Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet."

Transkript

1 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel 2015, med en sammanlagd minskning av budgeten med kr. 2. Kulturnämnden beslutar att eventuellt frigjorda medel på grund av minskade pensionskostnader får disponeras av de institutioner där dessa överskott uppstår. 1. Kulturnämnden godkänner användningen av kr av avsatta kr för budgetposterna under strategiska områden Fördelningen presenteras för nämnden som enskilda beslut vid sammanträdet Kulturnämnden godkänner användningen av kr av avsatta kr för budgetposterna under regionfullmäktigebeslut och riktade insatser Fördelningen presenteras för nämnden som enskilda beslut vid sammanträdet Turné best of Sweden 1. Kulturnämnden avsätter kronor till Vara konserthus för en nationell turné med Best of Sweden 2. Medlen tas från strategiområdet Vidgat deltagande. 4. Projektkontoret nya arbetssätt på unga mötesplatser i Västra Götaland 1. Kulturnämnden beslutar om kronor till nätverket KEKS för att år två fortsätta att utveckla projektkontor i Västra Götaland. 2. Medlen belastar budgetposten Vidgat deltagande.

2 5. Kultur i vården vår Stöd till insatser riktade till det fria kulturlivet och barn och unga 7. Utökade medel till KulturUngdoms K- peng 8. Utökade medel till regionalisering av internationella festivaler 9. Regional satsning på den fria danskonsten 1. Kulturnämnden beviljar kronor till World Dance Company för medfinansiering av projektet Dansterapi för integration och läkning under Medlen tas från Kultur i vården Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden fördelar medel för insatser till det fria kulturlivet och barn och unga på sammanlagt kr enligt tjänsteutlåtande dnr KUN , daterat Medlen belastar budgetposten Fria kulturlivet/barn och unga. 1. Kulturnämnden avsätter kronor till KulturUngdoms K-peng. 2. Medlen tas från budgetposten Fria kulturlivet/barn och unga. 1. Kulturnämnden avsätter kronor 2015 att fördelas mellan Göteborgs Dans & teaterfestival och Konstbiennalens GIBCA Extended. 2. Medlen tas från budgetposten Fria kulturlivet/barn och unga. 1. Kulturnämnden beslutar att avsätta kronor för att utveckla en till två regionala dansplattformar, internationella utbyten av dans samt dansupplevelser för barn och unga. 2. Kulturnämnden beslutar att ge kulturchefen i uppdrag att i dialog med staten, Göteborgs stad och det fria kulturlivet att ta fram en utvecklingsplan för den fria dansen för Medlen tas från budgetposten Fria kulturlivet/barn och unga

3 10. Stöd till Kultur- Ungdom för Musik Direkts riksfinal Digitalisering av biografer mars Regionalt stöd för läsrämjandeprojekt 13. Överenskommelse med Risantikvarieämbetet 14. Startbidrag till Borås folkhögskola 1. Kulturnämnden avsätter kronor årligen till arrangemanget Musik Direkts Riksfestival, från och med 2016 till och med 2018, under förutsättning att regionfullmäktige anvisar medel under budgetperioderna och att någon kommun i regionen åtar sig huvudmannaskapet. 2. Medlen tas från strategiområdet Nyttja kapaciteter. 1. Kulturnämnden beviljar kronor till Lidköpings kommun för digitalisering av biografen Röda Kvarn Medlen tas från Digitalisering Kulturnämnden beslutar att bevilja Tanum och Strömstads kommuner kronor för läsprojektet KUPP Medlen tas från budgetposten Vidgat deltagande. 1. Kulturnämnden beslutar att delegera till kulturnämndens ordförande och kulturchefen att teckna avtal om utvecklingssamverkan med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län enligt bilagt förslag. 1. Kulturnämnden beviljar ett startbidrag på kr till Skolföreningen Dagfolkhögskolan på

4 Hässleholmen, Borås folkhögskola. 2. Medlen belastar budgetposten Volymbidrag Rörelseägda Fhsk. 15. Almedalen 1. Kulturnämnden beslutar att medverka vid politikerveckan i Almedalen 2015 genom ett seminarium på den Västsvenska Arenan på temat Vidgat deltagande i kulturlivet. Utöver seminariet samarrangerar kulturnämnden två publika evenemang för att marknadsföra VGR:s kulturliv. Arrangemangen sker som del av tidigare ingångna samarbeten, det ena tillsammans med Vara konserthus och det andra med Film i Väst. 2. Kulturnämnden beslutar att två politiker från nämnden deltar under Almedalsveckan. Kulturchef samt två tjänstemän åker med för att genomföra seminarium samt events. 3. Kulturnämnden beslutar att kostnaderna för medverkan i Almedalen belastar budgetposten Utredningar och konferenser om inte kostnaderna går att direkt härleda till politikers medverkan (resa, boende etcetera), då kostnaderna belastar budgetposten Kulturnämnden. 16. Verksamhetsstöd 2015 till regional SIOS i Västra Götaland 17. Förändring i delegerings-ordningen 18. Nominering till jury för regionalt essästöd 1. Regional-SIOS i Västra Götaland beviljas ett stöd om kronor för verksamhet under Stöder belastar budgetposten Övrigt organisationsliv Kulturnämnden godkänner föreslagna förändringar i 2015 års delegeringsordning. 1) Kulturnämnden beslutar att välja Ingrid Elam, Andrea Zederbauer och Knut Olav Åmås att

5 utgöra jury för det regionala Essästödet under ) Juryns omkostnader finansieras inom ramen för Essästödets administrativa budget på totalt kronor. 19. Ansökan: Island encapsulated 1. Kulturnämnden avslår ansökan från Nordiska Akvarellmuseet om extra medel för verket Iceland Encapsulated. 20. Kulturkalaset 1. Regionstyrelsen föreslås att årligen avsätta 2 miljoner kronor för fortsatt utveckling av Göteborgs kulturkalas som mötesplats och varumärke för Västra Götalandsregionen. 2. Regionstyrelsen föreslås att beslutet principiellt gäller till 2021 men att detta årligen kan omprövas. 3. Regionstyrelsen föreslås utse en representant till Göteborgs kulturkalas samverkansgrupp för att säkerställa Västra Götalandsregionens intressen. 21. Anmälningsärenden 1. Redovisning av anmälningsärenden godkänns. Förvaltningschef: Staffan Rydén mobilnummer Kommunikatör: Björn Skog mobilnummer Nämnsekreterare: Maria Hessman mobilnummer

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 1(2) KALLELSE Kultursekretariatet Referens Datum Staffan Rydén/Charlotte Gerd 2014-03-10 Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 Tid: 17.30 ca 21.30 19:30-20:30 Medborgardialog/frågestund

Läs mer

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor

FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR. Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor FRÅN KULTURSTRATEGIER TILL SNABBA SVAR Hur din kommun kan samverka med och dra verklig nytta av Västra Götalandsregionens resurser i kulturfrågor Drar vi nytta av varandra på bästa sätt? KÄRA VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Västarvet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Röda Sten Konsthall 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Röda Sten Konsthall 2015-2017 1 (13) Långsiktigt uppdrag till Röda Sten Konsthall 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-29 70-78

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-29 70-78 Kultur- och fritidsnämnden 70-78 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 2009-09-0129 Information och överläggningar 70. Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Efter att presidiet berett ärenden till styrelsen har ytterligare två brådskande ärenden inkommit till Kommunförbundet Norrbotten. Avseende en

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2015-06-01 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2012-01-24 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 3 8 Kameraövervakning Kommunstyrelsen yttrar sig positivt över fem ansökningar till kameraövervakning. Däremot anser

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer