P O R T A L S Y S T E M

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P O R T A L S Y S T E M"

Transkript

1 P O R T A L S Y S T E M MODULER OCH TILLÄGGSTJÄNSTER: Publisher o Administrationsmeny o Ny sida o Ändra sida o Nytt/ändra stycke o Min publisher o Publisherns verktyg Kalender < Språkmodulen Korsholm Mustasaari Jakobstad Pietarsaari Centrumvägen 3 Keskustie 3 Runebergsgatan 8 Runeberginkatu KORSHOLM MUSTASAARI JAKOBSTAD PIETARSAARI Telefon (06) Puhelin (06) Telefon (06) Puhelin (06) Fax (06) Fax (06) Fax (06) Fax (06)

2 Sid 2 av 13 Publisher 3 Med hjälp av publisherverktyget kan du på ett enkelt sätt uppdatera portalens innehåll direkt från webbsajten. Systemet bygger på ett antal behörighetsnivåer (publikt, medlemmar, Intern information och Utveckling) och användargrupper. För varje sida väljs ägare (användargrupp) till sidan samt för vilken behörighetsnivå sidan skall vara synlig. På så sätt får varje enskild användare bara tillgång till sitt eget set med menyer vid inloggning. Webbsidan och alla undersidor byggs direkt från webbgränssnittet med en unik layoutwizard (Publisher 3). I denna laddas bilder från din egen hårddisk enkelt upp och infogas. Text kan skrivas in eller klistras in från till exempel Word. Bild och text formaterar du i redigeringsfönstret det genast visas hur resultatet kommer att bli.

3 Sid 3 av 13 Administrationsmenyn När Du är inloggad med rätt behörighet får Du tillgång till administrationsmenyn. Denna meny finner du uppe och nederst på alla så kallade publishersidor, det vill säga de sidor Du själv skapar och lägger in och ändrar innehållet på. Här finner Du länkarna för att administrera portalens innehåll. Här finner du också information om när sidan skapades och av vem. Sida Ändra sida, Ny sida Stycke Ändra stycke, Nytt stycke Min publisher Gör personliga anpassningar av publisherverktyget. Prenumerera Prenumerera på siduppdateringar. Ny sida När du skapar en ny sida så skapas samtidigt automatiskt en ny länk till denna i menyträdet. Titel I översta rutorna anges sidans titel. Denna kommer att bli den länk till sidan som skapas i menyn. Ange (minus) först om rubriken ej skall visas i menyn till vänster. Ska sidan presenteras som en nyhet i nyhetsarkivet kryssa då även i rutan Nyhet. Menysortering Ange ett värde mellan Högre tal flyttar länken till sidan högre upp i menyn. Lämna blankt för bokstavsordning Ta som huvudnivå Skapar ett nytt menyträd med denna sida högst upp. Länk eller alias Här kan Du ange en länkadress om du vill att en länk i menyn ska gå direkt till en annan Internetsida. Eller ange id (:nn) till en befintlig publishersida du vill ska synas även under denna rubrik, dvs. ett alias. Ett plustecken efter siffran tar även med originalsidans undernivåer (:nn+).

4 Sid 4 av 13 Synligt för Under Synligt för anger Du om sidan ska vara synlig för alla eller bara vissa behörighetsnivåer (publikt, medlemmar, intern eller utveckling) Detta måste anges varje gång layouten ändras. Ägargrupp Under Ägargrupp väljer Du vilken grupp sidan tillhör. Det innebär att bara de användare som tillhör den valda gruppen har behörighet att administrera denna publishersida. Datumstyrd visning I rutorna Öppen från och Öppen till kan datum anges beroende på om sidan endast ska visas under en viss period. Annars lämnas dessa rutor blanka. Avsluta med att klicka på knappen Spara. Ändra sida Länken till Ändra sida går till ett likadant formulär som för Skapa sida, med några få undantag. Överst i formuläret ser Du vem som ursprungligen skapade sidan och när samt när sidan senast ändrades och av vem. Undersida till Denna sida och eventuella undersidor flyttas så att de hamnar under ovanstående valda huvudrubrik istället. Styckeordning Här kan ordningsföljden på de stycken du byggt upp din publishersida av justeras. Markera det stycke som ska flyttas genom att klicka på det. Tryck sedan på Upp eller Ner knappen. Varje stycke i rutan har samma namn som den titel som angavs när stycket skapades. Vill Du radera sidan och alla dess stycken tryck på knappen Radera sidan. Klicka på Spara för att spara dina ändringar eller Radera sidan för att ta bort hela sidan och dess stycken.

5 Sid 5 av 13 Nytt/Ändra stycke Själva innehållet på sidan lägger du till i det eller de stycken du bygger upp sidan med. Med hjälp av redigeringsverktyget infogas och formateras bilder och text. I redigeringsfönstret syns direkt hur resultatet kommer att se ut. Klicka på Ändra eller Nytt vid ikonen för stycke eller på pennan nere i styckets högra hörn. Titel Ange sidans titel. Denna kommer att synas som rubrik på stycket. Ange (minus) först om rubriken ej skall visas. Redigeringsfönstret Det är i redigeringsfönstret du skapar din sida genom att infoga text och bild. Läs mer om redigeringsverkygets funktioner nedan (Publisherns verktyg). Synligt för Under Synligt för anger du om stycket ska vara synligt för alla eller bara vissa behörighetsnivåer, dvs. publikt, internt osv. Detta måste anges varje gång layouten ändras. Ägargrupp Under Ägargrupp väljer Du vilken grupp stycket tillhör. Det innebär att de användare som tillhör den valda gruppen har behörighet att administrera denna publishersida. Språktillhörighet Välj vilket språk stycket skall visas under (gäller om ni har språkmodulen som tillägg). Datumstyrd visning I rutorna Öppen från och Öppen till kan datum anges beroende på om stycket endast ska visas under en viss period. Annars lämnas dessa rutor blanka. Klicka på Spara för att spara dina ändringar, Återgå för att lämna redigeringsläget utan åtgärd eller Ta bort stycket för att radera stycket.

6 Sid 6 av 13 Min publisher Du kan anpassa publisherverktyget efter dina egna önskemål genom att klicka på länken Min Publisher på administrationsmenyn. Avancerad redigeringsruta Välj här om du vill arbeta i det avancerade läget, där du direkt ser vad som händer i redigeringsfönstret, eller om du vill arbeta i det lite enklare textbaserade läget. Detta kan vara bra om du har en dator med långsam uppkoppling mot Internet. Bakgrundsfärger vid redigering Bakgrundsfärgerna grönt, lila och rosa ger en vink om vilka funktioner i publisherverktyget som används frekvent och vilka som man sällan behöver använda. Grönt = Här skall ett val alltid göras, Lila = Inte nödvändigt, Rosa = mer avancerad funktion. Publisherns verktyg Redigeringslägen Redigeringsfönstret har tre redigeringslägen, Redigera, Källkod och Granska. Dessa visas som klickbara flikar längst ner i redigeringsfönstrets vänstra hörn.

7 Sid 7 av 13 Redigeringsläge Med Fliken Redigera markerad befinner du dig i redigeringsläget. Här skriver du text och infogar bilder. Källkodsläge För att se html koden för din sida, klicka på fliken Källkod. Här kan du skriva in din egen kod. Detta rekommenderas dock endast för vana användare. Förhandsgranskning För att visa förhandsgranskning av sidan du arbetar med, klicka på fliken Granska i botten av redigeringsfönstret. Nu kan du se exakt hur sidan kommer att se ut då du sparat den. För att fortsätta arbeta med sidan, klicka på fliken Redigera. Bildhanteraren I bildhanteraren kan Du förhandsgranska, infoga, radera och ladda upp bilder. Ladda upp bild För att ladda upp en bild klicka på Bläddra knappen och välj bild. Klicka på Ladda upp. Nu kommer bilden att synas i arkivet för interna bilder. Infoga bild För att infoga en bild, klicka på bilden och sedan på knappen Infoga i nedre högra hörnet. Granska För att granska en bild, klicka på bilden vänstra fönstret och den kommer att visas i det högra fönstret. För att visa originalbilden, klicka på knappen Granska. Radera bild För att radera, välj bild och klicka på knappen Radera. En varningsruta kommer att visas, klicka ok om Du är säker på att bilden ska raderas. Alternativ text Ange text som kommer att visas om man håller muspekaren över bilden. Bildbredd/Bildhöjd Bildens bredd och höjd i pixlar. Horisontellt/Vertikalt mellanrum Ange mellanrum mellan bild och övrigt innehåll. Justering Välj bildens placering på sidan. Ram Ange i pixlar hur tjock ramen runt bilden ska vara.

8 Sid 8 av 13 Redigeringsfönstrets knappar Med redigeringsverktyget lägger du in text och bild i de stycken du skapat på sidan. Klippa, klistra och kopiera För att klippa ut en del av texten, markera önskad del och klicka på ikonen 'Klipp ut' (tangentkommando Ctrl+X). För att kopiera en del av texten, markera önskad del och klicka på ikonen 'Kopiera' (tangentkommando Ctrl+C). För att klistra in en text som först kopierats eller klippts ut, klicka där texten önskas och klicka på ikonen 'Klistra in' (tangentkommando Ctrl+V). För att klistra in från MS Word, klick på pilen bredvid ikonen Klistra in och välj Klistra in från MS Word. Sök och ersätt För att ersätta ord och fraser inom texten: Välj Sök och ersätt. Ange sökord i fältet Sök. Ange det nya ordet i fältet Ersätt med. Ångra/Gör om Ångra senast vidtagna åtgärd (tangentkommando Ctrl+Z). Gör om senast vidtagna åtgärd (tangentkommando CTRL+Y). Textformatering För att ändra typsnitt, markera önskad del, klicka på rullgardinsmenyn och välj typsnitt (Arial, Verdana, Times eller Courier New). För att ändra textstorlek, markera önskad del, klicka på rullgardinsmenyn och välj storlek (1 7). För att ändra textformat, markera önskad del, klicka på rullgardinsmenyn och välj format (Normal, Uppflyttad, Nedflyttad och rubrik 1 6). För att ändra stil på text, bilder, formulärobjekt, tabeller, celler mm markera det du vill ändra, klicka på rullgardinsmenyn och välj stil. OBS. Denna funktion fungerar endast om sidan har en stilmall. Listor För att ändra färg på texten, markera önskad del, klicka på rullgardinsmenyn och välj färg. För att ändra färgmarkerad text, markera önskad del, klicka på rullgardinsmenyn och välj färg. För att radera text, markera önskad del och klicka på ikonen. För fetstil, markera önskad del och klicka på ikonen (tangentkommando CTRL+B). För understruken text, markera önskad del och klicka på ikonen (tangentkommando CTRL+U). För kursiv text, markera önskad del och klicka på ikonen (tangentkommando CTRL+I). För genomstruken text, markera önskad del och klicka på ikonen. För vänsterställd text, markera önskad del och klicka på ikonen. För centrerad text markera önskad del och klicka på ikonen, För högerställd text, markera önskad del och klicka på ikonen. För marginaljusterad text, markera önskad del och klicka på ikonen. För att börja en numrerad lista klicka på ikonen infoga numrerad lista. Eventuell markerad text kommer att bli omvandlad till en numrerad lista när ikonen klickas på. För att börja en onumrerad lista klicka på ikonen infoga onumrerad lista. Eventuell markerad text kommer att bli omvandlad till en onumrerad lista när ikonen klickas på.

9 Sid 9 av 13 Indrag För minskat indrag, markera önskad del och klicka på ikonen. För ökat indrag, markera önskad del och klicka på ikonen. Upphöjd/nedsänkt text För upphöjd text, markera önskad del och klicka på ikonen För nedsänkt text, markera önskad del och klicka på ikonen. Horisontell linje För att infoga en horisontell linje, ställ markören där linjen skall infogas och klicka på ikonen. Länkar För att skapa en länk, markera önskad text och klicka på länkikonen. Tabellfunktioner Rader/Kolumner Ange antal rader och kolumner din taell ska bestå av. Bredd/Höjd Ange tabellens höjd och bredd i pixlar. Bakgrundsfärg Välj den eventuella bakgrundsfärg du vill ha i cellen. Klicka på färgburken för att få upp färgpaletten. Justering Välj om tabellen ska vara vänsterställd (left), centrerad (center) eller högerställd (right). Cellmarginal/cellmellanrum Ange hur många pixlar med luft du vill ha mellan cellens kant och innehållet respektive mellan själva cellerna. Ram Vill du att tabellens ram ska vara markerad ange här hur många pixlar bred ramen ska vara. För att infoga eller ändra tabell eller cell klicka på ikonen så visas en lista med alla tabellfunktioner. Om en tabellfunktion inte är tillgänglig, markera eller klicka inuti den tabell som skall ändras. För att infoga en tabell, välj var tabellen ska vara och klicka på ikonen. Nu öppnas ett nytt fönster där Du kan välja antal rader, antal kolumner, bredd, bakgrundsfärg, cellpadding (avstånd mellan cellkant och innehåll), cellspacing (avstånd mellan tabellcellerna) och ram. Fyll i dina val och klicka på infoga. För att ändra egenskaper på en tabell, välj tabell och klicka på ikonen. Gör ändringarna i fönstret som nu öppnas och klicka på Ändra. OBS. Denna funktion kommer inte att fungera om en tabell inte är markerad. För att ändra egenskaper på en cell, klicka någonstans i cellen och sedan på ikonen. Gör ändringarna i fönstret som nu öppnas och klicka på Ändra. OBS. Denna funktion kommer inte att fungera om cellen inte är markerad. Det går heller inte att ändra egenskaper på flera celler samtidigt. För att infoga en kolumn till höger om muspekaren, klicka i cellen före där du vill infoga en kolumn och klicka på ikonen infoga kolumn till höger. OBS. Denna funktion fungerar inte om cellen inte är markerad.

10 Sid 10 av 13 För att infoga en kolumn till vänster om muspekaren, klicka i cellen före där du vill infoga en kolumn och klicka på ikonen infoga kolumn till vänster. OBS. Denna funktion fungerar inte om cellen inte är markerad. För att infoga en rad ovanför, klicka i cellen ovanför där du vill infoga raden och klicka på ikonen infoga rad ovanför. OBS. Denna funktion fungerar inte om cellen inte är markerad. För att infoga en rad under, klicka i cellen under där du vill infoga raden och klicka på ikonen infoga rad under. OBS. Denna funktion fungerar inte om cellen inte är markerad. För att radera en rad, placera markören i en cell i den rad som ska raderas och klicka på raderaikonen. OBS. Denna funktion fungerar inte om cellen inte är markerad. För att radera en kolumn, klicka i en cell i den kolumn som ska raderas och klicka på radera ikonen. OBS. Denna funktion fungerar inte om cellen inte är markerad. För att infoga en kolumn, klicka i en cell I den kolumn som skall infogas och klicka sedan på ikonen. OBS. Denna funktion fungerar inte om cellen inte är markerad. För att minska kolumnspannet, klicka I cellen vars spann ska minskas och klicka sedan på ikonen. OBS. Denna funktion fungerar inte om cellen inte är markerad. Formulärfunktioner För att infoga eller ändra ett formulär, klicka på ikonen för att visa alla tillgängliga formulärfunktioner. Om en formulärfunktion inte är tillgänglig, klicka i det formulär som skall ändras. För att infoga ett formulär, välj position och klicka på ikonen. I det nya fönster som öppnas anges formulärets namn, action och metod (post, get, none). Fyll i uppgifterna och klicka på infoga. För att ändra formulärets egenskaper, klicka någonstans I formuläret och klicka på ikonen. Gör ändringarna i fönstret som öppnas och klicka på Ändra. OBS. Denna funktion kommer inte att fungera om inte ett formulär är markerat. För att infoga ett textfält, väl position och klicka på ikonen. I fönstret som öppnas anges, textfältets namn, fältets längd, typ, ledtext och maximalt antal tecken. Spara informationen genom att klicka på infoga. För att ändra textfältets egenskaper, markera textfältet och klicka på ikonen infoga/ändra textfält. Gör ändringarna i fönstret som öppnas och klicka på Ändra för att spara. För att infoga ett textfält, välj position och klicka på ikonen. I fönstret som nu öppnas anges textareans namn, tecken fältets storlek, ledtext och antal rader. Spara informationen genom att klicka på infoga. För att ändra textfältets egenskaper, markera textfältet och klicka på ikonen infoga/ändra textfält. Gör ändringarna i fönstret som öppnas och klicka på Ändra för att spara. För att infoga ett dolt fält, välj var fältet ska vara och klicka på ikonen. I fönstret som nu öppnas anges fältets namn, och värde. Klicka på Infoga för att spara. För att ändra egenskaper, markera fältet och klicka på ikonen. Gör ändringarna i fönstret som öppnas och klicka på Ändra för att spara För att infoga en knapp, välj position och klicka på ikonen. I fönstret som nu öppnas anges knappens namn, typ (skicka, återställ eller knapp) och värde. För att ändra egenskaper, markera knappen och klicka på ikonen. Gör ändringarna i fönstret som öppnas och klicka på Ändra för att spara. För att infoga en kryssruta, välj position och klicka på ikonen. I fönstret som nu öppnas anges rutans namn, markerad eller omarkerad och värde. För att ändra egenskaper, markera rutan och klicka på ikonen. Gör ändringarna i fönstret som öppnas och klicka på Ändra för att spara. För att infoga en radioknapp, välj var knappen knappen ska vara och klicka på ikonen. I fönstrets som öppnas anges knappens namn, markerad eller omarkerad samt värde. Klicka på infoga när informationen är ifylld. För att ändra egenskaper på knappen, markera denna och klicka på ikonen. Bildhantering För att ändra en bild, markera bilden och klicka på ikonen. Då kommer en ruta med bildens egenskaper att öppnas. Är ingen bild markerad när Du klickar på ikonen kommer bildhanteraren att öppnas. Läs mer om Bildhanteraren ovan.

11 Sid 11 av 13 Textruta För att infoga en textruta, markera var den ska vara och klicka på ikonen. För att ändra textrutans storlek klicka på dess ram drag sedan i ett av hörnen tills textrutan har rätt storlek. Texten i rutan kommer då att sträckas ut på samma sätt som rutan. Specialtecken För att infoga specialtecken klicka på ikonen. Klicka på tecknet Du vill ha i fönstret som nu öppnas. Egenskaper För att ändra sidans egenskaper, klicka på ikonen. I fönstret som öppnas kan Du ändra och lägga till titel, beskrivning, nyckelord, bakgrundsbild, bakgrundsfärg samt text och länkfärg. Klicka på Ändra för att spara ändringarna. Rensa html kod För att rensa upp HTML kod klicka på ikonen. Denna åtgärd tar bort eventuella felaktiga taggar, xmlkod, mallar och klasser. Detta är användbart när man klipper och klistrar kod från Word. Positionering För att positionera en textruta eller en bild med absolut positionerig markera textrutan eller bilden och klicka på ikonen. Nu kan du klicka på boxen eller bilden och dra denna dit du vill ha den i redigeringsfönstret. Stödlinjer För att visa eller dölja stödlinjer, klicka på ikonen. Tabeller och celler kommer att visas med en grå linje och formulär med en bruten röd linje runt om. Dolda fält kommer att visas som en rosa ruta.

12 Sid 12 av 13 Kalendarium I Kalendariumet läggs olika händelser upp såsom möten, träffar och utbildning. För att ändra eller radera en post klickar man på länkarna Ä (ändra) eller R (radera) För att lägga till en ny händelse går Du in på länken Lägg till kalenderpost. Du får nu upp ett formulär där Du fyller i titel (aktivitet), plats, startdatum slutdatum, starttid sluttid samt en beskrivning av händelsen och kontaktperson. I nedre rutorna väljer Du vem som ska se informationen och under vilken sektion den ska ligga. När allt är klart klickar Du på knappen Ändra. OBS! Beskrivning samt slutdatum måste alltid fyllas i.

13 Sid 13 av 13 Språkmodulen Med språkmodulen översätts portalens alla ledtexter till valfritt språk. Via till exempel länkade flaggor kommer användaren till sitt eget språk. Du använder publishern för att skapa innehållssidorna på de olika språken precis som du skulle göra för att skapa en svensk sida. För att skapa en Startsida på tex. engelska går du in på den svenska startsidan och klickar på Ändra sida. Genom att fylla i sidans titlarna på olika språk skapas en länk i vänstermenyn på respektive språk. I formuläret för startsidan fyller du först i den engelska titeln, tex Startpage. Uppdatera sidan och välj sedan engelska som språk genom att klicka på den engelska flaggan. Nu ser du att Startpage finns som översta nivå i vänstermenyn. Klicka på Startpage och välj Lägg till stycke. Nu lägger du till den/de stycken med information som skall finnas på den engelska startsidan. Längst ner i formuläret finns menyn Språktillhörighet, och där ska det stå engelska,uk när du lägger till stycken på en engelsk sida. Klicka på Uppdatera stycke och fortsätt att lägga till sidor och stycken till du är nöjd med dina flerspråkiga portalsidor. Genom att välja språktillhörighet hamnar varje stycke på rätt språksida.

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Hur du gör ditt Gilles hemsida - en liten hjälp på vägen

Hur du gör ditt Gilles hemsida - en liten hjälp på vägen Hur du gör ditt Gilles hemsida - en liten hjälp på vägen Sidan 2 - Logga in Sidan 3 - Uppbyggnad av en sida Sidan 4 - Infoga länk Sidan 5 - Infoga bilaga Sidan 6 - Infoga bild Sidan 7-8 Vad betyder knapparna

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

Att använda laget.se

Att använda laget.se 2012 Att använda laget.se för ungdomsledare i MSSK Dokumentet är framtaget för att hjälpa till att förenkla användningen av lagens webbsidor. Har du förslag på ändringar eller ser felaktigheter kan du

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Dreamweaver CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 2 Arbeta i Dreamweaver... 2 Fönster... 3 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1 Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Textredigeraren Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Textredigeraren Textredigeraren... 3 Nya ikoner i textredigeraren...

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Att arbeta med. Müfit Kiper

Att arbeta med. Müfit Kiper Att arbeta med Müfit Kiper Att skriva nya inlägg Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts i temafilerna.

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Skapa en ny sidtyp och välj Formulär

Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Skapa en ny sidtyp och välj Formulär Snabbguide till EpiServer CMS 5 Formulär Vad är ett formulär? Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Du bygger upp ett formulär med frågor där besökare kan fylla i information

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad.

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Öppna rullgardinsmenyn Format Stycke följande dialogruta visas. Klicka på

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET Med recensionsverktyget kan du enkelt samla in recensioner och utvärderingar av era utbildningar. Genom att skapa och schemalägga utskick till fler personer samtidigt får

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Webb: www.magnusfermin.se Email: mediaproducer@fermin.se Tel: +46 706 86 33 30. Utbildning i EpiServer för Konstfack.

Webb: www.magnusfermin.se Email: mediaproducer@fermin.se Tel: +46 706 86 33 30. Utbildning i EpiServer för Konstfack. Webb: www.magnusfermin.se Email: mediaproducer@fermin.se Tel: +46 706 86 33 30 Utbildning i EpiServer för Konstfack Övningsuppgifter Oktober 2010 Övningsuppgifter I mappen kursmaterial på skrivbordet i

Läs mer

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall) Lathund Nyheter SiteVision har en inbyggd nyhetsfunktion. Den kan bland annat sättas upp för att visa en artikel på flera olika ställen på webbplatsen, tex som en notis på startsidan eller som ett arkiv

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Administrationsmanual för SCMS

Administrationsmanual för SCMS Administrationsmanual för SCMS Merea AB Box 69, 311 21 Falkenberg Tel: 0346-450 400 E-post: info@merea.se www.merea.se 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Skapa ny sida... 3 Skapa Nyheter...4 Redigera

Läs mer

Bloggen har tre sidtyper

Bloggen har tre sidtyper Handbok för bloggare i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 12 Bloggen har tre sidtyper Blogginläggen Dina återkommande inlägg (berättelser, kåserier, personliga iakttagelser) som du skriver för din klass/grupp.

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Innehåll. HTML Editor Sida 2 av 30

Innehåll. HTML Editor Sida 2 av 30 HTML editor Innehåll Länka till webbsida... 4 Extern länk.... 7 Länka till e-post.... 8 PROs bildbank.... 10 Ladda upp ny bild.... 12 Redan uppladdad bild... 16 Bildredigeraren.... 17 Infoga/redigera inbäddad

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04 2007-03-28 Manual för Typo3 version 4.04 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.2 Redigera

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN Joomla Guide 2.5.11 VERKTYGSFÄLTET JCE EDITORN Sida 1 av 8 VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN En kort genomgång/förklaring till de vanligaste symboler och användningsområdena för verktygsfältet i Joomla Uppdateringsmodulen

Läs mer

ALEPH ver. 16 Sökning

ALEPH ver. 16 Sökning Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. SÖK... 1 2.1 Avancerad sökning... 2 2.2 CCL flera databaser... 2 2.3 Flera fält... 3 2.4 Regler för sökning... 4 2.5

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Ordbehandling för PM och uppsatsskrivning med Word xp

Ordbehandling för PM och uppsatsskrivning med Word xp Ver 4.0 2004-09-03 Ordbehandling för PM och uppsatsskrivning med Word xp av Anders Avdic Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1 2 GRUNDERNA I ORDBEHANDLING 1 2.1 Öppna ett nytt dokument 1 2.2 Markera text

Läs mer

Section Divider. Skapa nytt utskick

Section Divider. Skapa nytt utskick Section Divider Skapa nytt utskick Skapa nytt utskick Gå till Connect och välj Skapa utskick. Välj typ av information Först väljer vilket språk ditt utskick är skrivet på. Den bransch som är inställd för

Läs mer

Scribus fortsättning

Scribus fortsättning Scribus fortsättning Guide och uppgifter Gunnar Markinhuhta ITLyftet ~ 1 ~ Scribus forts del 1 Hantera text och objekt Text längs bana 1. Rita ut en vågig linje med Frihandspennan eller Bezier-verktyget

Läs mer

Riktlinjer för publicering på www.hoor.se

Riktlinjer för publicering på www.hoor.se Riktlinjer för publicering på www.hoor.se 2008-10-10 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-09 att satsa mer på marknadsföring och förnyelse av hemsidan. För att genomföra detta fick Jan Sohlmér

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Manual för Vikaris 4.6

Manual för Vikaris 4.6 Manual för Vikaris 4.6 Innehåll Ordförklaringar... 4 Om Vikaris... 5 Systemkrav... 5 Komma igång med Vikaris... 5 Kontrollpanelen... 7 Startsidan... 8 Sidor... 8 Skapa ny sida... 8 Huvudsida... 8 Undersida...

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Skapa en Word-mall för dina manus. 1. Skapa brödtext med indrag

Skapa en Word-mall för dina manus. 1. Skapa brödtext med indrag Skapa en Word-mall för dina manus 1. Skapa brödtext med indrag Börja med att skapa brödtexten för din bok. Fördelen med att lägga den som en formatmall är att du enkelt kan ändra typsnitt och fontstorlek

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 6 Lösningsförslag finns inte till alla uppgifter. Behandlade Ord 2000 2C Spara i andra format om du vill 1. Öppna pres-1.ppt och spara som Windowsmetafile. Var uppmärksam

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter!

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter! Manual Logga in 1. Klicka på Logga in överst på sidan 2. Fyll i lägenhetsnummer och lösenord och tryck på knappen Logga in 3. Lyckas inloggningen kommer man till lägenhetens profilsida. OBS! Kontrollera

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR FÖRÄLDRAR INSTRUKTIONER

ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR FÖRÄLDRAR INSTRUKTIONER ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR FÖRÄLDRAR INSTRUKTIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLOGGNING I PÄIKKY 1 1.1 Aktivera användarnamnet 1 1.2 Inloggning 2 2 ALLMÄN INFORMATION 3 2.1 Skaffa ett nytt lösenord 3 2.2 Stödda

Läs mer

Manager. Doro Experience. för Doro PhoneEasy 740. Svenska

Manager. Doro Experience. för Doro PhoneEasy 740. Svenska Doro Experience för Doro PhoneEasy 740 Svenska Manager Introduktion Använd Doro Experience Manager för att installera och hantera appar på en Doro Experience -enhet genom att använda en webbläsare var

Läs mer

Användarmanual HOIF.org

Användarmanual HOIF.org Användarmanual HOIF.org HOIF.org 2013-05-21 37 sidor Användarmanual för HOIF.org Introduktion Det här är en manual till alla användare på hemsidan HOIF.org Hur får jag ett användarkonto? För att kunna

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

Widgets i DynaMaster 5 Golf

Widgets i DynaMaster 5 Golf Widgets i DynaMaster 5 Golf En nyhet i DynaMaster 5 Golf är vårt system med widgets. Detta widgetsystem utvecklades för att göra det så flexibelt som möjligt för kunden att själv kunna bestämma hur innehållet

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

STEGBESKRIVNING - WEBB

STEGBESKRIVNING - WEBB STEGBESKRIVNING - WEBB Logga in och Ut 1. Öppna upp en webbläsare (Chrome eller Firefox) 2. Skriv in sökvägen: www.krukmakarenshus.org/wp-admin/ 3. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck Logga in 3. När

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen

ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn > Alla

Läs mer

Användarmanual för ledare - ERC 2.0

Användarmanual för ledare - ERC 2.0 Användarmanual för ledare - ERC 2.0 TeliaSonera Sverige 1 2009-07-03 Användarmanual för ledare - ERC 2.0, T 17350-09 Innehållsförteckning Startsidan sid 3 Aktivitetsöversikt, huvudprojekt sid 4 Kontakter

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text.

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

Lägga till artiklar i Joomla

Lägga till artiklar i Joomla Lägga till artiklar i Joomla från framsidan Logga först in så att du är inloggad. Klicka sedan på Lägg till ny artikel i menyn under hem. Skriv in en rubrik på rubrikraden ej för lång! Skriv sedan artikeln

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

Selma - Manual Programtillfälle

Selma - Manual Programtillfälle Selma - Manual Programtillfälle Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SÖK UT PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SKAPA NYTT PROGRAMTILLFÄLLE... 4 FLIK 1 NÄRVARHUR... 5 FLIK 2. STUDIEAVGIFTER...

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan 3.1.1 100126. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan 3.1.1 100126. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbverktyget

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

Version 2.2 2014-06-04

Version 2.2 2014-06-04 Version 2.2 2014-06-04 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar 1 (7) 2014-04-01 Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar Det här är en guide till de olika funktionerna i Netpublicator. I appen Netpublicator finns en mer ingående lathund

Läs mer

Föreningen Nordens lokala hemsidor

Föreningen Nordens lokala hemsidor Guide till Föreningen Nordens lokala hemsidor Uppdaterad: 2017-02-13 1 Detta är en guide framtagen för att underlätta för Föreningen Nordens avdelningar och distrikt att administrera de lokala hemsidorna.

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Administrera serier Version 2.0, 2013-10-03 Syfte Guiden beskriver hur serier och cuper, allt ifrån Silva League till lokala ungdomsserier, hanteras i Eventor. Den riktar sig till användare

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer