Pågående markanvändning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågående markanvändning"

Transkript

1 Inledning Pågående markanvändning Oskarshamns hamn är en av Sveriges största utskeppningshamnar för trävaror. Hamnen är lätt att angöra från Östersjöns farleder. En yttre pir skyddar hamnen. Den inre hamnen är i princip opåverkad av vind och vatten från öppna havet. Hamnens verksamhet påverkas inte av isförhållanden annat än vid mycket extrema isvintrar, då i princip alla hamnar längs den svenska ostkusten påverkas. Verksamheten har en central placering i regionen och relativt goda anslutningar till det nationella väg- respektive järnvägsnätet. Inom Norra hamnområdet finns förutom Oskarshamns hamn AB; Nordic Storage, Almers Oil & Chemical Storage, Bohmans Fanérfabrik AB, Oskarshamns Energi, AB SAFT AB m.fl. Inom Södra hamnområdet finns; Hotell Corallen, Oskarshamns Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 8

2 Samrådshandling Marina AB, kommunens reningsverk, Liljeholmens Stearinfabriks AB, AB Press & Plåtindustri, Oskarshamnsvarvet Sweden AB, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Destination Gotland m.fl. Mellan norra och södra hamnområdena finns det inre hamnområdet (inklusive Brädholmen och Badholmen) med restauranger, kontor, försäljning av fisk, båtturism m.m. Området har sedan mitten på 90-talet varit föremål för en omvandling från ett område för hamnverksamhet till ett mera allmänt tillgängligt område för de boende i kommunen och besökare. På den norra delen av området planeras en anläggning för besökare med fokus på tidigare hamnverksamhet, fiskförsäljning, enklare matservering m.m. Nya säkerhetsregler (år 2004) för Sveriges hamnar medförde att hamnens verksamhetsområde till viss del hägnats in och en skyddsplan har upprättats. Det har medfört att allmänhetens tidigare möjlighet att passera genom området stängts (Knutsbovägen Norra Strandgatan). I Oskarshamns kommun bor > människor varav ca i centralorten. Verksamheter Norra hamnen Området omfattar det inhägnade området söder om Villa Knutsbo, oljedepåområdet, befintliga verksamhetetsområden fram till Jungnergatan. Oskarshamns Hamn AB Hamnverksamhet bedrivs i anslutning till kajområdet inom norra hamnområdet. Hamnens kunder är varuägare / transportköpare och rederier. Inom området finns tillgång till lagerbyggnader, cisterner och andra upplagsplatser för kortare och längre tids mellanlagring. För lastning och lossning av gods Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. 9

3 finns kranar och olika typer av lastmaskiner och truckar. Till Norra hamnområdet finns möjlighet till godstransporter på järnväg. Järnvägen passerar genom hela inre hamnområdet. Allt gods passerar inte över kaj, ca ton per år lastas om från bil till bil eller järnväg. Avståndet mellan hamnverksamhetens område i norr och det närmaste bostadsområdet är ca 50 meter. Antal anställda; 58 st. Oljehamnen Oljehamnen är 25 meter lång och med ett vattendjup på 10,8 meter. Här hanteras samtliga volymer oljor som kommer till hamnen. Oceankajen Oceankajen är 480 meter lång och med ett vattendjup på 11 meter. Här hanteras den större delen av alla kvantiteter skogsprodukter som transporteras via hamnen. Inom området finns tre magasin med en sammanlagd yta på m 2. Norra kajen Norra kajen är 550 meter och med ett vattendjup på 8,0 meter inklusive ett 215 meter långt Ro/Ro läge med en 20 meter bred ramp. Inom området finns sju magasin med en sammanlagd yta på m m 2 utelagringsytor. Saft AB Saft AB tillverkar industribatterier för standby, telecom och försäljning av portabla batterier. Företaget återvinner även förbrukade NiCd batterier. Avståndet till närmaste bostadsområde är 250 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil, båt och flyg; ca 7200 transporter/år, 90 % av antalet transporter är med farligt gods till Saft AB och ca 20 % från verksamheten. Antal anställda; 450 st. Oskarshamns Energi AB Oskarshamns Energi AB driver ett mindre biobränsleeldat kraftvärmeverket i Norra hamnområdet. Öster om anläggningen finns även en gasoldepå integrerad i verksamheten. Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 400 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; ca 750 transporter/år. Antal anställda; 6 st. Bohmans Fanerfabrik AB Bohmans Fanerfabrik AB tillverkar och lagerhåller bl.a. ädelträ i faner, fanerade och ofanerade MDF-plattor. Avståndet till närmaste bostäder är ca 30 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil, båt och tåg; ca 2000 transporter/år. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 10

4 Samrådshandling Antal anställda; 38 st. Almers Oil & Chemical Storage AB; Nordic Storage Verksamheten är belägen vid Oljehamnen. Inom anläggningen lagras petroleum och kemikalieprodukter på uppdrag av olika kunder. Närheten till hamnen och befintliga lagringsutrymme har stor betydelse för nationen (riksintresse). Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 120 meter. Transporter med farligt gods till och från verksamheten sker till stor del med bil; 1369 transporter/år och 7 transporter/år med båt. Antal anställda; 1 st. Verksamheten är belägen inom Oljehamnen, öster om Humlekärrshults koloniområde. Inom anläggningen lagras flygbränsle och gasolja i bergrum och dagcistern. Avståndet till närmaste bostadsområde är 400 meter. Transporter till och från verksamheten sker så gott som uteslutande med fartyg, ca 10 transporter/år. I samband med att båtarna angör oljehamnen transporteras båtarnas avloppsvatten med slamsugningsbil till Reningsverket i Ernemar. Antal anställda; 2 st. Verksamheter - Inre hamnen Området omfattar Brädholmen, Badholmen och den nya Bogserbåtskajen. I anslutning till inre hamnen finns Besväret och Fnyket, den gamla stadsdelen, som med sina smala gränder förbinder hamnområdet med torgen i centrum Inom området finns kontor, restauranger, fiskeförsäljning, småbåtshamn m.m. Järnvägstransporter till norra hamnen begränsar idag nyttjandet av inre hamnområdet. I slutet på 90-talet påbörjades en ombyggnad av Brädholmen. Området håller på att förändras från att vara ett område för hamnverksamhet till ett mera allmänt tillgängligt område. En målsättning i arbetet var att minska trafiken på Skeppsbron, barriären mellan hamnen och centrum. Övriga kajer mellan Norra och Södra kajerna Kajerna i inre hamnområdet har en sammanlagd längd på ca 870 meter och ett vattendjup på mellan 4,5 och 7,5 meter. Kajerna används främst under sommaren av besökande större fritidsfartyg, fritidsbåtar, turbåtar till bl.a. Blå Jungfrun och Öland. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. 11

5 Verksamheter - Södra hamnen Området sträcker sig från Skeppsbron, (Gotlandstrafikens område) till Ernemarområdet i öster. Oskarshamns Hamn AB Södra kajen (Skeppsbrokajen) Södra kajen är 180 meter lång och med ett vattendjup på 5 meter inklusive ett 150 meter långt Ro/Ro läge med en 20 meter bred ramp. Sommartid används kajen för färjetrafik till på Öland. Skeppsbrokajen ingår i hamnbolagets nyttjanderättsområde. Gotlandstrafiken är den del av verksamheten som berör området mest. Skeppsbrokajen används som utfartsväg från färjan men även som uppställningsplats för trailers m.m. Dagens trafikkaos i inre hamnområdet kommer att förbättras avsevärt när det nya färjeterminalområdet vid Månskensviken är klart att tas i drift år Sommartid används även Skeppsbrokajen för färjetrafik till Öland. Gotlandsterminalen Källa: Oskarshamns Hamn AB Faktasiffror från år 2007 Det är Rikstrafiken, ett statligt verk under Näringslivsdepartementet, som upphandlar Gotlandstrafiken. Rikstrafiken har två huvuduppgifter; 1. Upphandlingar av trafik (flyg, tåg, båt, buss) 2. Utveckling och samordning av kollektiv persontrafik i hela Sverige Kajen vid Gotlandsterminalen är 150 meter lång och med ett vattendjup på 7,3 meter inklusive ett 25,7 meter brett Ro/Ro läge. Denna hamndel är den huvudsakliga platsen för trafiken för gods och passagerare till och från Gotland. Inom området finns en terminalbyggnad. Hamnen svarar tillsammans med Nynäshamn för den sjöburna trafiken till och från Gotland. Trafiken utförs både med konventionella färjor och snabbfärjor s.k. High Speed Crafts, HSCfärjor. Färjan har under år 2007 haft två anlöp per dag under högsäsong och ett per dag under övrig tid genererar Gotlandstrafiken ca 500 anlöp. Under dessa resor transporterades ca passagerare, ca personbilar, ca bussar och husvagnar, ca 500 motorcyklar och ca längdmeter lastbärare för gods i huvudsak lastbilstrailers. Den årliga ökningen har varit 3 %. Om inte regeringen ändrar på nuvarande inställning med två hamnar (Nynäshamn och Oskarshamn) på fastlandet kommer Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 12

6 Samrådshandling trafiken mellan Oskarshamn och Gotland att fortsätta t.o.m I anslutning till Gotlandsterminalområdet finns ett mindre bostadsområde. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) CLAB= Centralt mellanlager för använt kärnbränsle SKB:s kapsellaboratorie är belägen mellan varvet och Oskarshamns Mekaniska AB, i anslutning till infarten till Gotlandsfärjan. I verksamheten utvecklas och demonstreras SKB:s metoder för att kapsla in det använda kärnbränslet. Arbetet är i första hand att testa och finslipa tekniken för att svetsa fast locket på kopparkapseln och kontrollera att svetsfogarna blir täta. Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 140 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; ca 285 transporter/år varav ca 10 transpoter/år med farligt gods Antal anställda; 25 st. Oskarshamnsvarvet Sweden AB Oskarshamnsvarvet är beläget mellan Press & Plåtindustrin och SKB: s Kapsellaboratorie. Med en egen kaj som är 316 meter lång och med ett vattendjup på 8 meter finns möjlighet att ta emot de flesta fartyg som trafikerar Ostkusten. Varvet är ett modernt välutrustat fartygsvarv för reparation och ombyggnad av fartyg och olika legoarbeten. Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 150 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil och båt; ca 2000 transporter/år varav ca 8 10 är med båt, mellan biltransporter är med farligt gods/år. Antal anställda; 40 st. AB Press & Plåtindustri Press & Plåtindustrin är belägen mellan det nya färjeläget vid Månskensviken och varvsverksamheten. Verksamheten består av laserskärning, pressning, svetsning och maskinbearbetning av plåt. Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 150 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; 3375 transporter/år. Antal anställda; 197 st. Liljeholmens Sterarinfabrik AB Liljeholmens Stearinfabrik är beläget mellan hotell Corallen och den nya färjeterminalen vid Månskensviken. Oskarshamnsfabriken är idag världens största fabrik specialiserad på tillverkning av stearinljus. I en högautomatiserad tillverkning produceras idag mer än 6000 ton ljus per år. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. 13

7 Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 450 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; 1540 transportert/år. Antal anställda; 100 st. Hotell Corallen Hotell och restaurang Corallen är beläget på den södra delen av hamnområdet, ca 2 km från centrum, i anslutning till havet, med utsikt mot bl.a. hamninloppet och nationalparken Blå Jungfrun. Hotellet är under ständig utveckling. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; ca 500 transporter/år. Antal anställda; 17 st. Oskarshamns Marina AB Oskarshamns Marina är belägen i anslutning till Ernemarviken, söder om Hotell Corallen och öster om Liljeholmens Stearinfabrik. Där finns butik med försäljning av båtar och båttillbehör, båtservice (enklare och mera omfattande reparationer av fritidsbåtar, isättning och upptagning av båtar, vinterförvaring m.m.). Avståndet till närmaste bostadsområde är ca meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; ca 225 transporter/år varav 15 är med farligt gods. Antal anställda; 6 st. Kommunens Reningsverk Kommunens största reningsverk är beläget söder om det nya färjeläget vid Månskensviken. Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 150 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; ca 1156 transporter/år varav 26 transporter/år är med farligt gods. Antal anställda; 8 st. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 14

8 Samrådshandling Inledning Infrastruktur Huvuddelen av all trafik till Oskarshamns hamn från norr och söder ansluter via E22 och från väster via riksväg 37/47 (f.d. riksväg 23). E22, förbi centralorten, har förbättrats och försetts med mitträcke för att höja trafiksäkerheten. Den mellersta trafikplatsen, där E22 och riksväg 37/47 möts, är idag hårt belastad. Den största delen av allt gods (80-90 %) som transporteras via Norra hamnområdet passerar trafikplatsen och ett stor antal timmertransporter till sågverket (Södras skogskombinat) i Mönsterås. E22 och riksväg 37/47, tillfartsvägarna till Södra hamnen Åsavägen/Gröndalsgatan och tillfartsvägarna till Norra hamnen, Björngatan/Norra Strandgatan samt järnvägen till hamnen är av riksintresse på grund av att de är viktiga för hamnverksamheten. Vägar E22 Riksintresse Viktiga vägar för hamnverksamheten m.fl. E22 passerar genom Oskarshamns kommun i nordsydlig riktning. Vägen passerar bland annat Oskarshamns centralort och trafikplats Fårbo i norr med anslutningsväg 743 mot kärnkraftverket m.m. E22 är av stor betydelse i såväl det regionala som det interregionala perspektivet t.ex. för trafik till och från Gotland. Regionalt är vägen en viktig förbindelselänk med Kalmar i söder och Västervik i norr. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. 15

9 Riksväg 37/47 (f.d. riksväg 23) Riksintresse Riksväg 37 (Oskarshamn Växjö) och riksväg 47 (Oskarshamn Vetlanda Nässjö Jönköping) är även de viktiga vägar för både den regionala och den interregionala trafiken till och från hamnen. Norra Fabriksgatan Gatan är ej klassad som Riksintresse Källa: SCB = Statistiska Centralbyrån Norra Fabriksgatan är den viktigaste och mest använda vägen till Norra hamnområdet. Farligt gods är inte lämpligt att transporteras utmed gatan. Den är till stor del anlagd över Döderhultsbäcken, som rinner i en kulvert under Norra Fabriksgatan, med utlopp i hamnbassängen. I anslutning till Norra Fabriksgatan fram till korsningen med Norra Strandgatan Skeppsbron Björngatan bor 299 personer. Björngatan Norra Strandgatan Riksintresse Källa: SCB Björngatan och Norra Strandgatan har föreslagits som den lämpligaste vägen, till Norra hamnområdet, för farligt gods. Korsningen Norra Fabriksgatan Norra Strandgatan Skeppsbron Björngatan är hårt belastad. Det finns förslag att anlägga en cirkulationsplats i korsningen. I anslutning till Björngatan Norra Strandgatan bor 107 personer. Åsavägen Gröndalsgatan Riksintresse Källa: SCB Åsavägen passerar genom Västra industriområdets olika verksamheter. På senare år har flera nya tillfarter till Åsavägen öppnats upp vilket kan medföra störningar för trafiken till hamnen. För att förbättra tillfarten för Gotlandstrafiken och södra hamnområdets verksamheter byggdes en cirkulationsplats och en bro över järnvägen mot Gröndalsgatan. I samband med färjans tömning kan det uppstå trafikstockning mellan cirkulationsplatsen och den signalreglerade korsningen Östersjövägen Åsavägen Granåsavägen. I anslutning till Åsavägen bor 323 personer och 37 personer i anslutning till Gröndalsgatan. Skeppsbron Ej klassad som riksintresse Källa: SCB Skeppsbron förbinder idag norra och södra hamnområdet. En stor del av trafiken till och från Gotlandsfärjan och under sommaren även Ölandsfärjan, går via Skeppsbron. Vägverkets skyltning från E22, vid den södra trafikplatsen till centralorten, hänvisar idag trafik till norra hamnområdet via Åsavägen och Skeppsbron. I anslutning till Skeppsbroleden bor 35 personer. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 16

10 Samrådshandling Vägtransporter Ådt = fordon / årsdygn Källa: Tekniska kontoret (2008 års trafikuppgifter) Flödesstatistik, (Årsdygnstrafik/andel tunga fordon) Idag kommer de flesta tunga fordon till hamnen via den mellersta trafikplatsen. Den södra trafikplatsen hänvisar trafiken till norra hamnen via Åsavägen /Skeppsbron och den norra trafikplatsen via Björngatan Trafikbelastade gator Åsavägen (tre mätpunkter på kartan ovan) fordon (Ådt) varav 340 tunga fordon (Ådt) varav 440 tunga fordon (Ådt) varav 560 tunga - Björngatan 2270 fordon (Ådt) varav 50 tunga - Norra Strandgatan 3900 fordon (Ådt) varav 310 är tunga - Norra Fabriksgatan 7250 fordon (Ådt) varav 290 tunga - Södra Fabriksgatan 6970 fordon (Ådt) varav 630 tunga - Döderhultsvägen 8580 fordon (Ådt) varav 260 tunga - Skeppsbron 7800 (Ådt) varav 230 tunga. - Östersjövägen 760 (Ådt) varav 40 tunga Källa: Länsstyrelsen Meddelande 2007:20 På riksväg 37/47, vid den mellersta trafikplatsen till Oskarshamns centrum och hamnområdet, passerar 5000 fordon (Ådt) varav 700 tunga. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. 17

11 Utmed E 22 passerar mellan den södra och norra trafikplatsen 6100 fordon (Ådt) varav 900 tunga, från den norra trafikplatsen norrut passerar 6500 fordon (Ådt) varav 650 tunga och från den södra trafikplatsen söderut passerar 7000 fordon (Ådt) varav 780 tunga. Ansvar för vägar För E22 och riksväg 37/47 inklusive trafikplatserna är Vägverket väghållare och för övriga gator och vägar i tätorten ansvarar Oskarshamns kommun. Pendlingsparkering I början på 2008 anlades en ny pendlingsparkering i anslutning till E22 och södra trafikplatsen. Uppställningsplats för tunga fordon Det saknas en tillfällig uppställningsplats för tunga fordon i anslutning till centralorten. Idag belastas flera delar av hamnområdet m.fl. platser av uppställda fordon, speciellt under natten. Farligt gods Tre infarter till centrala Oskarshamn har gjort att det är svårt att utse endast en lämplig väg för farligt gods. Norra Fabriksgatan är inte lämplig att använda p.g.a. närheten till Döderhultsbäcken. I dag sker inga transporter av farligt gods till hamnen på järnväg. Uppställningsplats för farligt gods saknas. Kollektivtrafik Gång- och cykelvägar (GC- väg) Järnväg TEN - T = Transeuropeiska nätverket, riktlinjer beslutade av EU för utbyggnad av kommunikationsanläggningar i ett nätverk i Europa Buss är det vanligaste kollektiva färdmedlet, inom och för resor utanför kommunen. Från Oskarshamns hamn finns det möjlighet att resa med färja till Gotland och under sommaren även till Öland. Persontrafiken med tåg mellan Oskarshamn och Berga har ersatts med buss. Inom centralorten finns goda möjligheter för gång- och cykeltrafik separerad från biltrafik. Utbyggnad av nya och förbättringar av befintliga GC-vägar pågår kontinuerligt. Järnvägen Oskarshamn Nässjö är av riksintresse för kommunikation med anledning av att den förbinder Oskarshamns hamn med stomnätet. Den är en viktig länk för godstransporter till och från hamnen. Järnvägen till Oskarshamn Berga utgör en matarlinje till länsjärnvägen Kalmar Linköping (Stångådalsbanan). Järnvägen är en viktig länk för godstransporter till och från hamnen. Den har överlag en mycket låg standard. Godstransporterna på järnväg genom inre hamnområdet sker i gångfart och med särskild tågvakt. Persontrafiken på järnvägen mellan Oskarshamn och Berga har ersatts med buss. Flyg Oskarshamns flygplats är belägen ca 10 km norr om centralorten. Flygplatsen erbjuder flera dagliga turer till Stockholm. En större flygplats finns i Kalmar ca 70 km söder om Oskarshamn. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 18

12 Filnamn: Föp hamnen Katalog: F:\Plan\Verksamhet\FÖP\FÖP hamnen\föp plan utkast Mall: P:\mallar\Normal.dot Rubrik: Kärnavfallsfrågan Ämne: Författare: Oskarshamn Nyckelord: Kommentarer: Datum: :57:00 Version: 86 Senast sparad: :38:00 Senast sparad av: sbk30 Total redigeringstid: minuter Senast utskrivet: :16:00 Vid senaste fullständiga utskrift Antal sidor: 92 (cirka) Antal ord: (cirka) Antal tecken: (cirka)

Samrådshandling. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. Oskarshamns hamn 2030?

Samrådshandling. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. Oskarshamns hamn 2030? Samrådshandling m.m. Oskarshamns hamn 2030? Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Pågående markanvändning... 8 Framtida markanvändning... 19 Verksamheter... 20 Infrastruktur... 28 Bostäder... 37

Läs mer

Detaljplan för VERKSTADEN 18 m.fl. fastigheter Nytt färjetrafikområde vid Månskensviken, Södra hamnområdet Centralorten, Oskarshamns Kommun

Detaljplan för VERKSTADEN 18 m.fl. fastigheter Nytt färjetrafikområde vid Månskensviken, Södra hamnområdet Centralorten, Oskarshamns Kommun Detaljplan för VERKSTADEN 18 m.fl. fastigheter Nytt färjetrafikområde vid Månskensviken, Södra hamnområdet Centralorten, Oskarshamns Kommun Planbeskrivning Handlingar Syfte Läge Areal Detaljplanen omfattar

Läs mer

Måldokument: Infrastruktur Oskarshamns tätort

Måldokument: Infrastruktur Oskarshamns tätort Måldokument: Infrastruktur Oskarshamns tätort December 2010 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Syn på framtidens infrastruktur...3 3. Utredningens mål.5 4. Metod...5 4.1 Seminarier....5 5. Slutsatser...

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Kappelshamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-3

Läs mer

Riskanalys för Inre Hamnen, Oskarshamn, Analys av risker för sjöfart vid stadsutveckling

Riskanalys för Inre Hamnen, Oskarshamn, Analys av risker för sjöfart vid stadsutveckling Riskanalys för Inre Hamnen, Oskarshamn, Analys av risker för sjöfart vid stadsutveckling Rapport Göteborg Riskanalys för Inre Hamnen, Oskarshamn, Analys av risker för sjöfart och stadsutveckling Datum

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad Uppdragsnummer 87 733 343 2014-03-31 Kommunala planer Dokument : Utdrag ur Ljungby kommuns översiktsplan, kapitel 6 Teknisk försörjning

Läs mer

Material- och persontransporter till och från slutförvarsanläggningen

Material- och persontransporter till och från slutförvarsanläggningen Material- och persontransporter till och från slutförvarsanläggningen Bakgrund Projektering behövde ett sammanhållen redovisning av transporter till och från anläggningen samt en redovisning över möjligheter

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Trafiksituationen. Laholmsvägens förlängning i Slottsbron.

Trafiksituationen. Laholmsvägens förlängning i Slottsbron. Trafiksituationen T rafiken med kommunikationsleder i Halmstad har stor betydelse för Tullkammarkajen. Det finns därför anledning att belysa detta mera ingående. Generellt sett är det biltrafikens tillväxt

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn Sidan 1 av 14 Välkomna! Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn Samrådsmöte Östhammar, 24 augusti 2016 Förslag till dagordning Presentationer Inledning Erik Setzman, miljöhandläggare Verksamhet och

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

I N R E H A M N E N G E N O M H I S T O R I E N

I N R E H A M N E N G E N O M H I S T O R I E N I N R E H A M N E N G E N O M H I S T O R I E N 30 31 32 40 41 35 34 33 45 42 43 39 36 44 46 10 37 38 5 18 14 25 24 17 23 20 9 4 1 7 11 3 2 6 8 12 16 22 15 19 21 2728 26 29 13 Foton/bilderna i den historiska

Läs mer

3. Kommunikationer. I planeringsunderlaget finns mer information om kommunikationer, bland annat de transportpolitiska målen.

3. Kommunikationer. I planeringsunderlaget finns mer information om kommunikationer, bland annat de transportpolitiska målen. 3. Kommunikationer MÅL det här vill kommunen uppnå Vägar: Vägar ska hålla en hög standard när det gäller trafiksäkerhet, utformning, tillgänglighet och miljöpåverkan. Planering ska ske så att störningar

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-1

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02 2012-05-02 sida 1 av 7 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02 2012-05-02 sida 2 av 7 Järnvägsnätbeskrivning för Uddevalla Hamnterminal AB Datum 2012-05-02 Innehållsförteckning 1. Allmän information

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-11 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Klintehamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-11 Uppdragsnummer 61470512975-2

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Lokala trafikföreskrifter i Oskarshamns kommun 08FS 2009:16 Utkom från trycket den 20 mars 2009 beslutade den 18 mars 2009 (dnr. 258-8969-08) Länsstyrelsen

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS

Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 UNITED BY OUR DIFFERENCE BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS BEF. VÄG NY GC-VÄG RIDHUS GODA GRANNAR MÖJLIG TILLB. UNITED BY OUR DIFFERENCE PM Över Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för MAXI ICA m.fl. vid Ubbarp 2013-11-07 Medverkande MAXI ICA:

Läs mer

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN

PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN PM MAJ 2012 BETECKNING 109123 HAMNAR LOSSNINGSPLATSER FÖR VINDKRAFTVERK INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING VID FÄNGSJÖN OCH STORSJÖHÖJDEN 1 Titel: PM Hamnar Innehållsförteckning Allmänt... 3 Identifiering

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Trafikutredning Uppsala 2014-11-14 Trafikutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Cecilia Friis Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Centrala Nacka trafikutredning

Centrala Nacka trafikutredning Nacka Kommun Stockholm 2014-10-22 Datum 2014-10-22 Uppdragsnummer 1320004296 Utgåva/Status Carl Chytraeus Magnus Kusoffsky Jevgenij Petoukhov Uppdragsledare Kollektivtrafik Trafikmängder, kapacitet Ramböll

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer

1. Bakgrund. 2. Syfte. Uppdrag Beställare. PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård. PM nummer PM Datum 2016-02-26 Uppdrag Beställare Från Till PM nummer PM trafik för Särö centrum Kungsbacka kommun Olof Franzén Anders Wallergård Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

Infrastruktur Kommunikationer

Infrastruktur Kommunikationer Kapitel 11 Infrastruktur Kommunikationer Översiktsplan 2000 nala som det interregionala perspektivet. Regionalt är vägen förbindelselänk med Kalmar i söder och Västervik i norr. Infrastrukturen spelar

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162

KOMMUNIKATIONER. INTRESSEN OCH ANSPRÅK Kommunikationer. Allmänt. Vägar. Länsväg 162 KOMMUNIKATIONER Allmänt Kommunens utgångspunkter: Tillgång till goda kommunikationer är av yttersta betydelse för utvecklingen av näringslivet och för möjligheten att bo och leva i Lysekil. Det är därför

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår

TRAFIKFRÅGOR. Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår TRAFIKFRÅGOR Logistikcentrum i Norra Hamnen Gatunät och industrispår Malmö stadsbyggnadskontor Översiktsplaneavdelningen November 2005 Innehåll Bakgrund 2 Syfte 2 Gatunät 3 Framtida planerade förändr.

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn

Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 1(5) Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Järnvägsnätsbeskrivning Umeå Hamn Gäller från 2015-01-01 2(5) Innehållsförteckning 1 Allmän information 3

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå

PM Trafik. 1. Förutsättningar. Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Trafik Datum 2014-06-04 Uppdrag Planförfattare Från Till nummer Trafikutredning detaljplan ETERN 3, Umeå Planavdelningen Umeå kommun Mats Burström, Gustav Edvinsson, Ramböll Sv AB Anders Dieter Aubry,

Läs mer

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna

Rapport HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING. Rapport. Eskilstuna HUDIKSVALLS KOMMUN HUDIKSVALL TRAFIKUTREDNING Eskilstuna 2010-11-17 Datum 2010-11-17 Uppdragsnummer 613A1042069000 Utgåva/Status Slutrapport 2 Rev 2010-11-11 kkn 3 Rev 2010-11-15 kkn KNUTSSON KRISTINA

Läs mer

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag

Tvärförbindelse Näsby Park - Kista Linjesträckning och utformningsförslag Norconsult AB Tvärförbindelse 2016-12-09 2 (21) Tvärförbindelse Beställare: Täby kommun Samhällsutvecklingskontoret Stockholm Beställarens representant: Anna-Ida Lundberg Konsult: Uppdragsledare/ trafikplanering

Läs mer

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån

Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Gång- och cykelstråk längs Kramforsån Förslag till förbättringar November 2007 För granskning 2007-11-20 Vägverket Konsult Box 1008 901 20 UMEÅ Medverkande: Kjell Edholm Lennart Lundström Göran Väst Leif

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

Inledning. Brainstorming TULLKAMMARKAJEN. Vattennära bebyggelse. Förnyelse

Inledning. Brainstorming TULLKAMMARKAJEN. Vattennära bebyggelse. Förnyelse Inledning U ppsatsen delas in i två större avsnitt, analys och förslag. I det första kommer Tullkammarkajens roll i staden samt dess karaktär, kvaliteter och brister att behandlas. Som en bakgrund till

Läs mer

Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017

Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017 Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017 Restidsmål 2050 Stockholmsregionen Malmö-/Köpenhamns- Göteborgsregionen Interregionala resor regionen Kollektivtrafiken som strukturbildare

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Detaljplan för VERKSTADEN 18 m.fl. fastigheter Nytt färjetrafikområde vid Månskensviken, Södra hamnområdet Centralorten, Oskarshamns Kommun

Detaljplan för VERKSTADEN 18 m.fl. fastigheter Nytt färjetrafikområde vid Månskensviken, Södra hamnområdet Centralorten, Oskarshamns Kommun Antagandehandling Detaljplan för VERKSTADEN 18 m.fl. fastigheter Nytt färjetrafikområde vid Månskensviken, Södra hamnområdet Centralorten, Oskarshamns Kommun Planbeskrivning Handlingar Syfte Läge Areal

Läs mer

VÄGFÖRSLAG 3 PLAN PROFIL. Väg 226 Tumba - Flemingsberg, via Riksten. Flemingsbergsleden. Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan

VÄGFÖRSLAG 3 PLAN PROFIL. Väg 226 Tumba - Flemingsberg, via Riksten. Flemingsbergsleden. Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan rgs- gsbe en oväg Häls in Flemn lede Södertörnsleden VÄGFÖRSLAG 3 Flemingsberg stn Tpl Hälsovägen Tpl Högskolan Flemingsbergsleden PLAN +40 +40 +30 +30 +20 +20 +10 +10 5/500 6/000 6/500 7/000 7/500 PROFIL

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Uppdragsbeslut 2010-03-17 Samrådsbeslut 2010-11-24 Utställningsbeslut 2011-02-16 Antagande 2011-xx-xx Laga kraft 2011-xx-xx, reviderad februari 2011 PLANBESKRIVNING Handlingar Detaljplanen omfattar: Plankarta

Läs mer

Verksamhetsområden - Bostäder

Verksamhetsområden - Bostäder Verksamhetsområden - Bostäder En etablering av en slutförvarsanläggning ökar efterfrågan på permanenta och tillfälliga verksamhetsområden samt möjlighet till olika boendeformer m.m. Inom de planerade anläggningarnas

Läs mer

Bålsta Trafikutredning

Bålsta Trafikutredning Skanska Fastigheter Göteborg AB Göteborg 2017-10-19 Koncept Datum 2017-10-19 Uppdragsnummer 1320030409 Utgåva/Status Koncept Harald Lundström Anton Nilsson Åsa Dykes Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Tillståndsprövning Slite hamn, Gotland---

Tillståndsprövning Slite hamn, Gotland--- --- Underlag inför tidigt samråd Göteborg 2005-08-11 Gotlands kommun Tillståndsprövning Slite hamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-11 Uppdragsnummer 61470512975 Utgåva/Status Håkan Lindved Uppdragsledare

Läs mer

6 Nätindelning. 6.1 Nät för biltrafik

6 Nätindelning. 6.1 Nät för biltrafik 6 Nätindelning Nättillhörighet för såväl biltrafik som gång- och cykeltrafik beskriver länkarnas trafikuppgifter i respektive nät. Nättillhörighet är underlag för utformningen av vägen eller gatan. 6.1

Läs mer

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 Innehåll 1 Riktlinjer för bebyggelse och översvämningsrisk... 1 1.1 Ökande översvämningsrisk och principer för att hantera

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

1 Bakgrund och syfte. 1.1 Historik

1 Bakgrund och syfte. 1.1 Historik 1 Bakgrund och syfte 1.1 Historik Runt år 1940 hade såväl hamnarna i Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby som i Karlskrona direkta järnvägförbindelser inåt landet. Från Olofström fanns två järnvägar söderut

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

Trafikutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun

Trafikutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun 1(11) Trafikutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Uppdragsnummer: 226394 Markerat planområde i Ystad hamn 2(11) Trafik Redovisningen är baserad på underlag som tagits

Läs mer

Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun

Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Förutsättningar med avseende på farligt gods Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Stockholm 2013-02-08 Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Datum 2013-02-08 Uppdragsnummer 61161254123

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING Utökat samråd Maj 2005 UTREDNING FÖR VÄG 68 SAMT JÄRNVÄG FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN INLEDNING Om uppdraget Tyréns AB utreder på uppdrag av Stora Enso Fors AB

Läs mer

Stråk 2 regional plan. Workshop

Stråk 2 regional plan. Workshop Stråk 2 regional plan Workshop 2014-12-12 Korta fakta om stråket Stråket är ganska heterogent vad gäller bredd och annan teknisk standard Väg 164 Vägen är genomgående smal, på sina håll mycket smal Vägrenar

Läs mer

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015 Taxa Luleå Hamn 2015 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2015 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Regional transportinfrastrukturplan

Regional transportinfrastrukturplan 1 (5) Stadsarkitektkontoret Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 Inledning Köpings kommun ligger centralt i Mälardalsregionen med städerna Västerås, Eskilstuna och Örebro på bekvämt avstånd. Det

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243)

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-05-12 1 2015-05-08 Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-05-12 2 2015-05-08 SBN 2015-05-12 3 2015-05-08 Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

ALLMÄNNA INTRESSEN - Kommunikationer

ALLMÄNNA INTRESSEN - Kommunikationer Kommunikationer Det övergripande målet för Sveriges transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela

Läs mer

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år Miljösmarta förslaget om gotlandstrafiken. Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år När jag har funderat kring gotlandstrafiken ser jag bara möjligheter

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar.

Belysningsstrategin. Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins syfte är att åstadkomma en effektivare förvaltning av Vägverkets belysningsanläggningar. Belysningsstrategin Belysningsstrategins övergripande målsättning är: Minskad

Läs mer

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R)

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R) Tätorter Hudiksvalls stad Bostäder och verksamheter I Hudiksvalls stad bor ca 15 400 personer. Trots att det i centrum och halvcentrala delar finns möjlighet enligt centrumplanen att bygga ca 500 nya lägenheter,

Läs mer

Framtida infrastruktur

Framtida infrastruktur Framtida infrastruktur Infrastruktur är nödvändigt för att samhället ska fungera. I takt med att Luleå utvecklas måste även kommunens infrastruktur byggas ut och förändras. Hur framtiden kommer att se

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015

Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015 Datum 2008-02-04 1 (6) Diarienummer RT 2008/31 Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015 1 Bakgrund Det övergripande målet för den svenska transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv

Läs mer

KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR

KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR 36 kapitel 6 KOMMUNIKATIONER & INFRASTRUKTUR TILL STÖD FÖR VIDGAD REGIONAL ARBETS- OCH BOSTADSMARKNAD OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Snabbare och säkrare resor och transporter i regionen och

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer