Förvaltningsberättelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse 2011"

Transkript

1 Förvaltningsberättelse 2011 År 2011 var på många sätt ett expansivt år för Nätverkstan. Vi fick nya projekt, som t ex det ESFfinansierade Knep kurs i kulturföretagande och projektet Samlade skrifter tog flera utvecklingssteg framåt. Små förlag anslöt sig till systemet i en försiktig men nyfiken anda. Nätverkstan utvecklade Sveriges första applikation (app) för Iphone och Ipad för kulturtidskrifter. Tidskriften Ord&Bilds app går nu att ladda ner i App-store. Nätek bedrev ett aktivt kommissions- och prenumerationsregisterarbete och inte minst att enträget syndliggöra tidskrifterna i Sverige genom att delta på mässor, festivaler och arrangera program. Bokföringen fortsatte att utveckla sina tjänster, införa nytt lönesystem och vi hade under året fyrtiosex redovisningskunder inom teater, dans, miljö, tidskrifter och film. Medieverkstäderna arbetade fram en helt ny webbsida baserad på Wordpressformat och Kulturverkstan antog trettiofem studenter i augusti och arbetade under sin första termin med sex olika projekt i samarbete med uppdragsgivare i kultur- och näringsliv i Göteborg. Vårt internationella arbete var aktivt med flera olika samarbetsparter såsom GoDown Arts Centre i Nairobi (Kenya), film- och kulturaktörer i Bangalore (Indien), workshop med kulturaktörer i Belgrad (Serbien) och Lviv (Ukraina) och fortsatt engagemang i det europeiska nätverket Encatc. Nätverkstan hade under året 13 heltidstjänster, 18 personer anställda, varav 11 kvinnor samt 7 män. Bolaget omsatte drygt 12,3 mnkr. Personal och aktiviteter Nätverkstan delar sedan år 2009 ut två utvecklingsstipendier till anställda för personlig och yrkesmässig kompetensutveckling. År 2011 gick det ena till Carl Forsberg för utveckling av Medieverkstädernas hemsida. Idén var att lära sig mer om dessa tekniska verktyg som ger möjlighet att ganska lätt bygga bra och lätthanterliga webbsidor och samtidigt förbättra Medieverkstädernas webbplats till att bli en alltmer community-baserad plats för verkstädernas medlemmar. Det andra stipendiet gick till Karin Dalborg och en studieresa till Bangalore. Nätverkstan har under flera år haft utbyte med Bangalore, vi var med och byggde upp det lyckade samarbetet mellan kulturaktörer i Karnataka och Västra Götalandsregionen som etablerades 2009.

2 Vi arrangerade som brukligt en Kick-off på Handelsman Flink på Flatön med Nätverkstans alla anställda. Tillfället ger möjlighet att under ett lunch-till-lunchmöte diskutera och fördjupa oss i frågor och inte minst ha roligt med tipsrunda innehållande bland annat tandemcykeltävling och krabbfiske. Vi genomförde fem personalmöten och två utbildningsdagar; en om svåra samtal och en i första hjälpen. Båda kurserna hölls av Röda Korset. Vi höll fyra framtidsspaningar där vi gjorde just spaningar om framtiden och lyfte viktiga händelser vi tror kommer att ha betydelse för vår verksamhet. Vi införde 2011 ett nygammalt ansvarsområde med en personalsamordnare som har hand om personalfrågor som rör anställningskontrakt, arbetsmiljöfrågor, krisberedskap och utbildningsinsatser. Styrelsen beslutade om att inrätta en vice VD-tjänst. Nätverkstan blev år 2011 återigen miljödiplomerad. Vi blev omdiplomerade för tre år framöver, vilket är det bästa betyg man kan få. Vi har också drivit ett ambitiöst miljöarbete med nio arbetsmöten, sex personer har deltagit på miljöutbildning (alla ny- och projektanställda skickas) och ordnat två workshops och föreläsningar för anställda och studenter. Styrelsen beslutade om en Kommunikationspolicy och en revidering av Jämställdhetspolicyn som innebar att perspektivet breddades till en Likabehandlings- och jämställdhetspolicy. Nätverkstan Ekonomitjänst Nätek är en avdelning med flera tjänster under sitt tak; prenumerationsregister, kommissionsförsäljning av tidskrifter, redovisning och projektet Samlade skrifter. I juni fick kommissionsförsäljningen besked från Kulturrådet om 1,3 miljoner kronor för årets verksamhet i det vi kallar Kulturchock. Vi deltog, arrangerade och fanns på plats med våra tidskrifter på fler än tio festivaler eller evenemang, vilket innebär att vi deltog bland annat under Göteborg Internationella Film Festival, Textival, Umeå Littfest, Malmö Kulturfestival, Rönnells, Spättans Antikvariat, Filmform, Tempo Dokumentärfilsfestival. Under Bok och Bibliotek i Norden slog vi rekord med 115 tidskrifter i montern. Vi hjälpte under året 101 tidskrifter med prenumerationshantering och kommissionsförsäljning till 404 återförsäljare. Det har varit förändringar inom tidskriftsvärlden, vilket inneburit att några tidskrifter fallit ifrån och andra har tillkommit. Nya tidskrifter i kommissionstjänsten var Nya Argus Forsking & Framsteg, Kurage, Fienden, Ikaros, Education & Sustainability, Sans, Utopi, Fotografisk Tidskrift och Tidskrift för Genusvetenskap. På prenumerationssidan tillkom Kurage, Education & Sustainability,

3 Faktum Skåne, Tidskrift för Genusvetenskap och Orekster Journalen. Vi gjorde redovisning för fyrtiosex kunder, organisationer inom dans, teater, miljö, tidskrifter och film. Nätverkstan arbetade vidare med att etablera projektet Samlade skrifter med en bokhandel, distributionskanal och med målsättningen att utgöra en resurs för tidskriftsredaktörer, författare och förlagsägare i att tillgängliggöra tryckt text i digitala format. Under 2011 utvecklade Nätverkstan den första appen för Sveriges äldsta tidskrift, Nyaste tekniken i äldsta tidskriften som man skrev i en notis i SvD Kultur (16 maj 2011). Appen togs fram i samarbete med Ord&Bild, Namnätverkstan i Bangalore och Dinimo i Oslo. Den presenterades för Europeiska tidskriftsredaktörer på en konferens arrangerad av Eurozine i Lintz och intresset var stort. Det var en stor dag för Nätverkstan när appen äntligen kunde laddas ner från App Store till Ipad och Iphone. Tekniken är byggd för att vara enkel och på ett lätthanterligt sätt och för i dessa sammanhang blygsam summa kunna justeras efter små kulturtidskrifters behov.

4 Näteks aktiviteter syns i följande kulturchocksgeografi för

5 Nätverkstan Utbildning Nätverkstan Utbildning är en avdelning som växer och vi genomför fler och fler utbildningsprojekt i samarbete med universitet, högskola och andra parter. Kulturverkstan, som är den tvååriga utbildning Nätverkstan drivit sedan 1999, fortsätter att röna framgångar Vid en mätning av de studenter som tog examen i juni 2011 hade 82% arbete eller drev egen verksamhet inom det område de utbildats till. I augusti 2011 antogs en ny klass med trettiofem studenter. Kulturverkstans ledningsgrupp utökades med två nya ledamöter; en representant från Selam i Stockholm och en från Moriska i Malmö. Kulturverkstan påbörjade 2010 arbetet med att studenterna under den första terminen arbetar med projekt i samarbete med aktörer i kultur- och samhällsliv utanför utbildningen. Det har resulterat i spännande projektarbetet om verkliga frågor som projektägarna vill ha belysta på olika sätt. Under 2011 samarbetade Kulturverkstan med Hyresgästföreningen och Parken i Eriksbo, Göteborgs Stads Parkerings AB, Rum för ung kultur, Tre Stiftelser, Röda Sten och Alla har en historia att berätta. Projektarbetena presenterades och gestaltades på olika sätt både i offentliga presentationer i Lagerhuset och i samarbete med respektive uppdrag. Det var också dags igen att i september skicka en ny ansökan till Yrkeshögskolan om nya omgångar av utbildningen. Ansökan skickades in och visade på det enorma kontaktnät och stöd som utbildningen har i kultur- och samhällsliv i Sverige och internationellt. Vi arbetade vidare med Göteborgs Universitet i olika former. Nätverkstan höll i en kurs i presentationsteknik på Högskolan för Fotografi under våren, i en handledarutbildning för lärare på Konstnärlig Fakultet och fortsatt arbete med kursutveckling av 15 poängskursen Entreprenörskap för konsten i samarbete med Högskolan för Scen och Musik. Institutionen för Kulturvård bad Nätverkstan att hålla i delkursen Ledarskap och projektledning (15 poäng) i utbildningen Kanditatprogram i kulturvård med inriktning mot ledarskap i slöjd och kulturhantverk hösten Projektet Culture Leadership Award in Sweden (CLAS) levde vidare med en interimstyrelse med Sune Nordgren i spetsen. Den 27 maj höll Nätverkstan i samarbete med Kulturhuset och Hanaholmens kulturcenter i Helsingfors ett seminarium om kulturledarskap på Kulturhuset i Stockholm med Venu Dhupa. Seminariet hölls därefter även i Helsingfors.

6 Nätverkstan var även inbjuden som talare vid seminarier och konferenser och höll i kortkurser, i ett urval höll vi t ex den april i en kurs i projektmetodik på Kungliga Biblioteket i Stockholm, var inbjudna att träffa lärare på Dans- och Teaterhögskolan i Stockholm för att diskutera kulturella och kreativa näringar och till Göteborgs Stadsteaters konstnärliga råd i samma fråga. Medieverkstäderna och Teknik Medieverkstädernas uppdrag är att arbeta enligt det kulturstrategiska uppdrag verksamheten har från Västra Götalandsregionen. Under 2011 genomfördes en upprustning av Videostudion med investeringar i HD-specificerad DSLR-kamera samt digital ljudutrustning, vilket ökat intresset markant för att använda studion. Numera hittar man t ex Joni Hultunen och Henrik Höglind (Henry&Jones) i studion där de redigerar sångerskan Jaquees musikvideo och regissören Fredrik Egerstrand som arbetar med musikfilmen om George Riedel. Freja Havesang, musiker, filmare och arkitekt, arbetade med sin utställning Hear me Philomelas sång i studion. Videostudion hade under 2011 trettioåtta aktiva medlemmar. En stor satsning under året var att göra om Medieverkstädernas hemsida till en dynamisk Wordpressbaserad sida kopplad till sociala medier som ger möjlighet för medlemmar att bygga egna webbsidor och också förbereder för en rad nya digitala möjligheter. Denna togs i bruk i början av 2012 och innebär en helt ny möjlighet för medlemmar att på ett enkelt och billigt sätt få tillgång till webbaserade tjänster. Medieverkstäderna genomförde flera seminarier, både i Västsverige och internationellt. Bl a genomfördes ett seminarium om New Art Media med medverkande från Medieverkstäderna och även Cecilia Parsberg, konstnär och professor vid Högskolan i Skövde, samt Petra Johansson från Borås Konsthall. Ett seminarium om Feature film production catalyzing social change and entrepreneurship hölls i Bangalore av Leif Eriksson från Medieverkstäderna och Shaker K Tahrer från Kultur- och Medieverkstäderna i Bergsjön. Nätverkstan streamade i realtid för första gången ett seminarium under Bok & Biblioteksmässan. Seminariet på Världskulturmuseet med författaren och nobelpristagaren (2010) Mario Vargas Llosa streamades av Nätverkstan. Verksamheten har under året byggt upp många viktiga samarbeten, bland de nya som etablerats under 2011 är t ex med Kultur- och Medieverkstäderna i Bergsjön, Gothenburg Film Studios och Högskolan för Film. I det nya projektet Nätverkstan Borderland, ett alternativt fönster för konstfilm kurerade Högskolan för Films nyutbildade kuratorer konstfilmer som visade på en första visning utanför restaurang Lagerhuset i början av september.

7 Ett annat viktigt samarbete är med Simon Worthington, från Mute Magasin och som tagit initiativ till Hybrid Publishing Consortium. Samarbetet innebar en rad seminarier i Göteborg och i Oslo där Simon Worthington diskuterade tidskrifter och den digitala utvecklingen. Tekniksidan stod som brukligt för teknisk support på våning tre och stod till tjänst för Göteborg Internationella Film Festival med uppkoppling i Lagerhuset under festivalen och konsulttjänster för systemutveckling. Det stora steget för tekniksidan är utvecklingen av den första appen, där teknik ingick i arbetsgruppen för projektet Samlade skrifter och ansvarade för appens tillkommande. Kulturföretagande Nätverkstan drog 2011 igång det nya projektet Knep kurs i kulturföretagande finansierat av ESFrådet. Projektet, som drivs , skapades på initiativ av Västra Götalandsregionen och hänger ihop med regionens större projekt Kvintessensen men är en egen oberoende del. Projektet är en kurs i kulturföretagande om sex tillfällen och fått har mycket positiv respons av deltagarna. Nätverkstan har träffat verksamma konstnärer i regionens alla hörn, allt från Skövde, Vänersborg, Lidköping och Gerlesborg till Göteborg, Borås, Uddebo och Ulricehamn. Följande bild visar Nätverkstans aktiva regionala arbete under 2011.

8 En rad utbildningar och workshops av dem Nätverkstan genomför i Sverige och internationellt handlar om just kulturföretagande. Detta är ett tydligt fokus för Nätverkstan där perspektivet är att utgå från den konstnärliga praktiken och den struktur man som konstnär verkar inom för att hitta vägar till att driva sitt frilansande i en positiv riktning. Nätverkstan färdigställde kunskapsöversikten Örnarna och myrstackarna. Vad vet vi om kulturnäringarna? i september Översikten skrevs på uppdrag av Västra Götalandsregionens tankesmedja Kombinator och handlade om att göra en översikt över kunskapsfältet kulturnäringar med tydliga rekommendationer till Västra Götalandsregionens utveckling inom detta fält. Nätverkstan driver bloggen för att lyfta perspektiv kring frågor om socialt och kulturellt entreprenörskap med Nätverkstans specifika hållning i dessa frågor, d v s lyfta det småskaliga, problematisera, ta med ett kritiskt perspektiv. Sidan är på engelska för att också kunna läsas av våra engelskspråikiga kollegor i världen. Sidan har sedan start haft besök och har i genomstnitt mellan besök i månaden. Under 2011 skrevs sextioett inlägg på bloggen. Internationellt Det internationella arbetet är en väsentlig och viktig del av Nätverkstans inriktning. Det handlar om utbyte av idéer, kunskap och inspiration, om kompetensutveckling och breddat perspektiv. De samarbeten Nätverkstan är delaktig i är långsiktiga. Vi har arbetat med flera av våra samarbetsparter i flera år. Arbetet med GoDown Arts Centre i Nariobi och Sian Prime på Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship, Goldsmiths, University of London fortsatte. Projektet omfattar att ta fram kursinnehåll och utveckla en längre utbildning, Capacity-building Program for Creative Entrepreneurs and Artists i Östafrika, baserad i Nairobi. Nätverkstan höll i en workshop för handledare och lärare i Nairobi i juni. I oktober reste en delegation på studiebesök och inspiration till London, Göteborg och Stockholm för att delta i utbildningsdelar på Goldsmiths, få endags utbildning i handledning på Kulturverkstan samt träffa aktörer i Göteborg och Stockholm som arbetar med konst, entreprenörskap, projektledning och liknande områden. Projektet finansierades till största delen av Svenska Institutet samt en mindre del av British Council. Nätverkstan har sedan 2009 arbetat med Västra Götalandsregionens utbyte med delstaten Karnataka i Indien. Vi var med och startade utbytet mellan kulturaktörer som nu vuxit och etablerats med flera aktörer inom olika konstområden i Västra Götaland och Karnataka. Nätverkstan arbetade framförallt vidare med systerorganisationen Namnätverkstan som bildades 2011 och var med att utveckla app version 1.0 till Ord&Bild.

9 Vi har under flera år varit medlemmar i det europeiska nätverket Encatc, där Nätverkstan både har suttit i styrelsen och varit ordförande för arbetsgruppen för utbildning och entreprenörskap. I oktober höll Nätverkstan ett seminarium på Encatcs årliga konferens, detta år i Helsingfors, om kulturnäringar. Vi var inbjudna till Tallinn, Estland, för att hålla ett endagsseminarium om kulturnäringar under våren samt en veckas utbildning i Konsten att leva på sin konst, en inbjudan från MA Cultural Management på Estonian Academy of Music and Theatre. Medieverkstäderna arbetade med ett projekt i samarbete med Center for Cultural Management i Lviv, vilket bl a resulterade i seminariet New Art Media. Samarbetet finansierades av Svenska Institutet. Nätverkstan var inbjuden att tala på en konferens arrangerad av Konsthögskolan i Belgrad och utbildningen MA Cultural Policy and Management. Vi var också inbjudna till Svenska Ambassadens initiativ Monday Club för att prata om Nätverkstan tillsammans med serbiska kulturaktörer. Vi arbetade med flera större och mindre projekt och inte minst studieresor för inspiration. I New York besökte vi Pratt Institute och Fractured Atlas, i Oslo det nya litteraturhuset och deltog på konferens om Framtidens kulturutviklere. Vi deltog i en liten arbetsgrupp inom workshops i konst och entreprenörskap i St Ives. Kulturverkstan deltog på Trans Europe Halles möte i Bordeaux, Samlade skrifter berättade om app-utveckling för tidskriftsredaktörer på Eurozines möte i Lintz och deltog på bokmässan i Frankfurt. Lagerhuset Nätverkstan delar lokaler med Tidskriftsverkstan, tidskrifterna Glänta, Ord&Bild och Paletten, Projekt Trappan, Kulturkraft Väst, Teatercentrum, Västsvensk Byggkonst och Sync projektledning. Tillsammans med verkstädernas medlemmar och Kulturverkstans sjuttio studenter skapas en dynamisk och intressant miljö. Under 2011 arrangerades av Göteborgs Kulturförvaltning olika arrangemang såsom spelningar, diskussionskvällar, dans och teater i Göteborgs Stads stora offentliga lokal i bottenplan i huset. Möjligheterna med Lagerhuset är enorma, både i inflöde av nya verksamheter och idéer samt ta vara på de initiativ, drivkraft och projekt som redan bedrivs i huset. För Nätverkstan innebar 2011 att vi kunde arrangera både seminarium och Kulturverkstans elevers presentationer i bottenplan. Ett annat exempel var den 15 november då Medieverkstäderna anordnade ett seminarium med anledning av Fängslade författares dag, något som blivit en tradition. Inbjudna var magasinet Filters redaktör

10 Mattias Göransson med anledning av de två svenska journalisterna Martin Schibbyes och Johan Perssons fängelsestraff i Addis Abeba och den syrisk-palestinska poeten Gayath Almadhoun. Nätverkstan ser nu fram emot fler samarbeten med Rum för ung kultur som öppnar sin verksamhet under 2012.

Förvaltningsberättelse 2010

Förvaltningsberättelse 2010 Förvaltningsberättelse 2010 När vi gick in i år 2010 hade kommuner och landsting runt om i Sverige slagit larm om stora neddragningar till följd av finanskrisen. Det rådde en allmän oro och stor osäkerhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2009

Förvaltningsberättelse 2009 Förvaltningsberättelse 2009 År 2009 var ett år full av aktivitet. Mängden projekt och uppdrag och den idoga utvecklingen av de tjänster Nätverkstan erbjuder visar på ett högt tempo. Vi arbetar kontinuerligt

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2012

Förvaltningsberättelse 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Kulturchock har rest land och rike runt för att lyfta fram kulturtidskrifterna i Sverige, Danmark och Norge. Aldrig har så många utåtriktade arrangemang genomförts under ett

Läs mer

Nätverkstan kultur i Väst AB. Förvaltningsberättelse 2008. Organisation och avdelningar. Verksamhet

Nätverkstan kultur i Väst AB. Förvaltningsberättelse 2008. Organisation och avdelningar. Verksamhet Nätverkstan kultur i Väst AB Box 311 20, SE-400 32 Göteborg Tel: +46-31-743 99 00 Fax: +46-31-743 99 06 natverkstan@natverkstan.net www.natverkstan.net Förvaltningsberättelse 2008 Verksamhet Bolaget registrerades

Läs mer

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016!

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! 1 ( 6) Ansökan om! Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! För några år sedan väcktes tanken av tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kultursekretariat att Nätverkstan

Läs mer

Förslag till fördelning av Internationella resestipendier

Förslag till fördelning av Internationella resestipendier Bilaga 1 Tjänsteutlåtande Datum 2011-04-26 Diarienummer KUN 59-2011 Kultursekretariatet Handläggare Rolf Malm Telefon 0708-275185 E-post rolf.malm@vgregion.se Förslag till fördelning av Internationella

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV 2013-02-21 1 (5) Tillväxtverket Ärendeid: 00164872 Diarienummer: 2011004691 Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV l. l Fokus: Pedagogisk utveckling i fokus I verksamhetsberättelsen 2013

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Estetiska programmet musik

Estetiska programmet musik Val till årskurs 2 Estetiska programmet musik Jag väljer musikfördjupning Jag väljer musikal Jag väljer musikproduktion Musik Du erbjuds fördjupad undervisning på två intrument/sång. Vi samarbetar även

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

FÖRENINGEN POPKOLLO GÖTEBORGs VERKSAMHETSPLAN 2016-2018. Mål

FÖRENINGEN POPKOLLO GÖTEBORGs VERKSAMHETSPLAN 2016-2018. Mål FÖRENINGEN POPKOLLO GÖTEBORGs VERKSAMHETSPLAN 2016-2018 Popkollo Göteborg är en förening som bedriver musikverksamhet för tjejer/transpersoner. Vi är en del i den rikstäckande organisationen Popkollo,

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Share Music Sweden Verksamhetsberättelse 2010

Share Music Sweden Verksamhetsberättelse 2010 Share Music Sweden Verksamhetsberättelse 2010 SHAREMUSIC SWEDEN Inledning Det gångna året 2010 har inneburit både stor uppmuntran och en stor förändring. Vi vann AMI Awards utmärkelse inom kategorin dans!

Läs mer

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Uppdrag och organisation Resurser Stipendier & bidrag Att ansöka Kriterier Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 DISPOSITION STYRDOKUMENT KULTURENS INFRASTRUKTUR KULTURNÄMNDENS ARBETSSÄTT KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING UTVECKLING KONST- OCH

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus KOMMUNAL LÄRARFÖRBUNDET 2009-03-18 Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus Bakgrund Samarbetet mellan Lärarförbundet och Kommunal inleddes 2003 med en gemensam skrivelse med anledning av

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Historik Korta vägen År 2000-2002 - Tre ESF finansierade projekt startas i Västra Götland:

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Slutrapport av projekt Barns väntan

Slutrapport av projekt Barns väntan Slutrapport av projekt Barns väntan Projekt Barns väntan har under 2005 arbetat med barn och ungdomar som ensamma, utan anhöriga, kommer till Sverige för att söka asyl. Västra Götalands kulturnämnd har

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 mälardalens frilansklubbs årsmöte 9/2 2015 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-15 sammansättning av styrelsen Gert Lundstedt ordförande Elisabet Wahl vice ordförande och upphovsrättsansvarig

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Nätbaserad bedömning Nätbaserad bedömning Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 1 (5) Projektplan mini. Nätbaserad bedömning

Nätbaserad bedömning Nätbaserad bedömning Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 1 (5) Projektplan mini. Nätbaserad bedömning Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 1 (5) Projektplan mini Filnamn 1.0 Projektplan Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 2 Plan...

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Curriculum Bachelor of Fine Arts in Theatre with Specialization in Acting,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2015 INLEDNING Neutral ungdom är en idrotts- och kulturförening i norra Biskopsgården. Verksamheten omfattar allt från läxhjälp till filmvisningar, samhällsinformation och olika

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Kulturentreprenörskap

Kulturentreprenörskap Kulturentreprenörskap Din väg in i kultursektorn Fotografi: Evelina Liliequist Varför du ska läsa kulturentreprenörskap! Programmet för kulturentreprenörskap riktar sig till dig som vill starta företag

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM

Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst På det treåriga Skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö utbildas skådespelare till teater,

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

2. Kulturpolitiska prioriteringar

2. Kulturpolitiska prioriteringar 2. Kulturpolitiska prioriteringar 2A. Stärkt kulturell infrastruktur 2B. Förbättrade villkor för konstnärligt skapande 2C. Kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga 2D. Ökad tillgång och tillgänglighet

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

VERKSAMHETEN UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET. Christine och Göran Schildts stiftelse

VERKSAMHETEN UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET. Christine och Göran Schildts stiftelse Christine och Göran Schildts stiftelse VERKSAMHETEN 2013 1 UTSTÄLLNINGSVERKSAMHET Grand Tour 2011 I utställningen ingick teckningar gjorda inom ramen för Finlands Rom-instituts kurs för arkitektstuderande.

Läs mer

Reell - Regionalt entreprenöriellt livslångt lärande

Reell - Regionalt entreprenöriellt livslångt lärande 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer UC/Regional samverkan 2013-05-04 RS130148 Rutger Herlin/Utvecklingsledare Skola/Utbildning 070 570 44 43 Regionstyrelsen Reell - Regionalt entreprenöriellt livslångt

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20

Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Nätverksträff ungdomsbibliotekarier, Skövde 2015-05-20 Deltagare andrea.haglund@uddevalla.se annette.olsson@harryda.se cecilia.gronholm@kungalv.se charlott.hjalm@gotene.se elin.boardy@lerum.se elin.a.johansson@toreboda.se

Läs mer

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare

En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare En betraktelse kring form som syftar till att stärka samverkan mellan forskning och beslutsfattare Iréne Bernhard Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap Högskolan Väst, Trollhättan irene.bernhard@hv.se

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Sista ansökningsdag 1 maj 2012

Sista ansökningsdag 1 maj 2012 Kreativ fotografi Kurs i fotografi 9 veckor 2012/2013 Kreativ fotografi Kreativ fotografi utvecklar bildseende och kreativ förmåga Kreativ fotografi är en högskoleförberedande fotokurs för dig som vill

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Rapport: Civilförsvarsförbundets internationella insatser 1996 2007. Estland Lettland Litauen Polen Ryssland Ukraina

Rapport: Civilförsvarsförbundets internationella insatser 1996 2007. Estland Lettland Litauen Polen Ryssland Ukraina Rapport: Civilförsvarsförbundets internationella insatser 1996 2007 Estland Lettland Litauen Polen Ryssland Ukraina Augusti 2007 Förord Det är med stolthet jag överlämnar denna redogörelse för Civilförvarsförbundets

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-7914 Ansökan avser tiden 070101-070630. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

1 av 5 2014-02-28 15:54

1 av 5 2014-02-28 15:54 1 av 5 2014-02-28 15:54 Malmö stad Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Skicka vidare Prenumerera Sluta prenumerera DELA DETTA UTSKICK Vi skriver januari 2014 och du läser

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Campus Värnamo 2015. Bakgrund

Campus Värnamo 2015. Bakgrund Datum 2011-01-27 Dnr 2010.192 Kommunledningskontoret Campus Värnamo Kommunstyrelsen Campus Värnamo 2015 Bakgrund Campus Värnamo startade sin verksamhet höstterminen 2007. Hösten 2006 och våren 2007 var

Läs mer

Projektbeskrivning - Nya grannar

Projektbeskrivning - Nya grannar Vad/ändring version av vem När Projektbeskrivning klar 0.1 KVgruppen 20100921 Revidering Projektbeskrivning 0.2 KVgruppen 20100924 Revidering Projektbeskrivning 0.3 Joel & Micke 20101019 Revidering Projektbeskrivning

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier

Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier Mediekompetens och digital kompetens samhälle och skola utvecklas med IT och medier når bättre uppfyllelse av kunskapsmålen. Dagens ungdomar lever i en värld där kommunikation och samspel med digital teknik

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland En samverkansplattform för industrisamhällets omvandling i Västra Götaland Uppbyggnadsfas

Industrimuseum Västra Götaland En samverkansplattform för industrisamhällets omvandling i Västra Götaland Uppbyggnadsfas Industrimuseum Västra Götaland En samverkansplattform för industrisamhällets omvandling i Västra Götaland Uppbyggnadsfas 2014-2016. EXTERNA MÅLGRUPPER Vi som ingår i nätverket Industrimuseum VG idag SAMVERKANS-

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

Stämmer adressuppgifterna på vår hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej

Stämmer adressuppgifterna på vår hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej From: Netigate Sent: den 17 augusti 2015 18:15:06 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014/2015 Answers submitted by i_laha@yahoo.com 8/17/2015 6:15:05 PM (03:59:03) Adress-

Läs mer

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013 KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-10-29 Handläggare: Monica Christensen Luotsinen Nadja Åhlström Kerstin Gustafsson Robert Brodén Christoffer Reichenberg Andersson

Läs mer

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap TRANSFER: CIRKUS & MANAGEMENT ETT UTBILDNINGSPROJEKT Som ett led i forskningsprojektet, och som en utveckling av undervisningen på respektive högskola, beslöt vi att se vad som hände om vi sammanförde

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer