Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE 114 35 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 506 988 00 info@fondbolagen.se, www.fondbolagen.se"

Transkript

1 Utblick om fonder 2015

2 Ansvarig utgivare: Pia Nilsson, Fondbolagens förening Copyright 2015 Fondbolagens förening Formgivning och produktion: Mambojambo och Cecilia Öhlin Foto: Karl Gabor, Lina Alriksson och Åsa Drakenberg Texter: Fondbolagens förening/swedish Investment Fund Association Korrektur: Textfokus Tryck: TMG

3 Vi verkar för en sund bransch i fondspararnas intresse Fondbolagens förening är sedan 1979 en samlad och stark röst för hela fondbranschen och inte minst för fondspararna. Goda förutsättningar för fondspararna är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Med sina medlemsbolag representerar Fondbolagens förening merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Medlemsbolagen representerar en mångfald av fondbolag av olika storlek såväl svenska som utländska, fristående såväl som knutna till olika koncerner. Fondbolagens förening vill vara navet för fondverksamhet i Sverige och erbjuder sedan 2012 därför även associerat medlemskap för aktörer med anknytning till fondbranschen, såsom fondadministratörer, systemleverantörer, konsulter, revisionsbyråer och advokatbyråer. Tillsammans verkar föreningen för en sund marknad med stabila spelregler för både fondbolag och fondsparare i Sverige och internationellt.

4 Utblick om fonder 2015 Vd har ordet Fondbolagens förening på 5 minuter Fonders betydelse för privatpersoner, företag och samhälle Så bidrar vi till ökad kunskap I inget annat land i världen sparar en så stor andel av befolkningen i fonder som i Sverige. Det är ett viktigt ansvar för fondbolagen att förvalta spararnas förtroende, skriver Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson. Redan när Fondbolagens förening grundades 1979 var uppdraget att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. 13 Milstolparna som gjorde Sverige till världsmästare i fondsparande. Fonder ger spararna del av global tillväxt, finansierar företags investeringar och bidrar till samhällsekonomisk tillväxt. 18 Svenska fondsparare söker sig ut i världen. 19 Fondsparandet i siffror. Genom praktiska verktyg vill vi hjälpa spararna att enkelt få koll på sina fonder genom Fondkollen. 24 Ung Privatekonomi: Konsten att entusiasmera 60 gymnasieelever om lån, sparande och pension. 26 Gilla Din Ekonomi: Föreningen möter regelbundet seniorer och arbetsplatser för att lära ut om fonder och sparande. 4 Utblick 2015 Fondbolagens förening

5 Fonder finansierar pensioner Konkurrens för spararnas bästa Hållbara investeringar och ägaransvar Medarbetare och styrelse Fonder spelar en viktig roll i ett modernt pensionssystem och finns som alternativ i pensionssystemets alla delar. Med en hälsosam konkurrens skapas en fondmarknad där spararnas behov och önskemål hamnar i fokus. En långsiktigt effektiv kapitalförvaltning kräver ett engagemang för miljö, samhällsansvar och ägarutövande. Fondbolagens förening har tio anställda. Styrelsen representerar en bredd bland medlemsbolagen. 31 Premiepensionen ger möjligheter att ta del av tillväxt i hela världen. 36 Viktigt att medverka i ett tidigt skede när regleringen sker i EU. 46 Fondbolagens förenings medlemsbolag. 32 Därför behöver privat pensionssparande fortsätta att stimuleras. 38 Rådgivning, distribution och provisioner i spararnas intresse. 39 Fondbranschen går in i ett nytt skede med alternativa investeringsfonder. Fondbolagens förening Utblick

6 Pias bästa spartips är att kolla sin fond på Fondkollen.se Fakta Namn: Pia Nilsson Titel: Vd Ålder: 64 Intressen: Mina barnbarn, längdskidor och långa promenader. 6 Utblick 2015 Fondbolagens förening

7 Vd har ordet I inget annat land i världen sparar en så stor andel av befolkningen i fonder som i Sverige. Med premie pensionen är alla vuxna fondsparare. När premiepensionen räknas bort är åtta av tio fondsparare. Det är ett viktigt ansvar för fondbolagen att värna spararnas förtroende. Fondbolagens förenings uppgift är att verka för en sund konkurrens för spararnas bästa. Genom fonder kan alla få del i aktier, obligationer och andra värdepapper från hela världen. I dag uppgår fondförmögenheten i Sverige till drygt miljarder kronor. Den är fördelad på fonder med placeringar över hela världen. Förutom hushållens sparande i fonder, privat och till pension, så är fonder också en vanlig placering för företag. Nio av tio stora svenska företag har placeringar i fonder. Investeringssparkontot, ISK, har snabbt vuxit i popularitet. Fondbolagens förening var en av initiativtagarna till ett sparalternativ där det är möjligt att byta fonder och enskilda aktier utan att det utlöser skatt. Vi hoppas nu att även fondbolag ska ges möjlighet att erbjuda ISK. Konkurrens på lika villkor i spararnas intresse är det övergripande uppdraget för föreningen att värna om. Det gäller såväl mellan fondbolag i Sverige, mellan svenska och utländska fonder som mellan olika sparformer. Konsumentintresse och värnat förtroende står högt bland föreningens prioriteringar. Att fondförvaltare ska utgå från andelsägarnas intressen är lagstadgat och står inskrivet i Fondbolagens förenings stadgar sedan föreningen bildades. Inget företag och ingen bransch kan bli långsiktigt framgångsrik utan nöjda kunder. Valmöjlighet är bra och utbudet av fonder är stort. Viktigast vid val av fond är fondens placeringsinriktning och att ha god riskspridning. Vid utvärdering av fonder är det mest relevant att följa upp hur fonderna presterar jämfört med andra fonder med lika placeringsinriktning. För att underlätta det har vi tagit fram Fondkollen. Här finns Kolla fonden där spararen endast behöver skriva in namnet på sin fond för att få en relevant jämförelse. Fonders avkastning visas alltid efter avgifter. En fråga som blir allt viktigare för spararna är långsiktig hållbarhet, såsom hänsyn till klimatförändringar, koldioxidutsläpp och att konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt följs av de bolag som fondbolagen investerar i. Här pågår stort utvecklingsarbete i branschen. Av stor vikt är demografiska förändringar med en växande andel äldre i befolkningen. Premiepensionen har gett en högre avkastning än inkomstpensionen i den allmänna pensionen. Inom tjänstepensionslösningar erbjuds, liksom till premiepensionen, fonder med högt rabatterade avgifter. Den demografiska utvecklingen gör det angeläget att uppmuntra privat pensionssparande, något som också EU-kommissionen har framfört. När avdraget för privat sparande till pensionen slopas är det viktigt att hitta en ny stimulans. Fondbolagens förening deltar gärna även i den diskussionen. Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening Att ta hänsyn till långsiktig hållbarhet blir allt viktigare för spararna. Fondbolagens förening Utblick

8 Vi vill att det ska vara enkelt för spararna. 8 Utblick 2015 Fondbolagens förening

9 Fondbolagens förening på 5 minuter Redan när Fondbolagens förening grundades 1979 var uppdraget att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. Fondbolagens förening Utblick

10 Fondbolagens förening i korthet 1/3 av hushållens finansiella förmögenhet, där pension utgör en stor del, är fondbaserad. I stort sett alla svenskar har ett fondsparande. Utöver till premiepensionen sparar åtta av tio svenskar i fonder. Det här är Fondbolagens förening Redan när Fondbolagens förening grundades 1979 var uppdraget att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. I dag har Fondbolagens förening över 40 medlemsbolag som tillsammans representerar merparten av fondsparandet i Sverige. Medlemsbolagen representerar en mångfald av fondbolag av olika storlek såväl svenska som utländska, fristående såväl som knutna till olika koncerner. Föreningen har dessutom många associerade medlemsbolag med anknytning till branschen. Det här gör vi Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningen bevakar lagstiftningsarbete med anknytning till fondbranschen och är remiss instans både nationellt och på EU-nivå. Föreningen har omfattande kontakter med beslutsfattare, myndigheter och medier och har ett etablerat internationellt nätverk. Föreningens många arbetsgrupper är hjärtat i verksamheten. Tillsammans gör det föreningen till en stark och samlad röst för hela fondbranschen och för fondspararna. 10 Utblick 2015 Fondbolagens förening

11 Vid ingången av 2015 uppgick den svenska fondförmögenheten till cirka miljarder kronor. När Fondbolagens förening grundades 1979 fanns det 17 fonder med ett sammanlagt värde på 1 miljard kronor. Fondsverige i siffror I stort sett alla svenskar har ett fondsparande. Utöver till premiepensionen sparar åtta av tio svenskar i fonder. Sex av tio barn har ett fondsparande. Nio av tio svenska företag har fonder. En tredjedel av hushållens finansiella förmögenhet, där pension utgör en stor del, är fondbaserad. Det finns i dag närmare fonder tillgängliga för fondsparare i Sverige. Vid ingången av 2015 uppgick den svenska fondförmögenheten till cirka miljarder kronor. När Fondbolagens förening grundades 1979 fanns det 17 fonder med ett sammanlagt värde på 1 miljard kronor. Det här vill vi Vi vill att det ska vara enkelt för spararna. Vi värnar om tillgänglighet, valfrihet och mångfald i utbudet av fonder och fondbolag. Fondmarknaden ska kännetecknas av stabila spelregler för en sund konkurrens på lika villkor. Transparens, ansvar och hållbarhet är viktiga ledord. Viktiga frågor Att värna om förtroende för fondsparande och fondverksamhet, att verka för bästa möjliga regler för den svenska fondmarknaden och att lyfta fram fonders betydelse för pensionssparande. Drygt hälften av fondförmögenheten är pensionsrelaterad. Vill du veta mer om medlemskap i Fondbolagens förening? fondbolagen.se/medlem Fondbolagens förening Utblick

12 Fondsparandet tog verklig fart när skattesparande och skattefonder introducerades Utblick 2015 Fondbolagens förening

13 Milstolparna som gjorde Sverige till världsmästare i fondsparande Grafen visar svenskarnas fondförmögenhet i miljoner kronor från 1958 till Postorderbröderna Ragnar och Gösta Åhlén startar Sveriges första fonder under namnet Koncentra. Dåvarande finansministern Gösta Bohman introducerar skattesparandet och skattefonder i syfte att stimulera hushållens sparande. Fond sparandet tar fart. Fondbolagens förening bildas, med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. Allemansspar lanseras med fonder som ett valalterna tiv, nämligen allemansfonder. Avkastningen är skattefri och fondsparandet blir en folkrörelse i Sverige UCITS-regelverket, som fondregleringen i Sverige och EU bygger på, kommer och införs i svenskt regelverk Valutaregleringen avskaffas och öppnar för utlandsfonder. Fondsparandet diversifieras Fondförsäkringarna gör entré med sparande genom kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring Individuellt pensions- Allemansspar lanseras med fonder sparande, som IPS, valalternativ, införs och nämligen ger möjlighet allemansfonder. för privatpersoner att placera var skattefri sitt privata Avkastningen och pensionssparande fondsparandet blir i fonder nu en utan folkrörelse försäkringsinslag. i Sverige Premiepensionen introduceras. Samtliga svenskar födda från och med 1938 blir därmed fondsparare Investeringssparkontot införs EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) införs i Sverige I januari har Fondbolagens förening cirka 40 medlemsbolag och drygt 10 associerade. Medlemsbolagen är svenska och utländska, stora och små. Fondbolagens förening Utblick

14 Fonder bidrar till samhällsekonomisk tillväxt. 14 Utblick 2015 Fondbolagens förening

15 Fonders betydelse för privatpersoner, företag och samhälle Fonder ger spararna del av global tillväxt, finansierar företags investeringar och bidrar till samhällsekonomisk tillväxt. Fondbolagens förening Utblick

16 Fonder ger spararna del av global tillväxt Förutom att ge spararna del av global tillväxt, finansierar fonder såväl företags investeringar som bidrar till samhällsekonomisk tillväxt. Fonder sprider och hanterar hushållens och företagens risker. Genom fonder kan privatpersoner enkelt få del i aktier och andra värdepapper över hela världen. Fonder innebär riskspridning och regelbundet månadssparande ger riskspridning i tid. Att ha ett eget sparkapital ger både trygghet och frihet att kunna möta både väntade och oväntade utgifter. Det ger möjligheter till exempelvis egen insats till bostaden, att förstärka den egna pensionen och kanske att förverkliga en eller annan dröm. Fonder passar för långsiktigt sparande till pensionen. Fonder ger möjlighet till långsiktigt högre avkastning än ett sparkonto. Sparande finansierar företags investeringar Sparkapital används för att finansiera företags investeringar. Företag ger ut aktier och börsnoteras för att möjliggöra investeringar som gör att bolagen kan satsa på innovation och utveckling för långsiktigt god lönsamhet. Ett annat sätt att skaffa kapital kan vara att ge ut företagsobligationer, vilka också är ett sätt för företag att låna från dem som köper obligationerna. Företag kan välja fonder för både kortsiktig placering av likviditet och långsiktiga finansiella investeringar. Även försäkringsbolag och pensionsfonder väljer fonder för att få en långsiktig placering med riskspridning. Fondförvaltare kan genom aktiv ägarstyrning bidra till företags utveckling. Aktiv ägarstyrning är en del i att skapa bästa möjliga avkastning till spararna utifrån fondens placeringsinriktning, risk- och hållbarhetsprofil. Fonder och samhällsekonomisk tillväxt Sparande bidrar till samhällsekonomisk tillväxt som kommer alla i ett land till del. Fonder som investerar i svenska värdepapper bidrar till tillväxt i Sverige. Genom att spara i fonder som placerar på andra marknader kan vi både få del av, och bidra till, tillväxt i andra länder. Fonder underlättar för många att få del i placeringar i aktier och obligationer utgivna av stat eller företag. På så sätt kan sparkapitalet ge mer än om det är placerat på konto. Det ger kapital för investeringar som är en förutsättning för tillväxt, som kan öka välfärden för alla. Fonder bidrar genom långsiktig aktiv förvaltning och aktiv ägarstyrning till en hållbar och ansvarsfull utveckling. 16 Utblick 2015 Fondbolagens förening

17 78% Den svenska fondförmögenhetens andel av BNP. Därför sparar vi i fonder privat, % Som buffert Till pensionen För att få bra avkastning Komplement till annat sparande Speciella ändamål (ex. hus/bil/resor) 23% 34% 29% 58% 47% Till barn/barnbarn 17% (Källa: TNS Sifo Prospera 2014)

18 27% För 25 år sedan utgjordes 86 procent av allt fond sparande av Sverigefonder. I dag är andelen 27 procent. Svenska fondsparare söker sig ut i världen Genom fondsparandet har svenska folket placeringar i hela världen. Största delen placeras i globalfonder och i Sverigefonder, men en stor andel finns också i tillväxtmarknadsfonder. Under 2014 nettosparades 153 miljarder kronor i fonder och den totala fondförmögenheten uppgick vid ingången av 2015 till lite drygt miljarder kronor. Förmögenhet i aktiefonder efter placeringsinriktning % 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 2% 3% 4% Global Sverige Sverige & Global Europa Branscher Nordamerika Andra marknader Norden Asien Östeuropa Ryssland Kina Japan Indien 5% 5% 5% 12% 33% 27% 18 Utblick 2015 Fondbolagens förening

19 Nettosparandet i fonder , miljarder kronor Fondsparande fördelat på sparkategori 2014, % Hushållens direktsparande Investeringssparkonto Fondförsäkring/IPS 8% 25% 16% 19% 28% 4% Premiepension Förvaltarregistrerat Företag m m 100 satsade kronor 2005 gav dig 2014 Fondförmögenhetens utveckling för olika fondtyper , miljarder kronor Aktiefonder Blandfonder Obligationsfonder Penningmarknadsfonder Sparkonto Övriga fonder Hedgefonder Penningmarknadsfonder Obligationsfonder Blandfonder Aktiefonder Nettosparande i aktiefonder efter placeringsinriktning 2014, miljarder kronor Avkastning 2014 Sverige (-8,0) Norden (-1,3) Östeuropa (inkl. Ryssland) (-8,9) Europa (0,2) Global (24,1) Sverige & Global (-9,9) Nordamerika (7,7) Indien (1,7) Kina (-1,9) Japan (-0,4) Asien (0,7) Andra marknader (-2,1) Branscher (7,8) 16 % 15 % -13 % 12 % 23 % 19 % 32 % 62 % 29 % 14 % 28 % 14% 25 % Fondbolagens förening Utblick

20 Delar av Fondbolagens förenings styrelse Från vänster: Per Wennberg, Skagen Fonder, Liza Jonson, SPP Fonder, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar fondförvaltning, Maria Rengefors, Nordea Fonder, Javiera Ragnartz, Handelsbanken Fonder (lämnade styrelsen i november 2014), Pia Nilsson, Fondbolagens förening, Peter Branner, SEB Investment Management, Johan Wigh, East Capital, och Helena Hillström, Didner & Gerge Fonder. (Saknas på bilden gör Tomas Hedberg, Swedbank Robur.) 20 Utblick 2015 Fondbolagens förening

21 Så bidrar vi till ökad kunskap Genom praktiska verktyg vill vi hjälpa spararna att enkelt få koll på sina fonder genom Fondkollen. Genom föreningens engagemang i Ung Privatekonomi och Gilla Din Ekonomi når vi ut med kunskap till många. Fondbolagens förening Utblick

22 Med Fondkollen vill vi lyfta spararnas ekonomiska självförtroende Fondkollen handlar om att motivera och engagera. Genom ökad kunskap och praktiska verktyg är målet att fler sparare ska upptäcka att det är både enkelt och roligt att spara i fonder. Fondbolagens förenings spar ekonom Hanna Helgesson 24% Så många av alla svenskar känner till att avgiften alltid är bortdragen när fonders avkastning visas. I stort sett alla är fondsparare i Sverige. Det är ett enkelt sätt att spara. Men det är många som säger att de inte kommer sig för att se över sitt sparande. Genom praktiska verktyg hjälper Fondkollen spararna att enkelt få koll på sina fonder. Fondkollen består av en sajt och en app, och innehåller saklig och enkel information som ger svar på de vanligaste frågorna om fonder och fondsparande. Ökat engagemang med praktiska verktyg Inom ramen för Fondkollen har flera konkreta verktyg tagits fram. Kolla fonden ger en relevant och tydlig jämförelse av en fond genom att visa hur den har presterat jämfört med andra fonder med samma placeringsinriktning. För spararen är det enkelt, genom att skriva in namnet på fonden kommer rätt jämförelse upp. Vid val av ny fond finns Hitta ny fond, ett verktyg som visar vilka fonder som finns inom olika fondkategorier och hur de har presterat inom sin kategori under olika tidsperioder. Under 2015 moderniseras båda dessa verktyg. En räknesnurra har också tagits fram. Ett viktigt syfte med räknesnurran är att omvandla förvaltningsavgift och avkastning, som oftast anges i procent, till kronor. Men den visar också exempelvis vad ett sparande ger sett över olika tids perioder beroende på avkastning. Räknesnurran används av flera av föreningens medlemsbolag på de egna sajterna. Tips och svar på frågor På Fondkollen.se delar Hanna Helgesson regelbundet med sig av tips och kunskap i serien Sparekonomen informerar. På sajten svarar också Fondbolagens förenings ekonom Fredrik Hård af Segerstad på frågor om sparande i fonder under den populära vinjetten Fråga Fredrik om fonder. Fondkoll i mobilen Fondkollen som app ger en överblick av alla fonder såväl till det privata sparandet som till premiepensionen. Även i appen kan spararen enkelt se hur en vald fond har utvecklats i förhållande till andra fonder med samma placeringsinriktning och hitta nya fonder i olika kategorier. Fonder man har eller är intresserad av samlas i en portfölj. 22 Utblick 2015 Fondbolagens förening

23 46% Kvinnor har sämre privatekonomiskt självförtroende 46 procent av kvinnorna och 59 procent av männen upplever sig ha tillräckliga kunskaper inom privatekonomi. 59% Fondbolagens förening Utblick

24 Konsten att entusiasmera 60 gymnasieelever om lån, sparande och pension 56% Ett rastlöst sorl sprider sig i klassrummet på NTI Handels gymnasium i centrala Stockholm när närmare sextio förstaårselever på handelsprogrammet tränger ihop sig för att under en dryg timme lära sig mer om lån, sparande och pension. Ung Privatekonomi träffar varje år över elever över hela Sverige. Andelen av alla barn och ungdomar under 18 år som har ett fondsparande Så många elever träffade Ung Privatekonomi under läsåret Hur kan man bli rik? Föreläsaren Susanna Sundströms inledande fråga skärper omedelbart elevernas intresse och förslagen haglar. Jobba! Ärva pengar! Ha en bra affärsidé! Gifta sig rikt! Vinna på lotteri! Jo, så kan man visst bli rik. Men har du verkligen kontrollen över din ekonomiska framtid då? frågar Susanna. Att låna pengar då? Det kan vara nödvändigt när du köper bostad, men snabblån förstår elever na snart att det nog är bäst att undvika. För vad som händer om man inte betalar sina skulder har de koll på Lyxfällan har i princip alla sett. Är det någon som vet vad en budget är? Det är väl alla pengar man har? hojtar en elev. Ja, precis! Tänk på att det är de små utgifterna som blir stora i längden, säger Susanna och exemplifierar med vad det faktiskt kostar att snusa en dosa i veckan eller att dricka kaffe på fik varje dag i ett år. Wow, vad dyrt! Susanna uppmanar eleverna att testa att kanske fika varannan dag och att skaffa sig ett sparmål, för att få pepp när småköpen frestar. Alla i klassen har ett sparkonto, men färre har ett eget sparande i aktier eller fonder. Susanna går igenom hur det funkar. Tänk dig en fond som en påse med aktier, säger Susanna samtidigt som hon går runt i klassrummet och låter eleverna plocka upp olika prylar ur en påse. En strumpa får symbolisera aktien H&M, ett nagellack Oriflame och en nässpray Astra Zeneca. En förvaltare jobbar för att plocka ihop så bra saker i påsen som möjligt åt dig, förklarar Susanna. Men hur kan saker stiga och falla i värde olika dagar på börsen? Susanna frågar om det är några som har samlat på Pokémon-kort. Jodå, det är det. Susanna berättar om det där sällsynta kortet hon bytte bort och som kompisen sedan sålde vidare för kronor. Det handlar om utbud och efterfrågan. Precis så är det på börsen också. Susanna visar hur olika sparformer svänger i värde och att högre risk ger mer avkastning över tid. Därför är det viktigt att tänka på när man kommer att behöva pengarna, när man väljer hur man sparar dem. När Susanna kommer in på pension blir stämningen raskt lite avvaktande. Men när polletten trillar ned om att det faktiskt kan löna sig att betala skatt på extrajobbet eftersom man får mer i pension än man betalar i skatt hörs ett kollektivt: Aha! Privatekonomi behöver verkligen inte vara tråkigt, ens när man är 15 år. Fråga Ung Privatekonomi. 24 Utblick 2015 Fondbolagens förening

25 Tänk dig en fond som en påse med aktier Så tycker ungdomarna Vad har du lärt dig om sparande i dag? Det var intressant eftersom jag själv har fonder, jag lärde mig mer om risk vad som är hög risk och låg risk till exempel. Emme Hornung, 16 år Är det bra att man får lära sig om privatekonomi och sparande i skolan? Jag tycker att det är bra, speciellt när man är ung, att få koll på läget. Att tjäna pengar är viktigt också, om de dubblas i värde är det så klart bra! Theo Lundman Simon, 15 år Behöver man ha ett eget sparande när man är ung? Ja, för att ha när man flyttar hemifrån. Mina föräldrar sparar åt mig. Frida Linder, 16 år Emme Hornung, 16 år. Ung Privatekonomi Ung Privatekonomi finns till för att inspirera och utbilda gymnasieungdomar om privatekonomi och sparande. Under läsåret 2013/2014 träffade projektets åtta föreläsare över elever i hela Sverige. Initiativtagare är Aktiespararna, Fondbolagens förening, Svenska Fondhandlareföreningen, Nasdaq OMX Stockholm och Unga Aktiesparare. Om föreläsaren Namn: Susanna Sundström Ålder: 21 Har jobbat med Ung Privatekonomi sedan januari Varvar föreläsaruppdragen med en satsning på musiken. Fondbolagens förening Utblick

26 Gilla Din Ekonomi: Seniorprojektet Kolla fonden uppskattas alltid under Hannas fondpass. Fondbolagens förenings sparekonom Hanna Helgesson befinner sig i Växjö. Som en av flera experter föreläser hon regelbundet om fondsparande inom ramen för den nationella kunskapssatsningen Gilla Din Ekonomi. Den här dagen har en engagerad grupp på ungefär 15 personer från olika pensionärsorganisationer samlats för att lära sig mer om sparande, pensioner, skatter, konsumenträtt, vardagsjuridik och mycket mer. När de är klara har de blivit vidareinformatörer och kan åka hem och hålla i egna utbildningar med hjälp av det gedigna kursmaterial som följer med. Det är blandade åldrar på åhörarna, från damen på 63 till herren som är en bit över 80, och ungefär lika många män som kvinnor. Just den här dagen får Hanna ovanligt många frågor om fondavgifter. Vad ingår i avgiften, finns det dolda avgifter och blir det verkligen något kvar efter alla avgifter? Hanna möter frågorna och förklarar hur det fungerar och att avgiften alltid är bortdragen när avkastningen redovisas. Något som alltid uppskattas under Hannas fondpass är när hon visar verktyget Kolla fonden, som finns på sajten Fondkollen.se. Kolla fonden visar hur en fond har presterat jämfört med andra fonder med samma placeringsinriktning. Här kan man också se att det finns förvaltare som har varit duktiga under många år. Flera skulle direkt gå hem och kolla sina egna fonder. Gunnel Siverland, 67 år 26 Utblick 2015 Fondbolagens förening

27 Gunnar Johansson, 83 år Så tycker pensionärerna Vad tycker du om utbildningen? Jag är imponerad, det var mycket bra. Men det hade jag också förväntat mig efter att ha läst vad kursen skulle handla om. Allt material man får med sig är mycket bra. Vad kommer du att göra nu? Jag ska prata med andra! Många är redan nyfikna efter att ha hört att jag ska gå kursen. Gunnar Johansson, 83 år, från Rottne Vad har du lärt dig om fonder i dag? Hur jag ska kolla upp dem med Kolla fonden. Behövs det här projektet? Ja! Det är helt suveränt! Vilken fantastisk möjlighet att få lyssna på alla dessa kunniga föreläsare. Jag har aldrig hört något så bra, inte ens i mitt arbete. Materialet är också otroligt bra. Ewa Hansson, 63 år, från Karlskrona Har du fonder privat? Jag har haft, men inte längre. Jag sålde då de inte gått så bra. Då kände jag mig besviken, men nu vet jag lite mer så det kanske är dags igen. Vad tyckte du om utbildningen? Ofta pratar yngre med oss som om vi inte tillhör samhället längre! Här gav ni oss en saklig, rak utbildning som jag aldrig upplevt förut under mina olika skiften i livet. Vi har ju faktiskt många år kvar att leva och att förbruka i samhället. Gunnel Siverland, 67 år, från Karlskrona Vad har du lärt dig om fonder i dag som du inte visste innan? Jag hade inte hört talas om prestationsbaserade avgifter förut. Sparar du till andra än dig själv? Nej, inte längre. Mina barnbarn har blivit så gamla nu att jag tycker att de ska lära sig att investera pengarna själva. Rolf Johansson, 70 år, från Vikbolandet 66% Så många i åldersgruppen år har ett fondsparande privat eller via tjänstepension. Fakta om Gilla Din Ekonomi Finansinspektionen har som mål att genom finansiell folkbildning stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden och har tilldelats särskilda medel för detta. Merparten av arbetet har bedrivits i samverkan med andra myndigheter, företag och organisationer via det nationella nätverket Gilla Din Ekonomi, inom vilket Fondbolagens förening är mycket aktiv. Föreningen har bland annat tagit fram en skrift om fonder som används i undervisningen och är regelbundet ute och utbildar vidareinformatörer om fonder och fondsparande. Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger opartisk vägledning Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger privatpersoner opartisk information och vägledning utan kostnad. En av byråns viktigare uppgifter är att fånga upp konsumentproblem på det finan siella området och återföra dessa till myndigheter, företag och branschorganisationer. Bakom stiftelsen står Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening. Broschyr om fondsparande Ett gediget utbildningsmaterial om fonder har tagits fram av föreningen i samarbete med Finansinspektionen, under devisen ingen försäljning, bara fakta. Broschyren om fonder distribueras bland annat via Gilla Din Ekonomis föreläsningar och via de vidareinformatörer som utbildas där. Den finns att beställa på fondbolagen.se och på fondkollen.se. Fondbolagens förening Utblick

28 Fondsparande har en allt större betydelse för våra framtida pensioner. 28 Utblick 2015 Fondbolagens förening

29 Fonder finansierar pensioner Fonder spelar en viktig roll i ett modernt pensionssystem och finns som alternativ i pensionssystemets alla delar. Fondbolagens förening Utblick

30 Fonder spelar en viktig roll i ett modernt pensionssystem Varannan nyfödd i Sverige i dag kan räkna med glädjen att få uppleva sin 100-årsdag. När en allt större del av befolkningen utgörs av äldre, ställs stora krav på pensionssystemet. Samtidigt ökar behovet av eget engagemang och ett kompletterande pensionssparande. Fonder som sparform lämpar sig särskilt väl för långsiktigt sparande i premiebaserade pensionssystem. Anledningen är att placeringsinriktning och risknivå enkelt kan anpassas utifrån individuella önskemål och behov. Fondsparande är också fördelaktigt att hantera om man önskar flytta sitt pensionskapital. Fonder finns i pensionssystemets alla delar I dag finns fonder som alternativ i pensionssystemets samtliga delar i allmän pension via premiepensionen, för tjänstepension och vid privat pensionssparande. Privat sparande Tjänstepension Direkt i fonder Fondförsäkring IPS Traditionell försäkring Fondförsäkring Traditionell försäkring Allmän pension Inkomstpension Premiepension Fritt fondutbud Fondsparande har en allt större betydelse för finansieringen av våra framtida pensioner. Under 2000-talet har den absoluta merparten av ny sparandet i fonder gått till pensions- och försäkringsanknutet sparande. Pensionssparandets andel av fond förmögenheten har som en följd ökat från ungefär en fjärdedel år 2000 till över hälften Pensionssparandets andel av den totala fondförmögenheten i Sverige, % 60% 40% 20% 0% Premiepension Fondförsäkring IPS Utblick 2015 Fondbolagens förening

Förord. Fondbolagens förening 30 år med fonder

Förord. Fondbolagens förening 30 år med fonder Fondbolagens förening 30 år med fonder 3 Förord Fondbolagens förening grundades för 30 år sedan, år 1979. Den första fonden i Sverige startades dock redan för 50 år sedan, 1958. Denna studie beskriver

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

4.13 Fond&Bank. Webb-tv allt viktigare i varumärkesbygget. Handelsbanken Fonder ska bli ännu bättre SVENSKA NYHETS BREV>

4.13 Fond&Bank. Webb-tv allt viktigare i varumärkesbygget. Handelsbanken Fonder ska bli ännu bättre SVENSKA NYHETS BREV> 4.13 Fond&Bank SVENSKA NYHETS BREV> 26 mars Oberoende affärsnyheter om bank- och finansmarknaden Nya börser jagar fastighetsbolag I december lanserade Nasdaq OMX sin marknadsplats för mindre och medelstora

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension.

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension. ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2005 Se upp innan du

Läs mer

Rapport 2014:14. Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument. underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter

Rapport 2014:14. Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument. underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter Rapport 2014:14 Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument underlag till bedömningar av åtgärdsmöjligheter 2014:14 Långsiktiga finansiella spartjänster till konsument underlag till bedömningar

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD JUNI 2014 2 KONSUMENT- SKYDD Konsumenten i fokus Foto: Anna Rut Fridholm Sverige påverkar Europas gemensamma regelverk. Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare och förhandlare, förklarar varför konsumentskyddet

Läs mer

KOSTYM f o n d b r a n s c h e n #05 2009 1

KOSTYM f o n d b r a n s c h e n #05 2009 1 Nr 05 ı Oktober november 2009 Utgåva 19 ı Årgång 04 ANSVARSFULL MEN UTAN SKULDSIDA Svenska kyrkan är institutionella placeraren som etiskt förvaltar 4,6 miljarder i ren buffert NÄRKONTAKT AV TREDJE GRADEN

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras MAJ 2013 2 driva bank i en utmanande tid FOTO: Håkan Flank svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 2 maj 2013 VD har ordet Idén om en skatt

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Privatekonomi Se över ditt sparande och investera smart Läs mer på sid 10-11 Experterna spår konjunkturens utveckling Läs

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? Bilagor

Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? Bilagor Konsumentskyddet inom det finansiella området fungerar tillsynen? Bilagor ISBN 91 7086 079 3 RiR 2006:12 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Innehåll Bilaga 1 Modell för analys av tillsynsprocessen

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Årsredovisning 2010 Stiftelsen GoodCause

Årsredovisning 2010 Stiftelsen GoodCause Årsredovisning 2010 Stiftelsen GoodCause FOTO: PERNILLA NORSTRÖM / RÄDDA BARNEN Org. nr. 802424-9966 Innehållsförteckning GoodCause i korthet 4 Finansiell sammanfattning 2010 5 Viktiga händelser 2010

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer