förmåner TRYGGHET & Pionjärer inom personalförmåner Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "förmåner TRYGGHET & Pionjärer inom personalförmåner Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara"

Transkript

1 TRYGGHET & förmåner Har du gjort ditt ITPK-val? sid 4 Kollektivavtal eller inte? sid 6 Reformen som datoriserade folkhemmet sid 9 Pionjärer inom personalförmåner Det är viktigt att locka till oss och behålla duktiga medarbetare, säger AstraZenecas informationsdirektör Staffan Ternby. sid 10 Medföljer som bilaga i DI mars 2006 Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara - för hungriga medarbetare

2 säger AstraZenecas informationsdirektör Staffan Ternby. sid 10 Medföljer som bilaga i DI mars för hungriga medarbetare 2 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Bli trygg med dina förmåner Vad är viktigt för dig som är på väg att ta en ny anställning? En fråga som även går att vända till arbetsgivaren. Vad är viktigt för företaget i fråga? Staffan Ternby, informationsdirektör på AstraZeneca har bilden väldigt klar för sig. Han menar att det som är viktigast är att kunna locka till sig och behålla duktiga medarbetare. Men hur gör man det? I Trygghet & Förmåner har vi tagit fasta på de här frågeställningarna och utvecklat dem till att se till de personalförmåner och försäkringar som kan ges exempelvis i samband med en anställning och vad de innebär. Några av förmånerna förhandlas fram i avtal mellan fack och arbetsgivare, andra kan man bara få genom sitt fackliga medlemskap. Förmånerna är inte samma sak som kontant ersättning utan den anställda kan själv välja att skapa trygghet i familjeekonomin genom olika former av försäkringar eller genom bostadsförmåner. Även utbildning kan ingå eller kanske hushållsnära tjänster och en förmånsbil. Kanske en miljöbil som på Almega, där användandet av miljöbilar stämmer överens med företagets profil i övrigt. Även hem- PC är stort och reformen från år 1999 anses ha datoriserat folkhemmet enligt IT-Företagens vd. I Sverige föredrar vi avtal i arbetslivet så långt det är möjligt, så lagarna finns men kollektivavtal, som bygger på avtal mellan arbetsmarknadens parter, går längre och kan anpassas till bransch och till dig som individ. T ex erbjuder Sif sina medlemmar utökad service i form av karriärcoachning och annan rådgivning. Kort kan sägas att dagens kollektivavtal täcker grundtryggheten men därutöver kan den enskilde även förhandla sig till andra förmåner och avtal. Vi hoppas ni finner stort nöje med att läsa Trygghet & Förmåner. För allt pekar idag på att attraktiva personalförmåner är ett allt viktigare konkurrensmedel om morgondagens arbetskraft! Trevlig läsning! Nyttiga länkar: Innehåll De kollektivavtalsreglerade ålderspensionerna sid 2 Det viktiga pensionsvalet sid 4 Omfattande medlemsförsäkring Förenade liv sid 5 Kollektivavtal? ska det vara nödvändigt? sid 6 Snabb hjälp tillbaka till jobbet - If Skadeförsäkring sid 7 Tv:ns nya roll i våra hem EUD Teknik sid 8 Hem-PC reformen gjorde svensken it-kompetent sid 9 AstraZenecas smörgåsbord av förmåner sid 10 Hitta rätt försäkring på bästa sätt sid 11 3 snabba frågor sid 11 Motion som förmån sid 11 Ett besök hos BT Industries i Mjölby sid 12 En doldis kliver fram - Aspis Liv sid 13 Avgiftsbestämd direktpension - Pensionsgaranti sid 13 Miljöbil billigaste förmånsbilen sid 14 Alla vinner på RUT-avdrag sid 15 Möt Malin på Sif i Östergötland sid 16 TRYGGHET & förmåner Pionjärer inom personalförmåner Det är viktigt att locka till oss och behålla duktiga medarbetare, Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara Har du gjort ditt ITPK-val? sid 4 Kollektivavtal eller inte? sid 7 Reformen som datori serade folkhemmet sid 9 EN BILAGA FRÅN Styrmansgatan 1, Stockholm Tel Redaktionsråd Representanter från Svenskt Näringsliv Finfo, Sif, Almega, Collectum och Provisa Projektledare Patrik Mood Red. Projektledare Heidi Stenström Säljare Marcus Surtén Formgivning Marie Göransson Omslagsbild Jessica Bühler Traffic Beatrice Alm Repro Provisa Information AB Tryck Svenska Tryckcentralen Har du tips eller synpunkter Hör av dig till Farid Lalami eller maila till De kollektivavtalsreglerade ålderspensionerna Nästan alla offentliganställda omfattas av kollektivavtalsreglerad tjänstepension. I privat sektor finns dock en del anställda som står utanför ITP-planen eller Avtalspension SAF-LO. En del av dessa har emellertid en tjänstepension genom en individuell överenskommelse med sin arbetsgivare men det finns alltså anställda (ca 10 %) som inte har någon tjänstepension. Grovt kan den svenska arbetskraften delas in i fyra kollektivavtalsområden. Dessa är: Privatanställda tjänstemän som omfattas av ITP-planen vilken förhandlas fram mellan Svenskt Näringsliv och PTK. ITP är förmånsbestämd och baseras på slutlönen. Arbetsgivaren börjar betala premier från det att tjänstemannen fyller 28 år. Den som sedan arbetar fram till 65 år och har gjort så i 30 år från 28 års ålder får en livsvarig pension från 65 års ålder. ITPK är en kompletterande ålderspension inom ITP-planen. Privatanställda arbetare som omfattas av Avtalspension SAF-LO (avgiftsbestämt) vilken förhandlas fram av Svenskt Näringsliv och LO. Redan från och med den månad då en anställd fyller 21 år betalar arbetsgivaren en pensionspremie som är 3 procent på lönen. Den anställde får själv välja hos vilket försäkringsbolag premien ska förvaltas. Den anställde får välja om hon/han vill ha en traditionell pensionsförsäkring eller en pensionsförsäkring av fondförsäkringsmodell. Pensionen kan betalas ut livsvarigt eller under minst fem år. Avtalsområde Privatanställda tjänstemän med ITP Privatanställda arbetare med avtalspension SAF_LO Statligt anställda PA - 03 Inträdesålder 28 år 21 år 23 år för den valbara delen och 28 år för den icke valbara delen Lönedel under kr/år Eventuell lönedel över kronor per år Förmånsbestämd (ej val) samt 2% på lön i den s.k. ITPK:n (valbar) Förmånsbestämd (kan dock vara valbar för anställd med lön över 10 inkomstbasbelopp/år s.k. tiotaggare) samt 2% på lön i den s.k ITPK:n 3,5% på lön (valbart) 3,5% på lön (valbart) 2,3% på lön (valbart) samt 2% på lön (ej valbart) 2,3% på lön (valbart) samt 2% på lön (ej valbart). Dessutom förmånsbestämd pension (ej valbar) Kommun- och landstingsanställda KAP-KL 21 år 3,5% för Successiv upptrappning mellan 2007 och Avgiften höjs från och med 2007 till 4,0% och till 4,25% för 2008 och Från och med 2010 blir avgiften 4,5%. 1,1% för Samma som ovan samt förmånsbestämd del (ej valbar) Administrationsbolag Pensionsverk Electum Collectum Fora SPV- Statens Pensionsvalet eller *Icke-väljarbolag För ITPK: Alecta AMF Pension Kåpan Pensioner KPA Pensionsförsäkring AB *Den som inte gör något val hamnar alltid hos ett icke-väljarbolag. Statligt anställda som omfattas av PA-03 (Pensionsavtal 2003) vilken förhandlas fram av Arbetsgivarverket och bl.a. SEKO och OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd. PA-03 består av två avgiftsbestämda pensioner. De kallas individuell ålderspension och kompletterande ålderspension. Dessutom finns en förmånsbestämd del för dem med högre lön än 7,5 inkomstbasbelopp per år (motsvarar en årsinkomst på kronor för 2006). Den individuella ålderspensionen börjar betalas från 23 års ålder och avgiften är 2,3 procent på lönen. Den anställde får själv välja om han/hon vill ha en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring och vilket försäkringsbolag som ska förvalta pengarna samt om försäkringen ska ha ett återbetalningsskydd eller inte. Kommun- och landstingsanställda som omfattas av KAP-KL (gäller från och med januari 2006) vilken förhandlas fram mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta med flera. Avtalet har såväl en avgiftsbestämd som en förmånsbestämd del. Den avgiftsbestämda delen tjänas in från 21 års ålder och individen får själv välja var den ska placeras och om det ska vara en traditionell livförsäkring eller en fondförsäkring. Den förmånsbestämda pensionen tjänas in från 28 års ålder och det krävs 30 års intjänande för full förmån. Källa: Eva Adolphson, Pensionsekonom, Alecta Är du en tiotaggare? Den som tjänar över tio inkomstbasbelopp ( kr/månad) kallas för tiotaggare. En tiotaggare kan ha kvar hela sin ITP i Alecta kan komma överens med sin arbetsgivare om att ersätta vissa delar av ITP med en alternativ pensionslösning (alternativ ITP). Den anställde kan då placera en större del av tjänstepensionen (ålderspension och familjepension) efter eget önskemål. Den anställde tar i dessa fall själv över risken för hur stor pensionen kan komma att bli. Arbetsgivarens skyldighet begränsas till att betala den överenskomna premiens storlek. För mer information, kontakta oss på telefon eller Mercer är världens ledande konsultföretag inom HR & EmployeeBenefits med drygt anställda i mer än 40 länder. Mercer etablerade sin verksamhet i Sverige 1992 och har för närvarande 65 medarbetare vid kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mercer är en del av Marsh & McLennan Companies, MMC. Vi är specialister inom bla: Pension utvärdering, policys, upphandlingar, administration och kommunikation Outsourcing av pensions- och försäkringsadministration Individuell pensionsrådgivning till anställda enligt företagets policy Aktuariella tjänster/värdering av pensionsskulder Gruppförsäkringslösningar upphandling, administration och kommunikation Mergers& Acquisitions Konsulttjänster inom löner och förmåner både i Sverige och globalt Internationell HR-information i mer än 65 länder Investment Consulting

3 3

4 4 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Collectums värdebesked Med start i april börjar Collectum skicka ut värdebesked till 1,2 miljoner privatanställda tjänstemän. Syftet är att ge de försäkrade en enkel och lättförståelig sammanställning över sin tjänstepension. Den försäkrade får besked både om hur mycket han/hon tjänat in men även en prognos om den framtida pensionen. Värdebeskedet inkluderar ålderspension, sjukpension och familjepension samt uppgifter om TGL och ITPK. ITPK-valet 90 procent av av dem som omfattas av ITPK gör ett val. 58 procent väljer en fondförsäkring och 42 procent en traditionell pensionsförsäkring. 77 procent väljer återbetalningsskydd. Då får familjen den ITPK-pension som finns sparad för din räkning om du skulle avlida. 47 procent väljer ett familjeskydd som ger familjen extra pension varje månad om du avlider innan du går i pension. Källa: Collectum Det viktiga pensionsvalet Text: Ingrid Kindahl Är du privatanställd tjänsteman har du med all sannolikhet tjänstepensionen ITP. Då kan du göra ett ITPK-val. Förmodligen 90 procent av alla som omfattas gör det. Men du kan ha gjort valet när det blev möjligt att göra det, och sen dess har det gått 16 år. Dags att fräscha upp minnet av vad ITPK egentligen är. ITP är ett pensionspaket som innehåller både ålder-, sjuk- och familjepension. Det är arbetsgivaren som står för kostnaderna. ITP gäller från 18 års ålder med sjukpension och vid 28 års ålder tillkommer ålderspension, ITPK samt i vissa fall familjepension. Tjänstepensionen ITP kommer att utgöra en viktig del av din totala framtida pension, särskilt om du är höginkomsttagare. Pengarna placeras och betalas ut av Alecta och administreras av Collectum, som är valcentral för ITPK. En liten del av din tjänstepension ITP heter ITPK. Varje månad betalar din arbetsgivare in två procent av din lön till din ITPK. Det låter inte som mycket pengar men på sikt kan det bli en hel del. Om du har en månadslön på kronor innebär det att 500 kronor sätts av varje månad till din ITPK. Det är denna del du själv kan påverka genom att välja försäkringsbolag och placeringsinriktning. Det är viktigt att göra ett val för att kunna anpassa pensionssparandet efter sin livssituation. Du kan till exempel välja till efterlevandeskydd, säger Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum. Var aktiv och ta ställning Väljer du fondförsäkring måste du hålla koll på hur fonderna utvecklas och tar själv hela risken. I en traditionell försäkring är det försäkringsbolaget som sköter placeringarna och du är garanterad en viss ränta. Titta också på bolagens avgifter när du väljer, det kan skilja en hel del. Om du avstår från att välja kan du inte välja något efterlevandeskydd. Då hamnar pengarna hos Alecta som ger en garanterad ränta på 2,5 procent. Läs mer om ITPK-valet på Där finns bland annat valblankett och information om olika försäkringsbolag att välja på.

5 5 Foto: Peter Nordahl Många behöver ett förstärkt skydd Text: Lena Lidberg Fackförbundet Sif har satsat på en omfattande medlemsförsäkring. I åtta år har förbundet samarbetat med Förenade Liv. Medlemsförsäkringen är en väldigt uppskattad förmån, säger Gunilla Dahmm, försäkringsansvarig på Sif. Som försäkringsansvarig leder hon Sifs upphandlingar på området och är en av nyckelpersonerna i Sifs försäkringskommitté. Vi gör regelmässiga upphandlingar och följer produkternas utveckling. Det är viktigt att jämföra premier och villkor på marknaden. Våra försäkringslösningar är konkurrenskraftiga och har hög anslutningsgrad. Mer än var tredje yrkesverksam medlem har tecknat en grupplivförsäkring, säger Gunilla Dahmm. Hon berättar också om ett aktuellt exempel som berör olycksfallsförsäkring på fritiden. En av våra medlemmar, en ung kvinna, vurpade i en skidbacke och drabbades av en pisksnärtskada. Genom försäkringen fick hon kronor i ersättning för läkarvård och medicin och kronor för sveda och värk. Dessutom fick hon kronor i ersättning för medicinsk invaliditet, lyte och men, så totalt utbetalades drygt kronor. Nya medlemmar premieras Medlemsförsäkringen består av olika delar. Sifmedlemmar under 31 år får ett så kallat ungdomspaket med grupplivförsäkring, olycksfallsförsäkring på fritiden och sjukförsäkring. Medlemmar över 31 år får grupplivförsäkring och olycksfallsförsäkring på fritiden, och kan därutöver ansöka om sjukförsäkring. Det går också att komplettera försäkringarna med högre livförsäkringsbelopp, invaliditetstillägg, familjeskydd och barnförsäkring. Dessutom finns möjlighet att medförsäkra maka/make, registrerad partner eller sambo. Nya medlemmar i Sif får kostnadsfri tillgång till grupplivförsäkringen och olycksfallsförsäkringen i tre månader. Därefter kan man behålla försäkringen Gunilla Dahmm, försäkringsansvarig på Sif, som har satsat på en omfattande medlemsförsäkring. till en fördelaktig premie. För inträde i försäkringen krävs att man är fullt arbetsför. Någon särskild hälsodeklaration behövs inte för nya medlemmar, säger Gunilla Dahmm. Se över försäkringsskyddet En Sif-medlem som blir arbetslös kan kvarstå i medlemsförsäkringen, och från 65 års ålder går det att teckna en seniorförsäkring. Antalet försäkrade ökar stadigt. I dag har över Sif-medlemmar tecknat medlemsförsäkring. Olycksfallsförsäkringen ger ersättning för kostnader, sveda och värk. Ersättning utbetalas också om skadan leder till invaliditet och dödsfall. Livförsäkringen ger trygghet till de efterlevande vid dödsfall, men kan också lämna en engångsersättning om den försäkrade blir sjuk mer än tre år. Det är viktigt att då och då se över sitt försäkringsskydd. Många svenskar har behov av ett förstärkt skydd, både personligen och för sin familj, säger Gunilla Dahmm.

6 6 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Kollektivavtal ska det vara nödvändigt? Text: Inge Josephson Kollektivavtal med Sif är ett bättre skyddsnät än du kanske tror för din ekonomi, för din trygghet och alla andra villkor på jobbet. Ta 5 minuter och gör dig kvitt några missuppfattningar. Det kan löna sig Kollektivavtal - det behöver vi inte. Vi har så bra villkor ändå på mitt jobb. Då får väl alla samma lön? Jag har bra relationer med chefen, så det löser sig ändå. Känner du igen resonemanget? Men hur mycket vet du egentligen själv om vad ett kollektivavtal är? Hör du till dem som tror att våra svenska arbetslivslagar skyddar dig mot allt ont? Och att kollektivavtalet är ett obehagligt påfund som ska stöpa alla i samma form? Eller att det är något politiskt med det hela? ligger bakom i Sifs fall medlemmar. Kollektivavtalet erbjuder i ett paket fördelar både för dig och för din arbetsgivare, några exempel: För dig Tydliga regler om lön, arbetstid, övertid, semester, kompetensutveckling, m m kort sagt: ordning, reda och rättvisa! Ett stort ekonomiskt trygghetspaket Rätt att förhandla lön varje år och löneökning varje år För arbetsgivaren Tydliga regler ordning, reda och rättvisa Nöjda och trygga medarbetare Kompetent part att förhandla med under fredsplikt i olika frågor Kollektivavtalet - skyddsnät med täta maskor I alla tre fallen har du fel. Lagarna i arbetslivet är ett skyddsnät men nätet är glest på många ställen. Kollektivavtalet tätar till nätet och mer till. Och det kollektiva består enbart i att det är många som Möjlighet till inflytande, påverkan och rätt till information Ett golv för dina villkor på jobbet som alltid kan höjas Konkurrensfördel vid upphandling, seriös arbetsgivare rekryterar bättre Stöd från Trygghetsrådet vid neddragningar har en bra relation med chefen, Jag så det löser sig ändå... Om det händer I kollektivavtalspaketet ligger flera försäkringar inslagna om det obehagliga skulle hända: bättre ersättning om du skadas på jobbet, bättre ersättning till dina efterlevande och ekonomiskt och praktiskt stöd från Trygghetsrådet om du skulle bli uppsagd. Bra att veta! En svensk modell som funkar I Sverige föredrar vi avtal i arbetslivet så långt det är möjligt, därför att det är ett flexibelt system. Lagarna finns men kollektivavtalen går längre och kan anpassas till din bransch och till dig som individ. Du får höj- men inte sänkbara golvregler om allt som nämns ovan mindre risk för godtycke. Skulle du i ditt enskilda anställningsavtal med din arbetsgivare försöka täcka in allt som kollektivavtalet paketerar, då blev det flera hundra sidor. Enklare då och mer praktiskt att ta paketet där någon redan tänkt på allt det grundläggande och du kan koncentrera dig på det som är viktigast för dig. Finns du på en arbetsplats som har kollektivavtal med Sif, blir livet lite tryggare och bättre: du får högre ersättning när du är sjuk mer än två veckor, högre ersättning när du är föräldraledig och inte minst högre pension när det blir så dags. Har du i månadslön får du mellan ca och kr mer per månad i sjukersättning om du är sjuk mer än två veckor. Föräldralönen kan också bli flera tusen kronor högre. Pensionen åker upp med tusentals kronor tack vara Industrins tjänstepension, ITP, förstås beroende på hur länge du jobbat innan du lämnar arbetslivet. Har du gjort dina 30 år och slutar med ovanstående löneläge, så klirrar det med hjälp av ITP:n till ganska ordentligt i pensionskuvertet om det finns kollektivavtal. Om du vill veta mer om kollektivavtal, gå in på där det finns mer information om hur du går vidare.

7 7 Hälsoförsäkringar ger snabb hjälp tillbaka till jobbet Text: Susanne Malmström Nu tar If Skadeförsäkring klivet från att inte bara vara Nordens största sakförsäkringsbolag utan även erbjuda hälsoprodukter. Efterfrågan på personförsäkringar väntas öka och If:s mål är att bli en av de ledande aktörerna även på detta område. Sjukvårds- och rehabiliteringsförsäkringar, som förkortar sjukfrånvaron och ger vinster för individen, företaget och samhället, är de viktigaste nyheterna. Ålderspyramiden är upp-och-nedvänd och vårdköerna växer. Resultatet: ett större antal äldre anställda riskerar att gå sjukskrivna länge i väntan på vård och rehabilitering. Kostnaderna för arbetsgivarna är avsevärda och det mänskliga lidandet onödigt stort. Det är självklart för företag att teckna avbrottsförsäkringar i händelse av att maskinparken skadas. Men det är inte många som tänker på avbrottsförsäkringar för personalen. Det ska If ändra på. Vi har nu flera nya produkter som gör det möjligt att snabbt få vård och rehabilitering. De bidrar till att sänka kostnaderna för företagen, säger Carl Östervall, produktområdeschef för Hälsa på If Skadeförsäkring. Kan löna sig snabbt När personalen blir sjuk får företaget stora kostnader. Sjuklönen de första 14 dagarna är bara en del. Till det kommer vikarier, övertid, produktionsbortfall och rehabilitering. Dessutom måste företagen medfinansiera sjukpenningen med 15 procent. Försäkringspremierna betalar sig snabbt. Det kan räcka med en enda skada för att försäkringen för en person ska ha lönat sig, säger Carl Östervall. Sjukvårdsförsäkringen finns i ett par olika varianter, vilket ger möjlighet att välja premier och villkor efter behov. Det är i dag den mest prisvärda på marknaden, har obegränsad ersättningstid och kräver endast en enklare hälsoförklaring. Genom sjukvårdsförsäkringen får den anställde tillgång till det bästa nätverket bestående av privata sjukvårdsföretag i hela Europa. Rehabiliteringsförsäkringen Försäkringen är inte avdragsgill för företagen, men heller inte föremål för förmånsbeskattning för personalen. Rehabiliteringsförsäkringen avlastar företagen i arbetet att upprätta en rehabiliteringsplan för sin sjuka personal, ett krav som numera är lagstadgat. Många företag har svårt att upprätta rehabi- Carl Östervall, produktområdeschef för Hälsa på If Skadeförsäkring. literingsplaner. Därför erbjuder vi oss att sköta all administration, hålla kontakten med Försäkringskassan, upprätta en plan och se till att den genomförs, säger Carl Östervall. visar att ju förr rehabiliteringen forskning inleds, desto snabbare kommer den sjuke tillbaka till jobbet. Ju förr rehabiliteringen inleds, desto snabbare kommer den sjuke tillbaka till jobbet. Det är ett skäl till att If räknar med att nymarknaden för hälsoförsäkringar ökar med procent per år. Personförsäkringsmarknaden är ett väsentligt område där affärsmöjligheter skapas i samspel med samhällets utveckling. Därför ser jag en öppning för fler satsningar de närmaste åren, säger Carl Östervall. telefonnumret Tala med oss om era tjänstepensioner! Nordea Liv & Pension är specialister på tjänstepensioner. Vi erbjuder pensionslösningar för alla företag, från de minsta med en eller några få anställda till de största. Vi utvecklar för dagens behov Nordea Liv & Pension i Sverige är ett relativt ungt pensionsbolag. Vi har därför inte tvingats administrera föråldrade försäkringslösningar. Istället har vi kunnat ägna all kraft åt att utveckla produkter för dagens behov. Enkla och tydliga produkter Med vår hjälp hittar ni lösningar som passar varje medarbetares önskemål, inom ramen för vad ert företag har råd med. Våra pensionsprodukter är enkla och lätta att förstå. Det gör det enkelt för er att fatta beslut. Och enkelt att administrera, inte minst för att vi har utvecklat ett av marknadens mest kompletta administrationsverktyg på Internet. Hos oss finns den kraft som behövs för att förvalta offensivt Tack vare Nordeakoncernens finansiella resurser kan vi ta vara på alla tillfällen till lönsamma placeringar och därmed skapa ökade möjligheter till god avkastning på det pensionskapital vi förvaltar. Jämför era nuvarande lösningar med våra alternativ det kostar ingenting Vi gör gärna en kostnadsfri analys av era nuvarande pensionsavtal och föreslår alternativ så att ni kan jämföra. Det gäller oavsett om ert företag är kund i Nordea eller inte. Vi har pensionsexperter över hela landet. Ring så ser vi till att ni får kontakt med rätt person. Britta Burreau, vd för Nordea Liv & Pension Välkomna att ta ett samlat grepp om era tjänstepensioner tillsammans med oss på Nordea Liv & Pension! Britta Burreau Nordea Liv & Pension är en del av Nordea Bank AB (publ), som med sina nästan 11 milj nordiska kunder är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea har 4 milj e-kunder och hör därmed till de ledande i världen inom e-banking. Nordea är verksamt inom tre affärsområden och finns i 21 länder.

8 8 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Skräddarsydda datorer Tv:ns nya roll i våra hem Text: Susanne Malmström Nu är det dags att internet flyttar ut från arbetsrummet och in i det som är hjärtat i varje hem: tv:n. Vid årsskiftet lanserades ZBOX. Den väntas ändra svenskarnas beteende totalt vad gäller pc-användning och tv-tittande. Bland annat. Sverige lär vara ett av världens mest datamogna land, inte minst tack vare hem-pc-reformen. Men de flesta har förpassat sin dator till arbetsrummet. Dit måste de gå undan för att spela dataspel, surfa på internet och till och med för att titta på bilderna från släktens senaste 50-årskalas. Det blir liksom inget gemyt när hela familjen ska samlas runt PC:n. Det har företaget EUD Teknik velat råda bot på. EUD är en av Nordens största datatillverkare med egen fabrik utanför Heby, ungefär så långt från Silicon Valley man kan komma. Bland kunderna finns stora delar av den offentliga sektorn såväl som storföretag som Securitas. Men den verkliga succén heter ZBOX, och den är inget mindre än en IT-revolution. Hem-PC utgör 40 procent av vår försäljning och den stiger. Vi har flera trumfkort på hand. En är att vi utgör ett smidigt alternativ för arbetsgivarna, eftersom vi tar hela ansvaret för våra produkter även efter köpet, säger försäljningschefen Johan Thulin. Välj din prestanda Ett annat starkt kort är att EUD ger varje slutkund arbetstagare möjlighet att beställa dator skräddarsydd helt och hållet efter de egna behoven. Var och en kan få den prestanda han eller hon vill ha. Hela 45 procent väljer en sådan lösning och får därmed en personligt anpassad personalförmån. Många vill ha kraftfulla datorer med stora möjligheter att spela spel, ladda ner film och hantera bilder. Andra kan välja bort funktioner de inte använder, säger Johan Thulin. ZBOX har bara funnits till försäljning sedan årsskiftet men beskrivs redan som en succé av Johan Thulin. Här förklarar han varför: Tänk dig att du har en Boxer för att kunna se ditigal-tv. Ta ut kortet ur den, och för in det i ZBOX i stället. Vips har din tv förvandlats till en PC. Du tar fram ditt trådlösa tangentbord och har nu tillgång till hela internet, med tv:n som dataskärm. Nu kan familjen sitta tillsammans och boka semesterresan eller köpa biobiljetter. Tv:n kan nu också användas för att se på bilderna som dottern tog förra helgen hos farmor. Dessutom ger ZBOX en helt ny dimension till tv-tittandet. Ta fjärrkontrollen och klicka procent av arbetstagarna 45 väljer en skräddarsydd dator och får därmed en personligt anpassad personalförmån ZBOX fram en tv-tablå, gå till en film du vill spela in, klicka. Nu kommer filmen att spelas in på hårddisken. Du kan pausa i direktsändningar och spola förbi reklam. Och självklart kan du ladda hem filmer och musik. Tv:n har förvandlats till en central för film, bild, musik och internet. Allt via tv-apparaten Med tv:n som PC underlättas kontakten med 24- timmarsmyndigheten. Du kan till exempel sjukanmäla dig, söka kommuninformation och deklarera. Självklart kan du också använda tv:n för ordbehandling och skicka e-post, precis som en vanlig PC. Vi har utvecklat produkten själva och tar allt ansvar för support. Dessutom har vi en egen leveransorganisation, vilket ger oss full kontroll över att kunderna får det de har beställt, och att de kan använda utrustningen som det var tänkt, säger Johan Thulin. EUD grundades av Staffan Svensson, som är huvudägare. Övriga delägare är personalen samt travtränaren Stig H Johansson. Verksamheten omfattar mycket mer än bara hem- PC. Omkring hälften av kunderna finns i offentlig sektor, och EUD utvecklar och Johan Thulin, försäljningschef på EUD. säljer datorer till statliga verk, kommuner, landsting och skolor. Framgången i offentlig sektor beror till stor del på ett ramavtal med Statskontoret, som har förnyats för fjärde perioden i rad. Hittills har avtalet löpt i cirka sju år. EUD levererar också till en rad storföretag, exempelvis Ragnsells. Datorerna finns i allt från bankomater till larmsystem. Korta beslutsvägar underlättar Vi är en liten och smidig organisation med bara anställda och beslutsvägarna är korta. Därför kan vi skräddarsy utrustning. Om någon vill ha en dator som är rund och röd, så tar vi fram en sådan. Och allt tillverkas i Julmyra utanför Heby och är dessutom Svanenmärkt, vilket innebär att det är bra miljöval, säger Johan Thulin. Förmågan att skräddarsy lösningar till varje enskild kund bygger på att EUD utvecklar sina datorer i öppna system. Enskilda komponenter kan bytas ut eller lagas. Det ger datorerna mycket längre livstid än vad som är vanligt i IT-världen. Kunderna får dessutom större flexibilitet än om de hade valt en dator från något av de stora multinationella företagen, som bara levererar slutna, egna system.

9 9 Reformen som gjorde svensken it-kompetent Text: Ingrid Kindahl Hem-PC-reformen anses ha bäddat för Sveriges försprång när det gäller IT. På bara några år datoriserades folkhemmet. Nu har regeringen sagt att reformen ska fortsätta, och samtidigt höjs röster för att utvidga den. Det var 1999 som arbetstagarna fick möjlighet att låna hem en PC från sin arbetsgivare utan några skattekonsekvenser. Arbetsgivaren leasar datorn och för över kostnaden på arbetstagaren, som får motsvarande avdrag på sin bruttolön. Arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgivaravgift på leasingkostnaden, och arbetstagare får en billig dator eftersom avdraget görs före skatt. Lyfta fram mjuka värden Reformen fick mycket stor betydelse. Datamognaden steg snabbt och bidrog till att Sverige blev världens mest internettäta land. Men reformen har avigsidor. En av dem är att så många svenskar är uteslutna från den. För att man ska omfattas av hem-pc-reformen krävs att man har en anställning. Därmed utestängs studenter, pensionärer, sjukpensionärer och arbetslösa, påpekar Ylva Hambraeus Björling, vd för IT- Företagen, en branschorganisation som verkar för en växande IT-användning. Hon anser att debatten hittills handlat för mycket om hårda värden, det vill säga hur mycket reformen Foto: Ann Ek Ylva Hambraeus Björling, vd för IT-Företagen. behöver utreda hur reformen har Vi ökat människors anställningsbarhet. kan ha kostat staten. Nu vill hon starta en diskussion om mjuka värden och hur mycket tillväxt reformen har bidragit till. Vi behöver utreda hur reformen har ökat människors anställningsbarhet, i vilken mån man har ökat sin it-kompetens och därmed fått bättre självförtroende och liknande. När vi vet mer om det blir det lättare att lägga förslag om hur reformen bör förändras, säger hon. Datorpaket till förmånlig ränta Det är inte bara de som står utanför arbetsmarknaden som går miste om denna möjlighet till kompetensutveckling. Anställda i företag där arbetsgivaren inte kan eller vill leasa hem-pc:ar har inte heller någon glädje av skatteförmånen. Det har TCO försökt lindra genom att förhandla fram ett avtal med den svenska datortillverkaren Headlock. Genom avtalet får våra medlemmar möjlighet att köpa ett datorpaket med försäkringar, support och finansiering till en ränta som ligger nära medlemslånen. Det är ett vanligt konsumentköp utan skatteförmåner, men det ger stor trygghet. Risken att man ska köpa fel utrustning är väldigt liten. Det säger Hans Lindholm på TCO, som har varit med om att förhandla fram avtalet för medlemmarnas räkning. Reformen i framtiden Kritiker har invänt att svenskarna nu är datamogna. Att hem-pc-reformen har spelat ut sin roll och att den är kostsam för staten i form av förlorade skatteintäkter. I budgetproposition från i höstas har dock nuvarande regering sagt sig vilja behålla reformen i sin nuvarande form. Däremot har man satt ett tak för hur mycket avtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare får kosta. Taket är kronor per år, och man räknar med att avtalen varar i tre år, alltså totalt kronor.

10 10 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons INTERVJUN De erbjuder ett smörgåsbord av förmåner Text: Ingrid Kindahl Foto: Jessica Bühler Vi hoppas att det inte var här du läste det först! KP har ju förvaltat pensioner i över 60 år. Men det är ju klart, vi är ju inte lika kända som andra aktörer på marknaden Våra kunder fi nns framförallt inom kooperationen och övriga folkrörelser, men vi utför även administrativa uppdrag åt andra försäkringsgivare. Både arbetare och tjänstemän är försäkrade hos oss och vi kan erbjuda fl era olika tryggandeformer för ålderspension. Vi tillhandahåller premiebaserade och förmånsbaserade pensioner samt sparande i såväl traditionell försäkring som fondförsäkring. Våra individuella försäkringar innebär stor valfrihet för den försäkrade. Och så har vi en egen kapitalförvaltning, som i många år har gett en god totalavkastning. Så nu vet du det, igen Flexibilitet, mångfald och trygghet kännetecknar KPs verksamhet. Återbäringsränta fr.o.m : 6,85 % Konsolideringsgrad per premiebestämda pensioner: 123,81 % förmånsbestämda pensioner: 131,52 % Förvaltat kapital: drygt 50 miljarder kr Staffan Ternby, informationsdirektör på AstraZeneca. AstraZeneca strävar efter att vara en av landets mest attraktiva arbetsgivare. Därför har företaget ett brett program med olika förmåner som de anställda kan välja mellan, säger Staffan Ternby, informationsdirektör på AstraZeneca. Att företaget har lyckats med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare verkar uppenbart. I de senaste undersökningarna, gjorda av fristående analysföretag, var Astra Zeneca ett av tre toppföretag och kom som nummer ett i en annan undersökning där yngre akademiker var tillfrågade. Dessutom är personalomsättningen låg, säger ett bra år kan en duktig medarbetare komma Under upp i en hög bonus. Taket är 20 procent av årslönen. Staffan Ternby och fortsätter: Det är viktigt för oss att vi kan locka till oss och behålla duktiga medarbetare. På det här området har AstraZeneca en gammal tradition. Personalpolitiken var viktig redan på Astratiden. Vi var först med att införa flextider för alla. Det gjorde vi i mitten av 1970-talet, berättar han. Vi var tidigt ute med att ge alla LO-anslutna månadslön. Och vi fick ett vinstandelssystem i början av 1980-talet, säger Staffan Ternby. Bonusar och delägarskap I dag erbjuder AstraZeneca verkligen sina anställda ett smörgåsbord av förmåner. Anders Hagström är chef för avdelningen pensioner och försäkringar och berättar vad företaget dukat upp på smörgåsbuffén. Alla anställda har en bonus som är individuell och baserad på prestation. Hälften av bonusen delas ut i pengar och hälften i aktier. Det betyder att alla som jobbar på AstraZeneca är delägare i företaget. Bonusens storlek beror dels på hur väl individen lyckas nå det mål som är satt för hans/hennes arbete. Alla har mål. De sätts under målutvecklingssamtal och följs upp under året. Men bonusens storlek beror förstås också på hur det gått för företaget under året var ett bra år för AstraZeneca, så i år blir bonusarna höga, förklarar Anders Hagström. Under ett bra år kan en duktig medarbetare komma upp i en hög bonus. Taket är 20 procent av årslönen. För bonusen, eller för lönen, kan AstraZenecas anställda köpa andra förmåner. Gruppförsäkring, hemservice och finansieringshjälp till lån är några sådana förmåner. Hemservice kan vara städning, fönsterputsning, snöskottning eller gräsklippning, säger Anders Hagström. Det är en tjänst som är uppskattad av dem som utnyttjar den och det är inte de högst betalda, utan ofta småbarnsföräldrar. Intresset för den är ökande. Finansieringshjälpen handlar om att företaget har gjort ett avtal med en bank om bra villkor för lån till anställda. De kan också få juridisk hjälp med avtal. Bonusen kan även användas till pensionssparande i fonder eller i traditionell pensionsförsäkring. För bonuspengarna går det också att köpa fem extra semesterdagar. Den som inte kan göra av med alla sina semesterdagar har å andra sidan rätt att sälja de sex extra semesterdagarna som han/ hon har utöver de lagstadgade 25. En ny förmån, som ska introduceras under året, är bil till de medarbetare som så önskar. Hem-PC och sjukförsäkring populära förmåner Utöver dessa förmåner, som de anställda köper för skattade pengar, finns även förmåner som man inte behöver betala förmånsskatt på. Det gäller hem-pc och sjukförsäkring. Dessutom har AstraZenecas personal subventionerad lunch, tillgång till motionsanläggning och hälsocenter och flexibel arbetstid. De mest utnyttjade förmånerna är hem-pc, sjukförsäkring och gruppförsäkring, berättar Anders Hagström. Bonusarna går i första hand till pensioner och till att köpa extra semesterdagar. Alla företagets medarbetare har ett eget webbaserat förmånskonto där man loggar in med en personlig kod. På kontot finns information om vilka förmåner man utnyttjar. Där är också alla andra valmöjligheter presenterade. På tre år har vi haft beställningar i systemet, säger Anders Hagström. Det betyder att förmånerna används och är väl kända. Men kostar inte alla förmånerna företaget mycket pengar? Nej, kostnaden får anses måttlig i förhållande till vad vi får ut i form av nöjda och duktiga medarbetare, avslutar informationsdirektör Staffan Ternby. En verkligt oberoende rådgivare Vi erbjuder företag effektivare pensionslösningar och sätter pensionstagaren i centrum. Med en ärlig betalningsmodell rådger och administrerar TPR idag över individers tjänstepensioner och förenklar pensionshanteringen för drygt femtio företag. TPR är en annorlunda försäkringsmäklare eftersom vi stoppar pengar i din ficka. Vill ni veta hur, titta in på Det lönar sig att vara annorlunda.

11 11 Foto: Marie Göransson 3 snabba frågor Johan Histrup, vd på TPR TjänstePensionsRådgivarna. Hitta rätt försäkring på bästa sätt Att hitta rätt i försäkringsdjungeln är svårt, både för privatpersoner och för företag. Hur ska man bäst utvärdera skillnaden mellan olika försäkringsbolag och deras produkter när det många gånger blir som att jämföra äpplen med päron? Kristina Hårdänge, Generalsekreterare på Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, ger oss följande råd i jakten på rätt försäkring. Ett bra sätt är att anlita en försäkringsmäklare eftersom dennes uppgift är att utifrån kundens behov jämföra olika försäkringsbolags produkter för att hitta en bra lösning åt kunden. Detta innebär naturligtvis ett stort ansvar för mäklaren och därför föreskriver lagar med mera att mäklare ska ha viss angiven utbildning, erfarenhet, ansvarsförsäkring och så vidare. Om den nya lagen? Från och med den 31 mars i år måste alla försäkringsmäklare ha sökt tillstånd som försäkringsförmedlare istället. Det finns en ny lag som ersätter försäkringsmäklarlagen och den nya lagen omfattar Motion som en skattefri förmån Text: Heidi Stenström Allt du får på grund av en anställning är egentligen skattepliktigt menar Staffan Sundkvist, skattejurist på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som ger kurser om skattefria och skattepliktiga förmåner. Frågor om motion och friskvård är en av de vanligaste frågorna enligt Staffan Sundkvist och pekar på följande faktorer som avgörande för skattefriheten: 1. motionen och friskvården riktar sig till hela personalen även vikarier m.fl. 2. är av enklare slag 3. är av mindre värde 4. inte får bytas ut mot kontant ersättning. Det är själva förmånen av aktiviteten som kan vara skattefri. Att erbjuda den anställde motionsredskap är således ingen förmån. Om arbetsgivaren t.ex. erbjuder en motionscykel till en anställd i bostaden blir det en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren kan däremot subventionera enklare redskap och träningskläder utan att det uppstår en skattepliktig förmån. Exempel på skattefri motion är enklare former av motionsdans, styrketräning, spinning, racketsporter som tennis och lagsporter som volleyboll och bandy. Sporter som kräver dyrare kringutrustning t ex golf så gott som alla som förmedlar försäkringar. Kraven som ställs på förmedlarna är ungefär samma som ställdes på försäkringsmäklare, men det nya är att det tillkommer andra grupper av förmedlare som arbetar på uppdrag av försäkringsbolag istället för på uppdrag av kunden. Hur vet man att den försäkringsförmedlare man anlitar är opartisk och inte företräder ett eller flera försäkringsbolag? Det enklaste är att vända sig till en förmedlare som är medlem hos Sfm (www.sfm.se). Föreningens stadgar kräver att medlemmarna är opartiska och alltid företräder kunden och sätter kundens behov först. Hur tar en försäkringsmäklare betalt? Den vanligaste ersättningsformen för en mäklare/ förmedlare är provision som betalas ut av det försäkringsbolag där den slutliga försäkringslösningen hamnat. Dock har det blivit allt vanligare att du som kund ersätter mäklaren/förmedlaren med ett arvode. Oavsett vilket av de två ersättningsvarianterna du använder blir priset för dig som kund i stort sett detsamma. och segling räknas inte hit. Dessa sporter kan dock utövas tillsammans med kunder i representationssammanhang, utan skattekonsekvenser. Friskvårdsaktiviteter som t.ex. tai chi, kostrådgivning och information om stresshantering kan vara skattefria. Även så kallad kontorsmassage är numera skattefri. Listan om vad som kan anses vara friskvård förändras i takt med att det dyker upp nya aktiviteter. Vasaloppet skattepliktigt Det finns ingen fastställd beloppsgräns hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån högst får kosta. Skatteverket har tidigare försökt hävda en beloppsgräns på cirka 2000 kr men detta har inte accepterats av domstol. Ett årskort till gängse pris på orten är normalt skattefritt och skall man ange någon beloppsgräns så är den kanske snarare kr än kr. Det viktiga är att motionen är av sådant enkelt slag som angetts ovan. Motion som utövas i exklusiva miljöer eller kräver dyrbar utrustning är skattepliktig även om beloppet skulle understiga 2000 kr. En mycket vanlig fråga är om arbetsgivaren kan betala startavgifter till t ex Lidingöloppet eller Vasaloppet. Sådana personliga startavgifter är alltid skattepliktiga. Däremot torde arbetsgivaren kunna betala lagavgifter utan att det skall beskattas. Trygghet & Förmåner bad Johan Histrup att svara på tre frågor som arbetsgivare och försäkringstagare kan tänkas ha i funderingarna om tjänstepensioner. Fråga 1. Om man inte är kollektivansluten. Vilka tjänstepensionslösningar finns det då? De företag som inte är kollektivanslutna väljer själva hur deras pensionslösningar skall se ut. Vanligt förekommande är att man anpassar pensionsavsättningen till vad som är brukligt inom respektive bransch. Dessa pensionslösningar kan skilja sig väsentligt åt och lämpliga samarbetspartner i dessa frågor är försäkringsbolagen och/eller mäklare. Fråga 2. Räcker tjänstepensionen och den statliga pensionen eller bör man komplettera dessa? De flesta beräkningar visar att det allmänna pensionssystemet kommer att ge lägre pensioner för de flesta jämfört med tidigare ATP-systemet. För att upprätthålla en god levnadsstandard är det extra viktigt med tjänstepensionen och eventuellt även eget sparande. Detta styrs givetvis av varje individs önskade levnadsstandard som pensionär. Fråga 3. Klarar företagen själva av att sköta tjänstepensionen eller behövs mäklare? Då de flesta företag inte har kunskapen internt behövs en mellanhand. Det mäklaren i huvudsak tillför är kunskap om pensionsmarknaden, underlättande av administrationen och individuell rådgivning till de anställda. Rådgivningen kräver särskild försäkringsteknisk och finansiell kompetens. Intresserad av de privatanställda tjänstemännens pensioner och försäkringar? Sedan slutet av 1970-talet informerar och utbildar PTK i pensions- och försäkringsfrågor som berör privatanställda tjänstemän*. Som en del av denna verksamhet har vi på vår hemsida samlat kunskap och information om hela det lagstadgade och kollektivavtalade försäkringsskyddet. Här kan du läsa om vad som gäller vid händelser som arbetslöshet, arbete utomlands, sjukdom och föräldraledighet samt hur ITP (Industrins och handelns tilläggspension) och de olika ålderspensionerna fungerar. På hittar du ett stort utbud av trycksaker och informationsmaterial som är enkelt att beställa eller ladda ner. Det mesta är kostnadsfritt. Här kan du också testa dina egna kunskaper i vårt Försäkringsspel, se en webbfilm om ersättningarna vid föräldraledighet eller beställa PTKs Handbok om försäkringar. Kort sagt, här finner du det du behöver veta om ditt försäkringsskydd antingen du har till uppgift att informera vidare, eller helt enkelt vill informera dig för egen del. Läs mer på * För att omfattas av ITP ska du vara privatanställd tjänsteman inom PTK-området och anställd på ett företag som har kollektivavtal med något av PTKs medlemsförbund. Foto: Lina Mehlqvist

12 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons mår bättre som människor om Vi vi får utvecklas. Text: Caroline Persson Nytt avtal med gamla principer Vi försöker göra klart för våra medarbetare att tryggheten inte ligger i det bestående utan i förändringen, säger Gunnar Mångsbro, HR-chef på Toyotaägda trucktillverkaren BT Industries i Mjölby. Här råder ingen tvekan om att kompetensutveckling är något som värderas högt. När kompetensutvecklingsavtalet slöts för sex år sedan hade det föregåtts av ett treårigt internt projekt med liknande ambitioner. Avtalet var en naturlig övergång för oss eftersom det överensstämde med våra egna värderingar. Nu kunde vi formalisera vårt arbete. Att facket tog initiativ är han tacksam över. Det är bra när vi får impulser från de fackliga vad vi ska satsa på. Vi har ju båda företagets bästa för ögonen. Alltid tid för utbildning Tiderna är goda och produktionen går för fullt i fabriken, ändå plockades nyligen femton personer ut från produktionen för att vidareutbildas till produktionstekniker. Det var nästan olämpligt som Gunnar Mångsbro uttrycker det men ändå nödvändigt. Man kan inte gå och vänta på en svacka för att genomföra en utbildning. Vi planerar en expansion från truckar per år till inom två år. Det gör sig inte utan fler produktionstekniker. Att rekrytera internt är viktigt för BT Industries och det finns ett uttalat mål för den interna personalomsättningen på mellan åtta och tolv procent per år. Det har ett högt signalvärde när vi kan visa att vi lyfter fram egna förmågor. Företaget erbjuder bland annat interna traineeprogram och intresset har varit stort. Av ett sextiotal intresserade väljs ett tiotal ut. Nästa generation arbetsuppgifter Rainer Fredriksson är klubbordförande för Sif på företaget. Det är viktigt att man behåller den kompetens man har när man kommer in så att man kan ha kvar sitt jobb även då tekniken och företaget utvecklas. Man har kanske kompetensen för sitt jobb idag men det är inte säkert att man har det för nästa generation av arbetsuppgifter. Att kunna utbilda sig vidare är en trygghet, men inte desto mindre viktigt är den psykologiska aspekten tror han. Vi mår bättre som människor om vi får utvecklas. Rainer Fredriksson klubbordförande för Sif på företaget samt Gunnar Mångsbro, HR-chef på Toyotaägda trucktillverkaren BT Industries. Kurser i kvalité Till kompetensutvecklingsavtalet gör BT Industries en egen bilaga för varje år där man närmare specificerar företagets strävan i kompetensfrågan. Möten hålls regelbundet med representanter från både fack och ledning och parterna får då chans att lyfta fram de utbildningsfrågor som anses angelägna. Gunnar Mångsbro tar fram och visar årets bilaga. Strävan för 2006 är en satsning på kvalité. Det görs exempelvis genom utbildningar i kvalité. Kvalitetsaspekten har genom våra ägare Toyota förstärkts ytterligare. Både Rainer Fredriksson och Gunnar Mångsbro är ense om att personalutvecklingssamtalet också spelar en stor roll. Egen målsättning De flesta anställda har själva en målsättning att förkovra sig i sitt arbete och tycker det är positivt med samtalen och testerna. Det är också ett bra tillfälle för den enskilde att föra fram sina önskemål, avslutar Rainer Fredriksson. revolution på tjänstepensionsmarknaden

13 13 Mauritz Östlund, ansvarig för kontakten med de oberoende mäklare som förmedlar Aspis försäkringar, samt Vangelis Papatheodorou, chef för försäljningen. En doldis kliver fram Text: Susanne Malmström Aspis Liv är en doldis som trots ett minimum av marknadsföring på kort tid har gjort stora framsteg på den tuffa livförsäkringsmarknaden. Nu har Aspis inlett en offensiv som går ut på att visa upp sitt produktsortiment, som på flera sätt skiljer sig från andra bolags. Aspis Liv är specialister på personförsäkringar, som distribueras genom oberoende försäkringsförmedlare. Det har sina fördelar, både för bolaget och för kunderna. Genom att erbjuda försäkringar som mäklarna ser är bra för kunderna, når Aspis sina slutkunder med ett minimum av marknadsföring. Och tack vare låga kostnader för marknadsföring och administration, hålls premierna nere utan att man behöver ge avkall på produktkvaliteten. Det finns egentligen bara en nackdel: att Aspis inte är så känt för allmänheten. Men det tänker vi ändra på nu. Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och nu är det dags att träda fram och visa att vi är stolta över våra livförsäkringsprodukter. Det säger Vangelis Papatheodorou, som är chef för försäljningen. Efterfrågad livförsäkring Aspis Liv startade som en filial till grekiska Aspis Pronia men är sedan sommaren 2004 ett svenskt försäkringsbolag. Precis som andra svenska försäkringsbolag står det under Finansinspektionens tillsyn. Aspis vänder sig både till privatpersoner och till arbetsgivare med en rad personförsäkringar. En av de mest efterfrågade är livförsäkringen, som är enkel och prisvärd. Den är ett mycket bra alternativ exempelvis till bankernas låneskydd, säger Mauritz Östlund, som ansvarar för kontakten med de oberoende mäklare som förmedlar Aspis försäkringar. Sjukförsäkringen är en annan produkt som mäklarna brukar rekommendera sina kunder, inte minst för att Aspis inte ställer krav på att sjukförsäkringen ska kopplas till ett sparande. Så är det nämligen hos många andra försäkringsbolag. Att sjukförsäkringen även har ett innehåll som är unikt på marknaden gör att den skiljer sig från konkurrenternas sjukförsäkringar. För arbetsgivare En annan av Aspis konkurrensfördelar är det sortiment som är anpassat till arbetsgivare. Det känns bra för arbetsgivarna att kunna erbjuda sina anställda ett förmånligt trygghetspaket till lågt pris. Och eftersom våra försäkringar förmedlas via mäklare vet vi att slutkunden får en genomgång av sin individuella situation. Var och en kan plocka det just han eller hon behöver, säger Vangelis Papatheodorou. Foto: Peter Jönsson Paketet innehåller också en bra barnförsäkring, där man får alla barnen i familjen försäkrade till en enda premie. Glöm inte bort vår TGL, tjänstegrupplivförsäkring. Den är i mitt tycke klart bäst på marknaden, säger Vangelis Papatheodorou. Slutkunden viktigast Många mäklare kombinerar dessutom Aspis produkter med andra bolags, och bygger paket som passar slutkunden. Det viktiga är att kunden får det som behövs och att administrationen som omger försäkringen är så smidig som möjligt. FAKTA Aspis Liv i siffror Resultat före bolagsdispositioner och skatt, helåret 2005: 17,6 Mkr (2004: 2,4 Mkr) Omsättning helåret 2005: 177,1 Mkr (170 Mkr) Konsolideringsgrad 2005: 126,1 procent. Avgiftsbestämd direktpension framtidens pensionsmodell Många företag tycker att förmånsbestämda pensionslösningar är dyra och krångliga. Därför vill arbetsgivarna ofta byta till avgiftsbestämda pensioner. Men det finns ett attraktivt alternativ. Det kallas avgiftsbestämd direktpension och förenar fördelarna hos båda lösningarna. I en förmånsbestämd pension bär företaget all risk dvs att kapitalavkastningen blir sämre än väntat och att den genomsnittliga livslängden ökar. Pensionen bestäms ofta också av slutlönen. Därför är det svårt att uppskatta hur företagets kostnader utvecklas. I en avgiftsbestämd lösning är det tvärtom den anställde bär hela risken och företaget är bara skyldigt att betala premier. Baksidan är att den anställde inte vet hur hög pensionen blir. Med en avgiftsbestämd direktpension garanterar företaget en viss avkastning på kapitalet, till exempel en realränta på 2-3 procent. Varje år görs en pensionsavsättning som sedan höjs med den överenskomna räntan. Arbetsgivaren vet vad kostnaden blir och den anställde kan enkelt räkna ut hur hög pensionen blir. Eftersom pensionsåtagandet kreditförsäkras är den anställde säker på att få sin pension, även om företaget kommer på obestånd. Tack vare våra låga kreditförluster och en framgångsrik kapitalförvaltning kan vi erbjuda mycket kostnadseffektiva pensionslösningar, säger vd Peter Lindblad. Trygg och kostnadseffektiv pension Företaget kan även välja att göra finansiella placeringar och låta avkastningen styra uppräkningen av pensionskapitalet. Många storföretag har redan en stiftelse som tryggar pensionerna. Här kan kapitalet förvaltas till en mycket lägre kostnad än vad de an- ställda kan få om de köper en pensionsförsäkring. Den anställdes kapital räknas upp med stiftelsens avkastning (netto efter kostnader och skatter) och företaget garanterar även att kapitalet inte minskar. En avgiftsbestämd direktpension ger fördelar åt båda parter. Ett stort företag har större möjlighet än en enskild individ att utjämna svängningar i avkastningen. Samtidigt ger stordriftsfördelar i kapitalförvaltningen och låga kostnader en mycket kostnadseffektiv lösning. FAKTA Pensionsgaranti kreditförsäkrar företags pensionsskulder. De flesta större svenska företag använder denna pensionslösning. Totalt försäkrar Pensionsgaranti cirka 120 miljarder kronor. Pensionsgaranti har ett eget kapital på 15 miljarder kronor.

14 14 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Miljöbil billigaste förmånsbilen Text: Annika Rosell Allt fler företag går över till miljöbilar när de erbjuder sina anställda förmånsbilar. Skälen är flera. Förutom den förhoppningsvis förbättrade miljön finns en hel rad skattefördelar, både för arbetsgivare och anställda. Självklart finns det ideologiska skäl att gå över till miljöbilar. För många företag är det en viktig signal till kunder och omgivning att man tänker på miljön. För privatpersoner känns det bra att veta att man bidar till att minska växthuseffekten. Men människan är en rationell varelse. Därför har försäljningen av miljöbilar inte riktigt kommit igång förrän skattereglerna ändrades och blev mer förmånliga för miljöbilar än för andra bilar. Den som har en elhybridbil eller etanolbil, en bil som går på biogas, får en nedsättning av förmånsvärdet. Det innebär att man bara skattar för 60 procent av förmånsvärdet för närmast jämförbara konventionella bil. För etanolbilar gäller 80 procent, säger Mikael Sindahl på Skatteverket. Bra för alla Därmed är miljöbilen en bra affär både för arbetstagaren, som bara behöver ta upp 60 eller 80 procent av förmånsvärdet till beskattning. Arbetsgivaren får motsvarande nedsättning av arbetsgivaravgiften, jämfört med en annan förmånsbil. Dessutom håller fordonsskattesystemet på att stöpas om, så att skatten betalas i förhållande till koldioxidutsläppen. Ju lägre utsläpp, desto lägre skatt. För stockholmarna finns ytterligare en fördel: Miljöbilar omfattas inte av trängselskatten, vilket kan vara viktigt för vissa företag och privatpersoner. Leasingavtal styr val av bil Fördelarna förklarar varför många företag och organisationer går över till miljöbilar när nya leasingavtal ska skrivas. Almega är ett exempel. Det är en arbetsgivarorganisation vars personal inom regionverksamheten tillbringar mycket tid i bilen. Från och med årsskiftet finns en ny policy, som går ut på att de anställda endast kan välja miljöbilar när leasingavtalen går ut. Det är gynnsamt för miljön, för företagets ekonomi och för de anställdas privatekonomi. Det stämmer med vår profil i övrigt, säger personalchefen Johan Rimmerfeldt. De anställda har visat sig mycket positiva till den nya policyn. Valet står mellan etanol, gas, hybrid och dieselbil med partikelfilter. Hur de anställda väljer beror delvis på tillgången till tankställen där de bor. Ta inte med bilen hem När man diskuterar förmånsbil är det många som undrar vad det egentligen är för skillnad mellan förmånsbil och tjänstebil. Så här förklarar Mikael Sindahl på Skatteverket: Johan Rimmerfeldt, personalchef på Almega. Skattelagstiftningen talar bara om förmånsbil. Möjligen kan man tala om tjänstebil när det rör sig om ett rent tjänstefordon som föraren aldrig tar hem. Alla vinner på rut-avdrag Text: Kerstin Stålbrand RUT-avdrag är den skämtsamma benämningen på avdraget för hushållsnära tjänster, alltså städning, fönsterputs, tvätt och liknande arbete som måste göras i ett hem för att det ska fungera. En rapport från Konjunkturinstitutet, KI, visar på mycket positiva effekter av ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Almegas vd tror att förändringen är nära. Frågan om skatteavdrag för hushållsnära tjänster har varit en het politisk potatis i flera år. Men nu tror Jonas Milton, vd för arbetsgivarorganisationen Almega, att avdraget är inom räckhåll. Det ligger i luften, säger han. Sysselsättningen vill ju inte ta fart och det finns mycket att vinna på ett skatteavdrag. Det har vi sett i Finland. Jonas Milton, vd för arbetsgivarorganisationen Almega. Alla parter skulle tjäna på ett RUT-avdrag, menar Jonas Milton. Svart marknad härskar RUT-avdrag är den skämtsamma benämningen på avdraget för hushållsnära tjänster, alltså städning, fönsterputs, tvätt och liknande arbete som måste göras i ett hem för att det ska fungera. Foto: Peter Knutson Ingen annan bransch har en lika svår konkurrenssituation som hemservicebranschen, säger Jonas Milton. Den vita marknaden omsätter 150 miljoner kronor och den svarta 3,5 miljarder! Ett skatteavdrag skulle sannolikt innebära att den vita sektorn ökar på bekostnad av den svarta. I Finland har den svarta sektorn minskat från 60 till 25 procent på ett par år. Ett skatteavdrag skulle också innebära att fler människor, framför allt kvinnor, kommer i arbete och att de som anställs får del av de kollektivavtal som är tecknade med Kommunal. Jag tycker illa om den svarta marknaden, säger Jonas Milton. Det stör mig att vi har så många daglönearbetare på det här området, människor som varken är försäkrade i arbetet, har semesterersättning eller får pensionspoäng. På Almega tar vi deras parti. Alla ska kunna leva drägligt på sin lön och omfattas av kollektivavtalets förmåner. En kollektivansluten städare har en ingångslön på runt kronor. Snudd på tjänstefel att inte införa avdraget En rapport som Almega och Svenskt Näringsliv har beställt av KI har givit ytterligare argument för ett skatteavdrag. KI har räknat på tre olika alternativ. Enligt det mest troliga skulle ett skatteavdrag på 50 procent tillföra samhället drygt nya jobb utan att det belastar statskassan. Att inte göra det vore snudd på Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega. Foto: Peter Knutson tjänstefel, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega. Andra vinster han lyfter fram är minskad sjukskrivning och utbrändhet bland unga kvinnor som inte orkar med både karriär och familj, positiv påverkan på jämställdheten och viss ökad välfärd eftersom en del av den frigjorda tiden kommer att användas till ökat arbete. I dag är det framför allt företag som köper vita hushållsnära tjänster till nyckelmedarbetare. Med ett RUT-avdrag skulle fler arbetstyngda småbarnsfamiljer ha råd att anlita städhjälp och därmed lättare få tillvaron att gå ihop.

15 15 Malin backar upp hela vägen är kul att se när det vänder, Det när en medlem börjar inse att krisen går att vända till något positivt. Text: Caroline Persson Glada e-postmeddelanden och samtal från medlemmar som fått hjälp hör till vardagen för Malin Engström, karriärcoach och ombudsman på Sif i Östergötland. Den vanligaste missuppfattningen om fackförbund är att det bara handlar om löneförhandlingar och hjälp vid uppsägning, men vi finns till hjälp under alla skeden i arbetslivet. Som karriärcoach på Sif hjälper hon medlemmar som behöver stöd att komma vidare i arbetslivet. Det är en tjänst som ingår i medlemskapet. Det kan vara efter en uppsägning, efter en längre period arbetslöshet eller helt enkelt när man känner att jobbet inte längre är stimulerande. Den som känner sig nedslagen försöker jag peppa. Jag försöker också ta reda på om det finns något som den personen drömt om att arbeta med. I så fall kan det vara ett tillfälle att prova på just det. Efter ett par träffar kan det hända underverk, berättar hon. Det är kul att se när det vänder, när en medlem börjar inse att krisen går att vända till något positivt. Vi vet att alla behöver utvecklas. Vet du? Malin Engström, karriärcoach och ombudsman på Sif i Östergötland. Underlättar förhandlingar Rollen som ombudsman handlar också om att hjälpa, främst medlemmen men indirekt också företagaren. Malin Engström har deltagit i många förhandlingar. Båda parter är oftast intresserade av att till exempel en uppsägning ska gå rätt till och då kan Som Sifmedlem får du stöd på vägen. På får du råd och hjälp med att inventera dina behov och planera din utveckling. Vi har tjänster som ger dig vägledning i din karriärplanering. Du kan också vända dig till en personlig karriärcoach som finns på din Sifavdelning. När du ska ta nästa steg i arbetslivet ger vi dig personlig återkoppling på din jobbansökan. Genom vår lönestatistik ger vi dig råd om vilken lön du bör ha. Att lära hela livet är viktigt, tänker du börja studera har vi ett studiestöd på upp till kr. Om du riskerar att bli av med jobbet, vet vi vilka villkor och regler som gäller. Vi erbjuder dig professionell hjälp vid förhandlingar med företaget. Sifs inkomstförsäkring kompletterar din a-kassa så att du får 80 procent av din faktiska inkomst efter skatt om du blir arbetslös. Läs mer om regler för försäkringen på Vi kan även ge dig värdefullt stöd om du är chef i form av konkreta verktyg och genom seminarier och nätverk. Är du egenföretagare har vi en medlemsform just för dig. Välkommen att utvecklas! jag med mina kunskaper vara till hjälp. Vet medlemmen att allt gått rätt till är det också lättare att lämna och gå vidare. Det händer att arbetsgivaren höjer på ögonbrynen då Malin Engström 32 år sätter sig vid förhandlingsbordet. Det kan faktiskt lätta upp stämningen när en arbetsgivare som väntat sig en äldre man får träffa mig i stället. Inflytande på arbetsplatsen Malin Engström har många kollegor utspridda i landet. En fördel med Sif är att vi finns nära medlemmen. Våra kontor är spridda över hela Sverige. Därför är det lätt för oss att komma ut till en arbetsplats utan att det behöver ta lång tid. En annan fördel med medlemskapet, som Malin tycker ibland glöms bort, är möjligheten till inflytande på arbetsplatsen. Om det finns en klubb på arbetsplatsen är ledningen faktiskt skyldig att diskutera och informera den om sådant som händer i företaget som kan påverka de anställda. garanti vs garanti Norska Storebrand Liv finns nu i Sverige och erbjuder en traditionell förvaltning av tjänstepensioner med stora fördelar. Du får en årlig garanterad ränta. Utöver det får du ytterligare återbäring när förvaltningen går bra och den återbäringen är din. GARANTERAT. Det skiljer oss från våra svenska kollegor ingen kan matcha vårt garantikoncept. Lägg till det att vår genomsnittliga totalavkastning har varit högre än deras under de sista fem åren och att vi till skillnad från de flesta andra erbjuder fri flytträtt. Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda, ring din försäkringsmäklare. Ekonomisk trygghet sedan 1767

16

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som du själv rår

Läs mer

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning - Kunskap och engagemang nyckeln till medvetna förmånsval Pensionstjänsten - En samlad bild av din pension och dina försäkringar

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Rättvist Äntligen har LO-förbunden ett avtal som gör att arbetare i privat sektor får

Läs mer

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 2. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension

Tryggt och enkelt. hos Nordnet Pension Tryggt och enkelt hos Nordnet Pension Innehåll 3 Bättre förutsättningar 5 Vad är tjänstepension? 7 Tryggt - Nordnet Tjänstepension 9 Attraktiva kompletteringar 11 Tjänstepension - för att det är viktigt

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du

Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du 1 Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom olika områden kan du ha

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! 2010 Rikard Nagy Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! Löneförmåner Frukost/Frukt Företagsaktiviteter

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor Utgåva: 1:2010 Form: Leif, en reklambyrå Foto: Olle &

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon

Pensionsplan. Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Pensionsplan Omtanke om dina medarbetare. I dag och i morgon Omtanke som lönar sig Att hitta rätt medarbetare är inte lätt. Och när du väl har dem, gäller det att behålla dem. Med Pensionsplan kan du erbjuda

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se HR-servicecenter Information om din tjänstepension Anna Borin Gunilla Lindqvist 17 november 2017 Pensionspusslet Allmän pension Ålderspension Premiepension Tjänstepension PFA, KAP-KL, AKAP-KL Från andra

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Så här fyller du i valblanketten:

Så här fyller du i valblanketten: Så här fyller du i valblanketten: 1 Välj sparform och försäkringsbolag. Om du vill spara i en traditionell försäkring, ska du välja ett av försäkringsbolagen som finns under rubriken Traditionell försäkring

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

Valet för din tjänstepension

Valet för din tjänstepension Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 PV1009_1710.indd 1 2017-10-10 09:16:15 Varför får jag denna valinformation?

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7 LÖNEVÄXLING 2017 1 Innehåll Löneväxling sid 3 Varför löneväxla? sid 4 Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4 Exempel sid 6 Checklista för löneväxling sid 7 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående,

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP 2 Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Genom din anställning vid en teater-, dans- eller musikinstitution får du tjänstepension från din arbetsgivare.

Läs mer