Förvaltningsberättelse 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse 2010"

Transkript

1 Förvaltningsberättelse 2010 När vi gick in i år 2010 hade kommuner och landsting runt om i Sverige slagit larm om stora neddragningar till följd av finanskrisen. Det rådde en allmän oro och stor osäkerhet kring hur världens ekonomi skulle återhämta sig. Det påverkar också en kulturorganisation i Göteborg, men trots många omgivande osäkerhetsfaktorer var 2010 ett år fullt av aktivitet, projekt och utveckling av ny verksamhet. Nya tidskrifter tillkom där andra föll ifrån. Nya samarbeten har startats. Bolaget hade under året 12,4 heltidstjänster, 20 personer anställda, varav 60% kvinnor samt 40% män. Bolaget omsatte drygt XX mkr. Personal och aktiviteter Engagemang hos anställda är avgörande för Nätverkstan och att ta tillvara den resurs anställda och dess kompetens utgör är centralt. Personalmöten, after work och kick-offer är viktiga tillfällen då hela gruppen samlas. Under 2010 har vi genomfört dessa som tidigare år. På årets kick-off var utbildningsledaren Kent R Andersson inbjuden och framtida visioner diskuterades. Två endags utbildningstillfällen har hållits, en om säljprocessen av Hilma Öborn, en av David Karlsson och hans bok En kulturutredning: pengar, konst och politik. Nätverkstan ställer höga krav på anställda i förmåga att vara flexibla, se möjligheter och pröva andra perspektiv. För att uppmuntra detta beslutades under 2009 att införa utvecklingsstipendier till anställda på Nätverkstan. Ett sådan delades för 2010 ut till Christian Stensöta som fick tillfälle att åka på konferens för datasbasutvecklare i San Diego, USA. Konferensen är en årlig konferens, Filemaker DevCon, och samlade över tusen entusiaster inom fältet. Nätverkstan instiftade år 2009 även Stipendium i Lars Lövheims minne, detta planeras att delas ut 2011.

2 Nätverkstan fortsatte att utveckla den egna webbsidan. Ett stort steg togs 2010 för att skapa en väl fungerande webbsida. Nätverkstan blev återigen miljödiplomerad 2009, något vi är stolta över, och 2010 fokuserades arbetet med att följa upp miljöplanen och sätta nya mål för kommande år. Vi delar numera lokal med flera andra verksamheter, vilket skapar en spännande mötesplats med inflöde av idéer, perspektiv, synpunkter och kritiskt tänkande. Bokförlaget Kabusa finns på våning 3 och inom Nätverkstans väggar delar vi plats med tidskrifterna Ord&Bild, Paletten och Glänta, Tidskriftsverkstan i Väst, projekt Trappan, Teatercentrum, Västsvensk Byggkonst och Sync Projektledning. Under 2010 tillkom projektet Kulturkraft Väst. Kvalitetssäkring sker kontinuerligt på Nätverkstan genom uppföljning av verksamhetsplan, budget och policydokument i ledningsgrupp och med rapportering till styrelse. Nätverkstan Ekonomitjänst Nätverkstan Ekonomitjänst (Nätek) arbetar med kommissionsförsäljning av tidskrifter och att utöka antal återförsäljare för våra tidskrifter. Ett önskemål från Kulturrådet var att lägga större fokus på denna basverksamheten, vilket ledde till något mindre betoning på att synliggöra tidskrifter och marknadsföra dessa än tidigare år. Det är dock viktigt för verksamheten, Kulturchock, att arbeta med synlighet för tidskrifterna. Det är genom personlig kontakt och att möta tidskrifter i olika sammanhang som återförsäljares intresse väcks. Kulturchock deltar på flera festivaler såsom Göteborgs Internationella Film Festival, Textival och Umeå Littfest. Den rosa rör-utställningen om tidskrifter som gjorde succé i biblioteksvärlden under avslutades. Totalt 18 platser har haft utställningen under Nätek deltog som vanligt på Bok & Bibliotek i Norden i september med 81 tidskrifter. Den årliga festen som arrangeras med Glänta och Föreningen för Sveriges tidskrifter var som vanligt populär. Nätek hade 397 återförsäljare i sitt nätverk samt arbetade med 96 tidskrifter i kommissionstjänsten. Nätverkstan erbjuder redovisningstjänster för kulturorganisationer och tidskrifter. Under 2010 effektiviserades och utvecklades denna verksamhet och en marknadsföringsinsats genomfördes. Vi har under året fått in nio nya kunder, bland annat Simulator, Ful, Consumentor och Impex. Vår egen registerhantering är en stor del av verksamheten som erbjuder hjälp medlems- och prenumerationsregister till 48 tidskrifter. Projektet den Långa svansen är ett av de stora projekten på Nätverkstan. Projektet, som numera går under namnet Samlade skrifter, gjorde flera framsteg under Projektet erbjuder helhetslösningar

3 för små förlags litteratur och tidskrifters publicering i den digitala världen. Vi slöt ett ramavtal med Författarförbundet för restlagerförsäljning och kopplade vårt system till Bokrondellen, vilket innebär en ny distributionskanal. Vi slöt också avtal med Publit för att kunna erbjuda författare och tidskriftsredaktörer möjlighet att publicera text i olika digitala format. Systemet blev alltså skarpt under 2010 och presenterades för första gången på Bokmässan. Vid årets slut hade vi ungefär 200 böcker av i huvudsak författare, men också något mindre förlag, i systemet. Projektet är möjligt tack vare finansiering av Stiftelsen framtidens kultur som finns t o m Målsättningen är att projektet vid 2011 års slut övergår det till att bli en verksamhet inom Näteks struktur. Nätverkstan genomförde två seminarier under 2010 i samarbete med Kungliga Biblioteket, Bok & Bibliotek i Norden och Stiftelsen framtidens kultur om offentlighet och upphovsrätt. Det första seminariet var i Stockholm på Kungliga Biblioteket den 24 maj, Nätverkstans första större arrangemang i Stockholm. Den 22 september bjöds Googles chef över bok och bibliotek i Europa, Santiago de la Mora, in för att diskutera Google och framtiden med en inbjuden panel. Seminariet genomfördes i samarbete med Bok & Bibliotek i Norden, Kungliga biblioteket, Stiftelsen framtidens kultur, Stampen, Göteborg&Co och Västra Götalandsregionen. Mikael Löfgrens rapport om Framtidens kultur kreativ allmänning och kommersiell öken? låg till grund för dessa initiativ. Nätverkstan Utbildning Utbildningsenheten består framförallt av Kulturverkstan, men också av flera andra kortare och längre utbildningsinitiativ. Nätverkstan fick i januari 2010 fick vi positivt besked från Yrkeshögskolemyndigheten om två års fortsättning på Kulturverkstan. Det innebar nya kursplaner samt en anpassning av utbildningen till de nya direktiv som Yrkeshögskolan krävde. I augusti 2010 startade den första klassen om 35 studenter inom denna omgång. Första terminen på utbildningen arbetades om redan 2009, nu med ännu mer fokus på att studenterna arbetar med projekt med uppdragsgivare från organisationer i kulturlivet under hela första terminen. Den första boken om Kulturverkstan publicerades 2009: Tålamod, tajming, tapperhet. Kulturverkstans första tio år, en bok som fortsatte att delas ut under året. Samtidigt har flera andra kurser och utbildningspaket tagits fram. Vi genomförde återigen en kurs i presentationsteknik på uppdrag av Fotohögskolan under våren och genomförde en handledarutbildning inför 2010 års sommarakademi Konsten att leva på sin konst i samarbete med Högskolan för Scen och Musik (HSM). Själva sommarakademin Konsten att leva på sin konst omfattade 10 veckor om 15 poäng. Fjorton konstnärer inom musik, komposition, scenkonst och poesi deltog. HSM och

4 Konstnärlig fakultet har i samarbete med Nätverkstan arbetat vidare med idén att utveckla ett nytt magisterprogram i konst och entreprenörskap. Nätverkstan arbetade också vidare med idéerna om ett stipendium för att utveckla ledarskap inom kulturlivet. Tack vare Stiftelsen framtidens kultur kunde interimsstyrelsen arbeta vidare under 2010 med upparbetade kontakter, förankra idén och finna finansiering till en tvåårig pilotomgång för Cultural Leadership Award in Sweden (CLAS). I styrelsen sitter Sune Nordgren (ordförande), Brittmo Bernhardsson, Anna Falck och Eric De Groat. Nätverkstan är projektorganisationen. Den 30 november 2010 genomfördes ett seminarium om ledarskap med Venu Dhupa, tidigare ansvarig för Cultural Leadership Award i England och numera verksam på Creative Scotland, samt en efterföljande tankesmedja med särskilt inbjudna personer för att fördjupa diskussionerna om stipendiet. Venu Dhupa blev i sista stund inblåst i snöstorm i Skottland och kunde inte närvara, men deltog över en skype-länk. En mindre arbetsgrupp för utveckling av nya pedagogiska idéer startades av Gesa Birnkraut på Birnkrautipartner i Hamburg. Nätverkstan deltog tillsammans med Gesa Birnkraut, Sue Kay från England och Karin Wolfe på Kulturkonzepte i Wien på ett första möte i Tallinn i juni. Medieverkstäderna och Teknik Medieverkstäderna fick 2009 ett kulturstrategiskt uppdrag av Västra Götalandsregionen och 2010 handlade om att utveckla och arbeta vidare med det arbetet. Medieverkstäderna utgör en mötesplats och erbjuder en infrastruktur av fysiska arbetsplatser, skrivare, storformatskrivare och videostudio. I det nya kulturstrategiska uppdraget ligger mer fokus under på hur kulturen kan vara synlig och tillgänglig i den digitala världen. Seminarier och bloggkurser är exempel på aktiviteter som erbjudits konstnärer och totalt erbjöds åtta kurser, sju workshops och mer än tjugo handledningar under året. Det kulturstrategiska uppdraget genomförs i samarbete med Tidskriftsverkstan i Väst. Idén om internationella plattformar utvecklades, en tanke om att kunna erbjuda fyra internationella noder (Tbilisi, Lviv, Bangalore, Oslo) som arbetsplatser och resurser för kulturaktörer i Sverige. Ett samarbete inleddes med Center for Cultural Management (CCM) i Lviv om kurser i entreprenörskap och kultur- och medieutveckling. Efter den första träffen i Lviv under 2010 arbetades planerna om och mer fokus lades på konst och kultur i den digitala utvecklingen. Teknik är en resursavdelning som ger teknisk support till Nätverkstans anställda och Kulturverkstans studenter. Det är en av de viktiga delarna av Nätverkstan som upprätthåller den tekniska infrastrukturen. Samtidigt har efterfrågan ökat på de kunskaper i databasutveckling som Teknik besitter och en målsättning är att utöka det området. Under 2010 genomgick de anställda en

5 säljutbildning och följer därefter upp säljarbetet varje vecka för att följa upp offertförfrågningar, inkommande förfrågningar och uppdrag. En strategisk frågan för Teknik har varit om Nätverkstan ska fortsätta husera organisationers och konstnärers webbsidor och e-post. År 2010 beslutades att lägga allt detta utanför Lagerhuset av säkerhets- och serviceskäl och allt flyttades till Oderland. Nätverkstan erbjuder fortfarande hjälp till webbsidor, men själva sidan läggs alltså på en server hos Oderland. Kulturföretagande Kulturföretagande är sedan flera år ett av Nätverkstans viktiga kunskapsområden. Nätverkstan har utvecklat idéer och kunskap inom detta område i mer än tio års tid. Den ofrivillige företagaren publicerades 2002 och är fortfarande aktuell. David Karlsson, ordförande i Nätverkstan, publicerade sin bok En kulturutredning: pengar, konst och politik under 2010, ett viktig tillskott till diskussionerna om kulturpolitik och kulturföretagande. Nätverkstan har under året ingått i Västra Götalandsregionens tankesmedja om de kulturella näringar, en verksamhet inom regionens Handlingsprogram för att näringsutveckla kulturområdet och fick i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt över de kulturella näringarna i regionen. Hösten 2010 fick Nätverkstan i uppdrag att genomföra utbildningen Lär dig mer om de kulturella näringarna riktad till rådgivare inom Almi, Nyföretagarcentrum och andra offentliga stödinsatser för småföretagare. Tre kurser genomfördes i samarbete med Nyföretagarcentrum i de olika delregionerna Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad. Vi har fortsatt att arbeta med att kontinuerligt öka vår egen kompetens inom området, bland annat genom studiebesök på verksamheter runt om i världen blandat med reflektion kring vårt eget arbete. Vi har fortsatt samarbetet med Sian Prime, egen konsult, tidigare verksam på Creative Pioneer på Nesta samt numera ansvarig för utbildningen om kreativt entreprenörskap på Goldsmiths University i London. Nätverkstans VD blev under 2010 invald i Närings- och kulturdepartementens nytillsatta Råd för kulturella och kreativa näringar. Uppdraget löper fram till Nätverkstan startade 2008 den engelsk bloggen culturalentrepreneur.se. Intresset växer långsamt, antal läsare är blygsamt. Sidan har i genomsnitt mellan besökare i månaden, varav ungefär hälften är unika besökare. Flera av läsarna är verksamma utanför Sverige inom området kulturföretagande, kultur och organisering, kulturella näringar, socialt företagande. Sidan finns länkat till på flera bloggar och webbsidor inom samma ämnesområde. Sedan starten i maj 2008 har culturalentrepreneur.se haft besökare, varav är unika.

6 Internationellt Nätverkstan arbetar aktivt på en internationell arena och i samarbete med internationella parter. Ett viktigt nätverk för arbetet i Europa är nätverket Encatc där Nätverkstan har varit medlem sedan Nätverkstan var mellan ledamot av styrelsen och valdes därefter till hedersmedlem av styrelsen, ett helt nyinstiftat medlemskap. Nätverkstan var ordförande för arbetsgruppen Creative Entrepreneurship and Education in Cultural Life. Nätverkstan samarbetade under året med GoDown Arts Centre i Nairobi i projektet Capacity Building for Artists in Kenya, vilket innebar att vi genomförde två workshops med totalt tjugosju konstnärer inom olika konstarter på ämnet konsten att leva på sin konst. Projektet finansierades av Svenska Institutet. Västra Götalandsregionen har sedan 2008 ett samarbete med staten Karnataka i Indien under namnet Linking Initiatives. Nätverkstan har deltagit i utbytet sedan start och aktivt medverkat till att starta samarbeten mellan organisationer i Västsverige och Bangalore. Nätverkstans arbetade 2010 framförallt tillsammans med Göteborg Filmhögskola och deras samarbete med bland andra Center for Film and Drama med målet att starta en filmhögskola i Bangalore. Vi arbetade också med att tillsammans med Prakash Belawadi och Anand Varadaraj utveckla idéerna om att starta Namnätverkstan, Nätverkstans systerorganisation. Samarbetet med Göteborg International Film Festival och Världskulturmuseet bidrog till att temat Beyond Bollywood fanns med i filmfestivalens program 2010, ett tema som fortsatte under våren på Världskulturmuseet. Andra parter i Bangalore har varit Srishti School of Art, Design and Technology och Attakkalari. Projektet är ett uppdrag av Västra Götalandsregionen. I maj 2009 startade projektet i Georgien och tretton representanter från kulturlivet i Sverige reste på studie- och kontaktresa dit. Bland annat deltog Tranan bokförlag, Riksteatern, Valand Konsthögskola, Stenebyskolan, Filmfestivalen, Röda Sten och Ord&Bild till Georgien för erfarenhets- och kunskapsutbyten. Varje organisation har därefter arbetat vidare självständigt inom projektet under 2010 och har lett till flera aktiviteter under året. I oktober besökte författarna Ana Kordzaia- Samadashvil och David Ruashvili Sverige för att delta i ett arbete om kreativt skrivande. Martin Engberg på Ord&Bild och Ann Ohlsson från Fridhems Folkhögskola höll i besöket. Riksteatern arbetade vidare med Georgiska dramatiker och Valand Konsthögskola genomförde en resa med studenter och lärare från utbildningen för att arbeta tillsammans med Institute of Optical Images i Tbilisi. Projektet är finansierat av Svenska Institutet. Projektplaner utarbetades och arbetet fortsätter med varje organisation under 2010.

7 Nätverkstan var som enda svensk organisation inbjuden att delta i en paneldebatt på Forum for Cultural Industries i Barcelona den mars. Forumet arrangerades med anledning av Spaniens ordförandeskap i EU 2010 och samlade cirka 500 delegater, tjänstemän och politiker inom EU. Nätverkstan var inbjuden som deltagare i The Center for International Arts Management (CIAM) Expert Forum i Köln, Tyskland, den november. Lagerhuset Pusterviksteatern flyttade in i Lagerhuset under 2010 i en nyrenoverad foajé med en mindre sen. Nätverkstan har arrangerat ett seminarium i den nya foajén under året då vi bjöd in grannarna i huset då David Karlsson pratade om sin bok. Foajén utgör en möjlighet för verksamheterna i huset att synas offentlig och en spännande fortsättning följer kring hur samarbetet med Pusterviksteatern kan utvecklas. Nätverkstan har framgångsrikt drivit verksamhet riktad mot kulturutövare i Sverige sedan Vi har, den stora finanskrisen till trots, lotsat oss genom det oerhört föränderliga område vi är verksamma inom. Nätverkstan har fortsatt att tillhandahålla kunskap, praktiska verktyg och tjänster anpassade till kulturlivets behov. Nätverkstan verkar för en kritisk offentlighet och utgör ett resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet. Vi arbetar målmedvetet internationellt med att etablera oss som en värdefull nod i internationella kulturella nätverk och strävar samtidigt efter att vara en dynamisk utvecklingskraft i regionen.

Förvaltningsberättelse 2011

Förvaltningsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse 2011 År 2011 var på många sätt ett expansivt år för Nätverkstan. Vi fick nya projekt, som t ex det ESFfinansierade Knep kurs i kulturföretagande och projektet Samlade skrifter tog

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2012

Förvaltningsberättelse 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Kulturchock har rest land och rike runt för att lyfta fram kulturtidskrifterna i Sverige, Danmark och Norge. Aldrig har så många utåtriktade arrangemang genomförts under ett

Läs mer

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE En studieresa till Manchester En rapport av Camilla Amnemyr, Ethel Andersson, Mia Bergdahl, Mirja Hildbrand, Karin Lundgren och Christian Stensöta maj 2003. Innehållsförteckning

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet Förord Våren 2006 åkte vi från Nätverkstan till London för att träffa Venu Dhupa, då nytillsatt

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2014 1 Verksamhetsberättelse 2014 Ett år som har präglats av att allt fler projekt och samarbeten har

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

KULTURCHOCK. Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring. Årsrapport 2012

KULTURCHOCK. Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring. Årsrapport 2012 KULTURCHOCK Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring Årsrapport 2012 Den senaste tillskottet av tryckta kulturtidskrifter i Sverige är den fina litteraturtidskriften Const Literary (P)review som

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer