Fakta och myter om premiepensionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta och myter om premiepensionen"

Transkript

1 Fakta och myter om premiepensionen januari 2013 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0) , FONDBOLAGEN.SE

2 Sammanfattning I den allmänna debatten om det svenska pensionssystemet hävdar kritiker att premiepensionssystemet är dyrt och att avkastningen har varit undermålig. Premiepensionssystemet ges skulden för att den så kallade bromsen slagit till. Därtill hävdas att få bryr sig om sin premiepension och att de som faktiskt gör det riskerar hela sin framtida pension. Dessa påståenden avses med denna PM bemötas. Sammanfattande slutsatser: Värdeutvecklingen i premiepensionssystemet har sedan starten år 2000, trots flera finansiella kriser, utvecklats bättre än inkomstpensionen, 3,5 jämfört med 2,2 procent i genomsnitt per år. 99 procent av pensionsspararna hade en positiv värdeutveckling på sina premiepensionskonton. Mycket få sparare finns i ytterligheter med mycket låg respektive mycket hög avkastning. Skillnader i pension kommer i framtiden främst att bero på andra faktorer än avkastningen till premiepensionen. Spararna är intresserade. Över hälften av spararna (58 %) har gjort ett eget val och står för 74 procent av det förvaltade kapitalet. 71 procent i åldersgruppen år uppskattar möjligheten att kunna göra ett eget val till premiepensionen, även om de ännu inte själva har utnyttjat denna möjlighet. För dem som önskar att staten ska ta hand om hela pensionen finns ett konkurrenskraftigt ickevalsalternativ. Rabatten på fondavgiften uppgår i genomsnitt till motsvarande mer än halva avgiften. 9 av 10 känner dock inte till dessa rabatter. Det kan vara som mest prisvärt att spara i fonder i premiepensionssystemet. De ursprungliga syftena med premiepensionssystemet har uppfyllts möjlighet till förbättrad avkastning, riskspridning och att kunna fatta beslut efter egna önskemål. 2 FAKTA OCH MYTER OM PREMIEPENSIONEN

3 Innehåll Sammanfattning... 2 Innehåll... 3 Vad är premiepensionen?... 4 Avkastning... 5 Kostnader... 6 Aktiviteten i premiepensionssystemet... 7 Orättvisor och risker... 9 Minskad premiepensionsdel till vems nytta? Sammanfattande kommentar FAKTA OCH MYTER OM PREMIEPENSIONEN

4 Vad är premiepensionen? Det totala pensionsparandet kan delas upp i tre delar allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. Av den allmänna pensionen utgör premiepensionen en mindre del. Varje år görs avsättningar på 2,5 procent till premiepensionen jämfört med 16 procent till inkomstpensionen. Avsättningarna baseras på lönen och andra pensionsgrundande inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp, motsvarande kronor för Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som man som sparare själv kan påverka genom ett eget val av fonder. Man kan välja upp till fem fonder bland de cirka 800 fonder som finns registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om man låter bli att göra ett eget fondval placeras kapitalet i det statliga förvaltningsalternativet AP7 Såfa. Premiepensionskapitalet placeras på ett individuellt konto hos Pensionsmyndigheten och är, till skillnad från den övriga delen av den allmänna pensionen (inkomstpensionen), direkt avsatt för den enskilde premiepensionsspararen. Vid utformningen av premiepensionssystemet formulerades följande tre övergripande syften: Förbättra avkastningen. Genom tillgång till placeringar på kapitalmarknaden möjliggörs högre förväntad avkastning än den ekonomiska utvecklingen (tillväxten i produktionsvärdet per capita). Erbjuda spararna ökad riskspridning. Möjligheten att investera i andra ekonomier än den svenska innebär att premiepensionen kan frikopplas från den demografiska och ekonomiska utvecklingen i Sverige. Möjligöra placeringsbeslut utifrån individuella preferenser. Genom möjligheten att själv fatta investeringsbeslut för sin premiepension kan dessa göras utifrån spararens egna önskemål, exempelvis avseende risknivå. 4 FAKTA OCH MYTER OM PREMIEPENSIONEN

5 Avkastningen i premiepensionssystemet Trots att premiepensionssystemets samtid hittills har präglats av en mycket turbulent period på finansmarknaden, har avkastningen varit relativt god. Sedan år 2000, då premiepensionen lanserades, har vi sett en gigantisk it-bubbla spricka och därefter en global finanskris efterföljas av en djup eurokris. Trots detta har avkastningen inom premiepensionen i genomsnitt uppgått till 3,5 procent per år, vilket kan jämföras med värdeutvecklingen som skulle uppnåtts om kapitalet i stället följt index som inkomstpensionen, nämligen 2,2 % per år 1. Sett utifrån de enskilda spararnas avkastning hade 99 procent av alla premiepensionssparare en positiv värdeutveckling på sina premiepensionskonton vid utgången av Källa: Pensionsmyndigheten, Månadsstatistik Fonder och fondsparande Kapitalviktad avkastning från start (inkl. tillfällig förvaltning hos Riksgälden ) till och med utgången av Källa: Pensionsmyndigheten: Månadsstatistik Fonder och fondsparande FAKTA OCH MYTER OM PREMIEPENSIONEN

6 Kostnaderna för premiepensionssystemet Den förekommande uppfattningen att premiepensionssystemet skulle vara dyrt (på skattebetalarnas bekostnad) samt att ett fondbaserat system (med höga avgifter i fonderna) riskerar att urholka värdet på de framtida pensionerna, bemöts här. Administrationen av premiepensionssystemet är inte skattefinansierad, utan systemet finansieras genom de administrativa avgifter som premiepensionsspararna själva betalar. Dessa avgifter uppgick under 2011 till 0,11 procent i genomsnitt, och till maximalt 110 kronor per sparare. Dessutom är de valbara fondernas avgifter kraftigt rabatterade i premiepensionssystemet. Rabatten är möjlig eftersom fondbolagen i detta system endast har en enda kund, nämligen Pensionsmyndigheten, som står för spararkontakt och administration. Rabattens storlek baseras på hur mycket premiepensionskapital som placeras i ett fondbolags fonder. Tyvärr känner 9 av 10 inte till dessa rabatter 2 trots att de i genomsnitt uppgår till motsvarande mer än halva avgiften. Både branschens och Pensionsmyndighetens information kan här förbättras. Den genomsnittliga fondavgiften inom premiepensionssystemet är endast 0,3 procent per år efter att rabatter på motsvarande 0,5 procent har dragits av. Det bör också beaktas att det står den enskilde spararen fritt att själv välja fonder utifrån ett mycket brett sortiment, med fonder med olika inriktning och avgiftsnivåer. I dag finns det exempelvis fonder som inte tar ut någon avgift alls inom premiepensionssystemet. Görs inget eget val av fonder placeras kapitalet automatiskt i en konkurrenskraftig fond med en avgift som högst uppgår till 0,14 procent per år. Just inom premiepensionssystemet, och som en följd av de kraftiga rabatterna däri, kan det finnas en anledning att förhålla sig till fondernas avgifter på ett sätt som skiljer sig något från den gängse utgångspunkten. Konstruktionen av premiepensionsrabatten medför nämligen att fonder som har höga avgifter utanför systemet generellt är de som lämnar störst rabatter, även procentuellt, inom premiepensionssystemet. Med anledning av detta kan en viss typ av fonder köpas extra billigt just via premiepensionssparandet. 2 Fondspararundersökningen av TNS Sifo Prospera FAKTA OCH MYTER OM PREMIEPENSIONEN

7 Om man exempelvis utgår ifrån att en person har såväl ett privat fondsparande som ett sparande i fonder via premiepensionen, och att denne i viss utsträckning önskar placera i fonder på tillväxtmarknader (en fondtyp som kännetecknas av relativt höga avgifter), finns det rationella skäl för personen att i första hand använda sitt premiepensionssparande för dessa placeringar i syfte att komma i åtnjutning av de extra stora rabatter som ges. Exempelvis kan en tillväxtmarknadsfond ha en avgift inom premiepensionssystemet på 0,7 procent trots att den utanför systemet har en avgift på 2,5 procent. Ibland påstås att staten kommer att bli tvungen att kompensera dem som inte har lyckats väl i sin premiepension. Garantipension påverkas dock inte av avkastningen inom premiepensionssystemet. Garantipension beräknas som om hela den allmänna pensionen har varit inkomstpension. Aktiviteten inom premiepensionssystemet Som ett argument mot premiepensionssystemet har ibland framförts att färre än 2 procent av alla nytillkomna under senare år har gjort ett fondval. Det stämmer visserligen att en mycket liten andel av de nya spararna i 20- årsåldern gör ett eget fondval till premiepensionssystemet under de första veckorna i samband med att de får sina första årsbesked. Men en större andel av de premiepensionssparare som har varit med en tid i systemet flyttar sitt kapital ifrån ickevalsalternativet, AP7 Såfa, till en egenkonstruerad fondportfölj. Under 2011, exempelvis, tillfördes ickevalsalternativet cirka nya sparare som en direkt följd av att drygt 98 procent av de nya spararna lät bli att välja aktivt. Under samma år var det dock cirka sparare som gjorde tvärtom, alltså valde att lämna AP7 Såfa för att i stället välja egna fonder från det privata utbudet. 7 FAKTA OCH MYTER OM PREMIEPENSIONEN

8 Ser man till samtliga premiepensionssparare uppgår andelen som har gjort ett eget val av fonder till 58 procent (2011) och denna andel har legat på omkring samma nivå under många år. Dessutom uppgår dessa premiepensionssparares kapitals andel av det totalt förvaltade kapitalet till hela 74 procent 3. Det utgör den högsta andelen som hittills uppmätts. Det innebär att omkring en fjärdedel av det totala premiepensionskapitalet är placerat i ickevalsalternativet. Andelen premiepensionssparare med egen vald fondportfölj och deras andel av kapitalet Källa: Pensionsmyndighetens rapport: Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna Att andelen av kapitalet är högre än andelen av spararna förklaras av att sparare med större kapital på sina premiepensionskonton, i större utsträckning, gör egna fondval. (Kapitalet uppgår i genomsnitt till kronor för dem med AP7 Såfa och till kronor för dem med egen vald fondportfölj). 8 FAKTA OCH MYTER OM PREMIEPENSIONEN

9 Även en undersökning 4 som TNS Sifo Prospera har genomfört på uppdrag av Fondbolagens förening visar att svenskarna ställer sig positiva till möjligheten att själva få välja fonder i premiepensionssystemet. Av undersökningen framgår att två av tre svenskar (63 %) tycker att det är bra att man själv har möjlighet att göra ett individuellt val av fonder inom premiepensionssystemet. Observera att den yngsta ålderskategorin (18-42 år) i än högre utsträckning företräder denna uppfattning (71 %). Andel som tycker det är bra att få välja själv eller föredrar att staten tar hand om det, % Ålder: Alla Bra att få välja själv Bättre att staten tar hand om alltihop Vet inte/ej svar Det bör i detta samanhang också poängteras att det finns ett helt godtagbart alternativ för dem som inte önskar göra ett eget val. Görs inget aktivt val placeras premiepensionskapitalet, som ovan nämnts, i en statligt förvaltad, konkurrenskraftig och väl diversifierad fond med låg avgift. AP7 Såfa utgör ett fullt acceptabelt alternativ till en egen konstruerad fondportfölj. Dock är föreställningen att denna fond skulle vara den allra bästa felaktig. Avkastningen för ickevalsalternativet har varit ungefär som genomsnittet för de privata fonderna. Flera hundra av de valbara fonderna har alltså uppvisat en bättre värdeutveckling. Det är också viktigt att känna till att ickevalsalternativet inte är en lågriskfond. Det är en aktiefond med hävstång vilket ger extra stora upp- och nedgångar när börsen svänger, vilket också kan ge möjlighet till ökad avkastning på lång sikt. Orättvisor och risker Ibland beskrivs premiepensionssystemet som ett kasino på vilket man riskerar att spela bort sin framtida pension. Dessutom framförs ofta att premiepensionssystemet medför stora orättvisor i form av att olika premiepensionssparare får olika stor behållning på sina premiepensionskonton. Premiepensionen utgör endast en mindre del av den allmänna pensionen och en ännu mindre del av den totala pensionen. Ett visst risktagande i 4 %20dokument/Fondspararunders%c3%b6kning%202012%20Fondbolagens%20f%c 3%b6rening.pdf 9 FAKTA OCH MYTER OM PREMIEPENSIONEN

10 premiepensionssparandet medför alltså inte att hela ens framtida pension riskeras. Den stora delen av den allmänna pensionen (inkomstpensionen) följer tillväxten, vilket är att likställa med en ränteplacering. Därmed kan man utifrån riskspridningssynpunkt argumentera för att premiepensionsdelen bör vara exponerad för aktiemarknaden, i vart fall bör möjligheten finnas. Centralt för premiepensionssystemets konstruktion är möjligheten för individen att själv, utifrån egna preferenser och ekonomisk situation, bestämma dessa placeringars inriktning och risknivå. Inom premiepensionssystemet finns ett mycket stort utbud av fonder med både låg och hög risk. För den som inte vill ta den risk det innebär att vara exponerad för aktiemarknaden finns det alltså redan i dag alla möjligheter att i stället välja en, relativt sett, trygg ränteplacering. Aktier är ett sätt att finansiera företag. Aktiefonder ger möjlighet att äga andelar i företag över hela världen och få del i den tillväxt som skapas. På kort sikt kan värdet svänga kraftigt, men långsiktigt har alltid aktier i genomsnitt gett mer än riskfri ränta. En uppfattning är att antalet fonder är alltför stort vilket skulle medföra att många avstår från att göra eget val. Ett öppet utbud ger möjlighet för olika sparare att infria olika önskemål samtidigt som konkurrens bidrar både till prispress och till ökad kvalitet (värdeökning). I ett fritt utbud finns inget i förväg angivet optimalt antal. Det är inte heller meningen att alla ska sätta sig in i alla fonder, utan meningen med ett fritt utbud är att de fonder ska finnas som olika sparare med olika önskemål efterfrågar. Det är dock viktigt att valet underlättas genom en god strukturering av utbudet samt genom god information och rådgivning. Här finns möjlighet till förbättringar. Av fördelen med att den enskilda spararen har möjlighet att själv påverka sin risknivå och sina avkastningsmöjligheter utifrån egna önskemål, följer också att värdeutvecklingen kommer att skilja sig mellan olika sparare. Det sistnämnda behöver dock inte vara negativt. Det är inte nödvändigtvis orättvist att en person som har valt att ta lite högre risk i sitt premiepensionssparande får betalt för detta i form av lite högre avkastning än en person som föredragit att spara i en tryggare placering med en jämnare avkastning. Skillnader i pension kommer också i framtiden främst att bero på andra faktorer än avkastningen till premiepensionen. I stället är det förvärvsfrekvens, lönenivåer och ålder för in-/utträde på arbetsmarknaden som spelar större roll. För pensionärer med låg pension är höga marginaleffekter ett större problem, att ökade förvärvsinkomster inte ger någon märkbar skillnad i pensionskuvertet. 10 FAKTA OCH MYTER OM PREMIEPENSIONEN

11 Minskad premiepensionsdel till vems nytta? Det har i olika sammanhang framförts önskemål om att medel överförs från premiepenssystemet till inkomstpensionen, inte minst i syfte att stabilisera pensionsutbetalningarna till dagens pensionärer. Eftersom en sådan överföring, i viss mån, innebär en överföring från framtidens pensionärer till dagens pensionärer bör rimligheten i detta ifrågasättas. Dels utifrån ovan anförda argument, dels mot bakgrund av den demografiska utvecklingen som vi står inför. Andelen förvärvsarbetande kommer att minska medan andelen pensionärer ökar samtidigt som ökad livslängd gör att pensionen ska utbetalas under flera år. Sammanfattande kommentar Vid lanseringen av premiepensionssystemet omkring millennieskiftet fanns, efter en period med dramatiskt stigande börskurser, mycket höga förväntningar på aktiemarknadens utveckling framöver. Dessa höga förväntningar har inte kunnat infrias, till stor del beroende på flera finansiella kriser. Dock har avkastningen inom premiepensionssystemet ändå varit bättre än om kapitalet i stället hade följt inkomstpensionens utveckling. Pensionssparande är för de allra flesta ett mycket långsiktigt sparande. I ett sådant bör möjligheten finnas till en viss exponering för aktiemarknaden, och därmed åtnjutandet av den riskpremie detta innebär, för den som så önskar. Att själv få möjlighet att påverka en del av sina placeringar inom pensionssparandet skapar inte bara förutsättningar för en anpassning av detta utifrån den egna livssituationen och preferenser gällande risk och avkastningsmöjligheter, utan bidrar också i hög grad till att individen blir medveten om, och engagerad i, sitt pensionssparande specifikt och sitt sparande generellt. Det kan avslutningsvis konstateras att samtliga tre formulerade syften med premiepensionen är uppfyllda: avkastningen har i genomsnitt varit något bättre än den ekonomiska utvecklingen och spararna har erbjudits ökad riskspridning samt getts möjlighet att fatta egna placeringsbeslut utifrån individuella preferenser. 11 FAKTA OCH MYTER OM PREMIEPENSIONEN

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Fakta om premiepensionen

Fakta om premiepensionen Fakta om premiepensionen September 2018 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Fredrik Nordström och Fredrik Hård DAVID BAGARES GATA 3, 111 38 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen 2.0

Mer fakta om premiepensionen 2.0 Mer fakta om premiepensionen 2.0 April 2015 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen 2016

Mer fakta om premiepensionen 2016 Mer fakta om premiepensionen 2016 Oktober 2016 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Fredrik Nordström och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506

Läs mer

Fakta om premiepensionen

Fakta om premiepensionen Fakta om premiepensionen Juni 2017 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Fredrik Nordström och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer

Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer Pressmeddelande 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010 454 21 78 Mobil 0736 27 53 83 Bra utveckling av premiepensionen 2013 för sparare och pensionärer 2013 blev ett av de bästa åren för

Läs mer

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Syfte Kapitalmarknaden och riskpremie Möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig en riskpremie. Premiepensionssystemet

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet

Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet 2009-06-08 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Till Finansdepartementet (Fi2005/5690) Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet Fondbolagens förening

Läs mer

Nya alternativ för din premiepension

Nya alternativ för din premiepension Nya alternativ för din premiepension Nya alternativ i premiepensionen Sveriges riksdag har beslutat om nya fondprodukter som ska förbättra premiepensionsvalet för den som inte vill välja fonder på egen

Läs mer

Förslag till förbättringar i premiepensionssystemet

Förslag till förbättringar i premiepensionssystemet Stockholm 2013-01-31 Till Pensionsgruppen Till Stefan Engström, ansvarig för översyn av premiepensionen Förslag till förbättringar i premiepensionssystemet Premiepensionssystemet har sedan det infördes

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare. Det

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

FONDSPARARUNDERSÖKNING 2010. TNS Sifo Prospera

FONDSPARARUNDERSÖKNING 2010. TNS Sifo Prospera FONDSPARARUNDERSÖKNING 2010 1 400 intervjuer under mars-april med personer i åldern 18-74 år. TNS Sifo Prospera 2010 års fondundersökning om pensionsspararnas val och önskemål En majoritet av svenskarna

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Yngre än 28 år utan prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt Tagit ut enbart PP Pensionsmyndigheten -01-05 451224-1234 Dina belopp för Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Belopp per månad från och med

Läs mer

Statens förvaltningsalternativ för premiepensionen

Statens förvaltningsalternativ för premiepensionen Statens förvaltningsalternativ för premiepensionen Fakta om Statens förvaltningsalternativ Sveriges riksdag har beslutat att det ska finnas fondprodukter som ska förbättra och underlätta premiepensionsvalet

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

2013-09-09 Finansdepartementet Att: Isabel Odemark 103 33 Stockholm e-post: finansdepartementet@regeringskansliet.se

2013-09-09 Finansdepartementet Att: Isabel Odemark 103 33 Stockholm e-post: finansdepartementet@regeringskansliet.se Remissyttrande 2013-09-09 Finansdepartementet Att: Isabel Odemark 103 33 Stockholm e-post: finansdepartementet@regeringskansliet.se Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35) I maj i år presenterades utredningen

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Roulette med spararnas pengar

Roulette med spararnas pengar Roulette med spararnas pengar Mattias Munter, 15 maj 2013 1 2013-05-14 Valfrihet inte alltid enkelt... Beslut om 1985 2012 Privat pensionssparande Ja Ja Förvaltningsform Nej Ja Val av allmän pension Nej

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2017

Avgifterna på fondmarknaden 2017 Avgifterna på fondmarknaden Innehåll 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 7 sid 9 sid 10 sid 10 sid 12 sid 14 sid 16 Trender Sammanfattning Om rapporten Svenskarnas sparande i fonder Antalet fonder Utvecklingen av

Läs mer

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Denna promemoria innehåller statistik om etiska fonder inom premiepensionssystemet. Som etiska fonder räknas de fonder som har fått en M/Emärkning

Läs mer

Vid sidan av default-alternativet AP7 Såfa, finns ett fondutbud med drygt 850 fonder för dig som själv vill välja fonder inom premiepensionen.

Vid sidan av default-alternativet AP7 Såfa, finns ett fondutbud med drygt 850 fonder för dig som själv vill välja fonder inom premiepensionen. Vid sidan av default-alternativet AP7 Såfa, finns ett fondutbud med drygt 850 fonder för dig som själv vill välja fonder inom premiepensionen. Fondbolagen tar ut en avgift för att förvalta och administrera

Läs mer

Din tjänstepension KAP-KL

Din tjänstepension KAP-KL Din tjänstepension KAP-KL Hur stor blir din tjänstepension? Storleken på din tjänstepension beror bland annat på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, när du tar ut din pension, och hur värdet har

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

För pensionsspararna och pensionärerna inom premiepensionen blev 2017 åter ett mycket bra år. Fonderna inom premiepensionen hade i genomsnitt en värdeutveckling på plus 12,6 procent. Bäst värdeutveckling

Läs mer

Seminarium på Fafo, 2010-01-29 2010-01-29

Seminarium på Fafo, 2010-01-29 2010-01-29 Seminarium på Fafo, 1 Det svenska premiepensionssystemet erfarenheter från ett fonderat pensionssystem Sara Bergström, Pensionsmyndigheten Seminarium på Fafo, Oslo, Seminarium på Fafo, 2 Agenda 1. Kort

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Fonder och fondval i tjänstepension

Fonder och fondval i tjänstepension Fonder och fondval i tjänstepension 1 Agenda Inledning Riskspridning och tillgångsslag Fondval BTP 1 erbjudande i SEB Verktyg 2 Svårt Kul Tråkigt Lätt 3 1 Svenskarna blir äldre snabbt! 4 2 milj kr 20 år

Läs mer

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE Fondkollen 2011 råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE 1 Välkommen till Fondkollen 2011 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA Hur stor blir din tjänstepension? Storleken på din tjänstepension beror bland annat på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, när du tar ut din pension, och hur värdet har utvecklats

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo Fondspararundersökning 2016

Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo 1 Genomförande Urvalet Fondsparare Fondsparare Privat Metod 1 500 intervjuer personer i åldrarna 18-76 år med deklarerad inkomst 1 500 Sparar i fonder via premiepensionen 993 Sparar i fonder privat

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Fondspararundersökning d 2010 Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Genomförande Hela Urvalet 1 501 personer iåld åldrarna 1874 18-74 år med deklarerad d inkomst Fondsparare Alla som sparar i fonder, privata

Läs mer

Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2016

Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2016 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2016 Analysavdelningen 2017-04-04 Bengt Norrby bengt.norrby@pensionsmyndigheten.se 2 (70) Sammanfattning För ett stort antal pensionssparare blev år 2016

Läs mer

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2011

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2011 Pensionsspararna och pensionärerna 2011 Pensionsspararna och pensionärerna 2011 Pensionsutveckling () bengt.norrby@pensionsmyndigheten.se Sammanfattning 6,4 miljoner individer och 402 miljarder kronor

Läs mer

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2013

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2013 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2013 Analysavdelningen 2014 04 16 PID136121 Bengt Norrby, bengt.norrby@pensionsmyndigheten.se Sammanfattning 2013 blev ett av de bästa åren för pensionsspararna

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Premiepension Avdrag för preliminär skatt

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Premiepension Avdrag för preliminär skatt Partiellt uttag av IP (PP-sparare) Pensionsmyndigheten -01-05 451224-1234 Dina belopp för Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Belopp per månad

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Finansdepartementet Fi2005/5690 Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 21 Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Sammanfattning: Aktiespararna är

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

IKC Global Infrastructure

IKC Global Infrastructure Uppdaterad 2019-03-21 AKTIEFONDER 933416 - IKC Global Infrastructure Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Fondspararundersökning 2018

Fondspararundersökning 2018 Innehåll 1 Genomförande 4 2 Sparandet generellt 6 3 Privata fonder 15 4 Fondsparandet generellt 26 5 Pensionssparandet tjänste & privat 35 6 Premiepensionen 41 2 1 Genomförande Genomförande Urvalet Metod

Läs mer

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna Datum Dok.bet. PID Version 1.0 PM59100 PM

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna Datum Dok.bet. PID Version 1.0 PM59100 PM Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2015 Datum 2016-04-06 Dok.bet. PID150686 Version 1.0 PM59100 PM59008 2.1 1.0 Analysavdelningen 2016-04-06 Bengt Norrby bengt.norrby@pensionsmyndigheten.se

Läs mer

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87)

Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Fi2005/5690 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87) Inledning (Aktiespararna) har inbjudits att lämna synpunkter på Svårnavigerat?

Läs mer

Pensionerna efter pensioneringen

Pensionerna efter pensioneringen Pensionerna efter pensioneringen Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi September 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hur utvecklas pensionerna efter pensioneringen? 3 Hur fungerar systemet? 3 Pension med

Läs mer

YTTRANDE. Dnr Fi2017/04798/FPM. Regeringskansliet Finansdepartementet Stockholm. Stockholm den 19 februari 2018

YTTRANDE. Dnr Fi2017/04798/FPM. Regeringskansliet Finansdepartementet Stockholm. Stockholm den 19 februari 2018 YTTRANDE Dnr Fi2017/04798/FPM Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 19 februari 2018 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem Sammanfattning SPF Seniorerna stöder

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

och pensionärerna Rapport 1: 2009

och pensionärerna Rapport 1: 2009 RPensionsspararna och pensionärerna 2008 Rapport 1: 2009 Pensionsspararna och pensionärerna 2008 Fond- och Finansavdelningen Datum: 2009-05-14 Kontaktpersoner: Inger Johannisson, inger.johannisson@ppm.nu

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2012

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2012 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2012 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2012 Pensionsutveckling -11-05 (1.0) Sammanfattning 6,6 miljoner individer och 482 miljarder kronor

Läs mer

PM59100 PM

PM59100 PM PM59100 PM59008 2.1 1.0 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2014 Datum 2015-03-16 Dok.bet. PID142047 Version 0.9 Pensionsspararna och pensionärerna 2014 0.9 2 (55) Analysavdelningen 2015-03-18

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten

2010-05-26. Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2010-05-26 Till Pensionsgruppen Pensionsmyndigheten 2K kompletterande kanaler förslag till fortsatt inriktning Synpunkter från Fondbolagens förening på de två alternativen i Pensionsmyndighetens rapport

Läs mer

8 Premiepensionssystemets basalternativ

8 Premiepensionssystemets basalternativ 8 Premiepensionssystemets basalternativ I premiepensionssystemets basalternativ, Premiesparfonden, placeras medel för de pensionssparare som inte gör ett aktivt val av fondförvaltare. Utöver Premiesparfonden

Läs mer

BL - Bond Euro

BL - Bond Euro Uppdaterad 2019-04-05 RÄNTEFONDER 587634 - BL - Bond Euro Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att

Läs mer

2015-02-20 Av Christer Wikström

2015-02-20 Av Christer Wikström 2015-02-20 Av Christer Wikström Det orangea kuvertet Förfäras ej du lilla hop, så lyder inledningen till en psalmtext bearbetad av Johan Olof Wallin. Det kan också vara inledningen till artikeln om det

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Din tjänstepension KAP-KL

Din tjänstepension KAP-KL Din tjänstepension KAP-KL Hur stor blir din tjänstepension? Storleken på din tjänstepension beror bland annat på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, när du tar ut din pension, och hur värdet har

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

Alternativ pensionsålder

Alternativ pensionsålder Alternativ pensionsålder 1 (8) PM 2016-12-21 Analysavdelningen Bengt Norrby Alternativ pensionsålder När Riksdagen beslutade om det nuvarande pensionssystemet våren 1994 användes Statistiska centralbyråns

Läs mer

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2009

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2009 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2009 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2009 Pensionsutveckling 2010-04-26 Bengt Norrby, bengt.norrby@pensionsmyndigheten.se Innehåll

Läs mer

Analytiskt testamente. 11½ år med premiepensionssystemet och PPM

Analytiskt testamente. 11½ år med premiepensionssystemet och PPM Analytiskt testamente 11½ år med premiepensionssystemet och PPM Analytiskt testamente Fond- och Finansavdelningen Datum: 2009-12-17 Författare: Sara Bergström, Marcela Cohen-Birman, Bo Larsson, Christer

Läs mer

IKC Avkastningsfond

IKC Avkastningsfond Uppdaterad 2019-03-21 RÄNTEFONDER 453100 - IKC Avkastningsfond Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund

Läs mer

Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv en översikt

Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv en översikt Det svenska fondsparandet ur ett internationellt perspektiv en översikt Fondbolagens förening 2018-09-20 För frågor kontakta: Fredrik Pettersson, chefsanalytiker och vvd fredrik.pettersson@fondbolagen.se

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB

Å R S B E S K E D Arbetsgivaren AB Å R S B E S K E D 2 0 1 5 Arbetsgivaren AB Ert pensionssparande hos Brummer & Partners Syftet med våra värdebesked är att på ett enkelt, tydligt och transparent sätt beskriva hur era medarbetares pensioner

Läs mer

och pensionärerna Rapport 1: 2008

och pensionärerna Rapport 1: 2008 RPensionsspararna och pensionärerna 2007 Rapport 1: 2008 Pensionsspararna och pensionärerna 2007 Fond- och Finansavdelningen, Inger Johannisson och Daniel Ramse Datum: 2008-05-23 Innehåll 1 Ordlista..................................5

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

Den traditionella försäkringen inom premiepensionssystemet

Den traditionella försäkringen inom premiepensionssystemet Oktober 2012 Finansmarknadskommitténs Rapport nr 11 Daniel Barr Den traditionella försäkringen inom premiepensionssystemet Daniel Barr är chef för bankstödsavdelningen på Riksgälden. Han har en lång bakgrund

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-,

Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-, Rapporten visar utvecklingen av pensionsbeloppen för förvaltat kapital, premier och utbetalningar för inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomst-, tilläggs- och premiepension), tjänstepension och avdragsgill

Läs mer

PM Dok.bet. PID Reviderad

PM Dok.bet. PID Reviderad 1 (6) PM 2013-04-25 Pensionsutvecklingsavdelningen Tommy Lowen 010-454 20 50 Reviderad 2013-09-19 Avgiftsväxling från premie- till inkomstpension Pensionsmyndigheten har tidigare fått en fråga från Riksdagen

Läs mer

SÅ MYCKET BÄTTRE TJÄNSTEPENSION Effekten av fyra upphandlingar av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP

SÅ MYCKET BÄTTRE TJÄNSTEPENSION Effekten av fyra upphandlingar av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP SÅ MYCKET BÄTTRE TJÄNSTEPENSION Effekten av fyra upphandlingar av den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP 2007-2018 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EN BÄTTRE TJÄNSTEPENSION TILL SAMMA KOSTNAD... 4 OM

Läs mer