SKOLKORT. Användarmanual. Sida 1 av 17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOLKORT. Användarmanual. Sida 1 av 17"

Transkript

1 SKOLKORT Användarmanual Sida 1 av 17

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Hur man använder manualen... 3 Systemkrav... 3 Att komma igång med Boomerang...4 Logga in och ut... 4 Arbeta med Boomerang...5 Min sida...5 Hantera informationen om din skola... 6 Beställ kort... 7 Skadat kort Makulerat/ Avmagnetiserat kort Förlorat kort Buffertkort till ny elev...12 Retur av delvis använt kort...14 Redovisning av kort...14 Redovisa kort Redovisa buffertlager Sida 2 av 17

3 Inledning Detta avsnitt hjälper dig att komma igång med Boomerang genom att förklara grundläggande begrepp och annat som du behöver känna till. Tänk på att... Användarmanualen är beskriven utifrån Microsoft Windows-miljö och det arbetssätt som används där. Hur man använder manualen Användarmanualen vänder sig såväl till den som endast använder programmet vid enstaka tillfällen som till den som använder det dagligen. Därför består av den av flera olika delar och man kan välja att läsa de avsnitt som man känner att man vill läsa mer om. Manualen är upplagd på ett sådant sätt att man under arbetets gång kan använda den för att slå upp hur man löser de olika uppgifterna som man kan utföra med hjälp av systemet. Ofta krävs det att man gör flera arbetssteg för att utföra en uppgift och då beskrivs alla stegen i följd. Systemkrav Boomerang ställer några få krav på den lokala klientmiljön för användaren. Kraven på hårdvara är normalt svårt att specificera eftersom prestanda beror på andra faktorer som parallella program etc., men normalt anses att det underliggande operativsystemets hårdvarukrav måste vara uppfyllda. Kravet för att använda Boomerang är därför att man har en PC med följande installerat: För att använda Boomerang krävs att nedanstående delar är uppfyllda: 1. Att Microsoft Internet Explorer 10 eller 11 är installerat. 2. Att Adobe Acrobat Reader X tidigare är installerat. Alla utskrifter i Boomerang skapas med hjälp av PDF. 3. Tillgång till Internet. Sida 3 av 17

4 Att komma igång med Boomerang Logga in Som användare av Boomerang har du ett personligt användarnamn och lösenord. Varje användare är också medlem av minst en arbetsgrupp. För att få tillgång till Boomerang måste man ange sitt användarnamn och lösenord. Figur 1: Boomerangs inloggningssida. Fyll i användarinformation för att logga in. 1. Skriv in ditt användarnamn i textrutan Användarid. 2. Skriv in ditt lösenord i textrutan Lösenord. 3. Klicka på knappen Logga in. När du loggat in i Boomerang visas ditt användarnamn längst upp på sidan tillsammans med den arbetsgrupp som du är medlem av. För att inloggningen skall lyckas krävs att användarnamnet finns i systemet och att lösenordet är korrekt för det angivna användarnamnet. Om så inte är fallet får du ett meddelande om att dina angivna uppgifter inte är korrekta, korrigera dina uppgifter och försök på nytt. Tänk på att... Lösenordet får inte vara detsamma som användarnamnet. Användarnamnet måste vara 2-8 tecken långt och endast innehålla tecknen A-Ö, a-ö och 0-9. Lösenordet måste vara 5-8 tecken långt och endast innehålla tecknen A-Z, a-z och 0-9. Notera att Å, Ä, Ö, å, ä eller ö inte får ingå i lösenordet samt att minst en bokstav och minst en siffra måste ingå. Specialtecken över siffertangenterna kan användas. Logga ut Du kan när som helst lämna systemet och återgå till sidan för inloggning till Boomerang genom att följa länken Logga ut överst till höger i fönstret. Detta val kan göras från samtliga sidor utom Inloggningssidan. När du loggat ut, kommer du automatiskt tillbaka till inloggningssidan för Boomerang igen. Sida 4 av 17

5 Arbeta med Boomerang Nedan beskrivs hur Boomerang fungerar och vilka möjligheter som finns att arbeta med Boomerang som stöd i sitt arbete med beställning och hantering av kort etc. Min sida När du loggat in i Boomerang kommer du till startsidan i Boomerang som är Min sida. Här presenteras en överblick över de möjligheter som finns att arbeta med kort på olika sätt i Boomerang. Figur 2: Startsidan, Min sida, med översikt över de möjligheter som finns att arbeta med kort på olika sätt i Boomerang. På startsidan Min sida presenteras de fem olika arbetsområden som man arbetar inom i Boomerang, med en kort beskrivning av vilka möjlighet man har inom respektive område. Beställ kort Ersätt kort Buffertkort till ny elev Retur av delvis använt kort Redovisning av kort/ buffertkort Sida 5 av 17

6 Hantera informationen om din skola Det är möjligt för dig att se och uppdatera den information som finns sparad om dig som kund hos Skånetrafiken. För att göra det, klicka på länken Beställ kort på startsidan Min sida, då visas den sida där du har överblick över all information om dig själv som kund hos Skånetrafiken och dina beställningar av kort. Uppdatera den information som skall ändras i området Kund som och spara uppdateringen. Detta finner du på första bilden Beställa kort. Fönstret Adresser för att ange flera adresser till skolan, visas i nytt fönster. Gör så här för att uppdatera informationen om adresserna till skolan: 1. Klicka på ikonen som indikerar att det är möjligt att spara flera adresser till skolan, vilken visas efter textrutan Adresser (Primär). Ett nytt fönster öppnas nu som visar en lista med dina adresser överst 2. Skapa en ny adress som är aktuell för skolan genom att klicka på knappen Ny i området Adress. Ett tomt formulär visas nu vilket är förberett för registrering av en ny adress 3. Om adressen är kopplad till en alternativ mottagare (annan än skolan) skriv då in den alternativa mottagaren som hör ihop med den aktuella adressen i textrutan Alternativ mottagare 4. Skriv in postadressen för den aktuella adressen i textrutan Postadress/Box 5. Skriv in postnummer för den aktuella adressen i textrutan Postnummer 6. Skriv in orten för den aktuella adressen i textrutan Ort 7. Välj vilket land som mottagaren tillhör i textrutan Land 8. Klicka på knappen Spara och adressen är sparad som en av flera till skolan Fönstret Kontaktpersoner för att ange flera kontaktpersoner till skolan, visas i nytt fönster. Gör så här för att uppdatera informationen om kontaktpersoner till skolan: 9. Klicka på ikonen som indikerar att det är möjligt att spara flera kontaktpersoner till skolan, vilken visas efter textrutan Kontaktperson (Primär). Ett nytt fönster öppnas nu som visar en lista med skolans kontaktpersoner överst 10. Skapa en ny kontaktperson som är aktuell för skolan genom att klicka på knappen Ny i området Kontaktperson. Ett tomt formulär visas nu vilket är förberett för registrering av en ny kontaktperson 11. Skriv in kontaktpersonens förnamn i textrutan Förnamn 12. Skriv in kontaktpersonens efternamn i textrutan Efternamn 13. Skriv in telefonnummer som går direkt till kontaktpersonen i textrutan Direktnummer 14. Skriv in kontaktpersonens e-postadress i textrutan E-post 15. Välj om kontaktpersonen skall ha tillgång till Boomerang via Internet (Internet access). I så fall ange användar-id och lösenord för kontaktpersonen i textrutorna som nu visas 16. Klicka på knappen Spara och kontaktpersonen är sparad som en av flera till skolan Tänk på att... Det är tvunget att en av adresserna och kontaktpersonerna som finns registrerade för kunden är primära. Detta sätts genom att välja Sätt som primär i snabb menyn för den specifika adressen eller kontaktpersonen. Den primära markeras sedan i listan med hjälp av en ikon Information som är obligatorisk att ange är markerad med en ikon * Sida 6 av 17

7 Beställa kort i Boomerang: Beställ kort För att beställa kort av olika slag från Skånetrafiken klicka på länken Beställ kort på startsidan Min sida Gå in under avsnittet Order och klicka på Ny Klicka på pilarna i fälten - Leveransadress - Kontaktperson leverans - Faktureringsadr ess - Kontaktperson faktura och välj rätt information. Klicka därefter på spara. Sida 7 av 17

8 Välj OK i rutan som dyker upp. För att fortsätta med ordern måste man nu trycka på Behandla - knappen. Efter det kan man eventuellt ändra adresserna. och sedan spara Rutan Ordern är nu låst till dig kommer upp. Klicka på OK. Gå därefter ner under avsnittet Orderrad och klicka på Ny - knappen. Sida 8 av 17

9 Här väljer man vilket kort man vill beställa och klickar på OK - knappen. Under Orderrad fyller man sedan i antal och väljer termin. Tryck på Spara. För att skicka iväg ordern måste man gå upp under Order och klicka på den lilla vita cirkeln för att få upp Beställ -funktionen. Klicka på Beställ och ordern skickas iväg. Det kommer automatiskt upp en orderbekräftelse. Sida 9 av 17

10 Ersätt kort För att ersätta kort klicka på respektive länk under rubriken Ersätt kort på startsidan Min sida. Skadat kort För att ersätta ett kort som är skadat med ett nytt från buffertlagret, klicka på länken Skadat kort under rubriken Ersätt kort på startsidan Min sida, då visas den sida där du söker upp det kort som du skall ersätta i registret med dina kort. Figur 3: Området Sökning av kort där du söker fram det kort som är skadat och skall ersättas. Ange kortnumret på det kort som är skadat och skall ersättas och klicka på knappen Sök, nu visas information om det aktuella kortet och möjlighet att ange information om ersättningskortet. Figur 4: Området Kortärende förberett för registrering av ett nytt kortärende vilket berör skadat kort. Gör så här för att skapa ett nytt kortärende: 1. Klicka på länken Skadat kort under rubriken Ersätt kort på startsidan Min sida, då visas en ny 2. Skriv in det kortnummer som det skadade kortet har i textfältet Kortnummer. 3. Klicka på knappen Sök, en ny sida visas med ett nytt kortärende gällande det aktuella kortet. 4. Kontrollera att kortuppgifterna stämmer och hämta ett kort från buffertlagret. 5. Ange kortnumret för ersättningskortet i textfältet Ersätt med kortnummer. Ange en beskrivning om vad som hänt med det skadade kortet om ni behöver det för egen del. 6. Klicka på knappen Spara. Ärendet med det skadade kortet är nu sparat och ditt buffertlager har nu minskat med ett kort. Tänk på att... Det är tvunget att det skadade kortet är registrerat som utdelat. Det är tvunget att ersättningskortet finns i ditt buffertlager. Ditt redovisningsunderlag uppdateras med informationen från kortärendet. Sida 10 av 17

11 Makulerat/ Avmagnetiserat kort För att ersätta ett kort som har blivit avmagnetiserat med ett nytt från buffertlagret, klicka på länken Makulerat/Avmagnetiserat kort under rubriken Ersätt kort på startsidan Min sida, då visas den sida där du söker upp det kort som du skall ersätta i registret med dina kort. Figur 5: Området Sökning av kort där du söker fram det kort som är Makulerat/Avmagnetiserat och skall ersättas. Ange kortnumret på det kort som är Makulerat/Avmagnetiserat och skall ersättas och klicka på knappen Sök, nu visas information om det aktuella kortet och möjlighet att ange information om ersättningskortet. Figur 6: Området Kortärende förberett för registrering av ett nytt kortärende vilket berör makulerat/avmagnetiserat kort. Gör så här för att skapa ett nytt kortärende: 1. Klicka på länken makulerat/avmagnetiserat under rubriken Ersätt kort på startsidan Min sida, då visas en ny 2. Skriv in det kortnummer som det avmagnetiserade kortet har i textfältet Kortnummer 3. Klicka på knappen Sök, en ny sida visas med ett nytt kortärende gällande det aktuella kortet 4. Kontrollera att kortuppgifterna stämmer och hämta ett kort från buffertlagret 5. Ange kortnumret för ersättningskortet i textfältet Ersätt med kortnummer 6. Ange en beskrivning om vad som hänt med det skadade kortet om ni behöver det för egen del. 7. Klicka på knappen Spara Ärendet med Makulerat/Avmagnetiserat kort ort är nu sparat och ditt buffertlager har nu minskat med ett kort. Tänk på att... Det är tvunget att makulerat/avmagnetiserat kort är registrerat som utdelat. Det är tvunget att ersättningskortet finns i ditt buffertlager. Ditt redovisningsunderlag uppdateras med informationen från kortärendet. Sida 11 av 17

12 Förlorat kort För att ersätta ett kort som har förlorats med ett nytt från buffertlagret, klicka på länken Förlorat kort under rubriken Ersätt kort på startsidan Min sida, då visas den sida där du söker upp det kort som du skall ersätta i registret med dina kort. Figur 7: Området Sökning av kort där du söker fram det kort som är förlorat och skall ersättas. Ange kortnumret på det kort som är förlorat och skall ersättas och klicka på knappen Sök, nu visas information om det aktuella kortet och möjlighet att ange information om ersättningskortet. Figur 8: Området Kortärende förberett för registrering av ett nytt kortärende vilket berör förlorat kort. Gör så här för att skapa ett nytt kortärende: 1. Klicka på länken Förlorat kort under rubriken Ersätt kort på startsidan Min sida, då visas en ny 2. Skriv in det kortnummer som det förlorade kortet har i textfältet Kortnummer 3. Klicka på knappen Sök, en ny sida visas med ett nytt kortärende gällande det aktuella kortet 4. Kontrollera att kortuppgifterna stämmer och hämta ett kort från buffertlagret. 5. Ange kortnumret för ersättningskortet i textfältet Ersätt med kortnummer. 6. Ange en beskrivning om vad som hänt med det skadade kortet om ni behöver det för egen del. 7. Klicka på knappen Spara. Ärendet med det förlorade kortet är nu sparat och ditt buffertlager har nu minskat med ett kort. Tänk på att... Det är tvunget att det förlorade kortet är registrerat som utdelat. Det är tvunget att ersättningskortet finns i ditt buffertlager. Ditt redovisningsunderlag uppdateras med informationen från kortärendet. Sida 12 av 17

13 Buffertkort till ny elev För att registrera att du gett ett buffertkort till en ny elev klicka på länken Buffertkort till ny elev på startsidan Min sida, då visas den sida där du söker upp det kort som du skall använda från ditt buffertlager i registret med dina kort. Figur 9: Området Sökning av kort där du söker fram det kort från ditt buffertlager som skall användas. Ange kortnumret på det kort från ditt buffertlager som skall användas och klicka på knappen Sök, nu visas information om det aktuella kortet och möjlighet att ange ytterligare information om det aktuella kortet. Figur 10: Området Kortärende förberett för registrering av ett nytt kortärende vilket berör buffertkort till ny elev. Gör så här för att skapa ett nytt kortärende: 1. Klicka på länken Buffertkort till ny elev under på startsidan Min sida, då visas en ny sida 2. Skriv in det kortnummer som det aktuella kortet har i textfältet Kortnummer 3. Klicka på knappen Sök, en ny sida visas med ett nytt kortärende gällande det aktuella kortet 4. Kontrollera att kortuppgifterna stämmer 5. Välj vilken typ av kort som är aktuellt (Antalet zoner) 6. Ange när det aktuella kortet skall börja gälla i textfältet Datum när kortet började användas (Kan inte göras i förtid) 7. Ange en beskrivning om vad som hänt med det skadade kortet om ni behöver det för egen del. 8. Klicka på knappen Spara. Ärendet med det nya kortet är nu sparat och ditt buffertlager har nu minskat med ett kort. Tänk på att... Det är tvunget att det nya kortet finns i ditt buffertlager. Ditt redovisningsunderlag uppdateras med informationen från kortärendet. Sida 13 av 17

14 Retur av delvis använt kort För att returnera ett kort till Skånetrafiken som är delvis använt klicka på länken Retur av delvis använt kort på startsidan Min sida, då visas den sida där du söker upp det kort som du skall returnera i registret med dina kort. Figur 11: Området Sökning av kort där du söker fram det kort som skall returneras. Ange kortnumret på det kort som skall returneras och klicka på knappen Sök, nu visas information om det aktuella kortet och möjlighet att ange ytterligare information om det aktuella kortet. Figur 12: Området Kortärende förberett för registrering av retur av ett delvis ett nytt kortärende vilket berör buffertkort till ny elev. Gör så här för att skapa ett nytt kortärende: 1. Klicka på länken Retur av delvis använt kort under på startsidan Min sida, då visas en ny sida 2. Skriv in det kortnummer som det aktuella kortet har i textfältet Kortnummer 3. Klicka på knappen Sök, en ny sida visas med ett nytt kortärende gällande det aktuella kortet 4. Kontrollera att kortuppgifterna stämmer 5. Välj vilken typ av kort som är aktuellt 6. Välj om det aktuella kortet är inlämnat eller inte, Kort inlämnat. 7. Det går inte välja datum i efterhand. 8. Klicka på knappen Spara. Ärendet med kortet är nu sparat och ditt redovisningsunderlag är uppdaterat. Tänk på att... Det är tvunget att det aktuella kortet finns registrerat som utdelat. Ditt redovisningsunderlag uppdateras med informationen från kortärendet. Sida 14 av 17

15 Redovisning av kort För att redovisa din skolas kort klicka på respektive länk under rubriken Redovisning av kort på startsidan Min sida. Redovisa kort För att följa upp eller för att slutredovisa din skolas kort klicka på länken Redovisa kort under rubriken Redovisning av kort på startsidan Min sida. En ny sida visas nu med översikt över alla de kort som din skola har beställt och vilka ännu inte är redovisade. Här kan du se hur de är fördelade mellan utdelade, i buffertlager och hur många som är använda i samband med ett ärende (skadade, förlorade mm). Figur 13: Området Redovisning, med en lista över dina orderrader och området Redovisa skolkort med möjlighet att redovisa en specifik orderrad, vilken visas på sidan Redovisa utdelade kort. Överst visas en sammanställning av information hur korten är fördelade mellan utdelade, i buffertlager och hur många som är använda i samband med ett ärende (skadade, förlorade mm) och under en möjlighet att ange en kommentar till redovisningen. Det är här din skola håller koll på de kort ni erhållit och uppdaterar informationen om hur många kort som ni har delat ut här visas också hur många kort som finns i buffertlager för tillfället. Denna information är sammanställd bl.a. utifrån de ärenden som är skapade där ni använt buffertkort som ersättningskort för ett redan utdelat kort mm. För att uppdatera informationen om hur många kort som är utdelade till eleverna av de som ni erhållit, klicka på ikonen. Ett nytt fönster öppnas. Figur 14: Området Utdelade kort för registrering av vilka kort som är utdelade. Gör så här för att uppdatera informationen om utdelade kort till skolan: 1. Klicka på ikonen som indikerar att det är möjligt att spara ytterligare information om utdelade kort, vilken visas efter textrutan Utdelade. Ett nytt fönster öppnas nu som visar en lista med dina erhållna kort överst Sida 15 av 17

16 2. Klicka på respektive rad i listan och uppdatera antalet i textrutan Antal 3. Klicka på knappen Spara och antalen utdelade kort är sparade För att uppdatera informationen om hur många kort som finns i buffertlager av de som ni erhållit, klicka på ikonen. Ett nytt fönster öppnas. Figur 15: Området Kort i buffertlager för registrering av vilka kort som är sparade i lager. Gör så här för att uppdatera informationen om buffertlagret till skolan: 1. Klicka på ikonen som indikerar att det är möjligt att spara ytterligare information om buffertkort, vilken visas efter textrutan Aktuell buffert. Ett nytt fönster öppnas nu som visar en lista med dina buffert kort överst 2. Klicka på respektive rad i listan och uppdatera vilka nummerserier av kort som finns kvar i buffert i textrutorna Kortnummer från respektive Kortnummer till antalet i textrutan Antal uppdateras automatiskt 3. Klicka på knappen Spara och antalen och nummerserierna för buffertkorten är sparade För att uppdatera informationen om hur många kort som skall gå i retur till Skånetrafiken av de som ni erhållit, klicka på ikonen. Ett nytt fönster öppnas. Figur 16: Området Kort att returnera för registrering av vilka kort som skall returneras till Skånetrafiken. Gör så här för att uppdatera informationen om returkort från skolan: 1. Klicka på ikonen som indikerar att det är möjligt att spara ytterligare information om returkort, vilken visas efter textrutan Retur. Ett nytt fönster öppnas nu som visar en lista med dina buffert kort överst 2. Klicka på respektive rad i listan och uppdatera vilka nummerserier av kort som skall returneras i textrutorna Kortnummer från respektive Kortnummer till antalet i textrutan Antal uppdateras automatiskt 3. Klicka på knappen Spara och antalen och nummerserierna för returkorten är sparade När det är dags för slutredovisning måste rest per rad vara 0 för att redovisningen skall gå att genomföra, dvs. alla erhållna kort måste vara redovisade antingen som utdelade, använda som ersättningskort etc. Klicka på knappen Spara och skicka för att genomföra slutredovisning till Skånetrafiken. Sida 16 av 17

17 Redovisa buffertlager (Detta skall endast göras när läsåret är slut) För att slutredovisa din skolas buffertkort klicka på länken Redovisa buffertlager under rubriken Redovisning av kort och buffertkort på startsidan Min sida. En ny sida visas nu med översikt över alla de buffertkort som din skola har och vilka ännu inte är redovisade. Här kan du se hur de är fördelade mellan utdelade, i buffertlager och hur många som är använda i samband med ett ärende (skadade, förlorade mm). Överst på sidan visas en lista med de orderrader som din skola har lagt. Genom att klicka på en specifik rad i listan visas informationen om denna orderrad under listan (området Redovisa buffertlager). Figur 17: Området Redovisa buffertlager, med en lista över dina orderrader och området Redovisa buffertlager med möjlighet att redovisa en specifik orderrad, vilken visas på sidan Redovisa buffertlager. Överst visas en sammanställning av information hur korten är fördelade mellan utdelade, i buffertlager och hur många som är använda i samband med ett ärende (skadade, förlorade mm) och under en möjlighet att ange en kommentar till redovisningen. Denna information är sammanställd bl.a. utifrån de ärenden som är skapade där ni använt buffertkort som ersättningskort för ett redan utdelat kort mm. Gör så här för att redovisa din skolas buffertlager: 1. Klicka på respektive rad i listan och ange eventuellt en kommentar till redovisningen i textrutan Kommentar (Antalet utdelade kan inte ändras) 2. Klicka på knappen Spara och skicka och buffertlagret är redovisat När det är dags för slutredovisning måste rest per rad vara 0 för att redovisningen skall gå att genomföra, dvs. alla erhållna kort måste vara redovisade antingen som använda som ersättningskort eller returnerade etc. Klicka på knappen Spara och skicka för att genomföra slutredovisning till Skånetrafiken. Sida 17 av 17

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarmanual small

Användarmanual small S Användarmanual small Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Produktprofil...6 Korrektur...7 Produktkategorier...8 Mallprodukt...8 Originalprodukt...8 Lagerprodukt...9 Beställning...9 Teknisk specifikation...

Läs mer

Användarmanual TextAppen för iphone och ipad

Användarmanual TextAppen för iphone och ipad Användarmanual TextAppen för iphone och ipad Innehåll Innehåll... 2 Hämta TextAppen för ios... 3 Registera dig... 3 Kom igång i iphone eller ipad... 5 Logga in... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta

Läs mer

Garantianspråk. Manual

Garantianspråk. Manual 2014 Garantianspråk Manual Innehåll Åtkomst till systemet... 2 Inloggning... 2 Glömt lösenordet... 3 Registrering... 4 Garantianspråk... 6 Startsida... 6 Navigering... 6 Garantianspråk konsument... 7 Mina

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Användarmanual Klasskortsadministration (För den som administrerar klasskortet) Version A

ANVÄNDARMANUAL. Användarmanual Klasskortsadministration (För den som administrerar klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsadministration (För den som administrerar klasskortet) Version A 3 Innehållsförteckning INLEDNING... 5 Hur man använder manualen... 5 Systemkrav och inställningar... 5 ALLMÄNT

Läs mer

Bildtelefoni.net webbklient

Bildtelefoni.net webbklient Bildtelefoni.net webbklient Användarmanual 1.2 www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med webbklienten kan alla få enkel tillgång till

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (26) Datum 2011-09-16 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

PlanoDirekt. Användarmanual för Capio

PlanoDirekt. Användarmanual för Capio PlanoDirekt Användarmanual för Capio Tillåt popup-fönster För att webbshopen ska fungera felfritt måste man låta webbläsaren tillåta popup-fönster från adresserna www.planograf.se och online. planograf.se.

Läs mer

Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare. Revision 4.0. Användarmanual KTC MeView. Lägenhetsinnehavare. Sida 1

Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare. Revision 4.0. Användarmanual KTC MeView. Lägenhetsinnehavare. Sida 1 Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare Sida 1 Innehåll Inledning... 3 Allmänt... 3 Tekniska förutsättningar... 3 Plug-in... 3 Upplösning... 3 Webbläsare... 3 Användaruppgifter... 4 Inloggning...

Läs mer

Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar.

Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar. Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar. Isave har ett smidigt och enkelt användargränssnitt som förenklar och kvalitetssäkrar inköpsprocessen av trycksaker

Läs mer

FerieBas. -handbok för arbetsställe

FerieBas. -handbok för arbetsställe 1 FerieBas -handbok för arbetsställe Innehållsförteckning Logga in till FerieBas... 3 Registrera organisation i FerieBas... 4 Bekräftelse på registrering av organisation... 5 Registrera arbetsställe...

Läs mer

Manual för Användarhanteraren. ett verktyg för att administrera enheter och personal som registrerar i kvalitetsregister

Manual för Användarhanteraren. ett verktyg för att administrera enheter och personal som registrerar i kvalitetsregister Manual för Användarhanteraren ett verktyg för att administrera enheter och personal som registrerar i kvalitetsregister Kvalitetsregister som är anslutna till Registercentrum Västra Götaland ligger oftast

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Identity Manager. Användarhandbok. Identity Manager. Behörighetsverktyg för Mina tjänster

Identity Manager. Användarhandbok. Identity Manager. Behörighetsverktyg för Mina tjänster Identity Manager Användarhandbok Identity Manager Behörighetsverktyg för Mina tjänster April 2017 1 VAD ÄR IDENTITY MANAGER?... 2 1.1 VAD SKA BEHÖRIGHETSADMINISTRATÖREN GÖRA I IDENTITY MANAGER?... 2 1.2

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

MANUAL FÖR ARENA. INNEHÅLL Komma igång 2 Shopen 4 Kundvagnen 5 Kassan - steg 1 6 Kassan - steg 2 7 Kassan - steg 3 8 Avsluta 9

MANUAL FÖR ARENA. INNEHÅLL Komma igång 2 Shopen 4 Kundvagnen 5 Kassan - steg 1 6 Kassan - steg 2 7 Kassan - steg 3 8 Avsluta 9 MANUAL FÖR ARENA INNEHÅLL Komma igång 2 Shopen 4 Kundvagnen 5 Kassan - steg 1 6 Kassan - steg 2 7 Kassan - steg 3 8 Avsluta 9 Komma igång 1. Gå in på www.privab.se i Internet Explorer 2. Klicka på Arena

Läs mer

Användarmanual för Attendo Care

Användarmanual för Attendo Care Användarmanual för Attendo Care Tillåt popup-fönster För att webbshopen ska fungera felfritt måste man låta webbläsaren tillåta popup-fönster från adresserna www.planograf.se och online.planograf.se. Det

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Alfa Kommun & Landsting AB Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Senast ändrad: 2016-05-06 Version: 4.1 Dokumentansvarig: Ingrid Olsson Innehållsförteckning Alfa e-recept Partner... 3 Inledning...

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare. Revision 3.0. Användarmanual KTC MeView. Lägenhetsinnehavare. Sida 1

Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare. Revision 3.0. Användarmanual KTC MeView. Lägenhetsinnehavare. Sida 1 Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare Sida 1 Sida 2 Innehåll Inledning... 4 Allmänt... 4 Förutsättningar... 4 Plug-in... 4 Web-läsare... 4 Inloggning... 5 Användaruppgifter... 5 Inloggning... 5

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

TIME CARE POOL WEBB. Personlig kalender (ikon i vänsterkolumnen)

TIME CARE POOL WEBB. Personlig kalender (ikon i vänsterkolumnen) TIME CARE POOL WEBB Öppna Time Care Pools webbsida Du kommer till Time Care Pools webbsida genom att skiva in följande adress direkt i webbläsaren: http://timepoolweb.linkoping.se Inloggning Nu ska du

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK FÖR SVENSKT BRÅCKREGISTER PÅ INCA

ANVÄNDARHANDBOK FÖR SVENSKT BRÅCKREGISTER PÅ INCA ANVÄNDARHANDBOK FÖR SVENSKT BRÅCKREGISTER PÅ INCA Uppdaterad Sammanställt av Version 2.6 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Vad är INCA?... 3 2 Innan du börjar... 3 2.1 Systemkrav... 3 2.2 Autentisering...

Läs mer

epayslip - användarmanual

epayslip - användarmanual 2015-02-06 epayslip - användarmanual Medarbetare på Nobina/Swebus har möjlighet att få sin lönespecifikation elektroniskt. För att distribuera lönespecifikationerna elektroniskt, har vi valt Aditro e-payslip,

Läs mer

Manual för Isave, Staples beställningssida för tryck & profilartiklar.

Manual för Isave, Staples beställningssida för tryck & profilartiklar. Manual för Isave, Staples beställningssida för tryck & profilartiklar. Isave har ett smidigt och enkelt användargränssnitt som förenklar och kvalitetssäkrar inköpsprocessen av trycksaker och profilartiklar

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (12)

Innehållsförteckning 2 (12) Användarguide Innehållsförteckning 1 REGISTRERING... 3 2 MEDLEMSKONTO (MINA SIDOR)... 4 2.1 Kontaktinformation... 5 2.2 Adressbok... 5 2.3 Beställningshistorik... 6 2.4 Inloggningshistorik... 6 3 VARUKORGEN...

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Snabbguide för användare

Snabbguide för användare Snabbguide för användare Användarmanual 2015 Inloggning...4 Webbklienten...5 Den övre delen...6 Hänvisningar...7 Tidsangivelser och datum...9 Söka efter kollegor...10 Snabbsök...10 Avancerad sökning...10

Läs mer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Manual för ansökan till Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer Sida 1 av 12 1. Komma igång med din stipendieansökan 3 1.1 Läs texten Tänka på 3 1.2 Logga in eller Skapa nytt användarkonto 4 1.3

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38. Centralen för utredning av penningtvätt WEBBAPPLIKATION 4.1 REGISTERING GUIDE APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.0 Stödtelefon: tfn: 0295 486 833 (vardagar 8 16) e-post: goaml.krp@poliisi.fi Frågor

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Manual för Isave, Staples/Corporate Express beställningssida för Göteborgs Stads trycksaker på webben.

Manual för Isave, Staples/Corporate Express beställningssida för Göteborgs Stads trycksaker på webben. 009--5 Manual för Isave, Staples/Corporate Express beställningssida för Göteborgs Stads trycksaker på webben. Isave har ett smidigt och enkelt användargränssnitt som förenklar och kvalitetssäkrar inköpsprocessen

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord

Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord Användarmanual för felanmälan och beställning i Weblord Användarmanual Weblord 2015-09-02 1 Inledning Anmälan görs i Weblord som arbetar direkt mot Västfastigheters fastighetssystem Landlord. I Weblord

Läs mer

Instruktioner plattformen entreprenörer (centrala användare)

Instruktioner plattformen entreprenörer (centrala användare) Instruktioner plattformen entreprenörer (centrala användare) Välkomna till vår digitala plattform! Plattformen är optimerad för att användas via webbläsaren Google Chrome. Om ni behöver ladda ner Chrome,

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn

Vid fel och frågor Ta kontakt med förbundet. Logga in. Menyn Manual Spelarregistrering Manualen beskriver hur man lägger in spelare i sin spelartrupp och tilldelar fasta spelarnummer. Läs igenom manualen och följ den när du lägger in spelarna i ditt lag och föreningens

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

medrave4 Introduktionsmanual 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin

medrave4 Introduktionsmanual 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin medrave4 Introduktionsmanual För version 4.5.3.14727 Dr Per Stenström 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin MEDRAVE4 0 INTRODUKTIONSMANUAL 0 FÖRORD 2 INTRODUKTION TILL MEDRAVE4 3 KOMMA IGÅNG 3 LOGGA IN

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.5. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.5. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.5 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion... 3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...

Läs mer

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Version 3.1.1 2017-03-03 Inledning Detta dokument ger praktisk information till användare om hur ett konto skapas för rapportering till vaccinationsregistret.

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Snabb guide för användare

Snabb guide för användare Snabb guide för användare Användarmanual 2014 Table of Contents Snabbguide för användare SourceTech Telllus...3 Inloggning...4 Webklienten...5 De olika delarna i webklienten...6 Hänvisningar...7 Hur fungerar

Läs mer

Handbok IST Kundcenter

Handbok IST Kundcenter Handbok IST Kundcenter http://support.ist.com/se Uppdaterad: 2015-03-24/MÅ IST Sverige AB Växjö Arabygatan 82 Stockholm Arenavägen 27, 6 tr Info.se@ist.com 352 46 Växjö 121 77 Johanneshov www.ist.com Tel:

Läs mer

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

INLEDNING. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. MANUAL E-HANDEL INLEDNING. På Svedbergs webbplats finns idag en integrerad e-handel där återförsäljare kan gå in och lägga sina order. Detta kräver att användaren först loggar in. Efter inloggning kan

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Administration av grupper och användare i Winst

Administration av grupper och användare i Winst Administration av grupper och användare i Winst 1 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 1.1 Gruppadministration i WINST Användare

Läs mer

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual. Användarmanual ServiceOnLine C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.doc Sidan 1 av 24 Innehåll Sid. Innehåll Sid.... 2 Starta ServiceOnLine och logga in... 3 Sök personal... 4 Sökning

Läs mer

Guide till Elektronisk Följesedel

Guide till Elektronisk Följesedel Guide till Elektronisk Följesedel Sid 1 Beskrivning av Elektronisk Följesedel Elektronisk följesedel är till för dig som skickar brev eller andra försändelser och betalar via faktura. Genom detta verktyg

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer

Skapa konto och logga in på Vuxenutbildningens Lärplattform

Skapa konto och logga in på Vuxenutbildningens Lärplattform Skapa konto och logga in på Vuxenutbildningens Lärplattform O.B.S! För att du ska kunna skapa ett konto på Vuxenutbildningens Lärplattform, så måste du ha ett fungerande e-postkonto, t.ex. hotmail eller

Läs mer

SNABBSTART AV WIS WEBBASERAT INFORMATIONSSYSTEM

SNABBSTART AV WIS WEBBASERAT INFORMATIONSSYSTEM 2008-12-01 SNABBSTART AV WIS WEBBASERAT INFORMATIONSSYSTEM För användare 1. Starta WIS...1 2. Skriv en anteckning...1 Bifoga ett dokument...2 Infoga bild...2 Lägg till karta...2 3. Publicera eller neka...3

Läs mer

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 MANUAL SMS-DIREKT Innehållsförteckning Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 Kartfunktioner... 3 Markera område... 5 Redigera... 7 Nytt utskick Skicka genom

Läs mer

Manual till huvudmännen gällande bidragsportalen för omvårdnadsinsatser vid RgRh

Manual till huvudmännen gällande bidragsportalen för omvårdnadsinsatser vid RgRh Manual till huvudmännen gällande bidragsportalen för omvårdnadsinsatser vid RgRh Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning i portalen... 4 Information om vänstra menyraden... 9 Elevlistan... 10 Ansökan...

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (15) 2019-05-22 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 3 Felmeddelanden vid byte av lösenord

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Oktober, 2014

Läs mer

1 Administration av grupper och användare i Winst (1.0)

1 Administration av grupper och användare i Winst (1.0) 1 Administration av grupper och användare i Winst (1.0) 1.1 Gruppadministration i WINST Användare kan antingen läggas direkt under förvaltningen/bolaget/kommunen eller i grupper som motsvarar verksamheten.

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

MANUAL Registrering av faktura till Östhammars kommun i InExchange Fakturaportal

MANUAL Registrering av faktura till Östhammars kommun i InExchange Fakturaportal MANUAL Registrering av faktura till Östhammars kommun i InExchange Fakturaportal Avsnitt Sida Innehållsförteckning 1 1. Skapa inloggning i InExchange Fakturaportal 2 2 Komplettera användaruppgifter 2 3

Läs mer

Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion.

Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion. Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion. Här visar vi hur du skapar order i DeLaval webbutik. Vi har även lagt in en del Tips! på hur du kan göra det enklare. Det finns också en instruktion

Läs mer

Instruktioner för att skapa konton i MV-login

Instruktioner för att skapa konton i MV-login Instruktioner för att skapa konton i MV-login MV-Login är ett inloggningssystem, avsett för inloggning i MV-Nordics program, webbprogram och appar. Administration av systemet samt webbprogramen finner

Läs mer

Användarmanual till e-tjänsten Ekonomiskt Bistånd

Användarmanual till e-tjänsten Ekonomiskt Bistånd 1 Användarmanual till e-tjänsten Ekonomiskt Bistånd I e-tjänsten Ekonomiskt bistånd kan du på ett enkelt och säkert sätt söka ekonomiskt bistånd. Du kan också följa ditt ärende när du vill och kontakta

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

Användarmanual Stiga on Line

Användarmanual Stiga on Line Användarmanual Stiga on Line 2 Innehållsförteckning Användarmanual Stiga On-Line Hur hittar jag till Stiga on Line 5 sida Översikt 6 Garantikort 7-10 Reklamationer 11-20 Order on Line 21-25 Bildbank och

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Version

Version 2 Inloggning i Viltdata För att registrera eller administrera uppgifter i viltdata, navigera till webbplatsen www.viltdata.se På startsidan finns allmän information och nyheter samt kontaktuppgifter till

Läs mer

Mina tjänster. på www.vxa.se

Mina tjänster. på www.vxa.se Mina tjänster på www.vxa.se Innehållsförteckning Logga in 3 Mina tjänster 4-5 Lösenord 6-7 Registrera och upp datera e-postadress 8 Avisering via sms och e-post 9 Fullmakter för Instrumentpanelen 10-11

Läs mer

Rapportering av ersättningar och arvoden

Rapportering av ersättningar och arvoden Rapportering av ersättningar och arvoden Manual för förtroendevalda i OK ekonomisk förening Denna manual beskriver hur du genomför rapporteringen av sammanträden och andra uppdrag i rapporteringsverktyget

Läs mer

Manual för webbutiken. Enköpings kommun

Manual för webbutiken. Enköpings kommun Manual för webbutiken Enköpings kommun Manual för webbutiken Enköpings kommun Uppdaterad 2011-02-01 Hur du hittar webbutiken... 2 Inloggning... 2 Försäljarflikar... 2 Funktions- och artikelmeny... 3 Kundvagn...

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

Manual tidrapportering i Personec ESS

Manual tidrapportering i Personec ESS Manual tidrapportering i Personec ESS Detta är en kort genomgång av hur du kommer igång med att tidrapportera via Aditros webbsystem. 1. Öppna Internet Explorer. Ange adressen: https://asp.aditro.com/candyking/

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: privata utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20160201 v 1.2 orebro.se 2

Läs mer

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net ios-appen Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net 1 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad med ios operativsystem få enkel tillgång

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Användarinstruktion för etolk

Användarinstruktion för etolk Användarinstruktion för etolk 1 Välkommen till etolk! Innan du kan börja använda etolk måste du registrera dig för ett nytt konto och logga in och byta ditt engångslösenord. Följ instruktionerna i det

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Registrering för bokning via

Registrering för bokning via Registrering för bokning via www.sli.se 1. För att kunna låna ur vårt utbud (ca 10 000 artiklar) så måste du som enskild lärare/personal registrera dig! 2. Klicka en gång på Bli medlem på SLI.SE nere till

Läs mer

Har du några frågor om denna tjänst? Kontakta oss på alternativt på

Har du några frågor om denna tjänst? Kontakta oss på alternativt på Manual för laddning av gäst- eller kårkort inom Chalmers Konferens & Restaurangers verksamhet Har du några frågor om denna tjänst? Kontakta oss på support@chalmerskonferens.se alternativt på 031-772 3953

Läs mer

Särskild information om personalliggare Fröbergs RFID / Fingerprint (TM-600 Serien)

Särskild information om personalliggare Fröbergs RFID / Fingerprint (TM-600 Serien) Särskild information om personalliggare Fröbergs RFID / Fingerprint (TM-600 Serien) Särskilt om personalliggare Version 2.0 2019-05-22 Innehållsförteckning 1 - VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ... 3 2 - SÄRSKILT UPPLÄGG

Läs mer