INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1"

Transkript

1 (7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar. Innehåll Sida PROGRAMBESKRIVNING: 2-3 Alternativkalkyl och Nollalternativ 3 Entreprenadform och Upphandling 3 Programansvariga, projekt- och byggledare 3 Riskbedömning huvudförslag 3 Konsekvensbedömning 3 PROJEKTSAMMANSTÄLLNING: 4 Åtgärds och investeringsutgift 4 Driftkostnadskalkyl 4 Internränta och driftkostnader 4 Finansiering 5 Tidplan 5

2 2 (5) PROGRAMBESKRIVNING Bakgrund. Hallsta förskola har under lång tid dragits med stora byggnadsproblem. Byggnadens golv är utfört med en nu känd riskkonstruktion. Utredning har visat förekomst av mikrobiella skador på ett flertal ställen i byggnaden. Fuktmätning av betongplattan tangerar kritiska nivåer för mikrobiella skador på organiskt material i kontakt med betongen. Även byggnadens väggar och fönster är i dåligt skick och dåligt isolerade med dagen krav. Förskolan värms med direktverkande el. Eftersom ett vattenburet värmesystem saknas är det kostsamt att uppgradera till en annan mer energieffektiv värmekälla, resultat skulle heller aldrig bli lika bra som för en nybyggd förskola. I samverkan med barn- och utbildningskontoret, har fastighetsavdelningen, utrett tre stycken alternativ för att ersätta nuvarande förskolelokaler vid Hallsta förskola. Renovering och tillbyggnad av nuvarande Hallsta förskola, Om- och tillbyggnad av lokaler på Magistervägen samt byggnation av en helt ny förskola på Magistervägen. Fastighetsavdelning och Barn- och utbildningskontoret är överens om att förslag om- och tillbyggnad av lokaler på Magistervägen förespråkas som den bästa lösningen, även det geografiska läget på fastigheten är att föredra. Även Tallbacken förskola flyttar till Nya Hallsta förskola vilket ger möjlighet till en bra samverkan av förskoleverksamheten i Hallstavik. En flytt av Tallbacken förskola är även lämplig då förskolan idag ligger nära en större kraftstation. Efter flytt till den nya förskolan lämnar Barn och skola lokalerna Hallsta förskola och Tallbacken förskola Program. Förslaget innebär byggnation av en ny större förskola på magistervägen i Hallstavik. En tillbyggnad dockar ihop de två befintliga två-våningsbyggnaderna för att skapa en större förskola med plats för 6 avdelningar eller 120 barn. De befintliga byggnaderna kommer att ha kvar sin gamla stil utvändigt men byggas om invändigt för att nå samma standard som den nybyggda delen. Hela förskolan förses med golvvärme. Den nya förskolan kommer att inrymma ett tillagningskök med kapacitet för 120 barn. En utemiljö utrustad med lekutrustning och bra belysning skapas för tillgänglighet året runt. Förråd byggs för uteleksaker. I samband med om- och tillbyggnaden uppdateras klimatskalet på de befintliga byggnaderna, dvs. byggnader tilläggsisoleras och fönster byts för att nå en god driftekonomi, stammar byts, elinstallationer byts. Befintliga byggnader innehåller idag varsitt enklare ventilationssystem. I samband med byggandet av den nya förskolan ersätts dessa med ett nytt större ventilationsaggregat med energiåtervinning för hela byggnaden vilket medför en god driftekonomi Utmed Magistervägen anordnas kantstensparkering lämning/hämtning av barn. Parkeringsytor för personal anordnas på motsatt sida av Magistervägen, Verksamhetsytor och entré till förskolan anordnas inne på gården avskilt från biltrafik och leveranser som sker mot Magistervägen.

3 3 (5) Under tiden för byggnation av den nya förskolan kan verksamheten som nu bedrivs i Hallsta förskola fortstätta i befintliga lokaler. Därmed finns inget behov av annan evakuering av verksamheten. Efter att verksamheten flyttat till de nya lokalerna rivs gamla Hallsta förskola och fastigheten kan användas för annan bebyggelse alternativt försäljas. Tallbacken förskolas lokaler tomställs kan nyttjas till annan verksamhet alternativt försäljas. Paviljongen vid Magistervägen sägs upp och avetableras. Kostnadsläge avser Kostnader för lös inredning och möbler ingår inte i projektet. ALTERNATIVKALKYL Två alternativa lösningar har beaktats. - Om- och tillbyggnad av nuvarande Hallsta förskola. Förskolan är i dåligt skick och har förekomst av mikrobiell påväxt. Omfattande renovering krävs av hela förskolan. Utredning och kalkyl har gjorts som visar på en kostnad om minst tkr. En ombyggnad, sanering och renovering av nuvarande Hallsta förskolas lokaler kan aldrig nå samma standard som en byggnation på Magistervägen. Dessutom är läget för förskolan på Magistervägen att föredra ur verksamhetsperspektiv. - Befintliga byggnader på Magistervägen rivs och ersätts med en ny byggnad. Kostnaden för detta förslag har kalkylerats till tkr. Rivning av nuvarande Hallsta förskola tillkommer med tkr. FÖRSLAG TILL ENTREPRENADFORM Totalentreprenad. UPPHANDLINGSMODELL Förenklad upphandling enligt LOU PROGRAMANSVARIGA Peter Elenfalk Åse Modin PROJEKTLEDARE Johan Jönsson Fastighetsavdelningen Barn och utbildning Fastighetsavdelningen RISKBEDÖMNING Byggnationen sker på en fastighet där ingen kommunal verksamhet pågår. Skolverksamhet finns på grannfastighet vilket skall beaktas när tung byggtrafik leds fram. KONSEKVENSBEDÖMNING

4 4 (5) Tillkommande/avgående drifts-, internränta och avskrivningskostnad redovisas i projektsammanställningen nedan. Projektsammanställning: Förslag till åtgärd: Verksamhetsnämnd: Utarbetning av förfrågningsunderlag Upphandling av entreprenör Ombyggnad/renovering befintliga byggnader Tillbyggnad (dockar även ihop befintliga byggnader) Genomförande av entreprenad enligt programbeskrivning Rivning av gamla Hallsta förskola Barn och utbildning Andra berörda instanser: Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Ekonomi: Investeringsutgift: Investeringsinkomst: Projektering FU Bygglov Totalentreprenad Hallsta förskola Utvändig miljö Byggherrekostnader + övrigt Rivning av gamla Hallsta förskola Budget reserv 5% 800 tkr 400 tkr tkr tkr tkr tkr tkr Summa investering tkr

5 5 (5) Internränta och avskrivning för tillkommande investering Driftkostnader Tillkommer : Årlig internränta och avskrivning (Beräknat på investering tkr) kr Förklaring Internränta 2,8 % /avskrivning 33 år År 1, minskar därefter med kr/år Ny driftkostnad Nya Hallsta Förskola Summa tillkommande kostnad: Avgår: Driftkostnad nuvarande Maisitervägen Driftkostnad paviljong Magistervägen inkl externhyra Driftkostnad nuvarande Hallsta förskola Driftkostnad Tallbacken förskola Summa avgående driftkostnad och kapitalkostnad Total tillkommande kostnad första året: kr kr kr kr kr kr kr kr (230kr/m2, beräknat på 1100 m2) Finansiering: Finansiering av investeringen sker inom kommunstyrelsens investeringsanslag. Finansiering av driftkostnad, internränta och avskrivningar, skall belasta kommunstyrelsen. Tidplan: Aktivitet: Beslutsinstans: Beslutsdatum: Inlämning investeringsärende Projektering förfrågningsunderlag Inlämning tjut godkännande FU Godkännande av förfrågningsunderlag Anbudsinfordran / Anbudsöppning / utvärdering Antagande av tilldelningsbeslut Antagande av entreprenör Byggstart Klart KS KF

Bergvretenskolan och Enöglaskolan

Bergvretenskolan och Enöglaskolan September 2014 Bergvretenskolan och Enöglaskolan Inomhusmiljöutredning Samhällsbyggnadsförvaltningen 24 september 2014 Inomhusmiljöutredning Kommunfullmäktige beslutade om ett styrdokument för lokalförsörjning

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Ny högstadieskola i Skara kommun

Ny högstadieskola i Skara kommun Ny högstadieskola i Skara kommun Innehåll I det här presentationsmaterialet vill vi förklara och informera om vad investeringen i en ny högstadieskola på Teglagärdet innebär för Skara kommun. Vi kommer

Läs mer

Tjänsteskrivelse Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna

Tjänsteskrivelse Långsiktig lösning för 4H-gård i Vallentuna VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE F R I TIDSFÖRVALTN ING 2 0 1 5-01-23 D N R FN 2 011.0 58 Å SA B ORGLUND SID 1/5 F Ö RENIN GSSAMORDNARE 08-587 85 1 6 9 A SA.BORGLUND@VALLEN TUNA.SE F R I TIDSNÄMNDEN

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Patrik Fornander Peter Johansson Olle Engström Ersättare:

Läs mer

i ekonomistyrningen. KS 2014-29

i ekonomistyrningen. KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 200 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. KS 2014-29 KS, KF Beslut

Läs mer

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Bilaga 2 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Utmaningar inför framtiden... 4 1.4 Prestationer

Läs mer

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 178 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomiska effekter av att en hyresgäst lämnar föreningen

Ekonomiska effekter av att en hyresgäst lämnar föreningen Brf Ingemarshov Ekonomiska effekter av att en hyresgäst lämnar föreningen information om påqäende projekt Föreningen har i dagsläget en bra ekonomi men situationen men att hyresavtalet är uppsagt med Club

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök och matsal - beslut om produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 september 2014 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/1566.252 Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt omoch nybyggnad av kök

Läs mer

Rådhusets ombyggnad samt framtida användning av Köpingeskolan

Rådhusets ombyggnad samt framtida användning av Köpingeskolan Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2013-02-28 Förvaltningschef Krister Clerselius 0410 73 32 10, 0734 42 25 25 krister.clerselius@trelleborg.se Bilaga 3 Servicenämndens sammanträde 2013-03-12 Rådhusets ombyggnad

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 22 september 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare

Läs mer

PM med förslag till hantering av projekt under utredningstiden för nytt Universitetssjukhus

PM med förslag till hantering av projekt under utredningstiden för nytt Universitetssjukhus 1(7) 2002-01-23 PM med förslag till hantering av projekt under utredningstiden för nytt Universitetssjukhus På Karolinska sjukhuset pågår för närvarande ett stort antal projekt i olika skeden alltifrån

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (M) Eva Hiort (M) Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA & Avfallschef

Inger Olsson-Blomberg (M) Eva Hiort (M) Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA & Avfallschef Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Onsdagen den 21 april 2010, kl. 19.00 20.35 Paragrafer 38 50 Beslutande Carina Erlandsson (M) ordförande Ersättare Peter Stenberg (KD) Ann-Marie Nyberg-Raadsen (M)

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 3 december 2013

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 3 december 2013 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 3 december 2013 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 3 december 2013 Plats: lokal Visionen,

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande

Läs mer

9 Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan

9 Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan 9 Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan Alternativ 2 innebär att nya byggnader måste skapas. Det är oklart om detta leder till att nu gällande detaljplan måste justeras. Om en förändring

Läs mer

1 Delårsrapport augusti 2013 för tekniska nämnden (sbf/2013:139)

1 Delårsrapport augusti 2013 för tekniska nämnden (sbf/2013:139) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Tekniska nämnden 2013-09-23 Dnr sbf/2013:139 1 Delårsrapport augusti 2013 för tekniska nämnden (sbf/2013:139) Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner upprättad delårsrapport

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt

Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt Revisionsrapport Granskning av styrning och kontroll i samband med stora exploateringsprojekt Solna stad Anders Hägg Margareta Irenaeus Patrik Texell Mars 2015 Sammanfattande bedömning Den sammanfattande

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Jonas Norberg 08-508 264 81. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Jonas Norberg 08-508 264 81. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (13) 2015-01-23 Handläggare Jonas Norberg 08-508 264 81 Till Exploateringsnämnden 2015-02-19 Markanvisning för sportanläggning, hotell, kontor och bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Vad gör LF? Snabbfakta om Lokalförvaltningens verksamhet

Vad gör LF? Snabbfakta om Lokalförvaltningens verksamhet Vad gör LF? Snabbfakta om Lokalförvaltningens verksamhet 2014 1 Hej! Framför dig har du nu ett nytt exemplar av vår populärversion av årsrapporten denna gång för 2014. Det är tredje året vi gör en sådan

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Motioner till årsstämma 2014 i Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA. 1. Bebygg 86:an för uthyrning till företrädesvis förskola.

Motioner till årsstämma 2014 i Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA. 1. Bebygg 86:an för uthyrning till företrädesvis förskola. Motioner till årsstämma 2014 i Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA 1. Bebygg 86:an för uthyrning till företrädesvis förskola. Vi föreslår att tomt 86 bebyggs med ett vanligt hus inom gällande

Läs mer

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin 2012-05-09 Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin Bakgrund Kommunstyrelsens ordförande föreslog i en skrivelse den 28 november 2011 att en ekonomiberedning bildas. Uppdraget för gruppen

Läs mer