mjukdelar 501 Hals- och bröstorgan 32000 HALS/BRÖST,Hjärta

Läs mer

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Skrivsalen Bergsbrunnagatan 15, sal 2

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Skrivsalen Bergsbrunnagatan 15, sal 2 Kod:... TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära 2014-11-08 kl. 09.00-14.00. Skrivsalen Bergsbrunnagatan 15, sal 2 Skrivningen omfattar 33 frågor. Totalt ger skrivningen 91 poäng. Godkändgränsen är 60%

Läs mer

Studentmaterial radiologi Akut buk och trauma

Studentmaterial radiologi Akut buk och trauma Studentmaterial radiologi Akut buk och trauma Lathund till PACS och bildgranskning Sök på personnumret i PACS i informationsfönstret (pilmarkering). Patientens undersökningar listas då med undersökningsdatum

Läs mer