Förvaltningsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse 2011"

Transkript

1 Förvaltningsberättelse 2011 År 2011 var på många sätt ett expansivt år för Nätverkstan. Vi fick nya projekt, som t ex det ESFfinansierade Knep kurs i kulturföretagande och projektet Samlade skrifter tog flera utvecklingssteg framåt. Små förlag anslöt sig till systemet i en försiktig men nyfiken anda. Nätverkstan utvecklade Sveriges första applikation (app) för Iphone och Ipad för kulturtidskrifter. Tidskriften Ord&Bilds app går nu att ladda ner i App-store. Nätek bedrev ett aktivt kommissions- och prenumerationsregisterarbete och inte minst att enträget syndliggöra tidskrifterna i Sverige genom att delta på mässor, festivaler och arrangera program. Bokföringen fortsatte att utveckla sina tjänster, införa nytt lönesystem och vi hade under året fyrtiosex redovisningskunder inom teater, dans, miljö, tidskrifter och film. Medieverkstäderna arbetade fram en helt ny webbsida baserad på Wordpressformat och Kulturverkstan antog trettiofem studenter i augusti och arbetade under sin första termin med sex olika projekt i samarbete med uppdragsgivare i kultur- och näringsliv i Göteborg. Vårt internationella arbete var aktivt med flera olika samarbetsparter såsom GoDown Arts Centre i Nairobi (Kenya), film- och kulturaktörer i Bangalore (Indien), workshop med kulturaktörer i Belgrad (Serbien) och Lviv (Ukraina) och fortsatt engagemang i det europeiska nätverket Encatc. Nätverkstan hade under året 13 heltidstjänster, 18 personer anställda, varav 11 kvinnor samt 7 män. Bolaget omsatte drygt 12,3 mnkr. Personal och aktiviteter Nätverkstan delar sedan år 2009 ut två utvecklingsstipendier till anställda för personlig och yrkesmässig kompetensutveckling. År 2011 gick det ena till Carl Forsberg för utveckling av Medieverkstädernas hemsida. Idén var att lära sig mer om dessa tekniska verktyg som ger möjlighet att ganska lätt bygga bra och lätthanterliga webbsidor och samtidigt förbättra Medieverkstädernas webbplats till att bli en alltmer community-baserad plats för verkstädernas medlemmar. Det andra stipendiet gick till Karin Dalborg och en studieresa till Bangalore. Nätverkstan har under flera år haft utbyte med Bangalore, vi var med och byggde upp det lyckade samarbetet mellan kulturaktörer i Karnataka och Västra Götalandsregionen som etablerades 2009.

2 Vi arrangerade som brukligt en Kick-off på Handelsman Flink på Flatön med Nätverkstans alla anställda. Tillfället ger möjlighet att under ett lunch-till-lunchmöte diskutera och fördjupa oss i frågor och inte minst ha roligt med tipsrunda innehållande bland annat tandemcykeltävling och krabbfiske. Vi genomförde fem personalmöten och två utbildningsdagar; en om svåra samtal och en i första hjälpen. Båda kurserna hölls av Röda Korset. Vi höll fyra framtidsspaningar där vi gjorde just spaningar om framtiden och lyfte viktiga händelser vi tror kommer att ha betydelse för vår verksamhet. Vi införde 2011 ett nygammalt ansvarsområde med en personalsamordnare som har hand om personalfrågor som rör anställningskontrakt, arbetsmiljöfrågor, krisberedskap och utbildningsinsatser. Styrelsen beslutade om att inrätta en vice VD-tjänst. Nätverkstan blev år 2011 återigen miljödiplomerad. Vi blev omdiplomerade för tre år framöver, vilket är det bästa betyg man kan få. Vi har också drivit ett ambitiöst miljöarbete med nio arbetsmöten, sex personer har deltagit på miljöutbildning (alla ny- och projektanställda skickas) och ordnat två workshops och föreläsningar för anställda och studenter. Styrelsen beslutade om en Kommunikationspolicy och en revidering av Jämställdhetspolicyn som innebar att perspektivet breddades till en Likabehandlings- och jämställdhetspolicy. Nätverkstan Ekonomitjänst Nätek är en avdelning med flera tjänster under sitt tak; prenumerationsregister, kommissionsförsäljning av tidskrifter, redovisning och projektet Samlade skrifter. I juni fick kommissionsförsäljningen besked från Kulturrådet om 1,3 miljoner kronor för årets verksamhet i det vi kallar Kulturchock. Vi deltog, arrangerade och fanns på plats med våra tidskrifter på fler än tio festivaler eller evenemang, vilket innebär att vi deltog bland annat under Göteborg Internationella Film Festival, Textival, Umeå Littfest, Malmö Kulturfestival, Rönnells, Spättans Antikvariat, Filmform, Tempo Dokumentärfilsfestival. Under Bok och Bibliotek i Norden slog vi rekord med 115 tidskrifter i montern. Vi hjälpte under året 101 tidskrifter med prenumerationshantering och kommissionsförsäljning till 404 återförsäljare. Det har varit förändringar inom tidskriftsvärlden, vilket inneburit att några tidskrifter fallit ifrån och andra har tillkommit. Nya tidskrifter i kommissionstjänsten var Nya Argus Forsking & Framsteg, Kurage, Fienden, Ikaros, Education & Sustainability, Sans, Utopi, Fotografisk Tidskrift och Tidskrift för Genusvetenskap. På prenumerationssidan tillkom Kurage, Education & Sustainability,

3 Faktum Skåne, Tidskrift för Genusvetenskap och Orekster Journalen. Vi gjorde redovisning för fyrtiosex kunder, organisationer inom dans, teater, miljö, tidskrifter och film. Nätverkstan arbetade vidare med att etablera projektet Samlade skrifter med en bokhandel, distributionskanal och med målsättningen att utgöra en resurs för tidskriftsredaktörer, författare och förlagsägare i att tillgängliggöra tryckt text i digitala format. Under 2011 utvecklade Nätverkstan den första appen för Sveriges äldsta tidskrift, Nyaste tekniken i äldsta tidskriften som man skrev i en notis i SvD Kultur (16 maj 2011). Appen togs fram i samarbete med Ord&Bild, Namnätverkstan i Bangalore och Dinimo i Oslo. Den presenterades för Europeiska tidskriftsredaktörer på en konferens arrangerad av Eurozine i Lintz och intresset var stort. Det var en stor dag för Nätverkstan när appen äntligen kunde laddas ner från App Store till Ipad och Iphone. Tekniken är byggd för att vara enkel och på ett lätthanterligt sätt och för i dessa sammanhang blygsam summa kunna justeras efter små kulturtidskrifters behov.

4 Näteks aktiviteter syns i följande kulturchocksgeografi för

5 Nätverkstan Utbildning Nätverkstan Utbildning är en avdelning som växer och vi genomför fler och fler utbildningsprojekt i samarbete med universitet, högskola och andra parter. Kulturverkstan, som är den tvååriga utbildning Nätverkstan drivit sedan 1999, fortsätter att röna framgångar Vid en mätning av de studenter som tog examen i juni 2011 hade 82% arbete eller drev egen verksamhet inom det område de utbildats till. I augusti 2011 antogs en ny klass med trettiofem studenter. Kulturverkstans ledningsgrupp utökades med två nya ledamöter; en representant från Selam i Stockholm och en från Moriska i Malmö. Kulturverkstan påbörjade 2010 arbetet med att studenterna under den första terminen arbetar med projekt i samarbete med aktörer i kultur- och samhällsliv utanför utbildningen. Det har resulterat i spännande projektarbetet om verkliga frågor som projektägarna vill ha belysta på olika sätt. Under 2011 samarbetade Kulturverkstan med Hyresgästföreningen och Parken i Eriksbo, Göteborgs Stads Parkerings AB, Rum för ung kultur, Tre Stiftelser, Röda Sten och Alla har en historia att berätta. Projektarbetena presenterades och gestaltades på olika sätt både i offentliga presentationer i Lagerhuset och i samarbete med respektive uppdrag. Det var också dags igen att i september skicka en ny ansökan till Yrkeshögskolan om nya omgångar av utbildningen. Ansökan skickades in och visade på det enorma kontaktnät och stöd som utbildningen har i kultur- och samhällsliv i Sverige och internationellt. Vi arbetade vidare med Göteborgs Universitet i olika former. Nätverkstan höll i en kurs i presentationsteknik på Högskolan för Fotografi under våren, i en handledarutbildning för lärare på Konstnärlig Fakultet och fortsatt arbete med kursutveckling av 15 poängskursen Entreprenörskap för konsten i samarbete med Högskolan för Scen och Musik. Institutionen för Kulturvård bad Nätverkstan att hålla i delkursen Ledarskap och projektledning (15 poäng) i utbildningen Kanditatprogram i kulturvård med inriktning mot ledarskap i slöjd och kulturhantverk hösten Projektet Culture Leadership Award in Sweden (CLAS) levde vidare med en interimstyrelse med Sune Nordgren i spetsen. Den 27 maj höll Nätverkstan i samarbete med Kulturhuset och Hanaholmens kulturcenter i Helsingfors ett seminarium om kulturledarskap på Kulturhuset i Stockholm med Venu Dhupa. Seminariet hölls därefter även i Helsingfors.

6 Nätverkstan var även inbjuden som talare vid seminarier och konferenser och höll i kortkurser, i ett urval höll vi t ex den april i en kurs i projektmetodik på Kungliga Biblioteket i Stockholm, var inbjudna att träffa lärare på Dans- och Teaterhögskolan i Stockholm för att diskutera kulturella och kreativa näringar och till Göteborgs Stadsteaters konstnärliga råd i samma fråga. Medieverkstäderna och Teknik Medieverkstädernas uppdrag är att arbeta enligt det kulturstrategiska uppdrag verksamheten har från Västra Götalandsregionen. Under 2011 genomfördes en upprustning av Videostudion med investeringar i HD-specificerad DSLR-kamera samt digital ljudutrustning, vilket ökat intresset markant för att använda studion. Numera hittar man t ex Joni Hultunen och Henrik Höglind (Henry&Jones) i studion där de redigerar sångerskan Jaquees musikvideo och regissören Fredrik Egerstrand som arbetar med musikfilmen om George Riedel. Freja Havesang, musiker, filmare och arkitekt, arbetade med sin utställning Hear me Philomelas sång i studion. Videostudion hade under 2011 trettioåtta aktiva medlemmar. En stor satsning under året var att göra om Medieverkstädernas hemsida till en dynamisk Wordpressbaserad sida kopplad till sociala medier som ger möjlighet för medlemmar att bygga egna webbsidor och också förbereder för en rad nya digitala möjligheter. Denna togs i bruk i början av 2012 och innebär en helt ny möjlighet för medlemmar att på ett enkelt och billigt sätt få tillgång till webbaserade tjänster. Medieverkstäderna genomförde flera seminarier, både i Västsverige och internationellt. Bl a genomfördes ett seminarium om New Art Media med medverkande från Medieverkstäderna och även Cecilia Parsberg, konstnär och professor vid Högskolan i Skövde, samt Petra Johansson från Borås Konsthall. Ett seminarium om Feature film production catalyzing social change and entrepreneurship hölls i Bangalore av Leif Eriksson från Medieverkstäderna och Shaker K Tahrer från Kultur- och Medieverkstäderna i Bergsjön. Nätverkstan streamade i realtid för första gången ett seminarium under Bok & Biblioteksmässan. Seminariet på Världskulturmuseet med författaren och nobelpristagaren (2010) Mario Vargas Llosa streamades av Nätverkstan. Verksamheten har under året byggt upp många viktiga samarbeten, bland de nya som etablerats under 2011 är t ex med Kultur- och Medieverkstäderna i Bergsjön, Gothenburg Film Studios och Högskolan för Film. I det nya projektet Nätverkstan Borderland, ett alternativt fönster för konstfilm kurerade Högskolan för Films nyutbildade kuratorer konstfilmer som visade på en första visning utanför restaurang Lagerhuset i början av september.

7 Ett annat viktigt samarbete är med Simon Worthington, från Mute Magasin och som tagit initiativ till Hybrid Publishing Consortium. Samarbetet innebar en rad seminarier i Göteborg och i Oslo där Simon Worthington diskuterade tidskrifter och den digitala utvecklingen. Tekniksidan stod som brukligt för teknisk support på våning tre och stod till tjänst för Göteborg Internationella Film Festival med uppkoppling i Lagerhuset under festivalen och konsulttjänster för systemutveckling. Det stora steget för tekniksidan är utvecklingen av den första appen, där teknik ingick i arbetsgruppen för projektet Samlade skrifter och ansvarade för appens tillkommande. Kulturföretagande Nätverkstan drog 2011 igång det nya projektet Knep kurs i kulturföretagande finansierat av ESFrådet. Projektet, som drivs , skapades på initiativ av Västra Götalandsregionen och hänger ihop med regionens större projekt Kvintessensen men är en egen oberoende del. Projektet är en kurs i kulturföretagande om sex tillfällen och fått har mycket positiv respons av deltagarna. Nätverkstan har träffat verksamma konstnärer i regionens alla hörn, allt från Skövde, Vänersborg, Lidköping och Gerlesborg till Göteborg, Borås, Uddebo och Ulricehamn. Följande bild visar Nätverkstans aktiva regionala arbete under 2011.

8 En rad utbildningar och workshops av dem Nätverkstan genomför i Sverige och internationellt handlar om just kulturföretagande. Detta är ett tydligt fokus för Nätverkstan där perspektivet är att utgå från den konstnärliga praktiken och den struktur man som konstnär verkar inom för att hitta vägar till att driva sitt frilansande i en positiv riktning. Nätverkstan färdigställde kunskapsöversikten Örnarna och myrstackarna. Vad vet vi om kulturnäringarna? i september Översikten skrevs på uppdrag av Västra Götalandsregionens tankesmedja Kombinator och handlade om att göra en översikt över kunskapsfältet kulturnäringar med tydliga rekommendationer till Västra Götalandsregionens utveckling inom detta fält. Nätverkstan driver bloggen för att lyfta perspektiv kring frågor om socialt och kulturellt entreprenörskap med Nätverkstans specifika hållning i dessa frågor, d v s lyfta det småskaliga, problematisera, ta med ett kritiskt perspektiv. Sidan är på engelska för att också kunna läsas av våra engelskspråikiga kollegor i världen. Sidan har sedan start haft besök och har i genomstnitt mellan besök i månaden. Under 2011 skrevs sextioett inlägg på bloggen. Internationellt Det internationella arbetet är en väsentlig och viktig del av Nätverkstans inriktning. Det handlar om utbyte av idéer, kunskap och inspiration, om kompetensutveckling och breddat perspektiv. De samarbeten Nätverkstan är delaktig i är långsiktiga. Vi har arbetat med flera av våra samarbetsparter i flera år. Arbetet med GoDown Arts Centre i Nariobi och Sian Prime på Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship, Goldsmiths, University of London fortsatte. Projektet omfattar att ta fram kursinnehåll och utveckla en längre utbildning, Capacity-building Program for Creative Entrepreneurs and Artists i Östafrika, baserad i Nairobi. Nätverkstan höll i en workshop för handledare och lärare i Nairobi i juni. I oktober reste en delegation på studiebesök och inspiration till London, Göteborg och Stockholm för att delta i utbildningsdelar på Goldsmiths, få endags utbildning i handledning på Kulturverkstan samt träffa aktörer i Göteborg och Stockholm som arbetar med konst, entreprenörskap, projektledning och liknande områden. Projektet finansierades till största delen av Svenska Institutet samt en mindre del av British Council. Nätverkstan har sedan 2009 arbetat med Västra Götalandsregionens utbyte med delstaten Karnataka i Indien. Vi var med och startade utbytet mellan kulturaktörer som nu vuxit och etablerats med flera aktörer inom olika konstområden i Västra Götaland och Karnataka. Nätverkstan arbetade framförallt vidare med systerorganisationen Namnätverkstan som bildades 2011 och var med att utveckla app version 1.0 till Ord&Bild.

9 Vi har under flera år varit medlemmar i det europeiska nätverket Encatc, där Nätverkstan både har suttit i styrelsen och varit ordförande för arbetsgruppen för utbildning och entreprenörskap. I oktober höll Nätverkstan ett seminarium på Encatcs årliga konferens, detta år i Helsingfors, om kulturnäringar. Vi var inbjudna till Tallinn, Estland, för att hålla ett endagsseminarium om kulturnäringar under våren samt en veckas utbildning i Konsten att leva på sin konst, en inbjudan från MA Cultural Management på Estonian Academy of Music and Theatre. Medieverkstäderna arbetade med ett projekt i samarbete med Center for Cultural Management i Lviv, vilket bl a resulterade i seminariet New Art Media. Samarbetet finansierades av Svenska Institutet. Nätverkstan var inbjuden att tala på en konferens arrangerad av Konsthögskolan i Belgrad och utbildningen MA Cultural Policy and Management. Vi var också inbjudna till Svenska Ambassadens initiativ Monday Club för att prata om Nätverkstan tillsammans med serbiska kulturaktörer. Vi arbetade med flera större och mindre projekt och inte minst studieresor för inspiration. I New York besökte vi Pratt Institute och Fractured Atlas, i Oslo det nya litteraturhuset och deltog på konferens om Framtidens kulturutviklere. Vi deltog i en liten arbetsgrupp inom workshops i konst och entreprenörskap i St Ives. Kulturverkstan deltog på Trans Europe Halles möte i Bordeaux, Samlade skrifter berättade om app-utveckling för tidskriftsredaktörer på Eurozines möte i Lintz och deltog på bokmässan i Frankfurt. Lagerhuset Nätverkstan delar lokaler med Tidskriftsverkstan, tidskrifterna Glänta, Ord&Bild och Paletten, Projekt Trappan, Kulturkraft Väst, Teatercentrum, Västsvensk Byggkonst och Sync projektledning. Tillsammans med verkstädernas medlemmar och Kulturverkstans sjuttio studenter skapas en dynamisk och intressant miljö. Under 2011 arrangerades av Göteborgs Kulturförvaltning olika arrangemang såsom spelningar, diskussionskvällar, dans och teater i Göteborgs Stads stora offentliga lokal i bottenplan i huset. Möjligheterna med Lagerhuset är enorma, både i inflöde av nya verksamheter och idéer samt ta vara på de initiativ, drivkraft och projekt som redan bedrivs i huset. För Nätverkstan innebar 2011 att vi kunde arrangera både seminarium och Kulturverkstans elevers presentationer i bottenplan. Ett annat exempel var den 15 november då Medieverkstäderna anordnade ett seminarium med anledning av Fängslade författares dag, något som blivit en tradition. Inbjudna var magasinet Filters redaktör

10 Mattias Göransson med anledning av de två svenska journalisterna Martin Schibbyes och Johan Perssons fängelsestraff i Addis Abeba och den syrisk-palestinska poeten Gayath Almadhoun. Nätverkstan ser nu fram emot fler samarbeten med Rum för ung kultur som öppnar sin verksamhet under 2012.

Förvaltningsberättelse 2010

Förvaltningsberättelse 2010 Förvaltningsberättelse 2010 När vi gick in i år 2010 hade kommuner och landsting runt om i Sverige slagit larm om stora neddragningar till följd av finanskrisen. Det rådde en allmän oro och stor osäkerhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2009

Förvaltningsberättelse 2009 Förvaltningsberättelse 2009 År 2009 var ett år full av aktivitet. Mängden projekt och uppdrag och den idoga utvecklingen av de tjänster Nätverkstan erbjuder visar på ett högt tempo. Vi arbetar kontinuerligt

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2012

Förvaltningsberättelse 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Kulturchock har rest land och rike runt för att lyfta fram kulturtidskrifterna i Sverige, Danmark och Norge. Aldrig har så många utåtriktade arrangemang genomförts under ett

Läs mer

Nätverkstan kultur i Väst AB. Förvaltningsberättelse 2008. Organisation och avdelningar. Verksamhet

Nätverkstan kultur i Väst AB. Förvaltningsberättelse 2008. Organisation och avdelningar. Verksamhet Nätverkstan kultur i Väst AB Box 311 20, SE-400 32 Göteborg Tel: +46-31-743 99 00 Fax: +46-31-743 99 06 natverkstan@natverkstan.net www.natverkstan.net Förvaltningsberättelse 2008 Verksamhet Bolaget registrerades

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Sista ansökningsdag 1 maj 2012

Sista ansökningsdag 1 maj 2012 Kreativ fotografi Kurs i fotografi 9 veckor 2012/2013 Kreativ fotografi Kreativ fotografi utvecklar bildseende och kreativ förmåga Kreativ fotografi är en högskoleförberedande fotokurs för dig som vill

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-7914 Ansökan avser tiden 070101-070630. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

KULTURCHOCK. Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring. Årsrapport 2012

KULTURCHOCK. Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring. Årsrapport 2012 KULTURCHOCK Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring Årsrapport 2012 Den senaste tillskottet av tryckta kulturtidskrifter i Sverige är den fina litteraturtidskriften Const Literary (P)review som

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Verksamhetsplan år 2009

Verksamhetsplan år 2009 Verksamhetsplan år 2009 Tidskriftsverkstaden i Öst orgnr: 769607-3134 Verksamheten Tidskriftsverkstadens basverksamhet består i att tillhandahålla medlemmar teknik, support, utbildning och information

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Historik Korta vägen År 2000-2002 - Tre ESF finansierade projekt startas i Västra Götland:

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007 Konstnärliga uttryck Kurser i Vadstena sommaren 2007 Bygga historisk utställning, 5 poäng Kursen vänder sig till både yrkesverksamma inom utställningsområdet och studenter på linjer som har utställningsmediet

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område.

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. Niels Bohr, 1885 1962 Foto: Fredrik Funck / Pressens Bild Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning 352

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Creative Force Västra Balkan

Creative Force Västra Balkan Dokument: Beslutslista Datum: 2012.05.28 Dnr: 00359/2012 Sida: 1 (3) Creative Force Västra Balkan beviljade stöd 2012-05-07 Organisation Stöd till Land Belopp Bang (00600/2012) feministisk kultur och debatt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Protokoll Revästs styrelsemöte på Mölndals Museum den 1 december 2003

Protokoll Revästs styrelsemöte på Mölndals Museum den 1 december 2003 Protokoll Revästs styrelsemöte på Mölndals Museum den 1 december 2003 Närvarande: Bo Antoni, Göteborgs stad Olof Blomqvist, högskolan Trollhättan/Uddevalla Lisette Daneberg, Sif Göteborg Marianne Josefson,

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Designinkubatorn Nova Iskra, Belgrad, Serbien.

Designinkubatorn Nova Iskra, Belgrad, Serbien. Maria Skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm Tel: 08 50 65 50 00 / Fax: 08 50 65 50 90 info@iaspis.se / www.iaspis.se Designinkubatorn Nova Iskra, Belgrad, Serbien. Konstnärsnämnden utlyser ett designresidens

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

My Lindh Nordiska Panoraman

My Lindh Nordiska Panoraman My Lindh Nordiska Panoraman Redovisning IASPIS Internationellt kulturutbyte Slakthusateljéerna + Air d Islande i samarbete med Skaftfell Center of Visual Art, Seidisfjördur, Island 28 juli - 10 augusti

Läs mer

RAPPORT. Landart och leder. Processledare: Anita Larsson Modin Dokumentation: Anna-Lena Carlsson

RAPPORT. Landart och leder. Processledare: Anita Larsson Modin Dokumentation: Anna-Lena Carlsson RAPPORT Landart och leder Processledare: Anita Larsson Modin Dokumentation: Anna-Lena Carlsson landart och leder Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang Fotograf: Mats Nordlund Landart och leder Bakgrund Västarvet

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13

Marie Bergdahl. Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 Bilaga 2. Göteborg 2010-03-13 CV Marie Bergdahl Marie Bergdahl Tel. hem: 031-18 42 85 Spaldingsgatan 9 Tel arb: 031-705 17 08 412 59 Göteborg Mob.: 0702-55 72 39 Personnr: 650824-2408 E-post: mia.bergdahl@gmail.com

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Moderna Museet Malmö / Gisela Fleischer bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer