Situationsplan Kv Adlersten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Situationsplan Kv Adlersten"

Transkript

1

2 Projektet

3 Situationsplan Kv Adlersten

4 Fasader mot gata

5 Fotomontage från Östra Köpmangatan/Norra Smedjegatan

6 Fotomontage från Ronnebygatan/Norra Smedjegatan

7

8

9

10 LÄGESRAPPORT

11

12

13

14

15

16

17 PROJEKTUPPLÄGG

18 Affärsidé PROGRAMSKEDET

19 Affärsidé för Kv Adlersten AB Karlskronahem skall genom att själv sätta sig i centrum av byggprocessen, använda sig av delade entreprenader samt själv upphandla utvalda produkter med högt förädlingsvärde uppföra attraktiva, centralt belägna hyreslägenheter som vanliga människor har råd att bo i.

20 PROGRAMSKEDET Affärsidé Målsättning

21 Målsättning hyresnivå 1100 kr/m²/år

22 PROGRAMSKEDET Affärsidé Projektgrupp Målsättning Byggherren måste precisera sina krav -Lägenhetsfördelning och storlek. Byggherren måste -Ställa sig mitt i processen och ta så stor plats som möjligt. -Ta kontroll över processen och vara den som bestämmer villkoren. -Se till att han får det han beställt -K-hems miljö- och kvalitetskrav. -Program från äldreförvaltningen ang. äldreboendet. -Program från K-hem ang. sitt kontor. -Byggnadens tekniska och inst.tekniska krav.

23 FÖRPROJEKTERINGSSKEDET Arkitekt utsågs Detaljplan Volymstudier Konstruktionsupplägg -Volymstudier + enkla skisser -Stomplan med alternativa bjl.typer Geoteknisk utredning -Berg -Rivna byggnader, miljöfarligt material -Radon -Ledningar -Översiktsritning Skissarbetet påbörjas Nyckelfaktorer för att klara målsättningen -Skisskedet det viktigaste i projektet. -Effektiva ytor. Nyckeltal (boa+loa)/bra ej mindre än 80%. -Genomarbetad planlösning. -Stor hänsyn till det bärande systemet. -Enkla välbeprövade tekniska lösningar.

24 FÖRPROJEKTERINGSSKEDET Lägenhetsexempel: -2 Rok á 50 m² - 3 Rok á 70 m²

25 Upphandling konsultgrupp -Bygg-konstruktör-mark-el-vvs-ljud och brand -Orientering om projektets målsättning -Delad TE samt B-lev -Uppdrag att göra FFU för delad TE Konsultarbetet pga delad TE+B-lev FÖRPROJEKTERINGSSKEDET

26 Delad totalentreprenad med egna materialinköp Totalentreprenader TE 1: Bygg TE 2: Målning TE 3: Golv Material (Beställarleveranser) B-Lev 1: Fast inredning B-Lev 2: Vitvaror B-Lev 3: Fönster/FD/Glaspartier TE 4: Plattsättning TE 5: Puts TE 6: Mark TE 7: Rör TE 8: Luft TE 9: Styr TE 10: El Beställare B-Lev 4: Inner- och ytterdörrar av trä B-Lev 5: Dörrar av stål B-Lev 6: Tvättstugeutrustning B-Lev 7: Kapphyllor B-Lev 8: Badrumsskåp B-Lev 9: Blandare (VVS) B-Lev 10: Sanitetsporslin TE 11: Hiss B-Lev 11: Belysningsarmaturer

27 Upphandling konsultgrupp -Bygg-konstruktör-mark-el-vvs-ljud och brand -Orientering om projektets målsättning -Delad TE samt B-lev -Uppdrag att göra FFU för delad TE Konsultarbetet pga delad TE+B-lev Gränsdragningslista FÖRPROJEKTERINGSSKEDET

28 FÖRPROJEKTERINGSSKEDET Gränsdragningslista L= LEVERANS M= MONTAGE A= ANSLUTNING F= FUNKTIONSANSVAR U= UTFÖRES ANLÄGGNINGSDEL Byg g TE1 Luft TE8 Styr TE9 El TE1 0 Beställar e ANMÄRKNING 1 Kraftmatning till apparatskåp AS1+AS2+AS3 A L+M 2 Spjäll inkl. ställdon avsett för rökgasevakuering, 24 V L+M A+F 3 Frekvensomformare till fläktar och pumpar L A+F 4 Spisfläktar, volymkåpor M A+F A L

29 Upphandling konsultgrupp -Bygg-konstruktör-mark-el-vvs-ljud och brand -Orientering om projektets målsättning -Delad TE samt B-lev -Uppdrag att göra FFU för delad TE Konsultarbetet pga delad TE+B-lev Gränsdragningslista AF-del FÖRPROJEKTERINGSSKEDET Projektets slutliga innehåll -Ombyggnad av kontorshus till 14st vanliga lägenheter -Nybyggnad 38st vanliga lägenheter totalt c:a 3000KVM -46st lägenheter för äldreboende c:a 4000KVM -Kontor för karlskronahem c:a 700KVM -2st butiker c:a 180KVM - Garage för 33st bilar Teknisk standard -STOMME: Betong med min. 250mm betongbjälklag. -YTTERTAK: Sadeltak med uppstolpade trätakstolar och råspont med betongtakpannor. -YTTERVÄGGAR: 350mm lättbetong med utvändig 3skikts puts Fasader mot gata nedtill klädda med granitkeramik. -LÄGENHETSSTANDARD: Ljudisolering med högre standrad än normalt(ljudklass B). Golv av linoleum och ekparkett. Helkaklade badrum. Badrum med dusch som standard, förberedda för badkar. Badrum förberedda för tvättpelare. Kök förberett för diskmaskin. Förråd/klk inom lägenheten. Samtliga lägenheter är väl förberedda för kvarboende med avseende tillgänglighet. ALLMÄNNA UTRYMMEN: Trapphus med golv av cementmosaik. Garage. Tvättstugor. Miljörum. Utrymmen för cyklar, rullstolar och barnvagnar.

30 UPPHANDLING

31 Upphandlingsprocess Kv Adlersten 2003 Reviderad /5 (TE*) resp. 25/6 (B-Lev**) Upphandling 6/2 4/4 10/6 EU-annonsering enligt LOU Anbud TE* HBV:s listpris på B-Lev** Anbud (EU-/LOU) på B-Lev** HBV:s anbud på B-Lev** Anbud från TE på B-Lev**

32 Traditionell totalentreprenad B TE är projektets centralgestalt Ojämlikt förhållande mellan B och TE TE B har begränsad möjlighet att påverka val av UE, material och tekniska lösningar B har dålig prisinsyn B erhåller sämre konkurrenssituation - invanda konstellationer Underentreprenader En bekväm entreprenadform för B Bygg Mark Plattsättning Puts VS Vent El SÖ Hiss Målning Golv Material Fast inredning Vitvaror Fönster, FD, glaspartier Dörrar av stål Inner-/ytterdörrar av trä Tvättstugeutrustning Kapphyllor Badrumsskåp Blandare (VVS) Sanitetsporslin Belysningsarmaturer B=Byggherre, TE=Totalentreprenör

33 Delad totalentreprenad med egna materialinköp Totalentreprenader TE 1: Bygg TE 2: Målning TE 3: Golv Material (Beställarleveranser) B-Lev 1: Fast inredning B-Lev 2: Vitvaror B-Lev 3: Fönster/FD/Glaspartier TE 4: Plattsättning TE 5: Puts TE 6: Mark TE 7: Rör TE 8: Luft TE 9: Styr TE 10: El Beställare B-Lev 4: Inner- och ytterdörrar av trä B-Lev 5: Dörrar av stål B-Lev 6: Tvättstugeutrustning B-Lev 7: Kapphyllor B-Lev 8: Badrumsskåp B-Lev 9: Blandare (VVS) B-Lev 10: Sanitetsporslin TE 11: Hiss B-Lev 11: Belysningsarmaturer Ingen ny entreprenadform. Fördelarna med totalentreprenad kan bibehållas Ökad konkurrens ger lägre priser Kräver noggrann förprojektering B i centrum stärker B:s ställning och ger full insyn Ingen extra kostnad. Kostnaden omfördelas från TE till B. Avtal direkt med alla TE och B-Lev ger bättre dialog och större möjlighet för B att påverka slutprodukten Tar bort mellanhänder Ökad risk för B, men fördelarna överväger

34 SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLADE TE TE 1: Bygg Midroc Karlshamn TE 2: Målning Appelquists Måleri Ronneby TE 3: Golv Sandå Golv Karlskrona TE 4: Plattsättning Smålands Plattsättning Nässjö TE 5: Puts Blekinge Fasad Asarum TE 6: Mark NCC Anläggning Karlskrona TE 7: Rör NVS Karlskrona TE 8: Luft Sydtotal Karlskrona TE 9: Styr TAC Karlskrona TE 10: El Bravida Karlskrona TE 11: Hiss Kristianstad Hiss & El Kristianstad

35 SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLADE B-LEV B-Lev 1:Fast inredning Beijer Bygg Grossist B-Lev 2:Vitvaror HBV Grossist B-Lev 3:Fönster.FD.Glaspartier SSC Skellefteå AB Tillverkare B-Lev 4:Dörrar av trä Moddörr AB Tillverkare B-Lev 5:Dörrar av stål Beijer Bygg Grossist B-Lev 6:Tvättstugeutrustning Miele Tillverkare B-Lev 7:Kapphyllor HBV Grossist B-Lev 8:Badrumsskåp Beijer Grossist B-Lev 9:Blandare(VVS) NVS Entreprenör B-Lev 10:Sanitetsporslin NVS Entreprenör B-Lev 11:Belysningsarmaturer Bravida Entreprenör

36 EKONOMISKT UTFALL EFTER UPPHANDLING

37 EKONOMISKT UTFALL Jämförelse Kalkyl Utfall efter upphandling av entreprenader Totalentreprenad Kalkyl Utfall upphandling Anmärkning TE I utfallet ingår index TE I utfallet ingår ej index TE I utfallet ingår ej index TE I utfallet ingår ej index TE I utfallet ingår index TE I utfallet ingår index TE I utfallet ingår index TE I utfallet ingår index TE I utfallet ingår index TE I utfallet ingår index TE I utfallet ingår index Index under byggtid I utfallet avses index för TE 2-4 Summa TE inkl. index på kalkyl och utfall Utfallet har blivit ca 20% lägre än kalkyl

38 EKONOMISKT UTFALL Jämförelse Kalkyl Utfall efter upphandling av materialleveranser Materialleverans Kalkyl Utfall upphandling B-Lev B-Lev B-Lev B-Lev B-Lev B-Lev B-Lev B-Lev B-Lev B-Lev B-Lev Oförutsett Summa B-Lev Exkl. mervärdesskatt Utfallet har blivit ca 20% lägre än kalkyl

39 EKONOMISKT UTFALL PROGNOS PRODUKTIONSKOSTNAD Bruksarea (BOA + LOA) = m² (= uthyrbar yta) Belopp exkl. moms Kr/m² BOA+LOA 91 TOMTKOSTNAD 9101 Köpeskilling för råmark/tomt 9102 Ränta på köpeskilling från förvärv till byggstart 9103 Fastighetsbildningskostnader 9104 Lagfartskostnad 9105 Plankostnad 9106 Kostnader för Gator, vägar, VA o d utanför tomtmark 9107 Övriga tomtkostnader, t ex rivning, sanering Summa tomtkostnad: kr 382 kr /m² BOA+LOA 92 AVGIFTER 9201 Anslutningsavgift, VA 9202 Engångsavgift, EL 9203 Anslutningsavgift, kabel- TV/bredband 9204 Anslutningsavgift, fjärrvärme/naturgas 9205 Trafik eller parkeringsanläggning (parkeringsavlösen) 9206 Övriga avgifter Summa avgifter: kr 318 kr /m² BOA+LOA

40 EKONOMISKT UTFALL forts..prognos PRODUKTIONSKOSTNAD 93 ENTREPRENADER 9301 TE 1: Byggentreprenad kr kr /m² BOA+LOA 9302 TE 2: Målningsentreprenad kr 246 kr /m² BOA+LOA 9303 TE 3: Golventreprenad kr 196 kr /m² BOA+LOA 9304 TE 4: Plattsättningsentreprenad kr 306 kr /m² BOA+LOA 9305 TE 5: Putsentreprenad kr 155 kr /m² BOA+LOA 9306 TE 6: Markentreprenad kr 167 kr /m² BOA+LOA 9307 TE 7: Rörentreprenad kr kr /m² BOA+LOA 9308 TE 8: Luftentreprenad kr 237 kr /m² BOA+LOA 9309 TE 9: Styrentreprenad kr 75 kr /m² BOA+LOA 9310 TE 10: Elentreprenad kr 743 kr /m² BOA+LOA 9311 TE 11: Hissentreprenad kr 145 kr /m² BOA+LOA 9312 Index under byggtid kr 38 kr /m² BOA+LOA 9313 Oförutsedda entreprenadkostnader kr 382 kr /m² BOA+LOA Summa entreprenader: kr kr /m² BOA+LOA 94 AV B TILLHANDAHÅLLET MATERIAL 9401 B-Lev 1: Fast inredning 9402 B-Lev 2: Vitvaror 9403 B-Lev 3: Fönster, fönsterdörr, glasparti 9404 B-Lev 4: Inner- och ytterdörrar av trä 9405 B-Lev 5: Dörrar av stål 9406 B-Lev 6: Tvättstugeutrustning 9407 B-Lev 7: Kapphyllor 9408 B-Lev 8: Badrumsskåp 9409 B-Lev 9: Blandare(VVS) 9410 B-Lev 10: Sanitetsporslin 9411 B-Lev 11: Belysningsarmaturer 9412 Oförutsedda materialkostnader, tillkommande lev. Summa av B tillhandahållet material: kr kr /m² BOA+LOA 95 KONSULTER 9501 Arkitekt t o m huvudhandlingsskedet 9502 Konsult bef byggnad 9503 Geoteknisk utredning, grannsyn inför sprängning 9504 Konstruktör stomplan 9505 FU Grovschakt och stomme 9506 FU Bygg 9507 FU Värme, ventilation, sanitet 9508 FU Elinstallationer o hiss 9509 BOA+LOAndskydd 9510 Mark- och trädgård 9511 Ljud 9512 Övriga konsultkostnader (kalkyl etc.) 9512 Projektledning, El-/VVS-kontroll, besiktning, KA Summa konsulter: kr 783 kr /m² BOA+LOA

41 EKONOMISKT UTFALL forts..prognos PRODUKTIONSKOSTNAD 96 ALLMÄNNA BYGGHERREKOSTNADER 9601 Byggadministration intern 9602 Bygglov, bygganmälan, utsättning o d 9603 Nybyggnadskarta 9604 Byggfelsförsäkring 9605 Övriga försäkringar (ej i entreprenad) 9606 Marknadsföring, Bofakta o d 9607 Pantbrev och/eller kommunal borgen 9608 Oförutsedda kostnader 9609 Evakueringskostnader (vid ändring) 9610 Konstnärlig utsmyckning 9611 Kopiering Summa byggherrekostnader: kr 293 kr /m² BOA+LOA FINANSIELLA KOSTNADER 9612 Kreditivränta Summa finansiella kostnader: kr 318 kr /m² BOA+LOA 97 MERVÄRDESSKATT 9701 Moms kr kr /m² BOA+LOA - Momseffekter äldreboende kr -853 kr /m² BOA+LOA TOTAL PRODUKTIONSKOSTNAD INKL. MOMS inkl. momseffekter kr kr /m² BOA+LOA

42 Nyckeltal uppställda enligt Boverkets Goda exempel Produktionskostnad kr/m² uthyrbar yta (BOA+LOA) * Preliminär hyresnivå 995 kr/m²/år - vilket motsvarar kr/månad för en 2:a på 50 m². * Inklusive moms. Exklusive bidrag.

43 AF-DEL

44 BYGGHERREN I CENTRUM

45 BYGGHERREN I CENTRUM

46 BYGGHERREN I CENTRUM

47 BYGGHERREN I CENTRUM

48 BYGGHERREN I CENTRUM PROJEKTERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR: CAD -SAMORDNING PROGRAMVARA PROJEKTERINGSSTANDARD PROJEKTUPPLÄGG RITNINGSDEFINITIONSFILER -PLOTTNINGSRITNING

49 SÄKERHETSRUTINER BYGGHERREN I CENTRUM RELATIONSHANDLINGAR

50 BYGGHERREN I CENTRUM

51 BYGGHERREN I CENTRUM

52 BYGGHERREN I CENTRUM

53 BYGGHERREN I CENTRUM

54 BYGGHERREN I CENTRUM

55 BYGGHERREN I CENTRUM

56 Kontinuerlig Byggherremedverkan GENOM PROJEKTETS OLIKA SKEDEN - FÖRPROJEKTERINGSSKEDET - UPPHANDLINGSSKEDET - BYGGPROCESSEN Detaljprojektering Avstämningsmöte med B- Lev Tekniska samordningsmöten Byggmöten - PROJEKTETS AVSLUTNINGSSKEDE

57 FÖRPROJEKTERINGSSKEDET B måste precisera sina krav Alla projektörer är upphandlade av B B är förprojekteringsledare, vanligt är annars att A är förprojekteringsledare och utser sina konsulter. K A Trädgård Ljud Geo B = Förprojekteringsledare Uppdrag: El Hiss VVS Brand Upprätta förfrågningsunderlag för delad TE och egna materialinköp (B-Lev) Göra kalkyler på respektive TE

58 UPPHANDLINGSSKEDET Totalentreprenader Material (Byggherreleveranser) TE 2: Målning TE 3: Golv TE 1: Bygg B-Lev 1: Fast inredning B-Lev 2: Vitvaror B-Lev 3: Fönster/FD/Glaspartier TE 4: Plattsättning TE 5: Puts TE 6: Mark TE 7: Rör TE 8: Luft TE 9: Styr TE 10: El Byggherre B-Lev 4: Inner- och ytterdörrar av trä B-Lev 5: Dörrar av stål B-Lev 6: Tvättstugeutrustning B-Lev 7: Kapphyllor B-Lev 8: Badrumsskåp B-Lev 9: Blandare (VVS) B-Lev 10: Sanitetsporslin TE 11: Hiss B-Lev 11: Belysningsarmaturer Upphandling enligt LOU Incitamentsavtal träffades med vissa TE och B-Lev

59 BYGGPROCESSEN Detaljprojektering TE1 ByggE +A+K TE6 MarkE +konsult TE10 EIE +konsult B = Projekteringsledare TE 7 RörE + konsult TE9 StyrE +konsult TE8 LuftE +konsult B svarar för teknisk samordning B granskar handlingar gentemot kontrakten TE har funktionsansvaret gentemot B

60 BYGGPROCESSEN Avstämningsmöte med B-lev TE B = Köpare B-Lev Genomgång av gränsdragning TE - B-Lev Diskussioner om praktiska detaljer Konsekvenser av detaljprojektering

61 TEKNISKA SAMORDNINGSMÖTEN Förutsättningar TE1 Bygg svarar för tids- och arbetsplatssamordning B ansvarar för den tekniska samordningen TE1 Bygg E TE6 Rör E TE8 Luft E TE B = Samordningsansvarig TE 10 El E TE TE TE Närvaro beroende på var i byggprocessen vi befinner oss och när behov för närvaro föreligger.

62 BYGGMÖTEN TE1 Bygg E TE6 Rör E TE8 Luft E TE B = Byggmötesledare TE 10 El E TE TE TE10 El E Delad TE jämfört med traditionell TE: Alla TE är jämställda och deras rätt att närvara vid byggmöten är självklar. Direktavtal med TE ger stora möjligheter för B att påverka teknisk lösningar samt materialval. Erfarenhetsmässigt ger delad TE högre kvalitet. Bättre prisinsyn. Lättare att få alla engagerade i den gemensamma målsättningen.

63 PROJEKTETS AVSLUTNINGSSKEDE B upprättar program för samordnad funktionsprovning B ansvarar för genomförandet av den samordnade funktionsprovningen B:s förvaltningspersonal deltager vid den samordnade funktionsprovningen för att lära sig den anläggning som man ska ta över och förvalta. Fortlöpande besiktningar. Slutbesiktning. Övertagandet.

64 B i CENTRUM => KONTINUERLIG BYGGHERREMEDVERKAN Detta engagemang är en bra investering för framtida förvaltning och ägande.

65 BYGGHERRENS ROLL MÅSTE STÄRKAS! B måste ställa sig mitt i processen och ta så stor plats som möjligt. Ta kontroll över processen och vara den som bestämmer. Se till att han får det han beställt.

Kv. Adlersten Karlskrona

Kv. Adlersten Karlskrona Boverket Byggkostnadsforum Kv. Adlersten Karlskrona En rapport från AB Karlskronahem om delad totalentreprenad och förupphandling av byggmaterial Kv. Adlersten Karlskrona En rapport från AB Karlskronahem

Läs mer

BYGGKOSTNADSFORUM BYGGKOSTNADSFORUM

BYGGKOSTNADSFORUM BYGGKOSTNADSFORUM Bild nr 1 Av ett totalt bostadsbestånd i Sverige på ca. 4 000 000 lägenheter förnyas f.n. bara ca. 0,5 % varje år genom nyproduktion! Bild nr 2 Av ett totalt bostadsbestånd i Sverige på ca. 4 000 000 lägenheter

Läs mer

Mall för byggprojektkalkyl

Mall för byggprojektkalkyl Kalkylering Lukas 14:28-30 Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Magnus Walestad 08-506 944 18 Sonny Modig 0708 33 60 37 Astra Svarans 08-506 947 54 Rolf-Erik Roman 0455 35 32 06 Dan Bååth 08-506 947 76

Magnus Walestad 08-506 944 18 Sonny Modig 0708 33 60 37 Astra Svarans 08-506 947 54 Rolf-Erik Roman 0455 35 32 06 Dan Bååth 08-506 947 76 Kontaktpersoner på SCB: Kontaktperson på Boverket Magnus Walestad 08-506 944 18 Sonny Modig 0708 33 60 37 Astra Svarans 08-506 947 54 Rolf-Erik Roman 0455 35 32 06 Dan Bååth 08-506 947 76 Enkät om byggkostnadsstatistik

Läs mer

Mall för byggprojektkalkyl

Mall för byggprojektkalkyl Kalkylering Lukas 14:28-30 Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Produktionskalkylering

Produktionskalkylering Produktionskalkylering Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Byggdel Mängd Enhet ptim Spilltal Mtrl-pris Mtrlkostnad UE UE (kr/enhet) (kr) (kr/enhet) (kr) Sektionsfakta MARKARBETEN Schakter Matjordsavtagning 15 714 m2 14 219 996 Kap 21,

Läs mer

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL Kalkylen utförd av

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL Kalkylen utförd av Säljare, företag Älvsbyhus Köpeskilling för tomt Kalkylen utförd av Ali Boxner Datum Kalkyl nr Kommun 2009-02-26 1 Torsesunds-Sundby Strängnäs Hustyp Höner (D103 38) Zon 3 åtagande Annat skriftligt anbud/avtal

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLVÄNDAN I UPPLANDS VÄSBY, STOCKHOLMS LÄN. ORGANISATIONSNUMMER: 769626-7405 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C.

Läs mer

OFFERT: SVANHALL. Datum: / Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2

OFFERT: SVANHALL. Datum: / Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2 OFFERT: SVANHALL A-hus AB Box 104 18, 434 24 KUNGSBACKA Tel. 0300-56 88 00 org. Nr/VAT No. SE556210706901 Datum: 2017-08-17/ 1 310 Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2 Priset

Läs mer

_A6IW BYGGSUPPORTEN AB

_A6IW BYGGSUPPORTEN AB _A6IW BYGGSUPPORTEN AB KONTROLLPLAN ENLIGT 10 kap 6 plan & bygglagen Samhai!sby2c,n.'.r4mnden FOUANDE INGAR I TJANSTEN: 2016-02- 0 :3 Uppratta kontrollplan Medverka vid tekniskt samrad Besok pa arbetsplatsen

Läs mer

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten.

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten. Produktionskostnadskalkyler vid nyproduktion av småhus 12 version 2 Denna överenskommelse har utarbetats av Konsumentverket, Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund och avser skyldighet att

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Melin Förvaltnings AB etablerades i början av 1980-talet och äges allt sedan starten av familjen Melin. Bolaget och dess dotterbolag äger och

Melin Förvaltnings AB etablerades i början av 1980-talet och äges allt sedan starten av familjen Melin. Bolaget och dess dotterbolag äger och Melin Förvaltnings AB etablerades i början av 1980-talet och äges allt sedan starten av familjen Melin. Bolaget och dess dotterbolag äger och förvaltar mer än 650 lägenheter och c:a 20 000 m2 lokaler i

Läs mer

JÄMFÖRELSE BYGGKOSTNADER I DALARNA. Ett projekt i ByggDialog Dalarnas Bostadsgrupp

JÄMFÖRELSE BYGGKOSTNADER I DALARNA. Ett projekt i ByggDialog Dalarnas Bostadsgrupp JÄMFÖRELSE BYGGKOSTNADER I DALARNA Ett projekt i ByggDialog Dalarnas Bostadsgrupp Jämförelseobjekt 1. Vitsippan, Falun 54 lgh 2. Brigaden, Falun 89 lgh 3. Trädgården, Leksand 17 lgh 4. Gruvriset, Falun

Läs mer

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys. Kostnadsbedömning 582720 582720 Samskolan Alt IIb 2013-03-13 Bygganalys AB Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.se För riktigheten av denna handling svarar Bygganalys AB endast mot

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Idag Samhällsbyggnadskontoret Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Kalkyler Övning Färdiga arbetsplatser Upphandling mm Sammanfattning Fastighet Projektledare

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Brf Lädersättra Elise Ahlström Niklas Hesselvall 20 mars 2014 Kvällens agenda Styrelsen inleder, vad har hänt från förra stämman fram till nu ÅF:s roll

Läs mer

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress Flerbostadshus ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) I Offert önskas på Byggfelsförsäkring Inkl. Hyresförlust m.m. Önskar följande självrisk 3 basbelopp 5 basbelopp Annan:... II Försäkringstecknare (den som

Läs mer

Kontoplan i fastighetsprojekt

Kontoplan i fastighetsprojekt Konto Kontotext 1000 BYGGHERREKOSTNADER EXKL PROJEKTERING 1100 Projektadministration 1110 Projektutredningar 1120 Projektledning 1130 Byggledning, kontroll 1140 Planering 1150 Kvalitetsansvarig enl PBL

Läs mer

Skeden i ett VA-Projekt

Skeden i ett VA-Projekt Skeden i ett VA-Projekt VA-PROJEKT 2006-04 04-27 Dan Fujii, SWECO VIAK AB Region VA-Projekt, Stockholm Förstudie Förprojektering (Principförslag) (Val av entreprenadform) Detaljprojektering (vid General

Läs mer

Konsument verket KO. ag -64- 4112 -ah 2 ti

Konsument verket KO. ag -64- 4112 -ah 2 ti Konsument verket KO KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 4112 -ah 2 ti Dn r..1.1.11.1 11.11// //2..11~41 1. (.5 Ordnsig- i, *****.61.111 551,3991,54..Q,-,C3...5.3.9 M11131111111.11.1.99e,. i PROTOKOLL

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % Ingångsvärde 80 % Minimiav Program Projektering Produktion Skeden Söka Ram Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Typ av projekt Investering

Läs mer

BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad. Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB

BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad. Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB BRANDSKYDD RÄTT UTFÖRT Från projektering till färdig byggnad Malin T. Vester Bengt Dahlgren AB Målsättning Minska antalet fel under byggtid Minska kostnader för åtgärdande av fel Bättre möjlighet att hålla

Läs mer

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten.

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten. Produktionskostnadskalkyler vid nyproduktion av småhus 12 Denna överenskommelse har utarbetats av Konsumentverket, Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund och avser skyldighet att upprätta

Läs mer

- upprätta anbudskalkyler, strukturplaner, tidplaner, maskinplaner, organisationsplaner och anbud

- upprätta anbudskalkyler, strukturplaner, tidplaner, maskinplaner, organisationsplaner och anbud - upprätta anbudskalkyler, strukturplaner, tidplaner, maskinplaner, organisationsplaner och anbud Varför och när tas strukturplaner fram? Hur och varför tas en anbudskalkyl fram? Hur sker tidsplanering?

Läs mer

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Ombyggnad - processen Per Lilliehorn Standardförändringar 2 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med att byggnaden, efter

Läs mer

Varför Organisation? Informell organisation

Varför Organisation? Informell organisation Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar g (synergieffekt) Organisation Ett

Läs mer

Hållbara Järva Datum 2010-12-02 Redovisning kostnader ombyggnadsprojekt 2010

Hållbara Järva Datum 2010-12-02 Redovisning kostnader ombyggnadsprojekt 2010 Teknikavdelningen/MSE Projektnamn: Nystad 8 Projekt ID: 5054 Hållbara Järva Datum 2010-12-02 Redovisning kostnader ombyggnadsprojekt 2010 Avseende perioden januari till oktober 2010 Skede som projektet

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

KVARTERET HELSINGBORG

KVARTERET HELSINGBORG KVARTERET HELSINGBORG BRF Rådhusgatan 15, Karlshamn Byggherre: Bostadsrättsföreningen Rådhusgatan 15 Totalentreprenör: PMB Sverige. Arkitekt: White Arkitekter PMB Sverige förbehåller sig rätten till ändringar.

Läs mer

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Januari 2017 Ärendenr 2017/00032

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Januari 2017 Ärendenr 2017/00032 Igångsättningsbeslut Landstingsservice Januari 2017 Ärendenr 2017/00032 Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - MT... 3 2 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet... 4 2.1 Nybyggnad av nytt

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Typhuset Bo Mini. - Standardiserat koncepthus till fast pris-

Typhuset Bo Mini. - Standardiserat koncepthus till fast pris- Typhuset Bo Mini - Standardiserat koncepthus till fast pris- Bo Mini Affärsmodell Ramavtal med SABO i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU Leveranser sker till fasta priser - standardiserad

Läs mer

Trygga Boendet typhus för flera målgrupper

Trygga Boendet typhus för flera målgrupper Trygga Boendet typhus för flera målgrupper Trygga Boendet Affärsmodell Ramavtal med SABO i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU Leveranser sker till fasta priser - standardiserad produkt Till

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172,

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, SE-115 27, Stockholm 2 PAVILION LIVING erbjuder dig ett

Läs mer

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation Upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal individer som

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

Uppgifter om nybyggnadsprojekt

Uppgifter om nybyggnadsprojekt Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 offentlighetsoch sekretesslagen (SFS 2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella

Läs mer

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr. 769625-3827 Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för fastighetens förvärv 4. Försäkring

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Typhuset Care & Comfort - Standardiserat och hållbart typhus till fast pris - Snabb och trygg lösning som långsiktigt tillgodoser bostadsbehoven

Typhuset Care & Comfort - Standardiserat och hållbart typhus till fast pris - Snabb och trygg lösning som långsiktigt tillgodoser bostadsbehoven Typhuset Care & Comfort - Standardiserat och hållbart typhus till fast pris - Snabb och trygg lösning som långsiktigt tillgodoser bostadsbehoven Care & Comfort leveransmodell Leveranser sker till fasta

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

TOTALENTREPRENAD. A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947

TOTALENTREPRENAD. A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947 TOTALENTREPRENAD A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947 2 HUR VILL DU BYGGA DITT NYA HEM? När du nu har bestämt dig för att bygga ett nytt hus är det också

Läs mer

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning

Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 1 Program Projektering Produktion Förvaltning Rivning 2 Standard Ombyggnad Nyproduktionsstandard Ursprunglig standard Underhåll Rivning år Livslängd 1 Ombyggnad Projektering Rivning Underhåll Produktion

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt

Organisation och upphandling av byggprojekt Organisation och upphandling av byggprojekt En avancerad shoppingtur! Välkomna! Anne Landin den 30:e januari 2014 Varför Organisation?» Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Planlösningar Hus 3 och 4

Planlösningar Hus 3 och 4 Planlösningar Hus 3 och 4 Brf ppsala, ppsala 24,5 kvm 12,5 kvm 8,0 kvm Badrum 2 7,5 kvm 9,0 kvm Badrum 3,5 kvm 22,0 kvm Sovrum 4 lk 3,5 kvm Mitt i ppsala I den här broschyren hittar du alla planlösningar

Läs mer

Hållbara Järva Datum Redovisning kostnader ombyggnadsprojekt 2010

Hållbara Järva Datum Redovisning kostnader ombyggnadsprojekt 2010 Hållbara Järva Datum 2010-12-17 Redovisning kostnader ombyggnadsprojekt 2010 Avseende perioden januari till oktober 2010 Teknikavdelningen/MSE Projektnamn: Trondheimsgatan 30 Projekt ID: 4710 Skede som

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Älmhult Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 82 m² Område Delary Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevligt småhus med altan i

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter

Underhållsplan Brf Kolonnen 4. Brf Kolonnen 4. Flerfamiljshus 1 6. Förening. Byggnadstekniska uppgifter Underhållsplan 16-36 Förening Fastighetsuppgifter Byggnadsår Ombyggnadsår Antal Lgh Antal lokaler Antal lokaler Tomtyta Lägenhetsyta Lokalyta Byggnadstyp Antal huskroppar Antal våningar 199 59 5 54 Flerfamiljshus

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

Tids- och kostnadsstyrning

Tids- och kostnadsstyrning Tids- och kostnadsstyrning Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Kalleberga 13:8 Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge

Kalleberga 13:8 Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge 14 stycken trevliga lägenheter i radhusmiljö, tre byggnader. Välj mellan 2 eller 3 rum och kök, carport till varje lägenhet. Byggt 1989 med 1 km till Kallinge centrum och

Läs mer

Nationell upphandling av bostäder för kommuner och bostadsföretag. Jan-Ove Östbrink och Bengt Westman, SKL

Nationell upphandling av bostäder för kommuner och bostadsföretag. Jan-Ove Östbrink och Bengt Westman, SKL Nationell upphandling av bostäder för kommuner och bostadsföretag Jan-Ove Östbrink och Bengt Westman, SKL Den aktuella problembilden Stor bostadsbrist i många kommuner Många kommuner ovana vid nyproduktion

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Kalkylering Lukas 14:28-30 Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och

Läs mer

Vändskivan 5 B Svenska Kakel

Vändskivan 5 B Svenska Kakel Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 B Svenska Kakel Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad ombyggnad Upprättad av Lars-Göran Hedström Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14

Brf Hagalunden. Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering 2015-10-14 2 Brf Hagalunden Stambyte och våtrumsrenovering Agenda Varför stambyte? Åtgärdsprogram Tider Försäkringar Kostnader Beslutsfrågor 3 Brf Hagalunden

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Stationsgatan 36 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Uppsala Gatuadress Stationsgatan 36 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 104 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Tillfälle att förvärva en ljus trerummare på 104 kvm på fjärde våningen,

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F-6 skola i Lilla Alby. 1. Bakgrund

Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F-6 skola i Lilla Alby. 1. Bakgrund Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F6 skola i Lilla Alby 1. Bakgrund Barn och utbildningsförvaltningen har med hjälp från Stadsbyggnads och miljöförvaltningen utarbetat ett program för tilloch

Läs mer

Logistiska utmaningar i byggbranschen. Staffan Brege Erik Sandberg

Logistiska utmaningar i byggbranschen. Staffan Brege Erik Sandberg Logistiska utmaningar i byggbranschen Staffan Brege Erik Sandberg Slutsatser Systemleverantörens affärsmodell Collin & Eckerby 2 2008-05-09 Slutsatser Delsystemleverantörens affärsmodell Collin & Eckerby

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL Kalkylen utförd av

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL Kalkylen utförd av Sjödalshus Lundby fogdeö 645 92 Strängnäs Säljare, företag Sjödalshus Köpeskilling för tomt PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL Kalkylen utförd av Köpare Thomas Ericsson Toresund Datum Kalkyl nr Fastighet Kommun

Läs mer

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler

Projektkalkylering. Tidiga kalkyler Projektkalkylering Tidiga kalkyler Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärde Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Kalkylprocessen 1. Definiera problemet och klargör målsättningen 2. Identifiera

Läs mer

TOTALENTREPRENAD. Trygg byggnation när A-hus tar hela ansvaret. Sedan 1946

TOTALENTREPRENAD. Trygg byggnation när A-hus tar hela ansvaret. Sedan 1946 TOTALENTREPRENAD Trygg byggnation när A-hus tar hela ansvaret. Sedan 1946 Vi reder ut begreppen och redogör för den trygghet vi kan ge! HUR VILL DU BYGGA DITT NYA HEM? När du har bestämt dig för att bygga

Läs mer

MH 11180 BILAGA BYGG EFTERBESIKTNING AV GARANTIAVSTÄMNING & 2-ÅRSBESIKTNING 2014-06-26

MH 11180 BILAGA BYGG EFTERBESIKTNING AV GARANTIAVSTÄMNING & 2-ÅRSBESIKTNING 2014-06-26 BRF SÅNGEN PLATÅN 5 ERIKSBERG o Lägenheter, Trapphus & gemensamma utrymmen samt Tak & Fasad Antal sidor: 75 Bilagan utgör noteringar från efterbesiktning av 2-årsbesiktning och garantiavstämning över fel

Läs mer

Uppgifter om nybyggnadsprojekt

Uppgifter om nybyggnadsprojekt Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100).Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella atiiken (2001:99) samt SCB:s föreskrifter (SCB FS 2007:15)

Läs mer

Kv. Rafinaderiet 1, Lund

Kv. Rafinaderiet 1, Lund Sida 1 av 11 Kv. Rafinaderiet 1, Lund IM, Individuell Människohjälp Lund Ombyggnad lokalanpassning KORTFATTAD RUMSBESKRIVNING mm FÖRHANDSKOPIA 2015-06-26 Generalentreprenad BE = GE = EGB = Beställaren

Läs mer

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL PBL KAPITEL 10 kap 6. DATUM: 20141230 rev.: FASTIGHETSBETECKNING: Umeå 7:4. Adress:Riddaregatan??, Umeå

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL PBL KAPITEL 10 kap 6. DATUM: 20141230 rev.: FASTIGHETSBETECKNING: Umeå 7:4. Adress:Riddaregatan??, Umeå FÖRSLAG ILL KONROLLPLAN ENLIG PBL PBL KAPIEL 10 kap 6 FASIGHESBEECKNING: Umeå 7:4 Adress:Riddaregatan??, Umeå Ombyggnad för alternativt kulturhus, Ändring av verksamhet DAUM: 20141230 rev.: BYGGHERRE XXXX

Läs mer

Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F-6 skola i Lilla Alby. 1. Bakgrund

Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F-6 skola i Lilla Alby. 1. Bakgrund Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F6 skola i Lilla Alby 1. Bakgrund Barn och utbildningsförvaltningen har med hjälp från Stadsbyggnads och miljöförvaltningen utarbetat ett program för tilloch

Läs mer

Kallinge centrum Kalleberga 5:47 Södra Smålandsgatan 6A-D Kalleberga 5:52 Norra Smålandsgatan 3A-B, Kockumsvägen19A-B, Norra Smålandsgatan 1

Kallinge centrum Kalleberga 5:47 Södra Smålandsgatan 6A-D Kalleberga 5:52 Norra Smålandsgatan 3A-B, Kockumsvägen19A-B, Norra Smålandsgatan 1 Kallinge centrum Kalleberga 5:47 Södra Smålandsgatan 6A-D Kalleberga 5:52 Norra Smålandsgatan 3A-B, Kockumsvägen19A-B, Norra Smålandsgatan 1 Kalleberga 5:41 Kockumsvägen17, Södra Smålandsgatan 2 och 4,

Läs mer

Upphandling av Slussens entreprenader. Mats Ricknäs 2014-03-26

Upphandling av Slussens entreprenader. Mats Ricknäs 2014-03-26 Upphandling av Slussens entreprenader Mats Ricknäs 2014-03-26 The Capital of Scandinavia Agenda Kort presentation av projektet Entreprenader inom delområde Vatten Entreprenader inom delområde Land Entreprenader

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån

Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplan för Brf Sannadalsplatån Underhållsplanen har utförts av projektledare från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Ombyggnad Underhållsplanen kan uppdateras varje år vad avser index eller eventuella

Läs mer

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge 30 stycken trevliga lägenheter i totalt två byggnader. Välj mellan 1, 2 eller 3 rum och kök men med flest antal tvåor. Samtliga lägenheter är uthyrda. Husen är bygda

Läs mer

Kalkylprocessen i praktiken

Kalkylprocessen i praktiken Kalkylprocessen i praktiken Roller i kalkylprocessen Installationsledare/samordnare Anbudsingenjör Marknad Projekteringsledare Inköpare Miljö Entreprenadingenjör 3D-projektör Partneringledare Projektchef

Läs mer

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL EKSJÖHUS AKTIEBOLAG Utförd av Köpare Köpeavtalsnr/Ordernr Mats Blomberg Fladenbacken (Melin) 136550 Datum Fastighet Kommun 2015-04-24 Värmdö Hustyp Sidobyggnad Brosand Ingår ej. Säljarens åtagande Annat

Läs mer