Förvaltningsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse 2011"

Transkript

1 Förvaltningsberättelse 2011 År 2011 var på många sätt ett expansivt år för Nätverkstan. Vi fick nya projekt, som t ex det ESFfinansierade Knep kurs i kulturföretagande och projektet Samlade skrifter tog flera utvecklingssteg framåt. Små förlag anslöt sig till systemet i en försiktig men nyfiken anda. Nätverkstan utvecklade Sveriges första applikation (app) för Iphone och Ipad för kulturtidskrifter. Tidskriften Ord&Bilds app går nu att ladda ner i App-store. Nätek bedrev ett aktivt kommissions- och prenumerationsregisterarbete och inte minst att enträget syndliggöra tidskrifterna i Sverige genom att delta på mässor, festivaler och arrangera program. Bokföringen fortsatte att utveckla sina tjänster, införa nytt lönesystem och vi hade under året fyrtiosex redovisningskunder inom teater, dans, miljö, tidskrifter och film. Medieverkstäderna arbetade fram en helt ny webbsida baserad på Wordpressformat och Kulturverkstan antog trettiofem studenter i augusti och arbetade under sin första termin med sex olika projekt i samarbete med uppdragsgivare i kultur- och näringsliv i Göteborg. Vårt internationella arbete var aktivt med flera olika samarbetsparter såsom GoDown Arts Centre i Nairobi (Kenya), film- och kulturaktörer i Bangalore (Indien), workshop med kulturaktörer i Belgrad (Serbien) och Lviv (Ukraina) och fortsatt engagemang i det europeiska nätverket Encatc. Nätverkstan hade under året 13 heltidstjänster, 18 personer anställda, varav 11 kvinnor samt 7 män. Bolaget omsatte drygt 12,3 mnkr. Personal och aktiviteter Nätverkstan delar sedan år 2009 ut två utvecklingsstipendier till anställda för personlig och yrkesmässig kompetensutveckling. År 2011 gick det ena till Carl Forsberg för utveckling av Medieverkstädernas hemsida. Idén var att lära sig mer om dessa tekniska verktyg som ger möjlighet att ganska lätt bygga bra och lätthanterliga webbsidor och samtidigt förbättra Medieverkstädernas webbplats till att bli en alltmer community-baserad plats för verkstädernas medlemmar. Det andra stipendiet gick till Karin Dalborg och en studieresa till Bangalore. Nätverkstan har under flera år haft utbyte med Bangalore, vi var med och byggde upp det lyckade samarbetet mellan kulturaktörer i Karnataka och Västra Götalandsregionen som etablerades 2009.

2 Vi arrangerade som brukligt en Kick-off på Handelsman Flink på Flatön med Nätverkstans alla anställda. Tillfället ger möjlighet att under ett lunch-till-lunchmöte diskutera och fördjupa oss i frågor och inte minst ha roligt med tipsrunda innehållande bland annat tandemcykeltävling och krabbfiske. Vi genomförde fem personalmöten och två utbildningsdagar; en om svåra samtal och en i första hjälpen. Båda kurserna hölls av Röda Korset. Vi höll fyra framtidsspaningar där vi gjorde just spaningar om framtiden och lyfte viktiga händelser vi tror kommer att ha betydelse för vår verksamhet. Vi införde 2011 ett nygammalt ansvarsområde med en personalsamordnare som har hand om personalfrågor som rör anställningskontrakt, arbetsmiljöfrågor, krisberedskap och utbildningsinsatser. Styrelsen beslutade om att inrätta en vice VD-tjänst. Nätverkstan blev år 2011 återigen miljödiplomerad. Vi blev omdiplomerade för tre år framöver, vilket är det bästa betyg man kan få. Vi har också drivit ett ambitiöst miljöarbete med nio arbetsmöten, sex personer har deltagit på miljöutbildning (alla ny- och projektanställda skickas) och ordnat två workshops och föreläsningar för anställda och studenter. Styrelsen beslutade om en Kommunikationspolicy och en revidering av Jämställdhetspolicyn som innebar att perspektivet breddades till en Likabehandlings- och jämställdhetspolicy. Nätverkstan Ekonomitjänst Nätek är en avdelning med flera tjänster under sitt tak; prenumerationsregister, kommissionsförsäljning av tidskrifter, redovisning och projektet Samlade skrifter. I juni fick kommissionsförsäljningen besked från Kulturrådet om 1,3 miljoner kronor för årets verksamhet i det vi kallar Kulturchock. Vi deltog, arrangerade och fanns på plats med våra tidskrifter på fler än tio festivaler eller evenemang, vilket innebär att vi deltog bland annat under Göteborg Internationella Film Festival, Textival, Umeå Littfest, Malmö Kulturfestival, Rönnells, Spättans Antikvariat, Filmform, Tempo Dokumentärfilsfestival. Under Bok och Bibliotek i Norden slog vi rekord med 115 tidskrifter i montern. Vi hjälpte under året 101 tidskrifter med prenumerationshantering och kommissionsförsäljning till 404 återförsäljare. Det har varit förändringar inom tidskriftsvärlden, vilket inneburit att några tidskrifter fallit ifrån och andra har tillkommit. Nya tidskrifter i kommissionstjänsten var Nya Argus Forsking & Framsteg, Kurage, Fienden, Ikaros, Education & Sustainability, Sans, Utopi, Fotografisk Tidskrift och Tidskrift för Genusvetenskap. På prenumerationssidan tillkom Kurage, Education & Sustainability,

3 Faktum Skåne, Tidskrift för Genusvetenskap och Orekster Journalen. Vi gjorde redovisning för fyrtiosex kunder, organisationer inom dans, teater, miljö, tidskrifter och film. Nätverkstan arbetade vidare med att etablera projektet Samlade skrifter med en bokhandel, distributionskanal och med målsättningen att utgöra en resurs för tidskriftsredaktörer, författare och förlagsägare i att tillgängliggöra tryckt text i digitala format. Under 2011 utvecklade Nätverkstan den första appen för Sveriges äldsta tidskrift, Nyaste tekniken i äldsta tidskriften som man skrev i en notis i SvD Kultur (16 maj 2011). Appen togs fram i samarbete med Ord&Bild, Namnätverkstan i Bangalore och Dinimo i Oslo. Den presenterades för Europeiska tidskriftsredaktörer på en konferens arrangerad av Eurozine i Lintz och intresset var stort. Det var en stor dag för Nätverkstan när appen äntligen kunde laddas ner från App Store till Ipad och Iphone. Tekniken är byggd för att vara enkel och på ett lätthanterligt sätt och för i dessa sammanhang blygsam summa kunna justeras efter små kulturtidskrifters behov.

4 Näteks aktiviteter syns i följande kulturchocksgeografi för

5 Nätverkstan Utbildning Nätverkstan Utbildning är en avdelning som växer och vi genomför fler och fler utbildningsprojekt i samarbete med universitet, högskola och andra parter. Kulturverkstan, som är den tvååriga utbildning Nätverkstan drivit sedan 1999, fortsätter att röna framgångar Vid en mätning av de studenter som tog examen i juni 2011 hade 82% arbete eller drev egen verksamhet inom det område de utbildats till. I augusti 2011 antogs en ny klass med trettiofem studenter. Kulturverkstans ledningsgrupp utökades med två nya ledamöter; en representant från Selam i Stockholm och en från Moriska i Malmö. Kulturverkstan påbörjade 2010 arbetet med att studenterna under den första terminen arbetar med projekt i samarbete med aktörer i kultur- och samhällsliv utanför utbildningen. Det har resulterat i spännande projektarbetet om verkliga frågor som projektägarna vill ha belysta på olika sätt. Under 2011 samarbetade Kulturverkstan med Hyresgästföreningen och Parken i Eriksbo, Göteborgs Stads Parkerings AB, Rum för ung kultur, Tre Stiftelser, Röda Sten och Alla har en historia att berätta. Projektarbetena presenterades och gestaltades på olika sätt både i offentliga presentationer i Lagerhuset och i samarbete med respektive uppdrag. Det var också dags igen att i september skicka en ny ansökan till Yrkeshögskolan om nya omgångar av utbildningen. Ansökan skickades in och visade på det enorma kontaktnät och stöd som utbildningen har i kultur- och samhällsliv i Sverige och internationellt. Vi arbetade vidare med Göteborgs Universitet i olika former. Nätverkstan höll i en kurs i presentationsteknik på Högskolan för Fotografi under våren, i en handledarutbildning för lärare på Konstnärlig Fakultet och fortsatt arbete med kursutveckling av 15 poängskursen Entreprenörskap för konsten i samarbete med Högskolan för Scen och Musik. Institutionen för Kulturvård bad Nätverkstan att hålla i delkursen Ledarskap och projektledning (15 poäng) i utbildningen Kanditatprogram i kulturvård med inriktning mot ledarskap i slöjd och kulturhantverk hösten Projektet Culture Leadership Award in Sweden (CLAS) levde vidare med en interimstyrelse med Sune Nordgren i spetsen. Den 27 maj höll Nätverkstan i samarbete med Kulturhuset och Hanaholmens kulturcenter i Helsingfors ett seminarium om kulturledarskap på Kulturhuset i Stockholm med Venu Dhupa. Seminariet hölls därefter även i Helsingfors.

6 Nätverkstan var även inbjuden som talare vid seminarier och konferenser och höll i kortkurser, i ett urval höll vi t ex den april i en kurs i projektmetodik på Kungliga Biblioteket i Stockholm, var inbjudna att träffa lärare på Dans- och Teaterhögskolan i Stockholm för att diskutera kulturella och kreativa näringar och till Göteborgs Stadsteaters konstnärliga råd i samma fråga. Medieverkstäderna och Teknik Medieverkstädernas uppdrag är att arbeta enligt det kulturstrategiska uppdrag verksamheten har från Västra Götalandsregionen. Under 2011 genomfördes en upprustning av Videostudion med investeringar i HD-specificerad DSLR-kamera samt digital ljudutrustning, vilket ökat intresset markant för att använda studion. Numera hittar man t ex Joni Hultunen och Henrik Höglind (Henry&Jones) i studion där de redigerar sångerskan Jaquees musikvideo och regissören Fredrik Egerstrand som arbetar med musikfilmen om George Riedel. Freja Havesang, musiker, filmare och arkitekt, arbetade med sin utställning Hear me Philomelas sång i studion. Videostudion hade under 2011 trettioåtta aktiva medlemmar. En stor satsning under året var att göra om Medieverkstädernas hemsida till en dynamisk Wordpressbaserad sida kopplad till sociala medier som ger möjlighet för medlemmar att bygga egna webbsidor och också förbereder för en rad nya digitala möjligheter. Denna togs i bruk i början av 2012 och innebär en helt ny möjlighet för medlemmar att på ett enkelt och billigt sätt få tillgång till webbaserade tjänster. Medieverkstäderna genomförde flera seminarier, både i Västsverige och internationellt. Bl a genomfördes ett seminarium om New Art Media med medverkande från Medieverkstäderna och även Cecilia Parsberg, konstnär och professor vid Högskolan i Skövde, samt Petra Johansson från Borås Konsthall. Ett seminarium om Feature film production catalyzing social change and entrepreneurship hölls i Bangalore av Leif Eriksson från Medieverkstäderna och Shaker K Tahrer från Kultur- och Medieverkstäderna i Bergsjön. Nätverkstan streamade i realtid för första gången ett seminarium under Bok & Biblioteksmässan. Seminariet på Världskulturmuseet med författaren och nobelpristagaren (2010) Mario Vargas Llosa streamades av Nätverkstan. Verksamheten har under året byggt upp många viktiga samarbeten, bland de nya som etablerats under 2011 är t ex med Kultur- och Medieverkstäderna i Bergsjön, Gothenburg Film Studios och Högskolan för Film. I det nya projektet Nätverkstan Borderland, ett alternativt fönster för konstfilm kurerade Högskolan för Films nyutbildade kuratorer konstfilmer som visade på en första visning utanför restaurang Lagerhuset i början av september.

7 Ett annat viktigt samarbete är med Simon Worthington, från Mute Magasin och som tagit initiativ till Hybrid Publishing Consortium. Samarbetet innebar en rad seminarier i Göteborg och i Oslo där Simon Worthington diskuterade tidskrifter och den digitala utvecklingen. Tekniksidan stod som brukligt för teknisk support på våning tre och stod till tjänst för Göteborg Internationella Film Festival med uppkoppling i Lagerhuset under festivalen och konsulttjänster för systemutveckling. Det stora steget för tekniksidan är utvecklingen av den första appen, där teknik ingick i arbetsgruppen för projektet Samlade skrifter och ansvarade för appens tillkommande. Kulturföretagande Nätverkstan drog 2011 igång det nya projektet Knep kurs i kulturföretagande finansierat av ESFrådet. Projektet, som drivs , skapades på initiativ av Västra Götalandsregionen och hänger ihop med regionens större projekt Kvintessensen men är en egen oberoende del. Projektet är en kurs i kulturföretagande om sex tillfällen och fått har mycket positiv respons av deltagarna. Nätverkstan har träffat verksamma konstnärer i regionens alla hörn, allt från Skövde, Vänersborg, Lidköping och Gerlesborg till Göteborg, Borås, Uddebo och Ulricehamn. Följande bild visar Nätverkstans aktiva regionala arbete under 2011.

8 En rad utbildningar och workshops av dem Nätverkstan genomför i Sverige och internationellt handlar om just kulturföretagande. Detta är ett tydligt fokus för Nätverkstan där perspektivet är att utgå från den konstnärliga praktiken och den struktur man som konstnär verkar inom för att hitta vägar till att driva sitt frilansande i en positiv riktning. Nätverkstan färdigställde kunskapsöversikten Örnarna och myrstackarna. Vad vet vi om kulturnäringarna? i september Översikten skrevs på uppdrag av Västra Götalandsregionens tankesmedja Kombinator och handlade om att göra en översikt över kunskapsfältet kulturnäringar med tydliga rekommendationer till Västra Götalandsregionens utveckling inom detta fält. Nätverkstan driver bloggen för att lyfta perspektiv kring frågor om socialt och kulturellt entreprenörskap med Nätverkstans specifika hållning i dessa frågor, d v s lyfta det småskaliga, problematisera, ta med ett kritiskt perspektiv. Sidan är på engelska för att också kunna läsas av våra engelskspråikiga kollegor i världen. Sidan har sedan start haft besök och har i genomstnitt mellan besök i månaden. Under 2011 skrevs sextioett inlägg på bloggen. Internationellt Det internationella arbetet är en väsentlig och viktig del av Nätverkstans inriktning. Det handlar om utbyte av idéer, kunskap och inspiration, om kompetensutveckling och breddat perspektiv. De samarbeten Nätverkstan är delaktig i är långsiktiga. Vi har arbetat med flera av våra samarbetsparter i flera år. Arbetet med GoDown Arts Centre i Nariobi och Sian Prime på Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship, Goldsmiths, University of London fortsatte. Projektet omfattar att ta fram kursinnehåll och utveckla en längre utbildning, Capacity-building Program for Creative Entrepreneurs and Artists i Östafrika, baserad i Nairobi. Nätverkstan höll i en workshop för handledare och lärare i Nairobi i juni. I oktober reste en delegation på studiebesök och inspiration till London, Göteborg och Stockholm för att delta i utbildningsdelar på Goldsmiths, få endags utbildning i handledning på Kulturverkstan samt träffa aktörer i Göteborg och Stockholm som arbetar med konst, entreprenörskap, projektledning och liknande områden. Projektet finansierades till största delen av Svenska Institutet samt en mindre del av British Council. Nätverkstan har sedan 2009 arbetat med Västra Götalandsregionens utbyte med delstaten Karnataka i Indien. Vi var med och startade utbytet mellan kulturaktörer som nu vuxit och etablerats med flera aktörer inom olika konstområden i Västra Götaland och Karnataka. Nätverkstan arbetade framförallt vidare med systerorganisationen Namnätverkstan som bildades 2011 och var med att utveckla app version 1.0 till Ord&Bild.

9 Vi har under flera år varit medlemmar i det europeiska nätverket Encatc, där Nätverkstan både har suttit i styrelsen och varit ordförande för arbetsgruppen för utbildning och entreprenörskap. I oktober höll Nätverkstan ett seminarium på Encatcs årliga konferens, detta år i Helsingfors, om kulturnäringar. Vi var inbjudna till Tallinn, Estland, för att hålla ett endagsseminarium om kulturnäringar under våren samt en veckas utbildning i Konsten att leva på sin konst, en inbjudan från MA Cultural Management på Estonian Academy of Music and Theatre. Medieverkstäderna arbetade med ett projekt i samarbete med Center for Cultural Management i Lviv, vilket bl a resulterade i seminariet New Art Media. Samarbetet finansierades av Svenska Institutet. Nätverkstan var inbjuden att tala på en konferens arrangerad av Konsthögskolan i Belgrad och utbildningen MA Cultural Policy and Management. Vi var också inbjudna till Svenska Ambassadens initiativ Monday Club för att prata om Nätverkstan tillsammans med serbiska kulturaktörer. Vi arbetade med flera större och mindre projekt och inte minst studieresor för inspiration. I New York besökte vi Pratt Institute och Fractured Atlas, i Oslo det nya litteraturhuset och deltog på konferens om Framtidens kulturutviklere. Vi deltog i en liten arbetsgrupp inom workshops i konst och entreprenörskap i St Ives. Kulturverkstan deltog på Trans Europe Halles möte i Bordeaux, Samlade skrifter berättade om app-utveckling för tidskriftsredaktörer på Eurozines möte i Lintz och deltog på bokmässan i Frankfurt. Lagerhuset Nätverkstan delar lokaler med Tidskriftsverkstan, tidskrifterna Glänta, Ord&Bild och Paletten, Projekt Trappan, Kulturkraft Väst, Teatercentrum, Västsvensk Byggkonst och Sync projektledning. Tillsammans med verkstädernas medlemmar och Kulturverkstans sjuttio studenter skapas en dynamisk och intressant miljö. Under 2011 arrangerades av Göteborgs Kulturförvaltning olika arrangemang såsom spelningar, diskussionskvällar, dans och teater i Göteborgs Stads stora offentliga lokal i bottenplan i huset. Möjligheterna med Lagerhuset är enorma, både i inflöde av nya verksamheter och idéer samt ta vara på de initiativ, drivkraft och projekt som redan bedrivs i huset. För Nätverkstan innebar 2011 att vi kunde arrangera både seminarium och Kulturverkstans elevers presentationer i bottenplan. Ett annat exempel var den 15 november då Medieverkstäderna anordnade ett seminarium med anledning av Fängslade författares dag, något som blivit en tradition. Inbjudna var magasinet Filters redaktör

10 Mattias Göransson med anledning av de två svenska journalisterna Martin Schibbyes och Johan Perssons fängelsestraff i Addis Abeba och den syrisk-palestinska poeten Gayath Almadhoun. Nätverkstan ser nu fram emot fler samarbeten med Rum för ung kultur som öppnar sin verksamhet under 2012.

Förvaltningsberättelse 2012

Förvaltningsberättelse 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Kulturchock har rest land och rike runt för att lyfta fram kulturtidskrifterna i Sverige, Danmark och Norge. Aldrig har så många utåtriktade arrangemang genomförts under ett

Läs mer

KULTURCHOCK. Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring. Årsrapport 2012

KULTURCHOCK. Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring. Årsrapport 2012 KULTURCHOCK Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring Årsrapport 2012 Den senaste tillskottet av tryckta kulturtidskrifter i Sverige är den fina litteraturtidskriften Const Literary (P)review som

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE En studieresa till Manchester En rapport av Camilla Amnemyr, Ethel Andersson, Mia Bergdahl, Mirja Hildbrand, Karin Lundgren och Christian Stensöta maj 2003. Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Stockholms Akademiska Forum 2007 I början på 2007 fick Stockholms Akademiska Forum, StAF, en ny verksamhetschef, Elisabet Blaus Rendahl. Under 2007 genomfördes en rad olika aktiviteter

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2011 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR 2010 inledde vi i samarbete

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Utvärderingsrapport nr III juni 2006 av: Lisa Lindén på uppdrag av Trappan Förord Trappanprojektet har under fyra terminer erbjudit en möjlighet för alla

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat KulturKraft Syds grundläggande idé har varit att undersöka

Läs mer

Kultur en lösning på lärarbristen?

Kultur en lösning på lärarbristen? Kultur en lösning på lärarbristen? En seminarieserie i tre delar: Karlskrona den 28-29 september 2000 Umeå den 11-12 oktober 2000 Karlstad den 16-17 november 2000 Stiftelsen framtidens kultur Förord Att

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer