Förvaltningsberättelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse 2010"

Transkript

1 Förvaltningsberättelse 2010 När vi gick in i år 2010 hade kommuner och landsting runt om i Sverige slagit larm om stora neddragningar till följd av finanskrisen. Det rådde en allmän oro och stor osäkerhet kring hur världens ekonomi skulle återhämta sig. Det påverkar också en kulturorganisation i Göteborg, men trots många omgivande osäkerhetsfaktorer var 2010 ett år fullt av aktivitet, projekt och utveckling av ny verksamhet. Nya tidskrifter tillkom där andra föll ifrån. Nya samarbeten har startats. Bolaget hade under året 12,4 heltidstjänster, 20 personer anställda, varav 60% kvinnor samt 40% män. Bolaget omsatte drygt XX mkr. Personal och aktiviteter Engagemang hos anställda är avgörande för Nätverkstan och att ta tillvara den resurs anställda och dess kompetens utgör är centralt. Personalmöten, after work och kick-offer är viktiga tillfällen då hela gruppen samlas. Under 2010 har vi genomfört dessa som tidigare år. På årets kick-off var utbildningsledaren Kent R Andersson inbjuden och framtida visioner diskuterades. Två endags utbildningstillfällen har hållits, en om säljprocessen av Hilma Öborn, en av David Karlsson och hans bok En kulturutredning: pengar, konst och politik. Nätverkstan ställer höga krav på anställda i förmåga att vara flexibla, se möjligheter och pröva andra perspektiv. För att uppmuntra detta beslutades under 2009 att införa utvecklingsstipendier till anställda på Nätverkstan. Ett sådan delades för 2010 ut till Christian Stensöta som fick tillfälle att åka på konferens för datasbasutvecklare i San Diego, USA. Konferensen är en årlig konferens, Filemaker DevCon, och samlade över tusen entusiaster inom fältet. Nätverkstan instiftade år 2009 även Stipendium i Lars Lövheims minne, detta planeras att delas ut 2011.

2 Nätverkstan fortsatte att utveckla den egna webbsidan. Ett stort steg togs 2010 för att skapa en väl fungerande webbsida. Nätverkstan blev återigen miljödiplomerad 2009, något vi är stolta över, och 2010 fokuserades arbetet med att följa upp miljöplanen och sätta nya mål för kommande år. Vi delar numera lokal med flera andra verksamheter, vilket skapar en spännande mötesplats med inflöde av idéer, perspektiv, synpunkter och kritiskt tänkande. Bokförlaget Kabusa finns på våning 3 och inom Nätverkstans väggar delar vi plats med tidskrifterna Ord&Bild, Paletten och Glänta, Tidskriftsverkstan i Väst, projekt Trappan, Teatercentrum, Västsvensk Byggkonst och Sync Projektledning. Under 2010 tillkom projektet Kulturkraft Väst. Kvalitetssäkring sker kontinuerligt på Nätverkstan genom uppföljning av verksamhetsplan, budget och policydokument i ledningsgrupp och med rapportering till styrelse. Nätverkstan Ekonomitjänst Nätverkstan Ekonomitjänst (Nätek) arbetar med kommissionsförsäljning av tidskrifter och att utöka antal återförsäljare för våra tidskrifter. Ett önskemål från Kulturrådet var att lägga större fokus på denna basverksamheten, vilket ledde till något mindre betoning på att synliggöra tidskrifter och marknadsföra dessa än tidigare år. Det är dock viktigt för verksamheten, Kulturchock, att arbeta med synlighet för tidskrifterna. Det är genom personlig kontakt och att möta tidskrifter i olika sammanhang som återförsäljares intresse väcks. Kulturchock deltar på flera festivaler såsom Göteborgs Internationella Film Festival, Textival och Umeå Littfest. Den rosa rör-utställningen om tidskrifter som gjorde succé i biblioteksvärlden under avslutades. Totalt 18 platser har haft utställningen under Nätek deltog som vanligt på Bok & Bibliotek i Norden i september med 81 tidskrifter. Den årliga festen som arrangeras med Glänta och Föreningen för Sveriges tidskrifter var som vanligt populär. Nätek hade 397 återförsäljare i sitt nätverk samt arbetade med 96 tidskrifter i kommissionstjänsten. Nätverkstan erbjuder redovisningstjänster för kulturorganisationer och tidskrifter. Under 2010 effektiviserades och utvecklades denna verksamhet och en marknadsföringsinsats genomfördes. Vi har under året fått in nio nya kunder, bland annat Simulator, Ful, Consumentor och Impex. Vår egen registerhantering är en stor del av verksamheten som erbjuder hjälp medlems- och prenumerationsregister till 48 tidskrifter. Projektet den Långa svansen är ett av de stora projekten på Nätverkstan. Projektet, som numera går under namnet Samlade skrifter, gjorde flera framsteg under Projektet erbjuder helhetslösningar

3 för små förlags litteratur och tidskrifters publicering i den digitala världen. Vi slöt ett ramavtal med Författarförbundet för restlagerförsäljning och kopplade vårt system till Bokrondellen, vilket innebär en ny distributionskanal. Vi slöt också avtal med Publit för att kunna erbjuda författare och tidskriftsredaktörer möjlighet att publicera text i olika digitala format. Systemet blev alltså skarpt under 2010 och presenterades för första gången på Bokmässan. Vid årets slut hade vi ungefär 200 böcker av i huvudsak författare, men också något mindre förlag, i systemet. Projektet är möjligt tack vare finansiering av Stiftelsen framtidens kultur som finns t o m Målsättningen är att projektet vid 2011 års slut övergår det till att bli en verksamhet inom Näteks struktur. Nätverkstan genomförde två seminarier under 2010 i samarbete med Kungliga Biblioteket, Bok & Bibliotek i Norden och Stiftelsen framtidens kultur om offentlighet och upphovsrätt. Det första seminariet var i Stockholm på Kungliga Biblioteket den 24 maj, Nätverkstans första större arrangemang i Stockholm. Den 22 september bjöds Googles chef över bok och bibliotek i Europa, Santiago de la Mora, in för att diskutera Google och framtiden med en inbjuden panel. Seminariet genomfördes i samarbete med Bok & Bibliotek i Norden, Kungliga biblioteket, Stiftelsen framtidens kultur, Stampen, Göteborg&Co och Västra Götalandsregionen. Mikael Löfgrens rapport om Framtidens kultur kreativ allmänning och kommersiell öken? låg till grund för dessa initiativ. Nätverkstan Utbildning Utbildningsenheten består framförallt av Kulturverkstan, men också av flera andra kortare och längre utbildningsinitiativ. Nätverkstan fick i januari 2010 fick vi positivt besked från Yrkeshögskolemyndigheten om två års fortsättning på Kulturverkstan. Det innebar nya kursplaner samt en anpassning av utbildningen till de nya direktiv som Yrkeshögskolan krävde. I augusti 2010 startade den första klassen om 35 studenter inom denna omgång. Första terminen på utbildningen arbetades om redan 2009, nu med ännu mer fokus på att studenterna arbetar med projekt med uppdragsgivare från organisationer i kulturlivet under hela första terminen. Den första boken om Kulturverkstan publicerades 2009: Tålamod, tajming, tapperhet. Kulturverkstans första tio år, en bok som fortsatte att delas ut under året. Samtidigt har flera andra kurser och utbildningspaket tagits fram. Vi genomförde återigen en kurs i presentationsteknik på uppdrag av Fotohögskolan under våren och genomförde en handledarutbildning inför 2010 års sommarakademi Konsten att leva på sin konst i samarbete med Högskolan för Scen och Musik (HSM). Själva sommarakademin Konsten att leva på sin konst omfattade 10 veckor om 15 poäng. Fjorton konstnärer inom musik, komposition, scenkonst och poesi deltog. HSM och

4 Konstnärlig fakultet har i samarbete med Nätverkstan arbetat vidare med idén att utveckla ett nytt magisterprogram i konst och entreprenörskap. Nätverkstan arbetade också vidare med idéerna om ett stipendium för att utveckla ledarskap inom kulturlivet. Tack vare Stiftelsen framtidens kultur kunde interimsstyrelsen arbeta vidare under 2010 med upparbetade kontakter, förankra idén och finna finansiering till en tvåårig pilotomgång för Cultural Leadership Award in Sweden (CLAS). I styrelsen sitter Sune Nordgren (ordförande), Brittmo Bernhardsson, Anna Falck och Eric De Groat. Nätverkstan är projektorganisationen. Den 30 november 2010 genomfördes ett seminarium om ledarskap med Venu Dhupa, tidigare ansvarig för Cultural Leadership Award i England och numera verksam på Creative Scotland, samt en efterföljande tankesmedja med särskilt inbjudna personer för att fördjupa diskussionerna om stipendiet. Venu Dhupa blev i sista stund inblåst i snöstorm i Skottland och kunde inte närvara, men deltog över en skype-länk. En mindre arbetsgrupp för utveckling av nya pedagogiska idéer startades av Gesa Birnkraut på Birnkrautipartner i Hamburg. Nätverkstan deltog tillsammans med Gesa Birnkraut, Sue Kay från England och Karin Wolfe på Kulturkonzepte i Wien på ett första möte i Tallinn i juni. Medieverkstäderna och Teknik Medieverkstäderna fick 2009 ett kulturstrategiskt uppdrag av Västra Götalandsregionen och 2010 handlade om att utveckla och arbeta vidare med det arbetet. Medieverkstäderna utgör en mötesplats och erbjuder en infrastruktur av fysiska arbetsplatser, skrivare, storformatskrivare och videostudio. I det nya kulturstrategiska uppdraget ligger mer fokus under på hur kulturen kan vara synlig och tillgänglig i den digitala världen. Seminarier och bloggkurser är exempel på aktiviteter som erbjudits konstnärer och totalt erbjöds åtta kurser, sju workshops och mer än tjugo handledningar under året. Det kulturstrategiska uppdraget genomförs i samarbete med Tidskriftsverkstan i Väst. Idén om internationella plattformar utvecklades, en tanke om att kunna erbjuda fyra internationella noder (Tbilisi, Lviv, Bangalore, Oslo) som arbetsplatser och resurser för kulturaktörer i Sverige. Ett samarbete inleddes med Center for Cultural Management (CCM) i Lviv om kurser i entreprenörskap och kultur- och medieutveckling. Efter den första träffen i Lviv under 2010 arbetades planerna om och mer fokus lades på konst och kultur i den digitala utvecklingen. Teknik är en resursavdelning som ger teknisk support till Nätverkstans anställda och Kulturverkstans studenter. Det är en av de viktiga delarna av Nätverkstan som upprätthåller den tekniska infrastrukturen. Samtidigt har efterfrågan ökat på de kunskaper i databasutveckling som Teknik besitter och en målsättning är att utöka det området. Under 2010 genomgick de anställda en

5 säljutbildning och följer därefter upp säljarbetet varje vecka för att följa upp offertförfrågningar, inkommande förfrågningar och uppdrag. En strategisk frågan för Teknik har varit om Nätverkstan ska fortsätta husera organisationers och konstnärers webbsidor och e-post. År 2010 beslutades att lägga allt detta utanför Lagerhuset av säkerhets- och serviceskäl och allt flyttades till Oderland. Nätverkstan erbjuder fortfarande hjälp till webbsidor, men själva sidan läggs alltså på en server hos Oderland. Kulturföretagande Kulturföretagande är sedan flera år ett av Nätverkstans viktiga kunskapsområden. Nätverkstan har utvecklat idéer och kunskap inom detta område i mer än tio års tid. Den ofrivillige företagaren publicerades 2002 och är fortfarande aktuell. David Karlsson, ordförande i Nätverkstan, publicerade sin bok En kulturutredning: pengar, konst och politik under 2010, ett viktig tillskott till diskussionerna om kulturpolitik och kulturföretagande. Nätverkstan har under året ingått i Västra Götalandsregionens tankesmedja om de kulturella näringar, en verksamhet inom regionens Handlingsprogram för att näringsutveckla kulturområdet och fick i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt över de kulturella näringarna i regionen. Hösten 2010 fick Nätverkstan i uppdrag att genomföra utbildningen Lär dig mer om de kulturella näringarna riktad till rådgivare inom Almi, Nyföretagarcentrum och andra offentliga stödinsatser för småföretagare. Tre kurser genomfördes i samarbete med Nyföretagarcentrum i de olika delregionerna Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad. Vi har fortsatt att arbeta med att kontinuerligt öka vår egen kompetens inom området, bland annat genom studiebesök på verksamheter runt om i världen blandat med reflektion kring vårt eget arbete. Vi har fortsatt samarbetet med Sian Prime, egen konsult, tidigare verksam på Creative Pioneer på Nesta samt numera ansvarig för utbildningen om kreativt entreprenörskap på Goldsmiths University i London. Nätverkstans VD blev under 2010 invald i Närings- och kulturdepartementens nytillsatta Råd för kulturella och kreativa näringar. Uppdraget löper fram till Nätverkstan startade 2008 den engelsk bloggen culturalentrepreneur.se. Intresset växer långsamt, antal läsare är blygsamt. Sidan har i genomsnitt mellan besökare i månaden, varav ungefär hälften är unika besökare. Flera av läsarna är verksamma utanför Sverige inom området kulturföretagande, kultur och organisering, kulturella näringar, socialt företagande. Sidan finns länkat till på flera bloggar och webbsidor inom samma ämnesområde. Sedan starten i maj 2008 har culturalentrepreneur.se haft besökare, varav är unika.

6 Internationellt Nätverkstan arbetar aktivt på en internationell arena och i samarbete med internationella parter. Ett viktigt nätverk för arbetet i Europa är nätverket Encatc där Nätverkstan har varit medlem sedan Nätverkstan var mellan ledamot av styrelsen och valdes därefter till hedersmedlem av styrelsen, ett helt nyinstiftat medlemskap. Nätverkstan var ordförande för arbetsgruppen Creative Entrepreneurship and Education in Cultural Life. Nätverkstan samarbetade under året med GoDown Arts Centre i Nairobi i projektet Capacity Building for Artists in Kenya, vilket innebar att vi genomförde två workshops med totalt tjugosju konstnärer inom olika konstarter på ämnet konsten att leva på sin konst. Projektet finansierades av Svenska Institutet. Västra Götalandsregionen har sedan 2008 ett samarbete med staten Karnataka i Indien under namnet Linking Initiatives. Nätverkstan har deltagit i utbytet sedan start och aktivt medverkat till att starta samarbeten mellan organisationer i Västsverige och Bangalore. Nätverkstans arbetade 2010 framförallt tillsammans med Göteborg Filmhögskola och deras samarbete med bland andra Center for Film and Drama med målet att starta en filmhögskola i Bangalore. Vi arbetade också med att tillsammans med Prakash Belawadi och Anand Varadaraj utveckla idéerna om att starta Namnätverkstan, Nätverkstans systerorganisation. Samarbetet med Göteborg International Film Festival och Världskulturmuseet bidrog till att temat Beyond Bollywood fanns med i filmfestivalens program 2010, ett tema som fortsatte under våren på Världskulturmuseet. Andra parter i Bangalore har varit Srishti School of Art, Design and Technology och Attakkalari. Projektet är ett uppdrag av Västra Götalandsregionen. I maj 2009 startade projektet i Georgien och tretton representanter från kulturlivet i Sverige reste på studie- och kontaktresa dit. Bland annat deltog Tranan bokförlag, Riksteatern, Valand Konsthögskola, Stenebyskolan, Filmfestivalen, Röda Sten och Ord&Bild till Georgien för erfarenhets- och kunskapsutbyten. Varje organisation har därefter arbetat vidare självständigt inom projektet under 2010 och har lett till flera aktiviteter under året. I oktober besökte författarna Ana Kordzaia- Samadashvil och David Ruashvili Sverige för att delta i ett arbete om kreativt skrivande. Martin Engberg på Ord&Bild och Ann Ohlsson från Fridhems Folkhögskola höll i besöket. Riksteatern arbetade vidare med Georgiska dramatiker och Valand Konsthögskola genomförde en resa med studenter och lärare från utbildningen för att arbeta tillsammans med Institute of Optical Images i Tbilisi. Projektet är finansierat av Svenska Institutet. Projektplaner utarbetades och arbetet fortsätter med varje organisation under 2010.

7 Nätverkstan var som enda svensk organisation inbjuden att delta i en paneldebatt på Forum for Cultural Industries i Barcelona den mars. Forumet arrangerades med anledning av Spaniens ordförandeskap i EU 2010 och samlade cirka 500 delegater, tjänstemän och politiker inom EU. Nätverkstan var inbjuden som deltagare i The Center for International Arts Management (CIAM) Expert Forum i Köln, Tyskland, den november. Lagerhuset Pusterviksteatern flyttade in i Lagerhuset under 2010 i en nyrenoverad foajé med en mindre sen. Nätverkstan har arrangerat ett seminarium i den nya foajén under året då vi bjöd in grannarna i huset då David Karlsson pratade om sin bok. Foajén utgör en möjlighet för verksamheterna i huset att synas offentlig och en spännande fortsättning följer kring hur samarbetet med Pusterviksteatern kan utvecklas. Nätverkstan har framgångsrikt drivit verksamhet riktad mot kulturutövare i Sverige sedan Vi har, den stora finanskrisen till trots, lotsat oss genom det oerhört föränderliga område vi är verksamma inom. Nätverkstan har fortsatt att tillhandahålla kunskap, praktiska verktyg och tjänster anpassade till kulturlivets behov. Nätverkstan verkar för en kritisk offentlighet och utgör ett resurscentrum för småskalig publicistisk, konstnärlig och annan kulturell verksamhet. Vi arbetar målmedvetet internationellt med att etablera oss som en värdefull nod i internationella kulturella nätverk och strävar samtidigt efter att vara en dynamisk utvecklingskraft i regionen.

Förvaltningsberättelse 2009

Förvaltningsberättelse 2009 Förvaltningsberättelse 2009 År 2009 var ett år full av aktivitet. Mängden projekt och uppdrag och den idoga utvecklingen av de tjänster Nätverkstan erbjuder visar på ett högt tempo. Vi arbetar kontinuerligt

Läs mer

Nätverkstan kultur i Väst AB. Förvaltningsberättelse 2008. Organisation och avdelningar. Verksamhet

Nätverkstan kultur i Väst AB. Förvaltningsberättelse 2008. Organisation och avdelningar. Verksamhet Nätverkstan kultur i Väst AB Box 311 20, SE-400 32 Göteborg Tel: +46-31-743 99 00 Fax: +46-31-743 99 06 natverkstan@natverkstan.net www.natverkstan.net Förvaltningsberättelse 2008 Verksamhet Bolaget registrerades

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2011

Förvaltningsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse 2011 År 2011 var på många sätt ett expansivt år för Nätverkstan. Vi fick nya projekt, som t ex det ESFfinansierade Knep kurs i kulturföretagande och projektet Samlade skrifter tog

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2012

Förvaltningsberättelse 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Kulturchock har rest land och rike runt för att lyfta fram kulturtidskrifterna i Sverige, Danmark och Norge. Aldrig har så många utåtriktade arrangemang genomförts under ett

Läs mer

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016!

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! 1 ( 6) Ansökan om! Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! För några år sedan väcktes tanken av tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kultursekretariat att Nätverkstan

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Förslag till fördelning av Internationella resestipendier

Förslag till fördelning av Internationella resestipendier Bilaga 1 Tjänsteutlåtande Datum 2011-04-26 Diarienummer KUN 59-2011 Kultursekretariatet Handläggare Rolf Malm Telefon 0708-275185 E-post rolf.malm@vgregion.se Förslag till fördelning av Internationella

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Konst och Politik Del II. Hösten 2007

Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Konst och Politik Del II. Hösten 2007 Vision för VGR Det goda livet Vision för kulturen Kulturens position ska vara stark Ska vara attraktiv för kulturutövare att bo och verka i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kultur och företagande. Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015

Kultur och företagande. Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015 Kultur och företagande Kulturpolitikens villkor Karlstad 10 september 2015 Trender Kultur och media är en tillväxtbransch. I hela samhället kan vi urskilja en rörelse från stora organisationer mot projekt

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 DISPOSITION STYRDOKUMENT KULTURENS INFRASTRUKTUR KULTURNÄMNDENS ARBETSSÄTT KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING UTVECKLING KONST- OCH

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap

1 Tre parter drev gemensamt projektet: Cirkus Cirkör, som bidrog med såväl kunskap TRANSFER: CIRKUS & MANAGEMENT ETT UTBILDNINGSPROJEKT Som ett led i forskningsprojektet, och som en utveckling av undervisningen på respektive högskola, beslöt vi att se vad som hände om vi sammanförde

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Creative Force Västra Balkan

Creative Force Västra Balkan Dokument: Beslutslista Datum: 2012.05.28 Dnr: 00359/2012 Sida: 1 (3) Creative Force Västra Balkan beviljade stöd 2012-05-07 Organisation Stöd till Land Belopp Bang (00600/2012) feministisk kultur och debatt

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14

Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Samhällsvetenskapsprogrammet SPYKEN 2013/14 Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! ÄR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET PÅ SPYKEN NÅGOT FÖR DIG? Är

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Print Visby 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund Riksutställningar ska enligt regleringsbrev för budgetåret 2011 utforma en strategi för sin barn- och

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Norrbottens läns landsting (NLL)

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV 2013-02-21 1 (5) Tillväxtverket Ärendeid: 00164872 Diarienummer: 2011004691 Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV l. l Fokus: Pedagogisk utveckling i fokus I verksamhetsberättelsen 2013

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne Datum 2009-01-09 1 (5) Verksamhetsberättelse 2008 - Regional beredning för tillväxt och hälsa i Nordvästra Skåne Uppdrag och Organisation De regionala

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Sörmland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer och

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

utfört kulturarbete i gullspångsmodellen, 13 aug 09

utfört kulturarbete i gullspångsmodellen, 13 aug 09 Under de två senaste åren har Gullspång aktivt satsat på kultur. Varje steg som kommunen har tagit, har varit en del i ett strategiskt och mätbart arbete. Utgångspunkten är att kulturen kan och ska bidra

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN 2016-2018 VERKSAMHETSANSLAG Nya former för finansiering bör prövas i framtiden. 1 Teatercentrum har under de senaste åren väckt frågan om

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net

NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net Till de nordiska författarföreningarna Författarseminarier vid Nordens Biskops Arnö 2009 Biiskops

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Brukarkunskap och evidens - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande

Brukarkunskap och evidens - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande 2014-01-15 Sida: 1 (6) Projektplan - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande 2014-01-15 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

Kulturentreprenörskap

Kulturentreprenörskap Kulturentreprenörskap Din väg in i kultursektorn Fotografi: Evelina Liliequist Varför du ska läsa kulturentreprenörskap! Programmet för kulturentreprenörskap riktar sig till dig som vill starta företag

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND med UPPLEVELSEINDUSTRIN på TECHNICHUS HÄRNÖSAND HÄRNÖSAND - ett kreativt kluster Information! Andreas Brännlund 070-7317076 18 mars - 4 April I samarbete med Under dessa veckor kommer Technichus förvandlas

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr:

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr: 1 (6) Forum för samverkan Verksamhetsberättelse 2014 Organisationsnr: 2 (6) 1. Forum under 2014 Forum för samverkan inledde sin verksamhet 1/1 2014. Beslut om instruktion för Forum togs i november 2013.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kulturproduktionens villkor - introduktion. Karlstad 20 januari 2014

Kulturproduktionens villkor - introduktion. Karlstad 20 januari 2014 Kulturproduktionens villkor - introduktion Karlstad 20 januari 2014 Peter Almerud peter.almerud@gmail.com Tel. 0733 56 12 23 Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten kunna: o använda kulturpolitiska

Läs mer

nyhetsbrev kulturkontakt sverige 6/2007

nyhetsbrev kulturkontakt sverige 6/2007 kulturrådet 2007-12-11 nyhetsbrev kulturkontakt sverige 6/2007 INNEHÅLL Nästa ansökningsdag för bidrag från Nordisk Kulturfond Utredning om de nordiska bilaterala fonderna Sverige ordförande i Nordiska

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum:

Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektkontoret 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Ansvarig för direktiv: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Projektdirektiv 2017-05-15 Projektägare Styrgruppens

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån 1 (5) 2008-09-04 Beredningsgruppen Kultur MINNESANTECKNINGAR Tid: Torsdagen den 4 september kl 13.30 16.45 Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån Närvarande Beredning kultur Lars G Blomgren, ordförande Gerd

Läs mer

Dissektion KulturKompetens. - kvalitetssäkrande nätverk för kraftfulla bryggor mellan ungdomar och arbetsliv

Dissektion KulturKompetens. - kvalitetssäkrande nätverk för kraftfulla bryggor mellan ungdomar och arbetsliv Dissektion KulturKompetens - kvalitetssäkrande nätverk för kraftfulla bryggor mellan ungdomar och arbetsliv SAMMANFATTNING Dissektion KulturKompetens (DKK) är ett nätverk för erfarenhetsutbyte och information.

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Mer än 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs

Läs mer