Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE 114 35 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 506 988 00 info@fondbolagen.se, www.fondbolagen.se"

Transkript

1 Utblick om fonder 2015

2 Ansvarig utgivare: Pia Nilsson, Fondbolagens förening Copyright 2015 Fondbolagens förening Formgivning och produktion: Mambojambo och Cecilia Öhlin Foto: Karl Gabor, Lina Alriksson och Åsa Drakenberg Texter: Fondbolagens förening/swedish Investment Fund Association Korrektur: Textfokus Tryck: TMG

3 Vi verkar för en sund bransch i fondspararnas intresse Fondbolagens förening är sedan 1979 en samlad och stark röst för hela fondbranschen och inte minst för fondspararna. Goda förutsättningar för fondspararna är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Med sina medlemsbolag representerar Fondbolagens förening merparten av fondsparandet på den svenska fondmarknaden. Medlemsbolagen representerar en mångfald av fondbolag av olika storlek såväl svenska som utländska, fristående såväl som knutna till olika koncerner. Fondbolagens förening vill vara navet för fondverksamhet i Sverige och erbjuder sedan 2012 därför även associerat medlemskap för aktörer med anknytning till fondbranschen, såsom fondadministratörer, systemleverantörer, konsulter, revisionsbyråer och advokatbyråer. Tillsammans verkar föreningen för en sund marknad med stabila spelregler för både fondbolag och fondsparare i Sverige och internationellt.

4 Utblick om fonder 2015 Vd har ordet Fondbolagens förening på 5 minuter Fonders betydelse för privatpersoner, företag och samhälle Så bidrar vi till ökad kunskap I inget annat land i världen sparar en så stor andel av befolkningen i fonder som i Sverige. Det är ett viktigt ansvar för fondbolagen att förvalta spararnas förtroende, skriver Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson. Redan när Fondbolagens förening grundades 1979 var uppdraget att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. 13 Milstolparna som gjorde Sverige till världsmästare i fondsparande. Fonder ger spararna del av global tillväxt, finansierar företags investeringar och bidrar till samhällsekonomisk tillväxt. 18 Svenska fondsparare söker sig ut i världen. 19 Fondsparandet i siffror. Genom praktiska verktyg vill vi hjälpa spararna att enkelt få koll på sina fonder genom Fondkollen. 24 Ung Privatekonomi: Konsten att entusiasmera 60 gymnasieelever om lån, sparande och pension. 26 Gilla Din Ekonomi: Föreningen möter regelbundet seniorer och arbetsplatser för att lära ut om fonder och sparande. 4 Utblick 2015 Fondbolagens förening

5 Fonder finansierar pensioner Konkurrens för spararnas bästa Hållbara investeringar och ägaransvar Medarbetare och styrelse Fonder spelar en viktig roll i ett modernt pensionssystem och finns som alternativ i pensionssystemets alla delar. Med en hälsosam konkurrens skapas en fondmarknad där spararnas behov och önskemål hamnar i fokus. En långsiktigt effektiv kapitalförvaltning kräver ett engagemang för miljö, samhällsansvar och ägarutövande. Fondbolagens förening har tio anställda. Styrelsen representerar en bredd bland medlemsbolagen. 31 Premiepensionen ger möjligheter att ta del av tillväxt i hela världen. 36 Viktigt att medverka i ett tidigt skede när regleringen sker i EU. 46 Fondbolagens förenings medlemsbolag. 32 Därför behöver privat pensionssparande fortsätta att stimuleras. 38 Rådgivning, distribution och provisioner i spararnas intresse. 39 Fondbranschen går in i ett nytt skede med alternativa investeringsfonder. Fondbolagens förening Utblick

6 Pias bästa spartips är att kolla sin fond på Fondkollen.se Fakta Namn: Pia Nilsson Titel: Vd Ålder: 64 Intressen: Mina barnbarn, längdskidor och långa promenader. 6 Utblick 2015 Fondbolagens förening

7 Vd har ordet I inget annat land i världen sparar en så stor andel av befolkningen i fonder som i Sverige. Med premie pensionen är alla vuxna fondsparare. När premiepensionen räknas bort är åtta av tio fondsparare. Det är ett viktigt ansvar för fondbolagen att värna spararnas förtroende. Fondbolagens förenings uppgift är att verka för en sund konkurrens för spararnas bästa. Genom fonder kan alla få del i aktier, obligationer och andra värdepapper från hela världen. I dag uppgår fondförmögenheten i Sverige till drygt miljarder kronor. Den är fördelad på fonder med placeringar över hela världen. Förutom hushållens sparande i fonder, privat och till pension, så är fonder också en vanlig placering för företag. Nio av tio stora svenska företag har placeringar i fonder. Investeringssparkontot, ISK, har snabbt vuxit i popularitet. Fondbolagens förening var en av initiativtagarna till ett sparalternativ där det är möjligt att byta fonder och enskilda aktier utan att det utlöser skatt. Vi hoppas nu att även fondbolag ska ges möjlighet att erbjuda ISK. Konkurrens på lika villkor i spararnas intresse är det övergripande uppdraget för föreningen att värna om. Det gäller såväl mellan fondbolag i Sverige, mellan svenska och utländska fonder som mellan olika sparformer. Konsumentintresse och värnat förtroende står högt bland föreningens prioriteringar. Att fondförvaltare ska utgå från andelsägarnas intressen är lagstadgat och står inskrivet i Fondbolagens förenings stadgar sedan föreningen bildades. Inget företag och ingen bransch kan bli långsiktigt framgångsrik utan nöjda kunder. Valmöjlighet är bra och utbudet av fonder är stort. Viktigast vid val av fond är fondens placeringsinriktning och att ha god riskspridning. Vid utvärdering av fonder är det mest relevant att följa upp hur fonderna presterar jämfört med andra fonder med lika placeringsinriktning. För att underlätta det har vi tagit fram Fondkollen. Här finns Kolla fonden där spararen endast behöver skriva in namnet på sin fond för att få en relevant jämförelse. Fonders avkastning visas alltid efter avgifter. En fråga som blir allt viktigare för spararna är långsiktig hållbarhet, såsom hänsyn till klimatförändringar, koldioxidutsläpp och att konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt följs av de bolag som fondbolagen investerar i. Här pågår stort utvecklingsarbete i branschen. Av stor vikt är demografiska förändringar med en växande andel äldre i befolkningen. Premiepensionen har gett en högre avkastning än inkomstpensionen i den allmänna pensionen. Inom tjänstepensionslösningar erbjuds, liksom till premiepensionen, fonder med högt rabatterade avgifter. Den demografiska utvecklingen gör det angeläget att uppmuntra privat pensionssparande, något som också EU-kommissionen har framfört. När avdraget för privat sparande till pensionen slopas är det viktigt att hitta en ny stimulans. Fondbolagens förening deltar gärna även i den diskussionen. Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening Att ta hänsyn till långsiktig hållbarhet blir allt viktigare för spararna. Fondbolagens förening Utblick

8 Vi vill att det ska vara enkelt för spararna. 8 Utblick 2015 Fondbolagens förening

9 Fondbolagens förening på 5 minuter Redan när Fondbolagens förening grundades 1979 var uppdraget att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. Fondbolagens förening Utblick

10 Fondbolagens förening i korthet 1/3 av hushållens finansiella förmögenhet, där pension utgör en stor del, är fondbaserad. I stort sett alla svenskar har ett fondsparande. Utöver till premiepensionen sparar åtta av tio svenskar i fonder. Det här är Fondbolagens förening Redan när Fondbolagens förening grundades 1979 var uppdraget att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. I dag har Fondbolagens förening över 40 medlemsbolag som tillsammans representerar merparten av fondsparandet i Sverige. Medlemsbolagen representerar en mångfald av fondbolag av olika storlek såväl svenska som utländska, fristående såväl som knutna till olika koncerner. Föreningen har dessutom många associerade medlemsbolag med anknytning till branschen. Det här gör vi Fondbolagens förening verkar för en sund bransch i spararnas intresse. Nöjda fondsparare är en förutsättning för en framgångsrik fondbransch. Föreningen bevakar lagstiftningsarbete med anknytning till fondbranschen och är remiss instans både nationellt och på EU-nivå. Föreningen har omfattande kontakter med beslutsfattare, myndigheter och medier och har ett etablerat internationellt nätverk. Föreningens många arbetsgrupper är hjärtat i verksamheten. Tillsammans gör det föreningen till en stark och samlad röst för hela fondbranschen och för fondspararna. 10 Utblick 2015 Fondbolagens förening

11 Vid ingången av 2015 uppgick den svenska fondförmögenheten till cirka miljarder kronor. När Fondbolagens förening grundades 1979 fanns det 17 fonder med ett sammanlagt värde på 1 miljard kronor. Fondsverige i siffror I stort sett alla svenskar har ett fondsparande. Utöver till premiepensionen sparar åtta av tio svenskar i fonder. Sex av tio barn har ett fondsparande. Nio av tio svenska företag har fonder. En tredjedel av hushållens finansiella förmögenhet, där pension utgör en stor del, är fondbaserad. Det finns i dag närmare fonder tillgängliga för fondsparare i Sverige. Vid ingången av 2015 uppgick den svenska fondförmögenheten till cirka miljarder kronor. När Fondbolagens förening grundades 1979 fanns det 17 fonder med ett sammanlagt värde på 1 miljard kronor. Det här vill vi Vi vill att det ska vara enkelt för spararna. Vi värnar om tillgänglighet, valfrihet och mångfald i utbudet av fonder och fondbolag. Fondmarknaden ska kännetecknas av stabila spelregler för en sund konkurrens på lika villkor. Transparens, ansvar och hållbarhet är viktiga ledord. Viktiga frågor Att värna om förtroende för fondsparande och fondverksamhet, att verka för bästa möjliga regler för den svenska fondmarknaden och att lyfta fram fonders betydelse för pensionssparande. Drygt hälften av fondförmögenheten är pensionsrelaterad. Vill du veta mer om medlemskap i Fondbolagens förening? fondbolagen.se/medlem Fondbolagens förening Utblick

12 Fondsparandet tog verklig fart när skattesparande och skattefonder introducerades Utblick 2015 Fondbolagens förening

13 Milstolparna som gjorde Sverige till världsmästare i fondsparande Grafen visar svenskarnas fondförmögenhet i miljoner kronor från 1958 till Postorderbröderna Ragnar och Gösta Åhlén startar Sveriges första fonder under namnet Koncentra. Dåvarande finansministern Gösta Bohman introducerar skattesparandet och skattefonder i syfte att stimulera hushållens sparande. Fond sparandet tar fart. Fondbolagens förening bildas, med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens gemensamma intressen. Allemansspar lanseras med fonder som ett valalterna tiv, nämligen allemansfonder. Avkastningen är skattefri och fondsparandet blir en folkrörelse i Sverige UCITS-regelverket, som fondregleringen i Sverige och EU bygger på, kommer och införs i svenskt regelverk Valutaregleringen avskaffas och öppnar för utlandsfonder. Fondsparandet diversifieras Fondförsäkringarna gör entré med sparande genom kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring Individuellt pensions- Allemansspar lanseras med fonder sparande, som IPS, valalternativ, införs och nämligen ger möjlighet allemansfonder. för privatpersoner att placera var skattefri sitt privata Avkastningen och pensionssparande fondsparandet blir i fonder nu en utan folkrörelse försäkringsinslag. i Sverige Premiepensionen introduceras. Samtliga svenskar födda från och med 1938 blir därmed fondsparare Investeringssparkontot införs EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) införs i Sverige I januari har Fondbolagens förening cirka 40 medlemsbolag och drygt 10 associerade. Medlemsbolagen är svenska och utländska, stora och små. Fondbolagens förening Utblick

14 Fonder bidrar till samhällsekonomisk tillväxt. 14 Utblick 2015 Fondbolagens förening

15 Fonders betydelse för privatpersoner, företag och samhälle Fonder ger spararna del av global tillväxt, finansierar företags investeringar och bidrar till samhällsekonomisk tillväxt. Fondbolagens förening Utblick

16 Fonder ger spararna del av global tillväxt Förutom att ge spararna del av global tillväxt, finansierar fonder såväl företags investeringar som bidrar till samhällsekonomisk tillväxt. Fonder sprider och hanterar hushållens och företagens risker. Genom fonder kan privatpersoner enkelt få del i aktier och andra värdepapper över hela världen. Fonder innebär riskspridning och regelbundet månadssparande ger riskspridning i tid. Att ha ett eget sparkapital ger både trygghet och frihet att kunna möta både väntade och oväntade utgifter. Det ger möjligheter till exempelvis egen insats till bostaden, att förstärka den egna pensionen och kanske att förverkliga en eller annan dröm. Fonder passar för långsiktigt sparande till pensionen. Fonder ger möjlighet till långsiktigt högre avkastning än ett sparkonto. Sparande finansierar företags investeringar Sparkapital används för att finansiera företags investeringar. Företag ger ut aktier och börsnoteras för att möjliggöra investeringar som gör att bolagen kan satsa på innovation och utveckling för långsiktigt god lönsamhet. Ett annat sätt att skaffa kapital kan vara att ge ut företagsobligationer, vilka också är ett sätt för företag att låna från dem som köper obligationerna. Företag kan välja fonder för både kortsiktig placering av likviditet och långsiktiga finansiella investeringar. Även försäkringsbolag och pensionsfonder väljer fonder för att få en långsiktig placering med riskspridning. Fondförvaltare kan genom aktiv ägarstyrning bidra till företags utveckling. Aktiv ägarstyrning är en del i att skapa bästa möjliga avkastning till spararna utifrån fondens placeringsinriktning, risk- och hållbarhetsprofil. Fonder och samhällsekonomisk tillväxt Sparande bidrar till samhällsekonomisk tillväxt som kommer alla i ett land till del. Fonder som investerar i svenska värdepapper bidrar till tillväxt i Sverige. Genom att spara i fonder som placerar på andra marknader kan vi både få del av, och bidra till, tillväxt i andra länder. Fonder underlättar för många att få del i placeringar i aktier och obligationer utgivna av stat eller företag. På så sätt kan sparkapitalet ge mer än om det är placerat på konto. Det ger kapital för investeringar som är en förutsättning för tillväxt, som kan öka välfärden för alla. Fonder bidrar genom långsiktig aktiv förvaltning och aktiv ägarstyrning till en hållbar och ansvarsfull utveckling. 16 Utblick 2015 Fondbolagens förening

17 78% Den svenska fondförmögenhetens andel av BNP. Därför sparar vi i fonder privat, % Som buffert Till pensionen För att få bra avkastning Komplement till annat sparande Speciella ändamål (ex. hus/bil/resor) 23% 34% 29% 58% 47% Till barn/barnbarn 17% (Källa: TNS Sifo Prospera 2014)

18 27% För 25 år sedan utgjordes 86 procent av allt fond sparande av Sverigefonder. I dag är andelen 27 procent. Svenska fondsparare söker sig ut i världen Genom fondsparandet har svenska folket placeringar i hela världen. Största delen placeras i globalfonder och i Sverigefonder, men en stor andel finns också i tillväxtmarknadsfonder. Under 2014 nettosparades 153 miljarder kronor i fonder och den totala fondförmögenheten uppgick vid ingången av 2015 till lite drygt miljarder kronor. Förmögenhet i aktiefonder efter placeringsinriktning % 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 2% 3% 4% Global Sverige Sverige & Global Europa Branscher Nordamerika Andra marknader Norden Asien Östeuropa Ryssland Kina Japan Indien 5% 5% 5% 12% 33% 27% 18 Utblick 2015 Fondbolagens förening

19 Nettosparandet i fonder , miljarder kronor Fondsparande fördelat på sparkategori 2014, % Hushållens direktsparande Investeringssparkonto Fondförsäkring/IPS 8% 25% 16% 19% 28% 4% Premiepension Förvaltarregistrerat Företag m m 100 satsade kronor 2005 gav dig 2014 Fondförmögenhetens utveckling för olika fondtyper , miljarder kronor Aktiefonder Blandfonder Obligationsfonder Penningmarknadsfonder Sparkonto Övriga fonder Hedgefonder Penningmarknadsfonder Obligationsfonder Blandfonder Aktiefonder Nettosparande i aktiefonder efter placeringsinriktning 2014, miljarder kronor Avkastning 2014 Sverige (-8,0) Norden (-1,3) Östeuropa (inkl. Ryssland) (-8,9) Europa (0,2) Global (24,1) Sverige & Global (-9,9) Nordamerika (7,7) Indien (1,7) Kina (-1,9) Japan (-0,4) Asien (0,7) Andra marknader (-2,1) Branscher (7,8) 16 % 15 % -13 % 12 % 23 % 19 % 32 % 62 % 29 % 14 % 28 % 14% 25 % Fondbolagens förening Utblick

20 Delar av Fondbolagens förenings styrelse Från vänster: Per Wennberg, Skagen Fonder, Liza Jonson, SPP Fonder, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar fondförvaltning, Maria Rengefors, Nordea Fonder, Javiera Ragnartz, Handelsbanken Fonder (lämnade styrelsen i november 2014), Pia Nilsson, Fondbolagens förening, Peter Branner, SEB Investment Management, Johan Wigh, East Capital, och Helena Hillström, Didner & Gerge Fonder. (Saknas på bilden gör Tomas Hedberg, Swedbank Robur.) 20 Utblick 2015 Fondbolagens förening

21 Så bidrar vi till ökad kunskap Genom praktiska verktyg vill vi hjälpa spararna att enkelt få koll på sina fonder genom Fondkollen. Genom föreningens engagemang i Ung Privatekonomi och Gilla Din Ekonomi når vi ut med kunskap till många. Fondbolagens förening Utblick

22 Med Fondkollen vill vi lyfta spararnas ekonomiska självförtroende Fondkollen handlar om att motivera och engagera. Genom ökad kunskap och praktiska verktyg är målet att fler sparare ska upptäcka att det är både enkelt och roligt att spara i fonder. Fondbolagens förenings spar ekonom Hanna Helgesson 24% Så många av alla svenskar känner till att avgiften alltid är bortdragen när fonders avkastning visas. I stort sett alla är fondsparare i Sverige. Det är ett enkelt sätt att spara. Men det är många som säger att de inte kommer sig för att se över sitt sparande. Genom praktiska verktyg hjälper Fondkollen spararna att enkelt få koll på sina fonder. Fondkollen består av en sajt och en app, och innehåller saklig och enkel information som ger svar på de vanligaste frågorna om fonder och fondsparande. Ökat engagemang med praktiska verktyg Inom ramen för Fondkollen har flera konkreta verktyg tagits fram. Kolla fonden ger en relevant och tydlig jämförelse av en fond genom att visa hur den har presterat jämfört med andra fonder med samma placeringsinriktning. För spararen är det enkelt, genom att skriva in namnet på fonden kommer rätt jämförelse upp. Vid val av ny fond finns Hitta ny fond, ett verktyg som visar vilka fonder som finns inom olika fondkategorier och hur de har presterat inom sin kategori under olika tidsperioder. Under 2015 moderniseras båda dessa verktyg. En räknesnurra har också tagits fram. Ett viktigt syfte med räknesnurran är att omvandla förvaltningsavgift och avkastning, som oftast anges i procent, till kronor. Men den visar också exempelvis vad ett sparande ger sett över olika tids perioder beroende på avkastning. Räknesnurran används av flera av föreningens medlemsbolag på de egna sajterna. Tips och svar på frågor På Fondkollen.se delar Hanna Helgesson regelbundet med sig av tips och kunskap i serien Sparekonomen informerar. På sajten svarar också Fondbolagens förenings ekonom Fredrik Hård af Segerstad på frågor om sparande i fonder under den populära vinjetten Fråga Fredrik om fonder. Fondkoll i mobilen Fondkollen som app ger en överblick av alla fonder såväl till det privata sparandet som till premiepensionen. Även i appen kan spararen enkelt se hur en vald fond har utvecklats i förhållande till andra fonder med samma placeringsinriktning och hitta nya fonder i olika kategorier. Fonder man har eller är intresserad av samlas i en portfölj. 22 Utblick 2015 Fondbolagens förening

23 46% Kvinnor har sämre privatekonomiskt självförtroende 46 procent av kvinnorna och 59 procent av männen upplever sig ha tillräckliga kunskaper inom privatekonomi. 59% Fondbolagens förening Utblick

24 Konsten att entusiasmera 60 gymnasieelever om lån, sparande och pension 56% Ett rastlöst sorl sprider sig i klassrummet på NTI Handels gymnasium i centrala Stockholm när närmare sextio förstaårselever på handelsprogrammet tränger ihop sig för att under en dryg timme lära sig mer om lån, sparande och pension. Ung Privatekonomi träffar varje år över elever över hela Sverige. Andelen av alla barn och ungdomar under 18 år som har ett fondsparande Så många elever träffade Ung Privatekonomi under läsåret Hur kan man bli rik? Föreläsaren Susanna Sundströms inledande fråga skärper omedelbart elevernas intresse och förslagen haglar. Jobba! Ärva pengar! Ha en bra affärsidé! Gifta sig rikt! Vinna på lotteri! Jo, så kan man visst bli rik. Men har du verkligen kontrollen över din ekonomiska framtid då? frågar Susanna. Att låna pengar då? Det kan vara nödvändigt när du köper bostad, men snabblån förstår elever na snart att det nog är bäst att undvika. För vad som händer om man inte betalar sina skulder har de koll på Lyxfällan har i princip alla sett. Är det någon som vet vad en budget är? Det är väl alla pengar man har? hojtar en elev. Ja, precis! Tänk på att det är de små utgifterna som blir stora i längden, säger Susanna och exemplifierar med vad det faktiskt kostar att snusa en dosa i veckan eller att dricka kaffe på fik varje dag i ett år. Wow, vad dyrt! Susanna uppmanar eleverna att testa att kanske fika varannan dag och att skaffa sig ett sparmål, för att få pepp när småköpen frestar. Alla i klassen har ett sparkonto, men färre har ett eget sparande i aktier eller fonder. Susanna går igenom hur det funkar. Tänk dig en fond som en påse med aktier, säger Susanna samtidigt som hon går runt i klassrummet och låter eleverna plocka upp olika prylar ur en påse. En strumpa får symbolisera aktien H&M, ett nagellack Oriflame och en nässpray Astra Zeneca. En förvaltare jobbar för att plocka ihop så bra saker i påsen som möjligt åt dig, förklarar Susanna. Men hur kan saker stiga och falla i värde olika dagar på börsen? Susanna frågar om det är några som har samlat på Pokémon-kort. Jodå, det är det. Susanna berättar om det där sällsynta kortet hon bytte bort och som kompisen sedan sålde vidare för kronor. Det handlar om utbud och efterfrågan. Precis så är det på börsen också. Susanna visar hur olika sparformer svänger i värde och att högre risk ger mer avkastning över tid. Därför är det viktigt att tänka på när man kommer att behöva pengarna, när man väljer hur man sparar dem. När Susanna kommer in på pension blir stämningen raskt lite avvaktande. Men när polletten trillar ned om att det faktiskt kan löna sig att betala skatt på extrajobbet eftersom man får mer i pension än man betalar i skatt hörs ett kollektivt: Aha! Privatekonomi behöver verkligen inte vara tråkigt, ens när man är 15 år. Fråga Ung Privatekonomi. 24 Utblick 2015 Fondbolagens förening

25 Tänk dig en fond som en påse med aktier Så tycker ungdomarna Vad har du lärt dig om sparande i dag? Det var intressant eftersom jag själv har fonder, jag lärde mig mer om risk vad som är hög risk och låg risk till exempel. Emme Hornung, 16 år Är det bra att man får lära sig om privatekonomi och sparande i skolan? Jag tycker att det är bra, speciellt när man är ung, att få koll på läget. Att tjäna pengar är viktigt också, om de dubblas i värde är det så klart bra! Theo Lundman Simon, 15 år Behöver man ha ett eget sparande när man är ung? Ja, för att ha när man flyttar hemifrån. Mina föräldrar sparar åt mig. Frida Linder, 16 år Emme Hornung, 16 år. Ung Privatekonomi Ung Privatekonomi finns till för att inspirera och utbilda gymnasieungdomar om privatekonomi och sparande. Under läsåret 2013/2014 träffade projektets åtta föreläsare över elever i hela Sverige. Initiativtagare är Aktiespararna, Fondbolagens förening, Svenska Fondhandlareföreningen, Nasdaq OMX Stockholm och Unga Aktiesparare. Om föreläsaren Namn: Susanna Sundström Ålder: 21 Har jobbat med Ung Privatekonomi sedan januari Varvar föreläsaruppdragen med en satsning på musiken. Fondbolagens förening Utblick

26 Gilla Din Ekonomi: Seniorprojektet Kolla fonden uppskattas alltid under Hannas fondpass. Fondbolagens förenings sparekonom Hanna Helgesson befinner sig i Växjö. Som en av flera experter föreläser hon regelbundet om fondsparande inom ramen för den nationella kunskapssatsningen Gilla Din Ekonomi. Den här dagen har en engagerad grupp på ungefär 15 personer från olika pensionärsorganisationer samlats för att lära sig mer om sparande, pensioner, skatter, konsumenträtt, vardagsjuridik och mycket mer. När de är klara har de blivit vidareinformatörer och kan åka hem och hålla i egna utbildningar med hjälp av det gedigna kursmaterial som följer med. Det är blandade åldrar på åhörarna, från damen på 63 till herren som är en bit över 80, och ungefär lika många män som kvinnor. Just den här dagen får Hanna ovanligt många frågor om fondavgifter. Vad ingår i avgiften, finns det dolda avgifter och blir det verkligen något kvar efter alla avgifter? Hanna möter frågorna och förklarar hur det fungerar och att avgiften alltid är bortdragen när avkastningen redovisas. Något som alltid uppskattas under Hannas fondpass är när hon visar verktyget Kolla fonden, som finns på sajten Fondkollen.se. Kolla fonden visar hur en fond har presterat jämfört med andra fonder med samma placeringsinriktning. Här kan man också se att det finns förvaltare som har varit duktiga under många år. Flera skulle direkt gå hem och kolla sina egna fonder. Gunnel Siverland, 67 år 26 Utblick 2015 Fondbolagens förening

27 Gunnar Johansson, 83 år Så tycker pensionärerna Vad tycker du om utbildningen? Jag är imponerad, det var mycket bra. Men det hade jag också förväntat mig efter att ha läst vad kursen skulle handla om. Allt material man får med sig är mycket bra. Vad kommer du att göra nu? Jag ska prata med andra! Många är redan nyfikna efter att ha hört att jag ska gå kursen. Gunnar Johansson, 83 år, från Rottne Vad har du lärt dig om fonder i dag? Hur jag ska kolla upp dem med Kolla fonden. Behövs det här projektet? Ja! Det är helt suveränt! Vilken fantastisk möjlighet att få lyssna på alla dessa kunniga föreläsare. Jag har aldrig hört något så bra, inte ens i mitt arbete. Materialet är också otroligt bra. Ewa Hansson, 63 år, från Karlskrona Har du fonder privat? Jag har haft, men inte längre. Jag sålde då de inte gått så bra. Då kände jag mig besviken, men nu vet jag lite mer så det kanske är dags igen. Vad tyckte du om utbildningen? Ofta pratar yngre med oss som om vi inte tillhör samhället längre! Här gav ni oss en saklig, rak utbildning som jag aldrig upplevt förut under mina olika skiften i livet. Vi har ju faktiskt många år kvar att leva och att förbruka i samhället. Gunnel Siverland, 67 år, från Karlskrona Vad har du lärt dig om fonder i dag som du inte visste innan? Jag hade inte hört talas om prestationsbaserade avgifter förut. Sparar du till andra än dig själv? Nej, inte längre. Mina barnbarn har blivit så gamla nu att jag tycker att de ska lära sig att investera pengarna själva. Rolf Johansson, 70 år, från Vikbolandet 66% Så många i åldersgruppen år har ett fondsparande privat eller via tjänstepension. Fakta om Gilla Din Ekonomi Finansinspektionen har som mål att genom finansiell folkbildning stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden och har tilldelats särskilda medel för detta. Merparten av arbetet har bedrivits i samverkan med andra myndigheter, företag och organisationer via det nationella nätverket Gilla Din Ekonomi, inom vilket Fondbolagens förening är mycket aktiv. Föreningen har bland annat tagit fram en skrift om fonder som används i undervisningen och är regelbundet ute och utbildar vidareinformatörer om fonder och fondsparande. Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger opartisk vägledning Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger privatpersoner opartisk information och vägledning utan kostnad. En av byråns viktigare uppgifter är att fånga upp konsumentproblem på det finan siella området och återföra dessa till myndigheter, företag och branschorganisationer. Bakom stiftelsen står Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Fondbolagens förening. Broschyr om fondsparande Ett gediget utbildningsmaterial om fonder har tagits fram av föreningen i samarbete med Finansinspektionen, under devisen ingen försäljning, bara fakta. Broschyren om fonder distribueras bland annat via Gilla Din Ekonomis föreläsningar och via de vidareinformatörer som utbildas där. Den finns att beställa på fondbolagen.se och på fondkollen.se. Fondbolagens förening Utblick

28 Fondsparande har en allt större betydelse för våra framtida pensioner. 28 Utblick 2015 Fondbolagens förening

29 Fonder finansierar pensioner Fonder spelar en viktig roll i ett modernt pensionssystem och finns som alternativ i pensionssystemets alla delar. Fondbolagens förening Utblick

30 Fonder spelar en viktig roll i ett modernt pensionssystem Varannan nyfödd i Sverige i dag kan räkna med glädjen att få uppleva sin 100-årsdag. När en allt större del av befolkningen utgörs av äldre, ställs stora krav på pensionssystemet. Samtidigt ökar behovet av eget engagemang och ett kompletterande pensionssparande. Fonder som sparform lämpar sig särskilt väl för långsiktigt sparande i premiebaserade pensionssystem. Anledningen är att placeringsinriktning och risknivå enkelt kan anpassas utifrån individuella önskemål och behov. Fondsparande är också fördelaktigt att hantera om man önskar flytta sitt pensionskapital. Fonder finns i pensionssystemets alla delar I dag finns fonder som alternativ i pensionssystemets samtliga delar i allmän pension via premiepensionen, för tjänstepension och vid privat pensionssparande. Privat sparande Tjänstepension Direkt i fonder Fondförsäkring IPS Traditionell försäkring Fondförsäkring Traditionell försäkring Allmän pension Inkomstpension Premiepension Fritt fondutbud Fondsparande har en allt större betydelse för finansieringen av våra framtida pensioner. Under 2000-talet har den absoluta merparten av ny sparandet i fonder gått till pensions- och försäkringsanknutet sparande. Pensionssparandets andel av fond förmögenheten har som en följd ökat från ungefär en fjärdedel år 2000 till över hälften Pensionssparandets andel av den totala fondförmögenheten i Sverige, % 60% 40% 20% 0% Premiepension Fondförsäkring IPS Utblick 2015 Fondbolagens förening

24% Så många av alla svenskar känner till att avgiften alltid är bortdragen när fonders avkastning visas.

24% Så många av alla svenskar känner till att avgiften alltid är bortdragen när fonders avkastning visas. Med Fondkollen vill vi lyfta spararnas ekonomiska självförtroende Fondkollen handlar om att motivera och engagera. Genom ökad kunskap och praktiska verktyg är målet att fler sparare ska upptäcka att det

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 217-2-1 Fondsparandets fördelning 216 Under 216 valde hushållen främst att spara i fonder via investeringssparkonto (ISK), 27 miljarder av det totala nettosparandet på 56 miljarder kom via ISK. Däremot

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

utblick om fonder 2016

utblick om fonder 2016 utblick om fonder 2016 Ansvarig utgivare: Fredrik Nordström, Copyright 2016 Formgivning och produktion: Mambojambo och Cecilia Öhlin Foto: Karl Gabor Texter: /Swedish Investment Fund Association Korrektur:

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Förslag till förbättringar i premiepensionssystemet

Förslag till förbättringar i premiepensionssystemet Stockholm 2013-01-31 Till Pensionsgruppen Till Stefan Engström, ansvarig för översyn av premiepensionen Förslag till förbättringar i premiepensionssystemet Premiepensionssystemet har sedan det infördes

Läs mer

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige. Pressmeddelande STOCKHOLM 2017-01-16 Skakigt 2016 blev nytt rekordår för fondsparandet Under 2016 nysparade fondspararna i Sverige totalt 53 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Välkommen. Pressträff 16 januari 2017

Välkommen. Pressträff 16 januari 2017 Välkommen Pressträff 16 januari 2017 Om föreningen Grundades 1979 Medlemsbolag 45 Associerade 12 Antal anställda 10 Föreningen ska tillvarata fondandelsägarnas och fondbolagens gemensamma intressen och

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Fondspararundersökning d 2010 Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Genomförande Hela Urvalet 1 501 personer iåld åldrarna 1874 18-74 år med deklarerad d inkomst Fondsparare Alla som sparar i fonder, privata

Läs mer

Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo Fondspararundersökning 2016

Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo 1 Genomförande Urvalet Fondsparare Fondsparare Privat Metod 1 500 intervjuer personer i åldrarna 18-76 år med deklarerad inkomst 1 500 Sparar i fonder via premiepensionen 993 Sparar i fonder privat

Läs mer

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE Fondkollen 2011 råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE 1 Välkommen till Fondkollen 2011 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2015

Avgifterna på fondmarknaden 2015 Avgifterna på fondmarknaden 2015 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för nionde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Söderberg & Partners Hållbart sparande Kajsa Brundin

Söderberg & Partners Hållbart sparande Kajsa Brundin Söderberg & Partners Hållbart sparande Kajsa Brundin Avkastning eller etik? Etiska investeringar Att inte köpa exempelvis tobaksbolag, alkoholrelaterade bolag, kolbolag, etc. Varken bättre eller sämre

Läs mer

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Årets bankprodukt 2006 Extra stora möjligheter för ditt fondsparande Ta kontroll över ditt sparande genom att samla ditt fondinnehav på ett ställe, utan

Läs mer

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2010-05-26 Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2K kompletterande kanaler förslag till fortsatt inriktning Synpunkter från Fondbolagens förening på de två alternativen i Pensionsmyndighetens rapport

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

utblick om fonder 2017

utblick om fonder 2017 utblick om fonder 2017 Ansvarig utgivare: Fredrik Nordström, Fondbolagens förening Copyright 2017 Fondbolagens förening Formgivning och produktion: Mambojambo och Cecilia Öhlin Foto: Karl Gabor och Adobe

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Fakta och myter om premiepensionen

Fakta och myter om premiepensionen Fakta och myter om premiepensionen januari 2013 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00,

Läs mer

Avgifterna. på fondmarknaden 2016

Avgifterna. på fondmarknaden 2016 10-årsjubileum 2006 Avgifterna på fondmarknaden AMF Fonder AVGIFTERNA PÅ FONDMARKNADEN Innehåll 2 sid 3 sid 4 sid 7 sid 9 sid 10 sid 10 sid 13 sid 16 sid 18 Trender tio år av fondsparande Sammanfattning

Läs mer

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Fondsparande Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Via vår Fondlista kan du som är kund hos Strukturinvest enkelt hitta och investera i några av marknadens mest intressanta fonder från ett stort

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Här är bästa fonderna för barn Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg Niklas Lundberg XXXXXX 2010 Privata affärer

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Denna promemoria innehåller statistik om etiska fonder inom premiepensionssystemet. Som etiska fonder räknas de fonder som har fått en M/Emärkning

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Spara själv? Ska det verkligen behövas? Vem kan behöva spara själv? Saknar tjänstepension Pluggat länge Jobbat deltid Eget företag Jobbat utomlands Låg inkomst Eller: Pensionen

Läs mer

Fondbolagens informationsgivning

Fondbolagens informationsgivning RAPPORT DEN 12 jan 2006 DNR 05-6470-309 2006 : 1 Fondbolagens informationsgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 Konsumentskyddet i fokus 2 Syftet med undersökningen 3 REGLER

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87)

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Fi2005/5690 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Inledning (Aktiespararna) har inbjudits att lämna synpunkter på Svårnavigerat?

Läs mer

FONDSPARARUNDERSÖKNING 2010. TNS Sifo Prospera

FONDSPARARUNDERSÖKNING 2010. TNS Sifo Prospera FONDSPARARUNDERSÖKNING 2010 1 400 intervjuer under mars-april med personer i åldern 18-74 år. TNS Sifo Prospera 2010 års fondundersökning om pensionsspararnas val och önskemål En majoritet av svenskarna

Läs mer

fondguide Rätt fonder. Rätt enkelt. spara till pensionen spara till frihet

fondguide Rätt fonder. Rätt enkelt. spara till pensionen spara till frihet spara till frihet delsbanken.se/fondguide fondguide Rätt fonder. Rätt enkelt. Rätt fonder. Rätt enkelt. spara till pensionen Konsten att välja rätt fonder är ingen konst. Hög eller låg risk? Indien eller

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Sparande i turbulenta tider

Sparande i turbulenta tider Sparande i turbulenta tider - Fondmarknaden och fondsparandet 1998-2012 Rapportförfattare: Fredrik Pettersson och Fredrik Hård af Segerstad 2013-04-25 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen 2.0

Mer fakta om premiepensionen 2.0 Mer fakta om premiepensionen 2.0 April 2015 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28

Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 Informationsbroschyr för Skandia Global Exponering Senast uppdaterad 2013 08 28 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fondens placeringsinriktning är globala aktier, med en bred inriktning

Läs mer

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Syfte Kapitalmarknaden och riskpremie Möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig en riskpremie. Premiepensionssystemet

Läs mer

SFEI tema - ucits iv. Korta fakta om UCITS IV. Svenskt Fondexpertindex (SFEI) Maj 2011-21

SFEI tema - ucits iv. Korta fakta om UCITS IV. Svenskt Fondexpertindex (SFEI) Maj 2011-21 Korta fakta om UCITS IV Vad är UCITS IV? UCITS IV, som behandlas i denna rapports temakapitel, är ett regelverk/eu-direktiv som syftar till att göra den europeiska fondmarknaden mer enhetlig. Den svenska

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

Trygga din ekonomiska framtid. Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid

Trygga din ekonomiska framtid. Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid Informationsträff: Trygga din ekonomiska framtid Olika sparformer Sparkonto Aktier Fonder Obligationer Råvaror Fastigheter och mycket mer Miljonärskalkylatorn Första steget? Avkastning/ Risk Tid, intresse

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen 2016

Mer fakta om premiepensionen 2016 Mer fakta om premiepensionen 2016 Oktober 2016 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Fredrik Nordström och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet

Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet 2009-06-08 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Till Finansdepartementet (Fi2005/5690) Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet Fondbolagens förening

Läs mer

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser

Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser 1 Konsumenten är i underläge mer komplicerade finansiella tjänster stora privatekonomiska konsekvenser Tvingad valfrihet tvingade till valfrihet viktigt med bra icke-val Rådgivare eller försäljare? svårt

Läs mer

Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35)

Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35) 2013-09-09 REMISSVAR Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen FI Dnr 13-6130 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se

Försäkringsmarknaden 2015-11-04. Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden 2015-11-04 Mats Galvenius Vice vd Svensk Försäkring mats.galvenius@insurancesweden.se Försäkringsmarknaden - innehåll 1. Översikt av försäkringsbranschen 2. Livförsäkringsmarknaden

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Fakta om premiepensionen

Fakta om premiepensionen Fakta om premiepensionen Juni 2017 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Fredrik Nordström och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktiecafé 19 januari 2015 Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktieportfölj kontra aktiefond Aktiefond medför att man enkelt kan investera i en mängd olika bolag utan att själv behöva analysera

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer