Förvaltningsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse 2012"

Transkript

1 Förvaltningsberättelse 2012 Kulturchock har rest land och rike runt för att lyfta fram kulturtidskrifterna i Sverige, Danmark och Norge. Aldrig har så många utåtriktade arrangemang genomförts under ett år. Under Bok & Bibliotek i Norden trängdes 100 tidskrifter i vår färgglada monter och Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter passade på att dela ut Årets kulturtidskrift till tidskriften Paletten och det nordiska priset till den danska litteraturtidskriften Standard. Redovisning blev en egen avdelning för att synliggöra och lyfta fram denna verksamhetsgren och inte minst för att nå fler kulturorganisationer och utövare som behöver hjälp med redovisning, bokföring, betala fakturor och betala ut löner. Kulturverkstan fick två nya starter då Yrkeshögskolemyndigheten beslutade att bevilja vår ansökan och i augusti välkomnades 35 nya studenter till utbildningen. I första terminens kurs Det glokala Göteborg fick studenterna tillfälle att arbeta med riktiga projekt i uppdrag formulerade av organisationer, institutioner och myndigheter från hela Göteborg. De sex gruppernas arbeten och förslag till uppdragsgivaren presenterades i ett lyckat seminarium och utställning i Frilagret vid första terminens slut. Vi har genomfört en rad andra utbildningsinsatser såsom Entreprenörskap för konsten på Högskolan för Scen och Musik, projektet Knep riktat till konstnärer runt om i regionen och Konstnärligt arbete och entreprenörskap för projektet Kulturlyftet och dess medlemskonstnärer i Stockholm. Kulturinkubatorn på uppdrag av Projekt Uno genomfördes för första gången med elva projektidéer som skulle handledas och konkretiseras. Medieverkstäderna ansökte om ett nytt KSU, höll i handledningar och kurser och fattade beslut om att skapa ytterligare en videostudio på verkstan. Videostudion är den mest bokade studion och många av Västra Götalandsregionens filmare, fotografer och konstnärer använder denna för att klippa och ljudsätta filmer, många vilka senare visas på festivaler och i gallerier. Det internationella arbetet fortsatte med deltagande i flera europeiska nätverk som Eurozine, Trans Europe Halles och Encatc. Vi arbetar sedan flera år tillsammans med GoDown Art Centre i Nairobi och har under året fortsatt att utveckla en utbildning inom konst och entreprenörskap, vi har hållit workshops i Belgrad och talat på seminarium i St Petersburg. Styrelsen beslutade att Nätverkstan nu släpper i Väst i sitt namn och vi heter därmed Nätverkstan Kultur. Nätverkstan hade under året 13 heltidstjänster, 18 personer anställda, varav 12 kvinnor samt 6 män. Bolaget omsatte drygt 12 mnkr.

2 Personal och aktiviteter Nätverkstans utvecklingsstipendium, som infördes för några år sedan för att stimulera personlig och yrkesmässig kompetensutveckling, tilldelades 2012 till Anna Fridén. Målsättningen var att under en månads vistelse på Island utveckla nya föreläsningar och workshop inom sitt kompetensområde för Nätverkstans utbildningsenhet. Temat var: Vilken roll kan kulturen spela i de utmaningar som den representativa demokratin står inför? Fördjupningsarbetet ledde till intressant lärande i metoden Deep Democracy. Vi arrangerade årets kick-off på Pensionat Slussen, ett kärt återseende då vi förlagt ett antal av våra kickoffer på denna fina plats. Särskild inbjuden var kulturekonom Mikael Franzén som gav oss perspektiv på den stora självreflekterande frågan: Gör vi rätt saker? Flera utbildningsinsatser har genomförts där vi ägnade två tillfällen åt fördjupning i Ipad som ett arbetsverktyg och hur Nätverkstan bättre kan i enlighet med miljöpolicy spara på papper och dela information och dokument med hjälp av Paddan. En heldagsutbildning ägnades åt hållbar prestation och stresshantering, en uppskattad utbildning som hölls av företaget Helhetskommunikation. Vi fortsatte att arbeta med våra framtidsspaningar, ledningsgruppen träffades varannan vecka, och personalsamordnarens arbete utvecklades vidare. Arbetsmiljöpolicyn har varit i fokus under året, beredskapsplanen har utvecklats samt tjänstereglementet setts över. Vi har justerat modellen för hur utvecklingssamtal genomförs och vi utsåg ett skyddsombud. I januari infördes friskvårdsersättning för anställda på Nätverkstan om 2500 kr och en ny friskvårdstrend har skapats där flera anställda ägnar lunchen åt gympa. Miljöarbetet startade 2006 och har sedan start varit ambitiöst. Vi blev miljödiplomerade tidigt i vårt arbete och år 2011 genomfördes en ny revision av verksamheten som ledde till att Nätverkstan blev diplomerade t o m november Miljögruppen har haft åtta möten under året där miljömål stämts av och framtiden diskuterats. Vi betalade 2500 kr till VI-skogen samt köpte utsläppsrätter för 3000 kr för klimatkompensation för våra tjänsteresor. Vi klimatkompenserar därmed med 275 kr/ton. Under 2012 genomfördes flera insatser bl a kartlade och utvärderade vi elanvändningen, vi införde Ipads för att minska pappersförbrukningen och införde pdf-fakturor till våra kunder. Vi förde diskussioner med anställda om att minska koldioxidutsläppen för resor med 5 procent, ökad graden av miljövänliga inköp och också graden av källsortering. Och vi hade en representant med på Ekocentrums utbildning om miljöarbete.

3 Kulturverkstans jämställdhetsgrupp, bestående av studenter och representanter från utbildningsledningen, arrangerade en temadag om jämställdhet på Frilagret. Under förmiddagen gavs en inspirerande föreläsning av Ida Östensson från Crossing Borders och under eftermiddagen höll Anna Sandin och Hanna Jansson workshopen Svar på tal. Nätverkstan Ekonomitjänst Nätek är en avdelning med flera tjänster under sitt tak; prenumerationsregister, kommissionsförsäljning av tidskrifter (Kulturchock) och projektet Samlade skrifter. Nytt för året var att redovisning blev en egen enhet med egna mål och ramar. I juni fick Kulturchock det glädjande beskedet om en höjning av stödet från Kulturrådet från 1,3 miljoner kronor till 1,4 miljoner kronor. Det är första höjningen på flera år och kom väl till pass i satsningar för distribution av tidskrifter, kontakt med återförsäljare runt om i landet. Kulturchock deltog på fler utåtriktade arrangemang än någonsin vilka sträckte sig även till Norge och Danmark. Målet var att delta vid minst fyra festivaler och evenemang det blev istället tio. Några exempel är Göteborg International Film Festival, Umeå Littfest, Örebro litteraturmässa, Textival. Bogforum i Köpenhamn, Oslo Bokfestival, Textmässan i Stockholm, Vetenskapsfestivalen, kulturkalaset och Tempo dokumentärfilmfestival. Vi hjälpte under året 101 tidskrifter med kommissionshantering, alltså samma som förra året. Vår erfarenhet är att några tidskrifter kommer till, några faller i från. Nya tidskrifter i tjänsten är Tidningen Skriva, Goda Nyheter, Tète à Tète och Tiden. Fyra nyhetsbrev med nyheter om kommissionstjänsten och Kulturchocks arbete har skickats. Vi hade 404 återförsäljare i vårt kontaktnät, även dessa brukar förändras lite under ett år där några faller bort och några tillkommer. Bok & Bibliotek i Norden är den stora tillställningen för Kulturchock som innebär ett skyltfönster för alla kulturtidskrifter som väljer att vara med och där vi också arrangerar utdelningen av priset Årets Kulturtidskrift ihop med Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter samt stor fest tillsammans med Glänta. Under årets mässa samlades 100 tidskrifter samsades i den färgglada, randiga montern och vi gästades av tidskrifter från Finland, Danmark och Norge. På prenumerationshanteringen hade vi något färre tidskrifter under året, 47 stycket. Anledningen till denna rörelse är framförallt att tidskrifter lägger ner sin verksamhet. Vi slimmade vårt system till att bli än mer effektivt i prenumerationsarbetet. Vi har genomfört fem kundmöten.

4 Näteks hemsida gjordes om och en ny sida lanserades i maj. Tanken var att underlätta för kunder att själva ta fram information om sin tidskrift och också för återförsäljare att själva ta fram information om sin tidskrift, göra beställningar och inventera i sortimentet. Samlade skrifter är den nyaste tjänsten vi erbjuder med en bokhandel, distributionskanal och med målsättningen att utgöra en resurs för tidskriftsredaktörer, författare och förläggare i att tillgängliggöra tryckt text och digitala format. Vi nådde 75 procent av försäljningsmålet, vilket innebar kr till återförsäljare och kr via vår egen bokhandel. Vi fick in 15 kulturtidskrifter i Samlade skrifter och 464 boktitlar. Det ligger ungefär på hälften av uppsatta mål och är det något vi lärt oss under året är det att det tar lång tid att bygga upp en sådan tjänst. Samtidigt är vi övertygade om vikten av att tillgängliggöra små förlags, enskilda författares litteratur och inte minst en plats för tidskrifterna att finnas med. Lagom till jul etablerade vi ett litet fint samarbete med Bokförlaget Tranan där vi fick distribuera de tre böckerna av årets Nobelpristagare i litteratur, kinesiska författaren Mo Yan, genom en widget på bokförlagets hemsida. Ingen storsäljare direkt via denna lite smalare distributionsväg men ändock ett framsteg. Nätverkstan Redovisning Redovisning har fram till 2012 ingått i ekonomitjänsten. Men då denna avdelning växer och där Samlade skrifter nu har en stor plats, beslutade vi att pröva att bryta ut redovisningen till att bli en egen enhet. Som en egen enhet hoppas vi synliggöra tjänsten bättre och underlätta att den kan växa i takt med att fler och fler i kulturlivet efterfrågar redovisningshjälp. Det har inneburit en hel del arbete med att forma denna enhet, som är på prov fram t o m Avdelningen har en avdelningschef och en anställd med målsättningen att utöka verksamheten under kommande år. Redovisningen har under året implementerat ett nytt lönesystem och inte minst utvecklat strukturer och system för att ständigt bli lite bättre. Antalet kunder ökade till 50. Redovisning har också alltmer engagerats för att medverka i andra delar av Nätverkstan, ett exempel är föreläsningar på Kulturverkstan. Nätverkstan Utbildning Den stora utbildning som denna avdelning driver är Kulturverkstan, vår tvååriga Internationella Projektledarutbildning inom kultur. I januari fick vi det glädjande beskedet av Yrkeshögskolemyndigheten

5 att Kulturverkstan fick beviljat sin ansökan i för ytterligare två intag. Detta gav oss möjligheten att arbeta vidare med utvecklingen av utbildningen, t ex att skapa en gemensam blogg för studenterna som dokumenterar utbildningen, förbättrat system för betygssättning och nyrekrytering av föreläsare. Kulturverkstan tar varje år in 35 nya studenter och sammanlagt i de två klasserna huserar 70 studenter i huset. Det innebär mycket intressanta diskussioner om kultur, konst, demokrati, tillgänglighet, kulturens roll och allt annat som berörs under den tvååriga utbildningen. Studenterna utgör en viktig resurs och diskussionerna är alltid intressanta. Succén med första terminens verkliga projektuppdrag har fortsatt och vi får nu förfrågningar från organisationer runt om Göteborg om att få medverka som projektuppdragsgivare till våra studenter. Uppdragsgivarna för 2012 var t ex Angereds Boxningsklubb, Europaåret för aktivt åldrande, Göteborgs Interkulturella Centrum, Frilagret och En politisk stunt och i december presenterade studenterna resultatet av sitt arbete i form av en utställning för aktivt åldrande, en film om boxningsklubben, ett festivalkoncept för Göteborgs Interkulturella Centrum, förslag till Frilagrets galleriverksamhet, forskningsunderlag till humor och aktivism och inspiration till unga med idéer till TEDxYouth. I juni examinerades den klass som antogs 2010 och vid en uppföljning av denna klass vid årsskiftet kunde vi konstatera att 71 procent av dessa har sin främsta sysselsättning inom kulturlivet. Några arbetar med eget företag, de flesta är anställda och bland arbetsgivarna finns Göteborgs Internationella Film Festival, IOGT-NTO, KFUM, Norrlandsteaterns nya ungdomsscen, Dans- & Teaterfestivalen, Sensus, KulturUngdom, Musikfestivalen Putte i Parken i Värmland, Orionteatern, Gothenburg English Speaking Theatre och Kulturförvaltningen i Halmstad. Vi har arbetat med en rad andra utbildningar under året, många med inriktning mot kulturföretagande där Nätverkstans hållning alltid är att utgå från den konstnärliga grunden, den konstnärliga praktiken, och utifrån det hitta möjligheter att navigera och ta initiativ i en föränderlig värld. Vi har i mer än tio år ägnat oss åt konstnärers och kulturutövares villkor och utvecklat kurser i samarbete med konstnärligt och kulturellt verksamma. Utbildningen Entreprenörskap för konsten, en 15 högskolepoängskurs på Göteborgs Universitet, gick av stapeln för första gången. Kursen har arbetats fram i samarbete mellan Nätverkstan och Högskolan för Scen och Musik (HSM) vilket även innebar att arbeta med handledarutbildning för lärare på HSM. Kursen fick fina utvärderingar av studenterna och den kommer även finnas i kursutbudet 2013.

6 Projektet Knep gick in på sitt sista år. Åtta kurser genomfördes och avslutades på hösten med en stor konferens i samarbete med Västra Götalandsregionen om konst och entreprenörskap. Konferensen Katziing! samlade runt 200 deltagare från hela regionen med Pecha Kucha-inspel från konstnärer inom alla konstformer, rundabordssamtal, presentation av den holländske kulturforskaren Giep Hagoort och en utställning för alla de organisationer verksamma inom konst och entreprenörskap. Knep har finansierats av Europeiska Socialfonden och konferensen genomfördes i samarbete med Västra Götalandsregionens Regionutvecklingssekretariat. Vi har genomfört kursen Ledarskap och projektledning, en 15 högskolepoängskurs inom ramen för kandidatprogrammet Ledarskap i slöjd och kulturhantverk (180 poäng) för Institutionen för Kulturvård på Göteborgs Universitet. Vi har i samarbete med Republic Consluting genomfört två omgångar av sexveckors-utbildningen Konstnärligt arbete och entreprenörskap för projekt Kulturlyftet i Stockholm. Kulturlyftet är ett samarbetsprojekt mellan KRO/KIF och Konstnärscentrum Öst. De två kurserna hölls på galleri WIP för totalt 27 konstnärer inom konsthantverk, design, illustration, teckning och bokbranschen. Den första Kulturinkubatorn, ett projekt på uppdrag av Projekt Nordöstra Göteborg (UNO), startades med målet att hålla i en utvecklingsprocess för projektidéer i Nordost. Vi arbetade med 11 projektidéer, alltifrån keramiker, arkitekter, eventmakare och kamelfarmare. I september lanserade sina idéer för större publik på Lärjedalens Trädgårdar i Angered. Representanter från utbildningsenheten reste till Norge för att träffa Telenors Nordenchef Kristin Skogen Lund för att diskutera projektet Cultural Leadership Award in Sweden (CLAS) och kontakt togs även med Stenastiftelsen, Riksutställningar och Kulturbryggan. Vi har också under året varit inbjudna att tala på konferenser och hålla i workshops, bland annat på Dômen Konstskola, hålla i framtidsspaning för Kulturdepartementets tjänstemän och politiska ledning och modererat konferensen CREA.RE för EU-deltagare på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Vi har även deltagit i det nationella nätverket för entreprenörskapsutbildningar, NEKKU, initierat av Tillväxtverket och som samlar högskolor och universitet för att diskutera konst och entreprenörskap i konstnärlig utbildning.

7 Medieverkstäderna och teknik Medieverkstäderna har tillsammans med Tidskriftsverkstan i Väst ett Kulturstrategiskt uppdrag av Västra Götalandsregionen och under 2012 skickade vi en ansökan om ett nytt treårigt uppdrag. Ansökan hade fokus på kultur och digitaliseringen där flera insatser föreslogs tillsammans med en omstöpning av verksamheten med nytt namn: Nätverkstan Medialab. Ansökan fick positivt besked och fr o m 2013 ska nya indikatorer utarbetas och namnet lanseras. Den nya webbsida vi lanserade 2011, helt byggd på wordpress, har skapat intresse bland kulturorganisationer och vi har fått tre förfrågningar om hur sidan är uppbyggd och den har utgjort inspiration och modell för dessa organisationers nya sidor. Medieverkstäderna hade under året 75 betalande och aktiva användare, d v s som använde verkstädernas fysiska miljö för video- och tidskriftsproduktion och många fler som besökt och varit nyfiken på verksamheten. Det är färre än uppsatta mål, vilka var alldeles för ambitiöst satta, och vi har lärt oss att istället för att nå så stor mängd användare som möjligt arbeta för att nå dem som verkligen har behov av denna miljö. Medieverkstäderna har genomfört många kurser och handledningar för att sätta in användare i verksamheten och utgöra en resurs, totalt har 86 handledningar hållits i t ex storfomatskrivaren, layout och tryckrådgivning, videoefterbearbetning, wordpress och anpassning av film- och ljudklipp. Vi har också genomfört 13 halvdags- och heldagskurser i t ex verkstadsintroduktion, Photoshop, InDesign och Ibooks Author. Dessa har alla genomförts av personal på Medieverkstäderna och Tidskriftsverkstan i Väst. Videostudions upprustning för något år sedan har gjort att flera filmare, fotografer och konstnärer nu söker sig till Medieverkstan, flera med filmer som visats på festivaler och konsthallar runt om i Sverige och Europa. Verkstäderna har flera samarbetsparter på olika nivåer, i olika projekt, samtal och idéer, t ex Akademien Valand/Filmhögskolan, Vara kommun/kultur i Äldrevården, Bergsjöns Kultur och Mediaverkstad, Suchitra Film Society i Bangalore, Gullspångsmodellen, Frilagret, Hybrid Publishing Lab i Lüneburg och det europeiska nätverket Eurozine. Projektet om digitala sändningar utvecklades tillsammans med Vara Konserthus med målet att hitta former för streaming av konferenser, föreställningar och seminarier för små kulturorganisationer. Projektet Nätverkstan Borderland, med finansiering av Göteborgs kommun, utvecklades tillsammans med curatorer från Akademien Valand/Filmhögskolans utbildning för curatorer inom film. Programmet med flera

8 filmvisningar kommer att gå av stapeln under Medieverkstäderna har deltagit på flera offentliga arrangemang och några viktiga sådana är tidskriftsnätverket Eurozines årliga konferens i Hamburg, Bok & Bibliotek i Norden och Kreativa filmprocesser på Kulturkräm i Göteborg. Den lilla enheten Teknik utgör en teknisk resurs för anställda, studenter och användare och en stor del av arbetet utgör just support. Teknik installerade under året en ny skrivare och IP-telefoni, vilket kan tyckas enkelt, men med begränsad personalstyrka och många projekt är denna insats värd en plats i förvaltningsberättelsen. Nätverkstans applikationsutveckling har drivits, ett stort projekt med målet att hitta tekniska former för kulturtidskrifter att publicera text digitalt. År 2011 tog vi fram en mallapplikation till Iphone och Ipad, en enkelt konstruerad applikation som tidskrifter skulle kunna få tillgång till för en billig peng. Applikationsutvecklingen har haft sina utmaningar och den stora frågan är: Hur ser egentligen tidskrifternas möjligheter ut för publicering i digitala format? Vi har diskuterat, stött och blött denna och andra frågor under året inom Nätverkstan och tillsammans med redaktörer. Internationellt Det internationella arbetet är en viktig del av Nätverkstans arbete. Det handlar om utbyte av idéer, kunskap och inspiration, om kompetensutveckling och breddat perspektiv. Det handlar om att sätta Nätverkstans arbete i en global kontext och bättre förstå den värld vi verkar i. Nätverkstan arbetar sedan 2008 tillsammans med GoDown Arts Centre i Nairobi (Kenya) med frågor om kulturföretagande och konsten att leva på sin konst. Vi har genomfört workshops, seminarier, handledarutbildningar, arrangerat studiebesök och deltagit i arbetet med att utveckla en längre utbildning inom konst och entreprenörskap. År 2012 var fokus på att utveckla utbildningsinsatsen i projektet Capacity-building Program for Creative Entrepreneurs and Artists in East Africa. En fördjupad handledar- och kursutvecklingsworkshop hölls i början av året och två tioveckors pilotkurser för konstnärligt verksamma i Kenya genomfördes i Nairobi. I denna kurs har även vårt samarbete med Sian Prime, ansvarig för MA Creative and Cultural Entrepreneurship på Goldsmiths University i London varit viktigt. Vi genomförde en tvådagars workshop i The Art of living on Art för kulturaktörer i Belgrad (Serbien) samt en workshop om mentorer och handledning som en kick-off för aktörernas arbete med ett mentorprogram i

9 Belgrad. Arbetet initierades av Sveriges kulturråd på Svenska Ambassaden i Belgrad, Helene Larsson. Nätverkstan har under året utgjort kvalitetssäkrare för projektet Access Creativity i Tallinn (Estland). Arbetet har inneburit att läsa och kommentera dokument samt komma med input till projektets utveckling. Vi var inbjudna att tala på Svenska Institutets satsning i St Petersburg om Women in the Creative Industries, en seminariesatsning i samband med att man visade en utställning om kvinnliga företagare. Seminariet gavs i samarbete med den ryska organisationen Social and Economic Institute baserat i St Petersburg. Fyrtiotalet deltagare lockades av programmet och kom till utställningen och seminariet förlagd till stadens Vattenmuseum. Medieverkstäderna arrangerade endagsseminariet Feature film catalyzing social change under Bangalore International Film Festival i Bangalore (Indien) och deltog på nätverket Eurozines konferens i Hamburg. Kultuverkstan deltog i det europeiska kulturhusnätverket Trans Europe Halles årliga konferens och blev också upptagna som Friend i nätverket. I samband med konferensen, som 2012 var förlagd till Göteborg, gästföreläste fyra av nätverkets medlemmar på Kulturverkstan. Föreläsarna Sigrid Niemer, Annette Wolfsberger, Agata Etmanowicz och Sandy Fitzgerald deltog med intressanta presentationer på Kulturverkstans temadag om internationell kulturprojektledning. Nätverkstan är fortsatt medlemmar i det europeiska nätverket Encatc. Vi har under årens lopp varit mycket aktiva i detta nätverk som styrelseledamot, workshopledare och talare på seminarier. Under 2012 har vi haft en mindre framträdande roll och utgjord gästgranskare av artiklar som publiceras i den nya publikationen Encatc Journal of Cultural Management and Policy. Den engelska bloggen culturalentrepreneur.se hade omkring besök per månad, alltså ungefär som tidigare år, och har sedan starten haft omkring besökare (fram t o m mars 2013). År 2012 skrev vi 40 inlägg på bloggen. Lagerhuset Nätverkstan delade lokaler med Tidskriftsverkstan i Väst, tidskrifterna Glänta, Ord&Bild och Paletten, Projekt Trappan, Kulturkraft Väst, Teatercentrum, Västsvensk Byggkonst och Sync projektledning. Tillsammans med verkstädernas medlemmar och Kulturverkstans sjuttio studenter skapas en dynamisk

10 och intressant miljö. Under 2012 tog kulturförvaltningen vid Göteborgs kommun initiativ till att starta ett Rum för litteratur i Lagerhuset. Stadsbibliotekets Madeleine Bergmark fick i uppdrag att samordna och planera insatser. Nätverkstan deltog som representant för tidskrifts- och litteraturdelen av Lagerhuset i dessa diskussioner. Frilagret, som kulturförvaltningens satsning för ungdomar kallas och som håller till i bottenplan, tog form och samarbete växte under året. Frilagret var en av Kulturverkstans uppdragsgivare och vi fick till vår glädje även tillfälle att hålla studenternas projektpresentationer i Frilagrets lokaler.

Förvaltningsberättelse 2011

Förvaltningsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse 2011 År 2011 var på många sätt ett expansivt år för Nätverkstan. Vi fick nya projekt, som t ex det ESFfinansierade Knep kurs i kulturföretagande och projektet Samlade skrifter tog

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2010

Förvaltningsberättelse 2010 Förvaltningsberättelse 2010 När vi gick in i år 2010 hade kommuner och landsting runt om i Sverige slagit larm om stora neddragningar till följd av finanskrisen. Det rådde en allmän oro och stor osäkerhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2009

Förvaltningsberättelse 2009 Förvaltningsberättelse 2009 År 2009 var ett år full av aktivitet. Mängden projekt och uppdrag och den idoga utvecklingen av de tjänster Nätverkstan erbjuder visar på ett högt tempo. Vi arbetar kontinuerligt

Läs mer

Nätverkstan kultur i Väst AB. Förvaltningsberättelse 2008. Organisation och avdelningar. Verksamhet

Nätverkstan kultur i Väst AB. Förvaltningsberättelse 2008. Organisation och avdelningar. Verksamhet Nätverkstan kultur i Väst AB Box 311 20, SE-400 32 Göteborg Tel: +46-31-743 99 00 Fax: +46-31-743 99 06 natverkstan@natverkstan.net www.natverkstan.net Förvaltningsberättelse 2008 Verksamhet Bolaget registrerades

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

KULTURCHOCK. Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring. Årsrapport 2012

KULTURCHOCK. Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring. Årsrapport 2012 KULTURCHOCK Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring Årsrapport 2012 Den senaste tillskottet av tryckta kulturtidskrifter i Sverige är den fina litteraturtidskriften Const Literary (P)review som

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Verksamhetsplan år 2009

Verksamhetsplan år 2009 Verksamhetsplan år 2009 Tidskriftsverkstaden i Öst orgnr: 769607-3134 Verksamheten Tidskriftsverkstadens basverksamhet består i att tillhandahålla medlemmar teknik, support, utbildning och information

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens Seriefrämjandet kompetens guiden vägvisaren i seriebranschen tecknade serier 6 4 kompetens Den tecknade serien är idag en av väldigt få former av masskommunikation i vilken individuella röster fortfarande

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 CV Marie Bergdahl Marie Bergdahl Tel. hem: 031-18 42 85 Spaldingsgatan 9 Tel arb: 031-705 17 08 412 59 Göteborg Mob.: 0702-55 72 39 Personnr: 650824-2408 E-post: mia.bergdahl@gmail.com

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE i Västerbotten Rapporten är framtagen av Länsbiblioteket i Västerbotten, 2015 Bakgrund Västerbotten är ett län med en framstående litterär tradition, med författare som har starka

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE

LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE LÄRARHANDLEDNING LAGOMBRA: OBSTACLE COURSE 9 NOVEMBER-13 JANUARI GUSTAVSBERGS KONSTHALL OM HANDLEDNINGSMATERIALET Handledningsmaterialet för utställningen Obstacle Course kan användas om du som lärare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

ICIA HOUSE EN NY MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON

ICIA HOUSE EN NY MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON ICIA HOUSE EN NY MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON En blandverksamhet med utgångspunkt i produktion och internationellt utbyte inom konst, design & arkitektur INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen

Nordiska vattenskadeseminariet 2011. Nordiska vattenskadegruppen Nordiska vattenskadeseminariet 2011 har som vanligt arrangerats av Nordiska vattenskadegruppen Medlemmarna kommer från de fem nordiska länderna. En del har varit med från början och hunnit bli ganska gamla

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Designinkubatorn Nova Iskra, Belgrad, Serbien.

Designinkubatorn Nova Iskra, Belgrad, Serbien. Maria Skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm Tel: 08 50 65 50 00 / Fax: 08 50 65 50 90 info@iaspis.se / www.iaspis.se Designinkubatorn Nova Iskra, Belgrad, Serbien. Konstnärsnämnden utlyser ett designresidens

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer